Väderförhållandena var följande vid kontrollen: ca 7 grader, molnigt, blåsigt. Foton togs vid kontrollen vilka bifogas.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väderförhållandena var följande vid kontrollen: ca 7 grader, molnigt, blåsigt. Foton togs vid kontrollen vilka bifogas."

Transkript

1 Kontrollrapport 1(12) EXOPET AB Tommy Säfström NYGATAN FALKENBERG Rapport efter kontroll enligt djurskyddslagen Länsstyrelsen genomförde en kontroll av djurhållningen i Falkenbergs kommun på fastigheten LÅNGAVEKA 3:14. Kontrollen var föranmäld, , och utfördes med anledning av inkommen anmälan på djurhållningen. Anmälan avsåg att skötseln av illrarna på försöksdjursanläggningen i Långaveka skulle vara dålig. Närvarande var Jonas Pedersen (representant vald av djurhållaren) och Susanne samt djurskyddshandläggare Malin Hartvigsson och Sara Olsson från Länsstyrelsen. Kontrollen har utförts som ett led i Länsstyrelsens roll som kontrollmyndighet enligt 24 djurskyddslagen (1988:534). Väderförhållandena var följande vid kontrollen: ca 7 grader, molnigt, blåsigt. Foton togs vid kontrollen vilka bifogas. Redogörelse för ärendet Djurhållare Tommy Säfström kontaktade Länsstyrelsen vid lunch-tid den 11 april då man vid kontakt innan påsk bestämt att djurhållaren skulle höra av sig efter påsk för bokning av kontroll. Vid samtalen bestämdes att Länsstyrelsen skulle möta upp djurhållarens representant Jonas Pedersen i Långaveka där illrarna hålls kl samma eftermiddag. Kontrollen påbörjades vid kl och avslutades vid kl På fastigheten hölls illrar i två skugghus i gamla konventionella minkburar (se mått på burarna under kontrollpunkt Iller 6). I skugghus nr 1, närmst kontoret och grinden, hölls honor två och två (totalt 212st) i varje bur medan hanarna (totalt 134st) hölls ensamma. I skugghus nr 2 hölls honor (38st) för sig och hanar (64st) för sig, avvanda valpar hölls två och två (totalt 58st) samt tre burar där honor med 4, 7 respektive 11 valpar hölls. Totalt hölls 531 illrar på fastigheten vid kontrolltillfället. På fastigheten Långaveka 3:14 fanns det ytterligare fler skugghus men det var enbart de två första som användes till illrarna. De resterande skugghusen Postadress Besöksadress E-post Telefon HALMSTAD Slottsgatan

2 Kontrollrapport 2(12) används av Söndregårds minkfarm, som befinner sig på fastigheten bredvid, till minkar, men var tomma för tillfället. Jonas plockade upp ett flertal illrar och hanterade dem. Illrarna var lugna vid hanteringen. Hullet kontrollerades på en iller som bedömdes vara i normalhull. Inga djur som var smutsiga, sjuka eller skadade sågs vid kontrollen. Jonas uppgav att Tommy enbart sålde försöksdjur under ca 1 års tid efter att han fått tillstånd för verksamheten. Nu de senaste 2-3 åren har enbart enstaka djur sålts som sällskapsdjur. Jonas uppgav att Tommy inte har parat så många honor de sista åren. Ingen hona ska nu ha blivit parad utan de ungar som fötts fram till kontrollens datum ska vara de sista. De yngsta valparna var vid kontrollen ca 2 veckor gamla och hade inte öppnat ögonen än. Från allra första början, för ca 25 år sedan, köptes djur in från Glenmark i Skåne. De senaste djuren som köptes in var från Marshall farms i USA, för ca 10 år sedan. Det var hanar som köptes in, dels för att få in nytt blod till aveln och dels för att de var avlade för ett lugnare temperament och därför mer anpassade för att säljas som sällskapsdjur. Jonas uppgav att Tommy tidvis inte mår bra och då har djurhållningen stundtals blivit eftersatt. Jonas uppgav att han hjälpt Tommy med djuren under påskhelgen. När Jonas kom till farmen i onsdags (4april) så saknades halm till alla djuren. Jonas uppgav att han gick igenom alla djuren och undersökte dem. Ingen av djuren ska då ha varit i dåligt skick eller dåligt hull. Utöver Jonas har Tommy haft en annan person som hjälpt honom med illrarna ibland, Jonas kunde inte uppge namn på denna person. Djuren hade fri tillgång till vatten via nippel samt så får de foder en gång dagligen. Illrarna fodras med minkfoder, fodret läggs ovanpå buren. Fodermaskinen lånas av Söndregårds minkfarm. Djuren vaccineras mot virus enteritis och valpsjuka, vaccin köps in via Söndregårds minkfarm. Vid kontrollen besöktes aldrig byggnaden där kontor och sjukavdelningen finns då Jonas inte hade nyckel till dessa lokaler. Jonas uppgav att det inte hölls några djur inne i dessa lokaler. Brister som uppmärksammades vid kontrollen Länsstyrelsen gör bedömningen att illrarna som hålls av Exopet AB anses vara försöksdjur då tillstånd för att föda upp försöksdjur utfärdats av Djurskyddsmyndigheten (dnr: ) och någon ändring om att djuren inte längre föds upp som försöksdjur inte inkommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen gör även bedömningen att illrarna anses vara sällskapsdjur då det de senaste åren enbart sålts illrar som sällskapsdjur. Illrarna ska således hållas enligt lagstiftningen gällande både försöksdjur och

3 Kontrollrapport 3(12) sällskapsdjur. Checklistor som använts är därför Sällskapsdjur allmän, Iller och Försöksdjur allmän. Checklista: Iller Kontrollpunkt: Iller 6 Kontroll av: Utrymmen för illrarna har mått enligt gällande föreskrifter. Laghänvisning: DL 3-4, DF 1b, DF 4, L80 7kap. 4, L80 Bilaga 1:2 Kommentar: Illrarna hölls i gamla konventionella minkburar med nätgolv. Samtliga djur hölls i burar med storleken: Höjd: 0,571m Bredd: 0,326m Längd: 0,843m Bolådan hade följande mått: H: 0,318m B: 0,352m L:0,309m Burarna är byggda av nät. (1tum=2,54cm) Framsida och baksida 1*1tums nät. Golvet är 1*1,5 tums nät. Sidorna är 1*0,5 tums nät. Mellan burarna är det 1 tum. Bolådan är byggd i trä men innehåller nät på insidan (1*0,5tums nät). Via locket (1*1tums nät) på bolådan kan illrarna dra in halm i bolådan. Kontrollpunkt: Iller 7 Kontroll av: Tamillerhonan har under avvänjningsperioden tillgång till en plats som är oåtkomlig för valparna. Laghänvisning: L80 7kap. 9 Kommentar: Honan hade inte tillgång till en plats som är oåtkomlig för valparna. Kontrollpunkt: Iller 8 Kontroll av: Kravet att illrar inte får hållas på nätgolv följs. Laghänvisning: L80 7kap. 3 Kommentar: Samtliga illrar hölls i burar med nätgolv. Kontrollpunkt: Iller 11 Kontroll av: Illrarna hålls i en för sysselsättning berikad miljö. Laghänvisning: DL 3-4, L80 4kap , L80 7kap. 5 Kommentar: Illrarna hölls inte i en för sysselsättning berikad miljö. Burarna var tomma på inredning/berikning.

4 Kontrollrapport 4(12) Checklista: Försöksdjur Allmän Kontrollpunkt: FdjurA 1 Kontroll av: Det finns giltigt tillstånd enligt 19 a Djurskyddslagen. Laghänvisning: DL 19a, DL 20, DF 40, L50 4kap 1 Kommentar: Det finns ett tillstånd som Jordbruksverket utfärdade som gäller tillsvidare, dock längst till och med den 23 april Ett förnyande av tillstånd har inte ansökts om. Tillståndet från är förenat med 5 villkor. I villkor nr.5 står: Verksamheten bedrivs i följande anläggningar: - Långaveka 3:14, Hus 2. Falkenbergs kommun som, av Djurskyddsmyndigheten, från djurskyddssynpunkt bedömts lämplig för verksamheten den 9 januari 2007 Illrarna hölls vid kontrollen i två skugghus. I skugghus nr 1 fanns enbart gamla konventionella minkburar, i hus nr 2 fanns det 10 stora burar som Djurskyddsmyndigheten godkänt för illrarna resterande del av skugghuset bestod av de gamla minkburarna. De av djurskyddsmyndigheten godkända burarna användes inte utan djuren hölls enbart i de gamla konventionella minkburarna (se punkt FdjurA 15). I ansökan om tillstånd att föda upp försöksdjur uppger Tommy Säfström att han kommer att bygga om de nuvarande burarna om 1kvm till 5kvm stora voljärer. Han uppger även att han kommer att ha 12 st voljärer där han kommer hålla högst 60 djur men att det kan bli upp till 120 djur/år då han tar 2 kullar/år. Vid kontrollen fanns 531 djur varav ca 80 var ungar födda under Kontrollpunkt: FdjurA 3 Kontroll av: Anläggningen är godkänd. Laghänvisning: DF 55 Kommentar: Enligt bilagd besiktningsrapport till djurskyddsmyndighetens beslut från bedöms 10 burar om 5kvm godkända och lämpliga från djurskyddssynpunkt att användas för uppfödning av försöksdjur. Dessa godkända burar används inte utan djuren hålls enbart i gamla konventionella minkburar (se punkt FdjurA 15). Kontrollpunkt: FdjurA 4 Kontroll av: Det finns tillräckligt med personal som har den utbildning och kompetens som behövs för verksamheten. Laghänvisning: DL 20, DF 50a, L32, L50 6kap. 1-3, L55 2kap. 9 Kommentar: Enligt djurhållarens representant Jonas så kände Tommy inte till att han inte fick använda de gamla konventionella minkburarna till illrarna. Länsstyrelsen anser att djurhållarens kunskaper inte är tillräckliga då denne inte känner till vilka utrymmeskrav mm som gäller för illrarna. Kontrollpunkt: FdjurA 10 Kontroll av: Journal förs individuellt för primater, hundar, katter och kaniner. Dessa

5 Kontrollrapport 5(12) djurslag har även individuell identitetsmärkning. För övriga ryggradsdjur förs journaler individuellt eller i grupp. Laghänvisning: DL 23, DF 54a, L50 5 kap. 1, 3-4 Kommentar: Jonas uppgav att Tommy förde journaler när han födde upp djuren till försök för några år sedan men att han troligen inte gjorde detta längre. Enligt beslut från Djurskyddsmyndigheten daterat ska journal föras över varje djur. Kontrollpunkt: FdjurA 14 Kontroll av: Miljön som djuren hålls i är anpassad för dem. Laghänvisning: DL 3-4, DL 17, DF 1b, DF 9, L50 7kap. 4 punkt 5, L55 3kap. 15, L3 4.10, L Kommentar: Illrarna hålls i burar enligt beskrivning i FdjurA 15. Illrarna hålls inte i de burar som är godkända av Djurskyddsmyndigheten. Kontrollpunkt: FdjurA 15 Kontroll av: Djuren har tillräckligt stora utrymmen. Laghänvisning: DL 3, DF 1b, L3 4.7, tabell 1-10 Kommentar: De burar som blivit förhandsgodkända av Djurskyddsmyndigheten enligt beslut användes inte. Illrarna hölls i gamla konventionella minkburar med nätgolv. Samtliga djur hölls i burar med storleken: Höjd: 0,571m Bredd: 0,326m Längd: 0,843m Bolådan hade följande mått: H: 0,318m B: 0,352m L:0,309m Burarna är byggda av nät. (1tum=2,54cm) Framsida och baksida 1*1tums nät. Golvet är 1*1,5 tums nät. Sidorna är 1*0,5 tums nät. Mellan burarna är det 1 tum. Bolådan är byggd i trä men innehåller nät på insidan (1*0,5tums nät). Via locket (1*1tums nät) på bolådan kan illrarna dra in halm i bolådan. Information vid kontrollen Vid samtal med djurhållarens representant Jonas framkom att djurhållaren Tommy Säfström är helt inställd på att avveckla sin illerhållning. Länsstyrelsen informerade vid kontrollen om att ett beslut om förbud att hålla illrar i de burar som de hålls i troligtvis kommer att beslutas. Det bestämdes att Länsstyrelsen efter kontakt med Jordbruksverket skulle höra av sig till djurhållarens

6 Kontrollrapport 6(12) representant Jonas med besked. Jonas uppgav att han skulle förmedla informationen vidare till Tommy. Länsstyrelsen kommer att göra en uppföljande kontroll av ovanstående brister. Tillämpliga bestämmelser Föreskrifter och allmänna råd om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby. (DFS 2005:8 saknr L80) 4 kap. Gemensamma bestämmelser för hållande av olika djurarter 10 Ett förvaringsutrymme ska vara tillräckligt stort för att möjliggöra de rörelser och den motion som varje djur behöver. 11 Ett förvaringsutrymme ska vara försett med bottenmaterial och bomaterial om det behövs för att tillgodose djurens behov. Bottenmaterial och bomaterial ska då finnas i en för djurarten och djurens ålder tillräcklig mängd och vara av god kvalitet samt i övrigt beskaffat så att djuren inte kan skadas av gifter, mögel eller damm. 12 Ett förvaringsutrymme ska innehålla inredningsmaterial, som ger de klättermöjligheter, grävmöjligheter, viloplatser, och gömställen samt bad-, sim och dykmöjligheter, som varje djurart behöver för att kunna utöva sitt naturliga beteende. Allmänt om hållande av tamillrar 1 Tamillervalpar ska hållas tillsammans med modern, eller en likvärdig ersättare för henne, så länge de behöver hennes mjölk och omvårdnad. Allmänna råd till 7 kap. 1 Tamillervalpar bör inte skiljas från modern, eller hennes ersättare, innan de uppnått åtta veckors ålder. 2 En tamiller får inte vara försedd med nosring. En tamiller under jakt får inte vara försedd med sele eller annat halsband än pejlhalsband. Konstruktion av förvaringsutrymmen 3 En tamiller får inte hållas på nätgolv. Utrymmen 4 Tamillrar ska minst ha de utrymmen som framgår av bilaga 1:2. Inredning 5 En tamiller ska hållas i en för sysselsättning berikad miljö. Allmänna råd till 7 kap. 5 En för sysselsättning berikad miljö bör innehålla material och anordningar att klättra på, hoppa upp på eller krypa under, bottenmaterial som ger grävmöjligheter eller foderanordningar som stimulerar födosöksbeteende och ger möjligheter att samla ett foderförråd. 6 En tamiller ska ha en bolåda eller bohåla med rent och torrt bomaterial. Om

7 Kontrollrapport 7(12) flera djur hålls tillsammans ska det finnas bolådor eller bohålor i sådan omfattning att alla djur samtidigt kan få plats i dem utan att konkurrens eller aggressivitet uppstår. 7 Bomaterialet ska ha långa strukturer så att det kan flätas samman. Allmänna råd till 7 kap. 7 Flätbart bomaterial bör bestå av halm, hö, träull, rivet papper eller dylikt. 8 En tamiller som hålls utomhus ska ha en bolåda eller bohåla som skyddar mot kyla. Allmänna råd till 7 kap. 8 En bolåda bör inte vara för stor, så att djuret eller djuren till följd härav får svårt att hålla värmen. Om det behövs för att hindra drag bör ingången vara försedd med ett vindfång. Ingångsöppningen bör vara liten och ha hög tröskel. Om det behövs för att skydda mot regn eller kyla bör ingångsöppningen vara täckt med förhänge eller ha en svänglucka. 9 En tamillerhona med valpar ska under avvänjningsperioden ha tillgång till en plats som är avsedd för honan och oåtkomlig för valparna. Foder 10 Om en tamiller hålls utomhus eller i ett ouppvärmt utrymme och temperaturen understiger 0 C ska den ges uppvärmt dricksvatten vid minst två tillfällen per dygn. För regler gällande uppfödning av försöksdjur hänvisas till Djurskyddsmyndighetens beslut med diarienummer daterat samt beslut med diarienummer daterat

8 Kontrollrapport 8(12) Information Det kan finnas brister som inte uppmärksammades vid kontrollen. Länsstyrelsen kan enligt djurskyddslagen besluta om föreläggande eller förbud om brister inte åtgärdas. Sådant beslut kan förenas med vite. Denna kontroll som gjordes av din djurhållning var en så kallad extra offentlig kontroll. Extra offentlig kontroll är kontroll efter en befogad anmälan eller en uppföljande kontroll av påpekade brister. Vid extra offentlig kontroll debiteras en avgift. Denna avgift har Jordbruksverket beslutat om. Ett särskilt beslut kommer att fattas om avgiften för den extra offentliga kontrollen. Författningsregister Lagstiftning finns att hitta på Jordbrukverkets hemsida, klicka på Djurhälsopersonal högst upp, klicka på Veterinära författningshandboken i vänstermarginalen, klicka på L. Djurskydd i vänstermarginalen. Kontaktuppgifter Om du har frågor kring kontrollrapporten kan du kontakta mig på telefon eller e-post Du kan även ringa till Länsstyrelsen på telefonnummer vardagar kl Sara Olsson Djurskyddshandläggare Bilaga Foton tagna vid kontrollen

9 Kontrollrapport 9(12) Punkter som kontrollerades utan anmärkning Lista på punkter som besvarats med Ja, sorterade efter listnamn; Checklista: Sällskapsdjur Allmän Kontrollpunkt: Sdjur 3 Kontroll av: Tillsyn sker av djuren i tillräcklig omfattning. Laghänvisning: DL 3, L102 1kap. 16, L80 4kap. 4, L80 4kap. 21 Kommentar: Djuren får tillsyn minst en gång dagligen vid utfodring. Kontrollpunkt: Sdjur 6 Kontroll av: Förvaringsutrymmen är utformade och placerade så att djuren inte kan nå eller skada varandra. Laghänvisning: L80 4kap. 6 Kontrollpunkt: Sdjur 8 Kontroll av: Artificiell belysning finns så att tillsyn och vård kan ske utan svårigheter. Laghänvisning: L102 1kap. 7, L80 4kap. 19 Kontrollpunkt: Sdjur 9 Kontroll av: Kravet på insläpp av dagsljus är uppfyllt. Laghänvisning: DF 2, L102 1kap. 4, L80 4kap. 19 Kontrollpunkt: Sdjur 10 Kontroll av: Fönster, belysningsanordningar och elinstallationer som djuren kan nå har skydd eller är utformade så att skaderisk inte föreligger. Laghänvisning: DF 3, L102 1kap. 8, L80 4kap. 8 Kontrollpunkt: Sdjur 13 Kontroll av: Tillsyn sker i tillräcklig omfattning av automatiska system och anordningar. Laghänvisning: DL 3, L80 4kap. 24 Checklista: Iller Kontrollpunkt: Iller 1 Kontroll av: Kraven avseende social kontakt eller att djuren ska hållas åtskilda är uppfyllda. Laghänvisning: L80 4kap. 1-2 Kontrollpunkt: Iller 3 Kontroll av: Illrarnas hull är godtagbart. Laghänvisning: DL 2-4, L80 4kap. 26

10 Kontrollrapport 10(12) Kommentar: Jonas plockade upp en iller där hullet kontrollerades, illern bedömdes vara i normalhull. Kontrollpunkt: Iller 4 Kontroll av: Hyllsystem som djur hålls i är utformade så att spillning etc. inte kan förorena lägre belägna djurutrymmen. Laghänvisning: L80 4kap. 9 Kontrollpunkt: Iller 5 Kontroll av: Djurutrymmena hålls tillfredställande rena. Renhållning sker av bur med sådant intervall att en god hygien upprätthålls. Laghänvisning: L80 4kap. 7, L80 4kap. 22 Kontrollpunkt: Iller 9 Kontroll av: Kraven om bolåda/bohåla är uppfyllda. Laghänvisning: L80 7kap. 6 Kontrollpunkt: Iller 10 Kontroll av: Bomaterial som kan flätas samman finns. Laghänvisning: L80 7kap. 7 Kommentar: Halm fanns tillgängligt åt samtliga djur vid kontrollen. Halmen låg placerad på nätlocket till bolådan. Kontrollpunkt: Iller 12 Kontroll av: Djurutrymmena är rymningssäkra. Mellanrum i galler, nät och andra anordningar är konstruerade och anpassade till illrarna så att de inte kan tränga sig ut eller fastna. Laghänvisning: DL 2, DF 3, L80 4kap. 5 Kontrollpunkt: Iller 13 Kontroll av: Illrarna hålls i ett klimat som är anpassat efter varje djurs behov och till djurhållningsformen. Djuren utsätts endast tillfälligtvis för luftföroreningar. Uppmätt värde. Laghänvisning: DF 2, L80 4kap Kontrollpunkt: Iller 14 Kontroll av: Illrar som hålls utomhus har ett efter sitt behov anpassat skydd mot stark värme, nederbörd, fukt, blåst och kyla. Laghänvisning: L80 4kap. 18, L80 7kap. 8 Kontrollpunkt: Iller 15 Kontroll av: Då utomhustemperaturen är under noll ges illrarna som permanent vistas utomhus ljummet vatten minst 2 gånger per dygn. Laghänvisning: L80 7kap. 10

11 Kontrollrapport 11(12) Kontrollpunkt: Iller 16 Kontroll av: Illrarna ges möjlighet till ett lugnt och naturligt intag av foder och vatten. Laghänvisning: DL 3, L80 4kap. 13 Kommentar: Illrarna fick foder en gång dagligen. Fodret lades ovanpå nätburens tak. Foder fanns till samtliga djur vid kontrollen. Samtliga djur hade fri tillgång till vatten via nippel. Kontrollpunkt: Iller 17 Kontroll av: Illrarna ges foder som garanterar en tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel. Laghänvisning: DL 3, L80 4kap. 26 Kommentar: Illrarna ges minkfoder. Fodertrucken från Söndregårds minkfarm används. Kontrollpunkt: Iller 18 Kontroll av: Illrarna har fri tillgång till rent dricksvatten. Laghänvisning: DL 3, L80 4kap. 25 Kommentar: Samtliga djur hade fri tillgång till vatten via nippel. Kontrollpunkt: Iller 22 Kontroll av: Förbudet med nosring är uppfyllt. Laghänvisning: DL 2, DF 4, DF 10, L80 7kap. 2 Kommentar: Inga djur med nosring sågs vid kontrollen. Checklista: Försöksdjur Allmän Kontrollpunkt: FdjurA 6 Kontroll av: Tillsyn sker av djuren i tillräcklig omfattning och av kompetent personal. Laghänvisning: DL 3, L50 8kap. 1, L55 2kap. 10, L55 3kap. 12, L55 3kap. 16, L Kommentar: Tillsyn sker en gång dagligen vid utfodring. Kontrollpunkt: FdjurA 7 Kontroll av: Automatiska system och anordningar ses till i tillräcklig omfattning. Laghänvisning: DL 3, L3 4.15, L Kontrollpunkt: FdjurA 16 Kontroll av: Inredningen är utformad så att den är lätt att göra ren och så att djuren inte kan skada sig på den. Laghänvisning: DL 6, DF 3, L3 4.8

12 Kontrollrapport 12(12) Kontrollpunkt: FdjurA 18 Kontroll av: Belysningen är tillräcklig och anpassad till djuren. Laghänvisning: DL 2-3, DF 2, L Kontrollpunkt: FdjurA 21 Kontroll av: Djuren ges möjlighet till ett lugnt och naturligt intag av foder och vatten. Laghänvisning: DL 3 Kommentar: Illrarna fick foder en gång dagligen. Fodret lades ovanpå nätburens tak. Foder fanns till samtliga djur vid kontrollen. Samtliga djur hade fri tillgång till vatten via nippel. Kontrollpunkt: FdjurA 22 Kontroll av: Djuren ges foder som garanterar en tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel. Laghänvisning: DL 2-3, L Kommentar: Illrarna ges minkfoder. Fodertrucken från Söndregårds minkfarm används. Kontrollpunkt: FdjurA 23 Kontroll av: Kraven på dricksvatten är uppfyllt. Laghänvisning: DL 2-3, L Kommentar: Samtliga djur hade fri tillgång till vatten via nippel. Kontrollpunkt: FdjurA 24 Kontroll av: Förvaringsutrymmena hålls tillfredställande rena. Laghänvisning: DL 2-3, L Kontrollpunkt: FdjurA 25 Kontroll av: Kraven på strömedel, botten- och bomaterial i djurutrymmen är uppfyllda. Laghänvisning: DF 16, L3 4.17

Förbudet gäller från 30 dagar efter att Exopet AB har tagit del av detta beslut.

Förbudet gäller från 30 dagar efter att Exopet AB har tagit del av detta beslut. Beslut 26 DL 1(6) EXOPET AB Tommy Säfström NYGATAN 37 311 31 FALKENBERG Förbud enligt djurskyddslagen Beslut Länsstyrelsen beslutar med stöd av 26 djurskyddslagen (1988:534) att förbjuda EXOPET AB, med

Läs mer

Väderförhållandena var följande vid kontrollen: 18grader och molnigt. Foton samt filmer tog under kontrollen vilka bifogas.

Väderförhållandena var följande vid kontrollen: 18grader och molnigt. Foton samt filmer tog under kontrollen vilka bifogas. Kontrollrapport 1(11) EXOPET AB Tommy Säfström NYGATAN 37 311 31 FALKENBERG Rapport efter kontroll enligt djurskyddslagen Länsstyrelsen genomförde 2012-07-11 en kontroll av djurhållningen i Falkenberg

Läs mer

Checklista. Det finns giltigt tillstånd enligt 19 a Djurskyddslagen. Ej aktuell. Det finns giltigt godkännande av en djurförsöksetisk nämnd.

Checklista. Det finns giltigt tillstånd enligt 19 a Djurskyddslagen. Ej aktuell. Det finns giltigt godkännande av en djurförsöksetisk nämnd. Checklista 1(6) Försöksdjur Allmän Tillstånd 1 Det finns giltigt tillstånd enligt 19 a Djurskyddslagen. DL 19a, DL 20, DF 40, L50 4kap 1 2 Det finns giltigt godkännande av en djurförsöksetisk nämnd. DL

Läs mer

Checklista. Ej aktuell. Kan sökanden anses vara lämplig att bedriva verksamheten. Ej aktuell. Ej aktuell

Checklista. Ej aktuell. Kan sökanden anses vara lämplig att bedriva verksamheten. Ej aktuell. Ej aktuell Checklista 1(7) Hund Allmän Hund 32 Finns eller söks tillstånd enligt 16 djurskyddslagen. DL 16, L120 Hund 33 Kan sökanden anses vara lämplig att bedriva verksamheten. DL 16 Hund 34 Tillsyn sker av hundarna

Läs mer

Checklista. Ej aktuell. Kan sökanden anses vara lämplig att bedriva verksamheten. Ej aktuell. Ej aktuell

Checklista. Ej aktuell. Kan sökanden anses vara lämplig att bedriva verksamheten. Ej aktuell. Ej aktuell Checklista 1(6) Katt Allmän Katt 27 Finns eller söks tillstånd enligt 16 djurskyddslagen. DL 16, L120 Katt 28 Kan sökanden anses vara lämplig att bedriva verksamheten. DL 16 Katt 29 Tillsyn sker av katterna

Läs mer

Checklista. Kontrollplatsnamn och besöksadress Kontrollplatsnr Datum för senaste kontroll. Koordinat X

Checklista. Kontrollplatsnamn och besöksadress Kontrollplatsnr Datum för senaste kontroll. Koordinat X A Kontrollplats Checklista Kontrollplatsnamn och besöksadress Kontrollplatsnr Datum för senaste kontroll 1(10) Koordinat X Koordinat Y Län Kommun Församling Fastighetsbeteckning Djurslag enligt PLATS Djurslag

Läs mer

Rapport efter kontroll enligt djurskyddslagen

Rapport efter kontroll enligt djurskyddslagen 1(5) Ulf Johansson Djurskyddskontrollant 010-2245280 OLSSON LARS SANDTORP 37 533 96 GÖTENE Rapport efter kontroll enligt djurskyddslagen Redogörelse för ärendet Länsstyrelsen genomförde 2015-09-10 en kontroll

Läs mer

Checklista. A Kontrollplats. B Djurhållare. C Länsstyrelse Kontrollplatsnamn och besöksadress Kontrollplatsnr Datum för senaste kontroll

Checklista. A Kontrollplats. B Djurhållare. C Länsstyrelse Kontrollplatsnamn och besöksadress Kontrollplatsnr Datum för senaste kontroll A Kontrollplats Checklista Kontrollplatsnamn och besöksadress Kontrollplatsnr Datum för senaste kontroll 1(8) Län Koordinat X Koordinat Y Fastighetsbeteckning Djurslag enligt kontroll Antal Djurkategori

Läs mer

D J U R S K Y D D S BE S T Ä M M E L S E R. Katt

D J U R S K Y D D S BE S T Ä M M E L S E R. Katt D J U R S K Y D D S BE S T Ä M M E L S E R Katt Jordbruksinformation 16 2008 Uppdaterad september 2009 Foto: Jessica Svärd Djurskyddsbestämmelser KATT Om djurskyddsbestämmelserna... 3 Nyheter... 3 Djurskydd

Läs mer

Kontroll Daglig tillsyn sker normalt av alla djur. Ja Nej Ej kontr. Ej aktuellt TV-brist

Kontroll Daglig tillsyn sker normalt av alla djur. Ja Nej Ej kontr. Ej aktuellt TV-brist NÖTKREATUR 1(6) Fastställd 2012-01-16 = rekommenderade kategorier vid baskontroll Grå = obligatorisk kontrollpunkt inom resp. kategori vid baskontroll Nöt 1 Personal Personalstyrkan är tillräcklig och

Läs mer

ANSÖKAN SÄLLSKAPSDJUR - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534)

ANSÖKAN SÄLLSKAPSDJUR - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) Malmö stad Miljönämnden ANSÖKAN SÄLLSKAPSDJUR - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) Ansökan om tillstånd för att yrkesmässigt eller i större omfattning hålla, föda upp, sälja eller ta emot sällskapsdjur

Läs mer

KONTROLLRAPPORT FÖR HÄSTHÅLLNING

KONTROLLRAPPORT FÖR HÄSTHÅLLNING ÅSTORPS KOMMUN Bygg- och Miljönämnden Dnr KONTROLLRAPPORT FÖR HÄSTHÅLLNING Offentlig kontroll enligt djurskyddslagen (1988:534), djurskyddsförordningen (1988:539), Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och

Läs mer

RAPPORT. Kalvens miljö och utfodring i Södermanlands län, en fältstudie stallperioden 2007-2008. Foto: Ulrike Segerström. ISSN 1400-0792 Nr 2010:10

RAPPORT. Kalvens miljö och utfodring i Södermanlands län, en fältstudie stallperioden 2007-2008. Foto: Ulrike Segerström. ISSN 1400-0792 Nr 2010:10 RAPPORT ISSN 1400-0792 Nr 2010:10 Kalvens miljö och utfodring i Södermanlands län, en fältstudie stallperioden 2007-2008 Foto: Ulrike Segerström Titel: Kalvens miljö och utfodring i Södermanlands län,

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och

Läs mer

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl.

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. 1(15) Dnr 31-2401/10 2010-07-09 Version 2.0 Avdelningen för djurskydd och hälsa Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Bilaga Offentlig förevisning Fastställd den 9 juli 2010 Jordbruksverket 551 82 Jönköping

Läs mer

Regler och ansvarsförsäkran gällande för Expo Mitt och Expo Syd.

Regler och ansvarsförsäkran gällande för Expo Mitt och Expo Syd. Regler och ansvarsförsäkran gällande för Expo Mitt och Expo Syd. Viktiga ändringar: Förbud mot fjällösa reptiler Förbud mot venomoider (opererade giftormar) Minsta behållare 1.5 dl Skärpta krav för giftiga

Läs mer

IP NÖT GRUNDCERTIFIERING

IP NÖT GRUNDCERTIFIERING IP STANDARD VERSION 2015:1 GILTIG FRÅN 2015-01-01 IP NÖT GRUNDCERTIFIERING Standard för kvalitetssäkrad nötproduktion. LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG Copyright/Upphovsrätten till denna produkt tillhör Sigill

Läs mer

Hundar och katter djurskyddslagstiftningen i sammandrag. Hundar och katter djurskyddslagstiftningen i sammandrag

Hundar och katter djurskyddslagstiftningen i sammandrag. Hundar och katter djurskyddslagstiftningen i sammandrag Hundar och katter djurskyddslagstiftningen i sammandrag Hundar och katter djurskyddslagstiftningen i sammandrag Innehåll Djurskyddslagens betydelse 3 Djurskyddstillsynen 3 Yrkesmässigt eller annat storskaligt

Läs mer

Remissvar Förslag på förändrade regler för fåglar och kaniner för sällskap och hobby (L80) (Diarienummer 31-5050/11)

Remissvar Förslag på förändrade regler för fåglar och kaniner för sällskap och hobby (L80) (Diarienummer 31-5050/11) fredag den 25 januari 2013 Remissvar Förslag på förändrade regler för fåglar och kaniner för sällskap och hobby (L80) (Diarienummer 31-5050/11) Inledningsvis: En kontinuerlig justering av gällande detaljreglering

Läs mer

Miljöberikningsplan för djur. Veterinärenheten, 2008-06-17

Miljöberikningsplan för djur. Veterinärenheten, 2008-06-17 splan för djur Veterinärenheten, 2008-06-17 splan för djur vid Karolinska Institutet samt Karolinska sjukhuset och övriga anknutna anläggningar. Dnr 3387/2007-640 INNEHÅLL Plan för miljöberikning...1 Gnagare...2

Läs mer

Checklista. Personalstyrkan är tillräcklig och den har lämpliga färdigheter och kunskaper samt yrkesskicklighet. Ej aktuell.

Checklista. Personalstyrkan är tillräcklig och den har lämpliga färdigheter och kunskaper samt yrkesskicklighet. Ej aktuell. Checklista 1(6) Fjäderfä övriga Personal 3 Personalstyrkan är tillräcklig och den har lämpliga färdigheter och kunskaper samt yrkesskicklighet. DL 3-4, L100 1kap. 5 Kontroll 4 Daglig tillsyn sker normalt

Läs mer

Keldjur djurskyddslagstiftningen i sammandrag

Keldjur djurskyddslagstiftningen i sammandrag gnagare, kaniner, fretter, burfåglar, kräldjur, groddjur, fiskar och ryggradslösa djur Keldjur djurskyddslagstiftningen i sammandrag Keldjur djurskyddslagstiftningen i sammandrag Innehåll Djurskyddslagens

Läs mer

Kastrera den du älskar

Kastrera den du älskar Kastrera den du älskar En broschyr om hur du som kattägare tar hand om din katt på bästa sätt. Katten har inte nio liv Du som är kattägare har ansvar för din katt. Det är ett lagbrott och djurplågeri att

Läs mer

Djurskyddsförordning (1988:539), L 2

Djurskyddsförordning (1988:539), L 2 Innehållsförteckning Djurskyddshäfte 1a Djurskyddslag (1988:534), L 1 sid Lagens tillämpningsområde 3 EG-bestämmelser som kompletteras av lagen 3 Definitioner 3 Grundläggande bestämmelser om hur djur skall

Läs mer

Djurhållningsplats för får och get

Djurhållningsplats för får och get EKOHUSDJURSKURS ProAgria 2015 Förhållanden, skötsel och byggnader FÅR OCH GETTER Djurhållningsplats för får och get Till den ekologiska husdjursproduktionens minimikrav hör att alltid iaktta lagstiftning

Läs mer

Tvärvillkor. - så undviker du vanliga fel

Tvärvillkor. - så undviker du vanliga fel Tvärvillkor - så undviker du vanliga fel Felfri kontroll dröm eller verklighet? För din skull har vi samlat felaktigheter som vi hittar vid kontroll av tvärvillkor i den här broschyren. Läs texten och

Läs mer

IP SIGILL MJÖLK. Standard för Kvalitetssäkrad mjölkproduktion med tillval för klimatcertifiering LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG MILJÖ

IP SIGILL MJÖLK. Standard för Kvalitetssäkrad mjölkproduktion med tillval för klimatcertifiering LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG MILJÖ IP STANDARD VERSION 2016:1 GILTIG FRÅN 2016-01-01 IP SIGILL MJÖLK Standard för Kvalitetssäkrad mjölkproduktion med tillval för klimatcertifiering LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG MILJÖ Copyright/Upphovsrätten

Läs mer

1 kap. Inledande bestämmelser s. 2. 2 kap. Destinationsuppfödning... s. 2. 3 kap. Anskaffande av djur till en leveransanläggning.. s.

1 kap. Inledande bestämmelser s. 2. 2 kap. Destinationsuppfödning... s. 2. 3 kap. Anskaffande av djur till en leveransanläggning.. s. Djurskyddsmyndighetens författningssamling Djurskyddsmyndigheten Box 80 532 21 SKARA Tel: 0511-274 00, fax 0511-274 90 ISSN 1652-3040 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om uppfödning, förvaring, tillhandahållande

Läs mer

Nyheter med mera från länsveterinärerna

Nyheter med mera från länsveterinärerna Sida 1/7 Länsveterinärerna Landsbygdsavdelningen Veterinär och bygg Djurhälsopersonal i Jönköpings län Nyheter med mera från länsveterinärerna Till det senaste nyhetsbrevet i december 2010 bifogade vi

Läs mer

Checklista. A Kontrollplats. B Djurhållare. C Länsstyrelse 2013-11-29. Kontrollplatsnamn och besöksadress Kontrollplatsnr Datum för senaste kontroll

Checklista. A Kontrollplats. B Djurhållare. C Länsstyrelse 2013-11-29. Kontrollplatsnamn och besöksadress Kontrollplatsnr Datum för senaste kontroll A Kontrollplats Checklista Kontrollplatsnamn och besöksadress Kontrollplatsnr Datum för senaste kontroll 1(14) Län Koordinat X Koordinat Y Fastighetsbeteckning Djurslag enligt kontroll Antal Djurkategori

Läs mer

på Gotland Några goda råd

på Gotland Några goda råd på Gotland Några goda råd Att ha hund innebär både glädje och ansvar. En hund är en familjemedlem för många år framöver, en medlem som både måste respekteras och skötas väl. Denna skrift är framtagen i

Läs mer

4) daglig dödlighet det tal som fås med hjälp av formeln i punkt 1 i bilagan,

4) daglig dödlighet det tal som fås med hjälp av formeln i punkt 1 i bilagan, Landskapsförordning (2011:53) om skydd av slaktkycklingar 2011:053 Landskapsförordning (2011:53) om skydd av slaktkycklingar LF (2011:53) om skydd av slaktkycklingar 1. Tillämpningsområde Denna förordning

Läs mer

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av hästpass Kontroll av passutfärdande föreningar

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av hästpass Kontroll av passutfärdande föreningar 1(10) 2014-05-06 Dnr 6.2.17-4464/14 Avdelningen för djurskydd och hälsa Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av hästpass Kontroll av passutfärdande föreningar Fastställd 2014-05-06 Jordbruksverket

Läs mer

Vilka är vinsterna med förprövning? Fredrik Holm, länsveterinär Philip Dankmeyer, byggnadskonsulent

Vilka är vinsterna med förprövning? Fredrik Holm, länsveterinär Philip Dankmeyer, byggnadskonsulent Vilka är vinsterna med förprövning? Fredrik Holm, länsveterinär Philip Dankmeyer, byggnadskonsulent Vad är förprövning - allmänt? Innebär att länsstyrelsen på förhand, innan byggnation, prövar om stallet/djurutrymmet

Läs mer

2014-11-29. 1 Beskrivning av problemet och vad Jordbruksverket vill uppnå

2014-11-29. 1 Beskrivning av problemet och vad Jordbruksverket vill uppnå 1(7) 2014-11-29 Dnr: 6.6.16-5844/14 Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:49) om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar,

Läs mer

Kontroll av förbrännings- och samförbränningsanläggning för hela djurkroppar (gårdspanna) i primärproduktionen

Kontroll av förbrännings- och samförbränningsanläggning för hela djurkroppar (gårdspanna) i primärproduktionen 1(6) BILAGA TILL VÄGLEDNING MED DNR 38-4673/10 2010-04-16 Avdelningen för djurskydd och hälsa Kontroll av förbrännings- och samförbränningsanläggning för hela djurkroppar (gårdspanna) i primärproduktionen

Läs mer

Utkom från trycket den XX 2006 beslutade den XX XXX 2006.

Utkom från trycket den XX 2006 beslutade den XX XXX 2006. Djurskyddsmyndighetens författningssamling Djurskyddsmyndigheten Box 80 532 21 SKARA Tel: 0511-274 00, fax 0511-274 90 ISSN 1652-3040 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna DFS 2006:X råd om

Läs mer

Utkom från trycket den 29 juni 2007. beslutade den 13 juni 2007.

Utkom från trycket den 29 juni 2007. beslutade den 13 juni 2007. Djurskyddsmyndighetens författningssamling Djurskyddsmyndigheten Box 80 532 21 SKARA Tel: 0511-274 00, fax 0511-274 90 ISSN 1652-3040 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna DFS 2007:3 råd om

Läs mer

g dregskarasbets rättsdatabaser

g dregskarasbets rättsdatabaser SFST Page 1 of 15 g dregskarasbets rättsdatabaser 2011-02- Ny sökning A Sökresultat 4 Föregående Nästa Databas: SFST Post 1 av 1 i SFST Länk till register Observera att del kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

Djurskyddsmyndigheten föreskriver 1, med stöd av 4, 18 och 29 djurskyddsförordningen (1988:539), följande samt beslutar följande allmänna råd:

Djurskyddsmyndigheten föreskriver 1, med stöd av 4, 18 och 29 djurskyddsförordningen (1988:539), följande samt beslutar följande allmänna råd: Djurskyddsmyndighetens författningssamling Djurskyddsmyndigheten Box 80 532 21 SKARA Tel: 0511-274 00, fax 0511-274 90 ISSN 1652-3040 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om uppfödning,

Läs mer

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl 1(15) Dnr 31-2401/09 2010-07-09 VERSION 2.0 Avdelningen för djurskydd och hälsa Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl Bilaga Sällskapsdjur Fastställd 9 juli 2010 Jordbruksverket 551 82 Jönköping 036-15

Läs mer

Vägledning för ansökan om förprövning av häststall (D173A)

Vägledning för ansökan om förprövning av häststall (D173A) Vägledning för ansökan om förprövning av häststall (D173A) Här följer en vägledning till hur du fyller i ansökan. En väl ifylld blankett gör handläggningstiden kortare och du kan få ditt beslut snabbare.

Läs mer

Anmälan angående handläggning av ärenden med hemlösa och förvildade katter

Anmälan angående handläggning av ärenden med hemlösa och förvildade katter Riksdagens ombudsmän Box 16327 103 26 Stockholm Avs.: Göteborgs Katthjälp Sävidsbovägen 50 424 90 Oloftorp Göteborg, den 16 oktober 2008 Anmälan angående handläggning av ärenden med hemlösa och förvildade

Läs mer

Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr Tel.nr. Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer

Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr Tel.nr. Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer Försummelser i andra än de med kursiv märkta punkterna kan leda till stödavdrag. Datum för inspektionen Dokumentets nummer DJURSKYDDSINSPEKTION PÄLSDJUR En utredning enligt 48 i djurskyddslagen (247/1996)

Läs mer

Beslut om förbud för XX att till allmänheten upplåta verksamhetens solarier

Beslut om förbud för XX att till allmänheten upplåta verksamhetens solarier Miljö- och byggnadskontoret Tjänsteutlåtande Camilla Östergren Sidan 1 av 6 Diariekod: 443 Dnr MBN 2012-467 Ecos Miljö- och byggnadsnämnden Beslut om förbud för XX att till allmänheten upplåta verksamhetens

Läs mer

Det är ditt ansvar att följa lagen gentemot din hund eller katt!

Det är ditt ansvar att följa lagen gentemot din hund eller katt! Djurplågeri Utdrag ur Brottsbalken (1962:700) 16. kap. om brott och allmän ordning 13 Om någon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet genom misshandel, överansträngning eller vanvård, eller på annat sätt,

Läs mer

Kritik mot Statens institutionsstyrelses ungdomshem Johannisberg för att en ungdom under viss tid hållits avskild utan rättsligt stöd

Kritik mot Statens institutionsstyrelses ungdomshem Johannisberg för att en ungdom under viss tid hållits avskild utan rättsligt stöd BESLUT Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Datum 2015-08-31 Dnr 714-2014 Sid 1 (6) Kritik mot Statens institutionsstyrelses ungdomshem Johannisberg för att en ungdom under viss tid hållits avskild utan

Läs mer

ANSÖKAN KATT - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534)

ANSÖKAN KATT - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) Malmö stad Miljönämnden ANSÖKAN KATT - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) Ansökan om tillstånd för att yrkesmässigt eller i större omfattning hålla, föda upp, upplåta, sälja eller ta emot katter

Läs mer

2013-08-13. Medborgarförslag om upphandling av ägg som producerats i system med inredda burar. (AU 222) Dnr KS 2013-140

2013-08-13. Medborgarförslag om upphandling av ägg som producerats i system med inredda burar. (AU 222) Dnr KS 2013-140 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-08-13 170 Medborgarförslag om upphandling av ägg som producerats i system med inredda burar. (AU 222) Dnr KS 2013-140 KF Beslut

Läs mer

DOM 2011-02-03 Meddelad i Jönköping

DOM 2011-02-03 Meddelad i Jönköping Olle Molin Meddelad i Jönköping Mål nr Domare 1:6 1 KLAGANDE Stig-Anders Svensson, 451203-2519 Råskog 6 575 91 Eksjö Ombud: Jur. Kand. Berndt Eriksson Margreteholm Hushållsbyggnaden 561 95 Mullsjö MOTPART

Läs mer

Telefon/mobiltelefon Fax/e-postadress Hemsideadress

Telefon/mobiltelefon Fax/e-postadress Hemsideadress Information Gällande regler: 16 Djurskyddslagen (SFS 1988:534). Läs mer på sista sidan. Sida 1 av 8 Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn, handlägga ärenden, fakturera,

Läs mer

på Gotland Några goda råd

på Gotland Några goda råd på Gotland Några goda råd enna broschyr är framtagen i samarbete mellan Svenska djurhälsovården, Gotlands fåravelsförening, miljö och hälsoskyddskontoret, Gotlands lammklippare och Swedish Meats. Syftet

Läs mer

Rapport tillsyn av tillfälligt boende

Rapport tillsyn av tillfälligt boende Datum Dnr 2015-11-27 BMK.2015.5991 Rebecca Avemark rebecca.avemark@varmdo.se 08 570 47 611 Miljöinspektör Tjänsteskrivelse Rapport tillsyn av tillfälligt boende Förslag till beslut Bygg- och miljöavdelningen

Läs mer

RAPPORT. ISSN 1400-0792 Nr 2002:3 PROJEKT UTEGÅNGSDJUR

RAPPORT. ISSN 1400-0792 Nr 2002:3 PROJEKT UTEGÅNGSDJUR RAPPORT ISSN 1400-0792 Nr 2002:3 PROJEKT UTEGÅNGSDJUR Södermanland 2002 INLEDNING Enligt jordbruksverkets statistik har var fjärde mjölkbonde i Sverige upphört med produktionen. I takt med att mjölkbönderna

Läs mer

Yttrande till Kommunstyrelsen över djurskyddsutredningens betänkande till ny djurskyddslag (SOU 2011:75). Dnr KS-KOM-2012-00228

Yttrande till Kommunstyrelsen över djurskyddsutredningens betänkande till ny djurskyddslag (SOU 2011:75). Dnr KS-KOM-2012-00228 Malmö stad Miljöförvaltningen Tjänsteutlåtande Datum 2012-04-03 Handläggare Miljöinspektör Ingela Gammelby Direkttelefon 040-34 20 48 Ärende: 525:00842-2012 Yttrande till Kommunstyrelsen över djurskyddsutredningens

Läs mer

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl.

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. 1(11) Dnr 31-2401/09 2009-03-31 Avdelningen för djurskydd och hälsa Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Bilaga Hjortdjur Fastställd: den 31 mars 2009 Jordbruksverket, 551 82 Jönköping Tfn: 036-15

Läs mer

Att tänka på vid etablering/start av livsmedelsverksamhet

Att tänka på vid etablering/start av livsmedelsverksamhet Att tänka på vid etablering/start av livsmedelsverksamhet Livsmedelslagstiftningens mål är att ge konsumenten säkra livsmedel samt att säkerställa redligheten hos verksamhetsutövaren. Detta innebär exempelvis

Läs mer

ATT RESA MED DJUR. Goda Råd från Evidensia.

ATT RESA MED DJUR. Goda Råd från Evidensia. ATT RESA MED DJUR. Goda Råd från Evidensia. Funderar du på att ta med din hund eller katt på nästa semester utomlands? Då är du inte ensam. Ju mer vi människor reser, desto fler av oss vill också ta med

Läs mer

Rapport Inventering av fjäderfäbesättningar

Rapport Inventering av fjäderfäbesättningar Rapport Inventering av fjäderfäbesättningar i Örebro län Rapport över fjäderfäprojekt 2008-2009, Djur och Lantbruk, Länsstyrelsen i Örebro län www.t.lst.se 2009:36 Syfte och bakgrund När projektet inleddes

Läs mer

Djurskyddsinspektion - getter - inspektionsdel

Djurskyddsinspektion - getter - inspektionsdel Försummelserna i de med kursiv märkta punkterna kan leda till stödavdrag. DJURSKYDDSINSPEKTION GET En utredning enligt 48 i djurskyddslagen (247/1996) om iakttagande av djurskyddsbestämmelserna i direktiv

Läs mer

gör vårt boende trevligare

gör vårt boende trevligare Omtanke och sunt förnuft gör vårt boende trevligare Liv och rörelse hör till vardagen i ett flerbostadshus. Att bo nära andra människor ställer därför krav på lyhördhet och omtanke. Alla ska kunna trivas,

Läs mer

TEORI BRONSMÄRKET Dressyr: Hoppning: Visa: Teori:

TEORI BRONSMÄRKET Dressyr: Hoppning: Visa: Teori: TEORI BRONSMÄRKET Dressyr: Lätt B:1 Hoppning: Banhoppning, minst 8 hinder. Hinderhöjd LC = 60-100 cm beroende på häststorlek. Visa: Sadling och betsling, tillpassning av ridmundering, dekorativ hästvård,

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av föräldrar till barn som ensamma åkte ut på Terapikoloniers sommarverksamheter sommaren 2014. Utvärderingsenkäter skickas efter avslutad

Läs mer

TILLSTÅND. Enligt 16 djurskyddslagen. Jordbruksverket har tagit över ansvaret för djurskyddsfrågor. www.sjv.se. Kundtjänst 0771-223 223

TILLSTÅND. Enligt 16 djurskyddslagen. Jordbruksverket har tagit över ansvaret för djurskyddsfrågor. www.sjv.se. Kundtjänst 0771-223 223 Jordbruksverket har tagit över ansvaret för djurskyddsfrågor. www.sjv.se Kundtjänst 0771-223 223 TILLSTÅND Enligt 16 djurskyddslagen SWEDISH ANIMAL WELFARE AGENCY Djurskyddsinformation 06-2005 TILLSTÅND

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från: Yttranden med synpunkter eller frågor har inkommit från:

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från: Yttranden med synpunkter eller frågor har inkommit från: 10-1216 UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN GÅNARP 43:1, M FL ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare samt berörda förvaltningar och myndigheter har beretts

Läs mer

Ny lagstiftning, nya begrepp, nya avgifter

Ny lagstiftning, nya begrepp, nya avgifter VÄGLEDNING NR 1 Ny lagstiftning, nya begrepp, nya avgifter En vägledning till företagare som är underlagda kontroll enligt livsmedelslagen Lycksele kommun Myndighetsenheten Telefon: 0950-166 00 (vxl) Fax:

Läs mer

Kapitel 1. Jag gillar inte honom sa jag, inte jag heller svarade Emil. När vi hade rast gick vi till dörren

Kapitel 1. Jag gillar inte honom sa jag, inte jag heller svarade Emil. När vi hade rast gick vi till dörren Kapitel 1 Hej jag heter Matteo Lindgren. Jag går på elevskolan. Jag är 10 år. Min bästa kompis heter Emil Hanson. Vaktmästaren är läskig. Han är alltid arg skriker så högt så att man blir rädd. Första

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter;

Läs mer

Information om handläggning av klagomål

Information om handläggning av klagomål Samhällsbyggnadskontoret KLAGOMÅL Anmälan om klagomål i bostad 1/6 Information om handläggning av klagomål Läs informationen nedan innan du fyller i blanketten Miljöenheten handlägger klagomål som rör

Läs mer

EFTERLYSNING EFTERLYSNING SÖKES FERTIL HANKATT

EFTERLYSNING EFTERLYSNING SÖKES FERTIL HANKATT EFTERLYSNING FERTIL HANKATT SÖKES EFTERLYSNING Brist på fertila hankatter Det är inte alltid lätt att leva med en fertil hankatt. De flesta kastrerar sina abessinier- och somalihanar tidigt och det är

Läs mer

För valpköpare. Prägel. Valpen

För valpköpare. Prägel. Valpen För valpköpare Prägel Det är viktigt att ta reda på både mammans och pappans mentalitet; hur de är till sitt temperament. Båda föräldrarna präglar sina avkommor, mamman mycket mer eftersom hon tillbringar

Läs mer

ANSÖKAN HUND - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534)

ANSÖKAN HUND - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) Malmö stad Miljönämnden ANSÖKAN HUND - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) Ansökan om tillstånd för att yrkesmässigt eller i större omfattning hålla, föda upp, upplåta, sälja eller ta emot hundar

Läs mer

TILLSTÅND Enligt 16 djurskyddslagen

TILLSTÅND Enligt 16 djurskyddslagen TILLSTÅND Enligt 16 djurskyddslagen SWEDISH ANIMAL WELFARE AGENCY Djurskyddsinformation 06-2005 TILLSTÅND FÖR VERKSAMHET MED HÄST, SÄLLSKAPSDJUR ELLER PÄLSDJUR Har du en djurhållning eller verksamhet med

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. RÅDETS DIREKTIV 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. RÅDETS DIREKTIV 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns L 203/53 RÅDETS DIREKTIV 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV med beaktande av Fördraget om upprättandet

Läs mer

Text Tarja Koistinen, Leena Ahola, Östra Finlands universitet, och Jaakko Mononen, Östra Finlands universitet, MTT. Foto Tarja Koistinen

Text Tarja Koistinen, Leena Ahola, Östra Finlands universitet, och Jaakko Mononen, Östra Finlands universitet, MTT. Foto Tarja Koistinen Det har framkommit rätt stora skillnader i finnsjubbarnas karaktär på olika farmer. Vissa farmer har avelsmässigt satsat på karaktären. Tack vare detta är djuren lätta att hantera t.o.m. med bara händer.

Läs mer

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassningar och avsteg för tillfälliga anläggningsboenden; BFS 2016:xx Utkom från trycket den 0 månad

Läs mer

Förteckning över Djurskyddsmyndighetens föreskrifter m.m.

Förteckning över Djurskyddsmyndighetens föreskrifter m.m. 1 (9) Förteckning över Djurskyddsmyndighetens föreskrifter m.m. Nedan finns en förteckning över Djurskyddsmyndighetens föreskrifter m.m. med de ändringar som gjorts av Jordbruksverket. Här finner du även

Läs mer

Slakt. Regler för krav-certifierad produktion utgåva 2013

Slakt. Regler för krav-certifierad produktion utgåva 2013 10 Slakt Regler för krav-certifierad produktion utgåva 2013 167 Alla som hanterar KRAV-certifierade djur ansvarar för att varje djur mår bra och för att djuren ska kunna bete sig naturligt. Det är viktigt

Läs mer

Undersökning av tamdjursägares upplevelse av rovdjursangrepp - med fokus på sekundära skador

Undersökning av tamdjursägares upplevelse av rovdjursangrepp - med fokus på sekundära skador Undersökning av tamdjursägares upplevelse av rovdjursangrepp - med fokus på sekundära skador Bakgrund och metod Tamdjursägare som drabbas av rovdjurangrepp upplever av naturliga skäl ofta situationen som

Läs mer

CIRKUS Kontroll enligt djurskyddslagen (1988:534)

CIRKUS Kontroll enligt djurskyddslagen (1988:534) 1 (26) CIRKUS Kontroll enligt djurskyddslagen (1988:534) Datum Diarienummer Cirkusens namn Plats för kontroll Cirkusens adress i hemlandet Cirkusens adress under föreställningssäsong i Sverige Kontaktperson

Läs mer

Svensk försöksdjursstatistik år 2006

Svensk försöksdjursstatistik år 2006 1(5) RAPPORT 2007-12-06 Dnr 31-6761/07 Regeringskansliet Jordbruksdepartementet 103 33 STOCKHOLM Svensk försöksdjursstatistik år 2006 SAMMANFATTNING I Sverige samlas varje år in statistik över det antal

Läs mer

1. Provtagning av dagsgamla kycklingar i uppfödningsstall för avelshönor

1. Provtagning av dagsgamla kycklingar i uppfödningsstall för avelshönor 3160 Nr 1148 Bilaga I PROVTAGNINGSMETODER Om förpackning och sändning av proverna skall särskilt överenskommas med det laboratorium som utför undersökningen. Proverna skall sändas till laboratoriet under

Läs mer

Handläggare: Joakim Önnemar 0270-751 43 joakim.onnemar@soderhamn.se

Handläggare: Joakim Önnemar 0270-751 43 joakim.onnemar@soderhamn.se 1 (9) 2007-01-22 Dnr 2007/0070 L Diarieplan 480 MYNDIGHETSNÄMNDEN Bygg- och miljöavdelningen Handläggare: Joakim Önnemar 0270-751 43 joakim.onnemar@soderhamn.se Sammanställning av djurskyddskontroll i

Läs mer

BESLUT. Datum Dnr Sid

BESLUT. Datum Dnr Sid BESLUT Datum Dnr Sid -JO- 2012-01-30 6154-2011 1(2) Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Kritik mot Liljevalchs Internationella Läroverk i Södertälje kommun för handläggningen av en begäran om utlämnande

Läs mer

information till dig som har fått FÄRD TJÄNST TILLSTÅND

information till dig som har fått FÄRD TJÄNST TILLSTÅND information till dig som har fått FÄRD TJÄNST TILLSTÅND Gäller från och med 1 mars 2011 Vad står i beslutet? Du har fått beslut om att du har beviljats färdtjänsttillstånd, se ärendeblad A. I beslutet

Läs mer

Kontrollinstruktion 2010 för tvärvillkor om: Djurskydd. Version 2. Kontrollavdelningen BESLUT Dnr 91 2083/10 2010-08-12

Kontrollinstruktion 2010 för tvärvillkor om: Djurskydd. Version 2. Kontrollavdelningen BESLUT Dnr 91 2083/10 2010-08-12 Kontrollavdelningen BESLUT Dnr 91 2083/10 2010-08-12 Kontrollinstruktion 2010 för tvärvillkor om: Djurskydd Version 2 1 Innehåll 1 NYHETER 2010...4 2 BAKGRUND...5 3 VILKA DJUR OMFATTAS AV TVÄRVILLKOR?...6

Läs mer

Hygienplan för vattenbruksanläggningar

Hygienplan för vattenbruksanläggningar Hygienplan för vattenbruksanläggningar Jordbruksverket vill tacka Cefas (Center for Environment, Fisheries & Aquaculture Science) i Storbritannien för att vi fått använda deras Finfish biosecurity measures

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011

Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-05-11 Berit Ekman Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Uppgifter om anläggningen Organisationsnummer:

Uppgifter om anläggningen Organisationsnummer: 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV ANLÄGGNING FÖR OFFENTLIG Enligt 37 djurskyddsförordningen Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Hallands län 301 86 HALMSTAD När länsstyrelsen tagit emot ansökan kommer en

Läs mer

19688 Rödluvan/Hans och Greta/Tre små grisar

19688 Rödluvan/Hans och Greta/Tre små grisar 19688 Rödluvan/Hans och Greta/Tre små grisar Rödluvan Det var en gång, en vacker solig dag, en liten flicka som hette Rödluvan. Hon lekte utomhus i sin trädgård. Hon kallades Rödluvan för hon hade en röd

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks allmänna råd (2000:2)

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST INFORMATION TILL DIG SOM SÖKER FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST I KARLSTADS KOMMUN Stadsbyggnadsnämnden är huvudansvarig för färdtjänsten och riksfärdtjänsten i Karlstads kommun. VAD

Läs mer

För vår gemensamma trivsel i Norra Kopparmora Samfällighetsförening

För vår gemensamma trivsel i Norra Kopparmora Samfällighetsförening 1 För vår gemensamma trivsel i Norra Kopparmora Samfällighetsförening Inledning Syftet med följande trivselregler är att främja både trivsel, trygghet och säkerhet i Norra Kopparmora. Det är därför angeläget

Läs mer

Extra offentlig kontroll enligt 24 djurskyddslagen föranledd av anmälan

Extra offentlig kontroll enligt 24 djurskyddslagen föranledd av anmälan KONTROLLRAPPORT 1 (5) Datum FÖRVALTNINGSENHETEN Veterinär och Djurskydd Therese Elverstedt Telefon 021-19 51 84 Therese.elverstedt@lansstyrelsen.se Ridskolan Strömsholm AB Att: Jonas Johnsson Herrskogsvägen

Läs mer

OM VALPENS HÄLSA Goda Råd från Evidensia.

OM VALPENS HÄLSA Goda Råd från Evidensia. OM VALPENS HÄLSA Goda Råd från Evidensia. Har du blivit med valp eller funderar på att skaffa en? Grattis, en härlig tid väntar. Oavsett om du är van hundägare eller om det är första gången du har en

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av s.k. elektroniska nycklar hos ett bostadsbolag

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av s.k. elektroniska nycklar hos ett bostadsbolag Beslut Dnr 2007-11-06 526-2007 Bostadsaktiebolaget Poseidon Box 1 424 21 Angered Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av s.k. elektroniska nycklar hos ett bostadsbolag Datainspektionens

Läs mer

Vad är ett djurförsök?

Vad är ett djurförsök? Tillstånd att använda försöksdjur SJV och djurförsöksetisk nämnd Katarina Cvek Koordinator för försöksdjursfrågor, SLU Vad är ett djurförsök? Definitioner av djurförsök EU och Europarådet Användning av

Läs mer

Krav på utrymme för lagring av gödsel från djurhållning (dnr N2015/5206/JM)

Krav på utrymme för lagring av gödsel från djurhållning (dnr N2015/5206/JM) 1(6) Regeringen Näringsdepartementet 103 33 Stockholm n.registrator@regeringskansliet.se Krav på utrymme för lagring av gödsel från djurhållning (dnr N2015/5206/JM) Länsstyrelsen i Västra Götalands län,

Läs mer