Guvernörens Månadsbrev

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Guvernörens Månadsbrev"

Transkript

1 Guvernörens Månadsbrev Distrikt 2360 NR 7-8 januari-februari 2010 DG Eva Persson Sitter och tittar på aktuellt. Bilder från Haiti kablas ut över världen. Vidden och omfattningen av katastrofen är svår att greppa. Av det som varit bostäder, skolor och sjukhus återstår endast kaotiska högar. I dessa högar finns människor barn och vuxna. Några av dem närs av hoppet att bli hittade. Att återigen få känna regndroppar eller solens varma strålar mot huden. Att det är en fasa att ligga där, så nära men ändå så långt borta från hjälparbetare går att förstå, men hur ångestladdat det är går troligen inte ens att föreställa sig. Det är bara att inse att vi lever väldigt tryggt och skyddat i vår del av världen. Mat för dagen, tak över huvudet och rent vatten när helst vi vill. När jag sitter där framför TV:n och låter bilderna svepa förbi kommer jag att tänka på samtal som jag haft under årens lopp. Samtal om katastrofer och kriser. Det som i stunden uppfattats som stora problem. Att tåget är en timme för sent eller att pengarna i bankomaten tagit slut eller att kunden före precis köpt den sista semlan. I-landproblem små irritationsmoment i den annars så välfungerande vardagen som för stunden uppfattas som en kris eller smärre katastrof. Ibland är det nyttigt att stanna upp och reflektera. Hur använder vi ord? Vad betyder de egentligen? Hur viktiga är bagateller som vi hetsar upp oss över? Det handlar sällan om kris och katastrof utan mer om vår egen dagsform och vår vana vid att det mesta fungerar bra. Däremot är det en katastrof som drabbat Haitis folk, verkligt lidande i ett samhälle som kollapsat. Jag vet att ni alla har tankar på hur ni på bästa sätt ska delta i hjälparbetet. Det finns många olika vägar att gå. Via det lokala Rotarydistriktet, Shelterbox, Läkare utan gränser, UNICEF, World Water Works, Röda Korset, Rädda Barnen med flera. Det viktiga är inte vilken organisation vi använder som kanal, utan att vi i medmänsklighetens namn gör vad vi kan, för att i någon mån mildra det ofattbara lidandet som uppstått i katastrofens spår. Eva Ungdomar i Rotary Det finns en rad olika program för ungdomar i Rotary. Här nedan redovisas några av dem. Rotarys Ungdomsutbyte hör till de mest populära. Just nu finns det 19 utbytesstudenter från Japan, Kanada, Australien, USA, Tyskland, Argentina och Brasilien här i distriktet. 16 från Sverige är ute i världen och 24 har ansökt om att få resa ut nästa gång. RYLA är en annan verksamhet som arrangeras för ungdomar inom Rotary Fyra GSE-ungdomar med teamleader reser till Japan den 1 april och vi kommer att få ta emot ett team därifrån i vår. Läs mer om detta på nästa sida. Rotaract har ett starkt fäste i vårt distrikt och årets landspresident i Rotaract kommer från Göteborgs Rotaractklubb och heter Katarina Brud. Hon berättar också närmare om verksamheten på nästa sida.

2 Den 1 april startar vårt stora äventyr! Då åker vi, fyra teammembers och en teamleader, till den nordligaste av Japans öar; Hokkaido. Ön är stor som hela Götaland och har en storslagen och fantastisk natur med nationalparker, höga bergstoppar och varma källor. Den största chocken har nu lagt sig efter att vi fått våra besked om att blivit antagna till 2010 års GSE-utbyte. Det är en grupp mycket förväntansfulla och nyfikna personer som hunnit träffas vid ett antal tillfällen. Lite konstigt och fascinerande att helt plötsligt befinna sig med en grupp människor som man aldrig träffat och gemensamt förbereda sig på ett äventyr som antagligen blir ett minne för livet. Gruppen består av väldigt olika individer med olika intressen och livsstilar, men med det gemensamt att vi har en stor aptit på livet och älskar utmaningar. Vi trivs redan jätte bra tillsammans. Stor vikt läggs nu på att plugga japansk historia, kultur och språk. Vi tränar japanska fraser, GSE utbyte med D2010 Japan äta med pinnar och sjunga karaoke. Det är en väldigt annorlunda värld som kommer att möta oss på andra sidan jorden och eftersom kommunikationen och språket kan bli lite problematiskt är det extra viktigt att vi är pålästa. Vi förbereder också vårt föredrag om Sverige, västkusten och oss själva. Föredraget kommer innehålla mycket bild, musik Framtiden finns i Rotaract Rotaract startades 1968 av Rotary International som ett led i utvecklingen av en mer omfattande ungdomsverksamhet inom Rotary. Rotaract står för "Rotary in Action" och många medlemmar i Rotaract fortsätter sitt ideella engagemang i en Rotaryklubb när de blivit äldre. Verksamheten i Rotaract fokuseras på att medlemmarna skall utvecklas både på det professionella och personliga planet, skapa ett bra nätverk samt att ge tillbaks med tid och engagemang till det samhället vi lever i; både lokalt och internationellt. Varje Rotaractklubb träffas regelbundet, i likhet med Rotary, och lyssnar till ett föredrag samt diskuterar och engagerar sig i diverse aktiviteter och projekt. Medlemmar i Rotaract är unga män och kvinnor mellan 18 och 30 år både studenter och yrkesverksamma med vitt skilda bakgrunder, erfarenheter och intressen. I dagsläget finns det 12 stycken Rotaractklubbar utspridda över hela landet. Det har visats stort intresse för att starta en Rotaractklubb i Umeå och etablering är på gång. I distrikt 2360 finns två Rotaractklubbar i Göteborg: Göteborgs Rotaractklubb och Rotaract Posiedon. I somras etablerade Göteborgs Rotaractklubb ett bibliotek på landsbygden i Uganda där finansiellt stöd kom från Rotary och Forum Syd. Strax innan jul gick båda klubbarna ihop och samlade in pengar till BRIS genom att erbjuda julklapssinslagning i Nordstan. Totalt samlades 7094 kronor in till BRIS! Våra klubbar behöver växa och vi mottager gärna tips på personer som är intresserade av att utvecklas både professionellt, personligt och som vill engagera sig för att dela med sig av det vi har till andra. Har du tips på någon som skulle passa bra till att engagera sig i Rotaract? Eller om du önskar komma i kontakt med Rotaractklubbarna i vårat distrikt eller och lite drama års GSE-team består av: Teammembers Camilla Brath Mannerstål (sponsrad av Göteborg-Frölunda RK), Dennis Larsson (sponsrad av Ale RK), Katarina Brud (sponsrad av Göteborg RK) och Sara Ståhle (sponsrad av Varbergs RK). Teamleader är Katrine Andersson (Borås RK). Sara Ståhle Fr.v. Sara Ståhle, Katarina Brud, Dennis Larsen och teamleader Katrine Andersson. Camilla Brath Mannerstål saknas på bilden. Katarina Brud. någon annan klubb i landet hör av till Katarina Brud, Landspresident för Rotaract i Sverige, på läs även gärna mer om Rotaract och de individuella klubbarna på Katarina Brud Landspresident Rotaract i Sverige MDIO

3 Den 28 november 2009 arrangerade Trollhättans Rotaryklubbar PolioPlus-dagen. Syftet var både att samla in pengar till Polio-vaccinationer och sprida information om Rotarys syfte att hjälpa andra. De klubbar som deltog var Trollhättan RK, Strömkarlen RK och Starkodder RK. På bilden ses fr.v. Sven-Åke Sandström, AG Alena Novak, president Eva Grönberg och PP Karl Erik Olsson, alla från Strömkarlen RK. Alena Novak AG region 2 Rotary Business Network Göteborg För att yrkesverksamma rotarianer i vårt distrikt bättre skall kunna dra nytta av varandra finns tankar på att starta ett Rotary Business Network Göteborg till vilken alla rotarianer skall kunna ansluta sig. Motsvarande nätverk i Stockholm är förebilden och tanken är att nätverket skall samlas till ett 2-timmars möte en kväll i månaden under vilket ett 45-minuters föredrag hålls och mingling sedan sker samtidigt som en lättare förtäring serveras och aväts vid ett antal mindre runda bord mellan vilka deltagarna roterar. Silicon valley står här som modell med sina möten i "The Barn" vid Stanford University. Lindholmen Science Parks konferensavdelning erbjuder denna möjlighet. De som blir med i detta nätverk kommer att få betala en mindre årsavgift (t.ex. 300 kr) för att ett sökbart datanätverk skall kunna användas typ LinkedIn men med bättre funktionalitet än det nätverket. De rotarianer som är intresserade av att ett Rotary Business Network Göteborg bildas ombeds ta kontakt med Stig Ottosson på adressen PolioPlus-dag i Trollhättan Lagrådsinformation Lagförslagen från distrikten har varit kända sedan i slutet av september. Lagrådet äger rum sista veckan i april. Det finns en möjlighet för klubbar och distrikt att göra uttalanden, som stödjer, motsätter sig eller kommenterar förslagen (Statement of Support and Opposition). Om detta finns att läsa i den svenska Procedurhandboken på sidan 120. På webben kommer man fram med adressen rotary.org/medlemmar/riktlinjer och tillvägagångssätt/ Lagrådet. Under denna flik hittar man förutom samma text som i Procedurhandboken samtliga Lagförslag (PDF-fil 374 sidor) och sammandrag av dessa förslag (107 sid). Mer påtagliga regler kan vara att det får vara högst en A4 och skall vara inne senast 25 februari. Den intresserade kan också vända sig till lagrådsrepresentanten Tord Kristoferson på adressen Vi är Pilotdistrikt i nya TRF Från 1 juli deltar vårt distrikt som enda Svenska distrikt i pilotprojektet för Rotary Foundations Future Vision Plan. Det är spännande och innebär nya möjligheter men det kräver förberedelser. Först ska distriktet kvalificeras. Den processen startar nu, efter den utbildning som DGE Tomas Rydebo och jag fått i samband med International Assembly. Inkommande presidenter och nästa års klubbfunktionärer kommer att informeras i samband med PETS den 27 mars. Därefter kommer utbildning att arrangeras för klubbarnas funktionärer vid minst tre tillfällen och på tre olika platser, med start i april (preliminärt 10, 17 och 24 april). Denna utbildning syftar dels till, att vi blir så bra som möjligt på att nyttja det nya systemet, dels ge möjlighet för klubbar att bli kvalificerade, d.v.s. att fullt ut driva projekt i det nya Rotary Foundation. På RI:s hemsida finns information om Future Vision Plan på både svenska och engelska. På Distriktets hemsida finns också bildpresentationerna från TRF-seminariet i höstas samt en uppdaterad engelsk bildpresentation. Börja redan nu planera för mindre och större projekt som ni vill driva nästa år. Redan i vår, efter utbildningstillfällena i april, kan man ansöka om mindre projekt i hemtrakten eller internationellt samt lägga förslag om större projekt. Alltså Börja planera för projekt och för utbildningen i april! Kom ihåg det är bidragen till årliga fonden som ger förutsättningar för framtida Rotary Foundationaktiviteter. Och här måste vi bli bättre!! Leif Lindblad, ordf. i distriktets TRF kommitté

4 Kampen mot hunger/ohälsa, otjänligt vatten och analfabetism Innevarande rotaryårs RI-president, John Kenny, har under sitt presidentår valt att lyfta fram behovet av kraftfulla insatser mot hunger och ohälsa, bristen på rent vatten samt analfabetism. Dessa prioriteringar måste gälla för många år framöver. För att nå framgång inom angivna områden behövs massiva insatser mot fattigdomen i världen. Fattigdom och analfabetism tenderar att förstärka varandra. Hungern är fattigdomens synligaste ansikte. Att vara fattig betyder ofta att vara sjuk. Ohälsa och fattigdom är också tätt sammankopplade. Hälsa har ett nära samband med tillgång till rent vatten. Att utplåna hungern och att säkra tillgången på rent vatten åt den 1,1 miljard människor som saknar det, är två vägar till hälsa för alla. Politisk oro och osäker livsmedelsituation, och därmed hunger, går ofta hand i hand. Inom vårt eget Rotarydistrikt har vi, Margareta Magnusson, Bengt Frisk samt Olof Lundquist, utsetts till att uppmuntra och stimulera klubbarna inom distriktet till insatser inom områdena ohälsa/ hunger, vatten/vattenvård respektive analfabetism. Nedan ges en kort beskrivning av situationen inom angivna områden. Vi vill på detta sätt öka medvetenheten och förståelsen i distriktets klubbar och samtidigt inbjuda till ett seminarium i rotarydistriktets regi den 3 mars 2010 kring dessa frågor. I fokus för diskussionen menar vi skall stå "Vad kan klubbarna göra för att öka sina insatser inom dessa områden?" Kampen mot ohälsa och hunger Rotary möter i sina humanitära projekt människor i olika delar av världen. Förutsättningarna skiljer sig åt. Rotary skall verka för Hälsa mot Hunger. I vår del av världen vet vi vad det vill säga att vara hungrig, men knappast vad det vill säga att lida av hunger. Hungerstrejk kan förekomma, men då främst som en politisk demonstration. I vår del av världen har vi inte drabbats av hungersnöd eller allmän brist på livsmedel, vilket i andra delar av världen hör vardagen till. Vad är hälsa? Låt oss titta på några definitioner. Enligt WHO innebär Hälsa ett tillstånd av fullständig fysisk, psykisk och social tillfredsställelse, icke enbart frånvaro av sjukdom. Hälsa utifrån ett filosofiskt perspektiv kan lyda: " Hälsa är att realisera vitala mål". Vidare :"Perfekt hälsa är en illusion. Att vara i livet betyder att kämpa för tillvaron i ett stadigt samspel mellan människa och omgivning. Fullständig frihet från sjukdom och livskamp är oförenlig med livsprocessen. Hälsa är ett tillstånd som stadigt må tillsträvas och tillämpas allt eftersom det samhälle man lever i förändrar sig". Förutsättningarna varierar beroende på var i världen vi bor. FAO beräknar att 860 miljoner människor är undernärda och ofta hungriga. Ett mycket större antal, ca 1,6 miljarder människor är övergödda och överviktiga, de flesta av dem lider av ett överdrivet kaloriintag, för lite motion eller en kombination av dessa båda. Medan nästan i miljard människor oroar sig för om de skall få något att äta, finns det 1,6 miljarder människor som oroar sig för att de äter för mycket. Globalt i U-världen ser det ut så här på hälsofronten: Omkring 2,3 miljon barn under 15 år lever med HIV. Malaria dödar mer än en miljon människor varje år, de flesta barn. Mer än människor, många barn dör av hunger varje dag. Uppskattat dör en miljon barn före sin femårsdag Lokalt i I-världen ser det ut så här på hälsofronten: Anorexi, bulimi, ensamma barn, vilsna barn, ökande antal samtal till BRIS. Mobbade barn, övervikt, alkoholbesvär, äldres isolering och ensamhet. Rent dricksvatten är nödvändigt för god hälsa. 1,2 miljarder människor i världen saknar rent dricksvatten och 2,6 miljarder har ingen toalett. Handtvätt efter toalettbesök och i samband med matlagning och födointag blir med naturlighet bristfällig. En ond cirkel startas och underhålls med spridning av diarré- och parasitsjukdomar. Detta är verkligheten för människorna i många U- länder. Sötvatten utgör endast 3 % av jordens vatten. Det mesta av sötvattnet är bundet i glaciärer och endast 0,5 % av jordens vatten är tillgängligt för människorna. Detta tillgängliga vatten är dock ojämnt fördelat över världen. I-länderna lider ingen brist på rent vatten. I många U-länder är bristen däremot stor. Värst drabbade är de afrikanska länderna söder om Sahara, men också många asiatiska länder lider av svår vattenbrist. Även om vatten finns är det ofta förorenat av mikroorganismer och kemi- Foto: Oskar Vigre Lundius kalier. Förorenat vatten ger upphov till sjukdom och för tidig död. Små barn drabbas värst. En million barn under 5 år dör varje år av diarrésjukdomar till följd av förorenat dricksvatten och dålig hygien. Bakterier och parasiter sprids med orent dricksvatten. Vi kan hjälpa till att förbättra hälsan och minska dödligheten i dessa länder genom bidrag. Vi kan t.ex finansiera grävning eller borrning av brunnar, byggande av minireningsanläggningar eller uppsamlingssystem för regnvatten. Saniteten kan förbättras genom att bygga hygieniska avträden med möjlighet för handtvätt. Små insatser kan göra stor nytta. Forts. nästa sida

5 Ett seminarium kring Hunger-hälsa-vatten och analfabetism kommer att äga rum onsdagen den 3 mars mellan kl Lokal: Sparbankssalen på Högskolan i Borås Särskild inbjudan kommer att skickas ut till klubbarnas presidenter för information och spridning. PHF med fyra safirer hos Lerum RK Under 11 år har Jim Blom (t.v.) i Lerum RK skänkt ett magnifikt lotteri till klubbens årliga julfest. De pengar som kommer in från lotteriet går oavkortat till klubbens hjälpverksamhet. Vid julfesten tackade presidenten Kjell Gunnarsson (t.h.) Jim och Eivor Blom för det generösa vinstbordet. Jim fick en extra eloge för att han var en sann rotarian och han fick motta den finaste Rotaryutmärkelsen: PHF med fyra safirer. Kampen mot hunger/ohälsa... Forts. från sidan 4 Sådana insatser förbättrar även kvinnornas livsförhållanden och arbetsmiljö. Det är kvinnorna som ensamma sköter hushållsarbetet inklusive vattenhämtning. Ofta innebär detta långa vandringar, ibland flera kilometer, med liter vatten i en dunk på huvudet. Kampen mot analfabetismen År 2000 enades världens länder, inom ramen för FN -samarbetet, om åtta s.k. Millenniemål. Till år 2015 skulle man hjälpas åt att: Halvera världens fattigdom och hunger. Låta alla barn få gå i grundskola. Öka jämställdheten och förbättra kvinnors ställning. Minska barnadödligheten och minska mödradödligheten. Stoppa spridningen av HIV/AIDS och andra sjukdomar. Säkerställa en miljömässigt hållbar utveckling. Öka samarbetet kring bistånd, handel och skuldavskrivningar. Förmågan att kunna läsa och skriva har utomordentligt stor betydelse för att kunna uppnå de uppställda målen. Den som kan läsa och skriva kan tillägna sig olika slag av information och på egen hand bilda sig en uppfattning i olika frågor. År 2015 skall alla flickor och pojkar, enligt Millenniemål 2, få gå i grundskola och också slutföra utbildningen. Att få gå i skolan är avgörande för att en människa skall känna till och kunna hävda sina mänskliga rättigheter. Utbildning påverkar möjligheten att få ett betalt arbete och därmed bidra till att minska fattigdomen och hungern i världen. Hur har då Millenniemålet nr 2 hittills utvecklats? Inskrivningen i grundskolan ökar på global nivå, men fortfarande går över 100 miljoner barn inte i skolan. Vi är en bit på väg, men just nu går det för långsamt för att nå målet om grundskola för alla till Den största utmaningen finns i Afrika söder om Sahara där bara två tredjedelar av barnen börjar i skolan. I vissa länder går mindre än hälften av barnen i skolan. I utvecklingsländerna får 72 miljoner barn i lågstadieåldern inte gå i skola alls. Betänk hur en människas livschanser påverkas av om hon kan läsa och skriva. Betänk hur utlämnade människor är till andra människor och till myndigheter och företag om de inte kan läsa och skriva. Betänk hur det kan vara att leva i ett samhälle där de flesta andra kan läsa och skriva, men inte du. Rotary är vad Rotary gör Rotaryklubbarna är självständiga och avgör själva vad man vill stödja. Det krävs en realistisk syn på vad som går att åstadkomma. Gemensamt för alla världens klubbar är dock strävan efter att förbättra livsmöjligheterna för utsatta delar av befolkningen, såväl lokalt som globalt. Margareta Magnusson Bengt Frisk Olof Lundquist samordnare i distrikt 2360 för hälsa/hunger, vatten resp. läskunnighet Guvernörens Månadsbrev Ansvarig utgivare: DG Eva Persson, Alingsås-Nolhaga RK, tel mobil: , epost: Layout: Ulla Alvermalm, Lerum RK, epost: Material till nästa nummer insändes senast 23 februari.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Till dig som är nyfiken på vad ett medlemskap i Rotary kan ge. En introduktion till Rotary och Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Detta är Rotary Rotary är en internationell

Läs mer

Hur ser vi på världen och andra människor? Foto Shahab Salehi, Jennie Dielemans Välkommen till Paradiset

Hur ser vi på världen och andra människor? Foto Shahab Salehi, Jennie Dielemans Välkommen till Paradiset 99,85% Hur ser vi på världen och andra människor? Foto Shahab Salehi, Jennie Dielemans Välkommen till Paradiset Den svenska modellen? Jonas Gardell på twitter 1 okt: Vi på Ikea tycker att kvinnor är

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör.

Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör. 1 Verksamhetsrapport för året 2014-15 Distrikt 2330 Inledning Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör. RI presidentens tema RI president detta år har

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

En mer barnvänlig värld. Om barnens förbättrade situation i världen och i Sverige

En mer barnvänlig värld. Om barnens förbättrade situation i världen och i Sverige En mer barnvänlig värld Om barnens förbättrade situation i världen och i Sverige Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Forskning och utveckling Kartläggningar och utvärderingar Böcker,

Läs mer

Introduktionstext till tipspromenaden

Introduktionstext till tipspromenaden Introduktionstext till tipspromenaden 1,2 miljarder människor lever i dag i extrem fattigdom. Världens ledare i FN har beslutat om en handlingsplan för att utrota fattigdomen. Denna handlingsplan består

Läs mer

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya -

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - - The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - BaseCamp Foundation Masai Mara Masai Mara i Kenya är en mycket speciell plats, med en vild och vacker natur, ett oerhört rikt djurliv och lokalbor som strålar

Läs mer

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM Om materialet Angela och Juliana har världens tuffaste jobb att vara kvinna och bruka jorden i ett

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel Ett litet steg Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter Innehåller handledning och spel Ett litet steg Design: Carl Heath Palmecentret Palmecentrets verksamhet inspireras avoch återspeglar Olof

Läs mer

Socialt entreprenörskap på Thoren Business School

Socialt entreprenörskap på Thoren Business School Socialt entreprenörskap på Thoren Business School TBS vill skapa entreprenörer, det vill säga personer som arbetar hårt för sin sak. Oftast blir entreprenörer chefer eller får åtminstone en viktig position

Läs mer

Landskort. Industriländer (I-länder): Sverige (och USA) Utvecklingsländer (U-länder): Etiopien, Eritrea, Tanzania, Malawi, Sudan, Indien

Landskort. Industriländer (I-länder): Sverige (och USA) Utvecklingsländer (U-länder): Etiopien, Eritrea, Tanzania, Malawi, Sudan, Indien VÄRLDSSPELET LÄNDER SOM INGÅR I SPELET Industriländer (I-länder): Sverige (och USA) Utvecklingsländer (U-länder): Etiopien, Eritrea, Tanzania, Malawi, Sudan, Indien Landskort I-LAND ELLER U-LAND? Human

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Firandet inleddes med välkomstdrink samt mingelmusik av elever från Upplands Väsby kommunala musikskola

Firandet inleddes med välkomstdrink samt mingelmusik av elever från Upplands Väsby kommunala musikskola 1 Rotary Upplands Väsby Bredden Jubileumsfirande 20 år, åren 1995-2015 Kvällen den 19 maj 2015 Penthouse Scandic Infra City. President Thomas Murray hälsade samtliga gäster hjärtligt välkomna till jubileumsfirandet,

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening

Nyhetsbrev mars 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening Nyhetsbrev mars 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening Ordföranden har ordet Ett spännande möte Yrkesmentorer inom Rotary Ideell förening tar nu ytterligare steg framåt för ett fortsatt professionellt

Läs mer

Guvernörens Månadsbrev

Guvernörens Månadsbrev Guvernörens Månadsbrev Distrikt 2360 NR 12 juni 2010 DG Jag har precis kommit hem från Convention i Montreal och sitter nu vid trädgårdsbordet och bearbetar alla intryck. Möten med människor, föreläsningar

Läs mer

Bakteriefritt vatten till alla

Bakteriefritt vatten till alla Vi söker donatorer för Bakteriefritt vatten till alla Varje dag dör 5 000 barn av förorenat vatten och mer än en miljard människor saknar tillgång till rent vatten. Med en unik produkt och tillsammans

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Södertälje Östra Rotaryklubb

Södertälje Östra Rotaryklubb Hemsidepresentation av Lennart Axhamn för Södertälje Östra Rotaryklubb Lennart Axhamn Önnemovägen 9 14653 Tullinge Tel 08 7780630 Mob 070 710 1140 Programverksamheten Artiklar Avrundning 2 Vårt gamla IT-system

Läs mer

Guvernörens Månadsbrev

Guvernörens Månadsbrev Guvernörens Månadsbrev Distrikt 2360 NR 1-2 juli-aug 2009 DG Eva Persson Jag vill med några korta rader passa på att hälsa er alla välkomna till det nya verksamhetsåret och ser med glädje fram emot alla

Läs mer

Anslag från Sight First

Anslag från Sight First Anslag från Sight First Sedan början av 1990 talet har Sight First anslag delats ut till ett värde av 211 miljoner US dollar. Nu börjar pengarna ta slut, därav insamlingskampanjen Sight First II. Ett exempel,

Läs mer

Vikten av vatten vid livets början

Vikten av vatten vid livets början Vikten av vatten vid livets början Cecilia Chatterjee-Martinsen, Generalsekreterare WaterAid Sverige @c_martinsen @wateraidsverige Hur ser det ut? Ny undersökning av WHO av sjukhus och vårdmottagningar

Läs mer

Reseberättelse från Danmark

Reseberättelse från Danmark Reseberättelse från Danmark Namn: Sara Ohlsson E-mail: sparrizzen@hotmail.com Skola: Ersta Sköndal Högskola, Instituitionen för vårdvetenskap Utbytesland, stad samt skola: Danmark, Köpenhamn, Diakonissestiftelsen

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan Guide: Musikhjälpen 2014 Hjälp oss att stoppa spridningen av hiv Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom att rikta

Läs mer

Den 24e oktober är det Världspolio- dagen.

Den 24e oktober är det Världspolio- dagen. Den 24e oktober är det Världspolio- dagen. Rotary har en stor del i arbetet för att utrota polio genom vårt projekt PolioPlus. Därför är Världspoliodagen ett utmärkt tillfälle att göra aktiviteter för

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Personlig framgång och frihet. Om skaparen

Personlig framgång och frihet. Om skaparen Personlig framgång och frihet Om skaparen När Tomas var liten skilde sig hans föräldrar. Han blev mobbad i skolan och blev allt mer innesluten och aggressiv, och började själv att mobba, stjäla, dricka

Läs mer

av Christina Rogala, RFSU MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA

av Christina Rogala, RFSU MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA 1 MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA Vid mitten av 1700-talet när folkbokföringen infördes

Läs mer

Allmänt om bakterier

Allmänt om bakterier Bakterier Allmänt om bakterier Bakterier är varken djur eller växter De saknar cellvägg och klorofyll De är viktiga nedbrytare - bryter ner döda växter och djur En matsked jord = 10 miljarder bakterier

Läs mer

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Verksamhetsplanen presenterar riktlinjer för arbetet på förbundsnivån i Frisksportens Ungdomsförbund. Svenska

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011-2012

VERKSAMHETSPLAN 2011-2012 VERKSAMHETSPLAN 2011-2012 För Samhällsansvar och Livskvalitét Vår omvärld Varje dag får vi information via media om naturkatastrofer, krig och andra våldshandlingar som gör att människor lider och behöver

Läs mer

Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012

Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012 Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012 Kära FN vänner, Glädjande kom det förra året in fler ansökningar om projektbidrag från FN föreningar och FN distrikt än någonsin tidigare. Det visar

Läs mer

Rotary International District 2410

Rotary International District 2410 Rotary International District 2410 Distriktskonferens Strand Hotell Borgholm 23-24 oktober 2010 Text: Ulla Strümpel Bild: Kerstin Berggren Rotary International District 2410 Distriktskonferens 23-24 oktober

Läs mer

GUVERNÖRENS MÅNADSBREV

GUVERNÖRENS MÅNADSBREV N GUVERNÖRENS MÅNADSBREV DISTRIKT 2360 NR 1/2 JULI-AUG. 2006 DG MATS HERMANSSON Nytt Rotaryår Nytt Tema Nya funktionärer Efter två händelserika Rotaryår med 100-års jubileum, RI-president från Distriktet

Läs mer

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Det enskilda barnet ska vara förskolans, skolans och fritidshemmets ögonsten! Tro på dem, se dem! De är viktiga! Tre grundpelare

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Bokashi. Kökskompostering med Bokashi. bokashi.se

Bokashi. Kökskompostering med Bokashi. bokashi.se Bokashi Kökskompostering med Bokashi bokashi.se Gör jord av ditt matavfall Matjord istället för sopor Jord är något vi tar för givet, något som bara finns. Men egentligen har vi inte så mycket odlingsjord

Läs mer

Gör ett annat Europa möjligt!

Gör ett annat Europa möjligt! Gör ett annat Europa möjligt! Åsa Westlund Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet Foto: Peter Berggren/Imagine De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Foto: Curt Berggren/Imagine Bättre

Läs mer

Guvernörens Månadsbrev Distrikt 2360

Guvernörens Månadsbrev Distrikt 2360 Guvernörens Månadsbrev Distrikt 2360 DG Rosmarie Gäcke Herbst nr 5 november 2011 You are a ROTARIAN I can trust you! Så inledde RI Presidentens representant Michael F Webb sitt anförande vid Distriktskonferensen,

Läs mer

ROTARY och FN. av PDG John Örtengren, Sollentuna-Tureberg rotaryklubb

ROTARY och FN. av PDG John Örtengren, Sollentuna-Tureberg rotaryklubb ROTARY och FN av PDG John Örtengren, Sollentuna-Tureberg rotaryklubb FN:s tillkomst Upphovet till FN var en fredskonferens som brittiska rotarianer anordnade i London 1942, dvs under det andra världskriget.

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

GUVERNÖRENS MÅNADSBREV

GUVERNÖRENS MÅNADSBREV N GUVERNÖRENS MÅNADSBREV DISTRIKT 2360 NR 6 Dec 2006 DG MATS HERMANSSON Distriktskonferensen Årets Distriktskonferens på Stora Teatern i Göteborg var utan tvekan en succé men var är Rotarianerna? Referat

Läs mer

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB Distrikt 2360 Stiftad 1955 Dessa stadgar ersätter de stadgar som tidigare gällt för Göteborg Hisingens Rotaryklubb. 1 Utöver vad som är stadgat i Enhetlig grundlag

Läs mer

Några tankar kring ditt jobb!

Några tankar kring ditt jobb! Några tankar kring ditt jobb! Du är nu en betydelsefull medarbetare i ett serviceyrke som hela tiden utvecklas snabbt och där du kommer i kontakt med många människor. Städ yrket passar dig som vill arbeta

Läs mer

Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK

Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK Vilket program läser du på? Sjuksköterskeprogrammet Vilket universitet,stad och land åkte du till? Moi University, Eldoret och Kenya Vilken termin åkte du och hur länge

Läs mer

Världe ns Chans! TEMA: Klimat utveckling länder (I och U land)

Världe ns Chans! TEMA: Klimat utveckling länder (I och U land) Världe ns Chans! VI ÄR MÅNGA, VI ÄR ÖVERENS, DET GÖR DET MÖJLIGT ATT FÖRVERKLIGA FNs MILLENNIEMÅL: Fattigdom och hunger ska halveras till 2015 Alla barn ska gå i grundskola 2015 Jämställdheten ska öka

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-21 UF2014/52305/UD/MU 2014-08-21 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 1. Förväntade

Läs mer

l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h

l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h under tiden l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h h:ström Text & Kultur Skolgatan 41 903 27 Umeå forlag.hstrom.se forlag@hstrom.nu

Läs mer

Svenska för dig Läs & diskutera!

Svenska för dig Läs & diskutera! Svenska för dig Läs & diskutera! Med Lgr 11 som utgångspunkt har denna nya spännande serie vuxit fram. Delarna fokuserar på olika moment i svenskämnet för att tillsammans täcka in det centrala innehållet

Läs mer

Småfisk skyddar mot febersjukdom i Kambodja

Småfisk skyddar mot febersjukdom i Kambodja Under regnperioden samlar Ses Saruns familj vatten i stora kärl. I kärlen lägger man fiskar så att vattnet ska hållas rent. Småfisk skyddar mot febersjukdom i Kambodja I de stora grå kärlen av lera finns

Läs mer

NUMMER 1 2009 EN TIDNING FRÅN»SRI LANKAS BARNS VÄNNER« utblick

NUMMER 1 2009 EN TIDNING FRÅN»SRI LANKAS BARNS VÄNNER« utblick NUMMER 1 2009 EN TIDNING FRÅN»SRI LANKAS BARNS VÄNNER«utblick SRI LANKA Startskott för Star for Life Carema Orkidén bidrar till Suhada Home Araliya förskola är på frammarsch Terminsavslut med blandade

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Klubbars organisation... 2 Roller och Behörigheter i ClubAdmin... 3. Registersäkerhet och registervård... 3. Roller och Behörigheter...

Klubbars organisation... 2 Roller och Behörigheter i ClubAdmin... 3. Registersäkerhet och registervård... 3. Roller och Behörigheter... INNEHÅLL Klubbars organisation... 2 Roller och Behörigheter i ClubAdmin... 3 Registersäkerhet och registervård... 3 Roller och Behörigheter... 4 Presidenten... 4 Sekreteraren... 5 Skattmästaren... 5 IT-samordnaren...

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

Uppföljning rörelseglada barn

Uppföljning rörelseglada barn Bilaga 3 Uppföljning rörelseglada barn Pilotprojekt i Ystads Barn och Elevhälsa 7-8 Backaskolan, Blekeskolan, Köpingebro skola och Östraskolan Ystad kommun Kultur och utbildning Barn och Elevhälsan Kerstin

Läs mer

Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 10, april - maj 2015

Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 10, april - maj 2015 Nr 1-2, juli - augusti 2014 Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 10, april - maj 2015 Kära Rotarianer! Så här års kan vi njuta av den fantastiska svenska våren/försommaren. Fågelsång, dofter, skönhet finns

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Lions Club Bålsta. En liten cell i en världsomspännande organisation. Org.-nr 817000-9222. Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta

Lions Club Bålsta. En liten cell i en världsomspännande organisation. Org.-nr 817000-9222. Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta Lions Club Bålsta En liten cell i en världsomspännande organisation Org.-nr 817000-9222 Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta Bankgiro 579-2957 Swish 1234 26 09 80 E-post balsta.lions@balsta.lions.se

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 11, maj - juni 2015

Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 11, maj - juni 2015 Nr 1-2, juli - augusti 2014 Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 11, maj - juni 2015 Vänner i Rotary! Detta är sista gången som jag skriver till er som DG och jag vill börja med att skriva TACK. Tack för

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

JORDEN SEDD FRÅN HIMLEN AV YANN ARTHUS-BERTRAND UNDERVISNINGSMATERIAL PRAKTISKA ÖVNINGAR

JORDEN SEDD FRÅN HIMLEN AV YANN ARTHUS-BERTRAND UNDERVISNINGSMATERIAL PRAKTISKA ÖVNINGAR JORDEN SEDD FRÅN HIMLEN AV YANN ARTHUS-BERTRAND UNDERVISNINGSMATERIAL PRAKTISKA ÖVNINGAR I. DE NATURLIGA MILJÖERN II. RESURSERNA 1) SÖTVATTNET 2) MARKEN 3) SKOGEN 4) HAVEN OCH OCEANERNA III. MÄNNISKAN

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

Distriktsfunktionärer 2015-2016. Distrikt 2410 Per Anders Dahlström Augusti 2015

Distriktsfunktionärer 2015-2016. Distrikt 2410 Per Anders Dahlström Augusti 2015 Distriktsfunktionärer 2015-2016 Distrikt 2410 Per Anders Dahlström Augusti 2015 1. Klubbtjänsten - guvernörer Monica Bengtsson Kalmar-Norra RK Janis Andersons Riga Hanza RK Ulf Gustafsson Borensbergs RK

Läs mer

HUNGERPROJEKTET NäRiNG OcH Hälsa RaPPORT 2014

HUNGERPROJEKTET NäRiNG OcH Hälsa RaPPORT 2014 HUNGERPROJEKTET Näring och Hälsa RAPPORT 2014 Inledning Näring och hälsa är ett av de områden som prioriteras högt på den kommande universella hållbarhetsagendan. Tillgång till rent vatten, sanitet och

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 KALLELSE till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 Plats: Samling på Rådhuset, därefter Grand Hotel. OBS! Styrelsen påminner vänligen om beslutet att öka mötesavgiften

Läs mer

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Centralafrikanska republiken är ett av de fattigaste länderna i världen. 63 procent av befolkningen lever på

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Reserapport efter utbytesstudier.

Reserapport efter utbytesstudier. Reserapport efter utbytesstudier. Shanghai Kina. Karl SSK hösten 2012 1) Vilket program läser du på? Jag läser till sjuksköterska på campus Norrköping och är nu inne på min femte termin. 2) Vilket universitet,

Läs mer

Vi måste ha kontraster i tillvaron för att känna skillnaden

Vi måste ha kontraster i tillvaron för att känna skillnaden Om du vill att fler ska få nyhetsbrevet, har bytt adress eller vill avbeställa: info@euroquality.se Nu finns euroquality på face book, följ debatten och kommentera! https://www.facebook.com/pages/euroquality/361060494002265

Läs mer

FORUM SYD S POLICY FÖR MILJÖ OCH KLIMAT

FORUM SYD S POLICY FÖR MILJÖ OCH KLIMAT FORUM SYD S POLICY FÖR MILJÖ OCH KLIMAT A. FORUM SYDS STÄLLNINGSTAGANDEN KRING MILJÖ OCH KLIMAT 1. Civilsamhällets betydelse för en ekologiskt hållbar utveckling 2. Staters ansvar för att tillgodose marginaliserade

Läs mer

Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 8, februari-mars 2015

Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 8, februari-mars 2015 Nr 1-2, juli - augusti 2014 Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 8, februari-mars 2015 inom SRS och ser över olika funktioner och processer. Procedurhandboken 2013 talar delvis ett annat språk än de tidigare

Läs mer

Vilken termin ska man åka?

Vilken termin ska man åka? Under höstterminen 2012 åkte jag till Kina som utbytestudent till ett universitet som heter Shanghai Jiao Tong University (SJTU). Jag valde Jiao Tong för att det ligger i min favoritstad Shanghai och är

Läs mer

MagIQ Plan. Carola Liva Lind 2012

MagIQ Plan. Carola Liva Lind 2012 MY MagIQ Plan Carola Liva Lind 2012 *De närmsta i mitt nätverk är förutom mig de mest värdefulla för mig. *De närmsta i mitt nätverk är de närmsta för att de ska verka för mig. *De närmsta i mitt nätverk

Läs mer

Alla fantastiska klubbister önskas en Härligt God Jul och ett Gott Nytt År! Distriktsstyrelsen

Alla fantastiska klubbister önskas en Härligt God Jul och ett Gott Nytt År! Distriktsstyrelsen SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till internationell

Läs mer

Stoppa hunger. Köp en tröja.

Stoppa hunger. Köp en tröja. Stoppa hunger. Köp en tröja. Resultat - Style It Forward Stockholm 2014 I samarbete med: Inledning Med denna rapport vill vi på Hungerprojektet tacka alla individer och företag som genom Style it Forward

Läs mer

Uppsats om Barnsoldater

Uppsats om Barnsoldater Uppsats om Barnsoldater Min uppsats handlar om barnsoldater. Anledningen till att jag har valt detta ämne är för att jag såg en film som hette Blood Diamond som delvis handlade om barnsoldater. Filmen

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014 HUNGERPROJEKTET Jula Resultat 2014 Inledning Varmt tack till Jula AB - ledningen och medarbetarna - som under det som under det gångna året har investerat i en framtid fri från hunger och fattigdom i Bangladesh.

Läs mer

Från fabriken Fosfaten till en världsomfattande koncern med jordens vattenresurser i fokus

Från fabriken Fosfaten till en världsomfattande koncern med jordens vattenresurser i fokus Del 1: Fosfaten Från fabriken Fosfaten till en världsomfattande koncern med jordens vattenresurser i fokus Vårt stora behov av rent vatten och växtnäring Allt liv på jorden är beroende av rent vatten.

Läs mer

Svenska FN-förbundets millenniemålsambassadörer 2013-2014

Svenska FN-förbundets millenniemålsambassadörer 2013-2014 Svenska FN-förbundets millenniemålsambassadörer 2013-2014 Svenska FN-förbundet rekryterar och utbildar ett antal ungdomar från FN-rörelsen i Sverige varje år till att bli FN-förbundets millenniemålsambassadörer.

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP)

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) Mental Health First Aid in Sweden (MHFA-Sverige) Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) Första hjälpen till psykisk hälsa Ett utbildningsprogram som lär dig hur

Läs mer

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder Ulrica Melcher Familjeterapeut leg psykoterapeut & leg sjuksköterska FÖRE 21 ÅRS ÅLDER HAR VART 15:E BARN UPPLEVT ATT EN FÖRÄLDER FÅTT CANCER Varje år får 50

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

UPPSALA RÖDAKORSKRETS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015

UPPSALA RÖDAKORSKRETS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015 VISION INGEN SKALL LÄMNAS ENSAM I KRIS ELLER KATASTROF. UPPDRAG VI GER HOPP OCH RÄDDAR LIV I UPPSALA OCH I VÄRLDEN. HUVUDMÅLGRUPPER* ÄLDRE OCH MIGRANTER. ÖVERGRIPANDE MÅL VI ÄR EN RESURSSTARK OCH ENAD

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Mitt utbyte i Shanghai, Kina hösten 2011 Reserapport

Mitt utbyte i Shanghai, Kina hösten 2011 Reserapport Mitt utbyte i Shanghai, Kina hösten 2011 Reserapport 1. Vilket program läser du på? Sjuksköterskeprogrammet i Norrköping. 2. Vilket Universitet, land och stad åkte du till? Jiao Tong University i Shanghai,

Läs mer

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte Boken om SO 1-3 Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Provlektion: Om grundläggande mänskliga rättigheter, alla människors lika värde

Läs mer