MINNE/HÖGTIDSGÅVOR... 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MINNE/HÖGTIDSGÅVOR... 19"

Transkript

1 SÖKBEGREPP... 2 MÅLGRUPP/AKTIVITET I MYSOFT... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT.4 BETALNINGSREGISTRERING... 6 GÅVOR (EJ MINNE/HÖGTID)... 7 GÅVOR MED DIPLOM... 8 MINNE/HÖGTIDSGÅVOR OFULLSTÄNDIGA MINNE/HÖGTIDSGÅVOR Minnesgåvor Högtidsgåvor Följebrev PRENUMERATIONER FAKTUROR UPPDATERING AV BUNTAR REGISTRERING AV SÄNDPOSTER SPONTANA GÅVOR MINNE/HÖGTIDSGÅVOR PORTALPOSTER UTSKRIFT M/H-GÅVOR OCH DIPLOM MINNESGÅVOR HÖGTIDSGÅVOR DIPLOM Återutskrift gåvogram UTSKRIFT AV SÄNDPOSTER (INBETALNINGSKORT) GÅVOR ÅTERUTSKRIFT PORTALPOSTER EKONOMIRAPPORTER EKONOMIRAPPORT BANKGIRO EKONOMIRAPPORT BANKGIRO - FAKTUROR EKONOMIRAPPORT POSTGIRO EKONOMIRAPPORT POSTGIRO FAKTUROR Återutskrift inbetalningsjournaler VARUFÖRSÄLJNING DIREKTFAKTURERING FAKTURAUTSKRIFT RAPPORT VARUFÖRSÄLJNING Spec. per vara Spec. per kund KREDITERING AV FAKTURA PÅMINNELSEFAKTURA PÅMINNELSELISTA REDIGERING AV PÅMINNELSELISTA PÅMINNELSE VIA FAKTURA UTSKRIFT AV PÅMINNELSER

2 OCR-FILER HÄMTNING AV OCR-FILER SKICKA OCR-FILER INLÄSNING A V OCR-FILER INLÄSNING A V OCR TXT-FILER INLÄSNING AV PAYEX-FILER AUTOGIRO AUTOGIROANMÄLAN VIA PORTAL Skicka nya medgivanden till BGC VÄLKOMSTBREV AUTOGIRO FELSÖKNING Exempel: felaktigt ifyllt datum för nästa utskick Exempel: felsökning okänd adress TRANSAKTIONER HÄMTNING OCH INLÄSNING AV AUTOGIRO Uppdatering EKONOMIRAPPORTER AUTOGIRO TACKBREV NYTACK KAMPANJTACK M/H-TACK SPONTANTACK KONTAKTSTÖD REGISTRERA HÄNDELSE Att-göra-lista (uppdragslista) Sökbild händelse ÄRENDE ÄRENDERAPPORTER NYA POSTNUMMER DUBBLETTER RAPPORT DUBBLETTLISTA SAMMANSLAGNING AV DUBBLETTER RAPPORT TOTALBELOPP NUMRERING AV MINNESBLAD NUMRERING A V MINNESBLAD ÄRENDE

3 SÖKBEGREPP Nedan följer några exempel på sökbegrepp som kan användas i enskilt fält eller i kombination med andra fält. _ Understrykningstecken Används för att ange ett variabelt värde för en position (textfält). Exempel: A_G i namnfältet ger alla namn med tre bokstäver som har A som första värde och G som sista. - Bindestreck Betyder från-till (alla sökbara fält). Exempel: skriver man i postnummerfältet får man alla som har postnummer i Stockholmsområdet % Procenttecken Används för att söka på delar av en text (textfält). Exempel: %son ger alla namn som innehåller son! Utropstecken Betyder inte lika med (alla sökbara fält). Exempel: alla landskoder utom Sveriges söks fram Snabel-a Används för att söka efter poster som har ett eller flera tomma fält (alla sökbara fält). i fältet för födelsedatum ger alla som saknar Utropstecken/snabel-a Använder man! i kombination får man alla som inte har tomt i ett eller flera fält (alla sökbara fält). i fältet för födelsedatum ger alla som har födelsedatum, Kommatecken Används för att söka på flera värden i ett fält (alla sökbara fält). Exempel: , i id-fältet ger båda personposterna < > Mindre än/större än Exempel: >1969/12/31 fältet för födelsedatum ger alla som är födda efter detta datum (alla sökbara fält) Exempel på kombinationer: Sök alla son-namn med aktiv adress som inte bor på en gata som börjar på A med postnummer i Stockholmsområdet, födda 1970 eller senare och saknar e-postadress, samt är gratisprenumerant av Barn & Cancer. 3

4 MÅLGRUPP/AKTIVITET Spontana gåvor Spontana gåvor Spontana gåvor Almers Hus Spontana gåvor webb Gåva Almers Hus (används endast för sändposter) Gåva (används endast för sändposter) Bössa Blodcentral Diplom (används endast för responsposter) Diplom Almers Hus (används endast för responsposter) Företagsgåva webb Julgåvor Minnesgåvor Minnesgåvor Minnesgåvor Almers Hus Minnesgåvor utfärdade Minnesgåvor webb Minnesgåvor webb Almers Hus Minnesgåvor utfärdade Almers Hus Högtidsgåvor Högtidsgåvor Högtidsgåvor Almers Hus Högtidsgåvor utfärdade Högtidsgåvor webb Högtidsgåvor webb Almers Hus Högtidsgåvor utfärdade Almers Hus Spontana gåvor insamlingsprojekt (fylls på vartefter) Inlines Skåne runt Milen Chrille-galan Ride of Hope 1 dag Ride of Hope 2 dagar Ride of Hope 3 dagar Ride of Hope 4 dagar Ride of Hope 5 dagar Ride of Hope 6 dagar Ride of Hope 7 dagar Ride of Hope 8 dagar Ride of Hope 9 dagar Finja Betong Spinn för livet Ride of Hope gåva Milen Spinn of Hope

5 Egen insamling via webb Egen insamling via webb Egen insamling via webb företag Prenumerationer Testamente Givaravtal Kampanj autogiro: Sommartack Sommartack Nibe Kampanj DM med kod på kortet 10+koden på kortet (ååmmtt t=testgrupp) (avsändare printad på kortet) DM med tryckt kod på kortet 31+koden på kortet Gamla DM-svar

6 BETALNINGSREGISTRERING Faktura/reskontra In- och utbetalningar Betalningsregistrering Klicka på ny bunt Ange buntdatum (= post/bankgirotalongens datum) Beskrivning: fyll i postgiroutdragets buntnummer i fältet beskrivning om du registrerar talonger från konto , ange bokstaven O om du registrerar talonger från , ange bokstaven B + buntnummer om du registrerar bankgiro Spara med F7 Klicka på rader/insamling 6

7 Gåvor (ej minne/högtid) Sök givarens namn genom att fylla namnet i namnfältet och tabba Om givaren finns sedan tidigare plocka med namnet genom att trycka F3. Om givaren inte finns klicka på person i nedre delen av bilden och registrera givaren i personbilden. Spara posten med F7 och ta med värdet tillbaka med F3. Ange målgrupp/aktivitet (koder finns på separat lista) Ange belopp Ändra till talongens datum (Ändra Bet.sätt till bankgiro om du registrerar bankgirotalonger) Spara posten med F7 7

8 Gåvor med diplom Sök givarens namn genom att fylla namnet i namnfältet och tabba Om givaren finns sedan tidigare plocka med namnet genom att trycka F3. Om givaren inte finns klicka på person i nedre delen av bilden och registrera givaren i personbilden. Spara posten med F7 och ta med värdet tillbaka med F3. Ange målgrupp/aktivitet för diplom (koder finns på separat lista) Ange belopp Ändra till talongens datum Tabba fram till textrutan Skriv ev. text som ska stå på diplomet (Ändra Bet.sätt till bankgiro om du registrerar bankgirotalonger) Tabba fram till gåvomottagare Zooma med F8 8

9 Sök/registrera diplommottagaren Sök företagets/organisationens namn (F2 + F5). Om namnet inte finns sen tidigare välj högtidsgåva som gåvotyp, registrera namnet i efternamnsfältet och skriv ett stort D i anledningsfältet. Ange adressen dit diplomet ska skickas i första adressfältet (närmast anhörig) och ange vilket datum diplomet ska skickas i fältet för Nästa brev. Spara posten med F7 och plocka med värdet tillbaka till betalningsregistreringsbilden med F3. Spara hela posten med F7 9

10 Minne/högtidsgåvor Sök givarens namn genom att fylla namnet i namnfältet och tabba Om givaren finns sedan tidigare plocka med namnet genom att trycka F3. Om givaren inte finns klicka på person i nedre delen av bilden och registrera givaren i personbilden. Spara posten med F7 och ta med värdet tillbaka med F3. Ange målgrupp/aktivitet (koder finns på separat lista) Ange belopp Ändra till talongens datum Tabba fram till textrutan Skriv namn och hälsning som ska stå på gåvogrammet (Ändra Bet.sätt till bankgiro om du registrerar bankgirotalonger) Tabba fram till gåvomottagare Zooma med F8 Sök/registrera avliden/jubilar (F2 sök, F9 registrera) 10

11 Om den avlidne/jubilaren finns sedan tidigare välj vilken adress du vill använda genom att kryssa i rutan vid adressfältet, ta med värdet tillbaka till betalningsregistreringsbilden genom att trycka F3. Om den avlidne/jubilaren finns men du vill lägga in en ny adress skriv in adressen i rätt adressfält och kryssa i rutan, spara med F7 och ta med värdet med F3. Om den avlidne/jubilaren inte finns ange gåvotyp, registrera den avlidnes namn och adress, kryssa för adressen, ange vilket datum gåvogrammet ska skickas i fältet för Nästa brev (och ange begravningsdag ifall det är känt), spara med F7 och ta med värdet med F3. Spara hela posten med F7 11

12 Ofullständiga minne/högtidsgåvor Minnesgåvor Minnesblad som ej ska utfärdas och som har den avlidnes namn på talongen: Sök/registrera namnet på gåvomottagare och skriv MU i textrutan och markera Nej i Tackbrev mottagare innan du spar posten (gäller både gåvor som betalats in av privatpersoner och begravningsbyråer/församlingar). Minnesblad som ej ska utfärdas och som ej har den avlidnes namn på talongen: använd kod (minnesgåvor utfärdade). Minnesblad som ska utfärdas och har den avlidnes namn på talongen men ingen adress: sök/registrera den avlidnes namn, sätt dagens datum som utskriftsdatum och anteckna givarens id-nummer för att sen skriva ut följebrev: Vidarebefordran minnesblad. Minnesblad som ska utfärdas och där den avlidnes namn inte finns på talongen: skriv? i fältet för efternamn och skriv givarens namn i fältet för Text 1 och ange dummydatum som utskriftsdatum. Anteckna givarens id-nummer för att sen skriva ut följebrev: Avlidnes namn saknas. Högtidsgåvor Samma princip som för minnesbladen (men andra målgruppskoder) med ett undantag: Högtidsgåvor där vi ej har adress till jubilaren/givaren vill överlämna kortet själv: adressfält 3 används för att skriva in givarens adress och grattiskortet skickas dit. Obs! Adressen i detta fält ska enbart användas för den gåva som den aktuella inbetalningen gäller. Om talongen har ett meddelande som inte går att tolka men du misstänker att det är en minnes- eller högtidsgåva, registrera gåvan som en vanlig gåva (90100) och anteckna givarens id-nummer för att sen skriva ut följebrev: Osäker om meddelandet. Följebrev Följebreven skrivs ut när hela bunten är klar och hittas under: Rapportcenter/Insamling/Rapporter/Insamlingsrapport/Personlista Välj formulär: Vidarebefordran minnesblad Avlidnes namn saknas Osäker om meddelandet Urval: Fliken för responsregister: Ange responsdatum (talongens datum) Filken för person: Ange id-nummer (givararens id-nr) Start 12

13 Prenumerationer Sök/registrera prenumeranten i namnfältet/personbilden Ta med värdet tillbaks till betalningsregistreringsbilden med F3 Ange målgrupp/aktivitet: Ange belopp Ange talongens datum Spara med F7 Markera den rad du nyss registrerat Tryck på Person i nedre delen av bilden Tryck F4 Välj Specialavtal per person 13

14 (Ange 1 som Avtalsnummer om personen inte är prenumerant sedan tidigare) (Start/stoppdatum: ange postgirotalongens datum om personen inte är prenumerant sedan tidigare) Prisnummer: 1 Antal mån: 6 Fakturamånad: ange första månaden efter att prenumerationen upphört Fakturaår: ange det år som prenumerationen upphör (vid årsskifte ange nästföljande år) Betaldatum: ange postgirotalongens datum Betalt t.o.m: ange datum ett år framåt från betaldatum Spara med F7 och stäng bilden 14

15 Fakturor Gå ur bunten Gå in i bunten igen, men via Rader istället för Rader-insamling Ange fakturanummer Tabba idnr, belopp och namn kommer fram Ange betalsätt Ange konto (postgiro = 1920, bankgiro = 1951) Ange datum: samma datum som bunten i övrigt, dvs. talongens datum Spara med F7 15

16 Uppdatering av buntar När registreringen är klar måste bunten uppdateras. Kontrollera att totalbeloppet stämmer överens med totalbeloppet på post/bankgiroutdraget innan du gör detta. Gå ur bunten Ändra status till skall uppdateras Spara med F7 Klicka på uppdatera Klicka i nedre delen av bilden Start Skriv ut inbetalningsjournal 16

17 REGISTRERING AV SÄNDPOSTER Spontana gåvor Insamling Underhåll Produktionsposter Ange målgrupp/aktivitet (koder finns på separat lista) Ange sändbelopp Person-id zooma med F8 Sök/registrera givaren 17

18 dubblettkontroll I personbilden söker man lättast i F9-läge. Klicka sedan på rutan med den turkosa symbolen (dubblettkontroll). Finns givaren sedan tidigare markera raden och tryck F3, och tryck sedan F3 igen för att ta med värdet till produktionsposter. Finns inte givaren i registret tryck F10, registrera givaren i personbilden, spara med F7 och ta med värdet med F3. Spara hela posten med F7 För att registrera nästa post tryck F9 18

19 Minne/högtidsgåvor Insamling Underhåll Produktionsposter Ange målgrupp/aktivitet (koder finns på separat lista) Gåvomottagare zooma med F8 Sök/registrera avliden/jubilar (F2 sök, F9 registrera) Om den avlidne/jubilaren finns sedan tidigare välj vilken adress du vill använda genom att kryssa i rutan vid adressfältet, ta med värdet tillbaka till produktionsposter genom att trycka F3. Om den avlidne/jubilaren finns men du vill lägga in en ny adress skriv in adressen i rätt adressfält och kryssa i rutan, spara med F7 och ta med värdet med F3. Om den avlidne/jubilaren inte finns ange gåvotyp, registrera den avlidnes namn och adress, kryssa för adressen, ange vilket datum gåvogrammet ska skickas i rutan Nästa brev (och 19

20 ange ev. begravningsdag ifall det är känt), spara med F7 och ta med värdet med F3. Skriv namn och hälsning som ska stå på gåvogrammet i rutan textrad Fyll i beloppet i sändbelopp Person-id zooma med F8 Sök/registrera givaren dubblettkontroll I personbilden söker man lättast i F9-läge. Klicka sedan på rutan med den turkosa symbolen (dubblettkontroll). Finns givaren sedan tidigare markera raden och tryck F3, och tryck sedan F3 igen för att ta med värdet till produktionsposter. Finns inte givaren i registret tryck F10, registrera givaren i personbilden, spara med F7 och ta med värdet med F3. Spara hela posten med F7 För att registrera nästa post tryck F9 20

21 PORTALPOSTER Börja med att kolla infomailen ifall det kommit dubblettvarningar på M/H-händelser ( Möjliga dubbletter M/H-händelser ). Dubblettkontrollen går mot avlidnes/jubilarens namn samt begravningsdatum (+/- 14 dagar) Om det finns dubbletter: Sätt om alla dubbletter till Avslutade: Ja utom den du vill behålla (förslagsvis den äldsta posten som har mest information, och se till att föra över alla adressalternativ du vill ska finnas med till den post du väljer att behålla) Öppna sedan Personbilden: tryck F2, radera Person och välj Portal i dropplistan, tryck F5 Gå igenom varje portalpost, gör en dubblettkontroll på varje post (F6) och se till att de ser riktiga ut innan status ändras till Aktiv. Gåvogrammen skrivs ut oavsett vilken status personposten har, däremot kommer inte några inbetalningskort ut. När personposterna gås igenom bör även PayEx-fliken kollas. Följande olika statusar kan förekomma: A PAYMENT_CARD_OK = Kortbetalning OK U PAYMENT_PENDING_FAIL = Kortbetalning EJ OK A RECIEVED_FULFILLED = Internetbank OK U RECIEVED_FULLFILLED_FAIL = Internetbank EJ OK INIT = Inbetalningskort U INIT = Betyder att givaren gjort en varubeställning och vill betala mot faktura alternativt att givaren har beställt autogiromedgivande. Kan sättas om till Aktiv på en gång. Obs! Vissa betalningar med status U kan ha gått igenom kolla på PayEx-sidan för att veta säkert hur betalningen ser ut. Alla poster med A har gått igenom och kan sättas om till Aktiv. Alla poster med U som inte har gått igenom kan sättas om till aktiv. Poster med U som har gått igenom ska ligga kvar som portal till återutskrift av portalposter gjorts. Markera dessa poster med bet ok i fältet Intern adress. Öppna sedan Redigering M/H-gåvor och sök fram alla minnesgåvor: Målgrupp: Sänddatum: > Körningsnummer F5 Gå igenom posterna och redigera vid behov. Gör sedan samma sak med högtidsgåvorna: Målgrupp: Sänddatum: > Körningsnummer F5 Detta bör göras strax innan gåvogrammen skrivs ut. 21

22 UTSKRIFT M/H-GÅVOR OCH DIPLOM Rapportcenter Insamling Uppdaterande rapporter Utskrift minne/högtidsgåvor Minnesgåvor Översikt minnesgåvor Försättsblad minnesbrev Utskriftstyp: Normal Klicka i nedre bilden Start 22

23 Antal poster: Ok Körningsnummer: Ok Försättsbladen hamnar i nedre kanten (Vision Crystal). Klicka upp dessa och skriv ut. Utskriftsval: Ok Minnesbladen hamnar i nedre kanten (Vision Crystal). Klicka upp dessa och skriv ut. Högtidsgåvor Rapportcenter Översikt högtidsgåvor Försättsblad högtidsbrev Utskriftstyp: Normal Klicka i nedre bilden Ange målgrupp/aktivitet Start Antal poster: Ok Körningsnummer: Ok Försättsbladen hamnar i nedre kanten (Vision Crystal). Klicka upp dessa och skriv ut. Utskriftsval: Ok Högtidsbladen hamnar i nedre kanten (Vision Crystal). Klicka upp dessa och skriv ut. Diplom Översikt högtidsgåvor Försättsblad diplom Utskriftstyp: Normal Klicka i nedre bilden 23

24 Ange målgrupp/aktivitet Start Antal poster: Ok Körningsnummer: Ok Försättsbladen hamnar i nedre kanten (Vision Crystal). Klicka upp dessa och skriv ut. Utskriftsval: Välj formulär Diplom gåvogram - Ok Diplomen hamnar i nedre kanten (Vision Crystal). Klicka upp dessa och skriv ut Återutskrift gåvogram Välj Återutskrift istället för Normal som Utskriftstyp Ange körningsnummer om du vill ha återutskrift på alla gåvogram Ange körningsnummer och M/H-id om du vill ha återutskrift på enstaka gåvogram 24

25 UTSKRIFT AV SÄNDPOSTER (INBETALNINGSKORT) Gåvor Rapportcenter Insamling Urval Utskrift av sändposter Utskrift inbetalningskort med OCR Inbetalningskort gåvor Klicka i nedre delen av bilden Ange målgrupp/aktivitet: , , , Start Skriv ut 25

26 Återutskrift portalposter Ärende Underhåll Ärende Typ: Återutskrift portalgåvor + F5, klicka på dokument, välj redigera fil (kikarsymbolen), ett Excelark öppnas, kolla föregående datumintervall och fyll i det nya. Rapportcenter Insamling Urval Utskrift av sändposter Utskrift av inbetalningskort med OCR Återutskrift portalgåvor Välj: Återutskrift Urval: Målgrupp/aktivitet: 90203, 90303, 90103, (+eventuellt aktuellt insamlingsprojekt) Sänddatum: Ange datumintervall. (Gör ej urval på datum längre fram än gårdagens datum) 26

27 EKONOMIRAPPORTER Rapportcenter Faktura/reskontra Diverse Överföring till bokföring Överföring till bokföring Bokföringsunderlag Ekonomirapport bankgiro Körningstyp = Normal (alt. Provutskrift först för att kolla att allt stämmer) Ta bort krysset i Reskontraposter Kryssa i rutan Insamling Inbetetalningsjournal från/till: ange journalnummer Respons från/till: ange journalens datum Klicka i nedre delen av bilden (var som helst) Start/Skriv ut 27

28 Ekonomirapport bankgiro - fakturor Körningstyp = Normal (alt. Provutskrift först för att kolla att allt stämmer) Behåll krysset i Reskontraposter Ta bort krysset i Insamling Betalningsjournal: ange journalnummer Ver. datum: ange journalens datum Start Skriv ut 28

29 Ekonomirapport postgiro Körningstyp = Normal (alt. Provutskrift först för att kolla att allt stämmer) Ta bort krysset i Reskontraposter Kryssa i rutan Insamling Fyll endast i datum i Respons från/till (ej journalnummer) Klicka i nedre delen av bilden (var som helst) Start Skriv ut 29

30 Ekonomirapport postgiro fakturor Körningstyp = Normal (alt. Provutskrift först för att kolla att allt stämmer) Behåll krysset i Reskontraposter Ta bort krysset i Insamling Betalningsjournal: ange journalnummer Ver. datum: ange journalens datum Start Skriv ut Återutskrift inbetalningsjournaler Återutskrift av inbetalningsjournaler som saknas görs genom att fylla i rrrk02 i det vita fältet ovanför menyn (i vanliga MySoft ej rapportcenter) och tryck sedan enter. Fyll i journalnummer och skriv ut. 30

31 VARUFÖRSÄLJNING Insamling Underhåll Person Sök/registrera beställaren i personbilden och spar med F7 Tryck F4 Välj Registrera varuförsäljning (Ange ev. id för annan betalare) Tryck F7 Registrera varans nummer (zooma med F8 för att söka varunummer) Ange antal Spar posten F7 (Registrera ev. fler varor) 31

32 Direktfakturering Används för utskrift av enstaka fakturor som skickas direkt från kansliet. Markera någon av varuraderna Klicka på Direktfakturering Start Utskriftsval: Välj skärm klicka Ok Skriv ut 32

33 Fakturautskrift Rapportcenter Faktura/reskontra Fakturering Fakturautskrift Fakturatyp: Faktura Utskriftstyp: Normal (alt. Prov) Typ: Varuförsäljning Kryssa för: Samla på annan betalare Ta med 0.00 fakturor Skriv ut om 0.00 belopp En rad per faktura Klicka i nedre delen av bilden (var som helst) Utskriftsval: Ok (OBS. Urval vid julbeställningar: Om beställningen ska skickas via Lagandan som urval i fältet Infodata/Lagandan Om beställningen ska skickas via Infodata ange 1 som urval i fältet Infodata/Lagandan) Start Skriv ner körningsnummer (för ev. återutskrift) Lagandan: Skriv ut fakturorna (Infodata: Pipefilen hittas i U:MyoTMP och heter RPT_XXXR.myo (XXX=användarnamn)) 33

34 Rapport varuförsäljning Rapportcenter Varuförsäljning Försäljningsrapport Omsättning per vara Försäljningsrapport Varuförsäljning Spec. per vara Urval: Spec. per vara Urval ordernummer: ange ordenummer Räkna Start Skriv ut Denna rapport skickas till Lagandan tillsammans med fakturorna 34

35 Spec. per kund Urval: Spec. per kund Urval ordernummer: ange ordenummer Räkna Start Skriv ut Denna rapport sparas i Lagandan-pärmen. Skriv upp fakturautskriftens körningsnummer samt ordernummer på rapporten. 35

36 Kreditering av faktura Sök upp personen i personbilden Tryck F4 visa reskontra Markera den faktura som ska krediteras Klicka på Direktkreditering Ska kreditnota skapas: Ja Direktkreditering: Start Ska fakturaperiod sättas tillbaka: Välj nej om ingen ny faktura ska skapas för perioden (välj ja om ny faktura ska skapas) Utskriftsval: välj utskrift Ok 36

37 Reskontran uppdateras omedelbart 37

38 PÅMINNELSEFAKTURA Påminnelselista Rapportcenter Faktura/Reskontra Påm.rutiner Påminnelser obetalda fakturor Påminnelselista Välj formulär (sorterat på id-nr eller namn) Välj: Datumgräns: Påminner inte fakturor äldre än angivet datum Min.dagar: Dagar sedan förfallodatum/tidigare påminnelse (30 är standardvärde) Betalningssätt: ange betalningssätt Urval: gör dina urval t.ex. på idtyp, påm.status, restbelopp Start Gå igenom listan vid behov kan man utesluta valda poster via Redigering av påminnelselista. Ser allt bra ut görs Påminnelse via faktura direkt. 38

39 Redigering av påminnelselista Faktura/Reskontra (i vanliga MySoft ej Rapportcenter) Påm.rutiner Redigering av påminnelselista Sök på personens id-nr eller fakturanummer Klicka i fältet Hålls utanför (påm.status blir då U) Spara för varje post Stäng bilden 39

40 Påminnelse via faktura Rapportcenter Faktura/Reskontra Påm.rutiner Påminnelse via faktura Välj formulär (sorterat på id-nr eller namn) Välj: Utskriftstyp: Normal (alt. Prov/Återutskrift) Datumgräns: Samma som för påminnelselistan Min.dagar: Samma som för påminnelselistan Betalningssätt: Samma som för påminnelselistan Ska några poster hållas utanför påminnelsen ska man registrera U i fältet Hålls utanför Urval: Samma som för påminnelselistan Start Notera påminnelsenumret 40

41 Utskrift av påminnelser Rapportcenter Faktura/Reskontra Fakturering Fakturautskrift Välj: Fakturatyp: Påminnelse Utskriftstyp: Normal (alt. Prov/Återutskrift) Typ: Alla Kryssa i Samla på person/företag Klicka i nedre delen av bilden Utskriftsval: Ok Urval: Påm.nr: ange påminnelsenumret Påm.status: S Start Skriv ut 41

42 OCR-FILER Hämtning av OCR-filer Gå in på https://girolink.plusgirot.se/ Användar-ID: xbcfbdr Lösenord: bixler + siffra (byts ut med jämna mellanrum) Starta den gula dosan tryck på certifiera ange inloggningskoden (klar) ange pinkod 3311 (klar) skriv in siffrorna som kommer upp i certifikatsrutan klicka på logga in Gå in på Hämtning av filer Hämta fil Klicka på siffran efter filen Spara filen på W:apps/Mysoft/OCR Logga ut 42

43 Skicka OCR-filer Obs! Används ej. Skicka de nedsparade OCR-filerna till: Flytta filerna till mappen Skickade filer När de kommer tillbaka har varje fil blivit till tre filer med olika filändelser: wri, txt och log. Spara ner filerna i Gemensamma filer/apps/mysoft/ocrfiler Loggfilerna ska ej läsas in och kan flyttas direkt till mappen loggar Wri-filen är själva huvudfilen och ska läsas in i under Faktura/reskontra (Inläsning av inbetalningsfiler) Txt-filen är en fil med poster som har separerats från huvudfilen och ska läsas in under Insamling (Inläsning av svarsposter) 43

44 Inläsning av OCR-filer Faktura/reskontra In/utbetalningar Inläsning av inbetalningsfiler Typ: Postgiro OCR Filnamn: Gemensamma filer/apps/mysoft/ocr och välj fil Start Vid inläsning av OCR händer det att olika meddelanden kommer upp: Får du meddelandet Det finns ett meddelande i loggen så betyder det att poster har avvisats. Skriv ut en logglista via Utforskaren och lägg in alla avvisade poster manuellt efter att inläsningen är avslutad. (Får du meddelandet Avvikelse mellan ackumulerad summa lästa och totalsumma från slutpost betyder det att den inlästa summan inte överensstämmer med totalsumman i filen. 44

45 Det är ett tecken på att filen har poster som blivit separerade och dessa poster återfinns i txtfilen som läses in separat från huvudfilen.) (Får du meddelandet Ska skrivna poster raderas svara nej.) Uppdatera bunten, kom ihåg att ange rätt datum = samma datum som filen har Gå in i bunten (klicka på Rader och tryck F2 F5) och kolla i fall det finns poster som inte har status O (O=överförd)). Om det finns poster som inte är överförda: Har du fått en logglista vid inläsning kolla om det är samma poster Om de icke överförda posterna inte återfinns på listan skriv ut en ny logglista Har poster avvisats måste dessa läggas in manuellt, uppgifterna du behöver finns på logglistan och i bunten. Radera de avvisade posterna innan du lägger in dem på nytt. Kolla att belopp och antal poster är riktigt. När inläsningen är klar gå in i Utforskaren och flytta den inlästa filen och lägg den under W:Apps/MySoft/OCR i mappen Inlästa filer (under rätt månad). 45

46 Inläsning av OCR txt-filer Obs! Används ej Insamling Urval Inläsning av svarsposter Filtyp: Inläsning av E-fil för B-kort Typ: Extern Responsdatum: ange filens datum Filnamn: hämta filen från Gemensamma filer/apps/mysoft/ocr (har txt som filändelse) Målgrupp/aktivitet: Starta inläsning Meddelanderutor om hur många som lästs in visas Klicka på Visa fil för att hitta buntnumret Faktura/Reskontra In-/Utbetalningar Betalningsregistrering Sök fram bunten med hjälp av buntnumret och uppdatera bunten som vanligt Flytta den inlästa filen i Utforskaren till mappen Inlästa filer/txt-filer 46

47 INLÄSNING AV PAYEX-FILER Faktura/reskontra In-/utbetalningar Inläsning av inbetalningsfiler Typ: Wallit (=PayEx) Filnamn: W/Apps/MySoft/PayEx välj fil Bet.datum: ange datum (filens inledande datum) Konto: Start Uppdatera bunten som vanligt 47

48 AUTOGIRO Autogiroanmälan via portal Rapportcenter Insamling Rapporter Rapport Givaravtal Lista över avtal Medgivande autogiro/medgivande autogiro företag Urval: Avtal: Startdatum: ange datumintervall (gör ej urval på datum längre fram än gårdagens datum) Senaste utskriftsdatum finns under: Ärende Underhåll Ärende Sök F2 Typ: Autogiromedgivanden F5 klicka på dokument, välj redigera fil (kikarsymbolen), ett excelark öppnas, kolla föregående datumintervall och skriv i det nya. Orsakskod: PO Urval från person: Typ: P (=person, om du valt rapporten Medgivande autogiro) Typ: A (=företag, om du valt rapporten Medgivande autogiro företag) Personstatus: A Start - Skriv ut 48

49 Nya medgivanden Sök om personen finns i registret Registrera givaren om denne inte finns sedan tidigare Fyll i all information som finns på medgivandet Obs! Personnummer måste fyllas i Tryck F4 välj Givaravtal Målgrupp: Fast belopp: ange belopp Nästa utskick: år + månad 49

50 Klicka i autogirorutan Ange kontonummer Ange clearingnummer Spara och stäng bilden Spara även givaravtal innan du stänger bilden 50

51 Skicka nya medgivanden till BGC Skicka filen innan den 10:e varje månad Insamling Autogiro/Givaravtal Generering av fullmakter Klient: 1 Urval på idtyp: Insamling Start Skriv upp filnamnet (börjar på fubbs = bankgiro) OK Leta upp filen i loggen i Utforskaren Döp om filen: år + månad + understreck + antal medgivanden + medg (ex: _30medg) Kopiera filen och klistra in den i W/Apps/MySoft/Autogiro/Medgivanden Öppna NetMaker id Öppna NetMaker BgCom Hämta filen Underteckna säkerhetskod: Skicka filen säkerhetskod: (kvitto kommer när filen är godkänd skriv ut kvittot) 51

52 Välkomstbrev autogiro Skickas när medgivandet fått okej från BGC Rapportcenter Insamling Uppdaterande rapporter Välkomstbrev givaravtal Välkomstbrev Välkomstbrev autogiro Körningstyp: Normal Avtal: Startdatum: blir automatiskt < morgondagens datum Nästa utskick: datum för nästa utskick Start 52

53 Felsökning Görs innan filen med transaktioner tas ut och skickas till BGC Exempel: felaktigt ifyllt datum för nästa utskick Nästa utskick:! (= skiljt från) datum 53

54 Exempel: felsökning okänd adress Rapportcenter/Insamling/Rapporter/Rapport givaravtal/etiketter Personstatus:!A Startknapp saknas tryck F5 för att starta sök 54

55 Transaktioner Dragningen görs den 28:e varje månad skicka transaktionerna minst tre dagar innan Insamling Autogiro/givaravtal Utskrift av sändposter för givaravtal Klicka i nedre delen av bilden Välj utskrift = skärm OK Betalningssätt = A Nästa utskick = år + månad Start Anteckna körningsnummer/ok 55

56 Generering av autogirotransaktioner Belastningsdatum = den dag som dragningen ska ske Obs! Radera förfallodatum Ange körningsnummer Start Anteckna filens namn Gå till loggen, leta upp filen och döp om den (år + månad + trans) Kopiera filen och klistra in den i W/Apps/MySoft/Autogiro/Transaktioner Öppna NetMaker id Öppna NetMaker BgCom Hämta filen Underteckna säkerhetskod: Skicka filen säkerhetskod: (kvitto kommer när filen är godkänd skriv ut kvittot) 56

BgMax Bankgiro Inbetalningar

BgMax Bankgiro Inbetalningar BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...

Läs mer

Total IN Inläsningsfil

Total IN Inläsningsfil Total IN Inläsningsfil Sida 1 av 17 Innehållsförteckning FILFORMAT FÖR PLUSGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde... 5

Läs mer

Användarmanual för anläggningar

Användarmanual för anläggningar Användarmanual för anläggningar Ett IT- system från Stamford AB Innehållsförteckning Användarmanual för anläggningar Allmänt... 4 Användargränssnitt... 5 Att byta lösenord... 5 Anläggning... 6 Notiser...

Läs mer

Användarguide Medlemssystemet

Användarguide Medlemssystemet Användarguide Medlemssystemet Innehållsförteckning Sida Logga in 3 Användare 3 Navigering 4 Sök 4 Medlemsfliken 5 Prenumerationer 7 Skicka e-post 8 Statistik 10 Exportera till Excel 10 Skriva ut 12 Registrera

Läs mer

Lathund. Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21

Lathund. Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21 Lathund Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21 1 2 Dessa lathundar är utformade för att underlätta för Föreningen Nordens medlemmar att administrera i det nya medlemssystemet

Läs mer

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5

Läs mer

Autogiro 3L Pro 2014. Autogiro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 14

Autogiro 3L Pro 2014. Autogiro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 14 Autogiro Sida 1 av 14 Innehåll STYRPARAMETRAR FASTIGHETER... 3 KONTRAKTSPARTEN... 3 Om annan person än avimottagaren skall stå för autogirobetalningen... 4 KONTRAKTET... 5 AUTOGIRO EXPORTER... 5 Betalningsunderlag.

Läs mer

Föreningen Nordens medlemsregister KomMed

Föreningen Nordens medlemsregister KomMed 1 Guide till Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2017-02-17 2 Denna lathund är utformad för att underlätta för Föreningen Nordens medlemmar att administrera medlemsregistret KomMed. KomMed

Läs mer

Pyramid Business Studio - e-line & Betalkort

Pyramid Business Studio - e-line & Betalkort Pyramid Business Studio - e-line & Betalkort 21 mars 2005 Pyramid E-handel med betalkort via DebiTech fr om 3.39A Betalningssätt I kontaktregistret har val av betalningssätt tillkommit betalkort eller

Läs mer

Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor

Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT... 3 2. BR-BILAGOR... 4 2.1 STARTFLIKEN BALANSKONTON... 4 2.2 SPECIFIKATIONER TILL BILAGA...

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

Nedan kommer vi att gå igenom:

Nedan kommer vi att gå igenom: Kunder inbetalning av fakturaposter Nedan kommer vi att gå igenom: Betalning av en kundfaktura Betalning av flera kundfakturor acontobetalning De angivna hänvisningarna refererar till Navigationsrutan

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

Lathund för webbansökan om utbetalning av beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling - investeringsbidrag

Lathund för webbansökan om utbetalning av beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling - investeringsbidrag Lathund för webbansökan om utbetalning av beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling - investeringsbidrag Du är nu på väg att ansöka om utbetalning av beviljat investeringsbidrag via webbansökan

Läs mer

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07 2013-10-07 Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908

Läs mer

Magna Cura IFO. Verkställighet

Magna Cura IFO. Verkställighet Magna Cura IFO Verkställighet 2 Innehållsförteckning Inlog i Magna Cura..3 Lägga upp en ny klient - BISTÅND...3 Fortsatt insats.. 4 Avslutad insats.4 Akten..4 Uppdatera aktbilden.4 Kronologisk journal..

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Arbetsgång vid reskontraavstämning

Arbetsgång vid reskontraavstämning Arbetsgång vid reskontraavstämning (Gäller Pyramid Business Studio 3.41A-3.42A) (2016-09-01) Nedan beskrivs arbetsgången i rutin 991 Reskontra-avstämning. Avstämning görs mellan aktuella balanskonton och

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

ALEPH ver. 18 Lån - övningar

ALEPH ver. 18 Lån - övningar ALEPH ver. 18 Lån - övningar Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping Anslut till lånemodulen i biblioteket/databasen SWE50 (administrativ databas). Låntagare A. Registrera tre nya låntagare Ø Visa

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 1. FAKTURERING... 4 1.1 SINGEL- OCH SAMLINGSFAKTURERING... 4 1.2 FAKTURERING AV EN ORDER ELLER EN KUND... 6 2. BOKFÖRINGSORDER... 8 3. KREDITERING OCH BORTTAGNING

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida

Läs mer

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se AdmiPro Leverantör Copyright 2015 AdmiPro 2 Introduktion AdmiPro är utvecklat för att möta kundernas behov och samtidigt vara enkelt för dem som använder systemet. Huvudmålsättningen vid utvecklingen var

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

Lathund attestera leverantörsfaktura

Lathund attestera leverantörsfaktura Lathund attestera leverantörsfaktura Logga in i fakturaportalen. Skriv in ditt användarnamn och lösenord, lämna rutan med företag tomt. Klicka sedan på ok eller enter. Nu kommer du in i din inkorg/brevlåda

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering Innehåll Introduktion... 1 1. Uppföljning av öppna poster... 1 2. Påminnelser... 2 2.1 Påminnelseförslag... 2 2.2 Ändra i förslaget i Underhåll av påminnelseförslag... 4 2.3 CU26 - Påminnelsebekräftelse...

Läs mer

Information från Löne- och Pensionsservice

Information från Löne- och Pensionsservice Information från Löne- och Pensionsservice Information om bankbyte och övergång till e-lönebesked Den 1 juni 2011 byter Östersunds kommun bank till Swedbank. Det innebär att lön kommer att betalas ut via

Läs mer

Handbok Autogiro. Å-DATA Infosystem AB

Handbok Autogiro. Å-DATA Infosystem AB Handbok Autogiro Å-DATA Infosystem AB Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2. Huvudmeny Autogiro... 4 3. PARAMETRAR... 6 3.1 Underhåll bankgironummer... 6 3.2 Kunduppgifter...

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&)

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&) Gå in på www.lernia.se Klicka på rubriken Registrera CV 1. Fyll i dina användaruppgifter. - Skriv in din e-postadress, glöm inte att upprepa e-postadressen - Skriv in ett önskat lösenord och upprepa detta.

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning

Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning Adressen till webbklienten live.com skrivs in i webbläsarens adressfält Skriv in hela din e-postadress Utseendet på det här området används av Microsoft

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Leverantörsbetalningar 2014.Q4

Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Leverantörsbetalningar 3L Pro 2014 Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Leverantörsbetalningar... 3 Leverantörsbetalningar... 4 Skapa betalningar... 5

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

E-post i webbläsaren Edge

E-post i webbläsaren Edge E-post i webbläsaren Edge Logga in och ut Omedelbart efter att du har skapat ditt konto och fått det godkänt öppnas förmodligen en informationssida där du kan välja att gå till Inkorgen i e-postlådan.

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor.

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. Skapa kundfaktura -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. 2016-12-13 Daniel Johansson Ekonomiavdelningen Skapa kundfaktura...

Läs mer

Lathund för Relation Bokningssystem

Lathund för Relation Bokningssystem Lathund för Relation Bokningssystem UpRight Consulting 2013 Bokningssystemet är utformat för att passa onlinebokning där aktiviteterna matchas mot medlem/kundprofil. En medlem kan bara boka upp sig på

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild.

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild. Bilder (11) Det går att lägga en eller flera bilder till varje föremålspost. Det enklaste är att lägga in en bild, från den registrerade föremålsposten. Det går också att lägga in ett större antal bilder

Läs mer

Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar

Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar Medlem online innehåller en funktion där du kan göra ett utskick till de medlemmar som har en e-post registrerad i systemet. Observera att de medlemmar

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Innehåll 1. Skapa utbetalningsförslag... 2 2. Skapa fil för leverantörsbetalning (LB-giro)... 3 3. Boka leverantörsbetalning som betald (överför från Girojournal)... 5 4. Boka leverantörsbetalning

Läs mer

Innehåll Version 1.7 Sida 1 av 27

Innehåll Version 1.7 Sida 1 av 27 Innehåll Inloggning... 2 Aktivering... 2 Logga in... 5 Glömt användarnamn eller lösenord... 6 Certifierade lönesystem... 9 Lämna löneuppgifter... 10 Lämna fil från certifierat lönesystem... 10 Webbformulär...

Läs mer

Vill du veta mer? Kontakta närmaste Sparbanks- eller Swedbankkontor. Du kan även besöka oss på www.sparbankenenkoping.se.

Vill du veta mer? Kontakta närmaste Sparbanks- eller Swedbankkontor. Du kan även besöka oss på www.sparbankenenkoping.se. Vill du veta mer? Kontakta närmaste Sparbanks- eller Swedbankkontor. Du kan även besöka oss på www.sparbankenenkoping.se. Behöver du hjälp? Ring internetbankens kundtjänst på 0771-97 75 12, alla dagar

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Botkyrka kommuns system för lokalbokning föreningsbidrag förenings- och anläggningsregister

Botkyrka kommuns system för lokalbokning föreningsbidrag förenings- och anläggningsregister l a u n a m r a d n anvä o g k o o b r e t in Botkyrka kommuns system för lokalbokning föreningsbidrag förenings- och anläggningsregister 1 Sök ledig tid utan registrerad användare... 2 2 Sök ledig tid

Läs mer

Användarmanual. UPS Billing Center

Användarmanual. UPS Billing Center Användarmanual UPS Billing Center 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS-märket och den bruna färgen är varumärken som tillhör United Parcel Service of America, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Användarmanual Brunskog Transportbokning.

Användarmanual Brunskog Transportbokning. Användarmanual Brunskog Transportbokning. Det finns två typer av användare i Brunskog Transportbokning. En enkel användare som endast kan boka en sändning och som inte har tillgång till de övriga funktioner

Läs mer

www.sparbankennord.se. 0771-23 00 23

www.sparbankennord.se. 0771-23 00 23 www.sparbankennord.se. 0771-23 00 23 Din guide till internetbanken Välkommen in. Här är det öppet jämt. www.sparbankennord.se Välkommen till internetbanken! Här är det öppet jämt så att du kan göra dina

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare. Procapita VoO. Användarnamn. Support Telefon: E-post:

UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare. Procapita VoO. Användarnamn. Support Telefon: E-post: UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare Procapita VoO Användarnamn. Support Telefon: 248450 E-post: dsoit-support@nykoping.se 1 Mina sidor... 3 Kom ihåg... 4 Nya Meddelanden... 5 Läsa, skriva och skicka meddelanden...

Läs mer

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda.

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda. Kundreskontra Avstämningslista utredningskonto Ska du tömma utredningskontot för inkomster? Rapporten visar vilka inkomster som bokats in på utredningskontot och vilka inkomster som bokats ut därifrån

Läs mer

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...

Läs mer

Hantering av inbetalningar. Hanteringen av inbetalningar hittar du under rubriken Reskontra/Inbetalningar i programmets vänsterkant.

Hantering av inbetalningar. Hanteringen av inbetalningar hittar du under rubriken Reskontra/Inbetalningar i programmets vänsterkant. INBETALNINGAR Hanteringen av inbetalningar hittar du under rubriken Reskontra/Inbetalningar i programmets vänsterkant. Flödet för inbetalningar sker vanligtvis enligt följande mönster: Inbetalningarna

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Handbok. Pagero Autogiro Mikro

Handbok. Pagero Autogiro Mikro Handbok Pagero Autogiro Mikro ATT KOMMA IGÅNG Avtal med banken Innan ni kan börja använda tjänsten Autogiro tecknas ett avtal mellan er och banken. Ni sänder sedan in en testfil till Bankgirocentralen.

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

MANUAL FÖR UPPSATSADMINISTRATÖRER

MANUAL FÖR UPPSATSADMINISTRATÖRER MANUAL FÖR UPPSATSADMINISTRATÖRER - ARKIVERA UPPSATSER/EXAMENSARBETEN I DiVA Bilden visar processen för hur uppsatser/examensarbeten ska hanteras. Den inringade aktiviteten beskrivs i den här manualen.

Läs mer

Välkommen in. Här är det öppet jämt.

Välkommen in. Här är det öppet jämt. Din guide till internetbanken Välkommen in. Här är det öppet jämt. Du kan även besöka oss på swedbank.se/digitalt. Där hittar du fler digitala tjänster och mer info om internetbanken. Observera att vissa

Läs mer

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Skapa kundfaktura Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Manualen innehåller steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor och krediterar fakturor.et är vanligtvis

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Här har vi sammanfattat de viktigaste nyheterna och förbättringarna i P1 Medlem sedan version 1.01.

Här har vi sammanfattat de viktigaste nyheterna och förbättringarna i P1 Medlem sedan version 1.01. Nyheter i P1 Medlem Här har vi sammanfattat de viktigaste nyheterna och förbättringarna i P1 Medlem sedan version 1.01. Nyheter i urval 3.09 (släpps 2013-03-01) Rättningar: -Fel vid manuella inbetalningar

Läs mer

Manual. Patient. version 3.50

Manual. Patient. version 3.50 Manual Patient version 3.50 Innehåll Introduktion till Mina vårdkontakter...2 Vem kan använda tjänsten?... 2 Komma igång... 2 Ett säkert system... 2 Svar inom ett par dagar... 2 Support... 2 Skaffa användarkonto...3

Läs mer

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra Kundreskontra Se till att Utbildningsföretaget eller Utbildningsföretaget OOF AB är valt. För att kravrutiner och räntefakturering ska fungera i programmets kundreskontra fordras att du gör vissa inställningar

Läs mer

Så här fungerar nya webbföranmälan

Så här fungerar nya webbföranmälan Så här fungerar nya webbföranmälan Du gör din föranmälan lika enkelt och säkert som när du utför dina bankärenden över internet. Du får omedelbar bekräftelse på att din anmälan har kommit till oss och

Läs mer

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Ankomstregistrera leverantörsfaktura Ankomstregistrera leverantörsfaktura Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). Sätt en markering

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Inbetalningar Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Skapa betalningar Lista skapade betalningar Korrigera/skicka skapade betalningar Utskrift skapade betalningar Godkänna betalningar Leverantörsbetalningar Inställningar

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa.

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. Platon STs ärendehanteringssystem IRMA Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. IRMA IRMA i Portalen fungerar

Läs mer

Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd.

Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd. Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd. Det finns två enkla vägar att regelbundet och långsiktigt stödja Missionskyrkans arbete lokalt,

Läs mer

5. Gå igenom inställningar för anställda och företag

5. Gå igenom inställningar för anställda och företag 5. Gå igenom inställningar för anställda och företag I år har det skett förändringar i rutinen för kontrolluppgifter på grund av Skatteverkets nya regler gällande kontrolluppgifter. För att du med automatik

Läs mer

Bild 1. När du är inloggad som dig själv med ditt HSA-ID i datorn öppnar du Lisa. Där klickar du på System applikationer.

Bild 1. När du är inloggad som dig själv med ditt HSA-ID i datorn öppnar du Lisa. Där klickar du på System applikationer. Inrapportering av en avvikelse/förbättringsförslag/misstänkt läkemedelsbiverkan av personer som inte alltid arbetar på samma plats men som har sin anställning på en och samma enhet ex AT-läkare, ST-läkare

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

Manual Webb-admin för evenemang

Manual Webb-admin för evenemang Manual Webb-admin för evenemang Version: 001 Innehållsförteckning Logga in... 1 Lägg in nytt/redigera evenemang... 3 Prenumerant... 3 Evenemang eller Aktivitet... 3 Huvudtema och Tema... 3 Huvudkategori

Läs mer

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem Handbok Nya Autogiro Å-DATA Infosystem Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2 Huvudmeny Autogiro... 4 2.3 Exportera till Excel... 5 2.4 Visa/dölj kolumner... 6

Läs mer

Lathund Registrera en ansökan/offert i EKO

Lathund Registrera en ansökan/offert i EKO För att registrera en ansökan eller offert går du in i EKO via Medarbetarportalen Verktyg. Logga in med ditt x-användarid samt ditt systemlösenord, obs använd gemener (små bokstäver) när du anger ditt

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

Medlem. Ett medlemsregister för den lilla föreningen. Utvecklat av Niconsult

Medlem. Ett medlemsregister för den lilla föreningen. Utvecklat av Niconsult Medlem Ett medlemsregister för den lilla föreningen Utvecklat av Niconsult http://www.niconsult.se A. Medlem 1. Om Medlem Medlem är ett register anpassat för små föreningar. Medlem hjälper föreningar att

Läs mer

Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra.

Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra. Platon Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra. Grundbild Grundbild är den flik som syns när du startar ett nytt eller öppnar ett befintligt ärende. Här återfinns information

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...

Läs mer