Världssjöfartens Dag alltid sista torsdagen i september

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Världssjöfartens Dag alltid sista torsdagen i september"

Transkript

1 Världssjöfartens Dag alltid sista torsdagen i september Arrangeras i Sverige av: Sjöfartsforum i samarbete med: Näringsdepartementet, Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Marinen, Sveriges Fartygsbefälsförening, Sjöbefälsförbundet, SEKO Sjöfolk, Lighthouse, Chalmers Tekniska Högskola, Sjöfartshögskolan i Kalmar, Sveriges Redareförening, Sveriges Hamnar, Sveriges Skeppsmäklareförening, Sveriges Försäkringsförbund, WISTA Sweden, Svensk Sjöfarts Tidning, Svenskt Marintekniskt Forum, Kungliga Örlogsmannasällskapet

2

3 Fakta svensk maritim sektor Klustret Jönköpingsstudien, ca anställda i sjöfartsklustret. Klusterkärnan; anställda i rederier och hamnföretag + omgivningsföretag Marinen; stabsanställda, fartygsbefäl och värnpliktiga/kontraktsanställda, lärare mm Småbåtssektorn; anställda Fiskesektorn? Klusterkärnan omsätter nästan 50 miljarder (2006) + för mindre fartyg Småbåtssektorn omsätter 15 miljarder Genererar 3 % av Sveriges exportvärde Sjöfartsforum / Maritime Forum, Shortsea Promotion Centre Sweden

4 Fakta svensk maritim sektor Fartygen 589 fartyg i den svenska handelsflottan (>300 GT, juni 2008), varav 235 svenskflaggade 56 fartyg i beställning av svenska redare (sept 2008) Ca 720 mindre handelsfartyg, varav 464 passagerarfartyg Ca 5 fartyg i beställning (Styrsöbolaget, WÅAB, Färjerederiet) 26 fartyg i Marinen + bevaknings- och stridsbåtar mm Fiskebåtar och bogserbåtar Inom småbåtssektorn tillverkas ca båtar/år Sjöfartsforum / Maritime Forum, Shortsea Promotion Centre Sweden

5 Fakta svensk maritim sektor Anlöp, gods och passagerare 85 % av utrikeshandeln via en svensk hamn 185 miljoner ton gods över hamnarna 25 % på svenskägda fartyg anlöp av godsfartyg eller färja 329 fartyg om dagen > tillägg (Färjerederiet, Strömma och Styrsöbolaget) 100 lotsningar/dag 30 miljoner passagerare med färjor till och från Sverige Drygt 35 miljoner människor reser inrikes med färjor/skärgårdsbåtar 12,5 miljoner bilar/tyngre fordon inrikes med färjor (18,7 milj ton gods) Ca kryssningsresenärer Sjöfartsforum / Maritime Forum, Shortsea Promotion Centre Sweden

6

7 Sjöfarten och den maritima sektorn Tycker svenskarna något? JKL Jan Edshage

8 Vad skall jag vara intresserad av? Ransonerar och rationaliserar Reagerar mer känslomässigt Erbjudande Svenskarna Behov

9 Räcker rationell kommunikation Övertro på logikens betydelse? Berättar sjöfarten tillräckligt med historier?

10 På 35 dagar gjordes besök på Sjöfartskaravanen hemsida Vem besökte den? 70 % över 30 år 70 % män 25 % ansåg sig veta MYCKET om branschen

11 Kan de något om sjöfart? Det skiljer mellan älder och yngre Gränsen går vid 30 år Yngre kan mindre, avsevärt mindre

12 Sjöfart som yrke? Alla tycker det är ett framtidsyrke ungdomar i högre grad Ingen hög lön tror ungdomarna Ja, man kan jobba även iland

13 Sjöfartens betydelse för Sverige? Yngre har inte insett betydelsen i samma utsträckning som äldre Äldre tror det går mycket bra för sjöfarten yngre tror medelbra Yngre har ingen (eller låg) kunskap om sjöfartens roll i Sveriges import/export

14 Sjöfartens miljöpåverkan? Äldre ser positivt på sjöfarten som miljöpåverkare Yngre är tveksamma

15 Har sjöfarten en tillräckligt bred kommunikation?

16 Paketera det ni har - världens roligaste jobb. Som dessutom ger goda karriärmöjligheter med bra lön, goda möjligheter till omväxling mellan sjö och land, långa perioder av ledighet och mycket, mycket mer

17 Tack!

18

19 Sept 2008

20 Sept 2008

21 Sept 2008

22

23 - full av möjligheter Fredrik Olindersson, Chalmers tekniska högskola

24 Studenterna är mer lättflyktiga Kraven på akademiska moment har ökat Möjligheten att använda simulatorer

25 Agent Inspektör Processingenjör Mäklare Landjobb Utbildare RoRo Offshore Sjöjobb Torrlast Kryssning Skärgårdstrafik Tank

26 Simulatorer och interaktiva övningar Studenterna ges stor valbarhet i programmet Mastersprogram och vidareutbildningspaket Ökat samarbete mellan högskola och näringsliv FLEXIBILITET

27

28 På scenen, fr v: Kristoffer Ahlgren, Kalmar, sjöingenjörsprogrammet, ordf Studentkåren Lambdas Daniel Tisell, Chalmers,Sjöfart & Logistik, ordf Shippingklubben Sara Eriksson, Chalmers, Sjöfart & Logistik, projektledning Sjölog 2009 Lasse Kjellerup, Chalmers, sjöingenjörsprogrammet, ordf Sjösektionen

29

30 Behöver Sverige svenskt sjöbefäl?

31 85% av Sveriges export och import går på köl personer är sysselsatta i sjöfartsklustret 1 juni 2008 var 235 fartyg svenskflaggade och 354 fartyg var svenskkontrollerade under utländsk flagg 1 september 2008 uppgick nybeställningarna till 56 fartyg

32 Idag finns det knappt sjöanställda i svenskflaggade fartyg Varav är svenskar och 2900 har annan nationalitet, av dessa är 850 TAP-anställda Totalt 4700 befäl 4500 är cateringpersonal på färjorna

33 Befälsbristen är ett globalt problem År 2015 kommer det att saknas sjöbefäl runt om i världen Idag ligger det ca 9000 fartyg i beställning på olika varv runt om i världen

34 Hög sjösäkerhet - personalen är nyckeln Sverige ligger på en andra plats bland världens sjöfartsnationer när det gäller hur de olika flaggstaterna uppfyller de internationella regelverken Miljöinriktningen i näringen är bland de ledande i världen

35 Färjeverksamheten har en stor betydelse för turistnäringen 30 miljoner passagerare åker till/från Sverige varje år Ca bussar transporteras årligen Inrikes passagerarsjöfarten transporterar drygt 35 miljoner passagerare

36 Sveriges internationella position Har två av världens största färjerederier Ett av världens största och modernaste biltransportrederier Är ett av de länder som utvecklat RoRosjöfartens teknik och marknader Har väl utbyggda hamnar för svensk export och import Har världens mest rederitäta ö Har ett världssjöfarts universitet (WMU)

37 Behöver Sverige svenskt sjöbefäl?

38

39 Världssjöfartens Dag i Göteborg den 25 September 2008 Quality Shipping gäller det oss? Sjökapten Christer Lindvall FNI Verkställande direktör i Sveriges Fartygsbefälsförening

40

41 IMO 60 years in the service of shipping and Quality Shipping Implementation Commitment from the top Compliance Culture No blame culture Criminalisation and unfair treatment Maritime Resource Management Gender Equality in the Maritime sector Environmental awareness ISPS- Code

42 The Four Major Pillars of Maritime Regulations

43 FN:s Millenniummåls lsättning Kamp för fred, ökad säkerhet och förbättrad miljö Kamp mot fattigdom, svält och sjukdomar Införa mänskliga rättigheter globalt Fair trade och rättvisemärkning Ökad jämlikhet mellan könen Kamp mot terrorism och piratverksamhet

44 Fair Trade - ökad debatt om besättningarnas situation Misshandel Diskriminering Dåliga sociala villkor Löner utbetalas ej Resor betalas ej Drickspengar som lön Dålig arbetsmiljö och bostadsstandard

45 EUs Maritime policy Encourage the formation of multi-sectoral clusters and regional academies of maritime excellence, and promote an European network of maritime clusters. Increase the number and quality of maritime jobs for European citizens. The decline in seagoing employment is worrying and needs to be reversed, as seafarers' experience is the key for shore-based jobs. Supports the social dialogue on the integration of the ILO Maritime Labour Convention 2006 into Community

46 EU Maritime policy Improve staffing policies and working conditions (including health and safety), supported by a concerted effort by all maritime stakeholders and an efficient regulatory framework, taking into account its global context, are necessary if Europeans are to be attracted to the sector. Promote the design of a system providing Europeans with better and wider career prospects in the maritime cluster. This will include broadening the scope of maritime studies and enhancing the skills and qualifications for the maritime professions. Re-introduction of 98 working hours and 70 rest hours?

47 Organisation for Economic Development and Co-operation operation (OECD) The Maritime Transport Committee urges all flag and port states, shipowners, ship operators, shipping companies, shippers, and other parties involved in the maritime sector to act effectively and conscientiously in their approach to substandard shipping, so that the ability of unscrupulous operators to offer substandard ships, and the opportunity for unscrupulous or gullible charterers and shippers to accept them, is severely limited or removed completely.

48

49 IMO regarding manning IMO has expressed concern for the increasing numbers of accidents caused by fatigue and that fatigue was closely related to rest hours and manning. IMO has urged Administrations to consider the circumstances very carefully before allowing a safe manning document to contain provisions for less than three qualified deck officers, while taking into account all the principles for establishing safe manning. IFSMA has proposed that the master should not be considered a watchkeeping officer when deciding the composition of the navigational watch.

50 Quality Shipping ett måste m om vi skall: Uppnå FNs, IMOs, ILOs, OECDs och EUs målsättningar globalt. Återfå förtroende från allmänheten. Bibehålla en högklassig sjöfartskompetens i Sverige. Kunna rekrytera till näringen. Få bort substandard fartyg, substandard redare och managers, som idag konkurrerar ut seriösa redare och kompetent sjöfolk.

51 Tack för uppmärksamheten

52

53 Världsjöfartens dag 2008 Trainees och jungmän en överlevnadsfråga Staffan Strive

54 Brist på seniorbefäl i (svenska) handelsflottan

55 Beror på flera faktorer

56 Bygga tillgången underifrån

57 Flaskhalsen: Tillgång på ombordplatser

58 Erfarenhet viktig

59

60 Viktigt: Långsiktighet

61 Exempel: Skolfartyget Atlantic Cartier

62 Bridging course

63 Blicka framåt

64 Framgångsfaktor: Samverkan

65

66

67

68

69 Viktig faktor: Det går vågor till sjöss

70

71

72 Utökat antal trainee/jungmän

73

74 Framtida rekryteringsbehov Nya fartyg, pension, konkurrens Juniorer

75 Vi har under sommaren 08 haft 42 personer ute på 16 fartyg. Totalt 48 månader. Total kostnad kr

76 5 motorelever 16 jungmän 8 praktik däck 13 praktik maskin

77 Vi har anställt: 1 jungman 12 2:e ftg.ingenjörer 2 2:e styrmän

78 Vad har det Lojalitet Resurser Märke Rekrytering Focus gett

79 JA

80 TACK

81

82 Sjöstridsskolan Utveckling Förbandsträning Fartygsutbildning Nautik Skeppsteknik Skyddstjänst Intendentur Skolfartyg Stridsutbildning

83

84 Harmonisering Sjökaptens-/sjöingenjörsprogrammet Behörighetssystem Samverkan Sjöfartshögskolor Sjöfartsgymnasier Kustbevakningen Marint Danmark, Norge, Finland

85 Rekrytering FB 04 Omlokalisering, rekryteringsstopp Gångtid Minskade vpl volymer Ekonomi Nytt utbildningssystem

86 Prognos rekrytering 2008 Däcksutbildningar Officersprogrammet 65% Specialistutbildning 100% Tekniska utbildningar 20%

87 Personalförsörjning Befäl Officersprogrammet Specialistutbildning Manskap Värnplikt Målbild 2011 Kontraktsanställning 2009 Aspirantutbildning

88 Rekryteringsprojekt samarbete gymnasieskolor Rekryteringssegling Gladan och Falken Sjövärnskåren Bernadottegymnasier Sjöfartsgymnasier

89 Framtida rekrytering - personalförsörjning Aspirantutbildning Tekniker

90

91

92 Author: Version 1.0 Mission Vi ökar våra kunders konkurrenskraft genom att erbjuda effektiva transportlösningar.

93 Mission Vi ökar våra kunders konkurrenskraft genom att erbjuda effektiva transportlösningar. Värderingar» Leverans av hög kundnytta» Människan i centrum» Ständig förbättring och utveckling Title: ÖR company presentation 2008 Bild 93

94 Om oss» Servicetjänster: Logistiklösningar - industriell sjöfart, terminaloperation, distribution, lasthantering» Kunder: Skandinavisk stål-, bio- och skogsindustri» Geografiskt område: Östersjön Nordsjön Medelhavet» Omsättning 2008: ca 130 miljoner Euro» Volym 2008: ca 7 miljoner ton» Resurser: 650 medarbetare, 35 isklassade fartyg, dotterbolag i 7 länder, terminaler & lasthanterare, brett nätverk av partners. Author: Version 1.0

95 Förbättrad effektivitet Integrerade lösningar» en kontakt, ett kontrakt, en faktura!» genom samarbete med kunder och partners skapar vi logistiskt effektiva transportsystem.» precision i leveransen och krav på godsets hantering står i fokus.» Exempel på integrerad lösning lastning, sjötransport, lossning, lagring och vidare transport på land.» Pålitliga leveranser och kapade kostnader gör att allt fler efterfrågar en partner som kan ta ett helhetsgrepp kring logistiken. Author: Version 1.0

96 Kundens mål vår destination Ståltransport från Torneå till Trigoviste i Rumänien transportflöde:» Råvarutransport in till industrin» kalksten lossas» stål lastas vid Fabrik i Torneå» Fartygstransport Torneå Stettin. Volym: ca ton» Lossning med MultiDocker i vår egen terminal» Lastning på järnvägsvagnar» Järnvägstransport Stettin -Trigoviste, Rumänien» Godset lossas hos slutkund och logistiklösningen är avslutad. Author: Version 1.0

97 Lasthantering Author: Version 1.0

98 Människa Marknad- Miljö - Mervärde Percy Österström Author: Version 1.0

99 Våra utmaningar Sjöfart och logistiknäringen en spännande bransch med stora utvecklingspotential!» MÄNNISKAN! Bygga ett vinnande lag!» Kompetensöverföring, rekryteringar och traineeprogram» Intelligent informations utbyte IT system & kommunikation» Ständigt utveckla effektiviteten i våra tjänster - IL» Miljöfrågan!» Nya fartyg för framtidens behov. Author: Version 1.0

100 Nybyggnationer av fartyg» Större fartyg - kan uppnå bättre kostnadseffektivitet då bunkerkonsumptionen minskar per ton/km» Bättre effektivitet - genom större lastrum finns möjligheten att kombinera laster/kunder och hålla nere raterna» dwt» Mer miljövänliga fartyg» Kunderna efterfrågar MINDRE fartyg????» dwt Author: Version 1.0

101 ECO 3 Environmental ECO3 is designed to meet today's and tomorrow s stronger environmental requirements through state of the art naval architecture and green technology Economic Environmental efforts cost during design and pays back during the ECO3 lifetime Ergonomic Modern and silent accomodation along with safe cargo handling gear makes ECO3 an attractive vessel to every seaman» 3000 dwt kustfartyg.» Kostnadseffektivitet» Miljöeffektivitet» Bemanningseffektiv Author: Version 1.0

102 Klimatfrågor & kontexten som vi ser den» Ökat intresse i västärlden - både hos privatpersoner och hos föregag» IT hype!» Bio hype??» E hype - Global warming (Al Gore)» Risk för alltför stressade och ogenomtänkta politiska beslut» Omotiverade motortillverkare...» Tuffa beslut om investeringar i fartyg Author: Version Version Bild 102

103 Pågående miljöarbete hos oss...» Fullastade fartyg utan ballastresor!!!!» Effektiva logistiklösningar» Bunkerbesparingsprojekt» Scrubber teknik provas» Motorer & energikällor» ECO 3» Vårt system Author: Version 1.0

104 HR - på Österströms- inom Österströms Academy Heart in Business Happy Ship Kundrelationen människan i centrum Lärande arbetssätt Ledarskapsutveckling Projektutbildning Medarbetarundersökning Hälsoaktiviteter Title: ÖR company presentation 2008 Bild 104

105 Kompetensöverföring & rekryteringar» Det kreativa och effektiva teamet» Traineeprogram» Nyrekryteringar» Rekrytera sjöfolk På Österström är Människan är i centrum. Förmågan att skapa värde för kunderna beror på hur människorna i Österströms lyckas motsvara och överträffa kundernas behov, krav, förväntningar och önskningar. Vi bygger vår organisation av människor med entreprenörsanda, kreativitet och initiativförmåga. Vår strävan är att skapa förutsättningar för medarbetarna att växa själva på ett personligt och professionellt plan samt ta ansvar för sin egen mentala och fysiska hälsa. Österströms strävar efter ständig tillväxt, utveckling och lärande genom dialog, respekt och ansvar med såväl kunder och partners, som inom vår egen organisation. Author: Version 1.0

106 Informationsutbyte & stödjande system Nytt IT-system som stöder våra IL-lösningar» Identifikation av gods via streckkods-scanning eller RFID» Spårning av gods & kontroll av lager» Optimerad logistik, leveransprecision Data, telefoni och weblösningar» Modern telefoni och datalösningar iland och ombord» Informationsavdelning» Server/nätverks tillgång för hela organisationen, I alla 7 länder vi verkar i.» Intranät, extern web, specialutvecklat skeppningsystem Author: Version 1.0

107 Vår framtid Leverans av hög kundnytta - Människan är alltid i centrum - Ständig förbättring och utveckling» Vår ambition är att ständigt bidra till våra kunders framgång genom att alltid finna den optimala vägen för godset.» Vi utvecklar och levererar våra logistiklösningar på ett kostnadseffektivt sätt genom samarbete med kunder och partners, nytänkande och genom att förädla vårt arv av erfarenhet och kunskap.» Vi tror det finns stora rationaliseringsmöjligheter inom vår bransch där vi vill fortsätta verka som ett långsiktigt och lönsamt tillväxtföretag. Vi deltar aktivt i de forum som driver frågor om utvecklingen och lagstiftning i vår verksamhet och bransch. Author: Version 1.0

108 VÄRLDSSJÖFARTENS DAG Torsdagen den 25 september, 2008

109 Öresundsbron = HOT och MÖJLIGHETER 109

110 Vad är en fusion? Det är inte uppköp eller övertagande det är: Resultat av en gemensam önskan Resultat av en process som kräver enighet En konstruktion där båda parter bidrar med lika mycket Ett nytt bolag bildas och moderbolagen finns kvar Malmö Hamn 50% Enighet Københavns Havn 50% CMP 110

111 Kvalitetssäkring av utredningen (1) Det föreslagna samarbetet visar på: Ökad intäktspotential och betydande besparingsmöjligheter Antagandena är realistiska och relativt konservativa Stor potential återstår genom specialisering av hamnanläggningarna 111

112 Kvalitetssäkring av utredningen (2) Risker vid samgåenden och fusioner: 2 av 3 samgåenden (fusioner) misslyckas Resultaten når sällan upp till förväntningarna Bristande förmåga hos företagsledningarna Kulturella skillnader utgör betydande risker 112

113 Kulturella skillnader Sverige Industrier och stora naturresurser (malm, skog, telefoner, bilar) Stora multinationella företag Stort föreningsliv/kollektivet är viktigt Svensken Organisatör & kontrollant Affärsplaner Konsensus & delegering Försiktigt beslutsfattande Danmark Jordbruks och handelsnation (spannmål, kött, smör, bacon) Många små företag Individen i fokus Dansken Krämare och affärsman Informell planering Top-down beslut Snabba beslut lär under tiden 113

114 Affärsplanens uppbyggnad Övergripande mål Nuläge Affärsidé Strategiska Strategiskaåtgärder Vision Framgångsfaktorer KPI Benchmark 114

115 Framgångsfaktorer för CMP En affärsorienterad organisation Ett högt resursutnyttjande Teknik och hamnanläggningar Ledarskap och kompetens Effektiva operativa och administrativa processer 115

116 CMP - Resultatutveckling Vinst efter finasiella poster (Mkr SEK) Ökat kapacitetsutnyttjande och inflation (%) Vinst efter finansiella poster (Mkr SEK) Serie1 Ökat kapacitetsutnyttjande Inflation

117 Sammanfattning Var uppmärksam på de kulturella skillnaderna men överdriv dem inte. Framhäv det positiva i respektive kultur (snarare än det negativa). Tag fram och utgå från en gemensam värdegrund, t.ex. en affärsplan. Var tydlig!! Ibland måste man peka med hela handen. Det är (ofta) fördomar som begränsar möjligheterna till utökat samarbete mellan länder och kulturer. Ha roligt, var intresserad och nyfiken. Vi har mycket att lära varandra. 117

118 Tack för uppmärksamheten 118

119

120 Vem vinner i framtiden? Sammanfattning En stark och tydlig image Jobba tillsammans Jobba tillsammans i hela klustret Bli tydligare, berätta vad som är unikt Vilka är våra USP (unique selling points)? Beskriva klustret, jobbmöjligheter och arbetsuppgifter Swotanalys - hot och möjligheter Gemensam strategi Gemensamt budskap Gemensamt marknadsföra näringen Rakt och tydligt budskap

121

122 Sjöfartsforums miljöpris Priset belönar insatser för att minska sjöfartens miljöbelastning, ta fram ny miljövänlig teknik och nya miljövänliga processer

123 Sjöfartsforums miljöpris 2008 tilldelas Trelleborgs Hamn AB För att ha initierat en överenskommelse med tre färjerederier om att vid hamnuppehåll använda bränsle med högst 0,1 % viktprocent svavel. Priset mottas av Jim Leveau och Jan Isaksson, Trelleborgs Hamn AB

124 WISTA Swedens Kompassros 2008 LEDARSKAPSPRIS Detta pris skall årligen delas ut till den ledare inom shipping och trading, som kombinerar ett visionärt och målinriktat ledarskap med ett lika stort engagemang i sin organisation. Medlemmarna i WISTA Sweden, kvinnliga beslutsfattare inom sjöfartsnäringen får nominera kandidater till priset.

125 WISTA Swedens Kompassros 2008 JURYN Percy Österström, VD, Österströms Rederi AB Kersti Tagesson, Personalchef Stockholms Hamnar Marie Trollvik, Konsult, Trollvik Resurs Ulf Granander, VD Atlantic Container Lines, Sweden Lena Göthberg, Area Manager Codan Marine

126 NOMINERADE WISTA Swedens Kompassros 2008 Birgitta Johansson, VD Halmstads Hamn och Stuveri AB Annika Larsson, Överstyrman M/T PANDION Carl-Johan Hagman, VD Rederi AB Transatlantic

127 WISTA Swedens Kompassros 2008 VINNARE 2008 MOTIVERING Årets vinnare får priset för att hon visar ett stort intresse för att utveckla sig själv och andra. Hon har en pedagogisk och ödmjuk ledarstil, har en bra helhets syn över fartyget, besättningen ombord, samt Broström som organisation. Hon började sin karriär som gnista men när telegrafisten försvann så bestämde hon sig för att läsa till sjökapten och som sådan är hon en stark förebild.

128 WISTA Swedens Kompassros 2008 VINNARE 2008 Annika Larsson, Överstyrman M/T PANDION

129 Folke Patrikssons stipendium 2008 Stiftelsen för unga kreativa krafter inom svensk sjöfart October 2005

130 Klara Magnusson journalist, f n vikarie på Svensk Sjöfarts Tidning, tilldelas i år Folke Patrikssons stipendium Stiftelsen för unga kreativa krafter inom svensk sjöfart Motivering: Med säker, ärlig och känslig penna har Klara Magnusson som journalist och författare förmågan att beskriva livet till sjöss, så att det väcker en nyfikenhet och ett intresse hos unga människor för en framtid inom sjöfarten. Hon skapar också en ökad förståelse hos människor i allmänhet för en av Sveriges viktigaste näringar. October 2005

131 Folke Patrikssons stipendium 2008 Stiftelsen för unga kreativa krafter inom svensk sjöfart Klara Magnusson October 2005

132

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 341 279 Sveriges Redareförenings verksamhet Sjöfartsåret 2006 2007 Innehåll VD har ordet...4 Näringsvillkor...6 Miljö...8 Sjösäkerhet & teknik...

Läs mer

Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F

Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F 2 Innehåll Slutsatser från Framgångsrika Friska Företag 6 Conclusions from the project 8 Företagskultur som konkurrensfaktor

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD REKRYTERING AV PERSONAL TILL SJÖFARTSSEKTORN

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD REKRYTERING AV PERSONAL TILL SJÖFARTSSEKTORN HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD REKRYTERING AV PERSONAL TILL SJÖFARTSSEKTORN REGERINGENS REKRYTERINGSUPPDRAG TILL SJÖFARTSVERKET Datum: 2010-03-31 Vår beteckning: 08-03114 Projektledare Projektsekreterare Alf Brodin

Läs mer

TransAtlantic Årsredovisning 2009

TransAtlantic Årsredovisning 2009 TransAtlantic Årsredovisning 2009 Innehåll Fakta om TransAtlantic Flik 2009 i korthet 1 Affärsidé, mål, vision och strategi 2 VD har ordet 4 Stefan Eliasson tillträdde som t.f. VD i december 2009. Ordföranden

Läs mer

Gorthonåret i korthet 2002

Gorthonåret i korthet 2002 årsredovisning 02 Året i korthet 1 Gorthonåret i korthet 2002 Ny operativ strategi, med en kombination av eget och inhyrt tonnage, ger högre nyttjandegrad och ökar resultatet: Omsättningen uppgick till

Läs mer

Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2008

Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2008 Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2008 Sjöfartsforum lägger sitt 13:e verksamhetsår till handlingarna, ett år med många aktiviteter och en verksamhet på stark frammarsch. Föreningen har under året känt

Läs mer

Mobilisering för ökad regional attraktionskraft. En underlagsrapport från IVAs projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt

Mobilisering för ökad regional attraktionskraft. En underlagsrapport från IVAs projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt Mobilisering för ökad regional attraktionskraft En underlagsrapport från IVAs projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift

Läs mer

Official sponsor of awesomeness!

Official sponsor of awesomeness! Årsredovisning 2011 Official sponsor of awesomeness! Vi verkar i världens roligaste bransch! Vi utvecklar organisationer och processer, vi effektiviserar, förbättrar och förenklar våra uppdragsgivares

Läs mer

om vår närsjöfart och världssjöfart

om vår närsjöfart och världssjöfart om vår närsjöfart och världssjöfart >> Vet du namnet på världens fem största hamnar? >> Vet du hur mycket gods som hanteras i svenska hamnar? >> Vet du vilken ö i världen som har flest rederier per capita?

Läs mer

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar Hållbarhetsredovisning 2011/2012 2 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 Om redovisningen 2013 fyller KPMG 90

Läs mer

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Ansvarig utgivare: SQMA/SIQ Projektledare: Michael Westher, SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Fabriksgatan 10, 412 50 Göteborg Telefon 031-723 17 00 Fax 031-723

Läs mer

SJÖFART. Satsa på. Sjöfarten

SJÖFART. Satsa på. Sjöfarten Satsa på SJÖFART Sjöfarten är en spännande framtidsnäring med mångtusenåriga traditioner arbetar med marknadens modernaste teknik har hela världen som arbetsplats, till sjöss och iland FOTO: PÄR-HENRIK

Läs mer

STENA AB HÅLLBARHETSRAPPORT 2013

STENA AB HÅLLBARHETSRAPPORT 2013 STENA AB HÅLLBARHETSRAPPORT 2013 DETTA ÄR STENA AB TOTALA INTÄKTER MSEK VERKSAMHET ÖVER 30 240 HELA VÄRLDEN 173 26 800 FARTYG INKLUSIVE NYBYGGEN OMTANKE 1 I PRAKTIKEN ANSTÄLLDA 96 BOSTÄDER OCH LOKALER

Läs mer

VARSÅGOD TAG DITT EX! >> Göteborg vill vara med och jobba för den miljövänliga sjöfarten!

VARSÅGOD TAG DITT EX! >> Göteborg vill vara med och jobba för den miljövänliga sjöfarten! >> Göteborg vill vara med och jobba för den miljövänliga sjöfarten! >> Mer sjöfart för ökad sysselsättning, starkare ekonomi och bättre miljö >> Göteborgs Hamn en drivkraft för renare sjöfart >> EU, sjöfart

Läs mer

Hur kan ett situationsanpassat ledarskap främja arbetet ombord på fartyg?

Hur kan ett situationsanpassat ledarskap främja arbetet ombord på fartyg? Sjökaptensprogrammet Examensarbete Hur kan ett situationsanpassat ledarskap främja arbetet ombord på fartyg? Hans Gustafsson 2012-04-02 Program: Sjökaptensprogrammet Ämne: Självständigt arbete Nivå: 15hp

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt

Läs mer

ålands sjöfart Vi väljer sjön! Stort test: Passar du som sjöman?

ålands sjöfart Vi väljer sjön! Stort test: Passar du som sjöman? Tallink går stadigt framåt Sidan 24 Viking Line beställer nya fartyg Sidan 14 ålands sjöfart nr 5/2010 & HANDEL Stort test: Passar du som sjöman? Sjöfartsutbildningen måste koordineras Postrodden för tradition

Läs mer

Svensk sjöfartsnäring

Svensk sjöfartsnäring Foto: Hans Berggren/Johnér Svensk sjöfartsnäring Handlingsplan för förbättrad konkurrenskraft Produktion Näringsdepartementet Foto där inget annat anges Sjöfartsverket Tryck Elanders Artikelnummer 2013.03

Läs mer

År s r e d ovi s n i n g

År s r e d ovi s n i n g Årsredovisning 2008 AffärsidÉ PartnerTech utvecklar och tillverkar avancerade produkter på kontrakt inom utvalda affärssegment och för kunder med ledande positioner i Europa. I rollen som kontraktstillverkare

Läs mer

isbrytaren Frej Bråda tider för Ledare: Sveriges Redareförening vill ha det värsta registret i världen! Kjell Bergqvist fick årets kulturpris

isbrytaren Frej Bråda tider för Ledare: Sveriges Redareförening vill ha det värsta registret i världen! Kjell Bergqvist fick årets kulturpris NUMMEr 2, 2011 Bråda tider för isbrytaren Frej sidorna 10-15 Ledare: Sveriges Redareförening vill ha det värsta registret i världen! sidan 3 Kjell Bergqvist fick årets kulturpris sidan 28 LÖS KORSORDET!

Läs mer

ramtid Tele2 Axel Johnson SAAB VOLVO Positiva förebilder IKEA Goda exempel Kampen om kompetensen lyfter jämställdheten

ramtid Tele2 Axel Johnson SAAB VOLVO Positiva förebilder IKEA Goda exempel Kampen om kompetensen lyfter jämställdheten Kampen om kompetensen lyfter jämställdheten Möt fem av Sveriges ledande företag och läs om deras arbete för ökad jämställdhet och mångfald Tele2 VOLVO Axel Johnson Samtal Svenskt Näringsliv ramtid Goda

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

OPS-lösningar inom försvaret

OPS-lösningar inom försvaret OPS-lösningar inom försvaret Exempel från Norge: Kystvakten JON ROGNES FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är forskning, metod- och teknikutveckling

Läs mer

Hållbart agerande inom Facilities Management

Hållbart agerande inom Facilities Management Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 292 Fastighetsutveckling med finansiella tjänster Masternivå, 30 hp. Fastighetsföretagande Hållbart agerande inom Facilities Management Fem

Läs mer

SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE

SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE detta är en från universum SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE 43 arbetsgivare som får din karriär att blomstra MEDFÖLJER SOM BILAGA TILL DAGENS INDUSTRI Inte för rutinuppdrag. Men när det verkar omöjligt. Letar

Läs mer

G IN N IS V O ÅRSRED

G IN N IS V O ÅRSRED ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLL Året i korthet 4 VD har ordet 6 GRUNDEN Organisation 8 Verksamhetsområden 10 Affärsidé och vision 12 Mål och strategier 14 ÅTAGANDET 16 UTMANINGEN 17 ARENAN 18 MEDARBETARE

Läs mer

SFBF OCH SBF BILDAR SJÖBEFÄLSKARTELLEN

SFBF OCH SBF BILDAR SJÖBEFÄLSKARTELLEN 4 nr 2010 årgång 103 Glad Sommar! LEDARE: BOKSLUT SFBF OCH SBF BILDAR SJÖBEFÄLSKARTELLEN NAUTISK TIDSKRIFT 4/10 1 LEDARE. BOKSLUT Christer Lindvall, vd, SFBF. När jag nu sätter mig ner för att skriva min

Läs mer

Att leda konsten in i framtiden? Om en idé för utveckling av ledarskap inom kulturlivet

Att leda konsten in i framtiden? Om en idé för utveckling av ledarskap inom kulturlivet 2:A REVIDERADE UPPLAGAN Att leda konsten in i framtiden? Om en idé för utveckling av ledarskap inom kulturlivet Förord Våren 2006 åkte vi från Nätverkstan till London för att träffa Venu Dhupa, då nytillsatt

Läs mer

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP)

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Rapport, juni 2011 Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Peter Stern, Linda Blomkvist, Nulifer Ipek & Tomas Åström www.technopolis-group.com Etapputvärdering

Läs mer