Vad är regelefterlevnad?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad är regelefterlevnad?"

Transkript

1 Augusti 2008 NYHETER från oracle Vad är regelefterlevnad? I denne utgåva Kostnaden för regelefterlevnad Det behöver inte vara jobbigt med allt fler krav på att följa regler och bestämmelser. Ta reda på hur du kan tjäna på regelefterlevnad fordel. Diskussionsämne INIT berättar för oss hur medelstora företag kan hantera regelefterlevnad och samtidigt öka vinsten i företaget. Spotlight Vi preciserar lösningarna för att hjälpa dig att följa regler och bestämmelser samtidigt som du skär ned på kostnaderna och ökar effektiviteten.

2 02 VÄLKOMMEN + INNEHÅLL OCH INFORMATIONSKÄLLOR VÄLKOMMEN TILL ORACLE ONE I den här utgåvan av Oracle ONE tittar vi på regelefterlevnad en fråga som håller många chefer vakna om nätterna. Men medelstora företag kan verkligen vända regelefterlevnad till sin fördel, med processer som ökar effektiviteten och konkurrenskraften samtidigt som det blir lättare att uppfylla kraven på efterlevnad. Det är här som Oracle kan hjälpa till. Med Oracle-tekniken får du total säkerhet för din företagsinformation, den skyddar mot interna och externa hot samt ser till att du uppfyller kraven på datasäkerhet och sekretess utan att belasta alla dina resurser. Dessutom innebär alla dessa fördelar att du kan driva din verksamhet på ett bättre och effektivare sätt. Med andra ord, mycket bättre än sömnlösa nätter! Vi hoppas att du ska tycka om den här utgåvan av ONE och tycka att den är användbar. Vi tar gärna emot dina kommentarer eller förslag. Ring oss bara på eller skicka e-post till Vad betyder egentligen regelefterlevnad? Ordet compliance (ung. regelefterlevnad ) härstammar från engelskan och har ingen exakt motsvarighet. Det handlar om att röra sig inom lagens ramar och se till att ditt företag följer befintliga regler och bestämmelser, såväl interna som externa. INNEHÅLL OCH SNABB TILLGÅNG TILL RELEVANTA INFORMATIONSKÄLLOR SIDAN 02 Välkommen till Oracle ONE SIDAN 03 Temaartikel: Beräkna kostnaden för regelefterlevnad MER TILLGÅNG Om du vill ha gratis information och få reda på mer om regelefterlevnad med Oracle kan du besöka och gå in på: - Oracle Business Brief - Oracle Internet Seminar SIDAN 05 Diskussionsämne: En närmare titt på regelefterlevnad SIDAN 06 Spotlight: Få regelefterlevnad att fungera i ditt företag Oracle Financing: Köp, investera och utöka din verksamhet SIDAN 07 Tillförlitliga lösningar för omedelbara vinster Oracle University Oracles experttjänster Frontpage photo: Torben Klint

3 temaartikel 03 TALKING POINT: En inblick i Compliance - Regelefterlevnad Med begränsade resurser kan mindre och medelstora företag finna att vissa delar av regelefterlevnad är en krävande utmaning. Vi talade med Christer Wallin, konsultchef på Init AB i Stockholm, för att förstå hur de ser på området både generellt och som partner till Oracle. Tel i andra länder där man kommit längre i detta arbete än vad som skett i Sverige. Ibland kan det vara svårt att flytta kompetenser mellan länder men IT-lösningar är lättare att flytta och de ger en bra grund att starta från. Att skapa effektiva processer och lösningar för hur information insamlas, bearbetas, lagras, hur åtkomst sker samt hur information arkiveras blir enklare med bra infrastrukturlösningar. Att kunna ha kontroll på användare, deras åtkomstmöjligheter och rättigheter i olika system underlättas av en bra lösning för Identitetshantering. Detta är några lösningar som Oracle levererar men det finns givetvis mycket mer som vi skulle kunna inkludera inom detta mycket breda område. Oracle har idag en mycket bred portfölj med lösningar inom området regelefterlevnad. Q: Varför kan Compliance vara ett problematiskt område för mindre och medelstora företag (SME)? A: Att efterfölja regler och lagar är i stort sett en lika komplex fråga för mindre, medelstora eller stora företag. Det mindre bolaget kanske inte har samma resurser för att analysera hur nya regler påverkar företaget och för att implementera lösningar. Mindre företag är ofta mycket beroende av sina systemleverantörer och att de kan leverera färdiga lösningar som hanterar regler och lagar. Gällande dessa frågor är det viktigt med tydlighet från lagstiftaren, då många nya eller ändrade krav skapar en svår situation speciellt för mindre organisationer med begränsade resurser. Q: Hur tror ni att SME företag kan möta denna utmaning? A: Till att börja med är det viktigt att fundera på vilken affärsnytta som kan skapas genom ändrade administrativa rutiner. Man behöver inte bara se nya krav som ett problem, genom att införa effektiva processer och rutiner med stöd av bra IT-hjälpmedel kan betydande administrativa vinster skapas. Vidare visar aktuella exempel att implementering av lösningar inom området ofta underskattas gällande den tid det tar att införa dessa fullt ut i organisationen. När det gäller exempelvis EuroSox som började gälla i slutet av juni ska detta vara fullt genomfört i slutet av 2009 enligt tillgänglig information. Gott om tid kan det tyckas men referensbolag talar om upp emot 2 års tid för att genomföra liknande förändringar fullt ut. Det är alltså viktigt att komma igång i tid. Första steget borde dock vara att skapa en medvetenhet om vad som gäller och hur detta kommer att påverka mitt företag. En medvetenhet som verkar klart eftersatt hos företag idag. Q: Hur kan Oracle assistera företag i deras ansträngningar att nå full regelefterlevnad? A: Det som är viktigt med en partner som Oracle är deras Internationella närvaro och erfarenhet från liknande lösningar Q: Kostnaden för regelefterlevnad kan ibland verka mycket hög, Hur ser ni på detta? A: Ansatsen för genomförande och graden av påverkan på mitt företag styr givetvis vilka kostnader som uppstår. Som tidigare påpekats ska man försöka titta till vinster som kan skapas. Kostnaden totalt sett för denna typ av projekt påverkas av vilka resurser som finns att tillgå internt, kostnaden drar givetvis iväg då konsulter och rådgivare ska plockas in. Oracle har under de senaste åren arbetat med att ta fram bra lösningar för mindre och medelstora företag som är anpassade till deras volymer gällande antalet anställda och informationsmängder och försökt anpassa prisbilden därefter. Att titta långsiktigt, arbeta med en stabil partner som har tidigare erfarenhet från genomförande och som tillhandahåller bra lösningar är ett sätt att hålla kostnaderna nere. Q: Avslutningsvis, hur ser ni som konsultbolag på er roll inom detta område framöver på marknaden? A: Vi har traditionellt arbetat mycket med lösningar för säkerhet, dataåtkomst, identitetshantering etc, detta har gett oss god inblick i vad som krävs för att införa lösningar fullt ut gällande organisation och processer, applikationer samt infrastruktur. Vi ser idag en polarisering inom området där vissa hävdar att detta inte är direkta IT frågor utan ska hanteras av andra personer medan andra hävdar att kompetens kring IT-lösningar är avgörande. Vi vet att båda lägren har rätt, många frågor är i grunden inte tekniska men måste lösas med bra IT-stöd ibland ner på mycket djup teknisk nivå. Vi hoppas dock att mindre och medelstora bolag ska slippa betala notan för just den polariseringen. MER TILLGÅNG Om du vill ha gratis information och få reda på mer om regelefterlevnad med Oracle kan du besöka och gå in på: - Oracle Business Brief - Oracle Internet Seminar

4 04 temaartikel BERÄKNA KOSTNADEN FÖR REGELEFTERLEVNAD De makalösa kraven på regelefterlevnad som medelstora företag ställs inför kan kräva resurser som många helt enkelt inte har. Vi ska titta på några alternativ för att klara av kraven utan att bli ruinerad. Många företagsledare drar en djup suck över frågor som rör regelefterlevnad. Många måste ju trots allt tänka på en mängd olika lagar såsom nationella, internationella, branschspecifika, med flera. Finans- och hälsoföretag är särskilt utsatta för en mängd kontroller och bestämmelser medan tillverknings- och råvaruindustrin slåss mot allt fler stränga krav på säkerhet och spårbarhet. Många företag måste även följa företagsspecifika processkrav som fastställts av kunder eller leverantörer. DOMINOEFFEKTEN AV SOX Sedan finns det också redovisningslagar som offentliga företag måste följa, t.o.m. mindre företag. Det har skrivits mycket om Sarbanes-Oxley Act (SOX) i USA sedan den lagen trädde i kraft år Effekten av den har spridits långväga, inte minst eftersom den gäller många internationella företag samt de företag som har huvudkontor i USA. För att vara på den säkra sidan ber många amerikanska företag som berörs av SOX sina leverantörer, var de än befinner sig, att anpassa sina redovisningsrutiner därefter. AFFÄRSNYTTAN FÖRST Regelefterlevnad kan kräva mycket resurser. Medelstora företag som inte har anställda som ansvarar för regelefterlevnaden, och det är de flesta, delegerar ofta uppgiften till någon vid behov. Denna ostrukturerade lösning kostar pengar. Ju oftare någon måste avbryta sin produktiva uppgift för att ta hand om regelefterlevnaden, desto dyrare blir det. T.o.m. experter som Alan Greenspan, tidigare chef för den amerikanska centralbanken, medger att kostnaden och arbetskraften som detta innebär är mycket betungande för medelstora företag. Så hur får vi ihop behovet av effektiva kontroller för regelefterlevnad och behovet att driva en lönsam verksamhet? Många analytiker avråder medelstora företag från att investera i teknik som är anpassad för regelefterlevnad. Med andra ord bör de bara köpa lösningar som levererar en faktisk, långsiktig vinst för verksamheten. De här produkterna bör i första hand säkerställa framtida tillväxt och i andra hand regelefterlevnad. DEN MINSTA GEMENSAMMA NÄMNAREN: DATA Naturligtvis är regelefterlevnad inte bara en IT-fråga. Den är ett komplext nät av samverkan mellan människor, processer, system och information, som alla kopplas samman via data. Sättet på vilket data samlas in, bearbetas, kontrolleras, hanteras och arkiveras är ett av de största problemen när det gäller regelefterlevnad. Det är också en stor kostnadsfaktor. Men den goda nyheten är att det inte behöver kosta multum att få den här ekvationen att gå ihop. Den kan t.o.m. bidra till en drastisk minskning av kostnaderna. Effektiv datahantering hjälper inte bara till att minska betungande kostnader för regelefterlevnad, utan ger även medelstora företag en konkurrenskraftig fördel genom att det förbereder dem på att möta marknadens utmaningar och uppvisa ihållande tillväxt. Effektiv datahantering hjälper inte bara till att minska de betungande kostnaderna för regelefterlevnad, utan ger även medelstora företag en stor, konkurrenskraftig fördel. REGELEFTERLEVNAD FÖLJER MED PÅ KÖPET Många företag måste kontrollera vad de gör med information om kunder och anställda för att se till att de inte strider mot lokala eller internationella datasäkerhetslagar. Det här handlar ofta om sunt förnuft och allmänna försiktighetsåtgärder, t.ex. att skydda mot dataförlust och obehörigas åtkomst till företagets datorer. Ett IT-avbrott, t.ex. en datorkrasch, innebär inte bara ekonomiska förluster varje timme tills det är åtgärdat. >>>>

5 DISKUSSIONSÄMNE 05 >>>> Det kan även innebära att data går förlorade om det inte finns några rutiner för säkerhetskopiering. Om dataförlusten leder till att man bryter mot lagen kan det få allvarliga konsekvenser för företaget. Att kontrollera identiteten på personer som kan gå in på företagets datorer och nätverk är ett annat område som förenar både regelefterlevnad och gott affärssinne. Många medelstora företag hanterar användaridentiteter och behörigheter manuellt. Det är inte bara tråkigt och något som lätt kan gå fel. Det är dyrt också. Automatisk hantering av identiteter och behörigheter behöver egentligen inte kosta så mycket. Det minskar belastningen på IT-avdelningen och skär ned på driftskostnader. Regelefterlevnaden följer med på köpet. ORACLE KAN HJÄLPA TILL Hur kan då Oracle hjälpa medelstora företag att dra ned på kostnaderna för regelefterlevnad? Till att börja med genom en pålitlig infrastruktur som erbjuder flera säkerhets-nivåer, inklusive skydd mot obehöriga, hantering av användaridentiteter, datakryptering och helsäker drift. Infrastrukturen automatiserar dessa funktioner så att företag kan minska affärsriskerna, öka produktiviteten och dra ned på kostnaderna för underhåll och återställning till ett minimum. Dessutom sparar de värdefull tid och ser till att följa gällande regler och bestämmelser eftersom grundförutsättningarna redan finns på plats. Med Oracles säkra och sammanslagna informations-infrastruktur blir det också mycket lättare att implementera och förändra processer. Utöver den konkurrenskraftiga fördelen, som att anpassa försäljningsprocessen snabbt för att passa en ny marknad, finns även tydliga ekonomiska fördelar med att hantera regelprocesser på ett snabbare sätt. Oracles lösningar är särskilt framtagna för medelstora företag, vilket innebär att de går snabbt att börja använda och har överkomliga priser, så dilemmat med kostnaden för regelefterlevnad behöver inte hålla några chefer vakna om nätterna. Oracle vidtar stränga åtgärder för datasäkerhet och hjälper dessutom företag att använda regelefterlevnad som svepskäl för att installera automatiska processer som kan göra grovjobbet när det gäller kontroller och styrning, vilket leder till stora besparingar. Nu kanske inte regelefterlevnad längre känns så betungande! MER ONE Vill du veta mer? Då kan du ringa oss på eller skicka e-post till Du kan även gå in på vår portal för medelstora företag på Crayon hjälper dig att Sänka kostnader för programvara Skapa kontroll Crayon AB Landsvägen Sundbyberg Tel. (8) Efterleva licensvillkor och -avtal CRAYON - Tjänster för licenshantering & optimering

6 06 SPOTLIGHT + ORACLE Financing Spotlight: INFORMATION TILL HANDS IT-chefer vet att regelefterlevnad börjar med omfattande datasäkerhet. Men hur kan de implementera detta när resurserna redan är ansträngda? Om du planerar för enhetlig datasäkerhet med begränsad budget behöver du lösningar som gör att du kan göra mer med mindre. De ska kunna integreras i din befintliga Windows -,.NET- eller Linux -miljö och skydda dina data mot alla typer av hot. Du har förmodligen redan en brandvägg, men den kanske inte hjälper när dataförlusten är intern, t.ex. vid ett nätverksfel eller om en bärbar dator försvinner. Din lösning bör även automatisera så många rutinåtgärder som möjligt. På så sätt får du mer för pengarna och behöver inte lägga ned en massa tid på manuella jobb som säkerhetskopiering och hantering av identiteter och behörigheter. Båda programmen innehåller verifikationer av transaktioner och processer som uppfyller och t.o.m. överskrider kraven på regelefterlevnad. Du kan bygga på den här infrastrukturen med identitetshantering från Oracle Fusion Middleware. Med dessa redan inbyggda komponenter kan du hantera hela livscykeln med användaridentiteter. Allteftersom ditt företag växer kan du välja plattformen Oracle Governance, Risk and Compliance. Det är en programserie med redan inbyggda lösningar som hanterar olika delar av de bästa tillvägagångssätten för regelefterlevnad. Allt som allt ger Oracle dig förbättrad säkerhet, ökad effektivitet och tids- och kostnadsbesparingar. Allt detta plus regelefterlevnad! Vad krävs då för att få allt detta? Med Oracle är allt du behöver en databas och några mellanprogram, specialiserade programvarumoduler som sitter mellan databasen och affärsprogrammen och som ser till att de kommunicerar. Oracle har två databaser för medelstora företag - Oracle Database 11g Standard Edition och Oracle Database 11g Standard Edition One. Båda inkluderar datasäkerhet på flera nivåer för att skydda dina data mot hot. De hjälper dig samtidigt att följa de lagar som gäller för datasäkerhet, sekretess och kvarhållning. Mer ONE Vill du veta mer? Då kan du ringa oss på eller skicka e-post till Du kan även gå in på vår portal för medelstora företag på ORACLE Finance: KÖP, INVESTERA OCH UTÖKA DINA AFFÄRER Genom att reducera initialkostaden för Oracle- och partner-produkter samt tjänster gör Oracle Finans det lätt och överkomligt för medelstora företag att köpa rätt lösning vid rätt tidpunkt. Medan Kapital- och pengaflöde är dagliga problem men dessa problem ska inte behöva hindra dig från att investera och implementera den IT-lösning som du behöver för att växa och förbättra din konkurrenskraftighet. MEr ONE Oavsett affärsstorlek kan Oracle Finans hjälpa dig att hitta rätt betalningslösning. Besök för mer information eller skicka e-post till Betalningslösningar från Oracle Finans kan göra det lätt och överkomligt för dig att få den lösning du behöver, när du behöver den. Fördelar med betalningslösningar från Oracle Finans: Förbättra pengaflöde med reducerade krav för förskottsinvestering och spridning av betalning över tiden Öka din inköpskraft genom tillgång till framtida budgetar Anpassa din affärsutveckling med en flexibel och förutsebar betalningsstruktur utan överraskningar Förhöj din investeringsavkastning genom att kartlägga betalningarna Bevara dina befintliga kreditlinjer

7 TILLFÖRLITLIGA LÖSNINGAR FÖR OMEDELBARA VINSTER 07 TILLFÖRLITLIGA LÖSNINGAR FÖR OMEDELBARA VINSTER Oracle erbjuder en rad tjänster för att hjälpa snabbt växande företag att erhålla och implementera sin IT-infrastruktur och hjälper även till att hantera, dela, använda och skydda den information som är avgörande för ett framgångsrikt företag. ORACLE UNIVERSITY Oracle University är den främsta leverantören av utbildningar i Oracle, PeopleSoft, JD Edwards, Siebel, Hyperion, Portal och andra Oracle-lösningar. Vi erbjuder lärarledda kurser, kurser på plats, webbaserade kurser samt kurser på cd-skiva. VARFÖR Oracle University? 100% nöjda studenter Välutbildade och kunniga lärare Ett stort urval kurser Oracle-, Siebel-, PeopleSoft- och Hyperion-intyg Personliga, anpassade utbildningar Praktiska övningar från administratör till slutanvändare Oracle University erbjuder omfattande utbildningar i Oracle Database 10g, Database 11g, Developer 10g, Application Server 10g, Hyperion-lösningar och Oracle-program. Dessutom kan vi erbjuda utbildning på begäran för alla de mer än 1400 kurser som vi har världen över. Vi har även kändisseminarier med Oracle-experter från hela världen. Dessa unika och informativa seminarier är utformade för att ge studenter expertkunskaper inom deras respektive intresseområde - databaser, utveckling och program. Gå in på vår webbsida om du vill veta mer. Oracle University Training kan bokas på nätet på Ring , så får du prata med en utbildningsrådgivare eller skicka e-post till oss på Oracle Technology Day Välkommen till Oracle Technology Day som ägnas åt säkerhet. Detta evenemang är ett unikt tillfälle att lära mer om hur du kan skydda dina mest värdefulla tillgångar: innehållet i databasen, och hur du säkerställer åtkomsten. Seminariet är kostnadsfritt, men antal plaster är begränsat. 2. sept Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm. Registrera dig nu på 08:30 Registrering och frukost 09:00 Välkommen och inledning 09:15 Aktuell inblick i de regulatoriska krav rörande säkert med fokus på PCI Compliance- perspektivet. 09:45 Hur automatiserar, centraliserar och spårar man användarhantering? 10:15 Paus 10:35 Hur säkrar jag åtkomst till information och applikationer i realtid? Hur skyddar jag informationen för användare med full behörighet att administrera systemen? 11:15 Hur kan jag skydda mitt data med kryptering samt hur kan jag effektivt övervaka mina installationer från en säkerhetsperspektiv? 11:45 Sammanfattning och frågor 12:00 Lunch

8 FÅ REGELEFTERLEVNAD ATT FUNGERA. Har du någonsin funderat på hur du ska kunna uppfylla kraven på regelefterlevnad och samtidigt hålla nere kostnaderna? Det är lättare än du tror. Med Oracle får du en tillförlitlig infrastruktur med inbyggd säkerhet som hjälper dig att minimera sekretess- och datasäkerhetsriskerna. Men det är inte allt. Det ökar även företagets effektivitet och kundförtroendet samt skär ned på kostnaderna. Ta reda på hur du kan få regelefterlevnaden att fungera samtidigt som du ökar effektiviteten i ditt företag! Gå in på och hämta Oracle Business Brief utan extra kostnad! ORACLE SVERIGE Tel: Copyright 2008, Oracle. All rights reserved. This document is provided for information purposes only and the contents hereof are subject to change without notice. This document is not warranted to be error-free, nor subject to any other warranties or conditions, whether expressed orally or implied in law, including implied warranties and conditions of merchantability or fitness for a particular purpose. We specifically disclaim any liability with respect to this document and no contractual obligations are formed either directly or indirectly by this document. This document may not be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without our prior written permission. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates.

I DENNA UTGÅVA. NYHETER från oracle. Kontrollera kostnaderna. Diskussionsämne. Produktspotlight. www.oracle.com/goto/cost-control/se.

I DENNA UTGÅVA. NYHETER från oracle. Kontrollera kostnaderna. Diskussionsämne. Produktspotlight. www.oracle.com/goto/cost-control/se. Vintern 2009 NYHETER från oracle I DENNA UTGÅVA Kontrollera kostnaderna Diskussionsämne Produktspotlight Ta reda på hur flexibla processer kan hjälpa dig att sänka kostnaderna utan att försämra resultatet.

Läs mer

I DENNA UTGÅVA. NYHETER från oracle. Behåll kunderna. Dialog. Produktspotlight. www.oracle.com/goto/retain/se. Vår 2009

I DENNA UTGÅVA. NYHETER från oracle. Behåll kunderna. Dialog. Produktspotlight. www.oracle.com/goto/retain/se. Vår 2009 Vår 2009 NYHETER från oracle I DENNA UTGÅVA Behåll kunderna Dialog Produktspotlight Stärk dina konkurrensfördelar genom att söka, analysera och svara på kunddata. En av cheferna från Oracle berättar om

Läs mer

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Office Quick 7.5 Handbok 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Använda Quick... 4 2.1 Starta programmet... 4 2.2 Logga in... 4 2.3 Ändra lösenord... 5 2.4

Läs mer

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Det ska inte hänga på dagsformen om ett projekt blir en framgång eller inte. På Navision använder vi oss av vår egen metodik

Läs mer

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Produktspotlight. Dialog. Informationssäkerhet. www.oracle.com/goto/data-security/se.

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Produktspotlight. Dialog. Informationssäkerhet. www.oracle.com/goto/data-security/se. Sommar 2009 Nyheter från Oracle I DENNA UTGÅVA Dialog Ta reda på hur du kan hantera kraven på regelefterlevnad och samtidigt skydda viktig information. Informationssäkerhet Upptäck hur du kan möta kraven

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

Korrekt information direkt

Korrekt information direkt April 2008 Nummer 4 NYHETER FRÅN ORACLE Korrekt information direkt är det möjligt? I DENNA UTGÅVA Vänd informationsflödet I dagens samhälle blir alla överfösta av information. Läs om hur medelstora företag

Läs mer

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager rlindstedt@novell.com Alternativ för Fildelning Enkel fildelning à la 1990. Mycket rörmokeri och döda filer Samerbetsverktyg

Läs mer

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Du har säkert märkt att ekonomin stramas åt. Men det innebär inte att företagets investeringar måste upphöra helt. Begränsade ekonomiska

Läs mer

Acano cospace Solution

Acano cospace Solution Acano cospace Solution Acano Klienten Snabbstarts Guide Acano 1.0 October 2013 Innehåll Contents 1 Introduktion 3 2 Hålla en ad-hoc audio and video möte 4 3 Skapa ett cospace 5 4 Ansluta till ett cospace

Läs mer

Manual. EZ-Visit. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software

Manual. EZ-Visit. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software Manual Artologik EZ-Visit Plug-in till EZbooking version 3.2 Manual Artologik EZbooking och EZ-Visit Till EZbooking, ditt webbaserade system för rums- och objektsbokning, kan du även ansluta olika typer

Läs mer

Lathund Autogiro NovaSecur

Lathund Autogiro NovaSecur Lathund Autogiro NovaSecur Rev. 2011-05-06 Version 2.85-2011 Neither the whole nor any part of the information contained in, or the product described in this manual, may be adapted or reproduced in any

Läs mer

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management marknaden 1 It-landskapet håller på att förändras Riskerna och utmaningarna med datahantering i och mellan olika miljöer måste kontrolleras.

Läs mer

WHITE PAPER. Open End TM Funktionell översikt

WHITE PAPER. Open End TM Funktionell översikt Open End TM Funktionell översikt Open End tillför verksamhetsprocesser nya möjligheter genom att kombinera avancerad teknik för automatiserad informationshantering i realtid med intuition och hög användbarhet.

Läs mer

Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide

Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide Innehåll Inledning... 2 Installera Microcat Authorisation Server (MAS)... 3 Konfigurera MAS... 4 Licensalternativ... 4 Internetval... 5 Licenshanteraren...

Läs mer

Snabbstartguide för McAfee VirusScan Plus

Snabbstartguide för McAfee VirusScan Plus Nödvändigt datorskydd McAfee VirusScan innehåller anti-virus- och anti-spywareskydd för din dator. McAfee Total Protection innehåller även dator- och nätverksverktyg samt McAfee SiteAdvisor för säker surfning.

Läs mer

Inbjudan SAS IT Governance Forum 2005 Stockholm 17 mars på Dramaten

Inbjudan SAS IT Governance Forum 2005 Stockholm 17 mars på Dramaten Kungliga Dramatiska Teatern, byggd 1908 SAS Institutes huvudkontor i Sverige, byggt 1785 Inbjudan SAS IT Governance Forum 2005 Stockholm 17 mars på Dramaten Mognadsgrad och ambitionsnivå inom IT Governance;

Läs mer

Manual. EZ-Equip. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software

Manual. EZ-Equip. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software Artologik EZ-Equip Plug-in till EZbooking version 3.2 Artologik EZbooking och EZ-Equip Till EZbooking, ditt webbaserade system för bokningar av lokaler och objekt, kan du även ansluta olika typer av plugins.

Läs mer

Omnis Data Bridge. Raining Data Corporation, and its licensors 2005. All rights reserved. Portions Copyright Microsoft Corporation.

Omnis Data Bridge. Raining Data Corporation, and its licensors 2005. All rights reserved. Portions Copyright Microsoft Corporation. Omnis Data Bridge The software this document describes is furnished under a license agreement. The software may be used or copied only in accordance with the terms of the agreement. Names of persons, corporations,

Läs mer

Optimering av licenshantering Hur arbetar FMV? Björn Spåra Crayon AB

Optimering av licenshantering Hur arbetar FMV? Björn Spåra Crayon AB Optimering av licenshantering Hur arbetar FMV? Björn Spåra 2008 01 29 2 Bakgrund 3 SAM arbete 4 SAM arbete 5 SAM arbete 6 SAM arbete Genom ett outsourcingavtal mellan FMV och WM-data fick Crayon, som SAM

Läs mer

Installera CET Designer och Extensions

Installera CET Designer och Extensions Installera CET Designer och Extensions Published by: Configura Sverige AB Box 306 581 02 LINKÖPING www.configura.com 2006 Configura Sverige AB. All rights reserved. Printed in Sweden. Configura Sverige

Läs mer

Mobil åtkomst. Sören Pettersson. David Ahlén. Client Executive dahlen@netiq.com. Identity and Security Specialist, CISSP spettersson@netiq.

Mobil åtkomst. Sören Pettersson. David Ahlén. Client Executive dahlen@netiq.com. Identity and Security Specialist, CISSP spettersson@netiq. Mobil åtkomst David Ahlén Client Executive dahlen@netiq.com Sören Pettersson Identity and Security Specialist, CISSP spettersson@netiq.com Kort om NetIQ NetIQ Scale to deliver, with a culture to care.

Läs mer

Strategier vid överprövning

Strategier vid överprövning Strategier vid överprövning 30 oktober 2013 Lina Håkansson Strategisk försäljning mot offentlig sektor Rätten till överprövning vikten av privat agerande Syftet med upphandlingsdirektiven är marknadsintegration

Läs mer

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Predrag Mitrovic 20 år i IT-branschen ADB-tekniker med inriktning på Unix-och Novellsystem (certifierad på

Läs mer

CleanCash Användar- och installationsmanual

CleanCash Användar- och installationsmanual CleanCash Användar- och installationsmanual 2300 18 64-00 Rev. A Utgåva: Maj 2009 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning...2 2. Kartongens innehåll...3 3. Introduktion...3 3.1. VIKTIGT, LÄS DETTA

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

Manual. Artologik TIME-Flex. Plug-in till TIME version 3.1. Artisan Global Software

Manual. Artologik TIME-Flex. Plug-in till TIME version 3.1. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik TIME-Flex Plug-in till TIME version 3.1 Innehållsförteckning Artologik TIME

Läs mer

TEKNIK- PLATTFORM. Den perfekta lösningen till ett företag som växer idag och blir en större verksamhet imorgon.

TEKNIK- PLATTFORM. Den perfekta lösningen till ett företag som växer idag och blir en större verksamhet imorgon. JANUARI 2008 : NR. 3 I DETTA NUMMER: SPOTLIGHT Få dina affärsinformationssystem att arbeta ännu hårdare dag efter dag. TEKNIK- PLATTFORM Den perfekta lösningen till ett företag som växer idag och blir

Läs mer

ios Användarhandbok ver 1.0.0 Slide 1 1

ios Användarhandbok ver 1.0.0 Slide 1 1 ios Användarhandbok Slide 1 1 2014 Belectro Oy. All rights reserved. b-bark is a registered trademark of Belectro Oy. Other product and company names mentioned herein may be trademarks or tradenames of

Läs mer

Manual. Artologik PM-Flex. Plug-in till ProjectManager version 3.1. Artisan Global Software

Manual. Artologik PM-Flex. Plug-in till ProjectManager version 3.1. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik PM-Flex Plug-in till ProjectManager version 3.1 Innehållsförteckning Artologik

Läs mer

Microsoft Online Services. Microsoft Business Online Productivity Suite (BPOS)

Microsoft Online Services. Microsoft Business Online Productivity Suite (BPOS) Microsoft Online Services Microsoft Business Online Productivity Suite (BPOS) Fördelar med BPOS Alltid senaste versionen Exchange 2007 Exchange 2010 Lätt att komma igång Icke-MS plattform till Exchange

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Verksamhetsutveckling och hur det påverkar IT-arbetet ANPASSNINGS- FÖRMÅGA Arbeta snabbt, vara följsam och flexibel 66 % av företagarna prioriterar

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet Revision 1 (3) State Released Plan för IT Säkerhet DOCUMENT REVISION HISTORY Revision Reason for revision Date 1 New Document 2013-02-26 List of Authors List of Reviewers List of Approvers Skölde, Daniel/Ulrika

Läs mer

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Produktspotlight. Dialog. Att behålla kunder. www.oracle.com/goto/insight/se. Vår 2010

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Produktspotlight. Dialog. Att behålla kunder. www.oracle.com/goto/insight/se. Vår 2010 Vår 2010 Nyheter från Oracle I DENNA UTGÅVA Dialog Få en användbar överblick över kundernas beteende. Att behålla kunder Lär känna din kund. Behåll din kund. Produktspotlight Bli bättre på att hitta nya

Läs mer

www.pwc.se/eforvaltning Öppna data Nytta och utmaningar för verksamheten

www.pwc.se/eforvaltning Öppna data Nytta och utmaningar för verksamheten www.pwc.se/eforvaltning Öppna data Nytta och utmaningar för verksamheten Utmaningar Organisatoriska Processer Arkiv System Styrdokument Personer Regulatoriska Offentlighetsprincipen Sekretess Persondata

Läs mer

Ciscos problemlösarguide. Utnyttja IT fullt ut tio viktiga råd om säkerhet för ditt företag

Ciscos problemlösarguide. Utnyttja IT fullt ut tio viktiga råd om säkerhet för ditt företag Ciscos problemlösarguide Utnyttja IT fullt ut tio viktiga råd om säkerhet för ditt företag 31997_Cisco_SMB Problem Solver_v2.indd 1 5/19/2009 2:28:52 PM Säkerhet en del av allt företagande. Att kunna garantera

Läs mer

Att bygga ett lönsamt Affärsområde Microsoft. Thomas Wernborg Mikael Fischer

Att bygga ett lönsamt Affärsområde Microsoft. Thomas Wernborg Mikael Fischer Att bygga ett lönsamt Affärsområde Microsoft Thomas Wernborg Mikael Fischer Det här materialet är en sammanställning av vanliga frågor från våra partner och baserat på: Ca 150 partnermöten under 2-3 år

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Dyna Pass. Wireless Secure Access

Dyna Pass. Wireless Secure Access Dyna Pass Wireless Secure Access Säkerheten kring lösenord är ofta debatterad och det finns ett antal viktiga frågor man bör ställa sig. Några exempel på detta är: Hur stor risk ligger i den mänskliga

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Beslutsdatum 2007-06-11 (rev. 2014-11- 24 )

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Beslutsdatum 2007-06-11 (rev. 2014-11- 24 ) Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 14-11-24 dnr V 2014/853 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum November 2014 Publicerad Beslutsfattare

Läs mer

Run Business Run Kista Konferenscenter, 6 februari, 2014 Informationstillgänglighet

Run Business Run Kista Konferenscenter, 6 februari, 2014 Informationstillgänglighet Run Business Run Kista Konferenscenter, 6 februari, 2014 Informationstillgänglighet När ditt enda alternativ är att vara Up and Running Agenda 1 Business Continuity 2 Skydda och ta kontroll 3 En schweizisk

Läs mer

IMPLEMENTERING AV PROGRAMVARUMÄRKNING I ADOBE-PRODUKTER TEKNISK INFORMATION

IMPLEMENTERING AV PROGRAMVARUMÄRKNING I ADOBE-PRODUKTER TEKNISK INFORMATION IMPLEMENTERING AV PROGRAMVARUMÄRKNING I ADOBE-PRODUKTER TEKNISK INFORMATION 2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Software Tag Implementation in Adobe Products Tech Note Adobe, the Adobe

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

Leverantör av programvarutjänster skapar kostnadseffektiv lösning för e-förvaltning

Leverantör av programvarutjänster skapar kostnadseffektiv lösning för e-förvaltning Windows Azure Fallstudie av kundlösning Leverantör av programvarutjänster skapar kostnadseffektiv lösning för e-förvaltning Översikt Land eller region: Indien Bransch: it Kundprofil tillhandahåller tjänster

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

Våg 2010 We re all in!

Våg 2010 We re all in! Click to edit headline title style Click to edit body copy. Våg 2010 We re all in! Henrik Byström, Magnus Forsberg Microsoft Citizen Service Platform Click to edit headline title style Kommunens utmaningar

Läs mer

Livstidsförlängning av transformatorstationer

Livstidsförlängning av transformatorstationer Livstidsförlängning av transformatorstationer ABB har tagit fram en lösning för livstidsförlängning av dina transformatorstationer. Lösningen innebär att skydds- och kontrollutrustning kan uppgraderas

Läs mer

Molnet ett laglöst land?

Molnet ett laglöst land? Molnet ett laglöst land? 31 januari 2012 Pernilla Borg, CISA Magnus Ahlberg Om Ernst & Young IT Risk and Assurance Inom IT Risk and Assurance hjälper vi organisationer att hantera IT-risker på ett sätt

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Caperio CloudSystem Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Många organisationer står inför utmaningar med att investera i egna IT-miljöer eller köpa/konsumera tjänster som

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Handbok arbetsstation

Handbok arbetsstation Handbok arbetsstation Rev. 2015-08-27 Neither the whole nor any part of the information contained in, or the product described in this manual, may be adapted or reproduced in any material or electronic

Läs mer

Sedan år 2000 har Anita Eckersand arbetat inom Varbergs kommun.

Sedan år 2000 har Anita Eckersand arbetat inom Varbergs kommun. V A R B E R G S K O M M U N föregångare inom IT-säkerhet av lena lidberg Vilka är kommunens viktigaste IT-system? Och hur länge kan systemen ligga nere innan det uppstår kaos i verksamheterna? Frågor som

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens. Leverantörsreskontra

Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens. Leverantörsreskontra Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens Leverantörsreskontra Utforma leverantörsreskontran på det sätt som passar just dig Enklare lösningar Här kommer lösningen till ett enklare och smartare

Läs mer

Är du nöjd med ditt system för rapportering och konsolidering?

Är du nöjd med ditt system för rapportering och konsolidering? Är du nöjd med ditt system för rapportering och konsolidering? 1 KPMG SVERIGE Är du nöjd med ditt system för rapportering och konsolidering? Undersökning 2 av 3 BI Lifecycle Satisfaction Survey 2013 kpmg.se

Läs mer

Fallstudie WM-data Public Partner/ Danderyds Sjukhus 1,2 miljoner e-recept och laboratoriesvar genom landstingets stora meddelandetjänst

Fallstudie WM-data Public Partner/ Danderyds Sjukhus 1,2 miljoner e-recept och laboratoriesvar genom landstingets stora meddelandetjänst Fallstudie WM-data Public Partner/ Danderyds Sjukhus 1,2 miljoner e-recept och laboratoriesvar genom landstingets stora meddelandetjänst Copyright 2006 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Få ut så mycket som möjligt av dina designverktyg

Få ut så mycket som möjligt av dina designverktyg 2014 Få ut så mycket som möjligt av dina designverktyg Med Autodesk Subscription har du alltid tillgång till de senaste och mest effektiva programversionerna och tjänsterna från Autodesk Vad innebär Autodesk

Läs mer

Information Technology and Security Governance

Information Technology and Security Governance Technology Security and Risk Services Information Technology and Security Governance Internetdagarna 2006-10-25 Andreas Halvarsson Lapp på anslagstavlan hos IT-leverantör Förr Prästen Kyrkan Exekutionen

Läs mer

Inte bara det, vi har dessutom fått allt fler arbetsredskap. När vi inte har kontroll på enheterna är det svårare att skydda dem.

Inte bara det, vi har dessutom fått allt fler arbetsredskap. När vi inte har kontroll på enheterna är det svårare att skydda dem. 1 Jobbet har slutat vara något vi går till och det är numera något vi gör. Våra kollegor är vana att använda ny teknik hemma, de vill nu göra det på jobbet. Helst vill de dessutom jobba från sina enheter

Läs mer

archive En produkt från ida infront - a part of Addnode

archive En produkt från ida infront - a part of Addnode archive En produkt från ida infront - a part of Addnode Det handlar egentligen inte om standarder för metadata, arkivredovisning och lagringsmedia. innehåll archive Det handlar om att bevara värdefull

Läs mer

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Hårdvara och operativsystem (15 Yhp)... 2 Advanced Enterprise System Administration (25 yhp)... 2 Advanced Linux Security (25 yhp)... 2 CCNA (35 yhp)...

Läs mer

EXDOC BROSCHYR TA KONTROLL ÖVER DINA AVTAL MED EFFEKTIV ELEKTRONISK AVTALSHANTERING

EXDOC BROSCHYR TA KONTROLL ÖVER DINA AVTAL MED EFFEKTIV ELEKTRONISK AVTALSHANTERING EXDOC BROSCHYR TA KONTROLL ÖVER DINA AVTAL MED EFFEKTIV ELEKTRONISK AVTALSHANTERING Alla företag har en mängd viktiga avtal som ska hanteras. Hyres-, leverantörs-, kund- och anställningsavtal är bara några

Läs mer

Fallstudie UNI2 Innovativ IT-Outsourcing när den är som bäst

Fallstudie UNI2 Innovativ IT-Outsourcing när den är som bäst Innovativ IT-Outsourcing när den är som bäst Copyright 2007 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version 1.0 2007-05-07 2 (6) Innovativ IT-outsourcing när den

Läs mer

PuL och ny dataskyddsförordning. Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015

PuL och ny dataskyddsförordning. Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015 PuL och ny dataskyddsförordning Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015 Om företaget Hos Transcendent Group möter du erfarna konsulter inom governance, risk and compliance. Våra tjänster

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Säkerhet 2.0. Ta en titt in i framtiden. Per Hellqvist. Senior Security Specialist

Säkerhet 2.0. Ta en titt in i framtiden. Per Hellqvist. Senior Security Specialist Säkerhet 2.0 Ta en titt in i framtiden Per Hellqvist Senior Security Specialist Symantecs vision Confidence in the Connected World Säkra och hantera din informationsdrivna värld över fysiska, virtuella

Läs mer

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Köpguide för molntjänster Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Tänk om din nya it-lösning skulle kunna göra livet lite enklare för dina medarbetare och hjälpa dem att arbeta bäst där

Läs mer

Hög tillväxt, låg Riksbank. Andreas Wallström Oktober 2015

Hög tillväxt, låg Riksbank. Andreas Wallström Oktober 2015 Hög tillväxt, låg Riksbank Andreas Wallström Oktober 2015 Global översikt BNP-tillväxt 2014 2015E 2016E 2017E Världen 3,4 3,1 3,5 3,3 USA 2,4 2,5 2,8 2,5 Euroområdet 0,9 1,3 1,6 1,5 UK 3,0 2,6 2,4 2,2

Läs mer

FÖRETAG UTNYTTJAR FLEXIBLA MOLNTJÄNSTER I ALLT HÖGRE GRAD, MEN UPPHANDLINGEN AV SYSTEMSTÖD STAMPAR PÅ STÄLLET

FÖRETAG UTNYTTJAR FLEXIBLA MOLNTJÄNSTER I ALLT HÖGRE GRAD, MEN UPPHANDLINGEN AV SYSTEMSTÖD STAMPAR PÅ STÄLLET FÖRETAG UTNYTTJAR FLEXIBLA MOLNTJÄNSTER I ALLT HÖGRE GRAD, MEN UPPHANDLINGEN AV SYSTEMSTÖD STAMPAR PÅ STÄLLET White paper Hösten 2014 Relex Författare Mikko Kärkkäinen Verkställande direktör, D.Sc. (Tech.)

Läs mer

archive En produkt från Ida Infront - a part of Addnode Group

archive En produkt från Ida Infront - a part of Addnode Group archive En produkt från Ida Infront - a part of Addnode Group Det handlar egentligen inte om standarder för filformat, arkivredovisning och lagringsmedia. Det handlar om att bevara värdefull information.

Läs mer

Lösenordsregelverk för Karolinska Institutet

Lösenordsregelverk för Karolinska Institutet Lösenordsregelverk för Karolinska Institutet Dnr 1-213/2015 Version 2.0 Gäller från och med 2015-05-18 Sida 2 av 7 Lösenordsregelverk för Karolinska Institutet - Sammanfattning Syfte Det övergripande syftet

Läs mer

Internet ombord på våra tåg

Internet ombord på våra tåg www.sj.se Med reservation för ändringar och tryckfel. 2007-05. SJs ELTÅG LEVER UPP TILL VÄRLDENS TUFFASTE MILJÖMÄRKNING. 1 Internet ombord på våra tåg Koppla upp dig ombord Du som reser med SJ kan numera

Läs mer

PEAK PERFORMANCE 11 JUNI 2015

PEAK PERFORMANCE 11 JUNI 2015 PEAK PERFORMANCE 11 JUNI 2015 Drabbas du av interna bråk vid prestandaproblem? Tröttnar användarna innan problem åtgärdas? Saknas det tillräckligt detaljerade beslutsunderlag vid incidenter och problem?

Läs mer

Faktabaserade beslutsunderlag

Faktabaserade beslutsunderlag VÄLKOMMMEN TILL SEMINARIUM, TISDAG 14 SEPTEMBER 2004, HOS SAS INSTITUTE, STORA FRÖSUNDA, STOCKHOLM Faktabaserade beslutsunderlag inom offentlig sektor Välkommen till ett seminarium om faktabaserat beslutsfattande

Läs mer

Hur påvisar man värdet med säkerhetsarbetet i turbulenta tider och när budgeten är tight?

Hur påvisar man värdet med säkerhetsarbetet i turbulenta tider och när budgeten är tight? Hur påvisar man värdet med säkerhetsarbetet i turbulenta tider och när budgeten är tight? Fredrik Rehnström, CISSP, CISM, CGEIT Seniorkonsult, vvd, partner Ca 50% av de beslut som fattas görs på underlag

Läs mer

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet Till ditt skrivbord som tjänst via Internet UITs koncept är enkelt och kan sammanfattas med Inga burkar. Genom att anlita oss kan du helt enkelt glömma dyra investeringar i servers och programvara. Inte

Läs mer

Vilket moln passar dig bäst?

Vilket moln passar dig bäst? Vilket moln passar dig bäst? Idag diskuteras ofta huruvida man ska kliva in i molnets underbara värld eller inte, men sällan om skillnaderna mellan olika moln och vilka tillämpningar som är lämpliga att

Läs mer

Marknad för affärssystem

Marknad för affärssystem Marknad för affärssystem Vi samarbetar med SoftOne som är en av tre ledande leverantörer av moduluppbyggda standardprogram och tjänster på en svenska marknaden. Vad kännetecknar detta marknadsegment? Moduluppbyggd

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

(källa: Rick Falkvinge) Historien om Bonke

(källa: Rick Falkvinge) Historien om Bonke sare.se (källa: Rick Falkvinge) Historien om Bonke Finanskrisens påverkan på dagens kravhantering SARE 7 november 2012 Agenda Hur uppstod behovet av ny lagstiftning Vad är behovet och vilka påverkas Vår

Läs mer

EBITS 2012-01-09 E-MÖTE / VIRTUELLT MÖTE 5 INFORMATIONSKLASSNING. 1 Syfte. 2 Avgränsningar. 3 Bakgrund. 4 Informationsformer

EBITS 2012-01-09 E-MÖTE / VIRTUELLT MÖTE 5 INFORMATIONSKLASSNING. 1 Syfte. 2 Avgränsningar. 3 Bakgrund. 4 Informationsformer EBITS 2012-01-09 Arbetsgruppen för Energibranschens Informationssäkerhet E-MÖTE / VIRTUELLT MÖTE 1 Syfte Syftet med detta dokument är att belysa de risker som finns med olika former av virtuella möten.

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Har vi nått målet? En säker virtuell miljö

Har vi nått målet? En säker virtuell miljö White paper Har vi nått målet? En säker virtuell miljö Be Ready for What s Next. White paper Varför Kaspersky? Skydd eftersom du inte tål ett enda sabotageprogram till Prestationer med antivirusprogram

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC är den mobila arbetsplatsen en Windowsbaserad terminal för alla typer av registreringar via dator eller surfplatta, både på företaget och för dem på språng. Imponerande kraftfull off-line funktionalitet.

Läs mer

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet Informationssäkerhet Information och anvisningar för medarbetare i Stockholms läns sjukvårdsområde Informationssäkerhet 3 Informationssäkerhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Med informationssäkerhet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Karlskrona, 29 januari 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2013 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer REFERENS Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer Om Atlas Copco Atlas Copco är en världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet.

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten

Övergripande granskning av ITverksamheten Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads

Läs mer

Ramavtal - möjligheter och begränsningar

Ramavtal - möjligheter och begränsningar Ramavtal - möjligheter och begränsningar 4 oktober 2012 Advokat Carl Bokwall i samarbete med Upphandling24 Aktuella rättsliga frågor om ramavtal 1. Alternativa avropsmetoder 2. Avropsberättigade myndigheter

Läs mer

Medlemsskap för leverantörer (SMP)

Medlemsskap för leverantörer (SMP) Medlemsskap för leverantörer (SMP) Medlemskap för leverantörer (SMP) Medlemsskapet kallas Ariba Supplier Membership Program (SMP) och hjälper dig att maximera fördelarna för ditt företag genom att kombinera

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer