Rhazya stricta Decne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rhazya stricta Decne."

Transkript

1 Farah AL-Saeigh Farmakognosi 7,5 hp Apotekarprogram, termin 5 HT 2011 Rhazya stricta Decne. Foto: Nowfal Mohammad, använt med tillstånd. Handledare: Anders Backlund Institutionen för läkemedelskemi Avdelning för farmakognosi Uppsala universitet 1

2 Skyltunderlag Rhazya stricta Decne. tillhör växtfamiljen Apocynaceae. Den är en tropisk flerårig växt som användes traditionellt för behandling av flera sjukdomstillstånd t.ex. reumatism, huvudvärk, magbesvär, feber, andningsproblem. Idag används växten även för att behandla diabetes mellitus tillsammans med andra antidiabetiska medel. De farmakologiska effekterna t.ex. antibakteriella, antiinflammatoriska och cytotoxiska hos Rhazya stricta anknyts till dess alkaloidal innehåll. Alkaloiderna påträffas i olika delar av växten. Flera olika studier gick ut på att studera toxiciteten, de farmakologiska effekterna och det kemiska innehållet hos Rhazya stricta. Namn Rhazya stricta Decne. är en art i släktet Rhazya som tillhör växtfamiljen Apocynaceae (Nazimuddin och Qaiser, 2011). Joseph Decaisne ( ) är auktor vilket innebär att det var han som gav växten dess namn. Rhazya stricta nämndes efter den persiska vetenskapsmannen Abu Baker Mohammed b. Zakariya al-razi, känd i Europa som Rhazes i latiniska (Batanouny et al., 1999). Ordet stricta betyder upprätt och syftar på växtens form (Miller och Morris, 1988). Rhazya stricta är känd i dem arabiska länderna under namnet harmal (Batanouny et al., 1999). Andra triviala namn för Rhazya stricta är: sehar, vena, verian (Pakistan) (Gilani et al., 2007). Moderorganismen I växtfamiljen Apocynaceae ingår det 164 släkten och 1500 arter (Watson och Dallwitz, 2011). Rhazya stricta sprider sig över den asiatiska öknen från nordvästra Indien till Pakistan och Afganistan och vidare till den arabiska halvön. Rhazya stricta är en flerårig växt med förgrenad, slät och upprätt stjälk, cm lång. Bladen är variabla i form, men är vanligen spetsiga, ovala, avsmalnande i båda ändarna, 5-10 cm lång och 1-2 cm bredd, ett blad per nod, spiral arrangerade runt stjälken. Dessutom bär stjälken på blomställningar med flera blommor i varje. Blomman består av 5 kronblad, grönblåa på utsidan och vita på insidan. Kronbladen sitter på ett foderblad med 5 gröna, triangulära lober. I kronan finns det 5 ståndare bundna till foderbladet (Miller and Morris, 1988). Historisk användning Traditionellt använt Rhazya stricta för behandling av olika symtom och sjukdomstillstånd. Indianerna använde växten vid behandling av hudutslag, halsont, feber och svaghet (Chopra et al., 1956). I Afganistan behandlade man syfilis, reumatism och olika sorters smärtor med Rhazya stricta (Nadkarni, 1976). På den arabiska halvön behandlades folk som led av andningsproblem, bröstsmärtor, huvudvärk och magsmärtor med Rhazya stricta. Förutom den mediciniska förmånen, brändes Rhazya stricta i nattelden för att skydda byn och bevaka den från djävlar under natten (Miller och Morris, 1988). Äldre beduinerna i Saudiarabien behandlade reumatism med denna växt (Mandaville, 1990). 2

3 Drogen Traditionellt använde man sig av bladen från Rhazya stricta i medicinskt syfte. Andra växtdelar såsom rötter, blommor och stjälkar har också utnyttjas medicinskt (Nadkarni, 1976). Smärtor och svullnad behandlades med en salva bestående av bl.a. Rhazya stricta, där vätskor ur bladen kunde utvinnas genom pressaning, vilka sedan blandades med olja och ibland även med andra växter t.ex. frön av Nigella sativa. Bladen kokades i vetten och lösningen administrerade på tom mage vid magsmärtor. Torra blad brändes och röken inhalerades, detta var ett sött att lindra huvudvärk, bröstsmärtor och andra andningsproblem. Blad av Rhazya stricta och Salvadora presica kokades tillsammans i vatten, vilket i sin tur blandades med citronjuice och gavs till förlamade patienter. Växten förvarades som torra eller fräscha buntar, bladen plockades fram och förvarades i säckar för användning eller försäljning (Miller och Morris, 1988). Indianerna använde bladsaften ur Rhazya stricta för behandling av hudutslag hos barn, då administrerades den tillsammans med mjölk. Bladen dopades i kokat vatten, lösningen dracks vid halsont, feber och svaghet (Chopra et al., 1956). En lösning bestående av torra blad, rötter, stjälkar och blommor i kokat vatten användes till att behandla syfilis, reumatism och olika sorters smärtor (Nadkarni, 1976). Röken av torra blad inhalerades för att behandla reumatism (Mandaville, 1990). Bladen används idag i kombination med antidiabetiska medel vid behandling av diabetes mellitus speciellt i Mellanöstern (Wasfi et al., 1994). Kemi Förekomsten av alkaloider i Rhazya stricta upptäcktes först av Hooper (1906). Över 100 alkaloider har isolerats och identifierats, dessa påträffas i bl.a. bladen, rötterna, stjälken och blommorna (Gilani et al., 2007). Alkaloiderna står i stort sett för växtens farmakologiska effekter t.ex. antiinflammatoriska och cytotoxiska effekter (Khan och Khan, 2007). Stemmadenin, rhazimin, polyneuridin, tetrahydrosecamin och tetrahydrosecaminediol diacetat och didemetoxykarbonyltetrahydrosecamin är ett exempel på alkaloider som isolerats ur växten och vars farmakologiska effekt kunde påvisas. Indolalkaloider är en klass alkaloider vars kemiska struktur innehåller en s.k. indol-enhet. Indolalkaloiderna uppvisar många biologiska effekter t.ex. antitumör, antimikrobiell och blodtryckssänkande egenskaper (Gilani et al., 2007). Figur 1. Strukturformel för stemmadenin. Figur 2. Strukturformel för rhazimin. 3

4 Figur 3. Strukturformel för tetrahydrosecamin. Figur 4. Strukturformel för polyneuridin. Farmakologi Alkaloiden stemmadenin påträffas i bladen av Rhazya stricta. Stemmadenin har en antibakteriell effekt på Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus och Candida albicans (Mariee et al., 1988). Rhazimin, en alkaloid från bladen, har en antiinflammatorisk effekt. Den inhiberar AA (arakidonsyra) metabolism och är en selektiv PAF (platelet-activating factor) antagonist. Eftersom metaboliter av AA och PAF är involverade i allergiska och inflammatoriska reaktioner i kroppen så anser man att en sådan substans kan vara av stort nytta (Saeed et al., 1993). Fyra indolalkaloider, nämligen polyneuridin, tetrahydrosecamin och tetrahydrosecaminediol diacetat från blad och rötter, didemetoxykarbonyl-tetrahydrosecamin från rötter av Rhazya stricta visade sig har cytotoxisk effekt (Mukhopadhyay et al., 1981). Klinisk erfarenhet Flera studier gick ut på att undersöka den antidiabetiska effekten hos Rhazya stricta. Växten användes traditionellt i UAE (Förenade Arabemiraten) för behandling av diabetes mellitus. I en studie, utförd 1990, administrerades bladextraktet ur Rhazya stricta till diabetiska råttor, plasmaglukoshalten bestämdes upp till 7 timmar efter administrering och även under 31 dagar där extraktet administrerades dagligen. Resultaten visade ingen förändring i plasmaglukosnivåerna (Wasfi et al., 1994). Två år senare, en liknande studie visade att engångsbehandlingen av diabetiska råttor med Rhazya stricta ökade insulinhalten i plasma direkt efter administrering, effekten avtog inom 1-2 timmar och försvann helt efter 4 timmar. En behandling under flera dagar med samma preparat visade sig ha ingen effekt på insulinhalten (Tanira et al., 1996). En till liknande studie utfördes 1996 där effekten hos Rhazya stricta i kombination med det antidiabetiska medlet glibenklamid studerades. Resultaten visade att en sådan kombination ger en ökad glukos- och insulinhalt i plasma vilket kan bero på interferens mellan de två preparaten (Ali, 1997). Bladextrakten från Rhazya stricta minskar kontraktionen av glattmuskulaturen, detta påvisades i en studie där en måltid innehållande kol administrerades till möss. Mössen dödades och kvoten mellan sträckan av kolvandring i matspjälkningskanalen och kanalens längd beräknades, resultaten visade att minskningen är dosberoende (Tanira et al., 1996). Stemmadenin kunde isoleras från blad av Rhazya stricta i Irak, i denna studie undersöktes även dess antibakteriella effekt vilket kunde påvisas hos Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus och Candida albicans (Mariee et al., 1988). 4

5 Biverkningar och toxikologi Intag av Rhazya stricta är ej rekommenderat under graviditet. Höga doser (5 g/kg) av bladextraktet visade sig ha en reducerande effekt på moders kroppsvikt hos råttor, samma dos minskade antal levande avkommor och ökade missbildningar med 12.5% (Rasheed et al., 1997). Intravenös injektion av extrakt från Rhazya stricta (80 mg/kg) orsakade intensiv salivering, stelhet, andningssvikt, kramper och död inom 15 minuter. Extraktet administrerades peroralt med en koncentration på 150 mg/kg till råttor en gång per vecka under 12 veckor, detta orsakade minskning i kroppsvikt men inga andra toxiska effekter jämfört med den intravenösa dosen (Siddiqui och Bukhari, 1972). En daglig dos av 1g/kg bladextrakt av Rhazya stricta administrerades peroralt till får. Dosen gav en viss grad av toxicitet inom 7 dagar, den toxiska effekten innebör depression, svullnad i magen och diarré. Två till fyra veckor efter administreringen fick fåren ett minskat kroppsvikt, svullnad i magen, tandslipning, diarré, andningssvårighet, minskad förmåga att ordna muskelrörelsen (Adam, 1998). Det har visat sig att Rhazya stricta har ett brett spektrum av toxicitet, vilket varierar även bland olika arter. I en studie utförd på råttor var den dos som fick hälften av försöksdjuren dör 16 g/kg medan i en annan studie där man studerade effekten på mus var den 2.32 g/kg. I både studierna har man använt sig av en frystorkat bladextrakt av Rhazya stricta (Baeshen et al., 2010). Medicinisk användning Rhazya stricta har idag en ganska stor användning inom medicin. Den utnyttjas som antiinflammatoriskt, muskelrelaxerande, smärtlindrande medel (Miller och Morris, 1988). Växten ges i kombination med det antidiabetiska medlet glibenklamid vid behandling av diabetes mellitus i Mellanöstern (Wasfi et al., 1994). 5

6 Referenser Adam, S. E. (1998). Toxicity of Rhazya stricta to sheep. Veterinary and Human Toxicology 40(2): Ali, B. H. (1997). Journal of Pharmacy and Pharmacology 49: Baeshen, N. A., Lari, S. A., Al-Doghaither, H. A., Ramadan, H. A. I. (2010). Effect of Rhazya stricta extract on rat adiponectin gene and insulin resistance. Journal of American Science 6(12): Batanouny, K. H., Abou Tabl, S., Shabana, M., Soliman, F. (1999). Wild Medicinal Plants in Egypt. Academy of Scientific Research and Technology, Egypt. Chopra, R. N., Nayar, S. L., Chopra, I. C. (1956). Glossary of Indian medicinal plants. Council of scientific and industrial research: New Delhi, India. Gilani, S. A., Kikuchi, A., Shinwari, Z. K., Khattak, Z. I., Watanabe, K. N. (2007). Phytochemical, Pharmacological and Ethnobotanical Studies of Rhazya stricta. Phytotherapy Research 21(4): Khan, S., Khan, G. M. (2007). In vitro Antifungal activity of Rhazya stricta. Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences 20(4): Mandaville, J. (1990). Flora of eastern Saudi Arabia. Kegan Paul: London, Storbritanien. Mariee, N. K., Khalil, A. A., Nasser, A. A., Al-Hiti, M. M., Ali, W. M. (1988). Isolation of the antimicrobial alkaloid stemmadenine from Iraqi Rhazya stricta. Journal of Natural products 51(1): Miller, A. G., Morris, M. (1988). Plants of Dhofar, the southern region of Oman, traditional, economic, and medicinal uses. The office of the adviser for conservation of the environment, Diwan of Royal Court: Sultanate of Oman, Muscat. Mukhopadhyay, S., Handy, G. A., Funayama, S., Cordell, G., A. (1981). Anticancer indole alkaloids of Rhazya stricta. Journal of Natural Products 44(6): Nadkarni, A. K. (1976). Indian materia medica. Vol. 1. Popular book depot and dhootapapeshwar LTD: India. 3rd ed. Nazimuddin, S., Qaiser, M. (2011) Flora of Pakistan. URL: Nowfal Mohammad. Foton av Rhazya stricta, med tillstånd. URL: Rasheed, R. A., Bashir, A. K., Ali, B. H., Padmanabhan, R. (1997). Effect of Rhazya stricta on developing rat fetus. Reproductive Toxicology 11(2-3): Saeed, S. A., Simjee, R. U., Mahmood, F., Sultana, N., Rahman, A. (1993). Rhazimin from Rhazya stricta: A Dual Inhibitor of Arachidonic Acid Metabolism and Platelet Activating Factor-Induced Platelet Aggregation. Planta Medica 59(6):

7 Siddiqui, S., Bukhari A. Q. (1972). I-leucopenic effect of Rhazya stricta. Nature 18;235(5338): 393. Tanira, M. O. M., Ali, B. H., Bashir, A. K., Chandranath, I. (1996). Some pharmacologic and toxicologic studies of Rhazya stricta in rats, mice and rabbits. General Pharmacology 27(7): Wasfi, I. A., Bashir, A. K., Amiri, M. H., Abdulla, A. A. (1994). The effect of Rhazya stricta on glucose homeostasis in normal and streptozoticin diabetic rats. Journal of Ethnopharmacology 43: Watson, L., Dallwitz, M.J. (2011) The Families of Flowering Plants. URL:

Aescin, ett hästkastanjsextrakt mot främst kronisk venös insufficiens

Aescin, ett hästkastanjsextrakt mot främst kronisk venös insufficiens Aescin, ett hästkastanjsextrakt mot främst kronisk venös insufficiens Martina Sjöström Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 7.5hp Avd. f. Farmakognosi, Inst. f. Läkemedelskemi, Uppsala

Läs mer

Arum maculatum L. (Munkhätta)

Arum maculatum L. (Munkhätta) Arum maculatum L. (Munkhätta) Figur 1. Arum maculatum (Thomé, 1885). Författare: Liza Luis Handledare: Anders Backlund Apotekarprogram 7,5 hp, termin 5, ht 2011 Institutionen för läkemedelskemi Avdelning

Läs mer

Stickmyrten (Ruscus aculeatus)

Stickmyrten (Ruscus aculeatus) Stickmyrten (Ruscus aculeatus) Anders Hällzon Farmakognosi 5p, HT 2005 Institutionen För Läkemedelskemi Avdelningen för Farmakognosi Uppsala Universitet Namn Moderorganismen stickmyrtens vetenskapliga

Läs mer

Artemisia abrotanum. Åbrodd

Artemisia abrotanum. Åbrodd Artemisia abrotanum Åbrodd Figur 1. Artemisia abrotanum (Woodville, 1792) Rawand Namik Farmakognosi 7,5 hp, A5, Apotekarprogrammet VT 2010 Handledare: Anders Backlund Avdelningen för farmakognosi, institutionen

Läs mer

Acacia catechu. Sammanfattning. Inledning. Namn: Acacia catechu (L. f.) Willd (Hanson, 1982).

Acacia catechu. Sammanfattning. Inledning. Namn: Acacia catechu (L. f.) Willd (Hanson, 1982). Acacia catechu Uppsats i Farmakognosi Uppsala Universitet Avdelning för Farmakognosi, Institution för Läkemedelskemi Skriven av: Munir Shah-Hussein Malek och Abdu Adam Handledare: Anders Backlund VT-05

Läs mer

Bild 1. Akleja. 1) Grentopp med frukter och blommor. 2) Rosettblad. 3) Pistill. 4) Ståndare. 5) Kronblad med sporre. (Lindman, 1905).

Bild 1. Akleja. 1) Grentopp med frukter och blommor. 2) Rosettblad. 3) Pistill. 4) Ståndare. 5) Kronblad med sporre. (Lindman, 1905). Aquilegia vulgaris Tre arter från släktet Aquilegia:a) Aquilegia vulgaris. b) Aquilegia hortensis flore cæruleo. c)aquilegia flore rubro. (Weinmann, 1737-1745) Charlotta Alvarmo & Marcus Andersson Farmakognosi

Läs mer

Withania somnifera: Framtidens Läkemedel Mot Cancer?

Withania somnifera: Framtidens Läkemedel Mot Cancer? Withania somnifera: Framtidens Läkemedel Mot Cancer? Susanne Kunda Farmakognosi termin 5 Anders Backlund Avdelningen för farmakognosi Institutionen för läkemedels kemi Uppsala Universitet Namn: växtens

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Behandling av bakterieinfektioner orsakade av bakteriestammar som är känsliga för enrofloxacin.

PRODUKTRESUMÉ. Behandling av bakterieinfektioner orsakade av bakteriestammar som är känsliga för enrofloxacin. PRODUKTRESUMÉ 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Fenoflox vet 100 mg/ml injektionsvätska, lösning för nöt och svin 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml innehåller: Aktiv substans:

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

BIPACKSEDEL. Kesium vet 200 mg/50 mg tuggtabletter för hund

BIPACKSEDEL. Kesium vet 200 mg/50 mg tuggtabletter för hund BIPACKSEDEL Kesium vet 200 mg/50 mg tuggtabletter för hund 1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR

Läs mer

Indisk lotus. (Nelumbo nucifera)

Indisk lotus. (Nelumbo nucifera) Indisk lotus (Nelumbo nucifera) Av Therese Hansson, Farmakognosi 5p, Apotekarprogrammet A5, Höstterminen 2005 Handledare: Anders Backlund Avdelning för Farmakognosi, Institutionen för läkemedelskemi Uppsala

Läs mer

Gurkmeja. Curcuma longa.

Gurkmeja. Curcuma longa. Gurkmeja Gurkmeja är en vackert blommande planta i familjen Zingiberaceae. Gurkmeja används ofta för färgning och smak i curryblandningar. Modern forskning pekar på att gurkmeja kank förebygga demens,

Läs mer

Behandling av akut interdigital nekrobacillos hos nötkreatur, s.k. Panaritium eller klövspaltsinflammation.

Behandling av akut interdigital nekrobacillos hos nötkreatur, s.k. Panaritium eller klövspaltsinflammation. 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN NAXCEL 200 mg/ml injektionsvätska, suspension för nötkreatur 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml innehåller: Aktiv substans: Ceftiofur (som kristallinsk

Läs mer

Farmakokinetik. Farmakokinetik och farmakodynamik 2011-11-06. Ernst Brodin, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet

Farmakokinetik. Farmakokinetik och farmakodynamik 2011-11-06. Ernst Brodin, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet Farmakokinetik och farmakodynamik Ernst Brodin, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet KUT HT 2011 Farmakokinetik 1 Farmakokinetik = att matematiskt försöka beskriva tidsförloppet

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 0009 mg i sugtabletter med honung-citronsmak. Triolif Mint sugtabletter är gröna, bikonvexa, cylinderformade och 19 mm i diameter

PRODUKTRESUMÉ. 0009 mg i sugtabletter med honung-citronsmak. Triolif Mint sugtabletter är gröna, bikonvexa, cylinderformade och 19 mm i diameter PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Triolif Mint sugtabletter Triolif Apelsin sugtabletter Triolif Honung & Citron sugtabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En sugtablett innehåller: Lidokainhydroklorid

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Donaxyl 10 mg vaginaltabletter är avsedda för behandling av bakteriell vaginos (se avsnitt 4.4).

PRODUKTRESUMÉ. Donaxyl 10 mg vaginaltabletter är avsedda för behandling av bakteriell vaginos (se avsnitt 4.4). PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Donaxyl 10 mg vaginaltabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje vaginaltablett innehåller 10 mg dekvaliniumklorid. För fullständig förteckning över hjälpämnen,

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Bactroban 2 % kräm mupirocinkalcium

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Bactroban 2 % kräm mupirocinkalcium BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Bactroban 2 % kräm mupirocinkalcium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Granisetron Teva 1 mg filmdragerade tabletter Granisetron Teva 2 mg filmdragerade tabletter Granisetron

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Granisetron Teva 1 mg filmdragerade tabletter Granisetron Teva 2 mg filmdragerade tabletter Granisetron BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Granisetron Teva 1 mg filmdragerade tabletter Granisetron Teva 2 mg filmdragerade tabletter Granisetron Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta

Läs mer

Alkaloider i skelört (Chelidonium majus L.)

Alkaloider i skelört (Chelidonium majus L.) Alkaloider i skelört (Chelidonium majus L.) (Bild: Lardy J.) Erika Persson Kurs: Läkemedelsutveckling från naturprodukter, 3p Apotekarprogrammet, T7 Handledare: Anders Backlund Avdelningen för farmakognosi,

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop Labbrapport åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas Den virtuella katten dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfg

Läs mer

Lamictal. 30-12-2015, version 1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Lamictal. 30-12-2015, version 1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Lamictal 30-12-2015, version 1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en allvarlig

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: information till användaren Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning Järn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

Bilaga III. Ändringar i relevanta avsnitt av produktresumé, märkning och bipacksedel

Bilaga III. Ändringar i relevanta avsnitt av produktresumé, märkning och bipacksedel Bilaga III Ändringar i relevanta avsnitt av produktresumé, märkning och bipacksedel 20 PRODUKTRESUMÉ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Dinalgen vet 150 mg/ml injektionsvätska, lösning, för nöt, svin och häst

PRODUKTRESUMÉ. Dinalgen vet 150 mg/ml injektionsvätska, lösning, för nöt, svin och häst PRODUKTRESUMÉ 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Dinalgen vet 150 mg/ml injektionsvätska, lösning, för nöt, svin och häst 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml innehåller: Aktiv substans:

Läs mer

PM för gruppdiskussion. Kalciumhydroxid som rotkanalsinlägg. Kalciumhydroxids letala effekt på bakteriecellerna

PM för gruppdiskussion. Kalciumhydroxid som rotkanalsinlägg. Kalciumhydroxids letala effekt på bakteriecellerna MALMÖ HÖGSKOLA Odontologiska fakulteten Avd för endodonti, 2005 PM för gruppdiskussion Kalciumhydroxid som rotkanalsinlägg Kalciumhydroxid är ett luktfritt vitt pulver. Den har låg löslighet i vatten,

Läs mer

BIPACKSEDEL. Dinalgen vet 150 mg/ml injektionsvätska, lösning, för nöt, svin och häst

BIPACKSEDEL. Dinalgen vet 150 mg/ml injektionsvätska, lösning, för nöt, svin och häst BIPACKSEDEL Dinalgen vet 150 mg/ml injektionsvätska, lösning, för nöt, svin och häst 1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp

Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp Institutionen för omvårdnad Ansvarig lärare: Stig Jacobsson Avdelningen för farmakologi TENTAMEN 2009-03-25 KOD NR Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp Kurs: Biomedicin och allmän farmakologi, 7,5 hp inom

Läs mer

Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp

Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp Institutionen för omvårdnad Ansvarig lärare: Stig Jacobsson Avdelningen för farmakologi TENTAMEN KOD NR Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp Kurs: Biomedicin och allmän farmakologi, 7,5 hp inom Sjuksköterske-/Röntgensjuksköterskeprogrammet

Läs mer

ETORICOXIB RATIOPHARM FILMDRAGERADE TABLETTER OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

ETORICOXIB RATIOPHARM FILMDRAGERADE TABLETTER OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN ETORICOXIB RATIOPHARM FILMDRAGERADE TABLETTER Datum: 4.8.2016, Version: 2.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

Till dig som ordinerats

Till dig som ordinerats Aug 2016 Till dig som ordinerats av din läkare Information till patienter Introduktion Din läkare har förskrivit JANUVIA (sitagliptin) för behandling av typ 2-diabetes. Denna broschyr är avsedd för att

Läs mer

Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp

Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp Institutionen för omvårdnad Ansvarig lärare: Stig Jacobsson Avdelningen för farmakologi TENTAMEN KOD NR Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp Kurs: Biomedicin och allmän farmakologi, 7,5 hp inom Sjuksköterske-/Röntgensjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Omtentamen Medicin A, klinisk medicin med allmän farmakologi 7,5 hp Kurskod: MC1026

Omtentamen Medicin A, klinisk medicin med allmän farmakologi 7,5 hp Kurskod: MC1026 Omtentamen Medicin A, klinisk medicin med allmän farmakologi 7,5 hp Kurskod: MC1026 Kursansvarig: Ulrika Arnersten Datum: 2011 08 10 Skrivtid: 240 min Totalpoäng: 58 poäng Poängfördelning: Allmän farmakologi

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren

Bipacksedel: information till användaren Bipacksedel: information till användaren Buprenorphine G.L. Pharma 2 mg resoriblett, sublingual Buprenorphine G.L. Pharma 4 mg resoriblett, sublingual Buprenorphine G.L. Pharma 8 mg resoriblett, sublingual

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN. Dinalgen vet 300 mg/ml oral lösning för nötkreatur och svin

PRODUKTRESUMÉ 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN. Dinalgen vet 300 mg/ml oral lösning för nötkreatur och svin PRODUKTRESUMÉ 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Dinalgen vet 300 mg/ml oral lösning för nötkreatur och svin 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje ml innehåller: Aktiv substans: Ketoprofen

Läs mer

Cathinone Elvira Santic Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 5p Uppsala Universitet, VT 2007

Cathinone Elvira Santic Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 5p Uppsala Universitet, VT 2007 Cathinone Elvira Santic Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 5p Uppsala Universitet, VT 2007 Innehåll Introduktion sid. 3 Historisk bakgrund Metodbeskrivning Beskrivning av biologisk

Läs mer

Catharanthus roseus. Uppsala universitet Institutionen för läkemedelskemi Avdelningen för farmakognosi Handledare: Anders Backlund

Catharanthus roseus. Uppsala universitet Institutionen för läkemedelskemi Avdelningen för farmakognosi Handledare: Anders Backlund Catharanthus roseus Figur 1: Catharanthus roseus med tillstånd från Dr. Loh Keng Yin Uppsala universitet Institutionen för läkemedelskemi Avdelningen för farmakognosi Handledare: Anders Backlund Mona Muhamed

Läs mer

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 )

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 甲 流 病 毒 图 片 Vad är speciellt med den nya influensan? 甲 流 的 特 点 Den nya influensan A (H1N1)

Läs mer

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit O R E N C I A a b ata c e p t 1 2 O R E N C I A a b ata c e p t Innehåll Om Orencia 5 Din behandlingsplan 6 Biverkningar 9 Vanliga

Läs mer

Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis

Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis P R E S S M E D D E L A N D E FÖR OMEDELBAR PUBLICERING/ DEN 23 SEPTEMBER Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis Ett års behandling med läkemedlet Enbrel gav

Läs mer

Symbicort Turbuhaler. Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Symbicort Turbuhaler. Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Symbicort Turbuhaler Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Astma Astma är en vanlig, kronisk

Läs mer

Antibakteriell kräm utan antibiotika

Antibakteriell kräm utan antibiotika Antibakteriell kräm utan antibiotika Microcid, en antibakteriell kräm utan antibiotika Ingen resistensutveckling. Brett antibakteriellt spektrum. Ingen signifikant skillnad avseende effekt jämfört med

Läs mer

Pepcid Duo, tuggtablett

Pepcid Duo, tuggtablett BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Pepcid Duo, tuggtablett Aktiva substanser: Famotidin, magnesiumhydroxid, kalciumkarbonat Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Amoxicillin Sandoz 750 mg dispergerbar tablett Amoxicillin Sandoz 1 g dispergerbar tablett.

Bipacksedel: Information till användaren. Amoxicillin Sandoz 750 mg dispergerbar tablett Amoxicillin Sandoz 1 g dispergerbar tablett. Bipacksedel: Information till användaren Amoxicillin Sandoz 750 mg dispergerbar tablett Amoxicillin Sandoz 1 g dispergerbar tablett amoxicillin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda

Läs mer

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NiQuitin 4 mg komprimerad sugtablett Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Dette läkemedel är receptfritt. NiQuitin

Läs mer

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län Generella direktiv 1 Generella direktiv för en enhet kan enligt SOSFS 2000:1 utfärdas av verksamhetschefen vid enheten eller om verksamhetschefen inte är läkare av läkare som verksamhetschefen utser. Verksamhetschefens

Läs mer

Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla

Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla Om psoriasisartrit Du har fått Otezla (apremilast) eftersom du har besvär av psoriasisartrit. Psoriasisartrit (PsA) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom

Läs mer

Salvadora persica. Figur I: Salvadora persica med tillstånd av Alsirhan.

Salvadora persica. Figur I: Salvadora persica med tillstånd av Alsirhan. Salvadora persica Uppsats i Farmakognosi Uppsala Universitet Avdelning för Farmakognosi, Institutionen för Läkemedelskemi Farmakognosi A5, 5p Skriven av: Hossein Ashouri Handledare: Anders Backlund VT-

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Spektramox. 500 mg/125 mg filmdragerade tabletter

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Spektramox. 500 mg/125 mg filmdragerade tabletter BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Spektramox 500 mg/125 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

För dig som behandlas med Tracleer (bosentan)

För dig som behandlas med Tracleer (bosentan) För dig som behandlas med Tracleer (bosentan) 1 Innehåll Hur behandlas PAH?... 4 Hur fungerar behandlingen med Tracleer?... 4 Kommer Tracleer att få mig att må bättre?... 5 Gångtest... 7 Funktionsklassificering...

Läs mer

Bakterie- och svampotiter är ofta sekundära. De bakomliggande orsakerna ska identifieras och behandlas.

Bakterie- och svampotiter är ofta sekundära. De bakomliggande orsakerna ska identifieras och behandlas. 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Posatex örondroppar, suspension för hund. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Aktiva substanser: Orbifloxacin Mometasonfuroat (som monohydrat) Posakonazol

Läs mer

Bilaga C. (ändring av nationellt godkända läkemedel)

Bilaga C. (ändring av nationellt godkända läkemedel) Bilaga C (ändring av nationellt godkända läkemedel) BILAGA I VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄL TILL ÄNDRING AV VILLKOREN FÖR GODKÄNNANDE(N) FÖR FÖRSÄLJNING Vetenskapliga slutsatser Med hänsyn till PRAC:s

Läs mer

Är genetiken på väg att bota diabetes?

Är genetiken på väg att bota diabetes? Är genetiken på väg att bota diabetes? Simon Eklöv Populärvetenskaplig sammanfattning av Självständigt arbete i biologi 2013 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet. Under början

Läs mer

Den här broschyren har du fått via din behandlande läkare. Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA (abatacept)

Den här broschyren har du fått via din behandlande läkare. Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA (abatacept) Den här broschyren har du fått via din behandlande läkare. Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA (abatacept) Innehållsförteckning Om ORENCIA 3 Din behandling 7 Användbara delar

Läs mer

Ipren finns i flera styrkor, 200 mg och 400 mg (receptfria) samt 600 mg (receptbelagt).

Ipren finns i flera styrkor, 200 mg och 400 mg (receptfria) samt 600 mg (receptbelagt). Ipren finns i flera styrkor, 200 mg och 400 mg (receptfria) samt 600 mg (receptbelagt). Vad innehåller läkemedlet? Verksamt ämne: Ibuprofen 200 mg eller 400 mg Övriga innehållsämnen: Vattenfri kolloidal

Läs mer

Boswellia. Bild.1 fotograf av författare 2009

Boswellia. Bild.1 fotograf av författare 2009 Boswellia Bild.1 fotograf av författare 2009 Abdullah Al Ramahi Avdelningen för farmakognosi, Institutionen för läkemedelskemi Apotekarprogrammet termin5, vt 2009 Uppsala Universitet Farmakognosi 5 p Handledare:

Läs mer

Clarityn. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD Clarityn ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

Clarityn. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD Clarityn ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Clarityn 10 mg tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Clarityn måste trots

Läs mer

Pronaxen 250 mg tabletter OTC. 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pronaxen 250 mg tabletter OTC. 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pronaxen 250 mg tabletter OTC 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Pronaxen 250

Läs mer

Ibaflin används för behandling av följande sjukdomstillstånd hos hund:

Ibaflin används för behandling av följande sjukdomstillstånd hos hund: 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN 30 mg tabletter för hund 150 mg tabletter för hund 300 mg tabletter för hund 900 mg tabletter för hund 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett

Läs mer

INFORMATION FÖR PATIENTER SOM FÅR XALKORI -BEHANDLING. Information om ALK-positiv lungcancer och läkemedelsbehandling med XALKORI

INFORMATION FÖR PATIENTER SOM FÅR XALKORI -BEHANDLING. Information om ALK-positiv lungcancer och läkemedelsbehandling med XALKORI INFORMATION FÖR PATIENTER SOM FÅR XALKORI -BEHANDLING Information om ALK-positiv lungcancer och läkemedelsbehandling med XALKORI 61890_Pfizer_Xalkori_potilaan_opas_A5_swe.indd 1 13.5.2016 13.00 FÖRORD

Läs mer

Immun- och inflammationsfarmakologi Tandläkarprogrammet HT 2015. Ernst Brodin, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet

Immun- och inflammationsfarmakologi Tandläkarprogrammet HT 2015. Ernst Brodin, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet Immun- och inflammationsfarmakologi Tandläkarprogrammet HT 2015 Ernst Brodin, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet Viktiga inflammatoriska mediatorer Prostaglandiner och leukotriener

Läs mer

Juni 2015. Ärlinghem. Blommor

Juni 2015. Ärlinghem. Blommor Juni 2015 Ärlinghem Blommor Pelargonia Pelargonier är ett släkte i familjen näveväxter med över 250 kända arter. Släktet består av örter, halvbuskar och buskar. Blommorna har fem kronblad, de två övre

Läs mer

Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer.

Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer. Temozolomid Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer. Temomedac används för behandling särskilda former av

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer

FERRING PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM BEHANDLAS MED CORTIMENT. Broschyren är framtagen i samarbete med IBD-sjuksköterskor.

FERRING PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM BEHANDLAS MED CORTIMENT. Broschyren är framtagen i samarbete med IBD-sjuksköterskor. FERRING PHARMACEUTICALS PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM BEHANDLAS MED CORTIMENT Broschyren är framtagen i samarbete med IBD-sjuksköterskor. VAD ÄR CORTIMENT1? Cortiment innehåller budesonid. Budesonid

Läs mer

Aripiprazole Accord (aripiprazol)

Aripiprazole Accord (aripiprazol) Aripiprazole Accord (aripiprazol) Patient/Anhörig Informationsbroschyr Denna broschyr innehåller viktig säkerhetsinformation som du ska bekanta dig med innan påbörjande av behandlingen med aripiprazol

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

BIPACKSEDEL. Metacam 5 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur och svin

BIPACKSEDEL. Metacam 5 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur och svin BIPACKSEDEL Metacam 5 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur och svin 1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer Lindrig och medelsvår ulcerös kolit. Proktit och proktosigmoidit.

4.1 Terapeutiska indikationer Lindrig och medelsvår ulcerös kolit. Proktit och proktosigmoidit. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Pentasa 1 g rektalsuspension 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 100 ml innehåller 1 g mesalazin (5-aminosalicylsyra). Beträffande hjälpämnen se avsnitt 6.1 3 LÄKEMEDELSFORM

Läs mer

GynObstetrik. Eklampsi. the33. Health Department

GynObstetrik. Eklampsi. the33. Health Department GynObstetrik Eklampsi Health Department Innehållsförteckning 1 Eklampsi.......2 Inledning......2 Incidens....2 Patofysiologi......2 Symtom.........2 Behandling......3 Prognos.........3 Referenser.........

Läs mer

Vipidia 25 mg, filmdragerade tabletter Vipidia 12,5 mg, filmdragerade tabletter Vipidia 6,25 mg, filmdragerade tabletter (alogliptin)

Vipidia 25 mg, filmdragerade tabletter Vipidia 12,5 mg, filmdragerade tabletter Vipidia 6,25 mg, filmdragerade tabletter (alogliptin) Vipidia 25 mg, filmdragerade tabletter Vipidia 12,5 mg, filmdragerade tabletter Vipidia 6,25 mg, filmdragerade tabletter (alogliptin) RISKHANTERINGSPLAN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1

Läs mer

Zikavirusepidemin. Ett flavivirus släkt med gula febern, dengue, japansk encefalit och TBE Isolerades hos apor i Zikaskogen i Uganda 1947

Zikavirusepidemin. Ett flavivirus släkt med gula febern, dengue, japansk encefalit och TBE Isolerades hos apor i Zikaskogen i Uganda 1947 Zikavirusepidemin Ett flavivirus släkt med gula febern, dengue, japansk encefalit och TBE Isolerades hos apor i Zikaskogen i Uganda 1947 Sprids med aedesmyggor, ffa Aedes aegypti som sprider gula febern

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Actraphane 30 injektionsflaska 100 IE/ml injektionsvätska, suspension, i injektionsflaska Humant insulin (rdna) Läs noga igenom hela denna bipacksedel innan du

Läs mer

Läkemedelsbehandling och amning

Läkemedelsbehandling och amning Läkemedelsbehandling och amning Susanne Näslund, Apotekare Avdelningen för Klinisk Farmakologi Umeå universitet Läkemedelsinformationscentralen ELINOR Norrlands universitetssjukhus 1 Innehåll Faktorer

Läs mer

Aesculus hippocastanum L.

Aesculus hippocastanum L. Aesculus hippocastanum L. Hästkastanj i Uppsala Science park. Fotografi av författaren, Magdalena Burström Copyright 2008. Magdalena Burström Farmakognosi 7,5 hp Apotekarprogrammet Termin 5, Handledare:

Läs mer

Längre behandlingstid än 6 månader rekommenderas ej. Vissa före detta rökare kan dock behöva behandling längre för att inte återgå till rökning.

Längre behandlingstid än 6 månader rekommenderas ej. Vissa före detta rökare kan dock behöva behandling längre för att inte återgå till rökning. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Nicorette 5 mg/16 timmar depotplåster Nicorette 10 mg/16 timmar depotplåster Nicorette 15 mg/16 timmar depotplåster Nicorette 5 mg/16 timmar + 10 mg/16 timmar + 15 mg/16

Läs mer

Gråbo, Lavar Sälg, Älgört. Al, Blodrot En Sileshår, Stensöta. Blodrot, Blåbär, Gullris Stensöta Pors, Rölleka, Skvattram Ljung, Vänderot

Gråbo, Lavar Sälg, Älgört. Al, Blodrot En Sileshår, Stensöta. Blodrot, Blåbär, Gullris Stensöta Pors, Rölleka, Skvattram Ljung, Vänderot Detta dokument behandlar vilka medicinalväxter som finns att tillgå i Sverige. Kom ihåg att dessa växter ibland kan förväxlas med giftiga släktingar, så var försiktig. Likaså är de inte lika effektiva

Läs mer

Besksöta Solanum dulcamara. Vid eksem

Besksöta Solanum dulcamara. Vid eksem Besksöta Solanum dulcamara Vid eksem Besksöta Solanum dulcamara Besksöta är en halvbuske med lång, delvis förvedad stam, som ofta klänger på andra växter. Hör till växtfamiljen är Solanaceae (potatisväxter)

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer Typherix används för aktiv immunisering mot tyfoidfeber av vuxna och barn från 2 års ålder.

4.1 Terapeutiska indikationer Typherix används för aktiv immunisering mot tyfoidfeber av vuxna och barn från 2 års ålder. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Typherix, injektionsvätska, lösning, förfylld spruta Polysackaridvaccin mot tyfoidfeber. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje dos om 0,5 ml vaccin innehåller:

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Loratadin Sandoz 10 mg munsönderfallande tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En munsönderfallande tablett innehåller 10

Läs mer

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glucosine 625 mg filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 tablett innehåller glukosaminsulfat-natriumklorid-komplex motsvarande 625 mg glukosamin

Läs mer

Ulrica Johansson Farmakognosi, 5 P Avdelningen för farmakognosi Institutionen för läkemedelskemi Uppsala Universitet VT-04. Solanum nigrum.

Ulrica Johansson Farmakognosi, 5 P Avdelningen för farmakognosi Institutionen för läkemedelskemi Uppsala Universitet VT-04. Solanum nigrum. Ulrica Johansson Farmakognosi, 5 P Avdelningen för farmakognosi Institutionen för läkemedelskemi Uppsala Universitet VT-04 Solanum nigrum. L Namn Solanum nigrum L. tillhör familjen Solanaceae (potatisväxter)

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

Namn: student x & student y Kurs: FAGBH0 Utförd: 090526

Namn: student x & student y Kurs: FAGBH0 Utförd: 090526 Laboration: Isolering av kinin Namn: student x & student y Kurs: FAGBH0 Utförd: 090526 Handledare: Patrik Holm 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Utförande...

Läs mer

Hjälpämne: Natrium (som klorid och hydroxid); 0,8 1,6 mg/ml (35 70 mmol/l)

Hjälpämne: Natrium (som klorid och hydroxid); 0,8 1,6 mg/ml (35 70 mmol/l) PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Vivaglobin, 160 mg/ml injektionsvätska, lösning 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml innehåller: humant normalt immunglobulin 160 mg* * motsvarar totalt proteininnehåll

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Allopurinol Orion 100 mg tabletter Allopurinol Orion 300 mg tabletter. allopurinol

Bipacksedel: Information till användaren. Allopurinol Orion 100 mg tabletter Allopurinol Orion 300 mg tabletter. allopurinol Bipacksedel: Information till användaren Allopurinol Orion 100 mg tabletter Allopurinol Orion 300 mg tabletter allopurinol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

En filmdragerad tablett innehåller glukosaminsulfat-kaliumklorid motsvarande 595 mg glukosamin.

En filmdragerad tablett innehåller glukosaminsulfat-kaliumklorid motsvarande 595 mg glukosamin. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Comfora 595 mg filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En filmdragerad tablett innehåller glukosaminsulfat-kaliumklorid motsvarande 595 mg glukosamin.

Läs mer

1. VAD WARTEC KUTAN LÖSNING ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

1. VAD WARTEC KUTAN LÖSNING ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR Bipacksedel: Information till användaren artec 5 mg/ml kutan lösning Podofyllotoxin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa

Läs mer

Tuggtabletter. Ljusbruna ovala bikonvexa tabletter med skåra på ena sidan och slät på andra. Tabletten kan delas i två lika stora delar.

Tuggtabletter. Ljusbruna ovala bikonvexa tabletter med skåra på ena sidan och slät på andra. Tabletten kan delas i två lika stora delar. 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Loxicom 1 mg tuggtabletter för hund Loxicom 2,5 mg tuggtabletter för hund 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tuggtablett innehåller: Aktiv substans:

Läs mer

Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, VT2011, Avd. f. Farmakognosi, Inst. f. Läkemedelskemi, Uppsala Universitet.

Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, VT2011, Avd. f. Farmakognosi, Inst. f. Läkemedelskemi, Uppsala Universitet. Sandra Hamadi Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, VT2011, Avd. f. Farmakognosi, Inst. f. Läkemedelskemi, Uppsala Universitet Inlämnat:09022011 Akonitin -Kinesiskt naturläkemedel sedan

Läs mer

Metacam 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, svin och häst

Metacam 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, svin och häst 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Metacam 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, svin och häst 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml innehåller: Aktiv substans: Meloxikam

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Metoclopramide Orifarm 10 mg tabletter. metoklopramidhydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Metoclopramide Orifarm 10 mg tabletter. metoklopramidhydroklorid Bipacksedel: Information till användaren Metoclopramide Orifarm 10 mg tabletter metoklopramidhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Spironolakton Pfizer 25 mg tabletter Spironolakton Pfizer 50 mg tabletter Spironolakton Pfizer 100 mg tabletter

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Spironolakton Pfizer 25 mg tabletter Spironolakton Pfizer 50 mg tabletter Spironolakton Pfizer 100 mg tabletter PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Spironolakton Pfizer 25 mg tabletter Spironolakton Pfizer 50 mg tabletter Spironolakton Pfizer 100 mg tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Spironolakton

Läs mer

Skudex 75 mg/25 mg filmdragerad tablett , v. 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Skudex 75 mg/25 mg filmdragerad tablett , v. 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Skudex 75 mg/25 mg filmdragerad tablett 28.12.2015, v. 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Smärta

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Triolif Mint sugtabletter Triolif Apelsin sugtabletter Triolif Honung & Citron sugtabletter

Bipacksedel: Information till användaren. Triolif Mint sugtabletter Triolif Apelsin sugtabletter Triolif Honung & Citron sugtabletter Bipacksedel: Information till användaren Triolif Mint sugtabletter Triolif Apelsin sugtabletter Triolif Honung & Citron sugtabletter lidokainhydroklorid/amylmetakresol/2,4-diklorobensylalkohol Läs noga

Läs mer

Rebeccamycin grunden för ett nytt cancerläkemedel

Rebeccamycin grunden för ett nytt cancerläkemedel Rebeccamycin grunden för ett nytt cancerläkemedel Rebecca Englund Biologiskt aktiva naturprodukter, 7.5 hp VT- 12 Sammanfattning Rebeccamycin är en sekundär metabolit med antitumöraktivitet och som isolerades

Läs mer