M BLERAR OM 2/10 NÄRINGSLIVET. Hållbar anpassning ger lönsam framtid. Norsk gas gör LKAB grönare. Klimatgurun Jeffrey Sachs i exklusiv intervju

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "M BLERAR OM 2/10 NÄRINGSLIVET. Hållbar anpassning ger lönsam framtid. Norsk gas gör LKAB grönare. Klimatgurun Jeffrey Sachs i exklusiv intervju"

Transkript

1 2/10 En tidning från PricewaterhouseCoopers för stora internationella företag och organisationer HON ÄR IKEAS ETISKA VÄKTARE NÄRINGSLIVET TEMA DEN STORA OMSTÄLLNINGEN Klimatgurun Jeffrey Sachs i exklusiv intervju ERICSSON: MER IT MINSKAR UTSLÄPPEN Norsk gas gör LKAB grönare M BLERAR OM Hållbar anpassning ger lönsam framtid Dammsugaren med flera liv [s.15] Nya utsläppskrav kan knocka industrin [s.10] Matnyttig redovisning [s.30]

2 [s.23] [s.19] [s.28] [s.20] PricewaterhouseCoopers är Sveriges ledande företag inom revision och rådgivning med medarbetare och kontor på 125 orter. Kunder och klienter utgörs av cirka företag och organisationer inom privat och offentlig sektor. PricewaterhouseCoopers erbjuder branschorienterade tjänster inom revision, redovisning, skatt, corporate finance, riskhantering och annan revisionsnära rådgivning. PricewaterhouseCoopers Sweden ingår i PricewaterhouseCoopers som är ett av världens största nätverk inom revision och rådgivning med över medarbetare i 151 länder världen över. Med Agenda vill vi ge aktuell information inom de områden där vi agerar. Tidningen vänder sig framför allt till stora och internationella företag och organisationer. För ägarledda, mindre och medelstora företag producerar vi tidningen INPUT. REDAKTION: Ansvarig utgivare: Åke Danielsson, Redaktör: Ewa Fallenius, tel Design: Appelberg, Omslagsfoto: Daniel Pedersen Tryckeri: Trydells Utgivning: Fyra gånger per år Upplaga: Prenumerationsärenden: [s.6] I varje nummer: Ledare [s.3] Notiser [s.4] Redovisning [s.30] Skatt [s.32] Krönika [s.36] Innehåll 2.10 [s.6] Jeffrey Sachs medicin för klimatet Klimatgurun vill att staten hjälper företagen till bättre teknik. [s.10] Nya utsläppsrätter blir kostsamma Det nya systemet för utsläppsrätter kan bli en obehaglig överraskning för industrin. [s.12] Naturgas minskar LKAB:s växthusgas Med hjälp av naturgas kan LKAB minska koldioxidutsläppen. [s.14] Klimatmärkt mat dröjer En särskild klimatmärkning är inte aktuell. I stället tas klimatet in i befintlig miljömärkning. [s.16] Ericssons IT-dröm ska rädda klimatet Teknik är lösningen på klimatproblematiken, enligt Ericsson. [s.19] Mer effekt i träden Sveaskog ska få skogen att binda mer koldioxid. [s.20] Kemikonkurrenter hjälper varandra Perstorp samarbetar med konkurrenterna när producentansvaret blir större. [s.23] Hon slår vakt om IKEA-etik Jeanette Skjelmose ser till att Ikea håller sig till devisen less is more. [s.26] Vin för miljömedvetna Domaine Wines ser över hela tillverkingskedjan och lanserar det koldioxidneutrala vinet. [s.28] Medarbetare blåser i visselpipan Med ett whistle-blower-system blir det lättare att upprätthålla etiken. Det här numret av Agenda följer med som bilaga i Veckans Affärer. Nästa nummer av Agenda kommer ut i oktober och handlar om samhällets strukturrationalisering och förnyelse. För en gratis prenumeration av tidningen maila: Testa att ändra den repliken till 0en fi lm som utspelat sig på jorden. Carina Lundberg Markow på sidan Kina och USA nyckeln i klimatarbetet Miljoner ton koldiox, Kina USA Ryssland Indien Japan Tyskland Kanada Storbritannien Sydkorea Iran Om man på allvar vill få ned koldioxidutsläppen måste man få med sig Kina och USA. Tvivlar någon så ta en titt på tabellen här bredvid. Kina gick 2007 om USA som det land som släppte ut mest koldioxid, drygt 6000 miljoner ton (vid konsumtion av energi), enligt US Energy Information Administration. Som jämförelse kan nämnas Sveriges knappa 57 miljoner ton. Om Sverige blev helt koldioxidfritt i morgon skulle de totala utsläppen i världen minska med 0,2 procent. Källa: US Energy Information Administration 2 agenda PricewaterhouseCoopers 2/2010

3 LEDARE Gröna hjältars tid är förbi Genom samarbetet bidrar vi väsentligt till att minska koldioxidutsläppen i Europa. Det känns väldigt roligt, säger Lars-Eric Aaro, koncernchef för LKAB, om det nya järnverk som företaget planerar att bygga i Norge och som ska minska koldioxidutsläppen vid framställning av stål med 70 procent. Det är säkert angeläget för LKABs vd att få bidra till minskade utsläpp i Europa. Men det är också så att investeringar som den i Norge är en förutsättning för LKAB:s långsiktiga överlevnad. Kunder, ägare, leverantörer, lagstiftare, anställda alla som har relationer med företaget kommer att kräva att LKAB agerar för klimatets bästa. Annars går det inte att sälja järnmalm i framtiden. Det här är också utgångspunkten för Agendas tema. Hållbarhet som en självklar del av framtidens företagande, som en förutsättning för att vara med och konkurrera i en värld väl medveten om att Jordens resurser inte är oändliga. Tiden är förbi då det gick att spela grön hjälte i näringslivet, det ger inga extra pluspoäng längre. Det tas för givet. Vi har också velat komma runt de vackra ord som ofta omgärdar företagens hållbarhetsarbete: Vad gör ni i praktiken? har varit huvudfrågan när Agenda har besökt svenska storföretag som Ericsson (s 16), Perstorp (s 20), Electrolux (s 22) och Ikea (s 23). Men vi har också lyft blicken lite högre. På sidan 6 möter du Jeffrey Sachs, en av världens mest inflytelserika personer i hållbarhetsfrågor. Han är inte särskilt imponerad av det globala klimatarbetet. De företag som mot förmodan fortfarande inte har förstått att hållbarhetsfrågorna är på allvar bör läsa vad PricewaterhouseCoopers Martin Gavelius säger på sidan 10. EU:s nya klimatpolitik kan bli väldigt kostsam för de företag som inte förmår anpassa sig. Och det handlar inte om kostnader i form av tappad grön hjältegloria. Det handlar om det som syns på sista raden i resultaträkningen. Trevlig läsning! Åke Danielsson Ansvarig utgivare GENERATIONSSKIFTE EN HET FRÅGA Nästan hälften av Sveriges familjeföretagare med aktiebolag är 50 år eller äldre och 18 procent är 60 år eller äldre. Goda villkor för ägarskifte är därför en högaktuell politisk prioriteringsfråga och den internationella trenden går mot lägre beskattning av entreprenörskap. Det var ett av budskapen från Krister Andersson, chef för skatteavdelningen på Svenskt Näringsliv, under seminariet Transfer of Ownership in Private Business tidigare i år. Seminariet behandlade olika aspekter av generationsskiften alltifrån skatter och fi nansiering till succéfaktorer vid ägarskiften och emotionella frågor i ägandet av familjeföretag. Leif Melin, professor vid forskningscentrumet CeFEO och Internationella Handelshögskolan i Jönköping, framhöll att den viktigaste frågan för ett lyckosamt generationsskifte var förståelse för att det tar tid och kräver noggrann planering. Åsa Björnberg, doktorand från London School of Economics, redovisade en studie av skillnader i den emotionella kopplingen till familjeföretaget. Bland annat framgick att den emotionella kopplingen är betydligt starkare i latinska länder, som Spanien, än i Sverige. Seminariet, som samlade totalt 130 deltagare från 19 länder, arrangerades av Centre for Family Enterprise and Ownership (CeFEO) vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping och Svenskt Näringsliv i samarbete med PricewaterhouseCoopers och Gärde Wesslau Advokatbyrå. 2/2010 PricewaterhouseCoopers agenda 3

4 NOTISER SEMINARIUM OM KINA SOM TILLVÄXTMARKNAD FOTO: NORDICPHOTOS GRI-certifi erad utbildning Nu startar PwC Academy kurser i hur redovisningsriktlinjerna GRI - Global Reporting Initiative ska tillämpas. GRI har licensierat PricewaterhouseCoopers i Sverige och Danmark att förmedla certifi katutbildning i Norden. Tidigare har PricewaterhouseCoopers översatt GRI:s redovisningsramverk till svenska. Efter två dagars utbildning får deltagarna ett kurscertifi kat utfärdat av GRI. Den första GRI-certifi erade utbildningen genomförs på PricewaterhouseCoopers kontor i Hellerup, Köpenhamn, den 7-8 juni och nästa kurs hålls på PricewaterhouseCoopers kontor i Stockholm den september Se: I PricewaterhouseCoopers seminarieserie Börs företagsvåren 2010 ingick Kinaforum Nya utmaningar på världens största tillväxtmarknad. Sveriges före detta ambassadör i Kina, Börje Ljunggren, inledde seminariet och efterföljdes av Per-Olof Björk och Hans Calminder från Ericsson som talade om sina erfarenheter av Ericssons etablering på den kinesiska marknaden. Deltagarna hade samtliga ett konkret intresse för Kina och stod i begrepp av att etablera sig alternativt utöka sin närvaro i Kina. Man inser riskerna, man ser svårigheterna, men man ser framförallt tillväxten och möjligheterna beerättade Magnus Rembacken, från PricewaterhouseCooperse med stor erfarenhet av att göra förvärv i Kina. PricewaterhouseCoopers är en av de ledande finansiella rådgivarna i Kina och blev 2009 utnämnt till den bästa finansiella rådgivaren i Kina av China Mergers & Acquisitions Association. Vill du komma i kontakt med China Desk: Susanne Ragvald Fin belöning till hållbarhetsarbete Vem är bäst i världen på att forska kring hållbarhet? Vilka är världens mest hållbara städer? Vem rapporterar hållbarhetsarbete bäst? Utdelningen av ett av de fi naste priserna i hållbarhetsarbete, Globe Award, gick av stapeln den 29:e april i Stockholm. Juryns ordförande är Lars-Olle Larsson från Pricewaterhouse- Coopers. Läs mer om vinnarna på VINNARE: Sustainability Reporting: CLP Holdings Ltd (Hongkong). Research: Antrix Corporation. Innovation: MAS Intimates Ltd (Sri Lanka). Träffa Pricewaterhouse- Coopers i Almedalen Under Almedalsveckan i Visby organiserar PricewaterhouseCoopers ett antal seminarier på temat Den demografiska utmaningen. Läs mer om programmet på event/list/2010 eller se Historiskt lågt avkastningskrav på aktiemarknaden I takt med det senaste årets börsuppgång har marknadens krav på avkastning minskat markant. Det visar PricewaterhouseCoopers årliga undersökning av riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Enligt experterna som deltar i studien uppgår minskningen till hela 15 procent jämfört med föregående år. Riskkapitalisterna är den grupp som har sänkt sina krav mest. Studien visar även att de allra fl esta bedömarna är överens om att börsuppgången fortsätter under Se FOTO: ISTOCKPHOTO 4 agenda PricewaterhouseCoopers 2/2010

5 tema/den stora omställningen Klimatomställning ger affärsmöjligheter Agenda undersöker denna gång hur Sveriges storföretag hanterar omställningen till ett hållbart samhälle. Den inledande undersökningen ger ett glädjande besked: energi- och klimatomställningen skapar först och främst nya affärsmöjligheter. Text Göran Lind illustration istockphoto Krav från kunder och lagstiftare är drivkrafterna bakom företagens anpassning och omställning till klimat- och miljöfrågorna samt företagens sociala ansvarstagande. Det svarar nästan åtta av tio företag i en undersökning som gjorts med 100 ekonomi/finanschefer och 100 administrativ chefer i landets största företag. Den näst viktigaste driftkraften är krav från ägare/investerare, stärkandet av varumärket, möjligheter till ökad lönsamhet samt till konkurrens och marknadsfördelar. Marknaden och kunderna som den viktigaste faktorn går igen också i andra frågor. Utveckling av nya produkter och tjänster är det som flest företag (66 procent) anger som en prioriterad del i anpassningen till klimat, miljö och socialt ansvar de kommande fem åren. Tvåa på samma lista är hantering av energifrågor, som drygt hälften av företagen anser vara en viktig del av omställningsarbetet. Merparten av företagen (65 procent) tycker också att en energi- och klimatomställning skapar affärsmöjligheter, endast 5 procent anser att omställningen bara skapar kostnader för företaget. Hur högt upp på agendan hamnar då omställningsfrågorna hos företagen? Det varierar, i hälften av företagen ingår frågor om klimat, miljö och socialt ansvarstagande i affärsplanen. Drygt åtta av tio företag anser att frågorna är viktiga. Samtidigt svarar ca 60 procent att klimat- och miljöfrågor samt frågor om socialt ansvarstagande inte påverkat affärsstrategierna under de senaste två åren. Hela rapporten från PricewaterhouseCoopers finns på Analytikerna betyder minst (Företagens drivkrafter för omställningsarbetet) Krav kunder 78% Krav lagstiftare 77% Krav ägare/investerare 72% Möjlighet ökad lönsamhet 71% Möjlighet till konkurrens och marknadsfördelar 69% Skapa ett starkare varumärke 67% Krav medarbetare 61% Möjlighet att minska affärsriskerna 57% Öka attraktionskraften för nya medarbetare 56% Ökat börsvärde 48% Krav från analytiker 20% 2/2010 PricewaterhouseCoopers agenda 5

6 tema/den stora omställningen Hållbarhetsgurun Jeffrey Sachs: Hjälp företag till ny teknik De globala klimatförhandlingarna har fel fokus. Länderna borde i stället ta fram strategier för hur de ska hjälpa företagen att få fram ny teknologi som kan minska utsläppen. Det säger den amerikanske nationalekonomen Jeffrey Sachs, en av världens mest inflytelserika personer i hållbarhetsfrågor, i en exklusiv intervju med Agenda. Text Annika Danielsson foto scanpix, corbis J Jeffrey Sachs är en av världens mest välrenommerade nationalekonomer. Två gånger har han funnits med på Time Magazines lista över världens hundra mest inflytelserika personer. Han är speciell rådgivare till FN:s generalsekreterare och chef för Earth Institute vid Columbiauniversitetet i New York. Därifrån sprider han kunskap om hur fattigdomen på jorden kan utrotas och hur vi kan åstadkomma en hållbar utveckling i världen. Om detta föreläser han och har skrivit hundratals artiklar och även böcker, bland dem bästsäljarna The End of Poverty och Common Wealth, Economics for a Crowded Planet, där han diskuterar hur vi kan uppnå fred och hållbar utveckling på en alltmer befolkad planet där kampen om naturresurserna hårdnar. Hans expertkunskaper är hett efterfrågade. Jeffrey Sachs jobbar jämt och tillbringar en stor del av sin tid på resor världen över för att ge råd till regeringar, företagsledare och internationella organisationer. Den brittiska tidningen The Economist beskrev honom för några år sedan som mannen som skulle orsaka en märkbar minskning av mängden producerad statistik i världen om han skulle pensionera sig, vilket tidningen i och för sig tvivlar på att han någonsin kommer att göra. Jeffrey Sachs agerar i turbofart och spiller inte en sekund av dagen. Agenda får intervjua honom när han är på väg till jobbet på Manhattan till fots. Det är den stora fördelen med New York, att det är en stad man kan promenera i. New York har det lägsta antalet bilägare bland USA:s större städer och utsläppen är en fjärdedel av det amerikanska medelvärdet, säger han. Klockan är halv nio på morgonen, men Jeffrey Sachs har redan varit i gång sedan fyra på morgonen. Då går han vanligtvis upp och inleder dagen med att ringa och mejla runt världen. Jag har kontakt med Kina, Indien, Afrika och Europa, där vi har olika projekt och arbeten. På kvällarna har jag videokonferenser med andra delar av världen. Mina dagar tillbringar jag antingen på flygplatser på resande fot eller så är det långa arbetsdagar hemma. Jag tycker mycket om mitt arbete. Det är spännande, men antalet problem i världen oroar mig mycket, säger han. På frågan om när han sover svarar han med ett skratt: Well, det finns tid till det också. Ibland kollapsar jag tidigt på kvällen. Klimatförändringar, begränsad tillgång på olja och konkurrensen mellan västvärlden och Kina om jordens resurser är några faktorer som gör att vi står inför en ny teknologisk era, slår Jeffrey Sachs fast. EU:s mål att minska utsläppen med 20 procent till år 2020 tycker han är ambitiöst, men mycket viktigare än siffran är hur man ska göra för att nå dit. Regeringar, industrin och samhället i stort måste ha en mycket klarare idé om hur dessa mål ska uppnås, hellre än att argumentera om olika procentsatser. Med andra ord, Europa behöver en strategi för hur man ska minska koldioxidutsläppen från sina kraftanläggningar, elektrifiera sitt transportsystem och bygga anläggningar för att lagra koldioxid. Detta kräver speciella teknologier, där företagen som utvecklar dem behöver incitament och hjälp från staten. I USA har vi en lös siffra, 17 procents minskade utsläpp med utgångspunkt från år 2005, men inte heller USA har någon strategi för hur det ska gå till. Det finns massor av idéer, men vi har ingen teknologistrategi, säger han. Företagen fattar självklart själva beslut huruvida de vill göra investeringar i ny teknologi som ger lägre koldioxidutsläpp, men om man bara lämnar det till företagen kommer inget att hända, påpekar Jeffrey Sachs. Företag behöver klara incitament. 6 agenda PricewaterhouseCoopers 2/2010

7 De som blir förlorare är de som låtsas som om ingenting har hänt eller som lobb ar för att förhindra handling. 2/2010 PricewaterhouseCoopers agenda 7

8 Halva USA förkastar grundläggande vetenskap, vilket är ett resultat av undermålig skolundervisning. Jeffrey Sachs som fick Kunskapsprisets internationella hederspris Systemet med utsläppsrätter som främjas i Europa är ett ofullständigt system som inte ger någon vidare klar signal. I stället behövs omfattande anslag till forskning och utveckling, som i stor utsträckning bör finansieras med allmänna medel. Staten borde också ta en större aktiv del i demonstrationsprojekt för exempelvis koldioxidlagring och bygga nödvändig infrastruktur för den nya teknologin. För detta behövs en allomfattande strategi snarare än en fri marknad eller en marknad där man använd er koldioxidskatt för att komma till rätta med problemen. Det räcker inte. Det krävs nya former av samarbeten. Vi måste bli mer specifika med detta nu, sektor för sektor. Speciellt när det gäller kraftindustrin, bilindustrin och stadsplaneringen. Vi kommer att finna många intressanta möjligheter, säger Jeffrey Sachs. Företag som jobbar med till exempel soloch vindkraft kommer att bli globala vinnare, spår Jeffrey Sachs, liksom företag som producerar elbilar. Uppskattningsvis 30 modeller av elbilar kommer att lanseras på marknaden de närmaste två åren. Många företag är med, alla använder olika strategier och vi vet inte vem som vinner, men denna typ av konkurr ens är extremt hälsosam. De som blir förlorare är de som låtsas som om ingenting har hänt eller som lobbar för att förhindra handling. USA har flera exempel, några av de stora oljebolagen går i täten och försöker hejda detta. Det kommer att sluta med att de förlorar. Globala överenskommelser kommer att vara viktiga, men nyckeln är detaljerade strategier, framhåller Jeffrey Sachs. Här kommer det att krävas hårt arbete. Vi måste förstå att vi inte bara pratar om utsläppsmål och handel med utsläppsrätter som används i Europa, vi pratar om en teknologisk översyn av våra samhällen, när det gäller energi, transporter, stadsplanering och så vidare. Det är problemets kärna. Det handlar om många år av föränd - r ing. Bilarna vi använder nu har en livslängd på 25 år, kraftanläggningar en livslängd på år, så vi pratar om mycket långlivad infrastruktur. Därför måste vi vara ihärdiga och bestämt peka i rätt riktning de kommande 25 åren. Efter FN :s klimatmöte i Köpenhamn förra året var Jeffrey Sachs som många andra besvikna på det icke förpliktigande slutdokumentet. I en artikel i Project Syndicate A World of Ideas, där Jeffrey Sachs medverkar regelbundet, skriver han att hans bestående bild från mötet är president Barack Obamas framträdande på en presskonferens där denne tillkännager en överenskommelse som bara fem länder då hade sett, för att sedan skynda till flygplatsen för att hinna tillbaka till Washington innan en väntad snöstorm bryter ut. Han upprörs över att USA i dokumentet inte nämner några avsikter att fortsätta delta i internationella klimatförhandlingar under 2010, sannolikt för att Barack Obama inte vill hamna i några impopulära förhandlingar under höstens kongressval. Om USA inte deltar i fortsatta klimatförhandlingar kommer Obama att göra mer skada än till och med George W. Bush när det gäller det internationella systemets miljölagar, skriver Jeffrey Sachs i Project Syndicate. Barack Obama stöter på samma problem som USA alltid haft, nämligen att det amerikanska folket inte förstår utmaningen med klimatförändringarna. Halva landet förkastar grundläggande vetenskap, vilket är ett resultat av undermålig skolundervisning. Många amerikanska delstater har också mycket stora intressen i kol och det gör att presidentens parti, likaväl som oppositionen, är rädda för en slutgiltig handling. Man vill heller inte vidta åtgärder som kan få USA att hamna i ett strategiskt missgynnsamt läge gentemot Kina. Klimatfrågan har, enligt Jeffrey Sachs, behandlats i skymundan i kongressen. Det har förhandlats med lobbyister, man har kohandlat med senatorer, men man har inte talat ordentligt om den med det amerikanska folket än. Inte heller president Obama har tagit tillfället i akt. Utan folket bakom sig kommer USA att fortsätta vara en allvarlig broms när det gäller globala lösningar. Det goda är förstås att vi har en president som tror på handling och dessutom en nobelpristagare som energi minister som också tror på handling. Men vi har inte amerikaner i senaten som är beredda att stödja handling. Vi kommer att behöva bättre ledarskap när det gäller att förklara för allmänheten, en bättre plan och en klar story. Dit har vi inte nått än, avslutar Jeffrey Sachs. u 8 agenda PricewaterhouseCoopers 2/2010

9 Så påverkas vi av klimatomställningen Är klimatomställningen ett hot eller en möjlighet? Agenda pratade med tre olika branscher med olika förutsättningar, men gemensamt är att ingen klarar sig undan nyordningen. text anna gullers 1. Hur har branschen anpassat sig till klimatomställningen? 2. Vilka nya krav ställs de kommande åren? 3. Kan klimatomställningen bli en konkurrensfördel för svenska företag? I så fall, hur? 2/2010 PricewaterhouseCoopers Tomas From Svemin branschförening för gruvor mineral- och metallproducenter 1. För vår bransch gäller det att följa de politiska beslut som rör området. Främst handlar det ju om åtgärder i energisektorn, som utsläppsrätter, eftersom vi förädlar råvaror och el till produkter. Men de politiska styrmedel vi får att rätta oss efter innebär ofta kännbara kostnader som kan hota företagens existens i Sverige. Vi har ju inte möjlighet att vältra över extrakostnader på kunderna eftersom priserna är globala och vi konkurrerar med branscher med andra regelverk. 2. Det är lite oklart. Men med ökade politiska klimatambitioner blir det ännu tuffare ska ett nytt system för utsläppsrätter sjösättas. De ökade elpriserna kan leda till kolläckage och hota produktionen i Europa. Risken är att den elintensiva industrin flyttar till andra delar av världen för att slippa kostnaderna för utsläppsrätterna och de indirekta effekterna på elpriserna. 3. I dagsläget finns ingen konkurrensfördel med klimatfrågan för våra branscher med tanke på de politiska styrmedlen. Håkan Friberg Sweship Sveriges redareförening 1. Vi har inte fått några nya regler kring CO 2 än. Vi är för stränga regelverk under förutsättning att de är internationella. Vi har nya regelverk kring utsläppen av svavel och kväve. Problemet är att dessa regler är regionala för Secaområdet (Östersjön, Västerhavet och ner till Engelska kanalen). Vår marknad är global och det blir ett problem om det är mycket dyrare att verka från exempelvis Sverige. Jan Svärd Plast- och kemiföretagen 1. Vi har intensifierat arbetet med hållbara lösningar, både för oss själva och för våra kunder. Bland annat så arbetar vi mycket med lösningar som spar vatten-, massa- och energiresurser för våra kunder. Mycket av vår verksamhet i kemibranschen handlar om att vara underleverantörer till andra industrier, så man kan säga att vi hjälper andra branscher att anpassa sig till klimatomställningen. Det som oroar oss är att elpriserna stigit rejält i Sverige och det påverkar vår konkurrenskraft. 2. Även om det inte blev något avtal i Köpenhamn kommer det att bli en skärpning även för rederibranschen framöver, det är helt klart. Men det finns ju även regelverk kring annat, som vattenutsläpp, bland annat toalettavfall och slam allt är reglerat. I svenska vatten ökar kryssningstrafiken och frågan är hur man ska hantera dessa utsläpp. Kring Östersjön finns bra mottagningsanordningar för avfallet, men frågan är vem som ska ta hand om vad. Hamnar, redare och myndigheter måste samarbeta bättre. Ett sådant arbete är på gång. Men sanktioner och kontrollfunktioner måste fungera bättre. 3. Svensk sjöfart ligger långt framme på hållbarhetsområdet: bland annat använder vi lågsvavlig olja i våra nära vatten, i svenska hamnar kan man tömma avfall, vi kan följa fartyg vad de gör och var de finns osv. I vissa segment har vi faktiskt en konkurrensfördel: kunderna inom trä- och pappersexport, till exempel, kräver transportörer med lågsvavlig olja. 2. Det som händer framöver är att vi letar efter nya förnybara råvarubaser, till exepmel skogsråvara för kemiindustrin. Det blir också viktigare att produkterna inte bara ska kunna återanvändas utan att de tillslut ska kunna användas som energi. Det räcker inte längre att våra nya produkter är tekniskt bättre vi vill också att de ska stödja en mer hållbar framtid. Vi har också krav på oss att förklarar vilka koldioxidavtryck vi gör. 3. Det har definitivt inneburit nya affärsmöjligheter och konkurrensfördelar, för oss i Sverige. Men hållbarhet är lika hett i Brasilien som i USA. Jag tror det är en framgångsfaktor för alla i vår bransch här gäller det att hänga med om man vill vara kvar. agenda 15

10 tema/den stora omställningen Nya klimatkrav kan ge kostnadschock för industrin Från 2013 gäller nya regler för handeln med utsläppsrätter för koldioxid inom EU och effekterna kan bli en obehaglig överraskning för många företag. I kombination med 20 procents minskning av koldioxidutsläppen inom EU, ökad tillväxt och en minskad andel kostnadsfria utsläppsrätter kommer det sannolikt att innebära stigande elpriser. Text Göran Lind Foto gettyimages 10 agenda PricewaterhouseCoopers 2/2010

11 Många företag är inte medvetna om effekterna, framför allt när det gäller energikostnaderna. CO2 Från och med 2013 förändras systemet för handel med utsläppsrätter, EU ETS (emission trading system). I stället för tilldelningsprinciper som grundas på historiska utsläpp införs ett system där företagens olika industriella processer jämförs med ett riktmärke grundat på de tio bästa procenten i varje bransch. Fler växthusgaser och fler branscher, bland andra flyget, kommer att omfattas av systemet. Det är en mycket större komplexitet i tilldelningsprinciperna i det nya systemet och jag tror att många företag inte är medvetna om effekterna, framför allt när det gäller energikostnaderna, säger Martin Gavelius, ansvarig för Energy & Utilities på PricewaterhouseCoopers i Sverige. 2/2010 PricewaterhouseCoopers Bakgrunden är EU:s beslut från december 2008 att koldioxidutsläppen inom unionen ska minska med 20 procent fram till Dessutom fastställdes att 20 procent av energikonsumtionen ska komma från förnybara energikällor och att energieffektiviteten ska förbättras med 20 procent. Industrins andel av den 20-procentiga minskningen av koldioxidutsläppen ska bland annat uppnås genom en förändring av utsläppsrättssystemet, EU ETS. Dels genom ett gemensamt tak för koldioxidutsläppen, dels genom att införa auktionering av utsläppsrätterna. Handeln med utsläppsrätter har varit igång sedan 2005 men har hittills inte haft någon större finansiell effekt på industrin. Systemet var fram till 2007 en testperiod. Den andra perioden som startade år 2008 har i hög utsträckning påverkats av finanskrisen och dessutom har produktionen minskat och därmed energiåtgången i lågkonjunkturen. Därför har industrin inte upplevt utsläppsrätterna som en kostnadsbörda och det har varit lågt fokus på omställning och koldioxidreduktion, säger Martin Gavelius. Kombinationen med en 20-procentig minskning av koldioxidutsläppen, ökad produktion och minskad andel kostnadsfria utsläppsrätter kan betyda stigande priser för utsläppsrätter och högre elpriser. Något som i sin tur kan få betydande konsekvenser i form av kraftiga kostnadsökningar för delar av svensk industri. Dessutom kommer andelen gratis tilldelade utsläppsrätter successivt att minska för att från och med år 2027 helt vara borta då alla utsläppsrätter kommer att auktioneras ut. Bolag inom handelssystemet, främst bas- och energiindustrin, måste redan nu identifiera möjligheter och hot som de nya reglerna inom handelssystemet kommer att innebära och lägga upp strategier för hur man ska hantera de nya reglerna. Man måste undersöka vilka reduktionsmöjligheter som är effektiva och hur företagets energistrategi kommer att påverkas. De bolag som kommer på den smartaste lösningen för att reducera koldioxidutsläpp blir belönade, fortsätter Martin Gavelius. Tanken bakom utsläppsrättssystemet är att minskningen av koldioxidutsläppen ska ske där det är kostnadseffektivast, mest klimateffektivitet för pengarna helt enkelt. Men samtidigt som systemet prisas för att vara ekonomiskt rationellt finns en stark kritik mot att EU så ensidigt ställer krav på industrin. Motsvarande system saknas i övriga delar av världen, USA inkluderat. Det är uppenbart att Europas tunga industri kommer att få en kostnadsnackdel och att även insatsvaror kommer bli dyrare för övrig industri. Lika uppenbar är risken att produktion flyttas utanför EU och med den flyttar också klimatproblemet. Därför diskuteras nu olika typer av kompensation fakta MARTIN GAVELIUS BOR: Nacka ÅLDER: 49 FAMILJ: Hustrun Kristina, dottern Marianne och taxen Flores FRITIDSINTRESSEN: Fiske, skidåkning, klassisk musik och film Så förändras EU:s utsläppsrättssystem Handel med utsläppsrätter för kol dioxid omfattar idag drygt 730 svenska anläggningar inom industri och energiproduktion. Totalt omfattas cirka anläggningar inom hela EU motsvarande cirka 40 procent av de totala utsläppen av koldioxid inom unionen. De viktigaste nyheterna i utsläppshandeln från och med år 2013 är: EU-gemensamt tak för utsläppen År 2013 ersätts nationella allokeringsplaner av ett gemensamt tak för alla medlemsländer. Auktionering Auktionering av utsläppsrätter kommer att öka successivt i omfattning med sikte på att gälla 70 procent av det totala antalet utsläppsrätter år 2020 och 100 procent år Fler gaser och sektorer Utsläpp av koldioxid från petrokemisk industri, ammoniak- och aluminiumtillverkning kommer att inkluderas, liksom utsläpp av dikväveoxid från produktion av salpetersyra, adipinsyra och glyoxalsyra. CCS Kolinlagring Avskiljning och lagring av koldioxid i geologiska formationer kommer också att omfattas i syfte att snabbare minska utsläppen. Koppling till andra handelssystem EU-kommissionen är angelägen om att koppla EU:s handelssystem till andra länders eller regioners system, att det finns ett globalt pris på koldioxidutsläpp. Källa: Naturvårdverket Läs mer på TRANSPORTSÄTT TILL JOBBET: Saltsjöbanan, tunnelbana ARBETSUPPGIFTER PÅ PWC: Branschansvarig Energy & Utilities kontaktuppgifter: Telefon: agenda 11

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället Corporate Responsibility vem bryr sig? Om vår roll i samhället 2 Corporate Responsibility Innehåll Jag kompromissar inte om jämställdhet 4 Håkan Buskhe, E.ON Nordics nye koncernchef, ger raka svar. Mångfald

Läs mer

STÅLJÄTTEN. tror på förvärv 3/08 OLD MUTUAL INKRÄKTAREN SOM VÄNDE SKANDIA UTSKOTT SKA HÅLLA KOLL PÅ REVISIONEN

STÅLJÄTTEN. tror på förvärv 3/08 OLD MUTUAL INKRÄKTAREN SOM VÄNDE SKANDIA UTSKOTT SKA HÅLLA KOLL PÅ REVISIONEN 3/08 En tidning från Öhrlings PricewaterhouseCoopers för stora internationella företag och organisationer TEMA TRANSAKTIONER Prenumerera på Agenda utan kostnad! Se kupong på sidan 2 OLD MUTUAL INKRÄKTAREN

Läs mer

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling Socialdemokraterna 2012-07-05 Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling RAPPORT 2 (46) Förord Sverige är idag ett av världens mest öppna, exportberoende och innovativa länder. I den stenhårda internationella

Läs mer

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Energiföretagaren Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Denna faktaskrift är framtagen i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

miljö energi HÅLLBARHET SPARA ENERGI I VINTER SMARTA ELNÄT MINSKAR KOSTNADER GRÖN DESIGN LUND MILJÖKOMMUNEN JAN ELIASSON OM MILJÖMÅL MÄRKTA FÖNSTER

miljö energi HÅLLBARHET SPARA ENERGI I VINTER SMARTA ELNÄT MINSKAR KOSTNADER GRÖN DESIGN LUND MILJÖKOMMUNEN JAN ELIASSON OM MILJÖMÅL MÄRKTA FÖNSTER EN TEMATIDNING FRÅN SYDSVENSKA DAGBLADETS FÖRSÄLJNINGS AB energi miljö SPARA ENERGI I VINTER JAN ELIASSON OM MILJÖMÅL MÄRKTA FÖNSTER SMARTA ELNÄT MINSKAR KOSTNADER GRÖN DESIGN LUND MILJÖKOMMUNEN HÅLLBARHET

Läs mer

Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete?

Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete? Påverka eller påverkas Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete? Copyright 2011 KFUK-KFUM Sverige Text: Caroline Daly Form: Daniel Anundi KFUK-KFUM Sverige Box 2054 103 12 Stockholm Innehåll Gemensam framtid

Läs mer

Malmös nya mässa växer fram

Malmös nya mässa växer fram Midroc 1.2011 Mer än du tror Malmös nya mässa växer fram Bygget är i full gång i det expansiva området Hyllie i Malmö. Ett av Nordens största energiprojekt Under tre år har projektet förberetts för att

Läs mer

Sverige i nytt klimat våtvarm utmaning

Sverige i nytt klimat våtvarm utmaning Forskningsrådet Formas är en statlig myndighet som stödjer grund forskning och behovsstyrd forskning med höga krav på vetenskaplig kvalitet och relevans för berörda samhällssektorer. Det övergripande syftet

Läs mer

Att säga nej skickar negativa signaler

Att säga nej skickar negativa signaler nr 1 2014 En affärstidning från EY Rysk vinter Permafrost i affärsklimatet? Europas dyra nota Höga elpriser hotar industrin Anders Sundström om en politisk comeback: Att säga nej skickar negativa signaler

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Lektion 1 Hållbar utveckling

Lektion 1 Hållbar utveckling Lektion 1 Hållbar utveckling Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna.

Läs mer

En snabb kommersialisering av vågkraften. Hur klarar Fortum finanskrisen? Fortum 1 2009 EN TITT IN I FRAMTIDEN

En snabb kommersialisering av vågkraften. Hur klarar Fortum finanskrisen? Fortum 1 2009 EN TITT IN I FRAMTIDEN En snabb kommersialisering av vågkraften Fortum 1 2009 Hur klarar Fortum finanskrisen? EN TITT IN I FRAMTIDEN Hållbar energi formar framtiden Fortums energi underlättar livet för dagens och framtidens

Läs mer

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Kanske börjar allt med smörkniven. Den vi gör i slöjden. Doften av trä. Känslan av att skapa något. Stoltheten. Kanske är det här vår relation till skogen

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

ROTEN. Hur man skapar hållbar tillväxt genom trädplantering

ROTEN. Hur man skapar hållbar tillväxt genom trädplantering ROTEN till det goda Hur man skapar hållbar tillväxt genom trädplantering Agroforestry, som en del av ett klimatsmart jordbruk, är ett utmärkt sätt att bidra till att lösa trippelutmaningen att trygga livsmedelsförsörjningen,

Läs mer

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011 Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011 Innehåll Verksamhetsberättelse 1 Sveaskog i siffror 2011 2 Kommentar från styrelseordförande 3 Kommentar från vd 4 Uppdrag 6 Strategisk inriktning 8 Mål och

Läs mer

...är viktigt för tillväxten

...är viktigt för tillväxten ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS Medföljer som bilaga i Dagens Industri juni 2009 FÖRETAGANDE...är viktigt för tillväxten Med sikte på framtiden: Styrelsekraft

Läs mer

BÄST I VÄRLDEN på e-förvaltning

BÄST I VÄRLDEN på e-förvaltning 2/08 En tidning från Öhrlings PricewaterhouseCoopers för stora internationella företag och organisationer TEMA SAMHÄLLE MILJARDER SPARAS MED E-FAKTUROR SVENSKA CHEFER GER REINFELDT TUMMEN UPP STORA VINSTER

Läs mer

HÖGSPÄNT ENERGIPRISER DRABBAR SVAGA SVERIGE TIODUBBLAR SATSNINGARNA PÅ STAMNÄTEN. INTERVJUN LISA EMELIA SVENSSON ambassadör för blå tillväxt

HÖGSPÄNT ENERGIPRISER DRABBAR SVAGA SVERIGE TIODUBBLAR SATSNINGARNA PÅ STAMNÄTEN. INTERVJUN LISA EMELIA SVENSSON ambassadör för blå tillväxt INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 4 2014 INTERVJUN LISA EMELIA SVENSSON ambassadör för blå tillväxt MILJÖKRAV PRESSAR VATTENKRAFTEN ENERGIPRISER DRABBAR SVAGA KONTROLLRUMMET SOM STYR

Läs mer

KRAFTFULL DATAHALLEN SOM GER FJÄRRVÄRME MIKROELEN ÄNDRAR BALANSEN PÅ ENERGIMARKNADEN DEN GRÖNA FABRIKEN

KRAFTFULL DATAHALLEN SOM GER FJÄRRVÄRME MIKROELEN ÄNDRAR BALANSEN PÅ ENERGIMARKNADEN DEN GRÖNA FABRIKEN INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 2 2014 INTERVJUN JAN ROTMANS vill snabba på omställningen DEN GRÖNA FABRIKEN DATAHALLEN SOM GER FJÄRRVÄRME ENERGIEWENDE TAR NYA TAG KRAFTFULL MIKROELEN

Läs mer

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig globala studiehandledning utmaningar Globala utmaningar gör en annan värld möjlig 1 ett studie- och metodmaterial att använda i arbetet med internationella frågor Av Anna-Lena Lodenius för ABF är ett studiematerial

Läs mer

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus SCA Miljö- och socialt ansvar 2002 Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus 2 SCA:s Miljöredovisning 2001 har av FAR, föreningen för auktoriserade

Läs mer

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport Nr 1 2010 Future Transport Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Malm och Saxton leder nya trafikmyndigheterna

Läs mer

CSR Redovisning 2006. vem bryr sig? Om vår roll i samhället

CSR Redovisning 2006. vem bryr sig? Om vår roll i samhället CSR Redovisning 2006 vem bryr sig? Om vår roll i samhället Är det någon som bryr sig? 25 Sponsor för livet. Läs mer om vattenprovet på sid 25. 9 15 29 Läs om Anders Jonasson som i nionde generationen driver

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

RABASH WWW.RABASH.SE SUSTOPIA WWW.SUSTOPIA.SE SVERIGES EKOKOMMUNER WWW.SEKOM.SE VISION WWW.VISION.SE BLANDAT BOSTADSBOLAGET WWW.BOSTADSBOLAGET.

RABASH WWW.RABASH.SE SUSTOPIA WWW.SUSTOPIA.SE SVERIGES EKOKOMMUNER WWW.SEKOM.SE VISION WWW.VISION.SE BLANDAT BOSTADSBOLAGET WWW.BOSTADSBOLAGET. vännerna Caminovännerna är företag och organisationer som delar Caminos mål och värderingar. Vill du också synas här? Kontakta caroline@caminomagasin.se INREDNING & DESIGN KOSTERS TRÄDGÅRDAR WWW.KOSTERSTRADGARDAR.SE

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från FAR SRS

Hela denna bilaga är en annons från FAR SRS FÖRTROENDE i AFFÄRER En tidning från FAR SRS branschorganisationen för revisorer och rådgivare. Distribueras med Dagens Industri måndagen den 19 november. Två branscher blir en FAR SRS öppnar sektion för

Läs mer