utvägenytt Brandskydd i känsliga miljöer INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "utvägenytt Brandskydd i känsliga miljöer INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 2-2010"

Transkript

1 INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR utvägenytt Brandskydd i känsliga miljöer ZU CASA PÅ KRAFTFOODS 3 GUNNEBO SLOTT 4 PROFILERNA I UPPSALA 5 STUREPLANSGRUPPEN 6 BRANDSKYDD I JULETID 7 1

2 LEDARE NOTISER Alla behöver ett bra brandskydd Ibland får jag frågan vilka branscher vi arbetar med. Svaret blir: alla! Det kan låta som skryt i vissas öron, men det är ju faktiskt sant. I alla fall om man med alla menar alla med en lokal. Ett brand- och utrymningsskydd behövs för alla företag som har en eller flera lokaler. Oavsett hur stor den är eller vilken typ av verksamhet man bedriver där. Utvägenytt beskriver detta på ett talande sätt. I detta nummer kan du läsa om Kraftfood som tillverkar bland annat choklad och kaffe, om Gunnebo slott, med sin unika 1700-tals miljö och om Stureplansgruppen som bedriver restaurang, konferens och nattklubbar i Stockholm. I tidigare nummer har vi berättat om brandskydd ombord på fartyg, flygledartorn, i gruvor, kontor, fabriker, köpcentra och så vidare. Det finns ett otal företag och organisationer i Sverige som har förstått vikten av att hålla en hög säkerhet. Kraven från myndigheter har ökat med åren, men i artikeln om Stureplansgruppen på sid 6 7 har man förstått att säkerhetstänkande också kan vara en konkurrensfördel. Med ökade krav ökar också komplexiteten i att hantera kontroll och uppföljning av sitt brandskydd. Det var bland annat därför vi tog fram vår produkt för ledningssystem, Zu Casa. Om det kan du läsa på sidan här intill. Där berättar Arja Vilén hur effektivare arbetet med brandskyddskontroll har blivit och att man sparar mycket värdefull tid och därmed pengar. Trevlig läsning! Per Öster, VD Utvägen. Genom vår produkt Zu Casa sparar man tid och pengar PER ÖSTER, VD UTVÄGEN Utvägenytt nr Noterat om brand och säkerhet Åtta kulturlokaler tillgänglighetsanpassas Boverkets samlingslokaldelegation har beslutat att fördela cirka 10 miljoner kronor till åtta icke-statliga kulturlokaler. Totalt kom det in ansökningar från 35 projekt med ett sammanlagt ansökt bidragsbelopp på drygt 63 miljoner kronor. Stöd kan lämnas till nybyggnad, ändring (ombyggnad) och handikappanpassning av musei-, teater- och konsertlokaler som tillhör någon annan än staten. Bidrag lämnas med högst 30 procent av kostnaden vid nybyggnad och med högst 50 procent för övriga projekt. I år beviljades åtta projekt bidrag: Västerbottens museum i Umeå, Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg, Stiftelsen Tomelilla Konstsamling, Stiftelsen Stora Kopparberg, Rydals Museum, Stiftelsen Carl och Olga Milles i Lidingö, Kultudralen i Visby och Turteatern i Stockholm. Ny nollvision för brandskyddet ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i bränder Brandskyddet i Sverige ska få en egen nollvision, säger MSB:s generaldirektör Helena Lindberg. Visionen är att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av bränder i Sverige. För att människor inte ska omkomma eller skadas allvarligt genom brand har kunskaper och beteende hos den enskilde stor betydelse. Den enskildes förmåga är dels beroende av kunskaper om att förebygga brand, dels att agera rätt om något ändå händer, säger Helena Lindberg. För att jobba mot visionens mål ska satsningar göras inom framförallt tre olika områden; kunskap och kommunikation, tekniska lösningar och genom lokal samverkan. Den nationella strategin för att förbättra brandskyddet har tagits fram i nära samarbete med bland andra kommuner, bransch- och intresseorganisationer samt andra myndigheter. Säkerhet på webben Nu lanserar MSB webbplatsen Dinsäkerhet.se. Det är en webbplats om risker och säkerhet i vår vardagsmiljö och riktar sig till privatpersoner. Genom att ta fram webbplatsen Dinsäkerhet.se vill MSB underlätta för den enskilde individen att ta sitt ansvar. Dinsäkerhet. se handlar om risker och säkerhet i hemmet och på fritiden och kommer på ett pedagogiskt sätt, att ge tips och vägledning om hur man som enskild kan förebygga olyckor och skador. Den ska också ge den enskilde redskap för att kunna agera på rätt sätt när olyckan eller krisen är framme. På nya platser... 2 Kraftfood Sverige sprarar tid med Zu Casa... 3 Brandskyddsarbete i känslig kulturmiljö Stureplansgruppen satsar på utbildning...6 Profilerna: Uppsala, Stockholm, Västerås...6 Tävling... 7 Tipset: Att tänka på i juletid... 7 Här finns vi!...8 Utvägenytt görs av IFK Media. Redaktör: Andreas Lindberg tel Omslagsfoto: Gunnebo Slott 2

3 ZU CASA Arja Vilén, Kraftfoods Sverige, om Zu Casa: Enkelt, snabbt och säkert Kraftfoods Sverige har använt Zu Casa i snart ett år och är mycket nöjda med systemet. Mycket pappersarbete är borta, säkerheten och kontrollen har ökat. Arja Vilén är ansvarig för skydd, säkerhet och miljö vid Kraftfoods Sverige. För knappt ett år sedan började de använda Utvägens system för systemetisk brand- och utrymningskontroll på webben, Zu Casa. Kraftfoods marknadsför många kända varumärken, bland annat Marabou, Freia, Gevalia, O Boy. Huvuddelen av verksamheten finns i Upplands Väsby utanför Stockholm, med både produktion och kontor. Vi har sju byggnader, med över kvadratmeter yta, som huserar medarbetare här i Upplands Väsby, berättar Arja Vilén. FÄRRE KONTROLLER Tidigare fanns tio brandskyddskontrollanter som höll i brandskyddskontrollerna, som skedde en gång i månaden. Idag finns tre kontrollanter som rapporterar via Utvägens system Zu Casa och kontrollerna sker nu en gång i kvartalet. Därutöver görs dagliga skyddskontroller av exempelvis utrymningsvägar och andra säkerhetskontroller. Den stora fördelen med det nya systemet är att pappershanteringen har minskat betydligt, säger Arja Vilén. Tidigare skrev kontrollanterna listor med 5 10 ark papper vid varje kontroll. Idag rapporterar de direkt in i systemet via sina laptops eller pc. Det här innebär att brandskyddet är kontinuerligt uppdaterat, ingen tid till sammanställning behövs och uppgifterna finns tillgängliga från vilken dator som helst. Bara man har inloggningsuppgifterna med sig. Zu Casa är en webbaserad tjänst som är helt anpassad efter kundens förutsättningar. SMIDIG KONVERTERING Övergången från papper till webb gick förvånansvärt smidigt, intygar Arja Vilén. Mats Englund och Jonas Engman på Utvägen genomförde konverteringen, vilket gick mycket bra och blev lättarbetat och rätt från början. Man utgick från våra gamla rapporter och la in dem med några förbättringar, så vi behövde inte anpassa vårt system efter någon förutbestämd mall. En stor fördel är också uppföljning och avvikelserapporter. Systemet varnar för brister och åtgärder kan sättas in snabbare. Arja Vilén kan se vilka kontroller som är utförda och vilka som inte är det Det här underlättar arbetet oerhört. Jag fångar upp bristerna och kan direkt se vilka åtgärder som behöver göras och vilka som är gjorda, hur de har gjorts, av vem och när. Dessutom att det sker på rätt sätt, vilket inte är helt oviktigt, säger hon. Kraftfoods har ett högt säkerhetstänkande och har varit förskonade från större olyckor. Mindre incidenter inträffar förstås, maskiner går sönder, driftstopp inträffar, men någon brand eller annan typ av olycka har man sluppit. Nästan alla enheter är nu anslutna i systemet. Nu planerar man för att gå vidare och lägga in andra säkerhetskontroller i systemet. Möjligheterna är många. Med det här systemet kan vi i framtiden ännu lättare undvika incidenter och känna en ännu större trygghet. Sammanfattningsvis kan jag säga att vi är mycket nöjda, avslutar Arja Vilén. 10 FÖRDELAR MED ZU CASA 1. Ett komplett ledningssystem. 2. Ger en total överblick över statusen i alla enheter/fastigheter 3. Tillgängligt från vilken dator som helst. 4. Ingen programvara behövs. 5. Programuppdateringar sker automatiskt. 6. Lätt att konvertera oavsett vilket system man arbetat med tidigare. 7. Anpasssningsbart efter den egna strukturen. 8. Säkerhetskopieras varje dygn. 9. Automatisk påminnelse för kontroller. 10. Grunden för allt brandskyddsarbete. 3

4 BRANDSKYDDSARBETE I KULTURMILJÖ Stefan Karlberg, Gunnebo slott: Utbildning viktig i kul Gunnebo slott är en av Sveriges bäst bevarande 1700-talsmiljöer. Gunnebo slott uppfördes som sommarbostad åt köpmannen John Hall. Att upprätthålla brandsäkerheten i känsliga miljöer, såsom kulturbyggnader, slott och museer är en utmaning. På Gunnebo slott sätts säkerheten i första rummet, receptet heter utbildning av guider och annan personal. Gunnebo slott ligger i Mölndal utanför Göteborg. Det är en av Sveriges bäst bevarande talsmiljöer. Gunnebo slott uppfördes som sommarbostad åt köpmannen John Hall. Byggnaden nyttjades som privatbostad fram till 1949 och öppnades ett par år senare för allmänheten, efter att Mölndals stad köpt anläggningen. Idag bedrivs bland annat restaurangverksamhet, trädgårdsodlingar, butik, evenemang och guidade visningar personer är heltidsanställda på slottet. På sommaren behövs förutom guiderna, extra personal till trädgården, restaurangen och kontoret och då arbetar cirka 80 personer där. Slottet har besökare per år. Stefan Karlberg är förvaltare och byggnadsantikvarie vid Gunnebo slott. Han ansvarar bland annat för brand- och utrymningssäkerheten på slottet och det är en delikat uppgift. UTBILDNING VIKTIG Vi satsar mycket på preventivt arbete när det gäller säkerheten, berättar Stefan Karlberg. Utbildning av guider och annan personal hör till de viktigaste åtgärderna. Om olyckan skulle vara framme och vi behöver utrymma en byggnad är det viktigt att guiden snabbt vet vad som ska göras och leder sin grupp ut till säkerhet. Brandsäkerheten på slottet är mycket viktig. Dels är slottets 1700-talskultur helt unik och måste skyddas. Dels har man ansvar för guidade grupper året om, vilket ställer ett stort ansvar. Fasta brandskyddsåtgärder är en del av arbetet. Exempelvis installerades ett avancerat sprinklersystem för en tid sedan, anpassat för känsliga miljöer genom att det är förlagt dolt i små hylsor. Utrymningsplaner och mobila efterlysande utrymningsskyltar är andra åtgärder. Miljön på slottet är oerhört känslig, den är brandfarlig och antalet utrymningsvägar är begränsade, säger Stefan Karlberg. Det är svårt att skapa skyddade brandceller, som i vanliga byggnader. Under dessa förhållanden är det viktigt att brandskyddskontrollen fungerar, att de utrymningsvä- 4

5 BRANDSKYDDSARBETE I KULTURMILJÖ turhistoriska miljöer byggnaderna. Därför har utbildning för guider och övrig personal blivit en viktig byggsten i brandskyddsarbetet och Utvägen Göteborg har anlitats för att hjälpa till med det. Stefan Karlberg är förvaltare och byggnadsantikvarie på slottet. gar som finns inte är blockerade, eller att dörrar inte är låsta. Gunnebo slott har ett bra förhållande till Räddningstjänsten. Man har genomgångar kontinuerligt och har upprättat en särskild insatsplan för slottet. Ett fullständigt brandskydd går inte att åstadkomma i en kulturmiljö som Gunnebo slott, utan att det gör för stora inskränkningar i de historiska ALLA UTBILDAS Alla anställda hos oss måste genomgå brandskyddsutbildning, där brandsläckning och utrymning är centrala delar, konstaterar Stefan Karlberg. Vi är mycket nöjda med det arbete Utvägen har gjort. Eftersom de historiska byggnaderna är så unika och känsliga är det viktigt att personalen har rätt utbildning. Det är en trygghet både för dem och för besökarna. Brandskyddsarbetet pågår konstant. Utvägen är inkopplad för att se hur man kan gå vidare. Det är bland annat viktigt att utbildning sker regelbundet och att nyanställda också får utbildningen, särskilt till sommaren då många extra guider anlitas. För oss som arbetar på slottet är det livsviktigt att brandskyddet fungerar, säger Stefan Karlberg. Om dessa Gunnebo slott arrangerar dramatiserade skådespel på slottet för att visa hur man levde och tänkte på 1700-talet. historiska byggnader skulle skadas allvarligt så är det ett omistligt värde som går förlorat och det är det sista vi vill. FAKTA OM GUNNEBO SLOTT Delar av personalen i brandsläckningsutbildning i oktober i år. Gunnebos historia kan följas tillbaka till 1397, då namnet för första gången uppträder på en storgård med tillhörande kvarn. Sedan dess har gården varit i kunglig, kyrklig och frälse ägo. Huset som är uppfört i slutet av 1700-talet i italiensk-fransk stil och är byggt i trä; furu och gran från norra Sverige. Huvudbyggnaden är på 900m 2 och har 25 rum. Hela parkanläggningen är öppen för allmänheten året runt och slottet kan beses invändigt vid guidade turer. Omfattande restaureringsprojekt har utförts i flera omgångar efter arkitekten Carlbergs originalritningar invigdes Gunnebo av kronprinsessan Victoria som kulturreservat, det första i Västa Götaland. 5

6 UTBILDNING PROFILERNA Per Isaksson, utbildningsansvarig vid Stureplansgruppen: Att utrymma en nattklubb kräver stort ansvarstagande av personalen Restauranger och nattklubbar måste ha ett högt säkerhetstänkande när det gäller brand- och utrymningssäkerhet. En nattklubb med 700 gäster som ska utrymmas på några minuter ställer särskilda krav på personalen. Inom Stureplansgruppen har man gjort detta till en konkurrensfördel. Profilerna Utvägen Uppsala, Stockholm och Västerås Det går bättre än någonsin Stureplansgruppen driver caféer, restauranger, konferensverksamheter och nattklubbar i bland annat Stockholm. Verksamheten bedrivs i kända lokaler som till exempel Sturecompagniet, Spy Bar, Gutekällaren, Stockholm City Conference Centre och Ericsson Globe Arena. Dessutom håller man i den populära sajten stureplan.se på nätet. Per Isaksson är utbildningschef i Stureplansgruppen. Han berättar att satsningen på säkerhet är en del av framgångskonceptet för verksamheten. Våra gäster måste känna sig trygga och säkra, säger han. Vi kan inte driva en populär verksamhet om inte säkerheten sätts i första rummet. Det kommer att märkas på stämningen, gästernas trivsel, etc. Exempelvis har vi som rutin att ansvarig driftchef eller vakt på en nattklubb gör brandskyddskontroll minst fem gånger per kväll. Det är mer än vad myndigheterna kräver, men vi vill vara tryggt förvissade om att utrymningsvägarna inte är blockerade eller att något annat säkerhetsmässigt är eftersatt. UTRYMMA 700 PERSONER En nattklubb som ska utrymmas när brandlarmet går är inte den lättaste uppgiften. Det kanske finns 700 personer i lokalen och 30 i personalen. Det är mörkt, stökigt, många har druckit alkohol och kanske inte är observanta eller helt på alerten. Många kan säkert ta sig ut rätt utrymningsväg och förstår vad de ska göra, men det finns alltid en del som gör motstånd, de kanske vill ha sin Stureplansgruppen driver flera av de mest populära nattklubbarna i Stockholm. Här interiör från Sturecompagniet. jacka eller dricka ur sin öl först. För personalen gäller det att veta precis vad som ska göras och kunna agera snabbt. De måste vara helt förtrogna med de rutiner som gäller och veta var utrymningsvägarna finns. Många av gästerna känner bara till en väg ut ur lokalen och det är ingången. I vissa fall kan det vara just där det brinner och då gäller det att få gästerna att ta någon av utrymningsvägarna i stället. Vi utbildar all personal i bland annat brand- och utrymningssäkerhet, berättar Per Isaksson. Dels ingår det i introduktionsutbildningen, dels utbildar vi kontinuerligt. Ju mer ansvar man får i organisationen, desto mer ansvar får man också för säkerhetsfrågor. Systematisk brand- och utrymningskontroll är en del, första hjälpen och brandsläckning andra. Återkommande utbildning är helt nödvändigt om vi ska upprätthålla vår målsättning. Vi kommer att genomföra flera utrymningsövningar framöver, berättar Per Isaksson. Vi planerar till exempel att använda statister som får olika uppgifter: vissa kommer att gömma sig i sidoutrymmen, andra ska spela berusade och aggressiva, och ytterligare andra ska låtsas att de drabbas av panik. Det kommer att bli ännu mer realistiskt och lärorikt. Utvägen Mälardalen. Från vänster: Christer Rahm, Jonas Engman, Mats Englund, Kent Pantzar och Håkan Hedermo. Efterfrågan är stor på Utvägens tjänster i Uppland och Västmanland. Utvägens verksamhet i området leds sedan en tid tillbaka av Håkan Hedermo. Det går bättre än någosin, vi ligger klart över budget när året är slut, det kan jag lova, säger Håkan. Utvägen Stockholm, Uppsala och Västerås är den geografiska enheten bland alla som omsätter mest. Vi arbetar med hela Utvägens utbud av tjänster. Det har varit mycket beställningar på kontrastmarkeringar de senaste åren, men även konsultuppdrag med behovsanlyser, systematiskt brandskyddskontroll och utbildningar. Utvägens ledningssystem för brandsäkerhet, Zu Casa, har också kommit igång bra. Läs om hur Kraftfood Sverige arbetar med systemet i artikeln på sidan 3. På Utvägen Stockholm, Uppsala och Västerås arbetar förutom Håkan Hedermo, Jonas Engman, Mats Englund, Christer Rahm och Kent Pantzar. Bland kunderna märks Arbetsmiljöverket, Frösunda LSS, Uppsala läns landsting, Kraftfoods (se sid 3), Stureplansgruppen (se artikel här intill), med flera. 6

7 UTRYMNINGSÖVNING TÄVLING/TIPSET Bengt-Erik Andersson, Facility Service Manager på Stockholm City Conference Centre: Stor skillnad att öva fysiskt Stockholm City Conference Center är en av de större konferensanläggningarna i Stockholm. Lokalerna är inrymda i Norra Latin och Folkets Hus vid Norra Bantorget. Sammanlagt kan man ta emot gäster, i genomsnitt är gäster på plats. Till det kan utställare komma. Cirka 65 anställda sköter verksamheten. Vi gör dagliga kontroller av lokalerna och ser till att utrymningsvägar hålls öppna och brandsläckningsutrustning är i ordning när vi har verksamhet i lokalerna, berättar Bengt-Erik Andersson, Facility Service Manager. City Conference Centre har 20 st brandskyddskontrollanter som utbildas kontinuerligt. Det är ansvariga, kökspersonal, konferensvärdar Lös vår tankenöt. Maila ditt svar senast den 30 april 2011 till Glöm inte att skriva namn, företag och telefonnummer i mailet. Vi lottar ut fem hushållsbrandvarnare bland de rätta svaren. Vinnarna meddelas personligen. DETTA NUMRETS GÅTA: När Ali Baba låg på sitt yttersta, kallade han till sig sina söner. I min kassakista ligger 27 mynt. Alla ser ut att vara äkta guldmynt, men ett av dem är falskt och väger något mindre än de andra. Den av er som kan upptäcka ett enkelt sätt att avslöja det falska myntet med hjälp av en balansvåg (utan vikter), kommer att få alla mina guldmynt! Sönerna såg bekymrade ut, men plötsligt utropade den yngste sonen: Jag kan klara det med tre vägningar! Hur bar han sig åt? RÄTT SVAR FRÅN UTVÄGENYTT NR : Eftersom alla fönster ger utsikt åt söder måste vi vara på Nordpolen. På Nordpolen finns bara isbjörnar, alltså är den vit. och värdinnor bland annat. Förutom utbildning i systematiskt brand- och utrymningskontroll, får de övningar i brandsläckning, första hjälpen och utrymningsövningar. Nyligen genomförde Utvägen en utrymningsövning med utvald personal från Stureplansgruppen på Le Bon Palais, en nattklubb vid Norra Latin i Stockholm. Det var en mycket lyckad övning. Det är en helt annan sak att få öva fysiskt på plats än att läsa om det i teorin, säger Bengt-Erik Andersson. Det är först då som man förstår vilka problem som kan uppstå och vad man ska tänka på. Och det är viktigt att man övar kontinuerligt. Ny personal måste vara lika insatt i det här området som alla andra. Utrymningsövning på Le Bon Palais i Stockholm. Personalen på Stureplansgruppen får kontinuerligt utbildning i brandoch utrymningssäkerhet, samt praktiskt öva utrymning. TÄVLING Arvet som är värt sin vikt i guld TIPSET Nu tändas tusen juleljus... Snart är det advent och ljusens högtid. Levande ljus skapar stämning, men det vackraste ljuset är ett ljus som brinner tryggt. En bra ljusstake står stadigt och fattar inte eld. Den säkraste hållaren är tillverkad av metall, porslin, sten eller dylikt. Se till om att ljuset står stadigt i ljusstaken. Använd inte manschetter av plast, papper eller textilmaterial. Placera ljusen så att det inte finns något brännbart i närheten, bredvid eller ovanför ljusen. Var extra försiktig med gardiner och dekorationer. Ställ inte levande ljus ovanpå TV:n. Håll tändstickor och ljus utom räckhåll för barn. Lämna inte barn eller husdjur ensamma med ett brinnande ljus, inte ens för en liten stund. Varna dina barn om riskerna med att leka med tändstickor och ljus. Placera ljusen tillräckligt långt från varandra. Står ljusen för nära kan det heta stearinet flamma upp. Värmeljus skall placeras på 5 cm avstånd. Släck värmeljus, facklor och stearinljus helst genom att kväva elden, inte med vatten. Var försiktig med slutna lyktor av glas eller porslin. I det trånga utrymmet kan stearinet förångas och flamma upp. En lykta med tunn hylsa kan spricka och stänka brinnande stearin i omgivningen. En säker lykta är stadig, öppen upptill och har tillräckligt med plats för ljuset inuti. Ställ marschaller utomhus på ett brandsäkert underlag i skydd mot vind och regn. Ställ dem med ordentligt avstånd från gångvägar. Placera marschallerna på ett sten-, betong-, metall- eller glasunderlag och håll dem ständigt under uppsikt. Den som är sist i rummet släcker ljusen. Släck alltid ljusen när du lämnar rummet för en längre tid. Låt tända ljus endast vara i rum där människor vistas. Källa: Finska inrikesministeriets räddningsavdelning 7

8 Returadress: Utvägen Box 64, Uppsala B Porto Betalt Vi hjälper dig med brand- och utrymningssäkerhet Luleå, Umeå, Sundsvall Sandviken Uppsala, Västerås, Stockholm Karlstad Södermanland Harry Gamnes Tel Anders Löthman Tel Håkan hedermo Tel Kent Fernlund Tel Per Norén Tel Fyrbodal Örebro Linköping Västergötland Jönköping Lars Malmqvist Tel Christer Wilke Tel Thomas Johansson Tel Mikael Grönlund Tel Per Nordh Tel Sydost Göteborg Varberg Skåne Väst Skåne Syd Mikael Leijon Tel Robert Åkerberg Tel Tore Pettersson Tel Kjell Kristiansson Tel Gert Malmgren Tel Utvägen har arbetat med rådgivning om brandsäkerhet och utrymning i över 30 år Vi finns på ett 20-tal platser i Svergie och vårt huvudkontor ligger i Uppsala. Besök gärna vår hemsida för mer information och fler referenser. 8 Huvudkontor Utvägen AB, Box 64, Sågargatan 10, Uppsala. Tel: Fax: E-post:

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 BRANDSKYDDSPOLICY Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra

Läs mer

POLICY & RIKTLINJER. Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40

POLICY & RIKTLINJER. Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40 POLICY & RIKTLINJER Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra åtgärder utöver

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige

SÄKERHETSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige SÄKERHETSPOLICY Antaget av kommunfullmäktige 2016-03-31 26 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra åtgärder utöver vad

Läs mer

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Mars 2005 Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Denna mall är baserad på material framarbetat av Falkenbergs Räddningstjänst. Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Innehållsförteckning Systematiskt brandskyddsarbete 1 Brandskyddspolicy

Läs mer

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten.

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. 1 (5) Brandskydd vid tillfälliga övernattningar Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. Inledning Det är vanligt att personer övernattar

Läs mer

Tillfällig uthyrning av lokaler

Tillfällig uthyrning av lokaler Räddningstjänsten Tillfällig uthyrning av lokaler Allmänt Detta dokument gäller för lokaler som tillfälligt hyrs ut till andra ändamål än de normalt används till, t ex för övernattning, disco, fest etc.

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

utvägenytt Vi har ansvar för 400 000 besökare varje år Linda von Essen-Sylvén, Elmia:

utvägenytt Vi har ansvar för 400 000 besökare varje år Linda von Essen-Sylvén, Elmia: INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 2-2009 utvägenytt Linda von Essen-Sylvén, Elmia: Vi har ansvar för 400 000 besökare varje år LEDNINGSSYSTEM PÅ WEBBEN 3 ELMIA OCH KRISHANTERING

Läs mer

utvägenytt Carlsberg Sverige satsar på säkerhet1 Långsiktigt Systematiskt Brandskydds Arbete: ZU CASA PÅ kontrollrond 3 Tipset 6

utvägenytt Carlsberg Sverige satsar på säkerhet1 Långsiktigt Systematiskt Brandskydds Arbete: ZU CASA PÅ kontrollrond 3 Tipset 6 Information om brand- och utrymningssäkerhet från Utvägen Nr 2-2012 utvägenytt ZU CASA PÅ kontrollrond 3 CARLSBERG & Säkerheten 4 5 Avtal med CHOICE HOTEL 6 Tipset 6 MÄSSA OCH NY LOKAL 7 KORSORD 7 DIN

Läs mer

9-3 KOMMUN BRANDSKYDD SPOLICY

9-3 KOMMUN BRANDSKYDD SPOLICY 9-3 BRANDSKYDD SPOLICY Inledning Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska alla ägare och nyttjanderättshavare av byggnader och anläggningar, vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar och

Läs mer

Räddningstjänsten Öland. Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

Räddningstjänsten Öland. Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Räddningstjänsten Öland Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Bakgrund Förr i tiden gick räddningstjänsten brandsyn och kontrollerade allt byggnadstekniskt brandskydd i verksamheten. När Lagen

Läs mer

utvägenytt Stor säkerhet bland whiskyfaten INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 1-2011

utvägenytt Stor säkerhet bland whiskyfaten INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 1-2011 INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 1-2011 utvägenytt Stor säkerhet bland whiskyfaten ZU CASA I LÄSPLATTOR 3 MACKMYRA WHISKY 4 SF BIO TILLGÄNGLIGHET 6 TIPSET 6 FISKEBY PAPPERSBRUK

Läs mer

Umeå kommun Brandförsvar och säkerhet. Utbildningskatalog

Umeå kommun Brandförsvar och säkerhet. Utbildningskatalog Utbildningskatalog Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Grundläggande brandskydd... 3 Hem och Fritid... 4 Praktisk övning... 5 Utrymningsteori... 6 Utrymningsövning... 7 SBA Systematiskt brandskyddsarbete...

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler

Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större kyrka. Informationen under

Läs mer

Information om brandskyddet till dig som hyresgäst

Information om brandskyddet till dig som hyresgäst Information om brandskyddet till dig som hyresgäst Tänk efter före Det är ofta flera olyckliga omständigheter som tillsammans bidrar till att en brand uppstår och att egendom förstörs eller att människor

Läs mer

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Systematiskt Brandskyddsarbete Originalpärm Detta dokument är framtaget av Södra Stockholms Folkhögskola hösten 2010 Brandskyddspolicy Vi på Södra Stockholms

Läs mer

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn Alltid redo? Du har säkert funderat på vad som skulle kunna hända om det börjar brinna i din verksamhet. Likaså hur du och din personal skulle hantera en eventuell brand. Om inte då är det dags att börja

Läs mer

UTVÄGENytt Brandskydd/SBA Utrymning Tillgänglighet Utbildning

UTVÄGENytt Brandskydd/SBA Utrymning Tillgänglighet Utbildning Nr 1/2013 UTVÄGENytt Brandskydd/SBA Utrymning Tillgänglighet Utbildning 20 000 prickar 3 2 000 utbildas i solna 4 5 e-utbildning 6 brandsläckardesign 6 nyheter i zucasa 7 korsord 7 DINa KONTAKTPERSONer

Läs mer

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Vad gör Du om det brinner hos Dig? Att det skulle kunna börja

Läs mer

Information om brand- och utrymningsäkerhet från Utvägen Nr 1-2012. utvägenytt. Ett mångsidigt verktyg för Systematiskt Brandskyddsarbete:

Information om brand- och utrymningsäkerhet från Utvägen Nr 1-2012. utvägenytt. Ett mångsidigt verktyg för Systematiskt Brandskyddsarbete: Information om brand- och utrymningsäkerhet från Utvägen Nr 1-2012 utvägenytt Ett mångsidigt verktyg för Systematiskt Brandskyddsarbete: Nu tar Zu Casa steget ut i världen 100 milj oner fötter 3 ett smart

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem

Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för ett mindre hotell. Informationen under respektive

Läs mer

Brandskydd Brf Navet 2 på Lindholmen

Brandskydd Brf Navet 2 på Lindholmen Brandskydd Brf Navet 2 på Lindholmen BRANDSKYDDSPOLICY Bakgrund Ansvaret för att upprätta och arbeta efter en brandskyddsplan åligger sedan 2004 fastighetsägaren enligt Lag (2003:778). Syfte Denna brandskyddsplan

Läs mer

Information om brand- och utrymningsäkerhet från Utvägen Nr 2-2011. utvägenytt. Tommy Magnusson, Ringhals kärnkraftverk:

Information om brand- och utrymningsäkerhet från Utvägen Nr 2-2011. utvägenytt. Tommy Magnusson, Ringhals kärnkraftverk: Information om brand- och utrymningsäkerhet från Utvägen Nr 2-2011 utvägenytt Tommy Magnusson, Ringhals kärnkraftverk: Inga obehöriga får komma in, men alla måste komma ut kontraster med fräs 3 Ringhals

Läs mer

Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete

Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete Till denna kategori räknas objekt där kraven på det systematiska brandskyddsarbetet är högre. Många objekt i denna kategori omfattas av kraven om skriftlig redogörelse

Läs mer

Brandsäkerhet i hemmet - för din trygghet DE FLESTA BRÄNDER SKER I HEMMET

Brandsäkerhet i hemmet - för din trygghet DE FLESTA BRÄNDER SKER I HEMMET INFORMATION OCH RÅD FÖR ÖKAD TRYGGHET Brandsäkerhet i hemmet - för din trygghet DE FLESTA BRÄNDER SKER I HEMMET Risken att drabbas av brand eller omkomma i brand ökar med stigande ålder. Det kan till exempel

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn. Kiruna räddningstjänst. Text och bilder Södertörns brandförsvarsförbund

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn. Kiruna räddningstjänst. Text och bilder Södertörns brandförsvarsförbund En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Kiruna räddningstjänst Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså hur du hanterar

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Brand & Räddning Securitas tjänster inom brand och räddning är en trygghet för dig som ansvarar för brandskyddet i en verksamhet eller fastighet. Vi hjälper dig att effektivt

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete

RIKTLINJER. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete RIKTLINJER Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete RIKTLINJER 2 Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete Håbo kommun ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete enligt SRVFS (2003:10) och

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Vårdanläggning

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Vårdanläggning Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Vårdanläggning Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en vårdanläggning. Exemplet är

Läs mer

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar!

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! 1 Innehåll Brandinstruktörsutbildning... 3 Brandombud... 4 Brandutbildning... 5 Information

Läs mer

Dessa dokument är fritt att använda, ändra och anpassa så att det passar Er verksamhet.

Dessa dokument är fritt att använda, ändra och anpassa så att det passar Er verksamhet. Exempel Förskola Följande exempel är en beskrivning av hur systematiskt brandskyddsarbete kan bedrivas på en förskola. För att uppfylla minimikravet bör en enkel dokumentation över brandskyddet sammanställas.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Vårdanläggning

Systematiskt brandskyddsarbete Vårdanläggning Systematiskt brandskyddsarbete Vårdanläggning Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större vårdanläggning. Informationen under

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 108 Den 2015-09-21 Kommunfullmäktige 2015-09-21 16 Kommunstyrelsen 2015-09-08 25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-25 19 Kf 108

Läs mer

Råd för att arbeta systematiskt med ditt brandskydd. Österåkers Kommun

Råd för att arbeta systematiskt med ditt brandskydd. Österåkers Kommun Råd för att arbeta systematiskt med ditt brandskydd Österåkers Kommun 2016-05-25 Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Mindre hotell

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Mindre hotell Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Mindre hotell Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för ett mindre hotell. Exemplet

Läs mer

Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete

Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete Regeringsgatan 38 NK 100. 111 77 Stockholm. Tel: 08/762 90 00 www.hufvudstaden.se Förebyggande brandskydd En brand är bland det värsta som kan inträffa i en

Läs mer

Rapport om framtagandet. av övningskort till. Mittuniversitetet

Rapport om framtagandet. av övningskort till. Mittuniversitetet Rapport om framtagandet av övningskort till Mittuniversitetet Av: Peter Flobecker och Magnus Rudberg Handledare: Martin Neldén, Räddningsverket 0612-822 35 Innehållsförteckning: 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

utvägenytt Säkerheten framför allt i LKABs gruvor Lars Aidanpää, brandskyddsansvarig LKAB Sid 4

utvägenytt Säkerheten framför allt i LKABs gruvor Lars Aidanpää, brandskyddsansvarig LKAB Sid 4 INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 1-2008 utvägenytt Säkerheten framför allt i LKABs gruvor Lars Aidanpää, brandskyddsansvarig LKAB Sid 4 BRANDSKYDD SOM KONKURRENSFÖRDEL 3 KIVKIS

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete Grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

BRANDSKYDDSPOLICY VID. Voxnadalens gymnasium-komvux

BRANDSKYDDSPOLICY VID. Voxnadalens gymnasium-komvux 140801 BRANDSKYDDSPOLICY VID Voxnadalens gymnasium-komvux 1. Beskrivning Denna dokumentation avser brandskyddsarbetet på Voxnadalens gymnasium-komvux i Ovanåkers kommun och omfattar skolans lokaler. 2.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större grundskola. Exemplet

Läs mer

Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete

Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete Till denna kategori återfinns de objekt som är byggnadsteknisk komplicerade och där verksamheten medför högre krav på skydd och säkerhet avseende brand. Utöver den

Läs mer

utvägenytt Personalen har börjat tänka brandskydd och säkerhet Mats Sohlström, Ramnäs Bruk:

utvägenytt Personalen har börjat tänka brandskydd och säkerhet Mats Sohlström, Ramnäs Bruk: INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 1-2010 utvägenytt Mats Sohlström, Ramnäs Bruk: Personalen har börjat tänka brandskydd och säkerhet UTRYMNINGSSÄKERHET I RYMNINGSSÄKERT HUS 3

Läs mer

Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015

Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015 Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015 BSU Brandskyddsutbildning En grundläggande brandsäkerhetsutbildning som riktar sig till den som inte har någon utbildning

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Program Lagstiftning kring systematiskt brandskyddsarbete Förstå vikten med Systematiskt BrandskyddsArbete Kort introduktion i SBA Vad förväntar sig räddningstjänsten vid

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Verksamheten AB Pärmen förvaras i receptionen

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Verksamheten AB Pärmen förvaras i receptionen Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Verksamheten AB 1. Ansvar 2. Organisation 3. Utbildning 4. Instruktioner och rutiner 5. Brandskyddsbeskrivning 6. Teknisk kontroll 7. Uppföljning av SBA Pärmen förvaras

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR Brandskyddsutbildning (BKA) Kursen vänder sig till företag, organisationer och föreningar som vill öka sitt brandskydd. Kursdeltagaren får en grundläggande utbildning i

Läs mer

Upprättad av 2009-03-09. Thomas Wrååk. Råd och anvisningar. För systematiskt brandskyddsarbete

Upprättad av 2009-03-09. Thomas Wrååk. Råd och anvisningar. För systematiskt brandskyddsarbete Datum 2009-03-09 Upprättad av Thomas Wrååk Datum Reviderad av Beteckning/dnr Kategori/Ver Instruktion Datum Fastställd av Datum Granskad av Råd och anvisningar För Värends Räddningstjänst, Box 1232, 351

Läs mer

Brandskyddspolicy. LUNDS NATION LUND Upprättad 2011-12-29 & Uppdaterad 2013-08-16

Brandskyddspolicy. LUNDS NATION LUND Upprättad 2011-12-29 & Uppdaterad 2013-08-16 Brandskyddspolicy LUNDS NATION LUND Upprättad 2011-12-29 & Uppdaterad 2013-08-16 Lunds nation bedriver en stor variation av verksamheter i form av restaurang- och klubbverksamhet, lunchservering och diverse

Läs mer

utvägenytt Hög säkerhet gjorde försäkringsbolaget tryggt Michael Sundström, Sundström Safety Sid 4

utvägenytt Hög säkerhet gjorde försäkringsbolaget tryggt Michael Sundström, Sundström Safety Sid 4 INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 2-2007 utvägenytt Hög säkerhet gjorde försäkringsbolaget tryggt Michael Sundström, Sundström Safety Sid 4 FRÄLSNINGSARMÉN VÄRNAR OM SITT HÄRBÄRGE

Läs mer

Reviderad: 2012-04-05 /AP

Reviderad: 2012-04-05 /AP Internt nr: 04 Upprättad: 2011-05-18 / AR, EN Antagen: 2012-02-01 Reviderad: 2012-04-05 /AP Version 1.0 Externt PM Skäligt brandskydd vid tillfällig övernattning Dokument giltigt t.o.m. 2013-12-31 Detta

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Typ: större gymnasieskola/industri>20anställda/samlingslokal>150besökare/ varuhus/hotell/kulturbyggnader/motsvarande Följande exempel är en beskrivning av

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större industri. Exemplet

Läs mer

12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05

12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05 Avser Tillfällig övernattning Framtaget av Anders Finn Fastställt av Håkan Lundgren Nr F/04 Avdelning Förebyggande Ersätter nr Datum Rev 12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05 Inledning Bakgrund Syfte Ansvar

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under respektive

Läs mer

OFFERTFÖRSLAG PROVOICE Ambassadeur 26 Oktober 2012

OFFERTFÖRSLAG PROVOICE Ambassadeur 26 Oktober 2012 OFFERTFÖRSLAG PROVOICE Ambassadeur 26 Oktober 2012 SPG SALES grundades våren 2007 och är en del av upplevelsekoncernen Stureplansgruppen och bedriver verksamhet inom festvåning, event, konferens och restaurang.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för Fågeln

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för Fågeln Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för Fågeln Detta är ett exempel på ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Denna exempeldokumentation behöver anpassas till verksamheten och kan kräva kompletteringar

Läs mer

2009-02-04 1(5) BRANDSKYDDSDOKUMENT FÖR STENKUMLA BYGDEGÅRD. Ledorden vid brand är: Rädda, Larma, Släck.

2009-02-04 1(5) BRANDSKYDDSDOKUMENT FÖR STENKUMLA BYGDEGÅRD. Ledorden vid brand är: Rädda, Larma, Släck. 1(5) BRANDSKYDDSDOKUMENT FÖR STENKUMLA BYGDEGÅRD. 1. BRANDSKYDDSANSVARIG Brandskyddsansvarig för bygdegården är ordförande Erika Sandström. Utsedd av styrelsen att systematiskt jobba med brandskyddet är

Läs mer

Brandskyddsinstruktioner och föreskrifter om utrymning vid brand

Brandskyddsinstruktioner och föreskrifter om utrymning vid brand 2015-09-04 Brandskyddsinstruktioner och föreskrifter om utrymning vid brand Brandskyddspolicy Njudungsgymnasiet skall aktivt arbeta med sitt brandskydd i enlighet med Räddningsverkets rekommendation om

Läs mer

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare.

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare. Avser Ingående delar i systematiskt brandskyddsarbete Framtaget av Mats Balder Fastställt av Anders Finn Nr F/02 B Avdelning Förebyggande Datum 13.07.01 Ersätter nr Datum 13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå

Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå Denna nivå omfattar komplexa samlingslokaler t.ex. Teatrar, Köpcentra, Nöjespalats och större sjukhus, hotell och industrier med komplicerade utrymningsförhållanden

Läs mer

UTVÄGENytt Brandskydd/SBA Utrymning Tillgänglighet Utbildning

UTVÄGENytt Brandskydd/SBA Utrymning Tillgänglighet Utbildning Nr 1/2014 UTVÄGENytt Brandskydd/SBA Utrymning Tillgänglighet Utbildning Full kontroll över brandskyddet ZuCasa är ypperlig! LEDARE / PÅ NYA PLATSER 2 SIMRISHAMN MÄRKER UTE 3 ZU CASA PÅ 600 000 M 2 4 5

Läs mer

BRANDSÄKER VERKSAMHET

BRANDSÄKER VERKSAMHET BRANDSÄKER VERKSAMHET Varje år brinner värden för åtskilliga miljoner i Sverige Dessutom inträffar många dödsbränder med alla dess tragiska konsekvenser. Det är lättare att förebygga bränder än att släcka

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

Faktura skickas till ovanstående adress (tyvärr har vi ingen kontanthantering).

Faktura skickas till ovanstående adress (tyvärr har vi ingen kontanthantering). Hyresavtal Mellan Åkerbo församling och Namn och telefon adress (för fakturering) Åkerbo församling hyr ut följande rum: Tidpunkt: till en kostnad av kr Faktura skickas till ovanstående adress (tyvärr

Läs mer

Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och ett antal räddningstjänster har också uppmärksammat problematiken.

Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och ett antal räddningstjänster har också uppmärksammat problematiken. BRANDSKYDD I RADHUS Mälardalens Brand-och Räddningsförbund informerar om brandskydd i radhus. Du får denna broschyr eftersom du bor i ett radhus i en av våra medlemskommuner (Västerås, Hallstahammar och

Läs mer

Granskning av kommunens brandberedskap

Granskning av kommunens brandberedskap Granskning av kommunens brandberedskap Kalmar kommun Juni 2007 Pär Sturesson Stefan Wik 2 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Tillvägagångssätt...3 3. Lagar och förordningar...3 3.1 Lagen om skydd

Läs mer

utvägenytt Brand är den absolut största faran Bengt Wallin, Väderstad-Verken i Mjölby Sid 4

utvägenytt Brand är den absolut största faran Bengt Wallin, Väderstad-Verken i Mjölby Sid 4 INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 2-2008 utvägenytt Brand är den absolut största faran Bengt Wallin, Väderstad-Verken i Mjölby Sid 4 UTRYMNING AV GALLERIA I SUNDSVALL 3 HÖG SÄKERHET

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Mellan Större grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Mellan Större grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Mellan Större grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

Brandutbildning Nothemmet Andreas Paulsson / Laila Thomasson Hans Svensson / Lennart Ericsson

Brandutbildning Nothemmet Andreas Paulsson / Laila Thomasson Hans Svensson / Lennart Ericsson Brandutbildning Nothemmet Andreas Paulsson / Laila Thomasson Hans Svensson / Lennart Ericsson AKTUELLA LAGAR Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Statens

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete Räddningstjänst

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en större

Läs mer

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD Systematiskt brandskyddsarbete Komplicerad Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under

Läs mer

Vägledning till systematiskt brandskyddsarbete

Vägledning till systematiskt brandskyddsarbete Vägledning till systematiskt brandskyddsarbete Som ägare till en byggnad eller ansvarig för en verksamhet är ansvaret för brandskyddet ditt. Med ett systematiskt brandskyddsarbete förebygger du brand och

Läs mer

SBA Systematiskt brandskyddsarbete Bostadsrättsföreningen Stjärnbildshus nr 1

SBA Systematiskt brandskyddsarbete Bostadsrättsföreningen Stjärnbildshus nr 1 SBA Systematiskt brandskyddsarbete Bostadsrättsföreningen Stjärnbildshus nr 1 Syfte Detta dokument beskriver hur Bostadsrättsföreningen Stjärnbildhus nr 1 aktivt skall arbeta för att förebygga bränder

Läs mer

BAKGRUND. Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och ett antal räddningstjänster har också uppmärksammat problematiken.

BAKGRUND. Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och ett antal räddningstjänster har också uppmärksammat problematiken. BRANDSKYDD I RADHUS Sommaren 2014 började Räddningstjänsten Syd att undersöka brandskyddet i radhus. Du får denna information eftersom du bor i ett radhus i en av våra medlemskommuner (Malmö, Burlöv, Lund,

Läs mer

Tack Kurt. Information hösten 2011. Brf Stormen. Innehåll

Tack Kurt. Information hösten 2011. Brf Stormen. Innehåll Tack Kurt Information hösten 2011 Innehåll Tack Kurt 2 Ny vicevärd 2 Entréer 3 Underhållsplan 3 Barnvagnsförråd 3 Föreningsstämma 4 Silverfiskar 4 Ny grill 4 Försiktighet inför julen 4 1 Tack Kurt Allt

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som tillfälligt hyr ut eller upplåter lokaler

Läs mer

Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld

Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld det är MSB:s vision Olyckor och kriser har inga gränser. De sker även om vi inte vill. Alla i samhället behöver

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en grundskola.

Läs mer

Tillfällig förläggning

Tillfällig förläggning Riktlinjer utfärdade av 2010-10-19 Tillfällig förläggning Detta dokument är framtaget av och innehåller de riktlinjer om skäligt brandskydd som ska följas vid tillfällig förläggning inom skol-, fritids-

Läs mer

Riskbedömning brand

Riskbedömning brand Verktygslådan SMART Titel Utgåva Riskbedömning brand 2012-12-13 Riskbedömningen ska baseras på tidigare bränder eller brandtillbud samt åtgärder som genomförts för att förebygga brand. Organisation Organisatorisk

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete. Grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete. Grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Nivå mellan Grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

utvägenytt Gör rätt saker från början DAN ROBERTS, VIKING LINE Sid 4 INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 1-2007

utvägenytt Gör rätt saker från början DAN ROBERTS, VIKING LINE Sid 4 INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 1-2007 INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 1-2007 utvägenytt Gör rätt saker från början DAN ROBERTS, VIKING LINE Sid 4 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE PÅ PLANNJA SIBA 3 TILLGÄNGLIGHET FÖR

Läs mer

Verktygslådan SMART. Riskbedömningen ska baseras på tidigare bränder eller brandtillbud samt åtgärder som genomförts för att förebygga brand.

Verktygslådan SMART. Riskbedömningen ska baseras på tidigare bränder eller brandtillbud samt åtgärder som genomförts för att förebygga brand. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Riskbedömning brand 2012-12-13 Riskbedömningen ska baseras på tidigare bränder eller brandtillbud samt åtgärder som genomförts för att förebygga brand. Organisation Organisatorisk

Läs mer

Storstockholms brandförsvar utbildar

Storstockholms brandförsvar utbildar Storstockholms brandförsvar utbildar Vi skapar trygghet! 2010-03-31 Utbildning i Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Utbildningen riktar sig till personer som kommer att ingå i en brandskyddsorganisation

Läs mer

Plan för brandskyddsutbildningar och utrymningsövningar

Plan för brandskyddsutbildningar och utrymningsövningar Plan för brandskyddsutbildningar ch utrymningsövningar Beslutat av Chefen för lkal- ch serviceavdelningen Gäller från 2010-07-01 Plan för Brandskyddsutbildningar Syfte Att bidra till ett brandskyddsmedvetande

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 1 (6) ÖSTRA KRONOBERG

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 1 (6) ÖSTRA KRONOBERG RÄDDNINGSTJÄNSTEN 1 (6) PM 2002 Information och riktlinjer för tillfälliga övernattningslokaler Vid olika typer av arrangemang och tävlingar uppkommer ofta behov av att ordna tillfälliga övernattningsplatser

Läs mer

POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR BRANDSKYDD PÅ FRITIDSGÅRDEN VÄVAREN

POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR BRANDSKYDD PÅ FRITIDSGÅRDEN VÄVAREN POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR BRANDSKYDD PÅ FRITIDSGÅRDEN VÄVAREN ÅR 2011 Brandskyddsplan för Fritidsgården Vävaren Policy Vi brinner för säkerhet! Brandskyddsplanen är ett levande dokument som ständigt

Läs mer

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Vi behöver arbeta långsiktigt För att människor inte ska omkomma

Läs mer

Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan

Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan 1 Upprättad: 080707/AC Reviderad: 080909 /JH Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan (Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga.) Objekt:

Läs mer

Policy för systematiskt brandskyddsarbete Brf Fullersta Väst

Policy för systematiskt brandskyddsarbete Brf Fullersta Väst Policy för systematiskt brandskyddsarbete Brf Fullersta Väst Inledning Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning

Läs mer

2014-10-02. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Brandskyddsutbildning - i samarbete med Ulricehamns kommun. Vilka tre saker krävs för en brand?

2014-10-02. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Brandskyddsutbildning - i samarbete med Ulricehamns kommun. Vilka tre saker krävs för en brand? Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Bollebygd, Borås, Mark Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn Brandskyddsutbildning - i samarbete med Ulricehamns kommun Utbildningen handlar om att förhindra att brand

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET Dnr: 350-810-02 Arbetsmiljökommmittén. Brandskyddsutbildning för personal och studenter inom Umeå universitet

UMEÅ UNIVERSITET Dnr: 350-810-02 Arbetsmiljökommmittén. Brandskyddsutbildning för personal och studenter inom Umeå universitet UMEÅ UNIVERSITET Dnr: 350-810-02 Arbetsmiljökommmittén Brandskyddsutbildning för personal och studenter inom Umeå universitet 1 (9) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 1.1. Omfattning... 2 1.2. Syfte

Läs mer

Rapport. Basmätning - Aktiv mot brand MSB 2014-09

Rapport. Basmätning - Aktiv mot brand MSB 2014-09 Rapport Basmätning - Aktiv mot brand MSB 14-9 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 3 7 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad webbpanel. Undersökningsperiod

Läs mer