Begäran om uttag eller återköp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Begäran om uttag eller återköp"

Transkript

1 Begäran om uttag eller återköp Är du medveten om dina valmöjligheter? Behöver du återköpa ditt försäkringsbrev till fullo? Om du vill ha ytterligare information, ring oss på +44 (0) eller skriv till och vi svarar gärna på dina frågor. Uppgifter för försäkringsbrevet Försäkringstagarens fullständiga namn Bostadsadress Första försäkringstagaren Andra försäkringstagaren (om tillämpligt) Kontraktets namn Försäkringsbrevets nummer E-postadress Telefonnummer Faxnummer Finansrådgivarens e-postadress (för korrespondens av kopia)

2 Fyll i antingen Uttagsdetaljer eller Återköpsdetaljer. Uttagsdetaljer Uttagsbeloppet gäller med förbehåll för minimumgränser/maximumgränser vilka anges av Friends Provident International. Läs försäkringsvillkoren för mer information. Jag ber Friends Provident International göra följande uttag: 1 Uttagsbelopp 2 Datumet då uttaget skall ske ELLER % av ursprungliga försäkringspremien ELLER maximalt uttag utan att utlösa ett återköpsstraff (markera i rutan) Om du har investerat i mer än en fond kommer vi att sprida dina uttag över alla fonder. Om du vill annullera andelarna på ett annat sätt, förklara nedan med fler detaljer. De föreliggande instruktionerna upphäver alla tidigare gällande uttagsinstruktioner. Obs! Regelbundna uttag är inte tillåtna på AlphaSave-produkter. Återköpsdetaljer Obs! Helt eller delvis återköp av ditt försäkringsbrev kan ha skattemässiga konsekvenser. Vi rekommenderar att du ber din finansiella rådgivare om vägledning. Välj: Fullständigt återköp av försäkringsbrevet Fullständigt återköp av delar av försäkringsbrevet Antalet delar som återköps (t.ex. 1 10) Vi rekommenderar att du rådfrågar en skatteexpert innan du begär uttag eller återköp så att du förstår hur den här transaktionen kommer att beskattas i ditt bosättningsland. Tidigt återköp eller uttag Förklara i följande del varför du vill återköpa ditt försäkringsbrev eller göra ett uttag. Lämna fullständiga uppgifter.

3 Betalningsinstruktioner Betalningsdetaljer Betalningen skall göras direkt till mitt bankkonto eller hypotekskassan (måste vara försäkringstagarens konto): Bankens namn eller hypotekskassans namn Bankadress Kontoinnehavarens namn SWIFT/BIC-kod (om tillämpligt) IBAN-NUMMER Ytterligare information Lämna ytterligare information som kan hjälpa oss remittera din betalning, t.ex. motsvarande bankuppgifter (om tillämpligt):

4 Viktiga anmärkningar 1. Eftersom avgifter för tidig inlösen eller återköp kan tillkomma rekommenderar vi starkt att du skaffar dig prisuppgifter för återköp innan du fyller i formuläret. Observera att alla avgifter kommer att dras av från det belopp som skall betalas. Läs mer i Sammanfattning av avgifter i tillhörande dokument om produktens huvuddrag och försäkringsvillkor (om tillämpligt) för mer information om avgifter. 2. Alla betalningar görs under försäkringsbrevets giltighetstid. 3. Inga åtgärder kommer att vidtas på en begäran om återköp förrän en skriftlig anmälan, undertecknad av alla försäkringstagare, inkommit till Friends Provident International på sin registrerade adress. Utbetalning av återköp kommer att skjutas upp tills alla nödvändiga handlingar har inkommit. 4. Vi godtar faxade instruktioner. Men inga pengar kommer att lämnas förrän alla originalhandlingar har inkommit och bekräftats. Faxa till +44 (0) Om du vill återköpa enskilda försäkringsbrev som utgör en del av försäkringsbrevet, måste du ange vilka försäkringsbrev som skall återköpas och lämna handläggningsanvisningar för att annullera tillräcklig många andelar för att täcka värdet för de försäkringsbrev som återköps. 6. Kontraktets återköp kan ha skattemässiga konsekvenser i ditt hemland. Vårt råd är att du kontaktar din finansrådgivare för att diskutera dessa följder. 7. Anmälningskrav för personer bosatta I Storbritannien: Alla försäkringstagare som är bosatta I Storbritannien har en skyldighet, i enlighet med Storbritanniens system för självbeskattning, att till HM Revenue & Customers (HMRC) anmäla alla skattegrundande händelser som uppstår i samband med kontraktet. Enligt brittisk lag har vi skyldighet att under vissa omständigheter lämna uppgifter till HMRC om försäkringstagare som är bosatta I Storbritannien. 8. Friends Provident International, som har tecknat ditt försäkringsbrev, är medlem i Association of International Life Offices (AILO). Syftet med den här anmärkningen är att se till att investerare är medvetna om de möjliga konsekvenserna av försäkringsbrevens återköp, särskilt i de fall där tidig inlösen i ett befintligt försäkringsbrev följs av ett nytt förslag till en ny livförsäkring. Kostnaderna för att upprätta en livförsäkring för en investerare övergår i allmänhet till investeraren i form av avgifter som skall betalas vid köpet av försäkringen, eller vid dess slutliga återköp. Av den här anledningen försöker företagen som är medlemmar i AILO att uppmärksamma investerare från början om att en sådan försäkring bör betraktas som ett medel för en långsiktig investering. I de flesta fall medför tidig inlösen en påföljd för återköpet. Investerare bör därför vara medvetna om att återköpet av ett befintligt försäkringsbrev till förmån för ett nytt förslag till en ny livförsäkring kommer i de flesta fall kräva ytterligare betalning av minst en eller kanske flera avgiftsuppsättningar av försäkringstagaren. Investerare förordas därför att noggrant undersöka nivån för avgifterna som skall betalas vid återköp av ett försäkringsbrev till förmån för ett nytt, och att rådgöra med sina professionella rådgivare när en sådan ändring övervägs. Exempelvis kan ditt nu gällande försäkringsbrev eventuellt ge bytesmöjligheter, som gör att man kan ändra sin investeringsstrategi med minimal kostnad, utan behov av återköp. Syftet med den här anmärkningen är att se till att investerare är fullt medvetna om de potentiella kostnaderna för att flytta över från en försäkring till en annan. Det är inte en ersättning för oberoende investeringsråd, och investerare bör konsultera sina egna professionella finansrådgivare. 9. Eventuella ofullständiga instruktioner leder till en fördröjning i behandlingen av din instruktion och Friends Provident International ansvarar inte för några direkta, indirekta, speciella skador eller följdskador eller andra skador med anledning av en sådan försening. 10. Om formuläret av någon anledning inte är fullständigt ifyllt och din instruktion inte kan behandlas färdigt kommer Friends Provident International inte att behandla någon del av instruktionen.

5 Deklaration Jag bekräftar härmed att jag har läst och godkänt innehållet i Viktiga anmärkningar och alla kommentarer som ingår i de relevanta avsnitten ovan. Jag försäkrar Friends Provident International att inga rättsliga åtgärder för konkurs eller insolvens har inletts mot eller väntar på mig. Jag anhåller om att Friends Provident International gör en betalning genom uttag eller återköp av försäkringsbreven som anges ovan i enlighet med försäkringsvillkoren. Jag bekräftar att en betalning från Friends Provident International i enlighet med den information som finns i det föreliggande formuläret kommer att uppfylla Friends Provident Internationals ansvar för alla skadeståndskrav enligt försäkringsbreven. Markera: Jag bifogar originalhandlingarna för försäkringen (endast återköp). Om ett försäkringsbrev tappats bort måste formuläret för förlorat försäkringsbrev fyllas i.. Alla försäkringstagare har undertecknat deklarationen. Namnteckning(ar) Obs! Om försäkringen tecknats under pantsättningsvillkor skall deklarationen undertecknas av panthavaren och pantsättaren. Om det är samma person måste den undertecknas två gånger. Bevis på identitet och adress Bevis på vem du är vi kommer att kräva något av följande: Gällande pass med full namnteckning Aktuellt körkort med foto Uppehållstillstånd EU Bevis på var du bor vi kommer att kräva något av följande: Hushållsräkning daterad inom de senaste 6 månaderna Kontoutdrag daterat inom de senaste 6 månaderna (får inte vara ett utdrag hämtat på nätet) Uppehållstillstånd EU Brev från en arbetsgivare på papper försedd med arbetsgivarens överskrift Hyresavtal Personbevis från skatteverket Adressen som handlingarna ska skickas till: Friends Provident International P.O. Box 1550, Blakey Road, Milford Salisbury, Wiltshire, SP1 2TW, United Kingdom Anmärkningar 1. Om du använder en postboxadress behöver vi bevis för din fysiska adress. En faktura som anger din fysiska adress är godtagbar som bevis. 2. Samma dokument kan inte användas som bevis för både identitet och adress. 3. Faxade eller mejlade kopior av ovanstående handlingar godtas inte. Vi behandlar din begäran endast när original eller bestyrkta kopior har kommit oss tillhanda. 4. Vi kan inte hållas ansvariga för dokument som kommer bort under transport, varför vi rekommenderar att du skickar vidimerade kopior istället för original. Vi kan godta dokument som är bestyrkta kopior om de har vidimerats av en av följande personer. Personer som är godtagbara för vidimering lämna deras kontaktuppgifter också: Advokat eller jurist Bankchef eller anställd med fullmakt Oberoende finansrådgivare Ambassadör, konsulatpersonal eller överkommissarie Notarius publicus/sakförare inför vilken ed kan avläggas Om du inte har någon annan möjlighet än att skicka originalen rekommenderar vi starkt att du utnyttjar en tjänst för säkra leveranser. Vi skickar tillbaka originalhandlingarna till dig. Vidimeringsförfarande Alla vidimerade dokument måste innehålla följande: Jag intygar att det här är en fullständig och exakt kopia av originalet som jag har tittat på, och (i tillämpliga fall) att fotografiet är mycket likt personen... (eller liknande uttryck) Den intygande personens fullständiga namn och namnteckning Datum då dokumentet vidimerades Den intygande personens befattning eller position Den intygande personens kontaktuppgifter

6 Friends Provident International är handelsnamnet för Friends Life Limited verksamhet utanför Storbritannien. Friends Life Limited är auktoriserat av Prudential Regulation Authority och står under tillsyn av Financial Conduct Authority och Prudential Regulation Authority. Säte: Pixham End, Dorking, Surrey RH4 1QA England. Ett aktiebolag registrerat i England och Wales med organisationsnummer Kontor i Salisbury: United Kingdom House, Castle Street, Salisbury, Wiltshire SP1 3SH England. Telefon +44(0) Fax +44(0) E-post Website Friends Provident International är ett registrerat varumärke som tillhör Friends Life group. FPI_WD SWE (41670)

professional portfolio SVERIGE

professional portfolio SVERIGE professional portfolio SVERIGE Med kvalitet som signum 1 Internationella investeringar är seriösa affärer. Du måste känna Dig trygg i att ett säkert företag med gott rykte hanterar Dina pengar. Men det

Läs mer

Inledning. endast som referens. Vision för en ljus framtid

Inledning. endast som referens. Vision för en ljus framtid Inledning Vision för en ljus framtid Om Du tar Dig lite tid att fundera över Din framtid, vad ser Du då? Ett bekvämt och angenämt liv som pensionär, att Dina barn kan få den bästa utbildning som kan köpas

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

PEL Altraplan (Gibraltar) PCC Limited Planerad flytt av försäkringsportfölj

PEL Altraplan (Gibraltar) PCC Limited Planerad flytt av försäkringsportfölj PEL Altraplan (Gibraltar) PCC Limited Planerad flytt av försäkringsportfölj Vi skriver till dig i samband med din försäkring hos PEL Altraplan (Gibraltar) PCC Limited ( Vestalife ), ett PCC-företag (Protected

Läs mer

Flytt av tjänstepension

Flytt av tjänstepension Flytt av tjänstepension För dig som arbetsgivare En anställd eller fd anställd vill flytta sin intjänade tjänstepension till oss och behöver din hjälp. Det är du som arbetsgivare som äger försäkringen

Läs mer

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien 1. Introduktion KUNDAVTAL Marginalhandel Vi ber Dig läsa detta kundavtal. Det reglerar Ditt förhållande till

Läs mer

Användaravtal för PayPal-tjänster

Användaravtal för PayPal-tjänster PayPal Page 1 of 26 >> Visa alla juridiska avtal Användaravtal för PayPal-tjänster Senaste uppdatering: 1 juli 2015 Skriv ut Hämta pdf Det här avtalet innehåller sexton avsnitt (inklusive en tabell). Du

Läs mer

ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL)

ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL) ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL) ERBJUDANDET Teckningstid: 4-16 december 2013 Teckningskurs: Betalning: 95,00 SEK / A-aktie Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter

Läs mer

Ansökan Betalskydd SEB:s MasterCard

Ansökan Betalskydd SEB:s MasterCard Ansökan Betalskydd SEB:s MasterCard Vänligen texta tydligt blanketten läses maskinellt. Kortnummer * * * * * * Enligt vår säkerhetspolicy ber vi dig endast fylla i de öppna fälten. Personuppgifter huvudkortsinnehavare

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ Det börjar nu Sparliv 60+ ett enkelt sparande Kanske pågår din allra bästa tid just nu. Tiden finns och du vill ha möjlighet att göra det du verkligen har lust med. Det kan

Läs mer

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL - SAMÄGD

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL - SAMÄGD HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL - SAMÄGD Detta avtal fyller ni i och skickar in för att öppna en depå med anslutet konto med flera delägare hos Avanza Bank AB (Bolaget). Om någon av delägarna inte har ett

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2)

ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2) ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2) Försäkringsnr (ifylles av Nordnet) Depånr (ifylles av Nordnet) FÖRSÄKRINGS-

Läs mer

SVERIGE: DISTRIBUTÖRSAVTAL

SVERIGE: DISTRIBUTÖRSAVTAL SVERIGE: DISTRIBUTÖRSAVTAL Blivande ANGO -distributör, Grattis! Du håller just på att ge dig ut på en fantastisk resa som ANGO-distributör. Detta företag kan skryta med att ha världens bästa distributörer;

Läs mer

Självriskeliminering För Hyrbil

Självriskeliminering För Hyrbil Självriskeliminering För Hyrbil Innehåll Sida Viktiga telefonnummer 1 Försäkringsöversikt 1 Viktig information 2 Termer och begrepp 3 Allmänna undantag 3 Villkor 4 Göra ersättningsanspråk 4 Framföra klagomål

Läs mer

Välkommen till Nordnet Pension!

Välkommen till Nordnet Pension! Välkommen till Nordnet Pension! Hos oss får du en tjänstepension utan höga avgifter och med placeringsmöjligheter långt utöver det normala. Här har vi samlat de blanketter du behöver för att flytta över

Läs mer

Information till svenska ägare av aktier i Pfizer

Information till svenska ägare av aktier i Pfizer Information till svenska ägare av aktier i Pfizer Dina aktier i Pfizer Inc. förvaltas av som är ombud för Pfizer Inc. Det här dokumentet innehåller information som kan hjälpa dig som aktieägare att hantera

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

ACNs RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR ACNP&P-SE-2.0. Gäller från den 1 mars 2015 Sidan 1

ACNs RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR ACNP&P-SE-2.0. Gäller från den 1 mars 2015 Sidan 1 ACNs RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR Sidan 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 5 ARTIKEL I - DEFINITIONER... 6 ARTIKEL II - STARTA OCH UNDERHÅLLA DITT DISTRIBUTÖRSSKAP... 8 II.1. Din relation med ACN...

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort 2011-01-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken i Karlshamn (org. nr. 536200-9481), Box 44 374 21 Karlshamn, tel

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort GULDKORT 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Testkund, Ett Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ

Testkund, Ett Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ 21550 SE Sida 1 Box 1341, 171 26 Solna, Sweden Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ Solna 2014-06-23 Varsågod, här kommer dina lånehandlingar! Din låneansökan på 60 000 kronor har blivit godkänd. Nu vill vi

Läs mer

Pensionsförsäkring med fondförvaltning

Pensionsförsäkring med fondförvaltning Förk fond 1404 Förköpsinformation Pensionsförsäkring med fondförvaltning Svensk Handel Fondförsäkring AB är ett helägt dotterbolag till Svensk Handel Pensionskassan som är en del av Svensk Handel Försäkringar,

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat Kortet, är ett avtal med nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Syd, (org. nr. 548000-7425),

Läs mer

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder VIKTIG INFORMATION Vänligen fyll i samtliga uppgifter i denna ansökan. CMC Markets UK Plc Filial Stockholm ( CmC markets ) måste

Läs mer

Bokningsvillkor. -------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Ditt kontrakt

Bokningsvillkor. -------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Ditt kontrakt Bokningsvillkor Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") är ett företag registrerat i England och Wales med företagsnummer 04.371.920 vars handelsadress är Spectrum House, Beehive Ring Road, Gatwick,

Läs mer

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd:

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd: Skuldebrev Förnamn: Jean Folkbokföringsadress (gatuadress): Ödestuguvägen 24 Postnummer, Ort: 56732 Vaggeryd Efternamn: Lindroos Land: Sverige Skuldebrevet skickas till: "Frisvar" Collector Credit AB 201

Läs mer