utvägenytt Personalen har börjat tänka brandskydd och säkerhet Mats Sohlström, Ramnäs Bruk:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "utvägenytt Personalen har börjat tänka brandskydd och säkerhet Mats Sohlström, Ramnäs Bruk:"

Transkript

1 INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR utvägenytt Mats Sohlström, Ramnäs Bruk: Personalen har börjat tänka brandskydd och säkerhet UTRYMNINGSSÄKERHET I RYMNINGSSÄKERT HUS 3 RAMNÄS SÄKERHETSTÄNKANDE 4 PROFILEN GERT MALMGREN 5 KIVIK GER KUNGLIG MUST 6 ZU CASA ÄR HÄR 7 1

2 LEDARE NOTISER Behovet av säkerhet blir ännu större i högkonjunktur Många företag, kommuner, sjukhus och förvaltningar har under de senaste åren varit förståndiga nog att inse att man ska satsa på brand- och utrymningssäkerhet i lågkonjunktur. Utvägen har därför inte drabbats av nedskärningar eller nämnvärd tillbakagång som många andra. Långsiktighet, planering och säkerhet är inte lika känsligt för konjunktursvängningar, vilket naturligtvis är bra. Nu vänder det, säger analytikerna, nu vågar företagen göra investeringar igen. Men när det gäller säkerhetsfrågor kan man inte lägga dem åt sidan för den skull. För många företag, särskilt inom industrin, som ofta är utsatt för större säkerhetsrisker kan högkonjunktur innebära större påfrestningar på maskiner och personal, fler skift och högre belastning. Då får inte säkerheten komma på undantag. Läs på nästa uppslag om hur Ramnäs Bruk satsar mycket tid och energi på säkerhet och kvalitet. För deras del är det intimt förknippat med deras produkter, kätting till offshore-marknaden, men borde inte alla företag tänka så? Alla förestag månar väl om sin kvalitet, säkerhet och personal? Ett systematiskt brandskyddsarbete innebär att man konstant och kontinuerligt uppmärksammar företagets och personalens säkerhet. Det har inget att göra med om försäljningen går bra eller dåligt. Trevlig läsning! Per Öster, VD Utvägen. Risken för brand är många gånger större i högkonjunktur PER ÖSTER, VD UTVÄGEN Utvägenytt nr På nya platser NY ANSVARIG I SKÅNE VÄST Kjell Kristiansson har tillträtt som ny franchisetagare på Utvägen Skåne Väst. Kjell har en bred erfarenhet från bland annat kopiator branschen som säljare, filialchef på Hemglass, butikschef på Expert och varuhuschef på ElGiganten. Jag gillar Utvägens koncept och tror mycket på att kunna fylla de behov som finns på marknaden av brand och utrymningssäkerhet, säger Kjell. Att arbeta med säkerhetsprodukter och tjänster ligger i tiden. Det känns meningsfullt och viktigt att arbeta med Utvägens produkter. Jag tror att konsulttjänsterna har en stor potential att växa, likaså utbildning och vår nya nättjänst Zu Casa. JÖNKÖPING FÖRSTÄRKER Lucas Häll har tillträtt en tjänst som säljare på Utvägen Jönköping. Lucas är 57 år och har tidigare bland annat arbetat inom förpackningsindustrin och inom IT-sektorn, i flera arbetsledande befattningar, som PCtekniker, IT-samordnare och utbildare. Jag känner för Utvägens målsättning där samhällets alla krav utgör en bas, säger Lucas. Jag tror att jag kan vara en viktig resurs inom brandoch utrymningssäkerhet och tillföra konsulthjälp, teknik och utbildning. På fritiden odlar Lucas många intressen, bland annat i kolonilotten, naturen och resor. På nya platser... 2 Utrymning i rymningssäkert hus... 3 Högt säkerhetstänkande på Ramnäs Bruk Kivik levererar kunglig must...6 Profilen: Gert Malmgren, Utvägen Skåne Syd...6 Zu Casa framtidens ledningssytem redan idag... 7 Tävling... 7 Tipset: Båtbränder... 7 Här finns vi!...8 Utvägenytt görs av IFK Media. Redaktör: Andreas Lindberg tel Omslagsfoto: IStockPhoto 2

3 UTRYMNINGSSÄKERHET Utrymningssäkerhet i rymningssäker lokal Utvägen har fått ett udda uppdrag som är intressant ur två synvinklar: att göra ett rymningssäkert häkte utrymningssäkert, samtidigt som uppmärkningen sker kontinuerligt under byggets gång. Byggarbetsplatser omgärdas av en rad olika säkerhetsföreskrifter, bland annat kring brandskydd och utrymningssäkerhet. Skanska bygger just nu ett nytt häkte i Sollentuna utanför Stockholm, med 250 celler som ska tas i bruk i januari Utvägen ansvarar för uppmärkning av utrymningsvägarna. Särskilda förutsättningar råder vid byggarbetsplatser. Säkerhetstänkandet är mycket högt. ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR Det är speciella omständigheter vad gäller utrymningssäkerhet på ett bygge, berättar Leif Holmgren som är säkerhetsansvarig på Skanskas bygge i Sollentuna. Eftersom arbetsplatsen hela tiden förändras och byggs till kan förutsättningarna ändras mycket snabbt. Då är det bra att anlita konsulter som Utvägen, som kan hålla uppmärkningen kontinuerligt uppdaterad. Byggarbetsplatser är farliga arbetsplatser, ändå är det ytterst ovanligt med bränder. På Skanska sätter vi alltid människans trygghet först, säger Leif Holmgren. Vi går skyddsronder kontinuerligt, ser till att brandsläckare alltid finns på plats etc. Häktet i Sollentuna är ett speciellt bygge i och med att när det står färdigt måste det vara rymningssäkert. Det betyder att det är uppbyggt med många celler, dörrar och avgränsade utvägar. Det i sin tur ställer stora krav på hur utrymningsvägarna ska gå. TVÅ UTVÄGAR Vi ser alltid till att det ska finnas minst två vägar till och från den sektion vi arbetar i, berättar Leif Holmgren. Ibland kan vägen till och från vara en byggnadsställning, men då måste man se till att det finns stegar, eftersom hissarna inte kan användas vid brand. GÖRS PÅ BÄSTA SÄTT Utvägen har skött sitt arbete mycket bra, jag har ingenting att klaga på, säger Leif Holmgren. Vi skulle aldrig hinna med det jobbet som de gör, dessutom har de kunskapen om hur det ska göras på bästa sätt. Ansvaret ligger dock alltid på oss. Nytt och gammalt i Mälardalen Utvägens region Mälardalen har omorganiserat och nyanställt personal. Håkan Hedermo, som tidigare arbetade på huvudkontoret har kommit tillbaka, nu som säljare. Under ett år har han drivit restaurang i Enköping, vilket gett många insikter. Det är roligt att vara tillbaka. Ett år som restaurangägare har gett mig många erfarenheter hur viktigt brandskyddsarbete är i praktiken, säger han. Inte minst kontakten med myndigheter och se till att alla lagar och förordningar efterlevs har gett mig mycket. Jonas Engman, som tidigare arbetade som konsult har bytt befattning och är nu säljare på Utvägen Mälardalen. Håkan och Jonas, nygamla på Utvägen Mälardalen. 3

4 SYSTEMATSIKT BRANDSKYDDSARBETE Järnhårda krav på säke Farliga heta jobb, tunga lyft och traverser förekommer på Ramnäs Bruk. På Ramnäs Bruk sätts alltid säkerhet och kvalitet i första rummet. För att vara kvar på marknaden krävs att man konstant ligger i framkant. Kundernas krav styr brukets produktion och genom sina norska ägare är säkerhetsföreskrifterna ännu högre än de svenska. Ramnäs Bruk tillverkar och exporterar ankarkätting till offshoreindustrin, en bransch som ställer extremt höga krav på kvalitet och säkerheten till havs. Det finns endast fem leverantörer av kätting till oljeplattformar i världen. Ramnäs Bruk är en av dem. En medelstor oljeplattform kostar 7,5 miljarder kronor och kan ha arbetare. Det är alltså stora kostnader och många människor som arbetar i en hårt utsatt miljö. En oljerigg som sliter sig eller sjunker är inte bara en ekonomisk katastrof, det får helt enkelt inte hända. Kättingarna som håller riggen på plats är dess livlinor. De måste hålla för alla påfrestningar dygnet runt, året runt, i storm och orkan LÄNKAR Därför ställer oljeföretagen extremt höga krav på material och kvalitet. Ingen kedja är bättre än sin svagaste länk, brukar man säga. Det gäller verkligen för Ramnäs Bruk. En oljerigg kan ha st länkar. Ingen får brista. Mats Sohlström är teknisk direktör för Ramnäs Bruk AB. Han har arbetat på bruket sedan 1988 i flera olika befattningar. När det gäller säkerhetstänkande måste vi ligga i framkant, säger Mats Sohlström. Dels kräver våra kunder det, dels våra norska ägare. Vi arbetar i en farlig miljö, heta arbeten, tunga lyft, traverser etc. Ramnäs Bruk ligger nio kilometer från närmaste räddningstjänst, som finns i Surah a m m a r. Å r l i g e n g ö r s kontroller och man går igenom brandskyddet. På 1990-talet uppstod en brand på Ramnäs Bruk som gjorde att bruket stod still i över ett halvår. Halva personalen idag, fanns med redan då. Det utgjorde en varningsklocka och om något sådant skulle hända idag vore det en katastrof. Inte visste vi att det kunde brinna i betong, men det gjorde det då, berättar Mats Sohlström. Branden utvecklade sig 4

5 SYSTEMATSISKT BRANDSKYDDSARBETE rhet och kvalitet Utvägen har varit väldigt professionella, seriösa och serviceminded i hela den här processen, säger Mats Sohlström. väldigt fort och vi hann inte med att släcka själva. Utvägen kom in på Ramnäs för ett år sedan och fick i uppdrag att göra en nulägesanalys för brandsäkerheten. Resultatet blev först att utrymningsvägar och skyltning fick uppdateras. Därefter genomfördes brandskyddsutbildning för samtliga 105 anställda i ett antal omgångar, eftersom bruket jobbar i skift. Det bästa med utbildningen är att alla börjar tänka i termer av brandsäkerhet, berättar Mats Sohlström. Senare genomförde vi också sju olika utrymningsövningar. Helt oförberedda övningar, som gav stora insikter, eftersom vi kunde identifiera en del brister. TVÅ SAKNADES Om det hade varit på riktigt hade vi förlorat två arbetskamrater. Dessa två arbetade i ett angränsande rum, ett ställverk, och glömdes bort när lokalerna utrymdes. När folk förstod det blev övningen mycket realistisk. Till övningen använde man handdrivna sirener och dessa visade sig också ha vissa brister, då en av dem inte fungerade under en övning. Det tog ett tag innan man insåg att man inte kunde låta det vara, så istället fick man ropa Det brinner! Utrym lokalen! Det är nyttigt när saker och ting inte fungerar som de ska, det är då man lär sig att lösa situationen, säger Mats Sohlström. Men vad gäller utrymningsledarnas uppgifter och personalens agerande, så gick det galant. Alla (utom två) kunde räknas in på återsamlingsplatsen efteråt. Lärdomen blir att människoliv alltid måste sättas främst. Idag har Ramnäs Bruk sex stycken utrymningsledare i de tre skiften, två på produktion, två på huvudkontoret och två på underhållsavdelningen. Man har även utbildat två brandskyddsansvariga. Den 27 maj utbildar Utvägen samtliga Ramnäs utrymningsledare med fördjupad utbildning efter de brister och erfarenheter som erhölls efter de sju utrymningsövningarna. UTVÄGEN PROFFS Utvägen har varit väldigt professionella, seriösa och serviceminded i hela den här processen, slår Mats Sohlström fast. De känns inte som vilken underleverantör som helst, de tar ett stort ansvar och känner väl till vår verksamhet, vilket är viktigt. Det har varit mycket lärorikt och ett nyttigt uppvaknande att gå igenom de här bitarna, säger Mats Sohlström. Alla är mycket nöjda och hela personalen har nu alltmer börjat tänka brandskydd och säkerhet. Under 1700-talet kom Ramnäs att ägas av två familjer; Schenström och Tersmeden. Dessa lät uppföra varsin herrgård. I bakgrunden syns den Schenströmska herrgården från 1762 som idag används som hotell och konferensanläggning. FAKTA OM RAMNÄS BRUK Ramnäs är en bruksort med gamla anor. Redan år 1590 anlades den första stångjärnshammaren vid Kolbäcksån av Katarina Stenbock, som fått området i änkepension efter maken kung Gustav Vasa. Hammaren fick därför namnet Kungshammaren. Tackjärnet fick man från olika hyttor belägna uppströms. Bruket växte, och vid 1600-talets mitt hade ytterligare fyra hamrar uppförts vid forsarna i Ramnäs. Med tiden kom kätting att bli Ramnäs egen produkt. Den gamla kättingsmedjan byggd i slaggtegel är bevarad. Under 1930-talet började man även tillverka rostfria diskbänkar. Idag är produktionen delad på flera företag, men kätting tillverkas alltjämt. Ramnäs kättingar har 25 procent av världsmarknaden. I jämförelse har Volvo 0,2 procent av bilmarknaden. En kätting till en oljerigg kan hålla i upp till 25 år. 5

6 KONTINUERLIGT BRANDSKYDDSARBETE PROFILEN Brandskydd och kunglig must Sedan fyra år tillbaka har Utvägen hjälpt till att skapa en säkrare arbetsplats för Kiviks Musteri, med alla deras olika byggnader och all personal. Och nu är Kivik mer aktuell än någonsin med kunglig must till prinsessbröllopet. Profilen Gert Malmgren Utvägen Skåne Syd Jag är alltid nyfiken Namn: Gert Malmgren Född: 1952 Bor: Höllviken Yrke: Ansvarig för Utvägen Skåne Syd Familj: Gift med Gudrun, två utflugna döttrar. Fritid: Golf (hcp 18,4), hus och hem. År 2006 kontaktade Kivik Musteri Utvägen Skåne Syd för att se över brand- och utrymningsskyddet i deras olika hus på Österlen. Hela personalen utbildades i praktisk brandsläckningsutbildning och utrymningsövningar genomfördes. Utrymningsledarna på Kivik fick också särskild utbildning. Utvägen gick igenom alla lokaler inom Kiviks Musteri, vilket innefattar fabriker, kontor, butik, restaurang, museum och även Kronovalls Slott. Många av husen och lokalerna är gamla och var i behov av att ses över i brand- och utrymningshänseende, vilket nu är klart. Men översyn och utbildning fortsätter kontinuerligt. Gert Malmgren har stående uppdrag från Kiviks Musteri och det framgångsrika samarbetet fortsätter. Nu är Kivik aktuellt i samband med prinsessbröllopet i sommar. Ett antal företag blev tidigare tillfrågade om de vill bidra med sina produkter till den officiella bröllopsserien och Kiviks Musteri är ett av dem. Det är en enorm ära för oss att ha fått frågan av Hovet om att få vara med i detta sammanhang, berättar Mikael Ek, marknadschef på Kiviks Musteri. Kiviks Musteri bidrar med åtta äpplebaserade drycker till den officiella bröllopsserien. Dekorerna följer den visuella profil som tagits fram till Kronprinsessparets bröllop. Huvudtemat utgörs av ett mönster som ursprungligen kommer från Drottningholms slott och för att ytterligare skapa ett enhetligt uttryck har en färgskala tagits fram som tar fasta på det svenska, det kungliga och den aktuella försommartiden. Från och med maj månad kommer flertalet av produkterna att finnas i dagligvarubutiker i hela Sverige. Bakom den officiella bröllopsserien finns tanken att göra gott och en del av intäkten från produktförsäljningen går till Kronprinsessparets Bröllopsstiftelse, vars syfte är att motverka utanförskap och främja god hälsa bland barn och ungdomar i Sverige. Läs mer på och DETTA HAR UTVÄGEN GJORT HOS KIVIK Nulägesanalys Uppmärkning av utrymningsvägar Utrymningsledarutbildning Praktisk brandsläckningsövning Utrymningsövning Systematisk utrymnings- och brandskyddskontroll SUBK Jag är alltid nyfiken och gillar därför att gå in i saker som jag aldrig provat på förut, säger Gert Malmgren, ny franchisetagare i Skåne Syd. Tidigare hette det Malmö Syd, men eftersom ansvarområdet är de elva sydligaste kommunerna i Skåne är namnbytet mer rätt. Gert Malmgren tog över franchiserättigheterna för Malmö Syd från den 1 juli Han kommer närmast från egna bolaget Kvalificera Sverige AB, som sysslar med kvalitetssäkring och systematiskt arbetsmiljöarbete. Jag gillar Utvägens koncept, det är brett, djupt, komplett och det är alltid uppdaterat gentemot gällande regelverk, säger Gert. Här finns allt: mjukvara i form av konsultandet, vilket jag älskar, hårdvara i form av skyltar, linjer, etc och utbildningsdelen. Det är bra, för det finns alltid någon ända man kan börja i när man kontaktar en ny kund, eller så finns en annan ända att fortsätta på när man kontaktar en gammal kund. Alla kunder är unika. Varje uppdrag är som att börja ett nytt jobb. Du ska identifiera problemet och sedan lösa det. Det finns ingen standardlösning, det är det som är så roligt, säger Gert Malmgren. Men den allra viktigaste dimensionen i att vara Utvägare är att allt vi gör och allt vi säljer är 100 procent nyttigheter för att förebygga och för att minimera skador på människor och egendom vid brand. Utvägen är en kompetent och viktig resurs i det arbetet! Den känslan är fin, avslutar Gert Malmgren. 6

7 UTBILDNING TÄVLING/TIPSET Zu Casa framtidens ledningssystem redan idag ANVÄNDARE Utvägens system för systematiskt brandskydd i webbversion används nu hos flera av Utvägens kunder med gott resultat. Och systemet har fått ett namn: Zu Casa. Så här beskriver Anders Sors, projektledare för Zu Casa, fördelarna och varför systemet är så unikt: Zu Casa utgår från användarens behov och anpassas helt efter det. Systemet är enkelt att använda, tillgängligt från vilken dator som helst, kräver inga progamvaror eller uppdateringar. Det är överblickbart och ger full kontroll, styrning och säkerhet. Dessutom finns ett inbyggt system för påminnelser som hjälper användaren att utföra åtgärder i tid. Zu Casa är i grunden ett system för systemetiskt brandskydd, men konstruerat så att det fungerar för all sorts kontroll, ledning och styrning när det gäller fastigheter. För företag som har flera verksamheter, framför allt när verksamheterna är spridda över landet, är detta ett utmärkt ledningssystem. Det ger en total överblick, vilket gör att man konstant har en uppdaterad bild av hur läget för verksamheterna ser ut. TIPSET Brandskydd i fritidsbåtar En skadad eller förstörd båt kan du få ersättning för om du har en båtförsäkring, men människoliv är oersättliga. Vanligaste orsaken till båtbränder är att bränsle har förångats och antänts av en låga eller gnista. Här följer ett antal grundregler för brandsäkerhet ombord. OM BÅTEN BÖRJAR BRINNA Stanna motorn. Styr fören mot vinden. Använd handbrandsläckaren. Stäng av bränsle- och gasolsystem. Stäng av huvudströmmen. Släck pyrande brandhärdar med vatten. Allt detta kan du inte göra samtidigt. Det är situationen som bestämmer ordningsföljden. Göteborgs nye starke man Utvägen Göteborg förstärker kontoret med Bengt Lubbe Almgren 55 år, som börjat som utrymningskonsult. Bengt har ett spännande förflutet i musik- och filmbranschen. De senaste 25 åren har han arbetat i olika filmbolag, som bland annat säljare och distriktschef. Utvägens koncept är mycket spännande, säger han. Det ger mig en utmaning, eftersom det handlar mycket om kunskapsbaserade produkter. Bengt bor i Borås har fru och två barn. På fritiden blir det film, musik och sport. Bengt Lubbe Almgren, ny utrymningskonsult på Utvägen Göteborg. Färgblind eller snöblind? Lös vår tankenöt. Maila ditt svar senast den 30 september 2010 till Glöm inte att skriva namn, företag och telefonnummer i mailet. Vi lottar ut fem hushållsbrandvarnare bland de rätta svaren. Vinnarna meddelas personligen. RÄTT SVAR FRÅN UTVÄGENYTT NR 2-09: Det räcker med en enda vägning. Lösningen är att kungen lägger 55 mynt samtidigt på vågen. 1 mynt från landskap 1, 2 mynt från landskap 2 osv. Från landskap 10 lägger han alltså 10 mynt. Om ingen landskap hade skattefuskat så skulle vågen visa 1100 gram DETTA NUMMERS GÅTA: Du är i ett litet hus, som består av ett rum med fyra väggar. Det finns fyra fönster, ett på varje vägg. Alla fönster ger dig utsikt åt söder. Det är mitt i sommaren. Fönstren är omålade. Stugan är röd och himmelen blå. En björn går förbi fönstret. Vilken färg har björnen? (55 * 20 gram). Men det gör den inte. När kungen ser vad vågen visar så vet han genast vilket landskap som har fuskat. Exempel: Om vågen visar 1097 gram så fattas det 3 gram. Eftersom fuskmynten väger 0,5 gram för lite så betyder 3 gram att 6 av mynten väger för lite. Och då är det landskap 6 som har skattefuskat. TÄNK PÅ ATT Kontrollera slangar, rörledningar och kopplingar till bränsle och gasolutrustning regelbundet. Stäng av motorn vid tankning. Lösa tankar ska fyllas på utanför båten. Placera gasolflaskor utanför ruffen i ett avskilt och ventilerat utrymme. Köp endast värmare som är gjorda för båtar. Undvik lösa värmeaggregat. Vädra utrymmet där motorn finns innan motorn startas. Rök inte vid hantering av bränsle. Stäng huvudströmbrytaren när båten inte används. Förebygg risk för gnistor från elektriska komponenter genom att underhålla elektrisk utrustning och isolera kablar. Tänk på att ett varmt avgasrör kan antända intilliggande brännbara material. BRANDSLÄCKARE Fritidsbåt ska vara utrustad med handbrandsläckare. Att installera gas- och brandvarnare är en god investering. Båt under 10 meter ska ha minst en handbrandsläckare, över 10 meter två släckare. Vi rekommenderar en pulversläckare på minst 2 kg, det vill säga klass 13A 70BC. Släckaren ska vara certifierad av DNV, SBSC eller SWEDAC-ackrediterat certifieringsorgan. Källa: Brandskyddsföreningen 7

8 Returadress: Utvägen Box 64, Uppsala B Porto Betalt Vi hjälper dig med brand- och utrymningssäkerhet Luleå, Umeå, Sundsvall Sandviken Uppsala, Västerås, Stockholm Karlstad Södermanland Harry Gamnes Tel Anders Löthman Tel Per Öster (tf) Tel Kent Fernlund Tel Per Norén Tel Fyrbodal Örebro Linköping Västergötland Jönköping Lars Malmqvist Tel Christer Wilke Tel Thomas Johansson Tel Mikael Grönlund Tel Per Nordh Tel Sydost Göteborg Varberg Skåne Väst Skåne Syd Mikael Leijon Tel Robert Åkerberg Tel Tore Pettersson Tel Kjell Kristiansson Tel Gert Malmgren Tel Utvägen har arbetat med rådgivning om brandsäkerhet och utrymning i över 30 år Vi finns på ett 20-tal platser i Svergie och vårt huvudkontor ligger i Uppsala. Besök gärna vår hemsida för mer information och fler referenser. 8 Huvudkontor Utvägen AB, Box 64, Sågargatan 10, Uppsala. Tel: Fax: E-post:

utvägenytt Vi har ansvar för 400 000 besökare varje år Linda von Essen-Sylvén, Elmia:

utvägenytt Vi har ansvar för 400 000 besökare varje år Linda von Essen-Sylvén, Elmia: INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 2-2009 utvägenytt Linda von Essen-Sylvén, Elmia: Vi har ansvar för 400 000 besökare varje år LEDNINGSSYSTEM PÅ WEBBEN 3 ELMIA OCH KRISHANTERING

Läs mer

utvägenytt Carlsberg Sverige satsar på säkerhet1 Långsiktigt Systematiskt Brandskydds Arbete: ZU CASA PÅ kontrollrond 3 Tipset 6

utvägenytt Carlsberg Sverige satsar på säkerhet1 Långsiktigt Systematiskt Brandskydds Arbete: ZU CASA PÅ kontrollrond 3 Tipset 6 Information om brand- och utrymningssäkerhet från Utvägen Nr 2-2012 utvägenytt ZU CASA PÅ kontrollrond 3 CARLSBERG & Säkerheten 4 5 Avtal med CHOICE HOTEL 6 Tipset 6 MÄSSA OCH NY LOKAL 7 KORSORD 7 DIN

Läs mer

Information om brand- och utrymningsäkerhet från Utvägen Nr 1-2012. utvägenytt. Ett mångsidigt verktyg för Systematiskt Brandskyddsarbete:

Information om brand- och utrymningsäkerhet från Utvägen Nr 1-2012. utvägenytt. Ett mångsidigt verktyg för Systematiskt Brandskyddsarbete: Information om brand- och utrymningsäkerhet från Utvägen Nr 1-2012 utvägenytt Ett mångsidigt verktyg för Systematiskt Brandskyddsarbete: Nu tar Zu Casa steget ut i världen 100 milj oner fötter 3 ett smart

Läs mer

utvägenytt Stor säkerhet bland whiskyfaten INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 1-2011

utvägenytt Stor säkerhet bland whiskyfaten INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 1-2011 INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 1-2011 utvägenytt Stor säkerhet bland whiskyfaten ZU CASA I LÄSPLATTOR 3 MACKMYRA WHISKY 4 SF BIO TILLGÄNGLIGHET 6 TIPSET 6 FISKEBY PAPPERSBRUK

Läs mer

Information om brand- och utrymningsäkerhet från Utvägen Nr 2-2011. utvägenytt. Tommy Magnusson, Ringhals kärnkraftverk:

Information om brand- och utrymningsäkerhet från Utvägen Nr 2-2011. utvägenytt. Tommy Magnusson, Ringhals kärnkraftverk: Information om brand- och utrymningsäkerhet från Utvägen Nr 2-2011 utvägenytt Tommy Magnusson, Ringhals kärnkraftverk: Inga obehöriga får komma in, men alla måste komma ut kontraster med fräs 3 Ringhals

Läs mer

UTVÄGENytt Brandskydd/SBA Utrymning Tillgänglighet Utbildning

UTVÄGENytt Brandskydd/SBA Utrymning Tillgänglighet Utbildning Nr 1/2014 UTVÄGENytt Brandskydd/SBA Utrymning Tillgänglighet Utbildning Full kontroll över brandskyddet ZuCasa är ypperlig! LEDARE / PÅ NYA PLATSER 2 SIMRISHAMN MÄRKER UTE 3 ZU CASA PÅ 600 000 M 2 4 5

Läs mer

utvägenytt Brandskydd i känsliga miljöer INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 2-2010

utvägenytt Brandskydd i känsliga miljöer INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 2-2010 INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 2-2010 utvägenytt Brandskydd i känsliga miljöer ZU CASA PÅ KRAFTFOODS 3 GUNNEBO SLOTT 4 PROFILERNA I UPPSALA 5 STUREPLANSGRUPPEN 6 BRANDSKYDD

Läs mer

utvägenytt Hög säkerhet gjorde försäkringsbolaget tryggt Michael Sundström, Sundström Safety Sid 4

utvägenytt Hög säkerhet gjorde försäkringsbolaget tryggt Michael Sundström, Sundström Safety Sid 4 INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 2-2007 utvägenytt Hög säkerhet gjorde försäkringsbolaget tryggt Michael Sundström, Sundström Safety Sid 4 FRÄLSNINGSARMÉN VÄRNAR OM SITT HÄRBÄRGE

Läs mer

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 BRANDSKYDDSPOLICY Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

utvägenytt Gör rätt saker från början DAN ROBERTS, VIKING LINE Sid 4 INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 1-2007

utvägenytt Gör rätt saker från början DAN ROBERTS, VIKING LINE Sid 4 INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 1-2007 INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 1-2007 utvägenytt Gör rätt saker från början DAN ROBERTS, VIKING LINE Sid 4 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE PÅ PLANNJA SIBA 3 TILLGÄNGLIGHET FÖR

Läs mer

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Systematiskt Brandskyddsarbete Originalpärm Detta dokument är framtaget av Södra Stockholms Folkhögskola hösten 2010 Brandskyddspolicy Vi på Södra Stockholms

Läs mer

Brandskyddsinstruktioner och föreskrifter om utrymning vid brand

Brandskyddsinstruktioner och föreskrifter om utrymning vid brand 2015-09-04 Brandskyddsinstruktioner och föreskrifter om utrymning vid brand Brandskyddspolicy Njudungsgymnasiet skall aktivt arbeta med sitt brandskydd i enlighet med Räddningsverkets rekommendation om

Läs mer

utvägenytt Brand är den absolut största faran Bengt Wallin, Väderstad-Verken i Mjölby Sid 4

utvägenytt Brand är den absolut största faran Bengt Wallin, Väderstad-Verken i Mjölby Sid 4 INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 2-2008 utvägenytt Brand är den absolut största faran Bengt Wallin, Väderstad-Verken i Mjölby Sid 4 UTRYMNING AV GALLERIA I SUNDSVALL 3 HÖG SÄKERHET

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Utbildningskatalog sförteckning Brandkunskap för alla 3 Praktiska släckövningar. 4 Heta Arbeten.. 5 HLR & L-ABC 6 Brandskyddskontrollant. 7 Brandskyddsansvarig 8 Föreståndare brandfarlig vara mindre omfattning

Läs mer

POLICY & RIKTLINJER. Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40

POLICY & RIKTLINJER. Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40 POLICY & RIKTLINJER Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra åtgärder utöver

Läs mer

Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete

Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete Regeringsgatan 38 NK 100. 111 77 Stockholm. Tel: 08/762 90 00 www.hufvudstaden.se Förebyggande brandskydd En brand är bland det värsta som kan inträffa i en

Läs mer

UTVÄGENytt Brandskydd/SBA Utrymning Tillgänglighet Utbildning

UTVÄGENytt Brandskydd/SBA Utrymning Tillgänglighet Utbildning Nr 2/2013 UTVÄGENytt Brandskydd/SBA Utrymning Tillgänglighet Utbildning Tillgänglighet? Visst, men nu pratar vi frångänglighet Hur kommer vi ut? LEDARE / PÅ NYA PLATSER 2 BRA UTRYMNINGSÖVNING 3 FRÅNGÄNGLIGHET

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 108 Den 2015-09-21 Kommunfullmäktige 2015-09-21 16 Kommunstyrelsen 2015-09-08 25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-25 19 Kf 108

Läs mer

POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR BRANDSKYDD PÅ FRITIDSGÅRDEN VÄVAREN

POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR BRANDSKYDD PÅ FRITIDSGÅRDEN VÄVAREN POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR BRANDSKYDD PÅ FRITIDSGÅRDEN VÄVAREN ÅR 2011 Brandskyddsplan för Fritidsgården Vävaren Policy Vi brinner för säkerhet! Brandskyddsplanen är ett levande dokument som ständigt

Läs mer

utvägenytt En tågbrand i tunneln är det värsta som kan hända Öystein Rönne-Petersén, A-Train

utvägenytt En tågbrand i tunneln är det värsta som kan hända Öystein Rönne-Petersén, A-Train INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 1-2009 utvägenytt En tågbrand i tunneln är det värsta som kan hända Öystein Rönne-Petersén, A-Train Sid 4 HÖG SÄKERHET I HET BRANSCH 3 PROFILEN

Läs mer

Umeå kommun Brandförsvar och säkerhet. Utbildningskatalog

Umeå kommun Brandförsvar och säkerhet. Utbildningskatalog Utbildningskatalog Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Grundläggande brandskydd... 3 Hem och Fritid... 4 Praktisk övning... 5 Utrymningsteori... 6 Utrymningsövning... 7 SBA Systematiskt brandskyddsarbete...

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Program Lagstiftning kring systematiskt brandskyddsarbete Förstå vikten med Systematiskt BrandskyddsArbete Kort introduktion i SBA Vad förväntar sig räddningstjänsten vid

Läs mer

2014-10-02. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Brandskyddsutbildning - i samarbete med Ulricehamns kommun. Vilka tre saker krävs för en brand?

2014-10-02. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Brandskyddsutbildning - i samarbete med Ulricehamns kommun. Vilka tre saker krävs för en brand? Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Bollebygd, Borås, Mark Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn Brandskyddsutbildning - i samarbete med Ulricehamns kommun Utbildningen handlar om att förhindra att brand

Läs mer

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Denna mall är baserad på material framarbetat av Falkenbergs Räddningstjänst. Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Innehållsförteckning Systematiskt brandskyddsarbete 1 Brandskyddspolicy

Läs mer

UTVÄGENytt Brandskydd/SBA Utrymning Tillgänglighet Utbildning

UTVÄGENytt Brandskydd/SBA Utrymning Tillgänglighet Utbildning Nr 1/2015 UTVÄGENytt Brandskydd/SBA Utrymning Tillgänglighet Utbildning Uppmärkningen gick som en dans LEDARE 2 TILLSKOTT I MÄLARDALEN 2 NATURUM HORNBORGASJÖN 3 ZUCASA 2GO 4 ZUCASA HOS METSO 5 TILLGÄNGLIGHET

Läs mer

Brandskyddsplan Bilaga 2 - Utbildningsplan

Brandskyddsplan Bilaga 2 - Utbildningsplan Version 1.2 2009-11-20 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler Brandskyddsplan Bilaga 2 - Utbildningsplan INNEHÅLL UTBILDNINGSPLAN ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 3 UTBILDNING & ORGANISATION 4-5 UPPFÖLJNING 5 2 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Mars 2005 Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Skriftlig redogörelse av brandskyddet RÄDDNINGSTJÄNSTEN Postadress: 551 89 Jönköping, Besöksadress: Glansgatan 7 Telefon: 036-10 70 00 Telefax: 036-71 29 44 E-post: raddning@rtj.jonkoping.se www.jonkoping.se/rtj

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Brand & Räddning Securitas tjänster inom brand och räddning är en trygghet för dig som ansvarar för brandskyddet i en verksamhet eller fastighet. Vi hjälper dig att effektivt

Läs mer

UTVÄGENytt Brandskydd/SBA Utrymning Tillgänglighet Utbildning

UTVÄGENytt Brandskydd/SBA Utrymning Tillgänglighet Utbildning Nr 2/2014 UTVÄGENytt Brandskydd/SBA Utrymning Tillgänglighet Utbildning LEDARE / PÅ NYA PLATSER 2 NYA KRAFTER I FYRBODAL 2 RONNEBY MILJÖ & TEKNIK 3 BOLIDEN GARPENBERG 4 5 BRINNER FÖR UTBILDNING 6 NY LAG

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar och

Läs mer

Granskning av kommunens brandberedskap

Granskning av kommunens brandberedskap Granskning av kommunens brandberedskap Kalmar kommun Juni 2007 Pär Sturesson Stefan Wik 2 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Tillvägagångssätt...3 3. Lagar och förordningar...3 3.1 Lagen om skydd

Läs mer

Tillfällig förläggning

Tillfällig förläggning Riktlinjer utfärdade av 2010-10-19 Tillfällig förläggning Detta dokument är framtaget av och innehåller de riktlinjer om skäligt brandskydd som ska följas vid tillfällig förläggning inom skol-, fritids-

Läs mer

Grundläggande brandskydd Utrymningsövning Brandskyddsansvarig Heta arbeten Föreståndare brandfarlig vara Anläggningsskötare brandlarm

Grundläggande brandskydd Utrymningsövning Brandskyddsansvarig Heta arbeten Föreståndare brandfarlig vara Anläggningsskötare brandlarm Grundläggande brandskydd Utrymningsövning Brandskyddsansvarig Heta arbeten Föreståndare brandfarlig vara Anläggningsskötare brandlarm Företagsanpassning Utbildningar 2013 Utbildningar hos FSB Fire & Safety

Läs mer

ANSVAR OCH ORGANISATION

ANSVAR OCH ORGANISATION ANSVAR OCH ORGANISATION Ansvar Ansvaret för brandskydd i byggnader och anläggningar vilar på ägare av byggnad samt nyttjanderättshavare. Om ägare och nyttjanderättshavare inte är densamme är det viktigt

Läs mer

Brandutbildning Förvaltningen/IT Kalmar 2011-12-16

Brandutbildning Förvaltningen/IT Kalmar 2011-12-16 Brandutbildning Förvaltningen/IT Kalmar 2011-12-16 Andreas Paulsson, LnU & Lennart Ericson, Kalmar Brandkår http://intranet.lnu.se/verksamhetsstod/lokaler/brand-och-utrymning Film om Lnu:s u:sbrandskyddsarbete

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR Brandskyddsutbildning (BKA) Kursen vänder sig till företag, organisationer och föreningar som vill öka sitt brandskydd. Kursdeltagaren får en grundläggande utbildning i

Läs mer

Bilagor till Hamnreglementet för Sandö Hamn

Bilagor till Hamnreglementet för Sandö Hamn Bilagor till Hamnreglementet för Sandö Hamn Brandskyddspolicy Miljöpolicy Förtöjningsanvisningar Elföreskrifter i Sandö Hamn BRANDSKYDDSPOLICY FÖR antagen 2010-08-26 Såväl medlemmar som gästbåtar skall

Läs mer

Säkerhets och sjukvårdsplan. För. Girls Invitation Cup 19-21 mars 2010. Quesadatältet

Säkerhets och sjukvårdsplan. För. Girls Invitation Cup 19-21 mars 2010. Quesadatältet Säkerhets och sjukvårdsplan För Girls Invitation Cup 19-21 mars 2010 Quesadatältet Arrangerad av Boo FF F12 1. Innehåll 1. Innehåll 2. Syfte med planen, dess innehåll och distribution 3. Säkerhetsaspekter

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete. Vansbro utbildningscenter

Systematiskt brandskyddsarbete. Vansbro utbildningscenter Systematiskt brandskyddsarbete 0281-751 32 Innehållsförteckning 1. Brandskyddspolicy 2. Brandskyddsorganisation och ansvarsfördelning 3. Riskhantering och nödlägesberedskap 4. Utbildningsplanering 5. Byggnads-

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar

Läs mer

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70 Mer än en brandkår Trygg och säker Räddningstjänsten i Strängnäs arbetar med säkerhet och trygg het för alla som bor eller vistas i Strängnäs kommun. Genom samarbete med andra organisationer verkar vi

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete

Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete Till denna kategori räknas objekt där kraven på det systematiska brandskyddsarbetet är högre. Många objekt i denna kategori omfattas av kraven om skriftlig redogörelse

Läs mer

Plan för brandskyddsutbildningar och utrymningsövningar

Plan för brandskyddsutbildningar och utrymningsövningar Plan för brandskyddsutbildningar ch utrymningsövningar Beslutat av Chefen för lkal- ch serviceavdelningen Gäller från 2010-07-01 Plan för Brandskyddsutbildningar Syfte Att bidra till ett brandskyddsmedvetande

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Beskrivning. Brandskyddspolicy. BRF Lampan 1

Beskrivning. Brandskyddspolicy. BRF Lampan 1 BRF Lampan Systematiskt brandskyddsarbete Beskrivning / Brandskyddspolicy SBA-pärm, flik () Beskrivning Denna dokumentation avser brandskyddet hos BRF Lampan och omfattar fastigheterna på Åsögatan 98 och

Läs mer

Rapport om framtagandet. av övningskort till. Mittuniversitetet

Rapport om framtagandet. av övningskort till. Mittuniversitetet Rapport om framtagandet av övningskort till Mittuniversitetet Av: Peter Flobecker och Magnus Rudberg Handledare: Martin Neldén, Räddningsverket 0612-822 35 Innehållsförteckning: 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

UPPTÄCK! LARMA! UTRYM!

UPPTÄCK! LARMA! UTRYM! UPPTÄCK! LARMA! UTRYM! Vad du inom äldreomsorgen kan göra för att förhindra bränder hos äldre Äldre drabbas oftare av brand i hemmet Risken för att det börjar brinna hemma ökar i takt med åldern på grund

Läs mer

Backe centralskolas plan i systematiskt brandskyddsarbete.

Backe centralskolas plan i systematiskt brandskyddsarbete. Backe rektorsområde Backe centralskola 2007-08-22 1 (12) Backe centralskolas plan i systematiskt brandskyddsarbete. Denna plan skall vara ett hjälpmedel för ett systematiskt brandskyddsarbete vid Backe

Läs mer

ditt välbefinnande vår passion

ditt välbefinnande vår passion ditt välbefinnande vår passion När du åker till Friibergs Herrgård händer det något. Du kommer fram och tar det första andetaget och känner hur axlarna sjunker ner. Du tittar ut över Mälaren, tystnaden

Läs mer

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar!

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! 1 Innehåll Brandinstruktörsutbildning... 3 Brandombud... 4 Brandutbildning... 5 Information

Läs mer

Systematiskt Brandskyddsarbete BRF Ribe Version 1.0 2015-05-18. Systematiskt brandskyddsarbete BRF Ribe, Malmö

Systematiskt Brandskyddsarbete BRF Ribe Version 1.0 2015-05-18. Systematiskt brandskyddsarbete BRF Ribe, Malmö Systematiskt Brandskyddsarbete BRF Ribe Version 1.0 2015-05-18 Systematiskt brandskyddsarbete BRF Ribe, Malmö Inledning I Lag (2003:778) om skydd mot olyckor anges att ägare eller nyttjanderättshavare

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker

Läs mer

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö 2014-08-28 Innehåll: Innehåll:...2 Till all personal och studerande på Tandvårdshögskolan...3 1

Läs mer

Vanliga frågor och svar om brandsäkerhet för bostadsfastighetsägare

Vanliga frågor och svar om brandsäkerhet för bostadsfastighetsägare Samhällsbyggnadskontoret Brandförsvar och säkerhet Vanliga frågor och svar om brandsäkerhet för bostadsfastighetsägare Ansvar för brandskydd Ansvaret för brandskyddet ligger både på den som äger byggnaden

Läs mer

Rescue Team Scandinavia

Rescue Team Scandinavia Rescue Team Scandinavia Vem Är vi? Introduktionsfilm om oss (5,5 min) Historia Mål Vision Tjänster Resurser Certifieringar Övriga frågor En kort Film om oss Introduktionsfilm om oss (5,5 min) Easywash

Läs mer

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare.

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare. Avser Ingående delar i systematiskt brandskyddsarbete Framtaget av Mats Balder Fastställt av Anders Finn Nr F/02 B Avdelning Förebyggande Datum 13.07.01 Ersätter nr Datum 13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem

Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för ett mindre hotell. Informationen under respektive

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Brandskydd vid uthyrning/lån av lokaler i Kils kommun

Brandskydd vid uthyrning/lån av lokaler i Kils kommun Brandskydd vid uthyrning/lån av lokaler i Kils kommun Räddningstjänsten i samarbete med Fritidsförvaltningen Morgan Michel Instruktör 0706-29 70 92 Det som inte får hända, kan hända er! Drabbad skola står

Läs mer

Systematiskt Brandskydds- Arbete

Systematiskt Brandskydds- Arbete Systematiskt Brandskydds- Arbete RÄDDNINGSTJÄNSTEN HÖGA KUSTEN- ÅDALEN Postadress: 870 80 KRAMFORS Besöksadress: KRAMFORS Järnvägsgatan 80 Telefon: 0612-80 000 Telefax: 0612-105 42 Besöksadress: HÄRNÖSAND

Läs mer

Parkeringsplatser avsedd för fordon med handikapptillstånd finns i anslutning till byggnaden. Se gärna campuskartan på sidan för Frescati.

Parkeringsplatser avsedd för fordon med handikapptillstånd finns i anslutning till byggnaden. Se gärna campuskartan på sidan för Frescati. Södra huset, hus D Kortfakta Adress: Universitetsvägen 10D Anläggninsnummer: A0133015 Byggår: 1971 Arkitekt: David Helldén Information till funktionsnedsatta Bilparkering Parkeringsplatser avsedd för fordon

Läs mer

BRANDSKYDDSPLAN Eudora Internationella Förskola

BRANDSKYDDSPLAN Eudora Internationella Förskola BRANDSKYDDSPLAN Eudora Internationella Förskola 1 Register Dokumentation av brandskydd 3 Brandskyddspolicy 3 Drift och underhåll 4 Ansvar och organisation 4 Kontroll och uppföljning 5 Utrymningsplan och

Läs mer

Brandskyddsbeskrivning

Brandskyddsbeskrivning Brandskyddsbeskrivning Bo på båt 2010-08-25 2 (10) Innehåll Sammanfattning... 3 Brandskyddsbeskrivning... 3 Revideringar... 3 Ritningar... 3 Kvalitetssäkring... 3 1 Dimensionerande förutsättningar... 4

Läs mer

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Vad gör Du om det brinner hos Dig? Att det skulle kunna börja

Läs mer

Dessa dokument är fritt att använda, ändra och anpassa så att det passar Er verksamhet.

Dessa dokument är fritt att använda, ändra och anpassa så att det passar Er verksamhet. Exempel Förskola Följande exempel är en beskrivning av hur systematiskt brandskyddsarbete kan bedrivas på en förskola. För att uppfylla minimikravet bör en enkel dokumentation över brandskyddet sammanställas.

Läs mer

Upprättad av 2009-03-09. Thomas Wrååk. Råd och anvisningar. För systematiskt brandskyddsarbete

Upprättad av 2009-03-09. Thomas Wrååk. Råd och anvisningar. För systematiskt brandskyddsarbete Datum 2009-03-09 Upprättad av Thomas Wrååk Datum Reviderad av Beteckning/dnr Kategori/Ver Instruktion Datum Fastställd av Datum Granskad av Råd och anvisningar För Värends Räddningstjänst, Box 1232, 351

Läs mer

Brandsäker camping. Tips och råd till dig som campinggäst

Brandsäker camping. Tips och råd till dig som campinggäst Brandsäker camping Tips och råd till dig som campinggäst Minska risken för brand Husvagnar, husbilar och tält brinner snabbt ofta är branden över på några minuter. Som campinggäst måste du hjälpa till

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Mindre hotell

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Mindre hotell Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Mindre hotell Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för ett mindre hotell. Exemplet

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket 2 Hälso- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer anlitade av E.ON Värmekraft Sverige AB samt E.ON-anställda. Syftet med föreskrifterna är att verka

Läs mer

FORDONSVÄGNING MED FLINTAB

FORDONSVÄGNING MED FLINTAB www.flintab.se FORDONSVÄGNING MED FLINTAB En säker vågfunktion för högt ställda krav Fordonsvåg 14-15 Vägningssystem Viktoria Service & Support Delad vägning Fordonsvåg 14-15 är den första fordonsvågen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Buketten I Lund Södra Vägen 9 E, 223 58 Lund

Bostadsrättsföreningen Buketten I Lund Södra Vägen 9 E, 223 58 Lund Bostadsrättsföreningen Buketten I Lund Södra Vägen 9 E, 223 58 Lund Beslutad av styrelsen 2015-02- 26 1. INLEDNING 1.1 Brandskyddspolicy 2. SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE 2.1 Ansvarsfördelning och organisation

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn. Kiruna räddningstjänst. Text och bilder Södertörns brandförsvarsförbund

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn. Kiruna räddningstjänst. Text och bilder Södertörns brandförsvarsförbund En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Kiruna räddningstjänst Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså hur du hanterar

Läs mer

IIOK 21111 I~ 2 6. Svar på motion om säkerheten i äldreboenden. A '~q :,\',JlvJiV;t::f\l" Kommunstyrelsen

IIOK 21111 I~ 2 6. Svar på motion om säkerheten i äldreboenden. A '~q :,\',JlvJiV;t::f\l Kommunstyrelsen ~ ---rc;;:-i :)!~,"""i~'~ A '~q :,\',JlvJiV;t::f\l" '\R1' I'"!(omn:" nswreisi3i") förvaltning IIOK 21111 I~ 2 6 1(2) 2011-01-24 ONR 2010/6 Kommunstyrelsen Svar på motion om säkerheten i äldreboenden Lars

Läs mer

Organisatorisk skyddsrond

Organisatorisk skyddsrond Organisatorisk skyddsrond Arbetsmaterial för arbetsplatsträffen Lisbeth Rydén www. EllErr? Om arbetsmaterialet Det finns olika sätt att analysera och bedöma den pyskosociala arbetsmiljön. Ett av de sätt

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM PLATS 04 TILLVÄXTPROCENT 81,10 % Framtiden är fortfarande här Sveriges elfte bästa arbetsplats. Det är bra. Men det duger inte för Framtiden i framtiden. Kanske är det därför tillväxten fortsätter. VD

Läs mer

Söker du produkter eller tjänster inom säkerhetsområdet? Här är säkerhetsbranschens leverantörer. UTBILDNING

Söker du produkter eller tjänster inom säkerhetsområdet? Här är säkerhetsbranschens leverantörer. UTBILDNING SÄKERHETSMARKNADEN Söker du produkter eller tjänster inom säkerhetsområdet? Här är säkerhetsbranschens leverantörer. BEVAKNING SÄKERHET OCH LARMSYSTEM IT-SYSTEM / IT-SÄKERHET KONSULTTJÄNSTER BRANDSÄKERHET

Läs mer

T3 Airframe. det perfekta displaysystemet SPARA ARBETE TRANSPORT TID & PENGAR

T3 Airframe. det perfekta displaysystemet SPARA ARBETE TRANSPORT TID & PENGAR T3 Airframe det perfekta displaysystemet SPARA ARBETE TRANSPORT TID & PENGAR T3 Airframe - ger oslagbar flexibilitet och stabilitet med ett fåtal skickligt utformade komponenter. Med vårt nya, unika och

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Beprövat isoleringsmaterial med många fördelar

Läs mer

Säkerhet i fokus. Säkerhet i fokus

Säkerhet i fokus. Säkerhet i fokus Säkerhet i fokus Säkerhet i fokus Säkerhet är en av våra viktigaste frågor. Våra hyresgäster bedriver en daglig verksamhet i allt från kriminalvårds anstalter och domstolsbyggnader till speciella vårdhem

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Rapport. Basmätning - Aktiv mot brand MSB 2014-09

Rapport. Basmätning - Aktiv mot brand MSB 2014-09 Rapport Basmätning - Aktiv mot brand MSB 14-9 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 3 7 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad webbpanel. Undersökningsperiod

Läs mer

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 5 Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Version 2 iderat datum 2013-01-25 Landstingsservice i Uppsala Län 751 35 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(5).dat er Enligt BBR (Boverkets byggregler)

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

Grunden för säker utrymning

Grunden för säker utrymning Utrymning Grunden för säker utrymning Utformning och storlek på utrymningsvägar Tidig upptäckt av fara t.ex. genom larm som varnar Kunskaper om risker och hur man beter sig Brand och gas kan orsaka svåra

Läs mer

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Fråga 1 (barn) Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och försöka att kväva elden. X. Ringa Räddningstjänsten. 2. Springa och hämta vatten och släcka branden. Fråga

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Nettoprislista. Anbudsområde H Värdeskåp

Nettoprislista. Anbudsområde H Värdeskåp Nettoprislista Anbudsområde H Värdeskåp Värdeskåp Välkommen till Informa Vårt sortiment I vårt värdeskåpssortimentet finns brand- och inbrottsklassade värdeskåp samt säkerhetsskåp tillverkade enligt högsta

Läs mer

sammanträdesdatum 2011-02-10 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden

sammanträdesdatum 2011-02-10 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN sammanträdesdatum 2011-02-10.. ~. s 'r:7 ~ l.a; ',:DLIHG NR (, 2011 26 (31) 35 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden Dnr 2010/6 INLEDNING Motion från Lars Alderfors

Läs mer

Detta är Lantmännen Maskin AB

Detta är Lantmännen Maskin AB Detta är Lantmännen Maskin AB Företagsfakta Lantmännen Maskin importerar, marknadsför och säljer traktorer, redskap och skördetröskor under varumärken som Valtra, Fendt och CLAAS. Vi hanterar både nya

Läs mer