utvägenytt Brandskydd i känsliga miljöer INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "utvägenytt Brandskydd i känsliga miljöer INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 2-2010"

Transkript

1 INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR utvägenytt Brandskydd i känsliga miljöer ZU CASA PÅ KRAFTFOODS 3 GUNNEBO SLOTT 4 PROFILERNA I UPPSALA 5 STUREPLANSGRUPPEN 6 BRANDSKYDD I JULETID 7 1

2 LEDARE NOTISER Alla behöver ett bra brandskydd Ibland får jag frågan vilka branscher vi arbetar med. Svaret blir: alla! Det kan låta som skryt i vissas öron, men det är ju faktiskt sant. I alla fall om man med alla menar alla med en lokal. Ett brand- och utrymningsskydd behövs för alla företag som har en eller flera lokaler. Oavsett hur stor den är eller vilken typ av verksamhet man bedriver där. Utvägenytt beskriver detta på ett talande sätt. I detta nummer kan du läsa om Kraftfood som tillverkar bland annat choklad och kaffe, om Gunnebo slott, med sin unika 1700-tals miljö och om Stureplansgruppen som bedriver restaurang, konferens och nattklubbar i Stockholm. I tidigare nummer har vi berättat om brandskydd ombord på fartyg, flygledartorn, i gruvor, kontor, fabriker, köpcentra och så vidare. Det finns ett otal företag och organisationer i Sverige som har förstått vikten av att hålla en hög säkerhet. Kraven från myndigheter har ökat med åren, men i artikeln om Stureplansgruppen på sid 6 7 har man förstått att säkerhetstänkande också kan vara en konkurrensfördel. Med ökade krav ökar också komplexiteten i att hantera kontroll och uppföljning av sitt brandskydd. Det var bland annat därför vi tog fram vår produkt för ledningssystem, Zu Casa. Om det kan du läsa på sidan här intill. Där berättar Arja Vilén hur effektivare arbetet med brandskyddskontroll har blivit och att man sparar mycket värdefull tid och därmed pengar. Trevlig läsning! Per Öster, VD Utvägen. Genom vår produkt Zu Casa sparar man tid och pengar PER ÖSTER, VD UTVÄGEN Utvägenytt nr Noterat om brand och säkerhet Åtta kulturlokaler tillgänglighetsanpassas Boverkets samlingslokaldelegation har beslutat att fördela cirka 10 miljoner kronor till åtta icke-statliga kulturlokaler. Totalt kom det in ansökningar från 35 projekt med ett sammanlagt ansökt bidragsbelopp på drygt 63 miljoner kronor. Stöd kan lämnas till nybyggnad, ändring (ombyggnad) och handikappanpassning av musei-, teater- och konsertlokaler som tillhör någon annan än staten. Bidrag lämnas med högst 30 procent av kostnaden vid nybyggnad och med högst 50 procent för övriga projekt. I år beviljades åtta projekt bidrag: Västerbottens museum i Umeå, Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg, Stiftelsen Tomelilla Konstsamling, Stiftelsen Stora Kopparberg, Rydals Museum, Stiftelsen Carl och Olga Milles i Lidingö, Kultudralen i Visby och Turteatern i Stockholm. Ny nollvision för brandskyddet ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i bränder Brandskyddet i Sverige ska få en egen nollvision, säger MSB:s generaldirektör Helena Lindberg. Visionen är att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av bränder i Sverige. För att människor inte ska omkomma eller skadas allvarligt genom brand har kunskaper och beteende hos den enskilde stor betydelse. Den enskildes förmåga är dels beroende av kunskaper om att förebygga brand, dels att agera rätt om något ändå händer, säger Helena Lindberg. För att jobba mot visionens mål ska satsningar göras inom framförallt tre olika områden; kunskap och kommunikation, tekniska lösningar och genom lokal samverkan. Den nationella strategin för att förbättra brandskyddet har tagits fram i nära samarbete med bland andra kommuner, bransch- och intresseorganisationer samt andra myndigheter. Säkerhet på webben Nu lanserar MSB webbplatsen Dinsäkerhet.se. Det är en webbplats om risker och säkerhet i vår vardagsmiljö och riktar sig till privatpersoner. Genom att ta fram webbplatsen Dinsäkerhet.se vill MSB underlätta för den enskilde individen att ta sitt ansvar. Dinsäkerhet. se handlar om risker och säkerhet i hemmet och på fritiden och kommer på ett pedagogiskt sätt, att ge tips och vägledning om hur man som enskild kan förebygga olyckor och skador. Den ska också ge den enskilde redskap för att kunna agera på rätt sätt när olyckan eller krisen är framme. På nya platser... 2 Kraftfood Sverige sprarar tid med Zu Casa... 3 Brandskyddsarbete i känslig kulturmiljö Stureplansgruppen satsar på utbildning...6 Profilerna: Uppsala, Stockholm, Västerås...6 Tävling... 7 Tipset: Att tänka på i juletid... 7 Här finns vi!...8 Utvägenytt görs av IFK Media. Redaktör: Andreas Lindberg tel Omslagsfoto: Gunnebo Slott 2

3 ZU CASA Arja Vilén, Kraftfoods Sverige, om Zu Casa: Enkelt, snabbt och säkert Kraftfoods Sverige har använt Zu Casa i snart ett år och är mycket nöjda med systemet. Mycket pappersarbete är borta, säkerheten och kontrollen har ökat. Arja Vilén är ansvarig för skydd, säkerhet och miljö vid Kraftfoods Sverige. För knappt ett år sedan började de använda Utvägens system för systemetisk brand- och utrymningskontroll på webben, Zu Casa. Kraftfoods marknadsför många kända varumärken, bland annat Marabou, Freia, Gevalia, O Boy. Huvuddelen av verksamheten finns i Upplands Väsby utanför Stockholm, med både produktion och kontor. Vi har sju byggnader, med över kvadratmeter yta, som huserar medarbetare här i Upplands Väsby, berättar Arja Vilén. FÄRRE KONTROLLER Tidigare fanns tio brandskyddskontrollanter som höll i brandskyddskontrollerna, som skedde en gång i månaden. Idag finns tre kontrollanter som rapporterar via Utvägens system Zu Casa och kontrollerna sker nu en gång i kvartalet. Därutöver görs dagliga skyddskontroller av exempelvis utrymningsvägar och andra säkerhetskontroller. Den stora fördelen med det nya systemet är att pappershanteringen har minskat betydligt, säger Arja Vilén. Tidigare skrev kontrollanterna listor med 5 10 ark papper vid varje kontroll. Idag rapporterar de direkt in i systemet via sina laptops eller pc. Det här innebär att brandskyddet är kontinuerligt uppdaterat, ingen tid till sammanställning behövs och uppgifterna finns tillgängliga från vilken dator som helst. Bara man har inloggningsuppgifterna med sig. Zu Casa är en webbaserad tjänst som är helt anpassad efter kundens förutsättningar. SMIDIG KONVERTERING Övergången från papper till webb gick förvånansvärt smidigt, intygar Arja Vilén. Mats Englund och Jonas Engman på Utvägen genomförde konverteringen, vilket gick mycket bra och blev lättarbetat och rätt från början. Man utgick från våra gamla rapporter och la in dem med några förbättringar, så vi behövde inte anpassa vårt system efter någon förutbestämd mall. En stor fördel är också uppföljning och avvikelserapporter. Systemet varnar för brister och åtgärder kan sättas in snabbare. Arja Vilén kan se vilka kontroller som är utförda och vilka som inte är det Det här underlättar arbetet oerhört. Jag fångar upp bristerna och kan direkt se vilka åtgärder som behöver göras och vilka som är gjorda, hur de har gjorts, av vem och när. Dessutom att det sker på rätt sätt, vilket inte är helt oviktigt, säger hon. Kraftfoods har ett högt säkerhetstänkande och har varit förskonade från större olyckor. Mindre incidenter inträffar förstås, maskiner går sönder, driftstopp inträffar, men någon brand eller annan typ av olycka har man sluppit. Nästan alla enheter är nu anslutna i systemet. Nu planerar man för att gå vidare och lägga in andra säkerhetskontroller i systemet. Möjligheterna är många. Med det här systemet kan vi i framtiden ännu lättare undvika incidenter och känna en ännu större trygghet. Sammanfattningsvis kan jag säga att vi är mycket nöjda, avslutar Arja Vilén. 10 FÖRDELAR MED ZU CASA 1. Ett komplett ledningssystem. 2. Ger en total överblick över statusen i alla enheter/fastigheter 3. Tillgängligt från vilken dator som helst. 4. Ingen programvara behövs. 5. Programuppdateringar sker automatiskt. 6. Lätt att konvertera oavsett vilket system man arbetat med tidigare. 7. Anpasssningsbart efter den egna strukturen. 8. Säkerhetskopieras varje dygn. 9. Automatisk påminnelse för kontroller. 10. Grunden för allt brandskyddsarbete. 3

4 BRANDSKYDDSARBETE I KULTURMILJÖ Stefan Karlberg, Gunnebo slott: Utbildning viktig i kul Gunnebo slott är en av Sveriges bäst bevarande 1700-talsmiljöer. Gunnebo slott uppfördes som sommarbostad åt köpmannen John Hall. Att upprätthålla brandsäkerheten i känsliga miljöer, såsom kulturbyggnader, slott och museer är en utmaning. På Gunnebo slott sätts säkerheten i första rummet, receptet heter utbildning av guider och annan personal. Gunnebo slott ligger i Mölndal utanför Göteborg. Det är en av Sveriges bäst bevarande talsmiljöer. Gunnebo slott uppfördes som sommarbostad åt köpmannen John Hall. Byggnaden nyttjades som privatbostad fram till 1949 och öppnades ett par år senare för allmänheten, efter att Mölndals stad köpt anläggningen. Idag bedrivs bland annat restaurangverksamhet, trädgårdsodlingar, butik, evenemang och guidade visningar personer är heltidsanställda på slottet. På sommaren behövs förutom guiderna, extra personal till trädgården, restaurangen och kontoret och då arbetar cirka 80 personer där. Slottet har besökare per år. Stefan Karlberg är förvaltare och byggnadsantikvarie vid Gunnebo slott. Han ansvarar bland annat för brand- och utrymningssäkerheten på slottet och det är en delikat uppgift. UTBILDNING VIKTIG Vi satsar mycket på preventivt arbete när det gäller säkerheten, berättar Stefan Karlberg. Utbildning av guider och annan personal hör till de viktigaste åtgärderna. Om olyckan skulle vara framme och vi behöver utrymma en byggnad är det viktigt att guiden snabbt vet vad som ska göras och leder sin grupp ut till säkerhet. Brandsäkerheten på slottet är mycket viktig. Dels är slottets 1700-talskultur helt unik och måste skyddas. Dels har man ansvar för guidade grupper året om, vilket ställer ett stort ansvar. Fasta brandskyddsåtgärder är en del av arbetet. Exempelvis installerades ett avancerat sprinklersystem för en tid sedan, anpassat för känsliga miljöer genom att det är förlagt dolt i små hylsor. Utrymningsplaner och mobila efterlysande utrymningsskyltar är andra åtgärder. Miljön på slottet är oerhört känslig, den är brandfarlig och antalet utrymningsvägar är begränsade, säger Stefan Karlberg. Det är svårt att skapa skyddade brandceller, som i vanliga byggnader. Under dessa förhållanden är det viktigt att brandskyddskontrollen fungerar, att de utrymningsvä- 4

5 BRANDSKYDDSARBETE I KULTURMILJÖ turhistoriska miljöer byggnaderna. Därför har utbildning för guider och övrig personal blivit en viktig byggsten i brandskyddsarbetet och Utvägen Göteborg har anlitats för att hjälpa till med det. Stefan Karlberg är förvaltare och byggnadsantikvarie på slottet. gar som finns inte är blockerade, eller att dörrar inte är låsta. Gunnebo slott har ett bra förhållande till Räddningstjänsten. Man har genomgångar kontinuerligt och har upprättat en särskild insatsplan för slottet. Ett fullständigt brandskydd går inte att åstadkomma i en kulturmiljö som Gunnebo slott, utan att det gör för stora inskränkningar i de historiska ALLA UTBILDAS Alla anställda hos oss måste genomgå brandskyddsutbildning, där brandsläckning och utrymning är centrala delar, konstaterar Stefan Karlberg. Vi är mycket nöjda med det arbete Utvägen har gjort. Eftersom de historiska byggnaderna är så unika och känsliga är det viktigt att personalen har rätt utbildning. Det är en trygghet både för dem och för besökarna. Brandskyddsarbetet pågår konstant. Utvägen är inkopplad för att se hur man kan gå vidare. Det är bland annat viktigt att utbildning sker regelbundet och att nyanställda också får utbildningen, särskilt till sommaren då många extra guider anlitas. För oss som arbetar på slottet är det livsviktigt att brandskyddet fungerar, säger Stefan Karlberg. Om dessa Gunnebo slott arrangerar dramatiserade skådespel på slottet för att visa hur man levde och tänkte på 1700-talet. historiska byggnader skulle skadas allvarligt så är det ett omistligt värde som går förlorat och det är det sista vi vill. FAKTA OM GUNNEBO SLOTT Delar av personalen i brandsläckningsutbildning i oktober i år. Gunnebos historia kan följas tillbaka till 1397, då namnet för första gången uppträder på en storgård med tillhörande kvarn. Sedan dess har gården varit i kunglig, kyrklig och frälse ägo. Huset som är uppfört i slutet av 1700-talet i italiensk-fransk stil och är byggt i trä; furu och gran från norra Sverige. Huvudbyggnaden är på 900m 2 och har 25 rum. Hela parkanläggningen är öppen för allmänheten året runt och slottet kan beses invändigt vid guidade turer. Omfattande restaureringsprojekt har utförts i flera omgångar efter arkitekten Carlbergs originalritningar invigdes Gunnebo av kronprinsessan Victoria som kulturreservat, det första i Västa Götaland. 5

6 UTBILDNING PROFILERNA Per Isaksson, utbildningsansvarig vid Stureplansgruppen: Att utrymma en nattklubb kräver stort ansvarstagande av personalen Restauranger och nattklubbar måste ha ett högt säkerhetstänkande när det gäller brand- och utrymningssäkerhet. En nattklubb med 700 gäster som ska utrymmas på några minuter ställer särskilda krav på personalen. Inom Stureplansgruppen har man gjort detta till en konkurrensfördel. Profilerna Utvägen Uppsala, Stockholm och Västerås Det går bättre än någonsin Stureplansgruppen driver caféer, restauranger, konferensverksamheter och nattklubbar i bland annat Stockholm. Verksamheten bedrivs i kända lokaler som till exempel Sturecompagniet, Spy Bar, Gutekällaren, Stockholm City Conference Centre och Ericsson Globe Arena. Dessutom håller man i den populära sajten stureplan.se på nätet. Per Isaksson är utbildningschef i Stureplansgruppen. Han berättar att satsningen på säkerhet är en del av framgångskonceptet för verksamheten. Våra gäster måste känna sig trygga och säkra, säger han. Vi kan inte driva en populär verksamhet om inte säkerheten sätts i första rummet. Det kommer att märkas på stämningen, gästernas trivsel, etc. Exempelvis har vi som rutin att ansvarig driftchef eller vakt på en nattklubb gör brandskyddskontroll minst fem gånger per kväll. Det är mer än vad myndigheterna kräver, men vi vill vara tryggt förvissade om att utrymningsvägarna inte är blockerade eller att något annat säkerhetsmässigt är eftersatt. UTRYMMA 700 PERSONER En nattklubb som ska utrymmas när brandlarmet går är inte den lättaste uppgiften. Det kanske finns 700 personer i lokalen och 30 i personalen. Det är mörkt, stökigt, många har druckit alkohol och kanske inte är observanta eller helt på alerten. Många kan säkert ta sig ut rätt utrymningsväg och förstår vad de ska göra, men det finns alltid en del som gör motstånd, de kanske vill ha sin Stureplansgruppen driver flera av de mest populära nattklubbarna i Stockholm. Här interiör från Sturecompagniet. jacka eller dricka ur sin öl först. För personalen gäller det att veta precis vad som ska göras och kunna agera snabbt. De måste vara helt förtrogna med de rutiner som gäller och veta var utrymningsvägarna finns. Många av gästerna känner bara till en väg ut ur lokalen och det är ingången. I vissa fall kan det vara just där det brinner och då gäller det att få gästerna att ta någon av utrymningsvägarna i stället. Vi utbildar all personal i bland annat brand- och utrymningssäkerhet, berättar Per Isaksson. Dels ingår det i introduktionsutbildningen, dels utbildar vi kontinuerligt. Ju mer ansvar man får i organisationen, desto mer ansvar får man också för säkerhetsfrågor. Systematisk brand- och utrymningskontroll är en del, första hjälpen och brandsläckning andra. Återkommande utbildning är helt nödvändigt om vi ska upprätthålla vår målsättning. Vi kommer att genomföra flera utrymningsövningar framöver, berättar Per Isaksson. Vi planerar till exempel att använda statister som får olika uppgifter: vissa kommer att gömma sig i sidoutrymmen, andra ska spela berusade och aggressiva, och ytterligare andra ska låtsas att de drabbas av panik. Det kommer att bli ännu mer realistiskt och lärorikt. Utvägen Mälardalen. Från vänster: Christer Rahm, Jonas Engman, Mats Englund, Kent Pantzar och Håkan Hedermo. Efterfrågan är stor på Utvägens tjänster i Uppland och Västmanland. Utvägens verksamhet i området leds sedan en tid tillbaka av Håkan Hedermo. Det går bättre än någosin, vi ligger klart över budget när året är slut, det kan jag lova, säger Håkan. Utvägen Stockholm, Uppsala och Västerås är den geografiska enheten bland alla som omsätter mest. Vi arbetar med hela Utvägens utbud av tjänster. Det har varit mycket beställningar på kontrastmarkeringar de senaste åren, men även konsultuppdrag med behovsanlyser, systematiskt brandskyddskontroll och utbildningar. Utvägens ledningssystem för brandsäkerhet, Zu Casa, har också kommit igång bra. Läs om hur Kraftfood Sverige arbetar med systemet i artikeln på sidan 3. På Utvägen Stockholm, Uppsala och Västerås arbetar förutom Håkan Hedermo, Jonas Engman, Mats Englund, Christer Rahm och Kent Pantzar. Bland kunderna märks Arbetsmiljöverket, Frösunda LSS, Uppsala läns landsting, Kraftfoods (se sid 3), Stureplansgruppen (se artikel här intill), med flera. 6

7 UTRYMNINGSÖVNING TÄVLING/TIPSET Bengt-Erik Andersson, Facility Service Manager på Stockholm City Conference Centre: Stor skillnad att öva fysiskt Stockholm City Conference Center är en av de större konferensanläggningarna i Stockholm. Lokalerna är inrymda i Norra Latin och Folkets Hus vid Norra Bantorget. Sammanlagt kan man ta emot gäster, i genomsnitt är gäster på plats. Till det kan utställare komma. Cirka 65 anställda sköter verksamheten. Vi gör dagliga kontroller av lokalerna och ser till att utrymningsvägar hålls öppna och brandsläckningsutrustning är i ordning när vi har verksamhet i lokalerna, berättar Bengt-Erik Andersson, Facility Service Manager. City Conference Centre har 20 st brandskyddskontrollanter som utbildas kontinuerligt. Det är ansvariga, kökspersonal, konferensvärdar Lös vår tankenöt. Maila ditt svar senast den 30 april 2011 till Glöm inte att skriva namn, företag och telefonnummer i mailet. Vi lottar ut fem hushållsbrandvarnare bland de rätta svaren. Vinnarna meddelas personligen. DETTA NUMRETS GÅTA: När Ali Baba låg på sitt yttersta, kallade han till sig sina söner. I min kassakista ligger 27 mynt. Alla ser ut att vara äkta guldmynt, men ett av dem är falskt och väger något mindre än de andra. Den av er som kan upptäcka ett enkelt sätt att avslöja det falska myntet med hjälp av en balansvåg (utan vikter), kommer att få alla mina guldmynt! Sönerna såg bekymrade ut, men plötsligt utropade den yngste sonen: Jag kan klara det med tre vägningar! Hur bar han sig åt? RÄTT SVAR FRÅN UTVÄGENYTT NR : Eftersom alla fönster ger utsikt åt söder måste vi vara på Nordpolen. På Nordpolen finns bara isbjörnar, alltså är den vit. och värdinnor bland annat. Förutom utbildning i systematiskt brand- och utrymningskontroll, får de övningar i brandsläckning, första hjälpen och utrymningsövningar. Nyligen genomförde Utvägen en utrymningsövning med utvald personal från Stureplansgruppen på Le Bon Palais, en nattklubb vid Norra Latin i Stockholm. Det var en mycket lyckad övning. Det är en helt annan sak att få öva fysiskt på plats än att läsa om det i teorin, säger Bengt-Erik Andersson. Det är först då som man förstår vilka problem som kan uppstå och vad man ska tänka på. Och det är viktigt att man övar kontinuerligt. Ny personal måste vara lika insatt i det här området som alla andra. Utrymningsövning på Le Bon Palais i Stockholm. Personalen på Stureplansgruppen får kontinuerligt utbildning i brandoch utrymningssäkerhet, samt praktiskt öva utrymning. TÄVLING Arvet som är värt sin vikt i guld TIPSET Nu tändas tusen juleljus... Snart är det advent och ljusens högtid. Levande ljus skapar stämning, men det vackraste ljuset är ett ljus som brinner tryggt. En bra ljusstake står stadigt och fattar inte eld. Den säkraste hållaren är tillverkad av metall, porslin, sten eller dylikt. Se till om att ljuset står stadigt i ljusstaken. Använd inte manschetter av plast, papper eller textilmaterial. Placera ljusen så att det inte finns något brännbart i närheten, bredvid eller ovanför ljusen. Var extra försiktig med gardiner och dekorationer. Ställ inte levande ljus ovanpå TV:n. Håll tändstickor och ljus utom räckhåll för barn. Lämna inte barn eller husdjur ensamma med ett brinnande ljus, inte ens för en liten stund. Varna dina barn om riskerna med att leka med tändstickor och ljus. Placera ljusen tillräckligt långt från varandra. Står ljusen för nära kan det heta stearinet flamma upp. Värmeljus skall placeras på 5 cm avstånd. Släck värmeljus, facklor och stearinljus helst genom att kväva elden, inte med vatten. Var försiktig med slutna lyktor av glas eller porslin. I det trånga utrymmet kan stearinet förångas och flamma upp. En lykta med tunn hylsa kan spricka och stänka brinnande stearin i omgivningen. En säker lykta är stadig, öppen upptill och har tillräckligt med plats för ljuset inuti. Ställ marschaller utomhus på ett brandsäkert underlag i skydd mot vind och regn. Ställ dem med ordentligt avstånd från gångvägar. Placera marschallerna på ett sten-, betong-, metall- eller glasunderlag och håll dem ständigt under uppsikt. Den som är sist i rummet släcker ljusen. Släck alltid ljusen när du lämnar rummet för en längre tid. Låt tända ljus endast vara i rum där människor vistas. Källa: Finska inrikesministeriets räddningsavdelning 7

8 Returadress: Utvägen Box 64, Uppsala B Porto Betalt Vi hjälper dig med brand- och utrymningssäkerhet Luleå, Umeå, Sundsvall Sandviken Uppsala, Västerås, Stockholm Karlstad Södermanland Harry Gamnes Tel Anders Löthman Tel Håkan hedermo Tel Kent Fernlund Tel Per Norén Tel Fyrbodal Örebro Linköping Västergötland Jönköping Lars Malmqvist Tel Christer Wilke Tel Thomas Johansson Tel Mikael Grönlund Tel Per Nordh Tel Sydost Göteborg Varberg Skåne Väst Skåne Syd Mikael Leijon Tel Robert Åkerberg Tel Tore Pettersson Tel Kjell Kristiansson Tel Gert Malmgren Tel Utvägen har arbetat med rådgivning om brandsäkerhet och utrymning i över 30 år Vi finns på ett 20-tal platser i Svergie och vårt huvudkontor ligger i Uppsala. Besök gärna vår hemsida för mer information och fler referenser. 8 Huvudkontor Utvägen AB, Box 64, Sågargatan 10, Uppsala. Tel: Fax: E-post:

utvägenytt Vi har ansvar för 400 000 besökare varje år Linda von Essen-Sylvén, Elmia:

utvägenytt Vi har ansvar för 400 000 besökare varje år Linda von Essen-Sylvén, Elmia: INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 2-2009 utvägenytt Linda von Essen-Sylvén, Elmia: Vi har ansvar för 400 000 besökare varje år LEDNINGSSYSTEM PÅ WEBBEN 3 ELMIA OCH KRISHANTERING

Läs mer

utvägenytt Hög säkerhet gjorde försäkringsbolaget tryggt Michael Sundström, Sundström Safety Sid 4

utvägenytt Hög säkerhet gjorde försäkringsbolaget tryggt Michael Sundström, Sundström Safety Sid 4 INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 2-2007 utvägenytt Hög säkerhet gjorde försäkringsbolaget tryggt Michael Sundström, Sundström Safety Sid 4 FRÄLSNINGSARMÉN VÄRNAR OM SITT HÄRBÄRGE

Läs mer

utvägenytt Personalen har börjat tänka brandskydd och säkerhet Mats Sohlström, Ramnäs Bruk:

utvägenytt Personalen har börjat tänka brandskydd och säkerhet Mats Sohlström, Ramnäs Bruk: INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 1-2010 utvägenytt Mats Sohlström, Ramnäs Bruk: Personalen har börjat tänka brandskydd och säkerhet UTRYMNINGSSÄKERHET I RYMNINGSSÄKERT HUS 3

Läs mer

UTVÄGENytt Brandskydd/SBA Utrymning Tillgänglighet Utbildning

UTVÄGENytt Brandskydd/SBA Utrymning Tillgänglighet Utbildning Nr 1/2014 UTVÄGENytt Brandskydd/SBA Utrymning Tillgänglighet Utbildning Full kontroll över brandskyddet ZuCasa är ypperlig! LEDARE / PÅ NYA PLATSER 2 SIMRISHAMN MÄRKER UTE 3 ZU CASA PÅ 600 000 M 2 4 5

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Förord Ni är på väg att genomföra ett internationellt utbyte, i Sverige eller

Läs mer

Nu har Posten järnkoll på passersystemen

Nu har Posten järnkoll på passersystemen Nu har Posten järnkoll på passersystemen ASSA ARX var första valet när PostNord bytte passersystem. s 12 15 3 13 SMARTair i Ullared Säkerhet i skolor ASSAs passersystem underlättar i Gekåsbyn. s 4 7 Skolsäkerhetsexpert

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus BRANDSÄKERHET I FLERBOSTADSHUS 1 Brandsäkerhet något att ta på allvar Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder.

Läs mer

LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 4 2 0 0 7 1 2 : E Å R G Å N G E N BRITTA I FRÄLSNINGSARMÉN ÄR TACKSAM FÖR GIVMILDA JULGÅVOR SKEBOS OSYNLIGA KOSTNADER CAFÉSATSNING

Läs mer

MyBusiness. Plattformen har landat! Magazine Special. Användteknik somärvärdeskapande. Plattformär detendavettiga. Forskaren: Företagaren:

MyBusiness. Plattformen har landat! Magazine Special. Användteknik somärvärdeskapande. Plattformär detendavettiga. Forskaren: Företagaren: MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Forskaren: Användteknik somärvärdeskapande Företagaren: Plattformär detendavettiga Undersökning: 80 Procent gillar den ekonomiska överblicken PwC:s

Läs mer

Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008. Insats skogsbrand. Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen

Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008. Insats skogsbrand. Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008 Insats skogsbrand Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen 2 inledaren Sirenen Nr 5 Augusti 2008 Dramatisk sommar och stormig höst

Läs mer

Designskolan i UMEÅ presenterar del2

Designskolan i UMEÅ presenterar del2 brandmännens riksförbunds branschtidning Information till dig i räddningstjänsten som ser mer än sambandet mellan kvalitet och säkerhet N3 10 Proud member of the European and the International Firefighters

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

Uppror mot kortavgifter!

Uppror mot kortavgifter! Nr 4 November 2013 Uppror mot kortavgifter! Lagskolan, del 4 Skaffa hjärtstartare! Central styrning eller entreprenör? DÄR DRÖMMAR FÖDS OCH ENTUSIASTER MÖTS! Med våra tidningar erbjuds dina kunder fartfyllda

Läs mer

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på MyBusiness no.3 no.1 En tidning från PwC Magazine 2012 2013 för dig som företagare Street smart Sociala medier lyfter Junkyard 11 frågor du måste svara ja på Driva Så ökar du tempot i lågkonjunkturen Utveckla

Läs mer

I mina kvarter. 5-05 Fr. Förvaltaren EN VIT JUL VÄRSTA BYGGET BUSINESS IS LOCAL STAMMISAR FÅR NYA STAMMAR. med snö på taket och pulver i släckaren

I mina kvarter. 5-05 Fr. Förvaltaren EN VIT JUL VÄRSTA BYGGET BUSINESS IS LOCAL STAMMISAR FÅR NYA STAMMAR. med snö på taket och pulver i släckaren I mina kvarter 5-05 Fr. Förvaltaren EN VIT JUL med snö på taket och pulver i släckaren VÄRSTA BYGGET Nu bygger vi Ursvik BUSINESS IS LOCAL i nya affärssidorna STAMMISAR FÅR NYA STAMMAR Uppfräschat i Storskogen

Läs mer

domkretsen God tillväxt i Lund domstolssekreterare lär av varandra

domkretsen God tillväxt i Lund domstolssekreterare lär av varandra nr12003 Taktik för trygghet Elisabeth Fritz kräver respekt Traditioner och tapas i Barcelona Vitsen med Vera domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN DOMSTOLSVÄSENDET God tillväxt i Lund domstolssekreterare lär av

Läs mer

domkretsen Stockholms tingsrätt i nygammal kostym Bäst i Sverige målet för Göteborgs tingsrätt

domkretsen Stockholms tingsrätt i nygammal kostym Bäst i Sverige målet för Göteborgs tingsrätt nr 4 2009 Hittade nya vägar Nya webbplatser Frilans i statens tjänst Framgångsrik rutinöversyn domkretsen EN TIDSKRIFT FÖR SVERIGES DOMSTOLAR Bäst i Sverige målet för Göteborgs tingsrätt Stockholms tingsrätt

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

När krisen slår till. SIMULERADE LARM i fiktiv central Så klarar SOS Alarm ETT AVBROTT. PR FRÅN MYNDIGHETERNA när orkanen drabbade USA

När krisen slår till. SIMULERADE LARM i fiktiv central Så klarar SOS Alarm ETT AVBROTT. PR FRÅN MYNDIGHETERNA när orkanen drabbade USA S O S En tidning från SOS Alarm Nr 1 2013 PROFILEN, SIDAN 10 Jag kan egentligen bara beskriva trygghet negativt, fast det är en positiv känsla. Trygg het är avsaknad av olika typer av hot. Erik Wennerström,

Läs mer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7. Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7. Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7 Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer TEMA: Tjäna mer AFFLUENCE 7 Affluence [ıæflʊəns]: Sudden

Läs mer

Väktarna som tryggar matchen 12 15

Väktarna som tryggar matchen 12 15 Björn Eriksson: Ta diskussionen om polisens framtida uppgifter 6 7 Vuxenutbildning ger välutbildade väktare 10 Brist på ordningsvakter när polisen inte utbildar 8 & Samhället 2013 Väktarna som tryggar

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Tiotusentals vill ha antiviraler. Ibland smartast att inte samverka. Jag är inte ute för att provocera SAMVERKAN SID 14 INTERVJUN SID 16

Tiotusentals vill ha antiviraler. Ibland smartast att inte samverka. Jag är inte ute för att provocera SAMVERKAN SID 14 INTERVJUN SID 16 SAMVERKAN SID 14 INTERVJUN SID 16 Ibland smartast att inte samverka Jag är inte ute för att provocera En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #3 2009 Punkteringssprej ökad risk

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2008

Utbildningskatalog Våren 2008 Vi hjälper företag att växa Utbildningskatalog Våren 2008 10 goda råd för att lyckas som företagare Sidan 3 Ditt bästa nätverk en aktiv styrelse Sidan 5 VD-utbildning sid 4 Rekryteringsutbildning sid 4

Läs mer

Kunskap & Kompetens. Är det dags att reformera deltidskårerna i grunden? Läs och förstå både lag och räddningstjänstbegrepp

Kunskap & Kompetens. Är det dags att reformera deltidskårerna i grunden? Läs och förstå både lag och räddningstjänstbegrepp Föreningen Sveriges Brandbefäl nr 4 2012 Kunskap & Kompetens Läs och förstå både lag och räddningstjänstbegrepp Är det dags att reformera deltidskårerna i grunden? Sid 12 Sid 22 Sid 17 Sid 20 Sid 35 Användarna

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ALLA HAR ANSVAR FÖR ATT MINSKA ANTALET OLYCKOR Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska antalet olyckor i samhället allt från stora

Läs mer

Bankuellt Nr 8 Februari 2013

Bankuellt Nr 8 Februari 2013 Bankuellt Nr 8 Februari 2013 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Under 2012 hände något historiskt. Bergslagens Sparbank öppnade ett nytt kontor på en ort som varit utan bankkontor

Läs mer