Föreningen för Utvecklingsfrågor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen för Utvecklingsfrågor"

Transkript

1 Föreningen för Utvecklingsfrågor Verksamhetsberättelse

2 Innehållsförteckning FUF 3 STYRELSE OCH KANSLI ORDFÖRANDEN HAR ORDET 6 VERKSAMHET INLEDNING 7 2. FUF:S VERKSAMHETSGRENAR SEMINARIEVERKSAMHETEN STUDENTGRUPPERNA BISTÅNDSDEBATTEN.SE PRAKTIKFÖRMEDLING SAMVERKAN MED ANDRA AKTÖRER ADMINISTRATION FINANSIERING RESULTAT 12 2

3 FUF Är: Partipolitiskt och religiöst obunden. Bildades 1972 Syfte Metod: Medlemmar Styrelse Finansiering Aktiviteter Årligt Pris Medlemsavgift/kalenderår Informera och skapa debatt om utvecklingsfrågor i ett globalt perspektiv, till stöd för ömsesidig förståelse och samarbete. Dialog, nätverkande och broar mellan generationer och mellan representanter från olika politikområden. Ca 615, ca 70% kvinnor, 30 % män. Ca 63% studenter. Ideellt arbetande. Medlemsavgifter, bidrag från Forum Syd, intäkter från praktikförmedling och annonsering. FUF-bladet, FUF-korrespondenterna, FUF-radion, seminariegruppen, filmgruppen, projektgruppen, biståndsdebatten.se, praktikförmedling, externa seminarier och debatter. FUF-priset, för goda insatser inom utvecklingsarbete och bistånd, kan tilldelas enskilda, grupper eller organisationer Medlem: 200 kronor Studerande: 150 kronor Institutionell medlem: 1500 kronor Stödmedlem: 300 kronor Boplats Karlbergsvägen 66A, Stockholm Tel , Hemsida Plusgiro Bankgiro

4 STYRELSE OCH KANSLI 2012 Eivor Halkjaer (Ordförande). Eivor pensionerades från Sida 2009 där hon arbetat med bistånd till Latinamerika från 1980, under 90-talet som avdelningschef för Regionavdelningen för Latinamerika. Hon har varit ambassadör i Nicaragua, Kuba och Guatemala. Före 1980 var hon redaktör på Utrikespolitsika institutet och redaktör för Sidas tidskrift Rapport från Sida. Caroline Matsson (Vice Ordförande). Caroline har en examen som journalist vid Uppsala Universitet, verksam vid Föreningen Ordfront som projektledare för Mänskliga Rättighetsdagarna. Tidigare verksam som bland annat bokklubbsredaktör och marknadsförare på Ordfront förlag, projektledare på GlobalFOCUS, programansvarig för Utrikespolitiska föreningen i Uppsala (UF Uppsala) och redaktör för UF Uppsalas tidning Uttryck. Tidigare studier i litteraturvetenskap, idéhistoria, statskunskap och kvinnohistoria. Lennart Båge Lennart var chef för IFAD, FN-systemets utvecklingsbank för investeringar i jordbruk och landsbygdsutveckling samt medlem av FN-systemets ledningsgrupp under generalsekreterarens ordförandeskap. Var ordf. i FN-systemets högnivåkommitté för program och policykoordinering. Han var varit chef för det multilaterala biståndet på UD. Han har sedan 1970-talet arbetat på SAREC, Sida och UD med bl.a. biståndsfrågor, internationella finansieringsförhandlingar, forskningsstöd samt reform- och governancefrågor. Helena Bjuremalm Helena har en fil. kand. i Statsvetenskap, examen från Journalisthögskolan, Fulbrightstipendiat vid University of Massachusetts. Helena är chef för International IDEA:s demokrati- och utvecklingsprogram. Hon var tidigare ledande ämnesföreträdare för demokratibistånd vid Sidas avdelning för tematiskt stöd. Regionalansvar och Sidas rådgivare för demokrati- och MR-frågor för Östafrika med bas i Nairobi. Hon har också hanterat Sidas demokrati- och MR-bistånd till Västafrika och arbetat som departementssekreterare vid UD med ansvar för humanitärt bistånd och bistånd till Afrikas Horn och Centralafrika. Karin Caspani Karin jobbar på LSU Sveriges ungdomsorganisationer. Hon har en kandidatexamen i Beteendevetenskap och en masterexamen i Socialantropologi från Stockholms Universitet. Har gjort en MFS med inriktning på migration och mänskliga rättigheter som en del av mastern. Karin har gjort praktik i Sydafrika med fokus på Community Based Organisations. Aktiv i FUF:s studentverksamhet sedan Karin var också en av tre projektledare för Use Your Right To Act!. Caroline Daly Caroline jobbar som projektledare på KFUM Sverige med projektet Engagemangsguider som arbetar med ungt engagemang inom det civila samhället. Caroline har sedan tidigare en dubbel kandidatexamen i Socialantropologi och Internationella Relationer från Stockholms Universitet. Aktiv i FUF:s studerandeverksamhet sedan 2008 och har främst arbetat med seminarieverksamheten. Har sedan tidigare även erfarenhet av arbete med FN resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Är en av tre grundare och projektledare för Use Your Right To Act! ett internetbaserat utbytesprojekt mellan svenska och ugandiska ungdomar rörande Millenniemålen. Brinner för ungas inflytande och deltagande i internationellt utvecklingssamarbete, konst som verktyg i utvecklingssamarbete, jämställdhet och kvinnors rättigheter. Sam Egag Sam är egenföretagare med ryskt och somaliskt ursprung. Projektledare för en dokumentärfilm om piratverksamhetens orsaker och konsekvenser 4

5 i Somalia. Filmen The trouble with pirates var en samproduktion med honom själv, BBC, SVT o ch ARTE. Sam Egag har därefter startat egna projekt för att ge alternativa inkomstmöjligheter för fiskebefolkningar. Genom föreläsningar, debatter, fotoutställnngar har han illustrerat situationen för fiskebefolkningen i Somalia. Som entreprenör har han startat företag i USA och Somalia. Tomaj Keyvani (avsade sig sitt styrelseuppdrag den 27e augusti 2012). Tomaj har en examen i Mellanösternstudier vid Uppsala Universitet. Har arbetat både i Sverige och utomlands med frågor som rör säkerhetspolitik och utveckling gällande Mellanöstern och Centralasien. Arbetar nu som koordinatör för kulturföreningen Farhang. Intresse för frågor om kulturella aktörers roll i utvecklingsarbetet både nationellt och internationellt. Ulrika Modéer Ulrika har en bakgrund som ideell kraft i flera organisationer och kampanjer för ursprungsfolk, mänskliga rättigheter och miljöfrågor. Sedan 2011 är hon teamchef för miljö- och utrikesteamet på Miljöpartiets riksdagskansli. Har arbetat med internationell politik och utvecklingsfrågor sedan 1994, bl a som Latinamerikahandläggare på Caritas, informationsansvarig på Sida/ Zenit. Under sin tid på Diakonia var Ulrika handläggare och regionchef i Latinamerika och internationell chef och därefter policychef på huvudkontoret. Under tre år har hon arbetat som konsult i södra Afrika. Andrea Samosir Josephson Andrea studerar masterprogrammet i Development Studies vid Uppsala Universitet. Hon har studerat och praktiserat i Indonesien och genom Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte deltagit i Youth Partners for Development, ett biståndsprofilerat ungdomsutbyte mellan Sverige och Kambodja engagerade hon sig i FUF:s studentverksamhet där hon bland annat var med och lanserade studenternas egen tidskrift, FUFbladet. Har därefter arbetat som studentsamordnare på FUF och arbetar nu på UD:s enhet för multilateralt utvecklingssamarbete. Lennart Wohlgemuth Lennart är gästprofessor i Afrikakunskap med speciell inriktning på svensk och europeisk biståndspolitik vid Centrum för Afrikastudier, Göteborgs Universitet. Tidigare arbetat som direktör för Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala och i 28 år på Sida, sju år som chef för sektoravdelningen och sju år som chef för undervisningsbyrån. Ledamot i ECDPMs och NUFUs styrelser. Kansli 2012 FUF:s kansli skötte under året administrationen kring ansökningar, rapportering, ekonomi, mötesverksamhet, praktikförmedling, administration av portalen samt fufkorrespondenterna.com och handledde ett 80-tal studenter som aktivt deltog i FUF:s olika arbetsgrupper. På kansliet arbetade under 2012 Ylva Christiansson som heltidsanställd kanslichef. Andrea Samosir Josephson arbetade 30% som studentsamordnare mellan januari och augusti. Andrea efterträddes därefter av Anna Sjöberg Tibblin. Noak Löfgren arbetade under januariapril 2012 som projektledare för biståndsdebatten.se på ca 30%. Från maj är Noak fast anställd på 75%. Gunvor Täktén har på ideell basis skött delar av den ekonomiska administrationen under hela året och Birgitta Zachrisson har sedan februari 2012 funnits som en resurs på kansliet som en del av FAS 3 arbetsmarknadsåtgärd. 5

6 ORDFÖRANDEN HAR ORDET För ett år sen sammanfattade jag det gångna året med att glatt utropa - det har varit ett bra år! Nu har ett nytt år gått och jag kan säga att det var ett ännu bättre år! Inledningen till verksamhetsberättelsen sammanfattar bakgrunden till detta. Vi - föreningen FUF har all anledning att vara glada och stolta. Efter 40 år är FUF mer än någonsin en central aktör på den breda arena där samtal och debatt om utvecklingsfrågor pågår. Vad behövs då för att FUF ska fortsätta att fylla sin roll i vår föränderliga nutid? Utmaningen ligger på två områden. 1. Hur agera i ett media- och informationsklimat som allt mer domineras av kort, snabb, ofta ytlig kommunikation baserad på nya former av kommunikation som t ex sociala medier, utan att förlora bredden och djupet i verksamheten? 2. Hur säkra en långsiktig finansiering i ett läge där de bidrag från Sida/Forum Syd som under 40 år säkrat basen för verksamheten nu minskar och kanske kan komma att försvinna helt? Den första utmaningen - att utveckla innehållet och formerna för verksamheten inger inga större skäl till oro. Tvärtom ser vi hur FUF under de senaste åren här har legat i absolut framkant. Med Biståndsdebatten, FUF-bladet, FUF-korrespondenterna å ena sidan och de fördjupade tematiska seminarierna å andra sidan har vi täckt hela spektret. Den andra utmaningen är mer bekymmersam. De bidrag FUF får från Sida/Forum Syd har de senaste fyra åren minskat, från kr för år 2009 till kr för år 2013, samtidigt som verksamheten expanderat kraftigt. Detta har kunnat ske tack vare en engagerad styrelse, aktiva och kreativa studenter, men kanske framför allt tack vare FUF:s fantastiska kansli. Att denna lilla arbetsstyrka klarar att hantera denna arbetsintensiva verksamhet är inget mirakel, utan frukten av ett obändigt och starkt engagemang för verksamheten, kreativitet, uthållighet och en social kompetens utöver det vanliga. I verksamhetsberättelsen kan vi läsa om hur verksamheten expanderat under året. Jag vill ändå här särskilt peka på hur kansliet förbättrar de administrativa systemen så att de mer effektivt kan tjäna den växande verksamheten. En ny hantering av medlemsregistret har gjort det lättare att följa upp vilka som är medlemmar och se till att de betalar den årliga avgiften. Just nu testas ett nytt bokföringssystem som, om det fungerar, kan bli både billigare och effektivare än den tjänst vi tidigare köpt utifrån. Den allmänna uppstramningen bekräftas av den auktoriserade revisorn som i år konstaterade att revisionen gick mycket smidigare än tidigare år. Men vi närmar oss nu en gräns för hur långt vi kan nå med de ekonomiska förutsättningarna vi ser idag. Risken att bidragen från Sida/Forum Syd fortsätter att minska eller kanske försvinna helt är överhängande. Utan bidrag från andra håll blir det inte bara omöjligt att utveckla verksamheten i takt med tiden, det kan också bli svårt att driva den på nuvarande nivå. I det korta perspektivet arbetar kansliet och styrelsen med att säkra en finansiering av Biståndsdebatten genom bidrag från andra intresserade organisationer. Samtal har inletts med Sida om finansiering av praktikantverksamheten från den budgetpost för resursbasutveckling som Sida disponerar. Positivt utfall på dessa båda områden löser inte problemet med att säkra finansieringen av FUF på längre sikt. Nya fönster måste öppnas. Styrelsen kommer att fortsatt arbeta med detta. Samtidigt vill vi här rikta en vädjan till alla FUF:s medlemmar att tillsammans med styrelsen verka för att säkra en lysande framtid för FUF. Eivor Halkjaer Ordf. 6

7 VERKSAMHET INLEDNING 2012 firade FUF 40 år som informationsspridare! Under dessa 40 år har mycket hänt och mycket förändrats. På jubileet den 23 oktober på Kägelbanan valde FUF att rikta blicken mot framtidens utvecklingsfrågor. Som alla FUF:s evenemang det senaste året var jubileet välbesökt och uppskattat. Totalt deltog fler än 2200 personer under året vid FUF:s 50 olika program, från stora seminarier till filmvisningar, workshops, studentmöten, fåtöljen-samtal, tidningsreleaser m.m. Detta är en väsentlig ökning jämfört med 2010, när knappt 1000 personer deltog i ett tjugotal aktiviteter, men även från 2011 när drygt 1760 personer nåddes av FUF:s aktiviteter. Parallellt med den traditionella verksamheten med större seminarier har studentverksamheten inom FUF fortsatt att expandera och utvecklas, under samlingsnamnet Peer Education Programme. En stor del av FUF:s verksamhet drivs idag av och för studenter och unga på väg ut i arbetslivet. Under året har framförallt utnyttjandet av sociala medier utvecklats och tagit flera stora kliv framåt. Bland annat har FUF:s hemsida rensats och omarbetats i väntan på en nylansering under Biståndsdebatten.se har vuxit i både omfattning, räckvidd och funktionalitet och finns sedan tidigare både på Facebook och Twitter. FUF har en ny Facebook-sida och öppnade under året Den stora nyheten är dock lanseringen av fufkorrespondenterna.com. Alla dessa nya satsningar har givit resultat i form av till exempel ökat antal besökare och läsare. Här kommer några exempel: Hemsidan besöktes av nära unika besökare under personer gillar FUF:s nya Facebook-sida och FUF hade vid årsskiftet hunnit få 180 följare på Twitter. Fufkorrespondenterna.com hade views under sitt lanseringsår. Biståndsdebatten.se besöktes av över unika besökare, följs av 1392 personer på Twitter och gillas av 835 personer på Facebook. Dessa 835 personer har gemensamt vänner som indirekt får möjlighet att se vad som händer på Biståndsdebatten.se 2. FUF:S VERKSAMHETSGRENAR FUF:s arbete under året har styrts av en delad ambition - att verka som ett oberoende forum och att bistå unga vuxna att ta sig in på arbetsmarknaden. 2.1 SEMINARIEVERKSAMHETEN En central del i FUF:s strävan att vara ett oberoende forum för information och debatt om utvecklingsfrågor är den traditionella seminarieverksamheten som under året vuxit ytterligare. De arrangerade seminarierna kan delas upp i tre varianter; de studentarrangerade fåtöljerna, samarrangemang administrerade av FUF:s kansli samt seminarier där styrelsemedlemmar och/eller kanslipersonal har deltagit som moderatorer, föredragshållare eller paneldeltagare. Dessa har också samarrangerats med andra eller arrangerats av enbart FUF. Publiken vid de flesta av FUF:s seminarier är blandad och består av FUFmedlemmar och andra med lång erfarenhet av biståndsbranschen såväl 7

8 som nyfikna studenter på universitetsnivå. Några exempel på arrangemang värda att nämna är den lyckade seminarieserien om resultatstyrning i biståndet som lockade många besökare samt utfrågningen av biståndsminister Gunilla Carlsson i samband med att budgetpropositionen släpptes vilken gav ringar på vattnet t.ex. i form av en artikel i Svenska Dagbladet. Antal deltagare Fåtöljer: Kina i världen Börje Ljunggren (22) What went wrong with Africa Anders Östman (25) Business for Development- Maria Stridsman (30) Skogen- som mål eller medel i biståndet- Thorsten Celander (21) Trendspaning- det svenska biståndets framtid- Bertil Odén (20) Vad hände med mikrolånen?- Johanna Värlander (22) Hur hållbar är den nya globala livsmedelsordningen?- Ulf Jonsson (14) From Climate Crisis to Climate Justice- Shailja Patel (14) Samarrangerade seminarier: Resultatet av resultaten - erfarenheter av att styra mot resultat inom utvecklingssamarbetet (96) 50 år av svenskt bistånd till Laos, Vietnam och Sri Lanka- vad blev resultatet? (70) Är slumområden världens framtid? (28) En tyst revolution- Hur kan sociala trygghetssystem bidra till att utrota fattigdomen? (52) 50 år av bistånd - Resultat och utmaningar för tillväxt och demokrati (70) Biståndet som försvann- kulturbiståndet som det var, som det är och som det borde vara (45) A Sane Globalization (135) På kollisionskurs med historian- en ny syn på Vietnamkriget (80) Filmvisning Tillbaka till jorden (15) Democracy and Development (25) Filmvisning How to start a revolution (70) HUR ska det svenska biståndet utvärderas? (91) Filmvisning Marx reloaded (35) Seminarier vid vilka styrelse/kansli deltagit (arrangerade av FUF eller samarrangerade): Vilka vägar finns till utvecklingsjobben? (200) Filmvisning- The Trouble With Pirates (21) Nystart för Sveriges politik för global utveckling (73) Vart är biståndet på väg? (120) Presentation av budgetpropositionen med Gunilla Carlsson (50) Näringslivssatsningar i postkonfliktländer (45) Lunchföreläsning om biståndsdebatten på Kooperation utan gränser (38) En kväll för framtidens utvecklingsfrågor- FUF 40 år! (180) Hotat bistånd? (128) Resultat trots risk? Arb. med res.styrning och riskhant. i korruptions- och konfliktsituationer (100) Jobba i biståndsbranschen? (35) FUF har också haft ett antal övriga aktiviteter: Kickoff för studentgrupperna VT -12 (35) FUF-bladsrelease med studenterna (4) Development days arbetsmarknadsdag på Södertörns högskola (-) Årsmöte med presentation av verksamheten (30) Arbetsmarknadsdag socialantropologiska institutionen Stockholms universitet (-) 8

9 Arbetsmarknadsmingel Uppsala universitet (-) Kompetensutveckling FUF-bladsredaktionen (7) Kompetensutveckling Seminariegruppen (5) Kickoff för studentgrupperna HT- 12 (45) Go Global- Arbetsmarknadsdag KTH (-) UI:s utrikesdag (5) Studiebesök Sida-JMDS (9) Arbetsmarknadsdag Försvarshögskolan (-) Arbetsmarknadsdag Stockholms universitet (-) Utrikespolitiska dagen Stockholms universitet (-) Schysst jul (-) Studiebesök Swedwatch (5) Avslutning studentgrupperna och styrelsen (17) 2.2 STUDENTGRUPPERNA Studenternas engagemang är centralt för FUF:s verksamhet inom de båda fokusområdena verka för ett oberoende forum och bistå unga vuxna att ta sig in på arbetsmarknaden. 86 studenter har varit knutna till verksamheten genom FUF:s olika arbetsgrupper, varav många i flera terminer i rad och/eller i flera grupper FUF-bladet Webb-tidningen FUF-bladet drivs av en redaktion bestående av aktiva studentmedlemmar. De väljer själva vilka ämnen som ska tas upp i tidningen och arbetar ofta utifrån ett tema. Teman under året var dolda konflikter, jordbruk, population och biståndet 50 år. Studenterna får möjlighet att fördjupa sig i, och belysa, ämnen som de tycker är viktiga och intressanta och får också en möjlighet att öva upp sina journalistiska färdigheter. Tidningen innehåller allt från reportage och intervjuer till krönikor och nyhetsartiklar. Redaktionen erbjuds också möjlighet till viss kompetensutveckling, i år en snabbkurs i journalistiskt skrivande, samt möjligheten att delta vid studiebesök. Kansliet kallar till möten, bestämmer deadlines, sammanställer och redigerar den slutgiltiga tidningen, men påverkar utöver detta inte redaktionens val av ämnen eller arbete. Fyra nummer av bladet släpptes under året (läs dem på Rekordmånga studenter visade intresse för att delta i gruppen och redaktionen fick under höstterminen delas upp i två redaktioner för att kansliet skulle kunna hantera gruppen och antalet texter. 14 studenter har varit aktiva i gruppen under året, de flesta både under våren och hösten. FUF-bladet nådde FUF:s ca 750 medlemmar, samarbetspartners och kontaktpersoner och var tillgängligt på FUF:s hemsida som besöktes av i genomsnitt ca 1750 unika besökare per månad Radio-gruppen FUF-radion startades 2011 av en aktiv student med det primära syftet att ge bredare spridning åt FUF:s aktiviteter och evenemang och att ge unga vuxna ytterligare verktyg att informera om globala utvecklingsfrågor. FUF äger inspelningsutrustning och har under året erbjudit studenter möjligheten att göra radio från FUF-arrangemang eller utifrån egna intressen. Intresset har varit svalt, men två inspelningar har 9

10 gjorts varav ett, som spelades in under 40-årsjubileet, hunnit redigeras och publiceras. Reportagen går att lyssna på Fufkorrespondenterna.com I februari kom FUF:s nya webbtidning FUF i Världen ut för första gången. I samband med detta hade även bloggen fufkorrespondenterna.com premiär. Varje år reser hundratals unga svenskar ut i världen för att arbeta, göra praktik, skriva uppsatser eller jobba som volontärer. Deras insikter, analyser och kunskaper kan aldrig nog tas till vara och därför har FUF skapat bloggen och webb-tidningen så att människor på ett lätt sätt ska kunna dela med sig av erfarenheter och upplevelser och berätta om de frågor som ligger dem närmast hjärtat. Fufkorrespondenterna.com är FUF:s satsning på att låta unga människor göra sina röster hörda och dela med sig av sina erfarenheter. Genom webbtidningen och bloggen vill FUF bredda svensk utrikesrapportering och fördjupa debatten, samt ge läsarna en unik inblick i aktuella händelser runt om i världen. De kompetenta FUF-korrarna befinner sig ofta långt ifrån klassiska korrespondentmetropoler och riktar strålkastarna mot mediebrusets bortglömda utvecklingsfrågor. De nyanserar svensk utrikesrapportering och fördjupar perspektiven. Läsarna får en unik inblick rakt in i verkligheten på platser runt hela jorden. Som läsare kan man också göra sin röst hörd och ta del i debatten genom att kommentera inläggen på bloggen. FUF-korrespondenternas texter sammanställs i digital form och utges sex gånger per år i webbtidningen FUF i Världen. Satsningen på FUF-korrespondenterna har på kort tid blivit en succé och under året skrev 42 korrespondenter 116 artiklar/blogginlägg. Bloggen fufkorrespondenterna.com besöktes av besökare under Filmgruppen FUF:s filmgrupp är tänkt att planera och genomföra filmvisningar med efterföljande debatter. Under året har 2 studenter visat en film i Stockholm. En lokal grupp i Växjö, en så kallad Pop Up-FUF, bestående av två personer har planerat men vid årsskiftet ännu inte genomför en film- och diskussionsserie på tio gymnasieskolor. I avsaknad av ett hållbart engagemang för filmgruppen har dokumentärfilm istället introducerats som ett inslag i annan verksamhet och genom andra typer av samarbeten. FUF startade bland annat ett lyckat samarbete med Cinema Politica och arrangerade under året totalt fyra filmvisningar Projektgruppen Projektgruppen skapades för att ge möjligheter för studenter att med stöd från kansliet, styrelsen och föreningens nätverk genomföra egna projekt. Idén har dock ännu inte tagit riktig fart. Möjligheten att antingen bygga vidare på det tidigare studentdrivna projektet Use your right to act eller att starta egna projekt har presenterats och flera studenter har till en början nappat, men det har inte utkristalliserats någon grupp eller långsiktigt projekt. Under våren uppstod en ny och mer tillfällig projektgrupp bestående av tre gymnasiestudenter som under ett tidsbegränsat projekt, med stöd av FUF:s personal, planerade och genomförde ett uppskattat seminarium om urban fattigdom Seminariegruppen Seminariegruppen har till uppgift att planera och genomföra fåtöljen-samtal. Studenterna väljer teman på fåtöljerna och bjuder in de medverkande. Gruppen har under 2012 bestått av totalt 10 aktiva studenter 10

11 som arrangerat 8 fåtöljensamtal vilka besöktes av knappt 170 personer. Fåtöljerna blir alltmer välbesökta och intresset för att delta i seminariegruppen är konstant högt. FUF erbjöd studenterna ett kompetensutvecklingstillfälle i form av en kurs i PR samt möjlighet att delta på studiebesök på Sida och Swedwatch Biståndsdebattsgruppen Biståndsdebattsgruppen har assisterat hemsidans projektledare med att uppdatera sajtens innehåll (kalendern och debattartiklar), och att samla information om sajtens målgrupp. Gruppen fick kompetensutveckling i form av deltagande och bevakning av MR-dagarna i Göteborg och genomförde också ett studiebesök på Swedwatch. De studenter som varit engagerade i flera terminer får en arbetsledande roll. Gruppen har under året bestått av 12 aktiva studenter, en stor ökning från 2011 års 3 aktiva studenter. 2.3 BISTÅNDSDEBATTEN.SE Webbportalen Biståndsdebatten.se syfte är att på ett strukturerat sätt spegla opinionsbildande debatt som berör Sveriges utvecklingssamarbete och så ringa in meningsmotsättningar och belysa sakfrågor ur flera perspektiv. En bekräftelse på att denna ambition uppfylls är att portalen under året vuxit och intar en allt viktigare roll inom den svenska biståndsdebatten. Sidan har bland annat: bidragit med ett forskarperspektiv på den biståndspolitiska diskussionen. bidragit med ett tjänstemannaperspektiv på den biståndspolitiska diskussionen genom att publicera texter som tidigare endast publicerats internt på Sida. bidragit med ett sakkunnigt perspektiv i den biståndspolitiska diskussionen genom att publicera artiklar skrivna av personer som jobbat med de diskuterade frågorna. bidragit med en uttömmande argumentsutväxling i diskussionen om handelspolitik och utveckling. bidragit till att komplettera debatten med äldre dokument som tidigare inte funnits i digitalt format Att biståndsdebatten.se blir ett alltmer eftertraktat verktyg märks exempelvis genom att journalister, studenter och lärare tar kontakt med Biståndsdebatten.se för att få information och länka till sidan, att sidan och dess syfte omnämns och uppmärksammas i svenska tidningar samt använts som underlag för uppsatser på universitetsnivå. Biståndsdebatten hade under 2012 i snitt ca 1200 besök per månad (att jämföra med ca 700 per månad under 2011) Biståndsdebatten.se spridningskrets växer. Från maj 2012 har antalet följare i social media ökat från ca 1300 till ca 2400 i slutet av året. FUF:s projektledare har föreläst om debatten på seminarium i Almedalen och i andra sammanhang i Stockholm. 2.4 PRAKTIKFÖRMEDLING Antalet förmedlade praktiker ökade från 28 praktikplatser 2011 till 38 stycken Framförallt har Sidas avdelningar och enheter i ökad omfattning använt sig av FUF:s praktikantförmedling. 11

12 3. SAMVERKAN MED ANDRA AKTÖRER FUF har under året samarbetat med bland andra Riksbankens jubileumsfond, Development day Södertörns högskola, Omvärlden, Socialantropologiska institutionen vid Stockholms universitet, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala, Kommittén för Laos, Vietnam och Kambodja, ABF Stockholm, CONCORD Sverige, Svenska kyrkan, Arbetsgruppen pensionärer utan gränser, Nordiska Afrikainstitutet, Diakonia, SILC, Mp, KTH, MR-fonden, Liberia Dujar Association, UD, UI, Riksteatern, Tranås resebyrå, SIPU international, SPM Consultants, Försvarshögskolan, Utrikespolitiska dagen Stockholms universitet, Kooperation utan gränser, MR-dagarna, Forum Syd, IDEA International, Cinema Politica, Right Livelihood Foundation, LO-TCO, Center for Sustainable Development, SALW, Kvinna till kvinna, World Children's prize foundation, UNHCR, Swedwatch samt ett tiotal avdelningar/enheter på Sida. 4. ADMINISTRATION FUF har under året haft en heltidsanställd kanslichef, en deltidsanställd (30%) studentsamordnare, en ideellt arbetande person som skött delar av ekonomiadministrationen samt en resurs i form av en FAS 3- deltagare. Den största delen av kansliets arbete ägnas åt samordningen av studentgrupperna, organiserandet av seminarier, praktikförmedlingen och andra aktiviteter. Arbetet med biståndsdebatten.se sker i nära anslutning till kansliet, med en deltidsanställd (30 % jan-april 2012, därefter 75%) projektledare. 5. FINANSIERING FUF:s verksamhet har under året finansierats av ett bidrag från Forum Syd på kr (FUF tilldelades för projekttiden totalt kr). FUF fick också i slutet av året ett tillskott på kr från Forum Syd (pengar från informationsbidraget som andra organisationer inte hade kunnat göra av med). Dessa intäkter användes främst till att täcka upp de extra lönekostnader som uppstod när projektledaren för bistånddebatten.se gick upp i arbetstid. Föreningen har haft intäkter i form av medlemsavgifter ( kr) samt praktikförmedlings-, hyres-, annons- och övriga intäkter om kronor. Av detta utgör kronor intäkter som ska finansiera biståndsdebatten.se under Den största utgiftsposten är löner ( kr). För specificerade inkomster och utgifter se Bokslut och Ekonomisk rapport. 6. RESULTAT Sammanfattningsvis presenteras här ytterligare några resultat från 2012 och kommentarer från utvärderingar av FUF:s verksamhet. Studentgrupperna tillfrågades i en baseline-undersökning om hur utgångssituationen såg ut för dem innan de gick med i någon av FUF:s studentgrupper. Utvärderingarna, som görs terminsvis, visar bland annat följande: vid baseline talade 8% aldrig med andra om globala utvecklingsfrågor och ingen (0%) gjorde det varje dag. Vid utvärderingen var det ingen (0%) som aldrig talade om globala utvecklingsfrågor och 23% som gjorde det varje dag. Kommentarer som: Det (engagemanget i FUF) har lett till ökad kunskap och mer säkerhet när jag diskuterar med andra, Har fått både breddad och fördjupad kunskap av mitt 12

13 engagemang i FUF, särskilt när det gäller den aktuella debatten och Tack för ett mycket inspirerande möte. Möjligheten att få jobba med utvecklingsfrågor kändes helt plötsligt inte längre som en utopi efter att ha träffat er! visar på både ökad kunskap, ökat engagemang och uppskattning för projektet hos studenter som deltagit i FUF:s studentgrupper. Vidare visar utvärderingarna som FUF gjort bland de aktiva studenterna att 100 % känner att de i viss grad, i hög grad eller mycket hög grad får utlopp för sitt engagemang i globala frågor genom sitt arbete i FUF. I baseline-undersökningen angav 19 % att de inte alls fick utlopp för sitt engagemang i globala frågor innan de gick med i FUF. I samma baseline angav 54 % att de aldrig arrangerat seminarier/visat film/drivit projekt/gjort radio etc innan dom gick med i FUF, medan 100 % i utvärderingen känner att de genom FUF i viss grad eller i hög grad fått praktisk erfarenhet av informationsarbete om utvecklingsfrågor (genom seminarier/film/radio/webb etc). FUF-studenterna som engagerat sig i driften av Biståndsdebatten.se har fått ett större intresse för, och medvetenhet om, biståndspolitik och de diskuterade frågorna. Av besöksstatistiken och informationen tillgänglig på Facebook och Twitter att döma, har Biståndsdebatten.se bidragit till journalisters och studenters ökade kunskap om svensk biståndspolitik, om miljöerna den verkar i och om de meningsmotsättningar som präglar politikområdet. En handfull journalister, som under projektperioden hört av sig på eget initiativ, har fått fördjupade kunskaper om bakomliggande anledningar till och meningsmotsättningar om svältkatastrofen i Östafrika 2012, om medialt "osynliga" partipolitiska meningsmotsättningar inom det svenska utvecklingssamarbetet, om utvärderingsmyndigheten Sadev:s uppdrag och nedläggning m.m. Som en följd av de fördjupade kunskaperna har journalisterna i sina reportage intervjuat personer och belyst faktorer som vanligtvis inte får medial uppmärksamhet. Studenterna, som befinner sig i slutskedet av sina universitets- eller högskoleutbildningar, har uppgivit att erfarenheterna från Biståndsdebatten.se har påverkat deras funderingar om framtida yrkesval. En del tycks ha blivit mer politiskt aktiva på Facebook. De har börjat arbeta mer självständigt och är mer kritiska till vad som skrivs i dags- och kvällspress. En student som är ideellt engagerad i driften av Biståndsdebatten.se uttrycker sig också så här efter att ha lärt sig om svenskt CSR-arbete under ett studiebesök på Swedwatch: "Då jag går på ett masterprogram just nu funderar jag ständigt på uppslag för en masteruppsats och uppskattar att få möjligheten att komma i kontakt med en organisation som Swedwatch vilket ger inspiration och nya idéer för möjliga uppsatsämnen." Biståndsdebatten.se:s studenter refererar till sitt ideella engagemang i driften av sajten i sina CV:n, och får efter avslutad termin ett intyg på engagemanget. Biståndsdebatten.se används som referens i studenternas praktik- och arbetssökande. Studenterna uppvisar i regel ett mer kritiskt och granskade förhållningssätt till skenbart vederhäftiga påståenden i slutet av terminen än i början. Av de FUF-studenter som har fått möjlighet att göra praktik menar 96 % att de mycket eller till viss del ökat sina kunskaper om utvecklingsfrågor. Lika många anger att de under sin praktik har fått mycket eller viss erfarenhet av att praktiskt arbeta med utvecklingsfrågor. Kommentarer som Jag upplever att jag är mer säker när jag diskuterar biståndspolitik med andra människor (som kanske inte tycker att biståndspolitik är något att ha), och att 79 % uppger att de fått kunskaper och erfarenheter från sina praktikplatser som de delat med andra utanför praktikplatsen, tyder på att kunskapen har ökat hos målgrupperna och också spridits. 67 % tror att de kommer att ha stor nytta av erfarenheterna från praktiken och 96 % har fått några eller många kontakter som kan komma till användning i det fortsatta yrkeslivet. För 33 % av de svarande ledde även praktiken till någon form av anställning/annat avlönat uppdrag vid organisationen. Vid fyra av de största seminarierna som FUF genomfört under projekttiden angav mellan 88,6%, - 95,6% av deltagarna att de kände sig klokare eller mindre okunniga efter seminariet. Vid de två senaste av dessa 13

14 seminarier (när nya och fler utvärderingsfrågor ställdes) svarade 85,7% respektive 95,5% att de i sitt arbete/studier/annat kommer att ha nytta av den inhämtade kunskapen. 93,8% ansåg vid det senaste seminariet att det var ett värdefullt informations- och diskussionstillfälle. Kommentarer från seminariebesökare tyder också på att projektet uppnått målet om fördjupad kunskap: Otroligt bra seminarium, viktiga och kunniga talare. Lärde mig mycket saker som går att tillämpa, TACK för intressant seminarium med så många olika perspektiv!!, Mycket intressant om svår/komplex fråga, Mer sånt här, bra med möten mellan forskare, politiker och praktiker, Intressant och väl regisserat seminarium med mycket substans och utrymme för fortsatt forskning/utredning/ debatt., Som student som insamlade information till C-uppsats var detta seminarium mycket givande!..., Informationen på seminariet förstärkte vad jag redan visste, så jag kommer inte att agera annorlunda nu, bara mer informerat. En positiv effekt är att alla projektaktiviteterna har fått mycket större spridning/omfattning än planerat då efterfrågan på verksamheten har varit större än förväntat och alla studentgrupperna växt. Fler studenter än planerat har fått ökad kunskap och kapacitet att agera vidareinformatörer och projektet har blivit mer dynamiskt än tänkt. Biståndsdebatten.se har uppfattats som ett så relevant forum att Sida och andra valt att medverkat i en ansats att samla inscannade dokument från biståndspolitikens begynnelse och framåt på webbsidan, för att så göra dem tillgängliga för en bredare allmänhet. Biståndsdebatten.se kan därmed erbjuda en mer heltäckande bild både i omfång och tid om kunskap, erfarenheter och meningsmotsättningar som 50 år av utvecklingssamarbete fört med sig. 14

Föreningen för Utvecklingsfrågor. Verksamhetsberättelse 2011

Föreningen för Utvecklingsfrågor. Verksamhetsberättelse 2011 Föreningen för Utvecklingsfrågor Verksamhetsberättelse 2011 1 FUF Är: Partipolitiskt och religiöst obunden. Bildades 1972 Syfte Metod: Medlemmar Styrelse Finansiering Aktiviteter Årligt Pris informera

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 för Svenska FN-förbundet

Verksamhetsberättelse 2012 för Svenska FN-förbundet Verksamhetsberättelse 2012 för Svenska FN-förbundet SVENSKA FN-FÖRBUNDET Innehåll Inledning 3 Detta är FN-förbundet 6 Riksorganisationer 7 Fred, säkerhet och nedrustning 8 Utveckling och fattigdomsbekämpning

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Verksamhetsberättelse 2013-2014 Förord Utrikespolitiska föreningens i Uppsalas verksamhetsår 2013 2014 har varit väldigt lyckat. Programverksamheten har lockat ambassadörer,

Läs mer

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2012 1. Inledning 4 2. Arbete med EU:s och Sveriges utvecklingspolitik 4 2.1 Samstämmighet 4 2.2 EU:s och Sveriges

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 Utrikespolitiska Föreningen Stockholm

Verksamhetsberättelse 2011 Utrikespolitiska Föreningen Stockholm Verksamhetsberättelse 2011 Utrikespolitiska Föreningen Stockholm 1 Härmed överlämnar Utrikespolitiska Föreningen Stockholms styrelse sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011 till Årsmötet för

Läs mer

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORETS RAPPORTSERIE NR 38 Vad blir det av eleverna? Internationella

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 2013

Verksamhetsberättelse 2012 2013 Verksamhetsberättelse 2012 2013 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Förord Utrikespolitiska föreningens verksamhetsår 2012 2013 har varit mycket lyckat. Programverksamheten har lockat ambassadörer, akademiker,

Läs mer

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Version: 2014-01-13 Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Så här fyller du i slutrapporten: 1. Besvara frågorna under rubrikerna 1 3 (Del 1) och 4 9 (Del 2). Del 1 avser projektets sista

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

..den fortsatta tiden

..den fortsatta tiden Verksamhetsrapport från 2007..den fortsatta tiden Om engagemang efter ett år på Röda Korsets folkhögskola. Innehåll Förord 3 Statistik 4 Sammanfattning 8 Intervjuer 10 Emilia Erixon Bodil Markendahl Lisa

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Fältstudier och praktik utomlands Vad hände sedan?

Fältstudier och praktik utomlands Vad hände sedan? Rapport nr 28 Fältstudier och praktik utomlands Vad hände sedan? 1 Fältstudier och praktik utomlands Vad hände sedan? En uppföljning av Minor Field Studies och Sidas resestipendium 2 Fältstudier och praktik

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar

Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar Idrott mer än fysisk aktivitet När man skriver en betraktelse över det gångna året ligger det nära till hands att lyfta fram glädjeämnena - de stora framgångarna

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? NÄR VI HAR PAPPER PÅ ATT VÅR FÖRENING ÄGER MARKEN, SÅ KAN VI SATSA PÅ BIODLINGEN. Tecla David,

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Bris är till för alla barn alltid Verksamhetsberättelse 2012 1 bris Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Verksamhetsberättelse Ett av de bästa åren någonsin

Läs mer

Kvinnorna på ön - som startar, äger, driver och utvecklar företag

Kvinnorna på ön - som startar, äger, driver och utvecklar företag Kvinnorna på ön - som startar, äger, driver och utvecklar företag Rapport nr 2010:10 En jämställdhetsfokuserad uppföljning av programmet Främja kvinnors företagande på Gotland 2007-2009 kvinnorna på ön

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

Innehållsförteckning. Verksamhetsberättelse

Innehållsförteckning. Verksamhetsberättelse VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse År 2009 i korthet sid 3 VD om 2009: Dataföreningen 60 år - Ett kompetentare Sverige sid 4 Ny webb, nya medlemstjänster sid 6 Dataföreningens

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer