Rösta! En handledning för demokrati.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rösta! En handledning för demokrati."

Transkript

1 Rösta! En handledning för demokrati.

2 2

3 3 Här är ett studiematerial om att göra demokratin mer tillgänglig. ABF är ett studieförbund där människors engagmang och kunskapssökande direkt bidrar att göra en annan värld möjlig. Materialet är framtaget som ett stöd för dig som vill engagera fler i valrörelsearbetet. För de allra flesta är att välja mer än att lägga sin röst på ett parti. Vi väljer för att påverka långsiktigt. Därför måste förenings- och demokratiarbetet i, under och efter valrörelsen utgå från ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv. I det korta perspektivet menar vi att det är viktigt att alla får kunskap om att den grundläggande rättigheten är att delta i valet genom att rösta och göra sin röst hörd. I det långsiktiga perspektivet är demokratin mer omfattande och kräver människor och föreningars engemang och vilja att delta aktivt i ett förändringsarbete. ABF har sedan 1912 arbetat genom studiecirklar och mötesverksamhet för att ge människor och föreningar verktyg att förändra. Vi hoppas att detta studiematerial kan ge dig och alla som läser det fortsatt inspiration att arbeta vidare för att utveckla demokratin nära er. Studiematerial 2014

4 4 Inledning De två närmast liggande stora valen är just nu valet till Europaparlamentet i maj 2014, och valen till kommun, landsting och riksdag i september Det här arbets- och aktivitetsmaterialet vänder sig till dig som vill vara med i en process som leder till mer samhällsengagemang bland personer som inte röstar i allmänna val eller på annat sätt inte deltar aktivt i samhällsförändringar. Ett konkret och kortsiktigt mål för aktiviteterna och studierna är att öka röstdeltagandet i allmänna val, men - som du kommer att se längre fram - det handlar också om en förändring på ett djupare och bredare plan. Målet för dialogerna, aktiviteterna och studierna i materialet särskilt i den sista avdelningen - är att varaktigt öka samhällsengagemanget och kunskaperna bland deltagarna, och därmed få en mer representativ och medborgarstyrd demokrati. Ni som ska planera och leda de aktiviteter som föreslås i denna folder måste naturligtvis ha en del grundkunskaper och erfarenheter. Om ni har gått en cirkelledarutbildning är det bra, om inte kan det ordnas via ert lokala ABF. Faktakunskaper om val och politik ingår inte i materialet, men för den som vill uppdatera sig inom området finns mycket information att hämta. Det mest aktuella lär finnas på nätet, och några förslag finns i slutet av foldern. Den intresserade kan säkert hitta fler, inte minst på de politiska partiernas hemsidor. För alla aktiviteter, framförallt studier, dialogtillfällen, möten, föreläsningar och liknande krävs i varierande omfattning praktiska saker som lokaler, mat och dryck, teknisk utrustning och liknande, ibland tryckmöjligheter för affischer, tillgång till internet och telefon. Allt sådan kan ta tid och ibland pengar i anspråk, och behöver oftast ordnas i god tid. Detta berörs bara i förbifarten i denna folder, men det betyder inte att det är oviktigt ibland är det en förutsättning för att man ska lyckas, och det behövs mycket förberedelsearbete innan sådant är löst. Arbetsmaterialet är indelat i tre delar. De två första delarna handlar mest om vad man kan göra på kort sikt för att öka röstetalet i kommande allmänna val. Den tredje delen tar upp hur man kan arbeta på längre sikt, enligt en delvis annan modell, för att medverka i en mer djupgående och bestående förändring. Först kommer en avdelning med vanliga argument mot att rösta över huvud taget, och hur man kan resonera runt det. Rätten att rösta i allmänna val har vunnits efter en lång kamp. Varför vill inte alla använda sig av den? Om vi hade alla svaren på den frågan skulle det vara lättare att höja valdeltagandet. Men genom att lära oss mer om människorna, deras bevekelsegrunder och åsikter, kan vi påverka fler att faktiskt rösta. Alltså: Känn dina medlemmar/deltagare/grannar/kamrater/ landsmän och så vidare, och jobba stenhårt på att övertyga dem om att vi kan påverka samtiden och framtiden ja, till och med att vi alla bör ta chansen! Det finns planeringskalendrar med detta arbetsmaterial, på olika lång tid för att underlätta planeringen av aktiviteter. Till denna avdelning finns också affischunderlag med argument och motargument. Avsikten är att man ska kunna ladda ner, trycka upp dem och använda dem för att provocera fram eftertanke och kanske igenkänning, på offentliga platser där man kan affischera mötesplatser av olika slag, bibliotek, föreningslokaler. Texterna kan bytas ut eller kompletteras med uppgifter om möten, föreläsningar och liknande. Sedan kommer en del med beskrivning av hur man kan gå till väga och med konkreta tips, varav du säkert kommer att känna igen en hel del. Svårigheten med den delen är framför allt att verkligen genomföra aktiviteterna, dialogerna och studierna, för det mesta verkar vara bekant och inte så nytt under solen. Då kan man erinra sig hur folkrörelserna under lång tid faktiskt tillämpat mycket av dessa metoder, och fundera lite på hur mycket det har format det samhälle vi har idag. Sist kommer en avdelning som i bästa fall kan lägga grunden till en långsiktig förändring, där det ökade valdeltagandet bara är en del av resultatet. Den delen behandlar ett bredare samhällsområde, och innehåller

5 5 lite mer omfattande arbete. Samtidigt inbjuder den till att få med fler aktiva människor, så om man lyckas med det blir allting enklare ni är fler som gör jobbet! Den vänder litet på perspektiven om vad som är orsak och verkan, och därmed också på hur man kan gå tillväga för att medverka i en långsiktig förändringsprocess för fler aktiva samhällsmedborgare. Del 1. Varför bry sig? Visst kan man tycka att det är politikerna som borde se till att fler människor röstar. Att de skulle hålla igång en tillräckligt intressant politisk debatt, ta upp frågor som allmänheten är berörda och intresserade av, att de skulle sköta sitt uppdrag så bra att det drar till sig tillräckligt med intresse från dem som ger dem det politiska förtroendet. Och sedan kunde vi alla luta oss tillbaka och tycka att vi själva inte har något ansvar. Eller inte fått tillräcklig information. Eller rätt information, i rätt tid, i rätt form. I de diskussioner och samtal som ni kommer att ha med deltagare, besökare, åhörare kommer det bland annat att komma fram en del åsikter och påståenden som handlar om att det inte är någon mening att ödsla tid eller kraft på att gå och rösta. Påståendena är inte nya eller särskilt originella, och det är inte svårt att lugnt och sansat bemöta dem. Här följer en lista på de vanligaste påståendena och några motargument. Du kan säkert själv komma på minst lika bra argument, och framför allt: föra en dialog istället för en diskussion. 12 argument för att inte rösta och några motargument. 1. Jag orkar inte sätta mig in i politiken! Dålig kunskap är inget argument för att inte rösta! Den som vill veta mer om politik och politiker hittar mycket information på nätet, i foldrar och media. Man måste inte vara någon expert på riksdag, regering, landsting eller kommuner för att få rösta! 2. Det är för krångligt, jag kan inte hålla reda på allt! Man behöver inte ha detaljkunskaper för att kunna lämna en grundad röst på valdagen. Rösta efter vilket parti du upplever delar dina grundläggande värderingar om du inte är insatt i den dagsaktuella debatten! 3. Min röst är ju bara en i den stora mängden, den betyder ingenting. Men det är ju just det den gör! Den betyder exakt lika mycket som alla andras. Den röst som aldrig används är däremot helt meningslös för då bestämmer ju alla andra, och inte du. Ge inte bort din makt till andra! De kanske vill något helt annat än du själv. Marginalen mellan blocken har flera gånger varit små de senaste valen, och några få röster kan ändra på valresultatet, inte minst på det kommunala planet där många av de beslut som berör oss mest fattas. 4. Jag har inte fått någon information! Både politiska partier och myndigheter informerar flitigt, på olika sätt, via flera medier, ofta på många språk. Du har själv ett ansvar att ta del av informationen ingen kommer att ge dig den, du måste vara öppen och ta den till dig på eget initiativ. 5. Jag vet inte vad de politiska partierna tycker Med all den information som finns lättillgänglig i samband med valet är det lätt att ta reda på det. Prata med politikerna på stan, ställ frågor, läs tidningarna, lyssna på radio/tv, prata med arbetskamrater/grannar/vänner. 6. Jag håller inte med något parti. Hittar man inget parti som representerar ens åsikter på ett bra sätt, ja då blir det svårt. Men det går att välja ut en eller flera frågor som man tycker är viktiga, och rösta efter dem.

6 6 7. Jag är bortrest på valdagen. Eller kanske sjuk... Förtidsröstning och röstning med bud är enkelt. Det finns tydliga regler och information om hur det går till. Läs mer på eller i informationen du får hem i brevlådan. 8. Jag gillar inte politik! De flesta väljare är inte politiker eller medlemmar i något parti, och tycker kanske inte att det är så intressant. Men de flesta bryr sig om hur samhället är utformat, vilken vård, skola, omsorg och ekonomiska prioriteringar som görs och då vill man ändå vara med och påverka. Vill inte du det? 9. Ingenting ändras ändå... Att inte rösta förändrar inte heller något. Vad man faktiskt gör är viktigare än vad man inte gör. En aktiv handling påverkar mer än passivitet. Många länder har mycket lågt valdeltagande, men valen räknas som legitima ändå. Vilka är det då som bestämmer i praktiken? 10. Jag bryr mig inte... Jo, det gör du nog om du tänker på allt som beslutas av politiker. Din framtid, dina barns framtid, det samhälle vi alla lever i och som formas av andra, om inte du gör din röst hörd, åtminstone på valdagen. Menar du att du inte bryr dig om din samtid (eller din framtid)? 11. Alla politiker är kass! Inte sant, helt enkelt. Kryssa för en som inte är det! 12. Alla kandidater är likadana! Inte heller sant. Det finns en mängd skillnader ideologiskt, erfarenheter, bakgrund, intressen. Menar du verkligen att till exempel moderater, socialdemokrater, vänsterpartister och sverigedemokrater är likadana? Informera dig! Dessa påståenden och motargument kan komma upp vid flera tillfällen förbered dig på det! Texterna kan också användas på affischer som kan sättas upp på strategiska platser. Underlag för att göra affischerna finns som bilaga till denna folder eller använd den mall som finns att ladda ner på

7 7 Del 2. På kort sikt Valdeltagandet är ojämnt, vi vill att det ska bli högre, särskilt där det idag är lågt. Vad ska vi göra? Aktiviteter som syftar till att fler ska rösta i nästa val. Det är ingen slump att valdeltagandet är ojämnt, eller att det ser ut just så som det gör. Genom undersökningar vet vi att valdeltagandet visserligen har ökat de två senaste allmänna valen, särskilt bland unga och bland utrikes födda (som båda är grupper där valdeltagandet är lägre än genomsnittet). Valdeltagandet är alltså mer jämlikt och jämnare spritt än tidigare. Men skillnaderna är fortfarande stora, och påverkbara. Och det är bra, för det betyder att det vi gör kommer att ge resultat. Så vad kan vi göra för att förändra saker och ting, och få alla i vår omgivning att rösta i valen? Ja, till en del beror det på hur vi ser på dagens situation. Vad är problemet och vad är lösningen? Hur det ser ut idag och hur vi vill att det ska bli? INTRESSE FÖR SAMHÄLLET OCH FRAMTIDEN GÅ MED I EN FÖRENING RÖSTA Resonemang: Alltför många människor som står utanför den demokratiska processen, i meningen att de inte är aktiva i någon fråga eller politisk grupp/parti eller känner att det är någon mening att engagera sig politiskt. Inte ens att rösta i de allmänna valen. Målet med våra aktiviteter är ett ökat valdeltagande genom att lyfta fram aktuella gärna lokala - politiska frågor på ett sätt som får folk intresserade. När vi lyckats väcka intresset för samhällsfrågor, blir steget till att gå med i en fackförening, en annan förening, kanske ett politiskt parti, och att delta i samhällsinriktade aktiviteter av olika slag (nattvandringar, föräldraföreningar, socialt arbete och liknande) inte lika stort längre. Detta är en ganska lång process, och ju tidigare den påbörjas före ett val, desto större chans att många går från att vara passiva åskådare till att bli aktiva samhällsspelare. Med i matchen, helt enkelt. På sikt stärks demokratin och folks känsla av samhörighet och solidaritet.

8 8 Metoderna är folkbildningens: Vi bygger på alla människors önskan och förmåga att lära sig, förstå sin omvärld och samtid och vilja att självständigt forma sitt eget liv. Deltagandet i aktiviteterna ska i möjligaste mån ske på lika villkor, i samspel med både meningsfränder och meningsmotståndare, i dialog och debatt. Vi ska erbjuda arenor för möten mellan människor och idéer, och det är deltagarnas ansvar att ifrågasätta, bilda sig en uppfattning och agera utifrån det. Kontakta den lokala ABF-avdelningen! De ställer upp med utbildning för cirkelledare, stöd när ni ska arrangera något evenemang och hjälp med tryckning och kontakter till nyckelpersoner bland till exempel kulturarbetare och politiker. Se för att nå ABF på din ort! För att veta mer om tillgänglighet ur olika perspektiv, se till exempel Det är en hemsida där det bland annat finns checklistor och information om vad man bör tänka på för att göra evenemang så tillgängliga som möjligt. Viktiga saker att tänka på vad gäller tillgänglighet är inte bara fysisk tillgänglighet (trappor, akustik, toaletter till exempel), utan också tidpunkten (helger, skollov till exempel) och platsen (avstånd, kommunikationer) och andra aspekter. Förberedelser Det behövs dels en planering på sikt, dels en inför varje aktivitet, lång som kort, stor eller liten. Gör en grovplanering av aktiviteter ni vill genomföra över hela den tid ni tänkt vara aktiva. Vilka aktiviteter ska ni genomföra? Vad vill ni uppnå, vilka vill ni nå att rikta sig till alla kan kännas frestande, men är kanske inte så effektivt. Det kan vara bättre att rikta in sig på olika delgrupper inom den stora målgruppen väljare, eller ta upp olika aktuella samhällsfrågor att belysa, den ena efter den andra. På så sätt blir det mer fokuserat, ni ökar chanserna att synas i medier av olika slag och att påverka i den riktning ni vill. Hur bra planering ni än gör låt inte kartan ta över verkligheten! Grovplaneringen kan och ska ses över med jämna mellanrum. Är den rimlig? Har förutsättningarna ändrats sedan sist? Kan vi göra mer? Nya idéer om bra aktiviteter som vi inte tänkte på från början? Måste vi dra ner på ambitionerna? Har vi mer eller mindre resurser än vi räknade med? Erfarenheter vi gjort, folk som tillkommit eller försvunnit, nya samhällsfrågor som dykt upp och kan fånga väljarnas intresse och öka motivationen att FAKTA: I 2010 års riksdagsval var valdeltagandet 84,6 %. Andelen röstande är lägre än genomsnittet bland unga, ensamstående, korttidsutbildade och arbetslösa. Det är högre än genomsnittet bland medelålders, sammanboende, långtidsutbildade och sysselsatta. Skillnaderna har varit liknande under en lång rad av val, men har alltså minskat på senare tid. Men fortfarande är valdeltagandet bland unga och utrikes födda lägre än genomsnittet, även bland dem som har svenskt medborgarskap. Skillnaden mellan inrikes och utrikes födda var vid 2010 års val 14 procentenheter. I det senaste valet till Europaparlamentet låg valdeltagandet i Sverige på 44 %, en ökning från det föregående valet, och något över genomsnittet bland medlemsländerna. Källa: Statistiska Centralbyrån, rösta? Kort sagt, grovplaneringen ska vara realistisk och ett hjälpmedel, inte ett dokument som ska följas slaviskt. Det är inte ett misslyckande att anpassa sig efter verkligheten, inte ens om det skulle innebära att ni får dra ner på ambitionerna. Gör en enkel kartläggning för att få ett grepp om hur det är i området/föreningen/målgruppen. Hur

9 9 många vuxna/barn/röstberättigade - eller vad det nu är för grupp som intresserar er särskilt finns det? Många nyinflyttade, studenter, barnfamiljer? Förstagångsväljare? Invandrare, nyanlända? Finns det aktiva föreningar? Hur ser röstetalet ut? Det är bland annat här som kontakterna med de lokala föreningarna och de dagliga kontakterna i området är viktiga. Vilka är frågorna som berör särskilt? Vad ska vi göra? Hur mycket arbete kan ni ta på er? Sannolikt kommer ni att tycka att det finns massor att göra, många goda idéer att omsätta i praktisk handling och en stark önskan att göra skillnad. Och det stämmer ju är man engagerad vill man att ens arbete ska ge resultat i verkligheten. Men i den aktiva gruppen finns troligen folk med olika förutsättningar, både de som arbetar mycket och har ansvar för familj och annat, och folk som har mer gott om tid hur fördelas arbetsuppgifter, ansvar? Om arbetsbördan blir alltför stor är det lätt att man tröttnar. Dåligt samvete för att man inte hinner med viktiga saker är ingen bra motivation för att fortsätta arbeta ideellt, även om man gärna skulle vilja. Ett öppet klimat i arbetsgruppen är en bra början, och förståelse för att man kan lägga olika mycket tid på uppgifterna. Tänk på att det är bra för gruppen och resultatet om den hela tiden fylls på med fler aktiva, till exempel från de andra föreningar ni samarbetar med. Ett öppet och välkomnande klimat! Gör en tidplan Hur lång tid har ni på er fram till nästa val? Hur ofta vill ni ha någon aktivitet? Ska det vara regelbundet, eller vill ni koncentrera er på en viss tid skollov, semesterperioden, lokala festdagar och få draghjälp av andra evenemang och mycket folk på plats? Alternativen är många, och delvis beroende på era resurser och mål. Tidplanen för den närmaste tiden blir förstås mer konkret och exakt än för aktiviteter som ligger lite längre fram. Låt även tidplanen ses över med jämna mellanrum, och balansera den mot ork, tid och andra resurser. Använd ett eller flera av de scheman som finns i denna folder: Vecko-, månads- eller årsschema. Planera också in möten i den aktiva gruppen, både före och efter aktiviteter. Samtal om hur en aktivitet gått, gör att det blir bättre och lättare ju fler erfarenheter ni gör. Gör en aktivitetsplan. Gör en enkel aktivitetsplan för varje aktivitet som kan se ut så här: AKTIVITETSPLAN FÖR AKTIVITET X den. Och så vidare. För varje planerad aktivitet delar man upp den i mindre delar/uppgifter, och går igenom vad som ska göras, Vad? När? Hur? Vem?

10 10 när det ska vara klart, på vilket sätt det ska genomföras och vem som är ansvarig för vart och ett av momenten. Om det till exempel handlar om att det kommer en politiker för att tala om en aktuell fråga och därmed väcka folks intresse för att påverka genom att gå och rösta i valet, kan deluppgifterna bland annat vara att boka medverkande och boka lokal. Redan detta innebär sannolikt ett antal telefonsamtal och en del tålamod. När ni bokat den medverkande och är överens om datum och temat för föreläsningen/mötet, återstår att boka en lämplig lokal (plats, storlek, teknisk utrustning, hjälpmedel (hörslinga? hiss?), pris med mera). Sedan är det information som ska spridas och inbjudningar som ska göras, man ska prata med folk, kontakta media och lösa allt annat som dyker upp. Eventuella kostnader ska täckas. Även om den medverkande inte får betalt, kan det finnas kostnader för till exempel fika, lokal och teknisk utrustning. Efter varje aktivitet är det bra att ha någon form av återsamling för dem som jobbat med att anordna aktiviteten, antingen i direkt anslutning eller vid ett senare tillfälle. Avsikten med det är att göra en summering och utvärdering av aktiviteten, vad som fungerade bra och vad som eventuellt fungerade mindre bra, och vad man kan påverka eller ändra. Vissa saker kan man inte varken hjälpa eller lastas för. Om det började ösregna under utomhusaktiviteten och hela publiken försvann kan ni knappast klandras för det. Men kanske bestämma er för att göra en aktivitet som inte är lika känslig för vädret. Vilka behövs i den aktiva gruppen för att lyckas? Så brett spektrum som möjligt, förstås. Åldrar, kön, språk, erfarenheter, intressen av olika slag ska ni nå många med budskapet måste ni vara flexibla och breda. Om gruppen blir stor är det praktiskt med en mindre kärna av folk som har tid och förmåga att hålla i trådarna och fördela arbetsuppgifter och ansvar när det hopar sig, till exempel inför en aktivitet. Håll korta och effektiva möten och bara när det behövs, bestäm både start- och sluttid för mötena. Risken är annars att folk tröttnar. Rotera arbetsuppgifter och ansvar om det finns intresse för det, ta vara på folks entusiasm och kunskaper, visa uppskattning för varandra. När ni bestämt er för att genomföra arbetet med att öka valdeltagandet och det är förankrat i arbetsgrupp, styrelse eller liknande, är en av de avgörande inledande punkterna att komma i kontakt med de människor ni vill nå. Hur? Vilka resurser har vi? Kontakta er lokala ABF-avdelning om ni inte redan gjort det! ABF har utbildningar för cirkelledare och styrelser, och ordnar det som behövs för att starta studiecirklar. Ni kan få hjälp med andra saker också; bokningar, tryckning av material, kontakter, lån av lokaler och utrustning, kanske med finansiering ingenting är omöjligt! Andra resurser kan vara den egna föreningens medlemmar och sympatisörer. Och givetvis finns det gott om resurser bland de människor ni vänder er till. De känner till läget i området eller i målgruppen, vilka nyckelpersonerna är, hur man får kontakt med folk, bra lokaler, ja, det mesta, faktiskt. Behövs det tolkar? Fråga bland målgruppen. Informationsmaterial om val och hur det går till finns på Valmyndighetens hemsida, och kommer dessutom hem till hushållen via utskick. Medverkande från politiska partier får ni kontakt med via partiernas hemsidor, bland annat. Använd olika gratiskanaler. Den viktigaste och mest effektiva först: Var på plats i området, i föreningen, på mötesplatsen och var synlig och så känd som möjligt. Ta kontakt med andra, prata om saker som berör, i stort som smått, visa att du är intresserad av andra människor och deras liv.

11 11 Den egna föreningens/mötesplatsens interna kommunikationer möten, ordinarie aktiviteter, medlemsregister, styrelsen, nätverk. Var ute i god tid, upprepa, påminn om aktiviteter ni ska ha, bjud in medlemmar och andra intresserade. (Bra sätt att värva nya medlemmar till den egna organisationen, dessutom.) Har ni närradiosändningar? Föreningar som sänder närradio kan ta med information om era kommande aktiviteter. Inte bara en gång, utan löpande under hela perioden. ABF har dessutom en sida speciellt för radio via internet - pod. Det är billigt och enkelt att spela in pod. Alla med en smartphone kan göra det och ABF hjälper gärna till. Kolla in Hemsidor Har ni tillgång till egen hemsida är det förstås bra. Annars kan ni få med information på andras (välbesökta) hemsidor föreningars, kommunens, politiska partiers, fackföreningars, andra. Facebook & Twitter Om ni är aktiva här, tänk på att verkligen vara aktiva och aktuella. Någon måste få som uppgift att skriva, kommentera och rensa. Gamla inaktuella meddelanden är bara negativt, det ger ett tråkigt intryck och bidrar inte till att få ut ert budskap. Kontakta föreningar i området för att komma på deras (medlems- och/eller styrelse-)möten och berätta om vad ni ska göra. Det finns föreningar överallt, med alla möjliga syften och inriktningar. Deras medlemmar är det viktigt att nå, för de har i sin tur en massa andra kontakter med fler människor. I bästa fall lyckas ni få dem att föra ert budskap vidare. Tänk på att anpassa er efter målgruppen! Engagera personer med stort kontaktnät till att bli ambassadörer och deltagarvärvare till era aktiviteter. I bästa fall är de lätta att hitta, då är halva jobbet gjort. En del kan vara oväntade och kräver fantasi att hitta. Den gemensamma nämnaren är att de har hög trovärdighet bland andra. Kom med i evenemangsfoldrar (tryckta och på nätet eller dagstidningarnas evenemangsinfo) med era aktiviteter. Att synas är att finnas, sägs det. Alla läser inte denna typ av information, men förvånansvärt många gör det. Väl värt att pröva! Tryckt material. Nackdelen är att det kostar pengar och är arbetssamt att sprida. Många medlemmar gillar att dela ut flygblad. Låt dem göra det men bygg intresse i föreningen för flera olika aktiviteter.

12 12 Dela ut tryckt material på offentliga platser, anslagstavlor i området. I brevlådor också, om ni har råd med det. Eller på företag i området inte bara affären, utan frissan, tatueraren, pizzerian och dagiset, till exempel. Gör egna affischer med hjälp av texter och mallar i det här materialet. Annonser om kommande aktiviteter. Dyrt, men ibland effektivt. Formen för informationen tål att tänka på. Räkna med att det finns personer med lässvårigheter (variera uttrycksformerna skrift, tal, på lätt svenska) andra funktionshinder (fysisk tillgänglighet till lokaler) behov av tolkar (annat språk, teckentolk) behov av viss tid och/eller veckodag när möten och andra aktiviteter ska genomföras, och hur långa aktiviteterna kan vara svårigheter på grund av geografiska avstånd och tillgång till allmänna kommunikationer. Kultur/fritidsaktiviteter/idrott Kulturen är givetvis till för alla, och har en given plats i snart sagt alla aktiviteterna. Men särskilt för personer som inte är vana vid (en stor) mängd information på torr prosa kan den vara en bra lösning. Budskapet kan föras fram minst lika bra i form av sång, dans och poesi eller annan kulturform. Engagera barn, ungdomar och vuxna! Ni får en garanterad publik, och når fler och delvis andra. Vad kan man göra då, med fokus på kultur och idrott? Till exempel: En heldag med mycket kultur och flera, korta framträdanden av politiker eller andra personer med ett politiskt/samhällstema. Detta kräver förstås en hel del planering och arbete på förhand. Arrangera tävlingar för barn och ungdomar. Teckningar med förslag på förändringar/förbättringar i lekparker, utsmyckningar, trygghet, fritidsaktiviteter och annat. Begränsade idrotts-/rörelsetävlingar med priser. Samarbeta med kulturföreningar i området. En bra orsak till att knyta nya kontakter med föreningar ni inte kände till tidigare, eller ytterligare stärka ett redan befintligt samarbete. Många etniska föreningar eller föreningar med inriktning på till exempel dans tar gärna chansen att visa upp sig och medverka till något positivt. Och de finns ju redan i området, känner många människor och gör ert sammanlagda nätverk ännu större.

13 13 11 aktiviteter! Stora som små. Det viktiga är att göra dem och att alltid ha nästa aktivitet inom synhåll. Och göra fler. Affischer med argumenten och motargumenten i första delen. Använd mallarna som finns att ladda ner från eller kopiera dem från denna folder. Gör dem i olika format för användning på flera sätt. Sätt upp dem på väl synliga platser. Gör små flyers, lägg dem där det samlas folk (mötesplatser, bibliotek, arbetsplatsen, skolan). Tanken är att få folk att känna igen sig eller någon de känner, tänka efter, diskutera och ifrågasätta. En heldag i kulturens tecken. Planera i god tid, och glöm inte bland annat följande: Vilka ska medverka? Kulturarbetare: Finns det dans/ musikgrupper i området eller i någon förening? Rockband? Poesiförening? Teater? Kolla med dem om de kan/ vill vara med. De flesta vill gärna det, för det är oftast det yttersta målet med verksamheten: att få visa upp sig, visa vad man kan och har lärt sig. FAKTA: Det skiftar vilka som har rösträtt, och i vilken omfattning. För att få rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Du har rösträtt till riksdagen om du är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige. Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du är svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/ landstinget, är medborgare i något av EUs medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen/ landstinget eller är medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen. Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige eller är medborgare i något av EUs medlemsländer och är folkbokförd i Sverige Rösträtt vid val till Europaparlamentet har alltså även medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater. En förutsättning är att de är folkbokförda i Sverige och att de har anmält sig till röstlängden. De får då inte rösta i någon annan medlemsstat. Källa: Politiker eller andra personer med ett politiskt budskap: Tag kontakt och fråga! Om de inte har något annat inbokat kommer de att ställa upp. Och inte bara under valår de flesta politiker är mycket ivriga att få komma och träffa sina väljare, gärna i miljöer där de inte själva har så lätt att få kontakt. Tid, plats. När är det lämpligt? Vilken lokal? Chansa på utomhus? Kostnad? Alternativen är kanske många, och inget är helt säkert allt har fördelar och nackdelar.

14 14 Finansiering. En mycket viktig punkt. Men ta den sist, för annars blir allt beroende av den, och många goda idéer försvinner på vägen. Om ni absolut inte kan finansiera hela er aktivitet får ni ta ett varav till, och se var ni kan kapa kostnader, om möjligt utan att ta bort någon del. Kan någon mer ställa upp gratis? Kan ni sälja något mat, dryck, hantverk? En lagom mix, men med betoning på kulturen. Just den här dagen är det inte ert huvudbudskap som får den största uppmärksamheten. Men det finns förstås med, med infomaterial och korta! - inslag av information och uppmaningar att rösta. Kanske är detta bäst som avslutning på hela perioden. Varför inte dagen innan valet, alltså en lördag i september Informationskväll om lokala frågor Till exempel en serie informationsmöten om en lokal fråga ni vet är viktig för många, eller för en viss grupp (kan vara skolan för barnfamiljer, fritidsaktiviteter för ungdomar och trygghet för de flesta eller något annat angeläget). Bjud in en politiker till varje, för att få en lite mer nära miljö och kontakt. Tänk på att i så fall sprida uppdragen mellan flera partier. Informationen ska förstås vara ömsesidig, så tänk på att ge gott om tid både för den eller de som kommer och informerar/lyssnar och för frågor och dialog därefter. Och be politikern att bland annat ta upp frågan om hur var och en kan påverka den fråga ni behandlar nämligen genom att gå och rösta! Skapande med valinslag Gör en riktad inbjudan till någon del av målgruppen, till exempel till alla äldre i er förening eller i området, och gör någon enkel skapande aktivitet inom hantverk på några timmar. Det kan till exempel vara en introduktion till att lära sig origami (japansk pappersvikning), kallmålning eller stickning. Eller så kan ni baka något gott tillsammans. Naturligtvis finns det ett inslag där ni pratar om valet, hur det går till och vikten av att rösta. Om intresse finns bland de närvarande kan man dessutom bilda en studiecirkel och fortsätta med aktiviteten där. FAKTA: När den så kallade allmänna rösträtten för kvinnor och män beslutades i Sverige 1919, var den inte så allmän. Flera undantag gjordes, politikerna ansåg att medborgarna skulle göra sig förtjänta av rätten att rösta. Vilka fick inte rösta? Den som gjort konkurs, alla dömda, män som inte gjort värnplikten och omyndigförklarade. Den största gruppen utan rösträtt var de fattigaste, det vill säga de som fick hjälp från fattigvården. Den som inte kunde försörja sig skulle inte heller få rösta. I praktiken drabbade detta framför allt äldre personer, som väldigt ofta hade låg pension. Dessutom var rösträttsåldern 23 år. Sammanlagt hade bara 55 % av befolkningen rösträtt. Reglerna reformerades med tiden. Men det var först 1945 som straffade, fattiga och folk som gjort konkurs fick rösta i allmänna val fick alla svenskar över 18 år, och många invandrare, rösträtt. Källa: Statistiska Centralbyrån, Wikipedia med mera.

15 15 En tävling för barn Utlys en teckningstävling för barn upp till en viss ålder, med ett tema som kan omsättas i politiska frågor vid ett senare tillfälle. Temat beror förstås på de lokala förutsättningarna, men kan exempelvis handla om hur man vill att något ska vara jämfört med hur det är idag, förslag på lekplatser, skolmiljö, odlingar eller annat som barnen tycker är viktigt. Fixa bord, stolar, papper och rit-/målargrejer och sätt igång. Så småningom måste ni göra en bedömning av bidragen, utse en eller flera vinnare, kanske med tröstpris till alla. Och givetvis en utställning, kanske i samband med någon större aktivitet med inbjuden politiker. Och där passar ni på att prata om vikten av valet, och att allt det som barnen föreslagit kan tas upp som politiska förslag och bli utgångspunkt för förändringar i samhället och närmiljön. En sportbetonad tävling för barn och ungdomar Något sportbetonat (fotboll eller annan bollsport, som brännboll till exempel), en kort löptävling om ni är väldigt sportiga, eller någon annan sport som har bra förutsättningar att locka deltagare och publik hos er. För det är inte minst publiken ni är intresserade av: information om valet, hur det går till, på vilket sätt ni kan hjälpa till om någon behöver ha hjälp med att förtidsrösta, ta sig till vallokalen på valdagen eller liknande. Dörrknackning Dörrknackning gör man för att på kort tid komma i kontakt med så många personer som möjligt, och i bästa fall få ett samtal, frågor och kunna påverka människor i önskad riktning. En svårighet med dörrknackning är man behöver vara ganska många för att det ska vara effektivt, och att många tycker det känns ovant och till och med obehagligt att ringa på främmande människors dörr och börja prata. Påfluget, och kanske ovälkommet. Vem vet hur det tas emot, folk kanske blir sura och arga. Ja, det är ju inte helt omöjligt, fast inte så troligt. Den som inte vill prata säger antagligen det direkt, och så är det bara att knacka på nästa dörr. Många som har erfarenhet av dörrknackning säger att det var oväntat trevligt och intressant. Den som öppnar dörren kan bli glatt överraskad av att någon vill prata med en, höra ens åsikt. Dörrknackningen ska handla om det kommande valet, varför man ska rösta, hur det går till och liknande frågor. De politiska partierna genomför också ofta dörrknackningskampanjer, med avsikt att prata partipolitik och påverka väljarna. Det är inte syftet här. Här gäller det att upplysa om valet, diskutera varför det är viktigt att gå till valurnorna. Inte diskutera partipolitik, men gärna bjuda in till den kommande aktivitet ni har på gång, förstås. Lägg alltså gärna dörrknackningen i nära anslutning till någon större eller mindre aktivitet ni har på gång, passa på att dela ut inbjudningar och information om den. En familjedag Använd en bra belägen plats, park eller liknande för att göra en heldag som är särskilt gjord för barnfamiljer. En traditionell familjedag, helt enkelt. Hoppborg, fika och grillning från medhavd matsäck, ansiktsmålning, enkla tävlingar (kubb, frisbee, pilkastning), tipspromenad, kanske ett parti boule, med priser ni fått av den

16 16 lokala mataffären eller annan butik. Mitt i alltihop finns ni med information om valet, hur viktigt det är att rösta och alla argumenten för det. Politisk debatt. Bjud in lokala politiker till en debattkväll på något tema: trafiken, omsorgen, skolan, skatterna eller något annat ämne som är aktuellt hos er. Budskapet till publiken är alltid detsamma efter politiska tal och debatter: det här kan du påverka! Bilda dig en uppfattning och rösta i valet! Studiecirkel Bjud in till studiecirkel i valfritt (!) ämne. En studiecirkel kan ha nästan vilket tema som helst. Den pågår under minst tre träffar, med minst tre deltagare. Det viktigaste är att den består av personer som är nyfikna och vill lära sig något nytt. I gruppen finns en cirkelledare, men cirkelns resultat bygger på alla deltagares engagemang och lika ansvar för helheten. Alla deltagares erfarenheter och kunskaper är lika värda, och allt genomförs med demokratiska och jämlika arbetsformer i dialog, med diskussioner och ett gemensamt sökande efter mer kunskap och bildning. Erbjud en studiecirkel - med starttid och plats - efter en debatt eller ett informationsmöte av något slag, i just det ämnet. Eller varför inte en studiecirkel i hur det går till att rösta? Ta kontakt med abf. Arrangera ett provval. Inte ett val för att mäta de politiska krafterna, men för att ovana väljare ska få pröva på hur det går till att rösta, från ax till limpa. Att ta sig hemifrån, komma till vallokalen, och gå igenom hela proceduren där. Den lokala valmyndigheten lånar ut skärmar, ni hittar en lämplig lokal kanske i samarbete med skolan, fritidsgården, en förening med egen lokal och visar hur valet kommer att gå till på valdagen. Det är naturligt att människor känner tveksamhet inför att utsätta sig för situationer där de kan komma att känna sig osäkra. Så om de får bekanta sig med hur det går till på förhand, ökar chansen att de går och röstar på riktigt också. Ta kontakt med ABF i din kommun. Ovanstående aktiviteter är bara en liten del av allt som ni kan göra. De kan förstås upprepas och varieras allt efter lokala förutsättningar.

17 17 Del 3. På lång sikt. En varaktig förändring. Vad är det långsiktiga målet med att få fler att rösta i allmänna val? Nu när ni har gjort ett jättearbete för att få fler att rösta i de allmänna valen är det en berättigad fråga. För kanske är det inte så att förändringen från att vara en passiv åskådare i samhället till att bli en aktiv lagspelare startar med att gå och rösta (så som figuren på sidan 7 visar). Och sedan kommer engagemanget i föreningar, fack och politiska partier, och det leder i sin tur till samhällsengagemang i allmänhet. Det kanske i stället är så att engagemanget måste byggas underifrån, gradvis och i egen takt, oberoende av om det är ett val i faggorna eller inte. Och ur detta nya samhällsintresse kommer det att - som en av flera konsekvenser - bli naturligt och självklart att gå och rösta. Detta är i så fall en annorlunda process. Inte i motsats till den som beskrivits innan i denna folder, men med ett annat perspektiv. Vi kan kalla den FPR-processen: Förändring På Riktigt. Den processen är både längre och svårare att genomföra än insatser för att höja valdeltagandet. Den är långsammare, men har möjlighet att bli varaktig, eftersom den är mer genomgripande, både för individen och för samhället. Samtidigt är den processen mer kontroversiell, för den innehåller och kan leda till en större samhällsförändring än vad som sker enbart vid valtillfället. Det är visserligen sant att det redan i ett ökat valdeltagande ligger en politisk konsekvens, eftersom soffliggarna som grupp röstar mer åt vänster än de flitiga väljarna. Bara genom att höja valdeltagandet kan valresultatet alltså bli helt annorlunda, det är lätt att konstatera. Men den stora förändringen vore att fler människor blir mer engagerade i sin samtid och sin framtid, informerar sig och bildar sig, inser sin roll i hur vår framtid formas och förvaltar och använder sig av de rättigheter andra människor kämpat fram. Rättigheter som fortfarande förvägras alltför många. Vad är då FPR-processen? Det är en förändringsprocess som riktar sig till människor som ännu inte är aktiva i politiska/samhälls-/rättvisefrågor, och där folkbildningen har en central roll. Den kan användas för att få människor att inse att man måste agera, själv och tillsammans med fler, för att åstadkomma förändring. För så gör nämligen andra som vill förändra samhället: lär sig, diskuterar och agerar. Och dessa andra har inte helt sällan åsikter som inte överensstämmer med eller ens liknar ens egna, de vill skapa ett samhälle som vi tycker är sämre än dagens, kallare och mer orättvist. Att inte agera då är också ett val, ett politiskt val, som får konsekvenser för var och en av oss. Maktförhållandena är ojämna, javisst, men de blir ännu mer ojämna ju färre det är som gör sin röst hörd. Hur kan FPR-processen leda till verklig förändring? Förutsättningarna för förändring är kunskap och delaktighet. Det viktiga i den här processen är att man har med sig båda delarna, alltså både kunskap och delaktighet. För utan kunskap står vi oss slätt. Det är klart att vi måste veta vad vi talar om eller konsekvenserna av en försändring som vi vill se. Hur ska vi annars kunna plocka fram kloka förslag och sedan argumentera för deras genomförande? Kunskap gör att man kan bearbeta och förstå samtiden, för att sedan delta i diskussionen om hur framtiden ska bli. Delaktigheten handlar om hur den här processen genomförs. Med folkbildningens metoder studiecirkeln, det demokratiska samtalet mellan jämlikar, att dela med sig av kunskap och erfarenheter, det gemensamma ansvaret, organisera sig finns verktyg för att genomföra processen på individernas villkor, i en takt som man gemensamt bestämmer. Först då blir det en process som går på djupet och som stannar kvar, långt förbi nästa val. När arbetarrörelsen växte sig stark i Sverige för ungefär ett sekel sedan, var oddsen för att det skulle lyckas att förändra samhället i den riktning arbetarrörelsen ville ganska dåliga. Missnöjet med hur vardagen såg ut för det flesta var visserligen stort. Men folket var oorganiserat, många saknade ordentlig utbildning, auk-

18 18 toritetstron var djupt rotad, kyrkan och annan överhet dominerade samhället. Ändå slog de nya tankarna om rättvisa, solidaritet och broderskap rot, och var en av de starkaste förändringskrafterna när Sverige gick från ett vara ett fattigt bondesamhälle till att bli framgångsrikt och modernt. Och metoderna var folkbildningens: organisering, studier utifrån de egna behoven, metodiskt och tålmodigt individuellt och storskaligt förändringsarbete på lång sikt. Ett bättre samhälle för alla. Politiker och politik kommer att vara en del av denna process, på ett annat sätt än i den tidigare beskrivna modellen i denna folder. Politiker får ibland rätt eller orätt kritik från medborgarna att de inte visar sig i bostadsområden, på arbetsplatser, bland väljarna i allmänhet, när det inte är valtider. Om politikernas enda mål med att vara ute bland folk skulle vara att locka röster, vore det kanske naturligt att inte röra sig bland väljarna när det inte är något val på gång. Men om det politikerna och vi vill är att ha en djupare och mer representativ demokrati, då är det enligt FPR-processen vi bör jobba. Hur går det till? Så här: Det finns en fråga som engagerar, och ni är några personer som vill lära er mer om detta. Det kan vara medlemmarna i en förening, några vänner, en grupp föräldrar/ungdomar/pensionärer eller andra. Frågan kan vara stor eller liten, gärna lokal, greppbar och konkret, i bästa fall. Ni bestämmer er för att göra något åt det. Förändra, helt enkelt. På riktigt. Ni träffas. Ni diskuterar, och inser antagligen att ni behöver lära er mer. Träffas fler gånger, skaffa mer information, från olika håll. Ta i det här läget kontakt med ABF, ni har just startat en studiecirkel Av ABF får ni hjälp med det praktiska. Ni gör då bland annat en arbetsplan, där ni på ett enkelt sätt planerar vart ni vill komma, hur och när. Men kunskap är inte det samma som överföring av information. För att information ska leda till kunskap krävs tid och tillfälle för bearbetning. Informationen ska smältas, vridas och vändas på, kompletteras och analyseras i samtal med andra. Det är där delaktigheten i processen kommer in, både under träffarna i cirkeln och i reflekterandet däremellan. Allas erfarenheter, tankar, frågor och ifrågasättande är lika viktiga. Det sker i form av dialoger i gruppen, alltså en samtalsform där den konkreta frågan, och inte personen, står i centrum. I dialogen, till skillnad från i diskussionen, är man ute efter kunskap och lösningar, inte att vinna över den andre. I och med detta händer flera saker: I den enskilda personen, med nya kunskaper, möten med andra i cirkeln, tankar som börjar komma och mogna, tankar om framtiden. Ens egna idéer granskas av andra, får mothugg, blir klarare och bättre. Man drar slutsatser, och nya insikter och argument föds. I gruppen, med deltagare som får en alltmer ökande vana i att föra samtal/dialoger/diskussioner under demokratiska former, med respekt för andras åsikter och erfarenheter, med ett gemensamt mål i sikte. Ett växande behov av att göra något mer med de nya kunskaperna.

19 19 Individen förändras påverkar gruppen Som därmed också förändras Individen För att ge deltagarna i gruppen ännu mer erfarenheter kan man turas om med att ta på sig extra ansvar, även om det känns ovant i början. Passa på att gå en cirkelledarutbildning på ABF! I förvandlingen från information till kunskap är personen aktiv genom att tänka i flera omgångar, ifrågasätta, prata med andra och liknande. Kunskapen blir till i en aktiv handling, till skillnad från att bara få information, där mottagaren är passiv. Informationens innehåll kan glömmas bort ganska fort, om man har otur, medan kunskap är långvarigt och blir en del av personens identitet. Det kan vara en ganska ansträngande process, som kräver både tid och engagemang. Därför är delaktigheten så viktig. Att vara delaktig i en process gör att man vill och orkar vara med på ett helt annat sätt än om man är en passiv mottagare. Deltagarnas idéer, kunskaper, erfarenheter och nyfikenhet tas till vara, och det viktiga är inte att skynda på, utan processen mognar fram med hjälp av allas medverkan. Det finns med andra ord ingen genväg till varaktig förändring. I takt med att deltagarna i studiecirkeln växer sig kunnigare, mognar tanken på att göra något utanför gruppen. I den ursprungliga planen fanns antagligen något om hur ni ska använda era erfarenheter och kunskaper för att påverka och förändra. Gör det! Nu när ni vet och kan (mer än de flesta om ert ämne, antagligen), gå då utanför gruppen och tala om det! Tag plats och höj era röster, i grupp eller enskilt. Då blir det ytterligare ett steg.

20 20 påverkar gruppen som Individen förändrar och påverkar omvärlden Den här processen kan jämföras med mycket av den information myndigheters, politiska partiers, intresseorganisationers - som skickas ut till medborgarna via tryck, eller finns tillgängligt på hemsidor, sociala medier och andra ställen. Även om politiska partier numera har förändrat sitt arbete till att ha fler personliga möten är mycket av den information som kommer enkelriktad, särskilt i valtider. Det handlar om att få ut sin information, och sina svar på utvalda frågor. Medborgarna blir avvaktande, ibland avvisande. Så mycket viktigare då att arbeta med långsiktig förändring och medvetandegörande. Väljarna/medborgarna lär sig en process som kan användas för vilken fråga som helst, och har ett verktyg för att ifrågasätta och påverka kontinuerligt. Man inser att det går att förändra saker och ting, särskilt tillsammans med meningsfränder. Om ni arbetar med att höja valdeltagandet eller med en långsiktig förändringsprocess i ett bostadsområde med många nyanlända, finns det fler barriärer än med svensktalande. Språket, givetvis, inga eller negativa erfarenheter från demokratiska/politiska processer, kanske misstro och misstänksamhet, ointresse för och/ eller oförmåga att sätta sig in i hur samhället fungerar. Det finns samhällsinformation i bred mening på många invandrarspråk, tryckt och på nätet, ibland i muntlig form. Men det är totalt sett bara en bråkdel som finns i denna form. Att inte tala och förstå svenska är ett stort demokratihinder i Sverige idag, för den enskilde och för samhället. Det blir en konsekvens att samhällsdebatten och engagemanget i dessa sammanhang krymps och blir mindre nyansrik än önskvärt. Den situationen kan göra att förändringsprocessen börjar just där, med språket ur olika synvinklar. Våga ta kontakt, prata och visa intresse. Bjud in till studiecirkeln, gå på andras träffar, läs på och diskutera. Ur dessa möten kommer nya kontakter, bredare ytor, fler att påverka och påverkas av. Det blir en skattkista av

21 21 kontakter att ösa ur, när ni går utanför den kända gruppen för att förändra samhället. Genom att bygga på det faktum att ni alla befinner er i Sverige och har intresse för hur framtiden ska vara, blir bakgrund och det förflutna mindre intressant. Ni kan tillsammans påverka och göra skillnad i det enda som går att förändra, nämligen framtiden. Och det är ju så väl ordnat att människor har fötter, inte rötter (som träden), och därför kan vi röra på oss, utvecklas och förändras, hela livet. Även i en sådan här process finns det mycket praktiskt att göra, och bra aktiviteter. Här är förslag på några. Gör fler utifrån era behov och förutsättningar!

22 22 4. långsiktiga aktiviteter för förändring på riktigt Studiecirklar. Många. En oslagbar metod för förändring. Det kan vara nästan vilket ämne som helst, i grupper om minst tre, med minst tre sammankomster. Cirkeln innehåller inte bara tillfällen till mer kunskap, utan förändrar individerna och hela gruppen. Gemenskapen, den praktiska demokratiupplevelsen, möjligheten att växa tillsammans med andra, nya vänner ja, fördelarna är många. Bilda föreningar. Låter det formellt och gammaldags? Glöm det! Föreningar har sprängkraft, drar till sig medlemmar ni inte kände tidigare, gör att er radie ökar och ni kan åstadkomma mer. Det behövs en styrelse, utbildning till den, och en del andra formalia. Föreningen kan ge stadga åt ert förändringsarbete, och bli en tillgång i opinionsarbetet. Och kontakter med andra likasinnade på andra platser, i landet och utanför. Dags att tänka på hemsida? Och gå en studiecirkel i att göra och underhålla en sådan? Föreläsningsserie Inte en föreläsning, utan flera efter varandra. Det ger bland annat fördelen att publiken på en föreläsning kan få ett blad om den kommande direkt i handen när de går hem, och en del av er marknadsföring är redan gjord. Gör ni dessutom flera föreläsningar på liknande tema har ni redan en intresserad publik. Samarbeta med andra; bibliotek, ABF, andra föreningar, myndigheter. För att få en större publik, mer spridning, dela på kostnaderna, få kontakt med fler som kan dela på jobbet före och efter. Rör på er. Besök oväntade platser. Inte bara i geografin, utan utanför de trygga cirklarna, i vardagen och i närheten. Folk från andra länder, kanske med bristfälliga kunskaper i svenska - eller goda kunskaper - med vanor och erfarenheter som inte liknar era egna. Eller liknar, men på ett annat sätt. Hur resonerar de, vad anser de om samtid och framtid? Eller ta kontakt med andra organisationer, fackföreningar utanför den välbekanta gruppen, intresseorganisationer av olika slag, och inte bara de som ligger nära i åsikter. Besök anläggningar av olika slag, lär er ny teknik. Prata. Dialog i stället för diskussion Är vi ett tyst folk? Varför är det ofta knäpptyst i hissar, på bussen och i vårdcentralens väntrum? Det är inte för att vi inte skulle ha något att säga till varandra, helt säkert. För när ett samtal väl kommer igång, är det många som vill delta och har åsikter. Så vi kan fatta beslut om att varje dag i fortsättningen samtala med andra, om riktiga och viktiga saker. Som hur vi vill att samhället omkring oss ska se ut i framtiden, hur våra barn och gamla ska ha det, hur miljöfrågorna ska lösas, hur bostadsbristen ska byggas bort och hur utbildningarna ska vara tillräckliga och bra. Och så kan vi ta arbetslösheten och främlingsfientligheten när vi ändå håller på. Och sedan tar vi. Och det är i samtalet och dialogen vi kommer vidare. Det är lätt hänt att vi i stället hamnar i diskussioner, där vi lägger all energi på att övertyga den andre om vår egen åsikt. Och den andre gör samma sak. I diskussionen tänker vi ofta mer på vad vi ska svara helst dräpa till med! för att vinna. Vi lyssnar inte ordentligt, tänker inte efter. I stället för att lyssna och lära och kanske behålla samma åsikt, men lite klokare koncentrerar vi oss på att hitta luckor i den andres allt mer ivriga argument. Och ingen av oss blev klokare.

Vinna väljarna. Samtal för samtal.

Vinna väljarna. Samtal för samtal. Vinna väljarna. Samtal för samtal. Människor påverkar människor. När vi ska bestämma oss för något, gör vi det nästan alltid genom att prata med någon vi litar på eller någon vi får förtroende för. Det

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL. - Ungdomar

INSPIRATIONSMATERIAL. - Ungdomar INSPIRATIONSMATERIAL - Ungdomar Hej! Det du nu har framför dig är Ung NU- projektets inspirationsmaterial Ett material som du kan använda för att påverka något du tycker är fel eller försöka genomföra

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

Hej arrangör. Oavsett är det viktigt att ni pratar och stämmer av med varandra, då kan ni få till ett roligt och lyckat val.

Hej arrangör. Oavsett är det viktigt att ni pratar och stämmer av med varandra, då kan ni få till ett roligt och lyckat val. ARRANGÖRSHÄFTE Hej arrangör Vad kul att er skola är anmäld till Skolval 2019 och att just du är arrangör. I det här häftet beskrivs steg för steg hur ett skolval genomförs. Vid anmälan har ni antingen

Läs mer

Studiehandledning - Vems Europa

Studiehandledning - Vems Europa Studiehandledning - Vems Europa En studiesatsning om makt och rättvisa i Europa Varför får inte EU och Europa mer plats i den svenska debatten? Det har vi också undrat. Sverige är en del av Europa och

Läs mer

Materialet framtaget i Projekt Mitt val.

Materialet framtaget i Projekt Mitt val. För mer demokrati 2 Materialet framtaget i Projekt Mitt val. Ett projekt i samverkan med FUB och Riks-Klippan med stöd från Allmänna Arvsfonden och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Projektledare:

Läs mer

Pausen är ett mycket viktigt inslag vid intervjuer. Den kan skapa en spänning, som verkar förlösande på den som förväntas prata. Ta vara på det.

Pausen är ett mycket viktigt inslag vid intervjuer. Den kan skapa en spänning, som verkar förlösande på den som förväntas prata. Ta vara på det. LYSSNA OCH SAMTALA Genom det personliga mötet och det lyssnande samtalet kan vi vinna människors förtroende. Det lyssnande samtalet kan användas överallt där väljare rör sig. Det kan vara publika arenor

Läs mer

Välkomna nya medlemmar. Några tips och råd

Välkomna nya medlemmar. Några tips och råd Välkomna nya medlemmar Några tips och råd Vänsterpartiet 2014 Ett fantastiskt problem Vänsterpartiet växer i snabb takt. Det är ett fantastiskt problem: till skillnad från andra partier får vi hela tiden

Läs mer

Barnfattigdom. Arbetsplan för en studiecirkel

Barnfattigdom. Arbetsplan för en studiecirkel Partistyrelsens kansli Stockholm 2011-11-08 Barnfattigdom Arbetsplan för en studiecirkel 2 (8) Ta ut riktningen i en studiecirkel Det här är en arbetsplan som hjälper er att genomföra en studiecirkel om

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 2. Möte med kommunen att tänka på före, under och efter besöket Att ridklubben har en bra dialog och ett gott samarbete med sin kommun är viktigt för ridklubbens

Läs mer

Riktlinjer och principer för medborgardialog

Riktlinjer och principer för medborgardialog riktlinjer Riktlinjer och principer för medborgardialog Fastställd av kommunfullmäktige den 10 juni 2014 67 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se 1 Riktlinjer och principer

Läs mer

Ett diskussionsmaterial om Västerås Lokala Överenskommelse, LÖK:en.

Ett diskussionsmaterial om Västerås Lokala Överenskommelse, LÖK:en. Ett diskussionsmaterial om Västerås Lokala Överenskommelse, LÖK:en. Det här är ett diskussionsmaterial. Det är inte någon färdig LÖK utan ett underlag att använda i diskussioner runt om i Västerås både

Läs mer

Att göra en studieplan

Att göra en studieplan 1 Att göra en studieplan Stöd och hjälp! Denna studieplan är gjord som ett stöd för studiecirklar. Den ska fungera som hjälp för att göra det tydligare för er som vill arbeta med studiematerialet och som

Läs mer

Diskussionsmaterialet består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet

Diskussionsmaterialet består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet Syftet med studiecirkeln är att deltagarna ska få göra hela resan som ligger bakom inriktningen Socialdemokraterna framtidspartiet. De ska också få möjlighet att reflektera kring vad den innebär för dem

Läs mer

Möte med kommunen. att tänka på före, under och efter besöket

Möte med kommunen. att tänka på före, under och efter besöket Möte med kommunen att tänka på före, under och efter besöket Lathund #2 för framgångsrikt påverkansarbet ingår Svenska Ridsportförbundets satsning för att stärka dialogen mellan ridklubbar och beslutsfattare.

Läs mer

Valstrategi. Tillsammans skapar vi möjligheternas. Västra Götaland. Biskopsgården. för Socialdemokraterna i Biskopsgården 2011-03-30

Valstrategi. Tillsammans skapar vi möjligheternas. Västra Götaland. Biskopsgården. för Socialdemokraterna i Biskopsgården 2011-03-30 Biskopsgården 2011-03-30 Valstrategi för Socialdemokraterna i Biskopsgården Tillsammans skapar vi möjligheternas Västra Götaland Socialdemokraterna i Biskopsgården www.socialdemokraterna.se/biskopsgarden

Läs mer

Hej arrangör. Frågor? Via skolval2018.se kan du få svar och kontaktuppgifter till oss.

Hej arrangör. Frågor? Via skolval2018.se kan du få svar och kontaktuppgifter till oss. ARRANGÖRSHÄFTE Hej arrangör Vad roligt att er skola är anmäld till Skolval 2018 och vad kul att just du är arrangör. Er skola kommer genom Skolval ge eleverna chansen att ta ställning och rösta på ett

Läs mer

Det nya landet startar i skolan Instruktioner till lärare (halvdagsupplägg) p.1(8)

Det nya landet startar i skolan Instruktioner till lärare (halvdagsupplägg) p.1(8) Det nya landet startar i skolan Instruktioner till lärare (halvdagsupplägg) p.1(8) p.2(8) Hej! Du läser nu en instruktion för genomförandet av en halvdag på temat Det nya landet startar i skolan. Materialet

Läs mer

Studiehandledning. Riktlinjer för god njursjukvård

Studiehandledning. Riktlinjer för god njursjukvård Studiehandledning Riktlinjer för god njursjukvård Välkommen till......en studiecirkel om våra riktlinjer Det här är en studiehandledning som kan användas för att planera och hålla i en studiecirkel kring

Läs mer

MOT RASISM OCH FRÄMLINGSFIENTLIGHET

MOT RASISM OCH FRÄMLINGSFIENTLIGHET ABF MOT RASISM OCH FRÄMLINGSFIENTLIGHET rollspel Upplägget: Det finns 4 roller i varje scen, en roll som uttrycker sig främlingsfientligt, en cirkelledare/föreningsledare och en som ger stöd åt respektive

Läs mer

Tre steg till valseger

Tre steg till valseger Upplaga 2 Tre steg till valseger Frihet måste försvaras Utvecklad kommunikationsstrategi, med de viktigaste råden och metoderna inför valrörelsen 2018 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI INFÖR VALET 2018 September

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR?

Läs mer

Träff för nya medlemmar. Praktisk handledning

Träff för nya medlemmar. Praktisk handledning Träff för nya medlemmar Praktisk handledning Vänsterpartiet 2014 Introduktion Den här handledningen riktar sig till de som ska organisera eller tala på de träffar för nya medlemmar Vänsterpartiet anordnar

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR KAMPANJMANUALEN ARBETSDOKUMENT 1. KAMPANJENS SYFTE OCH MÅL 2. KAMPANJENS HUVUDBUDSKAP 3. TAKTIK INFÖR KAMPANJEN 4. KAMPANJENS TÄVLINGAR 5. KAMPANJAKTIVITETER 6. 25 EXTRA KAMPANJAKTIVITETER 7. TRE UPPFÖLJNINGSAKTIVITETER

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

JA! TILL ETT AKTIVT MEDBORGARSKAP

JA! TILL ETT AKTIVT MEDBORGARSKAP JA! TILL ETT AKTIVT MEDBORGARSKAP Lättläst Guide till det aktiva medborgarskapet Om du är medborgare i ett EU-land är du också EU-medborgare. Den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet i Sverige.

Läs mer

Samtalskampanjen - Samtalet vid dörren

Samtalskampanjen - Samtalet vid dörren Val 2014 Samtalskampanjen - Samtalet vid dörren För dig som valarbetare 2 (5) Valstrategin Vår berättelse kan vara bra att använda som en plattform till de samtal som genomförs vid dörren. Väck intresse:

Läs mer

om demokrati och föreningskunskap

om demokrati och föreningskunskap Lärgruppsplan Vår förening om demokrati och föreningskunskap Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Lärarhandledning FÖRBEREDELSE & STRUKTUR

Lärarhandledning FÖRBEREDELSE & STRUKTUR Lärarhandledning FÖRBEREDELSE & STRUKTUR MÅL Eleven ska få en djupare förståelse för textdisposition, konstruktionen bakom både separata argument och argumentationskedjor samt vikten av att skapa argument

Läs mer

Bon Voice samtalsmetod?

Bon Voice samtalsmetod? Bon Voice samtalsmetod? Bakgrund Denna samtalsidé är inspirerad av Café Philo, ett samtals-café för vardags-filosofiska frågor. Idén till lärande dialoger härstammar redan från Sokrates. Hans idé var att

Läs mer

Att starta en lärgrupp

Att starta en lärgrupp 1 Att starta en lärgrupp Stöd och hjälp! Det här materialet är gjort som ett stöd för lärgrupper. Planen är en hjälp för att göra det tydligare för er som vill arbeta med utbildningsmaterialet och fungerar

Läs mer

Studiehandledning UNG LEDARE SISU IDROTTSBÖCKER

Studiehandledning UNG LEDARE SISU IDROTTSBÖCKER Studiehandledning UNG LEDARE SISU IDROTTSBÖCKER Ett stöd för skol-if Den här studiehandledningen är gjord som ett stöd för skolidrottsföreningar som vill arbeta med häftet Ung Ledare i studiecirkel. Metodiken

Läs mer

Checklista medlemsvård

Checklista medlemsvård Checklista medlemsvård Medlemskapet i fokus Det är en styrka för Moderaterna om många väljer att bli medlemmar det visar att vi är ett parti på frammarsch. Många medlemmar är viktigt både för att det ger

Läs mer

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Nationell elevenkät Skolverket 106 20 Stockholm International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Läs mer

Politisk Målsättning 3 (8)

Politisk Målsättning 3 (8) 2013-10-04 2 (8) Innehåll Politisk Målsättning... 3 Kommunikativa målgrupper... 5 Vår bild av verkligheten... 6 Politiska prioriteringar... 6 Vår bild av oss... 7 Våra kännetecken... 8 Praktiska prioriteringar...

Läs mer

Politikmiddag. De tre delarna. Här finns övningar för att väcka tankar om vad du värderar högt när det kommer till politik och samhället.

Politikmiddag. De tre delarna. Här finns övningar för att väcka tankar om vad du värderar högt när det kommer till politik och samhället. MIDDAGS POLITIK Politikmiddag Debatter, argument, valplattformar, kompasser, tyckanden och listor på viktiga valfrågor. Upptakt, affischer, mer debatter, partikriser och löpsedlar. Röstkort, vallokal,

Läs mer

Studier Socialdemokraterna i Gävle. Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet - 1 -

Studier Socialdemokraterna i Gävle. Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet - 1 - Studier 2007 Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle - 1 - Studieprogram 2007 Innehåll Medlemsstudier... s 4 Europastudier. Ideologi

Läs mer

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Världens mest nyfikna folk En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Möten som utvecklar Sverige Folkbildningen är djupt förankrad i det svenska samhället, den är i det närmaste en del av den svenska

Läs mer

För arbete med dialogduk Hembygdsrörelsens utvecklingsträffar. Man kan: med Man kan): a) Idéer nya sätt att nå nya medlemmar (idéerna ska börja

För arbete med dialogduk Hembygdsrörelsens utvecklingsträffar. Man kan: med Man kan): a) Idéer nya sätt att nå nya medlemmar (idéerna ska börja Handledning För arbete med dialogduk Hembygdsrörelsens utvecklingsträffar Diskutera, prioritera och skriv här det ni vill och ska förverkliga. Gå därför igenom de idéer och tankar ni tagit upp under arbetet

Läs mer

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Detta faktahäfte är ett fördjupningsmaterial kring FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Faktahäftet tar sin utgångspunkt

Läs mer

Studieplan till Föreningsguide 1

Studieplan till Föreningsguide 1 Studieplan till Föreningsguide 1 Föreningsguide 1 är ett material från SISU Idrottsböcker som ger grundläggande och nödvändiga kunskaper om hur en idrottsförening fungerar. I häftet tas några av de saker

Läs mer

Samtalskampanjen - Att organisera och genomföra dörrknackning

Samtalskampanjen - Att organisera och genomföra dörrknackning Val 2014 Samtalskampanjen - Att organisera och genomföra dörrknackning För dig som dörrknackningsledare/ ansvarig för samtalskampanjen 2 (9) Din insats är viktig Samtal med människor vid dörren är den

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

LÖK:en VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN

LÖK:en VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN LÖK:en VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN 2018-2024 Reviderad våren 2018 och fastställd av Kommunstyrelsen 2018-08-22. studieförbund gymnastik teater orientering

Läs mer

PÅVERKANSARBETE FÖR DÖVRÖRELSEN

PÅVERKANSARBETE FÖR DÖVRÖRELSEN PÅVERKANSARBETE FÖR DÖVRÖRELSEN 34 Våra bästa tips och råd för att effektivt påverka politiker och beslutsfattare 1 GÖR EN INSATS FÖR DÖVA OCH TECKENSPRÅK INFÖR VALET 2018! VALSPECIAL Vid valet har du

Läs mer

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel 1 Samtalsmodell för bokcirkel Läsning och livstolkning Livstolkning är något vi håller på med hela tiden: Vi försöker

Läs mer

Möjligheternas Örebro bygger vi tillsammans. Här hittar du allt du behöver veta om valet Lena Baastad, kandidat till kommunstyrelsens ordförande

Möjligheternas Örebro bygger vi tillsammans. Här hittar du allt du behöver veta om valet Lena Baastad, kandidat till kommunstyrelsens ordförande Framåt Örebro Möjligheternas Örebro bygger vi tillsammans Här hittar du allt du behöver veta om valet 2011 Här har vi samlat information för dig som vill hjälpa till att vinna valet 2011. Jag hoppas att

Läs mer

Medlemsutbildning steg 1 och 2

Medlemsutbildning steg 1 och 2 Medlemsutbildning steg 1 och 2 Medlemsutbildningen bygger huvudsakligen på tre studiematerial - Vår historia, Vår ideologi och Vår organisation. I ett samhälle i ständig förändring, behövs socialdemokratiska

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NORDINGRÅ FÖRSKOLA

VERKSAMHETSPLAN NORDINGRÅ FÖRSKOLA VERKSAMHETSPLAN NORDINGRÅ FÖRSKOLA 2014/2015 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. Förmåga

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

Upptäck Samhälle. Provlektion: Hur genomför man ett demokratiskt beslut?

Upptäck Samhälle. Provlektion: Hur genomför man ett demokratiskt beslut? Upptäck Samhälle Upptäck Samhälle är ett grundläromedel i samhällskunskap för årskurs 4-6 som utgår från de fem samhällsstrukturerna i Lgr 11. Författare är Göran Svanelid. Provlektion: Hur genomför man

Läs mer

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN 2015-2017 UTKAST studieförbund gymnastik teater orientering bridge socialt arbete klättring rollspel körsång film

Läs mer

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET!

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Nu är det snart skolval! Hösten 2010 hålls riksdags-, landstings- och kommunalval samtidigt

Läs mer

Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården

Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården 3 INTERVJU Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården Carina Dahl har jobbat med brukarfrågor från två perspektiv, som politiker och som ombudsman i Verdandi. Är det inte

Läs mer

C1 test i svenska Modelltest - exempel

C1 test i svenska Modelltest - exempel C1 test i svenska Modelltest - exempel En exempelsamling som syftar till att illustrera hur C1-testet är utformat, vilka frågetyper som används. Skriftligt test Uppgift: Du ska skriva en resonerande och

Läs mer

Nya Linjer. - att utveckla gymnastiken! Vi i Gymnastikförbundets Ungdomsråd håller inte med!

Nya Linjer. - att utveckla gymnastiken! Vi i Gymnastikförbundets Ungdomsråd håller inte med! Nya Linjer Unga tar inget ansvar Unga går inte att lita på Unga ledare har inte modet att ta på sig ideella uppdrag Unga kommer och går precis som de vill Vi i Gymnastikförbundets Ungdomsråd håller inte

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi Inledning Vi har valt att rikta in oss på en målgrupp som är unga kvinnor och män i åldern 18-35 år. Efter de efterforskningar vi gjort på internet kan vi uppskatta att de flesta

Läs mer

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Varför en studiecirkel? FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Studiecirklar har länge bedrivits inom S-kvinnor. Kunskap och lärande är en viktig del av kvinnors frigörelse, därför är studiecirkeln en utmärkt klubbverksamhet.

Läs mer

Sunnemodellen. Läs mer om det nya tankesättet på sista sidan.

Sunnemodellen. Läs mer om det nya tankesättet på sista sidan. Sunnemodellen Inledning Varför medborgardialog? Det vi vinner på medborgardialog är att vi får fler infallsvinklar och kan finna nya oväntade lösningar. Vi får bättre underlag och förståelse för beslut

Läs mer

Kulturstrategi Ekerö kulturnämnd

Kulturstrategi Ekerö kulturnämnd Kulturstrategi Ekerö kulturnämnd Kulturstrategi Kulturnämnden har ansvar för kommunens kulturpolitik och verksamheter inom kultur och fritid. Nämnden vill visa att kultur är mer än det som ryms i detta

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017

VERKSAMHETSPLAN 2017 Förslag till val VERKSAMHETSPLAN 2017 Valförberedelser Under 2016 passerades halvtid i mandatperioden. De första åren efter vår valseger 2014 har på många sätt varit fokuserat på att med gott resultat

Läs mer

Fredagsmys. Arbetsplan för en studiecirkel om barnfattigdom

Fredagsmys. Arbetsplan för en studiecirkel om barnfattigdom Fredagsmys. Arbetsplan för en studiecirkel om barnfattigdom Ta ut riktningen i en studiecirkel Det här är en arbetsplan som hjälper er att genomföra en studiecirkel om barnfattigdom. Syftet är att öka

Läs mer

Än en gång varmt välkommen! Anna Johansson, ordförande i Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt

Än en gång varmt välkommen! Anna Johansson, ordförande i Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt Socialdemokraterna i Göteborg är en förening som drivs av viljan att skapa ett jämlikt samhälle, en stad som ger barn de bästa möjliga uppväxtvillkor, där alla som kan jobba också ska ha ett jobb och där

Läs mer

Handledning till Lätta tips barn

Handledning till Lätta tips barn Handledning till Lätta tips barn Lätta tips är ett material riktat till familjer där ett eller flera barn har övervikt. Broschyren Lätta tips kan användas tillsammans med arbetsbladet Min dag samt övriga

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG SCOUTKÅR

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG SCOUTKÅR FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG SCOUTKÅR FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS AV SCOUTERNA? Vem känner igen sig och tilltalas? STEG

Läs mer

Verksamhetsplan ABF Kalmar Län 2019

Verksamhetsplan ABF Kalmar Län 2019 Verksamhetsplan ABF Kalmar Län 2019 0 1. Inledning Statens fyra syften 2 ABF Bäst i länet på folkbildning 2 2. Våra medlemsorganisationer Vårt uppdrag 3 Kvalitetsarbete 3 Vårt pedagogiska folkbildningsarbete

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo 1 2015 Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel

Läs mer

INNEHÅLL. ABF 2018 Författare: Faaid Ali-Nuur Grafisk design: Pushing Buttons Art nr: ABF10438

INNEHÅLL. ABF 2018 Författare: Faaid Ali-Nuur Grafisk design: Pushing Buttons Art nr: ABF10438 INNEHÅLL Gör din röst hörd!...2 Inledning...3 Demokrati...4 Bakgrund...4 Demokrati förändras...4 Olika modeller av demokrati...4 Förutsättningar för demokrati...5 Den svenska samhällsmodellen...7 Europa...7

Läs mer

Effektivt påverkansarbete

Effektivt påverkansarbete Hela världen i Uppsala stift Foto: Kristina Strand Larsson Effektivt påverkansarbete Vår utgångspunkt är att allt påverkansarbete vill en förändring, politisk förändring eller en förändring i attityd eller

Läs mer

Socialdemokraterna Gotland. Studier Kunskap bygger Socialdemokraterna

Socialdemokraterna Gotland. Studier Kunskap bygger Socialdemokraterna Socialdemokraterna Gotland Studier 2017 Kunskap bygger Socialdemokraterna Medlemsutbildning Vår historia vår ideologi vår organisation Tillsammans med andra får du chansen att diskutera och få insikter

Läs mer

Valplanen bygger vidare på det arbete som tidigare gjorts i den politiska plattformen.

Valplanen bygger vidare på det arbete som tidigare gjorts i den politiska plattformen. Lokal valplan inför 2018 Valplanen utgår från den politiska plattformen och bygger på Liberalernas kommunikationsstrategi. Valplanen hjälper oss att bli ett tydligt alternativ för väljarna i valet 2018.

Läs mer

KAMPANJMANUALEN FÖR VÄRVNINGSKAMPANJEN 2014

KAMPANJMANUALEN FÖR VÄRVNINGSKAMPANJEN 2014 KAMPANJMANUALEN FÖR VÄRVNINGSKAMPANJEN 2014 1. KAMPANJENS SYFTE OCH MÅL 2. KAMPANJENS HUVUDBUDSKAP 3. TAKTIK INFÖR KAMPANJEN 4. KAMPANJENS TÄVLINGAR 5. KAMPANJAKTIVITETER 6. VERKTYG I VÄRVNINGEN 7. TRE

Läs mer

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället?

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Problemformulering Risken att nyanlända hamnar i ett socialt utanförskap är betydligt större än

Läs mer

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig?

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig? Idag är var femte invånare i Sverige mellan 18-30 år. Samtidigt är bara var femtonde politiker i samma ålder. I kommuner och i landsting såväl som i riksdagen är unga människor kraftigt underrepresenterade.

Läs mer

Förslag studiecirkelupplägg för Rättvis Handel

Förslag studiecirkelupplägg för Rättvis Handel Förslag studiecirkelupplägg för Rättvis Handel Förslaget bygger på att man möts både fysiskt och via nätet så kallat flexibelt lärande. Materialet Rättvis handel är flexibelt så det går också att träffas

Läs mer

+ + ESS 2002 A K. Den europeiska socialundersökningen

+ + ESS 2002 A K. Den europeiska socialundersökningen ESS 2002 A K Den europeiska socialundersökningen Du har blivit intervjuad av en av SCB:s intervjuare. Vi är mycket tacksamma om du även vill besvara frågorna i detta formulär. Det är viktigt att frågorna

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

Världsbiten. Metoder. gör en annan värld möjlig

Världsbiten. Metoder. gör en annan värld möjlig Metoder gör en annan värld möjlig Hur planerar man en studiecirkel? En studiecirkel är en demokratisk och bra form för att lära sig saker tillsammans med andra. Här finns inga lärare och elever, alla bidrar

Läs mer

Hjälp andra att prata OM Er En minikurs i marknadsföring EKFA 2012

Hjälp andra att prata OM Er En minikurs i marknadsföring EKFA 2012 Hjälp andra att PRATA OM ER En minikurs i marknadsföring EKFA 2012 VAD VILL DU UPPNÅ MED DIN KOMMUNIKATION? PÅVERKANSTRAPPAN: Kunskap Intresse Beslut Handling ( Komma tillbaka) Vad vill du ska hända? Människor

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen 30.9.2009 EB71.3 EU-VALET 2009 Eftervalsundersökning Landsprofil:

Läs mer

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide MEDBORGARDIALOG - en liten guide Medborgardialoger i Orsa kommun - en liten guide Infoavdelningen, Janne Bäckman, december 2010 Vad är en medborgardialog? Det är helt enkelt ett sätt att prata med människor

Läs mer

Att vända medlemsminskning en strategisk utmaning

Att vända medlemsminskning en strategisk utmaning Att vända medlemsminskning en strategisk utmaning Ökande medlemsantal är det viktigaste måttet på framgång i en organisati on. Att medlemsantalet minskar är ett tecken på problem. Om medlemstalet minskar

Läs mer

Medlemsföreningarnas aktiviteter

Medlemsföreningarnas aktiviteter Medlemsföreningarnas aktiviteter SCUF:s medlemsföreningar ska enligt förbundets stadgar driva verksamhet som verkar i enlighet med förbundets ändamål. Detta innebär att en medlemsförening i SCUF arbetar

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation.

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation. Mål Få en enkel överblick över vad du behöver tänka på före och under din presentation. Fungera som praktiska verktyg. Fungera som en tydlig sammanfattning av de absolut viktigaste punkterna. Före presentationen

Läs mer

1. Studiefrämjandet är... 1. Partipolitiskt bundet X. Religiöst bundet 2. Partipolitiskt och religiöst obundet

1. Studiefrämjandet är... 1. Partipolitiskt bundet X. Religiöst bundet 2. Partipolitiskt och religiöst obundet Tipspromenad Syfte: Syftet med tipspromenaden är att repetera den information som ges på ledarintroduktionen för att deltagarna ska få ökade kunskaper om Studiefrämjandet & Folkbildningen. Tidsåtgång:

Läs mer

Mall för studiecirkelns arbetsplan

Mall för studiecirkelns arbetsplan 1 Mall för studiecirkelns arbetsplan Grundtanken i allt folkbildningsarbete är att det ska vara fritt och frivilligt. Med det menas att deltagarna själva väljer att delta. De väljer dessutom själva de

Läs mer

9B01, KONGRESS Målområden för verksamhetsplanering Långsiktigt visionsarbete och Konkret målstyrningsverktyg

9B01, KONGRESS Målområden för verksamhetsplanering Långsiktigt visionsarbete och Konkret målstyrningsverktyg 9B01, KONGRESS 2019 Målområden för verksamhetsplanering 2019-2031 Långsiktigt visionsarbete och Konkret målstyrningsverktyg POLITIK Vår politik syftar till att bygga ett solidariskt samhälle, i Sverige

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Diskussionsmaterialet i workshoppen består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet

Diskussionsmaterialet i workshoppen består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet Syftet med workshopen är att deltagarna ska få göra hela resan som ligger bakom inriktningen Socialdemokraterna framtidspartiet. De ska också få möjlighet att reflektera kring vad den innebär för dem själva

Läs mer