Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX Scorecard

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX Scorecard"

Transkript

1 Börshandlade certifikat Valutacertifikat FX Scorecard

2 SEB:s valutacertifikat FX Scorecard ger en unik möjlighet att placera i tillgångsslaget valuta. Certifikaten finns med olika risknivå för att passa investerare med olika preferenser. Certifikaten följer ett index som speglar SEB:s välrenommerade analys av de tio vanligaste valutorna. Indexets utveckling motsvarar avkastningen i en lång position i de valutor som SEB anser har mest potential att stärkas, och en kort position i de som har mest risk att försvagas framöver. Indexet viktas om varje månad för att ta hänsyn till SEB:s aktuella vy på respektive valuta. Certifikaten är börs noterade värdepapper vilket gör dem enkla att handla. Börshandlade certifikat 2

3 Valutacertifikat FX Scorecard Valutacertifikat FX Scorecard är en unik produkt som ger alla typer av investerare möjlighet att på ett smidigt sätt dra nytta av SEB:s välrenommerade analys inom valutaområdet. Denna typ av placering har tidigare enbart varit tillgänglig för professionella investerare. Certifikaten följer SEB FX Scorecard Index*. För att tilltala ett brett spektrum av investerare ges certifikaten ut i två varianter med olika risknivå. Oavsett risknivå kan du aldrig förlora mer än det belopp du har placerat. Tjäna pengar på SEB:s analys Med Valutacertifikat FX Scorecard kan du få en exponering mot tillgångsslaget valuta som bygger på SEB:s analys av de tio vanligaste valutorna; G10-valutorna. Analysverktyget, som kallas FX Scorecard, ligger till grund för uppbyggnaden av det index som certifikaten följer; SEB FX Score card Index, vars simulerade beräkning indikerar en hist o risk avkastning på drygt 7 procent mellan 21 maj 2012 och 8 april 2013 med låg risk. (Läs mer om analysverktyget och indexet på sid 4-5.) När indexet stiger går certifikatens värde upp, och när indexet faller går certifi katens värde ner. Vad är certifikat? Ett certifikat är ett värdepapper som ges ut av en bank, och vars värde baseras på en viss underliggande tillgångs pris. Som innehavare av ett certifikat har du inget ägande i den underliggande tillgången. Den utgivande banken (emittenten) kommer istället att under certifikatets löptid Vill du prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev om Börshandlade certifikat, med analyser, marknadskommentarer och tradingidéer? Anmäl dig på erbjuda köp och försäljning till kurser som hela tiden speglar certifikatets värde enligt produktens villkor. Om du behåller certifikatet till förfall åtar sig banken att betala ut slutvärdet till dig i enlighet med villkoren. Du tar därför, utöver marknadsrisken, en kreditrisk på banken. Läs mer om kreditrisk och övriga risker på sid 9. Enkla att handla Certifikaten handlar du lika enkelt som du handlar aktier; direkt på din depå, Investeringssparkonto (ISK), servicekonto/vp-konto eller i vissa kapitalförsäkringar. Du kan också sälja ditt certifikat när som helst under marknadens öppettider till rådande marknadskurs. Läs mer på sid 8. Certifikat med olika risknivå Valutacertifikat FX Scorecard finns i ett par olika varianter med olika risknivå. På så sätt finns en produkt både för dig som är försiktig och som främst vill sprida dina risker utan hävstång, och för dig som är mer riskvillig och vill ha chans till god avkastning genom en hävstång. Hävstången ökar inte bara möjliga vinster, utan även möjliga förluster. Ju större hävstång, desto högre är både avkastnings potential och risk. Därför kräver certifikat med hävstång mer kunskap och tätare bevakning av dig som kund än certifikat utan hävstång. Du kan dock aldrig förlora mer än det du har investerat. * Det fullständiga namnet på indexet är SEB FX Scorecard Index Total Return. I denna broschyr används för läsbarhetens skull endast SEB FX Scorecard Index. Risker Placeringar i finansiella instrument är alltid förenat med vissa risker. Mer information om vilka risker som finns hittar du på sidan 9 i denna broschyr och i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som finns på Beskattning Börshandlade certifikat är föremål för beskattning. Skattereglerna kan ändras över tiden. Vad skatte reglerna får för konsekvenser för just dig beror på dina individuella förutsättningar. Läs mer på Börshandlade certifikat 3

4 Vad är SEB:s FX Scorecard? Med en lång tradition av att hjälpa företag och finansiella institutioner med valutaanalys är SEB:s valutaanalytiker sedan länge högt rankade bland professionella kunder. Det visar mätningar utförda av bland annat Prospera. SEB har även blivit utnämnd till Best Foreign Exchange Provider inom Skandinavien av den internationella tidskriften Global Finance. Värdet på en enskild valuta är alltid ett relativspel gente mot andra valutor vilket medför att valutaanalys handlar om att hitta relativa styrkor och svagheter med olika valutor. Därför har en rankingmodell sedan länge varit ett värdefullt verktyg i SEB:s valutaanalys. Metoden har visat sig vara framgångsrik i att separera vinnare och förlorare bland valutor. Analysverktyget har successivt förfinats och bygger idag på ett formaliserat betygssystem, ett så kallat scorecard, för de tio vanligaste valutorna. Med hjälp av scorecardet betygsätts varje valuta utifrån tio kategorier som bankens analytiker har bedömt är viktiga för valutornas utsikter. Samtliga faktorer vägs samman och ger ett totalbetyg för varje valuta, där ett högt totalbetyg innebär att valutan har potential att stärkas och är köpvärd, medan ett lågt betyg innebär att valutan riskerar att försvagas och är säljvärd. SEB Research uppdaterar i normalfallet FX Scorecard varje månad med den senast tillgängliga informationen avseende exempelvis tillväxtutsikter, förväntningar på penning politik, marknadspositionering och värdering.* Samtidigt anpassas vikterna för de olika kategorierna i scorecardet för att på bästa möjliga sätt spegla de förväntade drivkrafterna på valutamarknaden. SEB:s FX Scorecard har tidigare främst används för bankens medelfristiga valutaprognoser och för att hitta specifika köp- och säljkandidater bland valutorna. På senare tid har det även använts för att ta fram en valutaportfölj som kan förväntas generera en god avkastning över tid till relativt låg risk. Valutor i portföljen AUD CAD CHF EUR GBP JPY NOK NZD SEK USD Land Australien Kanada Schweiz Euroland Storbritannien Japan Norge Nya Zeeland Sverige USA Från Scorecard till modellportfölj Betygsättningen i FX Scorecard omvandlas till en modellportfölj, som innebär att de valutor som anses ha störst potential att stärkas köps och de som har störst risk att försvagas säljs. De valutor som ingår i portföljen är AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NOK, NZD, SEK och USD (se tabell nedan till vänster). Varje valutas relativa betyg bestämmer valutans vikt i portföljen. I samband med att modellportföljen beräknas görs emellertid några justeringar som kan ge mindre avvikelser mellan betygsättningen i FX Scorecard och vikten i modellportföljen. Bland annat appliceras ett filter för att tillgodose att en tillräcklig diversifiering uppnås i modellportföljen genom att den maximala exponeringen för en enskild valuta begränsas. Det medför att modellportföljen garanterat alltid kommer att köpa respektive sälja minst två olika valutor, men i normalfallet kommer modellportföljen att köpa respektive sälja minst tre olika valutor. Se exempel nedan. Modellportföljen viktas om vid varje uppdatering av scorecardet.* Det senaste året har metoden bland annat rekommenderat yen och pund som tydligt säljvärda valutor samtidigt som kronan har ansetts som köpvärd. Rankingen och modellportföljen har tidigare enbart varit tillgängliga för professionella investerare och företag. Nu skapas ett index baserat på portföljen; SEB FX Scorecard Index, som följer portföljens utveckling. Läs mer om indexet på sid 5. * Scorecardet och modellportföljen kan komma att justeras oftare om det anses nödvändigt i de fall ny information offentliggörs som förändrar analysen. Vikter i portföljen per den 3 april % 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% CAD NOK AUD SEK USD GBP NZD CHF EUR Diagrammet visar vikterna för de ingående valutorna i SEB FX Scorecard Index per den 3 april Observera att vikterna kommer att ändras vid varje månatlig ombalansering. En positiv vikt innebär en lång (köpt) position, och en negativ vikt innebär en kort (såld) position i valutan. Källa: SEB JPY Börshandlade certifikat 4

5 Från Scorecard till certifikat Nedan följer en kort beskrivning av hur den bakomliggande analysen i FX Scorecard används för att skapa certifikaten. Historisk avkastning i indexet Före januari 2013 ombalanserades modellportföljen mer oregelbundet än månatligen. Sedan dess har däremot ombalansering av porföljen skett varje månad. Den simulerade historiska utvecklingen för indexet i grafen nedan visar därför en beräkning av indexet baserat på de ombalanseringar i portföljen som har gjorts tidigare, med månatliga ombalanseringar sedan En sådan beräkning, som endast ska betraktas som indikativ, skulle ge en avkastning på drygt 7 procent sedan 21 maj 2012 (per 8 april 2013) med låg risk. (Se graf nedan. Observera att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning.) Hittills har korrelationen med andra tillgångsslag såsom aktier eller obligationer dessutom varit relativt låg. tio kategorier som normalt har betydelse för valutornas framtida värde. Betygsättningen uppdateras i normalfallet en gång per månad. Analysverktyget FX Scorecard används som nämnts till att skapa en modellportfölj baserad på betygsättningen för de olika valutorna i scorecardet. Modellportföljen upp dateras som regel månatligen med nya vikter utifrån den aktuella analysen. Utifrån portföljens utveckling beräknas sedan ett index. Indexet stiger när modellportföljen genererar positiv avkastning, och vice versa. Utförlig information om indexets beräkning hittar du i indexreglerna SEB FX Scorecard Index Total Return som är publicerade som bilaga i kurslistan för respektive certifikat på FX Scorecard-certifikaten följer indexet, vilket innebär att de stiger i värde när indexet stiger, och sjunker i värde när indexet faller. En Valutacertifikaten som följer indexet ger således en unik beskrivning av andra faktorer som påverkar certifikaten möjlighet att få en valutaexponering baserad på bankens hittar du på sid 7. Se schematisk illustration nedan av hur samlade analyskompetens, samtidigt som certifikaten Scorecardet används till att skapa certifikaten. bidrar till ökad diversifiering i en tillgångsportfölj. Scorecard Portfölj Index Certifikat SEB:s FX Scorecard Modellportfölj SEB FX Scorecard Index FX Scorecard-certifikat Varje valuta betygsätts utifrån Utifrån den relativa betygsätt Värdeförändringen på portföljen Värdet på FX Scorecard-certifikaten ningen skapas en modellportfölj där valutorna med betyg över genomsnittet köps och valutorna med betyg under genomsnittet säljs. Betyget styr även storleken på varje valutas exponering. I samband med att betygen uppdateras ombalanseras portföljen. över tiden styr ett index som uppdateras löpande. följer utvecklingen i indexet. Simulerad historisk utveckling 112 SEB FX Scorecard Index maj -12 jun -12 jul -12 aug -12 sep -12 okt -12 nov -12 dec -12 jan -13 feb -13 mar -13 Grafen visar en simulerad utveckling för SEB FX Scorecard Index mellan och , beräknad utifrån de ombalanseringar som har gjorts under perioden. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Då den simulerade historiska utvecklingen inte baseras på månatliga ombalanseringar för perioden maj 2012 till dec 2012 så kan redovisad utveckling avvika både positivt och negativt från den som skulle ha ägt rum med månatliga ombalanseringar och bör endast betraktas som indikativ. Under det sista kvartalet 2012 påverkades indexet mycket på grund av ovanligt kraftiga rörelser i yenen och pundet som verkade till indexets fördel. Förväntningar om framtida utveckling i indexet bör således vara lägre avkastning än vad som har uppvisats historiskt, under fortsatt låg volatilitet. Källa: SEB. Börshandlade certifikat 5

6 Kortfattat om certifikaten Produktnamn Valutacertifikat FX Scorecard A S. Valutacertifikat FX Scorecard F S. Börskod FX Scorecard A S. FX Scorecard F S. Underliggande tillgång SEB FX Scorecard Index Total Return. SEB FX Scorecard Index Total Return. Typ Valutacertifikat utan hävstång. Valutacertifikat med rörlig hävstång. Läs mer om rörlig hävstång på sid 8. Hävstång Ingen (hävstång = 1). Initial hävstång 3. Hävstången beror på certifikatets värde vid köptillfället. Se kurslistan på för aktuell hävstång. Stop loss Ingen. Certifikatet stängs i förtid om hävstången når 10. Läs mer om Stop loss på sid 8. Börsregistrering NASDAQ OMX Stockholm AB. NASDAQ OMX Stockholm AB. Emittent Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) SEB, orgnr Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) SEB, orgnr ISIN SE SE Noteringsvaluta SEK. SEK. Noteringsdag Emissionsdag Sista handelsdag , eller sådan annan dag som SEB meddelar , eller sådan annan dag som SEB meddelar. Börspost 1 certifikat. 1 certifikat. Produktgrupp D. D. Avgifter Avgift om 1,20 % av certifikatets värde per år. Kurtage enligt SEB:s gällande prislista vid köp och försäljning (vid handel med SEB). Avgift om 1,50 % av certifikatets värde per år. Kurtage enligt SEB:s gällande prislista vid köp och försäljning (vid handel med SEB). Börshandlade certifikat 6

7 Avkastning i certifikaten FX Scorecard-certifikatens värde är kopplade till SEB FX Scorecard Index. Avkastningen i ditt certifikat påverkas således av utvecklingen i indexet, multiplicerat med eventuell hävstång. Dessutom dras en avgift från värdet på ditt certifikat dagligen. Certifikat med rörlig hävstång påverkas även negativt av en finansieringsränta varje dag. En detaljerad beskrivning av vad som gäller för ditt certifikat hittar du i certifikatets Slutliga Villkor, som är tillgängliga som bilaga i kurslistan för respektive certifikat på FX Scorecard A S Certifikatets värde påverkas av: Effekt på certifikatets värde: SEB FX Scorecard Index Avgift baserad på certifikatets värde Positiv om indexet stiger. Negativ om indexet faller. Negativ. FX Scorecard F S Certifikatets värde påverkas av: Effekt på certifikatets värde: SEB FX Scorecard Index Finansieringsränta i SEK beräknat på 200 SEK per certifikat Avgift baserad på certifikatets värde Positiv om indexet stiger. Negativ om indexet faller. Effekten blir större ju högre den aktuella hävstången är vid köp av certifikatet. Negativ. Negativ. Förändring i index under innehavsperioden Prisförändring i FX Scorecard A S under innehavsperioden Prisförändring i FX Scorecard F S under innehavsperioden, givet hävstång 3 vid köp + 10 % + 10 %* + 30 %* - 10 % - 10 %* - 30 %* * Exklusive avgift och eventuell finansieringsränta. Börshandlade certifikat 7

8 Särskild information om FX Scorecard F S På denna sida följer en beskrivning av hur Valutacertifikat FX Scorecard med rörlig hävstång fungerar avseende avkastningspotential och stop loss. Detta är således inte relevant för Valutacertifikat FX Scorecard A S, som inte har någon hävstång. Rörlig hävstång En hävstång innebär att förändringen i certifikatets värde kan bli större än förändringen i index. Med en hävstång på exempelvis tre förändras certifikatets värde tre gånger så mycket som den totala procentuella förändringen i index under innehavsperioden, exklusive avgift och ränta. FX Scorecard F S har en hävstång som varierar med certifikatets värde. Certifikatet kan liknas vid en belånad aktieportfölj där hävstången motsvaras av belåningsgraden i portföljen. I aktieportföljen ändras belåningsgraden när värdet på de ingående aktierna förändras. På samma sätt kommer hävstången i certifikatet att ändras vid prisförändringar i den underliggande tillgången. Notera dock att den hävstång som råder när du köper certifikatet är fast sett över hela investeringsperioden. Det innebär exempelvis att om hävstången är tre vid köptillfället och den underliggande tillgångens pris förändras med totalt tio procent under den tid som du behåller certifikatet, kommer värdet på ditt certifikat att förändras med trettio procent.* Nedanstående exempel är endast avsett att illustrera hur olika hävstänger påverkar certifikatets värde vid olika marknads utveckling. Vi bortser därför från avgift och ränta, som har en negativ effekt på certifikatets totala avkastning. * Bortsett från avgift och ränta. FX Scorecard-certifikat med rörlig hävstång (exempel beräknade exklusive avgift och ränta) Hävstång vid köptillfället Underliggande tillgång går upp 10 % under innehavsperioden Förändring i certifikatets värde + 10 % + 20 % + 30 % Underliggande tillgång går ner 10 % under innehavsperioden Förändring i certifikatets värde - 10 % - 20 % - 30 % Automatisk stop loss certifikatet kan stängas i förtid Certifikat med rörlig hävstång har en automatisk stop loss som innebär att certifikatet stängs när hävstången når en viss nivå. Om den underliggande tillgångens pris har rört sig på ett sådant sätt att certifikatets hävstång närmar sig stop loss-nivån finns det alltid en möjlighet att priset vänder tillbaka. Det är ditt eget ansvar att besluta om du vill sälja certifikatet till rådande marknadsvärde, eller istället avvakta marknadens utveckling. Om certifikatets hävstång når sin stop loss-nivå kommer SEB att stänga certifikatet och handelstoppa det på börsen. SEB kommer därefter att avveckla de positioner i den underliggande tillgången som banken har tagit för att spegla värdeutvecklingen i certifikatet. Efter stängningsförfarandet kommer slutvärdet att betalas till dig. Observera att slutvärdet kan bli högre eller lägre än det värde i certifikatet som rådde när stängningen påbörjades. Det beror på att det pris som den underliggande tillgången faktiskt avvecklas på kan avvika från det pris som gällde när stop loss-nivån uppnåddes. Vid kraftiga marknadsrörelser ökar risken att du förlorar hela ditt investerade kapital. Börshandlade certifikat 8

9 Risker Nedan finner du en översikt av de risker som kan förknippas med Börshandlade certifikat FX Scorecard. Du kan hitta mer information i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på SEB:s hemsida på Kreditrisk Utgivare (emittent) av certifikatet är SEB. Det betyder att du som innehavare av ett certifikat har en kreditrisk på SEB. Vid en kreditrisk måste du bedöma SEB:s förutsättningar att fullgöra sina åtaganden enligt certifikatets villkor under dess löptid. En placering i ett certifikat omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Likviditetsrisk/kursrisk Skillnaden mellan köp- och säljkurs kan variera beroende på rådande marknadsförhållanden. Under marknadsplatsens handels tider är SEB market maker och ställer därför under normala marknadsförhållanden priser och säkerställer likviditet. Det kan under vissa perioder vara svårt eller omöjligt att handla i certifikatet, t ex vid bristande likviditet i den underliggande tillgången eller då handeln på relevant marknadsplats stängs på grund av marknadsavbrott eller vid tekniska fel hos marknads platsen, SEB eller Euroclear Sweden AB (f d VPC). Valutarisk Om den underliggande tillgången handlas i annan valuta än svenska kronor kommer värdet på certifikatet att påverkas av eventuella valutakursförändringar mellan dessa valutor. Marknadsrisk Placeringar i finansiella instrument är alltid spekulation som ger möjlighet till värdestegringar och vinster, men som samtidigt innebär risk för värdeminskning och förlust. När du köper ett börshandlat certifikat tar du en risk på prisutvecklingen i den underliggande tillgång /-ar som certifikatet är exponerat mot. Detta brukar kallas marknadsrisk. Om den underliggande tillgångens pris sjunker får du en negativ avkastning relaterad till nedgången. En eventuell hävstång medför att kursrörelser i den underliggande tillgången snabbare kan utradera kapitalet. Du tar således en risk med hela det investerade kapitalet. Stop loss Vid en eventuell stop loss stängs certifikatet och slutvärdet kommer att betalas till dig. Slutvärdet kan bli högre eller lägre än det värde i certifikatet som rådde när stängningen påbörjades. Även om stop loss-förfarandet påbörjas innan certifikatets värde är noll kan alltså hela certifikatets värde gå förlorat. Övrig risk Olika marknadsaktörers certifikat kopplade till samma marknad är ofta konstruerade på olika sätt och kan därför vara svåra att jämföra. Övrig information Fullständiga villkor Till varje specifikt erbjudande finns Slutliga Villkor, som i detalj specificerar villkoren för den enskilda produkten. För en fullständig bild av produkten och samtliga risker bör du läsa Slutliga Villkor tillsammans med SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikatoch Warrantprogram. Prospektet är på svenska och SEB kommer under avtalstiden att kommunicera på svenska och engelska. För villkoren och marknads föringen gäller svensk lag och eventuell tvist avgörs i första instans av Stockholms tingsrätt. För mer information om SEB och dess tjänster se Information om SEB och dess värdepapperstjänster som du hittar på Spara & Placera, Regler för hantering av värdepapper. Att handla med Börshandlade certifikat Börshandlade certifikat handlas på samma sätt som aktier. Du behöver alltså en depå eller ett service-/vp-konto. SEB ställer köpoch säljkurser i certifikaten, vilket gör att du kan köpa och sälja dem till rådande marknadsvärde under börsens öppettider. Certifikaten handlas styckvis. Minsta antal du kan köpa är alltså ett (1) certifikat. Du lägger order på Internetkontoret, via Telefonbanken eller hos din bankkontakt på SEB, alternativt hos något annat värdepappers institut. Du kan även välja att handla certifikat i Investeringssparkonto (ISK) och vissa kapitalförsäkringar. Avgifter När du handlar SEB:s certifikat betalar du kurtage till din bank (SEB eller annan bank) eller mäklare på samma sätt som när du handlar aktier. Förutom kurtage dras en avgift från värdet på ditt certifikat löpande under innehavsperioden. Storleken på avgiften varierar beroende på typ av certifikat, se därför i kurslistan eller Slutliga Villkor för respektive certifikat för att få veta hur stor avgiften är på årsbasis. Den andel av avgiften som är hänförlig till en dag dras automatiskt från ditt certifikats värde varje dag. Om avgiften är exempelvis 0,75 procent per år och certifikatet kostar 100 kronor är avgiften 75 öre per år eller 0,21 öre per dag. Ett sådant certifikat kommer att prisjusteras från 100 kronor till 99,998 kronor efter en dag, om marknaden i övrigt är oförändrad och bortsett från positiva och/eller negativa ränteeffekter samt eventuella valutakursrörelser. Räntor Beroende på typ av certifikat kan certifikatet ge upphov till en eller flera rörliga intäktsräntor som gottskrivs dig genom att certifikatets värde justeras dagligen, och i vissa certifikat även en eller flera rörliga finansierings räntor som dras dagligen från certifikatets värde. Observera att intäktsräntan och finansieringsräntan kan följa fixingräntorna för olika valutor. Räntesatsen för intäktsräntan kan därför skilja sig från finansieringsräntan. Olika räntesatser kan påverka ditt certifikats värde både positivt och negativt. De räntor som adderas till eller dras från ditt certifikat påverkar certifikatets värde mer ju större hävstången är. Räntenivåerna kommer att anpassas till rådande marknadsläge. Om räntebasen är så låg att den understiger räntebasmarginalen har intäktsräntan en negativ effekt på certifikatets värde. Börshandlade certifikat 9

10 Emittent Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) SEB, Stockholm, orgnr , har bl a tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. SEB står under Finansinspektionens tillsyn. SEB har erhållit rating A+ enligt Standard & Poor s, och A1 enligt Moody s. Rating kan emellertid vara föremål för ändring så det är var och ens skyldighet att inhämta information om aktuell rating. SEB:s styrelse har sitt säte i Stockholm. Förvaring I service-/vp-konto, depå i SEB eller hos annan bank/värdepappersbolag, samt i Investeringssparkonto (ISK) och vissa kapitalförsäkringar. Information om SEB:s Investeringssparkonto (ISK) finns på Spara & Placera, Investeringssparkonto. Information om SEB:s kapital försäkring finns på Pension & försäkring. Skatteregler för fysiska personer Denna information berör endast fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige. För andra fysiska personer och för juridiska personer gäller andra regler. Börshandlade certifikat är föremål för beskattning. Skattereglerna kan ändras över tiden. Om du är osäker på hur ett börshandlat certifikat ska beskattas bör du rådgöra med en skatterådgivare. Vad skattereglerna får för konsekvenser för just dig beror på dina individuella förutsättningar. Läs mer om beskattning på Produktgrupp D. Mer information om SEB:s produktgrupper hittar du på Spara & Placera, Regler för hantering av värdepapper. Klagomål Vid eventuella klagomål avseende denna produkt, bör du snarast kontakta den enhet inom SEB som tillhandahållit produkten. Om klagomålet därefter kvarstår hänvisas till: SEB Kundrelationer, Stockholm, Telefon Ytterligare information om klagomålshantering och hur du går vidare med ditt klagomålsärende finns på SEB:s hemsida, Allmänt gäller Denna broschyr kommer från SEB och innehåller information om SEB:s börshandlade certifikat. Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen eller för förluster eller kostnader som kan uppstå med anledning därav. För finansiella instrument är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar beslut om en investering. Om informationen hänvisar till en investeringsanalys bör du om möjligt ta del av den fullständiga analysen och information publicerad i anslutning därtill eller läsa den information om specifika bolag som finns tillgänglig på Uppgifter om skatter kan ändras över tiden och är inte heller anpassade efter just din specifika situation. För fonder och andra finansiella instrument är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. I vissa fall kan förlusten även överstiga det insatta kapitalet. Om du eller en fond investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar beslut om en investering. Mer information t ex faktablad för fonder och informations-/marknadsförings broschyrer för fonder och strukturerade produkter finns på Om behov finns kan du även inhämta råd om placeringar anpassade efter din individuella situation från din rådgivare i SEB. Vill du veta mer? Tala med din bankkontakt på närmaste SEB-kontor, eller läs mer på Börshandlade certifikat 10

11 Börshandlade certifikat 11

12 Med SEB:s FX Scorecard-certifikat får du exponering mot världens tio vanligaste valutor baserat på SEB:s valutaanalys en placering som är diversifierad då risken är spridd över flera olika valutor en investering som inte samvarierar med konjunkturläget ett långsiktigt komplement till andra tillgångsslag. Börshandlade certifikat 12

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry Börshandlade certifikat Valutacertifikat FX G10 Carry SEB:s valutacertifikat FX G10 Carry ger en möjlighet att investera i en klassisk valutastrategi på de tio vanligaste valutorna, G10-valutorna. Carry-strategin

Läs mer

Börshandlade certifikat. Long & Short

Börshandlade certifikat. Long & Short Börshandlade certifikat Long & Short Long & Short-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Long & Short-certifikat är hävstångsprodukter vilket

Läs mer

Börshandlade certifikat Bull & Bear

Börshandlade certifikat Bull & Bear Börshandlade certifikat Bull & Bear Bull & Bear-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Bull & Bear-certifikat är hävstångsprodukter vilket betyder

Läs mer

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter 2 Snabbkoll på Mini Futures Fördelar Möjligt att investera i många olika tillgångar för stigande eller fallande marknad. Hävstång ger hög

Läs mer

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren.

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. ingår i produktgruppen strukturerade placeringar Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. Fyra intressanta inriktningar: Alternativ

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen.

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. När det är turbulent på börsen gör du klokt i att inte ta några onödiga

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juli 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 87 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 28 augusti 2015 Globala aktier

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Bull & bear En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Upp eller ner? Bull eller Bear? Det viktigaste är vad du tror.

Läs mer

GRUNDPROSPEKT. SKANDIABANKEN AB:S (publ) MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM. Ledarbank. Emissionsinstitut SEB HANDELSBANKEN SWEDBANK AVSEENDE

GRUNDPROSPEKT. SKANDIABANKEN AB:S (publ) MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM. Ledarbank. Emissionsinstitut SEB HANDELSBANKEN SWEDBANK AVSEENDE Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 31 maj 2012. Grundprospektet är offentliggjort på Skandiabanken AB (publ):s hemsida den 31 maj 2012 och gäller i 12 månader från

Läs mer

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN SAMMANFATTNING Den här sammanfattningen innehåller en översikt över de enligt Emittentens uppfattning största riskerna med Emittenten och de Värdepapper som emitteras enligt detta Grundprospekt. Sammanfattningen

Läs mer

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa Foto: TT / AGE Autocall Europa Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Europeisk kraftsamling Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant BNP Paribas Arbitrage Issuance

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt

www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 Observera att en investering i en

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383

Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 EGENSKAPER EXPONERING

Läs mer

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Uppsala Domkyrka, Uppsala Svenska Bolag Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Grundprospekt 23 mars 2011 rörande Structured Notes INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Riskfaktorer... 24 Riskfaktorer som förknippas med Notes... 25 Riskfaktorer

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

SEB:s aktiesparprogram 2008

SEB:s aktiesparprogram 2008 SEB:s aktiesparprogram 2008 SEB:s aktiesparprogram 2008: Du månadssparar upp till fem procent av din bruttolön under ett år. Beloppet dras från din nettolön och används till att köpa aktier i SEB. Ansökan

Läs mer

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial 1199 Buffertbevis Sverige MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR Buffertbevis Grundutbud Kalmar Slott, Kalmar Marknadsföringsmaterial Sverige Placeringen ger exponering mot den svenska aktiemarknaden genom en indikativ

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 78 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2125 november april 2014 2014

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A, version 6, upprättad 141007) 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier

Läs mer

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago 1189 Autocall Guld Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Autocall DUO Alternativ exponering Chicago Board of Trade, Chicago Guld Placeringen ger exponering mot två börshandlade guldbolagsfonder och ger möjlighet

Läs mer

GRUNDPROSPEKT BITCOIN TRACKER-CERTIFIKAT EMISSIONSPROGRAMMET

GRUNDPROSPEKT BITCOIN TRACKER-CERTIFIKAT EMISSIONSPROGRAMMET GRUNDPROSPEKT Daterat 24 april 2015 för emission av BITCOIN TRACKER-CERTIFIKAT under EMISSIONSPROGRAMMET av XBT Provider AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag) Certifikaten garanteras av KnCGroup AB

Läs mer

printer Råvarudrivna valutor nr 29

printer Råvarudrivna valutor nr 29 Sprinter Råvarudrivna valutor nr 29 Teckna dig senast 17 december 2010 EJ KAPITALSKYDD printer Råvarudrivna valutor nr 29 Vår uppfattning: En stigande tillväxt i de snabbväxande länderna innebär att deras

Läs mer