Nya Arlanda. Therese Alshammar på Arlanda i sommar. Connect Sweden samlar kraft Bäst i miljöklassen Lär dig flygplansspaning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya Arlanda. Therese Alshammar på Arlanda i sommar. Connect Sweden samlar kraft Bäst i miljöklassen Lär dig flygplansspaning"

Transkript

1 Nya Arlanda NR 56 JUNI 2014 EN TIDNING FÖR DIG SOM TYCKER OM STOCKHOLM ARLANDA AIRPORT Therese Alshammar på Arlanda i sommar Connect Sweden samlar kraft Bäst i miljöklassen Lär dig flygplansspaning

2 Nya Arlanda Swedavia Arlanda Stockholm-Arlanda Tel , fax Upplaga: Ansvarig utgivare: Helena Ruhmén Redaktion: Karin Magnusson och Susanne Rundström Grafisk form: Åkesson & Curry Tryck: V-Tab Omslagsbild: Therese Alshammars porträtt av fotograf Peter Cederling ingår i Nationalmuseums utställning Crossing Borders som visas i Terminal 5 på Arlanda i sommar. Nu tar Nya Arlanda en paus för att återkomma i delvis ny dräkt i höst. Du är välkommen att höra av dig med synpunkter! Nu lyfter vi Arlanda till nästa nivå Rapporterna är entydiga. Det globala resandet ökar och siffror från Oxford Economics visar att reseindustrin kommer att växa med 5,4 procent de kommande tio åren. Att jämföra med 3,4 procent i motsvarande BNP-tillväxt. Kampen om resenärerna ökar i samma takt och många flygbolag satsar offensivt för att positionera sig och ta marknadsandelar. Så även flygplatser. För Stockhom Arlanda Airport är ambitionsnivån klar och siktet inställt: Om tio år ska vi vara den ledande skandinaviska flygplatsen, The Capital Airport of Scandinavia. Vi knyter an till Stockholm som är The Capital of Scandinavia och en av Europas mest expansiva städer. Som flygplats vill vi vara det självklara valet vid flyglinjeetablering i Norden, ha högst antal resenärer och trafiktillväxt, och de mest nöjda kunderna. Det är en hög målsättning men inte alls orealistisk. Marknadspotentialen och efterfrågan ökar, resenärstillväxten slår nya rekord gång på gång och kundnöjdheten lyfter stadigt. Förutsättningarna finns således att göra Stockholm Arlanda Airport till knutpunkten för flyget i Skandinavien. Och vår ägare stöttar oss och låter oss gå vidare med vårt stora utvecklingsprogram på drygt 13 miljarder för att bygga ut flygplatsen med en förbättrad kapacitet och resenärsupplevelse. Läs om allt vi planerar att göra på sidan 10. Tillkommer gör vårt viktiga samarbete med näringslivet, via Connect Sweden, som verkligen satt tillgänglighetsfrågan på agendan. Utifrån att vi faktiskt inte möter behovet som finns i näringslivet idag när det gäller direktdestinationer. Läs mer om det här intill. Vi saknar knappast utmaningar. Miljötillståndet gisslar oss alltjämt och en ny huvudförhandling kommer att ske i oktober månad, där vi behöver en dom som inte slår undan benen för den utveckling som står för dörren. Utveckling är av godo och ska naturligtvis hanteras ansvarsfullt på alla sätt, inte minst miljömässigt. Det gör vi. Nu väljer vi att tro på samarbetskraften i vår region och i vårt land där alltfler aktörer får upp ögonen för flygplatsens roll som en förutsättning för, och motor i, den ekonomiska utvecklingen. För Sverige och regionen, för dig och för mig. KJELL-ÅKE WESTIN FLYGPLATSDIREKTÖR För Stockhom Arlanda Airport är ambitionsnivån klar och siktet inställt: Om tio år ska vi vara den ledande skandinaviska flygplatsen, The Capital Airport of Scandinavia. Foto: Daniel Asplund 2 NYA ARLANDA

3 Foto: Daniel Blom Foto: Niklas Alm Connect Sweden ska samla kraften Antalet flygförbindelser till Stockholm och Sverige har minskat de senaste tio åren jämfört med våra grannländer, även om 2013 innebar ett trendbrott. Nya flygförbindelser uppstår inte av sig självt, och de befintliga går inte att ta för givna. Connect Sweden är samarbetet som ska åstadkomma en förändring I undersökningen Cities of Opportunities med 27 storstäder över hela världen rankas Stockholm högt i flera kategorier som hälsa, miljö och säkerhet, och totalt hamnar staden på en femteplats. Men när det gäller tillgänglighet har Stock holm sjunkit från plats 17 år 2011 till plats 22 år Nedgången gäller framför allt den internationella tillgängligheten, mätt i antal direktlinjer. Här hamnar Stockholm på en 25:e plats av 27 städer medan övriga nordiska huvudstäder ligger bättre till. Flygförbindelser går inte att ta för givna och det krävs ett brett engagemang för att upprätthålla och utveckla dem. Därför har Connect Sweden bildats som ett samarbete mellan representanter från det svenska näringslivet, Stockholms Stad, Swedavia och flera nationella och regionala organisationer. Syftet är att skapa tillväxt för hela Sverige genom att utveckla Arlandas roll som knutpunkten för det nordiska flyget och attrahera fler internationella flygförbindelser. Det är oroande att Sveriges interkontinentala flygförbindelser har försämrats de senaste tio åren relativt våra grannländer. För Sverige är det mycket som står på spel. Flygförbindelserna är betydelsefulla för att attrahera investeringar, företag och kompetens. Det handlar om att behålla forskning, tillverkning och huvudkontor i Sverige. Och i slutänden om de svenska jobben, om välståndet och välfärden. Även på kort sikt är konsekvenserna kännbara; vi flyger miljontals mil i omvägar, vi förlorar tid och vi belastar miljön i onödan. Det handlar om miljontals förlorade arbetstimmar och om uteblivna koldioxidbesparingar på upp till 20 procent, säger Jacob Wallen berg, ordförande i nybildade Connect Sweden. Fler nya direktlinjker Snabba och effektiva transporter är en del av ryggraden i samhällsekonomin och en förutsättning för samhällets tillväxt och utveckling. Trafiken på Stockholm Arlanda Airport har under de senaste åren slagit rekord i antal passagerare reste närmare 21 miljoner passagerare till och från flygplatsen. De kommande decennierna väntas Stockholm vara Västeuropas snabbast växande huvudstad, och starka flygförbindelser kommer att vara betydelsefulla för att göra den utvecklingen möjlig. Trots rekordsiffror i antal resande saknar vi många av de flygförbindelser vi behöver till världens snabbast växande ekonomiska centra och till våra nya handelspartners bland annat i Sydamerika och Asien. Och behovet kommer att bli än större framöver, säger Torborg Chetkovich, Swedavias koncernchef. Connect Swedens mål är en etablering av minst fem nya direktlinjer till Arlanda inom tre år, med fokus på Europa, Nordamerika och Asien. Susanne Rundström Flygförbindelserna är betydelsefulla för att attrahera investeringar, företag och kompetens. Det handlar om att behålla forskning, tillverkning och huvudkontor i Sverige. JACOB WALLENBERG, ORDFÖRANDE CONNECT SWEDEN Foto: Investor NYA ARLANDA 3

4 2004 Snabb framväxt av flygbolag med nya flygplan och hög beläggningsgrad. Swedavia är sedan 2006 ett klimatneutralt företag. Det betyder att verksamheten bedrivs utan att bidra till globala klimatförändringar. Att Swedavia är klimatneutralt innebär att man ständigt arbetar med att kartlägga och minska koldioxidutsläppen från den egna verksamheten. De utsläpp som ännu inte minskats med egna åtgärder kompenseras genom internationella klimatprojekt, där motsvarande mängd koldioxid minskas någon annanstans. Att Swedavia är världsledande på att driva klimatsmarta flygplatser finns svart på vitt. Tio av de totalt 16 flygplatser i världen som har uppnått den högsta klimatcertifieringen i ACA, Airport Carbon Accredi tation, tillhör Swedavia. Under 2013 släppte Swedavia ut cirka 4000 ton fossil koldioxid från den egna verksamheten. Det motsvarar en minskning med mer än 65 procent sedan Några exempel på åtgärder bakom utsläppsminskningarna på och omkring Stockholm Arlanda Airport är att flygplatsen värms med fjärrvärme som producerats från biobränsle, all taxi som trafikerar flygplatsen är miljötaxi och alla bussar som trafikerar flygplatsområdet drivs med förnybart bränsle. - Men allt miljöarbete handlar inte om utsläpp till luft. Det är lika viktigt för oss att minska verksamhetens resursanvändning, bland annat genom att använda så lite energi som möjligt, att inte förorena vattendragen kring våra flygplatser och att våra grannar inte ska uppleva flygbullret som oacceptabelt, säger Lena Wennberg, miljöchef på Swedavia. Sara Marczak 2012 Flygtrafiken i EU tas in i systemet för handel med utsläppsrätter och får ett tydligt tak för utsläppen. Klimatcertifiering på högsta nivån ACA står för Airport Carbon Accreditation, ett program som mäter och graderar hur flygplatser arbetar med att minska klimatpåverkan. Totalt är ett nittiotal flygplatser i världen certifierade, men endast 16 av dem uppnår den högsta nivån 3+. Av dessa 16 ingår samtliga Swedavias 10 flygplatser samt två flygplatser i Norge, två i Italien och två i Nederländerna. Fyra certifieringsnivåer finns: 1, 2, 3, och 3+, varav den högsta innebär bland annat att flygplatsen ska vara klimatneutral, redovisa egna fossila koldioxidutsläpp, påvisa egna kontinuerliga minskningar av utsläpp och engagera andra aktörer på flygplatsen i klimatarbetet. Arlanda var första flygplatsen i världen att nå den högsta nivån Nollutsläpp av fossil koldioxid inom de egna flygplatsområdena (Swedavias eget miljömål). Bäst i miljöklassen! Biobränslen istället för olja vid uppvärmning av fastigheter, brandövningar med fossilfritt bränsle, grön el och allt fler miljöfordon. Exemplen på vad Swedavia gör för att minska miljöpåverkan är många och företaget har satt ribban högt. Ett av Swedavias egna miljömål är att senast år 2020 ha nollutsläpp av fossil koldioxid. 4 NYA ARLANDA

5 Arlandamodellen på export Swedavia är så långt framme miljömässigt att andra länders flygplatser vänder sig till Sverige för att få konsulthjälp. Indonesien är först ut med att kopiera Stockholm Arlanda Airports framgångsmodell. När Stockholm Arlanda Airport var den första flygplatse n att bli klimatcertifierad i världen såg Sveriges ambassadör i Indo ne sien en marknadsföringspotential i detta. Även Sida gick med på delfinansiering. Bert-Åke Wahlgren är konsult på LFV Aviation Con sulting. Tillsammans med sex kollegor fick han i uppdrag att ta fram ett nytt koncept för flygplatserna i Indonesien, där man valde ut de fyra största flygplatserna som pilotflygplatser (Jakarta, Bali, Sura baya och Makassar). Nu är Arlandamodellen på allas läppar inom flygbranschen i Indonesien, där behovet av att modernisera och miljö anpassa flygtrafiken är stort. Indonesien har en folkmängd på 250 miljoner människor och är ett land med snabbt växande ekonomi. Med 635 flygplatser i landet och en passagerarvolym på Soekarno Hatta (Jakarta) internationella Bert-Åke Wahlgren, konsult på LFV Aviation Consulting. flygplats på 57 miljoner flygpassagerare per år (med en årlig ökning av flygtrafiken med 15 procent) måste man arbeta hållbart för att undvika stora miljöproblem på sikt. - De har insett att de måste miljöanpassa sig och därför varit väldigt samarbetsvilliga. Vi arbetar för närvarande med att göra klart slutrapporten för projektet och därefter är tanken att koncepten som har tagits fram ska genomföras, säger Bert-Åke Wahlgren. Projektet som Bert-Åke arbetar med har namnet Aviation Environment Project, kort kallat för Eco Airport och innehåller framför allt tre huvuddelar: Legal & Legislation, som handlar om miljölagar och regelverkssystem, Green Flights, som handlar om att hjälpa flygtrafiken att minska bränsleförbrukningen samt slutligen Green Airport, där man bland annat tar fram metoder för kemikaliehantering, vattenrening och sophantering på flygplatserna. - I mångt och mycket kan man applicera Arlandas modell i Indonesien, men deras utmaningar skiljer sig förstås en del från dem i Sverige. 70 procent av all energiförbrukning på flygplatserna går åt till luftkonditionering på flygplatsterminalerna till exempel, medan man inte har samma proble m med kemikalier för avisning av flygplan procent av flygplatsflottan är tillverkad efter Källor: Boeing Long Term Forecast m.fl. Aviation Industry Commitment to Action on Climate Change 2050 Supereffektiva flygplan som drivs med långsiktigt hållbara biobränslen och modern flygtrafik ledning med raka flygvägar gör att koldioxidutsläppen (i absoluta tal) är halverade jämfört med 2005 och i nivå med det globala klimatmålet. Illustration: Cornelia Waldersten NYA ARLANDA 5

6 Sommarens banavstängningar Sommartid innebär underhålls arbeten på Arlandas bansystem. Banorna stängs då av i tur och ordning. Asfaltsbyte och tätning av fogar står på menyn. Bana 2, Arlandas öst-västliga bana, stängs av för omtoppning av asfalten under tre sommarveckor från den 23 juni till och med den 13 juli. Under tiden används Bana 1 och Bana 3, de nord-sydliga parallellbanorna. Detta innebär att det sker förändringar i mönstret för starter och landningar under dessa veckor. Banunderhåll sker företrädesvis sommar tid, eftersom det bara är då vädret och trafikmängden tillåter att banan hålls stängd för flygtrafik. Foto: Daniel Asplund Foto: Daniel Asplund Förnyelse av Arlandas utbud I sommar blir det en del byggstök i Sky City, när flera restauranger och caféer byggs om och förändras. Café Molinari bygger om fram till mitten av juni och öppnar igen som Sky Café. En tillfällig, lite mindre, servering är öppen under tiden ombyggnaden sker. Den tidigare restaurangen Stockholm Fisk, på andra våningen i Sky City, är helt ny renoverad sedan i våras och heter numera On My Arlanda vinnare i Global AirRail Way. Restaurang Sbarro, mellan Sky City och Terminal 5, har stängt. Här öppnar i sommar Trattoria Milano, efter ombyggnationer. Dessutom blir det en förändring i caféutbudet i Terminal 5 i sommar, när Robert s Coffee stänger. Istället öppnar Lavazza ytterligare ett café på Arlanda. Lavazza finns sedan tidigare i Terminal 2. När de bästa initiativen inom intermodalitet mellan flyg och tåg lyftes fram på Globail AirRail Awards i maj vann Stockholm Arlanda Airport i kategorin Airport of the Year. Dessutom var Arlanda Express nominerad i kategorin Integrated Air Rail Partnership. Juryns motivering löd: Genom att vara en ledstjärna för bästa praxis och för innovativa transportlösningar, och samtidigt kunna möta upp mot utmanande mål för en övergång till transportsätt med mindre miljöpåverkan, har Stockholm Arlanda Airport utvecklas till ett nav för både luft-och marktransporter. Utvecklingen av Arlanda till ett transportcentrum är ett projekt av nationell betydelse. Medtävlande i kategorin Airport of the Year var London Gatwick och London Stansted. Så ska miljötillståndet omprövas Swedavia välkomnar Mark- och miljö överdomstolens beslut att ompröva Stockholm Arlanda Airports nya miljötillstånd, som ska börja gälla den 1 januari För Arlanda innebär det en möjlighet att framföra sina invändningar mot delar av tillståndet. Huvud förhandlingen äger rum i oktober och det som händer fram till dess är att Swedavia och övriga remissinstanser får möjlighet att kommentera varandras överklaganden. Raka inflygningar Förra gången vi var i rätten och förde Arlandas talan hade vi fyra dagar för att prata om hela flygplatsverksamheten. Den här gången kan vi fokusera på just det som vi har överklagat och vi ska försöka vara så pedagogiska vi bara kan, säger Anette Näs, projektledare för Arlandas nya miljötillstånd. Pedagogisk tydlighet är inte att underskatta i frågan om miljötillståndet, som är komplex. Kort sagt handlar Swedavias överklagande främst om flygvägar och buller. Swedavia överklagar det villkor som begränsar raka inflygningar till Bana 3 söderifrån från den 1 januari 2018 eftersom det skulle kunna minska Arlandas kapacitet med nästan 40 procent. Förhandling i oktober När det gäller bullret ska vi försöka förklara på ett tydligare sätt att vi inte har möjlighet att helt bli av med det. Visst kan vi flytta på bullret i viss utsträckning men vi kan inte få flygplanen att sluta bullra även om vi genom olika åtgärder försöker få det att minska. Flyttar man på inflygningarna så flyttar man på bullret så att någon annan drabbas istället, säger Anette Näs. Omprövningen äger rum den 7-8 oktober med den 9-10 oktober som reservdatum. 6 NYA ARLANDA

7 Konst på Arlanda: Del 6 Fotoutställningen Crossing Borders i Terminal 5 på Stockholm Arlanda Airport visar fram till augusti samtida fotografiska porträtt av internationellt kända svenskar som på olika sätt har utmanat och överskridit gränser. Foto: Ola Jacobsen Det går inte att ta miste. Det är Zlatan Ibrahimovic som frontar ett gråsvart, kubformat bås i Terminal 5. Det kunde vara en kampanj för en stor biltillverkare eller för fotbollsgigantens app Zlatan unplugged. Men nja, den store spänner ögonen i förbipasserande men bilden, som är tagen av den renommerade fotografen Eric Broms som bland annat står bakom bildmaterialet till flera av Jonas Åkerlunds mer uppmärksammade musikvideor, har inte någon tydlig agenda. Inte vid sidan av att presentera sitt objekt som skärpt, närvarande och ostoppbar. Inramade porträtt När man väl har stannat till framför Ibrahimovic är det svårt att undgå att se att det svartvita porträttet omges av en samling omsorgsfyllda bilder av kända svenska människor. En ung Jonas Gardell sitter naken och håller om sig själv i Hans Geddas ikoniska porträtt. Skådespelaren Michael Nyqvist poserar demoniskt i en bild av Thron Ullberg. Ina-Britt Ahlenius, FN:s tidigare internrevisor, skrider fram i en skir men liksom evig natur i ett fotografi av Denise Grün stein, som i sitt arbete har blandat kommersiella uppdrag med ett kompromisslöst konstnärskap på ett sätt som speglar tanken bakom utställningen. För att bara nämna några exempel. Crossing Borders visar fotografier ur Statens porträttsamling och är ett möte mellan Swedavia och Nationalmuseum, som är stängt för renovering och därför dyker upp i en rad spännande sammanhang runt om i landet. Man skulle kunna dra en parallell mellan utställningen och kändisväggen Stockholm Hall of Fame, som välkomnar besökare som nyss anlänt till flygplatsen. Men ändå inte riktigt. Bilderna i Crossing Borders har andra anspråk och visas som fina, ramade printar och inte som stora affischer. Här är det meningen att du ska stanna upp och inte bara passera. Den svalt färgsatta kubens luftiga utställningsarkitektur fungerar avskärmande och inne i den finns några sittplatser där besökaren kan sjunka ner och ta en paus. Gränser passeras Utställningens titel är självklar och mångtydig på ett uppenbart sett. Här passeras många gränser. De svenskar som figurer på bilderna arbetar eller har en räckvidd som syns utomlands. De som passerar in checkning och säkerhetskontroller på flygplatsen är i allmänhet på väg någonstans. Och i någon mån flyttar både Arlanda och den anrika institutionen Nationalmuseum sina egna gränser genom att stråla samman i ett möte som ligger utanför respektive parts vardag. Ett möte som ger mersmak. Sebastian Johans, konstkritiker Nationalmuseum ställer ut porträtt av internationellt kända svenskar i Terminal 5 på Arlanda i sommar. Den här bilden på Zlatan Ibrahimovic är tagen av fotografen Eric Broms och ingår i utställningen. NYA ARLANDA 7

8 Med siktet inställt på Rio Therese Alshammar varvar hårdintensiva sim- och landträningar med blöjbyten och lek med sonen Fred. Siktet är inställt på OS i Rio 2016 och redan nu är uppladdningen i full gång. I sommar är simmerskan aktuell i fotoutställningen Crossing Borders på Stockholm Arlanda Airport, där hon deltar genom Peter Cederlings unika porträtt av henne. Det är en stor ära att få ha sitt fotografi på Arlanda. Det är som att bli lite extra påmind om att komma hem. Therese Alshammar I en iskall pool fick Therese Alshammar trampa vatten för att få den perfekta bilden. Fotografen Peter Cederling hade letat upp en så kallad infinitypool där vattnet rinner över kanten och visste vad han ville ha när Sveriges simdrottning klev ner i vattnet. Och trots kylan tycker Therese att det var värt all tandhackning när hon såg resultatet. En av bilderna medverkar just nu i Nationalmuseums utställning Crossing Borders på Arlanda, i nya delen av Terminal 5, tillsammans med 21 andra bilder på svenskar som på olika sätt har uppmärksammats utanför Sverige. Samma bild finns också i porträttsamlingen Stockholm Hall of Fame i ankomsthallen, Terminal 5. Det är en stor ära att få ha sitt fotografi på Arlanda. Det är som att bli lite extra påmind om att komma hem och några av mina utländska vänner har blivit glatt överraskade av att få ett tidigt välkomnande av mig, säger Therese Alshammar. Gillar Arlandas effektivitet Under Thereses karriär har hon flugit mycket, både i tränings- och tävlingssyfte, och därför har det blivit en hel del besök på många av världens flygplatser. Nu för tiden blir det inte lika mycket resande eftersom Therese blev mamma för ett år sedan och bjuder dem hon samarbetar med kring träning till Sverige. Efter sommaren kommer tävlandet igång igen och då blir det en del avgångar från Arlanda. Arlanda är en lättorienterad flygplats med trevlig service, och det bästa är att incheckningen oftast går snabbare än beräknat. Det är minnesvärt när man kommer dit med andan i halsen och får så pass snabb hjälp att man sedan har tid över till en fika innan avresan. Satsar på OS Vid sidan av familjelivet går den mesta tiden åt till att förbereda sig inför, vad hon själv kallar, sin sista satsning i världseliten. Med ett till två simpass och ett landpass per dag, är förhoppningen att vara tävlingsklar redan till EM i augusti Den långsiktiga planen är att bygga upp och förbättra sig till OS i Rio Efter att ha tränat och tävlat ett antal år var det en härlig och tuff kontrast att vara gravid och få barn och det gör att simningen nu känns spännande igen. Det är den största behållningen för mig ur mitt perspektiv som simmerska, och som människa är det helt fantastiskt att få uppleva allt tillsammans med min familj varje dag. Att simma OS är vid själva tävlingstillfället inte annorlunda än något annat mästerskap, tycker Therese, men däremot är vägen fram till OS annorlunda med större engagemang och mer medial uppmärksamhet. Under träningarna ligger huvudfokus på återuppbyggnad och teknik eftersom Thereses kropp har gått igenom mycket i och med graviditeten. Att tävla är fortfarande bland det roligaste hon 8 NYA ARLANDA

9 Therese Alshammar Ålder: 36 år. Bor: Stockholm. Familj: Sambo, son, syskon, föräldrar. Intressen: Att se till att min son har det bra och roligt. vet och att få dela den glädjen med sin son är någonting hon ser fram emot. Min mamma simmade också som ung, men slutade tidigt då möjligheterna att fortsätta inte fanns. Då ansågs man vara gammal vid 20 års ålder. Som liten älskade jag att höra om hennes resor och tävlingar, samtidig som det blev en stark drivkraft för mig att också vilja tävla och min mamma har alltid stöttat mig i att fortsätta. Jag hoppas kunna inspirera min son på samma sätt, säger Therese. Anpassar träningen Att vara mamma beskriver Therese som någonting fantastiskt. Trots den enorma förändringen och känslan av att tiden inte räcker till så har hon aldrig varit lyckligare. Moderskapet rymmer fler känslor än jag kan beskriva och vår son är såklart helt fantastisk i våra ögon. Jag har inga problem med att gå efter sonens klocka och anpassar mina träningspass till när det passar honom att ta en tupplur. Sofia Brattwall 5 frågor... Aldrig mera gå på land eller aldrig mer simma i vatten? Trots att jag älskar att simma måste jag nog välja aldrig mera vatten. Det skulle vara svårt att ta hand om min son om jag bara fick vara i vatten. Jag har redan testat att simma med honom på ryggen och det är inte så lätt. På plats en timme innan planet lyfter eller några minuter innan? Minuter innan. Fullpackad väska som snart spricker eller noggrant planerad packning? Tidigare det första alternativet, men numera en noggrant planerad, men hastigt packad väska. Medhavd mat eller flygplansmat? Medhavd mat. Pool eller strand? Pool så klart! Foto: LAPRESSE

10 ARLANDA STORSATSAR Vision Arlanda 2050 Först bygger Arlanda ut i norr med ny pir, utbyggd bagagekapacitet, säkerhetskontroll och fler kommersiella ytor i Terminal 5 samt ett nytt parkeringshus. Därefter börjar utvecklingen i syd av Terminal 2 där det planeras två pirer, ny bagagehall, nya vägar och kommersiella ytor. 7 Parallellt med flygplatsens övriga utveckling växer flygplatsstaden Airport City Stockholm fram. Ökade kollektiva möjligheter med anslutning av Roslagsbanan till Arlanda. Om resenärsökningen utvecklas enligt prognosen, och miljötillståndet ger rätt förutsättningar för att möta efterfrågan och öka tillväxten, innebär utvecklingsprogrammet att Arlanda 2050 kan ta emot mellan 35 och 40 miljoner passagerare per år, erbjuda ett fullt utbyggt terminalsystem och ha cirka arbetsplatser jämfört med dagens Stockholm Arlanda Airport ökade mest i antal resenärer av de nordiska flygplatserna förra året och prognoser visar på fortsatt ökat resande. För att matcha resebehovet planeras en omfattande utveckling av Arlanda för att öka kapaciteten, effektiviteten och upplevelsen för resenärerna. Ambitionen är att bli den ledande flygplatsen i Skandinavien. I framtiden kan Arlanda ta emot dubbelt så många passagerare och samtidigt erbjuda ett smidigare resande med fler direktflyg på långdistanser, snabbare säkerhetskontroller och ett större utbud av bland annat shopping, mat och dryck. Första etappen Effektivare bagagehantering 2 Fler terminalnära parkeringar 3 Miljöanpassat driftområde 4 Kommersiella satsningar, kapacitetsökning i säkerhetskontroller 5 Ny pir 6 Ytterligare utbyggnad av bagagesystemet 7 Utbyggnad i Terminal 4. Nytt bagagesystem och utökad säkerhetskapacitet. 8 Nytt parkeringshus Swedavia investerar drygt 13 miljarder kronor i utbyggnad av Arlanda under åren 2014 till 2043, varav cirka 7 miljarder avser den första etappen fram till Förbättringarna möjliggör ett utökat utbud av avgångar både inom Europa och interkontinentalt. För resenärer innebär utvecklingen av Terminal 5 ökad möjlighet till fler långdistanslinjer, kortare köer, mindre trängsel, bättre utbud av shopping, mat och dryck och ökade self-service-möjligheter. 10 NYA ARLANDA

11 FÖR FRAMTIDEN D-grafik: Creative Commons Foto: Daniel Asplund Som resenär ska det vara enkelt och effektivt att välja flyget, man ska också inspireras vid resans start och känna stolthet över sin hemmaflygplats. Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Stockholm Arlanda Airport Effektivare bagagehantering De senaste årens rekordökning av antalet utrikesresenärer innebär att bagagehanteringen i Terminal 5 behöver byggas ut redan nu. Med start våren 2014 byggs de befintliga lokalerna om, och redan inom några år ska ett nytt bagagehanteringssystem installeras för att skapa maximal effektivitet. Större möjligheter att checka in på olika platser som på parkeringar och tågstationer i kombination med Self Service Bagdrop ökar flexibiliteten och minskar köer. - Vi har ett gemensamt intresse med våra flygbolag att förenkla resan för våra resenärer och detta är ytterligare ett steg i den riktningen. Självbetjäningstjänster är mycket uppskattade och därför arbetar vi kontinuerligt med att hitta och utveckla nya lösningar som förenklar flödet på flygplatsen och sparar värdefull tid för våra resenärer, säger Lena Rökaas, operativ chef på Arlanda. Läs mer på nästa sida NYA ARLANDA 11

12 Foto: Esse Lindblom Lufthansas Airbus 380 på tillfälligt besök på Arlanda. Foto: Peter Knutson Arlanda är redan idag godkänd som alternativflygplats för Airbus 380, och arbete pågår för att flygplatsen ska bli godkänd även för reguljära flygningar med flygplanstypen. Anders Östlings Ny pir för större plan Den nya piren som planeras vid Terminal 5 ska kunna hantera stora flygplan som Boeing 747-9, Airbus 380 och Boeing 777-X för att kunna möta efterfrågan på fler interkontinentala linjer. Trenden bland flygbolagen går mot att man sätter in större plan som tar fler passagerare snarare än att ha många flygplan. Den nya generationens plan är också tystare och mer bränsleeffektiva än äldre plan, vilket bidrar till att hålla nere buller och utsläppsökningar. Det är redan nu möjligt för Arlanda att ta emot stora plan, till exempel besökte Airbus 380 Arlanda under september 2010 då Lufthansa visade upp sitt nya flygplan. - Arlanda är redan idag godkänd som alternativflygplats för Airbus 380, och arbete pågår för att flygplatsen ska bli godkänd även för reguljära flygningar med flygplantypen. Det handlar om att Bana 1, den längsta banan, ska förstärkas vid kanterna, fler och längre bryggor behövs och gaterna måste göras större, säger Anders Östlings, chef Airside & Landside inom Operativa avdelningen på Arlanda. Att det byggs en ny pir i stället för att förlänga befintliga Pir F beror på att en ny pir blir effektivare då man kan använda båda sidorna för uppställning av flygplan. Det är inte bestämt hur den nya piren ska utformas, men den ska passa in i sin omgivning funktionellt och estetiskt och byggs med början senast Utveckling av Terminal 2 Terminal 2 har nyligen moderniserats och byggts ut med kvadratmeter och utvecklingen mot ökad kapacitet fortsätter efter att den första etappen med utveckling av Terminal 5 är klar. Även i Terminal 2 planeras en ny pir för större flygplan, en ny bagageanläggning och utökade kommersiella ytor. Tillväxttakten avgör när utvecklingen av Terminal 2 börjar, enligt nuvarande prognos troligen någon gång under 2020-talet. Snabbare säkerhetskontroll Med mer plats för större säkerhetskontroller får resenärerna en ännu smidigare start på resan. Framtidens utökade säkerhetskontroller ska bidra till att resenärer får mer plats att förbereda sig, får bättre överblick och lättare att orientera sig på flygplatsen samt en snabbare passering. Miljöanpassat driftområde Det ska byggas ett nytt och modernt, miljöanpassat driftområde nära Bana 3. De befintliga lokalerna för drift, som exempelvis verkstäder och fältgarage, tillhör de allra äldsta på flygplatsen och i stället för en omfattande renovering bygger man helt nytt. När verksamheten flyttat till det nya driftområdet i slutet av 2016, kan de gamla lokalerna rivas och ge plats för den nya piren i Terminal 5 som börjar byggas NYA ARLANDA

13 Foto: Jonas Borg Satsning på service När antalet resenärer ökar, växer samtidigt behovet av service. Roel Huinink, vd på ASDC som ansvarar för utveckling av butiker, restauranger och kommersiell service på Arlanda, berättar hur planerna ser ut: Foto: Daniel Asplund - Trenden internationellt går mot att flygplatser blir en attraktion i sig genom att vara en scen för nya varumärken och upplevelser. Det blir större fokus på skräddarsydda erbjudanden och interaktivitet, och miljöfrågor och CSR ökar i betydelse. Hur utvecklas utbudet på Arlanda? - Arlanda är porten till Sverige och ska understryka den svenska identiteten och de svenska framgångsrika varumärkena. Samtidigt är flygplatsen porten ut till världen, och ska också erbjuda stora, internationella varumärken. Arlanda ska också fortsätta fungera som en testplats för både kända och nyare varumärken, till exempel genom flera pop up-butiker. Vilka nyheter märks först? - Vi vill informera och inspirera inför resan och planera r en online-plattform där resenärer kan förbeställa varor till flygplatsen. Det blir också satsningar på unika, ekologiska och lokala produkter när det gäller mat och dryck. Roslagsbanan till Arlanda I våras beslutade landstingsfullmäktige enligt landstingsstyrelsens förslag att genomföra en fördjupad förstudie om en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda. Den nya förbindelsen skulle innebära en restid på cirka 15 minuter till Arlanda från Vallentuna och en knapp halvtimme från centrala Täby. - Med Roslagsbanan till Arlanda blir det betydligt enklare att åka kollektivt till flygplatsen för alla dem som bor i kommunerna nordost om Stockholm, vilket är bra både för tillgängligheten och miljön. Att underlätta för resenärer och anställda att ta sig till flygplatsen med kollektivtrafik är viktigt för oss. Därför ingår en plats för Roslagsbanan i vårt utvecklingsprogram, säger Fredrik Jaresved, chef för samhällskontakter på Stockholm Arlanda Airport. Tanken är att stationen ska ligga vid Clarion Hotel Arlanda Airport i anslutning till Sky City för att underlätta anslutning till Arlanda Centralstation. Förstudien genomförs mellan år 2014 och 2016 och byggstart kan bli aktuellt om cirka fem år. Att underlätta för resenärer och anställda att ta sig till flygplatsen med kollektivtrafik är viktigt för oss. Fredrik Jaresved 3d-grafik: Creative Common Skandinaviens första flygplatsstad En modern flygplatsstad växer fram kring Arlanda. Första steget var Clarion Hotel Arlanda Airport. Nästa steg blir kontorsbyggnaden Sky City Office One alldeles utanför terminalerna, och i takt med efterfrågan kommer ytterligare fastigheter att byggas. Området är tänkt att attrahera flera olika typer av verksamhet, dels sådana med en stark koppling till flygbranschen och dels andra verksamheter som är beroende av snabba transporter såväl inom som utom Sverige. NYA ARLANDA 13

14 Av Olle Engkvist Vinnare i förra numret: Ethel Lund, Upplands Väsby Roger Lundgren, Märsta Karin Lundqvist, Rosersberg Lennart Hägglund, Sigtuna Flary Nilsson, Sigtuna Vi vill ha ditt svar senast den 3 september 2014 till: Swedavia Stab Info Stockholm-Arlanda Märk kuvertet Korsord. Fem vinnare får biobiljetter och ett korsordshäfte av korsordsmakaren Olle Engkvist. Namn (Företag) Adress: 14 NYA ARLANDA

15 Tre nya flygbolag till Arlanda Tre nya flygbolag började strax före sommaren att flyga från Stockholm Arlanda Airport. Sedan den 31 maj flyger Aegean Airlines direkt från Arlanda till Aten och sedan den 1 juni har Ukraine Airlines en direktlinje till Kiev. Den 2 juni började rumänska TAROM flyga till Bukarest. Foto: Flygbussarna Nya butiker i Terminal 5 I maj öppnade två nya butiker, skobutiken Sapatos i SkyCity och klockmärket TRIWA i Terminal 5 efter säkerhetskontrollen. Sapatos är den första skobutiken på Arlanda och det norska skoföretagets första butik i Sverige, de säljer unika skor från Brasilien och har också ett utbud specifikt för dem som arbetar i uniform. TRIWA är ett svenskt varumärke som säljer klockor och solglasögon i olika varianter. Allt läder i TRIWAklockorna kommer från organiskt färgat läder framtaget på Tärnsjö Garveri. Fler nya destinationer Den 3 maj var det premiär för Norwegians direktflyg från Stockholm Arlanda Airport till San Francisco. Norwegian flyger två gånger i veckan mellan Stockholm Arlanda och San Francisco, på tisdagar och lördagar. Ytterligare en ny destination är Bukarest. Från den 2 juni flyger TAROM dit tre gånger i veckan, på måndagar, onsdagar och söndagar. Några destinationer som får ytterligare förstärkningar är Hamburg, dit SAS började flyga den 22 april, och Madrid, som förutom SAS och Iberia Express nu också trafikeras av Norwegian sedan den 4 juni. Foto: Daniel Asplund Rosersbergare vinnare i fototävling Nu har de vinnande motiven i fototävlingen Swedish Light valts ut. Bilderna visas upp i utvalda passagerarbryggor som leder från flygplanen in till gaten i Terminal 5. Motiven är från hela landet och bilderna är det första som möter många av de resenärer som dagligen passerar Arlandas största utrikesterminal. Tre av bilderna har Rosersbergarna Amy Ying Feng Johansson och Hans Johansson tagit. Deras bilder som nu finns till beskådan på Arlanda, föreställer en traktor i solnedgång över en Rosersbergsåker, en ö i dimman över sjön Fysingen och en bild tagen på en kaj i Stockholm två dagar före prinsessan Madeleines bröllop. Tävlingen arrangerades av Swedavia och Fotosidan.se. Av drygt inskickade bidrag har 20 vinnande bilder valts ut. Vill du se närmare på de vinnande bilderna? Gå in på NYA ARLANDA 15

16 Span på plan Per Ottenström, som jobbar på Trafikplaneringen i flyglednings tornet på Stockholm Arlanda Airport sedan 15 år, lär dig se skillnad på de vanligaste flygplansmodellerna när de passerar i luften. Winglet Nos Vi Fem Vilka flygplanstyper känner du igen? Crister Pettersson, Kriminalvårdens transporttjänst 747, 737, DC-9, DC-8 finns inte längre, men det är en klassiker! Vad finns det mer? MD-80 sen börjar det sina! Foto: Ola Jacobssen Stjärtkon Boeing 737 Flyger inom Europa och är ett av de vanligaste flygplanen på Arlanda. Fenans nederdel har en tydlig vinkling i framkant. Rakt avhuggen stjärtkon och spetsigare nos. Förväxlas ofta med Airbus 320 då de är ungefär lika stora. Finns i olika modeller: B är kortare, B längre. Frekventa B737-operatörer på Arlanda: SAS, Norwegian, TUI-Fly. Om den har röd nos tillhör planet Norwegian, om den har blå stjärtfena är det SAS. De större planen Airbus 330 och Boeing 787 Dreamliner kan verka lika på håll, men de är relativt enkla att skilja på eftersom A330 har höga, uppvikta winglets som Dreamlinern saknar, säger Per. Motorkåpa Airbus 330/340 För längre rutter som Asien och USA. Winglets med höga, uppvikta vingspetsar och rundare nos. Lång kropp, närmare 65 meter. A330 har två jetmotorer och A340 fyra jetmotorer. Frekventa A330-operatörer på Arlanda: Thomas Cook, SAS, Air China Airbus 320 Flyger inom Europa och är ett av de vanligaste flygplanen på Arlanda. Rundad nederdel på fenans framkant. Har en rund, lång stjärtkon och rundare nos. Äldre modeller har en liten winglet som både går uppåt och nedåt. De nyare modellerna har lika höga winglets som B737. Finns i olika modeller: A320, A318 och A319 är kortare, A321 är längre. Frekventa A320-operatörer på Arlanda: Lufthansa, Aeroflot, EasyJet. De vanligaste planen på Arlanda är Boeing 737 och Airbus 320. Lättaste sättet att skilja dem åt är på vinkeln, framtill på fenans nederkant, där Boeing har en tydlig vinkling. Airbus känns igen på en rundare nos och en rund, lång stjärtkon, säger Per. Vinge Boeing 787/Dreamliner För längre rutter som Asien och USA. Utan winglets och spetsigare nos. Flyger tystare, planet är lättare och därmed även bränslesnålare. Taggiga motorkåpor som syns på relativt långt håll. Frekventa B787-operatörer på Arlanda: Thomson, Qatar, Norwegian Foto: Daniel Asplund & Per Ottenström Sahar Svensson, Naked Juicebar Oj, det finns så många! Airbus 340, 380, 737, MD-80, om de fortfarande använder dem? Kasper Garnell, Joe & the Juice 747, 737, , nej, nu gissar jag! Jag kan bara de tre första egentligen. Mikael Kraus, Sigtuna kommun Boeing 717, 737, 747, 777. Airbus A330, A340, A380, den stora. Gamla McDonnell Douglas MD-80, MD-81, MD-82. Sen när det gäller Boeing 737 så har de ju , 300, 400, 500, 600, 700, 800. Och så Boeing Dreamliner det är väl typ det. Nej, just det, Embraer 170 och 190 också. Halva Finnairs flygplansflotta består av Embraer. Kim Jörgenfelt, Norwegian 737, Dreamliner Se vilka plan som startar och landar på Arlanda via WebTrak på 16 NYA ARLANDA

Stockholm Arlanda Airport

Stockholm Arlanda Airport Stockholm Arlanda Airport Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Anette Näs, projektledare Swedavias roll och uppdrag Med affärsmässighet aktivt medverka till att utveckla transportsektorn och bidra till

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Marcus Öberg Examen från KTS 2006 Projektingenjör, LFV Teknik 2006-2010 Uppdragsledare, Swedavia Konsult

Läs mer

Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken?

Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken? Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken? 18/2 2011 Kerstin Lindberg Göransson, flygplatsdirektör Swedavia Arlanda Swedavia AB Bildades 1 april 2010

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

SAMRÅD MED KNIVSTA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID STOCKHOLM-ARLANDA AIRPORT

SAMRÅD MED KNIVSTA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID STOCKHOLM-ARLANDA AIRPORT MINNESANTECKNINGAR Datum: 2009-04-20 Tid: 17.00-ca 19.00 Plats: Sky City, Arlanda Conference & Business Center SAMRÅD MED KNIVSTA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID STOCKHOLM-ARLANDA

Läs mer

Stockholm Arlanda Airport. Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24

Stockholm Arlanda Airport. Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24 Stockholm Arlanda Airport Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24 Innehåll Allmänt om Swedavia, flyget och Arlandas utveckling Vad händer på flygplatsen just nu Arlandas miljöprövning Arlandas miljöarbete

Läs mer

Bilaga 4. Uppföljning av Handlingsplan för reduktion av utsläpp av koldioxid år 2012-2015

Bilaga 4. Uppföljning av Handlingsplan för reduktion av utsläpp av koldioxid år 2012-2015 Bilaga 4. Uppföljning av Handlingsplan för reduktion av utsläpp av koldioxid år 2012-2015 Uppföljning för kvartal under 2014 D 2012-001367 Aktivitet Ansvarig Arlanda Ansvarig Koncernfunktion/dotterbolag/dotterdotterbolag

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Agenda 2012-09-19 Swedavia och dess flygplatser Inledning passagerarterminalens flöden Hur planerar man

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-03-29 39 Miljötillstånd verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport (KS 2010.021) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Enheten för transportinfrastruktur och finansiering 103 33 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se 2016-03-30 Anna Wilson Föreningen Svenskt Flyg Intresse AB 0709263177 Anna.wilson@svensktflyg.se

Läs mer

Handlingsplan för minskade utsläpp till luft

Handlingsplan för minskade utsläpp till luft PLAN 2012-11-08 04.00 D-LFV 2007-035287 1(6) 1 BAKGRUND 1.1 Swedavia Handlingsplan för minskade utsläpp till luft Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling. Swedavia arbetar

Läs mer

Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet

Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Sedan Swedavia bildades 2010 har antalet passagerare ökat med 6,5 miljoner eller 21 procent. Tillväxten vid

Läs mer

men har gett ett splittrat intryck till våra kunder Källa: Bild på informationsskärmen vid gaten på Bromma flygplats den 6 mars

men har gett ett splittrat intryck till våra kunder Källa: Bild på informationsskärmen vid gaten på Bromma flygplats den 6 mars 1 men har gett ett splittrat intryck till våra kunder Källa: Bild på informationsskärmen vid gaten på Bromma flygplats den 6 mars 2014 2 Nu får Sverige ett nytt inrikesflyg! 3 BRA för Malmö 4 Vi har gjort

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (4)

Stockholms läns landsting 1 (4) Stockholms läns landsting 1 (4) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-07 LS 1409-1048 Handläggare: Hans Brattström Ankom Stockholms läns landsting

Läs mer

SÅ VILL SWEDAVIA MINSKA

SÅ VILL SWEDAVIA MINSKA BESKRIVNING 2012-12-19 01.00 1(8) SÅ VILL SWEDAVIA MINSKA FLYGBULLRET ÖVER UPPLANDS VÄSBY BESKRIVNING 2012-12-19 01.00 2(8) Flygbuller är en prioriterad miljöfråga Tystare flygplan har på senare år minskat

Läs mer

Swedavias roll. Att skapa den tillgänglighet Sverige behöver och underlätta resande, affärer och möten

Swedavias roll. Att skapa den tillgänglighet Sverige behöver och underlätta resande, affärer och möten Skånes Energiting Swedavias roll Att skapa den tillgänglighet Sverige behöver och underlätta resande, affärer och möten 2 80 % Kundnöjdhet 80 % Medarbetarnöjdhet 9 % Avkastning på eget kapital 0 % Utsläpp

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag.

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag. PROMEMORIA Dnr 2012/0028 2012-03-28 Ärende 15 Kansliet Styrelsen Sammanträdesdatum: 2012-03-29 Yttrande över Swedavia AB:s ansökan angående bedrivande av flygplatsverksamhet på tre rullbanor på fastigheten

Läs mer

Motion till riksdagen 1988/89: J o899 av Eva Johansson m.fl. (s) Miljön kring Arlanda flygplats

Motion till riksdagen 1988/89: J o899 av Eva Johansson m.fl. (s) Miljön kring Arlanda flygplats Motion till riksdagen 1988/89: J o899 av Eva Johansson m.fl. (s) Miljön kring Arlanda flygplats Flyget har under en rad år ökat kraftigt och har stor betydelse för landets kommunikationer. Det är i många

Läs mer

Utvecklingen av Bromma och tillgängligheten i Sverige. Peder Grunditz, Flygplatschef, Bromma Stockholm Airport 27 november 2014

Utvecklingen av Bromma och tillgängligheten i Sverige. Peder Grunditz, Flygplatschef, Bromma Stockholm Airport 27 november 2014 Utvecklingen av Bromma och tillgängligheten i Sverige Peder Grunditz, Flygplatschef, Bromma Stockholm Airport 27 november 2014 Kort fakta om Swedavia Omsättning: 5 233 MSEK Resultat: 501 MSEK Balansomslutning:

Läs mer

Välkommen på samråd!

Välkommen på samråd! Välkommen på samråd! Agenda Inledning Lagstiftning Prognos och flygplatsens anläggningar Sökt omfattning Flygvägar Miljöpåverkan Förslag miljökonsekvensbeskrivning Kaffepaus inkl. utställning och bullerdemo

Läs mer

Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport

Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport Detta är en förenklad redovisning av Swedavias ansökan om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport. Den kompletta

Läs mer

Skolbarn drabbas av dubbelt flygbuller Pressmeddelande från Föreningen Rosersberg Villastad

Skolbarn drabbas av dubbelt flygbuller Pressmeddelande från Föreningen Rosersberg Villastad Skolbarn drabbas av dubbelt flygbuller Pressmeddelande från Föreningen Rosersberg Villastad Drygt 220 skolbarn och 100 förskolebarn riskerar att få fördubblat antal flygplan över sig. Eleverna på Råbergsskolan

Läs mer

Yttrande till länsstyrelsen gällande Handlingsplan för minskade utsläpp till luft, Stockholm Arlanda Airport,

Yttrande till länsstyrelsen gällande Handlingsplan för minskade utsläpp till luft, Stockholm Arlanda Airport, Datum 2016-11-15 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Johan Stock Kommunstyrelsen Yttrande till länsstyrelsen gällande Handlingsplan för minskade utsläpp till luft, Stockholm Arlanda

Läs mer

Flygplatsens komplexitet - Planering och passagerarflöden. Marcus Öberg, Pontarius AB / Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet - Planering och passagerarflöden. Marcus Öberg, Pontarius AB / Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet - Planering och passagerarflöden Marcus Öberg, Pontarius AB / Swedavia Konsult Agenda 2013-09-12 Svenska flygplatser och Swedavia AB Att planera en flygplats Passagerarterminalen

Läs mer

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar:

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar: Swedavias resvanebarometer Kvartal 1, 2011 Sammanfattande kommentar: Den totala ökningen av privat- samt affärsresor inom och utom Sverige ökade under det första kvartalet 2011 med 9 procent. I denna rapport

Läs mer

NYHET! KONTOR MED FLYGPLATS. Äntligen kan vi erbjuda nya, fantastiska kontor på Stockholm Arlanda Airport med gångavstånd till terminal!

NYHET! KONTOR MED FLYGPLATS. Äntligen kan vi erbjuda nya, fantastiska kontor på Stockholm Arlanda Airport med gångavstånd till terminal! NYHET! KONTOR MED FLYGPLATS. Äntligen kan vi erbjuda nya, fantastiska kontor på Stockholm Arlanda Airport med gångavstånd till terminal! Arlanda byggs ut för 13 miljarder Arlanda flygplats ska byggas ut

Läs mer

Robert Orajärvi. Reseledare i Kiruna som gillar action. Nummer 1/2011

Robert Orajärvi. Reseledare i Kiruna som gillar action. Nummer 1/2011 Nummer 1/2011 PEP på Stockholm Arlanda Succé med öppet hus Gyllene pris i Visby Nytänkande på Åre Östersund Robert Orajärvi Reseledare i Kiruna som gillar action Nya sidor av Swedavia Välkommen till Swedavia

Läs mer

Möte mellan Luftfartsverket och föreningen Boende mot Buller i Norra Sollentuna

Möte mellan Luftfartsverket och föreningen Boende mot Buller i Norra Sollentuna Föreningen Boende mot Buller i Norra Sollentuna c/o Nora Woodward Norrgårdsvägen 6 B 192 69 SOLLENTUNA Upprättad av Datum Beteckning Anders Ledin 2004-03-16 Direkttelefon Ert datum Er referens 08-797 60

Läs mer

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande.

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande. STADSLEDNINGSKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN Bilaga 1 2009-10-29 DNR 314-2120/2009 DNR E2009-000-01681 DNR T2009-000-03390 DNR 2009-011868-217 Kontaktperson stadsledningskontoret

Läs mer

Stockholm-Arlanda Airport

Stockholm-Arlanda Airport Stockholm-Arlanda Airport Postal grannundersökning 2011 Totalt Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Transport, information och attityder Sammanfattning Slutsats

Läs mer

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010 Malmö Airport Undersökning Grannar 2010 Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Attityder Sammanfattning/Slutsats Om undersökningen Postala enkäter som skickades

Läs mer

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse -

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - - En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - Vår uppgift Ägardirektiv Tillsammans med ägaren, regionen och näringslivet utveckla, driva och förvalta Kalmar flygplats. Kalmar Airport skall utveckla

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

Samråd med Sigtuna kommun, 11 december 2009 Nytt miljötillstånd för Arlanda

Samråd med Sigtuna kommun, 11 december 2009 Nytt miljötillstånd för Arlanda Samråd med Sigtuna kommun, 11 december 2009 Nytt miljötillstånd för Arlanda Bakgrund Ansökan lämnas in senast 31 december 2010 Två tidigare samrådsmöten med Sigtuna kommun Samrådsunderlag - synpunkter

Läs mer

Tidtabell. 5 augusti - 8 december 2013

Tidtabell. 5 augusti - 8 december 2013 Tidtabell 5 augusti - 8 december 2013 flysmåland Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste och tystaste

Läs mer

Ett klimatneutralt Företag

Ett klimatneutralt Företag Ett klimatneutralt Företag Klimat förändring en prioritet inom LFV LFV har identifierat klimatfrågan som en av företagets viktigaste utmanigar LFV reducerar sina växthusgaser på alla nivåer Sedan 2003,

Läs mer

Varje kilo räknas. LFVs arbete för ett miljöanpassat flyg. Niclas Wiklander LFV LiU 7 februari 2013

Varje kilo räknas. LFVs arbete för ett miljöanpassat flyg. Niclas Wiklander LFV LiU 7 februari 2013 Varje kilo räknas LFVs arbete för ett miljöanpassat flyg Niclas Wiklander LFV LiU 7 februari 2013 Flyget och miljön Grundskollärare LFV sedan 1997 Flygledare Arlanda och Landvetter Ansvarig för miljöfrågor

Läs mer

Trafikfall Flygrörelser Milj. passagerare År. Sökt trafikvolym ca 350 000 ca 36 2038. Tillståndsgiven trafikvolym 372 100 ca 34 2004

Trafikfall Flygrörelser Milj. passagerare År. Sökt trafikvolym ca 350 000 ca 36 2038. Tillståndsgiven trafikvolym 372 100 ca 34 2004 Maria Sandström 1 Beaktade trafikfall Trafikfall Flygrörelser Milj. passagerare År Sökt trafikvolym ca 350 000 ca 36 2038 Tillståndsgiven trafikvolym 372 100 ca 34 2004 Nuvarande trafikvolym ca 220 000

Läs mer

Trafikstörningssamverkan Stockholm Arlanda Airport Swedavia Collaborative Decision Making /CDM. 201504-23 Tomas Kreij, Swedavia

Trafikstörningssamverkan Stockholm Arlanda Airport Swedavia Collaborative Decision Making /CDM. 201504-23 Tomas Kreij, Swedavia Trafikstörningssamverkan Stockholm Arlanda Airport Swedavia Collaborative Decision Making /CDM 201504-23 Tomas Kreij, Swedavia Företaget Flygplatserna Kund Social utveckling Miljö Ekonomi Vår uppgift I

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt miljötillstånd för verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt miljötillstånd för verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport 1 (6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2010-06-15 Dnr 542-3334-10 Rv Stockholm-Arlanda Airport Swedavia Att: Anette Näs 190 45 Stockholm-Arlanda Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS

VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS Issue #4 Stockholm S k a v s t a f l y g p l a t s miljöarbete Skavsta får en ny väg årets miljöinsatser Nya miljömål miljöspelet Ledare Att

Läs mer

Klimatrapport 2014. Clarion Hotel Arlanda Airport. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2014. Clarion Hotel Arlanda Airport. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2014 Clarion Hotel Arlanda Airport Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Clarion Hotel Arlanda Airport, kontaktperson är Sara Dahlberg Denna

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Clarion Hotel Arlanda Airport, kontaktperson är Sara Dahlberg Denna rapport täcker verksamhetsåret

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

SAMRÅD MED SKURUPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN

SAMRÅD MED SKURUPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN SAMRÅD MED SKURUPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN Plats: Konferensrum Airbus, Malmö Airport Datum: 2009-06-10 Närvarande: Från Skurups kommun Robert Werner,

Läs mer

Det finns butiker, restauranger och service både före och efter. I SkyCity finns även banker, apotek, hotell och konferensanläggningar.

Det finns butiker, restauranger och service både före och efter. I SkyCity finns även banker, apotek, hotell och konferensanläggningar. Lektion 20 SCIC 21/02/2014 TEMA: TRANSPORT OCH RESOR: flyget A. Ordförråd: flyget SAS och Malmö Aviation plockar fler poäng än Norwegian i säkerhetskategorin. Men ingen av dem finns med på Airline Ratings

Läs mer

Delprojektet Internationell Tillgänglighet Projektplan

Delprojektet Internationell Tillgänglighet Projektplan Delprojektet Internationell Tillgänglighet Projektplan Utfärdare: Avdelningen för tillväxt Ver 2 Versionshantering Datum: Redigerare: Godkänd av: 1: 2011-07-08 xx 2: 2012-01-25 David Schubert 3: 2012-01-27

Läs mer

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 Västra Hamnen Yteffektivt Modernt Malmö Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 LOKaLEn BÄSTA LÄGET I VÄSTRA HAMNEN! Kontorsyta 800-3 450 kvm Antal arbetsplatser Ca 70-350 Mitt i blickfånget har vi kvarteret

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

S15041 Enskild motion

S15041 Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:892 av Berit Högman m.fl. (S) Infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen

Läs mer

Regeringens motorväg mot klimatförändringar

Regeringens motorväg mot klimatförändringar Regeringens motorväg mot klimatförändringar Inledning Vår tids stora utmaning är att komma tillrätta med klimatförändringarna. Gör vi ingenting nu så kommer våra barn och kommande generationer att få betala

Läs mer

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA LANDVETTER Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA BYGGFAKTA Detaljplan: Industri, kontor och handel med skrymmande varor. Maximal byggnadshöjd

Läs mer

SVERIGE INOM RÄCKHÅLL

SVERIGE INOM RÄCKHÅLL SVERIGE INOM RÄCKHÅLL SVERIGE INOM RÄCKHÅLL 1 Vi tror inte på en värld utan flyg Antalet flygresenärer kommer att öka med en miljard mellan 2012 och 2017. När jag hör denna häpnadsväckande siffra tänker

Läs mer

Malmö Airport. Cecilia Hagert Chef Verksamhetsutveckling. SBTA Syd

Malmö Airport. Cecilia Hagert Chef Verksamhetsutveckling. SBTA Syd Malmö Airport Cecilia Hagert Chef Verksamhetsutveckling SBTA Syd 2017-11-17 Swedavia Tillsammans för vi världen närmare 10 flygplatser Underlättar resande, affärer och möten Nöjda och trygga resenärer

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Tidtabell. 2 september - 8 december 2013

Tidtabell. 2 september - 8 december 2013 Tidtabell 2 september - 8 december 2013 kalmarflyg Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste och tystaste

Läs mer

Flygvägssystem Arlanda

Flygvägssystem Arlanda U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson ATCC Stockholm Niclas Wiklander ANS Flygtrafiktjänsten Flygvägssystem Arlanda U /P608 U/Y408 U/Y408

Läs mer

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN Den 14 oktober har Besöksnäringens Sverigeturné intagit Mora och träffar Dalarnas olika destinationsbolag, kommuner, Region Dalarna och andra

Läs mer

Stockholmsregionens tillgänglighet 2014. Swedavia

Stockholmsregionens tillgänglighet 2014. Swedavia Stockholmsregionens tillgänglighet Swedavia 13 10 januari februari 2015 Copenhagen Economics uppdrag Copenhagen Economics har av Swedavia ombetts analysera Stockholmsregionens tillgänglighet. Beräkningarna

Läs mer

Flygvägssystem Arlanda

Flygvägssystem Arlanda U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson ATCC Stockholm Niclas Wiklander ANS Flygtrafiktjänsten Flygvägssystem Arlanda U /P608 U/Y408 U/Y408

Läs mer

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning Ljus Alviks Strand Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 1 550 5 000 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm Högt upp Ljus Skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm LOKALEN Högt upp i fastigheten med fri utsikt Kontorsyta 829 kvm Antal arbetsplatser 40 60 beroende på planlösning Välkommen till

Läs mer

Arlandas framtid påverkar Stockholms och Sveriges utveckling

Arlandas framtid påverkar Stockholms och Sveriges utveckling Arlandas framtid påverkar Stockholms och Sveriges utveckling Nytt miljötillstånd Swedavia söker nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport för att kunna möta en allt större efterfrågan på flygresor.

Läs mer

Tidtabell. 1 april - 18 augusti 2013

Tidtabell. 1 april - 18 augusti 2013 Tidtabell 1 april - 18 augusti 2013 blekingeflyg Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste och tystaste

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Svar på remiss om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport KS-2012/270

Svar på remiss om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport KS-2012/270 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/270 2012-05-21 Kommunstyrelsen Svar på remiss om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport KS-2012/270

Läs mer

Remissvar på flygskatteutredningens betänkande En svensk flygskatt [SOU 2016:83]

Remissvar på flygskatteutredningens betänkande En svensk flygskatt [SOU 2016:83] Ert d.nr: Fi2016/04305/S2 Stockholm 2017-03-01 Avs: Naturskyddsföreningen Box 4625 116 91 Stockholm Att: Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Remissvar på flygskatteutredningens

Läs mer

Frösundas fototävling.

Frösundas fototävling. > VD har ordet: Ett viktigt steg mot ett kundfokuserat Frösunda > Välkommen Mjölby! > Från personlig assistent till verksamhetschef Det här fotot av Maria Wahlgren är en av tre vinnare i Frösundas fototävling.

Läs mer

Nära. centralstationen. Högt i tak. Terrass. Centrum. Stortorget 27, plan 3, 190 kvm

Nära. centralstationen. Högt i tak. Terrass. Centrum. Stortorget 27, plan 3, 190 kvm Nära centralstationen Högt i tak Terrass Centrum Stortorget 27, plan 3, 190 kvm LOKALEN Representativt kontor på Stortorget Kontorsyta 190 kvm Antal arbetsplatser Ca 12-14 Välkommen in i en underbar lokal

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Remissyttrande. Betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83)

Remissyttrande. Betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83) Finansdepartementet Vår referens: Skatte- och tullavdelningen 256/2016 Er referens: 103 33 Stockholm Fi2016/04305/S2 Stockholm, 2017-02-24 Remissyttrande Betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83) Utredningen

Läs mer

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm LOKALEN PLANRITNING Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm FLeXiBeL och effektiv LokaL kontorsyta 240 kvm

Läs mer

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Foto: Ulrika Andersson En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Enkätundersökning om flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Resvaneundersökning

Läs mer

ATP- slutspelen - slutrapport

ATP- slutspelen - slutrapport ATP- slutspelen - slutrapport Här några slutord om ATP-slutspelen i London. Mitt besök i London för ATP-slutspelen har varit givande på olika sätt. Men låt mig börja från början. När Robin Söderling i

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

Vad kostar flygstrejken?

Vad kostar flygstrejken? Vad kostar flygstrejken? En analys av näringslivseffekter Fredrik Bergström Michael Cronholm Jessica Lindblom En HUI-rapport gjord på uppdrag av Svenskt Näringsliv 1 Förord Med anledning av att förhandlingarna

Läs mer

Svarsmall för remissinstansernas önskemål och prioriteringar Gemensamma prioriteringar i Arlandaregionen Ökad kapacitet på Ostkustbanan

Svarsmall för remissinstansernas önskemål och prioriteringar Gemensamma prioriteringar i Arlandaregionen Ökad kapacitet på Ostkustbanan Gemensamt yttrande från Arlandaregionen över - Ny länsplan för transportinfrastrukturen 2018-2029. Förfrågan om prioriterade åtgärder samt avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning Bakgrund Under

Läs mer

Nominerad till Sienna priset 2015 Landskapsarkitekt: Eskilstuna kommun. Ansvarig arkitekt: landskapsarkitekt MSA Anna Edvinsson Byggherre: Eskilstuna

Nominerad till Sienna priset 2015 Landskapsarkitekt: Eskilstuna kommun. Ansvarig arkitekt: landskapsarkitekt MSA Anna Edvinsson Byggherre: Eskilstuna Nominerad till Sienna priset 2015 Landskapsarkitekt: Eskilstuna kommun. Ansvarig arkitekt: landskapsarkitekt MSA Anna Edvinsson Byggherre: Eskilstuna kommun Juryns motivering Torget har formats utifrån

Läs mer

Finalister region Syd Entrepreneur Of The Year 2011. Malmö, 22 november

Finalister region Syd Entrepreneur Of The Year 2011. Malmö, 22 november Finalister region Syd Entrepreneur Of The Year 2011 Malmö, 22 november Finalist: Anders Bengtsson Aktiebolaget Stenströms Skjortfabrik Ort: Helsingborg Telefonnummer: 042-15 11 80 Organisationsnummer:

Läs mer

Workshop 00:Almestrand Nina Söderström Malin Sörman Maria Hager Under åren 1999 2000 genomförde jag min andra fotografiska workshop på ett behandlingshem för mammor och deras barn. Hemmets uppgift är att

Läs mer

Framtidsbild för Kista Science City. Uppdatering av visionen för de kommande tio åren

Framtidsbild för Kista Science City. Uppdatering av visionen för de kommande tio åren Remissvar Dnr 2012/3.2.2/84 Sid. 1(8) 2012-04-23 Handläggare: Susanna Höglund, 08-508 297 58 Till Finansroteln Framtidsbild för Kista Science City. Uppdatering av visionen för de kommande tio åren Svar

Läs mer

Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö

Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö Fakta Malmö 290 000 invånare (2008) Ökande befolkning för 22 året i rad 174 nationaliteter 47 % är under 35 år 28 000 arbetstillfällen 55 000 arbetspendlar

Läs mer

Bakgrund. Flygplatsbolaget Tillgänglighet 2011-2030

Bakgrund. Flygplatsbolaget Tillgänglighet 2011-2030 Airport Bakgrund Utvecklandet av området Södra Lappland kan beskrivas genom tre olika faser. Genom skapandet av ett destinationsbolag har de fyra kommunerna lagt grunden för att öka antalet besökare och

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

Klimatrapport 2013. Clarion Hotel Arlanda Airport. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2013. Clarion Hotel Arlanda Airport. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2013 Clarion Hotel Arlanda Airport Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Clarion Hotel Arlanda Airport, kontaktperson är Sara Dahlberg Denna

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Fem solklara skäl att etablera ditt företag hos oss

Fem solklara skäl att etablera ditt företag hos oss Fem solklara skäl att etablera ditt företag hos oss Varmt välkommen till Karlstad Business Region Karlstad Business Region är en expansiv region med liv, rörelse och dynamik där det alltid händer intressanta

Läs mer

Välkommen på samråd!

Välkommen på samråd! Välkommen på samråd! Samrådet avser Ansökan om nytt miljötillstånd enligt miljöbalken D 2010-011374 Miljötillstånd Miljöfarlig verksamhet enl. 9 kap miljöbalken Miljötillstånd söks hos miljödomstolen Villkor

Läs mer

Föredragande borgarråden Sten Nordin och Per Ankersjö anför följande.

Föredragande borgarråden Sten Nordin och Per Ankersjö anför följande. PM 2012: RI+VI (Dnr 303-1633/2011) Swedavia AB:s ansökan angående bedrivande av flygplatsverksamhet på tre rullbanor på fastigheten Sigtuna Arlanda 2:1, samt vattenverksamhet Yttrande till Nacka tingsrätt,

Läs mer

Sammanfattning av SATSA II - Delprojektet Internationell Tillgänglighet LS 1102-0284

Sammanfattning av SATSA II - Delprojektet Internationell Tillgänglighet LS 1102-0284 Sammanfattning av SATSA II - Delprojektet Internationell Tillgänglighet LS 1102-0284 Titel: Författare: Beställare: Sammanfattning av SATSA II - Delprojektet Internationell Tillgänglighet Ramböll Management

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Höghastighetsjärnväg i Sverige våra tekniska val. Christer Löfving, Trafikverket

Höghastighetsjärnväg i Sverige våra tekniska val. Christer Löfving, Trafikverket 1 Höghastighetsjärnväg i Sverige våra tekniska val Christer Löfving, Trafikverket 10 11 12 Höghastighet i omvärlden Sedan länge satsar Japan, Frankrike, Spanien, Tyskland, Italien och Benelux på höghastighet.

Läs mer

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014 Tidtabell 9 december - 30 mars 2014 flysmåland Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Stockholm Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste

Läs mer