utvägenytt Personalen har börjat tänka brandskydd och säkerhet Mats Sohlström, Ramnäs Bruk:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "utvägenytt Personalen har börjat tänka brandskydd och säkerhet Mats Sohlström, Ramnäs Bruk:"

Transkript

1 INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR utvägenytt Mats Sohlström, Ramnäs Bruk: Personalen har börjat tänka brandskydd och säkerhet UTRYMNINGSSÄKERHET I RYMNINGSSÄKERT HUS 3 RAMNÄS SÄKERHETSTÄNKANDE 4 PROFILEN GERT MALMGREN 5 KIVIK GER KUNGLIG MUST 6 ZU CASA ÄR HÄR 7 1

2 LEDARE NOTISER Behovet av säkerhet blir ännu större i högkonjunktur Många företag, kommuner, sjukhus och förvaltningar har under de senaste åren varit förståndiga nog att inse att man ska satsa på brand- och utrymningssäkerhet i lågkonjunktur. Utvägen har därför inte drabbats av nedskärningar eller nämnvärd tillbakagång som många andra. Långsiktighet, planering och säkerhet är inte lika känsligt för konjunktursvängningar, vilket naturligtvis är bra. Nu vänder det, säger analytikerna, nu vågar företagen göra investeringar igen. Men när det gäller säkerhetsfrågor kan man inte lägga dem åt sidan för den skull. För många företag, särskilt inom industrin, som ofta är utsatt för större säkerhetsrisker kan högkonjunktur innebära större påfrestningar på maskiner och personal, fler skift och högre belastning. Då får inte säkerheten komma på undantag. Läs på nästa uppslag om hur Ramnäs Bruk satsar mycket tid och energi på säkerhet och kvalitet. För deras del är det intimt förknippat med deras produkter, kätting till offshore-marknaden, men borde inte alla företag tänka så? Alla förestag månar väl om sin kvalitet, säkerhet och personal? Ett systematiskt brandskyddsarbete innebär att man konstant och kontinuerligt uppmärksammar företagets och personalens säkerhet. Det har inget att göra med om försäljningen går bra eller dåligt. Trevlig läsning! Per Öster, VD Utvägen. Risken för brand är många gånger större i högkonjunktur PER ÖSTER, VD UTVÄGEN Utvägenytt nr På nya platser NY ANSVARIG I SKÅNE VÄST Kjell Kristiansson har tillträtt som ny franchisetagare på Utvägen Skåne Väst. Kjell har en bred erfarenhet från bland annat kopiator branschen som säljare, filialchef på Hemglass, butikschef på Expert och varuhuschef på ElGiganten. Jag gillar Utvägens koncept och tror mycket på att kunna fylla de behov som finns på marknaden av brand och utrymningssäkerhet, säger Kjell. Att arbeta med säkerhetsprodukter och tjänster ligger i tiden. Det känns meningsfullt och viktigt att arbeta med Utvägens produkter. Jag tror att konsulttjänsterna har en stor potential att växa, likaså utbildning och vår nya nättjänst Zu Casa. JÖNKÖPING FÖRSTÄRKER Lucas Häll har tillträtt en tjänst som säljare på Utvägen Jönköping. Lucas är 57 år och har tidigare bland annat arbetat inom förpackningsindustrin och inom IT-sektorn, i flera arbetsledande befattningar, som PCtekniker, IT-samordnare och utbildare. Jag känner för Utvägens målsättning där samhällets alla krav utgör en bas, säger Lucas. Jag tror att jag kan vara en viktig resurs inom brandoch utrymningssäkerhet och tillföra konsulthjälp, teknik och utbildning. På fritiden odlar Lucas många intressen, bland annat i kolonilotten, naturen och resor. På nya platser... 2 Utrymning i rymningssäkert hus... 3 Högt säkerhetstänkande på Ramnäs Bruk Kivik levererar kunglig must...6 Profilen: Gert Malmgren, Utvägen Skåne Syd...6 Zu Casa framtidens ledningssytem redan idag... 7 Tävling... 7 Tipset: Båtbränder... 7 Här finns vi!...8 Utvägenytt görs av IFK Media. Redaktör: Andreas Lindberg tel Omslagsfoto: IStockPhoto 2

3 UTRYMNINGSSÄKERHET Utrymningssäkerhet i rymningssäker lokal Utvägen har fått ett udda uppdrag som är intressant ur två synvinklar: att göra ett rymningssäkert häkte utrymningssäkert, samtidigt som uppmärkningen sker kontinuerligt under byggets gång. Byggarbetsplatser omgärdas av en rad olika säkerhetsföreskrifter, bland annat kring brandskydd och utrymningssäkerhet. Skanska bygger just nu ett nytt häkte i Sollentuna utanför Stockholm, med 250 celler som ska tas i bruk i januari Utvägen ansvarar för uppmärkning av utrymningsvägarna. Särskilda förutsättningar råder vid byggarbetsplatser. Säkerhetstänkandet är mycket högt. ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR Det är speciella omständigheter vad gäller utrymningssäkerhet på ett bygge, berättar Leif Holmgren som är säkerhetsansvarig på Skanskas bygge i Sollentuna. Eftersom arbetsplatsen hela tiden förändras och byggs till kan förutsättningarna ändras mycket snabbt. Då är det bra att anlita konsulter som Utvägen, som kan hålla uppmärkningen kontinuerligt uppdaterad. Byggarbetsplatser är farliga arbetsplatser, ändå är det ytterst ovanligt med bränder. På Skanska sätter vi alltid människans trygghet först, säger Leif Holmgren. Vi går skyddsronder kontinuerligt, ser till att brandsläckare alltid finns på plats etc. Häktet i Sollentuna är ett speciellt bygge i och med att när det står färdigt måste det vara rymningssäkert. Det betyder att det är uppbyggt med många celler, dörrar och avgränsade utvägar. Det i sin tur ställer stora krav på hur utrymningsvägarna ska gå. TVÅ UTVÄGAR Vi ser alltid till att det ska finnas minst två vägar till och från den sektion vi arbetar i, berättar Leif Holmgren. Ibland kan vägen till och från vara en byggnadsställning, men då måste man se till att det finns stegar, eftersom hissarna inte kan användas vid brand. GÖRS PÅ BÄSTA SÄTT Utvägen har skött sitt arbete mycket bra, jag har ingenting att klaga på, säger Leif Holmgren. Vi skulle aldrig hinna med det jobbet som de gör, dessutom har de kunskapen om hur det ska göras på bästa sätt. Ansvaret ligger dock alltid på oss. Nytt och gammalt i Mälardalen Utvägens region Mälardalen har omorganiserat och nyanställt personal. Håkan Hedermo, som tidigare arbetade på huvudkontoret har kommit tillbaka, nu som säljare. Under ett år har han drivit restaurang i Enköping, vilket gett många insikter. Det är roligt att vara tillbaka. Ett år som restaurangägare har gett mig många erfarenheter hur viktigt brandskyddsarbete är i praktiken, säger han. Inte minst kontakten med myndigheter och se till att alla lagar och förordningar efterlevs har gett mig mycket. Jonas Engman, som tidigare arbetade som konsult har bytt befattning och är nu säljare på Utvägen Mälardalen. Håkan och Jonas, nygamla på Utvägen Mälardalen. 3

4 SYSTEMATSIKT BRANDSKYDDSARBETE Järnhårda krav på säke Farliga heta jobb, tunga lyft och traverser förekommer på Ramnäs Bruk. På Ramnäs Bruk sätts alltid säkerhet och kvalitet i första rummet. För att vara kvar på marknaden krävs att man konstant ligger i framkant. Kundernas krav styr brukets produktion och genom sina norska ägare är säkerhetsföreskrifterna ännu högre än de svenska. Ramnäs Bruk tillverkar och exporterar ankarkätting till offshoreindustrin, en bransch som ställer extremt höga krav på kvalitet och säkerheten till havs. Det finns endast fem leverantörer av kätting till oljeplattformar i världen. Ramnäs Bruk är en av dem. En medelstor oljeplattform kostar 7,5 miljarder kronor och kan ha arbetare. Det är alltså stora kostnader och många människor som arbetar i en hårt utsatt miljö. En oljerigg som sliter sig eller sjunker är inte bara en ekonomisk katastrof, det får helt enkelt inte hända. Kättingarna som håller riggen på plats är dess livlinor. De måste hålla för alla påfrestningar dygnet runt, året runt, i storm och orkan LÄNKAR Därför ställer oljeföretagen extremt höga krav på material och kvalitet. Ingen kedja är bättre än sin svagaste länk, brukar man säga. Det gäller verkligen för Ramnäs Bruk. En oljerigg kan ha st länkar. Ingen får brista. Mats Sohlström är teknisk direktör för Ramnäs Bruk AB. Han har arbetat på bruket sedan 1988 i flera olika befattningar. När det gäller säkerhetstänkande måste vi ligga i framkant, säger Mats Sohlström. Dels kräver våra kunder det, dels våra norska ägare. Vi arbetar i en farlig miljö, heta arbeten, tunga lyft, traverser etc. Ramnäs Bruk ligger nio kilometer från närmaste räddningstjänst, som finns i Surah a m m a r. Å r l i g e n g ö r s kontroller och man går igenom brandskyddet. På 1990-talet uppstod en brand på Ramnäs Bruk som gjorde att bruket stod still i över ett halvår. Halva personalen idag, fanns med redan då. Det utgjorde en varningsklocka och om något sådant skulle hända idag vore det en katastrof. Inte visste vi att det kunde brinna i betong, men det gjorde det då, berättar Mats Sohlström. Branden utvecklade sig 4

5 SYSTEMATSISKT BRANDSKYDDSARBETE rhet och kvalitet Utvägen har varit väldigt professionella, seriösa och serviceminded i hela den här processen, säger Mats Sohlström. väldigt fort och vi hann inte med att släcka själva. Utvägen kom in på Ramnäs för ett år sedan och fick i uppdrag att göra en nulägesanalys för brandsäkerheten. Resultatet blev först att utrymningsvägar och skyltning fick uppdateras. Därefter genomfördes brandskyddsutbildning för samtliga 105 anställda i ett antal omgångar, eftersom bruket jobbar i skift. Det bästa med utbildningen är att alla börjar tänka i termer av brandsäkerhet, berättar Mats Sohlström. Senare genomförde vi också sju olika utrymningsövningar. Helt oförberedda övningar, som gav stora insikter, eftersom vi kunde identifiera en del brister. TVÅ SAKNADES Om det hade varit på riktigt hade vi förlorat två arbetskamrater. Dessa två arbetade i ett angränsande rum, ett ställverk, och glömdes bort när lokalerna utrymdes. När folk förstod det blev övningen mycket realistisk. Till övningen använde man handdrivna sirener och dessa visade sig också ha vissa brister, då en av dem inte fungerade under en övning. Det tog ett tag innan man insåg att man inte kunde låta det vara, så istället fick man ropa Det brinner! Utrym lokalen! Det är nyttigt när saker och ting inte fungerar som de ska, det är då man lär sig att lösa situationen, säger Mats Sohlström. Men vad gäller utrymningsledarnas uppgifter och personalens agerande, så gick det galant. Alla (utom två) kunde räknas in på återsamlingsplatsen efteråt. Lärdomen blir att människoliv alltid måste sättas främst. Idag har Ramnäs Bruk sex stycken utrymningsledare i de tre skiften, två på produktion, två på huvudkontoret och två på underhållsavdelningen. Man har även utbildat två brandskyddsansvariga. Den 27 maj utbildar Utvägen samtliga Ramnäs utrymningsledare med fördjupad utbildning efter de brister och erfarenheter som erhölls efter de sju utrymningsövningarna. UTVÄGEN PROFFS Utvägen har varit väldigt professionella, seriösa och serviceminded i hela den här processen, slår Mats Sohlström fast. De känns inte som vilken underleverantör som helst, de tar ett stort ansvar och känner väl till vår verksamhet, vilket är viktigt. Det har varit mycket lärorikt och ett nyttigt uppvaknande att gå igenom de här bitarna, säger Mats Sohlström. Alla är mycket nöjda och hela personalen har nu alltmer börjat tänka brandskydd och säkerhet. Under 1700-talet kom Ramnäs att ägas av två familjer; Schenström och Tersmeden. Dessa lät uppföra varsin herrgård. I bakgrunden syns den Schenströmska herrgården från 1762 som idag används som hotell och konferensanläggning. FAKTA OM RAMNÄS BRUK Ramnäs är en bruksort med gamla anor. Redan år 1590 anlades den första stångjärnshammaren vid Kolbäcksån av Katarina Stenbock, som fått området i änkepension efter maken kung Gustav Vasa. Hammaren fick därför namnet Kungshammaren. Tackjärnet fick man från olika hyttor belägna uppströms. Bruket växte, och vid 1600-talets mitt hade ytterligare fyra hamrar uppförts vid forsarna i Ramnäs. Med tiden kom kätting att bli Ramnäs egen produkt. Den gamla kättingsmedjan byggd i slaggtegel är bevarad. Under 1930-talet började man även tillverka rostfria diskbänkar. Idag är produktionen delad på flera företag, men kätting tillverkas alltjämt. Ramnäs kättingar har 25 procent av världsmarknaden. I jämförelse har Volvo 0,2 procent av bilmarknaden. En kätting till en oljerigg kan hålla i upp till 25 år. 5

6 KONTINUERLIGT BRANDSKYDDSARBETE PROFILEN Brandskydd och kunglig must Sedan fyra år tillbaka har Utvägen hjälpt till att skapa en säkrare arbetsplats för Kiviks Musteri, med alla deras olika byggnader och all personal. Och nu är Kivik mer aktuell än någonsin med kunglig must till prinsessbröllopet. Profilen Gert Malmgren Utvägen Skåne Syd Jag är alltid nyfiken Namn: Gert Malmgren Född: 1952 Bor: Höllviken Yrke: Ansvarig för Utvägen Skåne Syd Familj: Gift med Gudrun, två utflugna döttrar. Fritid: Golf (hcp 18,4), hus och hem. År 2006 kontaktade Kivik Musteri Utvägen Skåne Syd för att se över brand- och utrymningsskyddet i deras olika hus på Österlen. Hela personalen utbildades i praktisk brandsläckningsutbildning och utrymningsövningar genomfördes. Utrymningsledarna på Kivik fick också särskild utbildning. Utvägen gick igenom alla lokaler inom Kiviks Musteri, vilket innefattar fabriker, kontor, butik, restaurang, museum och även Kronovalls Slott. Många av husen och lokalerna är gamla och var i behov av att ses över i brand- och utrymningshänseende, vilket nu är klart. Men översyn och utbildning fortsätter kontinuerligt. Gert Malmgren har stående uppdrag från Kiviks Musteri och det framgångsrika samarbetet fortsätter. Nu är Kivik aktuellt i samband med prinsessbröllopet i sommar. Ett antal företag blev tidigare tillfrågade om de vill bidra med sina produkter till den officiella bröllopsserien och Kiviks Musteri är ett av dem. Det är en enorm ära för oss att ha fått frågan av Hovet om att få vara med i detta sammanhang, berättar Mikael Ek, marknadschef på Kiviks Musteri. Kiviks Musteri bidrar med åtta äpplebaserade drycker till den officiella bröllopsserien. Dekorerna följer den visuella profil som tagits fram till Kronprinsessparets bröllop. Huvudtemat utgörs av ett mönster som ursprungligen kommer från Drottningholms slott och för att ytterligare skapa ett enhetligt uttryck har en färgskala tagits fram som tar fasta på det svenska, det kungliga och den aktuella försommartiden. Från och med maj månad kommer flertalet av produkterna att finnas i dagligvarubutiker i hela Sverige. Bakom den officiella bröllopsserien finns tanken att göra gott och en del av intäkten från produktförsäljningen går till Kronprinsessparets Bröllopsstiftelse, vars syfte är att motverka utanförskap och främja god hälsa bland barn och ungdomar i Sverige. Läs mer på och DETTA HAR UTVÄGEN GJORT HOS KIVIK Nulägesanalys Uppmärkning av utrymningsvägar Utrymningsledarutbildning Praktisk brandsläckningsövning Utrymningsövning Systematisk utrymnings- och brandskyddskontroll SUBK Jag är alltid nyfiken och gillar därför att gå in i saker som jag aldrig provat på förut, säger Gert Malmgren, ny franchisetagare i Skåne Syd. Tidigare hette det Malmö Syd, men eftersom ansvarområdet är de elva sydligaste kommunerna i Skåne är namnbytet mer rätt. Gert Malmgren tog över franchiserättigheterna för Malmö Syd från den 1 juli Han kommer närmast från egna bolaget Kvalificera Sverige AB, som sysslar med kvalitetssäkring och systematiskt arbetsmiljöarbete. Jag gillar Utvägens koncept, det är brett, djupt, komplett och det är alltid uppdaterat gentemot gällande regelverk, säger Gert. Här finns allt: mjukvara i form av konsultandet, vilket jag älskar, hårdvara i form av skyltar, linjer, etc och utbildningsdelen. Det är bra, för det finns alltid någon ända man kan börja i när man kontaktar en ny kund, eller så finns en annan ända att fortsätta på när man kontaktar en gammal kund. Alla kunder är unika. Varje uppdrag är som att börja ett nytt jobb. Du ska identifiera problemet och sedan lösa det. Det finns ingen standardlösning, det är det som är så roligt, säger Gert Malmgren. Men den allra viktigaste dimensionen i att vara Utvägare är att allt vi gör och allt vi säljer är 100 procent nyttigheter för att förebygga och för att minimera skador på människor och egendom vid brand. Utvägen är en kompetent och viktig resurs i det arbetet! Den känslan är fin, avslutar Gert Malmgren. 6

7 UTBILDNING TÄVLING/TIPSET Zu Casa framtidens ledningssystem redan idag ANVÄNDARE Utvägens system för systematiskt brandskydd i webbversion används nu hos flera av Utvägens kunder med gott resultat. Och systemet har fått ett namn: Zu Casa. Så här beskriver Anders Sors, projektledare för Zu Casa, fördelarna och varför systemet är så unikt: Zu Casa utgår från användarens behov och anpassas helt efter det. Systemet är enkelt att använda, tillgängligt från vilken dator som helst, kräver inga progamvaror eller uppdateringar. Det är överblickbart och ger full kontroll, styrning och säkerhet. Dessutom finns ett inbyggt system för påminnelser som hjälper användaren att utföra åtgärder i tid. Zu Casa är i grunden ett system för systemetiskt brandskydd, men konstruerat så att det fungerar för all sorts kontroll, ledning och styrning när det gäller fastigheter. För företag som har flera verksamheter, framför allt när verksamheterna är spridda över landet, är detta ett utmärkt ledningssystem. Det ger en total överblick, vilket gör att man konstant har en uppdaterad bild av hur läget för verksamheterna ser ut. TIPSET Brandskydd i fritidsbåtar En skadad eller förstörd båt kan du få ersättning för om du har en båtförsäkring, men människoliv är oersättliga. Vanligaste orsaken till båtbränder är att bränsle har förångats och antänts av en låga eller gnista. Här följer ett antal grundregler för brandsäkerhet ombord. OM BÅTEN BÖRJAR BRINNA Stanna motorn. Styr fören mot vinden. Använd handbrandsläckaren. Stäng av bränsle- och gasolsystem. Stäng av huvudströmmen. Släck pyrande brandhärdar med vatten. Allt detta kan du inte göra samtidigt. Det är situationen som bestämmer ordningsföljden. Göteborgs nye starke man Utvägen Göteborg förstärker kontoret med Bengt Lubbe Almgren 55 år, som börjat som utrymningskonsult. Bengt har ett spännande förflutet i musik- och filmbranschen. De senaste 25 åren har han arbetat i olika filmbolag, som bland annat säljare och distriktschef. Utvägens koncept är mycket spännande, säger han. Det ger mig en utmaning, eftersom det handlar mycket om kunskapsbaserade produkter. Bengt bor i Borås har fru och två barn. På fritiden blir det film, musik och sport. Bengt Lubbe Almgren, ny utrymningskonsult på Utvägen Göteborg. Färgblind eller snöblind? Lös vår tankenöt. Maila ditt svar senast den 30 september 2010 till Glöm inte att skriva namn, företag och telefonnummer i mailet. Vi lottar ut fem hushållsbrandvarnare bland de rätta svaren. Vinnarna meddelas personligen. RÄTT SVAR FRÅN UTVÄGENYTT NR 2-09: Det räcker med en enda vägning. Lösningen är att kungen lägger 55 mynt samtidigt på vågen. 1 mynt från landskap 1, 2 mynt från landskap 2 osv. Från landskap 10 lägger han alltså 10 mynt. Om ingen landskap hade skattefuskat så skulle vågen visa 1100 gram DETTA NUMMERS GÅTA: Du är i ett litet hus, som består av ett rum med fyra väggar. Det finns fyra fönster, ett på varje vägg. Alla fönster ger dig utsikt åt söder. Det är mitt i sommaren. Fönstren är omålade. Stugan är röd och himmelen blå. En björn går förbi fönstret. Vilken färg har björnen? (55 * 20 gram). Men det gör den inte. När kungen ser vad vågen visar så vet han genast vilket landskap som har fuskat. Exempel: Om vågen visar 1097 gram så fattas det 3 gram. Eftersom fuskmynten väger 0,5 gram för lite så betyder 3 gram att 6 av mynten väger för lite. Och då är det landskap 6 som har skattefuskat. TÄNK PÅ ATT Kontrollera slangar, rörledningar och kopplingar till bränsle och gasolutrustning regelbundet. Stäng av motorn vid tankning. Lösa tankar ska fyllas på utanför båten. Placera gasolflaskor utanför ruffen i ett avskilt och ventilerat utrymme. Köp endast värmare som är gjorda för båtar. Undvik lösa värmeaggregat. Vädra utrymmet där motorn finns innan motorn startas. Rök inte vid hantering av bränsle. Stäng huvudströmbrytaren när båten inte används. Förebygg risk för gnistor från elektriska komponenter genom att underhålla elektrisk utrustning och isolera kablar. Tänk på att ett varmt avgasrör kan antända intilliggande brännbara material. BRANDSLÄCKARE Fritidsbåt ska vara utrustad med handbrandsläckare. Att installera gas- och brandvarnare är en god investering. Båt under 10 meter ska ha minst en handbrandsläckare, över 10 meter två släckare. Vi rekommenderar en pulversläckare på minst 2 kg, det vill säga klass 13A 70BC. Släckaren ska vara certifierad av DNV, SBSC eller SWEDAC-ackrediterat certifieringsorgan. Källa: Brandskyddsföreningen 7

8 Returadress: Utvägen Box 64, Uppsala B Porto Betalt Vi hjälper dig med brand- och utrymningssäkerhet Luleå, Umeå, Sundsvall Sandviken Uppsala, Västerås, Stockholm Karlstad Södermanland Harry Gamnes Tel Anders Löthman Tel Per Öster (tf) Tel Kent Fernlund Tel Per Norén Tel Fyrbodal Örebro Linköping Västergötland Jönköping Lars Malmqvist Tel Christer Wilke Tel Thomas Johansson Tel Mikael Grönlund Tel Per Nordh Tel Sydost Göteborg Varberg Skåne Väst Skåne Syd Mikael Leijon Tel Robert Åkerberg Tel Tore Pettersson Tel Kjell Kristiansson Tel Gert Malmgren Tel Utvägen har arbetat med rådgivning om brandsäkerhet och utrymning i över 30 år Vi finns på ett 20-tal platser i Svergie och vårt huvudkontor ligger i Uppsala. Besök gärna vår hemsida för mer information och fler referenser. 8 Huvudkontor Utvägen AB, Box 64, Sågargatan 10, Uppsala. Tel: Fax: E-post:

utvägenytt Vi har ansvar för 400 000 besökare varje år Linda von Essen-Sylvén, Elmia:

utvägenytt Vi har ansvar för 400 000 besökare varje år Linda von Essen-Sylvén, Elmia: INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 2-2009 utvägenytt Linda von Essen-Sylvén, Elmia: Vi har ansvar för 400 000 besökare varje år LEDNINGSSYSTEM PÅ WEBBEN 3 ELMIA OCH KRISHANTERING

Läs mer

UTVÄGENytt Brandskydd/SBA Utrymning Tillgänglighet Utbildning

UTVÄGENytt Brandskydd/SBA Utrymning Tillgänglighet Utbildning Nr 1/2014 UTVÄGENytt Brandskydd/SBA Utrymning Tillgänglighet Utbildning Full kontroll över brandskyddet ZuCasa är ypperlig! LEDARE / PÅ NYA PLATSER 2 SIMRISHAMN MÄRKER UTE 3 ZU CASA PÅ 600 000 M 2 4 5

Läs mer

utvägenytt Hög säkerhet gjorde försäkringsbolaget tryggt Michael Sundström, Sundström Safety Sid 4

utvägenytt Hög säkerhet gjorde försäkringsbolaget tryggt Michael Sundström, Sundström Safety Sid 4 INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 2-2007 utvägenytt Hög säkerhet gjorde försäkringsbolaget tryggt Michael Sundström, Sundström Safety Sid 4 FRÄLSNINGSARMÉN VÄRNAR OM SITT HÄRBÄRGE

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Båtgalen. Sommarens smakupplevelse. Anders Strömsten kopplar av på havet

Båtgalen. Sommarens smakupplevelse. Anders Strömsten kopplar av på havet Ett magasin från Office IT-Partner #1 2012 Sommarens smakupplevelse Matspalten tipsar Årets grönaste datorhall tillhör Office IT-Partner Så använder du ipad i jobbet på bästa sätt Begreppet IT har blivit

Läs mer

Uppåt hos sotarna på Gotland

Uppåt hos sotarna på Gotland Räddningsverkets tidning Nr 1 Februari 2006 Uppåt hos sotarna på Gotland sidan 10 Brandsäkerhet vid nybygge Samhället på väg förlora kontrollen sidan 6 Toppmilitär tar täten på Räddningsverket sidan 4

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

Barnen lär sig brandskydd

Barnen lär sig brandskydd LARMET GÅR EN INFORMATIONSBILAGA FRÅN RÄDDNINGSTJÄNSTEN Tryggt på semestern Så blir du säkrare i ditt fritidshus Farligt arbete vid olyckor Projekt för en ökad säkerhet Barnen lär sig brandskydd Räddningstjänsten

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Tiotusentals vill ha antiviraler. Ibland smartast att inte samverka. Jag är inte ute för att provocera SAMVERKAN SID 14 INTERVJUN SID 16

Tiotusentals vill ha antiviraler. Ibland smartast att inte samverka. Jag är inte ute för att provocera SAMVERKAN SID 14 INTERVJUN SID 16 SAMVERKAN SID 14 INTERVJUN SID 16 Ibland smartast att inte samverka Jag är inte ute för att provocera En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #3 2009 Punkteringssprej ökad risk

Läs mer

Mål och affärsidé. 2 marknadsföring / kapitel marknadsföring 5 mål och affärsidé

Mål och affärsidé. 2 marknadsföring / kapitel marknadsföring 5 mål och affärsidé Mål och affärsidé 5 Med utgångspunkt från nulägesanalysen blir nästa steg att fundera på, och formulera, verksamhetens mål. Vad vill vi uppnå? Vad har vi för kortsiktiga mål? Vad ska vi satsa på de närmaste

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på MyBusiness no.3 no.1 En tidning från PwC Magazine 2012 2013 för dig som företagare Street smart Sociala medier lyfter Junkyard 11 frågor du måste svara ja på Driva Så ökar du tempot i lågkonjunkturen Utveckla

Läs mer

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se En tidning om stambyten. 2013 Dags för stambyte? www.m3bygg.se 2 Att vi har lång erfarenhet och stor kompetens att arbeta med kvarboende har gett M3 Bygg ett gott rykte. Vi tar alltid hänsyn till att vi

Läs mer

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB Tema: Rätt kompetens i företaget vad är det och hur behåller du den? Nr 1 maj 2011 Ett magasin från Combitech AB Rekrytering framför publik Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten

Läs mer

Kunskap & Kompetens. Är det dags att reformera deltidskårerna i grunden? Läs och förstå både lag och räddningstjänstbegrepp

Kunskap & Kompetens. Är det dags att reformera deltidskårerna i grunden? Läs och förstå både lag och räddningstjänstbegrepp Föreningen Sveriges Brandbefäl nr 4 2012 Kunskap & Kompetens Läs och förstå både lag och räddningstjänstbegrepp Är det dags att reformera deltidskårerna i grunden? Sid 12 Sid 22 Sid 17 Sid 20 Sid 35 Användarna

Läs mer

Nu har Posten järnkoll på passersystemen

Nu har Posten järnkoll på passersystemen Nu har Posten järnkoll på passersystemen ASSA ARX var första valet när PostNord bytte passersystem. s 12 15 3 13 SMARTair i Ullared Säkerhet i skolor ASSAs passersystem underlättar i Gekåsbyn. s 4 7 Skolsäkerhetsexpert

Läs mer

Uppror mot kortavgifter!

Uppror mot kortavgifter! Nr 4 November 2013 Uppror mot kortavgifter! Lagskolan, del 4 Skaffa hjärtstartare! Central styrning eller entreprenör? DÄR DRÖMMAR FÖDS OCH ENTUSIASTER MÖTS! Med våra tidningar erbjuds dina kunder fartfyllda

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

VEM VINNER? företag 2012

VEM VINNER? företag 2012 företag 2012 KATEGORI Årets Marknadsförare KATEGORI Årets Företagare VEM VINNER? KATEGORI Årets Nyföretagare KATEGORI Årets Innovatör ÅRETS FEST MED PRISUTDELNING ONSDAG 29 FEBRUARI KL 18:00-24:00 STADSHUSET

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

PROTONEN. Nyheter från Proton Group

PROTONEN. Nyheter från Proton Group PROTONEN Nyheter från Proton Group 2:2008 Så klarar vi krisen i fordonsindustrin Möt Proton Finishings nya VD Hos Caretec går människan före tekniken Belysning på lager med intelligent armatur innehåll

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare.

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare. Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. Som ni vet så är hållbarhet, eller SKF Care som vi kallar det, vår ledstjärna sedan lång tid tillbaka. Det är lika viktigt för oss

Läs mer

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2011 BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT Läs mer om Jonas Karlsson sidan 6 SAMHÄLLSINSATS FÖR OLJESANERING PÅ TJÖRN Under drygt en månad

Läs mer

Kontakt KÄRNKRAFT. Midroc-krysset. Midroc Electros nya avdelning satsar hårt

Kontakt KÄRNKRAFT. Midroc-krysset. Midroc Electros nya avdelning satsar hårt Kontakt Nr 1 2009 Nyheter från Midroc Electro AB CRANE SYSTEMS FRAMGÅNGAR Evighetsmaskinen Keijo Sandviks smarta lagerlösning STÄLLVERKET MÅNGA VILL HA Midroc-krysset Ljusare tider för KÄRNKRAFT Midroc

Läs mer

Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008. Insats skogsbrand. Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen

Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008. Insats skogsbrand. Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008 Insats skogsbrand Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen 2 inledaren Sirenen Nr 5 Augusti 2008 Dramatisk sommar och stormig höst

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

med ett leende FRAMGÅNG print är mer än du tror högtflygande sponsorskap AIR WIPP LEVER FÖR SIN SPORT Gör succé vid grillen!

med ett leende FRAMGÅNG print är mer än du tror högtflygande sponsorskap AIR WIPP LEVER FÖR SIN SPORT Gör succé vid grillen! Ett magasin från Office IT-Partner #1 2013 print är mer än du tror PARTNER FÖRKLARAR HUR högtflygande sponsorskap AIR WIPP LEVER FÖR SIN SPORT Gör succé vid grillen! FRAMGÅNG med ett leende MIKAEL SLÅR

Läs mer