Prisma Informationsseminarium 12 februari 2015 Forskarservice

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prisma Informationsseminarium 12 februari 2015 Forskarservice"

Transkript

1 Prisma Informationsseminarium 12 februari 2015 Forskarservice

2 Natalija Buza-Vidas, forskningshandläggare (Forskarservice, UFS / GV) Jesper Nilsson, verksamhetscontroller (UFS / GV) Sara Kjellberg, utvecklare av forskningsstöd, Bibliotek och IT

3 Vad är Prisma? - Ansöknings- och ärendehanteringssystem. - Systemet riktar sig till universitet och högskolor, samt till enskilda forskare. - Systemets ägare: forskningsfinansiärerna Formas, Forte och Vetenskapsrådet. - I Prisma kan personer ansöka om forskningsmedel och hantera sina beviljade bidrag. - Granskare utför sitt granskningsarbete i Prisma. - Medelsförvaltare har organisationskonton i vilka de kan hantera organisationens ansökningar, signera dokument och återrapportera.

4 Prisma-konceptet IT-systemet ska vara: - säkert och stabilt - ha hög dataintegritet och säkerhet - stödja finansiärernas ansöknings-och beredningsprocess Integrerat system dvs. en databas med flera gränssnitt: - administratörer - granskare av ansökningar - sökande av bidrag och bidragsmottagare Mina sidor

5 Utmaningar Divergerande och ineffektiva arbetssätt Bristande kvalitetskontroll Föråldrad teknisk plattform Kostsam förvaltning Prisma Hög grad av automatisering Samverkan med andra finansiärer Bättre service och förenklad administration för forskningsutförare Bristande statistik

6 Förbättringar för forskningsfinansiärerna Elektroniska signaturer av sökande och dekan gör att ansökan diarieförs automatiskt när den blivit slutregistrerad (registrerad och deadline passerad). Alla yttranden och kontrakt går till sökandes Mina sidor : inga utskick behöver göras. Ansökan om förlängning av dispositionstid etc går via systemet. Enklare hantering och mindre beroende av IT leverantör vid skapande av ny utlysning. Hela databasen tillgänglig, och allt är sökbart. Enkla och avancerade metoder för utsökning av data (årsredovisning). Formulär med återrapportering med automatiska påminnelser.

7 Förbättringar för administrativ personal på universitet och högskolor Översikt över alla som söker bidrag från universitet och högskolor. Enkel funktion för signering och kontroll av ansökningarna per institution. Enklare att återrapportera ekonomiskt.

8 Mina sidor Ett konto för att söka bidrag hos flera myndigheter. All kommunikation sker elektroniskt. Bidragsmottagare har ett ställe att logga in för att hitta alla uppgifter om pågående projekt, och kan hitta och, fylla i, formulär online. Personuppgifter, CV och publikationslista kan sparas från år till år och hämtas in till ansökan. Konto för medelsförvaltare uppdelat i huvudkonton (ansökningsärenden, söka bidrag, signering och återrapportering).

9 Prisma fungerar bäst med de senaste versionerna av Internet Explorer, Chrome och Firefox.

10 Hur skapar jag ett konto i Prisma? 1. Skapa ett ORCID 2. Skapa ett konto i Prisma - skapa konto med eller utan SWAMID. - ett ORCID krävs för att kunna skapa ett konto i Prisma. - du kan bara ha en mejladress kopplad till ditt Prismakonto - mejladressen är ditt användarnamn. 3. Bjud in medverkande i din ansökan - inbjudan måste gå till den mejladress som personen har registrerat i Prisma.

11 SWAMID Swedish Academic Identity En identitetsfederation för universitet och högskolor i Sverige. De flesta universitet, högskolor och övriga myndigheter inom forsknings- och utbildningssektorn i Sverige använder den federerade inloggningen SWAMID. Malmö Högskola är ansluten till SWAMID. Du använder samma inloggningsuppgifter i Prisma som du använder på Malmö Högskola. Du kan även skapa ett personligt konto i Prisma utan SWAMID.

12 Publikationer Publikationer i Prisma hämtas in via sökmotor som är kopplad till Swepub. - Sökmotorn som används, Federated search, har inte full täckning i Swepub. Publikationer kan inte hämtas in via ORCID. Via sökmotorn i Prisma kan man enbart hämta in 50 publikationer åt gången. Begränsningar i sökfunktionen (ej årtal t.ex.).

13 Pågående utvecklingsärenden i Prisma Publikationer: - Alla publikationer inhämtas i Prisma via sökmotor från Swepub. - Arbetet pågår med att förbättra sök- och importfunktionen. - Fler sökträffar kommer visas, rätt publikationsår importeras. - Vidare arbete med publikationer fortsätter med hög prioritet. Utbildning och arbetsliv: - Arbetsgivarfunktionen och klassificeringen av grundutbildning genomgår en översyn. Optimering av tillägg av publikationer och CV-poster på ansökan: - ska gå snabbare och smidigare. Prisma har för närvarande vissa tekniska problem. Prisma arbetar aktivt med att förbättra dem och utveckla Prisma.

14 Signering på Malmö Högskola Medelsförvaltaren ska signera ansökan inom 7 dagar efter sista ansökningsdag. Lärande och samhälle Anders Linde-Laursen Bim Riddersporre Kultur och samhälle Ingrid Dackert Bo Peterson Teknik och samhälle Catarina Coquand Andreas Jakobsson Odontologiska fakulteten Björn Klinge Hälsa och samhälle Tapio Salonen Thomas Arnebrandt

15 Vetenskapsrådet sista ansökningsdagar 2015 Feb Mars stora utlysningen Maj 26 Feb: MSCA International Career Grant Rådsprofessorsprogrammet International postdok Konferensbidrag 23 Mars: Humaniora / samhällsvetenskap Utbildningsvetenskap Konstnärlig forskning 26 Mars: Medicin och hälsa 31 Mars: Naturvetenskap och teknologi 5 maj: Infrastruktur

16 Inför Vetenskapsrådets utlysning som öppnar den 17 februari Och fram till att funktionaliteten håller tillräckligt hög kvalitet Vetenskapsrådet har beslutat att ta in följande delar av ansökningarna i kommande utlysningar i pdf-format: - Meritförteckningen bifogas som en PDF-fil. - utformas av sökande med utgångspunkt från villkoren i utlysningstexten. - ersätter den överföring som hittills gjorts i Prisma. - Publikationslistan bifogas som en PDF-fil. - utformas av sökande med utgångspunkt från villkoren i utlysningstexten. - ersätter den överföring som hittills gjorts i Prisma. - Forskningsplanen bifogas som en PDF-fil - utformas av sökande med utgångspunkt från villkoren i utlysningstexten.

17 VR - Nyheter och förändringar (ansökningsprocessen) Begränsningar i doktorsexamen räknas från sista ansökningsdag. Endast en ansökan om fritt projektbidrag (MH, NT, HS, U). Inga begränsningar på antal projektansökningar för medsökande. Utlysningar öppnar och stänger kl 14.

18 Information om VR ansökningar FAQ (söka bidrag) Kontaktpersoner i utlysningen. Nyhetsbrev Äldre utlysningstexter

19 Forte sista ansökningsdagar 2015 Feb Mars Dec 2 Feb: Skiss / Forskningsprojekt Postdoc Skiss / Juniorforskare 3 mars: COFAS 2 postdoc (FIIP, FOOP) 10 mars: EU-samarbeten inom neurodegenerativa sjukdomar 1 jan 31 dec: Planeringsbidrag för EU-projekt

20 VIKTIG INFORMATION ALLA som använder Prisma måste ha ett Prisma login (och ett ORCID login). ALLA som ska signera ansökningar i Prisma måste ha skapat ett konto. Använd enbart EN adress per person.

21 Att tänka på Var ute i god tid! Läs anvisningar i utlysningstexter! Ställ rätt frågor till rätt instans Läs användarstöd och hjälptexter i Prisma innan kontakt med teknisk support PRISMA support Forskarservice

22

23

24

25

26

27

28 Hur skapar jag ett konto i Prisma? Ändra lösenord Logga in med SWAMID Bjuda in administratörer till projekt Rapportering av projekt via Prisma fortfarande ovisst

29 TACK!

30 ORCID HANTERING AV PUBLIKATIONER Sara Kjellberg

31 Varför ORCID? Identifiering av forskare via ORCID. Främst i samband med ansökningar och uppföljningar finns behov av att kunna säkerställa forskarnas identitet. Idag kan en finansiär använda sig av personnummer för eget bruk. När stora mängder information ska delas blir det betydligt svårare att använda personnummer och bestämma vem som ska vara personuppgiftsansvarig. Rapporten Forskningsinformation 3.0 från VR, 2013 VR rekommenderar nationell standard för forskar-id i samband med Prisma, 2014 MALMÖ HÖGSKOLA

32 Möjligheter med ORCID Förenklad administration för forskare och verksamhetsstöd. Säkrare identifiering och attribuering av publikationer. Möjlighet att matcha ex vis forskningsprojekt med publikationer eller andra forskningsaktiviteter utan att behöva använda personnummer. Underlättar när forskaren byter lärosäte. Möjligheter att skapa bättre synlighet. MALMÖ HÖGSKOLA

33 ORCID på MAH I kommande version av MUEP MALMÖ HÖGSKOLA

34 BITs forsknings- och forskarstöd 1. Tillgång till forskning E-tidskrifter, användning Fackspecifika databaser och resurser Inköp och bevakning av trycktaoch elektroniskaresurser IT-infrastruktur, även tillgång hemifrån Mjukvaror och licenser Biblioteksrummet som arbetsmiljö och mötespats, t.ex arrangemang om aktuell forskning på MAH 2. Vetenskaplig informationssökning Sökteknik och sökstrategier Fokus på gruppens informationsprocess Boka en bibliotekarie, t.ex systematiska sökningar och litteraturöversikter 3. Kunskapsproduktion och skapande Referenshantering, att använda Refworks Forskaranpassade säkra datorer, tex efter etiska prövningar Mjukvaror, kollaborativa IT-verktyg, Box, Nvivo, SPSS, Sunet Survey, Sunet Project Place Infrastruktur för datalagring, serverplats och drift 4. Spridning och kommunikation av forskningsresultat Publiceringsservice E-publicering i MUEP Beslutsstöd kring publicering, open access Upphovsrättsstöd Bibliometri, indikatorer, analyser, rankning MALMÖ HÖGSKOLA

Survey&Report Produktblad

Survey&Report Produktblad Survey&Report Produktblad Survey&Report är ett webbaserat och flerspråkigt program som gör det enkelt att skapa professionella enkäter för undersökningar och utvärderingar. Du väljer frågor, utformar en

Läs mer

Infrastruktur och söktjänster. Om svensk forskningsinformation på internet

Infrastruktur och söktjänster. Om svensk forskningsinformation på internet Infrastruktur och söktjänster Om svensk forskningsinformation på internet Slutrapport från IS-projektet 1 januari 2008 30 juni 2010 1 2 Innehållsförteckning Förord... 4 Bakgrund till IS-projektet... 5

Läs mer

Aktivitetskort på nätet

Aktivitetskort på nätet Handbok för Aktivitetskort på nätet ADJÖ PAPPER! Handbok för Aktivitetskort på nätet Aktivitetskort på Nätet (ApN) är den e-tjänst där fritidsförvaltningens föreningar ska närvarorapportera. Systemet medför

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar Slutrapport PAVA projektet

Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar Slutrapport PAVA projektet Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar Slutrapport PAVA projektet Carin Björklund, Jörgen Eriksson, Peter Linde, Aina Svensson och Anneli Åström Projektrapport till Kungl. biblioteket, Programmet

Läs mer

Teknisk rapport. IS-projektet. Om de tekniska lösningarna

Teknisk rapport. IS-projektet. Om de tekniska lösningarna Teknisk rapport IS-projektet Om de tekniska lösningarna Bakom IS-projektet står styrgruppen för IS, i samverkan med forskning.se. Den tekniska rapporten är skriven av Anders Flodell, tekniskt ansvarig

Läs mer

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 World Trade Center Box 70380 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

SUNET:s strategigrupp för lärosätenas generella behov

SUNET:s strategigrupp för lärosätenas generella behov SUNET:s strategigrupp för lärosätenas generella behov Rapport 2011-10-16 1. Gruppens uppdrag i sammanfattning Vilka tjänster och funktioner behöver lärosätena framöver och vilka tjänster kan med fördel

Läs mer

IdrottOnline Klubb Kom igång 3.1.1 091026. Kom igång

IdrottOnline Klubb Kom igång 3.1.1 091026. Kom igång Kom igång Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Hemsidan baseras på webbverktyget EPiServer, ett

Läs mer

Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information

Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTER 2015 FÖRSLAG TILL NATIONELLA RIKTLINJER FÖR ÖPPEN TILLGÅNG TILL VETENSKAPLIG INFORMATION VETENSKAPSRÅDET

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19

Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 OM DETTA DOKUMENT Detta dokument redogör för den förstudie som genomförts i syfte att tydliggöra nyttan med att införa en ny kommunikationsplattform

Läs mer

Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning. Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket

Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning. Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket September 2011 Följande rapport är en sammanställning av resultat från en

Läs mer

Erfarenheter av medlemskap och implementering av ORCID på Chalmers

Erfarenheter av medlemskap och implementering av ORCID på Chalmers Dnr Kungliga biblioteket: 51-KB 867-2013 Dnr Chalmers: Bibl 2013-0027 Erfarenheter av medlemskap och implementering av ORCID på Chalmers Urban Andersson, Chalmers bibliotek Jonas Gilbert, Chalmers bibliotek

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

BNI Connect Manual Changing the Way the World Does Business

BNI Connect Manual Changing the Way the World Does Business americas europe africa asia australasia W W W. B N I. N U BNI Connect Manual Changing the Way the World Does Business BNI Connect Manual Innehåll 1. Inledande information... 3 1.1 Logga in... 3 1.2 Glömt

Läs mer

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system.

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ny version! Viktig uppdatering av Mamut Business Software INNEHÅLL: Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ger dig nya möjligheter Sida 2-5 Mamut One Nästa generations

Läs mer

Mediabank introduktion

Mediabank introduktion Mediabank introduktion Mediabank är en webbaserad mediabank som gör ditt interna och externt marknadsmaterial tillgängligt för alla med behörighet. Du kan lagra, administrera, organisera, granska och hämta

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM MED ÖPPEN KÄLLKOD

AFFÄRSSYSTEM MED ÖPPEN KÄLLKOD 2015-02-02 Redovisning av stöd till Stockholms stad 1 (6) AFFÄRSSYSTEM MED ÖPPEN KÄLLKOD - en förstudie utförd av Interim kultur id. för. INLEDNING Under 2013 beviljades föreningen Interim kultur 70 000

Läs mer

Att skicka e-fakturor. Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen

Att skicka e-fakturor. Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen Att skicka e-fakturor Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen Välkommen till bankens e-fakturatjänst Att skicka e-fakturor med bankens fakturaportal är enkelt. Du skapar fakturaunderlaget

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

e-handla nu! Commercior e-com for business

e-handla nu! Commercior e-com for business e-handla nu! Commercior e-com for business 2 Vår vision För ungefär fem år sedan inledde vi ett intensivt samarbete inom hälso- och sjukvården för att finna effektivare system för hantering av flöden vid

Läs mer

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola EXAMENSARBETET... 4 EXAMINA OMFATTNING OCH PLACERING... 5 Tandhygienistutbildningen... 5 Grundnivå - Tandhygienistprogrammet... 5 Grundnivå

Läs mer

Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet

Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet 2013-11-07 BESLUT Dnr LiU-2012-02219 1(2) Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet på institutionsnivå Internrevisionen har i revisionsrapport den 16 januari 2013 valt att fästa

Läs mer

Kom igång IdrottOnline Klubb Kom igång

Kom igång IdrottOnline Klubb Kom igång Uppdaterad 2001-03-09 Kom igång IdrottOnline Klubb Kom igång Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF.

Läs mer

BAT64. Ta Kontrollen över. dina affärer med BAT 64

BAT64. Ta Kontrollen över. dina affärer med BAT 64 Ta Kontrollen över dina affärer med BAT64 Case management, en modul i BAT64 after sale system. Systemet som enkelt anpassas till Dina behov. På ett ögonblick är Du på spåret med full kontroll. Bygg ditt

Läs mer

Solution Description -Invoice Processing

Solution Description -Invoice Processing Solution Description -Invoice Processing PaletteInvoice PaletteContract PaletteOrdermatching PaletteMobile/Mail PaletteSupplierPortal Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till

Läs mer

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Uppdaterad 2012-04-18 Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer