VERKSAMHETSPLAN FÖR SVERIGES LÄKARFÖRBUND Strategi2020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN FÖR SVERIGES LÄKARFÖRBUND Strategi2020"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN FÖR SVERIGES LÄKARFÖRBUND Strategi2020

2 SJUKVÅRDS- POLITIK LÄKARES STÄLLNING & VILLKOR FÖRBUNDS- UTVECKLING & MEDLEMS- SERVICE IDENTITET

3 Innehållsförteckning - Sjukvårdspolitik...5 Bra system för professionell utveckling...5 En mångfaldig sjukvårdsorganisation för God vård...6 Högkvalitativ vård med bra kontinuitet och hög tillgänglighet...7 Läkarens ställning och villkor...8 Läkarna uppfattar att de kan påverka sin arbetssituation...8 En arbetsmiljö som tillgodoser möjlighet till God vård och ett hållbart och jämställt arbetsliv...8 Andelen forskande och forskarutbildade läkare ska öka...8 Läkarförbundets vision om ledarskap har fått genomslag och antalet läkare som är chefer har dubblerats...8 Ansvar och kompetens ska ge högre lön...9 Läkare ska ha tillgång till bästa verksamhetsstöd...9 Förbundsutveckling och medlemsservice...9 Förbundet fullt ut finansierat genom medlemsavgifter, med dotterbolag som når sina ekonomiska mål...9 Underlätta fackligt engagemang nära medlemmarna i syfte att öka antalet fackligt aktiva medlemmar och aktiviteterna lokalt...10 Professionellt utbildade förtroendevalda med rätt verktyg för uppgifterna...10 Långsiktig strategi och sjukvårdspolitiskt program kända av alla förtroendevalda och anställda i organisationen...10 Läkare ska uppleva att medlemserbjudandet är relevant och av värde % anslutningsgrad av yrkesverksamma...10 Identitet...11 Högt förtroende bland opinionsbildare och beslutsfattare...11 Högt förtroende för förbundet bland läkare...11 Ett förbund som alla läkare känner sig hemma i...11 Förbundet i ökad utsträckning tillfrågad som expertfunktion hos exempelvis departement, myndigheter, utredningar och SKL

4 Vision För alla läkare under hela karriären Strategiska initiativ A. Sjukvårdspolitik B. Läkares ställning och villkor C. Förbundsutveckling och medlemsservice D. Identitet Fyra områden där vi tar initiativet! Delmål A. Sjukvårdspolitik A1. Bra system för professionell uveckling.. A2. En mångfaldig sjukvårdsorganisation för God vård. A3. Högkvalitativ vård med bra kontinuitet och hög tillgänglighet. A1a. A1b. Regelverk för legitimationsgrundande grundutbildning och introduktionstjänstgöring på plats. Stärka ST-rådets roll / Vidga ST-rådets uppdrag. B. C. Läkares ställning och villkor Förbundsutveckling och medlemsservice B1. Läkare uppfattar att de kan påverka sin arbetssituation. B2. B3. Andelen forskande och forskarutbildade läkare ska öka. B4. B5. Ökat ansvar och kompetens ska ge högre lön. B6. Läkare ska ha bästa verksamhetsstöd. C1. C2. C3. C4. C5. Arbetsmiljö och arbetsvillkor som tillgodoser möjligheter till God vård, ett hållbart arbetsliv och ett arbetsliv fritt från diskriminering. Läkarförbundets vision om ledarskap har fått genomslag och antalet läkare som är chefer har dubblerats. Förbundet fullt ut finansierat genom medlemsavgifter, med dotterbolag som når sina ekonomiska mål. Underlätta fackligt engagemang nära medlemmarna i syfte att öka antalet fackligt aktiva medlemmar och aktiviteterna lokalt. Professionellt utbildade förtroendevalda med rätt verktyg för uppgifterna. Långsiktig strategi och sjukvårdspolitiskt program kända av alla förtroendevalda och anställda i organisationen. Läkare ska uppleva att medlemserbjudandet är relevant och av värde. C6. 85 procent anslutningsgrad av yrkesverksamma läkare. A1c. A2a. A2b. A2c. A2d. A2e. A2f. A2g. A2h. A2i. System och föreskrift för läkares fortbildning på plats i hela landet. Ökad nationell samordning för en jämlik vård. En fullt utbyggd primärvård som basen för hälso- och sjukvård. En primärvårdsreform beslutad. Öka mångfalden av vårdgivare (öka möjligheten för fler läkare att bli egenföretagare / fler möjliga arbetsgivare för kåren). Vidga patientlagen till att omfatta slutenvård rörande patienternas fria val. Parlamentarisk utredning om sjukvårdens finansiering. Kunskapsskapande och kunskapsstyrd vård uppnådd. Framtida läkarförsörjning i balans. Utbyggd öppen specialistvård. D1. Högt förtroende för förbundet bland opinionsbildare och beslutsfattare. A3a. A3b. Alla patienter ska garanteras namngiven läkare, PAL. Nå procent beläggningsgrad. D. Identitet D2. Högt förtroende för förbundet bland läkare. D3. Ett förbund som alla läkare känner sig hemma i. D4. Förbundet i ökad utsträckning tillfrågat som expertfunktion hos exempelvis departement, myndigheter, utredningar och SKL. A3c. A3d. A3e. Öka läkarmedverkan i äldrevården. Läkares specifika roll som expert framhävd. Ersättningsmodell som styr mot kvalitet.

5 SJUKVÅRDSPOLITIK A. Sjukvårdspolitik Politik med effekter för medlemmarna Den svenska läkarkårens viktigaste intresse är en god hälso- och sjukvård som kan bidra till en bättre och jämlik hälsa för hela befolkningen. Med detta som mål arbetar Läkarförbundet parallellt med att främja medlemmarnas yrkesmässiga, utbildningsmässiga och ekonomiska intressen. Detta innebär intressebevakning inom allt ifrån läkarnas arbetsmarknad och utbildning till hälso- och sjukvårdens styrning och ekonomi. : A1. Bra system för professionell utveckling Vi utvecklar professionen Läkarförbundet bevakar läkarnas intressen från första dagen på läkarutbildningen och under hela den yrkesverksamma karriären. Förbundet kommer att fortsätta driva på för en reformerad grundutbildning och en vidareutvecklat ST. Därtill kommer frågan om läkarnas kontinuerliga kompetensutveckling också som färdiga specialister att drivas med förnyad kraft. Delmål A. Sjukvårdspolitik A1. Bra system för professionell uveckling. A1a. Regelverk för legitimationsgrundande grundutbildning och introduktionstjänstgöring på plats. A1b. Stärka ST-rådets roll/vidga ST-rådets uppdrag. A1c System och föreskrift för läkares fortbildning på plats i hela landet. Delmål: A1a. Regelverk för legitimationsgrundande grundutbildning och introduktionstjänstgöring på plats Delmålet har justerats. Vi samlar våra tidigare åtskilda mål rörande läkarens grundutbildning, legitimation och introduktionstjänstgöring till en strömlinjeformad insats. A1b. Stärka ST-rådets roll och vidga dess uppdrag Delmålet har justerats. En reformerad ST-tjänstgöring är under implementering och vi saknar därav möjlighet att påverka ST-tjänstgöringens utformning. Vi ser att den mest effektiva vägen till inflytande går genom ST-rådet den närmaste tiden och att ett stärkande av ST-rådet är detsamma som att stärka vårt inflytande. A1c. System och föreskrift för läkares fortbildning Delmålet har justerats. Arbetet med att säkra en garanterad möjlighet till fortbildning för alla läkare leder både till central reglering och lokal förhandling. Vi samlar därför tidigare uppdelade mål i denna mer samordnade insats. 5

6 SJUKVÅRDSPOLITIK : A2. En mångfaldig sjukvårdsorganisation för God vård Vi tar ansvar För att uppnå målet om en god och jämlik hälsa för hela befolkningen ser Läkarförbundet många utmaningar att hantera i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. Det handlar både om att öka den nationella samordningen, kraftfullt driva frågan om primärvården som bas i systemet och att i olika sammanhang framhålla vinsterna med en mångfald av vårdgivare, där också ersättningsmodellernas utformning är av avgörande betydelse. A. Sjukvårdspolitik A2. En mångfaldig sjukvårdsorganisation för God vård Delmål A2a. A2b. A2c. A2d. A2e. A2f. A2g. A2h. A2i. Ökad nationell samordning för en jämlik vård. En fullt utbyggd primärvård som basen för hälso- och sjukvård. En primärvårdsreform beslutad. Öka mångfalden av vårdgivare Vidga patientlagen till att omfatta slutenvård rörande patienternas fria val. Parlamentarisk utredning om sjukvårdens finansiering. Kunskapsskapande och kunskapsstyrd vård uppnådd. Framtida läkarförsörjning i balans. Utbyggd öppen specialistvård. Delmål: A2a. Ökad nationell samordning för en jämlik vård Delmålet har justerats. Vår strävan efter en ökad nationell samordning av sjukvården kompletteras med en inriktning mot ökad jämlik vård. A2b. En fullt utbyggd primärvård som basen för hälso- och sjukvård Delmålet har justerats. Förutsättningen för att villkoren ska bli rimliga för alla läkare är att primärvården fungerar bra. A2c. En primärvårdsreform beslutad Delmålet har justerats. Vi omvandlar den pågående dialogen om behoven och situationen i primärvården till en beslutad reform som innehåller vår politik. A2d. Öka mångfalden av vårdgivare Delmålet har justerats. Ambitionen är att öka antalet möjliga arbetsgivare för läkarkåren och att minska trösklar för att läkare ska kunna bli egna företagare. Motiven är: minskad sårbarhet, förbättrade villkor och en mer allsidig arbetsmarknad. A2e. Vidga patientlagen till att omfatta slutenvård rörande patientens fria val Vi utökar patientens inflytande och förutsättningar genom en utbyggnad av patientlagens tilllämpningsområde. A2f. Parlamentarisk utredning om sjukvårdens finansiering Förbundet fortsätter arbetet med att få till stånd en parlamentarisk utredning kring helheten och den långsiktiga lösningen av sjukvårdens finansiering. 6

7 SJUKVÅRDSPOLITIK A2g. Kunskapsskapande och kunskapsstyrd vård uppnådd Vi fortsätter arbetet med att göra styrningen av vården kunskapsbaserad och på att fånga upp kunskap som genereras i vården. A2h. Framtida läkarförsörjning i balans Läkarförsörjning är inte bara en fråga om examinerade studenter, det handlar även om långsiktig tillgång till olika specialister och ett varierat inflöde av läkare till arbetsmarknaden. Förbundet vill se en samlad överblick som strävar mot balans i läkarförsörjningen. A2i. Utbyggd öppen specialistvård Nytt delmål. Vi riktar ansträngningen mot att stärka och bygga ut öppenvården för att skapa rätt förutsättningar också för övriga verksamheter. : A3. Högkvalitativ vård med bra kontinuitet och hög tillgänglighet Vi värnar patienten Det ligger i alla läkares intresse att ha förutsättningar att bedriva en högkvalitativ vård i ordets alla bemärkelser. Förbundet kommer att fortsätta driva de frågor vi upplever som allra viktigast för att åstadkomma detta. Dit hör att upprepa vikten av en patientansvarig läkare, att ge konkreta förslag till lösningar på den höga beläggningsgraden och att få till stånd ökad läkarmedverkan i äldrevården. Delmål A. Sjukvårdspolitik A3. Högkvalitativ vård med bra kontinuitet och hög tillgänglighet A3a. A3b. Alla patienter ska garanteras namngiven läkare, PAL. Nå procent beläggningsgrad. A3c. Öka läkarmedverkan i äldrevården. A3d. Läkares specifika roll som expert framhävd. A3e. Ersättningsmodell som styr mot kvalitet. Delmål: A3a. Alla patienter ska garanteras namngiven läkare, PAL Förbundets arbete med att påverka synen på rätten till en namngiven läkare har börjat ge resultat, men ansträngningen måste hållas i långsiktigt för att uppnå effekt för patienter och medlemmar. A3b. Nå procent beläggningsgrad Förbundet fortsätter sitt långsiktiga arbete med att påverka synen på beläggningsgrader inom sjukvården. A3c. Öka läkarmedverkan i äldrevården Strävan mot att öka läkarmedverkan inom äldrevården fortsätter. A3d. Ersättningsmodell som styr mot kvalitet Nytt delmål. Vi vill påverka ersättningsmodellerna så att de i allt högre utsträckning styr mot kvalitet. 7

8 LÄKARES STÄLLNING OCH ARBETSVILLKOR B. Läkares ställning och arbetsvillkor Att göra skillnad för medlemmarna Läkares ställning och villkor handlar om att arbeta systematiskt för att påverka läkares faktiska arbetsvillkor i vardagen och ställning på arbetsplatsen. Att som läkare ha goda förutsättningar att genomföra sitt uppdrag, kunna påverka sin arbetssituation och få lön efter ansvar och kompetens. B. Läkares ställning och arbetsvillkor B1. B2. B3. B4. B5. B6. Läkare uppfattar att de kan påverka sin arbetssituation. Arbetsmiljö och arbetsvillkor som tillgodoser möjligheter till God vård, ett hållbart arbetsliv och ett arbetsliv fritt från diskriminering. Andelen forskande och forskarutbildade läkare ska öka. Läkarförbundets vision om ledarskap har fått genomslag och antalet läkare som är chefer har dubblerats. Ökat ansvar och kompetens ska ge högre lön. Läkare ska ha bästa verksamhetsstöd. : B1. Läkarna uppfattar att de kan påverka sin arbetssituation Förbundet gör en helt ny kraftsamling och satsning under avtalsrörelsen. Satsningarna kommer att utökas ännu mer över året och syftet är förstås att långsiktigt uppnå genomslag. B2. Arbetsmiljö och arbetsvillkor som tillgodoser möjligheter till God vård, ett hållbart arbetsliv och ett arbetsliv fritt från diskriminering Nytt mål. Under rubriken hållbart läkarliv gör förbundet en bred satsning både i de frågor som oftast rubriceras som arbetsmiljöfrågor och kärnfackliga villkorsfrågor. B3. Andelen forskande och forskarutbildade läkare ska öka Förbundet är beroende av att kunna påverka relevanta myndigheter för att få genomslag, det görs genom satsningar på kommunikation och påverkan. Förbundet tar fram en stabil plattform av fakta att utgå ifrån. B4. Läkarförbundets vision om ledarskap har fått genomslag och antalet läkare som är chefer har dubblerats Läkarledda verksamheter presterar bättre resultat och ledarskapet, liksom egenföretagandet, erbjuder läkare fler alternativ under yrkeskarriären. Förbundet fortsätter sin omfattande satsning för att få genomslag för sin vision. 8

9 FÖRBUNDSUTVECKLING OCH MEDLEMSSERVICE B5. Ansvar och kompetens ska ge högre lön Förbundet har en bred syn på kompetens som inte bara innefattar erfarenhet och specialisering utan också sådant som forskarkompetens och pedagogik. Den synen behöver delas av arbetsgivarparten. Vi fortsätter vår ansträngning för att få genomslag. B6. Läkare ska ha tillgång till bästa verksamhetsstöd Utöver det uppenbara att läkare ska ha tillgång till bästa IT-stöd och verktyg - vill vi också att medlemmarna ingår i verksamhetsutvecklingen vid sina arbetsplatser lokalt och får en röst vid valet av verksamhetsstöd. C. Förbundsutveckling och medlemsservice En tillgänglig medlemsorganisation Läkarförbundet ökar graden av professionalisering och effektivitet vid sitt kansli och moderniserar styrningen. Ny standard med högre kvalitetskrav införs successivt för sådant som medlemsadministration, reception och växel, vaktmästeri, IT-funktioner, fastighetsförvaltning och arkivering. Centralt för hela initiativet är att alla föreningar ska kunna få del av alla förbättringar oavsett geografi. C. Förbundsutveckling och medlemsservice C1. C2. C3. C4. C5. C6. Förbundet fullt ut finansierat genom medlemsavgifter, med dotterbolag som når sina ekonomiska mål. Underlätta fackligt engagemang nära medlemmarna i syfte att öka antalet fackligt aktiva medlemmar och aktiviteterna lokalt. Professionellt utbildade förtroendevalda med rätt verktyg för uppgifterna. Långsiktig strategi och sjukvårdspolitiskt program kända av alla förtroendevalda och anställda i organisationen. Läkare ska uppleva att medlemserbjudandet är relevant och av värde. 85 procent anslutningsgrad av yrkesverksamma läkare. : C1. Förbundet fullt ut finansierat genom medlemsavgifter, med dotterbolag som når sina ekonomiska mål et har justerats. Nya styrmodeller och uppföljningsmodeller har införts för att möjliggöra att detta mål nås och ansträngningarna fokuseras nu på att leda förbund och dotterbolag mot genomslag. 9

10 FÖRBUNDSUTVECKLING OCH MEDLEMSSERVICE C2. Underlätta fackligt engagemang nära medlemmarna i syfte att öka antalet fackligt aktiva medlemmar och aktiviteterna lokalt Förbundet satsar på att stärka lokal verksamhet och stödja lokal rekrytering av förtroendevalda på de sätt som efterfrågas och önskas av föreningarna. Pågående satsningar att utveckla möjligheter för möten per distans och andra informationsvägar som är lätt tillgängliga oavsett bostadsort och region fortsätter, liksom arbetet med att tillgängliggöra förbundets tjänster och stöd, utbildningar och nätverk i hela landet. C3. Professionellt utbildade förtroendevalda med rätt verktyg för uppgifterna Förbundet satsar på att erbjuda sina förtroendevalda den utbildning och de digitala plattformar som behövs för att göra ideellt arbete för förbundet så hanterbart som möjligt. Relevant utbildning och bra digitalt stöd ska skapa förutsättningar för förtroendevalda att axla ansvaret likväl som få ihop livspusselet. C4. Långsiktig strategi och sjukvårdspolitiskt program kända av alla förtroendevalda och anställda i organisationen Förbundets sjukvårdspolitiska program ger en samlad och förankrad bild av de ställningstaganden förbundet står för. Även om inte alla åsikter kan drivas samtidigt, är förbundet och dess företrädare trygga i mötet med omvärlden C5. Läkare ska uppleva att medlemserbjudandet är relevant och av värde Förbundet ser över sitt tjänsteutbud och utbud av förmåner, samtidigt som åsikter från medlemmar och potentiella medlemmar också utreds. Motivet är att möta önskemål och förväntningar från i första hand de som redan är medlemmar, men också potentiella medlemmar. C6. 85 procent anslutningsgrad av yrkesverksamma Med en tilltagande kartläggning av medlemssegment och både medlemmars och potentiella medlemmars syn på förbundet, skapas förutsättningar för att bedriva ett medvetet och effektivt rekryteringsarbete. 10

11 IDENTITET D. Identitet Ett förbund med högt förtroende För att förbundet ska nå ut och får genomslag med sin politik, påverka läkares arbetssituation och vara en naturlig samtalspartner för politiker, beslutsfattare, media och opinionsbildare är arbetet med att stärka vårt förtroende av stor vikt. Förbundet satsar på en nollmätning av förtroendet hos våra målgrupper för att därefter planera och genomföra riktade insatser i arbetet att stärka vår identitet. D. Identitet D1. D2. D3. D4. Högt förtroende för förbundet bland opinionsbildare och beslutsfattare. Högt förtroende för förbundet bland läkare. Ett förbund som alla läkare känner sig hemma i. Förbundet i ökad utsträckning tillfrågat som expertfunktion hos exempelvis departement, myndigheter, utredningar och SKL. : D1. Högt förtroende bland opinionsbildare och beslutsfattare För förbundet är det avgörande om de beslutsfattare som påverkar våra medlemmars vardag uppfattar förbundet som en trovärdig samtalspartner eller ej. Vår satsning på att bevisa oss vara det fortsätter och utökas. D2. Högt förtroende för förbundet bland läkare Utöver att förbundet är beroende av allmänhetens förtroende för läkare generellt, och att detta förtroende också tilldelas förbundet, behöver förbundet bygga ett starkare förtroende bland läkarna själva. D3. Ett förbund som alla läkare känner sig hemma i et har reviderats. Förbundets styrka och legitimitet vilar i identiteten som läkarorganisation. Det gäller både inom avtalsrörelse och i politiken. Det är i den mån förbundet uppfattas som talesperson för läkarna, eller en grupp av läkarna, som intresset att tala med förbundet skapas. D4. Förbundet i ökad utsträckning tillfrågad som expertfunktion hos exempelvis departement, myndigheter, utredningar och SKL et är nytt och självförklarande, det ersätter ett tidigare generellt mål att arbeta för att stärka läkarnas expertroll. 11

12