Fyllan är bara ett sms bort! Insatser mot langning av alkohol och tobak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fyllan är bara ett sms bort! Insatser mot langning av alkohol och tobak"

Transkript

1 Fyllan är bara ett sms bort! Insatser mot langning av alkohol och tobak

2 Fyllan är bara ett sms bort! Insatser mot langning av alkohol och tobak

3 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2009 ISBN: OMSLAGSFOTO: Simon Jarratt/Corbis FOTO INLAGA: s 4, 16 Tullverket, s 18, 19 Kalmar mot droger GRAFISK PRODUKTION: typoform ab TRYCK: ELANDERS, vällingby, 2009

4 Innehåll 5 Fyllan är bara ett sms bort! Åsa Domeij, strategiansvarig för länssamordningen av ANDT-frågor, Statens folkhälsoinstitut 6 En samlad kampanj mot langning efterlyses Per-Olof Olsson, Mediegruppen 12 Sammanställning av forskning och projekt om hur minderåriga skaffar alkohol och tobak Håkan Källmén, Statens folkhälsoinstitut 23 Källor till alkohol och tobak bland elever i årskurs 9, 2008 Thomas Hvitfeldt, CAN

5 4

6 Fyllan är bara ett sms bort! Att begränsa tillgängligheten är en stor utmaning men också den mest effektiva insatsen för att förebygga ungas användning av alkohol och tobak. Vi behöver därför sprida kunskap om hur vi kan göra detta på bästa sätt. Vi har en alkohol- och tobakslag som anger vilka regler som gäller för försäljning och överlåtelse. När ålderskontrollen inte fungerar så kan de unga handla själva. Därför är det viktigt med kommunernas tillsyn av försäljningsställen. Vi vet att unga får tillgång till alkohol och tobak via kompisar, föräldrar och andra vuxna som köper ut från Systembolaget, livsmedelaffärer och kiosker. Men de får också tag i alkohol och tobak som köpts in från utlandet legalt och illegalt och säljs vidare. Då existerar inga ålderskontroller över huvud taget. Polis och tull arbetar med insatser mot den alkohol och tobak som kommer in över gränsen olagligt. Men det räcker inte. För att få befolkningens stöd och skapa engagemang måste vi därför arbeta med opinionsbildning nationellt, regionalt och lokalt mot langning. Vi behöver öka insatserna då vi vet att unga får tag i alkohol och tobak i allt för stor omfattning. I juni 2009 genomfördes ett seminarium där företrädare från olika verksamheter bjöds in för att delge sina erfarenheter av att arbeta mot langning främst mot alkohol. Seminariet dokumenterades och finns med i denna skrift. Dessutom finns en sammanställning av på vilket sätt minderåriga skaffar alkohol och tobak. Jag hoppas att denna skrift ska inspirera till fortsatt arbete mot langning av alkohol och tobak! Åsa Domeij Strategiansvarig för länssamordningen av ANDT-frågor Statens folkhälsoinstitut 5

7 En samlad kampanj mot langning efterlyses Stoppa langningen! En schysst vuxen! Stör langningen! Det är några av de slogans man kan hitta runt om i Sverige. Många myndigheter och organisationer försöker genom olika kampanjer och insatser minska langningen av alkohol till ungdomar under 18 år. Nu är tiden mogen att samordna verksamheten och få alla att arbeta tillsammans mot ett huvudmål. Nio av tio vuxna tycker att langning är ett allvarligt brott. Men att köpa ut till sin egen tonåring är en helt annan sak tycker många föräldrar, som säger att det är bra att få kontroll på vad ungdomarna dricker, berättade Fredrik Thor från Systembolaget när Statens folkhälsoinstitut hade bjudit in till ett arbetsseminarium om insatser mot langning av alkohol och tobak. Det var den illegala försäljningen av alkohol till underåriga som stod i fokus under seminariet. Olovlig försäljning till ungdomar räknas som ett grovt brott som kan ge böter eller fängelse i upp till sex år. Allt fler talar om tillgänglighet som ett tema till skillnad från efterfrågesidan, som det tidigare varit mer fokus på. Det finns mer forskning och kunskap nu och Norden har historiskt sett ett försprång gentemot övriga EU, förklarade Sven Andréasson, chef för avdelningen för drogprevention vid Folkhälsoinstitutet. Vi ser en slags harmonisering inom EU när det gäller konsumtion av alkohol. Vi svenskar dricker exempelvis lika mycket som italienarna. EU-kommissionen har nu tagit fram en strategi för alkoholkonsumtionen som ett folkhälsoområde, berättade Sven. 6

8 Tillgängligheten kan delas upp i tre olika huvudkategorier: 1. Kommersiell tillgänglighet. Man kan köpa och beställa trots att man inte har åldern inne. 2. Social tillgänglighet. Ungdomar skaffar alkohol från kompisar eller familjemedlemmar. En fokusgrupp bland 20-åringar visade att dessa tyckte det var fel att langa till åringar, men att det var okej att göra det till åringar. 3. Illegal tillgänglighet. Det är vuxna som tillhandahåller alkohol systematiskt eller mer informellt. Förutom opinionsbildning behövs det vassa verktyg såsom Kronobergsmodellen (se faktaruta). I andra länder tycker man att vi i Sverige går väldigt långt. Själva tycker vi att det fungerar men att vi kan göra ännu mera, konstaterade Sven Andreasson. Kronobergsmodellen En metod för att minska tillgången på alkohol för ungdomar genom insatser mot illegal alkoholförsäljning och ungdomars alkoholdrickande i offentlig miljö. Polis och socialtjänstpersonal men även föräldrar är viktiga aktörer i metoden. Över 90 procent av alkoholinförseln till Sverige sker via färjelinjen Helsingör Helsingborg och Öresundsbron. Jonas Karlsson, sakkunnig på Tullverket, berättade att de som håller på med illegal försäljning av alkohol kan tjäna kronor netto per vecka. Många kommer med över tusen liter alkohol och hävdar att det är för privat bruk, till en 50-årsfest eller liknande. Öl är vanligast, därefter sprit. Vin är inte lika vanligt. Samma personer återkommer. Vi tipsar polisen lokalt. Själva kan vi göra punktskattekontroller och omhänderta alkohol för punktskatteutredning och polisen kan göra beslag enligt alkohollagen, sade Jonas Karlsson. Tullverket har begärt extra resurser för att hinna med alla punkskatteutredningar som är resultatet av införsel av alkohol. Vi stoppar fem sex lastbilar per dag som har så kallade internetbeställningar. Några har sina papper i ordning, andra inte. Men flödet av alkohol över sundet har gått ned något, förmodligen beroende på att det har blivit lite dyrare, förklarade Jonas Karlsson. Ändå är det inga problem för underåriga ute i kommunerna att få tag i alkohol via garageförsäljning, bakluckeförsäljning och andra former för langning. Fyllan är ofta bara ett sms borta. 7

9 Gunnar Nord på Rikspolisstyrelsen har ett förflutet inom närpolisen. Där får man ofta tips om langning eller att föräldrar på ett ganska naivt sätt köper ut alkohol på Systemet åt sina barn. En mamma hade köpt ut en hel kundvagn med vin och öl till sin 16-åriga dotter. Vi grep henne på parkeringen, men hon förstod inte att hon hade begått ett brott, berättade Gunnar Nord och fortsatte: Närbutiker och tobaksaffärer drygar ut sin omsättning genom att sälja smuggelsprit. Vi får tips genom föräldrar och skolan. Det är lättare att driva en rättsprocess mot en butik än mot bakluckeförsäljarna. Om polisen ska nå målsättningen att få bort försäljarna är samverkan med föräldrar och det övriga samhället jätteviktig. Särskilda insatser görs vid skolavslutningar. Jag tror att informationskampanjerna har haft effekt när det gäller föräldrar som köper ut. Då är det svårare att hantera när äldre kamrater gör det, sade Gunnar Nord. Han påminde om att alkohol är en tydlig trigger när det gäller våld och rån. Därför är det bra att jobba efter helhetssynen i form av Kronobergsmodellen. Den är effektiv i sin enkelhet när det gäller samverkan. Marie Montin, länssamordnare i Örebro län, höll med om att det finns en stor kunskap bland närpoliserna om de här frågorna. Att samma personer som säljer illegal alkohol också håller på med prostitution och narkotikabrott är inget ovanligt, hävdade hon. Men frustrationen är stor. Resurserna räcker inte till när det kommer till mer avancerad spaning och utredning. Problemet är att straffvärdet inte räcker till för att man ska få resurser. Jag tror det är en förändring på gång, att se resultatet som det viktiga. Det finns ett större fokus på ungdomen, att förebygga framtida problem. Vi ska inte behöva ställa brott mot brott, svarade Gunnar Nord. Magnus Ahlstrand på avdelningen för tillsyn på Folkhälsoinstitutet berättade om alkohollagen och tog upp några dilemman som föräldrar med tonåringar kan ställas inför: Man får bjuda sina egna barn på alkohol, men inte andras barn. Alkoholförtäring i hemmet i vårdnadshavares närvaro kan vara okej. Får man släppa in sin 18-årings kompisar om dessa har alkohol med sig? Även om det är uppenbart att de har fått tag i alkoholen illegalt! 8

10 Var ska man lägga fokus? Det finns en dubbelmoral exempelvis vid studenten, hävdade Magnus Ahlstrand. Thomas Hvitfeldt från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) hänvisade till en undersökning som hade gjorts 2008 bland elever i årskurs nio: De flesta (33 procent) köper alkohol av kompisar eller deras syskon. 17 procent köper genom sina föräldrar och 16 procent av en annan vuxen. Han berättade också att inställningen bland föräldrar är mer tillåtande i södra Sverige än i mellersta och norra delarna av landet. Magnus Wallgren, samordnare från Karlstads kommun, berättade om kampanjen Stoppa langningen som var en del i projektet Små kommuner mot alkohol- och narkotikaskador som startade 2006 och där Karlstad och Örebro kom med Använd media, var ett av hans viktigaste råd och han fick stöd av samordnaren Kjell Lindberg i Kalmar, där man genomfört en liknande kampanj med stor framgång. Det vore fantastiskt om vi kunde få samma budskap i hela Sverige! Hos oss resulterade kampanjen i många fler tips till polisen om langning, förklarade Magnus Wallgren. Det handlade om att göra en medieplan för 28 kommuner samtidigt, men med en enda tydlig avsändare. Bland annat gjorde man en film med You Tube-touch som kostade kronor att ta fram. Affischer på storbildstavlor kostade kronor på 20 olika ställen i två veckor. Dessutom byggde man en hemsidesportal som ledde vidare till varje kommuns hemsida, vilket också det kostade pengar. Finansieringen klarades genom att var och en av de 28 kommunerna gick in med kronor var plus att man fick från Folkhälsoinstitutet. I Kalmar hade man en mer småländsk lösning på finansieringen. Tidningarna i Kalmar ställde upp med gratisannonser. Vi fick även gratis reklam i TV4 och reklamradion genom att tolv olika företag gick in och sponsrade. Vi är ju smålänningar, konstaterade Kjell Lindberg. Även Helena Bergkvist från IOGT-NTO med medlemmar efterlyste ett bredare samarbete och utvärdering på just antilangningsområdet: 9

11 Vi har samma budskap och vill samma sak. Då är det bra om vi kan samarbeta, tyckte Helena utifrån sina erfarenheter med kampanjen En schysst vuxen. Fredrik Thor berättade om Systembolagets argumentkampanj i radio, tv, dagspress och på nätet. Nu laddar man för en ny kampanj som riktar sig mot föräldrar som köper ut. En undersökning som Systembolaget har gjort visar att sex av tio ungdomar ljuger för sina föräldrar om hur mycket de dricker. Sju av tio dricker mer än vad föräldrarna köper ut. Oavsett hur mycket man dricker svarar 64% av alla som uppgett att de brukar dricka alkohol att deras föräldrar inte vet hur mycket de dricker. I Stockholm har Carina Cannertoft på Preventionscentrum och hennes kollegor arbetat i 22 kommuner och 14 stadsdelar i Stockholm. Vi hade med oss polisen, STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem), Systembolaget, Länsstyrelsen och frivilligorganisationerna. Men vi hade nästan inga pengar och fick trolla med knäna när vi tog fram hemsidan berättade hon. I fjol sköt man in sig på Valborg och fick ett väldigt bra genomslag i medierna. I år har man haft fler lokala aktiviteter. Hon konstaterade att polisen är en enormt viktig aktör, inte minst de cirka 600 polisvolontärer som finns i Stockholm. Hon underströk också vikten av att arbeta långsiktigt: Ett tomtebloss värmer dåligt. Det är bättre med många små brasor som brinner länge. Apropå Valborg tog Lunds kommun, en av landets största studentstäder, i samverkan med polisen ett samlat grepp och beslöt att stänga Systembolagets butiker i Lund på Valborgsmässoafton. Skärpta regler på studentnationerna med förbud av champagnegalopperna bidrog också till en betydligt lugnare Valborg än tidigare. Håkan Johansson, folkhälsokonsulent på Länsstyrelsen i Skåne, berättade vidare om den häftiga debatt som uppstod kring studenternas firande i Ängelholm. Studenterna hade själva tagit kontakt med några krogar efter att polisen hade förbjudit champagnefrukosten i stadsparken. Socialnämnden beviljade först en krog utökat tillstånd till alkoholservering redan från klockan sju på morgonen trots tjänstemännens och poli- 10

12 sens avstyrkan. Detta föranledde ytterligare en krog att söka om samma rättighet men denna gång rådde stor enighet i nämnden om att sådant utökat tillstånd inte skulle ges. Antilangningskampanjer har nyligen startat i Hässleholm, Kristianstad och Osby. Dessutom har det inletts samverkan med dansk polis när det gäller svenska ungdomar som åker till Köpenhamn i samband med skolavslutningen. Lennart Rådenmark, länssamordnare i Västra Götaland, välkomnade att man äntligen gemensamt diskuterar de här frågorna. I Västra Götaland har man under två veckor genomfört kampanjen Störa langningen i 33 av 49 kommuner. Kommunerna betalar en mindre summa för att få affischer på temat Tipsa polisen, vilket har lett till betydligt fler tips. Länsstyrelsen köper reklamplats på spårvagnar och bussar. Dessutom har det gått ut ett gemensamt pressmeddelande från Länsstyrelsen och polisen. Allt till en nettokostnad för Länsstyrelsen på en halv miljon kronor. Vi välkomnar ett nationellt grepp och är beredda att ändra på vårt material, sade Lennart Rådenmark. 11

13 Sammanställning av forskning och projekt om hur minderåriga skaffar alkohol och tobak Lätt att skaffa alkohol Minderåriga har stora möjligheter att köpa alkohol. Från nedanstående studier framgår att ungdomar lyckas köpa alkohol utan att behöva identifiera sig i procent av fallen, trots att de ser yngre ut än den lagstadgade åldern för inköp. Konkurrensutsatta butiker langar mest Flera studier visar att konkurrensutsatta butiker oftare säljer alkohol till minderåriga. I en norsk och finsk studie frågade säljare vid systembolaget (spritbutiker) oftare efter legitimation och sålde alkohol i färre försök än säljare vid partihandlare (snabbköp) (Rossow m.fl. 2008). En nederländsk studie har kommit fram till samma resultat. I en engelsk studie lyckades ungdomarna köpa alkohol oftare i butiker med en ensam säljare jämfört med om det fanns flera säljare, vilket kan tolkas som att försäljarna var medvetna om det olämpliga i att sälja alkohol till minderåriga (Willner m.fl. 2000). Speciellt om butiken är utsatt för konkurrens säljs alkohol oftare till potentiellt minderåriga utan att säljaren först gör en ålderskontroll (Rossow m.fl. 2008). I en annan studie visar Gosselt m.fl. (2007) att ålderskontrollen var bättre i spritbutiker än i snabbköp. Wolfson m.fl. (1996) rapporterar även att barer mer sällan säljer alkohol utan att kontrollera åldern jämfört med spritbutiker. 12

14 Säljer mest till flickor Flickor tillfrågades mer sällan efter leg och fick köpa alkohol oftare än pojkar, speciellt om säljaren var man och under 25 år (Rossow m.fl. 2008). Flera undersökningar visar att flickor har lättare att köpa alkohol bland annat beroende på att de är fysiskt tidigare utvecklade (Willner m.fl. 2000, Gosselt m.fl. 2007). Vänner langar mer om det är lättare att köpa ut En amerikansk studie visade att fler minderåriga fick alkohol genom vänner om minderåriga samtidigt generellt hade lättare att köpa ut i butiker i området. I områden där det var lättast att köpa ut för minderåriga fick hela 87 procent av ungdomarna alkoholen från sina vänner eller på fester. Vännerna var både över och under 21 år. Det fanns också en allmän förväntan om att alkohol var lättillgängligt. I områden där det var mindre lätt att köpa ut fick färre ungdomar alkohol från vänner. I stället kom alkoholen från livsmedelsaffärer, kvartersbutiker, bensinstationer och spritbutiker (Paschall m.fl. 2007). Yngre i städer langar oftare I en studie av Toomey m.fl. (2007) studerade man vuxna som, efter att ha tillfrågats om att köpa alkohol åt en minderårig utanför en butik, faktiskt genomför köpet och ger alkoholen till den minderårige. Resultatet visade att personer som såg ut att vara yngre än 30 år oftare köpte ut än äldre, och att försök som gjordes i staden lyckades oftare än de som gjordes i förorten. Outbildad ensam yngre säljare langar oftare Flera studier visar att yngre försäljare som inte är övervakade och inte har fått utbildning oftare säljer alkohol till minderåriga. Många gör det trots att de vet att köparen är minderårig. En förklaring kan vara att det är viktigare att sälja än att tänka på konsekvenserna för ungdomarna Det visades även att ensamma säljare som inte var övervakade oftare sålde alkohol till potentiellt minderåriga. Träning av säljarna att inte sälja alkohol till minderåriga påverkade inte heller ungdomarnas möjlighet att köpa alkohol (Willner m.fl. 2000). Flera studier visar att försäljare har sålt alkohol till minderåriga, trots att de förstått att köparen var minderårig (t.ex. Willner m.fl. 2000). En amerikansk studie visar att barer som alltid hade en chef närvarande sålde 13

15 mer sällan till minderåriga och de som sällan hade utbildad personal sålde mer alkohol till minderåriga än övriga. (Wolfson m.fl. 1996). En annan amerikansk studie visar att personal under 30 år oftare säljer alkohol till ungdomar oavsett vilken typ av butik det är fråga om. Andra faktorer som underlättar för minderåriga att köpa alkohol var butiken finns och säljarens kön, speciellt unga män langar ofta. För restauranger och pubar är gynnsamma faktorer däremot förekomsten av bordservering, servitörens ålder och om det fanns en skylt med den legala inköpsåldern i lokalen (Forster m.fl. 1995). Utbildning ger resultat En studie visar att information och utbildning minskar försäljningen till minderåriga. Både i ett stort regionalt område och ett relativt litet stadsområde i Nya Zeeland minskade försäljningen till minderåriga tack vare en så kallad intervention. Interventionen bestod av information till butikerna om hur mycket alkohol de sålt till minderåriga och ett erbjudande om stöd och hjälp med att förbättra ålderskontrollen (Huckle m.fl. 2007). Ungdomars mognad spelar in En viktig faktor bakom hur väl ungdomar lyckas skaffa fram alkohol, trots att de är minderåriga, är hur mogna de är. Studier visar att de ungdomar som ser äldst ut har lättast att köpa ut. Ungdomar som mognat tidigt dricker också mer. En studie visar att det är särskilt från butiker som de ungdomar som ser äldst ut har störst tillgång till alkohol (Storvoll m.fl. 2008). En norsk studie visar att av dem som mognat tidigt var det också en större andel som dels hade varit berusade, dels hade rökt tobak. Uppföljningen fyra år senare visade att flickor som mognat både tidigt eller sent hade mer avancerade alkoholvanor än flickor som mognat genomsnittligt. Bland tidigt mogna flickor var det en större andel som rökte varje dag än bland flickor som mognat genomsnittligt. Pojkar som mognat sent hade mindre avancerade alkoholvanor än andra pojkar. Studien visar att kön och mognad hänger ihop. Till exempel var det ingen skillnad mellan pojkars och flickors alkoholvanor bland dem som mognat tidigt, men bland dem som mognat genomsnittligt hade en större andel pojkar avancerade alkoholvanor än flickorna. Bland ungdomar som mognat sent hade nästan dubbelt så stor andel bland flickorna avancerade 14

16 alkoholvanor jämfört med pojkarna. Dessutom löpte flickor som mognat antingen tidigt eller sent dubbelt så stor risk att röka cigaretter fyra år senare. En förklaring till ungdomarnas olika konsumtion av alkohol och tobak kan vara att de jämför sig med andra i samma ålder, och dricker mer om de inte följer den genomsnittliga utvecklingen. Detta gäller för flickor i högre grad än för pojkar (Bratberg m.fl. 2005). Illegala alkoholanskaffare har större alkoholproblem Det finns en grupp ungdomar som skaffar alkohol ofta, dricker mycket, och även kan ha ett kriminellt beteende. Det är den gruppen som oftast har en riskfylld konsumtion. En kanadensisk studie visar att de som ofta skaffar alkohol illegalt även dricker mer alkohol, oftare dricker sig berusade och även har större sannolikhet att ha alkoholproblem än andra ungdomar (Smart m.fl. 1996). Lätt skaffa alkohol från kompisar och föräldrar Flera studier visar att det är ganska lätt att skaffa alkohol från vänner och familj (Wechsler m.fl. 2000). En amerikansk undersökning visar att alkohol lätt går att få tag på genom att fråga äldre vänner och bekanta eller köpa genom dem som har falska identitetshandlingar. Däremot är det ovanligt att ungdomar frågar någon äldre okänd utanför en butik om de kan köpa ut (Toomey m.fl. 2007, Fabian m.fl. 2008). Det är framför allt flickor som rapporterar att kamrater och föräldrar bjuder (Wiliams & Mulhall 2005), och yngre minderåriga (Wagenaar m.fl. 1993). Pojkar skaffar däremot oftast både cigaretter och alkohol i butik (Wiliams & Mulhall 2005). Stadsbor med viss inkomst och vana köper oftare Samma studie visar att faktorer som var avgörande för att köpa alkohol i butiker var att bo i stadsmiljö, att arbeta mer än 10 timmar i veckan och ha kompisar som dricker alkohol. Att skaffa alkohol hemifrån med eller utan föräldrarnas tillåtelse var associerat med att vara yngre, att dricka varje vecka och ha druckit alkohol mer än tre år, ha föräldrar med en tillåtande attityd och att ha kompisar som dricker alkohol. Faktorer som var avgörande för att köpa cigaretter från butiker var högre ålder och att bo i större stad, arbeta mer än 10 timmar per vecka, 15

17 Beslagtagen alkohol. Över 90 % av all alkoholinförsel kommer till Sverige via färjelinjen Helsingborg Helsingör och Öresundbron. röka mer än ett halvt paket om dagen samt ha rökt i mer än ett år. Att skaffa cigaretter hemifrån utan eller med tillåtelse var associerat med att vara yngre, att vara rökare sedan mer än ett år och att föräldrarna har en tillåtande attityd till rökning. Resultatet visade också att om en ung person har kamrater som röker är risken att skaffa cigaretter och alkohol genom dessa kamrater större (Wiliams & Mulhall 2005). Fler köper illegalt och privatinfört SoRAD gjorde en studie 2006 och 2007 som visade att l,6 miljoner svenskar någon gång det senaste året köpt illegal alkohol. 16

18 Alkoholkommittén genomförde en enkätstudie år 2006 bland fältassistenter och socialsekreterare i 49 kommuner. Undersökningen kallades Inte snälla Bosse som säljer. Enkätsvaren visade att 80 procent av socialsekreterarna anser att privatinförd alkohol ökat de senaste tre åren bland ungdomar upp till 18 år. 50 procent av både socialsekreterare och fältassistenter anser att den införda alkoholen är den vanligaste bland ungdomarna (Wrede H. 2008). Lyckade informationskampanjer Flera informationskampanjer för att förändra attityder till langning till unga personer har genomförts dels av Alkoholkommittén på ett antal orter, dels i Västra Götaland (USK, 2008) och i Stockholm (Cannertoft, 2008). Metoden som användes var huvudsakligen affischer och foldrar. Resultatet var att många hade uppmärksammat affischerna och budskapen, vilket tolkades som att kampanjerna var lyckade. Men att kampanjarbetarna var nöjda, vilket visades i en processutvärdering i Stockholm, behöver inte betyda att kampanjerna nått sina syften. Inga effektutvärderingar gjordes. Skapade uppmärksamhet hos föräldrar En kampanj som syftade till att minska andelen ungdomar som berusar sig och att skjuta upp åldern för alkoholdebuten samordnades av Preventionscentrum Stockholm (Precens) och de kommunala alkohol- och drogsamordnarna (Cannertoft, 2008). Resultatet visar att aktörerna i huvudsak var nöjda med kampanjen och att arbetet gått bra. Dessutom visades att kampanjen i hög grad uppmärksammats i medierna. Enkätsvaren visar att samordnarna trodde att enbart ett av målen var uppfyllt, nämligen att kampanjen skapat uppmärksamhet om langning hos föräldrar. I slutet av 2006 genomfördes ett pilotprojekt i Störa langningen-kampanjen som utvärderades av Stockholms utrednings- och statistikkontor (USK, 2008). Platsen för pilotprojektet var Kalmar och syftet var att testa kampanjidén med reklaminsatser integrerade med PR-aktiviteter. Målet med kampanjen var att öka kunskapen hos föräldrar och andra vuxna hur lätt det är för unga att få tag på alkohol och uppmana dem att tipsa polisen. 17

19 18

20 Affischkampanj som nådde många En annan svensk informationskampanj genomfördes av länsstyrelsen, 31 kommuner och polismyndigheten i Västra Götaland och utvärderades också av USK (2008). Metoden bestod huvudsakligen av affischering på platser där det oftast inte sitter affischer, i några kommuner även på bussar och spårvagnar. Två olika budskap fördes ut: alkohol säljs även till mycket unga personer och tipsa polisen om var unga kan köpa alkohol. I Göteborg hade 33 procent av de intervjuade uppmärksammat budskapet att även unga kan köpa alkohol, 35 procent hade uppmärksammat budskapet att tipsa polisen och 41 procent hade uppmärksammat något av budskapen. I övriga kommuner hade 77 procent av de intervjuade uppmärksammat att även unga kan köpa alkohol, 68 procent hade uppmärksammat budskapet att tipsa polisen och 82 procent hade uppmärksammat något av budskapen. Inga uppgifter om förändringar i antalet tips till polisen redovisas. Det går därför inte att fastställa effekten av informationskampanjen. RESULTATSAMMANFATTNING Alkoholkommittén satsade brett Alkoholkommittén genomförde under perioden några projekt riktade mot langning (Alkoholkommittén 2008). De startade en kommunikationskampanj i sju län 2005, för att dels öka kunskapen om langningen, dels påverka attityderna till langning och dels få vuxna att tipsa polisen. Kampanjen försökte även involvera drogsamordnare, tull och polis. Samma år annonserade man även i dags- och kvällspress samt via reklamfilmer i TV. Olika opinionsbildande aktiviteter genomfördes för att förstärka kampanjens budskap fortsatte informationskampanjen på samma sätt, men nu i 13 län. Dessutom ordnade Alkoholkommittén PR-utbildningar och medieträning för länssamordnarna i fem av länen under 2006 och Intervjuerna fortsatte, men med andra ungdomar i andra kommuner. Ingen utvärdering av själva kampanjen gjordes dock. Amerikansk belöningskampanj minskade försäljningen Programmet Reward and Reminder genomfördes i Wyoming 1999 och i Wisconsin 2002 för att minska försäljningen av tobak till minderåriga och minska den självrapporterade tobakskonsumtionen. Programmet är ett primärpreventionsprogram som bygger på belöningar till säljare som inte 5 19

21 säljer tobaksprodukter till minderåriga och påminnelser om att det inte är tillåtet till dem som ändå säljer till minderåriga. Resultatet visar att programmet var framgångsrikt och en direkt orsak till att försäljningen och tobakskonsumtionen minskade. Studien genomfördes vid olika tidpunkter i de två staterna. I Wyoming var gjordes förmätningar , besöken i affärerna gjordes 1999 och uppföljningen gjordes Förmätningarna i Wisconsin var , besöken genomfördes 2002 och uppföljningen under Andelen minderåriga som rapporterade illegala inköp av tobak före interventionen var 13,3 procent i Wyoming och 11,4 procent i Wisconsin. Efter Reward and Reminder var andelarna 6,4 procent respektive 6,2 procent, vilket innebär en minskning på 52 respektive 46 procent. Andelen minderåriga som rapporterade att de rökt tobak de senaste 30 dagarna minskade med 33,6 respektive 33,8 procent och andelen som rökt varje dag minskade med 36,5 respektive 42,8 procent. Dessutom minskade langningen från vänner och familj samt stölder av tobak från affärer (Embry m.fl. 2009). Studien visar att försäljning av alkohol och tobak kan påverkas av vad som belönas. Referenser Bratberg, G. H., Nilsen, T. I. L., Holmen, T. L., Vatten, L. J. Sexual maturation in early adolescence and alcohol drinking and cigarette smoking in late adolescence: a prospective study of 2, 129 Norwegian girls and boys. European Journal of Pediatrics, 164, Cannertoft, C. (2008). Fler kockar ger bättre soppa. - Uppföljning av en länsövergripande kampanj mot langning och illegal alkohol våren Stockholm: Preventionscentrum, Embry, D. D., Biglan, T., Hankins, M., Dahl, M., & Galloway, D. (2009). Evaluation Reward and Reminder visits to reduce tobacco sales to, and tobacco use by, young people: A multiple-baseline across two states. Journal of Community Psychology, in press. Fabian, L. E., Toomey, T. L., Lenk, K. M., & Erickson, D. J. (2008). Where do underage college students get alcohol. Journal of Drug Education, 38, Fletcher, L. A., Toomey, T. L., Wagenaar, A. C., Short, B., & Willenbring, M. L. (2000). Alcohol home delivery services: A source of alcohol for underage drinkers. Journal of Studies on Alcohol, 61,

22 Forster, J. L., Murray, D. M., Wolfson, M., & Wagenaar, A. C. (1995). Commercial availability of alcohol to young people: Results of alcohol purchase attempts. Preventive Medicine, 24, Gosselt, J. F., van Hof, J. J., de Jong, M. D. T., Sander Princen. (2007). Mystery shopping and alcohol sales: Do supermarkets and liquor stores sell alcohol to underage customers? Journal of Adolescent Health, 41, Huckle, T., Greenaway, S., Broughton, D., & Conway, K. (2007). The use of evidencebased community action intervention to improve age verification practices for alcohol purchase. Substance Use & Misuse, 42, Paschall, M. J., Grube, J. W., Black, C., & Ringwalt, C. L. (2007). Is commercial alcohol availability related to adolescent alcohol use? Findings from a multi-level study. Journal of Adolescent Health, 41, Reboussin, B. A., Song, E. Y., Shrestha, A., Lohman, K.,& Wolfson, M. (2006). A latent class analysis of underage problem drinking.: Evidence from a community sample of year olds. Drug and Alcohol Dependence, 83, Rossow, I., Karlsson, T., & Raitasalo, K.Old enough for a beer? Compliance with minimum legal age for alcohol purchases in monopololy and other off-premise outlets in Finland and Norway. Addiction, 103, Smart, R. G., Adlaf, E. M., & Walsh G. W. (1996). Procurement of alcohol and underage drinking among adolescents in Ontario. Journal of Studies on Alcohol, 57, Storvoll, E. E., Pape, H., & Rossow, I.(2008). Use of commercial and social sources of alcohol by underage drinkers: The role of pubertal timing. Addictive Behaviors, 33, Toomey, T. L., Fabian, L. E. A., Erickson, D. J., & Lenk, K. M. (2007). Propensity for obtaining alcohol through shoulder tapping. Alcholism: Clinical and Experimental Research, 31, Toomey, T. L., Komro, K. A., Oaks, J. M., & Lenk, K. M. (2008). Propensity for illegal alcohol sales to underage youth in Chicago. Journal of Community Health, 33, USK (Stockholms utrednings och statistikkontor AB). Störa langningen- Västra Götaland. En utvärdering av en informationskampanj i 31 kommuner försommaren Stockholm: Wagenaar, A., Finnegan, J. R., Wollfson, M., Anstine, P. S., Williams, C. R., & Perry, C. L. (1993). Where and how adolescents obtain alcoholic beverages. Public Health Reports, 108, Wechsler, H., Kuo, M., Lee, H., & Dowdall, G. W. (2000). Environmental correlates of underage alcohol use and related problems of college students. American Journal of preventive medicine, 19,

23 Williams, S. S., & Mulhall, P. F. (2005). Where public school students in Illinois get cigarettes and alcohol: Characteristics of minors who use different sources. Prevention Science, 6, Willner, P., Hart, K., Binmore, J., Cavendish, M., & Dunphy, E. (2000). Alcohol sales to underage adolescents: an unobtrusive observational field study and evaluation of a police intervention. Addiction, 95, Wolfson, M., Toomey, T. L., Forster, J. L., Wagenaar, A. C., McGovern, P. G., & Perry, C. L. (1996). Characteristics, Policies and Practices of alcohol outlets and sales to underage persons. Journal of Studies on Alcohol, 57, Wrede H. (2008). Alkoholkommittén Slutrapport. Solna: Åtta

24 Källor till alkohol och tobak bland elever i årskurs 9, 2008 Källa: CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Regionindelning av Sveriges län i riksundersökningarna. Gävleborg Dalarna Uppsala Västmanland Värmland Örebro Södermanland Östergötland Stockholm Norrbotten Västerbotten Västernorrland Jämtland Västra Götaland Jönköping Kalmar Gotland Halland Kronoberg Skåne Blekinge 23

25 Alkohol Olika alkoholdryckers andel av den totala alkoholkonsumtion bland pojkar och flickor i årskurs 9, Procent 100 Pojkar Procent 100 Flickor Folköl Starköl Blanddrycker Starköl Sprit 24

26 Källor till folköl bland elever i årskurs 9, Procent Köper själv Syskon Kompisar/ deras syskon Föräldrar (med lov) Föräldrar (utan lov) Annan vuxen bjuder Annan vuxen köper ut Restaurang Grannland Källor till starköl/blanddrycker, vin eller sprit bland elever i årskurs 9, Procent Systembolaget Syskon Kompisar/ deras syskon Föräldrar (med lov) Föräldrar (utan lov) Annan vuxen bjuder Annan vuxen köper ut Restaurang Grannland 25

27 Andelen elever i årskurs 9 i olika delar av landet som fått starköl och/eller blanddrycker av sina föräldrar, Procent Stockholms län Västra Götalands län Skåne län Södra Sverige Mellersta Sverige Norra Sverige 26

28 Tobak Hur får du vanligen tag i cigaretter? Bland de elever i årskurs 9 som rökte, Procent Köper själv Kompisar Föräldrar Annan vuxen Försäljare av smuggelcigaretter Var köper du vanligen cigaretter? Bland eleverna i årskurs 9 som själva köpte cigaretter, Procent Varuhus/mataffär Närbutik/jourbutik Kiosk Bensinstation 27

29 Andelen elever i årskurs 9 i olika delar av landet som köpt cigaretter själva (endast de som röker), Procent Stockholms län Västra Götalands län Skåne län Södra Sverige Mellersta Sverige Norra Sverige Andelen elever i årskurs 9 i olika delar av landet som köper cigaretter i närbutik/jourbutik (endast de som köper själva), Procent Stockholms län Västra Götalands län Skåne län Södra Sverige Mellersta Sverige Norra Sverige Om ni vill läsa mer, gå in på: 28

30 Stoppa langningen! En schysst vuxen! Stör langningen! Det är några av de slogans man kan hitta runt om i Sverige. Många myndigheter och organisationer försöker genom olika kampanjer och insatser minska langningen av alkohol till ungdomar under 18 år. Nu är tiden mogen att samordna verksamheten och att få alla att arbeta tillsammans mot ett huvudmål. Denna idéskrift ger en bild av kunskapsläget från forskning och praktik. Förhoppningen är att skriften ska inspirera till fortsatt arbete mot langning av alkohol och tobak lokal, regionalt och nationellt. Statens folkhälsoinstitut utvecklar och förmedlar kunskap för bättre hälsa. Statens folkhälsoinstitut Distributionstjänst Stockholm ISBN

TÄNK OM frågor och svar

TÄNK OM frågor och svar TÄNK OM frågor och svar (Rev. den 26 april 2010) Vad är syftet med TÄNK OM? Syftet är att sprida kunskap och föra upp frågan om langning av alkohol till tonåringar på samtals- och medieagendan. Den primära

Läs mer

Till dig som har en tonåring i Sundbyberg. FOTO: Susanne Kronholm

Till dig som har en tonåring i Sundbyberg. FOTO: Susanne Kronholm Till dig som har en tonåring i Sundbyberg FOTO: Susanne Kronholm Förord Hej, Den här foldern riktar sig till dig som har en tonåring i din närhet. Du kanske är förälder, vårdnadshavare eller är en annan

Läs mer

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten,

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, Tabeller Norrbottens län årskurs 9 Bilaga 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9....

Läs mer

Sammanfattande årsredovisning av arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak på Länsstyrelsen i Stockholms län år 2012

Sammanfattande årsredovisning av arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak på Länsstyrelsen i Stockholms län år 2012 1 (6) Enheten för sociala frågor Kaisa Snidare 08-7854078 Sammanfattande årsredovisning av arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak på Länsstyrelsen i Stockholms län år 2012 Förebyggande arbete

Läs mer

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Uddevalla Kommun 2001 2(23) Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel tobakskonsumenter...

Läs mer

Drogvaneundersökning åk 7-9. Strömsunds kommun 2014

Drogvaneundersökning åk 7-9. Strömsunds kommun 2014 Drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2014 Undersökningen gjordes i mars 2014 Samtliga skolor i årskurs 7-9 deltog Totalt 335 svar varav 43 % flickor och 57% pojkar Procent anges som andel av samtliga

Läs mer

STÖRA LANGNINGEN LUND. En utvärdering av Alkoholkommitténs och Lunds kommuns informationskampanj våren 2007

STÖRA LANGNINGEN LUND. En utvärdering av Alkoholkommitténs och Lunds kommuns informationskampanj våren 2007 USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET STÖRA LANGNINGEN LUND En utvärdering av Alkoholkommitténs och Lunds kommuns informationskampanj våren 2007 EN UNDERSÖKNING FRÅN UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET 2007

Läs mer

Vem ska ta snacket med din tonåring om TOBAK, ALKOHOL och NAKOTIKA DU eller LANGAREN?

Vem ska ta snacket med din tonåring om TOBAK, ALKOHOL och NAKOTIKA DU eller LANGAREN? Vem ska ta snacket med din tonåring om TOBAK, ALKOHOL och NAKOTIKA DU eller LANGAREN? Vartannat år genomförs en drogvaneenkät på Gotland bland elever i grundskolans årskurs 9 Syftet: Följa utvecklingen

Läs mer

För nu ska vi fira studenten!

För nu ska vi fira studenten! För nu ska vi fira studenten! Erfarenheter av studentfirandet i tre län Inför varje avslutningsdag spred sig en förlamande oro hos lärare och skolledning. Ingen vågade göra något förutom att blunda och

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007 Kristianstads Kommun

Skolelevers drogvanor 2007 Kristianstads Kommun Skolelevers drogvanor 2007 Ansvarig uppgiftslämnare: Annika Persson, drogförebyggande samordnare Inledning Socialmedicinska enheten vid Lunds universitet genomförde under 2007 lokala drogvaneundersökningar

Läs mer

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013 Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013 Undersökningen gjordes v 11-13 Undersökningen gjordes i åk 7-9 i hela kommunen Totalt 377 svar. Största andelen från åk 7 och 9 (ca 37

Läs mer

motbok.qxp 09-06-15 14.17 Sida 1 E 60 51 MOT BOK MOT [MOT SMUGGLING, LANGNING OCH OKONTROLLERAD FÖRSÄLJNING AV ALKOHOLHALTIGA DRYCKER]

motbok.qxp 09-06-15 14.17 Sida 1 E 60 51 MOT BOK MOT [MOT SMUGGLING, LANGNING OCH OKONTROLLERAD FÖRSÄLJNING AV ALKOHOLHALTIGA DRYCKER] motbok.qxp 09-06-15 14.17 Sida 1 E 60 51 MOT BOK MOT [MOT SMUGGLING, LANGNING OCH OKONTROLLERAD FÖRSÄLJNING AV ALKOHOLHALTIGA DRYCKER] motbok.qxp 09-06-15 14.17 Sida 2 AB VISBYSYSTEMET Motbok N:r E 60

Läs mer

RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 2009 GYMNASIET ÅR 2. Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli

RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 2009 GYMNASIET ÅR 2. Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 29 GYMNASIET ÅR 2 Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli Socialförvaltningen & Barn och utbildningsförvaltningen Innehåll Sida Bakgrund... 3 Sammanfattning...4-5

Läs mer

Berusningsstudier i Östergötland

Berusningsstudier i Östergötland Berusningsstudier i Östergötland LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr: 705-15907-2006 FÖRORD Denna rapport behandlar restaurangernas benägenhet att servera alkohol till kraftigt berusade personer. Studien har

Läs mer

Hur du kan utrota ungdomsfylleriet i din kommun

Hur du kan utrota ungdomsfylleriet i din kommun Hur du kan utrota ungdomsfylleriet i din kommun Mötesplats IFO 9 oktober 2008 Upplägg idag: Idé / bakgrund / hypotes Resultat Öckerö Hur har vi gjort? Hur utrota ungdomsfylleriet i din kommun/stadsdel?

Läs mer

Alla överens! Ingen under 18 år ska få tag på alkohol

Alla överens! Ingen under 18 år ska få tag på alkohol Alla överens! Ingen under 18 år ska få tag på alkohol Öckerömodellen Resultat från drogvaneundersökningar 21-214 i årskurs 7-9 Eva Malmqvist, Folkhälsosamordnare Rökning 21-214 Svar på frågan Har du rökt

Läs mer

Vad gör man när tonåringar ber om alkohol? en enkätundersökning i Piteå om attityder till langning

Vad gör man när tonåringar ber om alkohol? en enkätundersökning i Piteå om attityder till langning Vad gör man när tonåringar ber om alkohol? en enkätundersökning i Piteå om attityder till langning MHF Piteå/Älvsbyn 2012 BAKGRUND Langning är en beteckning för någon som illegalt förser personer med alkohol,

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 16 år (född 1995) Resulterande svar

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007

Skolelevers drogvanor 2007 Skolelevers drogvanor 2007 - en enkätstudie i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 Hanna Mann och Maria Selway Alkohol- och drogförebyggande samordnare Ängelholms kommun DROGVANOR I ÅRSKURS 9 4 TOBAK 4 Rökning

Läs mer

En studie av ungdomars möjlighet att bli serverade starköl pårestauranger i Stockholm. Våren och hösten 1996. Rapport nr 1

En studie av ungdomars möjlighet att bli serverade starköl pårestauranger i Stockholm. Våren och hösten 1996. Rapport nr 1 EN STOR STARK, TACK! En studie av ungdomars möjlighet att bli serverade starköl pårestauranger i Stockholm Charlotta Rehnman Birgitta Lindewald Sven Andréasson Våren och hösten 1996 Rapport nr 1 Förord

Läs mer

Drogvanenkät vt-2006 Kalmar kommun högstadiet

Drogvanenkät vt-2006 Kalmar kommun högstadiet Drogvanenkät vt-26 Kalmar kommun högstadiet Kommunstyrelserna i länets 12 kommuner och Regionförbundet har tillsammans med Fokus i Kalmar län beslutat att genomföra en undersökning om grundskolelevers

Läs mer

Vad händer inom området marknadsföring och internet handel med alkohol och tobak i Sverige

Vad händer inom området marknadsföring och internet handel med alkohol och tobak i Sverige Vad händer inom området marknadsföring och internet handel med alkohol och tobak i Sverige Maria Renström Director ANDT and Social services Ministry of Health and Social Affairs The common overall objective

Läs mer

Drogvaneundersökning År 9

Drogvaneundersökning År 9 Drogvaneundersökning År 9 Uddevalla Kommun 2001 2 (23) Innehåll SAMMANDRAG... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel tobakskonsumenter... 9 Andel rökare...

Läs mer

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Tabellbilaga: Umeåregionen, Grundskolan åk 7-9 Karina Nygren UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenhet vid Umeå Socialtjänst Umeå 2005-02-01 2 Tabellbilaga:

Läs mer

Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011

Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 Undersökningens syfte, metod och urval Syfte Kartlägga ålänningarnas tobaks-, alkoholvanor och bruk av narkotika samt jämföra

Läs mer

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9 Urval: alla Är du pojke eller flicka? A. Pojke 43 51,2 B. Flicka 41 48,8 Total 84 100 100% (84/84) Ålder? A. 13 år 0 0 B. 14 år 1 1,2 C. 15 år 45 55,6 D. 16 år 35

Läs mer

Resultat från utvärderingen hösten 2006 utifrån utvecklingsområden:

Resultat från utvärderingen hösten 2006 utifrån utvecklingsområden: Resultat från utvärderingen hösten 2006 utifrån utvecklingsområden: Temo-enkäten Registerstatistik Provköpsstudier Styrgruppsenkäten System för lokal uppföljning Krogen : Inköpsförsök ungdomar, andel som

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 18 år (född 1993) Resulterande svar

Läs mer

Ansvarsfull Alkoholhantering

Ansvarsfull Alkoholhantering Ansvarsfull Alkoholhantering Utbildning Tillsyn Samverkan En del av ett större arbete... Reglering och kontroll Sociala påtryckningar för regler och kontroll Sociala normer Begränsningar av tillgängligheten

Läs mer

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född?

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född? 1 Är du flicka eller pojke? Flicka Pojke 2 Vilken månad är du född? Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare 1994

Läs mer

Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott

Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott 1 (16) 2015-10-22 Område Livsmedelskontroll Avdelning Support Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott 2 1. Sammanfattning För att ta reda på vilka möjligheterna är för livsmedelskontrollmyndigheterna

Läs mer

Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska

Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska Handläggare Datum Mats Linde 2011-06-30 0480-45 30 02, 070-273 39 47 Barn- och ungdomsnämnden Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska program 2011-2012 Bakgrund En arbetsgrupp med Kjell

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Åre kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Bräcke kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Utvärdering uppföljning av Stoppa langningen. Håkan Leifman Sektionschef, STAD

Utvärdering uppföljning av Stoppa langningen. Håkan Leifman Sektionschef, STAD Utvärdering uppföljning av Stoppa langningen Håkan Leifman Sektionschef, STAD 1 Inledning Under 2008 och 2009 genomförde de flesta av Stockholms läns kommuner insatser runt Valborgshelgen i syfte att minska

Läs mer

Intervju med Elisabeth Gisselman

Intervju med Elisabeth Gisselman Sida 1 av 5 Intervju med Elisabeth Gisselman 1. Tre av fyra personer hemlighåller psykisk ohälsa för sin omgivning på grund av rädsla för diskriminering och avståndstagande varför är vi så rädda för psykisk

Läs mer

REVIDERING AV KALMAR KOMMUNS DROGPOLITISKA PROGRAM 2011 2014

REVIDERING AV KALMAR KOMMUNS DROGPOLITISKA PROGRAM 2011 2014 REVIDERING AV KALMAR KOMMUNS DROGPOLITISKA PROGRAM 2011 2014 Tobak, alkohol och övriga droger Inledning Många, både vuxna och barn, har det bra i Sverige. De flesta ungdomar är friska och har god kontakt

Läs mer

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5 Drogvaneundersökning Åk 2 gymnasiet Stenungsunds Kommun 2011 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om undersökningen kan ställas till Stefan Persson, Stenungsunds Kommun Tel. 0303-73

Läs mer

Lyssna, stötta och slå larm!

Lyssna, stötta och slå larm! För barn Lyssna, stötta och slå larm! - när en kompis utsätts för övergrepp Stötta Det är alltid vuxnas ansvar att skydda barn och ungdomar mot sexuella övergrepp, men du som kompis kan göra mycket för

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2 Drogvaneundersökning år 2008 Jämtlands gymnasium årskurs 2 Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ till en bred

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt. Hultsfreds kommun

Alkohol- och drogpolitiskt. Hultsfreds kommun Alkohol- och drogpolitiskt program för Hultsfreds kommun Arbeta fram strategier tegier för att t senare- lägga alkoholdebuten hos ungdomar Att t nedbringa den totala konsumtionen av alkohol Att t kraf

Läs mer

DROGVANEUNDERSÖKNING 2014

DROGVANEUNDERSÖKNING 2014 DROGVANEUNDERSÖKNING 214 Genomfördes på Perslundaskolan 22 september 214 133 av 148 elever deltog (externt bortfall 1,1%) Åk 7: 42 av 49 elever (externt bortfall 14,2%) Åk 8: 4 av 44 elever (externt bortfall

Läs mer

Drogvaneundersökning år 9 2003

Drogvaneundersökning år 9 2003 Drogvaneundersökning år 9 2003 Innehåll SAMMANFATTNING... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 DEFINITIONER... 8 Intensivkonsumtion... 8 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel rökare... 9

Läs mer

Ungdomars drogvanor 2011

Ungdomars drogvanor 2011 Ungdomars drogvanor 2011 Undersökning bland årskurs 9 och gymnasiet år 2 CAN Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Ungdomars drogvanor 2011 Deltagande: Åk 9-18 av 18 klasser. Bortfall 0%.

Läs mer

SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN SAMT I LANDET

SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN SAMT I LANDET SURAHAMMARS VISION BARN OCH UNGDOMSTIDEN 0-18 ÅR SKALL VARA FRI FRÅN ALKOHOL, NARKOTIKA OCH TOBAK ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2007-2010 SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN

Läs mer

Vem ska ta snacket med din tonåring om TOBAK, ALKOHOL och NAKOTIKA

Vem ska ta snacket med din tonåring om TOBAK, ALKOHOL och NAKOTIKA Vem ska ta snacket med din tonåring om TOBAK, ALKOHOL och NAKOTIKA DU eller LANGAREN? Vart annat år genomförs en drogvaneenkät på Gotland bland eleverna i grundskolans åk 9 Syftet: Följa utvecklingen Underlag

Läs mer

Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg

Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg 1 Fokus barn och unga vad gör vi? Tillsammans med er föräldrar och andra vuxna har vi i Sundbybergs stad ett ansvar för att våra barn

Läs mer

Äldre, alkohol och äldreomsorg nya utmaningar

Äldre, alkohol och äldreomsorg nya utmaningar Äldre, alkohol och äldreomsorg nya utmaningar Spridningskonferens 150122 Östersund Evy Gunnarsson, professor Institutionen för socialt arbete Stockholms universitet Intro Äldre dricker idag alkohol i större

Läs mer

Vad händer inom alkoholforskningen? Summering av seminarium

Vad händer inom alkoholforskningen? Summering av seminarium Vad händer inom alkoholforskningen? Summering av seminarium Systembolaget bjöd på kunskap Systembolagets seminarium Vad händer inom alkoholforskningen, måndagen den 10 maj i Stockholm, lockade ett 80-tal

Läs mer

Inriktning av folkhälsoarbetet 2011

Inriktning av folkhälsoarbetet 2011 PROTOKOLL 1 (9) Fritids- och folkhälsonämnden Inriktning av folkhälsoarbetet 2011 Bakgrund Riksdagen har beslutat om ett mål för folkhälsopolitiken. Det övergripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar

Läs mer

Ansvarsfull Alkoholhantering

Ansvarsfull Alkoholhantering Ansvarsfull Alkoholhantering Utbildning Tillsyn Samverkan En del av ett större arbete... Reglering och kontroll Sociala påtryckningar för regler och kontroll Sociala normer Begränsningar av tillgängligheten

Läs mer

ALKOHOLEN DÖDAR OCH VÅLDTAR. Om sambandet mellan alkohol och våld En rapport från IOGT-NTO

ALKOHOLEN DÖDAR OCH VÅLDTAR. Om sambandet mellan alkohol och våld En rapport från IOGT-NTO ALKOHOLEN DÖDAR OCH VÅLDTAR Om sambandet mellan alkohol och våld En rapport från IOGT-NTO Text: Bo Högstedt Grafisk form: IOGT-NTO:s kommunikationsenhet Tryck: Sandvikens Tryckeri 2010 Inledning Vem vågar

Läs mer

narkotika-, uppdrag av Stad

narkotika-, uppdrag av Stad Sammanfattning Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Trollhättans kommun Resultat från ANT-undersökning 2007 December 2007 Undersökningen är genomförd

Läs mer

Utvald statistik ur Stockholmsenkäten 2012

Utvald statistik ur Stockholmsenkäten 2012 Utvald statistik ur Stockholmsenkäten Statistiken presenterar ett urval resultat från Stockholmsenkäten för elever i årskurs 9 mellan åren, och. Antal svarande elever 250 200 150 100 50 0 Antal svarande

Läs mer

IQ RAPPORT 2014:2 IQs ALKOHOLINDEX 2013. Mer återhållsam attityd till berusning

IQ RAPPORT 2014:2 IQs ALKOHOLINDEX 2013. Mer återhållsam attityd till berusning IQ RAPPORT 2014:2 IQs ALKOHOLINDEX Mer återhållsam attityd till berusning Innehåll 1. Förord 2. IQs Alkoholindex - sammanfattning 3. Resultat IQs Alkoholindex, - 5. Fördjupad analys 8. Vilka är återhållsamma

Läs mer

Studentfirandet och alkoholen. Redovisning av en enkätundersökning bland gymnasierektorer i Stockholms län

Studentfirandet och alkoholen. Redovisning av en enkätundersökning bland gymnasierektorer i Stockholms län Studentfirandet och alkoholen Redovisning av en enkätundersökning bland gymnasierektorer i Stockholms län Stockholm 2013 2 INNEHÅLL Inledning... 4 Syfte... 5 Metod... 5 Resultat... 6 Kommunens alkohol-

Läs mer

Åtgärdsplan för brottsförebyggande arbete i Tanums kommun 2015

Åtgärdsplan för brottsförebyggande arbete i Tanums kommun 2015 Åtgärdsplan för brottsförebyggande arbete i Tanums kommun 2015 Bakgrund Att minska brottsligheten och öka människors trygghet är kriminalpolitikens grundläggande målsättning I januari 2008 presenterade

Läs mer

Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaksvanor i Vänersborgs kommun. Version 2.

Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaksvanor i Vänersborgs kommun. Version 2. Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaksvanor i Vänersborgs kommun. Version 2. Maj 2007 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Hälsopolitiska

Läs mer

KAMPANJHELG 23-24 MAJ 2014

KAMPANJHELG 23-24 MAJ 2014 KAMPANJHELG 23-24 MAJ 2014 Snart är det dags för en spännande kampanjhelg mot knark på krogarna! Under lönehelgen i maj kommer 475 krogar i 50 kommuner runt om i landet att tydligt ta ställning mot droger

Läs mer

Föräldramöte i Kramfors skolor. Material med frågor och svar att användas på föräldramöten från förskola till åk 9 ÅK7-ÅK9

Föräldramöte i Kramfors skolor. Material med frågor och svar att användas på föräldramöten från förskola till åk 9 ÅK7-ÅK9 Material med frågor och svar att användas på föräldramöten från förskola till åk 9 Läs igenom frågan, tillsammans eller var för sig. Välj det svar du tycker passar dig bäst eller eget alternativ. Lägg

Läs mer

2 I vilken kommun bor du? Är du pojke eller flicka?

2 I vilken kommun bor du? Är du pojke eller flicka? Sedan 2001 har Skånes kommuner genomfört drogvaneundersökningar vartannat år bland grundskole- och gymnasieelever. Undersökningen genomförs av Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län, Region Skåne

Läs mer

Jobba rätt, vecka 38 en kampanj för alla SEKO Postens medlemmar i Posten Meddelande

Jobba rätt, vecka 38 en kampanj för alla SEKO Postens medlemmar i Posten Meddelande Jobba rätt, vecka 38 en kampanj för alla SEKO Postens medlemmar i Posten Meddelande SEKO Postens råd i Posten Meddelande AB har under 2011 haft som en av sina aktiviteter att genomföra en landsomfattande

Läs mer

Drogvanor, åk 9, Kalmar, 2010

Drogvanor, åk 9, Kalmar, 2010 Drogvanor, åk 9,, 2010 Enkätundersökning, CAN Generellt lägre nivåer jämfört med riket Alkoholkonsumenter Total årlig alkoholkonsumtion Intensivkonsumtion Provat narkotika Rökare Snusare Alkoholkonsumenter

Läs mer

Alkohol, tobak, narkotika och dopning

Alkohol, tobak, narkotika och dopning 7 APRIL 21 Alkohol, tobak, narkotika och dopning Elever i årskurs sju och gymnasiets första år tillfrågades om alkohol- och tobaksbruk, liksom om inställning till narkotika, och om de använt narkotika

Läs mer

Ungdomar. illa om dig? u Vad kan du göra om någon talar

Ungdomar. illa om dig? u Vad kan du göra om någon talar Ungdomar Anna är 21 år och har tidigare deltagit på internationella läger. Om en månad ska du och fyra andra ungdomar (16 18-åringar) åka på läger till Italien. Anna har fått i uppdrag att ordna en utbildning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ANDT 2016. Alkohol Narkotika Dopning Tobak SAMHÄLLSRÅD VÄRMLAND

VERKSAMHETSPLAN ANDT 2016. Alkohol Narkotika Dopning Tobak SAMHÄLLSRÅD VÄRMLAND VERKSAMHETSPLAN ANDT 2016 Alkohol Narkotika Dopning Tobak SAMHÄLLSRÅD VÄRMLAND PUBLIKATIONSNUMMER 2016:10 LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND 2016-04 Publ nr 2016:10 ISSN 0284-6845 Rapporten är sammanställd av Maude

Läs mer

Statistik 2014 - Förmedlingsprocenten

Statistik 2014 - Förmedlingsprocenten Statistik 2014 - Förmedlingsprocenten En rapport från Brottsofferjouren Sverige Sofia Barlind statistik@boj.se Förmedlingsprocenten 2008 gjordes för första gången en enkel jämförelse mellan hur många brott

Läs mer

DELTAGARHÄFTE TILLHÖR: www.alkoholfri.nu

DELTAGARHÄFTE TILLHÖR: www.alkoholfri.nu SNACKA OM IDROTT DELTAGARHÄFTE TILLHÖR: www.alkoholfri.nu Alkoholproblem sånt som händer när man dricker alkohol Visst skadar man kroppen om man dricker alkohol. Hjärnan, levern och andra organ tar mycket

Läs mer

Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries (CILS4EU) Wave 3. Field Questionnaire Sweden

Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries (CILS4EU) Wave 3. Field Questionnaire Sweden ZA5353 / ZA5656 Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries (CILS4EU) Wave 3 Field Questionnaire Sweden 1. Är du? 1 Pojke 2 Flicka 2. Vad är ditt födelsedatum? Å Å M M D D 3.

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Alkohol- och drogpolitiskt program Antaget av Kommunfullmäktige 2007-10-11, 178 Folkhälsorådet Skrivelse 1 (5) 2007-05-14 Lis palm 0526-19121 Dnr: lis.palm@stromstad.se

Läs mer

Till dig som är tonårs förälder i Solna

Till dig som är tonårs förälder i Solna Till dig som är tonårs förälder i Solna Solna_original.indd 1 09-04-14 09.31.07 Din TONÅRING är viktig Solna bedriver sedan många år ett förebyggande arbete riktat till barn och ungdomar. Tillsammans med

Läs mer

Alkohol och minne. APEC presentation 2014-09-18. Fil. Dr. Angelica Hagsand Psykologiska institutionen Göteborgs Universitet. www.gu.

Alkohol och minne. APEC presentation 2014-09-18. Fil. Dr. Angelica Hagsand Psykologiska institutionen Göteborgs Universitet. www.gu. Alkohol och minne APEC presentation 2014-09-18 Fil. Dr. Angelica Hagsand Psykologiska institutionen Göteborgs Universitet Forskningsgrupper vid Psykologiska institutionen: Addiction Psychology: Experimental

Läs mer

Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02

Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02 1 Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02 2 Monica Jacobsson 20030602 Samordnare Laholms kommun UTVECKLINGSPLANEN FÖR

Läs mer

Alkohol och hälsa. En kunskapsöversikt om alkoholens positiva och negativa effekter på vår hälsa. Sammanfattning av. www.fhi.se

Alkohol och hälsa. En kunskapsöversikt om alkoholens positiva och negativa effekter på vår hälsa. Sammanfattning av. www.fhi.se Sammanfattning av Alkohol och hälsa En kunskapsöversikt om alkoholens positiva och negativa effekter på vår hälsa statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Statens folkhälsoinstitut ISBN 91-7257-323-6, ISSN

Läs mer

Svenska elevers drogvanor

Svenska elevers drogvanor Svenska elevers drogvanor Siri Thor; siri.thor@can.se Trender, problem och självskattad hälsa. Trender i ANT i Sverige Jämförelse med ungdomar i Europa Självrapporterade alkoholrelaterade problem Tillgänglighet

Läs mer

Alkoholvanor hos föräldrar i Kronobergs län

Alkoholvanor hos föräldrar i Kronobergs län Alkoholvanor hos föräldrar i Kronobergs län - Resultatredovisning från AUDIT - undersökning om småbarnsföräldrars alkoholvanor inom barnhälsovården i Kronobergs län vecka 45-46, 2009 Eva Åkesson & Helena

Läs mer

Inför brännvinsrallyt 1. Beslutsfattarnas bedömning

Inför brännvinsrallyt 1. Beslutsfattarnas bedömning Inför brännvinsrallyt 1. Beslutsfattarnas bedömning Det undantagstillstånd som Finland, Sverige och Danmark har i EU för införselkvoter på alkohol upphör den 1.1.2004. I och med det kan den enskilda medborgaren

Läs mer

Textstöd till oh-bild 1 Myter

Textstöd till oh-bild 1 Myter Textstöd till oh-bild 1 Myter Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Mängder av undersökningar visar istället att du förmedlar till ditt barn att

Läs mer

Slutrapport "Tidig upptäckt av riskbruk och riskbeteende bland unga vuxna och gymnasieungdomar"

Slutrapport Tidig upptäckt av riskbruk och riskbeteende bland unga vuxna och gymnasieungdomar HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-10-28 SID 1 (3) Handläggare: Ulf Haag Telefon: 08-508 05 308 Dnr 500-441 - 2009 Sammanträde 24 november

Läs mer

Handlingsplan. AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet. Räddningstjänsterna i Skåne. För stärkt brandskydd för den enskilde 2013 och 2014

Handlingsplan. AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet. Räddningstjänsterna i Skåne. För stärkt brandskydd för den enskilde 2013 och 2014 AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Handlingsplan För stärkt brandskydd för den enskilde 2013 och 2014 AG Skåne Sakområde skydd och säkerhet Kontaktperson: Lotta Vylund,

Läs mer

Drogenkät 2002 Kalmar kommun år 8.

Drogenkät 2002 Kalmar kommun år 8. 00-0- Drogenkät 00 Kalmar kommun år. Undersökningen bygger på inlämnade svar av sammanlagt elever i år i Kalmar kommun. Det ger en svarsfrekvens på %. Utav dessa elever är 0 flickor och pojkar. Samma undersökning

Läs mer

Plats och tid: Näsby fritidsgård, Gamlegårdens centrum, Kristianstad 09.30-12.00

Plats och tid: Näsby fritidsgård, Gamlegårdens centrum, Kristianstad 09.30-12.00 Plats och tid: Näsby fritidsgård, Gamlegårdens centrum, Kristianstad 09.30-12.00 Närvarande Radovan Javurek Katarina Honoré Joakim Thuresson Maria Asklund Agneta Ekner Carlsson Peter Isacson Margareta

Läs mer

KAPITEL 6. Verb: preteritum. *imperativ som slutar på p, k, s, t eller x +te. Special (it-verb och oregelbundna verb) T ex: gå-gick, drick-drack

KAPITEL 6. Verb: preteritum. *imperativ som slutar på p, k, s, t eller x +te. Special (it-verb och oregelbundna verb) T ex: gå-gick, drick-drack KAPITEL 6 Verb: preteritum Imperativ Tala +de Ring +de Läs* +te Må +dde preteritum talade ringde läste mådde *imperativ som slutar på p, k, s, t eller x +te Special (it-verb och oregelbundna verb) T ex:

Läs mer

Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-10-20 SN-2014/3880.703 1 (5) HANDLÄGGARE Cecilia Wahlgren 08-535 378 21 cecilia.wahlgren@huddinge.se Socialnämnden Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen

Läs mer

Ersängskolans förebyggande arbete mot droger

Ersängskolans förebyggande arbete mot droger Polisutbildningen vid Umeå universitet Höstterminen, 2004 Moment 4 Fördjupningsarbete Rapport nr. 83 Ersängskolans förebyggande arbete mot droger Författare: Sammanfattning Ungdomars inställning till droger

Läs mer

Våldsutsatta, hemlösa kvinnor med missbruk

Våldsutsatta, hemlösa kvinnor med missbruk Våldsutsatta, hemlösa kvinnor med missbruk Internationella brottsofferdagen 2015 Vem är jag och vad gör jag här? Vilka personer talar jag om? Boendeverksamheten Varför särskilt utsatta? Språkets betydelse

Läs mer

Partybrudarna som vaskade allt!

Partybrudarna som vaskade allt! Iq Rapport 2011:1 en aktuell bild av ungas attityd till alkohol Partybrudarna som vaskade allt! Man har ungefär tre timmar på sig om man vill festa alkoholfritt, sedan blir alla för fulla. Folk ansåg att

Läs mer

Det finns inga trollspön men det finns bra arbetssätt

Det finns inga trollspön men det finns bra arbetssätt Bild 1 Hur kan vi nå en tobaksfri skoltid? Evidensbaserade metoder och goda exempel maria.nilsson@epiph.umu.se www.psykologermottobak.se Bild 2 Det finns inga trollspön men det finns bra arbetssätt Men

Läs mer

studenter 53%* *Alkoholens del av den totala omsättningen på studenföreningarnas serveringsställen 2009 respektive 2014.

studenter 53%* *Alkoholens del av den totala omsättningen på studenföreningarnas serveringsställen 2009 respektive 2014. 53%* *Alkoholens del av den totala omsättningen på studenföreningarnas serveringsställen 2009 respektive 2014. 14 accent nr 1/2016 Foto: istock 68%* accent granskar studentföreningar högt pris för billig

Läs mer

Liv & Hälsa ung 2011

Liv & Hälsa ung 2011 2011 Liv & Hälsa ung 2011 - en första länssammanställning med resultat och utveckling över tid Liv & Hälsa ung genomförs av Landstinget Sörmland i samarbete med Södermanlands kommuner. Inledning Liv &

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31 Lokalt program Alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksförebyggande arbete i Kungsörs kommun 2015-2017 Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-07, 12 Innehållsförteckning REGIONAL OCH LOKAL STRUKTUR... 2

Läs mer

Handläggare: Anna Werme, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting

Handläggare: Anna Werme, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting 2(28) Dnr: LS/348/2013 Ansvarig: Ronny Weylandt, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting Handläggare: Anna Werme, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting www.jll.se/folkhalsa Foto: Jörgen Wiklund/bildarkivet.se

Läs mer

Annonsering för konceptet

Annonsering för konceptet Sammanställning av Annonsering för konceptet under åren 2003 2011 www.varannanvatten.se Kontaktperson Håkan Jonsson, Region Gotland Hakan.jonsson@gotland.se Annonser för åren 2004 2008 Varan vatten är

Läs mer

Sören Holmberg och Lennart Weibull

Sören Holmberg och Lennart Weibull Den förändrade alkoholopinionen Den förändrade alkoholopinionen Sören Holmberg och Lennart Weibull En av de stora frågorna i den svenska EU-debatten under -talets första år gällde alkoholpolitik. När Sveriges

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 på gymnasiet. 2006 i Västernorrland

Drogvanor. årskurs 2 på gymnasiet. 2006 i Västernorrland Drogvanor årskurs 2 på gymnasiet i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

Kommunikationsplan för insatser mot langning i Västra Götalands län 2012

Kommunikationsplan för insatser mot langning i Västra Götalands län 2012 Kommunikationsplan för insatser mot langning i Västra Götalands län 2012 Kommunikationsutmaning/syfte Bakgrund Effekt/önskat resultat Kommunikationsmålgrupp/mottagare Övergripande mål - motverka och minska

Läs mer

INFOBLADET. Engagerade Effektiva Tillgängliga

INFOBLADET. Engagerade Effektiva Tillgängliga INFOBLADET östgötapolisen redaktör: Annika Manninen, informatör ansv. utgivare: Annsofie Bondesson, informationsdirektör Materialet till Infobladet skickas till mailto:annika.manninen@polisen.se senast

Läs mer

ANDT-strategi för Söderhamns kommun 2015 2019. ANDT Alkohol Narkotika Dopning Tobak

ANDT-strategi för Söderhamns kommun 2015 2019. ANDT Alkohol Narkotika Dopning Tobak ANDT-strategi för s kommun 2015 2019 ANDT Alkohol Narkotika Dopning Tobak ANDT-strategi, innehåll Innehåll Sid. Bakgrund 3 5 Sammanfattning 6 Alkoholkonsumtion 7 Intensivkonsumtion alkohol 8 Högkonsumtion

Läs mer

Kontrollköp av folköl och tobak

Kontrollköp av folköl och tobak Kontrollköp av folköl och tobak Kan du se vem som har fyllt 18 år? Visst är det svårt att bedöma en persons ålder bara på utseendet? SVAR. Övre raden från vänster till höger: 18 år, 17 år, 21 år, 17 år.

Läs mer

Välfärdsredovisning Bräcke kommun 2014. Antagen av Kf 57/2015

Välfärdsredovisning Bräcke kommun 2014. Antagen av Kf 57/2015 Välfärdsredovisning Bräcke kommun 2014 Antagen av Kf 57/2015 Innehåll 1 Inledning... 1 1.1 Vad är folkhälsa?... 1 1.2 Varför är det viktigt att förbättra folkhälsan?... 2 2 Fakta och statistik... 3 2.1

Läs mer