Världssjöfartens Dag alltid sista torsdagen i september

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Världssjöfartens Dag alltid sista torsdagen i september"

Transkript

1 Världssjöfartens Dag alltid sista torsdagen i september Arrangeras i Sverige av: Sjöfartsforum i samarbete med: Näringsdepartementet, Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Marinen, Sveriges Fartygsbefälsförening, Sjöbefälsförbundet, SEKO Sjöfolk, Lighthouse, Chalmers Tekniska Högskola, Sjöfartshögskolan i Kalmar, Sveriges Redareförening, Sveriges Hamnar, Sveriges Skeppsmäklareförening, Sveriges Försäkringsförbund, WISTA Sweden, Svensk Sjöfarts Tidning, Svenskt Marintekniskt Forum, Kungliga Örlogsmannasällskapet

2

3 Fakta svensk maritim sektor Klustret Jönköpingsstudien, ca anställda i sjöfartsklustret. Klusterkärnan; anställda i rederier och hamnföretag + omgivningsföretag Marinen; stabsanställda, fartygsbefäl och värnpliktiga/kontraktsanställda, lärare mm Småbåtssektorn; anställda Fiskesektorn? Klusterkärnan omsätter nästan 50 miljarder (2006) + för mindre fartyg Småbåtssektorn omsätter 15 miljarder Genererar 3 % av Sveriges exportvärde Sjöfartsforum / Maritime Forum, Shortsea Promotion Centre Sweden

4 Fakta svensk maritim sektor Fartygen 589 fartyg i den svenska handelsflottan (>300 GT, juni 2008), varav 235 svenskflaggade 56 fartyg i beställning av svenska redare (sept 2008) Ca 720 mindre handelsfartyg, varav 464 passagerarfartyg Ca 5 fartyg i beställning (Styrsöbolaget, WÅAB, Färjerederiet) 26 fartyg i Marinen + bevaknings- och stridsbåtar mm Fiskebåtar och bogserbåtar Inom småbåtssektorn tillverkas ca båtar/år Sjöfartsforum / Maritime Forum, Shortsea Promotion Centre Sweden

5 Fakta svensk maritim sektor Anlöp, gods och passagerare 85 % av utrikeshandeln via en svensk hamn 185 miljoner ton gods över hamnarna 25 % på svenskägda fartyg anlöp av godsfartyg eller färja 329 fartyg om dagen > tillägg (Färjerederiet, Strömma och Styrsöbolaget) 100 lotsningar/dag 30 miljoner passagerare med färjor till och från Sverige Drygt 35 miljoner människor reser inrikes med färjor/skärgårdsbåtar 12,5 miljoner bilar/tyngre fordon inrikes med färjor (18,7 milj ton gods) Ca kryssningsresenärer Sjöfartsforum / Maritime Forum, Shortsea Promotion Centre Sweden

6

7 Sjöfarten och den maritima sektorn Tycker svenskarna något? JKL Jan Edshage

8 Vad skall jag vara intresserad av? Ransonerar och rationaliserar Reagerar mer känslomässigt Erbjudande Svenskarna Behov

9 Räcker rationell kommunikation Övertro på logikens betydelse? Berättar sjöfarten tillräckligt med historier?

10 På 35 dagar gjordes besök på Sjöfartskaravanen hemsida Vem besökte den? 70 % över 30 år 70 % män 25 % ansåg sig veta MYCKET om branschen

11 Kan de något om sjöfart? Det skiljer mellan älder och yngre Gränsen går vid 30 år Yngre kan mindre, avsevärt mindre

12 Sjöfart som yrke? Alla tycker det är ett framtidsyrke ungdomar i högre grad Ingen hög lön tror ungdomarna Ja, man kan jobba även iland

13 Sjöfartens betydelse för Sverige? Yngre har inte insett betydelsen i samma utsträckning som äldre Äldre tror det går mycket bra för sjöfarten yngre tror medelbra Yngre har ingen (eller låg) kunskap om sjöfartens roll i Sveriges import/export

14 Sjöfartens miljöpåverkan? Äldre ser positivt på sjöfarten som miljöpåverkare Yngre är tveksamma

15 Har sjöfarten en tillräckligt bred kommunikation?

16 Paketera det ni har - världens roligaste jobb. Som dessutom ger goda karriärmöjligheter med bra lön, goda möjligheter till omväxling mellan sjö och land, långa perioder av ledighet och mycket, mycket mer

17 Tack!

18

19 Sept 2008

20 Sept 2008

21 Sept 2008

22

23 - full av möjligheter Fredrik Olindersson, Chalmers tekniska högskola

24 Studenterna är mer lättflyktiga Kraven på akademiska moment har ökat Möjligheten att använda simulatorer

25 Agent Inspektör Processingenjör Mäklare Landjobb Utbildare RoRo Offshore Sjöjobb Torrlast Kryssning Skärgårdstrafik Tank

26 Simulatorer och interaktiva övningar Studenterna ges stor valbarhet i programmet Mastersprogram och vidareutbildningspaket Ökat samarbete mellan högskola och näringsliv FLEXIBILITET

27

28 På scenen, fr v: Kristoffer Ahlgren, Kalmar, sjöingenjörsprogrammet, ordf Studentkåren Lambdas Daniel Tisell, Chalmers,Sjöfart & Logistik, ordf Shippingklubben Sara Eriksson, Chalmers, Sjöfart & Logistik, projektledning Sjölog 2009 Lasse Kjellerup, Chalmers, sjöingenjörsprogrammet, ordf Sjösektionen

29

30 Behöver Sverige svenskt sjöbefäl?

31 85% av Sveriges export och import går på köl personer är sysselsatta i sjöfartsklustret 1 juni 2008 var 235 fartyg svenskflaggade och 354 fartyg var svenskkontrollerade under utländsk flagg 1 september 2008 uppgick nybeställningarna till 56 fartyg

32 Idag finns det knappt sjöanställda i svenskflaggade fartyg Varav är svenskar och 2900 har annan nationalitet, av dessa är 850 TAP-anställda Totalt 4700 befäl 4500 är cateringpersonal på färjorna

33 Befälsbristen är ett globalt problem År 2015 kommer det att saknas sjöbefäl runt om i världen Idag ligger det ca 9000 fartyg i beställning på olika varv runt om i världen

34 Hög sjösäkerhet - personalen är nyckeln Sverige ligger på en andra plats bland världens sjöfartsnationer när det gäller hur de olika flaggstaterna uppfyller de internationella regelverken Miljöinriktningen i näringen är bland de ledande i världen

35 Färjeverksamheten har en stor betydelse för turistnäringen 30 miljoner passagerare åker till/från Sverige varje år Ca bussar transporteras årligen Inrikes passagerarsjöfarten transporterar drygt 35 miljoner passagerare

36 Sveriges internationella position Har två av världens största färjerederier Ett av världens största och modernaste biltransportrederier Är ett av de länder som utvecklat RoRosjöfartens teknik och marknader Har väl utbyggda hamnar för svensk export och import Har världens mest rederitäta ö Har ett världssjöfarts universitet (WMU)

37 Behöver Sverige svenskt sjöbefäl?

38

39 Världssjöfartens Dag i Göteborg den 25 September 2008 Quality Shipping gäller det oss? Sjökapten Christer Lindvall FNI Verkställande direktör i Sveriges Fartygsbefälsförening

40

41 IMO 60 years in the service of shipping and Quality Shipping Implementation Commitment from the top Compliance Culture No blame culture Criminalisation and unfair treatment Maritime Resource Management Gender Equality in the Maritime sector Environmental awareness ISPS- Code

42 The Four Major Pillars of Maritime Regulations

43 FN:s Millenniummåls lsättning Kamp för fred, ökad säkerhet och förbättrad miljö Kamp mot fattigdom, svält och sjukdomar Införa mänskliga rättigheter globalt Fair trade och rättvisemärkning Ökad jämlikhet mellan könen Kamp mot terrorism och piratverksamhet

44 Fair Trade - ökad debatt om besättningarnas situation Misshandel Diskriminering Dåliga sociala villkor Löner utbetalas ej Resor betalas ej Drickspengar som lön Dålig arbetsmiljö och bostadsstandard

45 EUs Maritime policy Encourage the formation of multi-sectoral clusters and regional academies of maritime excellence, and promote an European network of maritime clusters. Increase the number and quality of maritime jobs for European citizens. The decline in seagoing employment is worrying and needs to be reversed, as seafarers' experience is the key for shore-based jobs. Supports the social dialogue on the integration of the ILO Maritime Labour Convention 2006 into Community

46 EU Maritime policy Improve staffing policies and working conditions (including health and safety), supported by a concerted effort by all maritime stakeholders and an efficient regulatory framework, taking into account its global context, are necessary if Europeans are to be attracted to the sector. Promote the design of a system providing Europeans with better and wider career prospects in the maritime cluster. This will include broadening the scope of maritime studies and enhancing the skills and qualifications for the maritime professions. Re-introduction of 98 working hours and 70 rest hours?

47 Organisation for Economic Development and Co-operation operation (OECD) The Maritime Transport Committee urges all flag and port states, shipowners, ship operators, shipping companies, shippers, and other parties involved in the maritime sector to act effectively and conscientiously in their approach to substandard shipping, so that the ability of unscrupulous operators to offer substandard ships, and the opportunity for unscrupulous or gullible charterers and shippers to accept them, is severely limited or removed completely.

48

49 IMO regarding manning IMO has expressed concern for the increasing numbers of accidents caused by fatigue and that fatigue was closely related to rest hours and manning. IMO has urged Administrations to consider the circumstances very carefully before allowing a safe manning document to contain provisions for less than three qualified deck officers, while taking into account all the principles for establishing safe manning. IFSMA has proposed that the master should not be considered a watchkeeping officer when deciding the composition of the navigational watch.

50 Quality Shipping ett måste m om vi skall: Uppnå FNs, IMOs, ILOs, OECDs och EUs målsättningar globalt. Återfå förtroende från allmänheten. Bibehålla en högklassig sjöfartskompetens i Sverige. Kunna rekrytera till näringen. Få bort substandard fartyg, substandard redare och managers, som idag konkurrerar ut seriösa redare och kompetent sjöfolk.

51 Tack för uppmärksamheten

52

53 Världsjöfartens dag 2008 Trainees och jungmän en överlevnadsfråga Staffan Strive

54 Brist på seniorbefäl i (svenska) handelsflottan

55 Beror på flera faktorer

56 Bygga tillgången underifrån

57 Flaskhalsen: Tillgång på ombordplatser

58 Erfarenhet viktig

59

60 Viktigt: Långsiktighet

61 Exempel: Skolfartyget Atlantic Cartier

62 Bridging course

63 Blicka framåt

64 Framgångsfaktor: Samverkan

65

66

67

68

69 Viktig faktor: Det går vågor till sjöss

70

71

72 Utökat antal trainee/jungmän

73

74 Framtida rekryteringsbehov Nya fartyg, pension, konkurrens Juniorer

75 Vi har under sommaren 08 haft 42 personer ute på 16 fartyg. Totalt 48 månader. Total kostnad kr

76 5 motorelever 16 jungmän 8 praktik däck 13 praktik maskin

77 Vi har anställt: 1 jungman 12 2:e ftg.ingenjörer 2 2:e styrmän

78 Vad har det Lojalitet Resurser Märke Rekrytering Focus gett

79 JA

80 TACK

81

82 Sjöstridsskolan Utveckling Förbandsträning Fartygsutbildning Nautik Skeppsteknik Skyddstjänst Intendentur Skolfartyg Stridsutbildning

83

84 Harmonisering Sjökaptens-/sjöingenjörsprogrammet Behörighetssystem Samverkan Sjöfartshögskolor Sjöfartsgymnasier Kustbevakningen Marint Danmark, Norge, Finland

85 Rekrytering FB 04 Omlokalisering, rekryteringsstopp Gångtid Minskade vpl volymer Ekonomi Nytt utbildningssystem

86 Prognos rekrytering 2008 Däcksutbildningar Officersprogrammet 65% Specialistutbildning 100% Tekniska utbildningar 20%

87 Personalförsörjning Befäl Officersprogrammet Specialistutbildning Manskap Värnplikt Målbild 2011 Kontraktsanställning 2009 Aspirantutbildning

88 Rekryteringsprojekt samarbete gymnasieskolor Rekryteringssegling Gladan och Falken Sjövärnskåren Bernadottegymnasier Sjöfartsgymnasier

89 Framtida rekrytering - personalförsörjning Aspirantutbildning Tekniker

90

91

92 Author: Version 1.0 Mission Vi ökar våra kunders konkurrenskraft genom att erbjuda effektiva transportlösningar.

93 Mission Vi ökar våra kunders konkurrenskraft genom att erbjuda effektiva transportlösningar. Värderingar» Leverans av hög kundnytta» Människan i centrum» Ständig förbättring och utveckling Title: ÖR company presentation 2008 Bild 93

94 Om oss» Servicetjänster: Logistiklösningar - industriell sjöfart, terminaloperation, distribution, lasthantering» Kunder: Skandinavisk stål-, bio- och skogsindustri» Geografiskt område: Östersjön Nordsjön Medelhavet» Omsättning 2008: ca 130 miljoner Euro» Volym 2008: ca 7 miljoner ton» Resurser: 650 medarbetare, 35 isklassade fartyg, dotterbolag i 7 länder, terminaler & lasthanterare, brett nätverk av partners. Author: Version 1.0

95 Förbättrad effektivitet Integrerade lösningar» en kontakt, ett kontrakt, en faktura!» genom samarbete med kunder och partners skapar vi logistiskt effektiva transportsystem.» precision i leveransen och krav på godsets hantering står i fokus.» Exempel på integrerad lösning lastning, sjötransport, lossning, lagring och vidare transport på land.» Pålitliga leveranser och kapade kostnader gör att allt fler efterfrågar en partner som kan ta ett helhetsgrepp kring logistiken. Author: Version 1.0

96 Kundens mål vår destination Ståltransport från Torneå till Trigoviste i Rumänien transportflöde:» Råvarutransport in till industrin» kalksten lossas» stål lastas vid Fabrik i Torneå» Fartygstransport Torneå Stettin. Volym: ca ton» Lossning med MultiDocker i vår egen terminal» Lastning på järnvägsvagnar» Järnvägstransport Stettin -Trigoviste, Rumänien» Godset lossas hos slutkund och logistiklösningen är avslutad. Author: Version 1.0

97 Lasthantering Author: Version 1.0

98 Människa Marknad- Miljö - Mervärde Percy Österström Author: Version 1.0

99 Våra utmaningar Sjöfart och logistiknäringen en spännande bransch med stora utvecklingspotential!» MÄNNISKAN! Bygga ett vinnande lag!» Kompetensöverföring, rekryteringar och traineeprogram» Intelligent informations utbyte IT system & kommunikation» Ständigt utveckla effektiviteten i våra tjänster - IL» Miljöfrågan!» Nya fartyg för framtidens behov. Author: Version 1.0

100 Nybyggnationer av fartyg» Större fartyg - kan uppnå bättre kostnadseffektivitet då bunkerkonsumptionen minskar per ton/km» Bättre effektivitet - genom större lastrum finns möjligheten att kombinera laster/kunder och hålla nere raterna» dwt» Mer miljövänliga fartyg» Kunderna efterfrågar MINDRE fartyg????» dwt Author: Version 1.0

101 ECO 3 Environmental ECO3 is designed to meet today's and tomorrow s stronger environmental requirements through state of the art naval architecture and green technology Economic Environmental efforts cost during design and pays back during the ECO3 lifetime Ergonomic Modern and silent accomodation along with safe cargo handling gear makes ECO3 an attractive vessel to every seaman» 3000 dwt kustfartyg.» Kostnadseffektivitet» Miljöeffektivitet» Bemanningseffektiv Author: Version 1.0

102 Klimatfrågor & kontexten som vi ser den» Ökat intresse i västärlden - både hos privatpersoner och hos föregag» IT hype!» Bio hype??» E hype - Global warming (Al Gore)» Risk för alltför stressade och ogenomtänkta politiska beslut» Omotiverade motortillverkare...» Tuffa beslut om investeringar i fartyg Author: Version Version Bild 102

103 Pågående miljöarbete hos oss...» Fullastade fartyg utan ballastresor!!!!» Effektiva logistiklösningar» Bunkerbesparingsprojekt» Scrubber teknik provas» Motorer & energikällor» ECO 3» Vårt system Author: Version 1.0

104 HR - på Österströms- inom Österströms Academy Heart in Business Happy Ship Kundrelationen människan i centrum Lärande arbetssätt Ledarskapsutveckling Projektutbildning Medarbetarundersökning Hälsoaktiviteter Title: ÖR company presentation 2008 Bild 104

105 Kompetensöverföring & rekryteringar» Det kreativa och effektiva teamet» Traineeprogram» Nyrekryteringar» Rekrytera sjöfolk På Österström är Människan är i centrum. Förmågan att skapa värde för kunderna beror på hur människorna i Österströms lyckas motsvara och överträffa kundernas behov, krav, förväntningar och önskningar. Vi bygger vår organisation av människor med entreprenörsanda, kreativitet och initiativförmåga. Vår strävan är att skapa förutsättningar för medarbetarna att växa själva på ett personligt och professionellt plan samt ta ansvar för sin egen mentala och fysiska hälsa. Österströms strävar efter ständig tillväxt, utveckling och lärande genom dialog, respekt och ansvar med såväl kunder och partners, som inom vår egen organisation. Author: Version 1.0

106 Informationsutbyte & stödjande system Nytt IT-system som stöder våra IL-lösningar» Identifikation av gods via streckkods-scanning eller RFID» Spårning av gods & kontroll av lager» Optimerad logistik, leveransprecision Data, telefoni och weblösningar» Modern telefoni och datalösningar iland och ombord» Informationsavdelning» Server/nätverks tillgång för hela organisationen, I alla 7 länder vi verkar i.» Intranät, extern web, specialutvecklat skeppningsystem Author: Version 1.0

107 Vår framtid Leverans av hög kundnytta - Människan är alltid i centrum - Ständig förbättring och utveckling» Vår ambition är att ständigt bidra till våra kunders framgång genom att alltid finna den optimala vägen för godset.» Vi utvecklar och levererar våra logistiklösningar på ett kostnadseffektivt sätt genom samarbete med kunder och partners, nytänkande och genom att förädla vårt arv av erfarenhet och kunskap.» Vi tror det finns stora rationaliseringsmöjligheter inom vår bransch där vi vill fortsätta verka som ett långsiktigt och lönsamt tillväxtföretag. Vi deltar aktivt i de forum som driver frågor om utvecklingen och lagstiftning i vår verksamhet och bransch. Author: Version 1.0

108 VÄRLDSSJÖFARTENS DAG Torsdagen den 25 september, 2008

109 Öresundsbron = HOT och MÖJLIGHETER 109

110 Vad är en fusion? Det är inte uppköp eller övertagande det är: Resultat av en gemensam önskan Resultat av en process som kräver enighet En konstruktion där båda parter bidrar med lika mycket Ett nytt bolag bildas och moderbolagen finns kvar Malmö Hamn 50% Enighet Københavns Havn 50% CMP 110

111 Kvalitetssäkring av utredningen (1) Det föreslagna samarbetet visar på: Ökad intäktspotential och betydande besparingsmöjligheter Antagandena är realistiska och relativt konservativa Stor potential återstår genom specialisering av hamnanläggningarna 111

112 Kvalitetssäkring av utredningen (2) Risker vid samgåenden och fusioner: 2 av 3 samgåenden (fusioner) misslyckas Resultaten når sällan upp till förväntningarna Bristande förmåga hos företagsledningarna Kulturella skillnader utgör betydande risker 112

113 Kulturella skillnader Sverige Industrier och stora naturresurser (malm, skog, telefoner, bilar) Stora multinationella företag Stort föreningsliv/kollektivet är viktigt Svensken Organisatör & kontrollant Affärsplaner Konsensus & delegering Försiktigt beslutsfattande Danmark Jordbruks och handelsnation (spannmål, kött, smör, bacon) Många små företag Individen i fokus Dansken Krämare och affärsman Informell planering Top-down beslut Snabba beslut lär under tiden 113

114 Affärsplanens uppbyggnad Övergripande mål Nuläge Affärsidé Strategiska Strategiskaåtgärder Vision Framgångsfaktorer KPI Benchmark 114

115 Framgångsfaktorer för CMP En affärsorienterad organisation Ett högt resursutnyttjande Teknik och hamnanläggningar Ledarskap och kompetens Effektiva operativa och administrativa processer 115

116 CMP - Resultatutveckling Vinst efter finasiella poster (Mkr SEK) Ökat kapacitetsutnyttjande och inflation (%) Vinst efter finansiella poster (Mkr SEK) Serie1 Ökat kapacitetsutnyttjande Inflation

117 Sammanfattning Var uppmärksam på de kulturella skillnaderna men överdriv dem inte. Framhäv det positiva i respektive kultur (snarare än det negativa). Tag fram och utgå från en gemensam värdegrund, t.ex. en affärsplan. Var tydlig!! Ibland måste man peka med hela handen. Det är (ofta) fördomar som begränsar möjligheterna till utökat samarbete mellan länder och kulturer. Ha roligt, var intresserad och nyfiken. Vi har mycket att lära varandra. 117

118 Tack för uppmärksamheten 118

119

120 Vem vinner i framtiden? Sammanfattning En stark och tydlig image Jobba tillsammans Jobba tillsammans i hela klustret Bli tydligare, berätta vad som är unikt Vilka är våra USP (unique selling points)? Beskriva klustret, jobbmöjligheter och arbetsuppgifter Swotanalys - hot och möjligheter Gemensam strategi Gemensamt budskap Gemensamt marknadsföra näringen Rakt och tydligt budskap

121

122 Sjöfartsforums miljöpris Priset belönar insatser för att minska sjöfartens miljöbelastning, ta fram ny miljövänlig teknik och nya miljövänliga processer

123 Sjöfartsforums miljöpris 2008 tilldelas Trelleborgs Hamn AB För att ha initierat en överenskommelse med tre färjerederier om att vid hamnuppehåll använda bränsle med högst 0,1 % viktprocent svavel. Priset mottas av Jim Leveau och Jan Isaksson, Trelleborgs Hamn AB

124 WISTA Swedens Kompassros 2008 LEDARSKAPSPRIS Detta pris skall årligen delas ut till den ledare inom shipping och trading, som kombinerar ett visionärt och målinriktat ledarskap med ett lika stort engagemang i sin organisation. Medlemmarna i WISTA Sweden, kvinnliga beslutsfattare inom sjöfartsnäringen får nominera kandidater till priset.

125 WISTA Swedens Kompassros 2008 JURYN Percy Österström, VD, Österströms Rederi AB Kersti Tagesson, Personalchef Stockholms Hamnar Marie Trollvik, Konsult, Trollvik Resurs Ulf Granander, VD Atlantic Container Lines, Sweden Lena Göthberg, Area Manager Codan Marine

126 NOMINERADE WISTA Swedens Kompassros 2008 Birgitta Johansson, VD Halmstads Hamn och Stuveri AB Annika Larsson, Överstyrman M/T PANDION Carl-Johan Hagman, VD Rederi AB Transatlantic

127 WISTA Swedens Kompassros 2008 VINNARE 2008 MOTIVERING Årets vinnare får priset för att hon visar ett stort intresse för att utveckla sig själv och andra. Hon har en pedagogisk och ödmjuk ledarstil, har en bra helhets syn över fartyget, besättningen ombord, samt Broström som organisation. Hon började sin karriär som gnista men när telegrafisten försvann så bestämde hon sig för att läsa till sjökapten och som sådan är hon en stark förebild.

128 WISTA Swedens Kompassros 2008 VINNARE 2008 Annika Larsson, Överstyrman M/T PANDION

129 Folke Patrikssons stipendium 2008 Stiftelsen för unga kreativa krafter inom svensk sjöfart October 2005

130 Klara Magnusson journalist, f n vikarie på Svensk Sjöfarts Tidning, tilldelas i år Folke Patrikssons stipendium Stiftelsen för unga kreativa krafter inom svensk sjöfart Motivering: Med säker, ärlig och känslig penna har Klara Magnusson som journalist och författare förmågan att beskriva livet till sjöss, så att det väcker en nyfikenhet och ett intresse hos unga människor för en framtid inom sjöfarten. Hon skapar också en ökad förståelse hos människor i allmänhet för en av Sveriges viktigaste näringar. October 2005

131 Folke Patrikssons stipendium 2008 Stiftelsen för unga kreativa krafter inom svensk sjöfart Klara Magnusson October 2005

132

framtida möjligheter och utmaningar

framtida möjligheter och utmaningar ens framtida möjligheter och utmaningar Presentation av Tillväxtanalys uppdrag, Näringsdepartementet, 21 juni 2010 Maria Lindqvist, projektledare Regeringsuppdraget En beskrivning och analys av klustrets

Läs mer

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Moderna och säkra sjövägar Service dygnet runt Framtidens sjöfart Marin ITS Tillämpningar för: e-navigation,

Läs mer

När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till?

När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till? När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till? Den maritima strategiprocessen, Victory Hotel, Stockholm 2012-03-08 Sjöfartsforum Intresseförening för det maritima klustret

Läs mer

Vad gör vi för att möta utmaningarna 2015-2020?

Vad gör vi för att möta utmaningarna 2015-2020? Vad gör vi för att möta utmaningarna 2015-2020? och en inbjudan till innovationspris 2013 Presentation Kalmar November 2012 Vision Maritime Transport Strategy 2009-2018 Vision zero Ingen modal back-shift

Läs mer

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi Lotsstrategi Inledning Svensk näring och allmänhet är beroende av att infrastrukturen fungerar året runt. För Sjöfartsverket innebär det att ansvara för infrastrukturen till sjöss och tjänster relaterade

Läs mer

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea Folkets hus 15 juni 2011 Trelleborgs Hamn Ro-Ro specialisten Omsättning 2010: 201 msek Resultat efter finansiella post.: 20 msek Antal anställda: Direkt 120 Tonnage 2010: 10,8 mton Antal anlöp: 6 000 Verksamhetsområden:

Läs mer

Sveriges Redareförening. Sjösäkerhetspolicy

Sveriges Redareförening. Sjösäkerhetspolicy Sveriges Redareförening Sjösäkerhetspolicy Sjösäkerhetspolicy Sveriges Redareförenings styrelse har vid sitt styrelsemöte den 19 december 2002 antagit följande sjösäkerhetspolicy. Den viktigaste länken

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

The No.1 port in Scandinavia

The No.1 port in Scandinavia THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E The No.1 port in Scandinavia Porten mot världen Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med direktlinjer till 140 destinationer globalt. Det gör oss till Skandinaviens

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

Befattningsbeskrivning

Befattningsbeskrivning Befattningsbeskrivning Produktionschef Zetterbergs 2010-06-10 Befattningsbeskrivning Befattning: Placering: Tillträde: Produktionschef Östervåla Snarast Vill du vara med och påverka framtiden för ett anrikt,

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs Ökad konkurrenskraft Clustering to increase med av gröna thekluster competiveness of Green Energy SMEs energitjänsteföretag Att samla leverantörer av gröna energitjänster och produkter till kluster för

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Två Sjöfartspubar och en Sjöfartseftermiddag. Infrastrukturministern gästar måndagspuben

Två Sjöfartspubar och en Sjöfartseftermiddag. Infrastrukturministern gästar måndagspuben Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 5, 2011 Innehåll Sjöfart i Almedalen: välkommen till Sjöfartspub, Sjöfartseftermiddag mm Sjöfartsforums miljödiplom nominera dina kandidater före 1 augusti Världssjöfartens

Läs mer

SSPA. LNG ETT NYTT BRÄNSLE FÖR SJÖFARTEN. Johan Gahnström

SSPA. LNG ETT NYTT BRÄNSLE FÖR SJÖFARTEN. Johan Gahnström SSPA. LNG ETT NYTT BRÄNSLE FÖR SJÖFARTEN Johan Gahnström SSPA SSPA bildades 1940 som Statens Skeppsprovningsanstalt Ägs idag av Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola (vi är alltså dotterbolag till Universitetet)

Läs mer

Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2008

Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2008 Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2008 Sjöfartsforum lägger sitt 13:e verksamhetsår till handlingarna, ett år med många aktiviteter och en verksamhet på stark frammarsch. Föreningen har under året känt

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 Arbetsmarknadsutsikterna våren 214 Sjöfart Prognos för arbetsmarknaden 214 215 Text Carina Jonsson, Arbetsförmedlingen Sjöfart Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Översikt 3 Svenska fartyg 5 Branschorganisationer

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Prognos hösten 2010. Arbetsmarknadsutsikter. Sjöfart

Prognos hösten 2010. Arbetsmarknadsutsikter. Sjöfart Prognos hösten 21 Arbetsmarknadsutsikter Sjöfart 211 Innehållsförteckning Bakgrund 2 Efterfrågan på arbetskraft 3 Svenska handelsflottan 3 Tillskott till handelsflottan 4 Antalet anmälda platser hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Sjöfartsforums Nyhetsbrev nr 5, 2010

Sjöfartsforums Nyhetsbrev nr 5, 2010 visa på sjöfartens roll och möjligheter för samhälle och näringsliv. Inom klustret verkar Sjöfartsforum för ökad samverkan, Sjöfartsforums Nyhetsbrev nr 5, 2010 I detta nyhetsbrev: Vem ska få Sjöfartsforums

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN. Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport

FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN. Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport LEDARE Världen nästa! Sundsvallsregionen är utan tvekan på gång. Med jämna mellanrum kan vi läsa om hur näringslivet

Läs mer

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt.

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. DHL Inrikes DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. Flexibla inrikestransporter som ger dig kontroll över logistiken. DHL Inrikes är en unik tjänst på marknaden som ger

Läs mer

Med världen som arbetsplats

Med världen som arbetsplats Foto: Wallenius Marine Med världen som arbetsplats Vill du jobba i en internationell miljö? Tycker du om att samarbeta? Är du beredd att ta ansvar? I så fall är sjöfartsnäringen branschen för dig. Sjöfarten

Läs mer

Världssjöfartens Dag

Världssjöfartens Dag Världssjöfartens Dag Arrangeras i Sverige av: Sjöfartsforum i samarbete med: Näringsdepartementet, Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Marinen, Kungliga Örlogsmannasällskapet Sjöbefälsförbundet, SEKO Sjöfolk,

Läs mer

Med världen som arbetsplats

Med världen som arbetsplats Foto: Wallenius Marine Med världen som arbetsplats Vill du jobba i en internationell miljö? Tycker du om att samarbeta? Är du beredd att ta ansvar? I så fall är sjöfartsnäringen branschen för dig. Sjöfarten

Läs mer

Varvsdöd? Inte alls industriutveckling och arbetstillfällen

Varvsdöd? Inte alls industriutveckling och arbetstillfällen Varvsdöd? Inte alls industriutveckling och arbetstillfällen Arrangörer: Sjöfartsforum, Föreningen Svensk Sjöfart, Sveriges Hamnar, Sveriges Skeppsmäklareförening, Skärgårdsredarna, Energigas Sverige, Svenskt

Läs mer

Sjöfartens påverkan på havsoch kustmiljön

Sjöfartens påverkan på havsoch kustmiljön Sjöfartens påverkan på havsoch kustmiljön Kjell Larsson Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitetet kjell.larsson@lnu.se Upplägg Vilka är de viktigaste miljöeffekterna av sjöfart? Vilka effekter kan vi förvänta

Läs mer

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR Skandinaviens mest centrala kusthamn KARLSTAD VÄNERHAMN AB är en av Sveriges största hamnaktörer med en årlig godsvolym motsvarande GRUVÖN KRISTINEHAMN cirka 3 miljoner

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Uppförandekod VIKING LINE UPPFÖRANDEKOD 1

Uppförandekod VIKING LINE UPPFÖRANDEKOD 1 Uppförandekod 1 Etiska regler och riktlinjer för Viking Line koncernen Koncernen Viking Line strävar efter att agera ansvarsfullt i de länder och de sammanhang där koncernen är verksam. Det betyder bland

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Logistikföretagen och deras utbud

Logistikföretagen och deras utbud Logistikföretagen och deras utbud Källa: Logistik för konkurrenskraft ett ledaransvar (Dag Björnland, Göran Persson, Helge Virum; red), Liber, upplaga 2003 1 Strukturering av logistikföretag Kategori III

Läs mer

Bergen Kommun. 11 sept 2014

Bergen Kommun. 11 sept 2014 Bergen Kommun 11 sept 2014 Innehåll Göteborgs Hamns roll i världen Terminaler och godsflöden Göteborgs Hamn AB Miljoner ton 18 000 Världshandel i ton 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.4.211 1 Wärtsilä Centralt Q1/11 Omsättning 1.83 milj. euro, +18% Orderingång 979 milj. euro, +11% Rörelseresultat 113 milj.

Läs mer

SKEPPSMÄKLARNYTT. Senaste tillskottet i kampanjen är det norskägda roro-rederiet Höegh Autoliners, som trafikerar Göteborg varannan vecka.

SKEPPSMÄKLARNYTT. Senaste tillskottet i kampanjen är det norskägda roro-rederiet Höegh Autoliners, som trafikerar Göteborg varannan vecka. Nr 12 2012 2012-12-21 SKEPPSMÄKLARNYTT Kampanj för renare sjöfart Sjöfartens entreprenörsdag 28 maj Vill ditt företag synas bland dem som idag studerar sjöfart och Logistik? Dags att anmäla sig till vårens

Läs mer

SJÖFARTSVERKET. Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

SJÖFARTSVERKET. Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM 1 (3) SJÖFARTSVERKET Generaldirektören 2000-06-05 0402-0005033 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Sjöfartsverket har regeringens uppdrag att följa upp och redovisa utvecklingen av den svenska sjöfartsnäringens

Läs mer

Säkra och Effektiva Transporter

Säkra och Effektiva Transporter Säkra och Effektiva Transporter Partners AB Volvo Institute of Design vid Umeå universitet Oryx Simulations AB Projektledare Mikael Söderman (GTT) Advanced Technology & Research (ATR) mikael.soderman@volvo.com

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Skyddade platser : definition "En skyddad plats är" en plats där ett fartyg i behov av assistans kan

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

A t t b e r e d a v ä g e n

A t t b e r e d a v ä g e n A t t b e r e d a v ä g e n med hjälp av Människorna i företaget Att utveckla affärer framgångsrikt med hjälp av människor. Varför är vissa företag trots utmärkta affärsidéer och likartade marknadsvillkor

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Christer Christensen Regional Tillväxt Näringsdepartementet Jobb och konkurrenskraft Sverige i topp i många mätningar

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Sjöfart PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Sjöfart PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 215 Sjöfart PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 215 216 Text: Carina Jonsson Arbetsförmedlingen Sjöfart Telefon: 1 486 49 31 Eftertryck tillåtet med angivande av källa 215 6 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Strategic Health Consultants. Seminarium 23 september 2009. Välkomna! www.strategic-healthcontrol.se

Strategic Health Consultants. Seminarium 23 september 2009. Välkomna! www.strategic-healthcontrol.se Strategic Health Consultants Seminarium 23 september 2009 Välkomna! Strategic Health Consultants AB Unika lösningar med inriktning på Hälsa Affärsidé Ge stöd i förändringsprocesser som inleds när en organisation

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

SKEPPSMÄKLARNYTT ÄNTLIGEN EN MOMSKURS SPECIALANPASSAD FÖR SJÖFARTSNÄRINGEN!

SKEPPSMÄKLARNYTT ÄNTLIGEN EN MOMSKURS SPECIALANPASSAD FÖR SJÖFARTSNÄRINGEN! Nr 6 2012 2012-07-02 SKEPPSMÄKLARNYTT Äntligen en momskurs specialanpassad för sjöfartsnäringen! Inbjudan till work shop: Svensk sjöfart eller sjöfart i Sverige? Sjöfartspub och Maritim Mötesplats i Almedalen

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter.

Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter. Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter. Alwex-koncernen Fakta Alwex Transport AB med huvudkontor i Växjö är moderbolag

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Lantmännen. Anders Jideklev. Koncernlogistikchef

Lantmännen. Anders Jideklev. Koncernlogistikchef Lantmännen Anders Jideklev Koncernlogistikchef Lantmännen Internrevision Styrelse Juridik Vd & koncernchef Strategi & affärsutveckling, FoU Ekonomi & Finans Varuflöde Human Resources Division Lantbruk

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2009

Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2009 Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2009 Sjöfartsforum lägger sitt 14:e verksamhetsår till handlingarna ett år starkt präglat av en tydligt framväxande vilja bland företag och organisationer med maritim

Läs mer

Implementering av ISO 26000

Implementering av ISO 26000 Implementering av ISO 26000 En standard till? Vi har ju redan ISO 9001 & ISO 14001. Socialt ansvarstagande, varför ska vi hålla på med det? Det får väl samhället sköta" Det där med ISO 26000 kan väl din

Läs mer

SCA Logistics AB Sveriges

SCA Logistics AB Sveriges Luleå Bogserbåts AB SCA Logistics AB Sveriges rederinäring Rederi Eckerö Sverige AB Viking Rederi AB Frederiet AB Destination Gotland AB Rederi AB Gotland Wisby Tankers Hamburg Süd Norden AB Nynas AB Preem

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Globalt ledarskap och en stark organisation

Globalt ledarskap och en stark organisation Vår vision Tillsammans med våra kunder kommer vi att gå längre än någon annan för att förverkliga det fulla värdet av lättare, starkare och mer hållbara produkter av stål Globalt ledarskap och en stark

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN HARGS HAMN 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN Välkommen till Hargs Hamn Idag är Hargs Hamn AB en bulkhamn som hanterar många olika godsslag och närmaste allmänna hamn för bulktrafik norr om

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Teknikutveckling för. Per-Erik Holmberg

Teknikutveckling för. Per-Erik Holmberg Teknikutveckling för morgondagens sjöfart Per-rik Holmberg Per-rik Holmberg Business Manager Viktoriainstitutet 1983 1987 1996 2000 2009 fakta Viktoriainstitutet Bildat 1997 (aktiebolag) >20 har disputerat

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB Org nr 556008-5374 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Hallands Hamnar Halmstad AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen, att tillhandahålla hamnanläggningar

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Bordsanteckningar från 26 februari 2013

Bordsanteckningar från 26 februari 2013 Bordsanteckningar från 26 februari 2013 Projektidéer från blädderblocket Kommunikationsflöden kring hamn Infohantering runt anlöp framförhållning Agentrollen tydligare Lotstider flexibilitet (lotsplikt/fjärrlots)

Läs mer

TransAtlantic. Årsstämma 28 april 2010

TransAtlantic. Årsstämma 28 april 2010 TransAtlantic Årsstämma 28 april 2010 Detta är TransAtlantic idag Vi bedriver verksamheten genom två affärsområden; Offshore/Icebreaking Industrial Shipping Vi är ca 1 100 anställda varav 950 är ombordanställda

Läs mer

Västsverige som klustermotor för den maritima näringen

Västsverige som klustermotor för den maritima näringen Västsverige som klustermotor för den maritima näringen Den svenska maritima sektorns framtida roll och betydelse Västsverige är en maritim region, både i ett europeiskt och globalt perspektiv. Den långa

Läs mer

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Riku Matilainen 1.6.- 3.6. 2015 Bakgrund om facklig verksamhet i Finland Facket har traditionellt

Läs mer

www.pwc.se/eforvaltning Öppna data Nytta och utmaningar för verksamheten

www.pwc.se/eforvaltning Öppna data Nytta och utmaningar för verksamheten www.pwc.se/eforvaltning Öppna data Nytta och utmaningar för verksamheten Utmaningar Organisatoriska Processer Arkiv System Styrdokument Personer Regulatoriska Offentlighetsprincipen Sekretess Persondata

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

SJÖFARTSSKYDD PORT SECURITY. Fredriksskans hamnanläggningar. Granuddens hamnanläggningar. Fredriksskans Port Facilities. Granudden Port Facilities.

SJÖFARTSSKYDD PORT SECURITY. Fredriksskans hamnanläggningar. Granuddens hamnanläggningar. Fredriksskans Port Facilities. Granudden Port Facilities. SJÖFARTSSKYDD hamnanläggningar. Granuddens hamnanläggningar. PORT SECURITY Port Facilities. Granudden Port Facilities. Information rörande skyddsrelaterad verksamhet inom & Granuddens hamnanläggningar.

Läs mer

STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB

STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB Antagen av styrelsen för Hargs Hamn AB, 2011 Hargs Hamn AB Banvägen 1, SE-742 50 Hargshamn. Tel: 0173-201 55, Fax: 0173-203 11. www.hargshamn.se Rekommenderad affärsinriktning

Läs mer

Ny ordförande för Sjöfartsforum och två vice ordförande

Ny ordförande för Sjöfartsforum och två vice ordförande Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 3, 2013 INNEHÅLL Ny ordförande för Sjöfartsforum Premiär för Maritimt Nätverk i riksdagen Maritima evenemang Maritima notiser Ny ordförande för Sjöfartsforum och två vice ordförande

Läs mer

Platsar människan i morgondagens företag?

Platsar människan i morgondagens företag? Platsar människan i morgondagens företag? - att ta utgångspunkt i den mänskliga naturen Lasse Berg och Bo Rex HR-dagarna 2013-09-26 Hur människan blev människa om människans evolution Lasse Berg 1 Vad

Läs mer

Jordens jord, om global saneringspolitik

Jordens jord, om global saneringspolitik Jordens jord, om global saneringspolitik Risk och nytta marksanera eller flytta? 26 augusti 2004 Stockholm Tomas Henrysson tomas@conviro.se Efterbehandlingsåtgärder FoU Pilotdemo Kostnad Effektivitet Riskbedömning

Läs mer

Regional hearing i Kapacitetsutredningen

Regional hearing i Kapacitetsutredningen Regional hearing i Kapacitetsutredningen Göteborg den 16 mars 2012 Jörgen Olofsson March 19, 2012 1 Stora Enso i sammandrag Stora Enso är den globala nytänkaren inom biomaterial, papper, förpackningar

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic

E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic E.ON Nordic är en marknadsenhet inom energikoncernen E.ON E.ON Nordic i korthet - Affärsinriktning

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

2014-09-26 Stockholm

2014-09-26 Stockholm 2014-09-26 Stockholm E-handel till nya nivåer 2014-05-05 Prognos för 2014: 42,5 miljarder kronor 50 42,5 40 30 20 10 4,9 6,8 9 14,3 17,7 20,4 22,1 25 27,7 31,6 37 0 15 procent tillväxt under Q2 25% 20%

Läs mer

Säkerhetskultur i Skanska Sverige

Säkerhetskultur i Skanska Sverige Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Det här är vad vi gör Vi utvecklar, bygger och underhåller den fysiska miljön för människor att bo, arbeta

Läs mer

TranSpOrT TJänSTEr LaGEr

TranSpOrT TJänSTEr LaGEr TranSpOrT TJänSTEr LaGEr BäSta VäGeN Vårt MåL... Matthias Gödecke (VD Gödecke eurotrans Gmbh) 2 GÖDECKE LOGISTIK FILOSOFI GÖDeCke LoGiStik står för kvalitet och säkerhet. i över 60 år har vi varit transport-

Läs mer