Tolkningsövning över helt brev: Galaterbrevet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tolkningsövning över helt brev: Galaterbrevet"

Transkript

1 Tolkningsövning över helt brev: Galaterbrevet Tillkomstsituation Författare Att Paulus skulle vara författaren står för oss klart. Jämför vi Galaterbrevet med andra Paulusbrev ser vi att det har samma stil och språkbruk som dem andra (Betz 1979 : s1). Paulus teologiska argumentation i Galaterbrevet är typiskt Paulinsk både som metod och slutsats (Betz 1979 : s1). Om inte Paulus med sin teologiska och argumenterande stil är författaren till detta brev, så har han inte skrivit något av de så kallade Paulusbreven i Nya testamentet (Longenecker 1990 : lvii). Utifrån Gal 6:11 kan vi dock se att brevet är skrivet av en anställd skrivare (Betz 1979 : s1). Huruvida denna skrivare kopierade något som Paulus skrivit tidigare, renskrivit ett utkast eller varit delaktig i författandet är svårt att svara på, men ändå frågor som bör ställas (Betz 1979 : s1). Givetvis skilde sig olika skrivare åt, det fanns de som ord för ord det som blev dikterat för dem och de som formade meningarna mer fritt när de skrev (Longenecker 1990 : lx). Det fanns även de skrivare som fick i uppdrag att skriva kring ett ämne fritt (Longenecker 1990 : lx). Oavsett vilken metod skrivaren använde sig av så kan vi räkna med att skrivaren haft ett visst personligt inflytande på texten (Longenecker 1990 : lx) Datering I första korinterbrevet nämns den Galatiska församlingen och hur de har börjat en insamling till de kristna i Jerusalem på inrådan av Paulus. Antagligen har dessa instruktioner getts ganska kort tid innan första korinterbrevet skrivs (Schnele 2013 : s270). I Gal 2:10 finns indikationer på att insamlingen redan ägt rum (Schnele 2013 : s271), detta med tanke på att det inte finns någon oenighet mellan apostlarna och deras motståndare eller mellan apostlarna och kyrkorna som var inblandade i insamlingen (Schnele 2013 : s271). Med detta som grund, tillsammans med att insamlingen inte nämns utöver Gal 2:10, kan vi fastslå att insamlingen redan verkar ha ägt rum och fullföljts (Schnele 2013 : s271). I andra korinterbrevet 8:19 ser vi att Paulus nu hör till den grupp som senare ska åka och lämna insamlingen i Jerusalem (Schnele 2013 : s271). När Paulus senare skriver Romarbrevet så hävdar Paulus att insamlingens utförande är hans absolut högst prioriterade uppgift enligt Rom 15:25-27 (Schnele 2013 : s271) Under tidsperioden mellan det att Paulus skriver 1 Korinterbrevet och Romarbrevet verkar förhållandet mellan aposteln och Jerusalemsförsamlingen blivit mycket sämre (Schnele 2013 : s271). Antagligen på grund av hur Paulus hanterande situationen med Galatierna, där han även nämner Jakob som verkade i Jerusalem (Schnele 2013 : s721). Med detta resonemang som grund kan vi sätta in Galaterbrevet tidsmässigt efter de två korinterbreven och strax innan Romarbrevet (Schnelle 2013 : s271), eftersom det går att se en utveckling i polemiken mellan Paulus och Jerusalem genom breven. Då skulle brevets datering landa under hösten år 55 (Schnele 2013 : s271). 1

2 Adressater När Paulus skickar detta brev till Galatierna så skickar han det till mindre Asien (Betz s1). Galatierna blev nedslagna och Galatien blev övertaget när Romarna gick in i området efter några våldsamma strider 189 fkr (Betz 1979: s2). Dessa strider mynnade ut i att Galatierna förlorade och ställde sig vid sidan av Romarna (Betz 1979: s2) Detta gjorde att kulturen blev präglad av romersk kultur, men också av den hellenistiska (Betz 1979: s2). Folket som levde i Galatien var Kelter, en folkgrupp från Centraleuropa som flyttade och spred sig och till slut kom till mindre Asien (Longenecker 1990: lxii). Denna folkgrupp benämns på grekiska som galater medan den på latin kallas kelter (Longenecker 1990: lxii). Med tanke på Paulus avancerade retorik och teologi i galaterbrevet samt de hellenistiska inslagen, så kan vi anta att församlingen knappast bestod av fattiga och outbildade utan i huvudsak av utbildade relativt rika personer (Betz 1979: s2). Galaterna var till största delen hedningar (Betz 1979: s4). Då själva Galatien var ett större territorium så har en av diskussionsfrågorna kring galaterbrevet varit församlingens geografiska belägenhet (Betz 1979: s3). Paulus brev skickade till församlingarna i Galatien (Betz 1979: s3), men mer exakt var församlingarna är lokaliserade berättar vare sig brevet eller annan litteratur (Betz 1979: s3). Galatien var ett större område i de centrala delarna av mindre asien (Betz 1979: s4) och var uppdelat i södra respektive norra Galatien (Betz 1979 : s4). Det har funnits en stor forskningsdebatt rörande var församlingen var belägen och det har funnits hypoteser som hävdat att den låg i södra delen och andra hypoteser som förordat att den låg i de norra delarna. För att säga något kortfattat om den geografiska frågan, så hävdar Betz i sin kommentar att de flesta forskarna menar att församlingen troligtvis var belägen i norra Galatien (Betz 1979: s4). Grundandet av församlingen Paulus har enligt apostlagärningarna rest i Galatien och då antagligen grundat församlingen där under sina två första missionsresor (Betz 1979: s4). Dock nämns i apostlagärningarna inga exempel från hur Paulus grundande församlingen eller något om hans arbete där (Betz 1979: s4). Kanske är det så att Lukas inte känner till hela situationen om församlingen i Galatien och därför utelämnar det (Betz 1979: s4). Lukas tystnad om Galatien betyder egentligen ingenting, församlingen kan ändå ha grundats av Paulus (Betz 1979: s4). Det enda vi vet utifrån apostlagärningarna är att Lukas antingen inte vill informera oss om Galatien eller att han inte har information om händelserna kring grundandet av församlingen eller församlingarna där (Betz 1979: s5). Det är ändå att hålla för troligt att Paulus grundade församlingen/arna under första och andra missionsresan då han enligt apg 16:6 och18:23 reste genom regionen Galatien (Schnele 2013: s268). Grundandet verkar inte skett särskilt lång innan brevet skickats, då Paulus är förvånad över att församlingen så snabbt lämnat Paulus sanna lära om evangeliet (Schnele 2013: s269) 2

3 Gener och särdrag Struktur och retorisk uppbyggnad Galaterbrevet kretsar kring en polemik mellan aposteln och kyrkan (Schnele 2013 : s271). Därför blir brevet en apologetisk skrift där Paulus argumenterar mot sina motståndare med retorik och auktoritet (Schnele 2013: s272). Detta för att Paulus vill förändra församlingens synsätt kring deras praktiker (Schnele 2013: s272). Brevets retoriskt uppbyggda modell börjar utan den tacksägelse som de andra Paulusbreven vanligtvis inleds med (Schnele 2013: s271). I detta brevet behövs ingen tacksägelse, det finns nämligen på grund av situationen i Galatien inget att tacka för (Schnele 2013: s271). Istället för tacksägelse börjar Paulus med att hävda sin auktoritet. Han menar sig enligt Gal 1:1 vara utsänd av Jesus och därifrån hämtar han sin auktoritet. Paulus menar att Galaterna har förkastat hans evangelium och därmed också förkastat Jesus (Gal 1:6). I den retorik Paulus använder sig av, avslutar han brevet med en sammanfattning av det huvudsakliga problemet med omskärelsen i Gal 6:12 14 (Schnele 2013: s272). Vi kan dock inte se hela brevet som en ren apologetisk skrift (Schnele 2013: s272). De två första kapitlen kan ses som apologetik medan 5:13-6:18 är retoriska figurer (Schnele 2013: s272), 3: är svårplacerat i något av dessa fack (Schnele 2013: s272). Att brevet tydligare än andra de Paulusbreven har apologetisk karaktär kan ändå fastslås. Relation mellan galaterbrevet och andra brev Paulus brev till Galaterna har slående likheter i teman och strukturmed Romarbrevet. Nedan finner du en uppställning av teman som Schnele gör. Gal 1:15-16 Rom 1:1-5 Ställning som Apostel Gal 2:15-21 Rom 3:19-28 Rättfärdig genom tro Gal 3:6-25,29 Rom 4:1-25 Abrahams exemplet Gal 3:26-28 Rom 6:3-5 Dopet Gal 4:1-7 Rom 8:12-17 Slaveri och frihet Gal 4:21-31 Rom 9:6-13 Lag och löfte Gal 5:13-15 Rom 13:8-10 Frihet och kärlek Gal 5:17 Rom 7:15-23 Konflikten mellan viljan och görandet Gal 5:16-26 Rom 8:12ff. Livet genom anden (Schnele s270) Vi kan också se att det finns relation mellan galaterbrevet och 1 korinterbrevet. I 1 kor 16:1 nämns den Galatiska församlingen och insamlingen till Jerusalem (Schnele 2013: s270). 3

4 Insamlingen nämns också i 2 Korinterbrevet och Romarbrevet. Detta är ett gemensamt tema för flera av Paulus brev (Schnele 2013: s270). Detta gör att Galaterbrevet är ett ganska typiskt brev där klassiska Paulusteman som tas upp, dess struktur liknar andra brevs men samtidigt har det sina särdrag. Den stora skillnaden är att brevet skrivs på grund av ett särskilt problem och en särskild kris som Paulus måste ta itu med. Detta gör att Galaterbrevets innehåll svarar mot problemet och får en apologetisk karaktär. Mer om polemiken under nästa rubrik. Argumentation och budskap Galaterbrevets agenda och särdrag Adressaterna för brevet sägs ha tagit emot ordet om sanningen från Paulus själv (Betz 1979: s4). Det som ställt till problem efter Paulus undervisning i Galatien är att det kommet in falska läror framförda av en falsk apostel (Betz 1979: s4) I inledningen till Galaterbrevet får vi del av brevets huvudagenda och problemställning. Någon har presenterat ett annat evangelium för församlingen och några har också lyssnat till detta. Han redogör för problemet tydligt i Gal 1:6-9. Det är med anledning av detta som Paulus skickar brevet. Det som Paulus först och främst vänder sig mot är att en grupp börjat med omskärelse trots att Paulus sagt att de inte behöver det (5:2-12). De som har predikat detta verkar vara judekristna missionärer av det mer stränga slaget (Schnele 2013: s273). De som förespråkar omskärelsen kommer från den judekristna gruppen i Jerusalem (Longenecker 1990: xc). Denna grupp hade auktoritet från församlingen i Jerusalem och därmed från apostlarna Jakob och Petrus (Longenecker 1990: xc). Detta kan kritiseras och har gjorts så av J.B. Lightfoot som menar att Paulus hade fått sin ställning bekräftad och accepterad av apostlarna och att motsättningarna kan förklaras med att det fanns en falang i Jerusalemförsamlingen som drog mer åt det judiska (Longenecker 1990: xc). Hur som helst kan vi slå fast att gruppen var judekristna från Jerusalem som möjligen sagt sig representera Jakob (Longenecker 1990: xcv). Deras ärende var inte att ställa sig emot Paulus utan snarare att fullfölja hans budskap (Longenecker 1990: xcv). De ville vara helt säkra på att hedningarna skulle vara inkluderade i förbundet så att de inte gick förlorade pga av slarv (Longenecker 1990: xcv). Dessa motståndare insisterar på omskärelse, vilket vi förstår av Paulus uttalanden i Gal 5:3,6:12-13, 2:2, 6:15 (Schnele 2013: s273). Det verkar också förekommit argumentation för att vara noga med kultkalendern, vilket vi kan se i Gal 4:3,9 10. Särskilt texterna från Qumran hävdar vikten av att följa kalendern och torahs ordning för olika tider (Schnele 2013: s274). Argument för omskärelsen som de judekristna missionärerna verkar använt sig av var 1) att Abraham omskar sig för att bli del av förbundet 2) att tron på Gud innebär att man måste höra till det redan existerande israels folk 3) både Jesus och Paulus var omskurna 4) att få tillhöra judendomen kräver omskärelse för att få stabil social identitet (Schnele 2013: s274). Det sista argumentet skulle leda till att galaterna kunde slippa ifrån sociala och politiska påtryckningar från flera håll (Schnele 2013 : s275). Dessa argument vänder sig Paulus emot och vädjar till Galaterna (Gal 3:4,4:11-12, 19-20). Inom Judendomen fanns det naturligtvis inga instruktioner om att omskära 4

5 hedningar, utan detta var något som växte fram i de judekristna grupperna (Schnele 2013: s276). Dessa grupper ville att hedningar skulle omskära sig, tro på Jesus Kristus, döpa sig och hålla Torah (Schnele 2013: s276). Även Jakob verkar ha mött och blivit påverkad av denna grupp konservativa judekristna enligt Gal 2:12 (Schnele 2013: s275). Paulus argumentation för att hans evangelium bör gälla möter vi i 1: Paulus hävdar att Gud själv kallade honom till att vara apostel och att han fått sitt budskap genom en uppenbarelse från Jesus själv. Han hade inte varit i församlingarna i Judeen, men de församlingar han tidigare mött hade konfirmerat att han var ordets förkunnare (Schnele 2013: s277). Nedan tar jag upp några av de teman som tas upp i Galaterbrevet och som blir svar på kritiken eller det falska evangelium som spridits i Galatien. Rättfärdig genom tro När människan väljer att tro på Jesus Kristus så är det tron som gör henne rättfärdig, människan blir alltså inte rättfärdig genom att hålla lagen (Schnele 2013: s278). Paulus lyfter fram Abraham som ett exempel på någon som blivit rättfärdig genom tron (Schnele 2013: s293). Ifall människan väljer att omskära sig så spelar inte Jesus död på korset någon roll (Schnele 2013: s293). Då alla som är omskurna har ställt sig under lagen och därför också måste följa lagen (Schnele 2013 : s293). Paulus menar att ingen har kunnat hålla lagen någon gång och därför är alla syndare (Schnele 2013: s293). Paulus säger också att hela Torah nu är sammanfattad i ett enda bud, vilket är att älska din näst som dig själv (Schnele 2013: s293). Detta är lagen från Kristus, skyldigheten mot Kristus. Därför är Paulus inte utan lag helt och hållet, utan har fortfarande lagen i form av normen: älska din nästa som dig själv (Schnele 2013: s294). Tecknet på att den kristna fått frälsning är att hon lever med anden och inte att hon lever under lagen/torah (Schnele 2013 : s294). Torah och omskärelse hör inte hemma i bland de kristna. Det som är frälsande är att Gud kommit i gestalt av Jesus och genom att människan döps får hon del i den räddande händelsen genom anden. (Schnele 2013: s295). Paulus ställning som apostel Man kan fråga sig vilket motiv Paulus egentligen hade med sitt försvar. Hade det med hedningarnas välmående att göra eller hans egen ställning och inflytande som apostel? Paulus menar sig ha predikat ett evangelium från Gud (Gal 1:11,2:2) för hedningarna till skillnad från det evangelium som spridits med villfarelsen (Betz 1979: s28). Många forskare hävdar att han med detta talar om de omskurnas evangelium (Betz 1979: s28). Hans Apostoliska auktoritet står på spel om hans evangelium inte stämmer (Betz 1979: s28). Här försäkrar han Galaterna om att dem fått den helige anden genom att han predikat det evangelium som är honom uppenbarat av Gud (Betz 1979: s28). De har blivit kristna, döpt sig och på så vis blivit en del av dem som kallas guds söner (Betz 1979: s28). Argumentation Nedan listar jag några olika sätt som Paulus argumenterar i Galaterbrevet. 1) Erfarenheten (Betz 1979: s30). 5

6 Exempelvis så argumenterar Paulus utifrån erfarenheten att hedningarna fått den heliga anden utan att följa Torah alltså så kan inte Torah vara det som är frälsande (Betz 1979: s30). Enligt gängse Judisk tro skulle aldrig detta kunna ske, men genom att Jesus uppstått från de döda är det möjligt (Betz 1979: s30). Ett annat argument utifrån erfarenheten som Paulus framför var att de judar som blivit kristustroende hade erfarit att det inte var Torah som gjorde dem rättfärdiga inför Gud (Betz 1979: s31). Då skulle det vara märkligt om de som var hedningar skulle börja följa dessa regler (Betz 1979 : s31). Det finns ingen mening för en hedning att följa en judisk ritual enligt Paulus (Betz 1979 : s31). 2) Bevis ur skriften (Betz s31) Här har vi exemplet Abraham som lyfts fram i Gal 3:6-14 (Betz s31) Abraham var inte omskuren och kände inte till Torah som skulle komma 430 år senare (Betz s31). 3) Torah inte nödvändig för Gud. Torah var inte en förutsättning för frälsning för Gud istället var Torahs uppgift att göra nåden nödvändig för frälsningen (Betz s32). Paulus definierar vad Torah är i Gal 3:19 (Betz s 32). 4) Tidigare ställningstaganden Paulus refererar till dopet och vad som hände i dopet i Gal 3:26-28 (Betz s32). Troligen är dessa verser citerade ur den dopliturgi som användes (Betz 1979: s32). I och med att de gått in i den dopliturgin så är de frälsta (Betz 1979: s32). När de väljer att lyssna till Paulus motståndare så tar de ett steg mot judendomen och bort från den blivande kristendomen (Betz 1979: s32) 5) Känslor Paulus vädjar till deras gamla vänskap och hans relation till församlingen (Betz 1979: 32). Kanske inte ett lika sakligt argument men nog så effektivt. I Gal 4:12-20 så hittar vi denna typen av argumentation (Betz 1979 : s32) 6) Friheten Paulus menar att Kristus gjort Galaterna fria från Torah (Betz 1979: s32). Nu är dom fria att istället leva med anden (Betz 1979: s32). Galaterna måste skydda sin frihet genom att följa och ledas av anden. De kan inte förvänta sig att någon ska säga åt dem hur de ska göra (Betz 1979 : s32), istället ska de följa anden och på så sätt lita på kraften som gjort dem fria (Betz 1979: s33). Här ställer sig Paulus emot grekisk filosofi som talar om att logos finns inom människan (Betz 1979: s33). 6

7 Bibliografi Bibel 2000: texterna: Gamla testamentet, Tillägg till Gamla testamentet - de apokryfa eller deuterokanoniska skrifterna, Nya testamentet : Bibelkommissionens översättning 1999 / [träsnittsvinjetter: Kristina Anshelm] Stockholm: Verbum Betz, Hans Dieter (1979). Galatians: a commentary on Paul's letter to the churches in Galatia. Philadelphia: Fortress Press Longenecker, Richard N. (red.) (1990). Vol. 41, Galatians. Word biblical commentary. Waco, Tex.: Word Books Schnelle, Udo. (2013). Apostle Paul his life and theology /. Johanneshov: MTM 7

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete En given ordning En traktat om Kyrkans ämbete en utvecklingen har ju gått vidare. Paulus skrev brev M för 2000 år sedan! utbrast min granne när vi talade om Bibeln. Jag förstod hur han tänkte. Utvecklingen

Läs mer

Läsargruppen i Högbergskyrkan

Läsargruppen i Högbergskyrkan Läsargruppen i Högbergskyrkan Läsargruppen är öppen för alla. Det finns inga krav för att vara med, utan oftast går man med därför att man är nyfiken och att det finns en längtan efter något mer att få

Läs mer

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 FÖRSTA KORINTIERBREVET INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 Husbykyrkan Lars Mörling 2015 FÖRSTA KORINTIERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2015) Författare: Aposteln Paulus (1:1). Brevet är skrivet

Läs mer

Fördjupnings- PM om Höga visan och dess eventuella kristologi?

Fördjupnings- PM om Höga visan och dess eventuella kristologi? Fördjupnings- PM om Höga visan och dess eventuella kristologi? Frågeställning I detta fördjupnings-pm kommer jag analysera och diskutera följande frågeställning: Kan en kristologisk utläggning av Höga

Läs mer

Nya Testamentet. Paulus brev till galaterna. Reformationsbibeln

Nya Testamentet. Paulus brev till galaterna. Reformationsbibeln Nya Testamentet Paulus brev till galaterna Reformationsbibeln Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av Karl XII:s Kyrkobibel från 1703 Andra upplagan utgiven

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

Jakobs brev Bakgrund Lars Mörling 2011

Jakobs brev Bakgrund Lars Mörling 2011 Jakobs brev Bakgrund Lars Mörling 2011 Författare: Jakob, Guds och Herren Jesu Kristi tjänare (Jak 1:1) 1. Enligt traditionen är författaren Jakob, Herrens bror (Gal 1:18-19). Paulus skriver om sitt besök

Läs mer

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia Jesus tog på sig alla människors misslyckanden och synder när han dog på korset. På så sätt befriade Jesus människorna till att kunna leva ett liv nära Gud och beroende av Gud. Kristendomen uppstod i det

Läs mer

Sven Hillert. Frälsning för alla. en biblisk vision utgiven på verbum 2002

Sven Hillert. Frälsning för alla. en biblisk vision utgiven på verbum 2002 Sven Hillert Frälsning för alla en biblisk vision utgiven på verbum 2002 2 Innehåll Inledning 3 Två visioner inom judendomen 5 Två bilder av Jesus 8 Två perspektiv i Paulus brev 14 En tro som förenar 34

Läs mer

Markus 3:29 Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd.

Markus 3:29 Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd. "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen med den Engelska titeln Unparadonable Sin. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder,

Läs mer

Den smala vägen. Matteus 7:21 Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja.

Den smala vägen. Matteus 7:21 Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja. "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen Narrow Minded. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram och på så

Läs mer

Lev inte under Lagen!

Lev inte under Lagen! "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen Don t Be Under the Law. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram och

Läs mer

2. KÄRLEK Kärlekens tillämpning tredje delen: En tjänande kärlek (1 Kor. kap 9)

2. KÄRLEK Kärlekens tillämpning tredje delen: En tjänande kärlek (1 Kor. kap 9) Tro Hopp - Kärlek 2. KÄRLEK Kärlekens tillämpning tredje delen: En tjänande kärlek (1 Kor. kap 9) Paulus föredöme (kap 9) Aposteln Paulus vet, att han aldrig kan påverka de troende att tänka och handla

Läs mer

I dagens predikotext möter vi lärjungarna i väntan.

I dagens predikotext möter vi lärjungarna i väntan. 1 Tunadalskyrkan 13 05 12 Söndagen före pingst I väntans tider Apg 1:1-14 Att vänta på något och samtalen under väntetiden kan föra med sig många olika saker. Ett kan vara att man är överens om att man

Läs mer

BAKGRUND TILL JOHANNES FÖRSTA BREV (1Joh) (2008, reviderad 2015)

BAKGRUND TILL JOHANNES FÖRSTA BREV (1Joh) (2008, reviderad 2015) JOHANNESBREVEN INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande kommentar till 1Joh 5 Sammanfattning av 1Joh 10 Bakgrund till 2Joh och 3Joh 11 Löpande kommentar till 2Joh 12 Löpande kommentar till 3Joh 13 Husbykyrkan

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016

Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016 Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016 Inledning Vi är lite olika som människor och i samband med ett årsmöte har en del av oss lättast att blicka tillbaka och

Läs mer

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 2 e Trettondedagen Psalmer: 236, L705 (Ps89), 246, 437, L724, 259 Texter: Jes 55:1-4, Upp 22:16-17, Joh 4:5-26 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be!

Läs mer

Och alla dessa frågor bottnar i den här, grundläggande frågan: Vad är en församling? Hur ofta försöker vi att formulera ett svar på den frågan?

Och alla dessa frågor bottnar i den här, grundläggande frågan: Vad är en församling? Hur ofta försöker vi att formulera ett svar på den frågan? Predikan Rönnekyrkan 26 januari 2014: Årshögtid Tema: Vad är en församling? Introduktion: Vad är en församling? Många här har levt med en församling i många år, i stort sett hela livet. Några har varit

Läs mer

Petrus första brev, är ett brev till oss, och jag hoppas kunna göra det tydligt under kvällen.

Petrus första brev, är ett brev till oss, och jag hoppas kunna göra det tydligt under kvällen. Ett brev till oss - Introduktion till Första Petrusbrevet Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever kringspridda som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadocien, Asien och Bitynien. Ni

Läs mer

iii. Vingårdsarbetarna är Israels ledarskap.

iii. Vingårdsarbetarna är Israels ledarskap. Markus 12 (12:1 12) Liknelsen om de onda vingårdsarbetarna 1 Sedan började Jesus tala till dem i liknelser: En man planterade en vingård. Han satte stängsel kring den, högg ut en vinpress och byggde ett

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Galaterbrevet Del 12) 5:9-16 Undervisning: Chuck Smith

Galaterbrevet Del 12) 5:9-16 Undervisning: Chuck Smith Galaterbrevet Del 12) 5:9-16 Undervisning: Chuck Smith Lite surdeg syrar hela degen. Gal 5:9 Om du öppnar upp dörren och tillåter ett litet fel, kommer detta snart att förstoras. På grund av bristerna

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLADET. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. KALMAR ADVENTKYRKA JANUARI 2015

FÖRSAMLINGSBLADET. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. KALMAR ADVENTKYRKA JANUARI 2015 FÖRSAMLINGSBLADET KALMAR ADVENTKYRKA JANUARI 2015 Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. 2 kor 5:17 2015 efter Kristus eller 5776 efter skapelsen

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Titus 3. (Vers 1-11) Påminnelser

Christian Mölks Bibelkommentarer. Titus 3. (Vers 1-11) Påminnelser Titus 3 (Vers 1-11) Påminnelser 1 Påminn dem om att de skall underordna sig och lyda myndigheter och makthavare och vara beredda att göra allt som är gott, 2 att inte förolämpa någon utan hålla frid och

Läs mer

Bibelintro: Året var 1553 då den engelska Kungen, Edward den 6 låg dödligt sjuk.

Bibelintro: Året var 1553 då den engelska Kungen, Edward den 6 låg dödligt sjuk. Bibelintro: Året var 1553 då den engelska Kungen, Edward den 6 låg dödligt sjuk. - För att förhindra att hans halvsyster den katolska Maria skulle ta över tronen och där med göra England katolskt så skrevs

Läs mer

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23 Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg Grunddokument 2013-01-23 Innehåll I. Tro & värderingar... 3 Bibeln... 3 Gud... 3 Människan... 3 Jesus Kristus... 4 Mission...

Läs mer

Tolknings övning Markusevangeliet 2:18-22. Bröllopsgästerna fastar inte

Tolknings övning Markusevangeliet 2:18-22. Bröllopsgästerna fastar inte Tolknings övning Markusevangeliet 2:18-22 Texten Bröllopsgästerna fastar inte 18Johannes lärjungar och fariséerna fastade. Då kom några och frågade honom: Varför fastar Johannes lärjungar och fariséernas,

Läs mer

Striden i himlen och försoningen

Striden i himlen och försoningen Striden i himlen och försoningen GUDS KARAKTÄR IFRÅGASÄTTS Job 38:4-7 Hur var universums tillstånd vid jordens skapelse? (1 Mos 1:31) Vad är stjärnor en symbol för i Bibeln? (Upp 1:20) Jes 14:12-14 Vad

Läs mer

JUDAS BREV. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande kommentar 4

JUDAS BREV. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande kommentar 4 JUDAS BREV INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande kommentar 4 Husbykyrkan Lars Mörling 2013 BAKGRUND (Lars Mörling 2013) Författare: Judas var bror till den Jakob som skrev Jakobs brev och som var ledare

Läs mer

TRE BIBELSTUDIEMETODER

TRE BIBELSTUDIEMETODER TRE BIBELSTUDIEMETODER BIBELBÖCKER TEMAN BIOGRAFIER HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2011 BOKSTUDIUM Många kristna läser bara Bibeln som en andaktsbok för att hitta en vers eller en tanke som ska bära en genom

Läs mer

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker.

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker. Dopet i vatten Inledning Det är viktigt att läsa Bibeln och lära sig vad Gud vill säga till sitt folk. Jag tror på att noggrant studera Skriften så att man vet exakt vad Gud har för oss. Han säger att

Läs mer

Gudstjänst den 14 augusti 2011 i Luleå #112 Lutherska Frikyrkan S:t Petri ev-luth församling Åttonde söndagen efter Trefaldighet

Gudstjänst den 14 augusti 2011 i Luleå #112 Lutherska Frikyrkan S:t Petri ev-luth församling Åttonde söndagen efter Trefaldighet Gudstjänst den 14 augusti 2011 i Luleå #112 Lutherska Frikyrkan S:t Petri ev-luth församling Åttonde söndagen efter Trefaldighet PRÖVA ANDARNA! Predikotext: 1 Joh. 4:1-6 1 Mina älskade, tro inte alla andar

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har Illustration: En ung munk fick för första gången i ansvar att hålla i morgonandakten.

Läs mer

Brevlitteraturen. Breven i översikt av Micael Nilsson

Brevlitteraturen. Breven i översikt av Micael Nilsson Brevlitteraturen Nya Testamentet innehåller 27 böcker. Av dessa 27 böcker är inte mindre än 21 brev! Nya Testamentet skiljer sig från de flesta andra religioners heliga skrifter också på detta sätt. Det

Läs mer

SPECIELL ANDLIG FÖDA FÖR SJÄLEN

SPECIELL ANDLIG FÖDA FÖR SJÄLEN 15:e läxan - Sabbaten den 11 april 2009 Vi ser det stora behovet av missionsverksamhet att förkunna sanningen inte endast i fjärran länder, utan till dem som är nära oss. I vår nära omgivning finns städer

Läs mer

NTs historiska böcker

NTs historiska böcker NTs historiska böcker s. 1 Matteus evangelium s. 3 Markus evangelium s. 4 Lukas evangelium s. 6 Johannes evangelium s. 8 Apostlagärningarna Matteus evangelium Den utlovade Messias Av Nya testamentets fyra

Läs mer

BIBLIOLOGI. Guds Ords inspiration & auktoritet 2015-03-04. Elim Billdal

BIBLIOLOGI. Guds Ords inspiration & auktoritet 2015-03-04. Elim Billdal BIBLIOLOGI Guds Ords inspiration & auktoritet 2015-03-04 Elim Billdal Innehåll Snabb-fakta om Bibeln Uppenbarelse från Gud "Sola Scriptura" Bibelns inspiration Bibelns eget vittnesbörd Vad hade Jesus för

Läs mer

Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv

Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv PREDESTINATION RLJ-1221-SE JOHN S. TORELL 17 JANUARI 2010 DEL 13: ABRAHAMS FÖRBUND TAR SLUT DET SÖDRA RIKET 344 ÅR Det Södra kungariket varade 344 år och styrdes av 20

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig!

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig! 1 Tunadalskyrkan 13 08 11 Det är roten som bär Dig! Visst är det spännande att göra AHA-upplevelser ibland, för de kan ge både kraft och inspiration. Häromdagen gjorde jag en sådan upplevelse när jag upptäckte

Läs mer

Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35)

Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35) Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35) Vi har nu kommit till det sjätte kapitlet i Andra Mosebok. Som innehåller JEHOVAs svar på Mose bön. Och Han förnyar och stadfäster Mose kallelse. Vi

Läs mer

Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf

Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf Jag har den stora förmånen att under vissa morgnar under dagens första timmar få titta på barnkanalen på tv med min äldsta dotter. Det

Läs mer

a. Några hundra år tidigare hade Jesaja profeterat om en framtid då en budbärare ropar ut goda nyheter om räddning och att Gud är konung (Jes 52:7).

a. Några hundra år tidigare hade Jesaja profeterat om en framtid då en budbärare ropar ut goda nyheter om räddning och att Gud är konung (Jes 52:7). Markus 1 (1:1) Jesus namn och titel 1 Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son. 1. Evangeliet är ett grekiskt ord som kort och gott betyder goda nyheter. Vi har på svenska blivit så vana vid det

Läs mer

Sabbater och Högtider Fra Elvorochjanne.se/ Av Elvor Ohlin.

Sabbater och Högtider Fra Elvorochjanne.se/ Av Elvor Ohlin. Sabbater och Högtider Fra Elvorochjanne.se/ Av Elvor Ohlin. Gamla förbundet 2 Mos 31:13 Säg till Israels barn: Mina sabbater skall ni hålla, ty de är ett tecken mellan mig och er från släkte till släkte,

Läs mer

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen.

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Dop av barn Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Präst medhjälpare kan framföra en hälsning med egna ord. Psalm Inledningsord och tackbön P I Faderns och Sonens och

Läs mer

Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet

Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet Bidrag från Bengt Pleijel 2009-10-21 Senast uppdaterad 2010-04-20 Bibelskolan.com Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet FRÄLSNINGEN Låt oss be om

Läs mer

Utdrag ur encyklikan

Utdrag ur encyklikan Sanningens strålglans 1993 Johannes Paulus II Veritas Förlag, 2011 Utdrag ur encyklikan Samvetets rådslag 57 Den text från Romarbrevet som hjälpt oss att fatta det väsentliga i naturlagen antyder också

Läs mer

Galaterbrevet Del 4) 2:7-16 Undervisning: Chuck Smith

Galaterbrevet Del 4) 2:7-16 Undervisning: Chuck Smith Galaterbrevet Del 4) 2:7-16 Undervisning: Chuck Smith Tvärtom, de insåg att jag hade blivit betrodd med evangelium till de oomskurna liksom Petrus till de omskurna. Han som hade gett Petrus kraft att vara

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Sanningen leder till ljuset Av: Johannes Djerf

Sanningen leder till ljuset Av: Johannes Djerf Sanningen leder till ljuset Av: Johannes Djerf För ett antal år sedan så hade jag ett par badbyxor, som jag hade varit ägare till under en längre tid, och därför så var också resåren i byxorna något slitna.

Läs mer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer Bibeln i korthet Christian Mölks Bibelkommentarer Gud är evig och har alltid funnits i Fadern, Sonen och den helige Ande. Vid en väl vald tidpunkt valde Gud att ur intet skapa universum och alla levande

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Copyright Bibeln idag 2014

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Copyright Bibeln idag 2014 Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Copyright Bibeln idag 2014 Redaktör Bibelguiden: Reine Toth Grafisk formgivning: Martin Gunséus Omslagsfoto:

Läs mer

Kasta ut nätet på högra sidan

Kasta ut nätet på högra sidan Kasta ut nätet på högra sidan Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Ps 89:12-14; Joh 21:1-14; AC 10061:1,2. Se sista sidan!) Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte

Läs mer

ROMARBREVET INNEHÅLL. Bakgrund 3 Brevets indelning 4 Löpande kommentar 5 Sammanfattning 32

ROMARBREVET INNEHÅLL. Bakgrund 3 Brevets indelning 4 Löpande kommentar 5 Sammanfattning 32 ROMARBREVET INNEHÅLL Bakgrund 3 Brevets indelning 4 Löpande kommentar 5 Sammanfattning 32 HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2010 INNEHÅLL Bakgrund 3 Brevets indelning 4 Löpande kommentar 5 Sammanfattning 32 2 ROMARBREVET

Läs mer

Var Paulus jude eller kristen? Identitet och tradition i den tidiga kristendomen

Var Paulus jude eller kristen? Identitet och tradition i den tidiga kristendomen Var Paulus jude eller kristen? Identitet och tradition i den tidiga kristendomen Magnus Zetterholm, FD. Inledning Var aposteln Paulus jude eller var han kristen? Vid första anblicken tycks frågan ha ett

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Elev 1 Kristendom. Religions frågor

Elev 1 Kristendom. Religions frågor Elev 1 Kristendom Religions frågor 1. Vilken roll har Jesus i kristen tro? Han var den så kallade messias den smorde som är gud som blir en människa, Jesus han visar sin kärlek som gud genom att offra

Läs mer

Guds ord har haft framgång

Guds ord har haft framgång BIBELN i översikt Guds ord har haft framgång Bibeln har påverkat civilisationer. Miljoner människor säger att Bibeln har förändrat deras liv. Detta har pågått i 3500 år (sedan Moses) och över hela världen.

Läs mer

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 FÖRSTA KORINTIERBREVET INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 Husbykyrkan Lars Mörling 2015 FÖRSTA KORINTIERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2015) Författare: Aposteln Paulus (1:1). Brevet är skrivet

Läs mer

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7 Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2 De kristna förföljs...2 Kristendomen blir mäktig...3 Vem ska bestämma?...3 Den apostoliska trosbekännelsen...3 Kristendomen kommer till Sverige...5 Sverige

Läs mer

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla Kristendomen Grunden till kristendomen Fyra evangelier (budskap, goda nyheter ) som berättar Jesu liv och lära. Traditionellt säger man att tre av författarna (Markus, Matteus och Johannes) kände Jesus

Läs mer

Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv

Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv Inledning I den här predikan kommer jag att ta upp några svåra frågor. Tyvärr är det väl annars så att det är de frågor som är svårast att svara

Läs mer

Jerusalem den 19 mars 2008. Kära vänner!

Jerusalem den 19 mars 2008. Kära vänner! Jerusalem den 19 mars 2008 Kära vänner! Idag för en vecka sedan kom jag tillbaka till Jerusalem efter mitt sedvanliga besök i Sverige. Under sex veckor hade jag glädjen att få undervisa och fira gudstjänster

Läs mer

Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER

Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER I ETT SAMARBETE MED FÖRSAMLINGSPROGRAMMET I EVANGELISKA FRIKYRKAN, HYLLIE PARKS FOLKHÖGSKOLA OCH STUDIEFÖRBUNDET BILDA 2 Nära smågrupp

Läs mer

S:t Eskils Katolska församling

S:t Eskils Katolska församling S:t Eskils Katolska församling Månadsbladet Maj 2010 Välkommen till S:t Eskils Katolska Församling Den heliga mässan firas i regel varje dag kl. 18.30, utom torsdagar, och fredagar firas mässan kl.12.00.

Läs mer

Gudstjänst den 25 mars 2012 i Luleå #115 S:t Petri evangelisk-lutherska församling Jungfru Marie bebådelsedag

Gudstjänst den 25 mars 2012 i Luleå #115 S:t Petri evangelisk-lutherska församling Jungfru Marie bebådelsedag Gudstjänst den 25 mars 2012 i Luleå #115 S:t Petri evangelisk-lutherska församling Jungfru Marie bebådelsedag FÖDD AV JUNGFRU MARIA Predikotext: Luk. 1:26-38 26 I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd

Läs mer

I väntan på Livets krona

I väntan på Livets krona I väntan på Livets krona Brevet till Smyrna. Upp.2:8 11 Av: Johannes Djerf Hur kommer det sig att just jag måste genomlida detta? Har du tänkt så någon gång? Jag tror på Gud och jag försöker göra rätt

Läs mer

Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria (Joh 8:31 32).

Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria (Joh 8:31 32). Inledning Vår Frälsare Jesus Kristus, som skaffat fram en fullkomlig förlåtelse åt hela världen (Rom 5:18) säger: Amen säger jag er: Allt vad ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad

Läs mer

Tro Hopp - Kärlek 3. HOPP. Jesu uppståndelse: (1 Kor. 15:1-58. Vägen till ett förvandlat liv!

Tro Hopp - Kärlek 3. HOPP. Jesu uppståndelse: (1 Kor. 15:1-58. Vägen till ett förvandlat liv! Tro Hopp - Kärlek 3. HOPP Jesu uppståndelse: Vägen till ett förvandlat liv! (1 Kor. 15:1-58 ) 1. Två missförstånd som hör samman När Paulus nu närmar sig slutet av sitt brev, så vill han visa att Kristi

Läs mer

Hur Guds Verk Borde Vara Aposteln Paulus och hans relation till församlingen i Tessalonika

Hur Guds Verk Borde Vara Aposteln Paulus och hans relation till församlingen i Tessalonika 12 juni 2016 Hur Guds Verk Borde Vara Aposteln Paulus och hans relation till församlingen i Tessalonika Avskedspredikan i Pingstkyrkan Lindesberg Som när en mor sköter om sina egna barn, ville vi i innerlig

Läs mer

Sanningen om Paulus och lagen. Paulus Paradox Del 4. (Paradox = skenbar motsägelse)

Sanningen om Paulus och lagen. Paulus Paradox Del 4. (Paradox = skenbar motsägelse) Paulus Paradox Del 4 (Paradox = skenbar motsägelse) Sanningen om Paulus och lagen Ett sammandrag av en videoserie i 5 delar, Pauline Paradox Series som handlar om Paulus och hans omdiskuterade avskaffande

Läs mer

Tunadalskyrkan 140316 Den kämpande tron Mark 14:3-9

Tunadalskyrkan 140316 Den kämpande tron Mark 14:3-9 Tunadalskyrkan 140316 Den kämpande tron Mark 14:3-9 Det händer nu och då att vi ställer oss frågan: Hur kunde det bli så i det och det sammanhanget. Vad var det som gjorde att det inte blev som vi tänkt

Läs mer

SALOMO OCH KABBALAN KÄRNAN I UNDERVISNINGEN I KABBALA

SALOMO OCH KABBALAN KÄRNAN I UNDERVISNINGEN I KABBALA Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv VÄRLDENS PENNINGSYSTEM RLJ-1270-SE JOHN S. TORELL 26 DECEMBER 2010 DEL 2: DET ANTIKRISTLIGA SYSTEMETS TEOLOGI Djävulen måste ha militära, politiska och finansiella befogenheter

Läs mer

Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg

Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg 19 april 2015 Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg Så länge det är dag måste vi göra hans gärningar som har sänt mig (Johannes evangelium 9:4a) Bibeltext

Läs mer

Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3

Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3 Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3 - om trons olika dimensioner Steg i tro denna vecka Skriv under veckan ner på ett papper, som du delar in i fyra kolumner, när du upplever tron som huvud,

Läs mer

Online reträtt Vägledning vecka 26

Online reträtt Vägledning vecka 26 Online reträtt Vägledning vecka 26 Jesus helar sina lärjungars blindhet Vägledning: "Jag vill se" Vi kommer till den punkt i Jesu liv, där hans eget val blir klart. Han kommer att gå till Jerusalem. Han

Läs mer

Renovera med Guds ord

Renovera med Guds ord Renovera med Guds ord Nehemja kap.7-8 Av: Johannes Djerf Efter några söndagars paus så har vi åter igen kommit tillbaka till Nehemja bok. Där nu alla stenar sitter på sin plats runt muren, den sista dörren

Läs mer

Jerusalem den 7 juni 2014

Jerusalem den 7 juni 2014 Jerusalem den 7 juni 2014 Kära vänner! Denna gång kommer nyhetsbrevet att bli ovanligt personligt. Det beror på att jag just passerat en viktig milstolpe i livet, som i viss mån kommer att påverka min

Läs mer

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Idag så tänkte jag fortsätta där vi slutade sist, förra söndagen, och ni som inte var här då, ja ni missade något kan man säga, vilket man alltid gör

Läs mer

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium Ett Liv i Del 1 - Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. 2 Kor 5:17 Ett Liv i är en serie av korta kurser arrangerade av Hestra Cafékyrka som utforskar

Läs mer

LYFTA BIBELN. Därför behövs ett BIBELLYFT! Så välkommen till en spännande höst då LIVET står i centrum

LYFTA BIBELN. Därför behövs ett BIBELLYFT! Så välkommen till en spännande höst då LIVET står i centrum 1 Bibellyftet! Så har vi valt att kalla vårens tema i Bankeryds Missionsförsamling. Hela den här terminen vill vi på ett särskilt sätt LYFTA BIBELN. Vadå lyfta bibeln, kanske du undrar? Jo, vi tror att

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 3, A. Sabbaten den 16 oktober 2010

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 3, A. Sabbaten den 16 oktober 2010 Skatter i Torahn Bibelstudium nr 3, A Sabbaten den 16 oktober 2010 Lech Lecha Gå ut *l]a&l, Torahtext: 1 Mos 12:1 17:27 Haftarah: Jes 40:27 41:16 Apostoliska skrifterna: Matt 5:1 7:29 Jag skall lägga min

Läs mer

Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helig Ande, född av jungfrun Maria

Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helig Ande, född av jungfrun Maria Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helig Ande, född av jungfrun Maria Predikan Tältmöte på Heljarödsgården, 2014 Vi ska idag fortsätta med vårt fokus på den

Läs mer

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla Dagens bön: Gud vår Frälsare, du som genom Kristus har försonat världen med dig själv, fyll våra hjärtan med din kärlek så att vi följer honom och frälsta

Läs mer

En ny eld! Av: Johannes Djerf

En ny eld! Av: Johannes Djerf En ny eld! Av: Johannes Djerf Vi ska idag börja med att läsa en bibeltext. Matt.21:12-17. Templet var det religiösa centrumet. Det var här Gud bodde. Det var en bestämd plats där Guds folk fick erfara

Läs mer

Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia

Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia Från förföljd jesusrörelse till romersk statsreligion Den stora schismen: delningen mellan kyrkan i väst och öst Splittringen av den katolska

Läs mer

Bön som grund Av: Johannes Djerf

Bön som grund Av: Johannes Djerf Bön som grund Av: Johannes Djerf När man har gjort en sak väldigt länge, så pass länge att det blivit en god vana så tror jag att man ständigt behöver återkomma till varför man gör det och varför det är

Läs mer

- Bibelns övergripande historia och Guds handlande genom historien. - Bibelns olika viktigaste genomgående teman. - De olika bibelböckernas roll.

- Bibelns övergripande historia och Guds handlande genom historien. - Bibelns olika viktigaste genomgående teman. - De olika bibelböckernas roll. GEMENSAMMA KURSER (BIBELSKOLA ICHTUS, de första fyra veckorna) BIBELSYN Bibeln är den främsta källan för kunskap i den kristna tron. Vad är det för bok? Vilka olika sätt finns det att se på Bibeln? Hur

Läs mer

Delad tro delat Ansvar

Delad tro delat Ansvar Delad tro delat Ansvar Nehemja kap.2-3 Av: Johannes Djerf Jag vet att det bara är jag som gillar detta, men eftersom jag är så otroligt nöjd med min första inköpta tröja till min och Lisas tilltänkta knodd

Läs mer

(Introd. 0:35) Och från avslutnigen av förra programmet repeterar vi, dom två sista verserna vi läste, nämligen:

(Introd. 0:35) Och från avslutnigen av förra programmet repeterar vi, dom två sista verserna vi läste, nämligen: PROGRAM 162. 3 Mos. 13: 9-59. (B) (Introd. 0:35) I det förra programmet såg vi på dom 8 första verserna i 3 Moseboks 13 kapitel. Och på spetälskan som en illustration och bild av synden och "köttet" (Dvs,

Läs mer

Bibeltexter till predikan

Bibeltexter till predikan Bibeltexter till predikan 2016 03 13 Apg 2:38 Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva. Rom 6:6 Vi vet

Läs mer

Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, så önskar han sig en god uppgift. 1Tim 3:1

Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, så önskar han sig en god uppgift. 1Tim 3:1 1Timoteusbrevet Del 6) 3:1-15 Undervisning: Chuck Smith Vid flera tillfällen då Paulus skriver till Timoteus använder han fraser som jag tycker är intressanta. I 1:15 skriver han: Det är ett ord att lita

Läs mer

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud.

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud. En god och nyttig undervisning för alla kristna människor, inte endast för barn och ungdomar, utan i hög grad även nyttig för de gamla, sammanställd som frågor och svar. Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig

Läs mer

Läsargruppen i Högbergskyrkan (juni 2015)

Läsargruppen i Högbergskyrkan (juni 2015) Läsargruppen i Högbergskyrkan (juni 2015) Läsargruppen är öppen för alla. Det finns inga krav för att vara med, utan oftast går man med därför att man är nyfiken och att det finns en längtan efter något

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 45, A. Sabbaten den 13 augusti 2011. Va etchanan Bad jag @N"j't]a,w:

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 45, A. Sabbaten den 13 augusti 2011. Va etchanan Bad jag @Nj't]a,w: Skatter i Torahn Bibelstudium nr 45, A Sabbaten den 13 augusti 2011 Va etchanan Bad jag @N"j't]a,w: Torahtext: 5 Mos 3:23 7:11 Haftarah: Jes 40:1-26 Apostoliska skrifterna: Apg 3:1 5:42 O, HERRE, himmelens

Läs mer

den stora staden, och predika för den det budskap jag ger dig. i. När Gud beskriver sig själv med egna ord, så beskriver han sig själv så här:

den stora staden, och predika för den det budskap jag ger dig. i. När Gud beskriver sig själv med egna ord, så beskriver han sig själv så här: Jona 3 (Vers 1-10) Jona i Nineve 1 HERRENS ord kom för andra gången till Jona. Han sade: 2 Stig upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika för den det budskap jag ger dig. 3 Då steg Jona

Läs mer

Berättelsen vi befinner oss i

Berättelsen vi befinner oss i Berättelsen vi befinner oss i Ola Wingbrant 2014-11-08 Introduktion Det känns roligt och inspirerande att få stå här igen. Att åter ha fått förtroendet. Jag som står här heter Ola Wingbrant och predikar

Läs mer