Världssjöfartens Dag alltid sista torsdagen i september

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Världssjöfartens Dag alltid sista torsdagen i september"

Transkript

1 Världssjöfartens Dag alltid sista torsdagen i september Arrangeras i Sverige av: Sjöfartsforum i samarbete med: Näringsdepartementet, Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Marinen, Sveriges Fartygsbefälsförening, Sjöbefälsförbundet, SEKO Sjöfolk, Lighthouse, Chalmers Tekniska Högskola, Sjöfartshögskolan i Kalmar, Sveriges Redareförening, Sveriges Hamnar, Sveriges Skeppsmäklareförening, Sveriges Försäkringsförbund, WISTA Sweden, Svensk Sjöfarts Tidning, Svenskt Marintekniskt Forum, Kungliga Örlogsmannasällskapet

2

3 Fakta svensk maritim sektor Klustret Jönköpingsstudien, ca anställda i sjöfartsklustret. Klusterkärnan; anställda i rederier och hamnföretag + omgivningsföretag Marinen; stabsanställda, fartygsbefäl och värnpliktiga/kontraktsanställda, lärare mm Småbåtssektorn; anställda Fiskesektorn? Klusterkärnan omsätter nästan 50 miljarder (2006) + för mindre fartyg Småbåtssektorn omsätter 15 miljarder Genererar 3 % av Sveriges exportvärde Sjöfartsforum / Maritime Forum, Shortsea Promotion Centre Sweden

4 Fakta svensk maritim sektor Fartygen 589 fartyg i den svenska handelsflottan (>300 GT, juni 2008), varav 235 svenskflaggade 56 fartyg i beställning av svenska redare (sept 2008) Ca 720 mindre handelsfartyg, varav 464 passagerarfartyg Ca 5 fartyg i beställning (Styrsöbolaget, WÅAB, Färjerederiet) 26 fartyg i Marinen + bevaknings- och stridsbåtar mm Fiskebåtar och bogserbåtar Inom småbåtssektorn tillverkas ca båtar/år Sjöfartsforum / Maritime Forum, Shortsea Promotion Centre Sweden

5 Fakta svensk maritim sektor Anlöp, gods och passagerare 85 % av utrikeshandeln via en svensk hamn 185 miljoner ton gods över hamnarna 25 % på svenskägda fartyg anlöp av godsfartyg eller färja 329 fartyg om dagen > tillägg (Färjerederiet, Strömma och Styrsöbolaget) 100 lotsningar/dag 30 miljoner passagerare med färjor till och från Sverige Drygt 35 miljoner människor reser inrikes med färjor/skärgårdsbåtar 12,5 miljoner bilar/tyngre fordon inrikes med färjor (18,7 milj ton gods) Ca kryssningsresenärer Sjöfartsforum / Maritime Forum, Shortsea Promotion Centre Sweden

6

7 Sjöfarten och den maritima sektorn Tycker svenskarna något? JKL Jan Edshage

8 Vad skall jag vara intresserad av? Ransonerar och rationaliserar Reagerar mer känslomässigt Erbjudande Svenskarna Behov

9 Räcker rationell kommunikation Övertro på logikens betydelse? Berättar sjöfarten tillräckligt med historier?

10 På 35 dagar gjordes besök på Sjöfartskaravanen hemsida Vem besökte den? 70 % över 30 år 70 % män 25 % ansåg sig veta MYCKET om branschen

11 Kan de något om sjöfart? Det skiljer mellan älder och yngre Gränsen går vid 30 år Yngre kan mindre, avsevärt mindre

12 Sjöfart som yrke? Alla tycker det är ett framtidsyrke ungdomar i högre grad Ingen hög lön tror ungdomarna Ja, man kan jobba även iland

13 Sjöfartens betydelse för Sverige? Yngre har inte insett betydelsen i samma utsträckning som äldre Äldre tror det går mycket bra för sjöfarten yngre tror medelbra Yngre har ingen (eller låg) kunskap om sjöfartens roll i Sveriges import/export

14 Sjöfartens miljöpåverkan? Äldre ser positivt på sjöfarten som miljöpåverkare Yngre är tveksamma

15 Har sjöfarten en tillräckligt bred kommunikation?

16 Paketera det ni har - världens roligaste jobb. Som dessutom ger goda karriärmöjligheter med bra lön, goda möjligheter till omväxling mellan sjö och land, långa perioder av ledighet och mycket, mycket mer

17 Tack!

18

19 Sept 2008

20 Sept 2008

21 Sept 2008

22

23 - full av möjligheter Fredrik Olindersson, Chalmers tekniska högskola

24 Studenterna är mer lättflyktiga Kraven på akademiska moment har ökat Möjligheten att använda simulatorer

25 Agent Inspektör Processingenjör Mäklare Landjobb Utbildare RoRo Offshore Sjöjobb Torrlast Kryssning Skärgårdstrafik Tank

26 Simulatorer och interaktiva övningar Studenterna ges stor valbarhet i programmet Mastersprogram och vidareutbildningspaket Ökat samarbete mellan högskola och näringsliv FLEXIBILITET

27

28 På scenen, fr v: Kristoffer Ahlgren, Kalmar, sjöingenjörsprogrammet, ordf Studentkåren Lambdas Daniel Tisell, Chalmers,Sjöfart & Logistik, ordf Shippingklubben Sara Eriksson, Chalmers, Sjöfart & Logistik, projektledning Sjölog 2009 Lasse Kjellerup, Chalmers, sjöingenjörsprogrammet, ordf Sjösektionen

29

30 Behöver Sverige svenskt sjöbefäl?

31 85% av Sveriges export och import går på köl personer är sysselsatta i sjöfartsklustret 1 juni 2008 var 235 fartyg svenskflaggade och 354 fartyg var svenskkontrollerade under utländsk flagg 1 september 2008 uppgick nybeställningarna till 56 fartyg

32 Idag finns det knappt sjöanställda i svenskflaggade fartyg Varav är svenskar och 2900 har annan nationalitet, av dessa är 850 TAP-anställda Totalt 4700 befäl 4500 är cateringpersonal på färjorna

33 Befälsbristen är ett globalt problem År 2015 kommer det att saknas sjöbefäl runt om i världen Idag ligger det ca 9000 fartyg i beställning på olika varv runt om i världen

34 Hög sjösäkerhet - personalen är nyckeln Sverige ligger på en andra plats bland världens sjöfartsnationer när det gäller hur de olika flaggstaterna uppfyller de internationella regelverken Miljöinriktningen i näringen är bland de ledande i världen

35 Färjeverksamheten har en stor betydelse för turistnäringen 30 miljoner passagerare åker till/från Sverige varje år Ca bussar transporteras årligen Inrikes passagerarsjöfarten transporterar drygt 35 miljoner passagerare

36 Sveriges internationella position Har två av världens största färjerederier Ett av världens största och modernaste biltransportrederier Är ett av de länder som utvecklat RoRosjöfartens teknik och marknader Har väl utbyggda hamnar för svensk export och import Har världens mest rederitäta ö Har ett världssjöfarts universitet (WMU)

37 Behöver Sverige svenskt sjöbefäl?

38

39 Världssjöfartens Dag i Göteborg den 25 September 2008 Quality Shipping gäller det oss? Sjökapten Christer Lindvall FNI Verkställande direktör i Sveriges Fartygsbefälsförening

40

41 IMO 60 years in the service of shipping and Quality Shipping Implementation Commitment from the top Compliance Culture No blame culture Criminalisation and unfair treatment Maritime Resource Management Gender Equality in the Maritime sector Environmental awareness ISPS- Code

42 The Four Major Pillars of Maritime Regulations

43 FN:s Millenniummåls lsättning Kamp för fred, ökad säkerhet och förbättrad miljö Kamp mot fattigdom, svält och sjukdomar Införa mänskliga rättigheter globalt Fair trade och rättvisemärkning Ökad jämlikhet mellan könen Kamp mot terrorism och piratverksamhet

44 Fair Trade - ökad debatt om besättningarnas situation Misshandel Diskriminering Dåliga sociala villkor Löner utbetalas ej Resor betalas ej Drickspengar som lön Dålig arbetsmiljö och bostadsstandard

45 EUs Maritime policy Encourage the formation of multi-sectoral clusters and regional academies of maritime excellence, and promote an European network of maritime clusters. Increase the number and quality of maritime jobs for European citizens. The decline in seagoing employment is worrying and needs to be reversed, as seafarers' experience is the key for shore-based jobs. Supports the social dialogue on the integration of the ILO Maritime Labour Convention 2006 into Community

46 EU Maritime policy Improve staffing policies and working conditions (including health and safety), supported by a concerted effort by all maritime stakeholders and an efficient regulatory framework, taking into account its global context, are necessary if Europeans are to be attracted to the sector. Promote the design of a system providing Europeans with better and wider career prospects in the maritime cluster. This will include broadening the scope of maritime studies and enhancing the skills and qualifications for the maritime professions. Re-introduction of 98 working hours and 70 rest hours?

47 Organisation for Economic Development and Co-operation operation (OECD) The Maritime Transport Committee urges all flag and port states, shipowners, ship operators, shipping companies, shippers, and other parties involved in the maritime sector to act effectively and conscientiously in their approach to substandard shipping, so that the ability of unscrupulous operators to offer substandard ships, and the opportunity for unscrupulous or gullible charterers and shippers to accept them, is severely limited or removed completely.

48

49 IMO regarding manning IMO has expressed concern for the increasing numbers of accidents caused by fatigue and that fatigue was closely related to rest hours and manning. IMO has urged Administrations to consider the circumstances very carefully before allowing a safe manning document to contain provisions for less than three qualified deck officers, while taking into account all the principles for establishing safe manning. IFSMA has proposed that the master should not be considered a watchkeeping officer when deciding the composition of the navigational watch.

50 Quality Shipping ett måste m om vi skall: Uppnå FNs, IMOs, ILOs, OECDs och EUs målsättningar globalt. Återfå förtroende från allmänheten. Bibehålla en högklassig sjöfartskompetens i Sverige. Kunna rekrytera till näringen. Få bort substandard fartyg, substandard redare och managers, som idag konkurrerar ut seriösa redare och kompetent sjöfolk.

51 Tack för uppmärksamheten

52

53 Världsjöfartens dag 2008 Trainees och jungmän en överlevnadsfråga Staffan Strive

54 Brist på seniorbefäl i (svenska) handelsflottan

55 Beror på flera faktorer

56 Bygga tillgången underifrån

57 Flaskhalsen: Tillgång på ombordplatser

58 Erfarenhet viktig

59

60 Viktigt: Långsiktighet

61 Exempel: Skolfartyget Atlantic Cartier

62 Bridging course

63 Blicka framåt

64 Framgångsfaktor: Samverkan

65

66

67

68

69 Viktig faktor: Det går vågor till sjöss

70

71

72 Utökat antal trainee/jungmän

73

74 Framtida rekryteringsbehov Nya fartyg, pension, konkurrens Juniorer

75 Vi har under sommaren 08 haft 42 personer ute på 16 fartyg. Totalt 48 månader. Total kostnad kr

76 5 motorelever 16 jungmän 8 praktik däck 13 praktik maskin

77 Vi har anställt: 1 jungman 12 2:e ftg.ingenjörer 2 2:e styrmän

78 Vad har det Lojalitet Resurser Märke Rekrytering Focus gett

79 JA

80 TACK

81

82 Sjöstridsskolan Utveckling Förbandsträning Fartygsutbildning Nautik Skeppsteknik Skyddstjänst Intendentur Skolfartyg Stridsutbildning

83

84 Harmonisering Sjökaptens-/sjöingenjörsprogrammet Behörighetssystem Samverkan Sjöfartshögskolor Sjöfartsgymnasier Kustbevakningen Marint Danmark, Norge, Finland

85 Rekrytering FB 04 Omlokalisering, rekryteringsstopp Gångtid Minskade vpl volymer Ekonomi Nytt utbildningssystem

86 Prognos rekrytering 2008 Däcksutbildningar Officersprogrammet 65% Specialistutbildning 100% Tekniska utbildningar 20%

87 Personalförsörjning Befäl Officersprogrammet Specialistutbildning Manskap Värnplikt Målbild 2011 Kontraktsanställning 2009 Aspirantutbildning

88 Rekryteringsprojekt samarbete gymnasieskolor Rekryteringssegling Gladan och Falken Sjövärnskåren Bernadottegymnasier Sjöfartsgymnasier

89 Framtida rekrytering - personalförsörjning Aspirantutbildning Tekniker

90

91

92 Author: Version 1.0 Mission Vi ökar våra kunders konkurrenskraft genom att erbjuda effektiva transportlösningar.

93 Mission Vi ökar våra kunders konkurrenskraft genom att erbjuda effektiva transportlösningar. Värderingar» Leverans av hög kundnytta» Människan i centrum» Ständig förbättring och utveckling Title: ÖR company presentation 2008 Bild 93

94 Om oss» Servicetjänster: Logistiklösningar - industriell sjöfart, terminaloperation, distribution, lasthantering» Kunder: Skandinavisk stål-, bio- och skogsindustri» Geografiskt område: Östersjön Nordsjön Medelhavet» Omsättning 2008: ca 130 miljoner Euro» Volym 2008: ca 7 miljoner ton» Resurser: 650 medarbetare, 35 isklassade fartyg, dotterbolag i 7 länder, terminaler & lasthanterare, brett nätverk av partners. Author: Version 1.0

95 Förbättrad effektivitet Integrerade lösningar» en kontakt, ett kontrakt, en faktura!» genom samarbete med kunder och partners skapar vi logistiskt effektiva transportsystem.» precision i leveransen och krav på godsets hantering står i fokus.» Exempel på integrerad lösning lastning, sjötransport, lossning, lagring och vidare transport på land.» Pålitliga leveranser och kapade kostnader gör att allt fler efterfrågar en partner som kan ta ett helhetsgrepp kring logistiken. Author: Version 1.0

96 Kundens mål vår destination Ståltransport från Torneå till Trigoviste i Rumänien transportflöde:» Råvarutransport in till industrin» kalksten lossas» stål lastas vid Fabrik i Torneå» Fartygstransport Torneå Stettin. Volym: ca ton» Lossning med MultiDocker i vår egen terminal» Lastning på järnvägsvagnar» Järnvägstransport Stettin -Trigoviste, Rumänien» Godset lossas hos slutkund och logistiklösningen är avslutad. Author: Version 1.0

97 Lasthantering Author: Version 1.0

98 Människa Marknad- Miljö - Mervärde Percy Österström Author: Version 1.0

99 Våra utmaningar Sjöfart och logistiknäringen en spännande bransch med stora utvecklingspotential!» MÄNNISKAN! Bygga ett vinnande lag!» Kompetensöverföring, rekryteringar och traineeprogram» Intelligent informations utbyte IT system & kommunikation» Ständigt utveckla effektiviteten i våra tjänster - IL» Miljöfrågan!» Nya fartyg för framtidens behov. Author: Version 1.0

100 Nybyggnationer av fartyg» Större fartyg - kan uppnå bättre kostnadseffektivitet då bunkerkonsumptionen minskar per ton/km» Bättre effektivitet - genom större lastrum finns möjligheten att kombinera laster/kunder och hålla nere raterna» dwt» Mer miljövänliga fartyg» Kunderna efterfrågar MINDRE fartyg????» dwt Author: Version 1.0

101 ECO 3 Environmental ECO3 is designed to meet today's and tomorrow s stronger environmental requirements through state of the art naval architecture and green technology Economic Environmental efforts cost during design and pays back during the ECO3 lifetime Ergonomic Modern and silent accomodation along with safe cargo handling gear makes ECO3 an attractive vessel to every seaman» 3000 dwt kustfartyg.» Kostnadseffektivitet» Miljöeffektivitet» Bemanningseffektiv Author: Version 1.0

102 Klimatfrågor & kontexten som vi ser den» Ökat intresse i västärlden - både hos privatpersoner och hos föregag» IT hype!» Bio hype??» E hype - Global warming (Al Gore)» Risk för alltför stressade och ogenomtänkta politiska beslut» Omotiverade motortillverkare...» Tuffa beslut om investeringar i fartyg Author: Version Version Bild 102

103 Pågående miljöarbete hos oss...» Fullastade fartyg utan ballastresor!!!!» Effektiva logistiklösningar» Bunkerbesparingsprojekt» Scrubber teknik provas» Motorer & energikällor» ECO 3» Vårt system Author: Version 1.0

104 HR - på Österströms- inom Österströms Academy Heart in Business Happy Ship Kundrelationen människan i centrum Lärande arbetssätt Ledarskapsutveckling Projektutbildning Medarbetarundersökning Hälsoaktiviteter Title: ÖR company presentation 2008 Bild 104

105 Kompetensöverföring & rekryteringar» Det kreativa och effektiva teamet» Traineeprogram» Nyrekryteringar» Rekrytera sjöfolk På Österström är Människan är i centrum. Förmågan att skapa värde för kunderna beror på hur människorna i Österströms lyckas motsvara och överträffa kundernas behov, krav, förväntningar och önskningar. Vi bygger vår organisation av människor med entreprenörsanda, kreativitet och initiativförmåga. Vår strävan är att skapa förutsättningar för medarbetarna att växa själva på ett personligt och professionellt plan samt ta ansvar för sin egen mentala och fysiska hälsa. Österströms strävar efter ständig tillväxt, utveckling och lärande genom dialog, respekt och ansvar med såväl kunder och partners, som inom vår egen organisation. Author: Version 1.0

106 Informationsutbyte & stödjande system Nytt IT-system som stöder våra IL-lösningar» Identifikation av gods via streckkods-scanning eller RFID» Spårning av gods & kontroll av lager» Optimerad logistik, leveransprecision Data, telefoni och weblösningar» Modern telefoni och datalösningar iland och ombord» Informationsavdelning» Server/nätverks tillgång för hela organisationen, I alla 7 länder vi verkar i.» Intranät, extern web, specialutvecklat skeppningsystem Author: Version 1.0

107 Vår framtid Leverans av hög kundnytta - Människan är alltid i centrum - Ständig förbättring och utveckling» Vår ambition är att ständigt bidra till våra kunders framgång genom att alltid finna den optimala vägen för godset.» Vi utvecklar och levererar våra logistiklösningar på ett kostnadseffektivt sätt genom samarbete med kunder och partners, nytänkande och genom att förädla vårt arv av erfarenhet och kunskap.» Vi tror det finns stora rationaliseringsmöjligheter inom vår bransch där vi vill fortsätta verka som ett långsiktigt och lönsamt tillväxtföretag. Vi deltar aktivt i de forum som driver frågor om utvecklingen och lagstiftning i vår verksamhet och bransch. Author: Version 1.0

108 VÄRLDSSJÖFARTENS DAG Torsdagen den 25 september, 2008

109 Öresundsbron = HOT och MÖJLIGHETER 109

110 Vad är en fusion? Det är inte uppköp eller övertagande det är: Resultat av en gemensam önskan Resultat av en process som kräver enighet En konstruktion där båda parter bidrar med lika mycket Ett nytt bolag bildas och moderbolagen finns kvar Malmö Hamn 50% Enighet Københavns Havn 50% CMP 110

111 Kvalitetssäkring av utredningen (1) Det föreslagna samarbetet visar på: Ökad intäktspotential och betydande besparingsmöjligheter Antagandena är realistiska och relativt konservativa Stor potential återstår genom specialisering av hamnanläggningarna 111

112 Kvalitetssäkring av utredningen (2) Risker vid samgåenden och fusioner: 2 av 3 samgåenden (fusioner) misslyckas Resultaten når sällan upp till förväntningarna Bristande förmåga hos företagsledningarna Kulturella skillnader utgör betydande risker 112

113 Kulturella skillnader Sverige Industrier och stora naturresurser (malm, skog, telefoner, bilar) Stora multinationella företag Stort föreningsliv/kollektivet är viktigt Svensken Organisatör & kontrollant Affärsplaner Konsensus & delegering Försiktigt beslutsfattande Danmark Jordbruks och handelsnation (spannmål, kött, smör, bacon) Många små företag Individen i fokus Dansken Krämare och affärsman Informell planering Top-down beslut Snabba beslut lär under tiden 113

114 Affärsplanens uppbyggnad Övergripande mål Nuläge Affärsidé Strategiska Strategiskaåtgärder Vision Framgångsfaktorer KPI Benchmark 114

115 Framgångsfaktorer för CMP En affärsorienterad organisation Ett högt resursutnyttjande Teknik och hamnanläggningar Ledarskap och kompetens Effektiva operativa och administrativa processer 115

116 CMP - Resultatutveckling Vinst efter finasiella poster (Mkr SEK) Ökat kapacitetsutnyttjande och inflation (%) Vinst efter finansiella poster (Mkr SEK) Serie1 Ökat kapacitetsutnyttjande Inflation

117 Sammanfattning Var uppmärksam på de kulturella skillnaderna men överdriv dem inte. Framhäv det positiva i respektive kultur (snarare än det negativa). Tag fram och utgå från en gemensam värdegrund, t.ex. en affärsplan. Var tydlig!! Ibland måste man peka med hela handen. Det är (ofta) fördomar som begränsar möjligheterna till utökat samarbete mellan länder och kulturer. Ha roligt, var intresserad och nyfiken. Vi har mycket att lära varandra. 117

118 Tack för uppmärksamheten 118

119

120 Vem vinner i framtiden? Sammanfattning En stark och tydlig image Jobba tillsammans Jobba tillsammans i hela klustret Bli tydligare, berätta vad som är unikt Vilka är våra USP (unique selling points)? Beskriva klustret, jobbmöjligheter och arbetsuppgifter Swotanalys - hot och möjligheter Gemensam strategi Gemensamt budskap Gemensamt marknadsföra näringen Rakt och tydligt budskap

121

122 Sjöfartsforums miljöpris Priset belönar insatser för att minska sjöfartens miljöbelastning, ta fram ny miljövänlig teknik och nya miljövänliga processer

123 Sjöfartsforums miljöpris 2008 tilldelas Trelleborgs Hamn AB För att ha initierat en överenskommelse med tre färjerederier om att vid hamnuppehåll använda bränsle med högst 0,1 % viktprocent svavel. Priset mottas av Jim Leveau och Jan Isaksson, Trelleborgs Hamn AB

124 WISTA Swedens Kompassros 2008 LEDARSKAPSPRIS Detta pris skall årligen delas ut till den ledare inom shipping och trading, som kombinerar ett visionärt och målinriktat ledarskap med ett lika stort engagemang i sin organisation. Medlemmarna i WISTA Sweden, kvinnliga beslutsfattare inom sjöfartsnäringen får nominera kandidater till priset.

125 WISTA Swedens Kompassros 2008 JURYN Percy Österström, VD, Österströms Rederi AB Kersti Tagesson, Personalchef Stockholms Hamnar Marie Trollvik, Konsult, Trollvik Resurs Ulf Granander, VD Atlantic Container Lines, Sweden Lena Göthberg, Area Manager Codan Marine

126 NOMINERADE WISTA Swedens Kompassros 2008 Birgitta Johansson, VD Halmstads Hamn och Stuveri AB Annika Larsson, Överstyrman M/T PANDION Carl-Johan Hagman, VD Rederi AB Transatlantic

127 WISTA Swedens Kompassros 2008 VINNARE 2008 MOTIVERING Årets vinnare får priset för att hon visar ett stort intresse för att utveckla sig själv och andra. Hon har en pedagogisk och ödmjuk ledarstil, har en bra helhets syn över fartyget, besättningen ombord, samt Broström som organisation. Hon började sin karriär som gnista men när telegrafisten försvann så bestämde hon sig för att läsa till sjökapten och som sådan är hon en stark förebild.

128 WISTA Swedens Kompassros 2008 VINNARE 2008 Annika Larsson, Överstyrman M/T PANDION

129 Folke Patrikssons stipendium 2008 Stiftelsen för unga kreativa krafter inom svensk sjöfart October 2005

130 Klara Magnusson journalist, f n vikarie på Svensk Sjöfarts Tidning, tilldelas i år Folke Patrikssons stipendium Stiftelsen för unga kreativa krafter inom svensk sjöfart Motivering: Med säker, ärlig och känslig penna har Klara Magnusson som journalist och författare förmågan att beskriva livet till sjöss, så att det väcker en nyfikenhet och ett intresse hos unga människor för en framtid inom sjöfarten. Hon skapar också en ökad förståelse hos människor i allmänhet för en av Sveriges viktigaste näringar. October 2005

131 Folke Patrikssons stipendium 2008 Stiftelsen för unga kreativa krafter inom svensk sjöfart Klara Magnusson October 2005

132

Sjöfartsforums Nyhetsbrev nr 6

Sjöfartsforums Nyhetsbrev nr 6 Sjöfartsforums Nyhetsbrev nr 6 I detta nyhetsbrev: Succé igen i Almedalen Sjöfartsforum ordförandeorganisation för European Shortsea Network Vision och strategiprojektet höststartar den 24 augusti Sjöfartspub

Läs mer

framtida möjligheter och utmaningar

framtida möjligheter och utmaningar ens framtida möjligheter och utmaningar Presentation av Tillväxtanalys uppdrag, Näringsdepartementet, 21 juni 2010 Maria Lindqvist, projektledare Regeringsuppdraget En beskrivning och analys av klustrets

Läs mer

När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till?

När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till? När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till? Den maritima strategiprocessen, Victory Hotel, Stockholm 2012-03-08 Sjöfartsforum Intresseförening för det maritima klustret

Läs mer

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Moderna och säkra sjövägar Service dygnet runt Framtidens sjöfart Marin ITS Tillämpningar för: e-navigation,

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 2017

Forskningsstrategi 2015 2017 Forskningsstrategi 2015 2017 Sveriges Redareförening antog våren 2006 en Forskningspolicy som anger inom vilka områden som föreningen anser att framtida resurser måste satsas för att säkra den svenska

Läs mer

Vad gör vi för att möta utmaningarna 2015-2020?

Vad gör vi för att möta utmaningarna 2015-2020? Vad gör vi för att möta utmaningarna 2015-2020? och en inbjudan till innovationspris 2013 Presentation Kalmar November 2012 Vision Maritime Transport Strategy 2009-2018 Vision zero Ingen modal back-shift

Läs mer

Sjöfart. Nyckeltal juli Metodutveckling finns beskriven i rapporten Svensk Sjöfart Nyckeltal utgiven

Sjöfart. Nyckeltal juli Metodutveckling finns beskriven i rapporten Svensk Sjöfart Nyckeltal utgiven Svensk Sjöfart Nyckeltal juli 2008 Metodutveckling finns beskriven i rapporten Svensk Sjöfart Nyckeltal utgiven 2008-07-01 Tabell 1. Svenska handelsflottans utveckling (300GT och över)* Handelsflottan

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea Folkets hus 15 juni 2011 Trelleborgs Hamn Ro-Ro specialisten Omsättning 2010: 201 msek Resultat efter finansiella post.: 20 msek Antal anställda: Direkt 120 Tonnage 2010: 10,8 mton Antal anlöp: 6 000 Verksamhetsområden:

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014 Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri HLG on Business Services 2014 Patrik Ström Centrum för Regional Analys (CRA), Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Läs mer

Det maritima klustrets värdeskapande och konkurrensförutsättningar 17 april, 2012, Stockholm

Det maritima klustrets värdeskapande och konkurrensförutsättningar 17 april, 2012, Stockholm Det maritima klustrets värdeskapande och konkurrensförutsättningar 17 april, 2012, Stockholm DEN MARITIMA STRATEGIPROCESSEN Redovisning av fokusgrupperna Konkurrensvillkor och Hållbar värdetillväxt Sjöfartsforum

Läs mer

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi Lotsstrategi Inledning Svensk näring och allmänhet är beroende av att infrastrukturen fungerar året runt. För Sjöfartsverket innebär det att ansvara för infrastrukturen till sjöss och tjänster relaterade

Läs mer

Svensk sjöfart: nyckeltal 2015*

Svensk sjöfart: nyckeltal 2015* Svensk sjöfart: nyckeltal 2015* Tabell 1a. Svenska handelsflottan ( 300 GT). 2005-2015 Handelsflottan totalt Svensk flagg Utländsk flagg År (1 jan) fartyg GT fartyg GT fartyg GT 2005 456 6 433 101 252

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU integration Internationell Politik Tisdag 12 maj 2009 Idag Definitioner vad menar vi egentligen? Kontext EU:s utvecklingspolitik EU ekonomisk supermakt Handel som bistånd Malin Stegmann McCallion 1

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

Människan och sjösäkerheten

Människan och sjösäkerheten Människan och sjösäkerheten Margareta Lützhöft Human Factorsgruppen Sjöfart och marin teknik Chalmers Min sjöfartserfarenhet Sjökapten, utbildad i Kalmar Ca 13 år till sjöss Forskar nu inom Human Factors

Läs mer

Arne Jensen, Professor i transportekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Kompetensgruppen för Logistik och Transportekonomi,

Arne Jensen, Professor i transportekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Kompetensgruppen för Logistik och Transportekonomi, Hvad er det som gør, at der er så gode relationer mellem erhverv og forskning i Sverige med fokus på transportområdet og kan Danmark lære noget af det? Arne Jensen, Professor i transportekonomi, Handelshögskolan

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Befattningsbeskrivning

Befattningsbeskrivning Befattningsbeskrivning Produktionschef Zetterbergs 2010-06-10 Befattningsbeskrivning Befattning: Placering: Tillträde: Produktionschef Östervåla Snarast Vill du vara med och påverka framtiden för ett anrikt,

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 213 Sjöfart Prognos för arbetsmarknaden 214 Text Carina Jonsson, Arbetsförmedlingen Sjöfart Arbetsmarknadsutsikter för sjöfarten hösten 213 3 Innehållsförteckning Bakgrund

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Joakim Nilsson Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 708 56 94 09 E-mail: joakim.nilsson@sbgport.com

Läs mer

The No.1 port in Scandinavia

The No.1 port in Scandinavia THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E The No.1 port in Scandinavia Porten mot världen Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med direktlinjer till 140 destinationer globalt. Det gör oss till Skandinaviens

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Den emissionsfria och hållbara sjöfarten

Den emissionsfria och hållbara sjöfarten Den emissionsfria och hållbara sjöfarten hur kan sjöfartsforskningen bidra? Monica Lundh Sjöingenjör, PhD Biträdande föreståndare Lighthouse 2.0 Agenda Lite allmänt resonemang kring sjöfarten Vilka utmaningar

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv. Sabine Mayer

Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv. Sabine Mayer Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv Sabine Mayer Hållbara Norrbotten från ambition till förändring! 12 april 2012 EU:s målbild förnybar energi År 2020: 20% andel förnybar

Läs mer

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs Ökad konkurrenskraft Clustering to increase med av gröna thekluster competiveness of Green Energy SMEs energitjänsteföretag Att samla leverantörer av gröna energitjänster och produkter till kluster för

Läs mer

Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007. Anders Anell anders.anell@fek.lu.se

Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007. Anders Anell anders.anell@fek.lu.se Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007 Anders Anell anders.anell@fek.lu.se Läkarbesöken i Sverige fördelas inte efter behov Fig. 5: Horizontal inequity (HI) indices for the annual mean number

Läs mer

Företagspresentation. PreconalHansen

Företagspresentation. PreconalHansen Företagspresentation PreconalHansen Aluminium och glas skapar förutsättningar för nya konstruktiva lösningar. Preconal har skapat sig en stark position på marknaden genom stor kompetens, flexibilitet,

Läs mer

Sveriges Redareförening. Forskningspolicy

Sveriges Redareförening. Forskningspolicy Sveriges Redareförening Forskningspolicy Forskningspolicy Sjötransporter är ett säkert och miljövänligt transportslag. Det godstransportarbete som sjöfarten utför kopplat till vår import och export är

Läs mer

FFFF Utveckla miljövänlig självopererande färja

FFFF Utveckla miljövänlig självopererande färja FFFF Utveckla miljövänlig självopererande färja Koppling ÅMN:s utvecklingsområden: Forskning & Utveckling Koppling Interreg Central Baltic Programme: 3:1 Improved transport flows of people and goods Idé

Läs mer

Strategic Health Consultants. Seminarium 23 september 2009. Välkomna! www.strategic-healthcontrol.se

Strategic Health Consultants. Seminarium 23 september 2009. Välkomna! www.strategic-healthcontrol.se Strategic Health Consultants Seminarium 23 september 2009 Välkomna! Strategic Health Consultants AB Unika lösningar med inriktning på Hälsa Affärsidé Ge stöd i förändringsprocesser som inleds när en organisation

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2000

HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2000 Pressrelease den 10 augusti 2000 från B&N Nordsjöfrakt AB (publ) HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2000 Resultatet före skatt blev + 7 MSEK (motsvarande resultat föregående år -8 MSEK) 12 MSEK har intäktsförts

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Idé och Projektarena Blå tillväxt Skagerrak 2025. Olika lösningar mot green, clean shipping; Metanol är ej alternakv Peter Grundevik SSPA Sweden AB

Idé och Projektarena Blå tillväxt Skagerrak 2025. Olika lösningar mot green, clean shipping; Metanol är ej alternakv Peter Grundevik SSPA Sweden AB Idé och Projektarena Blå tillväxt Skagerrak 2025 Olika lösningar mot green, clean shipping; Metanol är ej alternakv Peter Grundevik SSPA Sweden AB SSPA - InternaKonellt konsul^öretag & forskningsinsktut

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Sveriges Redareförening. Sjösäkerhetspolicy

Sveriges Redareförening. Sjösäkerhetspolicy Sveriges Redareförening Sjösäkerhetspolicy Sjösäkerhetspolicy Sveriges Redareförenings styrelse har vid sitt styrelsemöte den 19 december 2002 antagit följande sjösäkerhetspolicy. Den viktigaste länken

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR Skandinaviens mest centrala kusthamn KARLSTAD VÄNERHAMN AB är en av Sveriges största hamnaktörer med en årlig godsvolym motsvarande GRUVÖN KRISTINEHAMN cirka 3 miljoner

Läs mer

Fokusgrupp infrastruktur och intermodalitet

Fokusgrupp infrastruktur och intermodalitet Fokusgrupp infrastruktur och intermodalitet Ingrid Lundberg Volvo Logistics Eric Nilsson Next Part Johan Axiö Sjöfartsverket Emil Fasten Trafikverket Ola Hjärtström Norrköpings Hamn och Stuveri Stig-Göran

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Chalmers Innovation Seed Fund

Chalmers Innovation Seed Fund Olle Stenberg Chalmers Innovation Seed Fund SiSP seminarium 110901 Livet före fonden Utveckling av offentliga finansieringssystemet NUTEK VGR Innovationsbron Privat Chalmersinvest Affärsänglar VCs M.fl

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Logistikföretagen och deras utbud

Logistikföretagen och deras utbud Logistikföretagen och deras utbud Källa: Logistik för konkurrenskraft ett ledaransvar (Dag Björnland, Göran Persson, Helge Virum; red), Liber, upplaga 2003 1 Strukturering av logistikföretag Kategori III

Läs mer

Två Sjöfartspubar och en Sjöfartseftermiddag. Infrastrukturministern gästar måndagspuben

Två Sjöfartspubar och en Sjöfartseftermiddag. Infrastrukturministern gästar måndagspuben Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 5, 2011 Innehåll Sjöfart i Almedalen: välkommen till Sjöfartspub, Sjöfartseftermiddag mm Sjöfartsforums miljödiplom nominera dina kandidater före 1 augusti Världssjöfartens

Läs mer

SSPA. LNG ETT NYTT BRÄNSLE FÖR SJÖFARTEN. Johan Gahnström

SSPA. LNG ETT NYTT BRÄNSLE FÖR SJÖFARTEN. Johan Gahnström SSPA. LNG ETT NYTT BRÄNSLE FÖR SJÖFARTEN Johan Gahnström SSPA SSPA bildades 1940 som Statens Skeppsprovningsanstalt Ägs idag av Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola (vi är alltså dotterbolag till Universitetet)

Läs mer

Där hav möter land i Göteborg

Där hav möter land i Göteborg Där hav möter land i Göteborg Hans Gutsch APM Terminals Stig-Göran Thorén Göteborgs Hamn Headline Port of Gothenburg 3 APM Terminals: The world s only geographically balanced Global Terminal Network Port

Läs mer

Redarens syn på p LNG

Redarens syn på p LNG LNG och Sjöfart Energigas Sverige och Sveriges Hamnar 9.2.2011 Redarens syn på p LNG Direktör Marine Operations & NB Tony Öhman Viking Line i korthet Noterat på Helsingfors fondbörs sedan 5.7.1995 Omsättningen

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya affärsmöjligheter Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk

Läs mer

Öppet möte om ett maritimt samverkanskluster i Stockholm-Mälarregionen

Öppet möte om ett maritimt samverkanskluster i Stockholm-Mälarregionen 2017-01-26 Öppet möte om ett maritimt samverkanskluster i Stockholm-Mälarregionen EN SVENSK MARITIM BASNÄRING Anna Hammagren, Fullpage Communications AB Havet som naturresurs Havet som vattenväg -det hållbara

Läs mer

Vi har förenat det bästa av två världar

Vi har förenat det bästa av två världar Vi har förenat det bästa av två världar 1 januari 2013 hände något historiskt. Halmstad Hamn och Varbergs Hamn gick samman till ett bolag HallandsHamnar AB. Det handlade om att förena det bästa av två

Läs mer

Implementering av ISO 26000

Implementering av ISO 26000 Implementering av ISO 26000 En standard till? Vi har ju redan ISO 9001 & ISO 14001. Socialt ansvarstagande, varför ska vi hålla på med det? Det får väl samhället sköta" Det där med ISO 26000 kan väl din

Läs mer

A t t b e r e d a v ä g e n

A t t b e r e d a v ä g e n A t t b e r e d a v ä g e n med hjälp av Människorna i företaget Att utveckla affärer framgångsrikt med hjälp av människor. Varför är vissa företag trots utmärkta affärsidéer och likartade marknadsvillkor

Läs mer

AFFÄRSPLAN. LandstingsService i Östergötland

AFFÄRSPLAN. LandstingsService i Östergötland AFFÄRSPLAN 2001 LandstingsService i Östergötland 2 Innehållsförteckning Omvärldsanalys 3 Vision 3 Affärsidé 3 Strategiska mål 4 Operativa mål 4 Strategi 4 Ekonomistyrning 5 Grundläggande värderingar 5

Läs mer

Kollektiv godstrafik i Stockholm. Stockholms stad och Schenker AB i samarbete

Kollektiv godstrafik i Stockholm. Stockholms stad och Schenker AB i samarbete Kollektiv godstrafik i Stockholm 1 Schenker Consulting Växande aktör på den nordiska logistikkonsultmarknaden Kontor i Göteborg och Stockholm 28 konsulter och 3 trainees Tillsammans mer än 220 års erfarenhet

Läs mer

Human Resources Development and Training Proposed Recommendations Based on the Conslusions adopted at the ILC (first discussion June 2003)

Human Resources Development and Training Proposed Recommendations Based on the Conslusions adopted at the ILC (first discussion June 2003) Svenska ILO-kommittén Näringsdepartementet 103 30 STOCKHOLM Stockholm 2003-10-24 Er ref Dnr 16/2003-10-28 YTTRANDE Human Resources Development and Training Proposed Recommendations Based on the Conslusions

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Vad vill vi uppnå? Att beskriva de socio-ekonomiska sambanden mellan Osloregionen och Stockholm-Mälardalsregionen

Läs mer

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna? Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2010-02-12 Föreläsningens inriktning Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Läs mer

Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2012

Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2012 Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 För fjärde året i rad har Sjöfartsforums verksamhet till stor del dominerats av det maritima strategiarbetet. Sju fokusgrupper, med

Läs mer

Sjöfartsforums Nyhetsbrev nr 5, 2010

Sjöfartsforums Nyhetsbrev nr 5, 2010 visa på sjöfartens roll och möjligheter för samhälle och näringsliv. Inom klustret verkar Sjöfartsforum för ökad samverkan, Sjöfartsforums Nyhetsbrev nr 5, 2010 I detta nyhetsbrev: Vem ska få Sjöfartsforums

Läs mer

Norr- och Västerbotten turné, april-maj 2014. Hälsa för Tillväxt. Lars Wikman, Senior adviser in European Affairs

Norr- och Västerbotten turné, april-maj 2014. Hälsa för Tillväxt. Lars Wikman, Senior adviser in European Affairs Norr- och Västerbotten turné, april-maj 2014 Hälsa för Tillväxt Lars Wikman, Senior adviser in European Affairs EU:s hälsoprogram har funnits sedan 1993 i olika versioner. Nuvarande program är det tredje

Läs mer

Innovation med informationsteknik i Svensk sjöfart och maritim verksamhet

Innovation med informationsteknik i Svensk sjöfart och maritim verksamhet Innovation med informationsteknik i Svensk sjöfart och maritim verksamhet Per-Erik Holmberg Viktoriainstitutet Sjöfartsforum Stockholm 20121108 Innovation..the creation and adoption of an idea, a product,

Läs mer

TETS21 Företagets logistik Inköp

TETS21 Företagets logistik Inköp TETS21 Företagets logistik Föreläsning 2010-11-10 Björn Oskarsson Röster om inköps utveckling Purchasing is seen by today s successful organisation as an activity of considerable strategic importance with

Läs mer

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Vad står AkzoNobel för? Världens ledande leverantör av högteknologisk färg och en stor producent av

Läs mer

Högskolan på Åland Utbildningsplan för utbildningsprogrammet för Sjöfart/Sjökapten. Programme for Maritime Studies Aaland Maritime Institute

Högskolan på Åland Utbildningsplan för utbildningsprogrammet för Sjöfart/Sjökapten. Programme for Maritime Studies Aaland Maritime Institute Högskolan på Åland Utbildningsplan för utbildningsprogrammet för Sjöfart/Sjökapten Programme for Maritime Studies Aaland Maritime Institute Sjökapten 210 + 60 sp 2006 Utbildningsplanen avser utbildning

Läs mer

Förbundet Svenska Hamnar

Förbundet Svenska Hamnar Förbundet Svenska Hamnar De svenska hamnföretagens bransch- och arbetsgivareförbund Förbundet driver branschens intressefrågor så att hamnföretagen kan bli framgångsrika Ingår i TransportGruppen 95 % av

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder www.sodexo.se Om Sodexo Sodexo i världen 80 länder 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda Världens tredje största tjänsteföretag 50 miljoner människor nyttjar våra tjänster varje

Läs mer

Klimatanpassning bland stora företag

Klimatanpassning bland stora företag Klimatanpassning bland stora företag Introduktion till CDP CDP Cities programme Anpassningsstudien Key findings Kostnader Anpassningsstrategier Emma Henningsson, Project manager, CDP Nordic Office Inget

Läs mer

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC SVERDs HÖSTKONFERENS DEN 22 OKTOBER, 2015. KK-STIFTELSEN STOCKHOLM Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson, V Ordförande SVERD, ansvarig för ICDE ON_BOLDIC Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Öppet möte om ett maritimt samverkanskluster i Stockholm-Mälarregionen

Öppet möte om ett maritimt samverkanskluster i Stockholm-Mälarregionen 2017-01-26 Öppet möte om ett maritimt samverkanskluster i Stockholm-Mälarregionen Strömma Turism & Sjöfart AB (publ) Jan Larsén o 5 länder o 11 destinationer o Omsättning 2017 ca 1 miljard SEK o Antal

Läs mer

Tillväxtverket och OECD 28 november 2016

Tillväxtverket och OECD 28 november 2016 Tillväxtverket och OECD 28 november 2016 Program 9.00-10.00 Hur jobbar Tillväxtverket med OECD Introduktion: Vad är OECD? Sverker Lindblad, Näringsdepartementet Några exempel på hur Tillväxtverket tar

Läs mer

Prognos våren 2011. Arbetsmarknadsutsikter. Sjöfart

Prognos våren 2011. Arbetsmarknadsutsikter. Sjöfart Prognos våren 211 Arbetsmarknadsutsikter 212 Innehållsförteckning Bakgrund 2 Efterfrågan på arbetskraft 3 Svenska handelsflottan 3 Tillskott till handelsflottan 4 Antalet anmälda platser hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Green Charge Southeast a Leading Effort for Electric Vehicles in Sweden. Project Overview, Spring 2014 Dr. Henrik Ny, BTH

Green Charge Southeast a Leading Effort for Electric Vehicles in Sweden. Project Overview, Spring 2014 Dr. Henrik Ny, BTH Green Charge Southeast a Leading Effort for s in Sweden Project Overview, Spring 2014 Dr. Henrik Ny, BTH GreenCharge - for fossil-free transports 2030 Lead Partner (BTH) The whole value-chain Project Mgmt

Läs mer

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Se över gränserna: att arbeta med CSR i Skandinavien

Se över gränserna: att arbeta med CSR i Skandinavien Se över gränserna: att arbeta med CSR i Skandinavien CSR-konferens i Malmö, 19 maj 2016 Lone Hylander, projektrådgivare Varför är vi här idag? Vill vara med att lösa viktiga samhällsutmaningar Vill hjälpa

Läs mer

EUs energi- och klimatpolitik till 2050 - så påverkar den Sverige Maria Sunér Fleming Ansvarig Energi och Klimatpolitik

EUs energi- och klimatpolitik till 2050 - så påverkar den Sverige Maria Sunér Fleming Ansvarig Energi och Klimatpolitik EUs energi- och klimatpolitik till 2050 - så påverkar den Sverige Maria Sunér Fleming Ansvarig Energi och Klimatpolitik ? Aktuella framtidsinitiativ med bäring på 2050 Integrated Industrial Policy for

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 Arbetsmarknadsutsikterna våren 214 Sjöfart Prognos för arbetsmarknaden 214 215 Text Carina Jonsson, Arbetsförmedlingen Sjöfart Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Översikt 3 Svenska fartyg 5 Branschorganisationer

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Så uppfyller du kvalitetskraven utan att överarbeta dem 15 April 2015 QA Forum Stockholm Fatima Stensvad-Flodin Octapharma

Så uppfyller du kvalitetskraven utan att överarbeta dem 15 April 2015 QA Forum Stockholm Fatima Stensvad-Flodin Octapharma Så uppfyller du kvalitetskraven utan att överarbeta dem 15 April 2015 QA Forum Stockholm Fatima Stensvad-Flodin Octapharma AGENDA Att uppfylla kraven utan att överarbeta dem 2 Vad är good enough for Octapharma?

Läs mer

Atria Strategier & Visioner

Atria Strategier & Visioner Atria Strategier & Visioner Innehåll Presentation av Atria Vår omvärld Våra framtidplaner - Tillväxt planer - Sardus Stort behov av svensk råvara Atria Koncern Abp Atria Koncern Abp är ett i grunden finskt

Läs mer

En hållbar stad öppen för världen

En hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy En hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

INFORMATION om SJÖFART 2011 och 2012

INFORMATION om SJÖFART 2011 och 2012 INFORMATION om SJÖFART 211 och 212 Text Carina Z Jonsson Text- och bildredigering Kjell Ljung 1 Innehållsförteckning Bakgrund 2 Efterfrågan på arbetskraft 3 Svenska handelsflottan 3 Tillskott till handelsflottan

Läs mer

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Christer Christensen Regional Tillväxt Näringsdepartementet Jobb och konkurrenskraft Sverige i topp i många mätningar

Läs mer

SKEPPSMÄKLARNYTT. Senaste tillskottet i kampanjen är det norskägda roro-rederiet Höegh Autoliners, som trafikerar Göteborg varannan vecka.

SKEPPSMÄKLARNYTT. Senaste tillskottet i kampanjen är det norskägda roro-rederiet Höegh Autoliners, som trafikerar Göteborg varannan vecka. Nr 12 2012 2012-12-21 SKEPPSMÄKLARNYTT Kampanj för renare sjöfart Sjöfartens entreprenörsdag 28 maj Vill ditt företag synas bland dem som idag studerar sjöfart och Logistik? Dags att anmäla sig till vårens

Läs mer

Nyfiken på Compliance. Lina Williamsson Compliance Director Klarna AB Grundare och vice ordförande Compliance Forum

Nyfiken på Compliance. Lina Williamsson Compliance Director Klarna AB Grundare och vice ordförande Compliance Forum Nyfiken på Compliance Lina Williamsson Compliance Director Klarna AB Grundare och vice ordförande Compliance Forum Compliance enligt Google och Wikipedia Compliance can mean: In mechanical science, the

Läs mer