utvägenytt Carlsberg Sverige satsar på säkerhet1 Långsiktigt Systematiskt Brandskydds Arbete: ZU CASA PÅ kontrollrond 3 Tipset 6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "utvägenytt Carlsberg Sverige satsar på säkerhet1 Långsiktigt Systematiskt Brandskydds Arbete: ZU CASA PÅ kontrollrond 3 Tipset 6"

Transkript

1 Information om brand- och utrymningssäkerhet från Utvägen Nr utvägenytt ZU CASA PÅ kontrollrond 3 CARLSBERG & Säkerheten 4 5 Avtal med CHOICE HOTEL 6 Tipset 6 MÄSSA OCH NY LOKAL 7 KORSORD 7 DIN KONTAKTPERSON 8 Långsiktigt Systematiskt Brandskydds Arbete: Carlsberg Sverige satsar på säkerhet1

2 LEDARE notiser Fler väljer våra webbprodukter Förra numret av Utvägenytt var till största delen ägnat åt Utvägens framsteg inom IT. Vår produkt Zu Casa finns sedan några månader tillbaka som applikation för smarta telefoner och läsplattor. För två år sedan var det ingen som frågade efter detta. Nu får vi dagliga förfrågningar och intresset bara ökar. Vi erbjuder i dag bland annat e-learning och bokningssystem på nätet för utbildningar. I det här numret kan du läsa om hur Carlsberg byggt en egen informationsbank med hela sin dokumentation för SBA-arbetet. Sverige har en hög mognadsgrad för internetlösningar, det visar dessa exempel. Därför är det glädjande att Utvägen kan vara med på den marknaden och att mottagandet är positivt. För två år sedan gjorde man sina brandskyddsronder med en pärm, penna och papper. I dag är det lika naturligt att göra det med en läsplatta. En annan tendens vi märker är att vi får större order. Både geografiskt spridda, inom och utom Sverige och fler helhetsåtaganden. Många kunder vill göra upphandlingen från en och samma leverantör och därför sluter man rikstäckande avtal. Även här har Utvägen en stor fördel med sin organisation med kontor över hela Sverige. Det viktigaste inom brandoch utrymningssäkerhet är ändå kontinuitet. Att se till att man årligen kontrollerar, förnyar och förbättrar sitt brand- och utymningsskydd, samt att man kontinuerligt utbildar. Förberedelser är det bästa sättet att skapa en trygg och säker arbetsplats. Per Öster, VD Utvägen I dag får vi förfrågningar som vi aldrig fick för två år sedan PER ÖSTER, VD UTVÄGEN Utvägenytt görs av Alinea Förlag Redaktör: Andreas Lindberg tel Omslagsfoto: Carlsberg På nya platser En till i Utvägenfamiljen På Utvägens kontor i Varberg har Pierre Petersson anställts som säljare/konsult och började i augusti. Pierre är 20 år och son till Tore, som drivit Varbergskontoret sedan Under våren fick han prova på jobbet och fastnade för det. Jag har inga problem med att arbeta med pappa, säger Pierre. Det blir ju som ett litet familjeföretag, så det är inget konstigt. Dessutom är arbetet ganska självständigt, så jag får klara mig mycket själv. Att jobba på Utvägen tycker jag ska bli spännande, säger Pierre. Det verkar vara ett varierande arbete, där man får komma ut i olika miljöer som industrier, kontor, butiker och så vidare. Alla typer av företag behöver hjälp med brand- och utrymningssäkerheten, så man behövs överallt! Marknadsassistent till Jönköping Utvägen Jönköping anlitar Lotta Hägglund som marknadsassistent sedan i augusti. Lotta har arbetat med marknadsföring, bland annat som försäljningsingenjör. Fritiden ägnas mycket åt sång, både solo och i kör. Att börja på Utvägen är som att ha komma hem till familjen igen, säger Lotta. Min pappa var brandman, så jag har tänket i blodet. Dessutom har jag varit med om en brand i vår sommarstuga och vet vilka besvärliga konsekvenser det kan få. För Lotta Hägglund är det inte bara de lagkrav som finns som motiverar varför man ska se över sitt brand- och utrymningsskydd. Det handlar om människors liv, deras egendomar och ibland försörjning, vilket gör det så viktigt. Om jag kan vara med att bidra till att få människor att förstå hur viktigt det här är, så gör det mig lycklig, avslutar Lotta Hägglund. Ny ansvarig i Skåne Syd Thomas Kihlström tar över kontoret i Skåne Syd efter Gert Malmgren. Thomas har tidigare varit delägare i Skåne Väst, tillsammans med Kjell Kristiansson. Det känns mycket bra, säger Thomas. Nu får jag och Kjell ansvara för varsin del i Skåne, vilket är en utmaning, men det känns helt naturligt. Det skapar också möjligheter till samarbete. Thomas har kommit igång ordentligt. Han har redan anställt en säljare, Niclas Petterson. Ny partner i Lidköping Pascual Fortea, 49 år, har tillträtt som säljare och administrativ chef för Utvägen Lidköping. Pascual är civilekonom och har en masterutbildning i internationell marknadsföring. Tidigare har han bland annat arbetat som försäljningschef och senast som rektor vid en friskola i Lidköping. Nu går han in som partner och delägare i Utvägen Sjuhärad i Lidköping. Att arbeta inom Utvägen känns väldigt bra, säger Pascual. Det är en mycket bra stämning, öppet klimat och god kontakt mellan de olika regionerna. Att arbeta i en franchiseorganisation passar mig utmärkt. Jag tycker det finns stora fördelar med att kunna påverka resultatet med sina egna insatser. Utvägen är helt unika på marknaden eftersom vi kan erbjuda ett helhetskoncept, konstaterar Pascual. Vår etablerade ställning på marknaden och kvaliteten i produkter och tjänster gör att jag tror starkt på det här företaget. 2

3 tillgänglighet Zu Casa på läsplatta underlättar kontrollronderna Med Zu Casa upptäcker allt fler kunder till Utvägen att brandskyddsdokumentationen och SBA-arbetet går mycket snabbare, blir enklare och ger en konstant uppdaterad information om läget just nu. Särskilt användandet av läsplatta på kontrollronderna har visat sig vara effektivt och uppskattat. Zu Casa har fått ett stort genomslag på marknaden i år. Fler och fler brandskyddsansvariga upptäcker de stora fördelarna med systemet och inte minst nu när systemet finns för läsplatta och smarta telefoner. Zu Casa är i grunden ett system för systemetiskt brandskydd, men är konstruerat så att det även fungerar för all sorts kontroll, ledning och styrning när det gäller fastigheter. Det är framför allt inom SBA arbete som Zu Casa visat sig vara bäst lämpad. läsplattan bra verktyg Mats Englund på Utvägen förklarar: Genom att genomföra sina kontrollronder med en läsplatta i handen sparar man mycket tid och brandskyddsarbetet kan bokstavligen vara konstant uppdaterat. Många kunder använder redan idag läsplattan som ett Zu Casa är oerhört lätt att använda och med läsplattan är man uppkopplad mot systemet ute på fältet. mycket användbart verktyg i det dagliga brandskyddsarbetet. Genom att fylla i formulären direkt på läsplattan är brandskyddsdokumentationen konstant uppdaterad. Tidigare kanske detta arbete utfördes för hand med block och penna, i dag görs det direkt i systemet. Zu Casa är en webbaserad tjänst som gör att man kan nå den var som helst. Om man till exempel är i en källare eller kulvert kan det vara lite si och så med kontakten med nätet, men med Zu Casa spelar det ingen roll, berättar Mats Englund. Det du registrerar i läsplattan skickas direkt in i systemet så fort man kommit upp ur källaren och fått kontakt med nätet. Hos Utvägen kan du bli din egen chef De som driver Utvägens kontor är i de flesta fall egna företagare, vilket många också framhåller vara en stor fördel. Som egen ansvarar du själv för ditt resultat, vilket gör att du kan anpassa din insats efter hur mycket du vill få ut. För dem som lägger mycket tid och arbetar hårt kan detta bli mycket lönsamt. Dessutom är det ett stimulerande arbete, där man ofta har kontakt med ansvariga på ledningsnivå i företagen, typ säkerhetschefer och VD:ar. Som ansvarig jobbar du med Utvägens hela koncept på ditt distrikt och med stöd och support från Utvägens hela organisation. Just nu finns möjlighet att ta Zu Casa på läsplatta fungerar även under jord. All information man lägger in lagras och skickas sedan in i systemet när man får kontakt med nätet igen. över eller starta nya kontor på ett antal ställen i landet. Bland annat i regionerna Fyrbodal och Värmland. Utvägen behöver också fler brandingenjörer som ska arbeta med konsultuppdrag som brandskyddsdokumentation, klassningsplaner, riskinventeringar, teknisk support samt utveckling av nya produkter överblick och säkerhet Den största fördelen med Zu Casa är ändå att du har en total överblick på ditt brandskydd för alla fastigheter samtidigt. Du behöver inte bry dig om uppdateringar eller säkerhetskopiering. Systemet är alltid aktuellt med den senaste versionen. Oavsett vilken typ av brandskyddsdokumentation man har sedan tidigare är konverteringen till Zu Casa oerhört enkel. Från pärm till nätet direkt. och tjänster. Som brandingenjör sitter du på huvudkontoret i Uppsala, men är även ute i regionerna och hjälper till. Frågor om dessa tjänster kan besvaras av VD Per Öster, på telefon , eller via mail: Läs mer på Utvägens hemsida: 3

4 SBA-ARBETE Carlsberg Sverige prioritera Carlsberg Sveriges anläggning i Falkenberg har cirka 550 anställda, många byggnader och både fabriks- och kontorslokaler. Det ställer särskilda krav på säkerhet, vilket man prioriterar genom kontinuerligt SBA-arbete, databaserad dokumentation, ständig utbildning och ett modernt säkerhetstänkande för att göra arbetsplatsen trygg och säker. Lars Tilson är säkerhetsansvarig på Carlsberg Sverige i Falkenberg. Sedan år 2000 har han anlitat Utvägen i Varberg och Tore Petersson för att hålla en hög nivå vad gäller brandoch utrymningssäkerhet. Jag är mycket nöjd med Utvägens arbete, säger Lars Tilson. Annars hade vi inte arbetat ihop så länge. Och det är viktigt att kunna samarbeta för att få en långsiktighet. Utvägen är lyhörda, vakna för förändringar och utveckling. Det uppskattar jag. Det började med en nulägesanalys för tolv år sedan som resulterade i ett antal åtgärder, som efterlysande utrymningsmarkeringar och skyltar. Sedan dess håller Utvägen i en årlig uppföljning med kontroll och förslag till förbättringsåtgärder kvm Carlsberg Sveriges anläggning i Falkenberg består av fabriksoch kontorslokaler med en sammanlagd byggnadsyta av kvm fördelade på flera byggnader i flera våningar. Till det kommer Ramlösa-anläggningen i Helsingborg som ingår i Lars Tilsons ansvarsområde. Med så många byggnader finns det alltid något som kan förbättras. Carlsberg Sverige driver ett kontinuerligt SBA-arbete där Utvägens åtgärder ingår. De senaste åren har all brandskyddsdokumentation överförts till digitalt media. Carlsberg Sverige kallar detta Dokumenthotellet och där finns allt brandskyddsarbete dokumenterat och konstant uppdaterat. Det finns ritningar och beskrivningar av alla byggnader, alla utförda åtgärder är noga dokumenterade och det är lätt att hitta det man behöver studera närmare. Dokumenthotellet är ett värdefullt hjälpmedel för oss, säger Lars Tilson. I och med att det finns online och alltid är aktuellt kan man lita på det. Att systematisera sitt brandskyddsarbete är viktigt för att man ska kunna utföra ett bra jobb. databaserat arkiv På andra ställen kanske man har den här typen av dokumentation i några pärmar hos den säkerhetsansvarige. Då kan man inte vara helt säker på hur pass uppdaterad informationen är. Med ett centralt system har fler tillgång till ett databaserat arkiv vilket också gör att tillgängligheten ökar och brandskydd och utrymningssäkerhet uppmärksammas på ett annat sätt. I Carlsberg Sveriges SBAarbete ingår att de brandskyddsansvariga utför fyra skyddsronder varje år. Bland annat kontrollerar man att all utrusning fungerar och inspekterar utrymningsvägar. På Carlsberg Sveriges fabriker, liksom på alla andra fabriker, finns faror som man måste vara vaksam på. Även i kontorslokalerna är det viktigt att man följer reglerna. Det viktigaste hjälpmedlet för att undvika att någon olycka ska ske är att man utbildar personalen, säger Lars Tilson. Att lära medarbetarna att det är respekt för reglerna som är nyckeln till en säker och trygg arbetsplats är det viktigaste vi kan göra. Det är när man inte följer reglerna som en olycka uppstår. hög medvetenhet Carlsberg Sverige är en stor arbetsplats. Stora delar av året finns en mängd entreprenörer, chaufförer och annan inhyrd personal på plats och dessa måste också utbildas i de regler som gäller. Det kan vara såväl svensktalande som icke svenskkunniga, vilket också är en faktor man måste ta hänsyn till. Alla som ska röra sig inne på området, inklusive fast anställd personal, får en introduktionsutbildning hur man arbetar, vilka regler och säkerhetskrav som råder. Även chaufförer som levererar eller hämtar gods och varor måste gå igenom detta. I vakten finns datorer och ett e-utbildningsprogram som alla tillfälliga inhyrda måste gå igenom. Om en brand skulle uppstå är det viktigt att all personal kan utrymmas och vet vart de ska ta vägen. Därför är en sådan enkel sak som att känna till återsamlingsplatserna väldigt viktig, inte minst om man är på tillfälligt besök. kontinuerlig utbildnig Kontinuerlig utbildning av medarbetarna är en annan sak som Utvägen är inblandad i. Tillsammans arrangerar man utbildning i grundläggande brandkunskap, handhavande av släckningsutrustning, riskmedvetenhet eller utrymningsövningar. Utbildningen pågår ständigt, både som repetitionsövningar och utbildning för nyanställda. Alla anställda ska ha varit med om en utrymningsövning vart tredje år. Tillsammans med räddningstjänsten genomför man även utbildning i heta arbeten. Lars Tilson har också låtit ta fram ett särskilt utbildningsmaterial om säkerhet som är anpassat efter arbetsplatsen. 4

5 SBA-ARBETE r modernt säkerhetsarbete Carlsbergfabriken i Falkenberg producerade 161 miljoner liter öl år miljoner liter vatten producerades i Ramlösafabriken i Helsingborg. om CARLSBERG sverige Carlsberg Sverige är Sveriges ledande bryggeri och erbjuder ett brett urval av drycker. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer öl, mineralvatten och läsk samt distribuerar ett vin- och spritsortiment. Carlsberg Sveriges framgångar är en kombination av starka lokala och internationella varumärken, bryggartradition och hög kompetens som sträcker sig 300 år tillbaka i tiden. Carlsberg, Pripps Blå, Falcon, Ramlösa och Pepsi är några av de varumärken som ingår i sortimentet. Carlsberg Sverige ingår i den internationella koncernen Carlsberg Group, med försäljning på över 150 marknader. Mer information på Carlsberg Sverige bildades 2001 efter en sammanslagning av Pripps och Falcon. Försäljning: 361,3 miljoner liter öl, läsk och vatten* (Öl 161,7 milj liter, vatten 64,2 milj liter, läsk 109,7 milj liter, övrigt 8,3 milj liter). Omsättning: cirka 3,1 miljarder SEK (2010) Totalt medarbetare (2010) Två produktionsorter: Falkenberg specialiserad på öl och Ramlösa vattenfabrik. Carlsberg Sverige ingår i den internationella koncernen Carlsberg Breweries. VD: Mark Jensen 5

6 Brandskydd TIPSET Tipset Brandskydd i flerbostadshus I Choice Hotels-kedjan ingår Stockholms största hotell, Clarion Hotel Sign vid Norra Bantorget i Stockholm. Det öppnade den 5 februari 2008 och har 558 rum. Byggnaden är ritad av Gert Wingårdh och är inredd med möbler från skandinaviska formgivare, däribland Arne Jacobsen, Bruno Mathsson, Gunilla Allard och Alvar Aalto. Hotellet har även ett spa med uppvärmd utomhuspool på taket. Byggnaden har en fasad i granit och är utformad med två spetsar som pekar mot Centralstationen och lutar sig över Norra Bantorget. Utvägen ökar tillgängligheten på hotell Nordic Choice Hotels, en av Nordens största hotellkedjor med cirka 170 hotell, har tecknat avtal med Utvägen som gäller tillgänglighet. Avtalet handlar om att inventera behovet av åtgärder för tillgänglighetsanpassning av kedjans samtliga hotell, till att börja med de drygt 80 hotell som finns i Sverige. Det finns många olika kravställare när det gäller tillgänglighet, men det finns två som beskriver den fysiska miljön och hur publika lokaler och platser skall vara utformade för att vara tillgängliga. Boverket har skrivit föreskrifterna HIN2 (BFS 2011:13) som kallas Enkelt avhjälpta hinder. Dessa gäller alla publika lokaler och platser. Nordic Choice Hotels med cirka 175 hotell över hela Norden vill ligga i framkant när det gäller denna utveckling och har nu tecknat avtal med Utvägen. För oss är det viktigt att våra gäster lätt kan orientera sig i våra hotell, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte, säger Lars Nyander, säkerhetsansvarig på Nordic Choice Hotels. Föreskrifterna om tillgänglighetsanpassning är mycket bra och det är självklart för oss att se till att våra hotell håller en nivå som är högre än den lagen föreskriver. Under det närmaste året kommer samtliga hotell i Sverige att erbjudas möjligheten att inventeras av Utvägen för att kartlägga vilka behov som finns och beskriva hur de kan åtgärdas. Vi är stolta att Nordic Choice Hotel valde oss som leverantör av dessa tjänster och inser samtidigt att vår erfarenhet från tidigare uppdrag, bland annat från Clarion Hotel i Uppsala har bidragit till detta, säger Magnus Lundgren på Utvägens huvudkontor i Uppsala. Arbetet kommer att inledas omgående och beräknas ta ungefär ett år. Utvägen kommer särskilt att undersöka de så kallade Enkelt avhjälpta hinder, i syfte att skapa trygghet för hotellgästerna. Det handlar om att bland annat titta på hur tillgängligheten är vid trappor, ramper, hissar och dörrar. Dessutom kartlägga kontrast- och varnings markeringar, skyltning, ljud och ljusmiljö. Utvägen är genom sitt kunnande och deras geografiska spridning över hela landet idealisk för oss att anlita som partner i detta projekt, säger Lars Nyander. Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder. Många enkla åtgärder kan vidtas för att förhindra brand och för att minska dess konsekvenser. Till exempel hade många av dem som omkommit i bostadsbränder överlevt om det funnits brandvarnare i bostaden. Ställ inget brännbart i trapphuset Trapphuset är en viktig utrymningsväg. En brand där kan få svåra konsekvenser. Därför måste det hållas rent från brännbart material som barnvagnar, tidningar och kartonger. Håll vind, källare och garage låsta Låsta dörrar minskar risken för anlagda bränder. Blockera inte trapphuset Framkomligheten får inte hindras. Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner. Även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram. Stäng in branden! Brinner det i din lägenhet ta dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus! Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt stanna i din lägenhet! Larma 112. Räddningstjänsten hjälper dig ut. 6

7 NOTISER tävling Välbesökt monter på Skydd-mässan Under fyra dagar i september pågick Skydd-mässan på Stockholmsmässan i Älvsjö. Utvägen var på plats med en nydesignad monter. På väggen fanns tre bildskärmar som visade tre bildspel från olika delar av verksamheten. På golvet stod en pokal, där förbipasserande kunder lockades in till att försöka pricka pokalen genom att kasta eller singla Utvägens kontrastmarkeringar, de populära prickarna från tre meters håll. Många försökte och det visade sig vara svårare än man trodde. Nya lokaler Utvägens huvudkontor flyttade in i nya lokaler i Uppsala i början av juni. Utvägens huvudägare Roland Tipner och Erik Grönberg har samlat flera av sina företag under samma tak i helt nyombyggda lokaler på Fyrisborgsgatan 3. Som grannar får Utvägen Svensk Direktreklam, Uppsala Tidning och Luppo. Nydesignad monter. Ny adress för huvudkontoret: Fyrisborgsgatan 3 i Uppsala. Pricka pokalen med prickarna De olika företagen har samma mönster, men olika färg på textilier och mattor i lokalerna. Utvägens huvudnyans är förstås gul. TÄVLING Kors i taket! Förra numrets korsord blev lite av en succé. Vi fick fler svar än vanligt. Därför försöker vi med ett nytt korsord. Denna gång lite större, så det räcker längre. Svaret blir ett ord på nio bokstäver i de gula rutorna. Maila ordet senast den 15 mars 2013 till Glöm inte att skriva namn, företag och telefonnummer i mejlet. Vi lottar ut fem hushållsbrandvarnare bland de rätta svaren. Vinnarna meddelas personligen. Rätt svar från Utvägenytt nr : ZUCASA www. alinea.nu man i stan? hårsmycke oxidation jord man förr på har fötterna timrå-åk i spelar man efter jod kan man ha i ögat giga ses med janeiro yrkesorienterare ampere betecknar pappersformat webbadress fundamentalt grön ungdom en congac sort inre organ parkering natrium valspråk 7

8 Returadress: Utvägen Box Uppsala B Porto Betalt Vi hjälper dig med brand- och utrymningssäkerhet Luleå, Umeå, Sundsvall Sandviken Uppsala, Västerås, Stockholm Karlstad Södermanland Harry Gamnes Tel Anders Löthman Tel Håkan Hedermo Tel Christer Wilke Per Norén Tel Fyrbodal Örebro Linköping Västergötland Jönköping Lars Malmqvist Tel Patrik Borg Tel Thomas Johansson Tel Thomas Sjögren Amcoff Tel Per Nordh Tel Sydost Göteborg Varberg Skåne Väst Skåne Syd Mikael Leijon Tel Robert Åkerberg Tel Tore Petersson Tel Kjell Kristiansson Tel Thomas Kihlström Tel Utvägen har arbetat med rådgivning om brandsäkerhet och utrymning i över 30 år Vi finns på ett 20-tal platser i Sverige och vårt huvudkontor ligger i Uppsala. Besök gärna vår hemsida utvagen.se för mer information och fler referenser. 8 Huvudkontor Utvägen AB Box Uppsala Tel Fax Luleå Sundsvall Sandviken Uppsala Västerås Stockholm Mariefred Linköping Karlstad Örebro Trollhättan Lidköping Göteborg Varberg Jönköping Kalmar Eslöv Malmö

UTVÄGENytt Brandskydd/SBA Utrymning Tillgänglighet Utbildning

UTVÄGENytt Brandskydd/SBA Utrymning Tillgänglighet Utbildning Nr 1/2014 UTVÄGENytt Brandskydd/SBA Utrymning Tillgänglighet Utbildning Full kontroll över brandskyddet ZuCasa är ypperlig! LEDARE / PÅ NYA PLATSER 2 SIMRISHAMN MÄRKER UTE 3 ZU CASA PÅ 600 000 M 2 4 5

Läs mer

utvägenytt Stor säkerhet bland whiskyfaten INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 1-2011

utvägenytt Stor säkerhet bland whiskyfaten INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 1-2011 INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 1-2011 utvägenytt Stor säkerhet bland whiskyfaten ZU CASA I LÄSPLATTOR 3 MACKMYRA WHISKY 4 SF BIO TILLGÄNGLIGHET 6 TIPSET 6 FISKEBY PAPPERSBRUK

Läs mer

Information om brand- och utrymningsäkerhet från Utvägen Nr 2-2011. utvägenytt. Tommy Magnusson, Ringhals kärnkraftverk:

Information om brand- och utrymningsäkerhet från Utvägen Nr 2-2011. utvägenytt. Tommy Magnusson, Ringhals kärnkraftverk: Information om brand- och utrymningsäkerhet från Utvägen Nr 2-2011 utvägenytt Tommy Magnusson, Ringhals kärnkraftverk: Inga obehöriga får komma in, men alla måste komma ut kontraster med fräs 3 Ringhals

Läs mer

utvägenytt Personalen har börjat tänka brandskydd och säkerhet Mats Sohlström, Ramnäs Bruk:

utvägenytt Personalen har börjat tänka brandskydd och säkerhet Mats Sohlström, Ramnäs Bruk: INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 1-2010 utvägenytt Mats Sohlström, Ramnäs Bruk: Personalen har börjat tänka brandskydd och säkerhet UTRYMNINGSSÄKERHET I RYMNINGSSÄKERT HUS 3

Läs mer

utvägenytt Vi har ansvar för 400 000 besökare varje år Linda von Essen-Sylvén, Elmia:

utvägenytt Vi har ansvar för 400 000 besökare varje år Linda von Essen-Sylvén, Elmia: INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 2-2009 utvägenytt Linda von Essen-Sylvén, Elmia: Vi har ansvar för 400 000 besökare varje år LEDNINGSSYSTEM PÅ WEBBEN 3 ELMIA OCH KRISHANTERING

Läs mer

utvägenytt Brandskydd i känsliga miljöer INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 2-2010

utvägenytt Brandskydd i känsliga miljöer INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 2-2010 INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 2-2010 utvägenytt Brandskydd i känsliga miljöer ZU CASA PÅ KRAFTFOODS 3 GUNNEBO SLOTT 4 PROFILERNA I UPPSALA 5 STUREPLANSGRUPPEN 6 BRANDSKYDD

Läs mer

utvägenytt Hög säkerhet gjorde försäkringsbolaget tryggt Michael Sundström, Sundström Safety Sid 4

utvägenytt Hög säkerhet gjorde försäkringsbolaget tryggt Michael Sundström, Sundström Safety Sid 4 INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 2-2007 utvägenytt Hög säkerhet gjorde försäkringsbolaget tryggt Michael Sundström, Sundström Safety Sid 4 FRÄLSNINGSARMÉN VÄRNAR OM SITT HÄRBÄRGE

Läs mer

4TIPS BRANDSKYDD. Lars Rang guidar företaget till ett effektivare brandskydd. 5 december 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus

4TIPS BRANDSKYDD. Lars Rang guidar företaget till ett effektivare brandskydd. 5 december 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS 5 december 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Lars Rang guidar företaget till ett effektivare brandskydd ANNONS Nr. 3

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED SVENSKA BRANDSKYDDSFÖRENINGEN. Brandskydd. Sänk din premie!

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED SVENSKA BRANDSKYDDSFÖRENINGEN. Brandskydd. Sänk din premie! ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED SVENSKA BRANDSKYDDSFÖRENINGEN ANNONS November 2007 Brandskydd Personligt ansvar hindra brand Vi alla har ett personligt ansvar

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2008

Utbildningskatalog Våren 2008 Vi hjälper företag att växa Utbildningskatalog Våren 2008 10 goda råd för att lyckas som företagare Sidan 3 Ditt bästa nätverk en aktiv styrelse Sidan 5 VD-utbildning sid 4 Rekryteringsutbildning sid 4

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Nu har Posten järnkoll på passersystemen

Nu har Posten järnkoll på passersystemen Nu har Posten järnkoll på passersystemen ASSA ARX var första valet när PostNord bytte passersystem. s 12 15 3 13 SMARTair i Ullared Säkerhet i skolor ASSAs passersystem underlättar i Gekåsbyn. s 4 7 Skolsäkerhetsexpert

Läs mer

MyBusiness. Plattformen har landat! Magazine Special. Användteknik somärvärdeskapande. Plattformär detendavettiga. Forskaren: Företagaren:

MyBusiness. Plattformen har landat! Magazine Special. Användteknik somärvärdeskapande. Plattformär detendavettiga. Forskaren: Företagaren: MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Forskaren: Användteknik somärvärdeskapande Företagaren: Plattformär detendavettiga Undersökning: 80 Procent gillar den ekonomiska överblicken PwC:s

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

Möt Elin. Magazine 1.10. Textilias yngsta platschef. Textilia och Samhall i nytt rikstäckande samarbete. Klimatuppropet från ord till handling

Möt Elin. Magazine 1.10. Textilias yngsta platschef. Textilia och Samhall i nytt rikstäckande samarbete. Klimatuppropet från ord till handling Magazine en tidning utgiven av textilia ab Klimatuppropet från ord till handling Textilia och Samhall i nytt rikstäckande samarbete Möt Elin Textilias yngsta platschef 1.10 Teknik. spårbara kläder och

Läs mer

nystart Möten mellan människor bästa motorn UTMANA DINA FÖRDOMAR I MÅNGFALD FINNS AFFÄRER SVERIGES VIKTIGASTE FÖRETAGSCENTER I MALMÖ

nystart Möten mellan människor bästa motorn UTMANA DINA FÖRDOMAR I MÅNGFALD FINNS AFFÄRER SVERIGES VIKTIGASTE FÖRETAGSCENTER I MALMÖ EN TEMATIDNING FRÅN SYDSVENSKA DAGBLADETS FÖRSÄLJNINGS AB & NYFÖRETAGARCENTER SYD nystart VISST KAN DU STARTA EGET! FOTO: EMILIA G AHLGREN UTMANA DINA FÖRDOMAR I MÅNGFALD FINNS AFFÄRER SVERIGES VIKTIGASTE

Läs mer

idé sparar kryddväxter nytänkande tid och pengar Läsplattorna förenklar Nya tider kräver Matias Leinikkas Tåligare och godare 2.2011 Mer än du tror

idé sparar kryddväxter nytänkande tid och pengar Läsplattorna förenklar Nya tider kräver Matias Leinikkas Tåligare och godare 2.2011 Mer än du tror Midroc 2.2011 Mer än du tror Nya tider kräver nytänkande Ett öppnare synsätt ökar kreativiteten. Tåligare och godare kryddväxter Heliospectra utvecklar energisnåla system för belysning. Matias Leinikkas

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Snabb utrymning hindrade katastrof sid 4

Snabb utrymning hindrade katastrof sid 4 Räddningsverkets tidning Nr 4 2005 Snabb utrymning hindrade katastrof sid 4 Potatischips förrädisk brandrisk sid 3 Allt från Brand 2005 sid 6 2 inledaren Sirenen Nr 4 2005 Redovisar inte brandskyddet Kommunerna

Läs mer

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet. Aktivitetskatalog

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet. Aktivitetskatalog AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Aktivitetskatalog Exempel på aktiviteter som kommuner kan genomföra för att stärka brandskyddet för den enskilde AG Skåne Sakområde skydd

Läs mer

domkretsen Stockholms tingsrätt i nygammal kostym Bäst i Sverige målet för Göteborgs tingsrätt

domkretsen Stockholms tingsrätt i nygammal kostym Bäst i Sverige målet för Göteborgs tingsrätt nr 4 2009 Hittade nya vägar Nya webbplatser Frilans i statens tjänst Framgångsrik rutinöversyn domkretsen EN TIDSKRIFT FÖR SVERIGES DOMSTOLAR Bäst i Sverige målet för Göteborgs tingsrätt Stockholms tingsrätt

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

2006 WWW.SUNGARD.SE FINNS STÖRSTA SÄKERHETSHOTET HOS CHEFEN? KAMPEN MELLAN DE ONDA OCH DE GODA

2006 WWW.SUNGARD.SE FINNS STÖRSTA SÄKERHETSHOTET HOS CHEFEN? KAMPEN MELLAN DE ONDA OCH DE GODA En tidning om det som du inte vill ska hända ditt företag FINNS STÖRSTA SÄKERHETSHOTET HOS CHEFEN? KAMPEN MELLAN DE ONDA OCH DE GODA 2006 WWW.SUNGARD.SE SunGards VD Thomas Enmark: Det största säkerhetshotet

Läs mer

Systematiskt jobbsök Per Norrman, Varberg 2015

Systematiskt jobbsök Per Norrman, Varberg 2015 Systematiskt jobbsök Per Norrman, Varberg 2015 Innehållsförteckning 1.Inledning...3 2.Steg 1 Kartlägg behov...5 2.1.Kontakt 1 - Mejla...6 2.2.Mall för mejlutskick...6 2.3.Respons...7 2.4.Kontakt 2 Ringa

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Innehållsförteckning

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Bulletinen. DHL i Luleå använder sig av Siemens säkerhetssystem. Nya larmdon och laddningsaggregat. Säkerhet en tillväxtfråga REPORTAGE PRODUKTNYHETER

Bulletinen. DHL i Luleå använder sig av Siemens säkerhetssystem. Nya larmdon och laddningsaggregat. Säkerhet en tillväxtfråga REPORTAGE PRODUKTNYHETER Bulletinen Nummer 3/2009 Building Technologies, Security Products REPORTAGE DHL i Luleå använder sig av Siemens säkerhetssystem PRODUKTNYHETER Nya larmdon och laddningsaggregat REPORTAGE Säkerhet en tillväxtfråga

Läs mer

Magasinet. Onninen-mässan. Mählqvist Rör fick Onninens e-handelspris Kundlager i installatörernas servicebilar. uppskattad mötesplats för fackfolk

Magasinet. Onninen-mässan. Mählqvist Rör fick Onninens e-handelspris Kundlager i installatörernas servicebilar. uppskattad mötesplats för fackfolk Magasinet NR 1 2010 Mählqvist Rör fick Onninens e-handelspris Kundlager i installatörernas servicebilar Onninen-mässan uppskattad mötesplats för fackfolk Mora MMIX En ny serie energieffektiva blandare

Läs mer

KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS

KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS T I D N I N G F Ö R P E A B S A K T I E Ä G A R E, A N S T Ä L L D A O C H K U N D E R N R 3 S E P T E M B E R 2 0 0 7 KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS Peabs kvinnliga nätverk ska skapa

Läs mer