Läsargruppen i Högbergskyrkan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läsargruppen i Högbergskyrkan"

Transkript

1 Läsargruppen i Högbergskyrkan Läsargruppen är öppen för alla. Det finns inga krav för att vara med, utan oftast går man med därför att man är nyfiken och att det finns en längtan efter något mer att få från den Gud som älskar oss alla. Vi tror att det skrivna Ordet i bibeln, eller böcker i form av vittnesbörd från andra troende, som inspirerats av den heliga Anden kan leda till att Anden inspirerar mig när jag läser. Ett sätt för Gud att tala med och till mig genom sitt Ord. Detta är ju huvudprincipen med Bibeln, inte en historiebok utan en av Guds möjligheter att få kontakt med mig. Detta har alltid varit ett sätt för Gud att tala till sin älskade människa. Vi talar om en förvandling hos oss själva. Equmeniakyrkans vision är att vara en kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och hela världen. Läsningen har under hela den kristna kyrkans tid varit en del i den troendes kontinuerliga förvandling och växt. Man kan via denna länk inspireras av att vara med i själva läsningen utan att behöva känna att man måste gå på träffarna. Denna form av läsning kommer att utvecklas och du kan följa vad vi läser på denna hemsida. Just nu läser vi Paulus brev till Galaterna. Bakgrunden till det brevet är att Paulus är orolig för att det kommit personer till församlingarna i Galatien som vill föra tillbaka de nykristna till en lagisk tro som är beroende av gärningar. Vi får hjälp med läsningen genom en nyskriven En guide till Galaterbrevet Samtalshistorik 18/ (Gal 1:1-9) När vi möttes 18/11 samtalade vi mycket om vad som drev Paulus att så hårt läxa upp galaterna för att de så lätt frångått evangeliet och på vilket sätt Galaterbrevet berör oss idag. Paulus anklagade dem för att ha övergett Kristus för ett annat evangelium. Vi fick frågan från guiden om vad evangeliet handlar om. Vi fick hjälp från Paulus tal några år tidigare i samma område: Apg. 13: och speciellt versen 38/39. genom Kristus blir var och en som tror rättfärdig och friad.. Vi kommer att läsa och samtala med hjälp av denna guide också nästa gång 16/12, sid samt de första månaderna av / (Gal 1:10 24) Under samtalet 16/12, 2014 fick vi intressanta tankeställare om hur de första galatiska församlingarna lockades tillbaka till judendomen. Falska apostlar från Jerusalem kom till dem i dagens centrala Turkiet och sa att Paulus inte predikade ett fullt evangelium. Det var bara en light version då han glömde bort det centrala i Lagen och omskärelsen. Om ni inte vänder tillbaka till de judiska sederna risker ni att bli av med alla de friheter ni har från den Romerska ockupationsmakten. Ni riskerar att bli paria i det romerska riket. Paulus skriver med emfas att inte söka människors eller staters bekräftelse utan att endast söka bekräftelse från Gud. Gud har utvalt oss att bli något mer än vår uppväxt, tradition, utbildning eller sociala gemenskap. Gud ger oss den djupaste bekräftelsen.

2 när jag glömmer bort evangeliet blir jag beroende av andras leenden och uppskattning Pastor Tim Keller på Twitter 13/ (Gal 2:1 10) Nu tar vi upp statustressen. I de nya församlingarna i Turkiet (Galatien: Ikonium, Lystra, Derbe bl. a) blir det svårigheter mellan de nykristna hedningarna och de nykristna judarna. De judekristna som verkligen hade en stark tradition att bygga på även om dom nu bekände Messias som sin Frälsare tyckte att de nykristna inte var fullvärdiga inför Gud. De var ju t ex inte omskurna. Vad blev det då av Abrahams förbund? Så uppstod stridigheter i församlingen. Oro, misstänksamhet, skvaller, förtal, kanske man inte satt ihop, nattvarden blev jobbig Detta blev jätteallvarligt. Samma sak hände i församlingen i Jerusalem några år tidigare, strider mellan falanger. Då fick Paulus ta med 2 av sina bästa vapendragare, den gode och kloke Barnabas samt den oomskurne men andlige Titus som var grek, till de stora apostlarna i Jerusalemförsamlingen. Här insåg även apostlarna att Gud har gett oss olika gåvor. Paulus hade fått uppdraget att predika Kristus för hedningarna och Petrus för judarna. Men de enades om att Gud har inga favoriter, inte judekristna eller hedningar. Evangeliets sanning är att kärleken och nåden fördelas till alla som vill ta emot dem. Denna kärlek är överväldigande. Den tvingas aldrig på någon. Att vi tillhör Guds folk beror endast på Guds nåd. Statusen har vi hos Gud och inte av att jämföra oss med andra. Jag kommer istället att tacka Gud för de gåvor och tjänster jag ser hos andra både i församling och ute i världen. Gud kan aldrig stängas in i någon församling eller Kyrka oavsett namn. Han verkar i hela sin värld och skapelse. En del känner att de verkar för Gud andra inte. Så stor är Guds kärlek. Vi lever i Andens och Hjälparens tid och vi vet inte var eller vart Gudsvinden far. Men min status ligger hos Herren. 10/ (Gal 2:11-21) Paulus och Petrus lever nu ut evangeliet bland hedningarna. Alla folk är nu välkomna till gemenskap med Gud vid måltider och nattvard. Man äter och lever med hedningar, kristna som okristna. Ryktet går till församlingsledningen i Jerusalem: Petrus äter med orena, nu är fara o färde vad gäller den judekristna församlingens status i Jerusalem. Alla privilegier i romarriket kan vara till ända. Petrus måste föras tillbaka till den sanna tron/lagen. Petrus sviktar inför de ledande i Jerusalemförsamlingen. Han visar sitt hyckleri. Vi såg igen det mänskliga i Petrus som skulle vara klippa men där ändå den egna statusen var viktig. Tredje gången när han tvivlar: 1. när Jesus bjuder honom att komma till honom på vattnet, 2. sen vid förnekelsen på översteprästens gård och nu 3. igen då han skulle vara klippan i församlingen, han faller tillbaka till lagen. Tänk vad lik Petrus är lika oss idag när vi är rädda om vårt anseende. Inte vara för tydlig, bättre tyst och inte säga något. Man kan ju förlora sin sociala ställning Konfrontationen över matborden i Antiochia är central i Galaterbrevet. Vi står inför samma vägval. Vi hungrar efter att bli social accepterade. Vägvalet mellan evangeliet, som leder till Liv, och socialt anseende, som eventuellt kan leda till något gott i bästa fall. Hos judarna gav Lagen många markörer för att visa omvärlden vem som var jude. Men Paulus menar att det är Korset som är markören hos den kristne. Korset är tecknet på att vi är älskade, FÖRLÅTNA och omfamnade av Guds oändliga KÄRLEK. Därför är den som bekänner och tror på Kristus som är RÄTTFÄRDIG och inte står under någon dom. Det behövs ingen lag längre. Så här långt har nu Paulus gjort klart för Galaterna långt inne i Turkiet att hans budskap är av Gud, att rättfärdigheten kommer av tron, att han är kallad att predika och undervisa för hedningarna, att

3 denna undervisning är bekräftad av apostlarna och att han har haft en grundläggande konfrontation med klippan Petrus. Nu ska vi se vidare på hans undervisning i de kommande kapitlen. 10/ (Gal 3: 1-29) Paulus olika brev har ofta en klar struktur för att det ska nå mottagarna ända in i hjärtat, även till oss 2000 år senare. Hemligheten är att denna struktur använder Anden hos oss när vi läser. Vi får en liten uppenbarelse i taget. Nu har vi i de första två kapitlen fått Paulus förkunnelse om Kristus. Fokus är på Kristus hela uppenbarelse till Paulus. Paulus är den bekräftade auktoriteten och evangeliets budbärare till hedningarna och till oss idag. I kapitel 3 presenterar Paulus Nåden som evangeliets kärna. Detta är världshistoriens största upptäckt att vi får Nåd utan prestation. Hur är detta möjligt? Galaterna har ju hört om det vid Paulus förra besök men så kommer villolärarna och berättar att visst måste de följa lagen. Vi har hört det också, varje påsk så går vi igenom Jesu lidande på korset. Vi hade ingen aning om det men Gud förberedde detta sen årtusenden tillbaka ända sen han gav löftet till Abraham. Jesus ger sitt liv på korset just för dig och mig och hela mänskligheten. Korset är livets markör. Vilken paradox. Men det var Jesus Kristus som korsfäst som Paulus framställde för galaterna, inför era ögon som Paulus så uttryckligen beskriver. Tydligen så har Paulus beskrivet Korset och Nåden på ett mycket målande sätt för galaterna. Nu när Paulus skriver så är han fullständigt förkrossad över hur galaterna kan glömma korset så han kallar dem för dårar som har gått på denna villfarelse att det är Lagen som skulle kunna frälsa människan. ( visst finns det lite lag i oss idag också?) Vi pratade om hur mycket viktigare det är att med sitt intellekt och hjärta förstå vad Gud har gjort med oss. Att vara kristen handlar inte om vad vi har gjort för Gud. Tänk vad lagiskheten kan förblinda alla människor. Även oss kristna. Nej, vi har blivit förlåtna våra synder, vi tillhör Guds folk och som pant har vi fått den heliga Anden. Alltså min Gudstillhörighet förtjänar jag inte utan den har getts mig av Nåd. Vilken religion i världen äger denna nåd? Att allt är gratis. Gud har gått före och dött själv för mänskligheten. Ja Paulus går verkligen upp i varv när han nu brevledes ska förklara igen för oss att allt är nåd och att vi är älskade utan förtjänst. Tänk att vara älskad och att få gudsgemenskap gratis? Och likväl vill många människor inte ha det. I den andra delen av kapitel 3 sätter Paulus oss in i hela frälsningsverket från GT och nu in i NT att vi nu tillsammans med judarna hör samman med Guds folk. Vi äger samme Abraham som trodde, samme Mose som gav oss Lagen som bara var en temporär lösning. Paulus förklara att lagen var en pedagog eller övervakare till Kristus kom och dog. Och nu tillhör vi honom också. Därför är nu allt fullbordat. Detta är våra rötter. Och med de orden: Det är fullbordat dog, Jesus på korset. Nu kan vi leva i tacksamhet och lovsång och inte i ständig frustration över vår ofullkomlighet. Vi samtalade om de saker som väckt nya tankar hos oss när vi läste detta kapitel. T ex svårigheten att förstå sambandet med att inte behöva Lagen utan att vi är fria i Kristus. Ja dessa frågor får vi ta med oss när vi nu läser vidare. 7/ (Gal 4: 1 31) I kapitel 4as första del vill nu Paulus ytterligare förtydliga sitt budskap. Han vill visa vad det är för skillnader att stå under Lagen eller andra makter och att leva i Kristus. Han använder sig av bilden av omyndiga som har förmyndare över sig dvs. Lagen och av bilden mellan ett sant förhållande mellan en Son och en Far. Vi pratade om att få en ny status inför Gud. Vi förstår sa vi att det var svårt för galaterna att ta detta till sig. Precis som det är svårt att ta det till oss här idag när vi växt upp med så olika Gudsbilder. Paulus visar på det radikalt nya att Gud har sänt sin sons ande in i oss och därmed har förtroligheten mellan Gud och mig blivit en hel annan. Nu får jag kalla Gud, pappa. Gud har själv tagit bort synden som helt har hindrat oss från denna förtrolighet tidigare. Vi fick frågan om vad det

4 innebär för oss idag att Gud nu har sänt sin Ande in i våra hjärtan. Förstår vi det verkligen eller skulle vi behöva ännu en Paulus som på ett ytterligare sätt förklarar för oss. Nej, trodde vi. Vi måste som dagens kristna år 2015 lita på den helige Ande som nu bor i oss. Han vill förklara för dig och mig när vi läser och på annat sätt möter Guds ord. I verserna 8-20 vädjar Paulus till galaterna att vända sig tillbaka till Nåden. Han frågar var deras hänförelse är nu? Han kallar dem bröder och mina barn. Vi funderade på Paulus stora omsorg om församlingen och om hur vi idag visar omsorg om varandra. Har vi varit med om att någon tillrättarvisar oss? Hur har det påverkat oss? Är vi anonyma inför varandra? Vilka makter är vi slavar under idag och hur påverkar det oss? Svåra personliga frågor som vi inte riktigt kom tillrätta med. Den sista delen av kapitel 4:21-31 om de två förbunden var lite svårt för oss men vi sammanfattade att vi behöver lita på att Guds löften gäller idag och att den heliga Anden kan ingripa idag i våra liv och i församlingens kontinuerliga förnyelse för att vara ett Guds verktyg i en snabbt förändrad värld. Den heliga Anden och vår tro på Kristus ger var och en frihet att handla utan att behöva ursäkta sig för andra. Detta är friheten att vi är fria i Kristus inte att vara lika utan så olika som vi är skapade till. Och så börjar Gal. 5:1; att vi är befriade till frihet. Låt detta sjunka in. 5/ (Gal 5: 1-23) Nu riktar Paulus sin främsta uppmaning till galaterna: Den frihet vi äger genom Kristus är en frihet från lagen, synden och döden. Men det är också en frihet till äkta liv, glädje och kärlek. Förstår vi egentligen vad Paulus menar? Vi tror att här ligger en hemlighet som kanske kyrkan i alla tider inte riktigt på ett intellektuellt sätt har kunnat förklara. För nog är det väl så att mänskligheten under de senaste åren har försökt att behaga gudar och gjort sina olika lagar att följa. Så är det i GT men även i Koranen och haditherna. Människan söker konkret vägledning. Det blir påbud, vad ska man göra och vad får man inte göra och så passar människan upp på varandra. Men nu har de som tror fått Anden dvs Kärleken och lever i Kristi efterföljd och därmed fått frihet. Hur kan man säga att Anden leder? Rationellt kan man inte förstå det. Men idag sa någon att man kan kanske lättare förstå om vi tänker oss i hur vi är uppkopplade, inte så mycket med sladdar och fysiska kontakter utan med vad vi kallar Wi-Fi. Vi ser inte Anden men förnimmer henne. Vi behöver inte ideligen slå upp en bok och läsa ledningen. Vad ska jag göra nu då? Men under kristenheten har det alltid kommit upp det lagiska inslaget så också idag. Vi lever enklare i synden för lagen uppenbarar synden. Men lev i Friheten, Kärleken säger Paulus. Inte ska ni följa lagen längre. Kapitlet heter: Obeskrivlig frihet. Det var nog en bra benämning då det inte går att beskrivas. Utan här få vi tro i tillit på Kristi och Paulus Ord att Anden leder oss. Men Anden leder aldrig ifrån Kärleken. Det är en gudomlig omöjlighet. Den andra halvan av femte kapitlet är mer känt. Hur ser livet ut med Kristus? Det kan bäst beskrivas som ett träd som växer och tar näring från luft och jord, Ande och Ord. Fylls växtnäringen på så bildas det frukter. Funkar det så är det något som växer sig starkare med åren genom ledning av den Heliga Anden. Detta ta tid och vår medvetenhet om denna process bör hela tiden öka med vårt eget arbete att söka i Guds Ord. Här benämns Frukten som Kärleken med sina nio klyftor. Läs själv igen 5: Vi funderade på varför frukt är en passande bild av vad den heliga Anden gör i våra liv. Guiden hade delat upp frukten och de 9 klyftorna, som alla är en helhet som inte kan delas upp, i tre relationer: Om relationen till Gud, om relationen till andra och om relationen till mig själv. Allt detta passar väl för självstudier. Så gå tillbaka till din bibel och läs igen! Med Jesu korsfästelse är synden besegrad och vi har genom Anden fri tillgång till Gud. Detta har varit hela löftet genom hela GTs 5000 åriga historia med synd, nöd, mord, krig, elände. Vad är nytt idag? Jo som Hesekiel den store profeten säger om framtiden: Med min egen ande skall jag fylla er. Vi som idag lever under

5 2015 får bara med häpnad se hur allt hänger ihop. Och hur Löftet har uppfyllts för mänskligheten. Men synden finns ännu kvar i världen och därför ser vi fortfarande nöd, mord, krig, elände. Det är Fullbordat skrek Jesus ut på korset. Allt är färdigt får vi höra vid nattvardsbordet. Ja så är det. 2/ (Gal 6: 1-18) Nu är vi färdiga med Galaterbrevet. I de sista verserna betonar Paulus att den nya församlingen är något fullständigt nytt. Nu lever inte var och en för sig själv utan församlingen är en varandragemenskap där det finns två dimensioner; vi är ömsesidigt beroende av varandra och vi har ett personligt ansvar. Dessa två dimensioner hör ihop. Paulus ger också här sin huvudpoäng. Även om frågan om omskärelse inte är ett tema idag så finns det likheter med våra liv då som nu. Galaterna var i färd med att göra ett stort misstag med att bara ha Kristus som ett tillägg till sina liv som de nu hörde borde levas efter Lagen. Kristus var sekundärt. Kanske vi känner igen oss? Och Paulus frågar var vi har vårt hopp och vår stolthet? Vi kan inte längre berömma oss av vår vishet, klokskap, duktighet, status eller anseende. I allt vad vi sysselsätter oss med ska vi alltid påminnas om platsen där vår Gud bevisar sin oändliga kärlek till oss. Vårt hopp, berömmelse och stolthet är Herre Jesu Kristi kors. Detta är världens största kärleksbevis. Församlingen grundas på nåd och försoning och inte på yttre tecken. Och vi är en ny skapelse. Det vi kanske kommer ihåg mest av Galaterbrevet är att låta vår ande leda oss och att andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Detta kan inte omskärelse eller Lagen ge. Nästa samling är 25/8 19:00. Detta beslutade vi nu då vi ville ha mer tid för Korinthierbrevet som är långt, men detta datum finns inte angivet i Mötesplats. Men vi samlas också 8/9 men det kommer att nämnas i nästa Mötesplats. Så här ser vi på Sommarens läsning: Vi delade ut Guide till Första Korinthierbrevet skrivet av Linnea Åberg. Här läser vi sidorna 1-29 till den 25/8 om Korinthierbrevets struktur samt att vi under sommaren försöker läsa igenom hela brevets 16 kapitel så att vi får en överblick. Vi delade också ut Samtal i trons gränsland av Torsten Åhman och Mats Bjurbom att bära med oss bland annan sommarläsning. Samlingen 25/8 kommer då att handla om våra upplevelser från Åhmans/Bjurboms bok samt introduktionen till Korinthier brevet. Välkomna! Härmed av slutas denna länk om Galaterbrevet för att börja på ny kula med Korinthierbrevet i augusti 2015 Dessa små sammanfattningar är skrivna av Thomas Fogelberg

6 Du som just nu har tryckt på LÄSARGRUPPENs fönster. Läs nedan: Kom ihåg: Du behöver inte gå på träffarna. Men läs då gärna hemma de bibelverser vi anger här ovan och följ oss på denna hemside-länk och försök skaffa Guiden. Och Bön och Läsning (Ora et lectio divina) är Kyrkans hemlighet sen de första församlingarna. Den kan ingen makt i världen ta ifrån den Kristne. Men kom också ihåg att du är välkommen att vara med i denna öppna gemenskap för att i början vara med och lyssna och ställa dina frågor. Gruppen är inte sluten utan det kommer nya från olika håll. Alla i gruppen har inte varit med från början. Vi håller på i ca 1.5 timme. Vill du ha skjuts så ordnar vi det så att du kommer fram och tillbaka på ett säkert sätt. Ring till Thomas nummer nedan. Har du några frågor så vänd dig till Thomas Fogelberg, , Vill du få en En guide till Första Korinthierbrevet, och Samtal i trons gränsland, så säg till mig

Läsargruppen i Högbergskyrkan (juni 2015)

Läsargruppen i Högbergskyrkan (juni 2015) Läsargruppen i Högbergskyrkan (juni 2015) Läsargruppen är öppen för alla. Det finns inga krav för att vara med, utan oftast går man med därför att man är nyfiken och att det finns en längtan efter något

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium Ett Liv i Del 1 - Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. 2 Kor 5:17 Ett Liv i är en serie av korta kurser arrangerade av Hestra Cafékyrka som utforskar

Läs mer

Nya Testamentet. Paulus brev till galaterna. Reformationsbibeln

Nya Testamentet. Paulus brev till galaterna. Reformationsbibeln Nya Testamentet Paulus brev till galaterna Reformationsbibeln Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av Karl XII:s Kyrkobibel från 1703 Andra upplagan utgiven

Läs mer

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 2 e Trettondedagen Psalmer: 236, L705 (Ps89), 246, 437, L724, 259 Texter: Jes 55:1-4, Upp 22:16-17, Joh 4:5-26 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be!

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har Illustration: En ung munk fick för första gången i ansvar att hålla i morgonandakten.

Läs mer

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete En given ordning En traktat om Kyrkans ämbete en utvecklingen har ju gått vidare. Paulus skrev brev M för 2000 år sedan! utbrast min granne när vi talade om Bibeln. Jag förstod hur han tänkte. Utvecklingen

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLADET. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. KALMAR ADVENTKYRKA JANUARI 2015

FÖRSAMLINGSBLADET. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. KALMAR ADVENTKYRKA JANUARI 2015 FÖRSAMLINGSBLADET KALMAR ADVENTKYRKA JANUARI 2015 Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. 2 kor 5:17 2015 efter Kristus eller 5776 efter skapelsen

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Jakobs brev Bakgrund Lars Mörling 2011

Jakobs brev Bakgrund Lars Mörling 2011 Jakobs brev Bakgrund Lars Mörling 2011 Författare: Jakob, Guds och Herren Jesu Kristi tjänare (Jak 1:1) 1. Enligt traditionen är författaren Jakob, Herrens bror (Gal 1:18-19). Paulus skriver om sitt besök

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35)

Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35) Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35) Vi har nu kommit till det sjätte kapitlet i Andra Mosebok. Som innehåller JEHOVAs svar på Mose bön. Och Han förnyar och stadfäster Mose kallelse. Vi

Läs mer

Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3

Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3 Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3 - om trons olika dimensioner Steg i tro denna vecka Skriv under veckan ner på ett papper, som du delar in i fyra kolumner, när du upplever tron som huvud,

Läs mer

Lev inte under Lagen!

Lev inte under Lagen! "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen Don t Be Under the Law. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram och

Läs mer

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen.

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Dop av barn Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Präst medhjälpare kan framföra en hälsning med egna ord. Psalm Inledningsord och tackbön P I Faderns och Sonens och

Läs mer

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia Jesus tog på sig alla människors misslyckanden och synder när han dog på korset. På så sätt befriade Jesus människorna till att kunna leva ett liv nära Gud och beroende av Gud. Kristendomen uppstod i det

Läs mer

2. KÄRLEK Kärlekens tillämpning tredje delen: En tjänande kärlek (1 Kor. kap 9)

2. KÄRLEK Kärlekens tillämpning tredje delen: En tjänande kärlek (1 Kor. kap 9) Tro Hopp - Kärlek 2. KÄRLEK Kärlekens tillämpning tredje delen: En tjänande kärlek (1 Kor. kap 9) Paulus föredöme (kap 9) Aposteln Paulus vet, att han aldrig kan påverka de troende att tänka och handla

Läs mer

I dagens predikotext möter vi lärjungarna i väntan.

I dagens predikotext möter vi lärjungarna i väntan. 1 Tunadalskyrkan 13 05 12 Söndagen före pingst I väntans tider Apg 1:1-14 Att vänta på något och samtalen under väntetiden kan föra med sig många olika saker. Ett kan vara att man är överens om att man

Läs mer

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 FÖRSTA KORINTIERBREVET INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 Husbykyrkan Lars Mörling 2015 FÖRSTA KORINTIERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2015) Författare: Aposteln Paulus (1:1). Brevet är skrivet

Läs mer

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23 Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg Grunddokument 2013-01-23 Innehåll I. Tro & värderingar... 3 Bibeln... 3 Gud... 3 Människan... 3 Jesus Kristus... 4 Mission...

Läs mer

Galaterbrevet Del 12) 5:9-16 Undervisning: Chuck Smith

Galaterbrevet Del 12) 5:9-16 Undervisning: Chuck Smith Galaterbrevet Del 12) 5:9-16 Undervisning: Chuck Smith Lite surdeg syrar hela degen. Gal 5:9 Om du öppnar upp dörren och tillåter ett litet fel, kommer detta snart att förstoras. På grund av bristerna

Läs mer

Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf

Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf Jag har den stora förmånen att under vissa morgnar under dagens första timmar få titta på barnkanalen på tv med min äldsta dotter. Det

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig!

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig! 1 Tunadalskyrkan 13 08 11 Det är roten som bär Dig! Visst är det spännande att göra AHA-upplevelser ibland, för de kan ge både kraft och inspiration. Häromdagen gjorde jag en sådan upplevelse när jag upptäckte

Läs mer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer Bibeln i korthet Christian Mölks Bibelkommentarer Gud är evig och har alltid funnits i Fadern, Sonen och den helige Ande. Vid en väl vald tidpunkt valde Gud att ur intet skapa universum och alla levande

Läs mer

Sabbater och Högtider Fra Elvorochjanne.se/ Av Elvor Ohlin.

Sabbater och Högtider Fra Elvorochjanne.se/ Av Elvor Ohlin. Sabbater och Högtider Fra Elvorochjanne.se/ Av Elvor Ohlin. Gamla förbundet 2 Mos 31:13 Säg till Israels barn: Mina sabbater skall ni hålla, ty de är ett tecken mellan mig och er från släkte till släkte,

Läs mer

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker.

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker. Dopet i vatten Inledning Det är viktigt att läsa Bibeln och lära sig vad Gud vill säga till sitt folk. Jag tror på att noggrant studera Skriften så att man vet exakt vad Gud har för oss. Han säger att

Läs mer

Vilja lyckas. Rätt väg

Vilja lyckas. Rätt väg Vilja lyckas Rätt väg Till Fadern genom Mig Predikan av pastor Göran Appelgren Läsningar: Ps 23; Joh 14:1-11; SKR 538. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sade: Herre, vi vet inte

Läs mer

Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER

Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER I ETT SAMARBETE MED FÖRSAMLINGSPROGRAMMET I EVANGELISKA FRIKYRKAN, HYLLIE PARKS FOLKHÖGSKOLA OCH STUDIEFÖRBUNDET BILDA 2 Nära smågrupp

Läs mer

Tunadalskyrkan 140316 Den kämpande tron Mark 14:3-9

Tunadalskyrkan 140316 Den kämpande tron Mark 14:3-9 Tunadalskyrkan 140316 Den kämpande tron Mark 14:3-9 Det händer nu och då att vi ställer oss frågan: Hur kunde det bli så i det och det sammanhanget. Vad var det som gjorde att det inte blev som vi tänkt

Läs mer

Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016

Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016 Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016 Inledning Vi är lite olika som människor och i samband med ett årsmöte har en del av oss lättast att blicka tillbaka och

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

Bibelintro: Året var 1553 då den engelska Kungen, Edward den 6 låg dödligt sjuk.

Bibelintro: Året var 1553 då den engelska Kungen, Edward den 6 låg dödligt sjuk. Bibelintro: Året var 1553 då den engelska Kungen, Edward den 6 låg dödligt sjuk. - För att förhindra att hans halvsyster den katolska Maria skulle ta över tronen och där med göra England katolskt så skrevs

Läs mer

Tro Hopp - Kärlek 3. HOPP. Jesu uppståndelse: (1 Kor. 15:1-58. Vägen till ett förvandlat liv!

Tro Hopp - Kärlek 3. HOPP. Jesu uppståndelse: (1 Kor. 15:1-58. Vägen till ett förvandlat liv! Tro Hopp - Kärlek 3. HOPP Jesu uppståndelse: Vägen till ett förvandlat liv! (1 Kor. 15:1-58 ) 1. Två missförstånd som hör samman När Paulus nu närmar sig slutet av sitt brev, så vill han visa att Kristi

Läs mer

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Idag så tänkte jag fortsätta där vi slutade sist, förra söndagen, och ni som inte var här då, ja ni missade något kan man säga, vilket man alltid gör

Läs mer

Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet

Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet Bidrag från Bengt Pleijel 2009-10-21 Senast uppdaterad 2010-04-20 Bibelskolan.com Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet FRÄLSNINGEN Låt oss be om

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

Din första kärlek. Värnamo 2006-01-08. Kort inledning och bakgrund

Din första kärlek. Värnamo 2006-01-08. Kort inledning och bakgrund Din första kärlek Kort inledning och bakgrund Värnamo 2006-01-08 I början av Uppenbarelseboken, kap 2-3, hittar vi sju brev från Jesus Kristus, förmedlade genom Johannes till sju församlingar i Mindre

Läs mer

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla Kristendomen Grunden till kristendomen Fyra evangelier (budskap, goda nyheter ) som berättar Jesu liv och lära. Traditionellt säger man att tre av författarna (Markus, Matteus och Johannes) kände Jesus

Läs mer

Tolkningsövning över helt brev: Galaterbrevet

Tolkningsövning över helt brev: Galaterbrevet Tolkningsövning över helt brev: Galaterbrevet Tillkomstsituation Författare Att Paulus skulle vara författaren står för oss klart. Jämför vi Galaterbrevet med andra Paulusbrev ser vi att det har samma

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Titus 3. (Vers 1-11) Påminnelser

Christian Mölks Bibelkommentarer. Titus 3. (Vers 1-11) Påminnelser Titus 3 (Vers 1-11) Påminnelser 1 Påminn dem om att de skall underordna sig och lyda myndigheter och makthavare och vara beredda att göra allt som är gott, 2 att inte förolämpa någon utan hålla frid och

Läs mer

Renovera med Guds ord

Renovera med Guds ord Renovera med Guds ord Nehemja kap.7-8 Av: Johannes Djerf Efter några söndagars paus så har vi åter igen kommit tillbaka till Nehemja bok. Där nu alla stenar sitter på sin plats runt muren, den sista dörren

Läs mer

Kasta ut nätet på högra sidan

Kasta ut nätet på högra sidan Kasta ut nätet på högra sidan Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Ps 89:12-14; Joh 21:1-14; AC 10061:1,2. Se sista sidan!) Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte

Läs mer

Och alla dessa frågor bottnar i den här, grundläggande frågan: Vad är en församling? Hur ofta försöker vi att formulera ett svar på den frågan?

Och alla dessa frågor bottnar i den här, grundläggande frågan: Vad är en församling? Hur ofta försöker vi att formulera ett svar på den frågan? Predikan Rönnekyrkan 26 januari 2014: Årshögtid Tema: Vad är en församling? Introduktion: Vad är en församling? Många här har levt med en församling i många år, i stort sett hela livet. Några har varit

Läs mer

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud.

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud. En god och nyttig undervisning för alla kristna människor, inte endast för barn och ungdomar, utan i hög grad även nyttig för de gamla, sammanställd som frågor och svar. Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig

Läs mer

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att ställa er en fråga idag som du kan fundera en liten stund på med den som sitter bredvid dig. Och frågan är; vad innebär det att vara ödmjuk?

Läs mer

Online reträtt Vägledning vecka 26

Online reträtt Vägledning vecka 26 Online reträtt Vägledning vecka 26 Jesus helar sina lärjungars blindhet Vägledning: "Jag vill se" Vi kommer till den punkt i Jesu liv, där hans eget val blir klart. Han kommer att gå till Jerusalem. Han

Läs mer

Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv

Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv Inledning I den här predikan kommer jag att ta upp några svåra frågor. Tyvärr är det väl annars så att det är de frågor som är svårast att svara

Läs mer

Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helig Ande, född av jungfrun Maria

Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helig Ande, född av jungfrun Maria Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helig Ande, född av jungfrun Maria Predikan Tältmöte på Heljarödsgården, 2014 Vi ska idag fortsätta med vårt fokus på den

Läs mer

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273)

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer! (Joh 8:11) Det kommer ett starkt budskap från vår Herre

Läs mer

Guds Ord kom till profeten William Marrion Branham:

Guds Ord kom till profeten William Marrion Branham: Guds Ord kom till profeten William Marrion Branham: Ta upp Din penna och skriv! En kväll, då jag sökte Herren, sade Den Helige Ande till mig att ta upp min penna och skriva. Då jag grep pennan för att

Läs mer

Petrus första brev, är ett brev till oss, och jag hoppas kunna göra det tydligt under kvällen.

Petrus första brev, är ett brev till oss, och jag hoppas kunna göra det tydligt under kvällen. Ett brev till oss - Introduktion till Första Petrusbrevet Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever kringspridda som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadocien, Asien och Bitynien. Ni

Läs mer

Berättelsen vi befinner oss i

Berättelsen vi befinner oss i Berättelsen vi befinner oss i Ola Wingbrant 2014-11-08 Introduktion Det känns roligt och inspirerande att få stå här igen. Att åter ha fått förtroendet. Jag som står här heter Ola Wingbrant och predikar

Läs mer

En ledare efter Guds hjärta

En ledare efter Guds hjärta En ledare efter Guds hjärta Ur Bibeln: Men jag skall låta en präst framträda åt mig, som blir bestående, en som handlar efter vad som är i mitt hjärta och min själ. Åt honom skall jag bygga ett hus som

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

ROMARBREVET INNEHÅLL. Bakgrund 3 Brevets indelning 4 Löpande kommentar 5 Sammanfattning 32

ROMARBREVET INNEHÅLL. Bakgrund 3 Brevets indelning 4 Löpande kommentar 5 Sammanfattning 32 ROMARBREVET INNEHÅLL Bakgrund 3 Brevets indelning 4 Löpande kommentar 5 Sammanfattning 32 HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2010 INNEHÅLL Bakgrund 3 Brevets indelning 4 Löpande kommentar 5 Sammanfattning 32 2 ROMARBREVET

Läs mer

SPECIELL ANDLIG FÖDA FÖR SJÄLEN

SPECIELL ANDLIG FÖDA FÖR SJÄLEN 15:e läxan - Sabbaten den 11 april 2009 Vi ser det stora behovet av missionsverksamhet att förkunna sanningen inte endast i fjärran länder, utan till dem som är nära oss. I vår nära omgivning finns städer

Läs mer

Tro en vardagsförmiddag- 10:27

Tro en vardagsförmiddag- 10:27 Tro en vardagsförmiddag- 10:27 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167 14 Bromma 2 INNEHÅLL Ett litet förtydligande... 4 Att använda materialet...

Läs mer

I väntan på Livets krona

I väntan på Livets krona I väntan på Livets krona Brevet till Smyrna. Upp.2:8 11 Av: Johannes Djerf Hur kommer det sig att just jag måste genomlida detta? Har du tänkt så någon gång? Jag tror på Gud och jag försöker göra rätt

Läs mer

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Innehåll: Utjämningens betydelse De tio utjämningsbuden Tro Utjämningens betydelse Det liv som Jesus utmanar till innehåller mycket mera än materiella

Läs mer

Bön som grund Av: Johannes Djerf

Bön som grund Av: Johannes Djerf Bön som grund Av: Johannes Djerf När man har gjort en sak väldigt länge, så pass länge att det blivit en god vana så tror jag att man ständigt behöver återkomma till varför man gör det och varför det är

Läs mer

Kyrkan och torah del 11

Kyrkan och torah del 11 Kyrkan och torah del 11 Ett rike av präster Sven Reichmann har kommit in på slutvarvet av sin uppmärksammade artikelserie om kyrkan och torah. I detta näst sista avsnitt behandlar han Israels kallelse,

Läs mer

S:t Eskils Katolska församling

S:t Eskils Katolska församling S:t Eskils Katolska församling Månadsbladet Maj 2010 Välkommen till S:t Eskils Katolska Församling Den heliga mässan firas i regel varje dag kl. 18.30, utom torsdagar, och fredagar firas mässan kl.12.00.

Läs mer

Husförsamlingen. Inledning

Husförsamlingen. Inledning Husförsamlingen Inledning Ett viktigt drag i den första församlingens liv är de kristnas samlingar i hemmen för att fira gudstjänst eller på annat sätt dela kristen gemenskap. Den första församlingen har

Läs mer

NTs historiska böcker

NTs historiska böcker NTs historiska böcker s. 1 Matteus evangelium s. 3 Markus evangelium s. 4 Lukas evangelium s. 6 Johannes evangelium s. 8 Apostlagärningarna Matteus evangelium Den utlovade Messias Av Nya testamentets fyra

Läs mer

KALMAR ADVENTKYRKA MARS 2015

KALMAR ADVENTKYRKA MARS 2015 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MARS 2015 Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade och tider av nytt liv kommer från Herrens ansikte och han sänder Messias som är bestämd för

Läs mer

Söndagen före domsöndagen Vaksamhet och väntan Luk 12:35-40, 2 Kor 13:5-9

Söndagen före domsöndagen Vaksamhet och väntan Luk 12:35-40, 2 Kor 13:5-9 Söndagen före domsöndagen Vaksamhet och väntan Luk 12:35-40, 2 Kor 13:5-9 Titta upp, tala långsamt Inledning Du har fått en rejäl utmaning, ett kraft prov ska utföras. Det kommer behövas starka muskler

Läs mer

HEALING vs. GUDS HELANDE *(1) *(2) *(3) Bön *(4)

HEALING vs. GUDS HELANDE *(1) *(2) *(3) Bön *(4) www.theministryofhealing.se HEALING vs. GUDS HELANDE Finns det något så kallat "falskt helande" eller är allt helande bra och sant? Var kommer helandet ifrån? Vad är det för skillnad på healing (New Age)

Läs mer

BIBLIOLOGI. Guds Ords inspiration & auktoritet 2015-03-04. Elim Billdal

BIBLIOLOGI. Guds Ords inspiration & auktoritet 2015-03-04. Elim Billdal BIBLIOLOGI Guds Ords inspiration & auktoritet 2015-03-04 Elim Billdal Innehåll Snabb-fakta om Bibeln Uppenbarelse från Gud "Sola Scriptura" Bibelns inspiration Bibelns eget vittnesbörd Vad hade Jesus för

Läs mer

iii. Vingårdsarbetarna är Israels ledarskap.

iii. Vingårdsarbetarna är Israels ledarskap. Markus 12 (12:1 12) Liknelsen om de onda vingårdsarbetarna 1 Sedan började Jesus tala till dem i liknelser: En man planterade en vingård. Han satte stängsel kring den, högg ut en vinpress och byggde ett

Läs mer

Sanningen leder till ljuset Av: Johannes Djerf

Sanningen leder till ljuset Av: Johannes Djerf Sanningen leder till ljuset Av: Johannes Djerf För ett antal år sedan så hade jag ett par badbyxor, som jag hade varit ägare till under en längre tid, och därför så var också resåren i byxorna något slitna.

Läs mer

Hur Guds Verk Borde Vara Aposteln Paulus och hans relation till församlingen i Tessalonika

Hur Guds Verk Borde Vara Aposteln Paulus och hans relation till församlingen i Tessalonika 12 juni 2016 Hur Guds Verk Borde Vara Aposteln Paulus och hans relation till församlingen i Tessalonika Avskedspredikan i Pingstkyrkan Lindesberg Som när en mor sköter om sina egna barn, ville vi i innerlig

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

BAKGRUND TILL JOHANNES FÖRSTA BREV (1Joh) (2008, reviderad 2015)

BAKGRUND TILL JOHANNES FÖRSTA BREV (1Joh) (2008, reviderad 2015) JOHANNESBREVEN INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande kommentar till 1Joh 5 Sammanfattning av 1Joh 10 Bakgrund till 2Joh och 3Joh 11 Löpande kommentar till 2Joh 12 Löpande kommentar till 3Joh 13 Husbykyrkan

Läs mer

Gudstjänst den 14 augusti 2011 i Luleå #112 Lutherska Frikyrkan S:t Petri ev-luth församling Åttonde söndagen efter Trefaldighet

Gudstjänst den 14 augusti 2011 i Luleå #112 Lutherska Frikyrkan S:t Petri ev-luth församling Åttonde söndagen efter Trefaldighet Gudstjänst den 14 augusti 2011 i Luleå #112 Lutherska Frikyrkan S:t Petri ev-luth församling Åttonde söndagen efter Trefaldighet PRÖVA ANDARNA! Predikotext: 1 Joh. 4:1-6 1 Mina älskade, tro inte alla andar

Läs mer

Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria (Joh 8:31 32).

Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria (Joh 8:31 32). Inledning Vår Frälsare Jesus Kristus, som skaffat fram en fullkomlig förlåtelse åt hela världen (Rom 5:18) säger: Amen säger jag er: Allt vad ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad

Läs mer

a. Några hundra år tidigare hade Jesaja profeterat om en framtid då en budbärare ropar ut goda nyheter om räddning och att Gud är konung (Jes 52:7).

a. Några hundra år tidigare hade Jesaja profeterat om en framtid då en budbärare ropar ut goda nyheter om räddning och att Gud är konung (Jes 52:7). Markus 1 (1:1) Jesus namn och titel 1 Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son. 1. Evangeliet är ett grekiskt ord som kort och gott betyder goda nyheter. Vi har på svenska blivit så vana vid det

Läs mer

Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv

Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv PREDESTINATION RLJ-1221-SE JOHN S. TORELL 17 JANUARI 2010 DEL 13: ABRAHAMS FÖRBUND TAR SLUT DET SÖDRA RIKET 344 ÅR Det Södra kungariket varade 344 år och styrdes av 20

Läs mer

Skapad för att Tillbe

Skapad för att Tillbe Skapad för att Tillbe Av: Johannes Djerf I onsdags så startade vi upp församlingens bibelskola. Vilket jag tycker är mycket spännande och jag hoppas även ni deltagare som var med kände det och med en förväntan

Läs mer

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING HANDLEDNING livet Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING Kyrkan finns till genom mission liksom elden finns till genom att brinna. Om hon inte engagerar sig i mission upphör

Läs mer

100606 1:a söndagen e Trefaldighet Lars B Stenström

100606 1:a söndagen e Trefaldighet Lars B Stenström 100606 1:a söndagen e Trefaldighet Lars B Stenström Idag har jag med mig 2 pass de är mina, men makulerade Från att ha varit levande dokument har de blivit historia här finns stämplar från inresor i andra

Läs mer

Att fortsätta formas

Att fortsätta formas Att fortsätta formas Av: Johannes Djerf Tre äldre damer brukade träffas varje torsdag för att läsa Bibeln tillsammans. En torsdags eftermiddag hade det blivit dags att läsa ur Malaki i gamla testamentet.

Läs mer

Till de kristna i Rom

Till de kristna i Rom Till de kristna i Rom 1 Hälsning 1 Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel, avdelad för att förkunna Guds evangelium, 2 som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna, 3 evangeliet

Läs mer

Att vara internationellt ombud

Att vara internationellt ombud Att vara internationellt ombud Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla

Läs mer

Kärleken till nytta. Predikan av pastor Göran Appelgren. (Läsningar: Luk 14:1-32; AC 6388, 6393. Se sista sidan!)

Kärleken till nytta. Predikan av pastor Göran Appelgren. (Läsningar: Luk 14:1-32; AC 6388, 6393. Se sista sidan!) Kärleken till nytta Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Luk 14:1-32; AC 6388, 6393. Se sista sidan!) När någon bjuder dig på bröllop, ta då inte den främsta platsen vid bordet. Kanske någon

Läs mer

Markus 3:29 Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd.

Markus 3:29 Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd. "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen med den Engelska titeln Unparadonable Sin. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder,

Läs mer

Den smala vägen. Matteus 7:21 Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja.

Den smala vägen. Matteus 7:21 Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja. "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen Narrow Minded. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram och på så

Läs mer

FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING

FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING Församlingsordning 1/14 FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING Församlingsordningen beskriver församlingens vision, liv och struktur. Detta dokument beskriver vad Fristadskyrkan är och vad församlingen vill

Läs mer

Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad.

Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad. Predikotext: Joh 1:1-14 Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad. PS 127:2 Jesu födelse omges av mycket

Läs mer

LYFTA BIBELN. Därför behövs ett BIBELLYFT! Så välkommen till en spännande höst då LIVET står i centrum

LYFTA BIBELN. Därför behövs ett BIBELLYFT! Så välkommen till en spännande höst då LIVET står i centrum 1 Bibellyftet! Så har vi valt att kalla vårens tema i Bankeryds Missionsförsamling. Hela den här terminen vill vi på ett särskilt sätt LYFTA BIBELN. Vadå lyfta bibeln, kanske du undrar? Jo, vi tror att

Läs mer

Tag emot en sval hand på din heta och trötta panna

Tag emot en sval hand på din heta och trötta panna Kära surfare och nyfikenhetsupptäcktsvandrare! Tänk att Du orkat med att vandra ända hit! Förra vandringen var lite jobbig, eller hur? Vi talade om att Gud är ALLSMÄKTIG eller som det heter i den nya översättningen

Läs mer

! Vi vill ha Jesus i centrum,

! Vi vill ha Jesus i centrum, Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. VARDag : Andens frukt Ett litet kompendium om helgelse Innehåll Inledning 1. Rättfärdiggörelse och heliggörelse

Läs mer

(INTROD. O:35) Vi har kommit till 2.Moseboks tredje kapitel, där Gud presenterar sig som: "JAG ÄR"

(INTROD. O:35) Vi har kommit till 2.Moseboks tredje kapitel, där Gud presenterar sig som: JAG ÄR Program 094. 2. MOSEBOK. 3: 1-22. (INTROD. O:35) Vi har kommit till 2.Moseboks tredje kapitel, där Gud presenterar sig som: "JAG ÄR" Mose som växte upp i Faraos hov - och var i Egypten i 40 år, han har

Läs mer

En ny eld! Av: Johannes Djerf

En ny eld! Av: Johannes Djerf En ny eld! Av: Johannes Djerf Vi ska idag börja med att läsa en bibeltext. Matt.21:12-17. Templet var det religiösa centrumet. Det var här Gud bodde. Det var en bestämd plats där Guds folk fick erfara

Läs mer

Sven Hillert. Frälsning för alla. en biblisk vision utgiven på verbum 2002

Sven Hillert. Frälsning för alla. en biblisk vision utgiven på verbum 2002 Sven Hillert Frälsning för alla en biblisk vision utgiven på verbum 2002 2 Innehåll Inledning 3 Två visioner inom judendomen 5 Två bilder av Jesus 8 Två perspektiv i Paulus brev 14 En tro som förenar 34

Läs mer

Galaterbrevet Del 4) 2:7-16 Undervisning: Chuck Smith

Galaterbrevet Del 4) 2:7-16 Undervisning: Chuck Smith Galaterbrevet Del 4) 2:7-16 Undervisning: Chuck Smith Tvärtom, de insåg att jag hade blivit betrodd med evangelium till de oomskurna liksom Petrus till de omskurna. Han som hade gett Petrus kraft att vara

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg

Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg 19 april 2015 Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg Så länge det är dag måste vi göra hans gärningar som har sänt mig (Johannes evangelium 9:4a) Bibeltext

Läs mer

Från Per and Abbi Åkvist E-nyhetsbrev-Vinter-10 januari, 2010 www.peroabbi.org

Från Per and Abbi Åkvist E-nyhetsbrev-Vinter-10 januari, 2010 www.peroabbi.org Från Per and Abbi Åkvist E-nyhetsbrev-Vinter-10 januari, 2010 www.peroabbi.org Käre vän, Vi hoppas och tror att det nya året har börjat bra för dig!!! Paulus uppmanar oss i 1kor13:5 Pröva er själva om

Läs mer