Nya Arlanda. Therese Alshammar på Arlanda i sommar. Connect Sweden samlar kraft Bäst i miljöklassen Lär dig flygplansspaning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya Arlanda. Therese Alshammar på Arlanda i sommar. Connect Sweden samlar kraft Bäst i miljöklassen Lär dig flygplansspaning"

Transkript

1 Nya Arlanda NR 56 JUNI 2014 EN TIDNING FÖR DIG SOM TYCKER OM STOCKHOLM ARLANDA AIRPORT Therese Alshammar på Arlanda i sommar Connect Sweden samlar kraft Bäst i miljöklassen Lär dig flygplansspaning

2 Nya Arlanda Swedavia Arlanda Stockholm-Arlanda Tel , fax Upplaga: Ansvarig utgivare: Helena Ruhmén Redaktion: Karin Magnusson och Susanne Rundström Grafisk form: Åkesson & Curry Tryck: V-Tab Omslagsbild: Therese Alshammars porträtt av fotograf Peter Cederling ingår i Nationalmuseums utställning Crossing Borders som visas i Terminal 5 på Arlanda i sommar. Nu tar Nya Arlanda en paus för att återkomma i delvis ny dräkt i höst. Du är välkommen att höra av dig med synpunkter! Nu lyfter vi Arlanda till nästa nivå Rapporterna är entydiga. Det globala resandet ökar och siffror från Oxford Economics visar att reseindustrin kommer att växa med 5,4 procent de kommande tio åren. Att jämföra med 3,4 procent i motsvarande BNP-tillväxt. Kampen om resenärerna ökar i samma takt och många flygbolag satsar offensivt för att positionera sig och ta marknadsandelar. Så även flygplatser. För Stockhom Arlanda Airport är ambitionsnivån klar och siktet inställt: Om tio år ska vi vara den ledande skandinaviska flygplatsen, The Capital Airport of Scandinavia. Vi knyter an till Stockholm som är The Capital of Scandinavia och en av Europas mest expansiva städer. Som flygplats vill vi vara det självklara valet vid flyglinjeetablering i Norden, ha högst antal resenärer och trafiktillväxt, och de mest nöjda kunderna. Det är en hög målsättning men inte alls orealistisk. Marknadspotentialen och efterfrågan ökar, resenärstillväxten slår nya rekord gång på gång och kundnöjdheten lyfter stadigt. Förutsättningarna finns således att göra Stockholm Arlanda Airport till knutpunkten för flyget i Skandinavien. Och vår ägare stöttar oss och låter oss gå vidare med vårt stora utvecklingsprogram på drygt 13 miljarder för att bygga ut flygplatsen med en förbättrad kapacitet och resenärsupplevelse. Läs om allt vi planerar att göra på sidan 10. Tillkommer gör vårt viktiga samarbete med näringslivet, via Connect Sweden, som verkligen satt tillgänglighetsfrågan på agendan. Utifrån att vi faktiskt inte möter behovet som finns i näringslivet idag när det gäller direktdestinationer. Läs mer om det här intill. Vi saknar knappast utmaningar. Miljötillståndet gisslar oss alltjämt och en ny huvudförhandling kommer att ske i oktober månad, där vi behöver en dom som inte slår undan benen för den utveckling som står för dörren. Utveckling är av godo och ska naturligtvis hanteras ansvarsfullt på alla sätt, inte minst miljömässigt. Det gör vi. Nu väljer vi att tro på samarbetskraften i vår region och i vårt land där alltfler aktörer får upp ögonen för flygplatsens roll som en förutsättning för, och motor i, den ekonomiska utvecklingen. För Sverige och regionen, för dig och för mig. KJELL-ÅKE WESTIN FLYGPLATSDIREKTÖR För Stockhom Arlanda Airport är ambitionsnivån klar och siktet inställt: Om tio år ska vi vara den ledande skandinaviska flygplatsen, The Capital Airport of Scandinavia. Foto: Daniel Asplund 2 NYA ARLANDA

3 Foto: Daniel Blom Foto: Niklas Alm Connect Sweden ska samla kraften Antalet flygförbindelser till Stockholm och Sverige har minskat de senaste tio åren jämfört med våra grannländer, även om 2013 innebar ett trendbrott. Nya flygförbindelser uppstår inte av sig självt, och de befintliga går inte att ta för givna. Connect Sweden är samarbetet som ska åstadkomma en förändring I undersökningen Cities of Opportunities med 27 storstäder över hela världen rankas Stockholm högt i flera kategorier som hälsa, miljö och säkerhet, och totalt hamnar staden på en femteplats. Men när det gäller tillgänglighet har Stock holm sjunkit från plats 17 år 2011 till plats 22 år Nedgången gäller framför allt den internationella tillgängligheten, mätt i antal direktlinjer. Här hamnar Stockholm på en 25:e plats av 27 städer medan övriga nordiska huvudstäder ligger bättre till. Flygförbindelser går inte att ta för givna och det krävs ett brett engagemang för att upprätthålla och utveckla dem. Därför har Connect Sweden bildats som ett samarbete mellan representanter från det svenska näringslivet, Stockholms Stad, Swedavia och flera nationella och regionala organisationer. Syftet är att skapa tillväxt för hela Sverige genom att utveckla Arlandas roll som knutpunkten för det nordiska flyget och attrahera fler internationella flygförbindelser. Det är oroande att Sveriges interkontinentala flygförbindelser har försämrats de senaste tio åren relativt våra grannländer. För Sverige är det mycket som står på spel. Flygförbindelserna är betydelsefulla för att attrahera investeringar, företag och kompetens. Det handlar om att behålla forskning, tillverkning och huvudkontor i Sverige. Och i slutänden om de svenska jobben, om välståndet och välfärden. Även på kort sikt är konsekvenserna kännbara; vi flyger miljontals mil i omvägar, vi förlorar tid och vi belastar miljön i onödan. Det handlar om miljontals förlorade arbetstimmar och om uteblivna koldioxidbesparingar på upp till 20 procent, säger Jacob Wallen berg, ordförande i nybildade Connect Sweden. Fler nya direktlinjker Snabba och effektiva transporter är en del av ryggraden i samhällsekonomin och en förutsättning för samhällets tillväxt och utveckling. Trafiken på Stockholm Arlanda Airport har under de senaste åren slagit rekord i antal passagerare reste närmare 21 miljoner passagerare till och från flygplatsen. De kommande decennierna väntas Stockholm vara Västeuropas snabbast växande huvudstad, och starka flygförbindelser kommer att vara betydelsefulla för att göra den utvecklingen möjlig. Trots rekordsiffror i antal resande saknar vi många av de flygförbindelser vi behöver till världens snabbast växande ekonomiska centra och till våra nya handelspartners bland annat i Sydamerika och Asien. Och behovet kommer att bli än större framöver, säger Torborg Chetkovich, Swedavias koncernchef. Connect Swedens mål är en etablering av minst fem nya direktlinjer till Arlanda inom tre år, med fokus på Europa, Nordamerika och Asien. Susanne Rundström Flygförbindelserna är betydelsefulla för att attrahera investeringar, företag och kompetens. Det handlar om att behålla forskning, tillverkning och huvudkontor i Sverige. JACOB WALLENBERG, ORDFÖRANDE CONNECT SWEDEN Foto: Investor NYA ARLANDA 3

4 2004 Snabb framväxt av flygbolag med nya flygplan och hög beläggningsgrad. Swedavia är sedan 2006 ett klimatneutralt företag. Det betyder att verksamheten bedrivs utan att bidra till globala klimatförändringar. Att Swedavia är klimatneutralt innebär att man ständigt arbetar med att kartlägga och minska koldioxidutsläppen från den egna verksamheten. De utsläpp som ännu inte minskats med egna åtgärder kompenseras genom internationella klimatprojekt, där motsvarande mängd koldioxid minskas någon annanstans. Att Swedavia är världsledande på att driva klimatsmarta flygplatser finns svart på vitt. Tio av de totalt 16 flygplatser i världen som har uppnått den högsta klimatcertifieringen i ACA, Airport Carbon Accredi tation, tillhör Swedavia. Under 2013 släppte Swedavia ut cirka 4000 ton fossil koldioxid från den egna verksamheten. Det motsvarar en minskning med mer än 65 procent sedan Några exempel på åtgärder bakom utsläppsminskningarna på och omkring Stockholm Arlanda Airport är att flygplatsen värms med fjärrvärme som producerats från biobränsle, all taxi som trafikerar flygplatsen är miljötaxi och alla bussar som trafikerar flygplatsområdet drivs med förnybart bränsle. - Men allt miljöarbete handlar inte om utsläpp till luft. Det är lika viktigt för oss att minska verksamhetens resursanvändning, bland annat genom att använda så lite energi som möjligt, att inte förorena vattendragen kring våra flygplatser och att våra grannar inte ska uppleva flygbullret som oacceptabelt, säger Lena Wennberg, miljöchef på Swedavia. Sara Marczak 2012 Flygtrafiken i EU tas in i systemet för handel med utsläppsrätter och får ett tydligt tak för utsläppen. Klimatcertifiering på högsta nivån ACA står för Airport Carbon Accreditation, ett program som mäter och graderar hur flygplatser arbetar med att minska klimatpåverkan. Totalt är ett nittiotal flygplatser i världen certifierade, men endast 16 av dem uppnår den högsta nivån 3+. Av dessa 16 ingår samtliga Swedavias 10 flygplatser samt två flygplatser i Norge, två i Italien och två i Nederländerna. Fyra certifieringsnivåer finns: 1, 2, 3, och 3+, varav den högsta innebär bland annat att flygplatsen ska vara klimatneutral, redovisa egna fossila koldioxidutsläpp, påvisa egna kontinuerliga minskningar av utsläpp och engagera andra aktörer på flygplatsen i klimatarbetet. Arlanda var första flygplatsen i världen att nå den högsta nivån Nollutsläpp av fossil koldioxid inom de egna flygplatsområdena (Swedavias eget miljömål). Bäst i miljöklassen! Biobränslen istället för olja vid uppvärmning av fastigheter, brandövningar med fossilfritt bränsle, grön el och allt fler miljöfordon. Exemplen på vad Swedavia gör för att minska miljöpåverkan är många och företaget har satt ribban högt. Ett av Swedavias egna miljömål är att senast år 2020 ha nollutsläpp av fossil koldioxid. 4 NYA ARLANDA

5 Arlandamodellen på export Swedavia är så långt framme miljömässigt att andra länders flygplatser vänder sig till Sverige för att få konsulthjälp. Indonesien är först ut med att kopiera Stockholm Arlanda Airports framgångsmodell. När Stockholm Arlanda Airport var den första flygplatse n att bli klimatcertifierad i världen såg Sveriges ambassadör i Indo ne sien en marknadsföringspotential i detta. Även Sida gick med på delfinansiering. Bert-Åke Wahlgren är konsult på LFV Aviation Con sulting. Tillsammans med sex kollegor fick han i uppdrag att ta fram ett nytt koncept för flygplatserna i Indonesien, där man valde ut de fyra största flygplatserna som pilotflygplatser (Jakarta, Bali, Sura baya och Makassar). Nu är Arlandamodellen på allas läppar inom flygbranschen i Indonesien, där behovet av att modernisera och miljö anpassa flygtrafiken är stort. Indonesien har en folkmängd på 250 miljoner människor och är ett land med snabbt växande ekonomi. Med 635 flygplatser i landet och en passagerarvolym på Soekarno Hatta (Jakarta) internationella Bert-Åke Wahlgren, konsult på LFV Aviation Consulting. flygplats på 57 miljoner flygpassagerare per år (med en årlig ökning av flygtrafiken med 15 procent) måste man arbeta hållbart för att undvika stora miljöproblem på sikt. - De har insett att de måste miljöanpassa sig och därför varit väldigt samarbetsvilliga. Vi arbetar för närvarande med att göra klart slutrapporten för projektet och därefter är tanken att koncepten som har tagits fram ska genomföras, säger Bert-Åke Wahlgren. Projektet som Bert-Åke arbetar med har namnet Aviation Environment Project, kort kallat för Eco Airport och innehåller framför allt tre huvuddelar: Legal & Legislation, som handlar om miljölagar och regelverkssystem, Green Flights, som handlar om att hjälpa flygtrafiken att minska bränsleförbrukningen samt slutligen Green Airport, där man bland annat tar fram metoder för kemikaliehantering, vattenrening och sophantering på flygplatserna. - I mångt och mycket kan man applicera Arlandas modell i Indonesien, men deras utmaningar skiljer sig förstås en del från dem i Sverige. 70 procent av all energiförbrukning på flygplatserna går åt till luftkonditionering på flygplatsterminalerna till exempel, medan man inte har samma proble m med kemikalier för avisning av flygplan procent av flygplatsflottan är tillverkad efter Källor: Boeing Long Term Forecast m.fl. Aviation Industry Commitment to Action on Climate Change 2050 Supereffektiva flygplan som drivs med långsiktigt hållbara biobränslen och modern flygtrafik ledning med raka flygvägar gör att koldioxidutsläppen (i absoluta tal) är halverade jämfört med 2005 och i nivå med det globala klimatmålet. Illustration: Cornelia Waldersten NYA ARLANDA 5

6 Sommarens banavstängningar Sommartid innebär underhålls arbeten på Arlandas bansystem. Banorna stängs då av i tur och ordning. Asfaltsbyte och tätning av fogar står på menyn. Bana 2, Arlandas öst-västliga bana, stängs av för omtoppning av asfalten under tre sommarveckor från den 23 juni till och med den 13 juli. Under tiden används Bana 1 och Bana 3, de nord-sydliga parallellbanorna. Detta innebär att det sker förändringar i mönstret för starter och landningar under dessa veckor. Banunderhåll sker företrädesvis sommar tid, eftersom det bara är då vädret och trafikmängden tillåter att banan hålls stängd för flygtrafik. Foto: Daniel Asplund Foto: Daniel Asplund Förnyelse av Arlandas utbud I sommar blir det en del byggstök i Sky City, när flera restauranger och caféer byggs om och förändras. Café Molinari bygger om fram till mitten av juni och öppnar igen som Sky Café. En tillfällig, lite mindre, servering är öppen under tiden ombyggnaden sker. Den tidigare restaurangen Stockholm Fisk, på andra våningen i Sky City, är helt ny renoverad sedan i våras och heter numera On My Arlanda vinnare i Global AirRail Way. Restaurang Sbarro, mellan Sky City och Terminal 5, har stängt. Här öppnar i sommar Trattoria Milano, efter ombyggnationer. Dessutom blir det en förändring i caféutbudet i Terminal 5 i sommar, när Robert s Coffee stänger. Istället öppnar Lavazza ytterligare ett café på Arlanda. Lavazza finns sedan tidigare i Terminal 2. När de bästa initiativen inom intermodalitet mellan flyg och tåg lyftes fram på Globail AirRail Awards i maj vann Stockholm Arlanda Airport i kategorin Airport of the Year. Dessutom var Arlanda Express nominerad i kategorin Integrated Air Rail Partnership. Juryns motivering löd: Genom att vara en ledstjärna för bästa praxis och för innovativa transportlösningar, och samtidigt kunna möta upp mot utmanande mål för en övergång till transportsätt med mindre miljöpåverkan, har Stockholm Arlanda Airport utvecklas till ett nav för både luft-och marktransporter. Utvecklingen av Arlanda till ett transportcentrum är ett projekt av nationell betydelse. Medtävlande i kategorin Airport of the Year var London Gatwick och London Stansted. Så ska miljötillståndet omprövas Swedavia välkomnar Mark- och miljö överdomstolens beslut att ompröva Stockholm Arlanda Airports nya miljötillstånd, som ska börja gälla den 1 januari För Arlanda innebär det en möjlighet att framföra sina invändningar mot delar av tillståndet. Huvud förhandlingen äger rum i oktober och det som händer fram till dess är att Swedavia och övriga remissinstanser får möjlighet att kommentera varandras överklaganden. Raka inflygningar Förra gången vi var i rätten och förde Arlandas talan hade vi fyra dagar för att prata om hela flygplatsverksamheten. Den här gången kan vi fokusera på just det som vi har överklagat och vi ska försöka vara så pedagogiska vi bara kan, säger Anette Näs, projektledare för Arlandas nya miljötillstånd. Pedagogisk tydlighet är inte att underskatta i frågan om miljötillståndet, som är komplex. Kort sagt handlar Swedavias överklagande främst om flygvägar och buller. Swedavia överklagar det villkor som begränsar raka inflygningar till Bana 3 söderifrån från den 1 januari 2018 eftersom det skulle kunna minska Arlandas kapacitet med nästan 40 procent. Förhandling i oktober När det gäller bullret ska vi försöka förklara på ett tydligare sätt att vi inte har möjlighet att helt bli av med det. Visst kan vi flytta på bullret i viss utsträckning men vi kan inte få flygplanen att sluta bullra även om vi genom olika åtgärder försöker få det att minska. Flyttar man på inflygningarna så flyttar man på bullret så att någon annan drabbas istället, säger Anette Näs. Omprövningen äger rum den 7-8 oktober med den 9-10 oktober som reservdatum. 6 NYA ARLANDA

7 Konst på Arlanda: Del 6 Fotoutställningen Crossing Borders i Terminal 5 på Stockholm Arlanda Airport visar fram till augusti samtida fotografiska porträtt av internationellt kända svenskar som på olika sätt har utmanat och överskridit gränser. Foto: Ola Jacobsen Det går inte att ta miste. Det är Zlatan Ibrahimovic som frontar ett gråsvart, kubformat bås i Terminal 5. Det kunde vara en kampanj för en stor biltillverkare eller för fotbollsgigantens app Zlatan unplugged. Men nja, den store spänner ögonen i förbipasserande men bilden, som är tagen av den renommerade fotografen Eric Broms som bland annat står bakom bildmaterialet till flera av Jonas Åkerlunds mer uppmärksammade musikvideor, har inte någon tydlig agenda. Inte vid sidan av att presentera sitt objekt som skärpt, närvarande och ostoppbar. Inramade porträtt När man väl har stannat till framför Ibrahimovic är det svårt att undgå att se att det svartvita porträttet omges av en samling omsorgsfyllda bilder av kända svenska människor. En ung Jonas Gardell sitter naken och håller om sig själv i Hans Geddas ikoniska porträtt. Skådespelaren Michael Nyqvist poserar demoniskt i en bild av Thron Ullberg. Ina-Britt Ahlenius, FN:s tidigare internrevisor, skrider fram i en skir men liksom evig natur i ett fotografi av Denise Grün stein, som i sitt arbete har blandat kommersiella uppdrag med ett kompromisslöst konstnärskap på ett sätt som speglar tanken bakom utställningen. För att bara nämna några exempel. Crossing Borders visar fotografier ur Statens porträttsamling och är ett möte mellan Swedavia och Nationalmuseum, som är stängt för renovering och därför dyker upp i en rad spännande sammanhang runt om i landet. Man skulle kunna dra en parallell mellan utställningen och kändisväggen Stockholm Hall of Fame, som välkomnar besökare som nyss anlänt till flygplatsen. Men ändå inte riktigt. Bilderna i Crossing Borders har andra anspråk och visas som fina, ramade printar och inte som stora affischer. Här är det meningen att du ska stanna upp och inte bara passera. Den svalt färgsatta kubens luftiga utställningsarkitektur fungerar avskärmande och inne i den finns några sittplatser där besökaren kan sjunka ner och ta en paus. Gränser passeras Utställningens titel är självklar och mångtydig på ett uppenbart sett. Här passeras många gränser. De svenskar som figurer på bilderna arbetar eller har en räckvidd som syns utomlands. De som passerar in checkning och säkerhetskontroller på flygplatsen är i allmänhet på väg någonstans. Och i någon mån flyttar både Arlanda och den anrika institutionen Nationalmuseum sina egna gränser genom att stråla samman i ett möte som ligger utanför respektive parts vardag. Ett möte som ger mersmak. Sebastian Johans, konstkritiker Nationalmuseum ställer ut porträtt av internationellt kända svenskar i Terminal 5 på Arlanda i sommar. Den här bilden på Zlatan Ibrahimovic är tagen av fotografen Eric Broms och ingår i utställningen. NYA ARLANDA 7

8 Med siktet inställt på Rio Therese Alshammar varvar hårdintensiva sim- och landträningar med blöjbyten och lek med sonen Fred. Siktet är inställt på OS i Rio 2016 och redan nu är uppladdningen i full gång. I sommar är simmerskan aktuell i fotoutställningen Crossing Borders på Stockholm Arlanda Airport, där hon deltar genom Peter Cederlings unika porträtt av henne. Det är en stor ära att få ha sitt fotografi på Arlanda. Det är som att bli lite extra påmind om att komma hem. Therese Alshammar I en iskall pool fick Therese Alshammar trampa vatten för att få den perfekta bilden. Fotografen Peter Cederling hade letat upp en så kallad infinitypool där vattnet rinner över kanten och visste vad han ville ha när Sveriges simdrottning klev ner i vattnet. Och trots kylan tycker Therese att det var värt all tandhackning när hon såg resultatet. En av bilderna medverkar just nu i Nationalmuseums utställning Crossing Borders på Arlanda, i nya delen av Terminal 5, tillsammans med 21 andra bilder på svenskar som på olika sätt har uppmärksammats utanför Sverige. Samma bild finns också i porträttsamlingen Stockholm Hall of Fame i ankomsthallen, Terminal 5. Det är en stor ära att få ha sitt fotografi på Arlanda. Det är som att bli lite extra påmind om att komma hem och några av mina utländska vänner har blivit glatt överraskade av att få ett tidigt välkomnande av mig, säger Therese Alshammar. Gillar Arlandas effektivitet Under Thereses karriär har hon flugit mycket, både i tränings- och tävlingssyfte, och därför har det blivit en hel del besök på många av världens flygplatser. Nu för tiden blir det inte lika mycket resande eftersom Therese blev mamma för ett år sedan och bjuder dem hon samarbetar med kring träning till Sverige. Efter sommaren kommer tävlandet igång igen och då blir det en del avgångar från Arlanda. Arlanda är en lättorienterad flygplats med trevlig service, och det bästa är att incheckningen oftast går snabbare än beräknat. Det är minnesvärt när man kommer dit med andan i halsen och får så pass snabb hjälp att man sedan har tid över till en fika innan avresan. Satsar på OS Vid sidan av familjelivet går den mesta tiden åt till att förbereda sig inför, vad hon själv kallar, sin sista satsning i världseliten. Med ett till två simpass och ett landpass per dag, är förhoppningen att vara tävlingsklar redan till EM i augusti Den långsiktiga planen är att bygga upp och förbättra sig till OS i Rio Efter att ha tränat och tävlat ett antal år var det en härlig och tuff kontrast att vara gravid och få barn och det gör att simningen nu känns spännande igen. Det är den största behållningen för mig ur mitt perspektiv som simmerska, och som människa är det helt fantastiskt att få uppleva allt tillsammans med min familj varje dag. Att simma OS är vid själva tävlingstillfället inte annorlunda än något annat mästerskap, tycker Therese, men däremot är vägen fram till OS annorlunda med större engagemang och mer medial uppmärksamhet. Under träningarna ligger huvudfokus på återuppbyggnad och teknik eftersom Thereses kropp har gått igenom mycket i och med graviditeten. Att tävla är fortfarande bland det roligaste hon 8 NYA ARLANDA

9 Therese Alshammar Ålder: 36 år. Bor: Stockholm. Familj: Sambo, son, syskon, föräldrar. Intressen: Att se till att min son har det bra och roligt. vet och att få dela den glädjen med sin son är någonting hon ser fram emot. Min mamma simmade också som ung, men slutade tidigt då möjligheterna att fortsätta inte fanns. Då ansågs man vara gammal vid 20 års ålder. Som liten älskade jag att höra om hennes resor och tävlingar, samtidig som det blev en stark drivkraft för mig att också vilja tävla och min mamma har alltid stöttat mig i att fortsätta. Jag hoppas kunna inspirera min son på samma sätt, säger Therese. Anpassar träningen Att vara mamma beskriver Therese som någonting fantastiskt. Trots den enorma förändringen och känslan av att tiden inte räcker till så har hon aldrig varit lyckligare. Moderskapet rymmer fler känslor än jag kan beskriva och vår son är såklart helt fantastisk i våra ögon. Jag har inga problem med att gå efter sonens klocka och anpassar mina träningspass till när det passar honom att ta en tupplur. Sofia Brattwall 5 frågor... Aldrig mera gå på land eller aldrig mer simma i vatten? Trots att jag älskar att simma måste jag nog välja aldrig mera vatten. Det skulle vara svårt att ta hand om min son om jag bara fick vara i vatten. Jag har redan testat att simma med honom på ryggen och det är inte så lätt. På plats en timme innan planet lyfter eller några minuter innan? Minuter innan. Fullpackad väska som snart spricker eller noggrant planerad packning? Tidigare det första alternativet, men numera en noggrant planerad, men hastigt packad väska. Medhavd mat eller flygplansmat? Medhavd mat. Pool eller strand? Pool så klart! Foto: LAPRESSE

10 ARLANDA STORSATSAR Vision Arlanda 2050 Först bygger Arlanda ut i norr med ny pir, utbyggd bagagekapacitet, säkerhetskontroll och fler kommersiella ytor i Terminal 5 samt ett nytt parkeringshus. Därefter börjar utvecklingen i syd av Terminal 2 där det planeras två pirer, ny bagagehall, nya vägar och kommersiella ytor. 7 Parallellt med flygplatsens övriga utveckling växer flygplatsstaden Airport City Stockholm fram. Ökade kollektiva möjligheter med anslutning av Roslagsbanan till Arlanda. Om resenärsökningen utvecklas enligt prognosen, och miljötillståndet ger rätt förutsättningar för att möta efterfrågan och öka tillväxten, innebär utvecklingsprogrammet att Arlanda 2050 kan ta emot mellan 35 och 40 miljoner passagerare per år, erbjuda ett fullt utbyggt terminalsystem och ha cirka arbetsplatser jämfört med dagens Stockholm Arlanda Airport ökade mest i antal resenärer av de nordiska flygplatserna förra året och prognoser visar på fortsatt ökat resande. För att matcha resebehovet planeras en omfattande utveckling av Arlanda för att öka kapaciteten, effektiviteten och upplevelsen för resenärerna. Ambitionen är att bli den ledande flygplatsen i Skandinavien. I framtiden kan Arlanda ta emot dubbelt så många passagerare och samtidigt erbjuda ett smidigare resande med fler direktflyg på långdistanser, snabbare säkerhetskontroller och ett större utbud av bland annat shopping, mat och dryck. Första etappen Effektivare bagagehantering 2 Fler terminalnära parkeringar 3 Miljöanpassat driftområde 4 Kommersiella satsningar, kapacitetsökning i säkerhetskontroller 5 Ny pir 6 Ytterligare utbyggnad av bagagesystemet 7 Utbyggnad i Terminal 4. Nytt bagagesystem och utökad säkerhetskapacitet. 8 Nytt parkeringshus Swedavia investerar drygt 13 miljarder kronor i utbyggnad av Arlanda under åren 2014 till 2043, varav cirka 7 miljarder avser den första etappen fram till Förbättringarna möjliggör ett utökat utbud av avgångar både inom Europa och interkontinentalt. För resenärer innebär utvecklingen av Terminal 5 ökad möjlighet till fler långdistanslinjer, kortare köer, mindre trängsel, bättre utbud av shopping, mat och dryck och ökade self-service-möjligheter. 10 NYA ARLANDA

11 FÖR FRAMTIDEN D-grafik: Creative Commons Foto: Daniel Asplund Som resenär ska det vara enkelt och effektivt att välja flyget, man ska också inspireras vid resans start och känna stolthet över sin hemmaflygplats. Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Stockholm Arlanda Airport Effektivare bagagehantering De senaste årens rekordökning av antalet utrikesresenärer innebär att bagagehanteringen i Terminal 5 behöver byggas ut redan nu. Med start våren 2014 byggs de befintliga lokalerna om, och redan inom några år ska ett nytt bagagehanteringssystem installeras för att skapa maximal effektivitet. Större möjligheter att checka in på olika platser som på parkeringar och tågstationer i kombination med Self Service Bagdrop ökar flexibiliteten och minskar köer. - Vi har ett gemensamt intresse med våra flygbolag att förenkla resan för våra resenärer och detta är ytterligare ett steg i den riktningen. Självbetjäningstjänster är mycket uppskattade och därför arbetar vi kontinuerligt med att hitta och utveckla nya lösningar som förenklar flödet på flygplatsen och sparar värdefull tid för våra resenärer, säger Lena Rökaas, operativ chef på Arlanda. Läs mer på nästa sida NYA ARLANDA 11

12 Foto: Esse Lindblom Lufthansas Airbus 380 på tillfälligt besök på Arlanda. Foto: Peter Knutson Arlanda är redan idag godkänd som alternativflygplats för Airbus 380, och arbete pågår för att flygplatsen ska bli godkänd även för reguljära flygningar med flygplanstypen. Anders Östlings Ny pir för större plan Den nya piren som planeras vid Terminal 5 ska kunna hantera stora flygplan som Boeing 747-9, Airbus 380 och Boeing 777-X för att kunna möta efterfrågan på fler interkontinentala linjer. Trenden bland flygbolagen går mot att man sätter in större plan som tar fler passagerare snarare än att ha många flygplan. Den nya generationens plan är också tystare och mer bränsleeffektiva än äldre plan, vilket bidrar till att hålla nere buller och utsläppsökningar. Det är redan nu möjligt för Arlanda att ta emot stora plan, till exempel besökte Airbus 380 Arlanda under september 2010 då Lufthansa visade upp sitt nya flygplan. - Arlanda är redan idag godkänd som alternativflygplats för Airbus 380, och arbete pågår för att flygplatsen ska bli godkänd även för reguljära flygningar med flygplantypen. Det handlar om att Bana 1, den längsta banan, ska förstärkas vid kanterna, fler och längre bryggor behövs och gaterna måste göras större, säger Anders Östlings, chef Airside & Landside inom Operativa avdelningen på Arlanda. Att det byggs en ny pir i stället för att förlänga befintliga Pir F beror på att en ny pir blir effektivare då man kan använda båda sidorna för uppställning av flygplan. Det är inte bestämt hur den nya piren ska utformas, men den ska passa in i sin omgivning funktionellt och estetiskt och byggs med början senast Utveckling av Terminal 2 Terminal 2 har nyligen moderniserats och byggts ut med kvadratmeter och utvecklingen mot ökad kapacitet fortsätter efter att den första etappen med utveckling av Terminal 5 är klar. Även i Terminal 2 planeras en ny pir för större flygplan, en ny bagageanläggning och utökade kommersiella ytor. Tillväxttakten avgör när utvecklingen av Terminal 2 börjar, enligt nuvarande prognos troligen någon gång under 2020-talet. Snabbare säkerhetskontroll Med mer plats för större säkerhetskontroller får resenärerna en ännu smidigare start på resan. Framtidens utökade säkerhetskontroller ska bidra till att resenärer får mer plats att förbereda sig, får bättre överblick och lättare att orientera sig på flygplatsen samt en snabbare passering. Miljöanpassat driftområde Det ska byggas ett nytt och modernt, miljöanpassat driftområde nära Bana 3. De befintliga lokalerna för drift, som exempelvis verkstäder och fältgarage, tillhör de allra äldsta på flygplatsen och i stället för en omfattande renovering bygger man helt nytt. När verksamheten flyttat till det nya driftområdet i slutet av 2016, kan de gamla lokalerna rivas och ge plats för den nya piren i Terminal 5 som börjar byggas NYA ARLANDA

13 Foto: Jonas Borg Satsning på service När antalet resenärer ökar, växer samtidigt behovet av service. Roel Huinink, vd på ASDC som ansvarar för utveckling av butiker, restauranger och kommersiell service på Arlanda, berättar hur planerna ser ut: Foto: Daniel Asplund - Trenden internationellt går mot att flygplatser blir en attraktion i sig genom att vara en scen för nya varumärken och upplevelser. Det blir större fokus på skräddarsydda erbjudanden och interaktivitet, och miljöfrågor och CSR ökar i betydelse. Hur utvecklas utbudet på Arlanda? - Arlanda är porten till Sverige och ska understryka den svenska identiteten och de svenska framgångsrika varumärkena. Samtidigt är flygplatsen porten ut till världen, och ska också erbjuda stora, internationella varumärken. Arlanda ska också fortsätta fungera som en testplats för både kända och nyare varumärken, till exempel genom flera pop up-butiker. Vilka nyheter märks först? - Vi vill informera och inspirera inför resan och planera r en online-plattform där resenärer kan förbeställa varor till flygplatsen. Det blir också satsningar på unika, ekologiska och lokala produkter när det gäller mat och dryck. Roslagsbanan till Arlanda I våras beslutade landstingsfullmäktige enligt landstingsstyrelsens förslag att genomföra en fördjupad förstudie om en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda. Den nya förbindelsen skulle innebära en restid på cirka 15 minuter till Arlanda från Vallentuna och en knapp halvtimme från centrala Täby. - Med Roslagsbanan till Arlanda blir det betydligt enklare att åka kollektivt till flygplatsen för alla dem som bor i kommunerna nordost om Stockholm, vilket är bra både för tillgängligheten och miljön. Att underlätta för resenärer och anställda att ta sig till flygplatsen med kollektivtrafik är viktigt för oss. Därför ingår en plats för Roslagsbanan i vårt utvecklingsprogram, säger Fredrik Jaresved, chef för samhällskontakter på Stockholm Arlanda Airport. Tanken är att stationen ska ligga vid Clarion Hotel Arlanda Airport i anslutning till Sky City för att underlätta anslutning till Arlanda Centralstation. Förstudien genomförs mellan år 2014 och 2016 och byggstart kan bli aktuellt om cirka fem år. Att underlätta för resenärer och anställda att ta sig till flygplatsen med kollektivtrafik är viktigt för oss. Fredrik Jaresved 3d-grafik: Creative Common Skandinaviens första flygplatsstad En modern flygplatsstad växer fram kring Arlanda. Första steget var Clarion Hotel Arlanda Airport. Nästa steg blir kontorsbyggnaden Sky City Office One alldeles utanför terminalerna, och i takt med efterfrågan kommer ytterligare fastigheter att byggas. Området är tänkt att attrahera flera olika typer av verksamhet, dels sådana med en stark koppling till flygbranschen och dels andra verksamheter som är beroende av snabba transporter såväl inom som utom Sverige. NYA ARLANDA 13

14 Av Olle Engkvist Vinnare i förra numret: Ethel Lund, Upplands Väsby Roger Lundgren, Märsta Karin Lundqvist, Rosersberg Lennart Hägglund, Sigtuna Flary Nilsson, Sigtuna Vi vill ha ditt svar senast den 3 september 2014 till: Swedavia Stab Info Stockholm-Arlanda Märk kuvertet Korsord. Fem vinnare får biobiljetter och ett korsordshäfte av korsordsmakaren Olle Engkvist. Namn (Företag) Adress: 14 NYA ARLANDA

15 Tre nya flygbolag till Arlanda Tre nya flygbolag började strax före sommaren att flyga från Stockholm Arlanda Airport. Sedan den 31 maj flyger Aegean Airlines direkt från Arlanda till Aten och sedan den 1 juni har Ukraine Airlines en direktlinje till Kiev. Den 2 juni började rumänska TAROM flyga till Bukarest. Foto: Flygbussarna Nya butiker i Terminal 5 I maj öppnade två nya butiker, skobutiken Sapatos i SkyCity och klockmärket TRIWA i Terminal 5 efter säkerhetskontrollen. Sapatos är den första skobutiken på Arlanda och det norska skoföretagets första butik i Sverige, de säljer unika skor från Brasilien och har också ett utbud specifikt för dem som arbetar i uniform. TRIWA är ett svenskt varumärke som säljer klockor och solglasögon i olika varianter. Allt läder i TRIWAklockorna kommer från organiskt färgat läder framtaget på Tärnsjö Garveri. Fler nya destinationer Den 3 maj var det premiär för Norwegians direktflyg från Stockholm Arlanda Airport till San Francisco. Norwegian flyger två gånger i veckan mellan Stockholm Arlanda och San Francisco, på tisdagar och lördagar. Ytterligare en ny destination är Bukarest. Från den 2 juni flyger TAROM dit tre gånger i veckan, på måndagar, onsdagar och söndagar. Några destinationer som får ytterligare förstärkningar är Hamburg, dit SAS började flyga den 22 april, och Madrid, som förutom SAS och Iberia Express nu också trafikeras av Norwegian sedan den 4 juni. Foto: Daniel Asplund Rosersbergare vinnare i fototävling Nu har de vinnande motiven i fototävlingen Swedish Light valts ut. Bilderna visas upp i utvalda passagerarbryggor som leder från flygplanen in till gaten i Terminal 5. Motiven är från hela landet och bilderna är det första som möter många av de resenärer som dagligen passerar Arlandas största utrikesterminal. Tre av bilderna har Rosersbergarna Amy Ying Feng Johansson och Hans Johansson tagit. Deras bilder som nu finns till beskådan på Arlanda, föreställer en traktor i solnedgång över en Rosersbergsåker, en ö i dimman över sjön Fysingen och en bild tagen på en kaj i Stockholm två dagar före prinsessan Madeleines bröllop. Tävlingen arrangerades av Swedavia och Fotosidan.se. Av drygt inskickade bidrag har 20 vinnande bilder valts ut. Vill du se närmare på de vinnande bilderna? Gå in på NYA ARLANDA 15

16 Span på plan Per Ottenström, som jobbar på Trafikplaneringen i flyglednings tornet på Stockholm Arlanda Airport sedan 15 år, lär dig se skillnad på de vanligaste flygplansmodellerna när de passerar i luften. Winglet Nos Vi Fem Vilka flygplanstyper känner du igen? Crister Pettersson, Kriminalvårdens transporttjänst 747, 737, DC-9, DC-8 finns inte längre, men det är en klassiker! Vad finns det mer? MD-80 sen börjar det sina! Foto: Ola Jacobssen Stjärtkon Boeing 737 Flyger inom Europa och är ett av de vanligaste flygplanen på Arlanda. Fenans nederdel har en tydlig vinkling i framkant. Rakt avhuggen stjärtkon och spetsigare nos. Förväxlas ofta med Airbus 320 då de är ungefär lika stora. Finns i olika modeller: B är kortare, B längre. Frekventa B737-operatörer på Arlanda: SAS, Norwegian, TUI-Fly. Om den har röd nos tillhör planet Norwegian, om den har blå stjärtfena är det SAS. De större planen Airbus 330 och Boeing 787 Dreamliner kan verka lika på håll, men de är relativt enkla att skilja på eftersom A330 har höga, uppvikta winglets som Dreamlinern saknar, säger Per. Motorkåpa Airbus 330/340 För längre rutter som Asien och USA. Winglets med höga, uppvikta vingspetsar och rundare nos. Lång kropp, närmare 65 meter. A330 har två jetmotorer och A340 fyra jetmotorer. Frekventa A330-operatörer på Arlanda: Thomas Cook, SAS, Air China Airbus 320 Flyger inom Europa och är ett av de vanligaste flygplanen på Arlanda. Rundad nederdel på fenans framkant. Har en rund, lång stjärtkon och rundare nos. Äldre modeller har en liten winglet som både går uppåt och nedåt. De nyare modellerna har lika höga winglets som B737. Finns i olika modeller: A320, A318 och A319 är kortare, A321 är längre. Frekventa A320-operatörer på Arlanda: Lufthansa, Aeroflot, EasyJet. De vanligaste planen på Arlanda är Boeing 737 och Airbus 320. Lättaste sättet att skilja dem åt är på vinkeln, framtill på fenans nederkant, där Boeing har en tydlig vinkling. Airbus känns igen på en rundare nos och en rund, lång stjärtkon, säger Per. Vinge Boeing 787/Dreamliner För längre rutter som Asien och USA. Utan winglets och spetsigare nos. Flyger tystare, planet är lättare och därmed även bränslesnålare. Taggiga motorkåpor som syns på relativt långt håll. Frekventa B787-operatörer på Arlanda: Thomson, Qatar, Norwegian Foto: Daniel Asplund & Per Ottenström Sahar Svensson, Naked Juicebar Oj, det finns så många! Airbus 340, 380, 737, MD-80, om de fortfarande använder dem? Kasper Garnell, Joe & the Juice 747, 737, , nej, nu gissar jag! Jag kan bara de tre första egentligen. Mikael Kraus, Sigtuna kommun Boeing 717, 737, 747, 777. Airbus A330, A340, A380, den stora. Gamla McDonnell Douglas MD-80, MD-81, MD-82. Sen när det gäller Boeing 737 så har de ju , 300, 400, 500, 600, 700, 800. Och så Boeing Dreamliner det är väl typ det. Nej, just det, Embraer 170 och 190 också. Halva Finnairs flygplansflotta består av Embraer. Kim Jörgenfelt, Norwegian 737, Dreamliner Se vilka plan som startar och landar på Arlanda via WebTrak på 16 NYA ARLANDA

Nya Arlanda. Sune Nordgren - tar konsten till publiken. Rekordsiffror igen Blivande flightspotter? Premiär för nya Terminal 2

Nya Arlanda. Sune Nordgren - tar konsten till publiken. Rekordsiffror igen Blivande flightspotter? Premiär för nya Terminal 2 Nya Arlanda NR 51 MARS 2013 En tidning för dig som tycker om StockholM Arlanda Airport Sune Nordgren - tar konsten till publiken Rekordsiffror igen Blivande flightspotter? Premiär för nya Terminal 2 Nya

Läs mer

+SIGTUNAS. Resenärerna. De nya. Här finns jobben. Alltid redo! Bana 1 tar semester. »Damerna gråter av lycka«

+SIGTUNAS. Resenärerna. De nya. Här finns jobben. Alltid redo! Bana 1 tar semester. »Damerna gråter av lycka« #1 TILL DIG SOM ÄR GRANNE MED STOCKHOLM ARLANDA AIRPORT 2015 Här finns jobben Sveriges största arbetsplats växer och blir ännu större Bana 1 tar semester I sommar rustas banan för världens största passagerarplan

Läs mer

Nya Arlanda. En tidning för dig som tycker om StockholM Arlanda Airport

Nya Arlanda. En tidning för dig som tycker om StockholM Arlanda Airport Nya Arlanda NR 46 JUNI 2011 En tidning för dig som tycker om StockholM Arlanda Airport Maria Montazami svenskast i Hollywood Miljötillståndsansökan inlämnad Utrikestrafiken slår nya rekord Barnen får egen

Läs mer

Nya Arlanda. En tidning för dig som tycker om StockholM Arlanda Airport

Nya Arlanda. En tidning för dig som tycker om StockholM Arlanda Airport Nya Arlanda NR 52 JUNI 2013 En tidning för dig som tycker om StockholM Arlanda Airport Sigrid Bárány - mästerkock med visioner Nya Terminal 2 invigd Sky Bridge det nya utflyktsmålet! I höst kommer Emirates

Läs mer

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 sida Swedavia i korthet 3 Året i korthet 4 Viktiga händelser 5 VD-ord 6 Strategi och mål Vår strategi 8 Strategiska prioriteringar 9 Affärsmodell 11 Mål 12

Läs mer

Nya Arlanda. Anders Johansson - lämnar kommunhuset bakom sig. Norwegian flyger långt Tillgängligheten måste öka ABBA+Arlanda!

Nya Arlanda. Anders Johansson - lämnar kommunhuset bakom sig. Norwegian flyger långt Tillgängligheten måste öka ABBA+Arlanda! Nya Arlanda NR 50 DEC 2012 En tidning för dig som tycker om StockholM Arlanda Airport Anders Johansson - lämnar kommunhuset bakom sig Norwegian flyger långt Tillgängligheten måste öka ABBA+Arlanda! Nya

Läs mer

Nya Arlanda. Lottie Knutson stammis på Arlanda. Nytt om miljötillståndet Vintern är här Kids Track för barnfamiljer

Nya Arlanda. Lottie Knutson stammis på Arlanda. Nytt om miljötillståndet Vintern är här Kids Track för barnfamiljer Nya Arlanda NR 54 DEC 2013 EN TIDNING FÖR DIG SOM TYCKER OM STOCKHOLM ARLANDA AIRPORT Lottie Knutson stammis på Arlanda Nytt om miljötillståndet Vintern är här Kids Track för barnfamiljer Nya Arlanda Swedavia

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Swedavia. flyget

Hela denna bilaga är en annons från Swedavia. flyget 2012 ALMEDALSVECKAN 1 8 juli. Sveriges största politiska mötes- och debattplats. flyget Dagens tema från: Swedavia NR 2/6 En tidning om hur flyget bidrar till mångfald och tillväxt i Sverige. Foto: Samuel

Läs mer

Detta är Swedavia. Koncernen omsätter nära 4,7 miljarder kronor och har 2 500 medarbetare.

Detta är Swedavia. Koncernen omsätter nära 4,7 miljarder kronor och har 2 500 medarbetare. Årsredovisning 2011 INNEHÅLL VD-ord...4 Marknad och omvärld...6 Strategi och mål...10 Verksamheten...14 Swedavias ansvar...25 Förvaltningsberättelse...47 Koncernens finansiella rapporter...55 Moderbolagets

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Stockholm Nordost. Sex kommuner samverkar för ett bättre Stockholm. Nästa steg: järnväg.

Hela denna bilaga är en annons från Stockholm Nordost. Sex kommuner samverkar för ett bättre Stockholm. Nästa steg: järnväg. Hela denna bilaga är en annons från Stockholm Nordost Sex kommuner samverkar för ett bättre Stockholm Vi lovar att ta vårt ansvar för tillväxten i regionen, men för att klara det så krävs att vi får en

Läs mer

Detta är LFV. Adresser. Innehåll

Detta är LFV. Adresser. Innehåll Årsredovisning 2009 Detta är LFV LFV-KONCERNEN består av affärsverket (Luftfartsverket), med dotter- och intresseföretag. LFV har under 2009 drivit 16 flygplatser och svarat för flygtrafiktjänster i Sverige.

Läs mer

Fokus på förnybart //

Fokus på förnybart // En tidning om Bromma Stockholm Airport Nummer 2 2015 NYA BANLJUS //SID 4 Fokus på förnybart // SID 14 På gång sommaren 2015 // SID 8 Flygplatsens räddningstjänst // SID 12 Smidigt och effektivt resande

Läs mer

PÅ RESAN TILL MÅLET ATT KOMMA FRAM ÄR BARA BÖRJAN

PÅ RESAN TILL MÅLET ATT KOMMA FRAM ÄR BARA BÖRJAN ATT KOMMA FRAM TILL MÅLET ÄR BARA BÖRJAN PÅ RESAN EN ANTOLOGI OM HUR FLYGET TOG SVERIGE UT I VÄRLDEN OCH HUR RESANDET HÄNGER IHOP MED FRAMTIDENS JOBB, VÄLSTÅND OCH VÄLFÄRD VARFÖR DENNA ANTOLOGI? Snabba,

Läs mer

30 år. Marcus Samuelsson. Den nära flygplatsen. Stjärnkocken. Värda att fira

30 år. Marcus Samuelsson. Den nära flygplatsen. Stjärnkocken. Värda att fira Hela denna Hela denna bilaga bilaga är en annons är en annons från Göteborg från Högskolan Landvetter VästAirport Den nära flygplatsen NYCKELN TILL EN ATTRAKTIV REGION PAUL BRISSMAN Stjärnkocken Marcus

Läs mer

Därför behövs 3C // SID 16. FLYG- LEDNING Så funkar det i tornet

Därför behövs 3C // SID 16. FLYG- LEDNING Så funkar det i tornet En tidning om Bromma Stockholm Airport Nummer 1 2014 FLYG- LEDNING Så funkar det i tornet //SID 12 Därför behövs 3C // SID 16 Bromma rustas för framtiden // SID 4 Saab om behovet av en cityflygplats //

Läs mer

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer

Internationell Tillgänglighet Stockholm. Utblick mot perioden 2020-2025

Internationell Tillgänglighet Stockholm. Utblick mot perioden 2020-2025 Internationell Tillgänglighet Stockholm Utblick mot perioden 2020-2025 Augusti 2012 Titel: Författare: Beställare: Internationell Tillgänglighet Stockholm - Utblick mot perioden 2020-2025 Björn Arvidsson,

Läs mer

Reflexen. Flygets framtid i Sverige Ny strategi får cykelfrågan på rull. Nummer 1 Mars 2012

Reflexen. Flygets framtid i Sverige Ny strategi får cykelfrågan på rull. Nummer 1 Mars 2012 Nummer Mars 202 En tidskrift om trafik, utveckling, människor och kunskap från Trafiktekniska Föreningen Flygets framtid i Sverige Ny strategi får cykelfrågan på rull Inriktningsplanering (3/2000) Flyg

Läs mer

SÅ LYFTER VI SVERIGE EN FRAMTIDSAGENDA FÖR FLYGET OCH ALLA ÄR VÄLKOMNA OMBORD

SÅ LYFTER VI SVERIGE EN FRAMTIDSAGENDA FÖR FLYGET OCH ALLA ÄR VÄLKOMNA OMBORD SÅ LYFTER VI SVERIGE EN FRAMTIDSAGENDA FÖR FLYGET OCH ALLA ÄR VÄLKOMNA OMBORD VÅR VISION: Det ska alltid gå ett flyg på rätt tid till rätt plats. Vi kommer att resa mer i framtiden inte mindre. Men kommer

Läs mer

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 magasinet LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 Många miljölöften spikade på mässan Sidan 11 Sidan 15-17 Sidan 20-21 Sidan 25-27 Premiär för första etanollastbilen

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020? Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020? Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Läs mer

GREEN HIGHWAY magasin

GREEN HIGHWAY magasin sundsvall östersund Trondheim En utvecklingszon för framtidens transporter www.greenhighway.nu GREEN HIGHWAY magasin 2013/2014 >> Guider Nya Affärer Hållbarhet Globalt GREEN HIGHWAY magasin I din hand

Läs mer

Synar rollerna på jobbet insider 14

Synar rollerna på jobbet insider 14 Sammanför entreprenörer Connect Skåne organiserar affärsänglar och sammanför dem med drivna entreprenörer. insider 02 Och så var det betalningen -mobilen som plånbok innovation 09 Postens gruppreklam till

Läs mer

Visionen om att bli södra Stockholms starkaste kunskapscentrum sidan 2

Visionen om att bli södra Stockholms starkaste kunskapscentrum sidan 2 Foto: Jacob Forsell Foto: August Åberg Visionen om att bli södra Stockholms starkaste kunskapscentrum sidan 2 Foto: Fredrik Welander Foto: Stefan Forsell KunsKapsKommunen De vann SM i ungt företagande

Läs mer

mars/april 2009 Sänkt Strömkaj ett lyft för Stockholm Nya chefer för bygget av ny hamn och ny pir Så kommer godset till Sverige passagerartrafiken

mars/april 2009 Sänkt Strömkaj ett lyft för Stockholm Nya chefer för bygget av ny hamn och ny pir Så kommer godset till Sverige passagerartrafiken mars/april 2009 ÅRGÅNG NR 12 Sänkt Strömkaj ett lyft för Stockholm Nya chefer för bygget av ny hamn och ny pir Så kommer godset till Sverige TEMA passagerartrafiken hamn- och trafikchefen HAR ORDET Högsäsong

Läs mer

EMPORIA. Moderna kontorsytor lockar företag till SKYLTBUTIKEN. Han sätter Malmö på Life science-kartan

EMPORIA. Moderna kontorsytor lockar företag till SKYLTBUTIKEN. Han sätter Malmö på Life science-kartan POSTENS GRUPPREKLAM TILL KONTOR Rekordmånga skåningar driver företag Företagsamheten i Skåne slog rekord förra året och andelen kvinnor med egna företag är fler än någonsin. Nyckeln till en växande Öresundsregion

Läs mer

logistik Kinas väg till ekonomisk supermakt magasinet Vinjett grå Logistikpriset till egen tåglösning Har vi drivit leantänket

logistik Kinas väg till ekonomisk supermakt magasinet Vinjett grå Logistikpriset till egen tåglösning Har vi drivit leantänket logistik NR 2 JUNI 2010 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Logistikpriset till egen tåglösning Har vi drivit leantänket för långt? Så tycker partierna i transportfrågor

Läs mer

logistik Detaljhandelns tuffa utmaningar magasinet Vinjett grå Växande aptit på lyxvaror i Kina Schenker AB:s nye VD ser ett spännande 2014

logistik Detaljhandelns tuffa utmaningar magasinet Vinjett grå Växande aptit på lyxvaror i Kina Schenker AB:s nye VD ser ett spännande 2014 logistik NR 1 MARS 2014 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Växande aptit på lyxvaror i Kina Schenker AB:s nye VD ser ett spännande 2014 Hemleverans av paket med tidningsbud

Läs mer

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport nr. 1 2007 Green Cargos vd Jan Sundling Investerar 3,7 miljarder i nya tåg Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer

Läs mer