Vad är regelefterlevnad?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad är regelefterlevnad?"

Transkript

1 Augusti 2008 NYHETER från oracle Vad är regelefterlevnad? I denne utgåva Kostnaden för regelefterlevnad Det behöver inte vara jobbigt med allt fler krav på att följa regler och bestämmelser. Ta reda på hur du kan tjäna på regelefterlevnad fordel. Diskussionsämne INIT berättar för oss hur medelstora företag kan hantera regelefterlevnad och samtidigt öka vinsten i företaget. Spotlight Vi preciserar lösningarna för att hjälpa dig att följa regler och bestämmelser samtidigt som du skär ned på kostnaderna och ökar effektiviteten.

2 02 VÄLKOMMEN + INNEHÅLL OCH INFORMATIONSKÄLLOR VÄLKOMMEN TILL ORACLE ONE I den här utgåvan av Oracle ONE tittar vi på regelefterlevnad en fråga som håller många chefer vakna om nätterna. Men medelstora företag kan verkligen vända regelefterlevnad till sin fördel, med processer som ökar effektiviteten och konkurrenskraften samtidigt som det blir lättare att uppfylla kraven på efterlevnad. Det är här som Oracle kan hjälpa till. Med Oracle-tekniken får du total säkerhet för din företagsinformation, den skyddar mot interna och externa hot samt ser till att du uppfyller kraven på datasäkerhet och sekretess utan att belasta alla dina resurser. Dessutom innebär alla dessa fördelar att du kan driva din verksamhet på ett bättre och effektivare sätt. Med andra ord, mycket bättre än sömnlösa nätter! Vi hoppas att du ska tycka om den här utgåvan av ONE och tycka att den är användbar. Vi tar gärna emot dina kommentarer eller förslag. Ring oss bara på eller skicka e-post till Vad betyder egentligen regelefterlevnad? Ordet compliance (ung. regelefterlevnad ) härstammar från engelskan och har ingen exakt motsvarighet. Det handlar om att röra sig inom lagens ramar och se till att ditt företag följer befintliga regler och bestämmelser, såväl interna som externa. INNEHÅLL OCH SNABB TILLGÅNG TILL RELEVANTA INFORMATIONSKÄLLOR SIDAN 02 Välkommen till Oracle ONE SIDAN 03 Temaartikel: Beräkna kostnaden för regelefterlevnad MER TILLGÅNG Om du vill ha gratis information och få reda på mer om regelefterlevnad med Oracle kan du besöka och gå in på: - Oracle Business Brief - Oracle Internet Seminar SIDAN 05 Diskussionsämne: En närmare titt på regelefterlevnad SIDAN 06 Spotlight: Få regelefterlevnad att fungera i ditt företag Oracle Financing: Köp, investera och utöka din verksamhet SIDAN 07 Tillförlitliga lösningar för omedelbara vinster Oracle University Oracles experttjänster Frontpage photo: Torben Klint

3 temaartikel 03 TALKING POINT: En inblick i Compliance - Regelefterlevnad Med begränsade resurser kan mindre och medelstora företag finna att vissa delar av regelefterlevnad är en krävande utmaning. Vi talade med Christer Wallin, konsultchef på Init AB i Stockholm, för att förstå hur de ser på området både generellt och som partner till Oracle. Tel i andra länder där man kommit längre i detta arbete än vad som skett i Sverige. Ibland kan det vara svårt att flytta kompetenser mellan länder men IT-lösningar är lättare att flytta och de ger en bra grund att starta från. Att skapa effektiva processer och lösningar för hur information insamlas, bearbetas, lagras, hur åtkomst sker samt hur information arkiveras blir enklare med bra infrastrukturlösningar. Att kunna ha kontroll på användare, deras åtkomstmöjligheter och rättigheter i olika system underlättas av en bra lösning för Identitetshantering. Detta är några lösningar som Oracle levererar men det finns givetvis mycket mer som vi skulle kunna inkludera inom detta mycket breda område. Oracle har idag en mycket bred portfölj med lösningar inom området regelefterlevnad. Q: Varför kan Compliance vara ett problematiskt område för mindre och medelstora företag (SME)? A: Att efterfölja regler och lagar är i stort sett en lika komplex fråga för mindre, medelstora eller stora företag. Det mindre bolaget kanske inte har samma resurser för att analysera hur nya regler påverkar företaget och för att implementera lösningar. Mindre företag är ofta mycket beroende av sina systemleverantörer och att de kan leverera färdiga lösningar som hanterar regler och lagar. Gällande dessa frågor är det viktigt med tydlighet från lagstiftaren, då många nya eller ändrade krav skapar en svår situation speciellt för mindre organisationer med begränsade resurser. Q: Hur tror ni att SME företag kan möta denna utmaning? A: Till att börja med är det viktigt att fundera på vilken affärsnytta som kan skapas genom ändrade administrativa rutiner. Man behöver inte bara se nya krav som ett problem, genom att införa effektiva processer och rutiner med stöd av bra IT-hjälpmedel kan betydande administrativa vinster skapas. Vidare visar aktuella exempel att implementering av lösningar inom området ofta underskattas gällande den tid det tar att införa dessa fullt ut i organisationen. När det gäller exempelvis EuroSox som började gälla i slutet av juni ska detta vara fullt genomfört i slutet av 2009 enligt tillgänglig information. Gott om tid kan det tyckas men referensbolag talar om upp emot 2 års tid för att genomföra liknande förändringar fullt ut. Det är alltså viktigt att komma igång i tid. Första steget borde dock vara att skapa en medvetenhet om vad som gäller och hur detta kommer att påverka mitt företag. En medvetenhet som verkar klart eftersatt hos företag idag. Q: Hur kan Oracle assistera företag i deras ansträngningar att nå full regelefterlevnad? A: Det som är viktigt med en partner som Oracle är deras Internationella närvaro och erfarenhet från liknande lösningar Q: Kostnaden för regelefterlevnad kan ibland verka mycket hög, Hur ser ni på detta? A: Ansatsen för genomförande och graden av påverkan på mitt företag styr givetvis vilka kostnader som uppstår. Som tidigare påpekats ska man försöka titta till vinster som kan skapas. Kostnaden totalt sett för denna typ av projekt påverkas av vilka resurser som finns att tillgå internt, kostnaden drar givetvis iväg då konsulter och rådgivare ska plockas in. Oracle har under de senaste åren arbetat med att ta fram bra lösningar för mindre och medelstora företag som är anpassade till deras volymer gällande antalet anställda och informationsmängder och försökt anpassa prisbilden därefter. Att titta långsiktigt, arbeta med en stabil partner som har tidigare erfarenhet från genomförande och som tillhandahåller bra lösningar är ett sätt att hålla kostnaderna nere. Q: Avslutningsvis, hur ser ni som konsultbolag på er roll inom detta område framöver på marknaden? A: Vi har traditionellt arbetat mycket med lösningar för säkerhet, dataåtkomst, identitetshantering etc, detta har gett oss god inblick i vad som krävs för att införa lösningar fullt ut gällande organisation och processer, applikationer samt infrastruktur. Vi ser idag en polarisering inom området där vissa hävdar att detta inte är direkta IT frågor utan ska hanteras av andra personer medan andra hävdar att kompetens kring IT-lösningar är avgörande. Vi vet att båda lägren har rätt, många frågor är i grunden inte tekniska men måste lösas med bra IT-stöd ibland ner på mycket djup teknisk nivå. Vi hoppas dock att mindre och medelstora bolag ska slippa betala notan för just den polariseringen. MER TILLGÅNG Om du vill ha gratis information och få reda på mer om regelefterlevnad med Oracle kan du besöka och gå in på: - Oracle Business Brief - Oracle Internet Seminar

4 04 temaartikel BERÄKNA KOSTNADEN FÖR REGELEFTERLEVNAD De makalösa kraven på regelefterlevnad som medelstora företag ställs inför kan kräva resurser som många helt enkelt inte har. Vi ska titta på några alternativ för att klara av kraven utan att bli ruinerad. Många företagsledare drar en djup suck över frågor som rör regelefterlevnad. Många måste ju trots allt tänka på en mängd olika lagar såsom nationella, internationella, branschspecifika, med flera. Finans- och hälsoföretag är särskilt utsatta för en mängd kontroller och bestämmelser medan tillverknings- och råvaruindustrin slåss mot allt fler stränga krav på säkerhet och spårbarhet. Många företag måste även följa företagsspecifika processkrav som fastställts av kunder eller leverantörer. DOMINOEFFEKTEN AV SOX Sedan finns det också redovisningslagar som offentliga företag måste följa, t.o.m. mindre företag. Det har skrivits mycket om Sarbanes-Oxley Act (SOX) i USA sedan den lagen trädde i kraft år Effekten av den har spridits långväga, inte minst eftersom den gäller många internationella företag samt de företag som har huvudkontor i USA. För att vara på den säkra sidan ber många amerikanska företag som berörs av SOX sina leverantörer, var de än befinner sig, att anpassa sina redovisningsrutiner därefter. AFFÄRSNYTTAN FÖRST Regelefterlevnad kan kräva mycket resurser. Medelstora företag som inte har anställda som ansvarar för regelefterlevnaden, och det är de flesta, delegerar ofta uppgiften till någon vid behov. Denna ostrukturerade lösning kostar pengar. Ju oftare någon måste avbryta sin produktiva uppgift för att ta hand om regelefterlevnaden, desto dyrare blir det. T.o.m. experter som Alan Greenspan, tidigare chef för den amerikanska centralbanken, medger att kostnaden och arbetskraften som detta innebär är mycket betungande för medelstora företag. Så hur får vi ihop behovet av effektiva kontroller för regelefterlevnad och behovet att driva en lönsam verksamhet? Många analytiker avråder medelstora företag från att investera i teknik som är anpassad för regelefterlevnad. Med andra ord bör de bara köpa lösningar som levererar en faktisk, långsiktig vinst för verksamheten. De här produkterna bör i första hand säkerställa framtida tillväxt och i andra hand regelefterlevnad. DEN MINSTA GEMENSAMMA NÄMNAREN: DATA Naturligtvis är regelefterlevnad inte bara en IT-fråga. Den är ett komplext nät av samverkan mellan människor, processer, system och information, som alla kopplas samman via data. Sättet på vilket data samlas in, bearbetas, kontrolleras, hanteras och arkiveras är ett av de största problemen när det gäller regelefterlevnad. Det är också en stor kostnadsfaktor. Men den goda nyheten är att det inte behöver kosta multum att få den här ekvationen att gå ihop. Den kan t.o.m. bidra till en drastisk minskning av kostnaderna. Effektiv datahantering hjälper inte bara till att minska betungande kostnader för regelefterlevnad, utan ger även medelstora företag en konkurrenskraftig fördel genom att det förbereder dem på att möta marknadens utmaningar och uppvisa ihållande tillväxt. Effektiv datahantering hjälper inte bara till att minska de betungande kostnaderna för regelefterlevnad, utan ger även medelstora företag en stor, konkurrenskraftig fördel. REGELEFTERLEVNAD FÖLJER MED PÅ KÖPET Många företag måste kontrollera vad de gör med information om kunder och anställda för att se till att de inte strider mot lokala eller internationella datasäkerhetslagar. Det här handlar ofta om sunt förnuft och allmänna försiktighetsåtgärder, t.ex. att skydda mot dataförlust och obehörigas åtkomst till företagets datorer. Ett IT-avbrott, t.ex. en datorkrasch, innebär inte bara ekonomiska förluster varje timme tills det är åtgärdat. >>>>

5 DISKUSSIONSÄMNE 05 >>>> Det kan även innebära att data går förlorade om det inte finns några rutiner för säkerhetskopiering. Om dataförlusten leder till att man bryter mot lagen kan det få allvarliga konsekvenser för företaget. Att kontrollera identiteten på personer som kan gå in på företagets datorer och nätverk är ett annat område som förenar både regelefterlevnad och gott affärssinne. Många medelstora företag hanterar användaridentiteter och behörigheter manuellt. Det är inte bara tråkigt och något som lätt kan gå fel. Det är dyrt också. Automatisk hantering av identiteter och behörigheter behöver egentligen inte kosta så mycket. Det minskar belastningen på IT-avdelningen och skär ned på driftskostnader. Regelefterlevnaden följer med på köpet. ORACLE KAN HJÄLPA TILL Hur kan då Oracle hjälpa medelstora företag att dra ned på kostnaderna för regelefterlevnad? Till att börja med genom en pålitlig infrastruktur som erbjuder flera säkerhets-nivåer, inklusive skydd mot obehöriga, hantering av användaridentiteter, datakryptering och helsäker drift. Infrastrukturen automatiserar dessa funktioner så att företag kan minska affärsriskerna, öka produktiviteten och dra ned på kostnaderna för underhåll och återställning till ett minimum. Dessutom sparar de värdefull tid och ser till att följa gällande regler och bestämmelser eftersom grundförutsättningarna redan finns på plats. Med Oracles säkra och sammanslagna informations-infrastruktur blir det också mycket lättare att implementera och förändra processer. Utöver den konkurrenskraftiga fördelen, som att anpassa försäljningsprocessen snabbt för att passa en ny marknad, finns även tydliga ekonomiska fördelar med att hantera regelprocesser på ett snabbare sätt. Oracles lösningar är särskilt framtagna för medelstora företag, vilket innebär att de går snabbt att börja använda och har överkomliga priser, så dilemmat med kostnaden för regelefterlevnad behöver inte hålla några chefer vakna om nätterna. Oracle vidtar stränga åtgärder för datasäkerhet och hjälper dessutom företag att använda regelefterlevnad som svepskäl för att installera automatiska processer som kan göra grovjobbet när det gäller kontroller och styrning, vilket leder till stora besparingar. Nu kanske inte regelefterlevnad längre känns så betungande! MER ONE Vill du veta mer? Då kan du ringa oss på eller skicka e-post till Du kan även gå in på vår portal för medelstora företag på Crayon hjälper dig att Sänka kostnader för programvara Skapa kontroll Crayon AB Landsvägen Sundbyberg Tel. (8) Efterleva licensvillkor och -avtal CRAYON - Tjänster för licenshantering & optimering

6 06 SPOTLIGHT + ORACLE Financing Spotlight: INFORMATION TILL HANDS IT-chefer vet att regelefterlevnad börjar med omfattande datasäkerhet. Men hur kan de implementera detta när resurserna redan är ansträngda? Om du planerar för enhetlig datasäkerhet med begränsad budget behöver du lösningar som gör att du kan göra mer med mindre. De ska kunna integreras i din befintliga Windows -,.NET- eller Linux -miljö och skydda dina data mot alla typer av hot. Du har förmodligen redan en brandvägg, men den kanske inte hjälper när dataförlusten är intern, t.ex. vid ett nätverksfel eller om en bärbar dator försvinner. Din lösning bör även automatisera så många rutinåtgärder som möjligt. På så sätt får du mer för pengarna och behöver inte lägga ned en massa tid på manuella jobb som säkerhetskopiering och hantering av identiteter och behörigheter. Båda programmen innehåller verifikationer av transaktioner och processer som uppfyller och t.o.m. överskrider kraven på regelefterlevnad. Du kan bygga på den här infrastrukturen med identitetshantering från Oracle Fusion Middleware. Med dessa redan inbyggda komponenter kan du hantera hela livscykeln med användaridentiteter. Allteftersom ditt företag växer kan du välja plattformen Oracle Governance, Risk and Compliance. Det är en programserie med redan inbyggda lösningar som hanterar olika delar av de bästa tillvägagångssätten för regelefterlevnad. Allt som allt ger Oracle dig förbättrad säkerhet, ökad effektivitet och tids- och kostnadsbesparingar. Allt detta plus regelefterlevnad! Vad krävs då för att få allt detta? Med Oracle är allt du behöver en databas och några mellanprogram, specialiserade programvarumoduler som sitter mellan databasen och affärsprogrammen och som ser till att de kommunicerar. Oracle har två databaser för medelstora företag - Oracle Database 11g Standard Edition och Oracle Database 11g Standard Edition One. Båda inkluderar datasäkerhet på flera nivåer för att skydda dina data mot hot. De hjälper dig samtidigt att följa de lagar som gäller för datasäkerhet, sekretess och kvarhållning. Mer ONE Vill du veta mer? Då kan du ringa oss på eller skicka e-post till Du kan även gå in på vår portal för medelstora företag på ORACLE Finance: KÖP, INVESTERA OCH UTÖKA DINA AFFÄRER Genom att reducera initialkostaden för Oracle- och partner-produkter samt tjänster gör Oracle Finans det lätt och överkomligt för medelstora företag att köpa rätt lösning vid rätt tidpunkt. Medan Kapital- och pengaflöde är dagliga problem men dessa problem ska inte behöva hindra dig från att investera och implementera den IT-lösning som du behöver för att växa och förbättra din konkurrenskraftighet. MEr ONE Oavsett affärsstorlek kan Oracle Finans hjälpa dig att hitta rätt betalningslösning. Besök för mer information eller skicka e-post till Betalningslösningar från Oracle Finans kan göra det lätt och överkomligt för dig att få den lösning du behöver, när du behöver den. Fördelar med betalningslösningar från Oracle Finans: Förbättra pengaflöde med reducerade krav för förskottsinvestering och spridning av betalning över tiden Öka din inköpskraft genom tillgång till framtida budgetar Anpassa din affärsutveckling med en flexibel och förutsebar betalningsstruktur utan överraskningar Förhöj din investeringsavkastning genom att kartlägga betalningarna Bevara dina befintliga kreditlinjer

7 TILLFÖRLITLIGA LÖSNINGAR FÖR OMEDELBARA VINSTER 07 TILLFÖRLITLIGA LÖSNINGAR FÖR OMEDELBARA VINSTER Oracle erbjuder en rad tjänster för att hjälpa snabbt växande företag att erhålla och implementera sin IT-infrastruktur och hjälper även till att hantera, dela, använda och skydda den information som är avgörande för ett framgångsrikt företag. ORACLE UNIVERSITY Oracle University är den främsta leverantören av utbildningar i Oracle, PeopleSoft, JD Edwards, Siebel, Hyperion, Portal och andra Oracle-lösningar. Vi erbjuder lärarledda kurser, kurser på plats, webbaserade kurser samt kurser på cd-skiva. VARFÖR Oracle University? 100% nöjda studenter Välutbildade och kunniga lärare Ett stort urval kurser Oracle-, Siebel-, PeopleSoft- och Hyperion-intyg Personliga, anpassade utbildningar Praktiska övningar från administratör till slutanvändare Oracle University erbjuder omfattande utbildningar i Oracle Database 10g, Database 11g, Developer 10g, Application Server 10g, Hyperion-lösningar och Oracle-program. Dessutom kan vi erbjuda utbildning på begäran för alla de mer än 1400 kurser som vi har världen över. Vi har även kändisseminarier med Oracle-experter från hela världen. Dessa unika och informativa seminarier är utformade för att ge studenter expertkunskaper inom deras respektive intresseområde - databaser, utveckling och program. Gå in på vår webbsida om du vill veta mer. Oracle University Training kan bokas på nätet på Ring , så får du prata med en utbildningsrådgivare eller skicka e-post till oss på Oracle Technology Day Välkommen till Oracle Technology Day som ägnas åt säkerhet. Detta evenemang är ett unikt tillfälle att lära mer om hur du kan skydda dina mest värdefulla tillgångar: innehållet i databasen, och hur du säkerställer åtkomsten. Seminariet är kostnadsfritt, men antal plaster är begränsat. 2. sept Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm. Registrera dig nu på 08:30 Registrering och frukost 09:00 Välkommen och inledning 09:15 Aktuell inblick i de regulatoriska krav rörande säkert med fokus på PCI Compliance- perspektivet. 09:45 Hur automatiserar, centraliserar och spårar man användarhantering? 10:15 Paus 10:35 Hur säkrar jag åtkomst till information och applikationer i realtid? Hur skyddar jag informationen för användare med full behörighet att administrera systemen? 11:15 Hur kan jag skydda mitt data med kryptering samt hur kan jag effektivt övervaka mina installationer från en säkerhetsperspektiv? 11:45 Sammanfattning och frågor 12:00 Lunch

8 FÅ REGELEFTERLEVNAD ATT FUNGERA. Har du någonsin funderat på hur du ska kunna uppfylla kraven på regelefterlevnad och samtidigt hålla nere kostnaderna? Det är lättare än du tror. Med Oracle får du en tillförlitlig infrastruktur med inbyggd säkerhet som hjälper dig att minimera sekretess- och datasäkerhetsriskerna. Men det är inte allt. Det ökar även företagets effektivitet och kundförtroendet samt skär ned på kostnaderna. Ta reda på hur du kan få regelefterlevnaden att fungera samtidigt som du ökar effektiviteten i ditt företag! Gå in på och hämta Oracle Business Brief utan extra kostnad! ORACLE SVERIGE Tel: Copyright 2008, Oracle. All rights reserved. This document is provided for information purposes only and the contents hereof are subject to change without notice. This document is not warranted to be error-free, nor subject to any other warranties or conditions, whether expressed orally or implied in law, including implied warranties and conditions of merchantability or fitness for a particular purpose. We specifically disclaim any liability with respect to this document and no contractual obligations are formed either directly or indirectly by this document. This document may not be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without our prior written permission. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates.

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Produktspotlight. Dialog. Informationssäkerhet. www.oracle.com/goto/data-security/se.

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Produktspotlight. Dialog. Informationssäkerhet. www.oracle.com/goto/data-security/se. Sommar 2009 Nyheter från Oracle I DENNA UTGÅVA Dialog Ta reda på hur du kan hantera kraven på regelefterlevnad och samtidigt skydda viktig information. Informationssäkerhet Upptäck hur du kan möta kraven

Läs mer

I DENNA UTGÅVA. NYHETER från oracle. Kontrollera kostnaderna. Diskussionsämne. Produktspotlight. www.oracle.com/goto/cost-control/se.

I DENNA UTGÅVA. NYHETER från oracle. Kontrollera kostnaderna. Diskussionsämne. Produktspotlight. www.oracle.com/goto/cost-control/se. Vintern 2009 NYHETER från oracle I DENNA UTGÅVA Kontrollera kostnaderna Diskussionsämne Produktspotlight Ta reda på hur flexibla processer kan hjälpa dig att sänka kostnaderna utan att försämra resultatet.

Läs mer

Korrekt information direkt

Korrekt information direkt April 2008 Nummer 4 NYHETER FRÅN ORACLE Korrekt information direkt är det möjligt? I DENNA UTGÅVA Vänd informationsflödet I dagens samhälle blir alla överfösta av information. Läs om hur medelstora företag

Läs mer

TEKNIK- PLATTFORM. Den perfekta lösningen till ett företag som växer idag och blir en större verksamhet imorgon.

TEKNIK- PLATTFORM. Den perfekta lösningen till ett företag som växer idag och blir en större verksamhet imorgon. JANUARI 2008 : NR. 3 I DETTA NUMMER: SPOTLIGHT Få dina affärsinformationssystem att arbeta ännu hårdare dag efter dag. TEKNIK- PLATTFORM Den perfekta lösningen till ett företag som växer idag och blir

Läs mer

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize.

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize. Vår 2011 Nyheter från Oracle I DENNA UTGÅVA Minska kostnaderna Konsolidering är avgörande Oracle CRM On Demand Mer värde till en lägre kostnad Kontakta Oracle > 020 798 798 > contact-nordics_ww@oracle.com

Läs mer

FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER

FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER 1 (21) Document number Issued by Date Filename Rev Jan Aspenfjäll July 2, 2013 Förstudierapport_SSC_V22.docx 2.2 Approved by Product/Project/Department Delivery FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER E-ARKIV

Läs mer

Bättre styrning av transportföretag

Bättre styrning av transportföretag Oraclet Tidningen för dig som använder Oracles programvaror Nr 3 Oktober 2008 Bättre styrning av transportföretag med Business Intelligence vid ratten Sidan 8 Besök Oracle Fusion Middleware och BPM Forum

Läs mer

Web 2.0: Sociala nätverk för affärssystem. Epicor White Paper

Web 2.0: Sociala nätverk för affärssystem. Epicor White Paper Web 2.0: Sociala nätverk för affärssystem Epicor White Paper WHITE PAPER Introduktion De flesta affärsapplikationer är inte tillräckligt flexibla för dagens företag. Spilltid och flaskhalsar måste bort

Läs mer

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd IT-DRIFT affärsverksamhetens IT-stöd ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CREATIVE MEDIA ANNONS En klonad medarbetare i varje burk» sid 6 Expertpanelen» sid 11 Dubbla kapaciteten till halva

Läs mer

Elektronisk handel: Status och trender

Elektronisk handel: Status och trender Telewia+i KFB &:TeLDOK Elektronisk handel: Status och trender Peter Fredholm V :(S Denna rapport i programmet Telematik 2001, tema: Telematik i näringslivet, utgör samtidigt KFB-rapport 1998:21 (ISBN 91-88868-94-X)

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

Framgångsrika IT-strategier

Framgångsrika IT-strategier Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS?

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? EUROPAS LEDANDE FRISTÅENDE INTEGRATÖR PROACT HAR LEVERERAT IT-AR SEDAN 1994 VI LEVERERAR VERKSAMHETSNYTTA TILL VÅRA KUNDER Proact är Europas ledande fristående

Läs mer

INFORMATIONS- SÄKERHET

INFORMATIONS- SÄKERHET HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET INFORMATIONS- SÄKERHET MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI MAJ 2007 Hemlig övervakning Inom OMX finns en hemlig avdelning. I ett säkrat kontrollrum

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

BLI EN DATABESKYDDARE!

BLI EN DATABESKYDDARE! 2011 Nummer 14 LÖSNINGAR FÖR FÖRETAGARE PÅ INSIDAN SÄKERHETSANGREPP Vi undersöker hur de uppstår och vem som ligger bakom DATASTÖLD Klarar ert företag att bli bestulet på affärskritiska data? SKYDDA FÖRETAGET

Läs mer

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 58% Mellanröd

Läs mer

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON Botkyrka FöretagarCentrum AB TOMMY S CHAVON 14 AUG 02 Dnr 2221-01-1719 Slutrapport för projektet IT.SME.se Tommy Schavon Projektledare Paul Nyman Bitr. projektledare Botkyrka FöretagarCentrum Box 526 146

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UNIFIED COMMUNICATIONS

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UNIFIED COMMUNICATIONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / Maj 2009 UNIFIED COMMUNICATIONS 4TIPS ÖKA DITT FÖRETAGS PRODUKTIVITET ILLUSTRATION: ALEX MAK Nya möjligheter: Genom smartare kommunikationslösningar

Läs mer

Vad är värdet av intern kontroll?

Vad är värdet av intern kontroll? www.pwc.se Vad är värdet av intern kontroll? Gey Widengren och Jonas Wendt PwC 2014 Vad är värdet av intern kontroll? Intern kontroll är ett av själva grundämnena för en stabil och tillförlitlig verksamhet.

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM. Ställ krav på en anpassad lösning. We Like Complexity. För lönsamhet. Pionjär inom molntjänster. behöver

AFFÄRSSYSTEM. Ställ krav på en anpassad lösning. We Like Complexity. För lönsamhet. Pionjär inom molntjänster. behöver Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

Det har varit en medveten strategi redan från start sid 8

Det har varit en medveten strategi redan från start sid 8 Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB Lönsamma IT-investeringar 8SOA 8 intelligence Redo att möta förändringar sid 7 Med all information i ett system sid 10 Intervjun: Lars Carlsson,

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

Affärssystem som molntjänst

Affärssystem som molntjänst En studie om vilka för- och nackdelar företag upplever med affärssystem som molntjänst ERP systems as a service A study covering the perceived benefits and cons of companies using ERP systems as a service

Läs mer

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS IT-Entreprenad It på entreprenad - gör hemläxan så blir resultatet bra När det gäller it-driften på ett företag är frågan många ställer sig

Läs mer