Föreningen för Utvecklingsfrågor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen för Utvecklingsfrågor"

Transkript

1 Föreningen för Utvecklingsfrågor Verksamhetsberättelse

2 Innehållsförteckning FUF 3 STYRELSE OCH KANSLI ORDFÖRANDEN HAR ORDET 6 VERKSAMHET INLEDNING 7 2. FUF:S VERKSAMHETSGRENAR SEMINARIEVERKSAMHETEN STUDENTGRUPPERNA BISTÅNDSDEBATTEN.SE PRAKTIKFÖRMEDLING SAMVERKAN MED ANDRA AKTÖRER ADMINISTRATION FINANSIERING RESULTAT 12 2

3 FUF Är: Partipolitiskt och religiöst obunden. Bildades 1972 Syfte Metod: Medlemmar Styrelse Finansiering Aktiviteter Årligt Pris Medlemsavgift/kalenderår Informera och skapa debatt om utvecklingsfrågor i ett globalt perspektiv, till stöd för ömsesidig förståelse och samarbete. Dialog, nätverkande och broar mellan generationer och mellan representanter från olika politikområden. Ca 615, ca 70% kvinnor, 30 % män. Ca 63% studenter. Ideellt arbetande. Medlemsavgifter, bidrag från Forum Syd, intäkter från praktikförmedling och annonsering. FUF-bladet, FUF-korrespondenterna, FUF-radion, seminariegruppen, filmgruppen, projektgruppen, biståndsdebatten.se, praktikförmedling, externa seminarier och debatter. FUF-priset, för goda insatser inom utvecklingsarbete och bistånd, kan tilldelas enskilda, grupper eller organisationer Medlem: 200 kronor Studerande: 150 kronor Institutionell medlem: 1500 kronor Stödmedlem: 300 kronor Boplats Karlbergsvägen 66A, Stockholm Tel , Hemsida Plusgiro Bankgiro

4 STYRELSE OCH KANSLI 2012 Eivor Halkjaer (Ordförande). Eivor pensionerades från Sida 2009 där hon arbetat med bistånd till Latinamerika från 1980, under 90-talet som avdelningschef för Regionavdelningen för Latinamerika. Hon har varit ambassadör i Nicaragua, Kuba och Guatemala. Före 1980 var hon redaktör på Utrikespolitsika institutet och redaktör för Sidas tidskrift Rapport från Sida. Caroline Matsson (Vice Ordförande). Caroline har en examen som journalist vid Uppsala Universitet, verksam vid Föreningen Ordfront som projektledare för Mänskliga Rättighetsdagarna. Tidigare verksam som bland annat bokklubbsredaktör och marknadsförare på Ordfront förlag, projektledare på GlobalFOCUS, programansvarig för Utrikespolitiska föreningen i Uppsala (UF Uppsala) och redaktör för UF Uppsalas tidning Uttryck. Tidigare studier i litteraturvetenskap, idéhistoria, statskunskap och kvinnohistoria. Lennart Båge Lennart var chef för IFAD, FN-systemets utvecklingsbank för investeringar i jordbruk och landsbygdsutveckling samt medlem av FN-systemets ledningsgrupp under generalsekreterarens ordförandeskap. Var ordf. i FN-systemets högnivåkommitté för program och policykoordinering. Han var varit chef för det multilaterala biståndet på UD. Han har sedan 1970-talet arbetat på SAREC, Sida och UD med bl.a. biståndsfrågor, internationella finansieringsförhandlingar, forskningsstöd samt reform- och governancefrågor. Helena Bjuremalm Helena har en fil. kand. i Statsvetenskap, examen från Journalisthögskolan, Fulbrightstipendiat vid University of Massachusetts. Helena är chef för International IDEA:s demokrati- och utvecklingsprogram. Hon var tidigare ledande ämnesföreträdare för demokratibistånd vid Sidas avdelning för tematiskt stöd. Regionalansvar och Sidas rådgivare för demokrati- och MR-frågor för Östafrika med bas i Nairobi. Hon har också hanterat Sidas demokrati- och MR-bistånd till Västafrika och arbetat som departementssekreterare vid UD med ansvar för humanitärt bistånd och bistånd till Afrikas Horn och Centralafrika. Karin Caspani Karin jobbar på LSU Sveriges ungdomsorganisationer. Hon har en kandidatexamen i Beteendevetenskap och en masterexamen i Socialantropologi från Stockholms Universitet. Har gjort en MFS med inriktning på migration och mänskliga rättigheter som en del av mastern. Karin har gjort praktik i Sydafrika med fokus på Community Based Organisations. Aktiv i FUF:s studentverksamhet sedan Karin var också en av tre projektledare för Use Your Right To Act!. Caroline Daly Caroline jobbar som projektledare på KFUM Sverige med projektet Engagemangsguider som arbetar med ungt engagemang inom det civila samhället. Caroline har sedan tidigare en dubbel kandidatexamen i Socialantropologi och Internationella Relationer från Stockholms Universitet. Aktiv i FUF:s studerandeverksamhet sedan 2008 och har främst arbetat med seminarieverksamheten. Har sedan tidigare även erfarenhet av arbete med FN resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Är en av tre grundare och projektledare för Use Your Right To Act! ett internetbaserat utbytesprojekt mellan svenska och ugandiska ungdomar rörande Millenniemålen. Brinner för ungas inflytande och deltagande i internationellt utvecklingssamarbete, konst som verktyg i utvecklingssamarbete, jämställdhet och kvinnors rättigheter. Sam Egag Sam är egenföretagare med ryskt och somaliskt ursprung. Projektledare för en dokumentärfilm om piratverksamhetens orsaker och konsekvenser 4

5 i Somalia. Filmen The trouble with pirates var en samproduktion med honom själv, BBC, SVT o ch ARTE. Sam Egag har därefter startat egna projekt för att ge alternativa inkomstmöjligheter för fiskebefolkningar. Genom föreläsningar, debatter, fotoutställnngar har han illustrerat situationen för fiskebefolkningen i Somalia. Som entreprenör har han startat företag i USA och Somalia. Tomaj Keyvani (avsade sig sitt styrelseuppdrag den 27e augusti 2012). Tomaj har en examen i Mellanösternstudier vid Uppsala Universitet. Har arbetat både i Sverige och utomlands med frågor som rör säkerhetspolitik och utveckling gällande Mellanöstern och Centralasien. Arbetar nu som koordinatör för kulturföreningen Farhang. Intresse för frågor om kulturella aktörers roll i utvecklingsarbetet både nationellt och internationellt. Ulrika Modéer Ulrika har en bakgrund som ideell kraft i flera organisationer och kampanjer för ursprungsfolk, mänskliga rättigheter och miljöfrågor. Sedan 2011 är hon teamchef för miljö- och utrikesteamet på Miljöpartiets riksdagskansli. Har arbetat med internationell politik och utvecklingsfrågor sedan 1994, bl a som Latinamerikahandläggare på Caritas, informationsansvarig på Sida/ Zenit. Under sin tid på Diakonia var Ulrika handläggare och regionchef i Latinamerika och internationell chef och därefter policychef på huvudkontoret. Under tre år har hon arbetat som konsult i södra Afrika. Andrea Samosir Josephson Andrea studerar masterprogrammet i Development Studies vid Uppsala Universitet. Hon har studerat och praktiserat i Indonesien och genom Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte deltagit i Youth Partners for Development, ett biståndsprofilerat ungdomsutbyte mellan Sverige och Kambodja engagerade hon sig i FUF:s studentverksamhet där hon bland annat var med och lanserade studenternas egen tidskrift, FUFbladet. Har därefter arbetat som studentsamordnare på FUF och arbetar nu på UD:s enhet för multilateralt utvecklingssamarbete. Lennart Wohlgemuth Lennart är gästprofessor i Afrikakunskap med speciell inriktning på svensk och europeisk biståndspolitik vid Centrum för Afrikastudier, Göteborgs Universitet. Tidigare arbetat som direktör för Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala och i 28 år på Sida, sju år som chef för sektoravdelningen och sju år som chef för undervisningsbyrån. Ledamot i ECDPMs och NUFUs styrelser. Kansli 2012 FUF:s kansli skötte under året administrationen kring ansökningar, rapportering, ekonomi, mötesverksamhet, praktikförmedling, administration av portalen samt fufkorrespondenterna.com och handledde ett 80-tal studenter som aktivt deltog i FUF:s olika arbetsgrupper. På kansliet arbetade under 2012 Ylva Christiansson som heltidsanställd kanslichef. Andrea Samosir Josephson arbetade 30% som studentsamordnare mellan januari och augusti. Andrea efterträddes därefter av Anna Sjöberg Tibblin. Noak Löfgren arbetade under januariapril 2012 som projektledare för biståndsdebatten.se på ca 30%. Från maj är Noak fast anställd på 75%. Gunvor Täktén har på ideell basis skött delar av den ekonomiska administrationen under hela året och Birgitta Zachrisson har sedan februari 2012 funnits som en resurs på kansliet som en del av FAS 3 arbetsmarknadsåtgärd. 5

6 ORDFÖRANDEN HAR ORDET För ett år sen sammanfattade jag det gångna året med att glatt utropa - det har varit ett bra år! Nu har ett nytt år gått och jag kan säga att det var ett ännu bättre år! Inledningen till verksamhetsberättelsen sammanfattar bakgrunden till detta. Vi - föreningen FUF har all anledning att vara glada och stolta. Efter 40 år är FUF mer än någonsin en central aktör på den breda arena där samtal och debatt om utvecklingsfrågor pågår. Vad behövs då för att FUF ska fortsätta att fylla sin roll i vår föränderliga nutid? Utmaningen ligger på två områden. 1. Hur agera i ett media- och informationsklimat som allt mer domineras av kort, snabb, ofta ytlig kommunikation baserad på nya former av kommunikation som t ex sociala medier, utan att förlora bredden och djupet i verksamheten? 2. Hur säkra en långsiktig finansiering i ett läge där de bidrag från Sida/Forum Syd som under 40 år säkrat basen för verksamheten nu minskar och kanske kan komma att försvinna helt? Den första utmaningen - att utveckla innehållet och formerna för verksamheten inger inga större skäl till oro. Tvärtom ser vi hur FUF under de senaste åren här har legat i absolut framkant. Med Biståndsdebatten, FUF-bladet, FUF-korrespondenterna å ena sidan och de fördjupade tematiska seminarierna å andra sidan har vi täckt hela spektret. Den andra utmaningen är mer bekymmersam. De bidrag FUF får från Sida/Forum Syd har de senaste fyra åren minskat, från kr för år 2009 till kr för år 2013, samtidigt som verksamheten expanderat kraftigt. Detta har kunnat ske tack vare en engagerad styrelse, aktiva och kreativa studenter, men kanske framför allt tack vare FUF:s fantastiska kansli. Att denna lilla arbetsstyrka klarar att hantera denna arbetsintensiva verksamhet är inget mirakel, utan frukten av ett obändigt och starkt engagemang för verksamheten, kreativitet, uthållighet och en social kompetens utöver det vanliga. I verksamhetsberättelsen kan vi läsa om hur verksamheten expanderat under året. Jag vill ändå här särskilt peka på hur kansliet förbättrar de administrativa systemen så att de mer effektivt kan tjäna den växande verksamheten. En ny hantering av medlemsregistret har gjort det lättare att följa upp vilka som är medlemmar och se till att de betalar den årliga avgiften. Just nu testas ett nytt bokföringssystem som, om det fungerar, kan bli både billigare och effektivare än den tjänst vi tidigare köpt utifrån. Den allmänna uppstramningen bekräftas av den auktoriserade revisorn som i år konstaterade att revisionen gick mycket smidigare än tidigare år. Men vi närmar oss nu en gräns för hur långt vi kan nå med de ekonomiska förutsättningarna vi ser idag. Risken att bidragen från Sida/Forum Syd fortsätter att minska eller kanske försvinna helt är överhängande. Utan bidrag från andra håll blir det inte bara omöjligt att utveckla verksamheten i takt med tiden, det kan också bli svårt att driva den på nuvarande nivå. I det korta perspektivet arbetar kansliet och styrelsen med att säkra en finansiering av Biståndsdebatten genom bidrag från andra intresserade organisationer. Samtal har inletts med Sida om finansiering av praktikantverksamheten från den budgetpost för resursbasutveckling som Sida disponerar. Positivt utfall på dessa båda områden löser inte problemet med att säkra finansieringen av FUF på längre sikt. Nya fönster måste öppnas. Styrelsen kommer att fortsatt arbeta med detta. Samtidigt vill vi här rikta en vädjan till alla FUF:s medlemmar att tillsammans med styrelsen verka för att säkra en lysande framtid för FUF. Eivor Halkjaer Ordf. 6

7 VERKSAMHET INLEDNING 2012 firade FUF 40 år som informationsspridare! Under dessa 40 år har mycket hänt och mycket förändrats. På jubileet den 23 oktober på Kägelbanan valde FUF att rikta blicken mot framtidens utvecklingsfrågor. Som alla FUF:s evenemang det senaste året var jubileet välbesökt och uppskattat. Totalt deltog fler än 2200 personer under året vid FUF:s 50 olika program, från stora seminarier till filmvisningar, workshops, studentmöten, fåtöljen-samtal, tidningsreleaser m.m. Detta är en väsentlig ökning jämfört med 2010, när knappt 1000 personer deltog i ett tjugotal aktiviteter, men även från 2011 när drygt 1760 personer nåddes av FUF:s aktiviteter. Parallellt med den traditionella verksamheten med större seminarier har studentverksamheten inom FUF fortsatt att expandera och utvecklas, under samlingsnamnet Peer Education Programme. En stor del av FUF:s verksamhet drivs idag av och för studenter och unga på väg ut i arbetslivet. Under året har framförallt utnyttjandet av sociala medier utvecklats och tagit flera stora kliv framåt. Bland annat har FUF:s hemsida rensats och omarbetats i väntan på en nylansering under Biståndsdebatten.se har vuxit i både omfattning, räckvidd och funktionalitet och finns sedan tidigare både på Facebook och Twitter. FUF har en ny Facebook-sida och öppnade under året Den stora nyheten är dock lanseringen av fufkorrespondenterna.com. Alla dessa nya satsningar har givit resultat i form av till exempel ökat antal besökare och läsare. Här kommer några exempel: Hemsidan besöktes av nära unika besökare under personer gillar FUF:s nya Facebook-sida och FUF hade vid årsskiftet hunnit få 180 följare på Twitter. Fufkorrespondenterna.com hade views under sitt lanseringsår. Biståndsdebatten.se besöktes av över unika besökare, följs av 1392 personer på Twitter och gillas av 835 personer på Facebook. Dessa 835 personer har gemensamt vänner som indirekt får möjlighet att se vad som händer på Biståndsdebatten.se 2. FUF:S VERKSAMHETSGRENAR FUF:s arbete under året har styrts av en delad ambition - att verka som ett oberoende forum och att bistå unga vuxna att ta sig in på arbetsmarknaden. 2.1 SEMINARIEVERKSAMHETEN En central del i FUF:s strävan att vara ett oberoende forum för information och debatt om utvecklingsfrågor är den traditionella seminarieverksamheten som under året vuxit ytterligare. De arrangerade seminarierna kan delas upp i tre varianter; de studentarrangerade fåtöljerna, samarrangemang administrerade av FUF:s kansli samt seminarier där styrelsemedlemmar och/eller kanslipersonal har deltagit som moderatorer, föredragshållare eller paneldeltagare. Dessa har också samarrangerats med andra eller arrangerats av enbart FUF. Publiken vid de flesta av FUF:s seminarier är blandad och består av FUFmedlemmar och andra med lång erfarenhet av biståndsbranschen såväl 7

8 som nyfikna studenter på universitetsnivå. Några exempel på arrangemang värda att nämna är den lyckade seminarieserien om resultatstyrning i biståndet som lockade många besökare samt utfrågningen av biståndsminister Gunilla Carlsson i samband med att budgetpropositionen släpptes vilken gav ringar på vattnet t.ex. i form av en artikel i Svenska Dagbladet. Antal deltagare Fåtöljer: Kina i världen Börje Ljunggren (22) What went wrong with Africa Anders Östman (25) Business for Development- Maria Stridsman (30) Skogen- som mål eller medel i biståndet- Thorsten Celander (21) Trendspaning- det svenska biståndets framtid- Bertil Odén (20) Vad hände med mikrolånen?- Johanna Värlander (22) Hur hållbar är den nya globala livsmedelsordningen?- Ulf Jonsson (14) From Climate Crisis to Climate Justice- Shailja Patel (14) Samarrangerade seminarier: Resultatet av resultaten - erfarenheter av att styra mot resultat inom utvecklingssamarbetet (96) 50 år av svenskt bistånd till Laos, Vietnam och Sri Lanka- vad blev resultatet? (70) Är slumområden världens framtid? (28) En tyst revolution- Hur kan sociala trygghetssystem bidra till att utrota fattigdomen? (52) 50 år av bistånd - Resultat och utmaningar för tillväxt och demokrati (70) Biståndet som försvann- kulturbiståndet som det var, som det är och som det borde vara (45) A Sane Globalization (135) På kollisionskurs med historian- en ny syn på Vietnamkriget (80) Filmvisning Tillbaka till jorden (15) Democracy and Development (25) Filmvisning How to start a revolution (70) HUR ska det svenska biståndet utvärderas? (91) Filmvisning Marx reloaded (35) Seminarier vid vilka styrelse/kansli deltagit (arrangerade av FUF eller samarrangerade): Vilka vägar finns till utvecklingsjobben? (200) Filmvisning- The Trouble With Pirates (21) Nystart för Sveriges politik för global utveckling (73) Vart är biståndet på väg? (120) Presentation av budgetpropositionen med Gunilla Carlsson (50) Näringslivssatsningar i postkonfliktländer (45) Lunchföreläsning om biståndsdebatten på Kooperation utan gränser (38) En kväll för framtidens utvecklingsfrågor- FUF 40 år! (180) Hotat bistånd? (128) Resultat trots risk? Arb. med res.styrning och riskhant. i korruptions- och konfliktsituationer (100) Jobba i biståndsbranschen? (35) FUF har också haft ett antal övriga aktiviteter: Kickoff för studentgrupperna VT -12 (35) FUF-bladsrelease med studenterna (4) Development days arbetsmarknadsdag på Södertörns högskola (-) Årsmöte med presentation av verksamheten (30) Arbetsmarknadsdag socialantropologiska institutionen Stockholms universitet (-) 8

9 Arbetsmarknadsmingel Uppsala universitet (-) Kompetensutveckling FUF-bladsredaktionen (7) Kompetensutveckling Seminariegruppen (5) Kickoff för studentgrupperna HT- 12 (45) Go Global- Arbetsmarknadsdag KTH (-) UI:s utrikesdag (5) Studiebesök Sida-JMDS (9) Arbetsmarknadsdag Försvarshögskolan (-) Arbetsmarknadsdag Stockholms universitet (-) Utrikespolitiska dagen Stockholms universitet (-) Schysst jul (-) Studiebesök Swedwatch (5) Avslutning studentgrupperna och styrelsen (17) 2.2 STUDENTGRUPPERNA Studenternas engagemang är centralt för FUF:s verksamhet inom de båda fokusområdena verka för ett oberoende forum och bistå unga vuxna att ta sig in på arbetsmarknaden. 86 studenter har varit knutna till verksamheten genom FUF:s olika arbetsgrupper, varav många i flera terminer i rad och/eller i flera grupper FUF-bladet Webb-tidningen FUF-bladet drivs av en redaktion bestående av aktiva studentmedlemmar. De väljer själva vilka ämnen som ska tas upp i tidningen och arbetar ofta utifrån ett tema. Teman under året var dolda konflikter, jordbruk, population och biståndet 50 år. Studenterna får möjlighet att fördjupa sig i, och belysa, ämnen som de tycker är viktiga och intressanta och får också en möjlighet att öva upp sina journalistiska färdigheter. Tidningen innehåller allt från reportage och intervjuer till krönikor och nyhetsartiklar. Redaktionen erbjuds också möjlighet till viss kompetensutveckling, i år en snabbkurs i journalistiskt skrivande, samt möjligheten att delta vid studiebesök. Kansliet kallar till möten, bestämmer deadlines, sammanställer och redigerar den slutgiltiga tidningen, men påverkar utöver detta inte redaktionens val av ämnen eller arbete. Fyra nummer av bladet släpptes under året (läs dem på Rekordmånga studenter visade intresse för att delta i gruppen och redaktionen fick under höstterminen delas upp i två redaktioner för att kansliet skulle kunna hantera gruppen och antalet texter. 14 studenter har varit aktiva i gruppen under året, de flesta både under våren och hösten. FUF-bladet nådde FUF:s ca 750 medlemmar, samarbetspartners och kontaktpersoner och var tillgängligt på FUF:s hemsida som besöktes av i genomsnitt ca 1750 unika besökare per månad Radio-gruppen FUF-radion startades 2011 av en aktiv student med det primära syftet att ge bredare spridning åt FUF:s aktiviteter och evenemang och att ge unga vuxna ytterligare verktyg att informera om globala utvecklingsfrågor. FUF äger inspelningsutrustning och har under året erbjudit studenter möjligheten att göra radio från FUF-arrangemang eller utifrån egna intressen. Intresset har varit svalt, men två inspelningar har 9

10 gjorts varav ett, som spelades in under 40-årsjubileet, hunnit redigeras och publiceras. Reportagen går att lyssna på Fufkorrespondenterna.com I februari kom FUF:s nya webbtidning FUF i Världen ut för första gången. I samband med detta hade även bloggen fufkorrespondenterna.com premiär. Varje år reser hundratals unga svenskar ut i världen för att arbeta, göra praktik, skriva uppsatser eller jobba som volontärer. Deras insikter, analyser och kunskaper kan aldrig nog tas till vara och därför har FUF skapat bloggen och webb-tidningen så att människor på ett lätt sätt ska kunna dela med sig av erfarenheter och upplevelser och berätta om de frågor som ligger dem närmast hjärtat. Fufkorrespondenterna.com är FUF:s satsning på att låta unga människor göra sina röster hörda och dela med sig av sina erfarenheter. Genom webbtidningen och bloggen vill FUF bredda svensk utrikesrapportering och fördjupa debatten, samt ge läsarna en unik inblick i aktuella händelser runt om i världen. De kompetenta FUF-korrarna befinner sig ofta långt ifrån klassiska korrespondentmetropoler och riktar strålkastarna mot mediebrusets bortglömda utvecklingsfrågor. De nyanserar svensk utrikesrapportering och fördjupar perspektiven. Läsarna får en unik inblick rakt in i verkligheten på platser runt hela jorden. Som läsare kan man också göra sin röst hörd och ta del i debatten genom att kommentera inläggen på bloggen. FUF-korrespondenternas texter sammanställs i digital form och utges sex gånger per år i webbtidningen FUF i Världen. Satsningen på FUF-korrespondenterna har på kort tid blivit en succé och under året skrev 42 korrespondenter 116 artiklar/blogginlägg. Bloggen fufkorrespondenterna.com besöktes av besökare under Filmgruppen FUF:s filmgrupp är tänkt att planera och genomföra filmvisningar med efterföljande debatter. Under året har 2 studenter visat en film i Stockholm. En lokal grupp i Växjö, en så kallad Pop Up-FUF, bestående av två personer har planerat men vid årsskiftet ännu inte genomför en film- och diskussionsserie på tio gymnasieskolor. I avsaknad av ett hållbart engagemang för filmgruppen har dokumentärfilm istället introducerats som ett inslag i annan verksamhet och genom andra typer av samarbeten. FUF startade bland annat ett lyckat samarbete med Cinema Politica och arrangerade under året totalt fyra filmvisningar Projektgruppen Projektgruppen skapades för att ge möjligheter för studenter att med stöd från kansliet, styrelsen och föreningens nätverk genomföra egna projekt. Idén har dock ännu inte tagit riktig fart. Möjligheten att antingen bygga vidare på det tidigare studentdrivna projektet Use your right to act eller att starta egna projekt har presenterats och flera studenter har till en början nappat, men det har inte utkristalliserats någon grupp eller långsiktigt projekt. Under våren uppstod en ny och mer tillfällig projektgrupp bestående av tre gymnasiestudenter som under ett tidsbegränsat projekt, med stöd av FUF:s personal, planerade och genomförde ett uppskattat seminarium om urban fattigdom Seminariegruppen Seminariegruppen har till uppgift att planera och genomföra fåtöljen-samtal. Studenterna väljer teman på fåtöljerna och bjuder in de medverkande. Gruppen har under 2012 bestått av totalt 10 aktiva studenter 10

11 som arrangerat 8 fåtöljensamtal vilka besöktes av knappt 170 personer. Fåtöljerna blir alltmer välbesökta och intresset för att delta i seminariegruppen är konstant högt. FUF erbjöd studenterna ett kompetensutvecklingstillfälle i form av en kurs i PR samt möjlighet att delta på studiebesök på Sida och Swedwatch Biståndsdebattsgruppen Biståndsdebattsgruppen har assisterat hemsidans projektledare med att uppdatera sajtens innehåll (kalendern och debattartiklar), och att samla information om sajtens målgrupp. Gruppen fick kompetensutveckling i form av deltagande och bevakning av MR-dagarna i Göteborg och genomförde också ett studiebesök på Swedwatch. De studenter som varit engagerade i flera terminer får en arbetsledande roll. Gruppen har under året bestått av 12 aktiva studenter, en stor ökning från 2011 års 3 aktiva studenter. 2.3 BISTÅNDSDEBATTEN.SE Webbportalen Biståndsdebatten.se syfte är att på ett strukturerat sätt spegla opinionsbildande debatt som berör Sveriges utvecklingssamarbete och så ringa in meningsmotsättningar och belysa sakfrågor ur flera perspektiv. En bekräftelse på att denna ambition uppfylls är att portalen under året vuxit och intar en allt viktigare roll inom den svenska biståndsdebatten. Sidan har bland annat: bidragit med ett forskarperspektiv på den biståndspolitiska diskussionen. bidragit med ett tjänstemannaperspektiv på den biståndspolitiska diskussionen genom att publicera texter som tidigare endast publicerats internt på Sida. bidragit med ett sakkunnigt perspektiv i den biståndspolitiska diskussionen genom att publicera artiklar skrivna av personer som jobbat med de diskuterade frågorna. bidragit med en uttömmande argumentsutväxling i diskussionen om handelspolitik och utveckling. bidragit till att komplettera debatten med äldre dokument som tidigare inte funnits i digitalt format Att biståndsdebatten.se blir ett alltmer eftertraktat verktyg märks exempelvis genom att journalister, studenter och lärare tar kontakt med Biståndsdebatten.se för att få information och länka till sidan, att sidan och dess syfte omnämns och uppmärksammas i svenska tidningar samt använts som underlag för uppsatser på universitetsnivå. Biståndsdebatten hade under 2012 i snitt ca 1200 besök per månad (att jämföra med ca 700 per månad under 2011) Biståndsdebatten.se spridningskrets växer. Från maj 2012 har antalet följare i social media ökat från ca 1300 till ca 2400 i slutet av året. FUF:s projektledare har föreläst om debatten på seminarium i Almedalen och i andra sammanhang i Stockholm. 2.4 PRAKTIKFÖRMEDLING Antalet förmedlade praktiker ökade från 28 praktikplatser 2011 till 38 stycken Framförallt har Sidas avdelningar och enheter i ökad omfattning använt sig av FUF:s praktikantförmedling. 11

12 3. SAMVERKAN MED ANDRA AKTÖRER FUF har under året samarbetat med bland andra Riksbankens jubileumsfond, Development day Södertörns högskola, Omvärlden, Socialantropologiska institutionen vid Stockholms universitet, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala, Kommittén för Laos, Vietnam och Kambodja, ABF Stockholm, CONCORD Sverige, Svenska kyrkan, Arbetsgruppen pensionärer utan gränser, Nordiska Afrikainstitutet, Diakonia, SILC, Mp, KTH, MR-fonden, Liberia Dujar Association, UD, UI, Riksteatern, Tranås resebyrå, SIPU international, SPM Consultants, Försvarshögskolan, Utrikespolitiska dagen Stockholms universitet, Kooperation utan gränser, MR-dagarna, Forum Syd, IDEA International, Cinema Politica, Right Livelihood Foundation, LO-TCO, Center for Sustainable Development, SALW, Kvinna till kvinna, World Children's prize foundation, UNHCR, Swedwatch samt ett tiotal avdelningar/enheter på Sida. 4. ADMINISTRATION FUF har under året haft en heltidsanställd kanslichef, en deltidsanställd (30%) studentsamordnare, en ideellt arbetande person som skött delar av ekonomiadministrationen samt en resurs i form av en FAS 3- deltagare. Den största delen av kansliets arbete ägnas åt samordningen av studentgrupperna, organiserandet av seminarier, praktikförmedlingen och andra aktiviteter. Arbetet med biståndsdebatten.se sker i nära anslutning till kansliet, med en deltidsanställd (30 % jan-april 2012, därefter 75%) projektledare. 5. FINANSIERING FUF:s verksamhet har under året finansierats av ett bidrag från Forum Syd på kr (FUF tilldelades för projekttiden totalt kr). FUF fick också i slutet av året ett tillskott på kr från Forum Syd (pengar från informationsbidraget som andra organisationer inte hade kunnat göra av med). Dessa intäkter användes främst till att täcka upp de extra lönekostnader som uppstod när projektledaren för bistånddebatten.se gick upp i arbetstid. Föreningen har haft intäkter i form av medlemsavgifter ( kr) samt praktikförmedlings-, hyres-, annons- och övriga intäkter om kronor. Av detta utgör kronor intäkter som ska finansiera biståndsdebatten.se under Den största utgiftsposten är löner ( kr). För specificerade inkomster och utgifter se Bokslut och Ekonomisk rapport. 6. RESULTAT Sammanfattningsvis presenteras här ytterligare några resultat från 2012 och kommentarer från utvärderingar av FUF:s verksamhet. Studentgrupperna tillfrågades i en baseline-undersökning om hur utgångssituationen såg ut för dem innan de gick med i någon av FUF:s studentgrupper. Utvärderingarna, som görs terminsvis, visar bland annat följande: vid baseline talade 8% aldrig med andra om globala utvecklingsfrågor och ingen (0%) gjorde det varje dag. Vid utvärderingen var det ingen (0%) som aldrig talade om globala utvecklingsfrågor och 23% som gjorde det varje dag. Kommentarer som: Det (engagemanget i FUF) har lett till ökad kunskap och mer säkerhet när jag diskuterar med andra, Har fått både breddad och fördjupad kunskap av mitt 12

13 engagemang i FUF, särskilt när det gäller den aktuella debatten och Tack för ett mycket inspirerande möte. Möjligheten att få jobba med utvecklingsfrågor kändes helt plötsligt inte längre som en utopi efter att ha träffat er! visar på både ökad kunskap, ökat engagemang och uppskattning för projektet hos studenter som deltagit i FUF:s studentgrupper. Vidare visar utvärderingarna som FUF gjort bland de aktiva studenterna att 100 % känner att de i viss grad, i hög grad eller mycket hög grad får utlopp för sitt engagemang i globala frågor genom sitt arbete i FUF. I baseline-undersökningen angav 19 % att de inte alls fick utlopp för sitt engagemang i globala frågor innan de gick med i FUF. I samma baseline angav 54 % att de aldrig arrangerat seminarier/visat film/drivit projekt/gjort radio etc innan dom gick med i FUF, medan 100 % i utvärderingen känner att de genom FUF i viss grad eller i hög grad fått praktisk erfarenhet av informationsarbete om utvecklingsfrågor (genom seminarier/film/radio/webb etc). FUF-studenterna som engagerat sig i driften av Biståndsdebatten.se har fått ett större intresse för, och medvetenhet om, biståndspolitik och de diskuterade frågorna. Av besöksstatistiken och informationen tillgänglig på Facebook och Twitter att döma, har Biståndsdebatten.se bidragit till journalisters och studenters ökade kunskap om svensk biståndspolitik, om miljöerna den verkar i och om de meningsmotsättningar som präglar politikområdet. En handfull journalister, som under projektperioden hört av sig på eget initiativ, har fått fördjupade kunskaper om bakomliggande anledningar till och meningsmotsättningar om svältkatastrofen i Östafrika 2012, om medialt "osynliga" partipolitiska meningsmotsättningar inom det svenska utvecklingssamarbetet, om utvärderingsmyndigheten Sadev:s uppdrag och nedläggning m.m. Som en följd av de fördjupade kunskaperna har journalisterna i sina reportage intervjuat personer och belyst faktorer som vanligtvis inte får medial uppmärksamhet. Studenterna, som befinner sig i slutskedet av sina universitets- eller högskoleutbildningar, har uppgivit att erfarenheterna från Biståndsdebatten.se har påverkat deras funderingar om framtida yrkesval. En del tycks ha blivit mer politiskt aktiva på Facebook. De har börjat arbeta mer självständigt och är mer kritiska till vad som skrivs i dags- och kvällspress. En student som är ideellt engagerad i driften av Biståndsdebatten.se uttrycker sig också så här efter att ha lärt sig om svenskt CSR-arbete under ett studiebesök på Swedwatch: "Då jag går på ett masterprogram just nu funderar jag ständigt på uppslag för en masteruppsats och uppskattar att få möjligheten att komma i kontakt med en organisation som Swedwatch vilket ger inspiration och nya idéer för möjliga uppsatsämnen." Biståndsdebatten.se:s studenter refererar till sitt ideella engagemang i driften av sajten i sina CV:n, och får efter avslutad termin ett intyg på engagemanget. Biståndsdebatten.se används som referens i studenternas praktik- och arbetssökande. Studenterna uppvisar i regel ett mer kritiskt och granskade förhållningssätt till skenbart vederhäftiga påståenden i slutet av terminen än i början. Av de FUF-studenter som har fått möjlighet att göra praktik menar 96 % att de mycket eller till viss del ökat sina kunskaper om utvecklingsfrågor. Lika många anger att de under sin praktik har fått mycket eller viss erfarenhet av att praktiskt arbeta med utvecklingsfrågor. Kommentarer som Jag upplever att jag är mer säker när jag diskuterar biståndspolitik med andra människor (som kanske inte tycker att biståndspolitik är något att ha), och att 79 % uppger att de fått kunskaper och erfarenheter från sina praktikplatser som de delat med andra utanför praktikplatsen, tyder på att kunskapen har ökat hos målgrupperna och också spridits. 67 % tror att de kommer att ha stor nytta av erfarenheterna från praktiken och 96 % har fått några eller många kontakter som kan komma till användning i det fortsatta yrkeslivet. För 33 % av de svarande ledde även praktiken till någon form av anställning/annat avlönat uppdrag vid organisationen. Vid fyra av de största seminarierna som FUF genomfört under projekttiden angav mellan 88,6%, - 95,6% av deltagarna att de kände sig klokare eller mindre okunniga efter seminariet. Vid de två senaste av dessa 13

14 seminarier (när nya och fler utvärderingsfrågor ställdes) svarade 85,7% respektive 95,5% att de i sitt arbete/studier/annat kommer att ha nytta av den inhämtade kunskapen. 93,8% ansåg vid det senaste seminariet att det var ett värdefullt informations- och diskussionstillfälle. Kommentarer från seminariebesökare tyder också på att projektet uppnått målet om fördjupad kunskap: Otroligt bra seminarium, viktiga och kunniga talare. Lärde mig mycket saker som går att tillämpa, TACK för intressant seminarium med så många olika perspektiv!!, Mycket intressant om svår/komplex fråga, Mer sånt här, bra med möten mellan forskare, politiker och praktiker, Intressant och väl regisserat seminarium med mycket substans och utrymme för fortsatt forskning/utredning/ debatt., Som student som insamlade information till C-uppsats var detta seminarium mycket givande!..., Informationen på seminariet förstärkte vad jag redan visste, så jag kommer inte att agera annorlunda nu, bara mer informerat. En positiv effekt är att alla projektaktiviteterna har fått mycket större spridning/omfattning än planerat då efterfrågan på verksamheten har varit större än förväntat och alla studentgrupperna växt. Fler studenter än planerat har fått ökad kunskap och kapacitet att agera vidareinformatörer och projektet har blivit mer dynamiskt än tänkt. Biståndsdebatten.se har uppfattats som ett så relevant forum att Sida och andra valt att medverkat i en ansats att samla inscannade dokument från biståndspolitikens begynnelse och framåt på webbsidan, för att så göra dem tillgängliga för en bredare allmänhet. Biståndsdebatten.se kan därmed erbjuda en mer heltäckande bild både i omfång och tid om kunskap, erfarenheter och meningsmotsättningar som 50 år av utvecklingssamarbete fört med sig. 14

Föreningen för Utvecklingsfrågor. Verksamhetsberättelse 2011

Föreningen för Utvecklingsfrågor. Verksamhetsberättelse 2011 Föreningen för Utvecklingsfrågor Verksamhetsberättelse 2011 1 FUF Är: Partipolitiskt och religiöst obunden. Bildades 1972 Syfte Metod: Medlemmar Styrelse Finansiering Aktiviteter Årligt Pris informera

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper i världens bästa förening! Våren 2012 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen FUF-radion Vem

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

1. FUF... 3 Syfte... 3 Strategi... 3 Verksamhetsgrenar Fokus Tematiska prioriteringar... 4 Verksamhet... 5

1. FUF... 3 Syfte... 3 Strategi... 3 Verksamhetsgrenar Fokus Tematiska prioriteringar... 4 Verksamhet... 5 Verksamhetsplan 2016 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FUF... 3 Syfte... 3 Strategi... 3 Verksamhetsgrenar... 3 2. Fokus 2016... 4 Tematiska prioriteringar... 4 Verksamhet... 5 3. Projekt och finansiering... 6

Läs mer

FUF 3 STYRELSE OCH KANSLI 2013 4 ORDFÖRANDEN HAR ORDET 6 VERKSAMHET 2013 7

FUF 3 STYRELSE OCH KANSLI 2013 4 ORDFÖRANDEN HAR ORDET 6 VERKSAMHET 2013 7 Verksamhetsberättelse 2013 1 FUF 3 STYRELSE OCH KANSLI 2013 4 ORDFÖRANDEN HAR ORDET 6 VERKSAMHET 2013 7 1. INLEDNING 7 2. FUF:s VERKSAMHETSGRENAR 7 2.1 SEMINARIEVERKSAMHETEN 7 2.2 STUDENTVERKSAMHETEN 9

Läs mer

FUF. Seminarier, debatter, master classes, tidning, dokumentärfilmklubb, bokpresentationer. Studentverksamhet. Praktikförmedling.

FUF. Seminarier, debatter, master classes, tidning, dokumentärfilmklubb, bokpresentationer. Studentverksamhet. Praktikförmedling. Verksamhet 2010 1 FUF Är: Partipolitiskt och religiöst obunden. Bildades 1972 Syfte : Metod: Medlemmar Styrelse Finansiering Aktiviteter Informera och fördjupa debatten om globala utvecklingsfrågor Dialog,

Läs mer

Seminariet tar avstamp i Europeiska temaåret för utvecklingssamarbete 2015 EYD2015.

Seminariet tar avstamp i Europeiska temaåret för utvecklingssamarbete 2015 EYD2015. PRESSMEDDELANDEFRÅNINTERCULT 2015&11&05 Europa Direkt Intercult bjuder in till Seminarium om Bistånd och migration om EU, Sverige och bistånd Fredag den 13 november kl 13.00-15.00 på Europahuset, Regeringsgatan

Läs mer

STYRELSE OCH KANSLI 2014... 4 ORDFÖRANDEN HAR ORDET... 6 VERKSAMHET 2014... 7. 2. FUF:s VERKSAMHETSGRENAR... 7 4. SAMVERKAN MED ANDRA AKTÖRER...

STYRELSE OCH KANSLI 2014... 4 ORDFÖRANDEN HAR ORDET... 6 VERKSAMHET 2014... 7. 2. FUF:s VERKSAMHETSGRENAR... 7 4. SAMVERKAN MED ANDRA AKTÖRER... Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehållsförteckning FUF... 3 STYRELSE OCH KANSLI 2014... 4 ORDFÖRANDEN HAR ORDET... 6 VERKSAMHET 2014... 7 1. INLEDNING... 7 2. FUF:s VERKSAMHETSGRENAR... 7 2.1 SEMINARIEVERKSAMHETEN...

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm.

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm. Hej IKFF: are! Ett nytt år är här och fredsarbetet går vidare. Med tanke på den katastrofala början på året (våra tankar går naturligtvis till alla civila offer för krig i världen bl a i Gaza och på Sri

Läs mer

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG 1 Handledning till Sök arrangörsbidrag inom Globala Västerbotten och SEE Västerbottens hållbarhetsvecka 1. INLEDNING Vad är SEE Västerbottens hållbarhetsvecka? SEE

Läs mer

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11 Kommittédirektiv Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd Dir. 2013:11 Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2013 Sammanfattning Regeringen inrättar en kommitté

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden

Läs mer

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Praktikrapport 2013-06- 05 Sofia Stoor 840327-0104 stoorsofia@gmail.com Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Kommunikationsavdelningen Kvalificerad yrkespraktik inom samhällsvetenskapliga

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap.

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap. Praktikrapport Louisa Flores Praktikplats Global Utmaning Birger Jarlsgatan 27 111 34 Stockholm Utbildning Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande

Läs mer

FUF... 3 STYRELSE OCH KANSLI 2015... 4 ORDFÖRANDEN HAR ORDET... 6 1. INLEDNING... 7. 2. FUF:s VERKSAMHETSGRENAR... 8

FUF... 3 STYRELSE OCH KANSLI 2015... 4 ORDFÖRANDEN HAR ORDET... 6 1. INLEDNING... 7. 2. FUF:s VERKSAMHETSGRENAR... 8 Verksamhetsberättelse 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FUF... 3 STYRELSE OCH KANSLI 2015... 4 ORDFÖRANDEN HAR ORDET... 6 1. INLEDNING... 7 2. FUF:s VERKSAMHETSGRENAR... 8 2.1 SEMINARIEVERKSAMHETEN... 8 2.1.1

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport Under projektet har vi lärt oss otroligt mycket och växt så det knakar. 2008 var året då ungradio blev stora. Men vi har busigheten kvar, och vår organisation drivs fullt ut

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i Mänskliga rättigheter 120 högskolepoäng. Master s Programme in Human Rights

Utbildningsplan för Masterprogram i Mänskliga rättigheter 120 högskolepoäng. Master s Programme in Human Rights Utbildningsplan för Masterprogram i Mänskliga rättigheter 120 Avancerad nivå Master s Programme in Human Rights Fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2014-06-05 1. Utbildningsprogrammets

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort :

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : Verksamhetsplan Skolmatsakademin 2016-2017 Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : 1. Vision & Strategi Skolmatsakademins vision är att på ett inspirerande sätt grundlägga sunda och hållbara

Läs mer

Entreprenörskap som utvecklar Afrika. Nu kan jag försörja mig själv och andra!

Entreprenörskap som utvecklar Afrika. Nu kan jag försörja mig själv och andra! Entreprenörskap som utvecklar Afrika Nu kan jag försörja mig själv och andra! Ungt entreprenörskap en väg ut ur fattigdom NavPartners engagerar sig i utveckling av företag och företagare i Afrika. Uppgiften

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Riksorganisationen Reacta Reacta är en ideell riksorganisation bestående av nästan 20 lokalföreningar, med totalt 2500 unga medlemmar. Reacta står upp för att varje barn och ung

Läs mer

Rudbeckianska gymnasiet, Västerås Goda exempel vt 2009. Global klass

Rudbeckianska gymnasiet, Västerås Goda exempel vt 2009. Global klass Global klass Arbetet med Global klass under tio år, där två andra gymnasieskolor i Västerås också är involverade, har inneburit ett systematiskt utvecklingsarbete vad gäller fältstudiemetodik och ämnesövergripande

Läs mer

Tillsammans är vi som starkast och därför har vi tagit fram ett kit som aktivister inom Latinamerikagrupperna kan använda i sitt arbete.

Tillsammans är vi som starkast och därför har vi tagit fram ett kit som aktivister inom Latinamerikagrupperna kan använda i sitt arbete. Medlemsveckan arrangeras två gånger per år och innebär att vi lyfter fram allt det fantastiska en får ut av att vara engagerad i Latinamerikagrupperna med syftet att värva fler medlemmar till föreningen

Läs mer

Animal Protection Network. Verksamhetsberättelse 2013

Animal Protection Network. Verksamhetsberättelse 2013 Animal Protection Network Verksamhetsberättelse 2013 Innehåll Inledning Ledning och samordning Arbetsområden Verksamhet Finansiering och medlemmar Årsmöte Slutord Inledning Animal Protection Network (APN)

Läs mer

En kraft för förändring

En kraft för förändring En kraft för förändring Varför finns det fortfarande människor som går hungriga? Det finns tillräckligt med odlingsbar jord i världen för att utrota hungern och tillräckligt med resurser för att uppfylla

Läs mer

Verksamhetplan för 2013 för CONCORD Sverige

Verksamhetplan för 2013 för CONCORD Sverige Verksamhetplan för 2013 för CONCORD Sverige 1. Inledning CONCORD Sveriges uppdrag är att inom ramen för EU:s utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik bedriva påverkans- och informationsarbete med fokus

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Praktikrapport Hungerprojektet

Praktikrapport Hungerprojektet Samira Rabit Utbildning: Statsvetsvetarprogrammet Mail: samira.rabit@gmail.com Praktikplats: Hungerprojektet Göteborg Besöksadress: c/o World Trade Center, Mässans gata 18, 412 51 Göteborg Postadress:

Läs mer

Praktikrapport. En analys av praktiken och dess förhållande till utbildningen

Praktikrapport. En analys av praktiken och dess förhållande till utbildningen HT 15 Praktikrapport En analys av praktiken och dess förhållande till utbildningen Linn Hultqvist Praktikplats: Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna, Slakthusplan 3, 121 62 Johanneshov, Sweden Inriktning:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Slutredovisning till RSAU 2012-10-01 ÖRESUNDSHUSET I ALMEDALEN 1-7 JULI 2012. Bakgrund

Slutredovisning till RSAU 2012-10-01 ÖRESUNDSHUSET I ALMEDALEN 1-7 JULI 2012. Bakgrund Slutredovisning till RSAU 2012-10-01 Britt-Inger Bårman strateg, regional utveckling ÖRESUNDSHUSET I ALMEDALEN 1-7 JULI 2012 Bakgrund Syftet med den gemensamma satsningen i Almedalen var att för tredje

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Praktikrapport Rädda Barnens Regionkontor Malmö Verksamhetsutvecklare

Praktikrapport Rädda Barnens Regionkontor Malmö Verksamhetsutvecklare Samhällsvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning HT2013 Caroline Engels Tidigare utbildning: Kandidat i Utvecklingsstudier med inriktning

Läs mer

Praktikrapport. Praktikplatsen. Praktikplats. Utbildningsbakgrund

Praktikrapport. Praktikplatsen. Praktikplats. Utbildningsbakgrund Göteborgs universitet Samhällsvetenskapliga fakulteten Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning VT 2011 Lena Widefjäll lenawidefjall@hotmail.com Praktikrapport Praktikplats FN:s livsmedels-

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för 2010/2011

Verksamhetsplan och budget för 2010/2011 Verksamhetsplan och budget för 2010/2011 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala ämnar under verksamhetsåret 2010/2011 fortsätta med föreningens stora och breda verksamhet. Föreningens positiva utveckling

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Innehåll. 1. Syfte Metod och urval Analys Reflektioner och rekommendationer Frågor och svar 3

Innehåll. 1. Syfte Metod och urval Analys Reflektioner och rekommendationer Frågor och svar 3 Innehåll 1. Syfte... 1 2. Metod och urval... 1 3. Analys... 1 3.1 ACT now for climate justice och kunskapshöjning 1 3.2 Aktivisternas övriga aktiviteter... 1 3.3 Aktivisternas engagemang... 2 3.3 Aktivisternas

Läs mer

Förslag på Verksamhetsplan 13/14

Förslag på Verksamhetsplan 13/14 Förslag på Verksamhetsplan 13/14 Styrelsen Styrelsen åläggs att i början av terminen ha ett gemensamt planeringsmöte inför verksamhetsåret. Motivering: Detta är ett bra sätt för de nya styrelsemedlemmarna

Läs mer

Vill du arbeta för kvinnor, fred och säkerhet?

Vill du arbeta för kvinnor, fred och säkerhet? Vill du arbeta för kvinnor, fred och säkerhet? Operation 1325 söker projektledare till Alla behöver veta, med fokus på webbaserad kommunikation, digital information, och offentligt arbete Föreningen Operation

Läs mer

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag.

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag. Expertgruppen för biståndsanalys 2015-12-16 Verksamhetsstrategi Detta dokument beskriver verksamhetsstrategin för Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). Strategin beskriver verksamhetens långsiktiga inriktning

Läs mer

Tack för året som gått!

Tack för året som gått! Ämne: Tack för i år - 2016! Från: "MOD - Mer organdonation" Datum: 2016-12-27 13:30 Till: Emma Dalman Tack för året som gått! Vi vill försöka summera

Läs mer

INTERNATIONELLA ORGANISATIONER

INTERNATIONELLA ORGANISATIONER LÄRARHANDLEDNING FRÅN UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET TEMA INTERNATIONELLA ORGANISATIONER Beställ mer material på vår hemsida eller via info@ui.se, Telefon: 08-511 768 05, Fax: 08-511 768 99 INTERNATIONELLA

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för RFSL Umeå verksamhetsåret 2014

Förslag till verksamhetsplan för RFSL Umeå verksamhetsåret 2014 Förslag till verksamhetsplan för RFSL Umeå verksamhetsåret 2014 rfsl umeå Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Extern verksamhet... 4 2.1 föreläsningar... 4 2.2 Marknadsföring... 4 2.3 Demonstrationer

Läs mer

Praktikrapport. ABC Aktiva insatser för människa och miljö

Praktikrapport. ABC Aktiva insatser för människa och miljö Praktikrapport ABC Aktiva insatser för människa och miljö Som praktikplats för hösten 2012 valde jag att ansöka om en plats på ABC aktiva insatser för människa och miljö. Då jag under mina tre senaste

Läs mer

Årsredovisning 2010. Latinamerikagrupperna

Årsredovisning 2010. Latinamerikagrupperna Årsredovisning 2010 Latinamerikagrupperna Org. Nr 802004-5681 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Redovisnings- och värderingsprinciper 7 Noter 8 Styrelsens underskrifter

Läs mer

Vikmanshyttan. Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. 780 011 kr

Vikmanshyttan. Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. 780 011 kr Vikmanshyttan Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. Foto: Berit Zöllner Projektägare: Hedemora Näringsliv AB Projektledare: Inger Wilstrand Kommun: Hedemora Dnr: 84 Jnr:

Läs mer

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015.

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. Konstnärsnämndens styrelse Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. 1. Bakgrund Internationalisering och globalisering är några av de viktigaste

Läs mer

Rambudget 2015-2016. förklaring och motivering av budgetposter. Intäkter 2015-2016. Organisationsbidrag MUCF totalt 2016 1 290 000 kr

Rambudget 2015-2016. förklaring och motivering av budgetposter. Intäkter 2015-2016. Organisationsbidrag MUCF totalt 2016 1 290 000 kr Rambudget 2015-2016 förklaring och motivering av budgetposter Intäkter 2015-2016 Organisationsbidrag MUCF totalt 2016 1 290 000 kr - Myndigheten för Ungdom och Civilsamhällsfrågor är vår största bidragsgivare.

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Anna Lindhs Minnesfond

Anna Lindhs Minnesfond Anna Lindhs Minnesfond Praktikrapport Omfattning: Handledare: Adress: 10 veckor heltid Charlotta Åsell, verksamhetsledare c/o Kulturhuset Box 164 14 103 27 Stockholm (ny adress sedan 12 jan 2009) Telefonnummer:

Läs mer

Långsiktigt kulturstrategiskt uppdrag för Nätverkstan från och med 2016!

Långsiktigt kulturstrategiskt uppdrag för Nätverkstan från och med 2016! 1 ( 6) Ansökan om! Långsiktigt kulturstrategiskt uppdrag för Nätverkstan från och med 2016! För några år sedan väcktes tanken av tjänstemän vid Västra Götalandsregionens kultursekretariat att Nätverkstan

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet En muntlig informerande presentation presenterar något eller illustrerar hur något fungerar. Huvudsyftet är alltid att informera, till skillnad från en argumenterande presentation där huvudsyftet är att

Läs mer

Expertgruppens verksamhetsstrategi

Expertgruppens verksamhetsstrategi EBA Expertgruppen för biståndsanalys 2013-11-06 Expertgruppens verksamhetsstrategi Detta dokument beskriver den strategi beträffande verksamheten som expertgruppen har valt för att utföra det givna uppdraget.

Läs mer

Stockholms Universitet Masterprogrammet i Statsvetenskap Praktikrapport Fackförbundet SKTF. Praktikrapport

Stockholms Universitet Masterprogrammet i Statsvetenskap Praktikrapport Fackförbundet SKTF. Praktikrapport Praktikrapport Praktik - Fackförbundet SKTF Omfattning: 2010-09-01-2011-01-21. 20 veckor (30 hp), heltid. Handledare: Besöks-/Postadress: Therese Svanström Andersson, Stabschef SKTF. 08-7896533 / 070-2983244

Läs mer

Utveckling i antal träffar på ordet korvfestivalen i Google under Q1

Utveckling i antal träffar på ordet korvfestivalen i Google under Q1 Hej! Här kommer en kort rapport om hur Korvfestivalen synts i digitala och sociala kanaler under första kvartalet samt fokus på i mars och själva festivalen. Korvfestivalens synlighet i Google under Q1

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

www.sida.se Svenskt bistånd och utvecklingssamarbete Så fungerar det

www.sida.se Svenskt bistånd och utvecklingssamarbete Så fungerar det www.sida.se Svenskt bistånd och utvecklingssamarbete Så fungerar det Vad är svenskt bistånd och utvecklingssamarbete? Sverige arbetar med både kortsiktigt humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete.

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 Sida 1 av 5 Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 1. Organisation UPS viktigaste mål under det kommande verksamhetsåret är att öka sammanhållningen i föreningen. Det kommer ske genom att arbeta aktivt

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer

Studiehandledning - Vems Europa

Studiehandledning - Vems Europa Studiehandledning - Vems Europa En studiesatsning om makt och rättvisa i Europa Varför får inte EU och Europa mer plats i den svenska debatten? Det har vi också undrat. Sverige är en del av Europa och

Läs mer

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete SAMMANFATTNING KFUK-KFUM bedriver internationellt utvecklingssamarbete med KFUK- och KFUM-partners runt om i världen. Det övergripande målet är att stärka KFUK- och KFUM-rörelsen globalt och inriktningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan 2017 Engagemang, nyfikenhet och tillsammans det är nyckeln till framgång! Huddinge fortsätter att växa i snabb takt. Huddinge är - och ska vara en utvecklingskommun som erbjuder ett rikt

Läs mer

Kvalificerad yrkespraktik med samhällsvetenskaplig inriktning, 30 hp Göteborgs universitet. Praktikrapport. Mikaela Lindström

Kvalificerad yrkespraktik med samhällsvetenskaplig inriktning, 30 hp Göteborgs universitet. Praktikrapport. Mikaela Lindström Kvalificerad yrkespraktik med samhällsvetenskaplig inriktning, 30 hp Göteborgs universitet Praktikrapport Mikaela Lindström mikaela.e.lindstrom@gmail.com Utbildning: Fristående kurser i utveckling och

Läs mer

GL BALA KOMMUNEN 2017

GL BALA KOMMUNEN 2017 GL BALA KOMMUNEN 2017 Vad är Globala Kommunen? Globala Kommunen är ett kommunikationsprojekt där kommuner, lokala organisationer och Sida samarbetar för att öka kunskapen om och intresset för en rättvis

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Praktikrapport ht 2011

Praktikrapport ht 2011 Praktikrapport ht 2011 Praktikant: Sanna Friberg Utbildning: Utvecklingsstudier E-mail: sannafriberg@hotmail.com Praktikplats: Individuell Människohjälp, lokalkontoret i Stockholm Adress: Västgötagränd

Läs mer

Nyheter om Pakistan och andra länder

Nyheter om Pakistan och andra länder Informationsresurser inför FN-rollspelet 2009 : Konflikten i Pakistan Allmän information om FN United Nations FN:s officiella hemsida http://www.un.org/en/ Svenska FN-förbundet Här finner du information

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Adelöv - LIVET PÅ LANDET

Adelöv - LIVET PÅ LANDET 2010-02-23 Projekt Adelöv - LIVET PÅ LANDET Projektägare Adelövs Framtidsgrupp Kontaktperson. Ingemar Karlsson, ordf Adelövs Framtidsgrupp Telefon 0140-730 30 Mobil 070-632 61 60 ingemarslantbruksredovisning@hotmail.com

Läs mer

Man ska börja med lust det är först då man sprider ringar på vattnet.

Man ska börja med lust det är först då man sprider ringar på vattnet. Man ska börja med lust det är först då man sprider ringar på vattnet. -Nik Märak, en av deltagarna på redovisningsträffen Inspirations- och redovisningsträff, Stockholm 2011-08-17 Text: Lina Olofsson Dagens

Läs mer

Manual för samtalsserie om integration. MIG Talks. Foto: Emelie Asplund/imagebank.sweden.se

Manual för samtalsserie om integration. MIG Talks. Foto: Emelie Asplund/imagebank.sweden.se Manual för samtalsserie om integration MIG Talks Foto: Emelie Asplund/imagebank.sweden.se MIG Talks Samtalsserie om migration och integration Migrationens betydelse och konsekvens i världen ökar och Sverige

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Volontärbarometern 2011

Volontärbarometern 2011 Volontärbarometern 2011 Volontärbyråns årliga undersökning om volontärer och vad de får ut av sitt engagemang Vanja Höglund Volontärbyrån 2011 Någon frågade Har vänner som volontärjobbat och sett till

Läs mer

Medlemsansökningar 2015

Medlemsansökningar 2015 Bilaga 4 Medlemsansökningar 2015 Organisationer som ansökt om medlemskap till årsmötet 2015 MyRight Immigranternas riksförbund Qandil Organisation for disabled in central regions Muslim Aid Sweden Bishozi

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ.

Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ. Svar på Enkät Länsstyrelseforum 2015 Genomförd april 2015 i Survey Xact Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ. Vad ansvarar du för vad gäller Rakel

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Masterprogrammet i Offentlig förvaltning

Masterprogrammet i Offentlig förvaltning GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Förvaltningshögskolan Utbildningsplan för Masterprogrammet i Offentlig förvaltning 120 högskolepoäng, avancerad nivå Master s Programme in

Läs mer

Spädbarnsfondens effektrapport 2013

Spädbarnsfondens effektrapport 2013 Spädbarnsfondens effektrapport 2013 Om Spädbarnsfonden Spädbarnsfondens är en ideell organisation som startades 1986 av familjer som förlorat ett litet barn. Idag har vi drygt 3000 medlemmar samt aktivitet

Läs mer

Arbetsområden med studerande ansvar, individuella eller i mindre grupper:

Arbetsområden med studerande ansvar, individuella eller i mindre grupper: Kursplan Globalkurs Östafrika 2013 2014 Kurstider: HT: 20130826 20131220 VT: 20140107 20140605 Översikt höstterminen 2013: Veckor:17 veckor V 35 36 V 37 43 V 44 (distans) V 45 51 Lägerdagar, introduktionsveckor

Läs mer

Kära förälder, kära värdfamilj

Kära förälder, kära värdfamilj Kära förälder, kära värdfamilj YFU tror att ett av de bästa sätten att lära känna en kultur, ett språk och ett annat land är genom att bo ett år hos en värdfamilj och att gå i landets skola. Under ett

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer