Information om brand- och utrymningsäkerhet från Utvägen Nr utvägenytt. Tommy Magnusson, Ringhals kärnkraftverk:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om brand- och utrymningsäkerhet från Utvägen Nr 2-2011. utvägenytt. Tommy Magnusson, Ringhals kärnkraftverk:"

Transkript

1 Information om brand- och utrymningsäkerhet från Utvägen Nr utvägenytt Tommy Magnusson, Ringhals kärnkraftverk: Inga obehöriga får komma in, men alla måste komma ut kontraster med fräs 3 Ringhals kärnkraftverk 4 Zu Casa hos PEAB 6 Tipset 6 utvägen förstärker 2 & 7 1

2 LEDARE notiser Utvägen i hela Sverige Just nu är Utvägen inne i ett expansivt läge. Vi startar en ny franchise i Östersund/Sundsvall och vi anställer säljare över hela landet. I notiserna här intill kan du se några av de nya medarbetare som har tillkommit bara den senaste tiden. Fler finns på sidan 7. Det är viktigt för Utvägen att finnas nära kunderna. Därför gör vi vårt kontaktnät ännu mer finmaskigt. Utvägen anlitas allt mer av stora företag med högt säkerhetstänkande. De har funnit att vi arbetar efter de metoder som dessa företag ställer och de krav som samhället har satt upp. Exempel på det är detta nummers huvudartikel om Ringhals på sid 4 5. Kanske är det också därför som vår produkt Zu Casa också blivit så populär. Den följer väl föreskrifterna för systematiskt brandskyddsarbete och kan därför lätt införas. Läs om hur PEAB har gjort på sidan 6. En annan intressant artikel tycker jag är den på nästa sida om tillgänglighetsanpassning utomhus. Vi har blivit kända för att ha sålt och applicerat miljontals av kontrastmarkeringar i form av de välkända prickarna de senaste åren. Men alla känner inte till att det går att göra likadana kontrastmarkeringar utomhus på trappor i sten och betong. Antingen värmer vi fast prickarna, eller så fräser vi in en skåra i stenen som vi fyller med kontrastmarkerande färg. Det lackar mot jul och det är en farlig tid vad gäller bränder. Hoppas du tänker på att släcka ljusen när du lämnar ett rum och läs gärna vad som gäller om sotning i tipset på sidan 6. Och med det vill jag önska en god jul till alla läsare! Per Öster, VD Utvägen Vi gör kontaktnätet över hela Sverige ännu mer finmaskigt PER ÖSTER, VD UTVÄGEN Utvägenytt görs av Alinea Förlag Redaktör: Andreas Lindberg tel Omslagsfoto: Mackmyra whisky Utvägen expanderar Göteborg förstärker Utvägen i Göteborg har anställt två nya medarbetare. Olle Eriksson är ny brandskyddskonsult sedan i våras. Olle är 26 år gammal och kommer direkt från en KY-utbildning som säkerhetssamordnare. Innan det arbetade han på ett vaktbolag, både på kontoret och ute på fältet. Sin bakgrund har han stor nytta av i det nya arbetet, framför allt när han genomför utbildningsuppdrag. Men mycket har han fått läsa till, när det gäller brand- och utrymningssäkerhet. Han tycker att jobbet på Utvägen både är en utmaning och mycket motiverande. Mikael Sudden Sundin började i mitten av augusti som säljare på Göteborgskontoret. Sudden är 48 år och bor i Göteborg med fru och två barn. Tidigare har han arbetat som egenföretagare och varit konsult i marknadsföring för småföretag. När han såg annonsen från Utvägen så tyckte han att hans bakgrund stämde väl in. Han har nämligen tidigare arbetat med säkerhetsarbete inom Sjöräddningskåren, läst juridik och har ett förflutet från byggsektorn. Förväntningarna på jobbet har överträffats, säger Sudden. Det är en spännande och rolig utmaning att arbeta med Utvägens koncept. Ny säljresurs till Stockholm Peter Parkkinen heter den nya säljaren på region Stockholm City sedan i somras. Peter är 42 år, har sambo och två barn. Närmast kommer Peter från ett arbete som säljare i verktygsbranschen. Annars har han sin längsta erfarenhet från biluthyrningsbranschen, där han arbetat i 20 år. Utvägens koncept och bredd lockade Peter till brandoch utrymningssäkerhetsbranschen. Här finns fortfarande mycket obruten mark att plöja och med Utvägens starka koncept finns alla möjligheter, säger Peter. Och dessutom trivs jag jättebra på nya jobbet! Franchisetagare till Karlstad och Östersund/Sundsvall Utvägen söker nu två nya franchisetagare att ta över vår etablerade verksamhet i Karlstad, samt att öppna nytt lokalkontor i regionen Östersund/ Sundsvall. Utvägens koncept erbjuder ett framgångsrikt koncept inom brand- och utrymningssäkerhet och vi vill nu förstärka etableringen i Sverige. Intresserad? Kontakta vår vd Per Öster på tel eller UtbildNing Teknik Konsulttjänster Utrymningssystem 2

3 tillgänglighet Tillgänglighet är bra för alla Utvägen har sålt miljontals med prickar. Det vill säga kontrastmarkeringar i form av självhäftande prickar. Prickarna finns i offentliga lokaler över hela Sverige och har blivit ett helt nytt affärsområde för Utvägen sedan några år tillbaka. Men alla känner inte till att Utvägen även levererar kontrastmarkeringar i material som även fungerar utomhus och när det behövs markeringar på riktigt utsatta ställen finns metoder att skapa livslång beständighet genom fräsning i betong och sten. Detta har Eslövs Bostads AB låtit Utvägen i Eslöv (Skåne Väst) utföra i de fastigheter man äger och förvaltar. Det kommunala bostadsbolaget i Eslöv förvaltar över bostäder och sex äldreboenden i staden. Ingmar Andersson är projektledare. Även om lagen kräver att vi ska tillgänglighetsanpassa alla utrymmen som är offentliga, det vill säga entréer och trappor till fastigheterna, har vi valt att även märka upp alla trapphus, även inomhus, berättar han. Projektet började för ett år sedan och är precis färdigt. Utvägen har utfört merparten av arbetena. Både inomhus och fräsningar i form av spår i sten- och betongtrappor utomhus på de ställen där det tekniskt har gått. Vi vill gärna visa att vi är ett bostadsbolag som bryr oss om våra boende och deras gäster, säger Ingmar Andersson. Tillgänglighetsanpassning med kontrastmarkering är bra för alla, inte bara de som har nedsatt synförmåga. Tänk att du ska bära en soffa i ett trapphus, tittar du ner, ser du direkt när första eller sista steget kommer tack vare prickarna, säger Ingmar. Kontrastmarkering på trappor utomhus görs genom fräsning och målning alternativt genom kontrastprickar som värms på plats. Foto: Niklas Jersblad Fräsning sker med en för ändamålet anpassad fräs. Spårbredden är cirka 30 mm. Djupet är ca 3 5 mm beroende på underlag. I detta spår fylls sedan lämpligt material för kontrastmarkering. Eslövs Bostads AB valde att applicera kontrastmarkeringar även inomhus i alla trapphus. Att göra det lättare för hyresgäster och deras gäster är en del i bolagets policy att vara en god och omtänksam värd. 3

4 HÖGT SÄKERHETSTÄNKANDE I ENERGIPRODUKTION Tommy Magnusson, specialist brandskydd och reaktorsäkerhet: Utrymningssäkerhet har fått d Ringhals kärnkraftverk ska vara omöjligt att ta sig in i, om man är obehörig. Men om brand eller annan risk skulle uppstå, måste det gå att komma ut snabbt. Ringhals kärnkraftverk på västkusten har, liksom alla andra kärnkraftverk i Sverige, genomgått säkerhetsuppgraderingar de senaste tio år vad gäller reaktorsäkerhet men även en till följd av nya krav på fysiskt skydd från Strålsäkerhetsmyndigheten efter bland annat händelserna den 11 september i New York avseende tillträdesskydd. Utvägens uppdrag att analysera utrymningsförhållanden som gäller vid händelse av brand och andra risker blev därför en större utmaning när kraven på tillträdesskydd ökat. Stora uppgraderingar av reaktorsäkerheten på de svenska kärnkraftverken pågår. Sedan den 11 september 2001 har säkerhetsnivåerna på landets kärnkraftverk avseende tillträdesskydd också höjts betydligt, så även i Ringhals två mil norr om Varberg. Kraven på tillträdesskydd har gjort att det numera är betydligt svårare att ta sig in på landets kärnkraftverk och skyddet motsvarar det man genomgår på en flygplats. På ett kärnkraftverk finns många olika typer av säkerhetssystem och barriärer. Dessutom är säkerhetskultur och säkerhetsarbete viktiga delar i personalens utbildning. På ett kärnkraftverk kommer säkerheten alltid i första hand, för att skydda personalen, allmänheten och miljön. En god säkerhetskultur En god säkerhetskultur är lika viktig som en fungerande och robust anläggning. Säkerhetskulturen speglar vilka attityder och värderingar som styr företagsledningens och personalens agerande inom reaktoroch personsäkerhet. Tommy Magnusson är brandingenjör/ specialist brandskydd och reaktorsäkerhet på Ringhals och arbetar bland annat med utrymning: Förr tog det mig en minut att ta mig från grindarna in till mitt kontorsrum, berättar Tommy. Numera tar det nästan 20 minuter att gå från parkeringen borta vid Videbergshamn om man är sen på morgonen. För att ta sig runt inom själva kärnkraftverken måste man passera olika kontrollsystem och där finns de modernaste av passersystem, inklusive fingeravtryckskännare, ögonscanner och liknande. De svenska kärnkraftverken var från början tänkta att kunna drivas med en ganska liten personalstyrka, vilket innebär att lokalerna inte är anpassade för att så mycket människor skall vistas i anläggningen samtidigt. Men på grund av de stora ombyggnationer och uppgraderingarna av reaktorsäkerheten finns det under vissa perioder ett ansenligt antal människor som arbetar tillfälligt där. förändrade krav Detta har ställt förändrade krav på brand- och utrymningssäkerheten vilka har kompenserats löpande genom så kallade tekniska byten med olika typer av kompensatoriska åtgärder som brandskyddsvakter och utrymningsledare. Utvägen Varberg med Tore Pettersson har arbetat med utrymningssäkerheten på Ringhals i två år. Det har varit ett omfattande arbete, Tom- 4

5 HÖGT SÄKERHETSTÄNKANDE I ENERGIPRODUKTION en plats den förtjänar my Magnusson är glad att utrymningssäkerheten har fått den framträdande platsen i säkerhetsarbetet som det förtjänar. Utvägen har gjort ett jättejobb och det har blivit mycket bra, säger han. De har kartlagt våra lokaler och utrymningsvägarna uppdelade på olika nivåer. Och då ska man veta att den totala ytan här på Ringhals motsvarar ca st fyrarumslägenheter, så det är ett väldigt omfattande arbete. behovsanalys Arbetet delades upp i två delar, det som gick att göra utan ombyggnationer och det som kräver större ingripanden lämnas vidare till ett nytt projekt som genomför analytisk dimensionering för att avgöra vilket behov som finns eller om personalen kan anses vara ute innan så kallade kritiska förhållanden har uppstått. Den första delen är klar. Skyltning av utrymningsvägar och utrymningsplaner är uppdaterade. Den andra delen kräver då en djupare analys. I vissa delar kan det bli nödvändigt att göra tekniska lösningar, som ombyggnationer för att trygga personalens säkerhet. Det kan exempelvis vara att bygga nya trapphus eller ta upp nya nödutgångar. alternativa lösningar I andra delar där ombyggnation är omöjligt får man finna alternativa lösningar. Två grundvillkor finns för utrymning. Det ska alltid finnas minst två vägar som leder ut från varje brandcell och gångvägen får inte överskrida ett visst avstånd. Mycket är en kamp mot klockan. Det handlar exempelvis om hur lång tid det tar innan en lokal blir rökfylld. För att minska riskerna får man komma fram till andra lösningar. Det kan vara att begränsa antalet människor som får vistas Tommy Magnusson tillsammans med kollegan Björn Nilsson. Skyddsfrågor har alltid intresserat Tommy Magnusson och han har fått sitt lystmäte i jobbet som brandingenjör på Ringhals, där han nu jobbat i 36 år. i en lokal för att klara utslussningen vid händelse av brand. I dag finns ett antal utrymningsledare på Ringhals för vissa komplicerade utrymmen. Dessa är specialtränade på hur en utrymning ska gå till och känner till de fysiska förhållanden som råder i varje del av byggnaderna. De har till uppgift att leda utrymningen och är väl insatta i de lokala förhållandena. För att få tillträde till Ringhals måste en kortare kurs genomgås där man får reda på de grundläggande reglerna bland annat om utrymning, brand, fysiskt skydd och radiologiska risker. praktisk brandkurs Egen personal och personal som arbetar på Ringhals mer än tre månader per år skall genomgå en teoretisk och en praktisk brandkurs samt en utrymningsövning under en femårscykel. Utrymningsövningar sker enligt ett löpande schema så att alla skall kunna bli övade under femårsperioden. Personalen på Ringhals har lärt sig att vara ganska tåliga, konstaterar Tommy Magnusson. Det är en förutsättning för att kunna arbeta här. Det kan låta enkelt, men en grundläggande regel i brandskyddsarbetet är ordning och reda och städning housekeeping som vi säger. Och man ska komma ihåg att ett bra brandskydd är i högsta grad viktigt för lönsamheten. Fakta om RINGHALS De fyra reaktorerna i Ringhals producerar el som räcker till att försörja sex städer av Göteborgs storlek ett normalt år. Det motsvarar cirka 28 miljarder kwh (28 TWh) årligen. Sveriges elproduktion 2010 var 144,6 TWh, varav kärnkraften stod för 55,6 TWh. Ringhals producerade under året 24 TWh. 1 TWh motsvarar hushållsel till hem. Ringhals är en stor industri. Driften av anläggningarna är en viktig del av verksamheten, men här bedrivs också en hel del forskning och utveckling. Flera av teknikerna är specialister som hör till de främsta i världen. Det finns 1529 anställda på Ringhals som omsätter cirka 5 miljarder kronor. Från 2007 och framåt satsas 18 miljarder kronor i miljö- och säkerhetsuppgradering, livstidsförlängning och förstärkning av det fysiska skyddet. Dessutom går 4 miljarder till åtgärder som möjliggör effekthöjningar. Profilen Tore Pettersson, Utvägen Varberg Namn: Tore Petersson Född: 1963 Bor: Varberg Yrke: Ansvarig Utvägen Varberg Familj: Gift med Agneta och två barn; Pierre 19 år och Rebecka 16 år Fritid: Familjen, mat och dryck samt resor. Helhetslösningen är det unika Tore Pettersson minns exakt vilken dag han började som ansvarig för Utvägen Varberg. Det var den 2 november 1998, berättar han. Det var nämligen måndagen efter diskoteksbranden i Göteborg. En händelse som såg ut som en tanke att man skulle börja arbeta med brand- och utrymningssäkerhet just då. Tore tog över en vilande verksamhet i Varberg, så det var nästan som att starta upp på nytt. Han har arbetat upp regionen till en stabil enhet. Nästan alla gamla kunder har han lyckats få tillbaka och många nya har tillkommit. Och det är en imponerade kundstock: stora företag med högt säkerhetstänkande som Ringhals, Carlsberg och Södra Cell, med flera. Att arbeta med stora organisationer kräver att man har ett högt kvalitets- och servicetänkande, säger Tore. Det blir långa kundrelationer där det systematiska brandskyddsarbetet och arbetsmiljöarbetet är basen. Stora kunder tar också mycket tid i anspråk. Kontinuerligt underhåll i stora fabrikslokaler kan vara väldigt omfattande. Till sin hjälp har Tore applikatörer som hjälper till med uppmärkning och framtagning av utrymningsplaner. När det gäller utbildning hyr Tore in externa resurser från Utvägens Utbildningspool. På så sätt klarar han att leverera hela Utvägens utbud av produkter och tjänster. Det är helhetslösningarna som är unikt i Utvägens koncept, säger Tore. Allt hänger ihop. Alla byggnader är unika och det kräver mycket kunskap för att få det hela att fungera. Därför tycker jag att nulägesanalysen är det viktigaste verktyget i Utvägens produktportfölj. 5

6 ZU CASA TIPSET TIPSET När var sotaren senast på besök? PEAB har 300 kontor runt om i Sverige. Allt från 2-3 anställda till över 300. Här kontoret i Alvhem, som tidigare var lanthandel. Fördelen med Zu Casa: Full kontroll över helheten PEAB har infört Zu Casa på 50 av sina 300 kontor. Redan nu ser man fördelarna med att ha kontroll över helheten av lokalerna. Om ett år kommer nästan alla av de 300 kontoren att ligga i Zu Casa. Pernilla Norén är systemförvaltare på PEAB och sitter med ansvaret att implementera Zu Casa för landets alla 300 kontor. PEAB har också verksamhet på ett stort antal byggarbetsplatser, men dessa omfattas inte av Zu Casa. Kontoren är mycket olika i storlek, allt från två tre anställda, till de större kontoren där Stockholm är störst, med sex våningar och 300 anställda. I år han man införlivat 50 st kontor i Zu Casa, arbetet beräknas pågå i ett år till och kommer då att omfatta nästan samtliga 300 kontor. DOKUMENTATION Vi har haft brandskyddet dokumenterat tidigare och har det även på de kontor som inte har Zu Casa, så klart, berättar Pernilla Norén. Skillnaden är att vi nu får ett enhetligt system och en övergripande bild av hur brandskyddet ser ut som helhet och i detalj. Skulle det saknas dokumentation någonstans, så tar vi naturligtvis fram en ny. Brandskyddsdokumentationen ser olika ut på kontoren. En del är skrivet på papper och sitter i pärmar, en del är digitalt, skrivet i olika program, men det finns ingen enhetlig struktur. Med Zu Casa läggs allt in enligt den struktur som Räddningstjänsten kräver, vilket gör att informationen blir strukturerad och lättare att kontrollera, både för PEAB och ansvariga myndigheter. BRISTER ÅTGÄRDAS I ZuCasa kan man nu från centralt håll se vilken status brandskyddet har, säger Pernilla Norén. Vi kan se var det finns brister, när det ska åtgärdas och vad som har åtgärdats. Utvägen har tecknat kontrakt med PEAB och satt fasta priser på vad det kostar att åtgärda vissa brister, men det är upp till PEABs regionala kontor att själva bestämma vem som ska utföra åtgärderna. Det känns skönt att vi har samma system på alla kontor, det gör det lättare om man byter personal eller flyttar ett kontor, vilket sker hela tiden. Zu Casa blir en värdefull kvalitetssäkring för oss, avslutar Pernilla Norén. Pernilla Norén är systemförvaltare på PEAB. 10 fördelar med ZU CASA 1. Ett komplett ledningssystem. 2. Ger en total överblick över statusen i alla enheter eller byggnader. 3. Tillgängligt från vilken dator som helst. 4. Ingen programvara behövs. 5. Programuppdateringar sker automatiskt. 6. Lätt att konvertera oavsett vilket system man arbetat med tidigare. 7. Anpassningsbart efter den egna strukturen. 8. Säkerhetskopieras varje dygn. 9. Automatisk påminnelse för kontroller. 10. Grunden för allt brandskyddsarbete. Lagen och förordningen om skydd mot olyckor trädde i kraft den 1 januari I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Tidigare innebar begreppet sotning att både rengöring och enklare brandskyddskontroll gjordes samtidigt. Sotningsverksamheten är numera uppdelad i två separata uppdrag sotning och brandskyddskontroll. Sotning har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi har använt eldstäder för uppvärmning och matlagning. En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka fel och brister hos anläggningen för att undvika skador till följd av brand. Kontrollen innebär en prövning av att den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. Kontrollen ska i huvudsak utföras okulärt men vid misstanke om felaktigheter som inte kan fastställas på det sättet kan kontrollen behöva utökas med någon form av provning eller mätning. Man kan säga att det är en återgång till äldre lagstiftning då kontrollen (brandsynen) utfördes av skorstensfejarmästaren. Källa: MSB 6

7 NOTISER tävling Fler på nya platser Ung och kompetent Robert Näslund började som säljare i Utvägens distrikt Fyrbodal i början av oktober. Trots sina 25 år har Robert en perfekt utbildning och bakgrund för jobbet på Utvägen. Han är nämligen brandman och har tjänstgjort inom Räddningstjänsten i Hälsingland innan han flyttade till Trollhättan. Robert är intresserad av att arbeta med förebyggande åtgärder och hålla i utbildningar. Han är HLR-instruktör, kan den grundläggande brandskyddsutbildningen och Första hjälpen L-ABC. Över 40 års säljerfarenhet Christer Wilhelmsson är ett bekant namn för många i Jönköpingstrakten. Han arbetar på fritiden som auktionist och har sålt i hela sitt liv. Utvägen Jönköping rekryterade denne 66-årige som nu satsar på nytt. Senast har Christer arbetat med att sälja friskvård- och rehabiliteringsprodukter. Utvägens koncept, deras tjänster och produkter ligger mig varmt om hjärtat, säger Christer. Detta är seriösa produkter som det finns ett stort behov av, så jag ångrar inte ett ögonblick att jag tog det här jobbet! AutoCAD-specialist Utvägen i Jönköping har anställt Mirsada Sljivo som AuotCADspecialist. Hon började på Utvägen i maj med att hjälpa till med administrationen, men har utbildat sig inom AutoCAD och gör nu utrymningsplaner för Utvägen. Mirsada, som är 30 år, är gift och har två små barn och bor i Huskvarna. För tio år sedan invandrade hon från Bosnien. Jag trivs jättebra på Utvägen både med medarbetarna och kunderna, säger Mirsada. Att arbeta med AutoCAD är det roligaste jag gjort! TÄVLING Julnöt att knäcka Lös vår tankenöt. Maila ditt svar senast den 15 april 2012 till utvagen.se. Glöm inte att skriva namn, företag och telefonnummer i mailet. Vi lottar ut fem hushållsbrandvarnare bland de rätta svaren. Vinnarna meddelas personligen. 9 av 10 dödsbränder sker i bostäder Nästan 9 av 10 dödsbränder inträffar i bostäder. Varje år ingriper landets räddningstjänster vid drygt bostadsbränder. Det brinner lika ofta i småhus som flerbostadshus. De vanligaste orsakerna liksom hur och var bränder uppstår skiljer sig dock åt. I småhus uppstår bränderna oftast i anslutning till eldstaden och i flerbostadshus oftast i köket. Vid cirka 70 procent av bostadsbränderna är bränderna begränsade i sin omfattning eller släckta när räddningstjänsten anländer. Brandvarnare gör att en brand kan upptäckas tidigt. Det finns därför en koppling mellan brandens utveckling och förekomsten av brandvarnare. Den vanligaste kända orsaken till dödsbränderna är rökning, som står för nästan en tredjedel. Andra vanliga orsaker är att branden är anlagd eller att man har glömt stänga av spisen. Vid en majoritet av dödsbränderna finns ingen fungerande brandvarnare. Personer i åldersgruppen 80 år eller äldre är kraftigt överrepresenterade i dödsbränder och i åldersgruppen år har fler än hälften av de omkomna konsumerat alkohol före olyckan. Om utvecklingen fortsätter och inga särskilda åtgärder görs visar tendensen att antalet bostadsbränder kommer att bli fler och att antalet döda i bostadsbränder riskerar att öka med drygt en tredjedel till år Källa: MSB detta numrets gåta: Tre män skulle checka in på ett hotellrum. Hotellrummet kostade 25 kronor att hyra. De tre männen lämnade fram en tia var till receptionisten, som lämnade tillbaka fem enkronor i växel. Var och en av männen tog emot en enkrona i växel. De två resterande kronorna gav de till receptionisten i dricks. Männen betalade alltså nio kronor var för hotellrummet, vilket är 27 kronor totalt. Eftersom de gav två kronor i dricks till receptionisten har rummet sammanlagt kostat dem 29 kr. Var tog den sista kronan vägen? Rätt svar från Utvägenytt nr : A: Det var en man, hans son och sonens son, alltså farfar, pappa, barn. B: Tre pojkar. C: Fem stycken. Säljare till flera av våra kontor i landet Utvägen är i ett expansivt läge och behöver förstärka sin säljkår på flera av lokalkontoren i landet. Vi söker därför dig som är intresserad av att arbeta med våra produkter och tjänster på fältet. Vi ser gärna att du har erfarenhet från annan säljverksamhet. Om du är insatt in brand- eller utrymningssäkerhet är det en fördel, men inte ett krav. Intresserad? Kontakta vår vd Per Öster på tel eller eller UtbildNing Teknik Konsulttjänster Utrymningssystem 7

8 Returadress: Utvägen Box 64, Uppsala B Porto Betalt Vi hjälper dig med brand- och utrymningssäkerhet Luleå, Umeå, Sundsvall Sandviken Uppsala, Västerås, Stockholm Karlstad Södermanland Harry Gamnes Tel Anders Löthman Tel Håkan Hedermo Tel Kent Fernlund Tel Per Norén Tel Fyrbodal Örebro Linköping Västergötland Jönköping Lars Malmqvist Tel Patrik Borg Tel Thomas Johansson Tel Thomas Sjögren Amcoff Tel Per Nordh Tel Sydost Göteborg Varberg Skåne Väst Skåne Syd Mikael Leijon Tel Robert Åkerberg Tel Tore Pettersson Tel Kjell Kristiansson Tel Gert Malmgren Tel Utvägen har arbetat med rådgivning om brandsäkerhet och utrymning i över 30 år Vi finns på ett 20-tal platser i Svergie och vårt huvudkontor ligger i Uppsala. Besök gärna vår hemsida utvagen.se för mer information och fler referenser. 8 Huvudkontor Utvägen AB, Box 64, Sågargatan 10, Uppsala. Tel: Fax: E-post:

UTVÄGENytt Brandskydd/SBA Utrymning Tillgänglighet Utbildning

UTVÄGENytt Brandskydd/SBA Utrymning Tillgänglighet Utbildning Nr 1/2014 UTVÄGENytt Brandskydd/SBA Utrymning Tillgänglighet Utbildning Full kontroll över brandskyddet ZuCasa är ypperlig! LEDARE / PÅ NYA PLATSER 2 SIMRISHAMN MÄRKER UTE 3 ZU CASA PÅ 600 000 M 2 4 5

Läs mer

utvägenytt Brandskydd i känsliga miljöer INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 2-2010

utvägenytt Brandskydd i känsliga miljöer INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 2-2010 INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 2-2010 utvägenytt Brandskydd i känsliga miljöer ZU CASA PÅ KRAFTFOODS 3 GUNNEBO SLOTT 4 PROFILERNA I UPPSALA 5 STUREPLANSGRUPPEN 6 BRANDSKYDD

Läs mer

utvägenytt Personalen har börjat tänka brandskydd och säkerhet Mats Sohlström, Ramnäs Bruk:

utvägenytt Personalen har börjat tänka brandskydd och säkerhet Mats Sohlström, Ramnäs Bruk: INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 1-2010 utvägenytt Mats Sohlström, Ramnäs Bruk: Personalen har börjat tänka brandskydd och säkerhet UTRYMNINGSSÄKERHET I RYMNINGSSÄKERT HUS 3

Läs mer

utvägenytt Hög säkerhet gjorde försäkringsbolaget tryggt Michael Sundström, Sundström Safety Sid 4

utvägenytt Hög säkerhet gjorde försäkringsbolaget tryggt Michael Sundström, Sundström Safety Sid 4 INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 2-2007 utvägenytt Hög säkerhet gjorde försäkringsbolaget tryggt Michael Sundström, Sundström Safety Sid 4 FRÄLSNINGSARMÉN VÄRNAR OM SITT HÄRBÄRGE

Läs mer

utvägenytt Vi har ansvar för 400 000 besökare varje år Linda von Essen-Sylvén, Elmia:

utvägenytt Vi har ansvar för 400 000 besökare varje år Linda von Essen-Sylvén, Elmia: INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 2-2009 utvägenytt Linda von Essen-Sylvén, Elmia: Vi har ansvar för 400 000 besökare varje år LEDNINGSSYSTEM PÅ WEBBEN 3 ELMIA OCH KRISHANTERING

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

HSB där möjligheterna bor

HSB där möjligheterna bor HSB SKÅNE ÅRSREDOVISNING 2009 HSB där möjligheterna bor Vi är Sveriges största bostadskooperation och ägs och drivs av våra medlemmar enligt principen en medlem en röst. Vi vill skapa en trygg boendemiljö

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

Fokus på våra äldre Räddningstjänsten granskar brandskyddet

Fokus på våra äldre Räddningstjänsten granskar brandskyddet LARMET GÅR EN NFORMATONSBLAGA FRÅN RÄDDNNGSTJÄNSTEN Fokus på våra äldre Räddningstjänsten granskar brandskyddet Säkerheten på fabrikerna Vad gör du om olyckan är framme? Vad händer när du ringer 112 nre

Läs mer

Nu kör vi frukostmöten

Nu kör vi frukostmöten Nr 3 april 2013 Nu kör vi frukostmöten Lagskolan, del 3 Vi träffar veteranpoolen Central styrning eller entreprenör? Aktuella kartor säljer! Fyll på inför sommaren Ställ ingår Vägatlaser, delkartor, cykelkartor

Läs mer

Tiotusentals vill ha antiviraler. Ibland smartast att inte samverka. Jag är inte ute för att provocera SAMVERKAN SID 14 INTERVJUN SID 16

Tiotusentals vill ha antiviraler. Ibland smartast att inte samverka. Jag är inte ute för att provocera SAMVERKAN SID 14 INTERVJUN SID 16 SAMVERKAN SID 14 INTERVJUN SID 16 Ibland smartast att inte samverka Jag är inte ute för att provocera En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #3 2009 Punkteringssprej ökad risk

Läs mer

CHRISTIAN RYDBERG LÄNGTADE HEM OCH FICK NYA KRAFTER NUMMER ETT 2009 ETT KUNDMAGAZINE FRÅN BRUKSPECIALISTEN. HÖGKLASSIG RENOVERING KUNSKAP TILL FRUKOST

CHRISTIAN RYDBERG LÄNGTADE HEM OCH FICK NYA KRAFTER NUMMER ETT 2009 ETT KUNDMAGAZINE FRÅN BRUKSPECIALISTEN. HÖGKLASSIG RENOVERING KUNSKAP TILL FRUKOST ETT KUNDMAGAZINE FRÅN BRUKSPECIALISTEN. NUMMER ETT 2009 HÖGKLASSIG RENOVERING KUNSKAP TILL FRUKOST ETT DAMMFRITT LYFT 120 SKÄL. MINST! MED KÄNSLA FÖR FASADPUTS CHRISTIAN RYDBERG LÄNGTADE HEM OCH FICK NYA

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

Ska bli bäst i klassen på jämställdhet

Ska bli bäst i klassen på jämställdhet VEMS ANSVAR? SID 18 NY MSB-CHEF SID 4 Fel lägga ansvaret på individen Nu får andra gnälla på mig En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #8 2010 Brandstationen i Lund ska bli

Läs mer

01-2014. Sveriges grönaste lägenheter. Välkommen till Vitsippan TAPETSERA SOM ETT PROFFS. Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten

01-2014. Sveriges grönaste lägenheter. Välkommen till Vitsippan TAPETSERA SOM ETT PROFFS. Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten TAPETSERA SOM ETT PROFFS SIDAN 7 # 01-2014 NYHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR KOPPARSTADENS HYRESGÄSTER Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten SIDAN 3 Välkommen till Vitsippan SOCKOR OCH SPA I SVÄRDSJÖ SIDAN 5

Läs mer

Uppåt hos sotarna på Gotland

Uppåt hos sotarna på Gotland Räddningsverkets tidning Nr 1 Februari 2006 Uppåt hos sotarna på Gotland sidan 10 Brandsäkerhet vid nybygge Samhället på väg förlora kontrollen sidan 6 Toppmilitär tar täten på Räddningsverket sidan 4

Läs mer

Nu har Posten järnkoll på passersystemen

Nu har Posten järnkoll på passersystemen Nu har Posten järnkoll på passersystemen ASSA ARX var första valet när PostNord bytte passersystem. s 12 15 3 13 SMARTair i Ullared Säkerhet i skolor ASSAs passersystem underlättar i Gekåsbyn. s 4 7 Skolsäkerhetsexpert

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

När elen inte räcker. En tidning från SOS Alarm Nr 1 2014. Stroke. Personbilen. Från stenar. vanligaste feldiagnosen. som kompletterar ambulanserna

När elen inte räcker. En tidning från SOS Alarm Nr 1 2014. Stroke. Personbilen. Från stenar. vanligaste feldiagnosen. som kompletterar ambulanserna S O S En tidning från SOS Alarm Nr 1 2014 PROFILEN, SIDAN 12 Det är svårt att gå till val på att förebygga katastrofer som kan hända 20 år framåt. Margareta Wahlström, FN:s särskilda representant för katastrofrisk

Läs mer

ROADRACING VINN WEEKEND I STOCKHOLM NYTT OCH LEVANDE ODENTORG HÖGA KRAV PÅ BRANDSÄKERHET SUCCÉ FÖR FAMILJEDAG I KÅGE MARTIN LEVER FÖR

ROADRACING VINN WEEKEND I STOCKHOLM NYTT OCH LEVANDE ODENTORG HÖGA KRAV PÅ BRANDSÄKERHET SUCCÉ FÖR FAMILJEDAG I KÅGE MARTIN LEVER FÖR E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 3 2 0 0 5 1 0 : E Å R G Å N G E N MARTIN LEVER FÖR ROADRACING VINN WEEKEND I STOCKHOLM NYTT OCH LEVANDE ODENTORG HÖGA KRAV

Läs mer

Uppror mot kortavgifter!

Uppror mot kortavgifter! Nr 4 November 2013 Uppror mot kortavgifter! Lagskolan, del 4 Skaffa hjärtstartare! Central styrning eller entreprenör? DÄR DRÖMMAR FÖDS OCH ENTUSIASTER MÖTS! Med våra tidningar erbjuds dina kunder fartfyllda

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

TRACKING HÖGTEKNOLOGI SPARAR RYGGAR OCH PENGAR LÄS HUR NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGS- BOLAG EFFEKTIVISERAR. SID 4 5 PLANNING &

TRACKING HÖGTEKNOLOGI SPARAR RYGGAR OCH PENGAR LÄS HUR NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGS- BOLAG EFFEKTIVISERAR. SID 4 5 PLANNING & PLANNING & TRACKING MOBILA DATALÖSNINGAR FÖR TRANSPORT-, SERVICE- OCH SÄKERHETSBRANSCHEN SNÖRÖJNING I SÖDERHAMN SID 6 LARMSYSTEM TILL FÖRSVARET SID 8 HÖGTEKNOLOGI SPARAR RYGGAR OCH PENGAR LÄS HUR NORDVÄSTRA

Läs mer

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB Tema: Rätt kompetens i företaget vad är det och hur behåller du den? Nr 1 maj 2011 Ett magasin från Combitech AB Rekrytering framför publik Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten

Läs mer

I kosta byggs framtiden

I kosta byggs framtiden tidning för peabs och peab industris aktieägare, anställda och kunder nr 4 december 2008 I kosta byggs framtiden Monica Widnemark, kommunstyrelsens ordförande i Lessebo kommun sid 3 En av Norges mäktigaste

Läs mer

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman Carema Care Kvalitetsbokslut 2011 2012 kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning Foto: Nathan Grossman Carema Cares kvalitetsbokslut innefattar år 2011 samt första halvåret 2012 Foto där inte

Läs mer

4H:s lägerpärm Register

4H:s lägerpärm Register 4H:s lägerpärm Register Register 1. Inledning Allmänt 2. Förberedelser 3. Programplanering 4. Genomförande 5. Lägrets avslutande Olika läger 6. 4H läger 7. Lägertyper Fördjupning 8. Ekonomi 9. Lagar och

Läs mer

Kontakt KÄRNKRAFT. Midroc-krysset. Midroc Electros nya avdelning satsar hårt

Kontakt KÄRNKRAFT. Midroc-krysset. Midroc Electros nya avdelning satsar hårt Kontakt Nr 1 2009 Nyheter från Midroc Electro AB CRANE SYSTEMS FRAMGÅNGAR Evighetsmaskinen Keijo Sandviks smarta lagerlösning STÄLLVERKET MÅNGA VILL HA Midroc-krysset Ljusare tider för KÄRNKRAFT Midroc

Läs mer

Väktarna som tryggar matchen 12 15

Väktarna som tryggar matchen 12 15 Björn Eriksson: Ta diskussionen om polisens framtida uppgifter 6 7 Vuxenutbildning ger välutbildade väktare 10 Brist på ordningsvakter när polisen inte utbildar 8 & Samhället 2013 Väktarna som tryggar

Läs mer

Snabb utrymning hindrade katastrof sid 4

Snabb utrymning hindrade katastrof sid 4 Räddningsverkets tidning Nr 4 2005 Snabb utrymning hindrade katastrof sid 4 Potatischips förrädisk brandrisk sid 3 Allt från Brand 2005 sid 6 2 inledaren Sirenen Nr 4 2005 Redovisar inte brandskyddet Kommunerna

Läs mer