Information om brand- och utrymningsäkerhet från Utvägen Nr utvägenytt. Tommy Magnusson, Ringhals kärnkraftverk:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om brand- och utrymningsäkerhet från Utvägen Nr 2-2011. utvägenytt. Tommy Magnusson, Ringhals kärnkraftverk:"

Transkript

1 Information om brand- och utrymningsäkerhet från Utvägen Nr utvägenytt Tommy Magnusson, Ringhals kärnkraftverk: Inga obehöriga får komma in, men alla måste komma ut kontraster med fräs 3 Ringhals kärnkraftverk 4 Zu Casa hos PEAB 6 Tipset 6 utvägen förstärker 2 & 7 1

2 LEDARE notiser Utvägen i hela Sverige Just nu är Utvägen inne i ett expansivt läge. Vi startar en ny franchise i Östersund/Sundsvall och vi anställer säljare över hela landet. I notiserna här intill kan du se några av de nya medarbetare som har tillkommit bara den senaste tiden. Fler finns på sidan 7. Det är viktigt för Utvägen att finnas nära kunderna. Därför gör vi vårt kontaktnät ännu mer finmaskigt. Utvägen anlitas allt mer av stora företag med högt säkerhetstänkande. De har funnit att vi arbetar efter de metoder som dessa företag ställer och de krav som samhället har satt upp. Exempel på det är detta nummers huvudartikel om Ringhals på sid 4 5. Kanske är det också därför som vår produkt Zu Casa också blivit så populär. Den följer väl föreskrifterna för systematiskt brandskyddsarbete och kan därför lätt införas. Läs om hur PEAB har gjort på sidan 6. En annan intressant artikel tycker jag är den på nästa sida om tillgänglighetsanpassning utomhus. Vi har blivit kända för att ha sålt och applicerat miljontals av kontrastmarkeringar i form av de välkända prickarna de senaste åren. Men alla känner inte till att det går att göra likadana kontrastmarkeringar utomhus på trappor i sten och betong. Antingen värmer vi fast prickarna, eller så fräser vi in en skåra i stenen som vi fyller med kontrastmarkerande färg. Det lackar mot jul och det är en farlig tid vad gäller bränder. Hoppas du tänker på att släcka ljusen när du lämnar ett rum och läs gärna vad som gäller om sotning i tipset på sidan 6. Och med det vill jag önska en god jul till alla läsare! Per Öster, VD Utvägen Vi gör kontaktnätet över hela Sverige ännu mer finmaskigt PER ÖSTER, VD UTVÄGEN Utvägenytt görs av Alinea Förlag Redaktör: Andreas Lindberg tel Omslagsfoto: Mackmyra whisky Utvägen expanderar Göteborg förstärker Utvägen i Göteborg har anställt två nya medarbetare. Olle Eriksson är ny brandskyddskonsult sedan i våras. Olle är 26 år gammal och kommer direkt från en KY-utbildning som säkerhetssamordnare. Innan det arbetade han på ett vaktbolag, både på kontoret och ute på fältet. Sin bakgrund har han stor nytta av i det nya arbetet, framför allt när han genomför utbildningsuppdrag. Men mycket har han fått läsa till, när det gäller brand- och utrymningssäkerhet. Han tycker att jobbet på Utvägen både är en utmaning och mycket motiverande. Mikael Sudden Sundin började i mitten av augusti som säljare på Göteborgskontoret. Sudden är 48 år och bor i Göteborg med fru och två barn. Tidigare har han arbetat som egenföretagare och varit konsult i marknadsföring för småföretag. När han såg annonsen från Utvägen så tyckte han att hans bakgrund stämde väl in. Han har nämligen tidigare arbetat med säkerhetsarbete inom Sjöräddningskåren, läst juridik och har ett förflutet från byggsektorn. Förväntningarna på jobbet har överträffats, säger Sudden. Det är en spännande och rolig utmaning att arbeta med Utvägens koncept. Ny säljresurs till Stockholm Peter Parkkinen heter den nya säljaren på region Stockholm City sedan i somras. Peter är 42 år, har sambo och två barn. Närmast kommer Peter från ett arbete som säljare i verktygsbranschen. Annars har han sin längsta erfarenhet från biluthyrningsbranschen, där han arbetat i 20 år. Utvägens koncept och bredd lockade Peter till brandoch utrymningssäkerhetsbranschen. Här finns fortfarande mycket obruten mark att plöja och med Utvägens starka koncept finns alla möjligheter, säger Peter. Och dessutom trivs jag jättebra på nya jobbet! Franchisetagare till Karlstad och Östersund/Sundsvall Utvägen söker nu två nya franchisetagare att ta över vår etablerade verksamhet i Karlstad, samt att öppna nytt lokalkontor i regionen Östersund/ Sundsvall. Utvägens koncept erbjuder ett framgångsrikt koncept inom brand- och utrymningssäkerhet och vi vill nu förstärka etableringen i Sverige. Intresserad? Kontakta vår vd Per Öster på tel eller UtbildNing Teknik Konsulttjänster Utrymningssystem 2

3 tillgänglighet Tillgänglighet är bra för alla Utvägen har sålt miljontals med prickar. Det vill säga kontrastmarkeringar i form av självhäftande prickar. Prickarna finns i offentliga lokaler över hela Sverige och har blivit ett helt nytt affärsområde för Utvägen sedan några år tillbaka. Men alla känner inte till att Utvägen även levererar kontrastmarkeringar i material som även fungerar utomhus och när det behövs markeringar på riktigt utsatta ställen finns metoder att skapa livslång beständighet genom fräsning i betong och sten. Detta har Eslövs Bostads AB låtit Utvägen i Eslöv (Skåne Väst) utföra i de fastigheter man äger och förvaltar. Det kommunala bostadsbolaget i Eslöv förvaltar över bostäder och sex äldreboenden i staden. Ingmar Andersson är projektledare. Även om lagen kräver att vi ska tillgänglighetsanpassa alla utrymmen som är offentliga, det vill säga entréer och trappor till fastigheterna, har vi valt att även märka upp alla trapphus, även inomhus, berättar han. Projektet började för ett år sedan och är precis färdigt. Utvägen har utfört merparten av arbetena. Både inomhus och fräsningar i form av spår i sten- och betongtrappor utomhus på de ställen där det tekniskt har gått. Vi vill gärna visa att vi är ett bostadsbolag som bryr oss om våra boende och deras gäster, säger Ingmar Andersson. Tillgänglighetsanpassning med kontrastmarkering är bra för alla, inte bara de som har nedsatt synförmåga. Tänk att du ska bära en soffa i ett trapphus, tittar du ner, ser du direkt när första eller sista steget kommer tack vare prickarna, säger Ingmar. Kontrastmarkering på trappor utomhus görs genom fräsning och målning alternativt genom kontrastprickar som värms på plats. Foto: Niklas Jersblad Fräsning sker med en för ändamålet anpassad fräs. Spårbredden är cirka 30 mm. Djupet är ca 3 5 mm beroende på underlag. I detta spår fylls sedan lämpligt material för kontrastmarkering. Eslövs Bostads AB valde att applicera kontrastmarkeringar även inomhus i alla trapphus. Att göra det lättare för hyresgäster och deras gäster är en del i bolagets policy att vara en god och omtänksam värd. 3

4 HÖGT SÄKERHETSTÄNKANDE I ENERGIPRODUKTION Tommy Magnusson, specialist brandskydd och reaktorsäkerhet: Utrymningssäkerhet har fått d Ringhals kärnkraftverk ska vara omöjligt att ta sig in i, om man är obehörig. Men om brand eller annan risk skulle uppstå, måste det gå att komma ut snabbt. Ringhals kärnkraftverk på västkusten har, liksom alla andra kärnkraftverk i Sverige, genomgått säkerhetsuppgraderingar de senaste tio år vad gäller reaktorsäkerhet men även en till följd av nya krav på fysiskt skydd från Strålsäkerhetsmyndigheten efter bland annat händelserna den 11 september i New York avseende tillträdesskydd. Utvägens uppdrag att analysera utrymningsförhållanden som gäller vid händelse av brand och andra risker blev därför en större utmaning när kraven på tillträdesskydd ökat. Stora uppgraderingar av reaktorsäkerheten på de svenska kärnkraftverken pågår. Sedan den 11 september 2001 har säkerhetsnivåerna på landets kärnkraftverk avseende tillträdesskydd också höjts betydligt, så även i Ringhals två mil norr om Varberg. Kraven på tillträdesskydd har gjort att det numera är betydligt svårare att ta sig in på landets kärnkraftverk och skyddet motsvarar det man genomgår på en flygplats. På ett kärnkraftverk finns många olika typer av säkerhetssystem och barriärer. Dessutom är säkerhetskultur och säkerhetsarbete viktiga delar i personalens utbildning. På ett kärnkraftverk kommer säkerheten alltid i första hand, för att skydda personalen, allmänheten och miljön. En god säkerhetskultur En god säkerhetskultur är lika viktig som en fungerande och robust anläggning. Säkerhetskulturen speglar vilka attityder och värderingar som styr företagsledningens och personalens agerande inom reaktoroch personsäkerhet. Tommy Magnusson är brandingenjör/ specialist brandskydd och reaktorsäkerhet på Ringhals och arbetar bland annat med utrymning: Förr tog det mig en minut att ta mig från grindarna in till mitt kontorsrum, berättar Tommy. Numera tar det nästan 20 minuter att gå från parkeringen borta vid Videbergshamn om man är sen på morgonen. För att ta sig runt inom själva kärnkraftverken måste man passera olika kontrollsystem och där finns de modernaste av passersystem, inklusive fingeravtryckskännare, ögonscanner och liknande. De svenska kärnkraftverken var från början tänkta att kunna drivas med en ganska liten personalstyrka, vilket innebär att lokalerna inte är anpassade för att så mycket människor skall vistas i anläggningen samtidigt. Men på grund av de stora ombyggnationer och uppgraderingarna av reaktorsäkerheten finns det under vissa perioder ett ansenligt antal människor som arbetar tillfälligt där. förändrade krav Detta har ställt förändrade krav på brand- och utrymningssäkerheten vilka har kompenserats löpande genom så kallade tekniska byten med olika typer av kompensatoriska åtgärder som brandskyddsvakter och utrymningsledare. Utvägen Varberg med Tore Pettersson har arbetat med utrymningssäkerheten på Ringhals i två år. Det har varit ett omfattande arbete, Tom- 4

5 HÖGT SÄKERHETSTÄNKANDE I ENERGIPRODUKTION en plats den förtjänar my Magnusson är glad att utrymningssäkerheten har fått den framträdande platsen i säkerhetsarbetet som det förtjänar. Utvägen har gjort ett jättejobb och det har blivit mycket bra, säger han. De har kartlagt våra lokaler och utrymningsvägarna uppdelade på olika nivåer. Och då ska man veta att den totala ytan här på Ringhals motsvarar ca st fyrarumslägenheter, så det är ett väldigt omfattande arbete. behovsanalys Arbetet delades upp i två delar, det som gick att göra utan ombyggnationer och det som kräver större ingripanden lämnas vidare till ett nytt projekt som genomför analytisk dimensionering för att avgöra vilket behov som finns eller om personalen kan anses vara ute innan så kallade kritiska förhållanden har uppstått. Den första delen är klar. Skyltning av utrymningsvägar och utrymningsplaner är uppdaterade. Den andra delen kräver då en djupare analys. I vissa delar kan det bli nödvändigt att göra tekniska lösningar, som ombyggnationer för att trygga personalens säkerhet. Det kan exempelvis vara att bygga nya trapphus eller ta upp nya nödutgångar. alternativa lösningar I andra delar där ombyggnation är omöjligt får man finna alternativa lösningar. Två grundvillkor finns för utrymning. Det ska alltid finnas minst två vägar som leder ut från varje brandcell och gångvägen får inte överskrida ett visst avstånd. Mycket är en kamp mot klockan. Det handlar exempelvis om hur lång tid det tar innan en lokal blir rökfylld. För att minska riskerna får man komma fram till andra lösningar. Det kan vara att begränsa antalet människor som får vistas Tommy Magnusson tillsammans med kollegan Björn Nilsson. Skyddsfrågor har alltid intresserat Tommy Magnusson och han har fått sitt lystmäte i jobbet som brandingenjör på Ringhals, där han nu jobbat i 36 år. i en lokal för att klara utslussningen vid händelse av brand. I dag finns ett antal utrymningsledare på Ringhals för vissa komplicerade utrymmen. Dessa är specialtränade på hur en utrymning ska gå till och känner till de fysiska förhållanden som råder i varje del av byggnaderna. De har till uppgift att leda utrymningen och är väl insatta i de lokala förhållandena. För att få tillträde till Ringhals måste en kortare kurs genomgås där man får reda på de grundläggande reglerna bland annat om utrymning, brand, fysiskt skydd och radiologiska risker. praktisk brandkurs Egen personal och personal som arbetar på Ringhals mer än tre månader per år skall genomgå en teoretisk och en praktisk brandkurs samt en utrymningsövning under en femårscykel. Utrymningsövningar sker enligt ett löpande schema så att alla skall kunna bli övade under femårsperioden. Personalen på Ringhals har lärt sig att vara ganska tåliga, konstaterar Tommy Magnusson. Det är en förutsättning för att kunna arbeta här. Det kan låta enkelt, men en grundläggande regel i brandskyddsarbetet är ordning och reda och städning housekeeping som vi säger. Och man ska komma ihåg att ett bra brandskydd är i högsta grad viktigt för lönsamheten. Fakta om RINGHALS De fyra reaktorerna i Ringhals producerar el som räcker till att försörja sex städer av Göteborgs storlek ett normalt år. Det motsvarar cirka 28 miljarder kwh (28 TWh) årligen. Sveriges elproduktion 2010 var 144,6 TWh, varav kärnkraften stod för 55,6 TWh. Ringhals producerade under året 24 TWh. 1 TWh motsvarar hushållsel till hem. Ringhals är en stor industri. Driften av anläggningarna är en viktig del av verksamheten, men här bedrivs också en hel del forskning och utveckling. Flera av teknikerna är specialister som hör till de främsta i världen. Det finns 1529 anställda på Ringhals som omsätter cirka 5 miljarder kronor. Från 2007 och framåt satsas 18 miljarder kronor i miljö- och säkerhetsuppgradering, livstidsförlängning och förstärkning av det fysiska skyddet. Dessutom går 4 miljarder till åtgärder som möjliggör effekthöjningar. Profilen Tore Pettersson, Utvägen Varberg Namn: Tore Petersson Född: 1963 Bor: Varberg Yrke: Ansvarig Utvägen Varberg Familj: Gift med Agneta och två barn; Pierre 19 år och Rebecka 16 år Fritid: Familjen, mat och dryck samt resor. Helhetslösningen är det unika Tore Pettersson minns exakt vilken dag han började som ansvarig för Utvägen Varberg. Det var den 2 november 1998, berättar han. Det var nämligen måndagen efter diskoteksbranden i Göteborg. En händelse som såg ut som en tanke att man skulle börja arbeta med brand- och utrymningssäkerhet just då. Tore tog över en vilande verksamhet i Varberg, så det var nästan som att starta upp på nytt. Han har arbetat upp regionen till en stabil enhet. Nästan alla gamla kunder har han lyckats få tillbaka och många nya har tillkommit. Och det är en imponerade kundstock: stora företag med högt säkerhetstänkande som Ringhals, Carlsberg och Södra Cell, med flera. Att arbeta med stora organisationer kräver att man har ett högt kvalitets- och servicetänkande, säger Tore. Det blir långa kundrelationer där det systematiska brandskyddsarbetet och arbetsmiljöarbetet är basen. Stora kunder tar också mycket tid i anspråk. Kontinuerligt underhåll i stora fabrikslokaler kan vara väldigt omfattande. Till sin hjälp har Tore applikatörer som hjälper till med uppmärkning och framtagning av utrymningsplaner. När det gäller utbildning hyr Tore in externa resurser från Utvägens Utbildningspool. På så sätt klarar han att leverera hela Utvägens utbud av produkter och tjänster. Det är helhetslösningarna som är unikt i Utvägens koncept, säger Tore. Allt hänger ihop. Alla byggnader är unika och det kräver mycket kunskap för att få det hela att fungera. Därför tycker jag att nulägesanalysen är det viktigaste verktyget i Utvägens produktportfölj. 5

6 ZU CASA TIPSET TIPSET När var sotaren senast på besök? PEAB har 300 kontor runt om i Sverige. Allt från 2-3 anställda till över 300. Här kontoret i Alvhem, som tidigare var lanthandel. Fördelen med Zu Casa: Full kontroll över helheten PEAB har infört Zu Casa på 50 av sina 300 kontor. Redan nu ser man fördelarna med att ha kontroll över helheten av lokalerna. Om ett år kommer nästan alla av de 300 kontoren att ligga i Zu Casa. Pernilla Norén är systemförvaltare på PEAB och sitter med ansvaret att implementera Zu Casa för landets alla 300 kontor. PEAB har också verksamhet på ett stort antal byggarbetsplatser, men dessa omfattas inte av Zu Casa. Kontoren är mycket olika i storlek, allt från två tre anställda, till de större kontoren där Stockholm är störst, med sex våningar och 300 anställda. I år han man införlivat 50 st kontor i Zu Casa, arbetet beräknas pågå i ett år till och kommer då att omfatta nästan samtliga 300 kontor. DOKUMENTATION Vi har haft brandskyddet dokumenterat tidigare och har det även på de kontor som inte har Zu Casa, så klart, berättar Pernilla Norén. Skillnaden är att vi nu får ett enhetligt system och en övergripande bild av hur brandskyddet ser ut som helhet och i detalj. Skulle det saknas dokumentation någonstans, så tar vi naturligtvis fram en ny. Brandskyddsdokumentationen ser olika ut på kontoren. En del är skrivet på papper och sitter i pärmar, en del är digitalt, skrivet i olika program, men det finns ingen enhetlig struktur. Med Zu Casa läggs allt in enligt den struktur som Räddningstjänsten kräver, vilket gör att informationen blir strukturerad och lättare att kontrollera, både för PEAB och ansvariga myndigheter. BRISTER ÅTGÄRDAS I ZuCasa kan man nu från centralt håll se vilken status brandskyddet har, säger Pernilla Norén. Vi kan se var det finns brister, när det ska åtgärdas och vad som har åtgärdats. Utvägen har tecknat kontrakt med PEAB och satt fasta priser på vad det kostar att åtgärda vissa brister, men det är upp till PEABs regionala kontor att själva bestämma vem som ska utföra åtgärderna. Det känns skönt att vi har samma system på alla kontor, det gör det lättare om man byter personal eller flyttar ett kontor, vilket sker hela tiden. Zu Casa blir en värdefull kvalitetssäkring för oss, avslutar Pernilla Norén. Pernilla Norén är systemförvaltare på PEAB. 10 fördelar med ZU CASA 1. Ett komplett ledningssystem. 2. Ger en total överblick över statusen i alla enheter eller byggnader. 3. Tillgängligt från vilken dator som helst. 4. Ingen programvara behövs. 5. Programuppdateringar sker automatiskt. 6. Lätt att konvertera oavsett vilket system man arbetat med tidigare. 7. Anpassningsbart efter den egna strukturen. 8. Säkerhetskopieras varje dygn. 9. Automatisk påminnelse för kontroller. 10. Grunden för allt brandskyddsarbete. Lagen och förordningen om skydd mot olyckor trädde i kraft den 1 januari I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Tidigare innebar begreppet sotning att både rengöring och enklare brandskyddskontroll gjordes samtidigt. Sotningsverksamheten är numera uppdelad i två separata uppdrag sotning och brandskyddskontroll. Sotning har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi har använt eldstäder för uppvärmning och matlagning. En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka fel och brister hos anläggningen för att undvika skador till följd av brand. Kontrollen innebär en prövning av att den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. Kontrollen ska i huvudsak utföras okulärt men vid misstanke om felaktigheter som inte kan fastställas på det sättet kan kontrollen behöva utökas med någon form av provning eller mätning. Man kan säga att det är en återgång till äldre lagstiftning då kontrollen (brandsynen) utfördes av skorstensfejarmästaren. Källa: MSB 6

7 NOTISER tävling Fler på nya platser Ung och kompetent Robert Näslund började som säljare i Utvägens distrikt Fyrbodal i början av oktober. Trots sina 25 år har Robert en perfekt utbildning och bakgrund för jobbet på Utvägen. Han är nämligen brandman och har tjänstgjort inom Räddningstjänsten i Hälsingland innan han flyttade till Trollhättan. Robert är intresserad av att arbeta med förebyggande åtgärder och hålla i utbildningar. Han är HLR-instruktör, kan den grundläggande brandskyddsutbildningen och Första hjälpen L-ABC. Över 40 års säljerfarenhet Christer Wilhelmsson är ett bekant namn för många i Jönköpingstrakten. Han arbetar på fritiden som auktionist och har sålt i hela sitt liv. Utvägen Jönköping rekryterade denne 66-årige som nu satsar på nytt. Senast har Christer arbetat med att sälja friskvård- och rehabiliteringsprodukter. Utvägens koncept, deras tjänster och produkter ligger mig varmt om hjärtat, säger Christer. Detta är seriösa produkter som det finns ett stort behov av, så jag ångrar inte ett ögonblick att jag tog det här jobbet! AutoCAD-specialist Utvägen i Jönköping har anställt Mirsada Sljivo som AuotCADspecialist. Hon började på Utvägen i maj med att hjälpa till med administrationen, men har utbildat sig inom AutoCAD och gör nu utrymningsplaner för Utvägen. Mirsada, som är 30 år, är gift och har två små barn och bor i Huskvarna. För tio år sedan invandrade hon från Bosnien. Jag trivs jättebra på Utvägen både med medarbetarna och kunderna, säger Mirsada. Att arbeta med AutoCAD är det roligaste jag gjort! TÄVLING Julnöt att knäcka Lös vår tankenöt. Maila ditt svar senast den 15 april 2012 till utvagen.se. Glöm inte att skriva namn, företag och telefonnummer i mailet. Vi lottar ut fem hushållsbrandvarnare bland de rätta svaren. Vinnarna meddelas personligen. 9 av 10 dödsbränder sker i bostäder Nästan 9 av 10 dödsbränder inträffar i bostäder. Varje år ingriper landets räddningstjänster vid drygt bostadsbränder. Det brinner lika ofta i småhus som flerbostadshus. De vanligaste orsakerna liksom hur och var bränder uppstår skiljer sig dock åt. I småhus uppstår bränderna oftast i anslutning till eldstaden och i flerbostadshus oftast i köket. Vid cirka 70 procent av bostadsbränderna är bränderna begränsade i sin omfattning eller släckta när räddningstjänsten anländer. Brandvarnare gör att en brand kan upptäckas tidigt. Det finns därför en koppling mellan brandens utveckling och förekomsten av brandvarnare. Den vanligaste kända orsaken till dödsbränderna är rökning, som står för nästan en tredjedel. Andra vanliga orsaker är att branden är anlagd eller att man har glömt stänga av spisen. Vid en majoritet av dödsbränderna finns ingen fungerande brandvarnare. Personer i åldersgruppen 80 år eller äldre är kraftigt överrepresenterade i dödsbränder och i åldersgruppen år har fler än hälften av de omkomna konsumerat alkohol före olyckan. Om utvecklingen fortsätter och inga särskilda åtgärder görs visar tendensen att antalet bostadsbränder kommer att bli fler och att antalet döda i bostadsbränder riskerar att öka med drygt en tredjedel till år Källa: MSB detta numrets gåta: Tre män skulle checka in på ett hotellrum. Hotellrummet kostade 25 kronor att hyra. De tre männen lämnade fram en tia var till receptionisten, som lämnade tillbaka fem enkronor i växel. Var och en av männen tog emot en enkrona i växel. De två resterande kronorna gav de till receptionisten i dricks. Männen betalade alltså nio kronor var för hotellrummet, vilket är 27 kronor totalt. Eftersom de gav två kronor i dricks till receptionisten har rummet sammanlagt kostat dem 29 kr. Var tog den sista kronan vägen? Rätt svar från Utvägenytt nr : A: Det var en man, hans son och sonens son, alltså farfar, pappa, barn. B: Tre pojkar. C: Fem stycken. Säljare till flera av våra kontor i landet Utvägen är i ett expansivt läge och behöver förstärka sin säljkår på flera av lokalkontoren i landet. Vi söker därför dig som är intresserad av att arbeta med våra produkter och tjänster på fältet. Vi ser gärna att du har erfarenhet från annan säljverksamhet. Om du är insatt in brand- eller utrymningssäkerhet är det en fördel, men inte ett krav. Intresserad? Kontakta vår vd Per Öster på tel eller eller UtbildNing Teknik Konsulttjänster Utrymningssystem 7

8 Returadress: Utvägen Box 64, Uppsala B Porto Betalt Vi hjälper dig med brand- och utrymningssäkerhet Luleå, Umeå, Sundsvall Sandviken Uppsala, Västerås, Stockholm Karlstad Södermanland Harry Gamnes Tel Anders Löthman Tel Håkan Hedermo Tel Kent Fernlund Tel Per Norén Tel Fyrbodal Örebro Linköping Västergötland Jönköping Lars Malmqvist Tel Patrik Borg Tel Thomas Johansson Tel Thomas Sjögren Amcoff Tel Per Nordh Tel Sydost Göteborg Varberg Skåne Väst Skåne Syd Mikael Leijon Tel Robert Åkerberg Tel Tore Pettersson Tel Kjell Kristiansson Tel Gert Malmgren Tel Utvägen har arbetat med rådgivning om brandsäkerhet och utrymning i över 30 år Vi finns på ett 20-tal platser i Svergie och vårt huvudkontor ligger i Uppsala. Besök gärna vår hemsida utvagen.se för mer information och fler referenser. 8 Huvudkontor Utvägen AB, Box 64, Sågargatan 10, Uppsala. Tel: Fax: E-post:

Information om brand- och utrymningsäkerhet från Utvägen Nr 1-2012. utvägenytt. Ett mångsidigt verktyg för Systematiskt Brandskyddsarbete:

Information om brand- och utrymningsäkerhet från Utvägen Nr 1-2012. utvägenytt. Ett mångsidigt verktyg för Systematiskt Brandskyddsarbete: Information om brand- och utrymningsäkerhet från Utvägen Nr 1-2012 utvägenytt Ett mångsidigt verktyg för Systematiskt Brandskyddsarbete: Nu tar Zu Casa steget ut i världen 100 milj oner fötter 3 ett smart

Läs mer

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Vi behöver arbeta långsiktigt För att människor inte ska omkomma

Läs mer

utvägenytt Stor säkerhet bland whiskyfaten INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 1-2011

utvägenytt Stor säkerhet bland whiskyfaten INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 1-2011 INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 1-2011 utvägenytt Stor säkerhet bland whiskyfaten ZU CASA I LÄSPLATTOR 3 MACKMYRA WHISKY 4 SF BIO TILLGÄNGLIGHET 6 TIPSET 6 FISKEBY PAPPERSBRUK

Läs mer

utvägenytt Carlsberg Sverige satsar på säkerhet1 Långsiktigt Systematiskt Brandskydds Arbete: ZU CASA PÅ kontrollrond 3 Tipset 6

utvägenytt Carlsberg Sverige satsar på säkerhet1 Långsiktigt Systematiskt Brandskydds Arbete: ZU CASA PÅ kontrollrond 3 Tipset 6 Information om brand- och utrymningssäkerhet från Utvägen Nr 2-2012 utvägenytt ZU CASA PÅ kontrollrond 3 CARLSBERG & Säkerheten 4 5 Avtal med CHOICE HOTEL 6 Tipset 6 MÄSSA OCH NY LOKAL 7 KORSORD 7 DIN

Läs mer

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 BRANDSKYDDSPOLICY Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra

Läs mer

UTVÄGENytt Brandskydd/SBA Utrymning Tillgänglighet Utbildning

UTVÄGENytt Brandskydd/SBA Utrymning Tillgänglighet Utbildning Nr 1/2014 UTVÄGENytt Brandskydd/SBA Utrymning Tillgänglighet Utbildning Full kontroll över brandskyddet ZuCasa är ypperlig! LEDARE / PÅ NYA PLATSER 2 SIMRISHAMN MÄRKER UTE 3 ZU CASA PÅ 600 000 M 2 4 5

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Program Lagstiftning kring systematiskt brandskyddsarbete Förstå vikten med Systematiskt BrandskyddsArbete Kort introduktion i SBA Vad förväntar sig räddningstjänsten vid

Läs mer

POLICY & RIKTLINJER. Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40

POLICY & RIKTLINJER. Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40 POLICY & RIKTLINJER Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra åtgärder utöver

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar

Läs mer

utvägenytt Vi har ansvar för 400 000 besökare varje år Linda von Essen-Sylvén, Elmia:

utvägenytt Vi har ansvar för 400 000 besökare varje år Linda von Essen-Sylvén, Elmia: INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 2-2009 utvägenytt Linda von Essen-Sylvén, Elmia: Vi har ansvar för 400 000 besökare varje år LEDNINGSSYSTEM PÅ WEBBEN 3 ELMIA OCH KRISHANTERING

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar och

Läs mer

utvägenytt Brand är den absolut största faran Bengt Wallin, Väderstad-Verken i Mjölby Sid 4

utvägenytt Brand är den absolut största faran Bengt Wallin, Väderstad-Verken i Mjölby Sid 4 INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 2-2008 utvägenytt Brand är den absolut största faran Bengt Wallin, Väderstad-Verken i Mjölby Sid 4 UTRYMNING AV GALLERIA I SUNDSVALL 3 HÖG SÄKERHET

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandskyddskontroll Räddningstjänst och förebyggande

Läs mer

Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete

Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete Till denna kategori räknas objekt där kraven på det systematiska brandskyddsarbetet är högre. Många objekt i denna kategori omfattas av kraven om skriftlig redogörelse

Läs mer

utvägenytt Hög säkerhet gjorde försäkringsbolaget tryggt Michael Sundström, Sundström Safety Sid 4

utvägenytt Hög säkerhet gjorde försäkringsbolaget tryggt Michael Sundström, Sundström Safety Sid 4 INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 2-2007 utvägenytt Hög säkerhet gjorde försäkringsbolaget tryggt Michael Sundström, Sundström Safety Sid 4 FRÄLSNINGSARMÉN VÄRNAR OM SITT HÄRBÄRGE

Läs mer

9-3 KOMMUN BRANDSKYDD SPOLICY

9-3 KOMMUN BRANDSKYDD SPOLICY 9-3 BRANDSKYDD SPOLICY Inledning Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska alla ägare och nyttjanderättshavare av byggnader och anläggningar, vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

utvägenytt Gör rätt saker från början DAN ROBERTS, VIKING LINE Sid 4 INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 1-2007

utvägenytt Gör rätt saker från början DAN ROBERTS, VIKING LINE Sid 4 INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 1-2007 INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 1-2007 utvägenytt Gör rätt saker från början DAN ROBERTS, VIKING LINE Sid 4 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE PÅ PLANNJA SIBA 3 TILLGÄNGLIGHET FÖR

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR Brandskyddsutbildning (BKA) Kursen vänder sig till företag, organisationer och föreningar som vill öka sitt brandskydd. Kursdeltagaren får en grundläggande utbildning i

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under respektive

Läs mer

utvägenytt Brandskydd i känsliga miljöer INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 2-2010

utvägenytt Brandskydd i känsliga miljöer INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 2-2010 INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 2-2010 utvägenytt Brandskydd i känsliga miljöer ZU CASA PÅ KRAFTFOODS 3 GUNNEBO SLOTT 4 PROFILERNA I UPPSALA 5 STUREPLANSGRUPPEN 6 BRANDSKYDD

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 108 Den 2015-09-21 Kommunfullmäktige 2015-09-21 16 Kommunstyrelsen 2015-09-08 25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-25 19 Kf 108

Läs mer

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Denna mall är baserad på material framarbetat av Falkenbergs Räddningstjänst. Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Innehållsförteckning Systematiskt brandskyddsarbete 1 Brandskyddspolicy

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem

Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för ett mindre hotell. Informationen under respektive

Läs mer

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Systematiskt Brandskyddsarbete Originalpärm Detta dokument är framtaget av Södra Stockholms Folkhögskola hösten 2010 Brandskyddspolicy Vi på Södra Stockholms

Läs mer

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD Systematiskt brandskyddsarbete Komplicerad Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå

Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå Denna nivå omfattar komplexa samlingslokaler t.ex. Teatrar, Köpcentra, Nöjespalats och större sjukhus, hotell och industrier med komplicerade utrymningsförhållanden

Läs mer

UTVÄGENytt Brandskydd/SBA Utrymning Tillgänglighet Utbildning

UTVÄGENytt Brandskydd/SBA Utrymning Tillgänglighet Utbildning Nr 1/2015 UTVÄGENytt Brandskydd/SBA Utrymning Tillgänglighet Utbildning Uppmärkningen gick som en dans LEDARE 2 TILLSKOTT I MÄLARDALEN 2 NATURUM HORNBORGASJÖN 3 ZUCASA 2GO 4 ZUCASA HOS METSO 5 TILLGÄNGLIGHET

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Medelstort objekt Hotell

Systematiskt brandskyddsarbete Medelstort objekt Hotell Systematiskt brandskyddsarbete Medelstort objekt Hotell Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för ett hotell. Informationen under respektive

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större industri. Exemplet

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Mindre hotell

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Mindre hotell Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Mindre hotell Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för ett mindre hotell. Exemplet

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Skriftlig redogörelse av brandskyddet RÄDDNINGSTJÄNSTEN Postadress: 551 89 Jönköping, Besöksadress: Glansgatan 7 Telefon: 036-10 70 00 Telefax: 036-71 29 44 E-post: raddning@rtj.jonkoping.se www.jonkoping.se/rtj

Läs mer

SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE. Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun

SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE. Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun 1.1 Allmänt Bakgrund Från och med 2004-01-01 har Lag om skydd mot olyckor (2003:778), LSO, bl.a. ersatt den tidigare

Läs mer

Umgås och trivs framför brasan

Umgås och trivs framför brasan Umgås och trivs framför brasan Några tips och råd om hur du eldar säkert hemma Sedan urminnes tider har brasan varit en samlingspunkt i våra bostäder. Där lagades maten och det var runt spisen man samlades

Läs mer

Brandförebyggande verksamhet

Brandförebyggande verksamhet Brandförebyggande verksamhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 Dokumentet Brandförebyggande verksamhet är framtaget av räddningstjänsten och är ett delprogram till Handlingsprogram

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Typ: större gymnasieskola/industri>20anställda/samlingslokal>150besökare/ varuhus/hotell/kulturbyggnader/motsvarande Följande exempel är en beskrivning av

Läs mer

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare.

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare. Avser Ingående delar i systematiskt brandskyddsarbete Framtaget av Mats Balder Fastställt av Anders Finn Nr F/02 B Avdelning Förebyggande Datum 13.07.01 Ersätter nr Datum 13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01

Läs mer

utvägenytt Personalen har börjat tänka brandskydd och säkerhet Mats Sohlström, Ramnäs Bruk:

utvägenytt Personalen har börjat tänka brandskydd och säkerhet Mats Sohlström, Ramnäs Bruk: INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 1-2010 utvägenytt Mats Sohlström, Ramnäs Bruk: Personalen har börjat tänka brandskydd och säkerhet UTRYMNINGSSÄKERHET I RYMNINGSSÄKERT HUS 3

Läs mer

Granskning av kommunens brandberedskap

Granskning av kommunens brandberedskap Granskning av kommunens brandberedskap Kalmar kommun Juni 2007 Pär Sturesson Stefan Wik 2 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Tillvägagångssätt...3 3. Lagar och förordningar...3 3.1 Lagen om skydd

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en större

Läs mer

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Mars 2005 Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här

Läs mer

Tillfällig uthyrning av lokaler

Tillfällig uthyrning av lokaler Räddningstjänsten Tillfällig uthyrning av lokaler Allmänt Detta dokument gäller för lokaler som tillfälligt hyrs ut till andra ändamål än de normalt används till, t ex för övernattning, disco, fest etc.

Läs mer

ANSVAR OCH ORGANISATION

ANSVAR OCH ORGANISATION ANSVAR OCH ORGANISATION Ansvar Ansvaret för brandskydd i byggnader och anläggningar vilar på ägare av byggnad samt nyttjanderättshavare. Om ägare och nyttjanderättshavare inte är densamme är det viktigt

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET Dnr: 350-810-02 Arbetsmiljökommmittén. Brandskyddsutbildning för personal och studenter inom Umeå universitet

UMEÅ UNIVERSITET Dnr: 350-810-02 Arbetsmiljökommmittén. Brandskyddsutbildning för personal och studenter inom Umeå universitet UMEÅ UNIVERSITET Dnr: 350-810-02 Arbetsmiljökommmittén Brandskyddsutbildning för personal och studenter inom Umeå universitet 1 (9) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 1.1. Omfattning... 2 1.2. Syfte

Läs mer

Umeå kommun Brandförsvar och säkerhet. Utbildningskatalog

Umeå kommun Brandförsvar och säkerhet. Utbildningskatalog Utbildningskatalog Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Grundläggande brandskydd... 3 Hem och Fritid... 4 Praktisk övning... 5 Utrymningsteori... 6 Utrymningsövning... 7 SBA Systematiskt brandskyddsarbete...

Läs mer

Beskrivning. Brandskyddspolicy. BRF Lampan 1

Beskrivning. Brandskyddspolicy. BRF Lampan 1 BRF Lampan Systematiskt brandskyddsarbete Beskrivning / Brandskyddspolicy SBA-pärm, flik () Beskrivning Denna dokumentation avser brandskyddet hos BRF Lampan och omfattar fastigheterna på Åsögatan 98 och

Läs mer

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20.

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20. Välkommen 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog» Hur arbetar vår förening med SBA?» Tips och lärdomar för att skapa en säker och trygg anläggning

Läs mer

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Vad gör Du om det brinner hos Dig? Att det skulle kunna börja

Läs mer

UTVÄGENytt Brandskydd/SBA Utrymning Tillgänglighet Utbildning

UTVÄGENytt Brandskydd/SBA Utrymning Tillgänglighet Utbildning Nr 2/2014 UTVÄGENytt Brandskydd/SBA Utrymning Tillgänglighet Utbildning LEDARE / PÅ NYA PLATSER 2 NYA KRAFTER I FYRBODAL 2 RONNEBY MILJÖ & TEKNIK 3 BOLIDEN GARPENBERG 4 5 BRINNER FÖR UTBILDNING 6 NY LAG

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler

Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större kyrka. Informationen under

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete

Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete Till denna kategori återfinns de objekt som är byggnadsteknisk komplicerade och där verksamheten medför högre krav på skydd och säkerhet avseende brand. Utöver den

Läs mer

Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19. Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara

Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19. Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19 Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara Övergripande i LSO 2004 lagen (2003:778) om skydd mot olyckor Minskad detaljreglering

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015

Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015 Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015 BSU Brandskyddsutbildning En grundläggande brandsäkerhetsutbildning som riktar sig till den som inte har någon utbildning

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete

RIKTLINJER. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete RIKTLINJER Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete RIKTLINJER 2 Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete Håbo kommun ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete enligt SRVFS (2003:10) och

Läs mer

Brandförebyggande verksamhet

Brandförebyggande verksamhet Brandförebyggande verksamhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 OCH TILLSYNSPLAN 2012-2014 Räddningstjänsten 2012-08-03 Kommunstyrelsen 2012-10-10 198 Dokumentet Brandförebyggande

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Mellan nivå

Systematiskt brandskyddsarbete Mellan nivå Systematiskt brandskyddsarbete Mellan nivå I mellannivån ingår byggnader, anläggningar och verksamheter med mellanstor riskbild, exempelvis; samlingslokaler, större varuhus, vårdanläggningar, större skolor,

Läs mer

Nämnd, förvaltning: Handläggare: Datum: Räddningstjänsten Christer Holmström. Förändrad lagstiftning rengöring av fasta förbränningsanordningar

Nämnd, förvaltning: Handläggare: Datum: Räddningstjänsten Christer Holmström. Förändrad lagstiftning rengöring av fasta förbränningsanordningar Nämnd, förvaltning: Handläggare: Datum: Räddningstjänsten Christer Holmström Förändrad lagstiftning rengöring av fasta förbränningsanordningar Den 1 januari 2004 trädde Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778

Läs mer

Dessa dokument är fritt att använda, ändra och anpassa så att det passar Er verksamhet.

Dessa dokument är fritt att använda, ändra och anpassa så att det passar Er verksamhet. Exempel Förskola Följande exempel är en beskrivning av hur systematiskt brandskyddsarbete kan bedrivas på en förskola. För att uppfylla minimikravet bör en enkel dokumentation över brandskyddet sammanställas.

Läs mer

utvägenytt En tågbrand i tunneln är det värsta som kan hända Öystein Rönne-Petersén, A-Train

utvägenytt En tågbrand i tunneln är det värsta som kan hända Öystein Rönne-Petersén, A-Train INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 1-2009 utvägenytt En tågbrand i tunneln är det värsta som kan hända Öystein Rönne-Petersén, A-Train Sid 4 HÖG SÄKERHET I HET BRANSCH 3 PROFILEN

Läs mer

Systematiskt Brandskydds- Arbete

Systematiskt Brandskydds- Arbete Systematiskt Brandskydds- Arbete RÄDDNINGSTJÄNSTEN HÖGA KUSTEN- ÅDALEN Postadress: 870 80 KRAMFORS Besöksadress: KRAMFORS Järnvägsgatan 80 Telefon: 0612-80 000 Telefax: 0612-105 42 Besöksadress: HÄRNÖSAND

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Brand & Räddning Securitas tjänster inom brand och räddning är en trygghet för dig som ansvarar för brandskyddet i en verksamhet eller fastighet. Vi hjälper dig att effektivt

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

UTVÄGENytt Brandskydd/SBA Utrymning Tillgänglighet Utbildning

UTVÄGENytt Brandskydd/SBA Utrymning Tillgänglighet Utbildning Nr 2/2013 UTVÄGENytt Brandskydd/SBA Utrymning Tillgänglighet Utbildning Tillgänglighet? Visst, men nu pratar vi frångänglighet Hur kommer vi ut? LEDARE / PÅ NYA PLATSER 2 BRA UTRYMNINGSÖVNING 3 FRÅNGÄNGLIGHET

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete STOCKHOLMS BRANDFÖRSVAR PM SID 1 (13) Systematiskt brandskyddsarbete BAKGRUND...2 LAGSTIFTNING...2 DEN ENSKILDES SKYLDIGHETER...3 BRANDSYN HAR ERSATTS AV TILLSYN...3 INNEHÅLL SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE...4

Läs mer

Backe centralskolas plan i systematiskt brandskyddsarbete.

Backe centralskolas plan i systematiskt brandskyddsarbete. Backe rektorsområde Backe centralskola 2007-08-22 1 (12) Backe centralskolas plan i systematiskt brandskyddsarbete. Denna plan skall vara ett hjälpmedel för ett systematiskt brandskyddsarbete vid Backe

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större grundskola. Exemplet

Läs mer

Vanliga frågor och svar om brandsäkerhet för bostadsfastighetsägare

Vanliga frågor och svar om brandsäkerhet för bostadsfastighetsägare Samhällsbyggnadskontoret Brandförsvar och säkerhet Vanliga frågor och svar om brandsäkerhet för bostadsfastighetsägare Ansvar för brandskydd Ansvaret för brandskyddet ligger både på den som äger byggnaden

Läs mer

2014-10-02. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Brandskyddsutbildning - i samarbete med Ulricehamns kommun. Vilka tre saker krävs för en brand?

2014-10-02. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Brandskyddsutbildning - i samarbete med Ulricehamns kommun. Vilka tre saker krävs för en brand? Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Bollebygd, Borås, Mark Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn Brandskyddsutbildning - i samarbete med Ulricehamns kommun Utbildningen handlar om att förhindra att brand

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Mellan Större grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Mellan Större grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Mellan Större grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar!

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! 1 Innehåll Brandinstruktörsutbildning... 3 Brandombud... 4 Brandutbildning... 5 Information

Läs mer

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70 Mer än en brandkår Trygg och säker Räddningstjänsten i Strängnäs arbetar med säkerhet och trygg het för alla som bor eller vistas i Strängnäs kommun. Genom samarbete med andra organisationer verkar vi

Läs mer

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Solna strandväg 74 plan 7, 834 kvm LOKALEN Kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Kontorsyta 834 kvm Antal arbetsplatser 30-45

Läs mer

BRANDSKYDDSPOLICY VID. Voxnadalens gymnasium-komvux

BRANDSKYDDSPOLICY VID. Voxnadalens gymnasium-komvux 140801 BRANDSKYDDSPOLICY VID Voxnadalens gymnasium-komvux 1. Beskrivning Denna dokumentation avser brandskyddsarbetet på Voxnadalens gymnasium-komvux i Ovanåkers kommun och omfattar skolans lokaler. 2.

Läs mer

Systematiskt Brandskyddsarbete BRF Ribe Version 1.0 2015-05-18. Systematiskt brandskyddsarbete BRF Ribe, Malmö

Systematiskt Brandskyddsarbete BRF Ribe Version 1.0 2015-05-18. Systematiskt brandskyddsarbete BRF Ribe, Malmö Systematiskt Brandskyddsarbete BRF Ribe Version 1.0 2015-05-18 Systematiskt brandskyddsarbete BRF Ribe, Malmö Inledning I Lag (2003:778) om skydd mot olyckor anges att ägare eller nyttjanderättshavare

Läs mer

Datum: 2015-03-04 Version: 4

Datum: 2015-03-04 Version: 4 Rutin Regionservice Organisatoriska Brandskydd 1. Allmänt Riktlinjer Brandskydd för Region Skåne fastställd av Regionstyrelsen 2005-02-03, 19 gällande från 2005-03-01 ska tillämpas i Regionservices brandskyddsarbete.

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR LINDESBERGS KOMMUN RÄDDNINGS- OCH SÄKERHETSNÄMNDEN Fastställd i Kommunfullmäktige LINDESBERGS

Läs mer

Information från Räddningstjänsten i Östra Blekinge. Kontakt Räddningstjänsten Östra Blekinge 0455-303980

Information från Räddningstjänsten i Östra Blekinge. Kontakt Räddningstjänsten Östra Blekinge 0455-303980 Information från Räddningstjänsten i Östra Blekinge Brandskydd i serveringslokal För att få tillstånd att servera alkohol krävs, enligt Alkohollagen, att såväl lokal som verksamhet uppfyller krav på god

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg

VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg VFA 5.2: GÅNGAVSTÅND I UTRYMNINGSVÄG Syfte: Att uppfylla BBR 5:332 föreskrift trots att längre gångavstånd än de angivna i BBR tabell 5.332 finns för Vk 4 (hotell).

Läs mer

POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR BRANDSKYDD PÅ FRITIDSGÅRDEN VÄVAREN

POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR BRANDSKYDD PÅ FRITIDSGÅRDEN VÄVAREN POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR BRANDSKYDD PÅ FRITIDSGÅRDEN VÄVAREN ÅR 2011 Brandskyddsplan för Fritidsgården Vävaren Policy Vi brinner för säkerhet! Brandskyddsplanen är ett levande dokument som ständigt

Läs mer

Allmän information om sotning

Allmän information om sotning Allmän information om sotning Innehåll Sotning och brandskyddskontroll... 2 Vem bestämmer om sotningen?... 2 Sotning och brandskyddskontroll... 2 Sotning... 2 Imkanaler... 3 Brandskyddskontroll... 3 Brandvarnare

Läs mer

Brandsäkerhet under byggtiden- är det ett problem? Brandskyddsföreningen 1. 2010-11-20

Brandsäkerhet under byggtiden- är det ett problem? Brandskyddsföreningen 1. 2010-11-20 Brandsäkerhet under byggtiden- är det ett problem? 1. 2010-11-20 2. 2010-11-20 Trend Byggnadsplats 25 20 15 10 5 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 3. 2010-11-20 Brandorsaker

Läs mer

12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05

12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05 Avser Tillfällig övernattning Framtaget av Anders Finn Fastställt av Håkan Lundgren Nr F/04 Avdelning Förebyggande Ersätter nr Datum Rev 12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05 Inledning Bakgrund Syfte Ansvar

Läs mer

Allmän information om sotning

Allmän information om sotning Allmän information om sotning Innehåll Sotning och brandskyddskontroll sidan 3-5 Vem bestämmer om sotningen? Sotning och brandskyddskontroll Sotning Imkanaler Brandskyddskontroll Brandvarnare och släckutrustning

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Utbildningskatalog sförteckning Brandkunskap för alla 3 Praktiska släckövningar. 4 Heta Arbeten.. 5 HLR & L-ABC 6 Brandskyddskontrollant. 7 Brandskyddsansvarig 8 Föreståndare brandfarlig vara mindre omfattning

Läs mer

Riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll

Riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll Upprättad: Fastställd: Reviderad: 2012-04-04/MN 2012-04-04/TT 2015-03-09/MA /MA Sida 1(5) Riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll Ansvar I Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, 3 kap 4 ges

Läs mer

Brandskyddsinstruktioner och föreskrifter om utrymning vid brand

Brandskyddsinstruktioner och föreskrifter om utrymning vid brand 2015-09-04 Brandskyddsinstruktioner och föreskrifter om utrymning vid brand Brandskyddspolicy Njudungsgymnasiet skall aktivt arbeta med sitt brandskydd i enlighet med Räddningsverkets rekommendation om

Läs mer

13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01 13.07.01. Innehåll i SBA. Bohus Räddningstjänstförbund

13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01 13.07.01. Innehåll i SBA. Bohus Räddningstjänstförbund Avser Ingående delar i systematiskt brandskyddsarbete Framtaget av Mats Balder Fastställt av Anders Finn Nr F/02 A Avdelning Förebyggande Datum 13.07.01 Ersätter nr Datum 13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete Räddningstjänst

Läs mer

Rapport om framtagandet. av övningskort till. Mittuniversitetet

Rapport om framtagandet. av övningskort till. Mittuniversitetet Rapport om framtagandet av övningskort till Mittuniversitetet Av: Peter Flobecker och Magnus Rudberg Handledare: Martin Neldén, Räddningsverket 0612-822 35 Innehållsförteckning: 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

1. Brands kydds policy Varför? I en brandskyddspolicy anges inriktning och övergripande mål för brandskyddsarbetet.

1. Brands kydds policy Varför? I en brandskyddspolicy anges inriktning och övergripande mål för brandskyddsarbetet. 1. Brands kydds policy I en brandskyddspolicy anges inriktning och övergripande mål för brandskyddsarbetet. Brandskyddspolicyn fastställs av ledningen och ska vara känd av alla i organisationen. Exempel

Läs mer

Plan för systematiskt brandskyddsarbete. Fastställd av UFN 2008-05-06

Plan för systematiskt brandskyddsarbete. Fastställd av UFN 2008-05-06 GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakulteten Rev 2011-09-07 Plan för det systematiska brandskyddsarbetet vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten Innehåll Fördelning av uppgifter inom det systematiska

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete inom äldreomsorgen i Haninge kommun

Systematiskt brandskyddsarbete inom äldreomsorgen i Haninge kommun 18 februari 2009 Systematiskt brandskyddsarbete inom äldreomsorgen i Haninge kommun Bakgrund Enligt Lag om skydd mot olyckor SFS 2003:778 ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller anläggningar

Läs mer

Taxor och avgifter. Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05

Taxor och avgifter. Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05 Taxor och avgifter Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05 I denna folder finner du upplysningar om vad kostnaden är för att nyttja en samlingslokal eller idrottshall i Lomma kommun. Här finner du även uppgifter

Läs mer