Utkom från trycket den XX 2006 beslutade den XX XXX 2006.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utkom från trycket den XX 2006 beslutade den XX XXX 2006."

Transkript

1 Djurskyddsmyndighetens författningssamling Djurskyddsmyndigheten Box SKARA Tel: , fax ISSN Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna DFS 2006:X råd om hästhållning; Utkom från trycket den XX 2006 beslutade den XX XXX Med stöd av 4, 8 a, 17, 18 djurskyddsförordningen (1988:539) föreskriver Djurskyddsmyndigheten följande, samt meddelar följande allmänna råd. Innehållsförteckning 1 kap. Allmänna bestämmelser...s. 2 Tillämpningsområde och definitioner...s. 2 Hänvisningar till övriga bestämmelser...s. 2 2 kap. Skötsel och hantering...s. 3 3 kap. Byggnader...s. 4 Utrymme och inredning...s. 4 Rengöring...s. 7 Stallklimat...s. 7 Ljus och buller...s. 8 Skadeförebyggande åtgärder...s. 8 4 kap. Foder och vatten...s. 9 5 kap. Rastning och utevistelse...s. 10 Skötsel...s. 10 Markytor och stängsel...s. 10 Utegångshästar...s kap. Tillsyn...s kap. Övrigt...s. 12 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser...s. 12

2 1 kap. 1 kap. Allmänna bestämmelser Tillämpningsområde och definitioner 1 Dessa föreskrifter ska tillämpas vid all hästhållning om inte annat anges i dessa föreskrifter. 2 Hästar under veterinär behandling får hållas och skötas på annat sätt än vad som anges i dessa föreskrifter om veterinär av veterinärmedicinska skäl ordinerat detta. 3 Ord eller uttryck som används i denna författning har följande betydelse: artificiellt ljus: fast monterad belysningsanordning, dba: enhet för mätning av bl.a. ljud(trycks)nivå. "A" anger att det ingående ljudet vägts över det standardiserade A-filtret före nivåangivelsen. dbskalan är logaritmisk; en ökning eller minskning av ljudnivån med 10 dba uppfattas av det mänskliga örat som en fördubbling respektive halvering av ljudet, hovbeslag: material eller anordning som skyddar, understödjer eller ger fäste åt hästens hov, t.ex. hästskor, barfotaboots eller hovplast, individuell uppstallning: när hästar stallas upp en och en vanligen i spilta eller box, grovfoder: stråfoder som vanligtvis utgörs av gräs, hö, hösilage, ensilage eller halm, häst: hästar, ponnyer, åsnor samt korsningar mellan dessa arter, korttidsuppstallning av häst: exempelvis inhysning i permanenta eller tillfälliga gäststallar under några dagar, känselhår: speciella hårda hårstrån på mule och runt ögonen som hästen använder som känselorgan för att undvika att skada sig på föremål som finns i området nära huvudet utanför hästens synfält, ligghall: stall där hästarna hålls lösgående och som hästarna själva väljer när de vill nyttja, mankhöjd: lodrätt avstånd mellan mankens högsta punkt och det plan som djuret står på, permanent uppstallning: när en häst hålls i det utrymme som är hästens huvudsakliga uppstallningsplats, ppm: koncentration av ett visst ämne mätt i miljondelar (parts per million), stadigvarande hästhållning: när hästarna hålls i sin hemmamiljö t.ex. hos sin ägare, tränare eller fodervärd, stall: byggnad för hållande av djur; ett stall kan vara inrett med boxar och spiltor eller vara utformat som en ligghall, utegångshästar: hästar som vistas ute i hage 16 timmar eller mer under den kalla årstiden, ätspilta: spilta som hästen endast vistas i under korta perioder för att äta. Hänvisningar till övriga bestämmelser 4 Grundläggande bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas finns i djurskyddslagen (1988:534) och djurskyddsförordningen. 2

3 2 kap. För hästar som hålls för offentlig förevisning gäller även Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:19) om djurhållning i djurparker m.m. För hästar som hålls på cirkus gäller även Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS xxxx:xx) om djurhållning på cirkus. För hästar som hålls som försöksdjur gäller Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS xxxx:xx) om försöksdjur m.m. Bestämmelser om träning och tävling med hästar samt om dopning finns i Djurskyddsmyndigheten föreskrifter (DFS 2006:xx)om tävling med djur. Bestämmelser om transport av hästar finns i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:10) om transport av levande djur. Bestämmelser om förprövning av häststallar finns i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS xxxx:xx) om förprövning. 2 kap. Skötsel och hantering 1 Hästar ska hållas tillfredsställande rena. 2 Hovarna ska inspekteras regelbundet och verkas vid behov. Hovarna ska vid behov förses med hovbeslag. 3 Utrustning som används till hästars ska vara väl anpassad, utformad, anbringad och i sådant skick att den inte orsakar skador. Allmänna råd till 2 kap 3 Utrustning såsom täcken och vojlockar bör vara torra när de läggs på. 4 Känselhåren får inte klippas av eller avlägsnas på annat sätt. 5 Hästars behov av social kontakt ska tillgodoses. Allmänna råd till 2 kap 5 Hästar bör hållas tillsammans med artfränder. 6 När lösgående hästar drivs ska de hanteras lugnt. Hästarna ska ha tillräckligt med utrymme för att kunna förflytta sig och tydligt kunna uppfatta drivvägen. 7 Föl ska vara minst 5 månader gamla innan de avvänjs. 8 Vid uppbindning får endast grimma eller halsrem användas. 9 Löpande grimskaft ska användas vid uppbindning i spilta. 10 En häst som är permanent uppstallad i spilta ska bindas så den kan ligga utsträckt på sidan. 3

4 3 kap. 11 En häst får inte hållas bunden i spilta mer än sammanlagt 16 timmar per dygn. Detta gäller dock inte vid extrem väderlek. 12 En häst får endast tillfälligtvis hållas bunden på annan plats än i spilta och ska då ses till särskilt. 3 kap. Byggnader Utrymme och inredning 1 På en anläggning där hästar hålls under den kalla årstiden ska alla hästar samtidigt kunna beredas utrymme i stall. 2 De mått som anges i dessa föreskrifter är minsta mått och centrummått för normal inredning, om inte annat anges. Mindre avvikelse från föreskrivna mått kan dock godtas i befintliga stallar under förutsättning att samtliga kriterier enligt nedan uppfylls. 1. Djurmiljön i stallet som helhet är mycket god, 2. konsekvenserna av måttavvikelsen bedöms endast ha ringa påverkan på djuret avseende den funktion som måttföreskriften syftar till, 3. måttavvikelsen innebär inte någon ökad risk för skador, stress eller ohälsa hos djuren, 4. måttavvikelsen innebär inte att tillsynen och skötseln av djuren försvåras, 5. åtgärder för att undanröja måttavvikelsen är inte proportionerlig med djurskyddsnyttan. Detsamma gäller vid ombyggnad av stallar som förprövas om länsstyrelsen vid förprövningen bedömer att kriterierna uppfylls i stallet efter åtgärden och att planlösningen i stallet är god. 3 Hästar som hålls i stall ska hållas i utrymmen som uppfyller minst de mått som anges i dessa föreskrifter. 4

5 3 kap. Tabell 1. Utrymme i spilta Uppstallning Ätspilta Mankhöjd (m) Längd (m) Bredd (m) Skiljeväggens höjd (m) (exkl. ev. galler) Längd (m) < 0,85 1,50 1,00 0,80 1,40 0,50 0,86 1,07 1,80 1,15 0,95 1,75 0,50 1,08 1,30 2,15 1,40 1,15 2,10 0,55 1,31 1,40 2,35 1,50 1,25 2,30 0,60 1,41 1,48 2,45 1,60 1,30 2,40 0,65 1,49 1,60 2,65 1,75 1,40 2,60 0,70 1,61 1,70 2,85 1,85 1,50 2,75 0,75 >1, ,00 1,60 2,90 0,80 Tabell 2. Utrymme i box Bredd (m) Individuell uppstallning Fölningsbox och box för uppstallning av sto med föl 2) Mankhöjd (m) Area 1) m 2 Kortaste sida (m) Area m 2 < 0,85 3,0 1,50 3,5 1,60 0,86 1,07 4,0 1,60 4,5 1,90 1,08 1,30 5,0 1,90 6,5 2,30 1,31 1,40 6,0 2,10 7,5 2,50 1,41 1,48 7,0 2,20 8,5 2,60 1,49 1,60 8,0 2,35 10,0 2,80 1,61 1,70 9,0 2,50 11,0 3,00 >1,71 10,0 2,70 13,0 3,20 Kortaste sida (m) 1) Vid korttidsuppstallning får arean minskas till 85 % av angivna mått. 2) Sto med föl får hållas tillsammans i detta utrymme fram till och med fölets sjätte månad. Därefter ska de hållas i utrymme motsvarande gruppbox. 5

6 3 kap. Tabell 3. Utrymme per häst vid grupphållning Vuxna hästar Unghästar mån. Unghästar 5-12 mån. Gruppbox (Area i m 2 ) 100 % av arean för vuxen häst enligt tabell 2 75 % av arean för förväntad vuxenstorlek enligt tabell 2 50 % av arean för förväntad vuxenstorlek enligt tabell 2 Ligghall 1) (Area i m 2 ) 80 % av arean för vuxen häst enligt tabell 2 60 % av arean för förväntad vuxenstorlek enligt tabell 2 40 % av arean för förväntad vuxenstorlek enligt tabell 2 1) Avser tillgänglig liggarea. Anordningar för utfodring får inte räknas in i liggarean. Om djuren utfodras lösgående inne i ligghallen gäller samma utrymmeskrav som för gruppbox. 4 Takhöjden i det utrymme där hästar hålls eller tillfälligt binds upp ska vara minst 1,5 mankhöjd, dock lägst 2,2 m. Takhöjden mäts från den nivå hästen står på till takkonstruktionens lägsta nivå. 5 Boxväggar och skiljeväggar mellan spiltor ska vara utformade så att 1. hästarna kan se och höra andra hästar, 2. hästarna kan ha fysisk kontakt med varandra, 3. hästar som visar aggression mot varandra inte skadar eller stör varandra, 4. hästar inte kan fastna med hov, huvud eller käke, 5. avståndet mellan väggen och taket är < 150 mm eller > 450 mm, 6. avståndet mellan väggen och golvet < 35 mm om väggen ansluter mot golvet. Andra punkten gäller inte om det är uppenbart olämpligt att hästarna har fysisk kontakt. Allmänna råd till 3 kap 5 4 För hästar med mankhöjd 1,49 1,70 m bör de fria öppningarna i galler vara Stående galler eller motsvarande Liggande galler eller motsvarande < 25 mm eller mm < 85 mm eller mm eller > 450 mm 6 Dörrar ska vara utformade så att hästar kan passera på ett lugnt och säkert sätt. Allmänna råd till 3 kap 6 6

7 3 kap. m. Fritt öppningsmått i boxdörr och stalldörr bör vara minst 1,2 2,2 7 Liggytor ska ha ett jämnt och halkfritt golv. 8 Liggytor ska hållas torra och bekväma och vara försedda med en bädd av strö eller vara konstruerade på ett sätt som ger motsvarande komfort. Strömedel ska vara av lämplig typ och ha god hygienisk kvalitet. Allmänna råd till 3 kap 8 Strömängden bör vara så riklig att hästar inte kommer i direkt kontakt med underliggande golv när de ligger ner. 9 Stallgångar ska ha ett halkfritt golv och i övrigt vara utformade så att hästar kan förflytta sig lugnt och säkert i dem. Allmänna råd till 3 kap 9 Stallgångar bör ha minst följande bredd bakom hästar som hålls i spilta mellan två spiltrader i ridskolestall mellan två boxrader eller boxrad och vägg mellan två boxrader när anspänning sker i stallgången 3,0 m 3,5 m 2,5 m 3,5 m 10 Om fölning sker på annan plats än i fölningsbox ska tillgängligt utrymme motsvara minst det som anges för fölningsbox enligt 3 kap 3 tabell För hästar som behöver särskild vård ska det på varje anläggning där hästar hålls finnas 1. boxar för individuell uppstallning av hästar, 2. utrymme som kan värmas upp och som vid behov kan användas för behandling och uppstallning av häst. Allmänna råd till 3 kap 11 Det utrymme som avses i punkt 1 bör kunna hysa minst var 10:e häst. Rengöring 12 Utrymme där hästar står uppstallade ska rengöras och utgödslas minst en gång dagligen, om inte systemet för hästhållning är uppbyggt för andra rutiner som ger god hygien. 13 Stall ska rengöras noggrant minst en gång årligen. Stallklimat 14 Stall ska ha ett klimat som är anpassat till de hästar som vistas där. Hästarna ska kunna upprätthålla sin kroppstemperatur i vila utan att behöva 7

8 3 kap. 1. reglera kroppstemperaturen genom ökad andningsfrekvens eller svettning vid hög omgivningstemperatur, eller 2. reglera kroppstemperaturen genom skakning vid låg omgivningstemperatur. 15 Utrymme där hästar hålls ska ha kontinuerlig tillförsel av frisk luft. 16 I ett stall får hästar endast tillfälligtvis utsättas för luftföroreningar som överstiger följande värden. Ammoniak: 10 ppm Koldioxid: 3000 ppm Svavelväte: 0,5 ppm Organiskt damm: 10 mg/m³ 17 I mekaniskt ventilerade stallar ska det finnas nödventilation. 18 I värmeisolerade stallar får den relativa luftfuktigheten under vintern endast undantagsvis överstiga 80 procent, såvida inte stalltemperaturen understiger 10 o C. I sådana fall får den numeriska summan av stalltemperaturen och relativa fuktigheten inte överstiga 90. I oisolerade stallar får den relativa fuktigheten inte annat än undantagsvis överstiga uteluftens relativa fuktighet med mer än 10 procentenheter. 19 Utgödslingssystem ska vara utformade så att luft inte kan strömma via utgödslingssystemet till stallavdelningen. Ljus och buller 20 Häststall får vara försett med andra ljusinsläpp för dagsljus än fönster. 21 Stallar ska vara försedda med artificiellt ljus som inte förorsakar hästarna obehag och som medger att tillsyn kan utövas utan svårigheter. Kravet på artificiellt ljus gäller inte för ligghallar under förutsättning att belysning som möjliggör tillsyn kan ordnas på annat sätt. 22 Buller i stallar får inte ha en sådan nivå och frekvens att det påverkar hästarnas hälsa menligt. I stall får hästar endast tillfälligtvis utsättas för mekaniskt buller överstigande 65 dba. Skadeförebyggande åtgärder 23 Föremål och ämnen som kan orsaka skada ska förvaras oåtkomliga för hästarna. Allmänna råd till 3 kap 23 Karbinhakar som hästar kan öppna bör inte förvaras och användas så de är åtkomliga för hästarna. Täckeshängare bör inte placeras så de är åtkomliga för hästarna. 8

9 4 kap. 24 Fönster, belysningsanordningar, elektriska ledningar och speglar som hästarna kan nå i det utrymme där de normalt vistas, ska vara försedda med lämpliga skydd eller vara utformade så att hästarna inte kan skadas. 25 Vid förprövningspliktig ny-, till- eller ombyggnad av stallar ska dessa utformas så att det finns godtagbara förutsättningar att rädda hästarna vid brand. Allmänna råd till 3 kap 25 Lantbrukets Brandskyddskommittés rekommendationer bör följas vid nybyggnad och större om- och tillbyggnad av häststall. Utrymningsdörr bör vara minst 1,5 2,2 m. 26 Det ska finnas en godtagbar plan för hur djurskyddet ska upprätthållas vid elavbrott. 4 kap. Foder och vatten 1 Hästar ska dagligen ha tillgång till grovfoder för att tillgodose behovet av växtfibrer och sysselsättning. Allmänna råd till 4 kap 1 Mängden grovfoder bör uppgå till minst 1 kg torrsubstans (t.s)., per 100 kg kroppsvikt och dag,. 1 kg t.s. motsvarar 1,2 kg torrt hö och 1,8 kg hösilage vid 55% t.s. halt. Vid utomhusvistelse i kallt väder bör grovfodertilldelningen ökas. Hästar bör under större delen av dygnet erbjudas sysselsättning i form av grovfoder, grenar eller annat ätbart material. Hästar bör sommartid ges möjlighet att beta i hage. Detta gäller inte tävlingshästar i behov av styrd utfodring och hästar som av veterinärmedicinska skäl bör undvika bete. 2 Foder ska vara av lämplig struktur och fodergivan ska garantera en välbalanserad näringstillförsel. 3 Hästar som hålls i en temperatur som överstiger 0 C ska ha fri tillgång till dricksvatten. När hästar hålls vid lägre temperatur ska de ha tillgång till vatten i frostsäker automat, källa eller motsvarande eller erbjudas uppvärmt dricksvatten och ges möjlighet att dricka sig otörstiga minst två gånger dagligen, jämnt fördelat över dygnet. Vattnet ska vara tjänligt för hästarna. 4 Utfodrings- och vattningssystem ska vara utformade, dimensionerade och placerade så att hästarna lugnt och naturligt kan inta sitt foder och vatten. Allmänna råd till 4 kap 4 I lösdriftsystem med ätspiltor bör det finnas en avskiljningsanordning bakom hästarna. Automatiska vattenkoppar bör ha ett flöde på minst 8 liter/minut. 9

10 5 kap. 5 kap. Rastning och utevistelse Skötsel 1 Hästar ska dagligen ges möjlighet att röra sig fritt i sina naturliga gångarter, genom att vistas i beteshage, rasthage eller motsvarande. För föl och unghästar upp till två års ålder ska denna rastning ske tillsammans med minst en annan häst. Första stycket gäller inte; 1. hästar som måste vila på grund av skada eller sjukdom, 2. när hästar befinner sig på annan plats än där de stadigvarande hålls, 3. vid extrem väderlek. Allmänna råd till 5 kap 1 Vid sådan rastning som avses i 5 kap 1 bör hästar hållas i par eller i grupp. Detta gäller inte om det på grund av särskild skaderisk finns skäl att hålla dem ensamma. 2 När hästar hålls på bete får deras rörelsefrihet inte begränsas genom att en tyngd eller annat hindrande föremål fästes vid hästen. Rörelsefriheten får heller inte begränsas genom att hästen binds upp, genom att olika delar av hästens kropp binds samman eller genom att hästen binds samman med en annan häst. 3 Hästar ska sommartid hållas och skötas på ett sådant sätt att risken för att de ska utsättas för svåra insektsangrepp minimeras. 4 Vid halka ska sådana åtgärder vidtas att hästarna kan förflytta sig säkert. Markytor och stängsel 5 I rasthagar och på övriga av hästar hårt belastade ytor i det fria ska marken vara dränerad eller naturligt ha motsvarande genomsläpplighet. 6 Betesmarker, rasthagar och drivningsvägar får inte innehålla föremål som det är uppenbart att hästarna riskerar att skada sig på. Riskabla områden ska avgränsas så de blir oåtkomliga för hästarna. 7 Stängsel ska vara väl uppsatt och underhållet samt i övrigt utformat och anordnat på ett sådant sätt, att djur som hålls inom stängslet under normala förhållanden inte skadas. Stängseltrådar ska vara väl sträckta. Allmänna råd till 5 kap 7 Elstängsel bör utformas så att materialet brister om en häst fastnar. 8 Stängsel som innehåller taggtråd får inte vara elektrifierade. Dock får elektrifierad elstängseltråd monteras på stängsel som innehåller taggtråd om 10

11 6 kap. fastsättningsanordningen utförs på ett sådant sätt att ett horisontellt minimiavstånd av 150 mm mellan elstängseltrådarnas och taggtrådarnas vertikalplan säkerställs. Därutöver ska taggtråden jordas på återkommande avstånd och elstängseltråden monteras på den sida som djuren hålls på 1. 9 Stängsel som innehåller taggtråd får inte användas 2. Utegångshästar 10 Endast hästar som är lämpade för utevistelse under den kalla årstiden får hållas ute dygnet runt. Allmänna råd till 5 kap 10 Hästar som ska hållas som utegångshästar bör gå ute från hösten. 11 En förutsättning för att hålla hästar ute dygnet runt är att de yttre förhållandena såsom terräng och markbeskaffenhet är lämpliga för hästarna. 12 Utegångshästar ska ha tillgång till ligghall som ger dem skydd mot nederbörd och vind samt en torr och ren liggplats. Allmänna råd till 5 kap 12 Om en ligghall inte har en helt öppen sida bör den ha flera öppningar för att undvika att ranghöga hästar hindrar övriga hästar från att gå in eller ut ur ligghallen. Hästar bör ha tillgång till ligghall under nedanstående perioder. 1. Skåne, Blekinge och Halland 15 nov 1 april 1. Övriga Götaland utom 15 nov 15 april småländska höglandet 2. Mälardalen 1. Övriga Svealand 1 nov 1 maj 2. Småländska höglandet 3. Södra norrlands kusttrakter 1. Övriga Norrland utom 15 okt 15 maj fjälltrakterna 1. Fjälltrakterna 1 okt 1 jun 6 kap. Tillsyn 1 Hästar ska ha tillsyn minst en gång dagligen. Nyfödda, sjuka eller skadade hästar och hästar som beter sig onormalt ska ses till oftare. Detsamma gäller för högdräktiga ston, särskilt vid tiden kring fölningen. Allmänna råd till 2 kap 1 1 Upphör att gälla 1 jan Träder ikraft 1 jan

12 7 kap. Hästar som går i skrittmaskin bör övervakas kontinuerligt. 2 Automatiska system och anordningar som inverkar på djurskydd och djurhälsa ska kontrolleras dagligen. 7 kap. Övriga bestämmelser 1 I nybyggda stallutrymmen avsedda för permanent förvaring som tas i bruk efter denna författnings ikraftträdande ska hästar hållas i box eller i ligghall. Detta gäller även hästar som berörs av förprövningspliktiga till- eller ombyggnad i stallar som var i bruk innan den 1 januari Hästar får, i samband med aktiviteter som de transporteras till, vid behov förvaras i transportutrymmet. Detta gäller endast hästar som inte stressas av denna typ av uppstallning och om förhållandena i transportfordonet är goda. Hästar ska vid dessa tillfällen ses till minst en gång per timme. Vid de tillfällen som anges i första stycket får hästar förvaras i transportfordonet nattetid om samtliga villkor för uppstallning i box kan tillgodoses. 3 Om det finns särskilda skäl kan Djurskyddsmyndigheten medge undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter. 4 Bestämmelser om straff för brott mot dessa föreskrifter finns i 36 djurskyddslagen Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser Denna författning träder i kraft den 1 januari 2008 i fråga om 1. 2 kap 5 på anläggningar med endast en häst, 2. 3 kap 5 1,2 på anläggningar där stallinredningen måste ändras, 3. 5 kap 1 på anläggningar utan befintliga hagar, 5 kap 9 den 1 januari 2009 då 5 kap 8 ska upphöra att gälla och i övrigt den 1 januari 2007 då Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:17) om djurhållning inom lantbruket m.m. ska sluta att gälla för hästar. MATZ HAMMARSTRÖM Cecilia Lind 12

KONTROLLRAPPORT FÖR HÄSTHÅLLNING

KONTROLLRAPPORT FÖR HÄSTHÅLLNING ÅSTORPS KOMMUN Bygg- och Miljönämnden Dnr KONTROLLRAPPORT FÖR HÄSTHÅLLNING Offentlig kontroll enligt djurskyddslagen (1988:534), djurskyddsförordningen (1988:539), Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och

Läs mer

Särskild konsekvensanalys av reglers effekter för små företags villkor 1

Särskild konsekvensanalys av reglers effekter för små företags villkor 1 Dnr 2006-1814 2006-05-23 Särskild konsekvensanalys av reglers effekter för små företags villkor 1 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2006:x) om hästhållning 1. Vilket är problemet

Läs mer

Jordbruksinformation 2 2014. Djurskyddsbestämmelser. Häst

Jordbruksinformation 2 2014. Djurskyddsbestämmelser. Häst Jordbruksinformation 2 2014 Djurskyddsbestämmelser Häst Grafisk form: Holmbergs i Malmö AB 2014 2 Innehåll Om djurskyddsbestämmelserna 5 Viktiga regler 5 Skötsel 6 Stallmiljö 10 Måttbestämmelser 13 Förprövning

Läs mer

Kontroll Daglig tillsyn sker normalt av alla djur. Ja Nej Ej kontr. Ej aktuellt TV-brist

Kontroll Daglig tillsyn sker normalt av alla djur. Ja Nej Ej kontr. Ej aktuellt TV-brist NÖTKREATUR 1(6) Fastställd 2012-01-16 = rekommenderade kategorier vid baskontroll Grå = obligatorisk kontrollpunkt inom resp. kategori vid baskontroll Nöt 1 Personal Personalstyrkan är tillräcklig och

Läs mer

D J U R S K Y D D S B E S T ÄM M E L S E R HÄST

D J U R S K Y D D S B E S T ÄM M E L S E R HÄST D J U R S K Y D D S B E S T ÄM M E L S E R HÄST Jordbruksinformation 7 2008 Foto: Ulla Andersson-Jarl Djurskyddsbestämmelser Häst Om djurskyddsbestämmelserna... 3 Nyheter... 3 Skötsel... 5 Stallmiljö...

Läs mer

RAPPORT. Kalvens miljö och utfodring i Södermanlands län, en fältstudie stallperioden 2007-2008. Foto: Ulrike Segerström. ISSN 1400-0792 Nr 2010:10

RAPPORT. Kalvens miljö och utfodring i Södermanlands län, en fältstudie stallperioden 2007-2008. Foto: Ulrike Segerström. ISSN 1400-0792 Nr 2010:10 RAPPORT ISSN 1400-0792 Nr 2010:10 Kalvens miljö och utfodring i Södermanlands län, en fältstudie stallperioden 2007-2008 Foto: Ulrike Segerström Titel: Kalvens miljö och utfodring i Södermanlands län,

Läs mer

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2007:6) om hästhållning L101

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2007:6) om hästhållning L101 1(25) ISSN 1653-4379 Djurskyddsmyndighetens föreskriftsmotiv 4/2007 Beslutade den 25 juni 2007 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2007:6) om hästhållning L101 Sammanfattning Författningen

Läs mer

Utkom från trycket den 29 juni 2007. beslutade den 13 juni 2007.

Utkom från trycket den 29 juni 2007. beslutade den 13 juni 2007. Djurskyddsmyndighetens författningssamling Djurskyddsmyndigheten Box 80 532 21 SKARA Tel: 0511-274 00, fax 0511-274 90 ISSN 1652-3040 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna DFS 2007:3 råd om

Läs mer

Utkom från trycket den 29 juni 2007. beslutade den 18 juni 2007.

Utkom från trycket den 29 juni 2007. beslutade den 18 juni 2007. Djurskyddsmyndighetens författningssamling Djurskyddsmyndigheten Box 80 532 21 SKARA Tel: 0511-274 00, fax 0511-274 90 ISSN 1652-3040 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna DFS 2007:6 råd om

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och

Läs mer

Djurhållningsplats för får och get

Djurhållningsplats för får och get EKOHUSDJURSKURS ProAgria 2015 Förhållanden, skötsel och byggnader FÅR OCH GETTER Djurhållningsplats för får och get Till den ekologiska husdjursproduktionens minimikrav hör att alltid iaktta lagstiftning

Läs mer

D J U R S K Y D D S BE S T Ä M M E L S E R. Katt

D J U R S K Y D D S BE S T Ä M M E L S E R. Katt D J U R S K Y D D S BE S T Ä M M E L S E R Katt Jordbruksinformation 16 2008 Uppdaterad september 2009 Foto: Jessica Svärd Djurskyddsbestämmelser KATT Om djurskyddsbestämmelserna... 3 Nyheter... 3 Djurskydd

Läs mer

Vilka är vinsterna med förprövning? Fredrik Holm, länsveterinär Philip Dankmeyer, byggnadskonsulent

Vilka är vinsterna med förprövning? Fredrik Holm, länsveterinär Philip Dankmeyer, byggnadskonsulent Vilka är vinsterna med förprövning? Fredrik Holm, länsveterinär Philip Dankmeyer, byggnadskonsulent Vad är förprövning - allmänt? Innebär att länsstyrelsen på förhand, innan byggnation, prövar om stallet/djurutrymmet

Läs mer

Sammanställning av lagstöd med kommentarer till verksamhetskrav för djurskydd: Animalieproduktionens djur (utom nötkreatur och gris)

Sammanställning av lagstöd med kommentarer till verksamhetskrav för djurskydd: Animalieproduktionens djur (utom nötkreatur och gris) Sammanställning av lagstöd med kommentarer till verksamhetskrav för djurskydd: Animalieproduktionens djur (utom nötkreatur och gris) Ändringshantering Datum Ändring Signatur 2007-04-04 Första publicerade

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och

Läs mer

Vägledning för ansökan om förprövning av häststall (D173A)

Vägledning för ansökan om förprövning av häststall (D173A) Vägledning för ansökan om förprövning av häststall (D173A) Här följer en vägledning till hur du fyller i ansökan. En väl ifylld blankett gör handläggningstiden kortare och du kan få ditt beslut snabbare.

Läs mer

Tvärvillkor. - så undviker du vanliga fel

Tvärvillkor. - så undviker du vanliga fel Tvärvillkor - så undviker du vanliga fel Felfri kontroll dröm eller verklighet? För din skull har vi samlat felaktigheter som vi hittar vid kontroll av tvärvillkor i den här broschyren. Läs texten och

Läs mer

Utkom från trycket den 29 juni 2007. beslutade den 18 juni 2007.

Utkom från trycket den 29 juni 2007. beslutade den 18 juni 2007. Djurskyddsmyndighetens författningssamling Djurskyddsmyndigheten Box 80 532 21 SKARA Tel: 0511-274 00, fax 0511-274 90 ISSN 1652-3040 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna DFS 2007:5 råd om

Läs mer

4) daglig dödlighet det tal som fås med hjälp av formeln i punkt 1 i bilagan,

4) daglig dödlighet det tal som fås med hjälp av formeln i punkt 1 i bilagan, Landskapsförordning (2011:53) om skydd av slaktkycklingar 2011:053 Landskapsförordning (2011:53) om skydd av slaktkycklingar LF (2011:53) om skydd av slaktkycklingar 1. Tillämpningsområde Denna förordning

Läs mer

Checklista. Ej aktuell. Kan sökanden anses vara lämplig att bedriva verksamheten. Ej aktuell. Ej aktuell

Checklista. Ej aktuell. Kan sökanden anses vara lämplig att bedriva verksamheten. Ej aktuell. Ej aktuell Checklista 1(7) Hund Allmän Hund 32 Finns eller söks tillstånd enligt 16 djurskyddslagen. DL 16, L120 Hund 33 Kan sökanden anses vara lämplig att bedriva verksamheten. DL 16 Hund 34 Tillsyn sker av hundarna

Läs mer

IP NÖT GRUNDCERTIFIERING

IP NÖT GRUNDCERTIFIERING IP STANDARD VERSION 2015:1 GILTIG FRÅN 2015-01-01 IP NÖT GRUNDCERTIFIERING Standard för kvalitetssäkrad nötproduktion. LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG Copyright/Upphovsrätten till denna produkt tillhör Sigill

Läs mer

Checklista. Personalstyrkan är tillräcklig och den har lämpliga färdigheter och kunskaper samt yrkesskicklighet. Ej aktuell.

Checklista. Personalstyrkan är tillräcklig och den har lämpliga färdigheter och kunskaper samt yrkesskicklighet. Ej aktuell. Checklista 1(6) Fjäderfä övriga Personal 3 Personalstyrkan är tillräcklig och den har lämpliga färdigheter och kunskaper samt yrkesskicklighet. DL 3-4, L100 1kap. 5 Kontroll 4 Daglig tillsyn sker normalt

Läs mer

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassningar och avsteg för tillfälliga anläggningsboenden; BFS 2016:xx Utkom från trycket den 0 månad

Läs mer

Djurskyddsbestämmelser HÄST. Djurskyddsinformation SWEDISH ANIMAL WELFARE AGENCY

Djurskyddsbestämmelser HÄST. Djurskyddsinformation SWEDISH ANIMAL WELFARE AGENCY HÄST Djurskyddsbestämmelser Djurskyddsinformation 01-2004 SWEDISH ANIMAL WELFARE AGENCY INNEHÅLLSFÖRTECKNING Djuren skyddas av lagen...3 Byggnaden ska godkännas...3 Tillstånd för att hålla hästar...4 Tillsynsmyndigheter...5

Läs mer

Slakt. Regler för krav-certifierad produktion utgåva 2013

Slakt. Regler för krav-certifierad produktion utgåva 2013 10 Slakt Regler för krav-certifierad produktion utgåva 2013 167 Alla som hanterar KRAV-certifierade djur ansvarar för att varje djur mår bra och för att djuren ska kunna bete sig naturligt. Det är viktigt

Läs mer

RAPPORT. ISSN 1400-0792 Nr 2002:3 PROJEKT UTEGÅNGSDJUR

RAPPORT. ISSN 1400-0792 Nr 2002:3 PROJEKT UTEGÅNGSDJUR RAPPORT ISSN 1400-0792 Nr 2002:3 PROJEKT UTEGÅNGSDJUR Södermanland 2002 INLEDNING Enligt jordbruksverkets statistik har var fjärde mjölkbonde i Sverige upphört med produktionen. I takt med att mjölkbönderna

Läs mer

g dregskarasbets rättsdatabaser

g dregskarasbets rättsdatabaser SFST Page 1 of 15 g dregskarasbets rättsdatabaser 2011-02- Ny sökning A Sökresultat 4 Föregående Nästa Databas: SFST Post 1 av 1 i SFST Länk till register Observera att del kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

Djurskyddsbestämmelser. Hästar

Djurskyddsbestämmelser. Hästar Djurskyddsbestämmelser Hästar Jordbruksinformation 12 2003 DJUREN SKYDDAS AV LAGEN Denna broschyr är en sammanfattning av djurskyddslagen, djurskyddsförordningen samt Jordbruksverkets föreskrifter och

Läs mer

Checklista. Ej aktuell. Kan sökanden anses vara lämplig att bedriva verksamheten. Ej aktuell. Ej aktuell

Checklista. Ej aktuell. Kan sökanden anses vara lämplig att bedriva verksamheten. Ej aktuell. Ej aktuell Checklista 1(6) Katt Allmän Katt 27 Finns eller söks tillstånd enligt 16 djurskyddslagen. DL 16, L120 Katt 28 Kan sökanden anses vara lämplig att bedriva verksamheten. DL 16 Katt 29 Tillsyn sker av katterna

Läs mer

på Gotland Några goda råd

på Gotland Några goda råd på Gotland Några goda råd enna broschyr är framtagen i samarbete mellan Svenska djurhälsovården, Gotlands fåravelsförening, miljö och hälsoskyddskontoret, Gotlands lammklippare och Swedish Meats. Syftet

Läs mer

Seminarium: När fryser nötkreatur Tid och plats: Måndagen 8 maj kl. 13.00 Nya Aulan, Alnarpsgården Alnarp

Seminarium: När fryser nötkreatur Tid och plats: Måndagen 8 maj kl. 13.00 Nya Aulan, Alnarpsgården Alnarp Seminarium: När fryser nötkreatur Tid och plats: Måndagen 8 maj kl. 13.00 Nya Aulan, Alnarpsgården Alnarp Detta seminarium avser ge en vetenskaplig belysning av hur nötkreatur påverkas av och hanterar

Läs mer

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl.

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. 1(20) 2009-02-19 Version 1.0 Dnr 31-2401/09 Avdelningen för djurskydd och hälsa Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Bilaga Häst Jordbruksverket, 551 82 Jönköping Tfn: 036-15 50 00 vx, fax: 036-19

Läs mer

Följer du den svenska lagstiftningen uppfyller du alltid tvärvillkoren.

Följer du den svenska lagstiftningen uppfyller du alltid tvärvillkoren. Tvärvillkor 2008 Tvärvillkoren gäller för dig som har sökt något av följande stöd: Gårdsstöd Kompensationsbidrag Miljöersättningar med en åtagandeperiod som börjar 2005 eller senare Handjursbidrag Stöd

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. RÅDETS DIREKTIV 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. RÅDETS DIREKTIV 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns L 203/53 RÅDETS DIREKTIV 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV med beaktande av Fördraget om upprättandet

Läs mer

Djurskyddsförordning (1988:539), L 2

Djurskyddsförordning (1988:539), L 2 Innehållsförteckning Djurskyddshäfte 1a Djurskyddslag (1988:534), L 1 sid Lagens tillämpningsområde 3 EG-bestämmelser som kompletteras av lagen 3 Definitioner 3 Grundläggande bestämmelser om hur djur skall

Läs mer

7 LAMM. Förutom reglerna i detta kapitel ska du även uppfylla reglerna i kapitel 1, Allmänna regler, kapitel 2, Gården, kapitel 3, Växtodling.

7 LAMM. Förutom reglerna i detta kapitel ska du även uppfylla reglerna i kapitel 1, Allmänna regler, kapitel 2, Gården, kapitel 3, Växtodling. 7 LAMM 7.1 Baskrav 7.1.1 Övriga regler som ska uppfyllas Förutom reglerna i detta kapitel ska du även uppfylla reglerna i kapitel 1, Allmänna regler, kapitel 2, Gården, kapitel 3, Växtodling. 7.2 Djurhälsa

Läs mer

Väderförhållandena var följande vid kontrollen: ca 7 grader, molnigt, blåsigt. Foton togs vid kontrollen vilka bifogas.

Väderförhållandena var följande vid kontrollen: ca 7 grader, molnigt, blåsigt. Foton togs vid kontrollen vilka bifogas. Kontrollrapport 1(12) EXOPET AB Tommy Säfström NYGATAN 37 311 31 FALKENBERG Rapport efter kontroll enligt djurskyddslagen Länsstyrelsen genomförde 2012-04-11 en kontroll av djurhållningen i Falkenbergs

Läs mer

Djurskyddsmyndigheten föreskriver 1, med stöd av 4, 18 och 29 djurskyddsförordningen (1988:539), följande samt beslutar följande allmänna råd:

Djurskyddsmyndigheten föreskriver 1, med stöd av 4, 18 och 29 djurskyddsförordningen (1988:539), följande samt beslutar följande allmänna råd: Djurskyddsmyndighetens författningssamling Djurskyddsmyndigheten Box 80 532 21 SKARA Tel: 0511-274 00, fax 0511-274 90 ISSN 1652-3040 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om uppfödning,

Läs mer

IP SIGILL MJÖLK. Standard för Kvalitetssäkrad mjölkproduktion med tillval för klimatcertifiering LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG MILJÖ

IP SIGILL MJÖLK. Standard för Kvalitetssäkrad mjölkproduktion med tillval för klimatcertifiering LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG MILJÖ IP STANDARD VERSION 2016:1 GILTIG FRÅN 2016-01-01 IP SIGILL MJÖLK Standard för Kvalitetssäkrad mjölkproduktion med tillval för klimatcertifiering LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG MILJÖ Copyright/Upphovsrätten

Läs mer

Jordbruksinformation10 2013. Starta eko Kyckling

Jordbruksinformation10 2013. Starta eko Kyckling Jordbruksinformation10 2013 Starta eko Kyckling Starta eko kyckling Text och foto: Åsa Odelros Kyckling är mager och nyttig mat och konsumtionen av kycklingkött ökar stadigt. De ekologiska kycklingarna

Läs mer

Checklista. Kontrollplatsnamn och besöksadress Kontrollplatsnr Datum för senaste kontroll. Koordinat X

Checklista. Kontrollplatsnamn och besöksadress Kontrollplatsnr Datum för senaste kontroll. Koordinat X A Kontrollplats Checklista Kontrollplatsnamn och besöksadress Kontrollplatsnr Datum för senaste kontroll 1(10) Koordinat X Koordinat Y Län Kommun Församling Fastighetsbeteckning Djurslag enligt PLATS Djurslag

Läs mer

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl.

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. 1(15) Dnr 31-2401/10 2010-07-09 Version 2.0 Avdelningen för djurskydd och hälsa Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Bilaga Offentlig förevisning Fastställd den 9 juli 2010 Jordbruksverket 551 82 Jönköping

Läs mer

Svenska Ridsportförbundets definition av begreppet God Hästhållning - fastställd av FS

Svenska Ridsportförbundets definition av begreppet God Hästhållning - fastställd av FS Svenska Ridsportförbundets definition av begreppet God Hästhållning - fastställd av FS 2010-09-20 Som den ledande ridsportorganisationen i Sverige presenterar Svenska Ridsportförbundet (SvRF) här sin värdegrund

Läs mer

IP SLAKT Utgåva 2010:1 Giltig från 2010-01-01. Sigill Kvalitetssystem AB IP SLAKT STANDARD FÖR KVALITETSSÄKRAD SLAKT AV NÖT OCH GRIS

IP SLAKT Utgåva 2010:1 Giltig från 2010-01-01. Sigill Kvalitetssystem AB IP SLAKT STANDARD FÖR KVALITETSSÄKRAD SLAKT AV NÖT OCH GRIS Utgåva 2010:1 Giltig från 2010-01-01 Sigill Kvalitetssystem AB STANDARD FÖR KVALITETSSÄKRAD SLAKT AV NÖT OCH GRIS GRAFISK FORM OCH PRODUKTION Sigill Kvalitetssystem AB Foto Hans Jonsson Sigill Kvalitetssystem

Läs mer

1 Bakgrund. Skånemejeriers ambition är att leverera djuromsorg i världsklass. Mår korna bra, blir också mjölken bra.

1 Bakgrund. Skånemejeriers ambition är att leverera djuromsorg i världsklass. Mår korna bra, blir också mjölken bra. Djuromsorgspolicy 1 Bakgrund Skånemejeriers ambition är att leverera djuromsorg i världsklass. Mår korna bra, blir också mjölken bra. Om Skånemejerier Skånemejerier grundades år 1964 av skånska bönder

Läs mer

JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik. Rastfållor och drivgångar Eva Salomon och Kristina Lindgren

JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik. Rastfållor och drivgångar Eva Salomon och Kristina Lindgren JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik Rastfållor och drivgångar Eva Salomon och Kristina Lindgren Vad ska vi gå igenom? Syftet med markytestabilisering Planering Material och anläggning Kostnader

Läs mer

Konventionell mjölkproduktion, uppbundna kor. Planer finns på att bygga nytt kostall, där mjölkningen kommer att ske i robot.

Konventionell mjölkproduktion, uppbundna kor. Planer finns på att bygga nytt kostall, där mjölkningen kommer att ske i robot. Besöksdatum SAMnr Lantbrukarens namn Adress Postnr Postort Byggplanering 30C Produktionsinriktning/bakgrund Konventionell mjölkproduktion, uppbundna kor. Planer finns på att bygga nytt kostall, där mjölkningen

Läs mer

Limousin á la carte Produktionssätt

Limousin á la carte Produktionssätt 1 Limousin á la carte Produktionssätt Anvisningar för produktion och Information för konsumenten 2 Limousin á la carte Krav på produktionssätt som ställs på uppfödare Produktionsgårdar följer i sin verksamhet

Läs mer

2013-04-16. Varsågod - trapporna kan med fördel användas som ett hjälpmedel i all rådgivning!

2013-04-16. Varsågod - trapporna kan med fördel användas som ett hjälpmedel i all rådgivning! Till rådgivningstjänsterna Fråga Kon och Hälsopaket Mjölk har ett antal trappor för åtgärder tagits fram, baserade på de djurbedömningar som utförs inom tjänsterna. Trapporna bygger på att de mest grundläggande

Läs mer

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 3/2004 FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 MILJÖKONTORET JUNI 2004 Rapport 3/2004 Ärende: MN/2004:117 Projektet

Läs mer

2006-06-09. Dagordningspunkt: 9. Rubrik: Förslag till direktiv om minimiregler för skydd av slaktkyckling - riktlinjedebatt

2006-06-09. Dagordningspunkt: 9. Rubrik: Förslag till direktiv om minimiregler för skydd av slaktkyckling - riktlinjedebatt Bilaga 2. slutlig Rådspromemoria 2006-06-09 Jordbruksdepartementet Livsmedels- och djurenheten Rådets möte den 19 juni 2006 Dagordningspunkt: 9 Rubrik: Förslag till direktiv om minimiregler för skydd av

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011

Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-05-11 Berit Ekman Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

TEORI BRONSMÄRKET Dressyr: Hoppning: Visa: Teori:

TEORI BRONSMÄRKET Dressyr: Hoppning: Visa: Teori: TEORI BRONSMÄRKET Dressyr: Lätt B:1 Hoppning: Banhoppning, minst 8 hinder. Hinderhöjd LC = 60-100 cm beroende på häststorlek. Visa: Sadling och betsling, tillpassning av ridmundering, dekorativ hästvård,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HÄSTHÅLLNING INOM OCKELBO KOMMUN KF 31/09 2009-05-04

RIKTLINJER FÖR HÄSTHÅLLNING INOM OCKELBO KOMMUN KF 31/09 2009-05-04 OCKELBO KOMMUN Bygg & Miljö 2009-03-19 Dnr: 2008/0303-15 RIKTLINJER FÖR HÄSTHÅLLNING INOM OCKELBO KOMMUN KF 31/09 2009-05-04 Postadress Besöksadress S. Åsgatan Telefon 0297-55500 Telefax 0297-55510 Postgiro

Läs mer

Sivert Johansson. Miljö o klimat i djurstallar

Sivert Johansson. Miljö o klimat i djurstallar Frisk luft Friska kalvar Miljö o klimat i djurstallar Miljö- och klimatundersökningar Injustering av ventilationsanläggningar Ventilationsbehovsberäkningar Värmebehovsberäkningar Anbudsgranskningar Frisk

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks allmänna råd (2000:2)

Läs mer

Checklista. A Kontrollplats. B Djurhållare. C Länsstyrelse 2013-11-29. Kontrollplatsnamn och besöksadress Kontrollplatsnr Datum för senaste kontroll

Checklista. A Kontrollplats. B Djurhållare. C Länsstyrelse 2013-11-29. Kontrollplatsnamn och besöksadress Kontrollplatsnr Datum för senaste kontroll A Kontrollplats Checklista Kontrollplatsnamn och besöksadress Kontrollplatsnr Datum för senaste kontroll 1(14) Län Koordinat X Koordinat Y Fastighetsbeteckning Djurslag enligt kontroll Antal Djurkategori

Läs mer

Kondensbildning på fönster med flera rutor

Kondensbildning på fönster med flera rutor Kondensbildning på fönster med flera rutor Per-Olof Marklund Snickerifabrikernas Riksförbund Kondensbildning på fönster är inte önskvärt av flera skäl: Sikten genom glaset försämras och kondensvattnet

Läs mer

Kondensbildning på fönster med flera rutor

Kondensbildning på fönster med flera rutor Kondensbildning på fönster med flera rutor Per-Olof Marklund Snickerifabrikernas Riksförbund Kondensbildning på fönster är inte önskvärt av flera skäl: Sikten genom glaset försämras och kondensvattnet

Läs mer

C Kol H Väte. O Syre. N Kväve P Fosfor. Ca Kalcium

C Kol H Väte. O Syre. N Kväve P Fosfor. Ca Kalcium O Syre C Kol H Väte N Kväve P Fosfor Ca Kalcium Grundämnen som utgör ca 98 % av kroppsvikten Dessa grundämnen bygger i sin tur upp molekylerna i vår kropp Kroppen är uppbyggd av samma beståndsdelar av

Läs mer

Djurskyddsinspektion - getter - inspektionsdel

Djurskyddsinspektion - getter - inspektionsdel Försummelserna i de med kursiv märkta punkterna kan leda till stödavdrag. DJURSKYDDSINSPEKTION GET En utredning enligt 48 i djurskyddslagen (247/1996) om iakttagande av djurskyddsbestämmelserna i direktiv

Läs mer

Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt eller i större omfattning bedriva hästhållning

Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt eller i större omfattning bedriva hästhållning Munkedals kommun Miljö- och bygg och kontoret Ansökan om tillstånd enligt 16 djurskyddslagen 1988:534 Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt eller i större omfattning bedriva hästhållning Ansökan om tillstånd

Läs mer

Datum. Kontrakt för uppstallning av ponny/häst på Stiernhööksgymnasiet. Elev: Häst: Härstamning: Kön, Födelseår, Ras: Registreringsnr, Passnr:

Datum. Kontrakt för uppstallning av ponny/häst på Stiernhööksgymnasiet. Elev: Häst: Härstamning: Kön, Födelseår, Ras: Registreringsnr, Passnr: 1(12) Datum Barn- och utbildningsförvaltningen Stiernhööksgymnasiet Kontrakt för uppstallning av ponny/häst på Stiernhööksgymnasiet Uppstallningsvärd: Stiernhööksgymnasiet Adress: Masvägen 5, 79532 Rättvik

Läs mer

KÄLLUNDAGRISENS LIV SUGGOR PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS SUGGAN & GALTEN SUGGOR & SMÅGRISAR UPPFÖDNING AV SLAKTGRISAR MOBILE ORGANIC PIGGERY

KÄLLUNDAGRISENS LIV SUGGOR PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS SUGGAN & GALTEN SUGGOR & SMÅGRISAR UPPFÖDNING AV SLAKTGRISAR MOBILE ORGANIC PIGGERY I den här utställningen får du veta hur grisuppfödningen går till på Källunda Gård och hur vi arbetar för att grisarna ska ha det bra samtidigt som de kommer till nytta i jordbruket. På den här sidan ser

Läs mer

Active stable. - nytänkande på hästens villkor. Tema: Utfodring

Active stable. - nytänkande på hästens villkor. Tema: Utfodring Active stable - nytänkande på hästens villkor Harmoniska hästgrupper, minskad arbetsbörda och i längden en bättre ekonomi. Det är några av argumenten för det tyska stallsystemet Active stable som just

Läs mer

Cecilia Wahlberg Roslund Hushållningssällskapet Kunskap för Landets Framtid

Cecilia Wahlberg Roslund Hushållningssällskapet Kunskap för Landets Framtid Cecilia Wahlberg Roslund Hushållningssällskapet Kunskap för Landets Framtid Tradition - Utveckling Samhällsnytta Affärer Fria Tillsammans Verksamhetsidé Främja landsbygdens utveckling genom att utveckla

Läs mer

Hur man går in till hästen på rätt sätt

Hur man går in till hästen på rätt sätt VITA HÄSTEN Hur man går in till hästen på rätt sätt När du ska gå in till din häst i boxen eller spiltan så måste du alltid tala om för hästen att du kommer. Annars kan den bli överraskad och i värsta

Läs mer

Efterbehandling och torkning av gräs och klöverfrö

Efterbehandling och torkning av gräs och klöverfrö Efterbehandling och torkning av gräs och klöverfrö Bildkälla Løkkes Maskinfabrik Bildkälla Farm Mac AB Maximal grobarhet i fröet ger god ekonomi Bästa ekonomi i fröodlingen får ni om ni gör vad ni kan

Läs mer

Förbudet gäller från 30 dagar efter att Exopet AB har tagit del av detta beslut.

Förbudet gäller från 30 dagar efter att Exopet AB har tagit del av detta beslut. Beslut 26 DL 1(6) EXOPET AB Tommy Säfström NYGATAN 37 311 31 FALKENBERG Förbud enligt djurskyddslagen Beslut Länsstyrelsen beslutar med stöd av 26 djurskyddslagen (1988:534) att förbjuda EXOPET AB, med

Läs mer

Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012

Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012 Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 3 Utförande och metod... 3 Resultat... 4 Diskussion och Slutsatser... 7 Förbättringsområden...

Läs mer

FODER- och VETERINÄRINFORMATION

FODER- och VETERINÄRINFORMATION Rapport från FODER- och VETERINÄRINFORMATION i IDUNNs regi Lördagen den 3 feb 2007 på Strömsholm Efter kaffe/te och bullar samlades vi; 25 intresserade personer, för att lyssna o lära oss mer om utfodring

Läs mer

ANSÖKAN SÄLLSKAPSDJUR - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534)

ANSÖKAN SÄLLSKAPSDJUR - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) Malmö stad Miljönämnden ANSÖKAN SÄLLSKAPSDJUR - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) Ansökan om tillstånd för att yrkesmässigt eller i större omfattning hålla, föda upp, sälja eller ta emot sällskapsdjur

Läs mer

Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem

Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Inledning Du som driver en skola, förskola och/eller ett fritidshem har ansvaret för att verksamheten inte orsakar skada på människors hälsa

Läs mer

Frågor och svar om tillämpningen av beteslagen

Frågor och svar om tillämpningen av beteslagen 2012-07-06 1 (5) Frågor och svar om tillämpningen av beteslagen 1. Vad innebär det att alla svenska kor ska gå ut på bete? Djurskyddsförordningen säger att nötkreatur för mjölkproduktion och som är äldre

Läs mer

Remissvar Förslag på förändrade regler för fåglar och kaniner för sällskap och hobby (L80) (Diarienummer 31-5050/11)

Remissvar Förslag på förändrade regler för fåglar och kaniner för sällskap och hobby (L80) (Diarienummer 31-5050/11) fredag den 25 januari 2013 Remissvar Förslag på förändrade regler för fåglar och kaniner för sällskap och hobby (L80) (Diarienummer 31-5050/11) Inledningsvis: En kontinuerlig justering av gällande detaljreglering

Läs mer

Föreläsare Michael Ventorp, SLU och HIR Värd för visning Jägersros anläggningschef Inge Persson

Föreläsare Michael Ventorp, SLU och HIR Värd för visning Jägersros anläggningschef Inge Persson Kurs i stallbyggnation och stallmiljö för häst Måndagen den 26 mars 2012 på Jägersro Föreläsare Michael Ventorp, SLU och HIR Värd för visning Jägersros anläggningschef Inge Persson Kursen är delfinansierad

Läs mer

Policy hästskötsel och hantering Wången AB 2014-2015

Policy hästskötsel och hantering Wången AB 2014-2015 Policy hästskötsel och hantering Wången AB 2014-2015 Personlig skyddsutrustning och klädsel Personlig skyddsutrustning bärs vid respektive aktivitet Körning Hjälm, handskar, körglasögon Grövre skor som

Läs mer

Regler och ansvarsförsäkran gällande för Expo Mitt och Expo Syd.

Regler och ansvarsförsäkran gällande för Expo Mitt och Expo Syd. Regler och ansvarsförsäkran gällande för Expo Mitt och Expo Syd. Viktiga ändringar: Förbud mot fjällösa reptiler Förbud mot venomoider (opererade giftormar) Minsta behållare 1.5 dl Skärpta krav för giftiga

Läs mer

Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt.

Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt. Helite Airbag-plagg Användarhandbok Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt. Innehåll 1. Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING. Miljöministeriets förordning om bostadsplanering

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING. Miljöministeriets förordning om bostadsplanering G1 FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Bostadsplanering Föreskrifter och anvisningar 2005 Miljöministeriets förordning om bostadsplanering Given i Helsingfors den 1 oktober 2004 I enlighet med miljöministeriets

Läs mer

Värmebölja/höga temperaturer

Värmebölja/höga temperaturer SOCIALFÖRVALTNINGEN RUTIN Annika Nilsson, annika.nilsson@kil.se 2016-05-31 Beslutad i ledningsgruppen 160607 Värmebölja/höga temperaturer BAKGRUND Klimatförändringar kommer att medföra många typer av hot

Läs mer

Keldjur djurskyddslagstiftningen i sammandrag

Keldjur djurskyddslagstiftningen i sammandrag gnagare, kaniner, fretter, burfåglar, kräldjur, groddjur, fiskar och ryggradslösa djur Keldjur djurskyddslagstiftningen i sammandrag Keldjur djurskyddslagstiftningen i sammandrag Innehåll Djurskyddslagens

Läs mer

Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr Tel.nr. Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer

Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr Tel.nr. Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer Försummelserna i de med kursiv märkta punkterna kan leda till stödavdrag. DJURSKYDDSINSPEKTION KALV OCH NÖTKREATUR ÖVER 6 MÅN I 48 i djurskyddslagen (247/1996) avsedd utredning om iakttagande av minimikraven

Läs mer

Ridskolornas Riksorganisation

Ridskolornas Riksorganisation Ridskolornas Riksorganisation Djurskyddsmyndigheten Box 80 532 21 SKARA Remissvar med anledning av Djurskyddsmyndighetens förslag till föreskrifter och allmänna råd om hästhållning. (Dnr 2005-1814) Ridskolornas

Läs mer

INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN. AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning

INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN. AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning INNEHÅLLSFÖRTECKNING VILKA RIKTLINJER STYR?... 3 OLIKA RENINGSMETODER... 3 ALLMÄNT...

Läs mer

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster INNEHÅLL 1 Inledning... 3 2 Huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen... 3 3 Verksamhetsområde... 3 3.1 Fastighetsägare...

Läs mer

Ordningsregler vid tillfällig övernattning

Ordningsregler vid tillfällig övernattning Ordningsregler vid tillfällig övernattning Olika grupper övernattar ibland i lokaler som inte är avsedda för detta. Det kan vara skolsalar, idrottshallar eller liknande. Det byggnadstekniska brandskyddet

Läs mer

Korastning javisst, men hur?

Korastning javisst, men hur? Korastning javisst, men hur? Jordbruksinformation 12 2002 Korastning javisst, men hur? Motionera mera det kommer sannolikt att bli mottot för landets uppbundna ekologiska kor. Detta gäller inte bara mjölkkor

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

SRG:s policy för HÄSTHÅLLNING

SRG:s policy för HÄSTHÅLLNING SRG:s policy för HÄSTHÅLLNING Policy gällande hästhållning är viktigt ur flera aspekter. Policyn syftar till att sätta hästens välbefinnande i centrum och lösa arbetsuppgifterna på ett sätt som är säkert

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassning av passagerarfartyg med hänsyn till personer med funktionshinder; beslutade den 12 november 2004. SJÖFS 2004:25

Läs mer

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av Monteringsanvisning Okt 2003 Utgåva 2 ROT-GOLV Montering på underlag av Befintliga trägolv Mellanbjälklag av betong/lättbetong Produktbeskrivning ROT-golv, E1. Not och fjäder 4 sidor. Tjocklek: Format:

Läs mer

Energikollen modul 21C

Energikollen modul 21C Energikollen modul 21C SAM nr: Brukare: Adress: Postadress: Telefon: E-post: Datum för rådgivning: Datum för gruppträff två kl xx den 00 månad i XX-hus Sammanfattning av rådgivningen Företaget använde

Läs mer

Hundar och katter djurskyddslagstiftningen i sammandrag. Hundar och katter djurskyddslagstiftningen i sammandrag

Hundar och katter djurskyddslagstiftningen i sammandrag. Hundar och katter djurskyddslagstiftningen i sammandrag Hundar och katter djurskyddslagstiftningen i sammandrag Hundar och katter djurskyddslagstiftningen i sammandrag Innehåll Djurskyddslagens betydelse 3 Djurskyddstillsynen 3 Yrkesmässigt eller annat storskaligt

Läs mer

Statens jordbruksverks allmänna råd Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks allmänna råd Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks allmänna råd Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1104-6945 Statens jordbruksverks allmänna råd (2000:4) i anslutning till djurskyddslagen

Läs mer

Orup vattenskyddsområde

Orup vattenskyddsområde Orup vattenskyddsområde Allmänt Nedan angivna skyddsföreskrifter gäller inom Orup vattenskyddsområde, se karta nedan. Skyddsområdet är indelat i primär samt sekundär skyddszon. Där väg, järnväg, vattendrag

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSBFS Remissutgåva Förslag till Myndigheten för

Läs mer

Konsekvensanalys kriterier för en hållbar foderanvändning

Konsekvensanalys kriterier för en hållbar foderanvändning Konsekvensanalys kriterier för en hållbar foderanvändning 1. 100 % av foderstaten ska vara svenskodlad a) Kravet kan antingen uppfyllas genom egen eller närliggande foderproduktion eller genom att välja

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 21 november 2014 Myndigheten

Läs mer