Rapport. Basmätning - Aktiv mot brand MSB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport. Basmätning - Aktiv mot brand MSB 2014-09"

Transkript

1 Rapport Basmätning - Aktiv mot brand MSB 14-9

2 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 3 7 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad webbpanel. Undersökningsperiod var 4 17 september 14. Där möjlighet finns jämförs resultaten med motsvarande undersökning 1. Dessa jämförelser bör dock tolkas med försiktighet, då undersökningarna skiljer sig metodologiskt och genom att frågorna i flera fall formulerats annorlunda. I undersökningen redovisas svaren för alla län där minst 8 intervjuer genomförts. Följande län särredovisas inte: Blekinge, Gotland, Jämtland, Kronoberg, Västernorrland, Västmanland Demoskops konsulter var Anders Lindholm och Camilla Sandberg.

3 Slutsatser Måttlig oro för brand En av tio är oroliga för att drabbas av brand i hemmet, men ytterst få tror att det finns en reell risk. Kvinnor är avsevärt mer oroliga än män. Levande ljus betraktas som den största brandrisken. Få (%) har själva upplevt en brand i hemmet under de senaste fem åren, men dessa skiljer sig till del från övriga. Man bedömer risken för brand som större än andra grupper och är också betydligt mer oroliga. Kunskaperna om åtgärder begränsade I stort sett samtliga skulle ringa 11/brandkåren och de drabbades av en brand de inte kan kontrollera. När det gäller att själv kunna minska effekterna av en brand så är det betydligt mer oklart vad man skulle göra. En av fyra vet inte vad man skulle göra för att minska följderna av en brand, i övrigt varierar åtgärdsförslagen i stor utsträckning. 3

4 Slutsatser Viss underskattning av brandförloppet Det finns en tendens till underskattning av brandförloppets utveckling. Det gäller främst yngre och kvinnor. Stor tilltro till brandvarnare I stort sett samtliga anser att det är viktigt med en brandvarnare för att skydda bostaden mot brand Nästan alla har också en brandvarnare och uppfattar att den är korrekt monterad. För en av fyra var det mer än sex månader sedan brandvarnaren kontrollerades. De som varit med om en brand kontrollerar brandvarnaren oftare. Brandsläckare uppfattas som mycket viktigt av två av tre och lika många har tillgång till en sådan. Bland yngre är det avsevärt färre som har en brandsläckare. 4

5 Slutsatser Stort eget ansvar Nio av tio uppfattar att man själv, eller någon annan i hushållet har det störst ansvaret för brandskyddet. Bland boende i hyreslägenhet är det en av fem som anser att fastighetsägaren har det största ansvaret. Viktigt att veta, men måttligt intresse för information Mellan åtta och nio av tio anser att det är viktigt att veta hur man kan förebygga brand och hur man gör om brand uppstår. Det är emellertid bara en av som ofta tänker på brandsäkerhet och en av fyra som har ett starkt intresse för information. De som varit med om en brand tänker oftare på brandsäkerhet, men uppfattar också sig själva som mer oförsiktiga med exempelvis levande ljus. 5

6 Slutsatser Foton viktigast att ta med Om det skulle brinna så är foton det man främst skulle ta med sig. Även husdjur, pengar och telefon ligger högt på listan, men svaren varierar mycket Tre av fyra möjliga att nå med information Tre av fyra har åtminstone något intresse för information om brandsäkerhet. Yngre är minst intresserade. De som varit med om en brand i hemmet samt äldre är något mer intresserade. En knapp majoritet efterfrågar en broschyr, därefter följer Internet och TV. Bland kanalerna är nu information via Internet mer efterfrågat än via TV. Det kan till del vara betingat av undersökningsmetoden, men ligger i övrigt i linje med ett mer allmänt skifte i mediekonsumtion och informationsinhämtning. 6

7 7 Brandrisk och oro

8 Levande ljus ses som den största brandriksen En av tio oroar sig för brand i hemmet Av de angivna orosmomenten är trafikolyckor (3%) det största, följt av att utsättas för våld (16%) och inbrott i hemmet (13%). Oron är överlag större än den upplevda risken. En av tio (11%) oroar sig i någon utsträckning för att de själva eller någon närstående ska drabbas av brand i hemmet men bara % bedömer att det finns mycket eller ganska stor risk för detta. Kvinnor och boende på gård är i större utsträckning oroliga för brand i hemmet, medan boende i hyreslägenhet i något större utsträckning bedömer att det finns en reell brandrisk. % har varit med om en brand i hemmet de senaste fem åren. Glömda levande ljus anses vara den största brandrisken Den faktor som spontant bedöms utgöra den största brandrisken i svenska hem är levande ljus. Glömska och slarv nämns också, liksom elfel och bortglömda grytor på spisen. Levande ljus (4%) tros vara den främsta brandrisken även i det egna hemmet, följt av elektrisk utrustning (%), brand hos grannar (16%) och spis (9%). Boende i lägenhet, både hyres- och bostadsrätt, tror oftare att grannarna utgör en brandrisk medan boende på gård ser eldstaden som en av de främsta riskerna. 8

9 En av tio oroar sig för brand i hemmet Hur orolig är du för att du eller någon närstående ska drabbas av vart och ett av följande? Medel En trafikolycka ,67 Att utsättas för våld ,39 Inbrott i hemmet ,3 Brand i hemmet ,9 % % 4% 6% 8% 1% 5 Mycket orolig Inte alls orolig Vet ej/ej svar Bas: Samtliga, 37 intervjuer 9

10 Ytterst få tror att det finns en reell risk för brand Hur stor bedömer du risken att du eller någon närstående inom 5 år drabbas av följande? Medel En trafikolycka ,1 Inbrott i hemmet ,1 Att utsättas för våld , Brand i hemmet ,63 % % 4% 6% 8% 1% 5 Mycket stor Mycket liten Vet ej/ej svar Bas: Samtliga, 37 intervjuer 1

11 Oron för brand större än den upplevda risken de som varit med om brand mer oroliga Hur orolig är du för att du eller någon närstående ska drabbas av vart och ett av följande? Hur stor bedömer du risken att du eller någon närstående inom 5 år drabbas av följande? Samtliga Man Kvinna år år 5-64 år 65- år Hyreslägenhet Bostadsrätt Rad-/Kedjehus/Villa Gård 1 person i hushållet personer i hushållet 3 personer i hushållet 4- personer i hushållet Varit med om brand Bas: Samtliga, 37 intervjuer Brand i hemmet Mycket/ganska orolig Mycket/ganska stor risk 4 %

12 Regionala skillnader Hur orolig är du för att du eller någon närstående ska drabbas av vart och ett av följande? Hur stor bedömer du risken att du eller någon närstående inom 5 år drabbas av följande? Brand i hemmet Mycket/ ganska orolig Mycket/ ganska stor risk Samtliga 1 Västerbotten 1 Kalmar 16 3 Norrbotten 15 Dalarna 15 3 Värmland 13 Örebro 1 4 Södermanland 1 7 Västra Götaland 11 1 Gävleborg 11 Stockholm 1 Uppsala 9 Halland 9 3 Skåne 9 1 Östergötland 7 Jönköping 5 % Bas: Samtliga, 37 intervjuer 1

13 Levande ljus tros vara den främsta brandorsaken i svenska bostäder Vad tror du spontant är den främsta brandorsaken i svenska bostäder? Bortglömda ljus eller rökning i sängen Ljus 58% Glömska/Slarv 4% Spis 14% Rökning/Cigaretter 13% Elfel 9% Adventsljus, kvarglömda saker på spisen, datorer placerade på brännbart Att lämna levande ljus utan tillsyn Kvarglömda grytor/pannor på spisen. Laddare för mobiler i vägguttag Bas: Samtliga, 37 intervjuer Elektriska apparater som börjar brinna, bortglömda ljus 13 Blixtnedslag och slarv med tända ljus och gardiner

14 Levande ljus största brandrisken hyresgäster mer oroade för brand hos grannarna Vad av följande tror du utgör den främsta brandrisken i just din bostad? % 5 4 Samtliga Hyreslägenhet Bostadsrätt Rad-/Kedjehus/Villa Gård Även i mätningen 1 bedömdes glömda levande ljus utgöra den största brandrisken. Frågan var då annorlunda formulerad Levande ljus Annan Brand hos elektrisk grannar utrustning Spis Eldstad Strykjärn Rökning Ugn Mikrovågsugn Brödrost Annat Bas: Samtliga, 37 intervjuer 14

15 Två procent har varit med om en brand i hemmet de senaste fem åren Har du personligen varit med om en brand i ditt hem under de senaste fem åren? Samtliga Man Ja Kvinna år år 5-64 år 3 3 I mätningen 1 var frågan annorlunda formulerad. 9% hade då varit med om en brand de senaste fem åren. 65- år 1 Hyreslägenhet 3 Bostadsrätt 3 Rad-/Kedjehus/Villa Gård 1 person i hushållet personer i hushållet 3 personer i hushållet 4- personer i hushållet % Bas: Samtliga, 37 intervjuer 15

16 Regionala skillnader Har du personligen varit med om en brand i ditt hem under de senaste fem åren? Samtliga Kalmar 6 Västerbotten 5 Örebro Stockholm 3 3 Ja Västra Götaland 3 Skåne 3 Gävleborg Östergötland Värmland Dalarna 1 Halland 1 Jönköping 1 Södermanland 1 Norrbotten Uppsala % Bas: Samtliga, 37 intervjuer 16

17 Om det börjar brinna 17

18 Om det börjar brinna En av fyra vet inte vad de ska göra om det börjar brinna Okunskapen är störst bland unga och boende i lägenhet. De spontana svaren varierar, en av fyra (7%) skulle använda brandsläckare, en av åtta (13%) skulle ringa brandåren/11, nästan liga många (8%) skulle försöka kväva elden med en brandfilt. Att stänga dörrar och fönster till branden är åtgärder som knappt en av tio (8%) tänker på. Om de själva inte skulle kunna släcka branden skulle 98% ringa brandkåren/11, vilket är i nivå med svaren från 1. En av tio skulle försöka lämna bostaden och lika många svarar att de skulle varna grannar. Ett rum antas vara övertänt inom 5 minuter och 36 sekunder Bedömningen av hur lång tid det skulle ta innan ett rum blev övertänt varierar och det finns en tendens till underskattning av snabbheten i förloppet. I genomsnitt bedömer man att det skulle ta strax under 6 minuter. Unga och kvinnor underskattar i störst utsträckning förloppet. 18

19 Foton viktigast att rädda Foton, djur, dator och mobil skulle räddas först Om man skulle behöva lämna bostaden på grund av brand skulle en av tre, utöver andra människor, försöka rädda med sig fotoalbum. En av fem skulle fokusera på husdjur och lika många skulle försöka få med sig sin dator eller hårddisk. Mobil, plånbok och handväska är andra saker man skulle försöka rädda. Brand i trappuppgång Om man befinner sig i en lägenhet och upptäcker att brandrök sprids i trapphuset, skulle drygt hälften (55%) ringa brandkåren/11. En av fem skulle stänga dörren till den lägenhet de befinner sig, medan 8% skulle försöka ta sig ut och 4% skulle varna grannar. Dessa nivåer skiljer sig något från 1, då tre av fyra svarade att de skulle ringa 11 och drygt en av tre skulle försöka lämna lägenheten. Då svaren är öppna och har kodats i efterhand, samt att metoden skiljer sig, mellan mättillfällena bör dock jämförelser göras med försiktighet. 19

20 En av fyra vet inte vad de kan göra för att begränsa följderna av en brand i bostaden Vet du vad du kan göra för att minska följderna om det börjar brinna i din bostad? Brandsläckare och brandfilt. Stänga dörrar. Använd brandsläckare och stänga dörrar Använda brandfilt eller matta och täcka över branden.. Släcka med brandsläckare Ringa brandkåren/11/larma Kväva elden med brandfilt 7% 13% 11% Stänga dörrar och 8% fönster 5% uppger att de inte vet vad de ska göra, fler bland unga (41%) och boende i hyresrätt (3%) Det vet jag - men oro för tillbud när jag inte är hemma! 18-åringen har inte samma kunskap och glömmer lätt en platta på! Att ha enklare släckutrustning hemma och ha en utrymningsplan Om liten apparat brinner, kasta ut den. Bas: Samtliga, 37 intervjuer

21 I stort sett alla skulle ringa 11 Om det skulle uppstå en brand du/ni inte själva kan släcka i bostaden, vad skulle du göra då? Ringa svarade 94% att de skulle ringa 11/brandkåren. 54% skulle då lämna bostaden. Larma/Ringa 11/Brandkåren Utrymma/Lämna bostaden 98% 9% Varna grannar 8% Rädda andra/ foton/minnen 4% Ringa brandkåren! 1. Larma brandkåren.. Ta med mig värdesaker och gå ut om möjligt. Stänga dörren till rummet det brinner i och larma brandkåren och varna andra hyresgäster i huset. Larma, gå ut och stänga dörrar och fönster "rädda" frun och sedan ringa 11 Bas: Samtliga, 37 intervjuer 1

22 1 Minuter Ett snabbt brandförlopp befaras leda till övertänt rum inom knappt 6 minuter Om vi antar att det börjar brinna i exempelvis en gardin och att branden sprider sig, vid ett snabbt förlopp, ungefär hur lång tid tror du då det kan ta innan rummet är helt övertänt? 5 5,59 5,4 6,1 6,45 5, 5,15 5,43 6,65 5,96 4,96 5,9 Bas: Samtliga, 37 intervjuer Samtliga Man Kvinna år år 5-64 år 65- år Hyreslägenhet Bostadsrätt Rad-/ Kedjehus /Villa Gård

23 Foton, djur, dator och mobil skulle räddas först Anta att det skulle börja brinna i hemmet och att du måste lämna det. Vad är det första du skulle försöka få med dig från hemmet förutom andra människor som bor i bostaden? Min extra lösa hårddisk där alla bilder, data mm är inskannade, nummer två om det finns tid personliga ärvda saker som är viktiga för mig Bilder från barndomen, USB med bilder på mina barn, minnessaker från min mamma Foton/Album/Bilder 31% Djur/Hund/Katt % Dator/Hårddisk/Backup 19% Mobil/Telefon 18% Plånbok 17% Dator och pärm med viktiga uppgifter Dator och fotoalbum Fotoalbum o dator Den externa hårddisken där jag har hela mitt liv arkiverat Min väska med pengar och IDhandlingar och husdjur om jag hade några Bas: Samtliga, 37 intervjuer 3

24 Foton viktigast att ta med % Anta att det skulle börja brinna i hemmet och att du måste lämna det. Vad är det första du skulle försöka få med dig från hemmet förutom andra människor som bor i bostaden? 5 Samtliga 4 Man Kvinna Foton Husdjur Dator Nycklar Kläder Pengar Telefon IDhandlingar Värdesaker (USB/ väskan Backup Hand- Hårddisk) Dokument Inget Värdehandlingar Bank/ Kreditkort Försäkringspapper Bas: Samtliga, 37 intervjuer 4

25 Telefonen viktigast för unga % Anta att det skulle börja brinna i hemmet och att du måste lämna det. Vad är det första du skulle försöka få med dig från hemmet förutom andra människor som bor i bostaden? 5 4 Samtliga år 4-49 år 5-64 år 65- år Foton Husdjur Dator Nycklar Kläder Pengar Telefon IDhandlingar Värdesaker (USB/ väskan Backup Hand- Hårddisk) Dokument Inget Värdehandlingar Bank/ Kreditkort Försäkringspapper Bas: Samtliga, 37 intervjuer 5

26 Husdjur viktigast på gård % Anta att det skulle börja brinna i hemmet och att du måste lämna det. Vad är det första du skulle försöka få med dig från hemmet förutom andra människor som bor i bostaden? 5 4 Samtliga Hyreslägenhet Bostadsrätt Rad-/Kedjehus/Villa Gård Foton Husdjur Dator Nycklar Kläder Pengar Telefon IDhandlingar Värdesaker (USB/ väskan Backup Hand- Hårddisk) Dokument Inget Värdehandlingar Bank/ Kreditkort Försäkringspapper Bas: Samtliga, 37 intervjuer 6

27 Regionala skillnader Anta att det skulle börja brinna i hemmet och att du måste lämna det. Vad är det första du skulle försöka få med dig från hemmet förutom andra människor som bor i bostaden? Foton Husdjur Pengar Telefon Dator Nycklar Kläder IDhandlingar Värdesaker/ Smycken Backup (USB/Disk) Handväskan Dokument Inget Värdehandlingar Bank/ Kreditkort Försäkringspapper Samtliga Dalarna Gävleborg Halland Jönköping Kalmar Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västra Götaland Bas: Samtliga, 37 intervjuer (endast län med minst 8 intervjuer särredovisas) 7

28 Larma och stänga dörren vanligaste åtgärderna vid brand utanför lägenheten Om du befinner dig i en lägenhet och upptäcker att brandrök sprider sig i trapphuset, alltså inte från den lägenhet du är i, vad skulle du göra då? 11 - stanna kvar i lägenheten och invänta order från räddningstjänsten Larma brandkåren och gå ut ur huset Ringa 11 och varna grannar 1 var frågan formulerad som en flervalsfråga. 75% svarade att de skulle ringa 11/brandkåren, 36% att de skulle stanna i lägenheten och % att de skulle försöka ta sig ut genom trapphuset. Ringa 11/ Brandkåren 55% Stänga dörren 19% Stanna 13% Varna grannar 8% Beror på vilken våning. Men håll dörren stängd så det inte kommer in och ringa 11. Gå tillbaka in i lägenheten och larma brandkåren Larma brandkåren. Täta så mycket jag kan mot ytterdörren med våta frottéhanddukar. Gå ut på balkongen så att det syns att jag finns i lägenheten. Lämna/Utrymma Lägenheten 4% Bas: Samtliga, 37 intervjuer 8

29 Brandskydd och brandvarnare 9

30 Brandvarnare viktigt för att skydda mot brand Nio av tio anser att brandvarnare är mycket viktigt Ytterst få uppfattar brandvarnaren. Betydelsen av av brandvarnare bedöms vara stor i samtliga demografiska grupper och oavsett boendeform. Två av tre avser att brandsläckare är mycket viktig, ytterligare % anser att det är ganska viktigt att ha. När det gäller brandsläckare skiljer sig bedömningarna något mellan olika grupper. Bland unga, ensamboende och de som bor i lägenhet (hyres- och bostadsrätt) anses brandsläckare mindre viktig än i övriga grupper. 1 var frågorna något annorlunda formulerade, men resultaten är på motsvarande nivå. Främst eget ansvar att se till att det finns brandskydd 85% anser att det är de själva som har det främsta ansvaret när det gäller att se till att det finns brandskydd i deras lägenhet, 6% anser att det är någon annan i hushållet som har det största ansvaret. 6% anser att det är fastighetsägaren som borde se till det, en av fem bland dem som bor i hyresrätt. 3

31 En av fyra under 35 år har inte fungerande brandvarnare Brandvarnare finns i nästan alla bostäder De allra flesta, 96%, har brandvarnare. Drygt två av tre har brandsläckare och knappt en av tre har brandfilt. Andelarna är ungefär samma som 1. En av tio har spisvakt, vilket är något färre än 1. Brandvarnare finns hos personer i alla åldersgrupper, medan förekomsten av brandsläckare är mindre bland unga och de som bor i lägenhet. Förekomsten av brandfilt följer samma mönster. Tre av tio inte helt säkra på att brandvarnaren är korrekt monterad Sju av tio uppger att deras brandvarnare helt säkert är korrekt monterad, ytterligare 6% är ganska säkra. Osäkerheten är större bland unga och de som bor i hyreslägenhet. 93% av dem som har brandvarnare svarar att den fungerar, men knappt sex av tio har kontrollerat detta de senaste 3 månaderna. 5% har aldrig kontrollerat att deras brandvarnare fungerar, fler bland unga och de som bor i hyreslägenhet. 87% har fungerande och korrekt monterad brandvarnare hemma Andelen som har en korrekt monterad och fungerande brandvarnare är mindre bland personer under 35 år (75%) och bland dem som bor i lägenhet, såväl hyres- som bostadsrätt (8%). 31

32 Nio av tio anser att det är mycket viktigt att ha brandvarnare Hur viktiga tycker du att följande saker är för att skydda din bostad mot brand? Medel Brandvarnare 9 5 4,88 Brandsläckare ,43 % % 4% 6% 8% 1% 5 Mycket viktigt Helt oviktigt Vet ej/ej svar Bas: Samtliga, 37 intervjuer 3

33 Samstämmighet om vikten av att ha brandvarnare mer skilda uppfattningar om betydelsen av brandsläckare Hur viktiga tycker du att följande saker är för att skydda din bostad mot brand? *1 14 Man Kvinna år år 5-64 år 65- år Hyreslägenhet Bostadsrätt Rad-/Kedjehus/Villa Gård 1 person i hushållet personer i hushållet 3 personer i hushållet 4- personer i hushållet *1 frågades om fungerande brandvarnare och brandsläckare i bostaden Bas: Samtliga, 37 intervjuer % Mycket viktig Brandvarnare Brandsläckare

34 % 1 En klar majoritet anser att ansvaret för brandskyddet ligger på dem själva Vem tycker du har största ansvaret för brandskyddet (exempelvis brandvarnare, handbrandsläckare, brandfilt) i din bostad? Jag själv Någon annan i hushållet Fastighetsägaren Fastighetsskötare/bovärd Bostadsrättsföreningens styrelse Räddningstjänsten Kommunen Bas: Samtliga, 37 intervjuer 34

35 % 1 En av fem hyresgäster anser att värden har det största ansvaret Vem tycker du har största ansvaret för brandskyddet (exempelvis brandvarnare, handbrandsläckare, brandfilt) i din bostad? ställdes frågan endast till boende i flerfamiljshus och var något annorlunda formulerad. 56% svarade då att de själva var den som skulle se till att fanns brandskydd i deras bostad, medan 7% svarade den som äger huset eller fastigheten Samtliga Hyreslägenhet Bostadsrätt Rad-/Kedjehus/Villa Gård Jag själv Någon annan i hushållet Fastighetsägaren Fastighetsskötare/bovärd Bostadsrättsföreningens styrelse Räddningstjänsten Kommunen Annan Bas: Samtliga, 37 intervjuer 35

36 Nästan alla har brandvarnare Vad av följande har du tillgång till i bostaden? % Bas: Samtliga, 37 intervjuer Brandvarnare Brandsläckare Brandfilt Spisvakt, d v s en funktion som automatiskt slår av spisen om man glömmer den på 1 Inget av dem

37 Unga har mer sällan brandsläckare hemma Vad av följande har du tillgång till i bostaden? % 1 Samtliga år år år 65- år Brandvarnare Brandsläckare Brandfilt Spisvakt, d v s en funktion som automatiskt slår av spisen om man glömmer den på Bas: Samtliga, 37 intervjuer 37 1 Inget av dem

38 Boende i lägenhet har mer sällan brandsläckare Vad av följande har du tillgång till i bostaden? % 1 Samtliga 8 Hyreslägenhet Bostadsrätt Rad-/Kedjehus/Villa Gård Brandvarnare Brandsläckare Brandfilt Spisvakt, d v s en funktion som automatiskt slår av spisen om man glömmer den på Bas: Samtliga, 37 intervjuer 38 1 Inget av dem

39 Sju av tio säkra på att deras brandvarnare är korrekt monterad Är brandvarnaren korrekt monterad? Samtliga Man Kvinna år år år år Hyreslägenhet Bostadsrätt Rad-/Kedjehus/Villa Gård % % 4% 6% 8% 1% Ja, helt säkert Ja, troligen Nej, troligen inte Nej, säkert inte Nej, brandvarnaren är inte alls monterad Vet ej/ej svar Bas: Har brandvarnare, 913 intervjuer 39

40 Brandvarnaren fungerar i de allra flesta hem Fungerar brandvarnaren? % Bas: Har brandvarnare, 913 intervjuer Samtliga år år 5-64 år 65- år Hyreslägenhet Bostadsrätt Rad-/ Kedjehus /Villa Gård 4

41 Unga sämre på att kontrollera sina brandvarnare När kontrollerade du, eller någon annan i hushållet, senast att brandvarnaren fungerar? Samtliga Man Kvinna år år år år Hyreslägenhet Bostadsrätt Rad-/Kedjehus/Villa Gård Varit med om brand För mindre än 1 månad sedan % % 4% 6% 8% 1% För 1 månad till mindre än 3 månader sedan För 3 månader till mindre än 6 månader sedan För 6 månader till mindre än 1 år sedan För ett 1 år eller mer sedan Har aldrig kontrollerat Vet ej/ ej svar Bas: Har brandvarnare, 913 intervjuer 41

42 Nästan nio av tio har fungerande och korrekt monterad brandvarnare 1 96% - 9% - Har brandvarnare i bostaden Har brandvarnare som är korrekt monterad 3 9% - Har brandvarnare som fungerar 4 Har brandvarnare som är korrekt 87% - monterad och fungerar Bas: Samtliga, 37 intervjuer 4

43 Regionala skillnader Har brandvarnare Har brandvarnare som är korrekt monterad Har brandvarnare som fungerar Har brandvarnare som fungerar och är korrekt monterad Samtliga Halland Östergötland Jönköping Uppsala Kalmar Norrbotten Västra Götaland Örebro Västerbotten Dalarna Gävleborg Värmland Skåne Södermanland Stockholm Bas: Samtliga, 37 intervjuer (endast län med minst 8 intervjuer särredovisas) 43

44 Regionala skillnader Samtliga Halland Blekinge Östergötland Jönköping Uppsala Kalmar Norrbotten Västra Götaland Örebro Västerbotten Dalarna Gävleborg Värmland Skåne Södermanland Stockholm Har brandvarnare som är korrekt monterad och fungerar % Bas: Samtliga, 37 intervjuer (endast län med minst 8 intervjuer särredovisas) 44

45 Unga har mer sällan fungerande och korrekt monterad brandvarnare Samtliga år år 75 9 Har brandvarnare som är korrekt monterad och fungerar 5-64 år år 9 Hyreslägenhet 8 Bostadsrätt 8 Rad-/Kedjehus/Villa 93 Gård % Bas: Samtliga, 37 intervjuer 45

46 Attityder och information 46

47 Unga mindre intresserade av information Information om brandskydd bedöms vara mycket viktigt Två av tre anser att det är mycket viktigt att veta vad man ska göra om det uppstår en brand i bostaden, ytterligare 1% anser att det är ganska viktigt. Åtta av tio anser att det är mycket eller ganska viktigt att veta hur de ska förebygga brand i hemmet. I förhållande till 1 är det nu färre som anger att de anser att det är viktigt att veta hur man göra om brand uppstår och hur man kan förebygga brand. Här finns skäl att tro att det 1 fanns en viss intervjuareffekt, d v s att man var mer benägen att instämma då intervjuerna genomfördes per telefon En av tre tänker ofta på brandsäkerhet och en av tio anser att deras kunskaper om hur brand uppstår är låga. Ungas intresse för brandskydd är överlag mindre än bland andra. Även boende i lägenhet anser i mindre utsträckning att det är viktigt att veta hur de förebygger och bekämpar brand. Sex av tio tror att andra slarvar med levande ljus, få slarvar själva Sex av tio tror att det är valigt att människor slarvar med levande ljus, men mindre än en av tio anser att de själva ibland är oförsiktig med lus eller annat som skulle kunna leda till brand. 47

48 Information i brevlådan föredras Tre av fyra vet hur de ska använda en brandsläckare Kvinnor, personer under 35 år och de som bor i lägenhet vet i något mindre utsträckning hur man ska använda en brandsläckare. Tre av fyra efterfrågar information om brandsäkerhet En av fyra är mycket intresserad av att få information om brandsäkerhet och ytterligare 5% är ganska intresserade. 4% är inte alls intresserade av information. Intresset är lägre bland personer under 35 år. Broschyr i brevlådan föredras Bland dem som vill ha information föredrar en majoritet, 59%, en broschyr som skickas hem till dem. Fyra av tio vill ha information på internet och en av fem via TV. Personer under 5 år får hellre än äldre information på internet och personer under 35 år kan också i större utsträckning tänka sig information via mobilen. Bland dem som bor i bostadsrätt vill en av fem ha ett gemensamt möte med andra i området. 48

49 En klar majoritet anser att det är viktigt att veta hur man förebygger och bekämpar brand Hur ställer du dig till vart och ett av följande påståenden? Medel Det är viktigt för mig att veta hur man ska göra om en brand uppstår i min bostad ,54 Det är viktigt för mig att veta hur man kan förebygga brand i bostaden ,39 Jag vet hur man använder en brandsläckare ,11 Det är vanligt att människor slarvar med levande ljus ,76 Jag tänker ofta på brandsäkerhet ,11 Mina kunskaper om hur en brand uppstår är låga ,9 Jag är ibland oförsiktig med levande ljus eller annat som skulle kunna leda till brand ,8 % % 4% 6% 8% 1% 5 Instämmer helt Instämmer inte alls Vet ej/ej svar Bas: Samtliga, 37 intervjuer. 49

50 Kunskapen om brand och riskbeteende något större bland de som varit med om en Hur ställer du dig till vart och ett av följande påståenden? Medel Det är viktigt för mig att veta hur man ska göra om en brand uppstår i min bostad ,58 Det är viktigt för mig att veta hur man kan förebygga brand i bostaden ,47 Jag vet hur man använder en brandsläckare ,7 Det är vanligt att människor slarvar med levande ljus ,4 Jag tänker ofta på brandsäkerhet ,38 Mina kunskaper om hur en brand uppstår är låga ,89 Jag är ibland oförsiktig med levande ljus eller annat som skulle kunna leda till brand , % % 4% 6% 8% 1% 5 Instämmer helt Instämmer inte alls Vet ej/ej svar Bas: Varit med om brand de senaste 5 åren, 68 intervjuer. 5

51 Kunskapen om brand och riskbeteende något större bland de som varit med om en Hur ställer du dig till vart och ett av följande påståenden? Medel Samtliga ,58 Jag tänker ofta på brandsäkerhet Varit med om brand ,47 Jag är ibland oförsiktig med levande ljus eller annat som skulle kunna leda till brand Samtliga Varit med om brand ,8,8 % % 4% 6% 8% 1% 5 Instämmer helt Instämmer inte alls Vet ej/ej svar Bas: Samtliga, 37 intervjuer. 51

52 Information om brandskydd anses viktigt Hur ställer du dig till vart och ett av följande påståenden? % Instämmer helt /i ganska stor utsträckning Det är viktigt för mig att veta hur man ska göra om en brand uppstår i min bostad Det är viktigt för mig att veta hur man kan förebygga brand i bostaden *Jag vet hur man använder en brandsläckare Det är vanligt att människor slarvar med levande ljus Jag tänker ofta på brandsäkerhet 9 9 Mina kunskaper om hur en brand uppstår är låga Jag är ibland oförsiktig med levande ljus eller annat som skulle kunna leda till brand *1 andel som svarat mycket/ganska bra på frågan Hur bedömer du själv dina kunskaper när det gäller att använda en brandsläckare Bas: Samtliga, 37 intervjuer 5

53 Kvinnor vet mer sällan hur man använder en brandsläckare Hur ställer du dig till vart och ett av följande påståenden? % 1 Samtliga Man Kvinna 8 6 Instämmer helt /i ganska stor utsträckning Det är viktigt för mig att veta hur man ska göra om en brand uppstår i min bostad Det är viktigt för mig att veta hur man kan förebygga brand i bostaden Jag vet hur man använder en brandsläckare Det är vanligt att människor slarvar med levande ljus Jag tänker ofta på brandsäkerhet 9 9 Mina kunskaper om hur en brand uppstår är låga Jag är ibland oförsiktig med levande ljus eller annat som skulle kunna leda till brand Bas: Samtliga, 37 intervjuer 53

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 201-01-08 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 1 år. Totalt genomfördes 1 90 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad webbpanel.

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 1 633 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

LänsUndersökningen 2004

LänsUndersökningen 2004 LänsUndersökningen 2004 Svenskarnas oro och skadeförebyggande åtgärder Riksresultat Länsförsäkringar 2004 L ÄNSU NDERSÖKNINGEN 2004 RIKSRESULTAT SIDAN 2 Sammanfattning Nästan en fjärdedel av befolkningen

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2015:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Om bolån, räntor och amortering

Om bolån, räntor och amortering Sida 1 (16) Om bolån, räntor och amortering Om undersökningen Den här rapporten handlar om svenskarnas bolån, räntor och syn på amorteringar. Rapporten bygger på en undersökning genomförd med telefonintervjuer

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Götalands län Mäklarinsikt 2016:3 Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2015-11-03

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2015-11-03 Rapport 18-årsundersökning MSB 1-11-03 Innehåll Sid: Om undersökningen 3 Målgruppen 4 Slutsatser Resultat Tillit och informationsinhämtning 11 Om det inträffar en kris 26 Risk och oro för den egna säkerheten

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Attitydundersökning brandsäkerhet 211 Januari 212, Markör Marknad och Kommunikation Markör Örebro Kungsgatan 1 71 47 Örebro Fax: 19-16 16 17 Markör

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

UPPTÄCK! LARMA! UTRYM!

UPPTÄCK! LARMA! UTRYM! UPPTÄCK! LARMA! UTRYM! Vad du inom äldreomsorgen kan göra för att förhindra bränder hos äldre Äldre drabbas oftare av brand i hemmet Risken för att det börjar brinna hemma ökar i takt med åldern på grund

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24 Rapport 18-årsundersökning MSB 1--2 Innehåll Sid: Om undersökningen 3 Målgruppen Slutsatser Resultat Om det inträffar en kris 9 Risk och oro för den egna säkerheten 18 Förtroende för myndigheterna 29 Säkerheten

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2016:1 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

18-årsundersökning Oktober 2013

18-årsundersökning Oktober 2013 18-årsundersökning Oktober 2013 Disposition 1. Syfte och mål med undersökningen 2. Om undersökningen 3. Sammanfattning av resultat 4. Resultatredovisning 5. Mediestrategi 6. Jämförelser mellan län 7. Resultat

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Svenskarna och lokalproducerat

Svenskarna och lokalproducerat Svenskarna och lokalproducerat Norrmejerier och YouGov 2013 Kristina Stiernspetz Norrmejerier Syfte För tredje året i rad har Norrmejerier låtit undersöka svenskarnas inställning till och intresse för

Läs mer

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland DITT AGERANDE KAN VARA AVGÖRANDE Vi inom räddningstjänsten jobbar för att alla ska ha det så tryggt och säkert som möjligt. I din vardag

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län

Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 3 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

BRANDSKYDD I HEMMET FÖR EN TRYGG MORGONDAG. Förvara denna broschyr på en plats där du lätt hittar den. NÖDNUMMER. Kommun/stad: Gatuadress: Dörrkod:

BRANDSKYDD I HEMMET FÖR EN TRYGG MORGONDAG. Förvara denna broschyr på en plats där du lätt hittar den. NÖDNUMMER. Kommun/stad: Gatuadress: Dörrkod: FÖR EN TRYGG MORGONDAG BRANDSKYDD I HEMMET Kommun/stad: Gatuadress: Dörrkod: Telefonnummer: NÖDNUMMER 112 Förvara denna broschyr på en plats där du lätt hittar den. 1 Brandvarnare Montera en brandvarnare

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:4 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:4 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 3 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Brandskydd Brf Navet 2 på Lindholmen

Brandskydd Brf Navet 2 på Lindholmen Brandskydd Brf Navet 2 på Lindholmen BRANDSKYDDSPOLICY Bakgrund Ansvaret för att upprätta och arbeta efter en brandskyddsplan åligger sedan 2004 fastighetsägaren enligt Lag (2003:778). Syfte Denna brandskyddsplan

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

E bra skydd mot brand skapar trygghet för dig och dina grannar. Med hjälp av vår broschyr och Eidars webbsida finner du svaren.

E bra skydd mot brand skapar trygghet för dig och dina grannar. Med hjälp av vår broschyr och Eidars webbsida finner du svaren. Viktig information om brandskyddet och säkerheten i din bostad E bra skydd mot brand skapar trygghet för dig och dina grannar. Med hjälp av vår broschyr och Eidars webbsida finner du svaren. E bra skydd

Läs mer