Vad är regelefterlevnad?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad är regelefterlevnad?"

Transkript

1 Augusti 2008 NYHETER från oracle Vad är regelefterlevnad? I denne utgåva Kostnaden för regelefterlevnad Det behöver inte vara jobbigt med allt fler krav på att följa regler och bestämmelser. Ta reda på hur du kan tjäna på regelefterlevnad fordel. Diskussionsämne INIT berättar för oss hur medelstora företag kan hantera regelefterlevnad och samtidigt öka vinsten i företaget. Spotlight Vi preciserar lösningarna för att hjälpa dig att följa regler och bestämmelser samtidigt som du skär ned på kostnaderna och ökar effektiviteten.

2 02 VÄLKOMMEN + INNEHÅLL OCH INFORMATIONSKÄLLOR VÄLKOMMEN TILL ORACLE ONE I den här utgåvan av Oracle ONE tittar vi på regelefterlevnad en fråga som håller många chefer vakna om nätterna. Men medelstora företag kan verkligen vända regelefterlevnad till sin fördel, med processer som ökar effektiviteten och konkurrenskraften samtidigt som det blir lättare att uppfylla kraven på efterlevnad. Det är här som Oracle kan hjälpa till. Med Oracle-tekniken får du total säkerhet för din företagsinformation, den skyddar mot interna och externa hot samt ser till att du uppfyller kraven på datasäkerhet och sekretess utan att belasta alla dina resurser. Dessutom innebär alla dessa fördelar att du kan driva din verksamhet på ett bättre och effektivare sätt. Med andra ord, mycket bättre än sömnlösa nätter! Vi hoppas att du ska tycka om den här utgåvan av ONE och tycka att den är användbar. Vi tar gärna emot dina kommentarer eller förslag. Ring oss bara på eller skicka e-post till Vad betyder egentligen regelefterlevnad? Ordet compliance (ung. regelefterlevnad ) härstammar från engelskan och har ingen exakt motsvarighet. Det handlar om att röra sig inom lagens ramar och se till att ditt företag följer befintliga regler och bestämmelser, såväl interna som externa. INNEHÅLL OCH SNABB TILLGÅNG TILL RELEVANTA INFORMATIONSKÄLLOR SIDAN 02 Välkommen till Oracle ONE SIDAN 03 Temaartikel: Beräkna kostnaden för regelefterlevnad MER TILLGÅNG Om du vill ha gratis information och få reda på mer om regelefterlevnad med Oracle kan du besöka och gå in på: - Oracle Business Brief - Oracle Internet Seminar SIDAN 05 Diskussionsämne: En närmare titt på regelefterlevnad SIDAN 06 Spotlight: Få regelefterlevnad att fungera i ditt företag Oracle Financing: Köp, investera och utöka din verksamhet SIDAN 07 Tillförlitliga lösningar för omedelbara vinster Oracle University Oracles experttjänster Frontpage photo: Torben Klint

3 temaartikel 03 TALKING POINT: En inblick i Compliance - Regelefterlevnad Med begränsade resurser kan mindre och medelstora företag finna att vissa delar av regelefterlevnad är en krävande utmaning. Vi talade med Christer Wallin, konsultchef på Init AB i Stockholm, för att förstå hur de ser på området både generellt och som partner till Oracle. Tel i andra länder där man kommit längre i detta arbete än vad som skett i Sverige. Ibland kan det vara svårt att flytta kompetenser mellan länder men IT-lösningar är lättare att flytta och de ger en bra grund att starta från. Att skapa effektiva processer och lösningar för hur information insamlas, bearbetas, lagras, hur åtkomst sker samt hur information arkiveras blir enklare med bra infrastrukturlösningar. Att kunna ha kontroll på användare, deras åtkomstmöjligheter och rättigheter i olika system underlättas av en bra lösning för Identitetshantering. Detta är några lösningar som Oracle levererar men det finns givetvis mycket mer som vi skulle kunna inkludera inom detta mycket breda område. Oracle har idag en mycket bred portfölj med lösningar inom området regelefterlevnad. Q: Varför kan Compliance vara ett problematiskt område för mindre och medelstora företag (SME)? A: Att efterfölja regler och lagar är i stort sett en lika komplex fråga för mindre, medelstora eller stora företag. Det mindre bolaget kanske inte har samma resurser för att analysera hur nya regler påverkar företaget och för att implementera lösningar. Mindre företag är ofta mycket beroende av sina systemleverantörer och att de kan leverera färdiga lösningar som hanterar regler och lagar. Gällande dessa frågor är det viktigt med tydlighet från lagstiftaren, då många nya eller ändrade krav skapar en svår situation speciellt för mindre organisationer med begränsade resurser. Q: Hur tror ni att SME företag kan möta denna utmaning? A: Till att börja med är det viktigt att fundera på vilken affärsnytta som kan skapas genom ändrade administrativa rutiner. Man behöver inte bara se nya krav som ett problem, genom att införa effektiva processer och rutiner med stöd av bra IT-hjälpmedel kan betydande administrativa vinster skapas. Vidare visar aktuella exempel att implementering av lösningar inom området ofta underskattas gällande den tid det tar att införa dessa fullt ut i organisationen. När det gäller exempelvis EuroSox som började gälla i slutet av juni ska detta vara fullt genomfört i slutet av 2009 enligt tillgänglig information. Gott om tid kan det tyckas men referensbolag talar om upp emot 2 års tid för att genomföra liknande förändringar fullt ut. Det är alltså viktigt att komma igång i tid. Första steget borde dock vara att skapa en medvetenhet om vad som gäller och hur detta kommer att påverka mitt företag. En medvetenhet som verkar klart eftersatt hos företag idag. Q: Hur kan Oracle assistera företag i deras ansträngningar att nå full regelefterlevnad? A: Det som är viktigt med en partner som Oracle är deras Internationella närvaro och erfarenhet från liknande lösningar Q: Kostnaden för regelefterlevnad kan ibland verka mycket hög, Hur ser ni på detta? A: Ansatsen för genomförande och graden av påverkan på mitt företag styr givetvis vilka kostnader som uppstår. Som tidigare påpekats ska man försöka titta till vinster som kan skapas. Kostnaden totalt sett för denna typ av projekt påverkas av vilka resurser som finns att tillgå internt, kostnaden drar givetvis iväg då konsulter och rådgivare ska plockas in. Oracle har under de senaste åren arbetat med att ta fram bra lösningar för mindre och medelstora företag som är anpassade till deras volymer gällande antalet anställda och informationsmängder och försökt anpassa prisbilden därefter. Att titta långsiktigt, arbeta med en stabil partner som har tidigare erfarenhet från genomförande och som tillhandahåller bra lösningar är ett sätt att hålla kostnaderna nere. Q: Avslutningsvis, hur ser ni som konsultbolag på er roll inom detta område framöver på marknaden? A: Vi har traditionellt arbetat mycket med lösningar för säkerhet, dataåtkomst, identitetshantering etc, detta har gett oss god inblick i vad som krävs för att införa lösningar fullt ut gällande organisation och processer, applikationer samt infrastruktur. Vi ser idag en polarisering inom området där vissa hävdar att detta inte är direkta IT frågor utan ska hanteras av andra personer medan andra hävdar att kompetens kring IT-lösningar är avgörande. Vi vet att båda lägren har rätt, många frågor är i grunden inte tekniska men måste lösas med bra IT-stöd ibland ner på mycket djup teknisk nivå. Vi hoppas dock att mindre och medelstora bolag ska slippa betala notan för just den polariseringen. MER TILLGÅNG Om du vill ha gratis information och få reda på mer om regelefterlevnad med Oracle kan du besöka och gå in på: - Oracle Business Brief - Oracle Internet Seminar

4 04 temaartikel BERÄKNA KOSTNADEN FÖR REGELEFTERLEVNAD De makalösa kraven på regelefterlevnad som medelstora företag ställs inför kan kräva resurser som många helt enkelt inte har. Vi ska titta på några alternativ för att klara av kraven utan att bli ruinerad. Många företagsledare drar en djup suck över frågor som rör regelefterlevnad. Många måste ju trots allt tänka på en mängd olika lagar såsom nationella, internationella, branschspecifika, med flera. Finans- och hälsoföretag är särskilt utsatta för en mängd kontroller och bestämmelser medan tillverknings- och råvaruindustrin slåss mot allt fler stränga krav på säkerhet och spårbarhet. Många företag måste även följa företagsspecifika processkrav som fastställts av kunder eller leverantörer. DOMINOEFFEKTEN AV SOX Sedan finns det också redovisningslagar som offentliga företag måste följa, t.o.m. mindre företag. Det har skrivits mycket om Sarbanes-Oxley Act (SOX) i USA sedan den lagen trädde i kraft år Effekten av den har spridits långväga, inte minst eftersom den gäller många internationella företag samt de företag som har huvudkontor i USA. För att vara på den säkra sidan ber många amerikanska företag som berörs av SOX sina leverantörer, var de än befinner sig, att anpassa sina redovisningsrutiner därefter. AFFÄRSNYTTAN FÖRST Regelefterlevnad kan kräva mycket resurser. Medelstora företag som inte har anställda som ansvarar för regelefterlevnaden, och det är de flesta, delegerar ofta uppgiften till någon vid behov. Denna ostrukturerade lösning kostar pengar. Ju oftare någon måste avbryta sin produktiva uppgift för att ta hand om regelefterlevnaden, desto dyrare blir det. T.o.m. experter som Alan Greenspan, tidigare chef för den amerikanska centralbanken, medger att kostnaden och arbetskraften som detta innebär är mycket betungande för medelstora företag. Så hur får vi ihop behovet av effektiva kontroller för regelefterlevnad och behovet att driva en lönsam verksamhet? Många analytiker avråder medelstora företag från att investera i teknik som är anpassad för regelefterlevnad. Med andra ord bör de bara köpa lösningar som levererar en faktisk, långsiktig vinst för verksamheten. De här produkterna bör i första hand säkerställa framtida tillväxt och i andra hand regelefterlevnad. DEN MINSTA GEMENSAMMA NÄMNAREN: DATA Naturligtvis är regelefterlevnad inte bara en IT-fråga. Den är ett komplext nät av samverkan mellan människor, processer, system och information, som alla kopplas samman via data. Sättet på vilket data samlas in, bearbetas, kontrolleras, hanteras och arkiveras är ett av de största problemen när det gäller regelefterlevnad. Det är också en stor kostnadsfaktor. Men den goda nyheten är att det inte behöver kosta multum att få den här ekvationen att gå ihop. Den kan t.o.m. bidra till en drastisk minskning av kostnaderna. Effektiv datahantering hjälper inte bara till att minska betungande kostnader för regelefterlevnad, utan ger även medelstora företag en konkurrenskraftig fördel genom att det förbereder dem på att möta marknadens utmaningar och uppvisa ihållande tillväxt. Effektiv datahantering hjälper inte bara till att minska de betungande kostnaderna för regelefterlevnad, utan ger även medelstora företag en stor, konkurrenskraftig fördel. REGELEFTERLEVNAD FÖLJER MED PÅ KÖPET Många företag måste kontrollera vad de gör med information om kunder och anställda för att se till att de inte strider mot lokala eller internationella datasäkerhetslagar. Det här handlar ofta om sunt förnuft och allmänna försiktighetsåtgärder, t.ex. att skydda mot dataförlust och obehörigas åtkomst till företagets datorer. Ett IT-avbrott, t.ex. en datorkrasch, innebär inte bara ekonomiska förluster varje timme tills det är åtgärdat. >>>>

5 DISKUSSIONSÄMNE 05 >>>> Det kan även innebära att data går förlorade om det inte finns några rutiner för säkerhetskopiering. Om dataförlusten leder till att man bryter mot lagen kan det få allvarliga konsekvenser för företaget. Att kontrollera identiteten på personer som kan gå in på företagets datorer och nätverk är ett annat område som förenar både regelefterlevnad och gott affärssinne. Många medelstora företag hanterar användaridentiteter och behörigheter manuellt. Det är inte bara tråkigt och något som lätt kan gå fel. Det är dyrt också. Automatisk hantering av identiteter och behörigheter behöver egentligen inte kosta så mycket. Det minskar belastningen på IT-avdelningen och skär ned på driftskostnader. Regelefterlevnaden följer med på köpet. ORACLE KAN HJÄLPA TILL Hur kan då Oracle hjälpa medelstora företag att dra ned på kostnaderna för regelefterlevnad? Till att börja med genom en pålitlig infrastruktur som erbjuder flera säkerhets-nivåer, inklusive skydd mot obehöriga, hantering av användaridentiteter, datakryptering och helsäker drift. Infrastrukturen automatiserar dessa funktioner så att företag kan minska affärsriskerna, öka produktiviteten och dra ned på kostnaderna för underhåll och återställning till ett minimum. Dessutom sparar de värdefull tid och ser till att följa gällande regler och bestämmelser eftersom grundförutsättningarna redan finns på plats. Med Oracles säkra och sammanslagna informations-infrastruktur blir det också mycket lättare att implementera och förändra processer. Utöver den konkurrenskraftiga fördelen, som att anpassa försäljningsprocessen snabbt för att passa en ny marknad, finns även tydliga ekonomiska fördelar med att hantera regelprocesser på ett snabbare sätt. Oracles lösningar är särskilt framtagna för medelstora företag, vilket innebär att de går snabbt att börja använda och har överkomliga priser, så dilemmat med kostnaden för regelefterlevnad behöver inte hålla några chefer vakna om nätterna. Oracle vidtar stränga åtgärder för datasäkerhet och hjälper dessutom företag att använda regelefterlevnad som svepskäl för att installera automatiska processer som kan göra grovjobbet när det gäller kontroller och styrning, vilket leder till stora besparingar. Nu kanske inte regelefterlevnad längre känns så betungande! MER ONE Vill du veta mer? Då kan du ringa oss på eller skicka e-post till Du kan även gå in på vår portal för medelstora företag på Crayon hjälper dig att Sänka kostnader för programvara Skapa kontroll Crayon AB Landsvägen Sundbyberg Tel. (8) Efterleva licensvillkor och -avtal CRAYON - Tjänster för licenshantering & optimering

6 06 SPOTLIGHT + ORACLE Financing Spotlight: INFORMATION TILL HANDS IT-chefer vet att regelefterlevnad börjar med omfattande datasäkerhet. Men hur kan de implementera detta när resurserna redan är ansträngda? Om du planerar för enhetlig datasäkerhet med begränsad budget behöver du lösningar som gör att du kan göra mer med mindre. De ska kunna integreras i din befintliga Windows -,.NET- eller Linux -miljö och skydda dina data mot alla typer av hot. Du har förmodligen redan en brandvägg, men den kanske inte hjälper när dataförlusten är intern, t.ex. vid ett nätverksfel eller om en bärbar dator försvinner. Din lösning bör även automatisera så många rutinåtgärder som möjligt. På så sätt får du mer för pengarna och behöver inte lägga ned en massa tid på manuella jobb som säkerhetskopiering och hantering av identiteter och behörigheter. Båda programmen innehåller verifikationer av transaktioner och processer som uppfyller och t.o.m. överskrider kraven på regelefterlevnad. Du kan bygga på den här infrastrukturen med identitetshantering från Oracle Fusion Middleware. Med dessa redan inbyggda komponenter kan du hantera hela livscykeln med användaridentiteter. Allteftersom ditt företag växer kan du välja plattformen Oracle Governance, Risk and Compliance. Det är en programserie med redan inbyggda lösningar som hanterar olika delar av de bästa tillvägagångssätten för regelefterlevnad. Allt som allt ger Oracle dig förbättrad säkerhet, ökad effektivitet och tids- och kostnadsbesparingar. Allt detta plus regelefterlevnad! Vad krävs då för att få allt detta? Med Oracle är allt du behöver en databas och några mellanprogram, specialiserade programvarumoduler som sitter mellan databasen och affärsprogrammen och som ser till att de kommunicerar. Oracle har två databaser för medelstora företag - Oracle Database 11g Standard Edition och Oracle Database 11g Standard Edition One. Båda inkluderar datasäkerhet på flera nivåer för att skydda dina data mot hot. De hjälper dig samtidigt att följa de lagar som gäller för datasäkerhet, sekretess och kvarhållning. Mer ONE Vill du veta mer? Då kan du ringa oss på eller skicka e-post till Du kan även gå in på vår portal för medelstora företag på ORACLE Finance: KÖP, INVESTERA OCH UTÖKA DINA AFFÄRER Genom att reducera initialkostaden för Oracle- och partner-produkter samt tjänster gör Oracle Finans det lätt och överkomligt för medelstora företag att köpa rätt lösning vid rätt tidpunkt. Medan Kapital- och pengaflöde är dagliga problem men dessa problem ska inte behöva hindra dig från att investera och implementera den IT-lösning som du behöver för att växa och förbättra din konkurrenskraftighet. MEr ONE Oavsett affärsstorlek kan Oracle Finans hjälpa dig att hitta rätt betalningslösning. Besök för mer information eller skicka e-post till Betalningslösningar från Oracle Finans kan göra det lätt och överkomligt för dig att få den lösning du behöver, när du behöver den. Fördelar med betalningslösningar från Oracle Finans: Förbättra pengaflöde med reducerade krav för förskottsinvestering och spridning av betalning över tiden Öka din inköpskraft genom tillgång till framtida budgetar Anpassa din affärsutveckling med en flexibel och förutsebar betalningsstruktur utan överraskningar Förhöj din investeringsavkastning genom att kartlägga betalningarna Bevara dina befintliga kreditlinjer

7 TILLFÖRLITLIGA LÖSNINGAR FÖR OMEDELBARA VINSTER 07 TILLFÖRLITLIGA LÖSNINGAR FÖR OMEDELBARA VINSTER Oracle erbjuder en rad tjänster för att hjälpa snabbt växande företag att erhålla och implementera sin IT-infrastruktur och hjälper även till att hantera, dela, använda och skydda den information som är avgörande för ett framgångsrikt företag. ORACLE UNIVERSITY Oracle University är den främsta leverantören av utbildningar i Oracle, PeopleSoft, JD Edwards, Siebel, Hyperion, Portal och andra Oracle-lösningar. Vi erbjuder lärarledda kurser, kurser på plats, webbaserade kurser samt kurser på cd-skiva. VARFÖR Oracle University? 100% nöjda studenter Välutbildade och kunniga lärare Ett stort urval kurser Oracle-, Siebel-, PeopleSoft- och Hyperion-intyg Personliga, anpassade utbildningar Praktiska övningar från administratör till slutanvändare Oracle University erbjuder omfattande utbildningar i Oracle Database 10g, Database 11g, Developer 10g, Application Server 10g, Hyperion-lösningar och Oracle-program. Dessutom kan vi erbjuda utbildning på begäran för alla de mer än 1400 kurser som vi har världen över. Vi har även kändisseminarier med Oracle-experter från hela världen. Dessa unika och informativa seminarier är utformade för att ge studenter expertkunskaper inom deras respektive intresseområde - databaser, utveckling och program. Gå in på vår webbsida om du vill veta mer. Oracle University Training kan bokas på nätet på Ring , så får du prata med en utbildningsrådgivare eller skicka e-post till oss på Oracle Technology Day Välkommen till Oracle Technology Day som ägnas åt säkerhet. Detta evenemang är ett unikt tillfälle att lära mer om hur du kan skydda dina mest värdefulla tillgångar: innehållet i databasen, och hur du säkerställer åtkomsten. Seminariet är kostnadsfritt, men antal plaster är begränsat. 2. sept Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm. Registrera dig nu på 08:30 Registrering och frukost 09:00 Välkommen och inledning 09:15 Aktuell inblick i de regulatoriska krav rörande säkert med fokus på PCI Compliance- perspektivet. 09:45 Hur automatiserar, centraliserar och spårar man användarhantering? 10:15 Paus 10:35 Hur säkrar jag åtkomst till information och applikationer i realtid? Hur skyddar jag informationen för användare med full behörighet att administrera systemen? 11:15 Hur kan jag skydda mitt data med kryptering samt hur kan jag effektivt övervaka mina installationer från en säkerhetsperspektiv? 11:45 Sammanfattning och frågor 12:00 Lunch

8 FÅ REGELEFTERLEVNAD ATT FUNGERA. Har du någonsin funderat på hur du ska kunna uppfylla kraven på regelefterlevnad och samtidigt hålla nere kostnaderna? Det är lättare än du tror. Med Oracle får du en tillförlitlig infrastruktur med inbyggd säkerhet som hjälper dig att minimera sekretess- och datasäkerhetsriskerna. Men det är inte allt. Det ökar även företagets effektivitet och kundförtroendet samt skär ned på kostnaderna. Ta reda på hur du kan få regelefterlevnaden att fungera samtidigt som du ökar effektiviteten i ditt företag! Gå in på och hämta Oracle Business Brief utan extra kostnad! ORACLE SVERIGE Tel: Copyright 2008, Oracle. All rights reserved. This document is provided for information purposes only and the contents hereof are subject to change without notice. This document is not warranted to be error-free, nor subject to any other warranties or conditions, whether expressed orally or implied in law, including implied warranties and conditions of merchantability or fitness for a particular purpose. We specifically disclaim any liability with respect to this document and no contractual obligations are formed either directly or indirectly by this document. This document may not be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without our prior written permission. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates.

I DENNA UTGÅVA. NYHETER från oracle. Kontrollera kostnaderna. Diskussionsämne. Produktspotlight. www.oracle.com/goto/cost-control/se.

I DENNA UTGÅVA. NYHETER från oracle. Kontrollera kostnaderna. Diskussionsämne. Produktspotlight. www.oracle.com/goto/cost-control/se. Vintern 2009 NYHETER från oracle I DENNA UTGÅVA Kontrollera kostnaderna Diskussionsämne Produktspotlight Ta reda på hur flexibla processer kan hjälpa dig att sänka kostnaderna utan att försämra resultatet.

Läs mer

I DENNA UTGÅVA. NYHETER från oracle. Behåll kunderna. Dialog. Produktspotlight. www.oracle.com/goto/retain/se. Vår 2009

I DENNA UTGÅVA. NYHETER från oracle. Behåll kunderna. Dialog. Produktspotlight. www.oracle.com/goto/retain/se. Vår 2009 Vår 2009 NYHETER från oracle I DENNA UTGÅVA Behåll kunderna Dialog Produktspotlight Stärk dina konkurrensfördelar genom att söka, analysera och svara på kunddata. En av cheferna från Oracle berättar om

Läs mer

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Det ska inte hänga på dagsformen om ett projekt blir en framgång eller inte. På Navision använder vi oss av vår egen metodik

Läs mer

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Office Quick 7.5 Handbok 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Använda Quick... 4 2.1 Starta programmet... 4 2.2 Logga in... 4 2.3 Ändra lösenord... 5 2.4

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Du har säkert märkt att ekonomin stramas åt. Men det innebär inte att företagets investeringar måste upphöra helt. Begränsade ekonomiska

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Produktspotlight. Dialog. Informationssäkerhet. www.oracle.com/goto/data-security/se.

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Produktspotlight. Dialog. Informationssäkerhet. www.oracle.com/goto/data-security/se. Sommar 2009 Nyheter från Oracle I DENNA UTGÅVA Dialog Ta reda på hur du kan hantera kraven på regelefterlevnad och samtidigt skydda viktig information. Informationssäkerhet Upptäck hur du kan möta kraven

Läs mer

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management marknaden 1 It-landskapet håller på att förändras Riskerna och utmaningarna med datahantering i och mellan olika miljöer måste kontrolleras.

Läs mer

Manual. EZ-Visit. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software

Manual. EZ-Visit. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software Manual Artologik EZ-Visit Plug-in till EZbooking version 3.2 Manual Artologik EZbooking och EZ-Visit Till EZbooking, ditt webbaserade system för rums- och objektsbokning, kan du även ansluta olika typer

Läs mer

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager rlindstedt@novell.com Alternativ för Fildelning Enkel fildelning à la 1990. Mycket rörmokeri och döda filer Samerbetsverktyg

Läs mer

Korrekt information direkt

Korrekt information direkt April 2008 Nummer 4 NYHETER FRÅN ORACLE Korrekt information direkt är det möjligt? I DENNA UTGÅVA Vänd informationsflödet I dagens samhälle blir alla överfösta av information. Läs om hur medelstora företag

Läs mer

PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Version 2013.41 Revidering A December 2013

PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Version 2013.41 Revidering A December 2013 PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE 1 Version 2013.41 Revidering A December 2013 Legal Information Trimble Navigation Limited Engineering Construction Group 935 Stewart Drive Sunnyvale, California

Läs mer

Acano cospace Solution

Acano cospace Solution Acano cospace Solution Acano Klienten Snabbstarts Guide Acano 1.0 October 2013 Innehåll Contents 1 Introduktion 3 2 Hålla en ad-hoc audio and video möte 4 3 Skapa ett cospace 5 4 Ansluta till ett cospace

Läs mer

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet Migration to the cloud: roadmap PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet PART 1 ÖVERSIKT 1. Varför migrera till molnet? 2. Möjligheter med migrering till molnet 3. Hinder för att migrera

Läs mer

Dag König Developer Tools Specialist Microsoft Corporation

Dag König Developer Tools Specialist Microsoft Corporation Dag König Developer Tools Specialist Microsoft Corporation Magnus Timner Transcendent Group Olov Mattsson Know IT Krav Testning Microsoft Team System Arkitektur Bygga Kodning Vinn en XBOX 360 Elite Alla

Läs mer

Lathund Autogiro NovaSecur

Lathund Autogiro NovaSecur Lathund Autogiro NovaSecur Rev. 2011-05-06 Version 2.85-2011 Neither the whole nor any part of the information contained in, or the product described in this manual, may be adapted or reproduced in any

Läs mer

Ta kontroll över dina loggar och gör dem användbara!

Ta kontroll över dina loggar och gör dem användbara! Ta kontroll över dina loggar och gör dem användbara! Robin Crohns Technical Specialist Symantec Security Information Manager 1 Loggböcker i en marin värld Loggbok, även skeppsdagbok eller skeppsjournal,

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Ett energisystem med större andel vindkraft. Johnny Thomsen, Senior Vice President Product Management Vestas Wind Systems A/S

Ett energisystem med större andel vindkraft. Johnny Thomsen, Senior Vice President Product Management Vestas Wind Systems A/S Ett energisystem med större andel vindkraft Johnny Thomsen, Senior Vice President Product Management Vestas Wind Systems A/S October 1 Energikommissionen, 6 th 2015, Stockholm Vad är teknikläget för framtidens

Läs mer

PM till Villaägarna. Februari 2011 FÖRMÖGENHETSÖVERFÖRING OCH UTSLÄPPSHANDEL

PM till Villaägarna. Februari 2011 FÖRMÖGENHETSÖVERFÖRING OCH UTSLÄPPSHANDEL FÖRMÖGENHETSÖVERFÖRING OCH UTSLÄPPSHANDEL PM till Villaägarna FÖRMÖGENHETSÖVERFÖRING OCH UTSLÄPPSHANDEL Pöyry Management Consulting is Europe's leading consultancy providing strategic, commercial, regulatory

Läs mer

Manual. EZ-Equip. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software

Manual. EZ-Equip. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software Artologik EZ-Equip Plug-in till EZbooking version 3.2 Artologik EZbooking och EZ-Equip Till EZbooking, ditt webbaserade system för bokningar av lokaler och objekt, kan du även ansluta olika typer av plugins.

Läs mer

Strategier vid överprövning

Strategier vid överprövning Strategier vid överprövning 30 oktober 2013 Lina Håkansson Strategisk försäljning mot offentlig sektor Rätten till överprövning vikten av privat agerande Syftet med upphandlingsdirektiven är marknadsintegration

Läs mer

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Verksamhetsutveckling och hur det påverkar IT-arbetet ANPASSNINGS- FÖRMÅGA Arbeta snabbt, vara följsam och flexibel 66 % av företagarna prioriterar

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 07-05-24 dnr A 13 349/ 07 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum Juni 2007 Publicerad Beslutsfattare

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone microsoft.com/sv-se/mobile/business/lumia-for-business/lumia/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_swe.indd 1 26.11.2014 10.34 Office 365 i telefonen Ge dina anställda tillgång

Läs mer

Snabbstartguide för McAfee VirusScan Plus

Snabbstartguide för McAfee VirusScan Plus Nödvändigt datorskydd McAfee VirusScan innehåller anti-virus- och anti-spywareskydd för din dator. McAfee Total Protection innehåller även dator- och nätverksverktyg samt McAfee SiteAdvisor för säker surfning.

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

[2015] AB SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY. ALL RIGHTS RESERVED.

[2015] AB SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY. ALL RIGHTS RESERVED. [2015] AB SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY. ALL RIGHTS RESERVED. This document is the property of AB Sandvik Materials Technology and contains information proprietary to AB Sandvik Materials Technology and

Läs mer

Fastighetsautomation. Automatisera driften av dina fastigheter och spara energi

Fastighetsautomation. Automatisera driften av dina fastigheter och spara energi Fastighetsautomation Automatisera driften av dina fastigheter och spara energi optimera inneklimatet och minimera energianvändningen med ett öppet, integrerat system Automatisera dina fastigheter Det finns

Läs mer

Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide

Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide Innehåll Inledning... 2 Installera Microcat Authorisation Server (MAS)... 3 Konfigurera MAS... 4 Licensalternativ... 4 Internetval... 5 Licenshanteraren...

Läs mer

Att. Vad kan vi hjälpa er med?

Att. Vad kan vi hjälpa er med? especifikation Att Vad kan vi hjälpa er med? Vi vet att man lägger ned mycket tid och energi på sina lönespecifikationer och det vill vi ändra på. Vi vill spara på miljön. Vi vill minska kostnaderna för

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Livslängdsbedömning och livslängdsförlängning på turbiner Oskar Mazur

Livslängdsbedömning och livslängdsförlängning på turbiner Oskar Mazur Panndagarna 14 15 April 2015 Livslängdsbedömning och livslängdsförlängning på turbiner Oskar Mazur Answers for energy. Agenda Syfte Metod Nytta Page 2 2015-04-14 Risken för skador Risk för skada Utan LTA/LTE

Läs mer

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad.

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad. SA TER Vision Center SAUTER Vision Center håller dig uppdaterad. Modern fastighetsautomation blir alltmer komplex men, tack vare SAUTER Vision Center, så är konsten att övervaka systemet ganska enkel.

Läs mer

EXDOC BROSCHYR TA KONTROLL ÖVER DINA AVTAL MED EFFEKTIV ELEKTRONISK AVTALSHANTERING

EXDOC BROSCHYR TA KONTROLL ÖVER DINA AVTAL MED EFFEKTIV ELEKTRONISK AVTALSHANTERING EXDOC BROSCHYR TA KONTROLL ÖVER DINA AVTAL MED EFFEKTIV ELEKTRONISK AVTALSHANTERING Alla företag har en mängd viktiga avtal som ska hanteras. Hyres-, leverantörs-, kund- och anställningsavtal är bara några

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Bekymmersfri IT-vardag

Bekymmersfri IT-vardag Bekymmersfri IT-vardag VD har ordet Långsiktighet, nytänkande och hög tillförlitlighet är kärnvärden för CoreIT Min och mina fantastiska medarbetares absoluta strävan är att CoreIT ska vara den bästa partnern

Läs mer

SAP Best Practices. Förpaketerad branschspecifik och branschövergripande know-how. Tillgänglighet för SAP-kunder och SAP-partners

SAP Best Practices. Förpaketerad branschspecifik och branschövergripande know-how. Tillgänglighet för SAP-kunder och SAP-partners SAP Best Practices Förpaketerad branschspecifik och branschövergripande know-how Tillgänglighet för SAP-kunder och SAP-partners 1. Tillgänglighet för SAP Best Practices 2. Läsa ned SAP Best Practices Tillgänglighet

Läs mer

Säkerhet 2.0. Ta en titt in i framtiden. Per Hellqvist. Senior Security Specialist

Säkerhet 2.0. Ta en titt in i framtiden. Per Hellqvist. Senior Security Specialist Säkerhet 2.0 Ta en titt in i framtiden Per Hellqvist Senior Security Specialist Symantecs vision Confidence in the Connected World Säkra och hantera din informationsdrivna värld över fysiska, virtuella

Läs mer

Inbjudan SAS IT Governance Forum 2005 Stockholm 17 mars på Dramaten

Inbjudan SAS IT Governance Forum 2005 Stockholm 17 mars på Dramaten Kungliga Dramatiska Teatern, byggd 1908 SAS Institutes huvudkontor i Sverige, byggt 1785 Inbjudan SAS IT Governance Forum 2005 Stockholm 17 mars på Dramaten Mognadsgrad och ambitionsnivå inom IT Governance;

Läs mer

Manual. Artologik PM-Flex. Plug-in till ProjectManager version 3.1. Artisan Global Software

Manual. Artologik PM-Flex. Plug-in till ProjectManager version 3.1. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik PM-Flex Plug-in till ProjectManager version 3.1 Innehållsförteckning Artologik

Läs mer

Siemens Industrial Turbomachinery AB - Värmepumpservice

Siemens Industrial Turbomachinery AB - Värmepumpservice Siemens Industrial Turbomachinery AB - Värmepumpservice Drifterfarenhet och förebyggande underhåll Förebyggande underhåll av kuggväxlar med hjälp av replikaprovning Emil Hell Agenda Siemens Industrial

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

Manual. Artologik TIME-Flex. Plug-in till TIME version 3.1. Artisan Global Software

Manual. Artologik TIME-Flex. Plug-in till TIME version 3.1. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik TIME-Flex Plug-in till TIME version 3.1 Innehållsförteckning Artologik TIME

Läs mer

Installera CET Designer och Extensions

Installera CET Designer och Extensions Installera CET Designer och Extensions Published by: Configura Sverige AB Box 306 581 02 LINKÖPING www.configura.com 2006 Configura Sverige AB. All rights reserved. Printed in Sweden. Configura Sverige

Läs mer

Ändringar i kontrakt och förfrågningsunderlag

Ändringar i kontrakt och förfrågningsunderlag Ändringar i kontrakt och förfrågningsunderlag Ändra i kontrakt och förfrågningsunderlag Inga regler som uttryckligen tar sikte på ändringar av kontrakt eller förfrågningsunderlag Möjligheterna att ändra

Läs mer

SÄKERHETSLÖSNINGAR KRITISK INFRASTRUKTUR

SÄKERHETSLÖSNINGAR KRITISK INFRASTRUKTUR SÄKERHETSLÖSNINGAR KRITISK INFRASTRUKTUR Som verksam inom segmentet för kritisk infrastruktur ställs du dagligen inför utmaningen att säkra några av vårt samhällets viktigaste och mest värdefulla resurser.

Läs mer

Optimering av licenshantering Hur arbetar FMV? Björn Spåra Crayon AB

Optimering av licenshantering Hur arbetar FMV? Björn Spåra Crayon AB Optimering av licenshantering Hur arbetar FMV? Björn Spåra 2008 01 29 2 Bakgrund 3 SAM arbete 4 SAM arbete 5 SAM arbete 6 SAM arbete Genom ett outsourcingavtal mellan FMV och WM-data fick Crayon, som SAM

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

SÄKERHETSLÖSNINGAR TJÄNSTEFIERAD SÄKERHET

SÄKERHETSLÖSNINGAR TJÄNSTEFIERAD SÄKERHET SÄKERHETSLÖSNINGAR TJÄNSTEFIERAD SÄKERHET Tjänstefiering av säkerhet är ett kostnadseffektivt alternativ med lägre risk för dig som strävar efter att din kärnverksamhet ska kunna bedrivas utan driftstörningar.

Läs mer

Mobil åtkomst. Sören Pettersson. David Ahlén. Client Executive dahlen@netiq.com. Identity and Security Specialist, CISSP spettersson@netiq.

Mobil åtkomst. Sören Pettersson. David Ahlén. Client Executive dahlen@netiq.com. Identity and Security Specialist, CISSP spettersson@netiq. Mobil åtkomst David Ahlén Client Executive dahlen@netiq.com Sören Pettersson Identity and Security Specialist, CISSP spettersson@netiq.com Kort om NetIQ NetIQ Scale to deliver, with a culture to care.

Läs mer

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet Till ditt skrivbord som tjänst via Internet UITs koncept är enkelt och kan sammanfattas med Inga burkar. Genom att anlita oss kan du helt enkelt glömma dyra investeringar i servers och programvara. Inte

Läs mer

Investeringar i svensk och finsk skogsindustri

Investeringar i svensk och finsk skogsindustri Investeringar i svensk och finsk skogsindustri Oskar Lindström, Analytiker, Danske Bank Markets 4 november 2015 Investment Research Oskar Lindström Aktieanalytiker Skog Stål & gruvor Investmentbolag Danske

Läs mer

WHITE PAPER. Open End TM Funktionell översikt

WHITE PAPER. Open End TM Funktionell översikt Open End TM Funktionell översikt Open End tillför verksamhetsprocesser nya möjligheter genom att kombinera avancerad teknik för automatiserad informationshantering i realtid med intuition och hög användbarhet.

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Hårdvara och operativsystem (15 Yhp)... 2 Advanced Enterprise System Administration (25 yhp)... 2 Advanced Linux Security (25 yhp)... 2 CCNA (35 yhp)...

Läs mer

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Konsulting Outsourcing Molntjänster Utbildning Programvara HR Löner Ekonomi Administration KPI er 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Läs mer

Innebörden av det ekonomiska arbetsgivarbegreppet. Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2017

Innebörden av det ekonomiska arbetsgivarbegreppet. Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2017 Innebörden av det ekonomiska arbetsgivarbegreppet Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2017 Agenda - Syftet med förslaget. - Vem berörs? - Vad gäller idag? - Förslaget i korthet. - Vad händer härnäst?

Läs mer

Välkommen till Kollektiva

Välkommen till Kollektiva Välkommen till Kollektiva Vi är ett företag som hjälper vanliga människor att ta makten över sina egna pengar. Vi gör det tillsammans som ett kollektiv med hjälp av enkla och smarta mobila tjänster. Vi

Läs mer

TEKNIK- PLATTFORM. Den perfekta lösningen till ett företag som växer idag och blir en större verksamhet imorgon.

TEKNIK- PLATTFORM. Den perfekta lösningen till ett företag som växer idag och blir en större verksamhet imorgon. JANUARI 2008 : NR. 3 I DETTA NUMMER: SPOTLIGHT Få dina affärsinformationssystem att arbeta ännu hårdare dag efter dag. TEKNIK- PLATTFORM Den perfekta lösningen till ett företag som växer idag och blir

Läs mer

Molnet ett laglöst land?

Molnet ett laglöst land? Molnet ett laglöst land? 31 januari 2012 Pernilla Borg, CISA Magnus Ahlberg Om Ernst & Young IT Risk and Assurance Inom IT Risk and Assurance hjälper vi organisationer att hantera IT-risker på ett sätt

Läs mer

Våg 2010 We re all in!

Våg 2010 We re all in! Click to edit headline title style Click to edit body copy. Våg 2010 We re all in! Henrik Byström, Magnus Forsberg Microsoft Citizen Service Platform Click to edit headline title style Kommunens utmaningar

Läs mer

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet Informationssäkerhet Information och anvisningar för medarbetare i Stockholms läns sjukvårdsområde Informationssäkerhet 3 Informationssäkerhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Med informationssäkerhet

Läs mer

CleanCash MultiUser Användar- och installationsmanual

CleanCash MultiUser Användar- och installationsmanual CleanCash MultiUser Användar- och installationsmanual 2300 18 64-30 Rev. D Utgåva: Januari 2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning...2 2. Kartongens innehåll...3 3. Introduktion...3 3.1. VIKTIGT,

Läs mer

Omnis Data Bridge. Raining Data Corporation, and its licensors 2005. All rights reserved. Portions Copyright Microsoft Corporation.

Omnis Data Bridge. Raining Data Corporation, and its licensors 2005. All rights reserved. Portions Copyright Microsoft Corporation. Omnis Data Bridge The software this document describes is furnished under a license agreement. The software may be used or copied only in accordance with the terms of the agreement. Names of persons, corporations,

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September 2011)

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September 2011) Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 11-09-14 dnr A 13 349/ 07 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September

Läs mer

Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens. Leverantörsreskontra

Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens. Leverantörsreskontra Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens Leverantörsreskontra Utforma leverantörsreskontran på det sätt som passar just dig Enklare lösningar Här kommer lösningen till ett enklare och smartare

Läs mer

Granskning av IT. Sunne kommun

Granskning av IT. Sunne kommun Granskning av IT Sunne kommun 2016 Syfte Det övergripande syftet med granskningen är att analysera IT-stöd och IT-säkerhet i syfte att utreda om dessa är ändamålsenliga. Vi har besvarat följande revisionsfrågor:

Läs mer

Marknad för affärssystem

Marknad för affärssystem Marknad för affärssystem Vi samarbetar med SoftOne som är en av tre ledande leverantörer av moduluppbyggda standardprogram och tjänster på en svenska marknaden. Vad kännetecknar detta marknadsegment? Moduluppbyggd

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

EBITS 2012-01-09 E-MÖTE / VIRTUELLT MÖTE 5 INFORMATIONSKLASSNING. 1 Syfte. 2 Avgränsningar. 3 Bakgrund. 4 Informationsformer

EBITS 2012-01-09 E-MÖTE / VIRTUELLT MÖTE 5 INFORMATIONSKLASSNING. 1 Syfte. 2 Avgränsningar. 3 Bakgrund. 4 Informationsformer EBITS 2012-01-09 Arbetsgruppen för Energibranschens Informationssäkerhet E-MÖTE / VIRTUELLT MÖTE 1 Syfte Syftet med detta dokument är att belysa de risker som finns med olika former av virtuella möten.

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Geo installationsguide

Geo installationsguide Geo installationsguide 2010 SBG AB Geo installationsguide 2010 SBG AB. All rights reserved. Detta dokument innehåller information om Geo installationspaket. Minsta rekommenderade systemegenskaper Operativsystem:

Läs mer

SFEI är en oberoende rapport framtagen av Laika Consulting på uppdrag av Storebrand/SPP

SFEI är en oberoende rapport framtagen av Laika Consulting på uppdrag av Storebrand/SPP Om Svensk Fondexpertindex (SFEI) Svenskt Fondexpertindex, SFEI, skapades av Laika Consulting hösten 2009 på uppdrag av Storebrand/SPP. Rapporten kom till för att lyfta fram de ofta dolda makthavare som

Läs mer

Internet ombord på våra tåg

Internet ombord på våra tåg www.sj.se Med reservation för ändringar och tryckfel. 2007-05. SJs ELTÅG LEVER UPP TILL VÄRLDENS TUFFASTE MILJÖMÄRKNING. 1 Internet ombord på våra tåg Koppla upp dig ombord Du som reser med SJ kan numera

Läs mer

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering Guide inför ett storageprojekt Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering av David Tapper Egloo System AB Grindstuvägen 48 167 33 Bromma 08-580 801 30 egloo.se GUIDE INFÖR ETT STORAGEPROJEKT INLEDNING

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer REFERENS Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer Om Atlas Copco Atlas Copco är en världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet.

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

Inte bara det, vi har dessutom fått allt fler arbetsredskap. När vi inte har kontroll på enheterna är det svårare att skydda dem.

Inte bara det, vi har dessutom fått allt fler arbetsredskap. När vi inte har kontroll på enheterna är det svårare att skydda dem. 1 Jobbet har slutat vara något vi går till och det är numera något vi gör. Våra kollegor är vana att använda ny teknik hemma, de vill nu göra det på jobbet. Helst vill de dessutom jobba från sina enheter

Läs mer

Incitamentsprogram svenska börsnoterade bolag Studie genomförd 2015 KPMG i Sverige

Incitamentsprogram svenska börsnoterade bolag Studie genomförd 2015 KPMG i Sverige Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd 2015 KPMG i Sverige KPMG.se Innehåll Inledning... 3 Nya program under perioden... 5 Program per bransch... 6 Program per storlek... 7 Lösenkurs,

Läs mer

Så lyfter du fram styrkorna hos barn med ADHD

Så lyfter du fram styrkorna hos barn med ADHD Lara Honos-Webb Så lyfter du fram styrkorna hos barn med ADHD En praktisk handbok om hur du kan omvandla ditt barns svårigheter till styrkor Översättning: Bitte Wallin Brain Books Brain Books AB Box 344

Läs mer

VILLAÄGARNA ELKOSTNAD FÖR VILLAÄGARE VINTERN 09/10 VS 08/09

VILLAÄGARNA ELKOSTNAD FÖR VILLAÄGARE VINTERN 09/10 VS 08/09 ELKOSTNAD FÖR VILLAÄGARE VINTERN 09/10 VS 08/09 TOM APRIL VILLAÄGARNA ELKOSTNAD FÖR VILLAÄGARE VINTERN 09/10 VS 08/09 PM till Villaägarna Maj, 2010 ELKOSTNAD FÖR VILLAÄGARE VINTERN 09/10 VS 08/09 TOM APRIL

Läs mer

seminarier& våren 2008 utbildningar

seminarier& våren 2008 utbildningar seminarier& våren 2008 utbildningar Zitac Consulting Zitac Consulting är ett teknikintensivt IT-företag som erbjuder produkter och tjänster inom huvudsakligen tre kompetensområden: teknik, webb samt grafisk

Läs mer

Aditro Summit 2013-10-25 Erbjudande förflyttning Personec S till L Per Johansson. 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Aditro Summit 2013-10-25 Erbjudande förflyttning Personec S till L Per Johansson. 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved. Aditro Summit 2013-10-25 Erbjudande förflyttning Personec S till L Per Johansson 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved. 1 Agenda» Presentation» Bakgrund» Erbjudandets innehåll» Leveransmodell»

Läs mer

Whitepaper: Förädla affärssystemet med molntjänster Lageroptimering och inköpsstöd som add-on EazyStock, en division inom Syncron

Whitepaper: Förädla affärssystemet med molntjänster Lageroptimering och inköpsstöd som add-on EazyStock, en division inom Syncron Whitepaper: Förädla affärssystemet med molntjänster Lageroptimering och inköpsstöd som add-on 2014 EazyStock, en division inom Syncron Byta ut affärssystemet eller förädla det? De flesta industrier letar

Läs mer

H0008 Skrivskydd FBWF

H0008 Skrivskydd FBWF Skrivskydd FBWF Skrivskydd FBWF (File-Based Write Filter) är en Microsoft komponent som finns med i Windows Embedded image. Det finns inte för Windows CE/Compact 7 operativ, hanteringen av skrivningar

Läs mer

GIT L0012B. Implementation av geografiska informationssystem. Information inför kursstart

GIT L0012B. Implementation av geografiska informationssystem. Information inför kursstart GIT L0012B Implementation av geografiska informationssystem Information inför kursstart K U R S I N F O R M A T I O N Innehåll Registrering 2 Kursplan 2 Schema 2 Föreläsningar 2 Laborationer 2 Examination

Läs mer

www.pwc.se/eforvaltning Öppna data Nytta och utmaningar för verksamheten

www.pwc.se/eforvaltning Öppna data Nytta och utmaningar för verksamheten www.pwc.se/eforvaltning Öppna data Nytta och utmaningar för verksamheten Utmaningar Organisatoriska Processer Arkiv System Styrdokument Personer Regulatoriska Offentlighetsprincipen Sekretess Persondata

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer

FÖRETAG UTNYTTJAR FLEXIBLA MOLNTJÄNSTER I ALLT HÖGRE GRAD, MEN UPPHANDLINGEN AV SYSTEMSTÖD STAMPAR PÅ STÄLLET

FÖRETAG UTNYTTJAR FLEXIBLA MOLNTJÄNSTER I ALLT HÖGRE GRAD, MEN UPPHANDLINGEN AV SYSTEMSTÖD STAMPAR PÅ STÄLLET FÖRETAG UTNYTTJAR FLEXIBLA MOLNTJÄNSTER I ALLT HÖGRE GRAD, MEN UPPHANDLINGEN AV SYSTEMSTÖD STAMPAR PÅ STÄLLET White paper Hösten 2014 Relex Författare Mikko Kärkkäinen Verkställande direktör, D.Sc. (Tech.)

Läs mer