1B1992 Öst- och Centraleuropa Vår framtida marknad KTH, 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1B1992 Öst- och Centraleuropa Vår framtida marknad KTH, 2004"

Transkript

1 Titel: HIV/AIDS i Ukraina Författare: Eva Andersson Wilks, Ulrika Fält, INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 3 2. BAKGRUND 3 3. UKRAINA Landet Ukraina Historia Ukraina idag Framtiden HIV/AIDS i Ukraina Svenska företag i Ukraina 9 4. ATT REDUCERA SPRIDNINGEN AV AIDS Förebyggande arbete mot HIV/AIDS i världen Uganda landet som lyckats vända trenden Pågående svenska HIV/AIDS-projekt i Ukraina FÖRESLAGET AIDS-PROJEKT I UKRAINA Finansiering Projektförslag KÄLLOR BILAGA

2 1. INTRODUKTION Denna rapport är ett delmoment i kursen Öst och Centraleuropa vår framtida marknad. Ämnet för rapporten är HIV/AIDS i Ukraina och valdes på grund av det mycket stora antal sjukdomsfall som finns i landet. Ukraina är det land i Europa där ökningen av antalet insjuknade går snabbast. Rapporten kommer inledningsvis att ge en bakgrund till HIV/AIDS situationen i världen och därefter belyses Ukraina och dess specifika problem. Avslutningsvis ges ett förslag på ett möjligt HIV/AIDS-projekt för tillämpning i Ukraina. 2. BAKGRUND HIV/AIDS-epidemin är en av de värsta farsoter som drabbat vår värld. Mer än 40 miljoner människor världen över bär på sjukdomen och blir dagligen smittade. Förra året dog fem miljoner av sjukdomen och av relaterade sjukdomar. Totalt har 23 miljoner människor dött av AIDS sedan början av 1980-talet, då HIV och AIDS först upptäcktes. Nittiofem procent av de utsatta kommer från tredje världen, majoriteten från södra Afrika, där procent av befolkningen är smittade i vissa länder. Experter 1 tror att hastigheten med vilka nya sjukdomsfall tillkommer i världen kan öka med 25 procent eller mer fram till år De menar också att 45 miljoner nya fall kommer att genereras mellan år 2002 och I en nyligen publicerad rapport från Världsbanken 2, konkluderades att svårt drabbade länder, såsom Sydafrika, kan stå inför en ekonomisk kollaps inom några generationer om inte effektiva åtgärder tas fram för att bromsa epidemin. Samtidigt som epidemin fortsätter att spridas i Afrika, går det också fort i många av världens mest befolkade länder; Indien, Kina och Ryssland. De främsta pådrivande faktorerna varierar i de olika regionerna heterosexuella samlag i Afrika och Karibien, drogmissbruk i Östeuropa och Asien och sex mellan män i Latinamerika och många av utvecklingsländerna 1,

3 Om de förebyggande åtgärderna som idag finns skulle tas i bruk i full skala skulle 29 miljoner, d.v.s. 63 % av de beräknade nya fallen under detta decennium kunna undvikas. HIV/AIDS är både ett hot för hela världen och ett ansvar för hela världen. Att förhindra den katastrof vi står inför kräver starkt politiskt ledarskap och en dramatisk ökning av resurser. Alla parter i samhället måste ta sin del i kampen mot HIV/AIDS. Under de sista åren har bland annat FN, Världsbanken och den nyligen formade Globala Fonden mot HIV/AIDS, malaria och tuberkulos fokuserat mycket på bekämpningen av HIV/AIDS, emedan den privata sektorn inte har engagerat sig särskilt mycket. 3. UKRAINA I detta avsnitt presenteras först landet Ukraina och dess utveckling. Därefter belyses HIV/AIDS-situationen. 3.1 Landet Ukraina Historia Det finns givetvis många faktorer som har påverkat och påverkar situationen i Ukraina idag. En av dessa faktorer är landets historia eftersom den är grunden till dess kultur och normer m.m.. Ukraina har haft svårt att anpassa sig till den nya självständigheten. Kanske gick det för fort och var en allt för stor omställning. Landet hade inte heller vanan att vara självstyrande och självständigt. Redan på 1200-talet intog mongolerna Kiev och på 1300-talet erövrades västra delen av Ukraina av polackerna. Denna period varade länge och medförde att landet genomgick radikala sociala förändringar, bland annat blev de tidigare fria bönderna blev livegna. Detta skapade givetvis till spänningar mellan polacker och ukrainare. Kosackerna gjorde uppror mot polackerna 1654 men eftersom de behövde hjälp i denna kamp ställde de sig under Moskvafurstens beskydd. Detta ledde till att delar av Ukraina hamnade i Rysslands makt under flera hundra år delades Ukraina. Landet öster om floden Dnepr, inklusive Kiev, blev 3

4 ryskt och väster blev polskt. De polska områdena delades sedermera, i slutet av 1700-talet, mellan det Habsburgska väldet och Ryssland 3. Redan under den ryska revolutionen 1917 försökte ukrainarna bilda en självständig stat vilket stoppades av bolsjevikerna blev Ukraina en av de ursprungliga stater som grundade Sovjetunionen. Under Stalins tvångskollektivisering drabbades de ukrainska bönderna hårt av hungersnöd, massakrer och deportationer var stora delar av Ukraina ockuperat av tyskarna. Mellan sju och åtta miljoner människor dödades under kriget och Ukraina stod för 40 % av Sovjets totala skador 4. Efter kriget införlivades den västra delen och 1954 införlivades Krim. Till följd av Sovjetunionens sönderfall 1991 förklarade sig Ukraina självständigt Ukraina idag Republiken Ukraina är i dag en självständig stat med närmare femtio miljoner invånare. Landet är Europas näst största land efter Ryssland. Ukrainas största stad är huvudstaden Kiev med cirka 3,5 miljoner invånare. Bild 1. Karta över Ukraina. 5 3 Bonniers Compact Lexikon,Bonnierförlagen Nya Medier,

5 Sedan självständigheten har Ukraina brottats med stora ekonomiska problem. Under senare år har dock bilden börjat förändras. Reformprocessen visar resultat. Sedan år 2000 har man haft en kontinuerligt positiv ekonomisk utveckling. Jordbruket håller på att reformeras från att ha varit i statlig ägo till att bli privat genom den lantmäterireform som nu sker. Produktiviteten som under Sovjettiden var mycket låg håller på att förbättras. Detta bland annat tack vare en modern infrastruktur och ett modernt marknads- och miljöorienterat jordbruk. Ukrainas industri är mångsidig och är byggd kring stora fyndigheter av kol och malm. I och med Sovjetunionens upplösning bröts kontakter med exportmarknader och landets industri hade ej längre tillgång till starkt subventionerad olja och gas. Efter att Leonid Kutjma valdes till president 1994 har landet påbörjat reformer i riktning mot marknadsekonomi. Nyckelfrågor har varit privatisering av statliga företag och etablerandet av ett regelverk enligt marknadsekonomiska principer. Det ukrainska näringslivet har dock hämmats av ett ogynnsamt investeringsklimat där det råder oklara regler om företagsbeskattning. Efter år av stagnation och nedgång visar nu det ukrainska näringslivet tecken på stabilisering. Landet dras dock fortfarande med svåra sociala problem. Övergången från planekonomi till marknadsekonomi har bland annat inneburit sänkt levnadsstandard för innevånarna. Många ukrainare lever på eller under fattigdomsgränsen 6. Det är framför allt på landsbygden som den sociala utvecklingen går långsammast. Dock börjar en medelklass växa fram i Ukraina och lönenivåerna börjar höjas 7. Lönerna är likväl fortfarande på så låga nivåer att betydelsefulla grupper som till exempel poliser, lärare, militär och sjukvårdsanställda har det mycket svårt privatekonomiskt. Detta bidrar till att bevara både korruption och mutverksamhet. Förtroendet för politiker är lågt i Ukraina. Klyftan mellan folket och politikerna är mycket stor. Även på hög politisk nivå är korruption ett problem, som ärvts ned från sovjettiden. Ukraina anses vara ett av världens mest korrumperade länder. Ett annat problem är att männen i Ukraina har mycket svårt att anpassa sig till den nya mansrollen som övergången till det nya samhällssystemet medfört 8. Här hjälper Sverige till i ett projekt framför allt riktat till militärer, 6 7 Utrikesdepartementet, Mänskliga rättigheter i Ukraina

6 poliser, journalister och politiker. Två svenska organisationer, Manliga nätverk och Mansjouren, driver projektet tillsammans med ett konsultföretag. Sverige stödjer även en utbildning av socialarbetare. Den stora handeln med unga kvinnor till sexindustrin i väst är ett växande problem. Enligt Utrikesdepartementet möjliggörs handeln av en utbredd okunskap om arbetsmarknadssituationen i väst och organiserade syndikats skicklighet att utnyttja den sociala och ekonomiska situationen i Ukraina Framtiden Efter utvidgningen av EU 2005 kommer Ukraina ha sin gräns mot EU. Detta medför att EU:s politik och samarbetsformer med Ukraina måste utvecklas. Ukrainas ledning har ambitionen att integrera landet i europeiska samarbetsstrukturer10. Man strävar efter att bli medlemmar i EU samt i WTO och Nato. 3.2 HIV/AIDS i Ukraina Det land i Europa som drabbats hårdast av HIV och AIDS är Ukraina hade landet smittade och 1999 hade antalet ökat till FN-experter 12 talar om en hotande explosionsartad epidemi. Enligt experternas uppskattning är redan var hundrade, d.v.s. 1 %, av ukrainarna smittade. I värsta fall menar man att siffran kan tredubblas fram till år 2010, i bästa fall blir det en fördubbling. Detta hotar utvecklingen i hela Europa, menar experterna. Den senaste statistiken 13 visar att antalet AIDS-sjuka i landet har ökat med närmare 7 %, under den korta tidsperioden 1 augusti till 1 oktober, se tabell 1 och 2. The number of cases from 1987 AIDS TOTAL ADULT CHILDREN Deaths of AIDS Tabell 1. AIDS statistics in Ukraine, 1 august, Utrikesdepartementet, Mänskliga rättigheter i Ukraina Utrikesdepartementet, 11 Egerö, Hammarsköld, Munck. AIDS: The Challenge of this Century. SIDA Natalia Matviiva, Ukrainas Ambassad. 14 Ministry of Health of Ukraine. 6

7 The number of cases Total Adult Children from 1987 AIDS Deaths of AIDS Tabell 2. AIDS statistics in Ukraine, 1 october, % av Ukrainas befolkning bär på sjukdomen. Detta kan jämföras med Sverige där andelen är 0,03 %. Jämförande siffra i Ukraina är 1 %. I Sverige ökar antalet smittade med cirka 280 personer per år 16. Smittspridningen skedde tidigare enbart via manliga sprutnarkomaner, men i och med den omfattande prostitutionen har trenden vänt 17. Idag är en ökande andel av de smittade vanliga, icke narkotikaberoende kvinnor, män och barn. Vanligt är att maken besökt en prostituerad och sedan sprider smittan till sin hustru. Bortåt ukrainare uppskattas bära på HIVviruset eller har utvecklat AIDS 17. På bara ett år har antalet nya HIV-fall ökat med cirka 30 procent i de värst drabbade regionerna i Ukraina. Samma siffra gäller för antalet nya AIDSpatienter. Antalet dödsfall stiger också markant. I en framtidsprognos 18 uppskattas att mellan och ukrainare kommer att dö i AIDS år 2010 och att mellan och barn kommer att vara infekterade. Dessutom förutspår experterna att den ukrainska sjukvården kommer att slås ut fullständigt på grund av detta. Sjukdomsapparaten räcker inte till ens för att komma tillrätta med de vanliga sjukdomarna idag. Idag får bara en patient av drygt 650 stycken gratis medicin och terapi från staten. Det finns inga pengar till att hjälpa fler är den officiella förklaringen 19. Detta i det land som annars ofta kritiserats internationellt för den omfattande korruptionen i landet och där makteliten blivit ofantligt rik sedan Sovjetunionens sönderfall. De kommande två åren kommer dock Globala Fonden att slussa in mångmiljardbelopp men dessa pengar räcker bara till att medicinera var tionde behövande patient. Douglas Gardner, FN:s högsta representant i Ukraina menar att även Ukraina måste börja ta sitt ansvar, både från makthavares sida som från varje enskild individ Ministry of Health of Ukraine. 16 Teymur Noori, Statens folkhälsoinstitut. 17 AIDS-epidemi hotar Ukraina Ekot, Sverigas Radio,

8 Ukrainas regering har sedan 2001 tagit fram handlingsplaner för bekämpningen av HIV/AIDS. I Bilaga 1 återfinns planen för Svenska företag i Ukraina I Ukraina finns cirka 50 svenska företag representerade. Många är enbart exporterande till Ukraina och har därför inget egenintresse av HIV/AIDS situationen i landet medan de tillverkande industrierna i landet på sikt borde kunna oroas av utvecklingen av HIV/AIDS om den fortskrider. Bland de exporterande företagen finns: AB House of Isle AB Sandvik Tamrock Tools Abba Seafood AB ANZA AB Cerealia Järna AB ENERTECH AB ESAB International AB ITT Flygt AB Lindab AB Sipu International AB Tillverkande företag är bland annat: Swedwood Tjumak Scania Tetra Pak Arver Ohlsson 20 berättar att man på Swedwood inte känner till något om HIV/AIDS situationen i Ukraina. Företagets tillverkning och sågverk ligger i södra Ukraina och där ute på landsbygden tror han inte att det föreligger något större problem med HIV/AIDS. Han menar att det är istället kontakterna och samarbetet med myndigheterna som är det största problemet i Ukraina. Som tillverkande och exporterande företag i Ukraina är man berättigad till återbetalning av moms. Detta fungerar emellertid mycket dåligt och företaget får lägga ner mycket tid och möda på att få detta att fungera med myndigheterna. De svenska företagen har inget samarbete om detta i Ukraina utan var och en arbetar med sina egna problem. Många gånger har Swedwood funderat på att lämna landet men då lönerna är bara en tiondel av våra löner är det ändå lönsamt att vara kvar. Han berättar vidare att Swedwoods erfarenheter är att i kontakter med myndigheter i 20 Intervju med Arver Ohlsson, ekonomichef, Swedwood. 8

9 Öststaterna är Ukraina det svåraste landet, tätt följt av Ryssland. Lättast är det med etableringar i Polen och Tjeckien. 4. ATT REDUCERA SPRIDNINGEN AV AIDS Här presenteras först det förebyggande arbetet mot AIDS i världen för att sedan mer specifikt titta på hur man arbetar med problemet i Ukraina idag Förebyggande arbete mot HIV/AIDS i världen Stopping the epidemic requires one thing: that each infected person on average infects less than one other person Roy Anderson, specialist på HIV epidemier, The Economist Fortfarande tjugo år efter det att epidemin drabbat världen finns inget vaccin eller bot mot HIV/AIDS. Detta betyder att förebyggande åtgärder: att stoppa infekterade personer från att sprida sjukdomen, att stoppa friska från att få sjukdomen är det enda sättet att kontrollera epidemin 21. Kunskap är basen till detta. De som innehar makt måste utveckla sin förståelse av epidemin och hur den kan bekämpas. Här har regeringar, myndigheter, företag, religiösa och sekulära organisationer en stor roll att spela. I många av de värst drabbade länderna är det NGO:s som står för den största delen av förebyggande åtgärder. Trots detta är det mycket som bara kan göras av statliga myndigheter, såsom informationskampanjer, behandling av sjukdomen och möjlighet att få kondomer. Regeringar behöver också identifiera, analysera och svara upp till nyckelfaktorer som sprider HIV. En sådan kan vara arbetskraftsförflyttning i samband med kontrakt vid brobyggen, dammbyggen, kraftstationer och dylikt. Överhuvudtaget finns det stora faror då människor separeras från sina familjer under en längre tid. Information och kunskap är det viktigaste steget i AIDS-prevention och att genom detta få en förändring i folks attityder och livsstil. Många regeringar har också försvårat kampen genom att förneka, tysta ner eller förminskat riskerna med HIV/AIDS. De länder som svarat upp med öppenhet har lyckats vända trenden. Ett exempel på det senare är Uganda, som trots att de 21 Egerö, Hammarsköld, Munck. AIDS: The Challenge of this Century. SIDA 9

10 reagerade sent, lyckats vända trenden var 15,2 procent infekterade medan antalet sjunkit till 6 procent år De viktigaste stegen i det förebyggande arbetet är 22 : Frivilliga samtal och testning för HIV/AIDS. Informationskampanjer via radio, TV och media med fokusering på: A=abstinens, B=be faithful, C=use condoms Utbildning i skolan. Riktad information på arbetsplatser till speciella grupper med gratis utdelning av kondomer. Kulturella evenemang med kändisar som ger AIDS ett ansikte. Säkra blodtransfusioner. För länder utanför Afrika där drogmissbruk är den starkaste orsaken till HIV/AIDS kan speciella program bland missbrukare användas. Dessa program kan innefatta: AIDS-information. Kondom promotion. Nålbyte till sterila åt var och en. Drogbehandling, till exempel metadon som tas oralt. Trots att ovanstående program visat sig mycket effektivt (infektionsrisken minskar från 22 % till 3,5 %) är många regeringar motståndare till detta. Detta gäller speciellt att ge drogmissbrukare nya nålar. De är rädda för kritik som påstår att detta skyddar drogmissbrukare och att man sanktionerar nålinjektioner. 4.2 Uganda -landet som lyckats vända trenden I Uganda, som ligger på plats 150 (av 173) på Human Development Reports fattigdomsskala, har 5 % av invånarna mellan 15 och 49 år HIV/AIDS. Sjukdomen har ett starkt fäste i landet men omfattande informationsarbete har medfört att spridningstakten avtagit. Sida deltar i uppbyggnaden av hälsovården i Uganda. En viktig del är att hejda spridningen av HIV/AIDS. Sida bidrar till utvecklingssamarbetet med Uganda med bland annat över

11 miljoner till utbildning inom den sociala sektorn och över 60 miljoner till hälsovård. Utbytesstudenten Banya Lwanga Charles från Uganda, berättar att AIDSbekämpningen varit mycket lyckad i Uganda. Andelen infekterade minskade från 15 % 1994 till 6 % år Den viktigaste orsaken till detta är att man med information lyckats vända människors attityder. Nu går alla och testar sig, kondomanvändandet är stort och man får mediciner då man blivit sjuk. Media skriver mycket om problemet och ingen som är drabbad känner skuld och skam utan tvärtom får man omtanke och stöd. Regeringen har varit aktiv i detta och man har lyckats få donationer till programmet utifrån. På AIDS information center, som drivs av regeringen, ordnar man utbildning för de länder utifrån som vill lära sig om programmet. Många nya idéer används i Uganda, t ex. får alla studenter obligatorisk undervisning då de startar på universitetet. Likaså delas kondomer ut gratis inför varje helg, dessa lämnas under dörren till studentrummen Pågående svenska HIV/AIDS-projekt i Ukraina Särskilda insatser ska göras för att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar såsom tbc samt hiv/aids. Insatserna bör omfatta såväl förebyggande arbete som rehabilitering och stöd. Att förhindra smitta från mor till barn bör ges extra prioritet. Generella folkhälsofrämjande insatser bör stödjas och då även inkludera ungdomar. Även insatser inom hälsoområdet och då främst primärvårdsutveckling kan vara aktuella att stödja. Utdrag ur Landstrategi Ukraina, UD Det pågår för tillfället ett fåtal hjälpprojekt i Ukraina, varav de flesta som SIDA är involverad i drivs av UNDP (United Nations Development Programme). Även lokala NGO:s (Non governmental organisations) i Ukraina samt Noaks Ark får en del stöd. Totalt ger SIDA cirka 17 miljoner kronor i stöd under tre år. Peter Hultén 23 på SIDA menar att eftersom HIV/AIDS framförallt sprids hos sprutnarkomaner idag är följande insatser de viktigaste att fokusera på: 23 Peter Hultén, Ukrainaansvarig på SIDA, intervju

12 Bekämpa knarket - Idag sprids HIV/AIDS till 60,70 % via droginjiceringar och det förflyter mycket kort tid mellan att man börjar med droger och att man startar att injicera bland narkomaner i Ukraina. Information om att HIV är livsfarligt och särskilt satsa på detta i fängelser samt i de regioner där HIV/AIDS är mest utbrett. Enligt Hultén är den sociala sektorn av myndigheterna mycket medveten om situationen och de är reforminriktade. Problemet är dock avsaknad av pengar och även idéer. Vidare vill man på intet sätt bli sammankopplad eller jämförd med afrikanska stater vad det gäller HIV/AIDS-problemet. Att till exempel starta ett samarbete om metoder för att få bukt på problemet med länder i Afrika som lyckats är inte aktuellt. Denna överföring av kunskaper får istället komma via tredje part till exempel UNDP. Vad det gäller företag i Ukraina är de medvetna om det växande problemet. Det är dock inget som de idag arbetar med eller ens tar upp i diskussioner med SIDA. 5. FÖRESLAGET AIDS-PROJEKT I UKRAINA Sammanfattningsvis kan man säga att det finns många intressenter som skulle vilja få igång projekt som hjälper till att minska den galopperande spridningen av AIDS i Ukraina. Här krävs först och främst ett förberedande arbete då man hittar samarbetspartners och finansiärer. Det viktigaste i ett projekt som detta är att förankra idén hos myndigheterna i landet och få ett engagemang. Detta kan ske genom att få tag i en nyckelperson bland makthavarna. Framförallt är det viktigt att arbeta med Ukrainas myndigheter, som vet vilka behoven är och vilka huvudsakliga insatser som bör göras. Likaså krävs samarbete med de NGO:s som redan finns i landet och/eller som har mycket kunskap om hur man bromsar epidemin av HIV/AIDS. Uppbackning av och samarbete med någon stor etablerad hjälporganisation är synnerligen viktig för genomförandet av projektet eftersom detta skapar förtroendre och tyngd. I ett möjligt projekt skulle vår roll framförallt vara att fungera som projektledare. Detta skulle innebära att våra främsta uppgifter vore att hitta intressenter och finansiärer, skapa kontakter och sedan själva vara med och utarbeta samt driva projektet eller överlämna det helt till andra, till exempel lokala NGO:s. 12

13 5.1. Finansiering En tanke med projektet var att involvera svenska företag. Detta torde vara möjligt då det idag är mycket vanligt att företag i sitt samhällsengagemang även donerar pengar till organisationer som arbetar med hjälpverksamhet i världen. I första hand är det företag som själva finns i Ukraina och således kan ha ett visst egenintresse, åtminstone på lång sikt, att förhindra spridningen av HIV. För närvarande har våra intervjuer med SIDA och Swedwood visat att företag kan vara omedvetna om problemet. Sådana företag är således inte intressanta som huvudsakliga finansiärer i ett första skede. Istället används i första hand andra biståndsgivare. Tänkbara donatorer kan vara SIDA, GatesFoundation, Rädda barnen och Röda Korset. GatesFoundation 24 är mycket intressant då den enbart arbetar med projekt för AIDS och malaria i världen och att de enbart stöttar ekonomiskt till framtagna projekt. För att ansöka om finansiering måste den första delen av projektarbetet vara klart, d.v.s. kontakter med myndigheter och biståndsorganisationer bör vara etablerade och deras roll i projektet skall framgå Projektförslag Vi föreslår i detta tidiga skede ett projekt som drivs under tre år i ett av de mest utsatta områdena i Ukraina. Tänkbara delar i projektet kan vara: En informations kampanj. Detta då befolkningen idag är relativt omedvetna om risken för smitta. Det har varit vanligt att tro att bara drogmissbrukare bär på smittan vilket inte är fallet. Informationskanaler kan vara tidningar, radio, tv samt material för skolor och arbetsplatser. Hjälp till sjukhus med blodtestningsapparatur och bromsmediciner till redan smittade. Mediciner beräknas kosta ca $ 500 per år och smittad. För att motivera människor att gå och testa sig måste de veta att de får hjälp med mediciner om de är sjuka. Det slutgiltiga projektet är emellertid beroende av samarbetet med myndigheter och hjälporganisationer

14 6. KÄLLFÖRTECKNING Internetadresser Personliga kontakter Natalia Matviiva, Ukrainas Ambassad, Stockholm. Arver Ohlsson, ekonomichef, Swedwood. Peter Hultén, ukrainaansvarig, SIDA, Stockholm. Teymur Noori, HIV- ansvarig, Statens Folkhälsoinstitut, Stockholm. Banya Lwanga Charles, utbytesstudent vid KTH. Litteratur m.m. Bonniers Compact Lexikon, Bonnierföralagen Nya Medier, Egerö, Hammarsköld & Munck. AIDS: The Challenge of this Century. SIDA Mänskliga rättigheter i Ukraina 2002, Utrikesdepartementet,

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids.

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Är jag säker? Vi får inte tro att vi går säkra. För även om vi inte är sprutnarkomaner, bosatta i Afrika, har fått blodtransfusioner, är homosexuella,

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

HIV/AIDS - ett globalt perspektiv

HIV/AIDS - ett globalt perspektiv HIV/AIDS - ett globalt perspektiv Begrepp och förkortningar HIV AIDS GRID HTLV3 Humant (mänskligt) Immunbrist Virus Human Immunodeficiency Virus En bakterie kan leva utanför kroppen. Ett virus är en parasit

Läs mer

HIV/AIDS situationen i Tanzania

HIV/AIDS situationen i Tanzania HIV/AIDS situationen i Tanzania Idag anser de flesta insatta att den omfattande spridningen av HIV/AIDS i världens U-länder kan ses som en ren katastrofsituation. Det är på många sätt svårt för oss i vår

Läs mer

Viktiga begrepp. Stödmaterial: viktiga begrepp Sovjetunionen

Viktiga begrepp. Stödmaterial: viktiga begrepp Sovjetunionen Viktiga begrepp Denna ordlista kan användas på tre olika sätt: Inför filmen kan du som lärare ta upp orden så att eleverna känner igen dem när de tittar på filmen. Efter att ni sett filmen kan eleverna

Läs mer

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Centralafrikanska republiken är ett av de fattigaste länderna i världen. 63 procent av befolkningen lever på

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Barn och aids. Farmor Esnaro Kunika tar hand om tio av sina barnbarn efter att de förlorat sina föräldrar på grund av aids. Giacomo Pirozzi/UNICEF

Barn och aids. Farmor Esnaro Kunika tar hand om tio av sina barnbarn efter att de förlorat sina föräldrar på grund av aids. Giacomo Pirozzi/UNICEF Barn och aids Varje år smittas hundratusentals barn av hiv och ännu fler förlorar sina föräldrar i aids På många håll i världen ses inte hiv och aids enbart som en hälsofråga, utan som ett hot mot hela

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

3. Vad för slags utbildning 1 Grundskola har du? 2 Gymnasieskola 3 Universitets- eller högskoleutbildning 4 Annat

3. Vad för slags utbildning 1 Grundskola har du? 2 Gymnasieskola 3 Universitets- eller högskoleutbildning 4 Annat Din bakgrund 1. Hur gammal är du? år 2. Är du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 3. Vad för slags utbildning 1 Grundskola har du? 2 Gymnasieskola 3 Universitets- eller högskoleutbildning 4 Annat 4. Vilken

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-21 UF2014/52305/UD/MU 2014-08-21 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 1. Förväntade

Läs mer

Kommunalt partnerskap

Kommunalt partnerskap Kommunalt partnerskap Eslövs kommun har genom kontakter med föreningen Globträdet kommit i kontakt med kommunen Lugazi i Uganda, som är intresserade av att ingå ett kommunalt partnerskap med Eslövs kommun.

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Hiv idag. Vill du veta mer om hiv? Jukka Aminoff jukka.aminoff@noaksark.org

Hiv idag. Vill du veta mer om hiv? Jukka Aminoff jukka.aminoff@noaksark.org Hiv idag Vill du veta mer om hiv? Jukka Aminoff jukka.aminoff@noaksark.org Från GRID till hiv Från GRID till hiv Aids: Acquired Immunodeficiency Syndrome Förvärvat immunbristsyndrom Från GRID till hiv

Läs mer

Introduktionstext till tipspromenaden

Introduktionstext till tipspromenaden Introduktionstext till tipspromenaden 1,2 miljarder människor lever i dag i extrem fattigdom. Världens ledare i FN har beslutat om en handlingsplan för att utrota fattigdomen. Denna handlingsplan består

Läs mer

Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning

Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar.

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Kap Verde Highlights från självständigheten fram till idag. Alícia Borges Månsson 5 Sept 2015

Kap Verde Highlights från självständigheten fram till idag. Alícia Borges Månsson 5 Sept 2015 Kap Verde Highlights från självständigheten fram till idag Alícia Borges Månsson 5 Sept 2015 Amilcar Cabral, chef för PAIGC (Afrikanska partiet för självständighet åt Guinea och Kap Verde), Ledde de militära

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag

EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag Introduktion Antagen av EPSU:s styrelse det 4 juni 2007 Det finns flera anledningar till att vi behöver samordna

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Globala frågor. Globala problem s. 179 180. Befolkningsutveckling s. 180 185

Globala frågor. Globala problem s. 179 180. Befolkningsutveckling s. 180 185 Globala frågor Globala problem s. 179 180 1 Montrealprotokollet handlade om att lösa ett miljöproblem. Vilket? Försurning av land och vatten. Förstörandet av ozonskiktet i atmosfären. Klimatförändringarna.

Läs mer

Migration, sexuell hälsa och hivprevention. HIV och migration i EU/EEA

Migration, sexuell hälsa och hivprevention. HIV och migration i EU/EEA Migration, sexuell hälsa och hivprevention HIV och migration i EU/EEA Teymur Noori Nationella Hiv/STI-konferensen Stockholm, 21-22 October 2013 Översikt Epidemiologisk översikt ECDC projekt kring migration

Läs mer

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 1 Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 Konflikten uppstår 1. Vilka frågor diskuterades vid konferensen i Jalta i feb 1945? Vad kom man fram till? 2. Vad bestämdes vid nästa konferens i

Läs mer

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Immunförsvaret skyddar mot infektioner, förstörs det blir man sjuk. Hivinfektionen är en långsam sjukdomsprocess. Man kan känna sig frisk

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

HUNGERPROJEKTET NäRiNG OcH Hälsa RaPPORT 2014

HUNGERPROJEKTET NäRiNG OcH Hälsa RaPPORT 2014 HUNGERPROJEKTET Näring och Hälsa RAPPORT 2014 Inledning Näring och hälsa är ett av de områden som prioriteras högt på den kommande universella hållbarhetsagendan. Tillgång till rent vatten, sanitet och

Läs mer

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013 HUNGERPROJEKTET Ghana 2013 Inledning Hungerprojektet tackar alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat vårt arbete i Ghana. Med rapporten vill vi ge er kunskap,

Läs mer

Socialt entreprenörskap på Thoren Business School

Socialt entreprenörskap på Thoren Business School Socialt entreprenörskap på Thoren Business School TBS vill skapa entreprenörer, det vill säga personer som arbetar hårt för sin sak. Oftast blir entreprenörer chefer eller får åtminstone en viktig position

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM Om materialet Angela och Juliana har världens tuffaste jobb att vara kvinna och bruka jorden i ett

Läs mer

Patrik Carlsson 2005-01-18 Öst- och Centraleuropa - Vår framtida marknad TUBERKULOS

Patrik Carlsson 2005-01-18 Öst- och Centraleuropa - Vår framtida marknad TUBERKULOS TUBERKULOS Enligt Världshälsoorganisationen utgör tuberkulos ett fortsatt stort problem i världen. Sjukdomen är globalt spridd och i världen är idag ungefär en tredjedel av alla människor infekterade med

Läs mer

Frågor och svar om hiv och aids

Frågor och svar om hiv och aids Frågor och svar om hiv och aids I början av 1980-talet upptäckte man en sjukdom i USA som fick namnet AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome. Viruset som orsakar sjukdomen upptäcktes 1983 och kallas

Läs mer

2 nd CMDM Int. Conference on Global Medicine in a Changing World

2 nd CMDM Int. Conference on Global Medicine in a Changing World Konferensresa till 2 nd CMDM Int. Conference on Global Medicine in a Changing World Uganda 10 22 Oktober 2014 KursprogramUganda14 1(5) Konferensprogram 2 nd CMDM Int. Conference on Global Medicine in a

Läs mer

Stoppa hunger. Köp en tröja.

Stoppa hunger. Köp en tröja. Stoppa hunger. Köp en tröja. Resultat - Style It Forward Stockholm 2014 I samarbete med: Inledning Med denna rapport vill vi på Hungerprojektet tacka alla individer och företag som genom Style it Forward

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan Guide: Musikhjälpen 2014 Hjälp oss att stoppa spridningen av hiv Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom att rikta

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Undersökning hepatit C

Undersökning hepatit C Stockholm 26 maj 2015 Undersökning hepatit C Svenska Brukarföreningen har i samarbete med biopharmaföretaget Abbvie gett undersökningsföretaget YouGov i uppdrag att mäta kunskapsnivån hos allmänheten.

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Det här är en kortfattad introduktion i hivfrågor för dig som arbetar med utvecklingssamarbete i en organisation. Med den vill Forum Syd uppmuntra dig

Läs mer

Mitt i den frodiga gro nskan frodas ocksa viruset

Mitt i den frodiga gro nskan frodas ocksa viruset Mitt i den frodiga gro nskan frodas ocksa viruset Lars Rönnbäck och Marianne Rönnbäck Farmacevter utan gränser, FUG www.fug.se Trans African Highway är en transportväg (bild 1) genom ett flertal länder

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Anslag från Sight First

Anslag från Sight First Anslag från Sight First Sedan början av 1990 talet har Sight First anslag delats ut till ett värde av 211 miljoner US dollar. Nu börjar pengarna ta slut, därav insamlingskampanjen Sight First II. Ett exempel,

Läs mer

Kalla kriget 1945-1991

Kalla kriget 1945-1991 Kalla kriget 1945-1991 Sovjetunionen vs. USA Kampen om världsherraväldet Kalla kriget 1 Varför kallas det Kalla Kriget? Kallt krig för att det aldrig blev riktigt hett det blev inte direkt krig, väpnade

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

Tuberkulos. Information till patienter och närstående

Tuberkulos. Information till patienter och närstående Tuberkulos Information till patienter och närstående Vad är tuberkulos? Tuberkulos är en smittsam men botbar infektionssjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Av alla som blir smittade

Läs mer

Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr

Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr [Fair Sex] is sex on equal terms and with mutual respect in all situations. Sex trafficking is the opposite of

Läs mer

Lärarhandledning. På liv & död...

Lärarhandledning. På liv & död... Lärarhandledning På liv & död... VEM HAR RÄTT TILL MEDICIN? Studielmaterialet På liv & död - Vem har rätt till medicin? består av ett elevmagasin och en kort lärarhandledning. Syftet med materialet är

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Barn med hivinfektion

Barn med hivinfektion Personen på bilden har inget samband med texten i broschyren. Barn med hivinfektion Information till vårdnadshavare och anhöriga Den här broschyren är riktad till vårdnadshavare och anhöriga till barn

Läs mer

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403)

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) Stöd till föräldralösa barn i Malawi, vars föräldrar drabbats av hiv och aids. Foto: Malin Barnö/Röda Korset Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) 2 Bakgrund Projektet

Läs mer

Allmänt om bakterier

Allmänt om bakterier Bakterier Allmänt om bakterier Bakterier är varken djur eller växter De saknar cellvägg och klorofyll De är viktiga nedbrytare - bryter ner döda växter och djur En matsked jord = 10 miljarder bakterier

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

På spaning efter tillväxt

På spaning efter tillväxt NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Kansli På spaning efter tillväxt seminarium vid ITPS, institutet för tillväxtpolitiska studier Finansieras av EU Mål 2 Norra 2005-04-13 Lotta Lindh Projektledare Tema:

Läs mer

Syfte. Pedagogiskt Centrum. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Spelmiljö. Layout och bearbetning

Syfte. Pedagogiskt Centrum. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Spelmiljö. Layout och bearbetning HIV-spridning 1 Pedagogiskt Centrum GR Utbildning - Pedagogiskt Centrum syftar till att utveckla, utbilda och genomföra verksamhet med den upplevelsebaserade pedagogiken som verktyg och förhållningssätt.

Läs mer

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare Antiken 700 f Kr 500 e Kr Greker och Romare Varför dessa årtalsgränser? Händelser som traderats muntligt från 1200- talet f Kr, krig o myter m hjältar skrivs ned i Iliaden/Odysseen äldsta diktverken i

Läs mer

Nationalekonomiska Institutionen Kandidatuppsats 10 poäng. Preventiva åtgärder mot spridningen av HIV/AIDS i Uganda en kostnadseffektiv lösning?

Nationalekonomiska Institutionen Kandidatuppsats 10 poäng. Preventiva åtgärder mot spridningen av HIV/AIDS i Uganda en kostnadseffektiv lösning? Nationalekonomiska Institutionen Kandidatuppsats 10 poäng Preventiva åtgärder mot spridningen av HIV/AIDS i Uganda en kostnadseffektiv lösning? Författare: Elin Brodin Handledare: Carl Hampus Lyttkens

Läs mer

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader Sammanfattning De senaste årtiondena har befolkningens hälsa i de europeiska länderna förbättrats avsevärt. Sedan 1980 har den förväntade livslängden vid födseln ökat med sex år samtidigt som den förtida

Läs mer

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF/Estey LIVET är en GÅVA som du kan ge vidare Vi vet att det går att skapa en bättre värld för alla barn. En värld där alla barn i alla

Läs mer

Språkrevitalisering och ortografi

Språkrevitalisering och ortografi *!"#$%&'(#)"*+,-*'(#)"&."/+0+1$2*3450$1-.&.#*+,-*6&37/$/17#*%4#*($&.'73$'"7* 8#5.(0+1*9:*375*;

Läs mer

HIV/AIDS: En epidemi i massmedia En kartläggning av två tidningars rapporterande om HIV/AIDS under senare delen av 1980-talet

HIV/AIDS: En epidemi i massmedia En kartläggning av två tidningars rapporterande om HIV/AIDS under senare delen av 1980-talet Beteckning Avdelningen för humaniora HIV/AIDS: En epidemi i massmedia En kartläggning av två tidningars rapporterande om HIV/AIDS under senare delen av 1980-talet Sofie Lennman Juni 2010 C-uppsats 15 högskolepoäng

Läs mer

Europeisk fascism som ideologi

Europeisk fascism som ideologi Ny ordning Mussolini talade om en totalitär regim : hela befolkningen omfattas av systemet, offentligt och privat liv styrdes, individens intressen underordnades staten/nationen Europeisk fascism som ideologi

Läs mer

TUBERKULOS DEN VITA PESTEN

TUBERKULOS DEN VITA PESTEN TUBERKULOS DEN VITA PESTEN Tuberkulos (tbc) är en av världens vanligaste och farligaste sjukdomar. Den skördar i dag miljontals offer i framför allt fattiga länder. Men långt in på 1900-talet drabbade

Läs mer

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika Hiv och Hepatit Information till dig som injicerar narkotika 1 Informationsmaterialet är framtaget av och kan beställas från Smittskydd Stockholm Stockholms Läns Landsting. 08-737 39 09 registrator@smittskyddstockholm.se

Läs mer

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Halmstad febr. 1982 Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Läkarförbundets agerande under det gångna året har mer än tidigare präglats av egoism, hyckleri och bristande samhällsansvar. Då jag inte kan stödja

Läs mer

Drömsamhället svenska som andraspråk

Drömsamhället svenska som andraspråk Av-nummer: 10024 tv2sas Ideologiernas historia (svenska som andraspråk) 2 Programmanus Smärre avvikelser från texten kan förekomma i programmet. Emil Nikkah: Idag tänkte vi berätta historien om några av

Läs mer

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24 Rapport 18-årsundersökning MSB 1--2 Innehåll Sid: Om undersökningen 3 Målgruppen Slutsatser Resultat Om det inträffar en kris 9 Risk och oro för den egna säkerheten 18 Förtroende för myndigheterna 29 Säkerheten

Läs mer

diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH

diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH Vad tänker du på när du hör ordet Afrika? Bilder av Afrika I filmen Citizen Oketch får vi följa med George och Esther Oketch och deras fyra barn i vardagen i ett slumområde

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

HIV/AIDS i Tanzania. Reserapport Projektarbete termin 6 Nkinga Mission Hospital, Taboraregionen, Tanzania 23 januari - 12 mars 2004

HIV/AIDS i Tanzania. Reserapport Projektarbete termin 6 Nkinga Mission Hospital, Taboraregionen, Tanzania 23 januari - 12 mars 2004 HIV/AIDS i Tanzania Reserapport Projektarbete termin 6 Nkinga Mission Hospital, Taboraregionen, Tanzania 23 januari - 12 mars 2004 Inledning "Ja, det är bra. Vi förbereder allt. Kom!" Var svaret då vi

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov. En framtidsspaning kring pågående trender

Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov. En framtidsspaning kring pågående trender Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov En framtidsspaning kring pågående trender Samtal om bistånd och utveckling - Från missionärsverksamhet till biståndindustri - Biståndets roll

Läs mer

BARA FÖR ATT DET FINNS MEDICINER BEHÖVER MAN INTE CHANSA. RFSL om hiv, behandlingar och smittsamhet

BARA FÖR ATT DET FINNS MEDICINER BEHÖVER MAN INTE CHANSA. RFSL om hiv, behandlingar och smittsamhet BARA FÖR ATT DET FINNS MEDICINER BEHÖVER MAN INTE CHANSA RFSL om hiv, behandlingar och smittsamhet HUR HAR HIVMEDICINERNA FÖRÄNDRAT VÅRA ATTITYDER TILL SÄKRARE SEX? När det ständigt kommer nya hoppfulla

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Frihet i Iran genom svensk export?

Frihet i Iran genom svensk export? Av Emilie Eriksson Frihet i Iran genom svensk export? För att Iran skall kunna nå frihet behöver många omständigheter förändras. Yttrandefriheten måste stärkas och ledarna väljas på demokratisk grund.

Läs mer

HIV i Afrika - ett olösligt problem Gunnar Holmgren, Infecktionskliniken, Ryhov Sjukhus, Jönköping, Sweden. April 2013

HIV i Afrika - ett olösligt problem Gunnar Holmgren, Infecktionskliniken, Ryhov Sjukhus, Jönköping, Sweden. April 2013 1 HIV i Afrika - ett olösligt problem Gunnar Holmgren, Infecktionskliniken, Ryhov Sjukhus, Jönköping, Sweden. April 2013 HIV/AIDS är utan tvekan den största utmaningen som läkare har ställt inför under

Läs mer

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Fondbarometern Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Risken på börsen har ökat, och Asien har minskat kraftigt i popularitet sedan årsskiftet. SBAB 10 JULI 2013

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

www.sida.se Svenskt bistånd och utvecklingssamarbete Så fungerar det

www.sida.se Svenskt bistånd och utvecklingssamarbete Så fungerar det www.sida.se Svenskt bistånd och utvecklingssamarbete Så fungerar det Vad är svenskt bistånd och utvecklingssamarbete? Sverige arbetar med både kortsiktigt humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete.

Läs mer

Vem ska få behandling? Ett smittskyddsperspektiv

Vem ska få behandling? Ett smittskyddsperspektiv Vem ska få behandling? Ett smittskyddsperspektiv Stephan Stenmark Smittskyddsläkare i Västerbotten Mål med smittskydd Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och

Läs mer

Universitetsutbildning utan arbetsgaranti

Universitetsutbildning utan arbetsgaranti Universitetsutbildning utan arbetsgaranti 1. Inledning 1.1 Syfte och frågeställning I denna text vill vi besvara frågan Hur påverkar universitetsutbildningen ungdomars framtida möjligheter att få jobb?.

Läs mer

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland:

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland: Augusti-september 2014 Enkät om Sveriges demokratistöd till Ryssland Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter har under lång tid bevakat och granskat det svenska demokratistödet till Ryssland,

Läs mer

[positiv] Handledning

[positiv] Handledning [positiv] Handledning 1 [POSITIV] - HANDLEDNING OM PROGRAMMET Hur är det att leva som hiv-positiv idag? Är det någon skillnad på att vara hiv-positiv i Ryssland och i Sydafrika - eller i Sverige? [positiv]

Läs mer

Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet

Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet Ett sätt att främja lika rättigheter, möjligheter och förutsättningar för brukare med olika former av intellektuell funktionsnedsättning Denna trycksak

Läs mer

En simulering om utveckling och demokrati

En simulering om utveckling och demokrati Version 1.1 En simulering om utveckling och demokrati www.grspeldatabas.se Sammanfattning KRIS är en simulering om ett utvecklingsland som just blivit självständigt. Deltagarna får tillsammans rollen som

Läs mer

Uppgift filosofi - En modell för etisk analys

Uppgift filosofi - En modell för etisk analys Uppgift filosofi - En modell för etisk analys Läs följande text Konflikt mellan principer och diskutera: 1. Vilken av principerna: självbestämmande, principen att inte skada, göra gott principen och rättviseprincipen

Läs mer

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Kent Löfgren Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet Självbestämmande och delaktighet Oslo 4 juni 2015 En fråga Är respekten för

Läs mer

VEM ÄR JAG. Arbetat i Afghanistan i olika omgångar sedan början av 1980-talet. Mest som chef för Svenska Afghanistankommitténs

VEM ÄR JAG. Arbetat i Afghanistan i olika omgångar sedan början av 1980-talet. Mest som chef för Svenska Afghanistankommitténs VEM ÄR JAG Arbetat i Afghanistan i olika omgångar sedan början av 1980-talet. Mest som chef för Svenska Afghanistankommitténs biståndsverksamhet men också som journalist och anställd av FN. Har också arbetat

Läs mer