Läkemedelsautomat, Manualer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkemedelsautomat, Manualer"

Transkript

1 Dok-nr Författare Version Rolf Westermark, medicintekniker, Medicinsk teknik 3 Godkänd av Giltigt fr o m Robert Valtersson, bitr verksamhetschef, Medicinsk teknik Innehåll 1 Manual för att logga in i systemet Manual för att hämta ut läkemedel Hämta flytande läkemedel Hämta läkemedel från kylskåp Hämta läkemedel i externt skåp Uttag av flera läkemedel samtidigt Hämta läkemedel till akutväska/akutvagn Hämta läkemedel till akut patient Hämta ut läkemedel med annan kod Utlån av läkemedel Manual returnera läkemedel Manual för bokning av läkemedel Manual för felavhjälpning Manual nödöppning Nödöppning av toppskåp Nödöppning av kylskåp och externa skåp Manual Sida 1/20 3. Allmänheten

2 1 Manual för att logga in i systemet 1. Logga in med ditt E-tjänstkort genom att stoppa in den i kortläsaren på läkemedelsautomaten. 2. På skärmen i automaten står det då Ange PIN på kortläsaren, Försök 1 av 3 och ange din sexsiffriga kod som tillhör din E-tjänstekort samt verifiera med Enter (grön knapp). När inloggningen lyckats står det på skärmen Verifiering lyckats, vänligen ta ut kort. När kortet tas ut, kommer menyn fram: - Avsluta - Hämta läkemedel - Returnera till returlådan - Returnera till kassation - Hämta bokat läkemedel Vid behov välj aktuell klinik/avdelning och bekräfta med OK. (Arbetar du endast på en avdelning kommer det att vara förvalt och du behöver inte välja.) Manual Sida 2/20 3. Allmänheten

3 2 Manual för att hämta ut läkemedel Här följer grundläggande instruktioner för att hämta läkemedel, för specialfall se kapitel: Vid hämtning av läkemedel trycker man på Hämta läkemedel. Listan över läkemedel som finns i automaten kommer då fram. 1. Specificera en vara genom att antingen trycka på preparatet eller genom att skriva i det önskade preparatet i sökrutan överst. Tryck sedan på förstoringsglaset med en blixt över. 2. För läkemedel klassade som narkotika scannas sedan patientens personnummer genom att hålla scannern över patientetiketten och trycka på scannerns knapp på handtaget, eller skriv in patientens personnummer för hand i den vita rutan. Manual Sida 3/20 3. Allmänheten

4 3. Om patientens personnummer skrivs in för hand i automaten ska alla tolv siffror anges. [ÅÅMMDDNNNN] eller som F-/U-nummer. Fördefinierade uttagskoder kan även användas i vissa situationer. Se Hämta läkemedel till akutväska/akutvagn. Manual Sida 4/20 3. Allmänheten

5 4. När personnumret angivits, kommer skärmen visa Hämta läkemedel antal. Välj då det antal av preparatet du vill hämta ut. Obs! Uttag i buffertförråd görs på hel förpackning. När du tryckt in antalet du ska hämta ut, kommer det fram en beskrivning av varukorgen innehållande vilket preparat du valt, läkemedlets styrka samt antal. Om antalet du skulle hämta inte stämmer med antalet du tryckte på/fyllde i, kan du ändra registrerat antal du ska hämta ut genom att trycka på ruta under Antal. Om du råkat trycka på att hämta, får du göra ett nytt uttag eller en retur för att få ut rätt antal av preparatet du ska ha. Manual Sida 5/20 3. Allmänheten

6 5. Om allt stämmer kan du trycka på Hämta. Bilden som kommer fram på skärmen visar i vilket fack i den öppnade lådan läkemedlet ligger. Samtidigt som det visas på skärmen Hämta läkemedel i Låda öppen, lådan du ska öppna markeras med en gul lampa. Dra ut lådan så långt det går tills ett klickljud hörs och det tar stopp. Efter du plockat ut läkemedlet ska lådan stängas igen. Manual Sida 6/20 3. Allmänheten

7 Väntar du för länge innan du öppnar lådan så stängs den. Via skärmen kan du då göra ett nytt försök på den blå knappen Öppna igen. Efter att sista varan plockats loggas du automatiskt ut ur läkemedelsautomaten. 2.1 Hämta flytande läkemedel Följ steg 1-3 på 2. hämta läkemedel 1. När personnumret angivits, kommer skärmen visa Hämta läkemedel antal. Ange då det antal av preparatet du vill hämta ut. Observera att uttag sker på antal milliliter som ska hämtas ut, i detta exempel 3ml. 2. Om allt stämmer kan du trycka på Hämta. Bilden som kommer fram på skärmen visar i vilket fack i den öppnade lådan läkemedlet ligger. Läkemedelsautomaten visar denna bild och du ska välja öppna låda för att få tillgång till läkemedlet. Samtidigt som det visas på skärmen Hämta läkemedel i Låda öppen, lådan du ska öppna markeras med en gul lampa Manual Sida 7/20 3. Allmänheten

8 3. Hämta ut läkemedel genom att mäta upp läkemedel i en spruta för att säkerställa korrekt mängd. Manual Sida 8/20 3. Allmänheten

9 4. För flytande läkemedel ska kvarvarande mängd kontrollmätas, använd kontrollstickan och mät mot flaskan. Uppskatta kvarvarande mängd. 5. När läkemedlet är uttaget finns samma dialogruta kvar i displayen. För att ange återstående antal ska man trycka på den röda rutan Antal: Okänd. Därefter kommer denna bild att visas. Manual Sida 9/20 3. Allmänheten

10 6. Ange den uppskattade kvarvarande mängden läkemedel i flaskan. I detta exempel 213ml. Om flera flaskor med samma läkemedel finns ska den totala kvarvarande mängden av läkemedlet anges. Observera! Om du inte anger kvarvarande mängden läkemedel kommer Läkemedelsautomaten inte låta dig gå vidare utan visar denna bild. 7. Kontroller att kvarvarande mängd i grön rutan nedan är angiven korrekt, du kan då välja att avsluta genom att trycka på ok. Manual Sida 10/20 3. Allmänheten

11 2.2 Hämta läkemedel från kylskåp 1. Om läkemedlet förvaras i kylskåp lyser en gul lampa på låset till kylskåpet och det går att öppna (annars låst). 2. Hämta läkemedlet i kylskåpet. 3. Tag handskanner och läs av streckkoden på förpackningen. Detta för att kontrollera att rätt läkemedel och mängd plockats. Vid eventuell restnotering av vara, följ instruktion på hyllkanten för verifikation av rätt varunummer. 4. Stäng därefter kylskåpet. 5. Efter korrekt skanning av vara loggas du automatiskt ut från läkemedelsautomaten. 2.3 Hämta läkemedel i externt skåp 1. Om läkemedlet förvaras i extent skåp lyser en gul lampa på låset till skåpet och det går att öppna (annars låst). 2. Hämta läkemedlet i skåpet. 3. Tag handskanner och läs av streckkoden på förpackningen. Detta för att kontrollera att rätt läkemedel och mängd plockats. Vid eventuell restnotering av vara, följ instruktion på hyllkanten för verifikation av rätt varunummer. 4. Stäng därefter skåpet. 5. Efter korrekt skanning av vara loggas du automatiskt ut från läkemedelsautomaten. 2.4 Uttag av flera läkemedel samtidigt Det går bra att hämta ut olika sorters läkemedel under ett tillfälle du är inloggad i automaten. När du däremot ska hämta ut samma sort läkemedel med samma styrka till olika patienter måste du göra ett inlogg/uthämtning per patient. Om du råkar registrera exakt samma preparat på två olika patienter, kommer automaten registrera det sista personnummer som skannats in men då flera av preparatet på den patienten. Gör då retur om det blivit fel antal och gör ett nytt uttag på första personnumret som inte registrerades. 2.5 Hämta läkemedel till akutväska/akutvagn Uttag till akutväska/akutvagn kan göras i tre situationer: 1. Ersättning av gammalt läkemedel. Hämta ut läkemedel med kod 1150 istället för personnummer. Kassera det gamla läkemedlet enligt rutin för kassation. 2. Läkemedel är använt och ska återfyllas. Hämta ut läkemedel på patientens personnummer. Manual Sida 11/20 3. Allmänheten

12 3. Vid ändring av sortiment och den nya varan finns i automaten. Hämta ut läkemedel med kod 1150 istället för personnummer. OBS! Varje uttagskod måste aktiveras på läkemedelsautomaten för att fungera. Enhetschefen beställer detta av Medicinsk teknik. 2.6 Hämta läkemedel till akut patient För att hämta ut läkemedel till en patient i en akut situation då patientens personnummer saknas används kod OBS! Varje uttagskod måste aktiveras på läkemedelsautomaten för att fungera. Enhetschefen beställer detta av Medicinsk teknik. 2.7 Hämta ut läkemedel med annan kod I några verksamheter kan det finnas behov av någon mer uttagskod. OBS! Varje uttagskod måste aktiveras på läkemedelsautomaten för att fungera. Enhetschefen skickar önskemål om ytterligare koder till Läkemedelsenheten. Medicinsk teknik aktiverar en sådan kod efter godkännande av Läkemedelsenheten. Beskrivning av lokal kod Kod 2.8 Utlån av läkemedel Utlån av läkemedel sker som vanligt uttag där sjuksköterska loggar in och hämtar ur läkemedel och anger patientens personnummer. Om enhet vill dokumentera vem som lånar läkemedel kan detta göra manuellt på blankett Läkemedelsautomat - Journal vid utlån av läkemedel Manual Sida 12/20 3. Allmänheten

13 3 Manual returnera läkemedel 1. För att returnera ett läkemedel loggar du in i automaten som vanligt och i menyn väljer du Returnera till returlåda. 2. Välj sedan vilket preparat samt styrka du ska returnera. Hittar du inte det läkemedlet du vill returnera, tryck på det röda X på nedre raden i högra hörnet. Listan kommer att visa alla läkemedel som hämtats ut ifrån automaten, oavsett vilken personal som hämtat ut tidigare. 3. Välj rätt preparat som ska returneras och skanna in/mata in patientens personnummer. Därefter kommer det visas valt preparat, styrka och antal du ska returnera/kassera. OBS! Tänk på att redigera antalet du ska returnera/kassera genom att trycka i vyn på rutan under Ant. 4. Tryck sedan på Returnera (grön knapp). Även här kan retur göras på fler preparat samtidigt, tryck då på lägg till ytterligare vara. 5. När du tryckt på Returnera kommer det upp följande vy. Tryck på Jag vill göra retur samt OK. Manual Sida 13/20 3. Allmänheten

14 6. Det kommer att öppnas en låda i automaten dit du ska returnera läkemedlet. På skärmen visas att du ska lämna det antal du valt att returnera. Manual Sida 14/20 3. Allmänheten

15 4 Manual för bokning av läkemedel Bokning av läkemedel kan göras i läkemedelsautomaterna. Bokning på avdelningsautomater är giltig i 45 minuter. Bokning på buffertautomater är giltig i 2 timmar. 1. Logga in i bokningsfunktionen a. Logga in i PC:n med ditt HSAID och 6-siffriga kod b. Öppna sida för bokningsfunktionen i. (LISA-> Applikationer -> Läkemedelsautomaten) c. Logga in i bokningsfunktionen med ditt HSAID och 6-siffriga kod. d. Klicka på Inloggning bokningsfunktion. OBS! Ej gröna knappen login 2. Välj enhet a. Välj enhet, endast de enheter man är anställd på visas. b. Välj automat i listan Manual Sida 15/20 3. Allmänheten

16 3. Välj läkemedel a. Klicka på lägg till ny i vänsterkanten. b. Välj/markera vara i rullisten c. Efter att ha valt vara och antal, kontrollera att rätt automat/lagerautomat är förvald och klicka sedan på spara. Manual Sida 16/20 3. Allmänheten

17 d. Lägg till ytterligare läkemedel genom att upprepa steg 1-3. Manual Sida 17/20 3. Allmänheten

18 5 Manual för felavhjälpning - Du kan inte logga in. Om du får ett felmeddelande kan det bero på att du inte har behörighet till den här automaten. Om ingenting händer när du sätter i kortet och automaten verkar ha hängt sig, gå till nästa punkt. - Har automaten på något sätt låst sig? Starta då om den genom att trycka på den gröna ikonen uppe till vänster och tryck OK. - Det hjälper inte. Ring CVU Direkt (36 000). Se till att meddela följande uppgifter för att Medicinsk Teknik ska kunna felsöka: Vilken automat det gäller. (Automatens plats t ex US NIVA är bäst för MT) MT-nummer (den lilla gråa etiketten med en fem-siffrigkod) Klockslag för händelsen HSA-ID på den som gjorde transaktionen Vilket läkemedel inklusive styrka Kontaktuppgifter om MT behöver ställa frågor Vid behov att manuellt dokumentera ett fel i uttag ur läkemedelsautomaten kan blankett Läkemedelsautomat - Journal vid felaktigt uttag i läkemedelsautomat användas. Manual Sida 18/20 3. Allmänheten

19 6 Manual nödöppning OBS! Nödöppning får bara göras om annan felavhjälpning inte hjälpt. Vid uttag ur läkemedelsautomat vid nödöppning ska uttag dokumenteras i blankett Läkemedelsautomat - Förbrukningsjournal vid nödöppning OBS! Vid nödöppning, meddela alltid ansvarigt apotek: Linköping: Norrköping: Motala: Orsaken till att Apoteket måste kontaktas är för att det måste utföras en inventering efter varje nödöppning. Nyckeln till LMA kopplat till denna läkemedelsautomat förvaras: Hämta nyckeln. Läs i Översikt utseende automat som finns i pärmen var i automaten önskat läkemedel finns. Öppna vredens lås på båda sidor av den modul det gäller. Lyft ut vreden och vrid dem ett havt varv så att de pekar rakt uppåt. Alla lådor i den berörda modulen är nu öppnade. Man drar ut en hel kassett med alla lådor för en rad på en gång. Lättast är att ta tag i båda lådhandtagen till vänster och höger samtidigt och drar ut. Ta ut läkemedlet och skriv upp i Förbrukningsjournal vid nödöppning som också finns i pärmen. Stäng handtagen igen, lås automaten och lämna tillbaka nyckeln. Manual Sida 19/20 3. Allmänheten

20 6.1 Nödöppning av toppskåp För att öppna - Lås upp nödhantagen - Dra ut skåpet ca cm - På vänster sida finns en svart skruv. Vrid denna medsols tills det tar stopp. - Nu kan dörren öppnas För att stänga - Vrid skruven med svart skalle cirka 5 varv motsols - Skjut in skåpet på plats i maskinen - Lås skåpet igen Om problem uppstår att öppna toppskåpet efter en nödöppning och stängning Felanmälan ske till CVU Direkt enligt rutin. Tekniker kommer då ut och justerar låset så det åter går att öppna och stänga OBS! Detta måste ske efter varje nödöppning som problem uppstår. 6.2 Nödöppning av kylskåp och externa skåp. Varje skåp har ett eget lås som öppnas med nyckel. Det kan finnas gamla lås på t ex kylskåp som sitter på framsidan det ska inte användas. Det är det elektriskt styrda låset på sidan eller ovanpå skåpet som ska låsas upp. Manual Sida 20/20 3. Allmänheten

Manual La kemedelsautomat

Manual La kemedelsautomat Manual Läkemedelsautomat 1.1 Sidan 1 av 31 Huvudsakliga förändringar Författare 1.0 2014-05-16 Nytt dokument R Grete de Flon, Therése Lundborg, Anders Ryberg och Erika Söderström 1.1 Hantering av personnummer

Läs mer

Manual för Användarhanteraren. ett verktyg för att administrera enheter och personal som registrerar i kvalitetsregister

Manual för Användarhanteraren. ett verktyg för att administrera enheter och personal som registrerar i kvalitetsregister Manual för Användarhanteraren ett verktyg för att administrera enheter och personal som registrerar i kvalitetsregister Kvalitetsregister som är anslutna till Registercentrum Västra Götaland ligger oftast

Läs mer

Manual. Registrera i Kvalitetsregister PsykosR

Manual. Registrera i Kvalitetsregister PsykosR Manual Registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2017-09-20 Innan du börjar Förutsättningar For att logga in behöver du: Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID) En dator med kortläsare Vara upplagd som användare/rapportör

Läs mer

Användarbeskrivning för T99 Webb

Användarbeskrivning för T99 Webb 1(24) Användarbeskrivning för T99 Webb 2018-02-28 Innehållsförteckning Inledning... 2 Inloggning till T99Webb... 2 Utbildning och studiematerial... 3 Kunskapstest... 5 Ej godkänd... 6 Godkänt resultat...

Läs mer

Lathund Mina Planer. En ny bild visas på skärmen där du anger din 6-siffriga säkerhetskod och klickar på Jag legitimerar mig.

Lathund Mina Planer. En ny bild visas på skärmen där du anger din 6-siffriga säkerhetskod och klickar på Jag legitimerar mig. Lathund Mina Planer Kommun, primärvård och öppen specialistvård kan skapa Samordna Individuell Plan, SIP. En samordnad individuell plan (SIP) ska göras när den enskilde har behov av insatser både från

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5

MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5 MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5 Besökslista Vid inloggning i appen kommer den inloggade användarens besökslista visas Knappen längst upp till vänster är utloggningsknapp och knappen uppe till

Läs mer

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster 1 (9) Lathund Sida 1/9 2 (9) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Logga in i... 4 3 Beställ tandvårdsintyg... 6 4. Makulera tandvårdsintyg... 8 5. Visa tandvårdsintyg... 9 Sida 2/9 3 (9) 1 Allmänt Dokumentet

Läs mer

Appva MCSS - Manual. Baspersonal Varbergs kommun. Version

Appva MCSS - Manual. Baspersonal Varbergs kommun. Version Appva MCSS - Manual Baspersonal Varbergs kommun 1 Breddinförande Appva MCSS Digital signering med Appva MCSS införs i Varbergs kommun under 2019. Alla verksamheter förutom entreprenaderna (Vardaga och

Läs mer

Användarmanual. Cosmic & Partus

Användarmanual. Cosmic & Partus Användarmanual Cosmic & Partus Innehåll Inloggning... 2 Bevakningslistan... 3 Hitta patienter med sparade registreringar (OK-OK)... 3 Hitta patienter som avslutats/bytt mottagning... 3 Filtrera i bevakningslistan...

Läs mer

Manual Melior - Sesam LMN

Manual Melior - Sesam LMN 2017-12-15 Manual Melior - Sesam LMN Läkemedelsnära produkter VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN regionservice.vgregion.se/lmn Innehåll Uthopp från Melior till Sesam LMN... 3 Förskrivning vid patientbundet uthopp...

Läs mer

SITHS-VPN Fjärranslutning

SITHS-VPN Fjärranslutning SITHS-VPN Fjärranslutning Instruktion sida 1/6 Innehållsförteckning 1 Inloggning med SITHS-kort från extern plats...3 2 Installation av lösningen...3 3 Instruktion för inloggning...5 4 Felanmälan...6 5

Läs mer

Manual KomMa Intra VOF

Manual KomMa Intra VOF Manual KomMa Intra VOF S y s t e m f ö r b o k n i n g a v V O F s e g n a b i l a r Vård- och omsorgsförvatningen Innehåll Mer information... 2 Logga in... 2 Boka... 2 Ändra / avboka... 5 Historik...

Läs mer

Reviderad text indikeras med ett ändringsstreck i marginalen. Användning av streckkodsläsaren för inläsning av data (klinisk användning)

Reviderad text indikeras med ett ändringsstreck i marginalen. Användning av streckkodsläsaren för inläsning av data (klinisk användning) BacT/ALERT 3D Version B.40 Kundmeddelande biomérieux och den blå logotypen och BacT/ALERT är patentsökta och/eller registrerade varumärken som används och tillhör biomérieux i USA och andra länder. 2012

Läs mer

LATHUND- Svevac Registrering av person och vaccination Landstinget i Jönköpings län Smittskydd Vårdhygien

LATHUND- Svevac Registrering av person och vaccination Landstinget i Jönköpings län Smittskydd Vårdhygien LATHUND- Svevac Registrering av person och vaccination 04-0-0 Landstinget i Jönköpings län Smittskydd Vårdhygien . Inloggning till Svevac. SITHS-kort SITHS-kortet måste vara isatt i datorn innan start

Läs mer

Beställning av läkemedel. Manual till Agresso e-handel

Beställning av läkemedel. Manual till Agresso e-handel Beställning av läkemedel Manual till Agresso e-handel Innehåll Öppna Agresso e-handel... 3 Sökmotorn... 3 Beställning... 4 Sök vara... 4 Sökresultat... 4 Artikeldetaljer... 5 Varukorg... 6 Beställning

Läs mer

Apotekets e-beställning

Apotekets e-beställning Apotekets e-beställning Så här beställer Du från Apoteket via nätet. 1. LOGGA IN Dubbelklicka på apoteksikonen på bildskärmen eller öppna webbläsaren (Internet Explorer eller Netscape) och skriv adressen:

Läs mer

Uppmärksamhetssignalen (UMS) i COSMIC Manual för dokumentation

Uppmärksamhetssignalen (UMS) i COSMIC Manual för dokumentation Godkänt den: 2018-12-12 Ansvarig: Barbro Nordström Gäller för: Region Uppsala Uppmärksamhetssignalen (UMS) i COSMIC Manual för dokumentation Innehåll Uppmärksamhetssignal...2 Skapa ny registrering...2

Läs mer

Manual till ApoEx beställningssystem Care

Manual till ApoEx beställningssystem Care Har du frågor eller behöver hjälp? Ring oss så hjälper vi dig. 010-10 10 222 Manual till ApoEx beställningssystem Care Skriv enkelt ut e-recept, beställ förbrukningsmaterial och läkemedel. Innehållsförteckning

Läs mer

Lathund för BHV i PMO. version 1.2

Lathund för BHV i PMO. version 1.2 Lathund för BHV i PMO version 1.2 Innehåll Logga in... 3 Mitt arbete... 3 Öppna journal... 4 Sök barn... 4 Registrera ett barn... 5 Sök efter barn som redan är registrerade i PMO... 5 Välj journaltyp...

Läs mer

INSTRUKTION GMBOS_GMVENDING FÖR KUND

INSTRUKTION GMBOS_GMVENDING FÖR KUND 18 October 2017 Sida 1 av 13 INSTRUKTION GMBOS_GMVENDING FÖR KUND Författare: Lennart Flod Datum: 2017-03-24 Version: Kund 18 October 2017 Sida 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING A Allmänt Kund Servicetekniker

Läs mer

Se till att du har inloggning till din lagsida, kontakta kansliet. Gå till din lagsida och logga in via hänglåset uppe i högra hörnet.

Se till att du har inloggning till din lagsida, kontakta kansliet. Gå till din lagsida och logga in via hänglåset uppe i högra hörnet. Lathund LOK-stöd/aktivitetsstöd 1. Skapa aktiviteter i kalendern 2. Registrera närvaro 3. Klart! Vad är LOK-stöd LOK-stöd, eller aktivitetsstöd, är ett ekonomiskt stöd som föreningar får för redovisade

Läs mer

Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (26) Datum 2011-09-16 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord...

Läs mer

Journalia Rutin Region Norrbotten

Journalia Rutin Region Norrbotten Styrande rutindokument Rutin Sida 1 (5) Journalia Rutin Region Norrbotten Lagrum och styrande förutsättningar Journalia är Region Norrbottens system för Antikoagulantiabehandling och används framför allt

Läs mer

Användarmanual Administratör

Användarmanual Administratör 1 (10) Användarmanual Administratör Migrationsverkets e-tjänster för kommuner Se och ändra ansvar för ensamkommande Ansök om statlig ersättning Senast uppdaterad: 2019-03-18 2 (10) Innehåll 1. Inledande

Läs mer

Registrera i SveDem manual

Registrera i SveDem manual Registrera i SveDem manual Hemsjukvård med omvårdnadsinsatser INTRODUKTION Denna manual beskriver hur du registrerar i SveDems modul för hemsjukvård med omvårdnadsinsatser. Observera att modulen för hemsjukvård

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Registrera i SveDem SÄBO- manual

Registrera i SveDem SÄBO- manual Registrera i SveDem SÄBO- manual INTRODUKTION TILL REGISTRERING I SÄBO-FORMULÄRET I SveDem registreras personen vid diagnos av diagnossättande enhet, oftast en vårdcentral eller minnesmottagning på specialistklinik.

Läs mer

Starta Liftkortsprogrammet Passera genom att dubbelklicka på ikonen Passera på skrivbordet.

Starta Liftkortsprogrammet Passera genom att dubbelklicka på ikonen Passera på skrivbordet. Starta Liftkortsprogrammet Starta Liftkortsprogrammet Passera genom att dubbelklicka på ikonen Passera på skrivbordet. Inloggning När programmet startas eller efter utloggning kommer man till denna skärm.

Läs mer

Användarbeskrivning för T99 Webb

Användarbeskrivning för T99 Webb 1(14) Användarbeskrivning för T99 Webb 2016-02-15 Innehållsförteckning Inledning... 2 Inloggning till T99Webb... 2 Utbildning och studiematerial... 5 Kunskapstest... 6 Ej godkänd... 7 Godkänt resultat...

Läs mer

Användardokumentation

Användardokumentation Användardokumentation Landstinget i Norrbotten Kortversion 19.11.2010 V 1.2 Frigitt 1 av 10 Innhold 1 Innledning...3 2 Beskrivning av funktionalitet för utlåning av varor i öppna hyllor (Norrbottenmodellen)...3

Läs mer

Delegeringsmodulen. Innehåll. Dok nr OSF/AU-18:024

Delegeringsmodulen. Innehåll. Dok nr OSF/AU-18:024 Dok nr OSF/AU-18:024 Delegeringsmodulen Innehåll 1 Logga in Delegeringsmodulen... 2 2 Ikoner i verktygsraden... 2 2.1 Mitt skrivbord... 2 2.2 Sök efter personal som redan har en delegering... 3 2.3 Sök

Läs mer

LATHUND- Svevac Registrering av person och vaccination. 2014-11-25 Landstinget i Jönköpings län Smittskydd Vårdhygien

LATHUND- Svevac Registrering av person och vaccination. 2014-11-25 Landstinget i Jönköpings län Smittskydd Vårdhygien LATHUND- Svevac Registrering av person och vaccination 04--5 Landstinget i Jönköpings län Smittskydd Vårdhygien . Inloggning till Svevac. SITHS-kort SITHS-kortet måste vara isatt i datorn innan start av

Läs mer

Det finns två varianter av inloggning den enkla varianten kräver inte något BankID/SMS utan bara ditt användarnamn och lösenord.

Det finns två varianter av inloggning den enkla varianten kräver inte något BankID/SMS utan bara ditt användarnamn och lösenord. Guide för att logga in på Portal (F5) som ersätter Mobility Guard Ett nytt sätt och ny adress att logga in/ut på. Adressen är portal.trollhattan.se Det finns två varianter av inloggning den enkla varianten

Läs mer

erecept Läkemedelsförskrivning i Obstetrix Status-symboler som förekommer

erecept Läkemedelsförskrivning i Obstetrix Status-symboler som förekommer Obstetrix VGR Västra Götalandsregionen 2019-03-05 erecept 1.7.0.100 Sammanfattning Nya krav på ökad säkerhet från ehälsomyndigheten innebär bland annat att den befintliga PINkoden försvinner, förskrivaren

Läs mer

Hjälpmedel Skåne Habilitering & Hjälpmedel

Hjälpmedel Skåne Habilitering & Hjälpmedel Hjälpmedel Skåne Habilitering & Hjälpmedel Senast uppdaterad: Innehåll Snabbguide Sesam LMN... 2 Inloggning... 2 Skapa en förskrivning... 2 Registrera artiklar... 3 Söka artikel... 4 Antal uttag... 4 Checklista:

Läs mer

Användarmanual Care. Care är ApoEx beställningssystem för läkemedel och andra produkter som behövs inom vården. Version 1.0

Användarmanual Care. Care är ApoEx beställningssystem för läkemedel och andra produkter som behövs inom vården. Version 1.0 Användarmanual Care Care är ApoEx beställningssystem för läkemedel och andra produkter som behövs inom vården. Version 1.0 Logga in i Care 1. Öppna din webbläsare 2. Skriv in webbadressen care.apoex.se.

Läs mer

Manual att registrera i 2015-09-23

Manual att registrera i 2015-09-23 Manual att registrera i 2015-09-23 1 Förutsättningar För att logga in behöver du: 1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID) 2. En dator med kortläsare 3. Vara upplagd som användare i registret Logga in 1.

Läs mer

Användarhandledning Nordea Swish Företag App

Användarhandledning Nordea Swish Företag App Användarhandledning Nordea Swish Företag App Swish Företag Ta betalt enklare App, manual version 2.0 Innehåll 1 Nordea Swish Företag App... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Användare av Nordea Swish Företag

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Hantera och koppla samtal

Hantera och koppla samtal Hantera och koppla samtal I denna guide beskrivs grundläggande samtalshantering i Softphone i datorn som till exempel att svara och koppla samtal. Ytterligare mer avancerade funktioner beskrivs i guiden

Läs mer

Manual delegering i Procapita

Manual delegering i Procapita 2019-04-25 1 (7) Omsorgsavdelningen Ansvarig Upprättad den Systemförvaltare 2011-01-10 Upprättad av Reviderad den Susanne Ahlqvist, Yvonne Ljungdahl 2019-04-25 Manual delegering i Procapita Lägg in ny

Läs mer

Information om nya webcert via Cosmic och nya läkarintyget för sjukpenning (FK7804)

Information om nya webcert via Cosmic och nya läkarintyget för sjukpenning (FK7804) Information om nya webcert via Cosmic och nya läkarintyget för sjukpenning (FK7804) g nya S Felanmäl alla tekniska fel till 010-241 41 41, internt 141 41 f S län Länk till informationssidan om Webcert

Läs mer

Registrera i SveDem SÄBO- manual

Registrera i SveDem SÄBO- manual Registrera i SveDem SÄBO- manual INTRODUKTION TILL REGISTRERING I SÄBO-FORMULÄRET I SveDem registreras personen vid diagnos av diagnossättande enhet, oftast en vårdcentral eller minnesmottagning på specialistklinik.

Läs mer

Användningsbeskrivning. SJÄLVSERVICE Cosmic LINK Messenger ROS Version 5

Användningsbeskrivning. SJÄLVSERVICE Cosmic LINK Messenger ROS Version 5 Användningsbeskrivning SJÄLVSERVICE Cosmic LINK Messenger ROS Version 5 Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Datum Ändring Ansvarig Version 2017-05-24 Upprättat dokument från arbetsmaterial Inge

Läs mer

Delegering i Procapita, manual

Delegering i Procapita, manual 2016-05-30 1 (9) Omsorgsavdelningen Ansvarig Susanne Ahlqvist, Karin Broholm Upprättad av Susanne Ahlqvist, Yvonne Ljungdahl Upprättad den oktober 2011 Reviderad den 2016-06-17 Delegering i Procapita,

Läs mer

Annan användare är inloggad

Annan användare är inloggad Instruktion: Logga in i Treserva med tjänste-id eller reservkort När du ska logga in på din arbetsdator ska du använda dig av ditt tjänste-id. Du loggar in på olika sätt beroende på om din dator är avstängd,

Läs mer

Manual Användaradministration

Manual Användaradministration Manual Användaradministration Svevac Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Supportärenden Kontakta i första hand

Läs mer

Mina vårdkontakter Lathund för vårdpersonal

Mina vårdkontakter Lathund för vårdpersonal 2017-03-20 Enheten för e-hälsa Mina vårdkontakter Lathund för vårdpersonal Hur man loggar in, fördelar ett ärende, besvarar ett ärende och ändrar sina personliga inställningar. Support för vårdpersonal

Läs mer

Krav på säker autentisering över öppna nät

Krav på säker autentisering över öppna nät Krav på säker autentisering över öppna nät I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:14 2 kap. 5 skall en vårdgivare som använder öppna nät för att hantera patientuppgifter, ansvara för att

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Pump för enteral nutrition förskrivs i Sesam LMN. Inloggning sker med ditt etjänstekort och SITHS-certifikatet som finns på kortet.

Pump för enteral nutrition förskrivs i Sesam LMN. Inloggning sker med ditt etjänstekort och SITHS-certifikatet som finns på kortet. Habilitering och Hjälpmedel Hjälpmedel Skåne Sida 1 (7) Senast uppdaterad: 2018-02-15 Denna manual uppdateras efterhand. Undvik att skriva ut dokumentet och istället länken hit från Sesam LMN eller Vårdgivare

Läs mer

Lathund Procapita Omvårdnadspersonal

Lathund Procapita Omvårdnadspersonal Lathund Procapita Omvårdnadspersonal 1 Innehåll 1. Logga in och byt lösen... 3 2. Mina Sidor... 4 3. Nya meddelanden... 5 4. Sök dokumentation Hänt sen sist... 6 5. Digital signering Delegeringsbeslut...

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Användarmanual Administratör

Användarmanual Administratör 1 (10) Användarmanual Administratör Migrationsverkets e-tjänster för kommuner Se och ändra ansvar för ensamkommande Ansök om statlig ersättning (Observera att denna e-tjänst enbart är tillgänglig för kommuner

Läs mer

Vanliga frågor gällande Meddix SIP - öppenvård

Vanliga frågor gällande Meddix SIP - öppenvård Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Instruktion Hälso och sjukvårdensledningens 1.0 6 administrativa enhet Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Annika Lind Annika Lind

Läs mer

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 1 (17) HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 2 (17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 HANDLEDNING FÖR WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.1 LATHUND... 3 1.2 ÖVERSIKT ARBETSLÄGE WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.3 INFORMATION OM BILPOOLENS

Läs mer

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Användarmanual ismp 2013-09-04 ismp v1.5.7 OpenSolution Nordic AB 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Telefon: 0304-66 77 36 Fax: 0304-80 90 15 Web: www.opensolution.se E-post: info@opensolution.se

Läs mer

Vid fel och frågor Ta kontakt med förbundet. Logga in. Menyn

Vid fel och frågor Ta kontakt med förbundet. Logga in. Menyn Manual Spelarregistrering Manualen beskriver hur man lägger in spelare i sin spelartrupp och tilldelar fasta spelarnummer. Läs igenom manualen och följ den när du lägger in spelarna i ditt lag och föreningens

Läs mer

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Innehållsförteckning 1 Terminologi... 3 2 Knappar i toppmenyn... 4 3 Logga in i ParaGå... 5 3.1 Starta ParaGå med genväg... 5 3.2 Starta ParaGå utan genväg... 5

Läs mer

Instruktioner för analys- appen

Instruktioner för analys- appen Instruktioner för analys- appen 1. Inledning 2. Inloggning (behöver bara göras 1 gång eller vid omstart av telefonen) 3. Select (välj butik och sortiment) 4. Scan (läs streckkoder) 5. Analysera (vad saknas/vad

Läs mer

Innehåll Version 1.7 Sida 1 av 27

Innehåll Version 1.7 Sida 1 av 27 Innehåll Inloggning... 2 Aktivering... 2 Logga in... 5 Glömt användarnamn eller lösenord... 6 Certifierade lönesystem... 9 Lämna löneuppgifter... 10 Lämna fil från certifierat lönesystem... 10 Webbformulär...

Läs mer

Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin

Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin Swish Företag Ta betalt enklare Admin, manual version 2.0 Innehåll 1 Nordea Swish Företag Admin... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Administratör i avtalet...

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Kontroll av e-tjänstekort och tillhörande PIN-koder

Kontroll av e-tjänstekort och tillhörande PIN-koder Kontroll av e-tjänstekort och tillhörande PIN-koder Alla e-tjänstekort behöver kontrolleras innan kortkrav införs på enheten. Kontrollera extra noga Om ett e-tjänstekort har en kortare giltighetstid än

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Lathund Manuell fakturering i Sida 1/20 shistorik Datum Ändrat av Kommentar 0.1 2012-09-25 Första version 0.2 2012-11-14 Ändrat från Tandbågen 2 till i texten 0.3 2012-11-26 Ändrat länken till 0.4 2012-12-07

Läs mer

Manual biljettmaskin. Ombud

Manual biljettmaskin. Ombud Manual biljettmaskin Ombud Ett nytt Värmlandskort är inte aktiverat i biljettsystemet vilket innebär att varje gång ni säljer ett nytt Värmlandskort så ska detta aktiveras genom att trycka på knappen NYTT

Läs mer

Hemsidan här kan du bl a söka annan lägenhet och göra felanmälan direkt på hemsidan www.partillebo.se

Hemsidan här kan du bl a söka annan lägenhet och göra felanmälan direkt på hemsidan www.partillebo.se Viktig info! Spara denna manual Hemsidan här kan du bl a söka annan lägenhet och göra felanmälan direkt på hemsidan www.partillebo.se För våra hyresgäster Så här kommer du in på Mina sidor Denna manual

Läs mer

Användningsbeskrivning. SJÄLVSERVICE Cosmic LINK Messenger ROS Version 7

Användningsbeskrivning. SJÄLVSERVICE Cosmic LINK Messenger ROS Version 7 Användningsbeskrivning SJÄLVSERVICE Cosmic LINK Messenger ROS Version 7 Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Datum Ändring Ansvarig Version 2017-05-24 Upprättat dokument från arbetsmaterial Inge

Läs mer

Manual - Administration

Manual - Administration Manual - Administration Svevac Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Supportärenden Kontakta i första hand din lokala

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Inledning. 1. Logga in. 2. Välj brukare. 3. Lås upp hos en brukare. Användarmanual för hemtjänstpersonal Digital nyckelhantering Xone

Inledning. 1. Logga in. 2. Välj brukare. 3. Lås upp hos en brukare. Användarmanual för hemtjänstpersonal Digital nyckelhantering Xone Användarmanual för hemtjänstpersonal Digital nyckelhantering Xone Inledning Denna manual riktar sig till hemtjänstpersonal och beskriver i detalj hur appen används ute i verksamheten. Med Phoniros app

Läs mer

ALEPH ver. 18 Lån - övningar

ALEPH ver. 18 Lån - övningar ALEPH ver. 18 Lån - övningar Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping Anslut till lånemodulen i biblioteket/databasen SWE50 (administrativ databas). Låntagare A. Registrera tre nya låntagare Ø Visa

Läs mer

Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se

Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se 1(21) Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se Lathund beställning_.doc 2(21) Innehållsförteckning 1 INNAN DU BÖRJAR... 3 2 LOGGA IN... 3 3 PÅGÅENDE BESTÄLLNING... 4 4

Läs mer

Nya sjukhusområdet Helsingborg Börja med: 1. Gå in på Internet Explorer

Nya sjukhusområdet Helsingborg Börja med: 1. Gå in på Internet Explorer 2016-03-09 Fastighetsdivisionen 1 (6) Support: Anna Manecke Tel: 076 629 99 85 Supporttid: kl 10:00-11:00 och 13:00-14:00 Nya sjukhusområdet Helsingborg Börja med: 1. Gå in på Internet Explorer 2. Gå in

Läs mer

Inloggning. sid 2 Uppgifter i Aktuell besökslista... sid 3 Besöksregistrering.. sid 9 ArbetsplatsID och poolnamn sid 10 Filterfunktion sid 13

Inloggning. sid 2 Uppgifter i Aktuell besökslista... sid 3 Besöksregistrering.. sid 9 ArbetsplatsID och poolnamn sid 10 Filterfunktion sid 13 Handbok Aktuell besökslista Aktuell besökslista Inloggning. sid 2 Uppgifter i Aktuell besökslista... sid 3 Besöksregistrering.. sid 9 ArbetsplatsID och poolnamn sid 10 Filterfunktion sid 13 PASiSW_besokslista

Läs mer

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se WebitRental Uthyrningssystem WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se Instruktioner INSTALLATION... 3 FRÅN CD... 3 FRÅN NÄTET... 3 KOMMA IGÅNG... 4 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4 HYRTIDER... 4 SJÄLVRISKREDUCERING...

Läs mer

Nu är det äntligen dags! Vi publicerar vår nya hemsida!! Förutom att den ser oerhört fräsch och god ut så finns där många nya finesser att upptäcka.

Nu är det äntligen dags! Vi publicerar vår nya hemsida!! Förutom att den ser oerhört fräsch och god ut så finns där många nya finesser att upptäcka. Hej alla ÅF! Nu är det äntligen dags! Vi publicerar vår nya hemsida!! Förutom att den ser oerhört fräsch och god ut så finns där många nya finesser att upptäcka. Börja med att använda din vanliga inloggning

Läs mer

Res enklare med oss Manual för serviceresors webbtjänst och app

Res enklare med oss Manual för serviceresors webbtjänst och app Res enklare med oss Manual för serviceresors webbtjänst och app Innehållsförteckning WEBBTJÄNSTEN Registrera ny användare 4 Logga in 5 Boka resa 6 Boka resa Bekräftelse 7 Mina resor 8 Mina ombud 9 Favoritresor

Läs mer

Anmälan till tävling. Starta med startsidan. Innehåll. Guide Eventor

Anmälan till tävling. Starta med startsidan. Innehåll. Guide Eventor Guide Eventor Anmälan till tävling Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du anmäler dig till tävlingar. Börja med den för att komma igång.

Läs mer

LIVE ARENA HHC - Hammarö Ishall

LIVE ARENA HHC - Hammarö Ishall LIVE ARENA HHC - Hammarö Ishall 1 av 15 Peter Olofsson 180121 Nyckeln (blått band) till kontoret där utrustningen finns ligger i dokumenthållarna i hyllan vid kopiatorn på Kansliet. 2 av 15 Peter Olofsson

Läs mer

Manual för att registrera i Könsdysforiregistret

Manual för att registrera i Könsdysforiregistret Manual för att registrera i Könsdysforiregistret 2017-06-30 Förutsättningar För att logga in behöver du: 1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID) 2. En dator med kortläsare 3. Vara upplagd som användare

Läs mer

Förvaltningsgruppen för läkemedelssystem och PMO

Förvaltningsgruppen för läkemedelssystem och PMO Registrering av Varning för allvarlig läkemedelsöverkänslighet i Melior och PMO All allvarlig läkemedelsöverkänslighet ska registreras i journalen så att varningstriangel visas, i Melior under Läkemedelsöverkänslighet

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Netwise Quick , Rev 1.0, CJ 1(7)

Netwise Quick , Rev 1.0, CJ 1(7) Netwise Quick Netwise Quick... 2 Allmänt... 2 Användargränssnitt... 2 Inloggning... 3 Ändra lösenord... 4 Nytt snabbval... 5 Ta bort snabbval...6 Använda snabbval... 6 Ta bort snabbval...6 Tillfällig aktivitet...

Läs mer

Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter)

Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter) Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter) 1 (15) Innehållsförteckning Etikettplatser och Handdator... 3 Etiketthantering... 3 Skapa etikettplats/förråd... 4 Administrera artiklar...

Läs mer

Manual till Möbelfaktas e-deklaration

Manual till Möbelfaktas e-deklaration Manual till Möbelfaktas e-deklaration Innehåll 1. Inloggning... 2 2. Överblick deklarationer... 3 3. Ny e-deklaration... 3 4. Signera... 4 5. Förnyelsedeklaration... 5 6. Processen... 8 7. Logga ut...

Läs mer

Manual att registrera i

Manual att registrera i Manual att registrera i 2016-06-22 1 Förutsättningar För att logga in behöver du: 1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID) 2. En dator med kortläsare 3. Vara upplagd som användare i registret Logga in 1.

Läs mer

Har du fått ett mail att du har fakturor som skall åtgärdas kan du klicka på länken i mailet. Ange användarnamn t ex 1464B. Företag BS.

Har du fått ett mail att du har fakturor som skall åtgärdas kan du klicka på länken i mailet. Ange användarnamn t ex 1464B. Företag BS. LOGGA IN För att logga in i Agresso Webb går man via Borås Stads intranätsida. Under IT-tjänster finns länken Agresso som tar dig till vår Agresso-sida. Här hittar man förutom information om vårt ekonomisystem

Läs mer

Mobil-app användarhandbok

Mobil-app användarhandbok Mobil-app användarhandbok PARTNER version 1.6.1.480 Beskrivning: Innehåll: I detta dokument beskrivs hur du använder Freetrailer-app (partnerversionen.) 1. Logga in 2. Översikt 3. Reservationer 3.1 Återlämningar

Läs mer

Stark autentisering i kvalitetsregister Inloggningsinformation för användning av e-tjänstekort (SITHS)

Stark autentisering i kvalitetsregister Inloggningsinformation för användning av e-tjänstekort (SITHS) Stark autentisering i kvalitetsregister Inloggningsinformation för användning av e-tjänstekort (SITHS) Version 1.4 Krav på säker autentisering i kvalitetsregister Enligt Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS

Läs mer

Sidan 1 av 5. Handhavande instruktion för Deponeringsbox TC2012

Sidan 1 av 5. Handhavande instruktion för Deponeringsbox TC2012 7 Sidan 1 av 5 Handhavande instruktion för Deponeringsbox TC2012 Sidan 2 av 5 Innehåll sidan Viktigt: 2 Första gången Deponeringsboxen skall användas: 3 Låsa upp Deponeringsboxen med användarkod 3 Låsa

Läs mer

Användarmanual. Dentalringen OrderApp - Användarmanual V02

Användarmanual. Dentalringen OrderApp - Användarmanual V02 Användarmanual Dentalringen OrderApp - Användarmanual V02 Dentalringen OrderApp Appen är tänkt som ett verktyg för att ta ut varor till klinikens förbrukning, skapa beställningsförslag samt att lägga till

Läs mer

Användarmanual för Centeped

Användarmanual för Centeped Användarmanual för Centeped Sid 1/12 Innehållsförteckning 1. Programstart...3 2. Systemkrav...3 3. Manual...3 4. Nyheter...3 5. Komma igång...3 5.1 Inloggning...3 5.2 Rollbeskrivning...4 5.3 Lokal administratör...4

Läs mer

Beredningsenheten, handbok för beställande enheter

Beredningsenheten, handbok för beställande enheter Dok-nr 24025 Författare Version Evelina Jatko, läkemedelsstrateg, Läkemedelsenheten lednstab 2 Godkänd av Giltigt fr o m Johanna Orraryd, chefsfarmaceut, Läkemedelsenheten lednstab 2018-05-29 Beredningsenheten,

Läs mer

Besöksadress:Svetsarvägen 17, 10300 KARIS 0500-401 655 www.kassajapc.com

Besöksadress:Svetsarvägen 17, 10300 KARIS 0500-401 655 www.kassajapc.com HYPERCOM M4100-Bruksanvisning Innehållsförteckning: 1 RAHAXI PROCESSING OY... 2 1.1 Rahaxi-tjänster... 2 1.2 Kontaktuppgifter... 2 2 HYPERCOM M4100 BETALTERMINAL... 3 2.1 Öppnande av förpackning... 3 2.2

Läs mer

Handledning Tidsvar Android Applikation Version 1.1. Kom igång. 1.1 Nedladdning av applikationen från Android Market/Google Play

Handledning Tidsvar Android Applikation Version 1.1. Kom igång. 1.1 Nedladdning av applikationen från Android Market/Google Play Handledning Tidsvar Android Applikation Version 1.1 Kom igång 1.1 Nedladdning av applikationen från Android Market/Google Play Gå in på Android market och sök på Tidsvar i ett ord. Appen identifieras genom

Läs mer

Stark autentisering i kvalitetsregister Användning av e-tjänstekort (SITHS) Version 1.3

Stark autentisering i kvalitetsregister Användning av e-tjänstekort (SITHS) Version 1.3 Stark autentisering i kvalitetsregister Användning av e-tjänstekort (SITHS) Version 1.3 Krav på säker autentisering i kvalitetsregister Enligt Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:14 2 kap. 5 skall

Läs mer