BRUKSANVISNING. Svenska

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING. Svenska"

Transkript

1 FastMig MXP 37 Pipe Steel MXP 37 Pipe Stainless MXP 38 Operating manual Brugsanvisning Gebrauchsanweisung Manual de instrucciones Käyttöohje Manuel d utilisation Manuale d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Instrukcja obsługi Manual de utilização Инструкции по эксплуатации Bruksanvisning 操作手册 EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT RU ZH

2

3 BRUKSANVISNING Svenska

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Allmänt FastMig MXP 37 Pipe och MXP Installation Maskinintroduktion MXP 37 Pipe och MXP Anslut kablarna Montera MIG/MAG-systemet Tillbehör som motsvarar tråddiametern Val av svetspistol Montera och låsa trådbobinen Ladda tillsatstråden och den automatiska trådmatningen GT04 trådmatningsmekanism i MXP 37 Pipe DuraTorque 400, 4-hjulsmatningsmekanism i MXP Justering av tryckarmar Justering av bobinbroms Trådavbränningstid Återledare Skyddsgas Huvudströmbrytare I/O Kylenheten Fastcool 10, funktion Hängsats Funktionspanelerna XF 37 och XF Ansluta och montera Layout Knappfunktioner Svetsprogramvara Arc Voltage-display Grundläggande felsökning Underhåll Dagligt underhåll Periodiskt underhåll Underhåll på serviceverkstad Skrotning av maskinen Artikelnummer Tekniska data FastMig MXP 37 Pipe, MXP 38

5 1. INLEDNING 1.1 Allmänt Grattis till ditt val av FastMig MXP-svetsutrustning. Om en Kemppi-produkt används på rätt sätt kan den markant öka produktiviteten i din svetsning under många år. Denna bruksanvisning innehåller viktig information om användning, underhåll och säkerhet beträffande din Kemppi-produkt. Tekniska specifikationer finns i slutet av bruksanvisningen. Läs bruksanvisningen och säkerhetsbroschyren noggrant innan du använder utrustningen för första gången. Ägna speciell uppmärksamhet åt säkerhetsinstruktionerna i bruksanvisningen för din egen och din omgivnings säkerhets skull. Om du vill ha mer information om Kemppis produkter, kontakta Kemppi Sverige AB, eller en auktoriserad Kemppi-återförsäljare. Du kan även besöka Kemppis webbplats com. De specifikationer som anges i denna bruksanvisning kan ändras utan föregående meddelande. Viktig information Avsnitt i bruksanvisningen som kräver särskild uppmärksamhet för att undvika personskador eller skador på utrustningen indikeras med OBS!. Läs noga dessa avsnitt och följ anvisningarna. 1.2 FastMig MXP 37 Pipe och MXP 38 Kemppi FastMig MXP 37 Pipe är ett trådmatarverk för krävande arbetsuppgifter. Det är utrustat med svetsprocessen WiseRoot, som utvecklats speciellt för effektiv rotsvetsning på rör och plåtar. Kemppi FastMig MXP 38 Pipe är ett trådmatarverk för krävande arbetsuppgifter. Det är utrustat med svetsprocessen WiseThin+, som utvecklats speciellt för effektiv svetsning av tunna plåtar och lägessvetsning samt med CO2 som skyddsgas. Använd strömkällorna FastMig X 450 och FastMig Pulse till trådmatarverken FastMig MXP 37 Pipe och MXP 38. De speciella svetsprocesserna WiseRoot+ och WiseThin+ kan dock endast användas tillsammans med strömkällan FastMig X 450. En mikroprocessor styr och justerar driften i trådmatarverket. Genom att lägga till en extra synkroniseringsenhet (MXF Sync 65), kan du ansluta mellanmatarverket SuperSnake till trådmatarverket MXF 37 Pipe eller MXP 38. Ansvarsfriskrivning Även om vi gjort alla ansträngningar för att garantera att informationen i denna bruksanvisning är korrekt och fullständig, tar vi inget ansvar för eventuella felaktigheter eller utelämnanden. Kemppi förbehåller sig rätten att när som helst ändra specifikationen för den beskrivna produkten utan att meddela detta i förväg. Kopiering, registrering, reproduktion eller överföring av innehållet i denna bruksanvisning får endast ske efter förhandsgodkännande av Kemppi. Kemppi Oy /

6 2. INSTALLATION 2.1 Maskinintroduktion MXP 37 Pipe och MXP 38 MXP 37 Pipe MXP Funktionspanel XF Funktionspanel XF ON/OFF-knapp 2. ON/OFF-knapp 3. Anslutning för pistol med euroanslutning 4. Anslutning för spänningsavkänningskabel 3. Anslutning för pistol med euroanslutning 4. Anslutning för spänningsavkänningskabel 5. Anslutning för fjärreglage 5. Anslutning för fjärreglage 6. Anslutning för synkronisering av mellanmatarverk (tillvalssats) 6. Anslutning för synkronisering av mellanmatarverk (tillvalssats) Anslutning för skyddsgas 7.Anslutning för skyddsgas 8. Anslutning för styrkabel 8.Anslutning för mätkabel 9. Anslutning för mätkabel 9.Anslutning för styrkabel 10. Anslutning för svetsströmkabel 10.Anslutning för svetsströmkabel 11. Tilledning och fastklämning av kylvätskeslangar 4 FastMig MXP 37 Pipe, MXP 38

7 2.2 Anslut kablarna Vätskekylt system: FastMig X MXP + FastCool V V Trådmatarverk. 2. FastMig X 450, strömkälla 3. FastCool kylenhet och elanslutning 4. Gastillförsel 5. MMA elektrodhållare 6. Fjärreglage 7. Vätskekyld svetspistol 8. Nätkabel 9. Återledarkabel och klämma 10. Mätkabel (från strömkälla till trådmatarverk) 11. Spänningsavkänningskabel (från trådmatarverk till arbetsstycke) OBS! Strömkällan FastMig Pulse kan även användas till MXP-trådmatarverken, men då utan mätkabeln och spänningsavkänningskabeln. Kemppi Oy /

8 2.2.2 Luftkylt system: FastMig X MXP V V Trådmatarverk. 2. FastMig X 450, strömkälla 3. Gastillförsel 4. MMA elektrodhållare 5. Fjärreglage 6. Luftkyld svetspistol 7. Nätkabel 8. Återledarkabel och klämma 9. Mätkabel (från strömkälla till trådmatarverk) 10. Spänningsavkänningskabel (från trådmatarverk till arbetsstycke) OBS! Strömkällan FastMig Pulse kan även användas till MXP-trådmatarverken, men då utan mätkabeln och spänningsavkänningskabeln Montera MIG/MAG-systemet Montera enheterna i den ordning som nämns nedan. Följ de extra monterings- och driftinstruktioner som medföljer varje förpackning. 1. Installera strömkällan Läs och följ de installationsinstruktioner som finns i bruksanvisningen för FastMig-strömkällan. 2. Montera strömkällan på transportvagnen Läs och följ instruktionerna för transportvagnen. 3. Anslut trådmatarverket FastMig MXP till strömkällan Ta bort skyddsetiketten ovanpå strömkällan. Skruva in fästtappen i strömkällan - dra endast åt den för hand. Placera de medlevererade plastdistanserna över tappen. Lyft MXPtrådmatarverket på plats och placera det över tappen. 4. Anslut kablarna Anslut kablarna enligt anvisningarna i denna bruksanvisning. Välj svetstrådens polaritet (+ eller -) genom att ansluta trådmatarverket till den positiva eller negativa polen på strömkällan. I de flesta MIG/MAG-applikationer ansluts trådmatarverket till strömkällans positiva pol. 5. Montera FastMig-trådmatarverk på bom och avlastningsarmar När du monterar ett trådmatarverk på bom och avlastningsarmar, se till att det är elektriskt isolerat från båda. Ändra trådmatarverkets upphängningsvinkel genom att flytta fästpunkten i handtaget. FastMig MXP 37 Pipe, MXP 38

9 2.4 Tillbehör som motsvarar tråddiametern Det finns färgkodade trådmatarhjul och styrrör för en rad olika typer och storlekar av tillsatsmaterial. Matarhjulens spårgeometri och utformning varierar beroende på applikationen. Mer information finns i reservdelstabellerna. Se till att du väljer rätt matarhjul och styrrör från tabellen så att de passar din specifika svetsapplikation. 2.5 Val av svetspistol Se till att du väljer en svetspistol som är lämplig för applikationen. Kemppi svetspistolprodukter är utformade att passa många olika applikationer. Det finns speciella trådledare och kontaktmunstycken för olika typer och storlekar på tillsatsmaterial. Du kan använda Kemppis PMT MN svetspistol tillsammans med FastMig X 450 och MXP 37 Pipe. Pistolen är speciellt framtagen för svetsning av rot- och fyllnadssträngar på rör. Halsen är utbytbar, så du kan välja precis den rätta vinkeln för olika arbetssteg. Du kan fjärrmata svetstråd med hjälp av produkterna WeldSnake och SuperSnake i luft- eller vätskekylda modeller. 2.6 Montera och låsa trådbobinen OBS! Kontrollera att trådbobinen är korrekt monterad och låst på plats. Kontrollera att bobinen inte är skadad eller deformerad så att den gnider eller hackar mot innerytan på trådmatarverkets chassi eller lucka. Detta kan leda till ökad belastning och påverka svetskvaliteten. Det kan också leda till långsiktig skada på trådmatarverket som gör det oanvändbart eller osäkert att använda. Kemppi Oy /

10 2.7 Ladda tillsatstråden och den automatiska trådmatningen Automatisk trådinmatning underlättar bobinbyte. När du byter trådbobinen behöver du inte frigöra trycket på matarhjulen. Kontrollera bara att matarhjulets spår stämmer överens med diametern på tillsatstråden. Frigör trådänden från bobinen och klipp av eventuellt deformerad del. Var försiktig så att tråden inte sticker ut från bobinens sidor. Räta ut ungefär 20 cm tillsatstråd och se till att trådänden inte har några vassa kanter. Fila av vid behov, eftersom en vass trådkant kan skada pistolens trådledare, speciellt om den är gjord i plast. Placera tillsatstrådens spets mot baksidan av trådmatarhjulen och tryck på knappen WIRE INCH (trådinmatning) på matarverkets panel. Mata tråden till pistolens kontaktmunstycke och förbered dig på att börja svetsa. OBS! Ladda tillsatstråd med mindre diameter manuellt - med matarhjulets tryckarmar frigjorda. Anledningen är att det är lätt att överskatta det tryck som krävs för att mata dessa tunnare tillsatstrådar. Ett för högt matarhjulstryck kan lätt deformera tillsatstråden och bidra till matningsproblem i framtiden. 2.8 GT04 trådmatningsmekanism i MXP 37 Pipe Trådledarrör Al, Ss (Fe, Mc, Fc) plast Fe, Mc, Fc metall ø mm främre styrrör mellanstyrrör bakre styrrör 0,6 SP SP SP ,8-0,9 SP SP SP ,0 SP SP SP ,2 SP SP SP ,4 SP SP SP ,6 SP SP SP ,0 SP SP SP ,4 SP SP SP ,8-0,9 SP SP SP ,0 SP SP SP ,2 SP SP SP ,4-1,6 SP SP SP ,0 SP SP SP ,4 SP SP SP FastMig MXP 37 Pipe, MXP 38

11 Trådmatarhjul, plast Fe, Ss, (Al, Mc, Fc) V-spår Fc, Mc, (Fe) V-spår, räfflat Al, (Fc, Mc, Ss, Fe) U-spår Trådmatarhjul, metall Fe, Ss, (Al, Mc, Fc) V-spår Fc, Mc, (Fe) V-spår, räfflat Fc, Mc, Ss, Fe U-spår ø mm nedre övre 0,6 W W ,8-0,9 W W ,0 W W ,2 W W ,4 W W ,6 W W ,0 W W ,4 W W ,0 W W ,2 W W ,4-1,6 W W ,0 W W ,4 W W ,0 W W ,2 W W ,6 W W ø mm nedre övre 0,8-0,9 W W ,0 W W ,2 W W ,4 W W ,0 W W ,2 W W ,4-1,6 W W ,0 W W ,0 W W ,2 W W ,6 W W OBS! När du monterar det nedre matarhjulet, se till att stiftet på axeln passar i urtaget i matarhjulet. Kemppi Oy /

12 2.9 DuraTorque 400, 4-hjulsmatningsmekanism i MXP 38 Trådledarrör Ss, Al, (Fe, Mc, Fc) plast Fe, Mc, Fc metall ø mm främre styrrör mellanstyrrör bakre styrrör 0,6 SP SP SP ,8-0,9 SP SP SP ,0 SP SP SP ,2 SP SP SP ,4 SP SP SP ,6 SP SP SP ,0 SP SP SP ,4 SP SP SP ,8-0,9 SP SP SP ,0 SP SP SP ,2 SP SP SP ,4-1,6 SP SP SP ,0 SP SP SP ,4 SP SP SP Trådmatarhjul, plast Fe, Ss, (Al, Mc, Fc) V-spår Fc, Mc, (Fe) V-spår, räfflat ø mm nedre övre 0,6 W W ,8-0,9 W W ,0 W W ,2 W W ,4 W W ,6 W W ,0 W W ,4 W W ,0 W W ,2 W W ,4-1,6 W W ,0 W W ,4 W W FastMig MXP 37 Pipe, MXP 38

13 Al, (Fc, Mc, Ss, Fe) U-spår Trådmatarhjul, metall Fe, Ss, (Al, Mc, Fc) V-spår Fc, Mc, (Fe) V-spår, räfflat Al, (Fc, Mc, Ss, Fe) U-spår 1,0 W W ,2 W W ,6 W W ø mm nedre övre 0,8-0,9 W W ,0 W W ,2 W W ,4 W W ,0 W W ,2 W W ,4-1,6 W W ,0 W W ,0 W W ,2 W W ,6 W W OBS! När du monterar det nedre matarhjulet, se till att stiftet på axeln passar i urtaget i matarhjulet. Kemppi Oy /

14 2.10 Justering av tryckarmar Justera matarhjulstrycket på tillsatstråden med justerskruvarna som är monterade över tryckarmarna. Notera det angivna trycket på den graderade skalan. Det inställda matarhjulstrycket ska vara tillräckligt för att övervinna den lätta bromskraft som uppstår när du med handen stoppar tillsatstråden då den kommer ut från svetspistolens kontaktmunstycke. För tillsatstråd med mindre diameter och mjuka tillsatstrådar krävs lägre matningstryck. Det ska vara möjligt att med lätt handkraft bromsa tillsatstråden då den kommer ut från svetspistolens kontaktmunstycke. Om du ökar bromskraften ska matarhjulen glida lätt över tillsatstråden utan att den deformeras. OBS! För stort tryck orsakar deformation av tillsatstråden som kan skadas om den är belagd eller utgörs av en rörelektrod. Det orsakar också onödigt slitage på matarhjulen och ökad belastning på växellådan och därmed reducerad livslängd Justering av bobinbroms Justera bromskraften via hålet bakom låsklämman. Ta bort låsklämman för hand. Använd en skruvmejsel för att justera spänningen och trycket mot friktionskuddarna som är fästa inuti. Se bilden nedan vid A. A Det tryck som du ska applicera beror på storlek och vikt på tillsatstråden och bobinen, men också på den inställda trådmatningshastigheten. Ju tyngre trådbobin och ju högre matningshastighet, desto större behov av att öka bromstrycket. Justera trycket, säkra låsklämman, ställ in trådmatningshastigheten och kontrollera att bromskraften är tillräcklig för att tråden inte släpper från bobinen vid övermatning. OBS! För mycket eller onödigt tryck kan påverka svetskvaliteten och slita på trådmatarsystemet Trådavbränningstid FastMig-elektroniken styr trådavbränningstiden. När svetsningen stoppas, säkrar en automatisk sekvens att tillsatstråden inte fastnar i svetsobjektet och att det inte bildats någon kula vid trådänden. På så sätt säkras en tillförlitlig återtändning. Detta system fungerar oavsett trådmatarhastighet Återledare Anslut helst den jordade återledaren och klämman direkt till svetsmaterialet. Använd alltid en 70 mm2 tung kopparkabel av god kvalitet och om möjligt en klämma av skruvtyp för 600 A. Se till att svetsobjektets kontaktyta är ren från metalloxid och/eller färg. Se till att klämman sitter fast ordentligt Skyddsgas OBS! Hantera skyddsgasflaskan försiktigt. Se upp med de risker som finns i samband med hantering och bruk av komprimerad gas. Använd alltid en flasktransportvagn och säkra flaskan ordentligt. Det finns många olika leverantörer av kvalitetsskyddsgas för svetsning. Se till att du väljer rätt gas för din applikation. I FastMig-produkter används svetsprogram för synergisk svetsning och pulssvetsning. Dessa program är framtagna och rekommenderade för en speciell skyddsgas. 12 FastMig MXP 37 Pipe, MXP 38

15 Skyddsgasen påverkar svetsningen och är en mycket viktig komponent i den totala svetskvaliteten l/min MMT 32 OBS! Ställ in skyddsgasflödet från svetspistolen enligt aktuell applikation, svetsfog, gastyp samt gasmunstyckets form och storlek. Mät flödet vid svetspistolens munstycke med hjälp av en flödesmätare före svetsningen. Det ska normalt uppgå till liter per minut Installera gasflaska Fäst alltid gasflaskan ordentligt i vertikal position, i en speciell hållare mot väggen eller på en flaskvagn. Kom ihåg att stänga av gasflaskans ventil efter svetsningen. Gasflödesregulatorns delar Gasflaskans ventil 2. Flödesregleringsratt 3. Anslutningsmutter 4. Slangkoppling 5. Slangkopplingsmutter 6. Gastrycksmätare 7. Skyddsgasflödesmätare Kemppi Oy /

16 2.15 Huvudströmbrytare I/O När du ställer FastMig-strömkällans huvudströmbrytare i läge I, tänds signallampan närmast brytaren och anger att strömkällan är klar för svetsning. Utrustningen återgår till samma driftsläge som den befann sig i före den sista avstängningen. Starta och stäng alltid av maskinen med huvudströmbrytaren. Använd aldrig stickproppen som strömbrytare Kylenheten Fastcool 10, funktion När kylenheten FastCool 10 ansluts till FastMig-strömkällan för första gången är kylfunktionen normalt aktiverad. Om du vill stänga av kylfunktionen, följ instruktionerna i bruksanvisningen för FastCool Hängsats Du kan montera ett MXP-trådmatarverk på en svetsbom med hjälp av hängsatsen KFH Den finns som tillbehör. Häng på så sätt upp trådmatarverket ovanför arbetsområdet. 3. FUNKTIONSPANELERNA XF 37 OCH XF Ansluta och montera Anslut bandkabeln från MXP-trådmatarverket till funktionspanelen. Anslut den gul-gröna jordkabeln till flatstiftsanslutningen på funktionspanelen XF. + XF 37 XF FastMig MXP 37 Pipe, MXP 38

17 W Layout CH REMOTE CHANNEL 11. 4T 2T PANEL XF ON/OFF-knapp 2. Aktivera MIG-svetsningsdynamiken (kort tryckning) Välj aktivt trådmatarverk, om det finns flera (lång tryckning) 3. Gastest 4. Wire Inch (trådmatning) 5. Välj föregående minneskanal 6. Välj nästa minneskanal (kort tryckning) Lås vald minneskanal (lång tryckning) 7. Välj 2T- eller 4T-läge för svetspistolens avtryckare (kort tryckning) eller ON/OFF-läge för MatchLog-funktionen (lång tryckning) 8. Välj kraterfyllnad, hot start (kort tryckning) eller MMA/CC/CV (lång tryckning) 9. Välj styrning via panel, pistolfjärreglage eller handfjärreglage (kort tryckning). ON/OFF-läge för fjärrval av minneskanal (lång tryckning). 10. Ratt för styrning av svetsström 11. Ratt för styrning av båglängd och spänning. Automatisk visning av svetsdata: De senast registrerade svetsvärdena visas efter svetsningen. Spänningsdisplay Spänningsdisplayen visar bågspänning om du valt det i SETUP-displayen. Den sista punkten i spänningsdisplayen indikerar att du valt bågspänningsdisplayen (t.ex V). Om du inte använder bågspänningsfunktionen visas strömkällans polspänning. Kemppi Oy /

18 3.3 Knappfunktioner ON/OFF-knapp (1) Kort tryckning: Panelen XF 37 / X 38 återgår till den ursprungliga displayen. Lång tryckning: Sätter panelen XF 37 / X 38 i ON- eller OFF-läge. OBS! När du sätter på (ON) trådmatarverkets funktionspanel XF 37/XF38, sätts även strömkällans funktionspanel X37 på (ON) och länkas automatiskt till detta trådmatarverk Dynamics-knapp (2) Kort tryckning: Inställning av dynamik för 1-MIG, synergisk MIG och CC/CV. Inställning av ArcForce för MMA. Lång tryckning: Välj nummer på trådmatarverket. Om det finns mer än ett anslutet trådmatarverk i systemet, kan du välja det som är aktivt. Varje trådmatarverk har ett eget nummer (1 3). OBS! Nummer på trådmatarverk finns inte i MMA-, CC-, och CV-processerna Gastest-knapp (3) Denna knapp visar gastesttiden. Du kan ändra den med hjälp av styrratten. Gastestet startas efter en kort fördröjning när du justerat tiden. Du kan stoppa gasttestet genom att trycka på vilken knapp som helst Wire Inch-knapp (3) Starta trådmatningen (Wire inch) med en förinställd hastighet på 5,0 m/min. Trådmatningen upphör när du släpper upp knappen. Du kan ändra trådmatningshastigheten med hjälp av styrratten. Om du trycker ner knappen igen, aktiveras den ändrade hastigheten Channel down-knapp (5) CH REMOTE CHANNEL Välj föregående minneskanal som kan hittas. WISEROOT+ 4T Channel up-knapp (6) 2T / PANEL W Kort tryckning: Välj nästa minneskanal som kan hittas. XF 37 Lång tryckning: Lås eller lås upp den markerade kanalen. Inga parameterändringar tillåts i en låst minneskanal. 16 FastMig MXP 37 Pipe, MXP 38

19 W T/4T-knapp (7) 4T 2T Kort tryckning: Växla mellan pistolavtryckningslägena 2T och 4T. Lång tryckning: Sätt MatchLog-funktionen ON/OFF. Detta kan vara MatchChannel- eller Minilog-funktionen beroende på vilken som är definierad i den valda minneskanalen. Om ingen har definierats, saknas möjlighet att välja Knapp för extrafunktioner (8) Kort tryckning: Välj funktionen Crater fill (kraterfyllnad) eller Hot start (snabbstart). Lång tryckning: Sätt MMA/CC/CV-läget ON/OFF Remote Selection-knapp (9) PANEL Kort tryckning: Växla styrningen mellan funktionspanelen, pistolfjärreglage och handhållet fjärreglage. OBS! Om inställningen för RemoteAutoRecog (fjärrautoigenkänning) är ON i funktionspanelen X 37, kan du enbart välja de fjärrenheter som finns i systemet. Lång tryckning: Sätt fjärrval av minnesfunktioner ON/OFF. Denna funktion är bara möjlig om du valt pistol eller handhållen enhet som fjärrstyrenhet. Finns inte i MMA/CC/CV-läge POWER-ratt (10) Med denna ratt kan du justera trådmatningshastighet eller strömstyrka i MIG/MAG-processer (före eller under svetsning) MMA/CC-svetsström (före eller under svetsning) valda parametervärden Ratt för styrning av båglängd och spänning (11) Med denna ratt kan du justera båglängden, spänningen eller de valda parametervärdena före eller under svetsningen. Kemppi Oy /

20 3.4 Svetsprogramvara Ett MXP-trådmatarverk är kompatibelt med följande modifierade svetsprocesser och funktioner WiseRoot+ är en modifierad svetsprocess för svetsning av öppna rotsträngar utan rotstöd. WiseThin+ är en modifierad svetsprocess som utvecklats speciellt för effektiv svetsning av tunna plåtar och lägessvetsning samt med CO2 som skyddsgas. WisePulseMig är en licens som tillåter pulsad MIG-svetsning. WiseFusion är en svetsfunktion som säkerställer jämn svetskvalitet i alla lägen. WisePenetration är en svetsfunktion som ger en konstant svetseffekt oavsett ändringar i utstickningslängden. MatchLog innehåller funktionerna MiniLog och MatchChannel med vars hjälp du snabbt kan ändra svetsparametrar. Trådmatarverk MXP 37 Pipe Steel MXP 37 Pipe Stainless MXP 38 Fabriksinstallerade WiseRoot+, WiseFusion, Pipe Steel Pack WiseRoot+, WiseFusion, WisePulseMig, Pipe Stainless Pack WiseThin+, WisePulseMig, Steel Pack för WiseThin+, Work Pack Om dina svetsbehov ändras och du vill uppdatera ditt system i framtiden, kan du beställa extra svetsprogram eller andra svetsprogramvaror och hämta dem till ditt system med hjälp av programmeringsenheten Kemppi DataGun. Tillvalsfunktioner kan du köpa genom Kemppi DataStore. Mer information om tillgängliga svetsprogram, processer och särskilda lösningar för förbättrad bågprestanda finns på Kemppis webbplats Du kan även kontakta din Kemppi-återförsäljare. PIPE STAINLESS PACK Grupp Material Tråd ø mm Skyddsgas Process Nummer Ss CrNiMo ,8 Ar+2%CO₂ WiseRoot+ S01 Ss CrNiMo ,9 Ar+2%CO₂ WiseRoot+ S02 Ss CrNiMo ,0 Ar+2%CO₂ WiseRoot+ S03 Ss CrNiMo ,2 Ar+2%CO₂ WiseRoot+ S04 Ss CrNiMo ,8 Ar+2%CO₂ 1-MIG S01 Ss CrNiMo ,9 Ar+2%CO₂ 1-MIG S02 Ss CrNiMo ,0 Ar+2%CO₂ 1-MIG S03 Ss CrNiMo ,2 Ar+2%CO₂ 1-MIG S04 Ss FC-CrNiMo ,2 Ar+15 25%CO₂ 1-MIG S84 Ss FC-CrNiMo ,2 CO₂ 1-MIG S85 Ss MC-CrNiMo ,2 Ar+2%CO₂ 1-MIG S87 Ss CrNiMo ,8 Ar+2%CO₂ Puls/Dubbelpuls S01 Ss CrNiMo ,9 Ar+2%CO₂ Puls/Dubbelpuls S02 Ss CrNiMo ,0 Ar+2%CO₂ Puls/Dubbelpuls S06 Ss CrNiMo ,2 Ar+2%CO₂ Puls/Dubbelpuls S04 Ss CrNiMo ,0 Ar+He+CO₂ Puls/Dubbelpuls S26 Ss CrNiMo ,2 Ar+He+CO₂ Puls/Dubbelpuls S24 18 FastMig MXP 37 Pipe, MXP 38

21 PIPE STEEL PACK Grupp Material Tråd ø mm Skyddsgas Process Nummer Fe Fe 0,8 Ar+15 25%CO₂ WiseRoot+ F01 Fe Fe 0,9 Ar+15 25%CO₂ WiseRoot+ F02 Fe Fe 1,0 Ar+15 25%CO₂ WiseRoot+ F03 Fe Fe 1,2 Ar+15 25%CO₂ WiseRoot+ F04 Fe Fe 0,8 CO₂ WiseRoot+ F21 Fe Fe 0,9 CO₂ WiseRoot+ F22 Fe Fe 1,0 CO₂ WiseRoot+ F23 Fe Fe 1,2 CO₂ WiseRoot+ F24 Fe Fe Metal 1,2 Ar+15 25%CO₂ WiseRoot+ M04 Fe Fe Metal 1,2 CO₂ WiseRoot+ M24 Fe Fe 0,8 Ar+15 25%CO₂ 1-MIG F01 Fe Fe 0,9 Ar+15 25%CO₂ 1-MIG F02 Fe Fe 1,0 Ar+15 25%CO₂ 1-MIG F03 Fe Fe 1,2 Ar+15 25%CO₂ 1-MIG F04 Fe Fe 0,8 CO₂ 1-MIG F21 Fe Fe 0,9 CO₂ 1-MIG F22 Fe Fe 1,0 CO₂ 1-MIG F23 Fe Fe 1,2 CO₂ 1-MIG F24 Fe Fe Metal 1,2 Ar+15 25%CO₂ 1-MIG M04 Fe Fe Metal 1,2 CO₂ 1-MIG M24 Fe Fe Rutil 1,2 Ar+15 25%CO₂ 1-MIG R04 Fe Fe Rutil 1,2 CO₂ 1-MIG R14 Fe Fe 1,6 InnerShield 1-MIG R56 Fe Fe 2,0 InnerShield 1-MIG R57 Fe Fe 2,4 InnerShield 1-MIG R58 Genom att köpa MatchCurve- och MatchCustom-produkter får du tillgång till flera svetsprogram. STEEL PACK FÖR WISETHIN+ Grupp Material Tråd ø mm Skyddsgas Process Nummer Fe Fe 0,8 Ar+15 25%CO₂ WiseThin+ F01 Fe Fe 0,9 Ar+15 25%CO₂ WiseThin+ F02 Fe Fe 1,0 Ar+15 25%CO₂ WiseThin+ F03 Fe Fe 1,2 Ar+15 25%CO₂ WiseThin+ F04 Fe Fe 0,8 CO₂ WiseThin+ F21 Fe Fe 0,9 CO₂ WiseThin+ F22 Fe Fe 1,0 CO₂ WiseThin+ F23 Fe Fe 1,2 CO₂ WiseThin+ F24 Kemppi Oy /

22 WORK PACK Grupp Material Tråd ø mm Skyddsgas Process Nummer Al AlMg5 1,2 Ar Puls/Dubbelpuls A02 Al AlSi5 1,2 Ar Puls/Dubbelpuls A12 Fe Fe 1,0 Ar+15 25%CO₂ Puls/Dubbelpuls F03 Fe Fe 1,2 Ar+15 25%CO₂ Puls/Dubbelpuls F04 Ss CrNiMo ,0 Ar+2%CO₂ Puls/Dubbelpuls S06 Ss CrNiMo ,2 Ar+2%CO₂ Puls/Dubbelpuls S04 Al AlMg5 1,2 Ar 1-MIG A02 Al AlSi5 1,2 Ar 1-MIG A12 Fe Fe 0,9 Ar+15 25%CO₂ 1-MIG F02 Fe Fe 1,0 Ar+15 25%CO₂ 1-MIG F03 Fe Fe 1,2 Ar+15 25%CO₂ 1-MIG F04 Fe Fe 0,9 CO₂ 1-MIG F22 Fe Fe 1,0 CO₂ 1-MIG F23 Fe Fe 1,2 CO₂ 1-MIG F24 Fe Fe Metal 1,2 Ar+15 25%CO₂ 1-MIG M04 Fe Fe Metal 1,2 CO₂ 1-MIG M24 Fe Fe Rutil 1,2 Ar+15 25%CO₂ 1-MIG R04 Fe Fe Rutil 1,2 CO₂ 1-MIG R14 Ss CrNiMo ,0 Ar+2%CO₂ 1-MIG S03 Ss CrNiMo ,2 Ar+2%CO₂ 1-MIG S04 Ss FC-CrNiMo ,2 Ar+15 25%CO₂ 1-MIG S84 Genom att köpa MatchCurve- och MatchCustom-produkter får du tillgång till flera svetsprogram. 3.5 Arc Voltage-display FastMig X kan mäta och visa spänningen nära svetsbågen. Med denna funktion slipper du oroa dig för spänningsfall i svetskablarna. Du behöver bara ställa in bågens spänning innan du börjar svetsa och när du svetsat klart kan du se spänningen nära bågen. Om du vill använda bågspänningsfunktionen, följ stegen nedan: 1. Ställ in svetsutrustningen, anslut spänningsavkänningskabeln till svetsstycket och mätkabeln mellan trådmatarverket och strömkällan. 2. Om du använder ett mellanmatarverk, ange dess längd till parametern SubFeederLength. 3. Ställ in lämpliga svetsparametrar. Observera att den inställda spänningen alltid betyder bågspänningen trots inställningen av ArcVoltage, när du nyttjar svetsprocesserna 1-MIG, MIG och WiseThin+. 4. Svetsa med 1-MIG, MIG eller Pulse MIG i minst 5 sekunder. Under denna tid kalibrerar maskinen sig själv för svetskabellängden i fråga. Kalibreringsvärdena lagras i svetsmaskinen och därför behövs denna kalibrering bara en gång efter det att svetsmaskinpaketet installerats. 5. Sätt ArcVoltage på ON i SETUP-panelen på X 37, om du vill se bågspänningen på panelerna under och efter svetsningen. En punkt efter spänningsvärdet i panelerna XF 37 eller XF 38 betyder att det visade värdet är bågspänningen. I svetsdata efter svetsningen betyder AVol i X 37-panelen även bågspänning. 6. Du kan ta bort spänningsavkänningskabeln efter kalibreringsproceduren, men vi rekommenderar att du alltid använder den. OBS! Upprepa steg 1 till 3 varje gång du ändrar längden på svets- eller jordkabeln. 20 FastMig MXP 37 Pipe, MXP 38

23 4. GRUNDLÄGGANDE FELSÖKNING OBS! Problemen som beskrivs och de möjliga orsakerna är inte definitiva, utan tjänar som förslag till vissa typiska situationer som kan uppstå under normalt bruk med MIG/MAG-processen med FastMig X 450 och MXP 37 Pipe eller MXP 38. Problem Maskinen fungerar inte Föroreningar, dålig svetskvalitet Varierande svetsresultat Ingen trådmatning Mycket svetssprut Err1 Err 3 Err 4 Kontrollera följande Kontrollera att stickproppen sitter i ordentligt. Kontrollera att huvudströmmen är påslagen Kontrollera huvudsäkringen och eller brytaren Kontrollera att strömkällans brytare 0/I står på ON Kontrollera att mellanledarkablarna och anslutningarna mellan strömkällan och trådmatarverket är korrekt fästa. Se schema i bruksanvisningen Kontrollera att återledaren är ansluten Kontrollera att funktionspanelerna är påslagna. Kontrollera tillförseln av skyddsgas Kontrollera och ställ in gasflödet Kontrollera att du har rätt gastyp Kontrollera polaritet för pistol/elektrod. Kontrollera att du valt korrekt svetsprogram Kontrollera att du valt korrekt kanalnummer på trådmatarpanelen Kontrollera strömtillförseln Saknas en fas? Kontrollera att trådmatarmekanismen är korrekt justerad Kontrollera att rätt drivhjul är monterade Kontrollera att trådbobinens broms är korrekt justerad. Kontrollera att pistolens trådledare inte är blockerad. Byt ut vid behov. Kontrollera att pistolens trådledare är korrekt för den använda tillsatstrådens storlek och typ. Kontrollera storlek, typ och slitage på kontaktmunstycket Kontrollera att pistolen inte överhettas i drift Kontrollera kabelanslutningarna och återledarklämman Kontrollera svetsparameterinställningarna. Kontrollera att tryckarmarna är stängda och rätt justerade Kontrollera svetspistolens avtryckarfunktion Kontrollera att eurokopplingen är korrekt fastsatt Kontrollera att pistolens trådledare inte är blockerad Kontrollera storlek, typ och slitage på kontaktmunstycket Kontrollera och försök med en annan pistol. Kontrollera svetsparametervärdena Kontrollera induktans/dynamikvärden Kontrollera värdet för kabelkompensation om du använder långa kablar Kontrollera gastyp och flöde Kontrollera svetspolaritet - kabelanslutningar Kontrollera valet av tillsatsmaterial Kontrollera att du valt korrekt svetsprogram Kontrollera att du valt korrekt kanalnummer Kontrollera matningen av tillsatstråd Kontrollera nätanslutningen - finns 3 faser? Strömkällan är inte kalibrerad eller så kan kalibreringsdata inte läsas Återstarta strömkällan Om problemet kvarstår efter många startförsök, kontakta Kemppis service Överspänning i elnätet Kontrollera spänningen Strömkällan är överhettad Stäng inte av maskinen, låt fläktarna kyla ner den. Kontrollera ventilationen. Om kylfläktarna inte fungerar, kontakta Kemppis service. Kemppi Oy /

24 Err 5 Err 8 Err 9 Err 10 Err 12 Err 27 Err 42 eller Err 43 Err 45 Err 50 Err 51 Err 52 Err 62 Err 81 MEM ERR & NO DAT NO BUS SUB ERR Spänningen i elnätet är för låg eller så saknas en av faserna eller så är manöverspänningen felaktig. Kontrollera elnätet och manöverspänningen och kontakta vid behov Kemppis service. FPGA är inte konfigurerad Återstarta strömkällan. Om felet kvarstår, kontakta Kemppis service. Lösa kabelanslutningar Kontrollera kabeln för spänningsavkänning, mätning respektive återledning. Ogiltig process Svetsprocessen finns inte i denna maskin. Plus- och minuspolerna i DIX-kabelanslutningarna är i kontakt med varandra Kontrollera svetskablarna Fel i vätskekylenheten Kontrollera anslutningarna i kylenheten. Överström i trådmatarmotorn Kontrollera att svetspistolen och slitdelarna är rätt monterade. Gasvaktslarm Kontrollera skyddsgasen, gasvakten och alla anslutningar. Funktionen är inte aktiverad i denna maskin Om du behöver denna funktion, beställ en licens från Kemppi. Bakre matarhjulet kan vara löst Kontrollera att matarhjulen är rätt åtdragna. Främre matarhjulet kan vara löst Kontrollera att matarhjulen är rätt åtdragna. Strömkällan är inte ansluten eller inte identifierad av trådmatarverket Kontrollera mellanledarkabeln och dess anslutningar. Svetsprogrammet hittas inte Om du behöver svetsprogrammet, beställ en licens från Kemppi. Maskinen kan inte läsa eller skriva funktioner till trådmatarverkets minneskort Kontrollera kablarna och anslutningarna. Kontakta Kemppis service. Funktionspanelen kan inte etablera anslutning till CAN.bussen Kontrollera flatkablarna och funktionspanelerna. Kontakta Kemppis service. Fel vid ändring av nummer på trådmatarverk (WF-nummer) Anslut bara ett trådmatarverk till systemet och försök igen. OBS! Många av dessa kontroller kan du själv utföra. Vissa kontroller som har med nätströmmen att göra måste dock utföras av behörig elektriker. OBS! Om det visas en annan felkod än de som beskrivs i listan, kontakta Kemppi. 22 FastMig MXP 37 Pipe, MXP 38

25 5. UNDERHÅLL Ta hänsyn till maskinens nyttjandegrad och arbetsmiljön när du planerar rutinundehåll. Rätt användning av maskinen och regelbundet underhåll bidrar till att undvika onödiga driftstopp och fel i utrustningen. OBS! Koppla bort nätspänningen från maskinen innan du hanterar elkablarna. 5.1 Dagligt underhåll Kontrollera svetspistolens allmänna skick. Avlägsna svetssprut från kontaktmunstycket och rengör gaskåpan. Byt ut slitna eller skadade delar. Använd endast originalreservdelar från Kemppi. Kontrollera skicket och anslutningen på svetskretsens komponenter, dvs. svetspistol, återledarkabel och -klämma, kontakter och anslutningar. Kontrollera skicket på matarhjul, nållager och axlar. Rengör och smörj lager och axlar vid behov med en liten mängd tunn maskinolja. Montera, justera och testa funktionen. Kontrollera att matarhjulen passar för den tillsatstråd du använder samt att matartrycket är korrekt. 5.2 Periodiskt underhåll OBS! Periodiskt underhåll ska endast utföras av lämpligt kvalificerad person. Dra ur maskinens stickpropp från eluttaget och vänta i ungefär 2 minuter (kondensatorladdning) innan du tar bort täckplåten. Kontrollera minst en gång per halvår: Maskinens elektriska anslutningar - rengör delar som korroderat och dra åt lösa förband. OBS! Du måste känna till de korrekta värdena för åtdragningsmoment innan du börjar justera. Rengör maskinens inre delar från damm och smuts, t.ex. med en mjuk borste och en dammsugare. Rengör också ventilationsnätet bakom frontgallret. Använd inte tryckluft eftersom det finns risk för att smutsen sätter sig fast ännu hårdare i spalterna mellan kylflänsarna. Använd inte högtryckstvätt. Endast en auktoriserad utbildad elektriker får utföra reparationer på Kemppis maskiner. 5.3 Underhåll på serviceverkstad Kemppis serviceverkstäder utför underhåll i enlighet med de serviceavtal de har med Kemppi. Viktiga punkter i underhållsproceduren är följande: Rengöring av maskinen Inspektion och underhåll av svetsverktygen Kontroll av anslutningar, knappar och rattar Kontroll av elektriska anslutningar Kontroll av elnätskabel och stickpropp Skadade delar eller delar i dåligt skick byts ut och ersättas med nya. Underhållstestning. Maskinens drift och prestanda kontrolleras och justeras vid behov med hjälp av programvara och testutrustning. Programvaruhämtning Kemppis serviceverkstäder kan också testa och hämta firmware och svetsprogramvara. Kemppi Oy /

26 6. SKROTNING AV MASKINEN Elektrisk utrustning får inte slängas med vanligt avfall! Enligt direktiv 2002/96/EC om avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning, och dess genomförande i enlighet med nationell lag, ska elektrisk utrustning som nått slutet av sin livslängd samlas in separat och lämnas in till en miljövänlig återvinningsanläggning. Utrustningens ägare måste lämna en enhet som inte längre är i bruk på en regional upphämtningsplats, enligt instruktioner från lokala myndigheter eller Kemppi-representant. Genom att tillämpa detta direktiv gör du en insats för miljön och människors hälsa. 7. ARTIKELNUMMER FastMig MXP 37 Pipe Steel, trådmatarverk, 300 mm FastMig MXP 37 Pipe Stainless, trådmatarverk, 300 mm FastMig MXP 38, trådmatarverk, 300 mm Kablar Återledare 5 m, 50 mm² Återledare 5 m, 70 mm² MMA svetskabel 5 m, 50 mm² MMA svetskabel 5 m, 70 mm² Magnetisk klämma (spänningsavkänningskabel) 200 A Magnetisk klämma (återledarkabel) 600 A Mellanledarkablar, luftkylda FASTMIG X GH 1,8 m FASTMIG X 70-5-GH 5 m FASTMIG X GH 10 m FASTMIG X GH 20 m FASTMIG X GH 30 m För andra längder, kontakta Kemppi. Mellanledarkablar, vätskekylda FASTMIG X WH 1,8 m FASTMIG X 70-5-WH 5 m FASTMIG X WH 10 m FASTMIG X WH 20 m FASTMIG X WH 30 m För andra längder, kontakta Kemppi. Programvaruprodukter MatchLog MatchChannel WisePulseMig - licens för pulssvetsning Ingår i MatchLog - licensen Ingår i trådmatarverken MXP 37 Pipe Stainless och MXP FastMig MXP 37 Pipe, MXP 38

27 WiseRoot+ Ingår i MXP 37 trådmatarverk WiseThin+ Ingår i MXP 38 trådmatarverk WiseFusion Ingår i MXP 37 trådmatarverk WisePenetration - funktion Pipe Steel, svetsprogrampaket Ingår i FastMig MXP 37 Pipe Steel, trådmatarverk Pipe Stainless, svetsprogrampaket Ingår i FastMig MXP 37 Pipe Stainless, trådmatarverk Steel Pack för WiseThin+ svetsprogrampaket Ingår i MXP 38 trådmatarverk Work Pack Ingår i MXP 38 trådmatarverk Andra svetsprogram finns. Tillbehör Kylenhet FastCool SuperSnake GT02S mellanmatarverk 10 m SuperSnake GT02S mellanmatarverk 15 m SuperSnake GT02S mellanmatarverk 20 m SuperSnake GT02S mellanmatarverk 25 m SuperSnake GT02S W mellanmatarverk 10 m SuperSnake GT02S W mellanmatarverk 15 m SuperSnake GT02S W mellanmatarverk 20 m SuperSnake GT02S W mellanmatarverk 25 m SuperSnake GT02S mellanmatarverk, synkroniseringsenhet för MXF och MXP trådmatarverk KV 200 monteringsplåt för två trådmatarverk och TIG-enhet W Pistolhållare GH Transportenhet PM Fjärreglage R10 5 m Fjärreglage R10 10 m Fjärreglage R20 5 m Fjärreglage R30, DataRemote 5 m Fjärreglage R30, DataRemote 10 m Förlängningskabel för fjärreglage 10 m DataGun, verktyg för programvaruinstallation Kemppi Oy /

28 MIG-pistoler PMT MN 1,2 mm / 60 / L198 / ROOT 3,5 m N04 PMT MN 1,2 mm / 60 / L168 / ROOT 3,5 m N06 PMT MN 1,2 mm / 60 / L198 / ROOT 5 m N04 PMT MN 1,2 mm / 60 / L198 3,5 m N08 PMT MN 1,2 mm / 60 / L198 5 m N08 PMT MN 1,2 mm / 45 / L222 3,5 m N02 PMT MN 1,2 mm / 45 / L222 5 m N02 PMT MN 1,0 mm / Ss / 60 / L198 / ROOT 5 m N03SS PMT MN 1,0 mm / Ss / 60 / L198 5 m N07SS PMT MN 1,0 mm / Ss / 45 / L222 5 m N01SS Hals 45 / L222 SP Hals 60 / L198 / ROOT SP Hals 60 / L168 / ROOT SP Hals 60 / L198 SP Hals 60 / L168 SP PMT 35 3 m PMT 35 4,5 m PMT 42 3 m PMT 42 4,5 m PMT 50 3 m PMT 50 4,5 m PMT 30W 3 m PMT 30W 4,5 m PMT 42W 3 m PMT 42W 4,5 m PMT 52W 3 m PMT 52W 4,5 m WS 35 AL 1.2 mm 6 m A12 WS 30 W AL 1,2 1,6 mm 6 m A12 WS 30 W AL 1,2 1,6 mm 8 m A12 WS 42 W AL 1,2 1,6 mm 6 m A12 WS 42 W AL 1,2 1,6 mm 8 m A12 WS 35 Ss 1,0 mm 6 m S10 WS 30 W Ss 1,0 mm 6 m S10 WS 30 W Ss 1,2 mm 6 m S12 WS 30 W Ss 1,0 mm 8 m S10 WS 30 W Ss 1,2 mm 8 m S12 WS 42 W Ss 1,0 mm 6 m S10 WS 42 W Ss 1,2 mm 6 m S12 WS 42 W Ss 1,0 mm 8 m S10 WS 42 W Ss 1,2 mm 8 m S12 På Kemppis webbplats finns en komplett lista över svetspistoler 26 FastMig MXP 37 Pipe, MXP 38

29 8. TEKNISKA DATA FastMig MXP 37 Pipe FastMig MXP 38 Driftspänning (säkerhetsspänning) 50 V = 50 V = Anslutningseffekt 250 W 100 W Uteffekt 40 C 60 % ED 520 A 520 A 100 % ED 440 A 440 A Trådmatningshastighet 0,5 25 m/min 1 25 m/min Trådmatningsmekanism 4-hjuls, två motorer 4-hjuls Diameter på matarhjul 32 mm 32 mm Tillsatstråd ø Fe, Ss 0,6 2,0 mm 0,6 1,6 mm ø Rörelektrod 0,8 2,4 mm 0,8 2,0 mm ø Al 0,8 2,4 mm 1,0 2,4 mm Trådbobin max. vikt 20 kg 20 kg max. ø 300 mm 300 mm Max. gastryck 0,5 MPa 0,5 MPa Pistolanslutning Euro Euro Drifttemperaturområde C C Förvaringstemperatur C C EMC-klass A A Skyddsklass IP23S IP23S Yttermått L x B x H 590 x 240 x 445 mm 625 x 243 x 476 mm Vikt 13,1 kg 12,5 kg Kemppi Oy /

30 KEMPPI OY Kempinkatu 1 PL 13 FIN LAHTI FINLAND Tel Telefax Kotimaan myynti: Tel Telefax KEMPPI ERIGE AB Box 717 S UPPLANDS VÄSBY ERIGE Tel Telefax KEMPPI NORGE A/S Postboks 2151, Postterminalen N-3103 TØNSBERG NORGE Tel Telefax KEMPPI DANMARK A/S Literbuen 11 DK-2740 SKOVLUNDE DANMARK Tel Telefax KEMPPI BENELUX B.V. NL-4801 EA BREDA NEDERLAND Tel Telefax KEMPPI (UK) LTD Martti Kemppi Building Fraser Road Priory Business Park BEDFORD, MK44 3WH UNITED KINGDOM Tel +44 (0) Telefax +44 (0) KEMPPI FRANCE S.A.S. 65 Avenue de la Couronne des Prés EPONE CEDEX FRANCE Tel Telefax KEMPPI GMBH Perchstetten 10 D LANGGÖNS DEUTSCHLAND Tel Telefax KEMPPI SPÓŁKA Z O.O. Ul. Borzymowska WARSZAWA POLAND Tel Telefax KEMPPI AUSTRALIA PTY LTD 13 Cullen Place P.O. Box 5256, Greystanes NSW 2145 SMITHFIELD NSW 2164 AUSTRALIA Tel Telefax OOO KEMPPI Polkovaya str. 1, Building MOSCOW RUSSIA Tel Telefax ООО КЕМППИ ул. Полковая 1, строение Москва Tel Telefax KEMPPI, TRADING (BEIJING) COMPANY LTD Unit 105, 1/F, Building #1, No. 26 Xihuan South Rd., Beijing Economic-Technological Development Area (BDA), BEIJING CHINA Tel Telefax 肯倍贸易 ( 北京 ) 有限公司中国北京经济技术开发区 西环南路 26 号 1 号楼 1 层 105 室 (100176) 电话 : /1282 传真 : KEMPPI INDIA PVT LTD LAKSHMI TOWERS New No. 2/770, First Main Road, Kazura Garden, Neelankarai, CHENNAI TAMIL NADU Tel Telefax KEMPPI WELDING SOLUTIONS SDN BHD No 12A, Jalan TP5A, Taman Perindustrian UEP, Subang Jaya, SELANGOR, MALAYSIA Tel Telefax

WFX. 200, P Fe, 300 P Fe 200 P Ss, 300 P Ss 200 AMC, 300 AMC 200-T, 300 P-T, 300-T EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT RU SV ZH.

WFX. 200, P Fe, 300 P Fe 200 P Ss, 300 P Ss 200 AMC, 300 AMC 200-T, 300 P-T, 300-T EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT RU SV ZH. WFX 200, 300 200 P Fe, 300 P Fe 200 P Ss, 300 P Ss 200 AMC, 300 AMC 200-T, 300 P-T, 300-T Operating manual Brugsanvisning Gebrauchsanweisung Manual de instrucciones Käyttöohje Manuel d utilisation Manuale

Läs mer

Cool X EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT RU SV ZH. Operating manual. Brugsanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones.

Cool X EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT RU SV ZH. Operating manual. Brugsanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones. Cool X TEST Operating manual Brugsanvisning Gebrauchsanweisung Manual de instrucciones Käyttöohje Manuel d utilisation Manuale d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Instrukcja obsługi Manual de utilização

Läs mer

FastCool EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT RU SV ZH. Operating manual. Brugsanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones.

FastCool EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT RU SV ZH. Operating manual. Brugsanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones. FastCool 10 TEST Operating manual Brugsanvisning Gebrauchsanweisung Manual de instrucciones Käyttöohje Manuel d utilisation Manuale d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Instrukcja obsługi Manual de

Läs mer

FastMig MF 29 EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT RU SV. Operating manual. Bruksanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones.

FastMig MF 29 EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT RU SV. Operating manual. Bruksanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones. FastMig MF 29 Operating manual Bruksanvisning Gebrauchsanweisung Manual de instrucciones Käyttöohje Manuel d utilisation Manuale d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Instrukcja obsługi Manual de utilização

Läs mer

FastMig MF 33 EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT RU SV. Operating manual. Bruksanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones.

FastMig MF 33 EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT RU SV. Operating manual. Bruksanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones. FastMig MF 33 Operating manual Bruksanvisning Gebrauchsanweisung Manual de instrucciones Käyttöohje Manuel d utilisation Manuale d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Instrukcja obsługi Manual de utilização

Läs mer

FastMig MR 200, MR 300 EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT RU SV ZH. Operating manual. Bruksanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones

FastMig MR 200, MR 300 EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT RU SV ZH. Operating manual. Bruksanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones FastMig MR 200, MR 300 Operating manual Bruksanvisning Gebrauchsanweisung Manual de instrucciones Käyttöohje Manuel d utilisation Manuale d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Instrukcja obsługi Manual

Läs mer

MMT 42C EN FI SV NO DA DE NL FR ES PL RU PT IT. Operating manual. Käyttöohje. Bruksanvisning. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Gebrauchsanweisung

MMT 42C EN FI SV NO DA DE NL FR ES PL RU PT IT. Operating manual. Käyttöohje. Bruksanvisning. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Gebrauchsanweisung MMT 42C Operating manual Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Gebrauchsanweisung Gebruiksaanwijzing Manuel d utilisation Manual de instrucciones Instrukcja obsługi Инструкции по эксплуатации

Läs mer

SuperSnake GT 02S, GT 02SW EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL RU SV ZH. Operating manual. Bruksanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones

SuperSnake GT 02S, GT 02SW EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL RU SV ZH. Operating manual. Bruksanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones SuperSnake GT 02S, GT 02SW Operating manual Bruksanvisning Gebrauchsanweisung Manual de instrucciones Käyttöohje Manuel d utilisation Manuale d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Instrukcja obsługi

Läs mer

FastMig M 320, 420, 520 EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT RU SV ZH. Operating manual. Brugsanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones

FastMig M 320, 420, 520 EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT RU SV ZH. Operating manual. Brugsanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones FastMig M 320, 420, 520 Operating manual Brugsanvisning Gebrauchsanweisung Manual de instrucciones Käyttöohje Manuel d utilisation Manuale d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Instrukcja obsługi Manual

Läs mer

Kempact MIG 2530 EN FI SV NO DA DE NL FR ES PL RU ZH PT IT. Operating manual. Käyttöohje. Bruksanvisning. Bruksanvisning.

Kempact MIG 2530 EN FI SV NO DA DE NL FR ES PL RU ZH PT IT. Operating manual. Käyttöohje. Bruksanvisning. Bruksanvisning. Kempact MIG 2530 Operating manual Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Gebrauchsanweisung Gebruiksaanwijzing Manuel d utilisation Manual de instrucciones Instrukcja obsługi Инструкции

Läs mer

FastMig MXF 63, 65, 67 EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT RU SV ZH. Operating manual. Brugsanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones

FastMig MXF 63, 65, 67 EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT RU SV ZH. Operating manual. Brugsanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones FastMig MXF 63, 65, 67 Operating manual Brugsanvisning Gebrauchsanweisung Manual de instrucciones Käyttöohje Manuel d utilisation Manuale d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Instrukcja obsługi Manual

Läs mer

FastMig KMS 300, 400, 500

FastMig KMS 300, 400, 500 FastMig KMS 300, 400, 500 Operating manual English Käyttöohje Suomi Bruksanvisning Svenska Bruksanvisning Norsk Brugsanvisning Dansk Gebrauchsanweisung Deutsch Gebruiksaanwijzing Nederlands Manuel d utilisation

Läs mer

ArcFeed 200, 300, 300P, 300RC EN FI SV NO DA DE NL FR ES PL RU ZH. Operating manual English. Käyttöohje Suomi. Bruksanvisning Svenska

ArcFeed 200, 300, 300P, 300RC EN FI SV NO DA DE NL FR ES PL RU ZH. Operating manual English. Käyttöohje Suomi. Bruksanvisning Svenska ArcFeed 200, 300, 300P, 300RC Operating manual English Käyttöohje Suomi Bruksanvisning Svenska Bruksanvisning Norsk Brugsanvisning Dansk Gebrauchsanweisung Deutsch Gebruiksaanwijzing Nederlands Manuel

Läs mer

FitWeld. Evo 300 EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT RU SV ZH. Operating manual. Bruksanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones.

FitWeld. Evo 300 EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT RU SV ZH. Operating manual. Bruksanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones. FitWeld Evo 300 Operating manual Bruksanvisning Gebrauchsanweisung Manual de instrucciones Käyttöohje Manuel d utilisation Manuale d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Instrukcja obsługi Manual de utilização

Läs mer

FastMig KMS 300, 400, 500 EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT RU SV ZH. Operating manual. Brugsanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones

FastMig KMS 300, 400, 500 EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT RU SV ZH. Operating manual. Brugsanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones FastMig KMS 300, 400, 500 Operating manual Brugsanvisning Gebrauchsanweisung Manual de instrucciones Käyttöohje Manuel d utilisation Manuale d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Instrukcja obsługi Manual

Läs mer

FastMig SF 52W, SF 53W EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT RU SV ZH. Operating manual. Bruksanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones

FastMig SF 52W, SF 53W EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT RU SV ZH. Operating manual. Bruksanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones FastMig SF 52W, SF 53W Operating manual Bruksanvisning Gebrauchsanweisung Manual de instrucciones Käyttöohje Manuel d utilisation Manuale d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Instrukcja obsługi Manual

Läs mer

TTK 130, 130F, 160, 160S 220, 220S, 300W, 350W, 250WS EN FI SV NO DA DE NL FR RU. Operating manual English. Käyttöohje Suomi. Bruksanvisning Svenska

TTK 130, 130F, 160, 160S 220, 220S, 300W, 350W, 250WS EN FI SV NO DA DE NL FR RU. Operating manual English. Käyttöohje Suomi. Bruksanvisning Svenska TTK 130, 130F, 160, 160S 220, 220S, 300W, 350W, 250WS Operating manual English Käyttöohje Suomi Bruksanvisning Svenska Bruksanvisning Norsk Brugsanvisning Dansk Gebrauchsanweisung Deutsch Gebruiksaanwijzing

Läs mer

FastMig MS 200, MS 300 EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT RU SV ZH. Operating manual. Bruksanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones

FastMig MS 200, MS 300 EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT RU SV ZH. Operating manual. Bruksanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones FastMig MS 200, MS 300 Operating manual Bruksanvisning Gebrauchsanweisung Manual de instrucciones Käyttöohje Manuel d utilisation Manuale d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Instrukcja obsługi Manual

Läs mer

FitWeld EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT RU SV ZH. Operating manual. Bruksanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones.

FitWeld EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT RU SV ZH. Operating manual. Bruksanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones. FitWeld 300 Operating manual Bruksanvisning Gebrauchsanweisung Manual de instrucciones Käyttöohje Manuel d utilisation Manuale d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Instrukcja obsługi Manual de utilização

Läs mer

MagTrac F 61 MAGNETISK TRAKTORENHET FÖR LÄTT MIG/MAG- SVETSMEKANISERING

MagTrac F 61 MAGNETISK TRAKTORENHET FÖR LÄTT MIG/MAG- SVETSMEKANISERING MagTrac F 61 MAGNETISK TRAKTORENHET FÖR LÄTT MIG/MAG- SVETSMEKANISERING 24.07.2019 MagTrac F 61 MAGNETISK TRAKTORENHET FÖR LÄTT MIG/MAG- SVETSMEKANISERING Lätt mekanisering är det mest effektiva sättet

Läs mer

KEMPPI K3 SVETSUTRUSTNING. MagTrac F 61 FÖRBÄTTRAD SVETSPRODUKTIVITET OCH ERGONOMI

KEMPPI K3 SVETSUTRUSTNING. MagTrac F 61 FÖRBÄTTRAD SVETSPRODUKTIVITET OCH ERGONOMI KEMPPI K3 SVETSUTRUSTNING MagTrac F 61 FÖRBÄTTRAD SVETSPRODUKTIVITET OCH ERGONOMI 30.01.2019 MagTrac F 61 MAGNETISK TRAKTORENHET FÖR LÄTT MIG/MAG- SVETSMEKANISERING Lätt mekanisering är det mest effektiva

Läs mer

BRUKSANVISNING A3 MIG Rail System

BRUKSANVISNING A3 MIG Rail System SV 190340 A3 MIG Rail System 500 INNEHÅLL 1. Introduktion...3 1.1 Allmänt...3 1. Om produkten...3 1.3 Kompatibilitet...3. Installation...4.1 Batteri...4. Skena...5.3 Montera traktorn på skenan...6.4 Svetspistol...6

Läs mer

KEMPPI K7 SVETSUTRUSTNING. FastMig X Pipe RÖRSVETSNING MED HÖG KVALITET

KEMPPI K7 SVETSUTRUSTNING. FastMig X Pipe RÖRSVETSNING MED HÖG KVALITET KEMPPI K7 SVETSUTRUSTNING FastMig X Pipe RÖRSVETSNING MED HÖG KVALITET 11.01.2019 FastMig X Pipe EN LÖSNING FÖR MULTIPROCESSVETSNING AV RÖRLEDNINGAR OCH TRYCKKÄRL Vid rörsvetsning är kvalitetskraven höga

Läs mer

MinarcMig Adaptive 170

MinarcMig Adaptive 170 MinarcMig Adaptive 170 Operating manual English Käyttöohje Suomi Bruksanvisning Svenska Bruksanvisning Norsk Brugsanvisning Dansk Gebrauchsanweisung Deutsch Gebruiksaanwijzing Nederlands Manuel d utilisation

Läs mer

MagTrac F 61 EN FI SV NO DA DE NL FR ES PL RU PT IT. Operating manual. Käyttöohje. Bruksanvisning. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Gebrauchsanweisung

MagTrac F 61 EN FI SV NO DA DE NL FR ES PL RU PT IT. Operating manual. Käyttöohje. Bruksanvisning. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Gebrauchsanweisung MagTrac F 61 Operating manual Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Gebrauchsanweisung Gebruiksaanwijzing Manuel d utilisation Manual de instrucciones Instrukcja obsługi Инструкции по

Läs mer

KEMPPI K5 SVETSUTRUSTNING. FastMig M Synergic FÖR ROBUST OCH EXTRA KRAFTFULL SVETSNING

KEMPPI K5 SVETSUTRUSTNING. FastMig M Synergic FÖR ROBUST OCH EXTRA KRAFTFULL SVETSNING KEMPPI K5 SVETSUTRUSTNING FastMig M Synergic FÖR ROBUST OCH EXTRA KRAFTFULL SVETSNING 5.12.2018 FastMig M Synergic INDUSTRIELL MIG/MAG- OCH ELEKTRODSVETSNING (MMA) MED TOPPRESTANDA Industriell multiprocessvetsning

Läs mer

FastMig KM 300, 400, 500 EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT RU SV ZH. Operating manual. Bruksanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones

FastMig KM 300, 400, 500 EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT RU SV ZH. Operating manual. Bruksanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones FastMig KM 300, 400, 500 Operating manual Bruksanvisning Gebrauchsanweisung Manual de instrucciones Käyttöohje Manuel d utilisation Manuale d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Instrukcja obsługi Manual

Läs mer

FastMig X INTELLIGENT, FLEXIBEL, UPPGRADERBAR

FastMig X INTELLIGENT, FLEXIBEL, UPPGRADERBAR FastMig X INTELLIGENT, FLEXIBEL, UPPGRADERBAR 14.09.2019 FastMig X INTELLIGENT, FLEXIBEL, UPPGRADERBAR Kemppis produktserie FastMig X erbjuder högt specialiserade svetslösningar och överlägsen svetskvalitet

Läs mer

Minarc 150, VRD 120 AU, 150 AU EN FI SV NO DA DE NL FR ES PL RU. Operating manual English. Käyttöohje Suomi. Bruksanvisning Svenska

Minarc 150, VRD 120 AU, 150 AU EN FI SV NO DA DE NL FR ES PL RU. Operating manual English. Käyttöohje Suomi. Bruksanvisning Svenska Minarc 150, 151 150 VRD 120 AU, 150 AU Operating manual English Käyttöohje Suomi Bruksanvisning Svenska Bruksanvisning Norsk Brugsanvisning Dansk Gebrauchsanweisung Deutsch Gebruiksaanwijzing Nederlands

Läs mer

Kempact MIG KOMBINERAR LÅG KOSTNAD, STORLEK OCH VIKT MED HÖG PRESTANDA

Kempact MIG KOMBINERAR LÅG KOSTNAD, STORLEK OCH VIKT MED HÖG PRESTANDA Kempact MIG KOMBINERAR LÅG KOSTNAD, STORLEK OCH VIKT MED HÖG PRESTANDA 13.09.2019 Kempact MIG KOMBINERAR LÅG KOSTNAD, STORLEK OCH VIKT MED HÖG PRESTANDA Kempact 2530 väger 70 % mindre än traditionella

Läs mer

Minarc 220 EN FI SV NO DA DE NL FR ES PL RU. Operating manual English. Käyttöohje Suomi. Bruksanvisning Svenska. Bruksanvisning Norsk

Minarc 220 EN FI SV NO DA DE NL FR ES PL RU. Operating manual English. Käyttöohje Suomi. Bruksanvisning Svenska. Bruksanvisning Norsk Minarc 220 Operating manual English Käyttöohje Suomi Bruksanvisning Svenska Bruksanvisning Norsk Brugsanvisning Dansk Gebrauchsanweisung Deutsch Gebruiksaanwijzing Nederlands Manuel d utilisation Français

Läs mer

MinarcMig Adaptive 180

MinarcMig Adaptive 180 MinarcMig Adaptive 180 Operating manual English Käyttöohje Suomi Bruksanvisning Svenska Bruksanvisning Norsk Brugsanvisning Dansk Gebrauchsanweisung Deutsch Gebruiksaanwijzing Nederlands Manuel d utilisation

Läs mer

Kemppi K5 Svetsutrustning

Kemppi K5 Svetsutrustning Kempact Pulse 3000 KVALITET, HASTIGHET OCH PRODUKTIVITET Kemppi K5 Svetsutrustning 1(6) KRAFTFULL MIG/MAG-SVETS MED HÖG KAPACITET Kempact Pulse 3000 ger en utmärkt kombination av kraft, kapacitet och förfinad

Läs mer

FastMig X Intelligent

FastMig X Intelligent KEMPPI K7 SVETSUTRUSTNING FastMig X Intelligent INTELLIGENT SVETSNING FÖR DE SKIFTANDE BEHOVEN I VERKSTÄDER SOM ARBETAR MED OLIKA MATERIAL 4.12.2017 FastMig X Intelligent MULTIPROCESSLÖSNING AV HÖG KLASS

Läs mer

A5 MIG Orbital System 1500 DET MEST EFFEKTIVA MEKANISERADE SYSTEMET FÖR MIG- ORBITALSVETSNING

A5 MIG Orbital System 1500 DET MEST EFFEKTIVA MEKANISERADE SYSTEMET FÖR MIG- ORBITALSVETSNING A5 MIG Orbital System 1500 DET MEST EFFEKTIVA MEKANISERADE SYSTEMET FÖR MIG- ORBITALSVETSNING 24.06.2019 A5 MIG Orbital System 1500 DET MEST EFFEKTIVA MEKANISERADE SYSTEMET FÖR MIG-ORBITALSVETSNING A5

Läs mer

FastMig X 350, X 450. Operating manual. Brugsanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones. Käyttöohje. Manuale d uso. Gebruiksaanwijzing

FastMig X 350, X 450. Operating manual. Brugsanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones. Käyttöohje. Manuale d uso. Gebruiksaanwijzing FastMig X 350, X 450 Operating manual EN Brugsanvisning DA Gebrauchsanweisung DE Manual de instrucciones ES MENU Käyttöohje FI CHANNEL X37 Manuel d utilisation FR Manuale d uso IT Gebruiksaanwijzing NL

Läs mer

A7 MIG W A7 C elder ooler

A7 MIG W A7 C elder ooler SV 1920720 A7 Cooler MIG Welder INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Allmänt...3 1.2 Produktinformation...3 2. Installation...4 2.1 Uppackning...4 2.2 Placera maskinen...4 2.3 Serienummer...4 2.4

Läs mer

KEMPACT MIG N 0635

KEMPACT MIG N 0635 KEMPACT MIG 2520 1910183N 0635 INNEHÅLLSFÖRTEKNING 1. INLEDNING... 3 1.1. Till läsaren... 3 1.2. produktbeskrivning... 3 1.3. driftsäkerhet... 3 2. INSTALLATION... 4 2.1. uppackning... 4 2.2. placering

Läs mer

Kempact Pulse. KempactCool EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL RU SV ZH. Operating manual. Bruksanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones

Kempact Pulse. KempactCool EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL RU SV ZH. Operating manual. Bruksanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones Kempact Pulse 3000 KempactCool 10 Operating manual Bruksanvisning Gebrauchsanweisung Manual de instrucciones Käyttöohje Manuel d utilisation Manuale d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Instrukcja obsługi

Läs mer

TTC 130, 130F, 160, 160S, 200W, 220, 220S, 250W, 250WS EN FI SV NO DA DE NL FR RU. Operating manual. Käyttöohje. Bruksanvisning.

TTC 130, 130F, 160, 160S, 200W, 220, 220S, 250W, 250WS EN FI SV NO DA DE NL FR RU. Operating manual. Käyttöohje. Bruksanvisning. TTC 130, 130F, 160, 160S, 200W, 220, 220S, 250W, 250WS Operating manual Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Gebrauchsanweisung Gebruiksaanwijzing Manuel d utilisation Инструкции по

Läs mer

MasterTig LT 250 EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT RU SV ZH. Operating manual. Bruksanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones.

MasterTig LT 250 EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT RU SV ZH. Operating manual. Bruksanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones. MasterTig LT 250 Operating manual Bruksanvisning Gebrauchsanweisung Manual de instrucciones Käyttöohje Manuel d utilisation Manuale d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Instrukcja obsługi Manual de

Läs mer

KEMPPI K5 SVETSUTRUSTNING. Kempact Pulse 3000 KVALITET, HASTIGHET OCH PRODUKTIVITET

KEMPPI K5 SVETSUTRUSTNING. Kempact Pulse 3000 KVALITET, HASTIGHET OCH PRODUKTIVITET KEMPPI K5 SVETSUTRUSTNING Kempact Pulse 3000 KVALITET, HASTIGHET OCH PRODUKTIVITET 7.01.2019 Kempact Pulse 3000 KRAFTFULL MIG/MAG-SVETS MED HÖG KAPACITET Kempact Pulse 3000 ger en utmärkt kombination av

Läs mer

A3 MIG Rail System 2500 EN KOMPAKT BATTERIDRIVEN LÖSNING FÖR MEKANISERAD MIG-SVETSNING

A3 MIG Rail System 2500 EN KOMPAKT BATTERIDRIVEN LÖSNING FÖR MEKANISERAD MIG-SVETSNING A3 MIG Rail System 2500 EN KOMPAKT BATTERIDRIVEN LÖSNING FÖR MEKANISERAD MIG-SVETSNING 27.10.2019 A3 MIG Rail System 2500 EN KOMPAKT BATTERIDRIVEN LÖSNING FÖR MEKANISERAD MIG-SVETSNING A3 MIG Rail System

Läs mer

KEMPPI K7 SVETSUTRUSTNING. FastMig X Regular PRODUKTIV SVETSNING FÖR VERKSTÄDER SOM ARBETAR MED OLIKA MATERIAL

KEMPPI K7 SVETSUTRUSTNING. FastMig X Regular PRODUKTIV SVETSNING FÖR VERKSTÄDER SOM ARBETAR MED OLIKA MATERIAL KEMPPI K7 SVETSUTRUSTNING FastMig X Regular PRODUKTIV SVETSNING FÖR VERKSTÄDER SOM ARBETAR MED OLIKA MATERIAL 23.12.2018 FastMig X Regular FASTMIG X REGULAR ÄR LÖSNINGEN FÖR TILLÄMPNINGAR DÄR MULTIPROCESSVETSNING,

Läs mer

KEMPPI K5 SVETSUTRUSTNING. Kempact 323A EFFEKT, DESIGN OCH UTMÄRKT PRESTANDA

KEMPPI K5 SVETSUTRUSTNING. Kempact 323A EFFEKT, DESIGN OCH UTMÄRKT PRESTANDA KEMPPI K5 SVETSUTRUSTNING Kempact 323A EFFEKT, DESIGN OCH UTMÄRKT PRESTANDA 10.12.2018 Kempact 323A MODERN KEMPPI MIG/MAG-SVETS FÖR ENERGIEFFEKTIV OCH KOSTNADSEFFEKTIV SVETSNING Kempact 323A har designats

Läs mer

A3 MIG Rail System 2500

A3 MIG Rail System 2500 KEMPPI K3 SVETSUTRUSTNING A3 MIG Rail System 2500 ENKEL EFFEKTIVITET 18.12.2018 A3 MIG Rail System 2500 EN KOMPAKT BATTERIDRIVEN LÖSNING FÖR MEKANISERAD MIG-SVETSNING A3 MIG Rail System 2500 är en enkel

Läs mer

Master S 400, 500 EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT RU SV ZH. Operating manual. Bruksanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones.

Master S 400, 500 EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT RU SV ZH. Operating manual. Bruksanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones. Master S 400, 500 Operating manual Bruksanvisning Gebrauchsanweisung Manual de instrucciones Käyttöohje Manuel d utilisation Manuale d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Instrukcja obsługi Manual de

Läs mer

MinarcTig 180, 180MLP, 250, 250MLP EN DA DE ES FI FR NL NO PL RU SV ZH. Operating manual. Brugsanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones

MinarcTig 180, 180MLP, 250, 250MLP EN DA DE ES FI FR NL NO PL RU SV ZH. Operating manual. Brugsanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones MinarcTig 180, 180MLP, 250, 250MLP Operating manual Brugsanvisning Gebrauchsanweisung Manual de instrucciones Käyttöohje Manuel d utilisation Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Instrukcja obsługi Инструкции

Läs mer

A5 MIG Rail System 2500

A5 MIG Rail System 2500 KEMPPI K5 SVETSUTRUSTNING A5 MIG Rail System 2500 SVETSA SNABBARE 11.12.2018 A5 MIG Rail System 2500 MEKANISERAD MIG-SVETSNING EFFEKTIVT OCH ENKELT A5 MIG Rail System 2500 är det mest kostnadseffektiva

Läs mer

KEMPPI K5 SVETSUTRUSTNING. KempArc Pulse TCS HÖGPRODUKTIV SVETSNING I DUBBEL BEMÄRKELSE

KEMPPI K5 SVETSUTRUSTNING. KempArc Pulse TCS HÖGPRODUKTIV SVETSNING I DUBBEL BEMÄRKELSE KEMPPI K5 SVETSUTRUSTNING KempArc Pulse TCS HÖGPRODUKTIV SVETSNING I DUBBEL BEMÄRKELSE 23.09.2019 KempArc Pulse TCS SYSTEM FÖR TANDEMSVETSNING MED DUBBEL TRÅDMATNING FÖR MEKANISERAD MIG/MAG- SVETSNING

Läs mer

BRUKSANVISNING A5 MIG Orbital System

BRUKSANVISNING A5 MIG Orbital System SV 1920360 A5 MIG Orbital System 1500 INNEHÅLL 1. Introduktion...3 1.1 Allmänt...3 1.2 Om produkten...4 1.3 Kompatibilitet...4 2. Installation...5 2.1 Ansluta till en FastMig svetsmaskin...5 2.2 Ansluta

Läs mer

Kemppi Globally local

Kemppi Globally local Produktkatalog Kemppi Globally local KEMPPIS DOTTERBOLAG DISTRIBUTÖRER 2 Globally local Kemppi är ett globalt företag med huvudkontor och tillverkning i Finland. Dotterbolag finns i Finland, Sverige, Norge,

Läs mer

KEMPACT PULSE 2800 Automotive N 0635

KEMPACT PULSE 2800 Automotive N 0635 KEMPACT PULSE 2800 Automotive 19101821N 0635 INNEHÅLLSFÖRTEKNING 1. INLEDNING... 3 1.1. till läsaren... 3 1.2. produktbeskrivning... 3 1.3. driftsäkerhet... 3 2. INSTALLATION... 4 2.1. uppackning... 4

Läs mer

Kempact RA NYA STANDARDER I DEN KOMPAKTA MIG/MAG-KLASSEN

Kempact RA NYA STANDARDER I DEN KOMPAKTA MIG/MAG-KLASSEN Kempact RA NYA STANDARDER I DEN KOMPAKTA MIG/MAG-KLASSEN 13.09.2019 Kempact RA NYA STANDARDER I DEN KOMPAKTA MIG/MAG- KLASSEN Kempact RA är utformad för den moderna svetsverkstaden. Den höga tillverkningskvaliteten

Läs mer

X8 MIG Guns ERGONOMISKT DESIGNADE MIG-SVETSPISTOLER MED HÖG PRESTANDA FÖR INDUSTRIELLT BRUK

X8 MIG Guns ERGONOMISKT DESIGNADE MIG-SVETSPISTOLER MED HÖG PRESTANDA FÖR INDUSTRIELLT BRUK X8 MIG Guns ERGONOMISKT DESIGNADE MIG-SVETSPISTOLER MED HÖG PRESTANDA FÖR INDUSTRIELLT BRUK 18.09.2019 X8 MIG Guns ERGONOMISKT DESIGNADE MIG-SVETSPISTOLER MED HÖG PRESTANDA FÖR INDUSTRIELLT BRUK X8 MIG

Läs mer

Minarc Evo-familjen Kvalitetssvetsning, vart jobbet än tar dig

Minarc Evo-familjen Kvalitetssvetsning, vart jobbet än tar dig Kvalitetssvetsning, vart jobbet än tar dig Minarc Evo 150 Suverän svetsprestanda Kan användas med alla elektrodtyper PFC-teknik för högsta energieffektivitet Designad för användning med långa nätkablar

Läs mer

X8 MIG Guns KRAFTFULL PRECISION

X8 MIG Guns KRAFTFULL PRECISION X8 MIG Guns KRAFTFULL PRECISION 3.12.2018 X8 MIG Guns ERGONOMISKT DESIGNADE MIG-SVETSPISTOLER MED HÖG PRESTANDA FÖR INDUSTRIELLT BRUK X8 MIG Gun-serien erbjuder en kraftfull kombination av ergonomi och

Läs mer

LMC 175. Bruksanvisning

LMC 175. Bruksanvisning LMC 175 Bruksanvisning 1 Innehåll Inledning 3 Presentation..3 LMC 175..4 Leverans...4 Anslutning till elnätet..4 Montering av utrustningen...5 Montering av tillsatstrådspole..6 Att inleda svetsarbetet...8

Läs mer

MinarcMig. Evo 170, 200 EN FI SV NO DA DE NL FR ES PL RU PT IT ZH. Operating manual. Käyttöohje. Bruksanvisning. Bruksanvisning.

MinarcMig. Evo 170, 200 EN FI SV NO DA DE NL FR ES PL RU PT IT ZH. Operating manual. Käyttöohje. Bruksanvisning. Bruksanvisning. MinarcMig Evo 170, 200 Operating manual Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Gebrauchsanweisung Gebruiksaanwijzing Manuel d utilisation Manual de instrucciones Instrukcja obsługi Инструкции

Läs mer

Produktkatalog. Manuell svetsning

Produktkatalog. Manuell svetsning Produktkatalog Manuell svetsning Kemppi Globally local KEMPPIS DOTTERBOLAG DISTRIBUTÖRER 2 Globally local Kemppi är ett globalt företag med huvudkontor och tillverkning i Finland. Dotterbolag finns i Finland,

Läs mer

FE/MMT/PMT/WS MIG/MAG svetspistoler sortiment

FE/MMT/PMT/WS MIG/MAG svetspistoler sortiment Högkvalitativa material och effektiv design Svetspistolalternativ Den bästa kombinationen av vikt och balans gör att skickliga svetsare utan besvär kan demonstrera sitt kunnande i svets efter svets. Välj

Läs mer

BRUKSANVISNING A5 MIG Rail System

BRUKSANVISNING A5 MIG Rail System SV 1920350 A5 MIG Rail System 2500 INNEHÅLL 1. Introduktion...3 1.1 Allmänt...3 1.2 Om produkten...4 1.3 Kompatibilitet...4 2. Installation...5 2.1 Anslutning till FastMig svetsmaskin...5 2.2 Anslutning

Läs mer

MinarcTig. Evo 200, 200MLP EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT RU SV ZH. Operating manual. Bruksanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones

MinarcTig. Evo 200, 200MLP EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT RU SV ZH. Operating manual. Bruksanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones MinarcTig Evo 200, 200MLP Operating manual Bruksanvisning Gebrauchsanweisung Manual de instrucciones Käyttöohje Manuel d utilisation Manuale d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Instrukcja obsługi Manual

Läs mer

MinarcMig Adaptive 150 BRUKSANVISNING SVENSKA. Kemppi Oy

MinarcMig Adaptive 150 BRUKSANVISNING SVENSKA. Kemppi Oy BRUKSANVISNING SVENSKA Kemppi Oy 0614 1 INNEHÅLL 1. INLEDNING...3 1.1. MASKINENS EGENSKAPER... 3 1.2. ALLMÄNT OM SVETSNING... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 2.1. ANVÄNDNING AV SKYDDSUTRUSTNING... 4 2.2.

Läs mer

FastMig MSF 53, 55, 57

FastMig MSF 53, 55, 57 FastMig MSF 53, 55, 57 Operating manual English Käyttöohje Suomi Bruksanvisning Svenska Bruksanvisning Norsk Brugsanvisning Dansk Gebrauchsanweisung Deutsch Gebruiksaanwijzing Nederlands Manuel d utilisation

Läs mer

KEMPPI K8 SVETSUTRUSTNING. X8 MIG Welder FRAMTIDENS SVETSNING ÄR HÄR

KEMPPI K8 SVETSUTRUSTNING. X8 MIG Welder FRAMTIDENS SVETSNING ÄR HÄR KEMPPI K8 SVETSUTRUSTNING X8 MIG Welder FRAMTIDENS SVETSNING ÄR HÄR 30.11.2018 X8 MIG Welder MARKNADENS MEST AVANCERADE UTRUSTNING FÖR MULTIPROCESSVETSNING Om du söker efter en avancerad multiprocesslösning

Läs mer

FastMig X. Get ready for the best welds of your life

FastMig X. Get ready for the best welds of your life FastMig X Get ready for the best welds of your life Kemppis FastMig X är din pålitliga professionella partner, vare sig du letar efter en specialanpassad maskin för utmanande svetsapplikationer eller en

Läs mer

KEMPPI K5 SVETSUTRUSTNING. MinarcMig Evo 200 ULTIMAT ENERGIPRESTANDA OCH PORTABEL KOMFORT

KEMPPI K5 SVETSUTRUSTNING. MinarcMig Evo 200 ULTIMAT ENERGIPRESTANDA OCH PORTABEL KOMFORT KEMPPI K5 SVETSUTRUSTNING MinarcMig Evo 200 ULTIMAT ENERGIPRESTANDA OCH PORTABEL KOMFORT 12.12.2018 MinarcMig Evo 200 ENKEL MIG/MAG-SVETSNING FÖR SVETSARE PÅ RÖRLIG FOT MinarcMig Evo 200 är en portabel

Läs mer

BRUKSANVISNING BUSTER 150X Svetsinverter

BRUKSANVISNING BUSTER 150X Svetsinverter BRUKSANVISNING BUSTER 150X Svetsinverter 1534 1.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHET... 2 Säkerhetsanvisningar och symboler... 2-3 Instruktioner för installation och handhavande... 3 Svetsa med belagda elektroder...

Läs mer

A7 MIG Welder DEN NYA STANDARDEN INOM MIG-ROBOTSVETSNING

A7 MIG Welder DEN NYA STANDARDEN INOM MIG-ROBOTSVETSNING A7 MIG Welder DEN NYA STANDARDEN INOM MIG-ROBOTSVETSNING 12.06.2019 A7 MIG Welder DEN NYA STANDARDEN INOM MIG-ROBOTSVETSNING A7 MIG Welder är den toppmoderna lösningen för robotbågsvetsning den är perfekt

Läs mer

Kempomat 2500, 3200, 4200

Kempomat 2500, 3200, 4200 Kempomat 2500, 3200, 4200 Operating manual English Käyttöohje Suomi Bruksanvisning Svenska Bruksanvisning Norsk Brugsanvisning Dansk Gebrauchsanweisung Deutsch Gebruiksaanwijzing Nederlands Manuel d utilisation

Läs mer

Käyttöohje suomi Bruksanvisning svenska Bruksanvisning norsk Brugsanvisning dansk N 0537

Käyttöohje suomi Bruksanvisning svenska Bruksanvisning norsk Brugsanvisning dansk N 0537 Käyttöohje suomi Bruksanvisning svenska Bruksanvisning norsk Brugsanvisning dansk 1923540N 0537 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 1.1. Till läsaren...3 1.2. Produktbeskrivning...3 1.2.1. Huvudsakliga bruksfunktioner...

Läs mer

ProMig N 0612

ProMig N 0612 ProMig 530 1923412N 0612 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 1.1. TILL LÄSAREN... 3 1.2. PRODUKTBESKRIVNING... 3 1.2.1. Manöverorgan och anslutningar... 4 1.2.2. Delar av trådmatarmekanismen... 6 1.2.3.

Läs mer

KEMPPI PRO EVOLUTION PROCOOL 30

KEMPPI PRO EVOLUTION PROCOOL 30 Käyttöohje suomi Bruksanvisning svenska Bruksanvisning norsk Brugsanvisning dansk 1926411N 0532 KEMPPI PRO EVOLUTION PROCOOL 30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1. Till läsaren...3 1.2. Produktbeskrivning...3

Läs mer

Master MLS 2500, 3500 MasterTig MLS 3000, 4000 MasterCool 10

Master MLS 2500, 3500 MasterTig MLS 3000, 4000 MasterCool 10 Master MLS 2500, 3500 MasterTig MLS 3000, 4000 MasterCool 10 Operating manual Bruksanvisning Gebrauchsanweisung Manual de instrucciones Käyttöohje Manuel d utilisation Manuale d uso Gebruiksaanwijzing

Läs mer

Minarc Evo-serien Var du än arbetar

Minarc Evo-serien Var du än arbetar Minarc Evo-serien Var du än arbetar Minarc Evo 180 Högklassisk svetsprestanda Alla elektrodtyper kan användas Långa elkablar kan användas PFC-teknik för optimal energieffektivitet Hög utström och intermittens

Läs mer

Master S KRAFT, EFFEKTIVITET, VÄRDE

Master S KRAFT, EFFEKTIVITET, VÄRDE Master S KRAFT, EFFEKTIVITET, VÄRDE 21.08.2019 Master S KRAFT, EFFEKTIVITET, VÄRDE MMA-strömkällorna i Master S-serien är konstruerade för högpresterande yrkesmässig svetsning. Serien består av kompakta,

Läs mer

Kempomat 2500, 3200, 4200

Kempomat 2500, 3200, 4200 Kempomat 2500, 3200, 4200 Operating manual English Käyttöohje Suomi Bruksanvisning Svenska Bruksanvisning Norsk Brugsanvisning Dansk Gebrauchsanweisung Deutsch Gebruiksaanwijzing Nederlands Manuel d utilisation

Läs mer

Produktkatalog 2012-2013

Produktkatalog 2012-2013 Produktkatalog 2012-2013 The Joy of Welding Around the World Kemppi har global verksamhet. Huvudkontoret och de främsta tillverkningsanläggningarna finns i Finland. Kemppis försäljningskontor finns i Finland,

Läs mer

KEMPPI K7 SVETSUTRUSTNING. A7 MIG Welder KONSTRUERAD FÖR DIN LÖNSAMHET

KEMPPI K7 SVETSUTRUSTNING. A7 MIG Welder KONSTRUERAD FÖR DIN LÖNSAMHET KEMPPI K7 SVETSUTRUSTNING A7 MIG Welder KONSTRUERAD FÖR DIN LÖNSAMHET 1.12.2018 A7 MIG Welder DEN NYA STANDARDEN INOM MIG-ROBOTSVETSNING A7 MIG Welder är den toppmoderna lösningen för robotbågsvetsning,

Läs mer

Minarc Evo 180 EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT RU SV ZH. Operating manual. Bruksanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones.

Minarc Evo 180 EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT RU SV ZH. Operating manual. Bruksanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones. Minarc Evo 180 Operating manual Bruksanvisning Gebrauchsanweisung Manual de instrucciones Käyttöohje Manuel d utilisation Manuale d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Instrukcja obsługi Manual de utilização

Läs mer

Käyttöohje suomi Bruksanvisning svenska Bruksanvisning norsk Brugsanvisning dansk N 0544 PROMIG 520R, 120R

Käyttöohje suomi Bruksanvisning svenska Bruksanvisning norsk Brugsanvisning dansk N 0544 PROMIG 520R, 120R Käyttöohje suomi Bruksanvisning svenska Bruksanvisning norsk Brugsanvisning dansk 1923640N 0544 PROMIG 520R, 120R INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1. TILL LÄSAREN... 3 1.2. PRODUKTBESKRIVNING...

Läs mer

Handbok. Gysmi 250 TRi Art. nr

Handbok. Gysmi 250 TRi Art. nr Handbok Gysmi 250 TRi Art. nr 9517288 Vi tackar för att du valt den här produkten. Vi uppmanar dig att läsa instruktionen noggrant, så att du får största möjliga nytta av din nya apparat. Beskrivning Gysmi

Läs mer

KEMPPI K5 SVETSUTRUSTNING. MinarcTig Evo 200MLP BÄRBART KRAFTPAKET FÖR HÖGKVALITATIV SVETSNING

KEMPPI K5 SVETSUTRUSTNING. MinarcTig Evo 200MLP BÄRBART KRAFTPAKET FÖR HÖGKVALITATIV SVETSNING KEMPPI K5 SVETSUTRUSTNING MinarcTig Evo 200MLP BÄRBART KRAFTPAKET FÖR HÖGKVALITATIV SVETSNING 14.12.2018 MinarcTig Evo 200MLP MÅNGSIDIG DUBBELPROCESSMASKIN FÖR TIG- OCH ELEKTRODSVETSNING (MMA) MinarcTig

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

KEMPPI PRO EVOLUTION MXE

KEMPPI PRO EVOLUTION MXE Käyttöohje suomi Bruksanvisning svenska Bruksanvisning norsk Brugsanvisning dansk 1923420N 0547 KEMPPI PRO EVOLUTION MXE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRORD... 3 1.1. Introduktion...3 1.2. Produktintroduktion...3

Läs mer

WiseRoot+ HÖGEFFEKTIV ROTSTRÄNGSSVETSNING

WiseRoot+ HÖGEFFEKTIV ROTSTRÄNGSSVETSNING WiseRoot+ HÖGEFFEKTIV ROTSTRÄNGSSVETSNING 31.12.2018 WiseRoot+ PRODUKTIV OCH HÖGKVALITATIV MIG- SVETSPROCESS WiseRoot+ är en optimerad kortbågssvetsningsprocess för rotsträngssvetsning utan rotstöd. Processen

Läs mer

KEMPOWELD WIRE 400 WIRE 550

KEMPOWELD WIRE 400 WIRE 550 Käyttöohje suomi Bruksanvisning svenska Bruksanvisning norsk Brugsanvisning dansk 1922040N 0530 KEMPOWELD WIRE 400 WIRE 550 INNEHÅLLSFÖRTEKNING 1. INLEDNING... 3 1.1. TILL LÄSAREN... 3 1.2. PRODUKTBESKRIVNING...

Läs mer

KempArc. Pulse 350, 450 DT 400 EN FI SV NO DA DE NL FR ES PL RU ZH PT. Operating manual English. Käyttöohje Suomi. Bruksanvisning Svenska

KempArc. Pulse 350, 450 DT 400 EN FI SV NO DA DE NL FR ES PL RU ZH PT. Operating manual English. Käyttöohje Suomi. Bruksanvisning Svenska KempArc Pulse 350, 450 DT 400 Operating manual English Käyttöohje Suomi Bruksanvisning Svenska Bruksanvisning Norsk Brugsanvisning Dansk Gebrauchsanweisung Deutsch Gebruiksaanwijzing Nederlands Manuel

Läs mer

Minarc Evo KRAFTFULLARE OCH MER PRISVÄRD ÄN NÅGONSIN TIDIGARE

Minarc Evo KRAFTFULLARE OCH MER PRISVÄRD ÄN NÅGONSIN TIDIGARE Minarc Evo KRAFTFULLARE OCH MER PRISVÄRD ÄN NÅGONSIN TIDIGARE 16.10.2019 Minarc Evo KRAFTFULLARE OCH MER PRISVÄRD ÄN NÅGONSIN TIDIGARE Att tala om enastående svetsprestanda är ingen överdrift. Varje del

Läs mer

KempGouge ARC 800 EN FI SV NO DA DE NL FR ES PL RU. Operating manual English. Käyttöohje Suomi. Bruksanvisning Svenska. Bruksanvisning Norsk

KempGouge ARC 800 EN FI SV NO DA DE NL FR ES PL RU. Operating manual English. Käyttöohje Suomi. Bruksanvisning Svenska. Bruksanvisning Norsk KempGouge ARC 800 Operating manual English Käyttöohje Suomi Bruksanvisning Svenska Bruksanvisning Norsk Brugsanvisning Dansk Gebrauchsanweisung Deutsch Gebruiksaanwijzing Nederlands Manuel d utilisation

Läs mer

Handbok Gysmi Tiginverter

Handbok Gysmi Tiginverter Handbok Gysmi Tiginverter Överensstämmelsedeklaration Den här utrustningen överensstämmer med direktiv 83/336/EEG, avseende elektromagnetisk kompatibilitet, och 73/23/EEG, om lågspänningsapparater. Den

Läs mer

KEMPPI K3 SVETSUTRUSTNING. Master S 400 BYGGPLATSERNAS MÄSTARE

KEMPPI K3 SVETSUTRUSTNING. Master S 400 BYGGPLATSERNAS MÄSTARE KEMPPI K3 SVETSUTRUSTNING Master S 400 BYGGPLATSERNAS MÄSTARE 1.12.2018 Master S 400 EN KRAFTFULL, BÄRBAR OCH ENKEL ELEKTRODSVETS (MMA) FÖR INDUSTRIELLA TILLÄMPNINGAR Master S 400 är konstruerad för elektrodsvetsning

Läs mer

Kemppi Oy Dotterbolag

Kemppi Oy Dotterbolag PRODUKTKATALOG SV Kemppi Oy Dotterbolag Kemppikoneet Oy PL 13 15801 LAHTI FINLAND Telefon: +358 3 899 11 Telefax: +358 3 734 8398 e-mail: myynti.fi@kemppi.com Kemppi Sverige AB Instrumentvägen 2 Box 717

Läs mer

WiseRoot+ HÖGEFFEKTIV ROTSTRÄNGSSVETSNING

WiseRoot+ HÖGEFFEKTIV ROTSTRÄNGSSVETSNING WiseRoot+ HÖGEFFEKTIV ROTSTRÄNGSSVETSNING "WiseRoot+ är otroligt användarvänlig och presterar som utlovat. Processen gör det möjligt att hantera en rad olika passningsavvikelser, exempelvis kantförskjutning

Läs mer

KEMPPI K5 SVETSUTRUSTNING. Minarc Evo 180 EXTREMT KOMPAKT

KEMPPI K5 SVETSUTRUSTNING. Minarc Evo 180 EXTREMT KOMPAKT KEMPPI K5 SVETSUTRUSTNING Minarc Evo 180 EXTREMT KOMPAKT 21.12.2018 Minarc Evo 180 EN LITEN JÄTTE FÖR ELEKTRÅDSVETSNING (MMA) PÅ ALLA ARBETSPLATSER Minarc Evo 180 är den senaste modellen för elektrodsvetsning

Läs mer

Regula EWR PRO Den självreglerande gasspararen!

Regula EWR PRO Den självreglerande gasspararen! Regula EWR PRO Den självreglerande gasspararen! Regula EWR ( Electronic Welding Regulator ) anpassar automatiskt gasflödet efter den svetsström som används. Vid högre svetsström ger EWR mer gasflöde och

Läs mer

Kempact 251R, 253R, 323R, 181A, 251A, 253A, 323A, 253RMV, 253AMV, 323RMV, 323AMV EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT RU SV ZH.

Kempact 251R, 253R, 323R, 181A, 251A, 253A, 323A, 253RMV, 253AMV, 323RMV, 323AMV EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT RU SV ZH. Kempact 251R, 253R, 323R, 181A, 251A, 253A, 323A, 253RMV, 253AMV, 323RMV, 323AMV Operating manual Bruksanvisning Gebrauchsanweisung Manual de instrucciones Käyttöohje Manuel d utilisation Manuale d uso

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

MIG/MAG Svetsning: Svetskurs. XP har ett antal olika svetsar och metalbearbetningsverktyg till förfogan. Bl.a. TIG, MIG och plasmaskärare.

MIG/MAG Svetsning: Svetskurs. XP har ett antal olika svetsar och metalbearbetningsverktyg till förfogan. Bl.a. TIG, MIG och plasmaskärare. Svetskurs XP har ett antal olika svetsar och metalbearbetningsverktyg till förfogan. Bl.a. TIG, MIG och plasmaskärare. MIG/MAG Svetsning: Metal Inert/Active Gas är en bågsvetsmetod som lämpar sig till

Läs mer