utvägenytt Vi har ansvar för besökare varje år Linda von Essen-Sylvén, Elmia:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "utvägenytt Vi har ansvar för 400 000 besökare varje år Linda von Essen-Sylvén, Elmia:"

Transkript

1 INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR utvägenytt Linda von Essen-Sylvén, Elmia: Vi har ansvar för besökare varje år LEDNINGSSYSTEM PÅ WEBBEN 3 ELMIA OCH KRISHANTERING 4 PROFILEN PER NORDH 5 UTBILDNING MED KONTINUITET 6 NYA KRAFTER I MALMÖ 7 1 TILLGÄNGLIGETSINVENTERING 7

2 LEDARE NOTISER Cirkeln är sluten Utvägen har haft ett relativt gott år. Finanskrisen har påverkat oss, precis som alla andra, men glädjande nog inte i någon större utsträckning. Inga uppsägningar för vår del och vi håller budget. I Malmö Syd har vi fått en ny franchisetagare, Gert Malmgren, som du kan läsa om på sid 7. Han påtalar fördelen med Utvägens breda koncept och det är verkligen sant. Vi arbetar med alla tänkbara delar inom brand- och utrymningssäkerhet. Vi är en totalleverantör, vilka många har upptäckt, bland annat Elmia i Jönköping, som du kan läsa om på sid 4-5. Att erbjuda tjänster och produkter inom ett stort spektrum är viktigt för oss. Vår uppgift är att erbjuda det som marknaden efterfrågar. Så är det till exempel med vårt ledningssystem på webben, vilket du kan läsa om på sid 3. Ett annat område som vuxit de senaste åren är våra produkter för tillgänglighetsanpassning. Paradoxalt nog börjar man nu tala om frångänglighet och möjligheten att kunna ta sig ut ur en byggnad lätt och anpassat efter alla tänkbara funktionsnedsättningar. Så cirkeln är sluten. Det som en gång i tiden var Utvägens grund, utrymningsmarkeringar, har plötsligt blivit i ropet igen, men med ett nytt ord, frångänglighet. Och glöm inte att utbilda personalen i kristider. Utvägen har ett brett utbildningsprogram inom brand-, utrymning, HLR, krishantering, med mera. Läs artikeln på nästa sida om kontinuitet i utbildningen. Det är viktigt. Därmed vill jag önska dig en skön vinter, jul och nyår, för snart är det dags igen. Per Öster, VD Utvägen. Cirkeln är sluten, nu efterfrågar man utrymning igen PER ÖSTER, VD UTVÄGEN Om tillgänglighet från Boverket FASTIGHETSÄGARE KAN, OFTA MED SMÅ MEDEL, GÖRA STOR SKILLNAD FÖR TILLGÄNGLIGHETEN Jag hoppas mycket på den strategi Enkelt avhjälpt som regeringen tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram för ett tillgängligare Sverige.Framgång för strategin fordrar dock att många gör sin insats. Fastighetsägare kan, ofta med små medel, göra stor skillnad för tillgängligheten. Jag tror på din insats!! Maria Larsson, äldre- och folkhälsominister ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE ÄR BRA FÖR ALLA Det är bra för de äldre, för barnfamiljen, för affärerna och för människor med funktionsnedsättningar. Alla har rätt att besöka parker och publika lokaler. I slutet av 2010 ska alla enkla hinder vara borta, nu har vi en unik chans att kraftsamla kring de här frågorna! Janna Valik, generaldirektör Boverket TILLGÄNGLIGHET FÖR ALLA ÄR EN DEMOKRATIFRÅGA Den viktigaste prioriteringen för ökad tillgänglighet är att planera och bygga rätt från början. Nyckeln till goda resultat är samverkan mellan stat, kommun, näringsliv och handikapporganisationer. SKLs medlemmar arbetar hårt mot målet år Ett tillgängligare samhälle är en demokratifråga. Anders Knape ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting Utvägenytt nr Notiser... 2 Ledningssystem för brandsäkerhet på webben... 3 Krishantering hos Elmia Profilen: Per Nordh... 5 Tipset: Skylt + flerbostadshus...6 Utbildning en lönsam investering...6 Vi hjälper dig att inventera behovet av tillgänglighet... 7 Tävling... 7 Här finns vi!...8 2

3 SYSTEMATSIKT BRANDSKYDDSARBETE Ledningssystem för brandskyddet på webben Utvägens system för systematiskt brandskydd i webbversion släpptes i somras och de kunder som provar det är mycket nöjda. Många inser att den stora fördelen är att det är ett utmärkt ledningssystem. 10 FÖRDELAR MED SYSTEMETSIKT BRANDSKYDDSARBETE PÅ WEBBEN 1. Ett komplett ledningssystem. 2. Ger en total överblick över brandsäkerheten i alla enheter/fastigheter 3. Tillgängligt från vilken dator som helst. 4. Ingen programvara behövs. 5. Programuppdateringar sker automatiskt. 6. Lätt att konvertera oavsett vilket system man arbetat med tidigare. 7. Anpasssningsbart efter den egna strukturen. 8. Säkerhetskopieras var 24 timme. 9. Automatisk påminnelse för kontroller. 10. Grunden för allt brandskyddsarbete. Anders Sors på Utvägens huvudkontor i Uppsala är mycket nöjd med resultatet: För företag med flera fastigheter, gärna spridda över landet har detta blivit ett mycket bra ledningssystem, konstaterar han. Det ger en total överblick vilket gör att man konstant har en uppdaterad bild av hur läget för brandskydd ser ut. Systemet är anpassningsbart oavsett hur företagen tidigare har hanterat det. Det behövs ingen programvara. Oavsett hur man tidigare har organiserat sitt brandskyddsarbete så är det bara att överföra direkt in i systemet. Från pärm direkt till webb, eller från något lokalt datasystem, det spelar ingen roll, säger Anders Sors. Det här är en av de viktigaste produkterna ett företag kan investera i. Det är grunden till allt brandskyddsarbete. Fördelarna är flera. Systemet är alltid uppdaterat, nya programversioner behöver man inte tänka på. Det säkerhetskopieras en gång om dygnet och det är anpassat för olika organisationer. Anpassbarheten gör att företag och organisationer kan bygga upp det precis som man vill eller som man är van vid. Alltså blir konverteringen från gammalt till nytt ytterst smidig och snabb. Tanken är att användarna, eller de brandskyddsansvariga lokalt ska rapportera in i systemet om utförda kontroller, avvikelser eller andra händelser. Den centralt brandskyddsansvarige får på detta sätt en total överblick över flera verksamheter, var de än befinner sig. Detta gör att man är konstant uppdaterad. En uppskattad funktion är att det finns ett inbyggt larm i systemet. Den eller de som är ansvariga får ett påminnels när det är dags att göra en kontroll. Risken att missa något är minimal. Utbildare inom brand, utrymning och sjukvård Vår ambition är att hålla en hög kvalitet på våra utbildningar och av den anledningen ser vi att du har erfarenhet inom räddningstjänst, ambulans/akutsjukvård eller liknande. Vi ser också att du har erfarenhet av att hålla utbildningar för varierande storlek av grupper. Utvägens målsättning är att bygga upp en rikstäckande utbildningsorganisation därför söker vi timanställda utbildare i hela landet. Intresserad? Kontakta vår produktchef Anders Sors eller eller UTBILDNING TEKNIK KONSULTTJÄNSTER UTRYMNINGSSYSTEM 3

4 KRISHANTERING Linda von Essen-Sylvén: Att öva kris på riktigt ge Trots att säkerhetstänkandet är högt hos Elmia i Jönköping och trots att man övar krisplanering kontinuerligt, så gav Utvägens krisövning både höjd puls och givande insikter i hur man ytterligare kan förbättra krismedvetenheten. Elmia mäss- och konferensanläggning i Jönköping har ett stort ansvar när det gäller säkerhetsfrågor besökare till ett 25-tal egna mässor och ett stort antal evenemang varje år, kvm mässområde, ett tjogotal konferensrum och en konserthall för besökare, säger något om vad det handlar om. LÅNGT SAMARBETE Elmia har anlitat Utvägen Jönköping i snart tio år. Utvägen har levererat utrymningsplaner, efterlysande skyltar och linjer för uppmärkning av utrymningsvägar och genomfört systematiskt brandskyddsarbete, SUBK. Tidigt i våras fick informationschefen Linda von Essen-Sylvén och Per Nordh på Utvägen kontakt angående krisplanering. Vi hade en krisgrupp som träffades varje år och gick igenom roller, uppdelning och diskuterade i teorin vilka tänkbara scenarier som kunde inträffa samt hur vi skulle hantera det. Så föddes idén att genomföra en praktisk övning för att testa organisationen, berättar Linda von Essen Sylvén. KRISSPEL Utvägen genomförde en två timmars övning, där olika krissituationer utspelades. Utvägens representanter spelade olika roller, som räddningstjänst, polis, media, utställare, besökare och så vidare. Krisledningen på Elmia satt i ett rum och tog emot telefonsamtal från dessa aktörer och fick agera därefter. Allt eftersom spelet pågick ändrades förutsättningarna och nya saker inträffade. FÖRHÖJD PULS Det hela var mycket realistiskt och vi fick alla förhöjd puls och blev alldeles svettiga innan övningen var slut, säger Linda von Essen Sylvén. Det var oerhört nyttigt. Vi ville leva oss in i en tänkbar situation för att testa och se vad vi var bra på och vad vi kunde förbättra. Och det fungerade mycket bra. Efteråt gjorde man en utvärdering och genomgång med övningen som utgångspunkt. Det var verkligen en aha-upplevelse. Vi fick tänka på ett annat sätt och det var mycket nyttigt. Det här kan man inte komma fram till på annat sätt. Det var förresten så verkligt att man trodde det var på riktigt under övningen, säger Linda von Essen Sylvén. 4

5 KRISHANTERING r djupare insikter Efter övningen har Elmia tillsammans med Utvägen upprättat en ny krisplan och genomfört en rad förbättringar. Bland annat har de gjort om sin krisgrupp något, där rollfördelningen blivit annorlunda. Vid en kris byter alla i gruppen ut Sim-kortet i sina mobiltelefoner mot ett krisnummer, för att slippa bli störda av andra samtal. Telefonväxeln har fått nya direktiv hur samtalen ska dirigeras och hanteras. JOBBA OSTÖRT VIKTIGT Det är viktigt att krisgruppen kan jobba ostört. Många frågor som kommer utifrån kan andra ta hand om. Som informationschef har jag ansvar för alla mediakontakter. Personalchefen har hand om informationen till de anställda, och så vidare, berättar Linda von Essen Sylvén. Man har även gjort ett schema för ersättare i krisgruppen. En kris kan ju pågå länge och gruppen måste bytas av med friska krafter. Här är det viktigt att allt dokumenteras. Dels för oss själva, så vi vet vad som har gjorts så vi kan bocka av, dels för de som avlöser oss. För det här ändamålet har vi färdiga checklistor som hjälper oss, säger Linda von Essen Sylvén. FÖREBYGGANDE ARBETE Riskerna med en så stor anläggning som Elmia är, är många. Det kan vara bombhot, olyckor, terroristattacker, brand, med mera. Och med tiden förändras hotbilden. Det viktigaste är förstås människorna. Vi har ett enormt ansvar för våra utställare och besökare. De måste känna sig 100 procent trygga med oss och det vet vi att de gör nu. Vi arbetar mest förebyggande. Vår verksamhet är oerhört viktig. Mycket pengar är i omlopp FAKTA OM ELMIA besökare årligen 25-tal egna mässor 40-tal evenemang per år kvm utställningsyta kvm utställnigsyta utomhus 20-tal konferenslokaler Konsertsal för åhörare Elmia startades 1959 som en jordbruksmässa. Än idag så är inriktningen mot jordbruk, skog och natur stark. och ett driftstopp skulle bli förödande. I framtiden kommer vi att fortsätta den årliga avstämningen. Vi kommer att benchmarka med andra företag, stämma av med kommunen, räddningstjänsten etc. Om krisgruppens medlemmar förändras kommer vi köra en praktisk övning igen, det är det bästa sättet att lära sig, avslutar Linda von Essen Sylvén. Elmia ligger vid det natursköna Vättern. Mässan täcker ett stort område kvm utställningsyta finns för utomhusmässor. Elmia har en utpräglad miljöinritning, stort säkerhetstänkande och ekologisk profil. Profilen Per Nordh Utvägen Jönköping Kunden ska vara nöjd Namn: Per Nordh Född: 1959 Bor: Jönköping Yrke: Ansvarig för Utvägen i Jönköpings län Familj: Gift med Elisabeth, två barn och ett barnbarn Fritid: Segling och körsång Per Nordh började på Utvägen Jönköping Han har bakgrund som bygg- och dataingenjör, brandman och konsult inom besiktning av fukt- och mögelskador, så steget till Utvägen kändes inte främmande. Att arbeta med helheten är en av de stora fördelarna med Utvägens koncept, säger Per Nordh. Att göra allt från ax till limpa, att vara med i hela kedjan betyder mycket. Per berättar om flera företag där Utvägen Jönköping gjort i princip allt från utrymningsmarkeringar till systematiskt brandskyddsarbete och utbildning. Men det viktigaste är ändå att det är lätt och smidigt för kunden och att han eller hon är nöjd, säger Per Nordh. Utvägen Jönköping har många av de stora företagen och organisationerna i länet: Elmia, Jönköping Energi, Fläkt Wood, IVT med flera. Konkurrensen är hård, men tack vare den goda kontakten vi har med många företag och med Utvägens organisation i ryggen så hjälper det oss. I framtiden tror Per Nordh att tillgänglighetsanpassning och kontrastmarkeringar kan bli en växande marknad, likaså krisplanering när konjunkturen vänder. Att arbeta i den här branschen ger en tillfredsställelse, eftersom man vet att våra produkter och tjänster kan rädda liv och det är det viktigaste, säger Per Nordh. Det förekommer 100 bränder om dagen i Sverige och faran finns överallt. Att människor ska kunna känna sig trygga på sin arbetsplats, eller någon annan lokal är A och O. 5

6 Brandskyddsföreningen är en medlemsorganisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Genom information och utbildning hjälper vi människor, företag och organisationer att ta eget ansvar för sitt brandskydd TIPSET UTBILDNING TIPSET Om det börjar brinna gör så här Om det börjar brinna ART DIRECTOR ANNA H LINDBERG. ILLUSTRATIONER STEFAN LINDBLAD. Det här piktogrammet visar på ett enkelt och tydligt sätt vad du ska göra om det brinner i din lägenhet, hos grannen eller i trapphuset. Det passar bra att sättas upp i till exempel ett trapphus. Du kan ladda ner det från Säker utrymning från flerbostadshus Utrymningsvägar ska alltid hållas fria från lösa förem å l o c h b r ä n n b a r t material. Därför bör till exempel cyklar, barnvagnar, tidningspapper och kartonge r i n te ens tillfälligt f ö r v a r a s i trapphuset. Räddningsvägar ska vara väl uppmärkta, hållas fria från hinder samt under vinterhalvåret vara snöröjda. Gångar på vindar och i källare ska hållas fria från hindrande föremål och brännbart material. Brandfarliga gaser och vätskor eller explosiva ämnen får inte förvaras på vindar eller i källare. Dörrar i anslutning till vindar och källare bör hållas stängda och låsta. God organisation och ordning ska råda för att främja brandskyddet. Tänk på att de flesta anlagda bränder startar i källare, soprum, trapphus eller vindar. Stäng brandanläggaren ute! Brandvarnare kan vara den avgörande skillnaden mellan liv och död! Se alltid till att det finns en fungerande brandvarnare i hemmet. Kontinuerlig utbildning lönsam investering Sedan 2001 har Landstinget i Blekinge genomfört omfattande utbildningsinsatser inom brandskydd och utrymning för personal inom samtliga förvaltningar. Närmare anställda utbildas kontinuerligt av Utvägen i Kamar. Anna-Karin Hjelm är handläggare för säkerhetsfrågor på Blekingesjukhusets försörjningsenhet och har varit delaktig i uppbyggandet av utbildningarna sedan planeringen startades i slutet av talet. Det började med att vi fick förfrågningar från personalen på olika avdelningar där de önskade sig brandutbildningar. Önskemålen var starka och frågorna var många kring hur man bland annat hanterar patienter, vilka utrymningsmöjligheter som finns, larmvägar med mera, om det skulle börja brinna, berättar hon. INVENTERING AV BEHOVET En brandgrupp bestående av vårdadministratörer från sjukhusets olika kliniker, förre kanslichefen på sjukhusförvaltningen samt Anna-Karin Hjelm tillsattes. Gruppen inventerade behovet av utbildningar genom enkätfrågor till all personal. Man drog sedan upp riktlinjerna för utbildningsinsatsen och inhämtade också erfarenheter från andra landsting, som genomfört liknande insatser. I samband med att enkätsvaren behandlades reviderade man de gamla brandföreskrifterna. CHEFERNA UTBILDADES Utbildningarna startade 2001 och första omgången gällde medicinkliniken. Senare har även utbildning av verksamhetschefer och brandombud skett. Där lades tonvikt på ansvarsfrågorna för chefer. Vad ska de känna till om byggnadstekniska frågor, lagstiftningen, arbetsmiljöverkets föreskrifter, uppgifter och roller. Vissa kliniker fick också Övning i brandsläckning är ett av momenten i utbildningen för Blekinge Landsting. specialutbildningar, till exempel operationsavdelningar, där man måste ta en rad olika hänsyn som skiljer sig från vanliga avdelningar. Även landstingsservice, det vill säga allt som inte har med vård att göra, transporter, kök, bygg, fastigheter och så vidare har också utbildats. Bara den delen är anställda. ALL PERSONAL All övrig personal har genomfört grundutbildning i brand och utrymning där man varvar två timmar teori med en timme praktisk övning. Utbildningen hålls direkt på personalens ordinarie arbetsplatser. Utbildningar har sedan skett kontinuerligt inom hela landstinget. De senaste två åren får all personal en repetitionsutbildning och på vårdavdelningarna har det genomförts utrymningsövningar med personal, som agerat både patienter och personal. Psykiatriförvaltningen får tre timmars utbildning vart annat år. Under hösten har 36 utbildningspass med 15 personer i varje grupp genomförts. För övriga förvaltningar genomförs en tre timmars utbildning vart tredje år. CHECKLISTA FÖR INTERN KONTROLL Brandombudet genomför tillsammans med avdelningschefer intern kontroll en gång per kvartal enligt nedanstående checklista: Utrymningsvägar och utrymningsplaner Släckredskap; brandsläckare, inomhusbrandposter och brandfiltar Brandfarliga varor förvaras säkert Rutiner/utbildning; att rutinerna är kända av samtlig personal och repeteras regelbundet och att grundläggande utbildning upprepas vart tredje år Allmän ordning; att det är ordning och reda medför minskad olycksoch brandrisk Kontakta Utvägen för mer information Mikael Leijon

7 TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING TÄVLING Vi inventerar ditt behov av tillgänglighetsanpassning Utvägens produkter och tjänster för tillgänglighetsanpassning har blivit mycket efterfrågade. Många företag och organisationer behöver information och stöd inom detta område. Under året har Utvägen hållit informationsseminarier för över 500 personer. Bakgrunden till tillgänglighetsanpassningen är att regeringen vill att det offentliga rummet ska bli tillgängligt för alla, oavsett om man har syn- eller rörelsehinder. Det finns många brister idag och det kommer att ta tid att få igenom alla förändringar. Regeringens mål på att det ska vara genomfört år 2010 kommer inte att klaras, men fastighetsägarna får prioritera och göra det viktigaste först. Exempel på offentliga rum är receptioner, bibliotek, teatrar, samlingslokaler, restauranger, stationer, terminaler, affärslokaler, idrottsanläggningar och vissa skolor. De vanligaste bristerna som ska åtgärdas är nivåskillnader, kontrastmarkeringar och trappräcken. Det kan handla om dörröppnare, ljusmiljö, markbeläggning, skyltning, med mera. Alla är berörda, även äldre och barnfamiljer. Fastighetsägarna är ansvariga för att åstadkomma förändringarna. Tillgänglighetsanpassning är inte bara en pålaga, man kan vända på det och se det som en positiv möjlighet. Om till exempel en affärslokal görs mer tillgänglig, finns ju stora möjligheter att få fler kunder till affären. Utvägen har de senaste åren fått många förfrågningar om tillgänglighetsanpassning. De har bara det senaste året genomfört ett 20-tal seminarier runt omkring i landet. Det största intresset har rört sig kring kontrastmarkeringar, en produkt som både är billig och enkel att applicera. Utvägen hjälper också till att analysera det behov som finns. Det består av en genomgång av brister och förslag på åtgärder, vilket blir ett underlag för vilka steg man ska ta och i vilken ordning. GERT MALMGREN, NY FRANCHISETAGARE I MALMÖ SYD Jag är alltid nyfiken och gillar därför att gå in i saker som jag aldrig provat på förut, säger Gert Malmgren, ny franchisetagare i Malmö Syd. Gert Malmgren tog över franchiserättigheterna för Malmö Syd från den 1 juli i år. Han kommer närmast från egna bolaget Kvalificera Sverige AB, som sysslar med kvalitetssäkring och systematiskt arbetsmiljöarbete. Jag gillar Utvägens koncept, det är brett, djupt, komplett och det är alltid uppdaterat gentemot gällande regelverk, säger Gert. Här finns allt: mjukvara i form av konsultandet, vilket jag älskar, hårdvara i form av skyltar, linjer, etc och utbildningsdelen. Det är bra, för det finns alltid någon ända man kan börja i när man kontaktar en ny kund, eller så finns en annan ända att fortsätta på när man kontaktar en gammal kund. Alla kunder är unika. Varje uppdrag är som att börja ett nytt jobb. Du ska identifiera problemet och sedan lösa det. Det finns ingen standardlösning, det är det som är så roligt, säger Gert Malmgren. Men den allra viktigaste dimensionen i att vara Utvägare är att allt vi gör och allt vi säljer är 100 procent nyttigheter för att förebygga och för att minimera skador på människor och egendom vid brand. Utvägen är en kompetent och viktig resurs i det arbetet! Den känslan är fin, avslutar Gert Malmgren. Kungens skatt Lös vår tankenöt. Maila ditt svar senast den 30 april 2010 till Glöm inte att skriva namn, företag och telefonnummer i mailet. Vi lottar ut fem hushållsbrandvarnare bland de rätta svaren. Vinnarna meddelas personligen. Kungen har fått in skatt från 10 av sina landskap i form av guldmynt. Varje landskap betalar in 1000 guld mynt i skatt. På något sätt har kungen fått reda på att ett av landskapen knipsat bort lite guld från varje mynt och gjutit om mynten utblandade med koppar för att tjäna sig en liten hacka. Det enda sättet att skilja mynten åt är deras vikt. Originalmynten väger 20 gram medans de utblandade väger 19,5 gram. Hur många vägningar krävs för att kungen ska få reda på vilket landskap som fuskat? Rätt svar på förra numrets tankenöt: Man behöver bara gå upp till lamporna en gång. Slå på en strömbrytare, bryt strömmen efter ett tag. Slå på strömbrytare nr 2 och gå upp till lamporna. Den lampan som lyser tillhör strömbrytare nr 2, den varma av de två kvarvarande lamporna tillhör strömbrytare nr 1. Förutsatt att lamporna inte är tända innan det hela. 7

8 Returadress: Utvägen Box 64, Uppsala B Porto Betalt Vi hjälper dig med brand- och utrymningssäkerhet Luleå, Umeå, Sundsvall Sandviken Uppsala, Västerås, Stockholm Karlstad Södermanland Harry Gamnes Tel Anders Löthman Tel Anders Uhlander Tel Kent Fernlund Tel Per Norén Tel Fyrbodal Örebro Linköping Västergötland Jönköping Lars Malmqvist Tel Christer Wilke Tel Thomas Johansson Tel Mikael Grönlund Tel Per Nordh Tel Sydost Göteborg Varberg Malmö Norr Malmö Syd Mikael Leijon Tel Robert Åkerberg Tel Tore Pettersson Tel Per Sjöblom Tel Gert Malmgren Tel Utvägen har arbetat med rådgivning om brandsäkerhet och utrymning i 30 år Vi finns på ett 20-tal platser i Svergie och vårt huvudkontor ligger i Uppsala. Besök gärna vår hemsida för mer information och fler referenser. 8 Huvudkontor Utvägen AB Box 64, Sågargatan 10, Uppsala Tel: Fax: E-post:

utvägenytt Hög säkerhet gjorde försäkringsbolaget tryggt Michael Sundström, Sundström Safety Sid 4

utvägenytt Hög säkerhet gjorde försäkringsbolaget tryggt Michael Sundström, Sundström Safety Sid 4 INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 2-2007 utvägenytt Hög säkerhet gjorde försäkringsbolaget tryggt Michael Sundström, Sundström Safety Sid 4 FRÄLSNINGSARMÉN VÄRNAR OM SITT HÄRBÄRGE

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Förord Ni är på väg att genomföra ett internationellt utbyte, i Sverige eller

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Rätt person på fel plats

Rätt person på fel plats Rätt person på fel plats Minst tre vinnare framträder tydligt i historien om Magnus Karlsson. Uniks kärriärprogram löser upp låsta positioner och tunga problem. Magnus Karlsson gick den långa vägen på

Läs mer

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 1 Brigitte Mral & Kristin Blomqvist Nellebo Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA WEB POLAREN RO Nr 1, Februari 2013 Bostadsstiftelsen Platen: Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar Webropol satsar på seminarier: Vi bjuder in till frukostmöten och branschdagar med

Läs mer

Hård kritik mot SOS Alarm Livsfarliga förseningar

Hård kritik mot SOS Alarm Livsfarliga förseningar Räddningsverkets tidning Nr 7 November 2008 Hård kritik mot SOS Alarm Livsfarliga förseningar Brandskydd utom kontroll Brandutredare löser brott 2 inledaren Sirenen Nr 7 November 2008 Globaliseringen påverkar

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

När krisen slår till. SIMULERADE LARM i fiktiv central Så klarar SOS Alarm ETT AVBROTT. PR FRÅN MYNDIGHETERNA när orkanen drabbade USA

När krisen slår till. SIMULERADE LARM i fiktiv central Så klarar SOS Alarm ETT AVBROTT. PR FRÅN MYNDIGHETERNA när orkanen drabbade USA S O S En tidning från SOS Alarm Nr 1 2013 PROFILEN, SIDAN 10 Jag kan egentligen bara beskriva trygghet negativt, fast det är en positiv känsla. Trygg het är avsaknad av olika typer av hot. Erik Wennerström,

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Nätverk för lärande och utveckling

Nätverk för lärande och utveckling VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nätverk för lärande och utveckling Den här boken ger några svar på frågan: Varför nätverk? Nätverk för lärande och utveckling

Läs mer

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark 1 Tidslinje Havsnäs vindkraftspark 2001 arbetstillfällen Hundratals företags involvering, åtagande

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Designskolan i UMEÅ presenterar del2

Designskolan i UMEÅ presenterar del2 brandmännens riksförbunds branschtidning Information till dig i räddningstjänsten som ser mer än sambandet mellan kvalitet och säkerhet N3 10 Proud member of the European and the International Firefighters

Läs mer

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Kunddrivna tjänster för äldre Slutrapport Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Mars 2011 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6 HSB Göteborg Årsredovisning 2008 verksamhetsbeskrivning VD har ordet 4 Vision och mål 6 medlemmar och kunder Kunddialog/service 8 Medlemsdialog 12 kommunikation 15 Parlamentarisk verksamhet 16 Koden för

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Livet efter Expertkonkursen

Livet efter Expertkonkursen Nr 1 april 2014 Livet efter Expertkonkursen Tvistelösning Expertkonkursen Bluff-faktureombudsmannen FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer Fria uppdateringar Månadsavgift

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer