Föreningen för Utvecklingsfrågor. Verksamhetsberättelse 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen för Utvecklingsfrågor. Verksamhetsberättelse 2011"

Transkript

1 Föreningen för Utvecklingsfrågor Verksamhetsberättelse

2 FUF Är: Partipolitiskt och religiöst obunden. Bildades 1972 Syfte Metod: Medlemmar Styrelse Finansiering Aktiviteter Årligt Pris informera och skapa debatt om utvecklingsfrågor i ett globalt perspektiv, till stöd för ömsesidig förståelse och samarbete. Dialog, nätverkande och broar mellan generation och mellan representanter från olika politikområden. Ca 650, ca 67% kvinnor, 33 % män. Ca 53% studenter. Ideellt arbetande. Medlemsavgifter, bidrag från Forum Syd, intäkter från tjänsteförmedling och annonsering. FUF-bladet, FUF-korrespondenterna, FUF-radion, seminariegruppen, filmgruppen, projektgruppen, biståndsdebatten.se, praktikförmedling, externa seminarier och debatter. FUF-priset, för goda insatser inom utvecklingsarbete och bistånd, kan tilldelas enskilda, grupper eller organisationer Medlemsavgift/kalenderår Medlem: 200 kronor Studerande: 150 kronor Institutionell medlem: 1500 kronor Stödmedlem: 300 kronor Boplats Karlbergsvägen 66A, Stockholm Tel , Hemsida Plusgiro Bankgiro

3 STYRELSE OCH KANSLI 2011 Eivor Halkjaer (Ordförande) Eivor Halkjaer pensionerades från Sida 2009 där hon arbetat med bistånd till Latinamerika från 1980, under 90-talet som avdelningschef för Regionavdelningen för Latinamerika. Hon har varit ambassadör i Nicaragua, Cuba och Guatemala. Före 1980 var hon redaktör på Utrikespolitsika institutet och redaktör för Sidas tidskrift Rapport från Sida. Andrea Samosir Josephson (Kassör) Andrea studerar masterprogrammet i Development Studies vid Uppsala Universitet. Hon har studerat och praktiserat i Indonesien och genom Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte deltagit i Youth Partners for Development, ett biståndsprofilerat ungdomsutbyte mellan Sverige och Kambodja. Är sedan 2008 involverad i FUF: studentverksamhet där hon bland annat var med och lanserade studenternas egna tidskrift, FUF-bladet. Helena Bjuremalm är ledande ämnesföreträdare för demokratibistånd vid Sidas avdelning för tematiskt stöd. Börjar arbeta som chef för International IDEA:s demokrati- och utvecklingsprogram den 28 maj. Tidigare har hon arbetat som Sidas regionala demokrati- och MR-rådgivare för Östafrika med bas i Nairobi, hanterat Sidas demokrati- och MR-bistånd till Västafrika och arbetat som departementssekreterare vid UD med ansvar för humanitärt bistånd och bistånd till Afrikas Horn och Centralafrika. Helena har en fil kand i statsvetenskap från Uppsala Universitet, examen från dåvarande Journalisthögskolan och tillbringade ett år vid University of Massachusetts som Fulbrightstipendiat. Lennart Båge Lennart var chef för IFAD, FN-systemets utvecklingsbank för investeringar i jordbruk och landsbygdsutveckling samt medlem av FN-systemets ledningsgrupp under generalsekreterarens ordförandeskap. Var ordf. i FN-systemets högnivåkommitté för program och policykoordinering. Han var varit chef för det multilaterala biståndet på UD. Han har sedan 1970-talet arbetat på SAREC, Sida och UD med bl.a. biståndsfrågor, internationella finansieringsförhandlingar, forskningsstöd samt reform- och governancefrågor. Karin Caspani Karin jobbar på LSU Sveriges ungdomsorganisationer. Hon har en kandidatexamen i Beteendevetenskap och en masterexamen i Socialantropologi från Stockholms Universitet. Har gjort en MFS med inriktning på migration och mänskliga rättigheter som en del av mastern. Karin har gjort praktik i Sydafrika med fokus på Community Based Organisations. Aktiv i FUF:s studentverksamhet sedan Är också en av tre projektledare för Use Your Right To Act!. Caroline Daly Caroline jobbar som projektledare på KFUM Sverige med projektet Engagemangsguider som arbetar med ungt engagemang inom det civila samhället. Caroline har sedan tidigare en dubbel kandidatexamen i Socialantropologi och Internationella Relationer från Stockholms Universitet. Aktiv i FUF:s studerandeverksamhet sedan 2008 och har främst arbetat med seminarieverksamheten. Har sedan tidigare även erfarenhet av arbete med FN resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Är en av tre grundare och projektledare för Use Your Right To Act! ett internetbaserat utbytesprojekt mellan svenska och ugandiska ungdomar rörande Millenniemålen. Brinner för ungas inflytande och deltagande i internationellt utvecklingssamarbete, konst som verktyg i utvecklingssamarbete, jämställdhet och kvinnors rättigheter. Noak Löfgren har studerat Sociologi, Nationalekonomi och Internationella relationer vid Stockholms Universitet. Deltidsanställd som projektledare på FUF för att driva Biståndsdebatten.se inom ramen för FUFs studentverksamhet. Jobbar även som konsult med kommunikations- och opinionsbildningsfrågor med fokus på bistånd. Tomaj Keyvani Examen i Mellanösternstudier vid Uppsala Universitet. Har arbetat både i Sverige och utomlands med frågor som rör säkerhetspolitik och utveckling gällande Mellanöstern och Centralasien. Arbetar nu som koordinatör för kulturföreningen Farhang. Intresse för frågor om kulturella aktörers roll i utvecklingsarbetet både nationellt och internationellt. 3

4 Caroline Matsson (Vice Ordförande) Examen som journalist vid Uppsala Universitet, verksam vid Föreningen Ordfront som projektledare för Mänskliga Rättighetsdagarna. Tidigare verksam som bland annat bokklubbsredaktör och marknadsförare på Ordfront förlag, projektledare på GlobalFOCUS, programansvarig för Utrikespolitiska föreningen i Uppsala (UF Uppsala) och redaktör för UF Uppsalas tidning Uttryck. Tidigare studier i litteraturvetenskap, idéhistoria, statskunskap och kvinnohistoria. Ida Wistbacka Ida har en magisterexamen i statsvetenskap från Göteborgs Universitet. Arbetat på Amnesty International i sju år som samordnare och projektledare. Startat upp ett partnerskap mellan svenska Amnesty och Amnesty i Sierra Leone samt arbetat med organisationsutveckling i Lettland och Slovenien. Projektledare för Amnestys kampanj inför riksdagsvalet Arbetar nu på Plan Sverige som Samordnare Opinionsbildning. Även deltagit i Forum Syds ungdomsutbyte till Zimbabwe sommaren Lennart Wohlgemuth Professor i Afrikakunskap med speciell inriktning på svensk och europeisk biståndspolitik vid Centrum för Afrikastudier, Göteborgs Universitet. Tidigare arbetat som direktör för Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala och i 28 år på Sida, sju år som chef för sektoravdelningen och sju år som chef för undervisningsbyrån. Ledamot i ECDPMs och NUFUs styrelser. Kansli 2011 FUF:s kansli sköter administration kring ansökningar, mötesverksamhet, praktikförmedling, administration av portalen samt och handleder ett 25-tal studenter som drivit fem olika projekt. På kansliet arbetade under 2011 Klara Grenhagen som heltidsanställd kanslichef mellan januari-oktober. Därefter togs tjänsten över av Ylva Christiansson. Andrea Samosir Josephson har sedan augusti arbetat 25-30% framförallt som studentsamordnare. Noak Löfgren har under hela 2011 arbetat ca 30% som projektledare för biståndsdebatten.se. Studenterna Johanna Bergsten och Malin Fagerberg Wikström har under kortare perioder under 2011 förstärkt kansliet. 4

5 Ordföranden har ordet Skulle jag behöva sammanfatta FUF året 2011 med ett par ord skulle jag säga det var ett bra år! Planer som lagts för året har med mycket små avvikelser genomförts. Inom flera områden har det gjorts mer än vad som planerat. Totalt har vi nått mer än 1850 personer med våra arrangemang, nästan en fördubbling jämfört med året innan.. Det har varit möjligt därför att de mötesplatser som erbjudits varit fler. Den s k fåtöljen - presentationer och samtal i ett mindre format, har blivit känt som ett attraktivt komplement till den mer traditionella seminarieformen med dess begränsningar vad gäller kommunikation kring det aktuella temat. Antalet besökare på FUFs hemsida har ökat och uppgår nu till över 1600 per månad. Biståndsdebatten.se har definitivt etablerat sig som ett centralt forum för debatt om utvecklingsfrågor och bistånd. Ett arrangemang som det stora seminariet om resultatstyrning i biståndet bidrog till att befästa FUFs status som central arena för samtal och diskussion kring biståndsfrågor. Allt oftare hör vi att oj, vad FUF har blivit synligt och aktivt. Och allt oftare får vi förfrågningar från andra organisationer om samarbete kring olika typer av arrangemang. FUFs kontaktlista är en resurs som efterfrågas. Det anmärkningsvärda är att denna expansion har kunnat ske trots att bidraget från Forum Syd minskade med kronor och med ett begränsat uttag av medel från FUFs egna kapital.( Se Ekonomisk redovisning för detaljer.) Detta har varit möjligt tack vare det hängivna arbetet hos det underbemannade kansliet, kretsen av engagerade studenter som oavlönat bidrar med de idéer och konkreta arbetsinsatser som bär upp den dynamiska studentverksamheten och en aktiv styrelse. Under hösten rekryterades en ny ansvarig till FUFs kansli, Ylva Christiansson, som efterträdde Klara Grenhagen som efter två år lämnade FUF för att arbeta med Afrikagrupperna i Angola. 5

6 VERKSAMHET 2011 PROGRAM Fler än 1836 personer deltog under året vid FUF:s över 50 olika program, från stora seminarier till filmvisningar, workshops, studentmöten, fåtöljen-samtal, tidningsreleaser m.m. Detta är en väsentlig ökning jämfört med 2010, när knappt 1000 personer deltog i ett tjugotal aktiviteter. Parallellt med den traditionella verksamheten med större seminarier har studentverksamheten inom FUF fortsatt att expandera och utvecklas, under samlingsnamnet Peer Education Programme. En stor del av FUF:s verksamhet drivs nu av och för studenter och unga på väg ut i arbetslivet. Under året har utnyttjandet av sociala medier utvecklats, genom FUF:s hemsida, FUF-bladet, biståndsdebatten.se och Facebook. Hemsidan besöks av i genomsnitt ca 1640 unika besökare per månad. SEMINARIER, FÅTÖLJENSAMTAL OCH ANDRA AKTIVITETER Den nya formenav seminarier, fåtöljen, har under året utvecklats till en av de mest besökta delarna av FUFs verksamhet. FUF:s fåtöljensamtal vill främja det personliga och nära mötet, långt ifrån hörsalar, konferenslokaler och kalla mötesrum. Publiken är blandad och består av FUF-medlemmar med lång erfarenhet av biståndsbranschen såväl som nyfikna studenter på universitetsnivå.11 sådana samtal har arrangerats: Antal deltagare Kulturliv i Palestina- Johanna Wallin och Jonathan Östberg (10) Burma efter valet demokratisk förändring eller fortsatt förtryck?- Karin Valtersson (21) Aung San Suu Kyi och utvecklingen i Burma- Kristian Brangenfeldt och Anna Ringberg (20) Kvinnornas krig i Kongo- Ida Udovic (8) Egypten efter Mubarak- Per Björklund (8) EU: s handelsutbyte med Marocko och det ockuperade Västsahara- Anna Nilsson (7) Kina i Afrika- Lennart Wohlgemuth (35) En grön klimatfond för utvecklingsländerna- Jan Cedergren (7) Operation Elisabeth Thorpe och Nicole Bianchi (16) Svälten på Afrikas Horn- Magnus Walan (20) Mödradödlighet- Anna Norfjell (17) 26 andra seminarier har arrangerats, i vissa fall i samarbete med andra organisationer: Debatt- Gynnar EU: s handelspolitik världens fattiga? (35) Social protection for inclusive development a new perspective in EU co-operation with Africa (45) I finanskrisens spår (40) Revolutioner i Tunisien, Egypten en ny tid randas? (88) Frukostseminarium- Sri Lanka, vapenexport (40) Filmkväll med debatt integration (5) ICT (29) Jobba med bistånd, går det? (70) Samarbete med NAI i samband med releasen av deras årsrapport (46) Därförbistånd.se: EU och Millenniemålen- ett seminarium med Birgitta Ohlsson (40) Därförbistånd.se: Biståndet - mål och resultatstyrt eller fromma förhoppningar? (45) Bokpresentation med LAIS (100) Resultatstyrning i biståndet: Kan obsessive measurement disorder undvikas? (120) Sida och biståndets framtid-ett samtal med Charlotte Petri Gornitzka (50) Democrazy? ICT as a catalyst on democratic processes (40) Advancing Children s Rights in Africa (40) 6

7 Solidariska band - biståndet till Chile (35) Teater som verktyg för rehabilitering och självbestämmande (30) Brasilianska Amazonas- Regeringens tillväxtpolitik och dess konsekvenser för ursprungsbefolkningarna (?) Vart är biståndet på väg? Samtal med statssekreterare Hanna Hellquist (50) I väntan på global klimatpolitik (70) Hur löser vi den globala matkrisen? (80) Liberia och Afrikas första kvinnliga president (85) Tanzania 50 år (100) FUF-prisutdelning Marika Griehsel och seminarium- Sexuellt våld i konflikter (80) Privata näringslivet som biståndsförmedlare (76) 14 övriga aktiviteter: Arbetsmarknadsdag på Södertörns högskola (?) Kickoff för studentgrupperna (12) After School I för studenterna (7) After School II för studenterna (5) Workshop I- Use Your Right To Act (10) Workshop II- Use Your Right To Act (10) Studiebesök för projektgruppen: Svenska FN-förbundet (12) Studiebesök UD- Grattis på födelsedagen FN (16) Erfarenhetsutbyte med Forum Syd, positiva resultat av FUF: s verksamhet (30) Kurs i att moderera (exklusivt för studenter) (6) Speed Dating med FUF (Kick off för studentgrupperna) (35) Tidningsrelease med filmvisning- Poison Fire (50) Bevakning av MR-dagarna (5) Biståndsbetten.se och opinionsbildning- föredrag på för retorikstudenter vid Södertörns högskola(30) FUF-BLADET, FUF-RADION OCH FUF-KORRESPONDENTERNA Webb-tidningen FUF-bladet drivs av en redaktion bestående av aktiva studentmedlemmar. De väljer själva vilka ämnen som ska tas upp i tidningen och arbetar ofta utifrån ett tema. Exempel på teman under året är 'nya' aktörer i Afrika och Mänskliga rättigheter och migration. Studenterna får möjlighet att fördjupa sig i, och belysa, ämnen som de tycker är viktiga och intressanta och får också en möjlighet att öva upp sina journalistiska färdigheter. Tidningen innehåller allt från reportage och intervjuer till krönikor och nyhetsartiklar. Varje termin erbjuds också möjlighet till någon form av kompetensutveckling. Kansliet kallar till möten, bestämmer deadlines och sammanställer den slutgiltiga tidningen, men påverkar utöver detta inte redaktionens val av ämnen eller arbete. Fyra nummer av bladet släpptes under året. (läs dem på De två höstnumrena trycktes upp- En första release hölls tillsammans med en filmvisning som lockade 50 besökare, en andra releas hölls i samband med ett styrelsemöte för att skapa kontakt och främja utbyte mellan redaktion och styrelse. 6 studenter har varit aktiva i gruppen under året och deltog och rapporterade bland annat från MR-dagarna FUF-bladet nådde FUF:s ca 1000 medlemmar, samarbetspartners och kontaktpersoner samt finns tillgängligt på FUF:s hemsida som besöktes av i genomsnitt ca 1640 unika besökare per månad. FUF-radion har startats av en aktiv student med det primära syftet att ge bredare spridning åt FUF:s aktiviteter och evenemang. Två reportage har utkommit under hösten. FUF har köpt in inspelningsutrustning, vilken nu finns tillgänglig för alla aktiva studenter som vill göra radio. Den hittills lilla radiogruppen bestämmer själv vilka evenemang som ska täckas och vilka reportage som ska göras. Reportagen går att lyssna på på 7

8 I slutet av 2011 inleddes ett arbete med att lansera FUF-korrespondenterna; en satsning på ideella utrikeskorrespondenter. FUF-korrespondenternas texter sammanställs i digital form och utges ca tre gånger per termin. I anslutning till detta har en blogg skapats där korrespondenterna kan följa upp sina artiklar och rapportera vidare samt få kommentarer från läsare. Satsningen på FUF-korrespondenterna har på kort tid lockat 40 studenter som vill rapportera om utvecklingsfrågor på de platser i världen där de befinner sig. FILMGRUPPEN FUF:s filmgrupp är tänkt att planera och genomföra filmvisningar med efterföljande debatter. En filmvisning med efterföljande diskussion ägde rum i början av Då filmgruppen sedan upplöstes har dokumentärfilm introducerats som ett inslag i annan verksamhet som bedrivs inom studentgrupperna och film har visats på en FUF-bladsrelease och på FUF-prisutdelningen. Förhoppningen är att filmgruppen ska kunna återupplivas under SEMINARIEGRUPPEN OCH PROJEKTGRUPPEN Det som tidigare har kallats studentpanelen har kommit att utvecklas till två studentgrupper med olika fokus; seminariegruppen och projektgruppen. I projektgruppen ska finnas utrymme att med stöd från kansliet, styrelsen och föreningens nätverk genomföra egna projekt. Under 2011 startade projektgruppens tre medlemmar projektet Use your right to act, ett samarbetsprojekt mellan gymnasieungdomar i Sverige och Uganda. 10 deltagare från Sverige samt ca 10 deltagare från Uganda har genom workshops ledda av projektgruppens peer educators diskuterat Milleniemålen och global utveckling. Projektet ledde till att två av de svenska deltagarna startade ett eget projekt för att samla in pengar till FN-förbundets skolmatskampanj. Seminariegruppen har till uppgift att planera och genomföra seminarier. De ansvarar för de intima fåtöljen-samtalen samt i mån av tid och intresse även andra evenemang. Studenterna väljer teman på fåtöljerna och bjuder in de medverkande. 12 fåtöljensamtal arrangerades under året och besöktes av knappt 200 personer. Seminariegruppen arrangerade även FUF-prisgalan, FUF:s årliga prisutdelning till personer som gjort goda insatser inom utvecklingssamarbetet. Kvällen inkluderade även filmvisning och paneldebatt på temat Sexuellt våld i krig och konflikter. 80 personer deltog. FUF erbjöd studenterna ett kompetensutvecklingstillfälle i form av en kurs i moderering. BISTÅNDSDEBATTEN.SE Webbportalen Biståndsdebatten.se, vars syfte är att på ett strukturerat sätt spegla opinionsbildande debatt som berör Sveriges utvecklingssamarbete i syfte att ringa in meningsmotsättningar och belysa sakfrågor ur flera perspektiv, har under året vuxit och intar en allt viktigare roll inom den svenska biståndsdebatten. Sidan har bland annat: bidragit med ett forskarperspektiv på den biståndspolitiska diskussionen. bidragit med ett tjänstemannaperspektiv på den biståndspolitiska diskussionen genom att publicera texter som tidigare endast publicerats internt på Sida. bidragit med ett sakkunnigt perspektiv i den biståndspolitiska diskussionen genom att publicera artiklar skrivna av personer som jobbat med de diskuterade frågorna. bidragit med en uttömmande argumentsutväxling i diskussionen om handelspolitik och utveckling. 3 studenter har under året varit knutna till Biståndsdebatten.se:s arbete. Att biståndsdebatten.se blir ett alltmer eftertraktat verktyg märks exempelvis genom att journalister och lärare tar kontakt med Biståndsdebatten.se för att få information och länka till sidan, att sidan och dess syfte 8

9 omnämns och uppmärksammas av svenska tidningars ledarskribenter samt använts som underlag för uppsatser på universitetsnivå. Biståndsdebatten hade under 2011 i snitt ca 1400 besök per månad. Biståndsdebatten.se har även satt upp en Facebook-sida som är mycket aktiv (Inlägg från Biståndsdebatten.se visades ggr för Facebookanvändare under perioden tom ) och FUF:s projektledare har hållit en föreläsning om Biståndsdebatten.se och opinionsbildning på Södertörns högskola. Statistik från Biståndsdebatten.se har också kunnat användas som underlag för att ifrågasätta biståndspolitiskt agerande genom seminarier och debatter arrangerade av FUF. PRAKTIKFÖRMEDLING, MFS, STUDIEBESÖK Möjligheten till en satsning på MFS-studenter undersöktes under 2010 men lades ned på grund av bristande personalresurser. 2 studiebesök, på UD och FN-förbundet har genonförts 28 praktikplatser förmedlades. SAMVERKAN MED ANDRA AKTÖRER FUF har under året samarbetat med bland andra Diakonia, Nordiska Afrikainstitutet, Svenska Kyrkan, Just Africa, Tidskriften Omvärlden/Global Reporting, Nätverket Global Rättvisa, ABF, Svenska Freds, Röda korset, Instituto Cervantes, Plan Sverige, Sida, Rädda barnen, Chiles ambassad, Teater Tribunal, Solidaritetshuset, FIAN, Latinamerikagruppern, MR-dagarna och Södertörns högskola. ADMINISTRATION FUF har under året haft en heltidsanställd kanslichef, en deltidsanställd student och en ideellt arbetande person som skött ekonomiadministrationen. Den största delen av kansliets arbete ägnas åt praktikförmedlingen, samordningen av studentgrupperna och organiserandet av seminarier och andra aktiviteter. Arbetet med biståndsdebatten.se sker i nära anslutning till kansliet, med en deltidsanställd ansvarig. FINANSIERING FUF:s verksamhet har under året finansierats av ett bidrag från Forum Syd på kr, en minskning med jämfört med Föreningen har haft intäkter i form av medlemsavgifter ( kr) samt hyres-, ränte-, annons- och praktikförmedlingsintäkter ( kr). Den största utgiftsposten är löner ( kr). För specificerade inkomster och utgifter se Bokslut. 9

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2012 1. Inledning 4 2. Arbete med EU:s och Sveriges utvecklingspolitik 4 2.1 Samstämmighet 4 2.2 EU:s och Sveriges

Läs mer

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Verksamhetsberättelse 2013-2014 Förord Utrikespolitiska föreningens i Uppsalas verksamhetsår 2013 2014 har varit väldigt lyckat. Programverksamheten har lockat ambassadörer,

Läs mer

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? NÄR VI HAR PAPPER PÅ ATT VÅR FÖRENING ÄGER MARKEN, SÅ KAN VI SATSA PÅ BIODLINGEN. Tecla David,

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

..den fortsatta tiden

..den fortsatta tiden Verksamhetsrapport från 2007..den fortsatta tiden Om engagemang efter ett år på Röda Korsets folkhögskola. Innehåll Förord 3 Statistik 4 Sammanfattning 8 Intervjuer 10 Emilia Erixon Bodil Markendahl Lisa

Läs mer

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORETS RAPPORTSERIE NR 38 Vad blir det av eleverna? Internationella

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Verksamhetsberättelse 03/04

Verksamhetsberättelse 03/04 Verksamhetsberättelse 03/04 Pg 90 07 43-6 www.abcsweden.org 1 Rättvis eller orättvis handel? Valet är ditt och mitt! Kära läsare! Det finns olika vägar att gå för att utjämna orättvisor mellan människor

Läs mer

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT Fått och gjort 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot

Läs mer

Fältstudier och praktik utomlands Vad hände sedan?

Fältstudier och praktik utomlands Vad hände sedan? Rapport nr 28 Fältstudier och praktik utomlands Vad hände sedan? 1 Fältstudier och praktik utomlands Vad hände sedan? En uppföljning av Minor Field Studies och Sidas resestipendium 2 Fältstudier och praktik

Läs mer

HB-Konsult. Samverkan mellan Sida och svenska ramorganisationer utveckling och förändringar. Bertil Odén. Bakgrundsstudie för Statskontoret

HB-Konsult. Samverkan mellan Sida och svenska ramorganisationer utveckling och förändringar. Bertil Odén. Bakgrundsstudie för Statskontoret Samverkan mellan Sida och svenska ramorganisationer utveckling och förändringar Bakgrundsstudie för Statskontoret Bertil Odén HB-Konsult Stockholm, 23 november 2012. 2 Innehållsförteckning Sid. Inledning

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Bistånd som gör det möjligt att ta klivet ur fattigdomen Kooperation Utan Gränser är en biståndsorganisation som arbetar i 24 länder. Vi är specialiserade inom områdena jordbruk,

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP!

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP! OMEP-nytt tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013 Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL - Grattis OMEP! - Rapport från konferensen Hållbar utveckling - i teori och global praktik - Världsprojektet

Läs mer

FEBRUARI 2003 SYSTEMREVISION 2003:1. Styrning och kontroll inom kooperation utan gränser

FEBRUARI 2003 SYSTEMREVISION 2003:1. Styrning och kontroll inom kooperation utan gränser FEBRUARI 2003 SYSTEMREVISION 2003:1 Styrning och kontroll inom kooperation utan gränser Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 6 2.1 Bakgrund och syfte... 7 2.2 Angreppssätt... 7 2.3 Metod och

Läs mer

Jag är inte rasist men

Jag är inte rasist men Jag är inte rasist men Fem sätt som gör dig medveten om dina fördomar INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2003:8 ISSN 1651-5676 Innehåll Förord 3 Film som visar vad respekt är Anti-rasistiska filmdagar 5

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Ur verksamhetsplanen i fetstil: År 2014 kommer att ha ett särskilt fokus på medlemsrekrytering, förenings och distriktsutveckling samt förstärkt intern och extern kommunikation.

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

En omvärldsanalysframtidsplan. Verksamhetsberättelse. Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701

En omvärldsanalysframtidsplan. Verksamhetsberättelse. Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701 Verksamhetsberättelse En omvärldsanalysframtidsplan 2012 IKIR Box 8031 14108 Kungens Kurva Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701 Ordförandet har ordet...3 DEL 1 Vi har blivit

Läs mer