Guvernörens Månadsbrev

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Guvernörens Månadsbrev"

Transkript

1 Guvernörens Månadsbrev Distrikt 2360 NR 7-8 januari-februari 2010 DG Eva Persson Sitter och tittar på aktuellt. Bilder från Haiti kablas ut över världen. Vidden och omfattningen av katastrofen är svår att greppa. Av det som varit bostäder, skolor och sjukhus återstår endast kaotiska högar. I dessa högar finns människor barn och vuxna. Några av dem närs av hoppet att bli hittade. Att återigen få känna regndroppar eller solens varma strålar mot huden. Att det är en fasa att ligga där, så nära men ändå så långt borta från hjälparbetare går att förstå, men hur ångestladdat det är går troligen inte ens att föreställa sig. Det är bara att inse att vi lever väldigt tryggt och skyddat i vår del av världen. Mat för dagen, tak över huvudet och rent vatten när helst vi vill. När jag sitter där framför TV:n och låter bilderna svepa förbi kommer jag att tänka på samtal som jag haft under årens lopp. Samtal om katastrofer och kriser. Det som i stunden uppfattats som stora problem. Att tåget är en timme för sent eller att pengarna i bankomaten tagit slut eller att kunden före precis köpt den sista semlan. I-landproblem små irritationsmoment i den annars så välfungerande vardagen som för stunden uppfattas som en kris eller smärre katastrof. Ibland är det nyttigt att stanna upp och reflektera. Hur använder vi ord? Vad betyder de egentligen? Hur viktiga är bagateller som vi hetsar upp oss över? Det handlar sällan om kris och katastrof utan mer om vår egen dagsform och vår vana vid att det mesta fungerar bra. Däremot är det en katastrof som drabbat Haitis folk, verkligt lidande i ett samhälle som kollapsat. Jag vet att ni alla har tankar på hur ni på bästa sätt ska delta i hjälparbetet. Det finns många olika vägar att gå. Via det lokala Rotarydistriktet, Shelterbox, Läkare utan gränser, UNICEF, World Water Works, Röda Korset, Rädda Barnen med flera. Det viktiga är inte vilken organisation vi använder som kanal, utan att vi i medmänsklighetens namn gör vad vi kan, för att i någon mån mildra det ofattbara lidandet som uppstått i katastrofens spår. Eva Ungdomar i Rotary Det finns en rad olika program för ungdomar i Rotary. Här nedan redovisas några av dem. Rotarys Ungdomsutbyte hör till de mest populära. Just nu finns det 19 utbytesstudenter från Japan, Kanada, Australien, USA, Tyskland, Argentina och Brasilien här i distriktet. 16 från Sverige är ute i världen och 24 har ansökt om att få resa ut nästa gång. RYLA är en annan verksamhet som arrangeras för ungdomar inom Rotary Fyra GSE-ungdomar med teamleader reser till Japan den 1 april och vi kommer att få ta emot ett team därifrån i vår. Läs mer om detta på nästa sida. Rotaract har ett starkt fäste i vårt distrikt och årets landspresident i Rotaract kommer från Göteborgs Rotaractklubb och heter Katarina Brud. Hon berättar också närmare om verksamheten på nästa sida.

2 Den 1 april startar vårt stora äventyr! Då åker vi, fyra teammembers och en teamleader, till den nordligaste av Japans öar; Hokkaido. Ön är stor som hela Götaland och har en storslagen och fantastisk natur med nationalparker, höga bergstoppar och varma källor. Den största chocken har nu lagt sig efter att vi fått våra besked om att blivit antagna till 2010 års GSE-utbyte. Det är en grupp mycket förväntansfulla och nyfikna personer som hunnit träffas vid ett antal tillfällen. Lite konstigt och fascinerande att helt plötsligt befinna sig med en grupp människor som man aldrig träffat och gemensamt förbereda sig på ett äventyr som antagligen blir ett minne för livet. Gruppen består av väldigt olika individer med olika intressen och livsstilar, men med det gemensamt att vi har en stor aptit på livet och älskar utmaningar. Vi trivs redan jätte bra tillsammans. Stor vikt läggs nu på att plugga japansk historia, kultur och språk. Vi tränar japanska fraser, GSE utbyte med D2010 Japan äta med pinnar och sjunga karaoke. Det är en väldigt annorlunda värld som kommer att möta oss på andra sidan jorden och eftersom kommunikationen och språket kan bli lite problematiskt är det extra viktigt att vi är pålästa. Vi förbereder också vårt föredrag om Sverige, västkusten och oss själva. Föredraget kommer innehålla mycket bild, musik Framtiden finns i Rotaract Rotaract startades 1968 av Rotary International som ett led i utvecklingen av en mer omfattande ungdomsverksamhet inom Rotary. Rotaract står för "Rotary in Action" och många medlemmar i Rotaract fortsätter sitt ideella engagemang i en Rotaryklubb när de blivit äldre. Verksamheten i Rotaract fokuseras på att medlemmarna skall utvecklas både på det professionella och personliga planet, skapa ett bra nätverk samt att ge tillbaks med tid och engagemang till det samhället vi lever i; både lokalt och internationellt. Varje Rotaractklubb träffas regelbundet, i likhet med Rotary, och lyssnar till ett föredrag samt diskuterar och engagerar sig i diverse aktiviteter och projekt. Medlemmar i Rotaract är unga män och kvinnor mellan 18 och 30 år både studenter och yrkesverksamma med vitt skilda bakgrunder, erfarenheter och intressen. I dagsläget finns det 12 stycken Rotaractklubbar utspridda över hela landet. Det har visats stort intresse för att starta en Rotaractklubb i Umeå och etablering är på gång. I distrikt 2360 finns två Rotaractklubbar i Göteborg: Göteborgs Rotaractklubb och Rotaract Posiedon. I somras etablerade Göteborgs Rotaractklubb ett bibliotek på landsbygden i Uganda där finansiellt stöd kom från Rotary och Forum Syd. Strax innan jul gick båda klubbarna ihop och samlade in pengar till BRIS genom att erbjuda julklapssinslagning i Nordstan. Totalt samlades 7094 kronor in till BRIS! Våra klubbar behöver växa och vi mottager gärna tips på personer som är intresserade av att utvecklas både professionellt, personligt och som vill engagera sig för att dela med sig av det vi har till andra. Har du tips på någon som skulle passa bra till att engagera sig i Rotaract? Eller om du önskar komma i kontakt med Rotaractklubbarna i vårat distrikt eller och lite drama års GSE-team består av: Teammembers Camilla Brath Mannerstål (sponsrad av Göteborg-Frölunda RK), Dennis Larsson (sponsrad av Ale RK), Katarina Brud (sponsrad av Göteborg RK) och Sara Ståhle (sponsrad av Varbergs RK). Teamleader är Katrine Andersson (Borås RK). Sara Ståhle Fr.v. Sara Ståhle, Katarina Brud, Dennis Larsen och teamleader Katrine Andersson. Camilla Brath Mannerstål saknas på bilden. Katarina Brud. någon annan klubb i landet hör av till Katarina Brud, Landspresident för Rotaract i Sverige, på läs även gärna mer om Rotaract och de individuella klubbarna på Katarina Brud Landspresident Rotaract i Sverige MDIO

3 Den 28 november 2009 arrangerade Trollhättans Rotaryklubbar PolioPlus-dagen. Syftet var både att samla in pengar till Polio-vaccinationer och sprida information om Rotarys syfte att hjälpa andra. De klubbar som deltog var Trollhättan RK, Strömkarlen RK och Starkodder RK. På bilden ses fr.v. Sven-Åke Sandström, AG Alena Novak, president Eva Grönberg och PP Karl Erik Olsson, alla från Strömkarlen RK. Alena Novak AG region 2 Rotary Business Network Göteborg För att yrkesverksamma rotarianer i vårt distrikt bättre skall kunna dra nytta av varandra finns tankar på att starta ett Rotary Business Network Göteborg till vilken alla rotarianer skall kunna ansluta sig. Motsvarande nätverk i Stockholm är förebilden och tanken är att nätverket skall samlas till ett 2-timmars möte en kväll i månaden under vilket ett 45-minuters föredrag hålls och mingling sedan sker samtidigt som en lättare förtäring serveras och aväts vid ett antal mindre runda bord mellan vilka deltagarna roterar. Silicon valley står här som modell med sina möten i "The Barn" vid Stanford University. Lindholmen Science Parks konferensavdelning erbjuder denna möjlighet. De som blir med i detta nätverk kommer att få betala en mindre årsavgift (t.ex. 300 kr) för att ett sökbart datanätverk skall kunna användas typ LinkedIn men med bättre funktionalitet än det nätverket. De rotarianer som är intresserade av att ett Rotary Business Network Göteborg bildas ombeds ta kontakt med Stig Ottosson på adressen PolioPlus-dag i Trollhättan Lagrådsinformation Lagförslagen från distrikten har varit kända sedan i slutet av september. Lagrådet äger rum sista veckan i april. Det finns en möjlighet för klubbar och distrikt att göra uttalanden, som stödjer, motsätter sig eller kommenterar förslagen (Statement of Support and Opposition). Om detta finns att läsa i den svenska Procedurhandboken på sidan 120. På webben kommer man fram med adressen rotary.org/medlemmar/riktlinjer och tillvägagångssätt/ Lagrådet. Under denna flik hittar man förutom samma text som i Procedurhandboken samtliga Lagförslag (PDF-fil 374 sidor) och sammandrag av dessa förslag (107 sid). Mer påtagliga regler kan vara att det får vara högst en A4 och skall vara inne senast 25 februari. Den intresserade kan också vända sig till lagrådsrepresentanten Tord Kristoferson på adressen Vi är Pilotdistrikt i nya TRF Från 1 juli deltar vårt distrikt som enda Svenska distrikt i pilotprojektet för Rotary Foundations Future Vision Plan. Det är spännande och innebär nya möjligheter men det kräver förberedelser. Först ska distriktet kvalificeras. Den processen startar nu, efter den utbildning som DGE Tomas Rydebo och jag fått i samband med International Assembly. Inkommande presidenter och nästa års klubbfunktionärer kommer att informeras i samband med PETS den 27 mars. Därefter kommer utbildning att arrangeras för klubbarnas funktionärer vid minst tre tillfällen och på tre olika platser, med start i april (preliminärt 10, 17 och 24 april). Denna utbildning syftar dels till, att vi blir så bra som möjligt på att nyttja det nya systemet, dels ge möjlighet för klubbar att bli kvalificerade, d.v.s. att fullt ut driva projekt i det nya Rotary Foundation. På RI:s hemsida finns information om Future Vision Plan på både svenska och engelska. På Distriktets hemsida finns också bildpresentationerna från TRF-seminariet i höstas samt en uppdaterad engelsk bildpresentation. Börja redan nu planera för mindre och större projekt som ni vill driva nästa år. Redan i vår, efter utbildningstillfällena i april, kan man ansöka om mindre projekt i hemtrakten eller internationellt samt lägga förslag om större projekt. Alltså Börja planera för projekt och för utbildningen i april! Kom ihåg det är bidragen till årliga fonden som ger förutsättningar för framtida Rotary Foundationaktiviteter. Och här måste vi bli bättre!! Leif Lindblad, ordf. i distriktets TRF kommitté

4 Kampen mot hunger/ohälsa, otjänligt vatten och analfabetism Innevarande rotaryårs RI-president, John Kenny, har under sitt presidentår valt att lyfta fram behovet av kraftfulla insatser mot hunger och ohälsa, bristen på rent vatten samt analfabetism. Dessa prioriteringar måste gälla för många år framöver. För att nå framgång inom angivna områden behövs massiva insatser mot fattigdomen i världen. Fattigdom och analfabetism tenderar att förstärka varandra. Hungern är fattigdomens synligaste ansikte. Att vara fattig betyder ofta att vara sjuk. Ohälsa och fattigdom är också tätt sammankopplade. Hälsa har ett nära samband med tillgång till rent vatten. Att utplåna hungern och att säkra tillgången på rent vatten åt den 1,1 miljard människor som saknar det, är två vägar till hälsa för alla. Politisk oro och osäker livsmedelsituation, och därmed hunger, går ofta hand i hand. Inom vårt eget Rotarydistrikt har vi, Margareta Magnusson, Bengt Frisk samt Olof Lundquist, utsetts till att uppmuntra och stimulera klubbarna inom distriktet till insatser inom områdena ohälsa/ hunger, vatten/vattenvård respektive analfabetism. Nedan ges en kort beskrivning av situationen inom angivna områden. Vi vill på detta sätt öka medvetenheten och förståelsen i distriktets klubbar och samtidigt inbjuda till ett seminarium i rotarydistriktets regi den 3 mars 2010 kring dessa frågor. I fokus för diskussionen menar vi skall stå "Vad kan klubbarna göra för att öka sina insatser inom dessa områden?" Kampen mot ohälsa och hunger Rotary möter i sina humanitära projekt människor i olika delar av världen. Förutsättningarna skiljer sig åt. Rotary skall verka för Hälsa mot Hunger. I vår del av världen vet vi vad det vill säga att vara hungrig, men knappast vad det vill säga att lida av hunger. Hungerstrejk kan förekomma, men då främst som en politisk demonstration. I vår del av världen har vi inte drabbats av hungersnöd eller allmän brist på livsmedel, vilket i andra delar av världen hör vardagen till. Vad är hälsa? Låt oss titta på några definitioner. Enligt WHO innebär Hälsa ett tillstånd av fullständig fysisk, psykisk och social tillfredsställelse, icke enbart frånvaro av sjukdom. Hälsa utifrån ett filosofiskt perspektiv kan lyda: " Hälsa är att realisera vitala mål". Vidare :"Perfekt hälsa är en illusion. Att vara i livet betyder att kämpa för tillvaron i ett stadigt samspel mellan människa och omgivning. Fullständig frihet från sjukdom och livskamp är oförenlig med livsprocessen. Hälsa är ett tillstånd som stadigt må tillsträvas och tillämpas allt eftersom det samhälle man lever i förändrar sig". Förutsättningarna varierar beroende på var i världen vi bor. FAO beräknar att 860 miljoner människor är undernärda och ofta hungriga. Ett mycket större antal, ca 1,6 miljarder människor är övergödda och överviktiga, de flesta av dem lider av ett överdrivet kaloriintag, för lite motion eller en kombination av dessa båda. Medan nästan i miljard människor oroar sig för om de skall få något att äta, finns det 1,6 miljarder människor som oroar sig för att de äter för mycket. Globalt i U-världen ser det ut så här på hälsofronten: Omkring 2,3 miljon barn under 15 år lever med HIV. Malaria dödar mer än en miljon människor varje år, de flesta barn. Mer än människor, många barn dör av hunger varje dag. Uppskattat dör en miljon barn före sin femårsdag Lokalt i I-världen ser det ut så här på hälsofronten: Anorexi, bulimi, ensamma barn, vilsna barn, ökande antal samtal till BRIS. Mobbade barn, övervikt, alkoholbesvär, äldres isolering och ensamhet. Rent dricksvatten är nödvändigt för god hälsa. 1,2 miljarder människor i världen saknar rent dricksvatten och 2,6 miljarder har ingen toalett. Handtvätt efter toalettbesök och i samband med matlagning och födointag blir med naturlighet bristfällig. En ond cirkel startas och underhålls med spridning av diarré- och parasitsjukdomar. Detta är verkligheten för människorna i många U- länder. Sötvatten utgör endast 3 % av jordens vatten. Det mesta av sötvattnet är bundet i glaciärer och endast 0,5 % av jordens vatten är tillgängligt för människorna. Detta tillgängliga vatten är dock ojämnt fördelat över världen. I-länderna lider ingen brist på rent vatten. I många U-länder är bristen däremot stor. Värst drabbade är de afrikanska länderna söder om Sahara, men också många asiatiska länder lider av svår vattenbrist. Även om vatten finns är det ofta förorenat av mikroorganismer och kemi- Foto: Oskar Vigre Lundius kalier. Förorenat vatten ger upphov till sjukdom och för tidig död. Små barn drabbas värst. En million barn under 5 år dör varje år av diarrésjukdomar till följd av förorenat dricksvatten och dålig hygien. Bakterier och parasiter sprids med orent dricksvatten. Vi kan hjälpa till att förbättra hälsan och minska dödligheten i dessa länder genom bidrag. Vi kan t.ex finansiera grävning eller borrning av brunnar, byggande av minireningsanläggningar eller uppsamlingssystem för regnvatten. Saniteten kan förbättras genom att bygga hygieniska avträden med möjlighet för handtvätt. Små insatser kan göra stor nytta. Forts. nästa sida

5 Ett seminarium kring Hunger-hälsa-vatten och analfabetism kommer att äga rum onsdagen den 3 mars mellan kl Lokal: Sparbankssalen på Högskolan i Borås Särskild inbjudan kommer att skickas ut till klubbarnas presidenter för information och spridning. PHF med fyra safirer hos Lerum RK Under 11 år har Jim Blom (t.v.) i Lerum RK skänkt ett magnifikt lotteri till klubbens årliga julfest. De pengar som kommer in från lotteriet går oavkortat till klubbens hjälpverksamhet. Vid julfesten tackade presidenten Kjell Gunnarsson (t.h.) Jim och Eivor Blom för det generösa vinstbordet. Jim fick en extra eloge för att han var en sann rotarian och han fick motta den finaste Rotaryutmärkelsen: PHF med fyra safirer. Kampen mot hunger/ohälsa... Forts. från sidan 4 Sådana insatser förbättrar även kvinnornas livsförhållanden och arbetsmiljö. Det är kvinnorna som ensamma sköter hushållsarbetet inklusive vattenhämtning. Ofta innebär detta långa vandringar, ibland flera kilometer, med liter vatten i en dunk på huvudet. Kampen mot analfabetismen År 2000 enades världens länder, inom ramen för FN -samarbetet, om åtta s.k. Millenniemål. Till år 2015 skulle man hjälpas åt att: Halvera världens fattigdom och hunger. Låta alla barn få gå i grundskola. Öka jämställdheten och förbättra kvinnors ställning. Minska barnadödligheten och minska mödradödligheten. Stoppa spridningen av HIV/AIDS och andra sjukdomar. Säkerställa en miljömässigt hållbar utveckling. Öka samarbetet kring bistånd, handel och skuldavskrivningar. Förmågan att kunna läsa och skriva har utomordentligt stor betydelse för att kunna uppnå de uppställda målen. Den som kan läsa och skriva kan tillägna sig olika slag av information och på egen hand bilda sig en uppfattning i olika frågor. År 2015 skall alla flickor och pojkar, enligt Millenniemål 2, få gå i grundskola och också slutföra utbildningen. Att få gå i skolan är avgörande för att en människa skall känna till och kunna hävda sina mänskliga rättigheter. Utbildning påverkar möjligheten att få ett betalt arbete och därmed bidra till att minska fattigdomen och hungern i världen. Hur har då Millenniemålet nr 2 hittills utvecklats? Inskrivningen i grundskolan ökar på global nivå, men fortfarande går över 100 miljoner barn inte i skolan. Vi är en bit på väg, men just nu går det för långsamt för att nå målet om grundskola för alla till Den största utmaningen finns i Afrika söder om Sahara där bara två tredjedelar av barnen börjar i skolan. I vissa länder går mindre än hälften av barnen i skolan. I utvecklingsländerna får 72 miljoner barn i lågstadieåldern inte gå i skola alls. Betänk hur en människas livschanser påverkas av om hon kan läsa och skriva. Betänk hur utlämnade människor är till andra människor och till myndigheter och företag om de inte kan läsa och skriva. Betänk hur det kan vara att leva i ett samhälle där de flesta andra kan läsa och skriva, men inte du. Rotary är vad Rotary gör Rotaryklubbarna är självständiga och avgör själva vad man vill stödja. Det krävs en realistisk syn på vad som går att åstadkomma. Gemensamt för alla världens klubbar är dock strävan efter att förbättra livsmöjligheterna för utsatta delar av befolkningen, såväl lokalt som globalt. Margareta Magnusson Bengt Frisk Olof Lundquist samordnare i distrikt 2360 för hälsa/hunger, vatten resp. läskunnighet Guvernörens Månadsbrev Ansvarig utgivare: DG Eva Persson, Alingsås-Nolhaga RK, tel mobil: , epost: Layout: Ulla Alvermalm, Lerum RK, epost: Material till nästa nummer insändes senast 23 februari.

FN:s åtta millenniemål

FN:s åtta millenniemål Lär dig mer om FN:s åtta millenniemål Studiematerial från Hungerprojektet 1 Välkomna till Hungerprojektets studiematerial om FN:s millenniemål! Mycket har blivit bättre i världen under de senaste 20 åren.

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Innehåll BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Siffror om utvecklingen i världen Copyright: FN:s utvecklingsorgan UNDP Text: Staffan Landin Grafisk design och produktion: Per Wilkens, David Falda Svensson,

Läs mer

Afghanistan & millenniemålen

Afghanistan & millenniemålen Produktion Det här utbildningsmaterialet är framtaget inom ramen för Svenska Afghanistankommitténs vänskoleprojekt där den slovakiska partnerorganisationen People in Peril Association har stått för den

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN INNEHÅLL Förord... 4 En fantastisk möjlighet!... 7 Vad är utveckling?... 8 Hur tror du världen ser ut?...13 Blir världen bättre?...19 Framsteg du kanske

Läs mer

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra En översättning, tolkning och bearbetning av Hillary Rettigs bok The Lifelong Activist Malte Lindstam Innehållsförteckning: Förord...1 Introduktion...1

Läs mer

Kunskapen som banar väg för utveckling

Kunskapen som banar väg för utveckling Nr 4. 2010 shopping med gott samvete Familjeresan som vidgade vyerna Juliet om längtan efter tillhörighet tema utbildning Kunskapen som banar väg för utveckling I backspegeln Nemaiba flydde barnäktenskap

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN 2 BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? 3 Innehåll Förord... 6 En fantastisk möjlighet!...

Läs mer

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? NÄR VI HAR PAPPER PÅ ATT VÅR FÖRENING ÄGER MARKEN, SÅ KAN VI SATSA PÅ BIODLINGEN. Tecla David,

Läs mer

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Klimat och miljö BARNENS#3 FRAMTID. barnen drabbas hårdast

Klimat och miljö BARNENS#3 FRAMTID. barnen drabbas hårdast BARNENS#3 EN TIDNING FRÅN PLAN SVERIGE NUMMER 3 : 2008 FRAMTID Klimat och miljö barnen drabbas hårdast Plan startar klimatforskning Filippinerna: ungdomar förebygger naturkatastrofer Sierra Leone: kunskap

Läs mer

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning Barnfondens faddertidning nummer 1 2014 Följ med till Kambodja Mama kit populär gåva PostkodLotteriet stödjer utbildning Filippinerna efter Haiyan Barnens framtid kräver långsiktigt arbete Tack vare stödet

Läs mer

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära IMs verksamhetsberättelse och årsredovisning GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET Innehåll Det här är IM...4 Kort om...6 Så förändrar IM världen...8 Civilsamhället...1 Försörjning...14 Utbildning...18 Hälsa...22

Läs mer

Kapitel 1 Vad innebär fattigdom?

Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? 14 Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? Vad är fattigdom? Att lida brist på mat, kläder, vatten, skydd mot kyla och regn. Men också att inte ha möjlighet att påverka sitt eget

Läs mer

KONSTRUKTION AV ÅTTA VATTENTANKAR I KARAGWE I TANZANIA

KONSTRUKTION AV ÅTTA VATTENTANKAR I KARAGWE I TANZANIA KONSTRUKTION AV ÅTTA VATTENTANKAR I KARAGWE I TANZANIA Ett samarbete mellan MAVUNO Project i Tanzania, Ingenjörer utan gränser och Sveriges Ingenjörer FÖRORD Inom ramen för ett samarbete mellan svenska

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

innehåll inledning jag och maten kyrkan och maten världens mat vi kan påverka världens mat mer att läsa och lära 57

innehåll inledning jag och maten kyrkan och maten världens mat vi kan påverka världens mat mer att läsa och lära 57 rätten till mat version 1.0 2011 innehåll inledning Om Världens kurs 4 Till ledarna 5 jag och maten Övning Mitt bästa matminne 7 Övning Middagsbjudningen 7 Övning Utmaningen 8 Övning Heta stolen 8 Pratstund

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

När pengarna inte räcker. Barn i Sverige och Moçambique berättar om ekonomisk utsatthet.

När pengarna inte räcker. Barn i Sverige och Moçambique berättar om ekonomisk utsatthet. När pengarna inte räcker. Barn i Sverige och Moçambique berättar om ekonomisk utsatthet. När pengarna inte räcker BRIS, SOS Barnbyar 2012 Form. Susann Karlsson Nemirovsky Redaktör. Agnete Dannenberg Texter.

Läs mer

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 1 2008 Aktuell insamling: Brunn till skola i Mali Pia möter sitt fadderbarn i Uganda På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna Gåvokatalogen Över 20 000 kycklingar

Läs mer

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60 grundkurs version 2.0 2011 innehåll inledning Det här är Världens kurs 4 Så här kan du använda Världens kurs 5 Genomgående tankar 8 Grundkursens upplägg 8 Till ledarna 9 Inledning/avslutning 10 Värderingsövningar

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Misiraa På balansgång mellan traditionen och den nya tiden. Nr 4. 2009. Ingrids dröm blev verklighet. Julen är konserternas tid.

Misiraa På balansgång mellan traditionen och den nya tiden. Nr 4. 2009. Ingrids dröm blev verklighet. Julen är konserternas tid. Nr 4. 2009 vinterfynda i second hand Ingrids dröm blev verklighet Julen är konserternas tid Kofele, Etiopien Misiraa På balansgång mellan traditionen och den nya tiden Porträttet Jonas Helgesson om att

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer