1B1992 Öst- och Centraleuropa Vår framtida marknad KTH, 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1B1992 Öst- och Centraleuropa Vår framtida marknad KTH, 2004"

Transkript

1 Titel: HIV/AIDS i Ukraina Författare: Eva Andersson Wilks, Ulrika Fält, INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 3 2. BAKGRUND 3 3. UKRAINA Landet Ukraina Historia Ukraina idag Framtiden HIV/AIDS i Ukraina Svenska företag i Ukraina 9 4. ATT REDUCERA SPRIDNINGEN AV AIDS Förebyggande arbete mot HIV/AIDS i världen Uganda landet som lyckats vända trenden Pågående svenska HIV/AIDS-projekt i Ukraina FÖRESLAGET AIDS-PROJEKT I UKRAINA Finansiering Projektförslag KÄLLOR BILAGA

2 1. INTRODUKTION Denna rapport är ett delmoment i kursen Öst och Centraleuropa vår framtida marknad. Ämnet för rapporten är HIV/AIDS i Ukraina och valdes på grund av det mycket stora antal sjukdomsfall som finns i landet. Ukraina är det land i Europa där ökningen av antalet insjuknade går snabbast. Rapporten kommer inledningsvis att ge en bakgrund till HIV/AIDS situationen i världen och därefter belyses Ukraina och dess specifika problem. Avslutningsvis ges ett förslag på ett möjligt HIV/AIDS-projekt för tillämpning i Ukraina. 2. BAKGRUND HIV/AIDS-epidemin är en av de värsta farsoter som drabbat vår värld. Mer än 40 miljoner människor världen över bär på sjukdomen och blir dagligen smittade. Förra året dog fem miljoner av sjukdomen och av relaterade sjukdomar. Totalt har 23 miljoner människor dött av AIDS sedan början av 1980-talet, då HIV och AIDS först upptäcktes. Nittiofem procent av de utsatta kommer från tredje världen, majoriteten från södra Afrika, där procent av befolkningen är smittade i vissa länder. Experter 1 tror att hastigheten med vilka nya sjukdomsfall tillkommer i världen kan öka med 25 procent eller mer fram till år De menar också att 45 miljoner nya fall kommer att genereras mellan år 2002 och I en nyligen publicerad rapport från Världsbanken 2, konkluderades att svårt drabbade länder, såsom Sydafrika, kan stå inför en ekonomisk kollaps inom några generationer om inte effektiva åtgärder tas fram för att bromsa epidemin. Samtidigt som epidemin fortsätter att spridas i Afrika, går det också fort i många av världens mest befolkade länder; Indien, Kina och Ryssland. De främsta pådrivande faktorerna varierar i de olika regionerna heterosexuella samlag i Afrika och Karibien, drogmissbruk i Östeuropa och Asien och sex mellan män i Latinamerika och många av utvecklingsländerna 1,

3 Om de förebyggande åtgärderna som idag finns skulle tas i bruk i full skala skulle 29 miljoner, d.v.s. 63 % av de beräknade nya fallen under detta decennium kunna undvikas. HIV/AIDS är både ett hot för hela världen och ett ansvar för hela världen. Att förhindra den katastrof vi står inför kräver starkt politiskt ledarskap och en dramatisk ökning av resurser. Alla parter i samhället måste ta sin del i kampen mot HIV/AIDS. Under de sista åren har bland annat FN, Världsbanken och den nyligen formade Globala Fonden mot HIV/AIDS, malaria och tuberkulos fokuserat mycket på bekämpningen av HIV/AIDS, emedan den privata sektorn inte har engagerat sig särskilt mycket. 3. UKRAINA I detta avsnitt presenteras först landet Ukraina och dess utveckling. Därefter belyses HIV/AIDS-situationen. 3.1 Landet Ukraina Historia Det finns givetvis många faktorer som har påverkat och påverkar situationen i Ukraina idag. En av dessa faktorer är landets historia eftersom den är grunden till dess kultur och normer m.m.. Ukraina har haft svårt att anpassa sig till den nya självständigheten. Kanske gick det för fort och var en allt för stor omställning. Landet hade inte heller vanan att vara självstyrande och självständigt. Redan på 1200-talet intog mongolerna Kiev och på 1300-talet erövrades västra delen av Ukraina av polackerna. Denna period varade länge och medförde att landet genomgick radikala sociala förändringar, bland annat blev de tidigare fria bönderna blev livegna. Detta skapade givetvis till spänningar mellan polacker och ukrainare. Kosackerna gjorde uppror mot polackerna 1654 men eftersom de behövde hjälp i denna kamp ställde de sig under Moskvafurstens beskydd. Detta ledde till att delar av Ukraina hamnade i Rysslands makt under flera hundra år delades Ukraina. Landet öster om floden Dnepr, inklusive Kiev, blev 3

4 ryskt och väster blev polskt. De polska områdena delades sedermera, i slutet av 1700-talet, mellan det Habsburgska väldet och Ryssland 3. Redan under den ryska revolutionen 1917 försökte ukrainarna bilda en självständig stat vilket stoppades av bolsjevikerna blev Ukraina en av de ursprungliga stater som grundade Sovjetunionen. Under Stalins tvångskollektivisering drabbades de ukrainska bönderna hårt av hungersnöd, massakrer och deportationer var stora delar av Ukraina ockuperat av tyskarna. Mellan sju och åtta miljoner människor dödades under kriget och Ukraina stod för 40 % av Sovjets totala skador 4. Efter kriget införlivades den västra delen och 1954 införlivades Krim. Till följd av Sovjetunionens sönderfall 1991 förklarade sig Ukraina självständigt Ukraina idag Republiken Ukraina är i dag en självständig stat med närmare femtio miljoner invånare. Landet är Europas näst största land efter Ryssland. Ukrainas största stad är huvudstaden Kiev med cirka 3,5 miljoner invånare. Bild 1. Karta över Ukraina. 5 3 Bonniers Compact Lexikon,Bonnierförlagen Nya Medier,

5 Sedan självständigheten har Ukraina brottats med stora ekonomiska problem. Under senare år har dock bilden börjat förändras. Reformprocessen visar resultat. Sedan år 2000 har man haft en kontinuerligt positiv ekonomisk utveckling. Jordbruket håller på att reformeras från att ha varit i statlig ägo till att bli privat genom den lantmäterireform som nu sker. Produktiviteten som under Sovjettiden var mycket låg håller på att förbättras. Detta bland annat tack vare en modern infrastruktur och ett modernt marknads- och miljöorienterat jordbruk. Ukrainas industri är mångsidig och är byggd kring stora fyndigheter av kol och malm. I och med Sovjetunionens upplösning bröts kontakter med exportmarknader och landets industri hade ej längre tillgång till starkt subventionerad olja och gas. Efter att Leonid Kutjma valdes till president 1994 har landet påbörjat reformer i riktning mot marknadsekonomi. Nyckelfrågor har varit privatisering av statliga företag och etablerandet av ett regelverk enligt marknadsekonomiska principer. Det ukrainska näringslivet har dock hämmats av ett ogynnsamt investeringsklimat där det råder oklara regler om företagsbeskattning. Efter år av stagnation och nedgång visar nu det ukrainska näringslivet tecken på stabilisering. Landet dras dock fortfarande med svåra sociala problem. Övergången från planekonomi till marknadsekonomi har bland annat inneburit sänkt levnadsstandard för innevånarna. Många ukrainare lever på eller under fattigdomsgränsen 6. Det är framför allt på landsbygden som den sociala utvecklingen går långsammast. Dock börjar en medelklass växa fram i Ukraina och lönenivåerna börjar höjas 7. Lönerna är likväl fortfarande på så låga nivåer att betydelsefulla grupper som till exempel poliser, lärare, militär och sjukvårdsanställda har det mycket svårt privatekonomiskt. Detta bidrar till att bevara både korruption och mutverksamhet. Förtroendet för politiker är lågt i Ukraina. Klyftan mellan folket och politikerna är mycket stor. Även på hög politisk nivå är korruption ett problem, som ärvts ned från sovjettiden. Ukraina anses vara ett av världens mest korrumperade länder. Ett annat problem är att männen i Ukraina har mycket svårt att anpassa sig till den nya mansrollen som övergången till det nya samhällssystemet medfört 8. Här hjälper Sverige till i ett projekt framför allt riktat till militärer, 6 7 Utrikesdepartementet, Mänskliga rättigheter i Ukraina

6 poliser, journalister och politiker. Två svenska organisationer, Manliga nätverk och Mansjouren, driver projektet tillsammans med ett konsultföretag. Sverige stödjer även en utbildning av socialarbetare. Den stora handeln med unga kvinnor till sexindustrin i väst är ett växande problem. Enligt Utrikesdepartementet möjliggörs handeln av en utbredd okunskap om arbetsmarknadssituationen i väst och organiserade syndikats skicklighet att utnyttja den sociala och ekonomiska situationen i Ukraina Framtiden Efter utvidgningen av EU 2005 kommer Ukraina ha sin gräns mot EU. Detta medför att EU:s politik och samarbetsformer med Ukraina måste utvecklas. Ukrainas ledning har ambitionen att integrera landet i europeiska samarbetsstrukturer10. Man strävar efter att bli medlemmar i EU samt i WTO och Nato. 3.2 HIV/AIDS i Ukraina Det land i Europa som drabbats hårdast av HIV och AIDS är Ukraina hade landet smittade och 1999 hade antalet ökat till FN-experter 12 talar om en hotande explosionsartad epidemi. Enligt experternas uppskattning är redan var hundrade, d.v.s. 1 %, av ukrainarna smittade. I värsta fall menar man att siffran kan tredubblas fram till år 2010, i bästa fall blir det en fördubbling. Detta hotar utvecklingen i hela Europa, menar experterna. Den senaste statistiken 13 visar att antalet AIDS-sjuka i landet har ökat med närmare 7 %, under den korta tidsperioden 1 augusti till 1 oktober, se tabell 1 och 2. The number of cases from 1987 AIDS TOTAL ADULT CHILDREN Deaths of AIDS Tabell 1. AIDS statistics in Ukraine, 1 august, Utrikesdepartementet, Mänskliga rättigheter i Ukraina Utrikesdepartementet, 11 Egerö, Hammarsköld, Munck. AIDS: The Challenge of this Century. SIDA Natalia Matviiva, Ukrainas Ambassad. 14 Ministry of Health of Ukraine. 6

7 The number of cases Total Adult Children from 1987 AIDS Deaths of AIDS Tabell 2. AIDS statistics in Ukraine, 1 october, % av Ukrainas befolkning bär på sjukdomen. Detta kan jämföras med Sverige där andelen är 0,03 %. Jämförande siffra i Ukraina är 1 %. I Sverige ökar antalet smittade med cirka 280 personer per år 16. Smittspridningen skedde tidigare enbart via manliga sprutnarkomaner, men i och med den omfattande prostitutionen har trenden vänt 17. Idag är en ökande andel av de smittade vanliga, icke narkotikaberoende kvinnor, män och barn. Vanligt är att maken besökt en prostituerad och sedan sprider smittan till sin hustru. Bortåt ukrainare uppskattas bära på HIVviruset eller har utvecklat AIDS 17. På bara ett år har antalet nya HIV-fall ökat med cirka 30 procent i de värst drabbade regionerna i Ukraina. Samma siffra gäller för antalet nya AIDSpatienter. Antalet dödsfall stiger också markant. I en framtidsprognos 18 uppskattas att mellan och ukrainare kommer att dö i AIDS år 2010 och att mellan och barn kommer att vara infekterade. Dessutom förutspår experterna att den ukrainska sjukvården kommer att slås ut fullständigt på grund av detta. Sjukdomsapparaten räcker inte till ens för att komma tillrätta med de vanliga sjukdomarna idag. Idag får bara en patient av drygt 650 stycken gratis medicin och terapi från staten. Det finns inga pengar till att hjälpa fler är den officiella förklaringen 19. Detta i det land som annars ofta kritiserats internationellt för den omfattande korruptionen i landet och där makteliten blivit ofantligt rik sedan Sovjetunionens sönderfall. De kommande två åren kommer dock Globala Fonden att slussa in mångmiljardbelopp men dessa pengar räcker bara till att medicinera var tionde behövande patient. Douglas Gardner, FN:s högsta representant i Ukraina menar att även Ukraina måste börja ta sitt ansvar, både från makthavares sida som från varje enskild individ Ministry of Health of Ukraine. 16 Teymur Noori, Statens folkhälsoinstitut. 17 AIDS-epidemi hotar Ukraina Ekot, Sverigas Radio,

8 Ukrainas regering har sedan 2001 tagit fram handlingsplaner för bekämpningen av HIV/AIDS. I Bilaga 1 återfinns planen för Svenska företag i Ukraina I Ukraina finns cirka 50 svenska företag representerade. Många är enbart exporterande till Ukraina och har därför inget egenintresse av HIV/AIDS situationen i landet medan de tillverkande industrierna i landet på sikt borde kunna oroas av utvecklingen av HIV/AIDS om den fortskrider. Bland de exporterande företagen finns: AB House of Isle AB Sandvik Tamrock Tools Abba Seafood AB ANZA AB Cerealia Järna AB ENERTECH AB ESAB International AB ITT Flygt AB Lindab AB Sipu International AB Tillverkande företag är bland annat: Swedwood Tjumak Scania Tetra Pak Arver Ohlsson 20 berättar att man på Swedwood inte känner till något om HIV/AIDS situationen i Ukraina. Företagets tillverkning och sågverk ligger i södra Ukraina och där ute på landsbygden tror han inte att det föreligger något större problem med HIV/AIDS. Han menar att det är istället kontakterna och samarbetet med myndigheterna som är det största problemet i Ukraina. Som tillverkande och exporterande företag i Ukraina är man berättigad till återbetalning av moms. Detta fungerar emellertid mycket dåligt och företaget får lägga ner mycket tid och möda på att få detta att fungera med myndigheterna. De svenska företagen har inget samarbete om detta i Ukraina utan var och en arbetar med sina egna problem. Många gånger har Swedwood funderat på att lämna landet men då lönerna är bara en tiondel av våra löner är det ändå lönsamt att vara kvar. Han berättar vidare att Swedwoods erfarenheter är att i kontakter med myndigheter i 20 Intervju med Arver Ohlsson, ekonomichef, Swedwood. 8

9 Öststaterna är Ukraina det svåraste landet, tätt följt av Ryssland. Lättast är det med etableringar i Polen och Tjeckien. 4. ATT REDUCERA SPRIDNINGEN AV AIDS Här presenteras först det förebyggande arbetet mot AIDS i världen för att sedan mer specifikt titta på hur man arbetar med problemet i Ukraina idag Förebyggande arbete mot HIV/AIDS i världen Stopping the epidemic requires one thing: that each infected person on average infects less than one other person Roy Anderson, specialist på HIV epidemier, The Economist Fortfarande tjugo år efter det att epidemin drabbat världen finns inget vaccin eller bot mot HIV/AIDS. Detta betyder att förebyggande åtgärder: att stoppa infekterade personer från att sprida sjukdomen, att stoppa friska från att få sjukdomen är det enda sättet att kontrollera epidemin 21. Kunskap är basen till detta. De som innehar makt måste utveckla sin förståelse av epidemin och hur den kan bekämpas. Här har regeringar, myndigheter, företag, religiösa och sekulära organisationer en stor roll att spela. I många av de värst drabbade länderna är det NGO:s som står för den största delen av förebyggande åtgärder. Trots detta är det mycket som bara kan göras av statliga myndigheter, såsom informationskampanjer, behandling av sjukdomen och möjlighet att få kondomer. Regeringar behöver också identifiera, analysera och svara upp till nyckelfaktorer som sprider HIV. En sådan kan vara arbetskraftsförflyttning i samband med kontrakt vid brobyggen, dammbyggen, kraftstationer och dylikt. Överhuvudtaget finns det stora faror då människor separeras från sina familjer under en längre tid. Information och kunskap är det viktigaste steget i AIDS-prevention och att genom detta få en förändring i folks attityder och livsstil. Många regeringar har också försvårat kampen genom att förneka, tysta ner eller förminskat riskerna med HIV/AIDS. De länder som svarat upp med öppenhet har lyckats vända trenden. Ett exempel på det senare är Uganda, som trots att de 21 Egerö, Hammarsköld, Munck. AIDS: The Challenge of this Century. SIDA 9

10 reagerade sent, lyckats vända trenden var 15,2 procent infekterade medan antalet sjunkit till 6 procent år De viktigaste stegen i det förebyggande arbetet är 22 : Frivilliga samtal och testning för HIV/AIDS. Informationskampanjer via radio, TV och media med fokusering på: A=abstinens, B=be faithful, C=use condoms Utbildning i skolan. Riktad information på arbetsplatser till speciella grupper med gratis utdelning av kondomer. Kulturella evenemang med kändisar som ger AIDS ett ansikte. Säkra blodtransfusioner. För länder utanför Afrika där drogmissbruk är den starkaste orsaken till HIV/AIDS kan speciella program bland missbrukare användas. Dessa program kan innefatta: AIDS-information. Kondom promotion. Nålbyte till sterila åt var och en. Drogbehandling, till exempel metadon som tas oralt. Trots att ovanstående program visat sig mycket effektivt (infektionsrisken minskar från 22 % till 3,5 %) är många regeringar motståndare till detta. Detta gäller speciellt att ge drogmissbrukare nya nålar. De är rädda för kritik som påstår att detta skyddar drogmissbrukare och att man sanktionerar nålinjektioner. 4.2 Uganda -landet som lyckats vända trenden I Uganda, som ligger på plats 150 (av 173) på Human Development Reports fattigdomsskala, har 5 % av invånarna mellan 15 och 49 år HIV/AIDS. Sjukdomen har ett starkt fäste i landet men omfattande informationsarbete har medfört att spridningstakten avtagit. Sida deltar i uppbyggnaden av hälsovården i Uganda. En viktig del är att hejda spridningen av HIV/AIDS. Sida bidrar till utvecklingssamarbetet med Uganda med bland annat över

11 miljoner till utbildning inom den sociala sektorn och över 60 miljoner till hälsovård. Utbytesstudenten Banya Lwanga Charles från Uganda, berättar att AIDSbekämpningen varit mycket lyckad i Uganda. Andelen infekterade minskade från 15 % 1994 till 6 % år Den viktigaste orsaken till detta är att man med information lyckats vända människors attityder. Nu går alla och testar sig, kondomanvändandet är stort och man får mediciner då man blivit sjuk. Media skriver mycket om problemet och ingen som är drabbad känner skuld och skam utan tvärtom får man omtanke och stöd. Regeringen har varit aktiv i detta och man har lyckats få donationer till programmet utifrån. På AIDS information center, som drivs av regeringen, ordnar man utbildning för de länder utifrån som vill lära sig om programmet. Många nya idéer används i Uganda, t ex. får alla studenter obligatorisk undervisning då de startar på universitetet. Likaså delas kondomer ut gratis inför varje helg, dessa lämnas under dörren till studentrummen Pågående svenska HIV/AIDS-projekt i Ukraina Särskilda insatser ska göras för att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar såsom tbc samt hiv/aids. Insatserna bör omfatta såväl förebyggande arbete som rehabilitering och stöd. Att förhindra smitta från mor till barn bör ges extra prioritet. Generella folkhälsofrämjande insatser bör stödjas och då även inkludera ungdomar. Även insatser inom hälsoområdet och då främst primärvårdsutveckling kan vara aktuella att stödja. Utdrag ur Landstrategi Ukraina, UD Det pågår för tillfället ett fåtal hjälpprojekt i Ukraina, varav de flesta som SIDA är involverad i drivs av UNDP (United Nations Development Programme). Även lokala NGO:s (Non governmental organisations) i Ukraina samt Noaks Ark får en del stöd. Totalt ger SIDA cirka 17 miljoner kronor i stöd under tre år. Peter Hultén 23 på SIDA menar att eftersom HIV/AIDS framförallt sprids hos sprutnarkomaner idag är följande insatser de viktigaste att fokusera på: 23 Peter Hultén, Ukrainaansvarig på SIDA, intervju

12 Bekämpa knarket - Idag sprids HIV/AIDS till 60,70 % via droginjiceringar och det förflyter mycket kort tid mellan att man börjar med droger och att man startar att injicera bland narkomaner i Ukraina. Information om att HIV är livsfarligt och särskilt satsa på detta i fängelser samt i de regioner där HIV/AIDS är mest utbrett. Enligt Hultén är den sociala sektorn av myndigheterna mycket medveten om situationen och de är reforminriktade. Problemet är dock avsaknad av pengar och även idéer. Vidare vill man på intet sätt bli sammankopplad eller jämförd med afrikanska stater vad det gäller HIV/AIDS-problemet. Att till exempel starta ett samarbete om metoder för att få bukt på problemet med länder i Afrika som lyckats är inte aktuellt. Denna överföring av kunskaper får istället komma via tredje part till exempel UNDP. Vad det gäller företag i Ukraina är de medvetna om det växande problemet. Det är dock inget som de idag arbetar med eller ens tar upp i diskussioner med SIDA. 5. FÖRESLAGET AIDS-PROJEKT I UKRAINA Sammanfattningsvis kan man säga att det finns många intressenter som skulle vilja få igång projekt som hjälper till att minska den galopperande spridningen av AIDS i Ukraina. Här krävs först och främst ett förberedande arbete då man hittar samarbetspartners och finansiärer. Det viktigaste i ett projekt som detta är att förankra idén hos myndigheterna i landet och få ett engagemang. Detta kan ske genom att få tag i en nyckelperson bland makthavarna. Framförallt är det viktigt att arbeta med Ukrainas myndigheter, som vet vilka behoven är och vilka huvudsakliga insatser som bör göras. Likaså krävs samarbete med de NGO:s som redan finns i landet och/eller som har mycket kunskap om hur man bromsar epidemin av HIV/AIDS. Uppbackning av och samarbete med någon stor etablerad hjälporganisation är synnerligen viktig för genomförandet av projektet eftersom detta skapar förtroendre och tyngd. I ett möjligt projekt skulle vår roll framförallt vara att fungera som projektledare. Detta skulle innebära att våra främsta uppgifter vore att hitta intressenter och finansiärer, skapa kontakter och sedan själva vara med och utarbeta samt driva projektet eller överlämna det helt till andra, till exempel lokala NGO:s. 12

13 5.1. Finansiering En tanke med projektet var att involvera svenska företag. Detta torde vara möjligt då det idag är mycket vanligt att företag i sitt samhällsengagemang även donerar pengar till organisationer som arbetar med hjälpverksamhet i världen. I första hand är det företag som själva finns i Ukraina och således kan ha ett visst egenintresse, åtminstone på lång sikt, att förhindra spridningen av HIV. För närvarande har våra intervjuer med SIDA och Swedwood visat att företag kan vara omedvetna om problemet. Sådana företag är således inte intressanta som huvudsakliga finansiärer i ett första skede. Istället används i första hand andra biståndsgivare. Tänkbara donatorer kan vara SIDA, GatesFoundation, Rädda barnen och Röda Korset. GatesFoundation 24 är mycket intressant då den enbart arbetar med projekt för AIDS och malaria i världen och att de enbart stöttar ekonomiskt till framtagna projekt. För att ansöka om finansiering måste den första delen av projektarbetet vara klart, d.v.s. kontakter med myndigheter och biståndsorganisationer bör vara etablerade och deras roll i projektet skall framgå Projektförslag Vi föreslår i detta tidiga skede ett projekt som drivs under tre år i ett av de mest utsatta områdena i Ukraina. Tänkbara delar i projektet kan vara: En informations kampanj. Detta då befolkningen idag är relativt omedvetna om risken för smitta. Det har varit vanligt att tro att bara drogmissbrukare bär på smittan vilket inte är fallet. Informationskanaler kan vara tidningar, radio, tv samt material för skolor och arbetsplatser. Hjälp till sjukhus med blodtestningsapparatur och bromsmediciner till redan smittade. Mediciner beräknas kosta ca $ 500 per år och smittad. För att motivera människor att gå och testa sig måste de veta att de får hjälp med mediciner om de är sjuka. Det slutgiltiga projektet är emellertid beroende av samarbetet med myndigheter och hjälporganisationer

14 6. KÄLLFÖRTECKNING Internetadresser Personliga kontakter Natalia Matviiva, Ukrainas Ambassad, Stockholm. Arver Ohlsson, ekonomichef, Swedwood. Peter Hultén, ukrainaansvarig, SIDA, Stockholm. Teymur Noori, HIV- ansvarig, Statens Folkhälsoinstitut, Stockholm. Banya Lwanga Charles, utbytesstudent vid KTH. Litteratur m.m. Bonniers Compact Lexikon, Bonnierföralagen Nya Medier, Egerö, Hammarsköld & Munck. AIDS: The Challenge of this Century. SIDA Mänskliga rättigheter i Ukraina 2002, Utrikesdepartementet,

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

Åsiktskort. Åsiktskort. Åsiktskort

Åsiktskort. Åsiktskort. Åsiktskort Att sprida gratis kondomer är det samma som att uppmuntra till sex utanför äktenskap. Kondom förstör ju hela grejen med sex! Visst borde man kunna avskeda någon som visar sig ha aids! Hiv är ett biologiskt

Läs mer

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids.

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Är jag säker? Vi får inte tro att vi går säkra. För även om vi inte är sprutnarkomaner, bosatta i Afrika, har fått blodtransfusioner, är homosexuella,

Läs mer

Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard

Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard AIDS Accountability International 2008 Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard 1 Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard

Läs mer

SOS BARNBYAR UKRAINA

SOS BARNBYAR UKRAINA SOS BARNBYAR UKRAINA OM UKRAINA Ukraina är den största och mest befolkade nya republiken efter Sovjetunionens fall 1991, med 45 miljoner invånare. Officiellt lever en stor del av invånarna under fattigdomsstrecket

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 14.9.2011 B7- /2011 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågan för muntligt besvarande B7- /2011 i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen om EU:s globala

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor. från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor. från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor 30 May 2001 YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor till utskottet för utveckling

Läs mer

Informationsinsatser mot spridningen av HIV/AIDS Skrivelse av Kristina Axén Olin (m)

Informationsinsatser mot spridningen av HIV/AIDS Skrivelse av Kristina Axén Olin (m) PM 2005 RVII (Dnr 325-4023/2004) Informationsinsatser mot spridningen av HIV/AIDS Skrivelse av Kristina Axén Olin (m) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Skrivelsen av Kristina

Läs mer

2012-02-29. Promemoria. Utrikesdepartementet

2012-02-29. Promemoria. Utrikesdepartementet Promemoria 2012-02-29 Utrikesdepartementet Strategi för regionalt arbete med hiv och aids och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) samt arbete för homo-, bi- och transsexuella personers

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Årsrapport ( )

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Årsrapport ( ) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.12.2014 COM(2014) 737 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Årsrapport (2012-2013) om tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande

Läs mer

Livsvillkor och risker för personer som injicerar narkotika

Livsvillkor och risker för personer som injicerar narkotika Livsvillkor och risker för personer som injicerar narkotika - hur kan vi minska utsattheten? IKMDOK konferensen 2015 Torkel Richert torkel.richert@mah.se Bakgrund Det tunga missbruket ökar i Sverige Antalet

Läs mer

Rika och fattiga länder

Rika och fattiga länder Att dela in världen - I-länder Länder som industrialiserats U-länder Länder där utvecklingen gått långsammare - Stor skillnad mellan I-länder storskillnad mellan I-länder och U-länder - BNI Bruttonationalinkomst

Läs mer

HIV/AIDS - ett globalt perspektiv

HIV/AIDS - ett globalt perspektiv HIV/AIDS - ett globalt perspektiv Begrepp och förkortningar HIV AIDS GRID HTLV3 Humant (mänskligt) Immunbrist Virus Human Immunodeficiency Virus En bakterie kan leva utanför kroppen. Ett virus är en parasit

Läs mer

Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Region Skåne 2011 2015

Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Region Skåne 2011 2015 Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Region Skåne 2011 2015 Förord Denna strategi utgör Region Skånes övergripande styrdokument för området sexuell och reproduktiv hälsa (SRH) för perioden 2011

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Årsrapport (2010 2011)

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Årsrapport (2010 2011) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.12.2012 COM(2012) 775 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Årsrapport (2010 2011) om tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande

Läs mer

GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN

GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN Utskottet för sociala frågor och miljö 2 oktober 2003 ARBETSDOKUMENT om fattigdomsrelaterade sjukdomar och reproduktiv hälsa i AVS-länderna inom ramen för

Läs mer

UKRAINA: Revolution och vägen framåt

UKRAINA: Revolution och vägen framåt UKRAINA: Revolution och vägen framåt Varför ägde revolutionen rum? 2004 Orangea revolutionen. Inre stridigheter och beslutsoförmåga. Viktor Yanukovich vinner presidentmakten 2010. Utvecklas mot patrimonialism

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s strategi mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljödepartementet 2014-03-13 Dokumentbeteckning KOM (2014) 64 slutlig Meddelande från kommissionen

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Västeuropa De första åren efter andra världskriget var nödår i stora delar av Europa, med svält och bostadsbrist. Marshallplanens pengar

Läs mer

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Centralafrikanska republiken är ett av de fattigaste länderna i världen. 63 procent av befolkningen lever på

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag

EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag Introduktion Antagen av EPSU:s styrelse det 4 juni 2007 Det finns flera anledningar till att vi behöver samordna

Läs mer

Lärarhandledning. På liv & död...

Lärarhandledning. På liv & död... Lärarhandledning På liv & död... VEM HAR RÄTT TILL MEDICIN? Studielmaterialet På liv & död - Vem har rätt till medicin? består av ett elevmagasin och en kort lärarhandledning. Syftet med materialet är

Läs mer

HIV/AIDS situationen i Tanzania

HIV/AIDS situationen i Tanzania HIV/AIDS situationen i Tanzania Idag anser de flesta insatta att den omfattande spridningen av HIV/AIDS i världens U-länder kan ses som en ren katastrofsituation. Det är på många sätt svårt för oss i vår

Läs mer

Introduktionstext till tipspromenaden

Introduktionstext till tipspromenaden Introduktionstext till tipspromenaden 1,2 miljarder människor lever i dag i extrem fattigdom. Världens ledare i FN har beslutat om en handlingsplan för att utrota fattigdomen. Denna handlingsplan består

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Viktiga begrepp. Stödmaterial: viktiga begrepp Sovjetunionen

Viktiga begrepp. Stödmaterial: viktiga begrepp Sovjetunionen Viktiga begrepp Denna ordlista kan användas på tre olika sätt: Inför filmen kan du som lärare ta upp orden så att eleverna känner igen dem när de tittar på filmen. Efter att ni sett filmen kan eleverna

Läs mer

Aids Impact. Öppningsceremonin. 13th international Aids Impact conferense, november What will it really take to end the epidemic?

Aids Impact. Öppningsceremonin. 13th international Aids Impact conferense, november What will it really take to end the epidemic? Aids Impact 13th international Aids Impact conferense, 13-15 november 2017 What will it really take to end the epidemic? Vilka ansträngningar kommer krävas för att avsluta epidemin? Studenter från Stellenbosch

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

Manus Världskoll-presentation. Svenska FN-förbundet. Uppdaterad 2014-02-04. Bild 1

Manus Världskoll-presentation. Svenska FN-förbundet. Uppdaterad 2014-02-04. Bild 1 Manus Världskoll-presentation Svenska FN-förbundet Uppdaterad 2014-02-04 Bild 1 65 %, en klar majoritet, av alla svenskar tror att mindre än hälften av världens befolkning har tillgång till rent vatten.

Läs mer

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N EFFEKTRAPPORT 2014 Vi gör skillnad. Vi skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta för fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Som medlem och bidragsgivare skapar du hopp och räddar liv. Nu och

Läs mer

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403)

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) Stöd till föräldralösa barn i Malawi, vars föräldrar drabbats av hiv och aids. Foto: Malin Barnö/Röda Korset Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) 2 Bakgrund Projektet

Läs mer

Resultat kampanjmätning World Aids Day 2010. Carl Strand 2011-01-21

Resultat kampanjmätning World Aids Day 2010. Carl Strand 2011-01-21 Resultat kampanjmätning World Aids Day 2010. Carl Strand 2011-01-21 Bakgrund Sedan flera år tillbaka har det funnits samverkan mellan olika aktörer kring World Aids Day (WAD) i Göteborg. Aktörerna har

Läs mer

Första världskriget

Första världskriget Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 s.194 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om

Läs mer

Det stora Ukraina Herdefolket

Det stora Ukraina Herdefolket Vad är demokrati? Anna-Lena Laurén: Frihetens pris är okänt. Om demokratiska revolutioner i Georgien, Ukraina och Kirgizistan Schildts & Söderströms/Atlantis. 213 sidor. Illustrerad Anna-Lena Laurén (f.

Läs mer

Uganda. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Uganda. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Uganda 2014 2018 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2014 Artikelnr: UD 14.039 Regeringsbeslut

Läs mer

Medicin till u-länder. Lidgard, Hans Henrik. Unpublished: Link to publication

Medicin till u-länder. Lidgard, Hans Henrik. Unpublished: Link to publication Medicin till u-länder Lidgard, Hans Henrik Unpublished: 2005-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Lidgard, H. H. (2005). Medicin till u-länder. Artikel presenterad vid Anförande

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark Brasilien Idag lever 1.4 miljarder människor i fattigdom, och 925 miljoner är undernärda. Med djup beklagan anser Brasilien att något borde göras för att rädda den svältande befolkningen världen över.

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Socialt entreprenörskap på Thoren Business School

Socialt entreprenörskap på Thoren Business School Socialt entreprenörskap på Thoren Business School TBS vill skapa entreprenörer, det vill säga personer som arbetar hårt för sin sak. Oftast blir entreprenörer chefer eller får åtminstone en viktig position

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-21 UF2014/52305/UD/MU 2014-08-21 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 1. Förväntade

Läs mer

Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014

Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014 Utrikesdepartementet Tal av utrikesminister Carl Bildt Riksdagen Stockholm, 14 mars, 2014 Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014 Det talade ordet gäller Herr talman!

Läs mer

Tuberkulos 2013. Smittskyddsenheten, Karin Strand 2014-04-02

Tuberkulos 2013. Smittskyddsenheten, Karin Strand 2014-04-02 Tuberkulos 2013 Trend Östergötland Under 2013 rapporterades 28 nya tuberkulosfall i Östergötland, vilket är något färre än 2012 (31 fall). Under ett par år har incidensen i Östergötland varit högre än

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept.

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept. Recept för rörelse Minst hälften av svenska folket rör sig för lite. Forskare varnar för negativa hälsoeffekter och skenande sjukvårdskostnader i en snar framtid. Frågan är vad som går att göra. Fysisk

Läs mer

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv.

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv. Kalla kriget Kalla kriget var en konflikt mellan USA och Sovjetunionen som utspelade sig från år 1945 till år 1989. USA och Sovjetunionen var två supermakter som bildades efter det Andra världskriget då

Läs mer

inriktningen på EU:s stöd på det utrikes- och säkerhetspolitiska området samt Ukrainas syn på NATO. Delegationen träffade även chefen för OSSE:s

inriktningen på EU:s stöd på det utrikes- och säkerhetspolitiska området samt Ukrainas syn på NATO. Delegationen träffade även chefen för OSSE:s Stockholm 2015-11-20 Den 8 oktober 2015 beslutade utrikesutskottet att genomföra en delegationsresa till Ukraina. Syftet med besöket i Kiev var att diskutera situationen i landet med representanter för

Läs mer

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla människor i hela världen har vissa rättigheter. Det står i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år 1948. Det är staten i varje land som ska se till

Läs mer

Upptäck Jordens resurser människor och miljö

Upptäck Jordens resurser människor och miljö Upptäck Jordens resurser människor och miljö Upptäck Geografi Lgr 11 är ett grundläromedel i geografi för årskurs 4-6. Läromedlet består av grundböckerna Upptäck Sverige, Upptäck Europa med Norden och

Läs mer

Kvinnornas situation och efterföljandet av kvinnors rättigheter i Tanzania

Kvinnornas situation och efterföljandet av kvinnors rättigheter i Tanzania Kvinnornas situation och efterföljandet av kvinnors rättigheter i Tanzania Tanzania har ratificerat FN:s konvention om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor och officiellt förklarar sig landet

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

3. Vad för slags utbildning 1 Grundskola har du? 2 Gymnasieskola 3 Universitets- eller högskoleutbildning 4 Annat

3. Vad för slags utbildning 1 Grundskola har du? 2 Gymnasieskola 3 Universitets- eller högskoleutbildning 4 Annat Din bakgrund 1. Hur gammal är du? år 2. Är du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 3. Vad för slags utbildning 1 Grundskola har du? 2 Gymnasieskola 3 Universitets- eller högskoleutbildning 4 Annat 4. Vilken

Läs mer

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet Bilaga 1 Promemoria Utrikesdepartementet 2007-05-11 Utkast Enheten för utvecklingspolitik (UP) Enheten för exportfrämjande inre marknaden (FIM-PES) Bakgrundspromemoria till: Handlingsplan för ökad samverkan

Läs mer

KALLA KRIGET. Någon bild, tex berlinmuren... torsdag 29 augusti 13

KALLA KRIGET. Någon bild, tex berlinmuren... torsdag 29 augusti 13 KALLA KRIGET Någon bild, tex berlinmuren... FRÅGAN ATT FUNDERA PÅ FRÅGAN ATT FUNDERA PÅ Hur påverkar kalla kriget världen ännu idag? ETT ARV FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGET ETT ARV FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGET Under

Läs mer

Tuberkulos en sjukdom som vi trodde var bemästrad

Tuberkulos en sjukdom som vi trodde var bemästrad Tuberkulos en sjukdom som vi trodde var bemästrad Arne Tärnvik Professor i infektionssjukdomar När Västerbottensnytt ringde till mig igår och frågade lite inför den här dagen sade journalisten att tuberkulos

Läs mer

Barn och aids. Farmor Esnaro Kunika tar hand om tio av sina barnbarn efter att de förlorat sina föräldrar på grund av aids. Giacomo Pirozzi/UNICEF

Barn och aids. Farmor Esnaro Kunika tar hand om tio av sina barnbarn efter att de förlorat sina föräldrar på grund av aids. Giacomo Pirozzi/UNICEF Barn och aids Varje år smittas hundratusentals barn av hiv och ännu fler förlorar sina föräldrar i aids På många håll i världen ses inte hiv och aids enbart som en hälsofråga, utan som ett hot mot hela

Läs mer

Kalla kriget, första skedet Vänner blir fiender!

Kalla kriget, första skedet Vänner blir fiender! Kalla kriget, första skedet 1946-1947. Vänner blir fiender! Det kalla kriget var en konflikt mellan USA och Sovjetunionen som effektivt delade upp världen i två läger, väst och öst. Det kalla kriget började

Läs mer

EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991

EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991 EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991 Efter 1945 Fred och välfärd Europa var en världsdel i spillror. Politikerna som styrde hade varit med om krisen på 1920- och 1930 talen, världskrig, nazism, kommunism

Läs mer

Blodsmitta. och fästingöverförda sjukdomar. Rikspolisstyrelsen. www.polisen.se. december 2008

Blodsmitta. och fästingöverförda sjukdomar. Rikspolisstyrelsen. www.polisen.se. december 2008 Blodsmitta och fästingöverförda sjukdomar Rikspolisstyrelsen december 2008 www.polisen.se Blodsmitta och fästingöverförda sjukdomar Information om blodsmitta och fästingöverförda sjukdomar Polisiärt arbete

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

Den som inte tror på helvetet på jorden har inte sett den svenska människohandeln. Vi agerar när samhället inte räcker till

Den som inte tror på helvetet på jorden har inte sett den svenska människohandeln. Vi agerar när samhället inte räcker till Den som inte tror på helvetet på jorden har inte sett den svenska människohandeln Vi agerar när samhället inte räcker till DEN SOM INTE TROR PÅ HELVETET PÅ JORDEN HAR INTE BLIVIT LURAD ATT FÖLJA MED SIN

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete, Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning

Läs mer

Målsnöret. - en elevaktiv lektion om millenniemålen

Målsnöret. - en elevaktiv lektion om millenniemålen Målsnöret - en elevaktiv lektion om millenniemålen Hur går det för millenniemålen? När världens stats- och regeringschefer antog Millenniedeklarationen och millenniemålen i samband med ett toppmöte i FN

Läs mer

Världskrigens tid

Världskrigens tid Världskrigens tid 1914-1945 Krig är blott en fortsättning på politiken med andra medel. Carl von Clausewitz Tysk general 1780-1831 1:a världskriget Krig mellan åren 1914 och 1918. Kriget stod mellan två

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för utveckling 29.4.2015 2014/2204(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ebolakrisen: långsiktiga lärdomar och hur hälso- och sjukvårdssystemen i utvecklingsländer kan stärkas

Läs mer

Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning

Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar.

Läs mer

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2889 av Markus Wiechel (SD) Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Hur långt bär resolution 1325?

Hur långt bär resolution 1325? Hur långt bär resolution 1325? Målet med FN-resolutionen 1325 är att ge mer makt åt kvinnor i fredsprocesser. Istället för att ses som passiva offer ska kvinnor synliggöras som pådrivande aktörer. Men

Läs mer

C9 Kommittémotion. 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur det ska

C9 Kommittémotion. 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur det ska Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2963 av Anders W Jonsson m.fl. (C) Beroendevård Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur ansvaret

Läs mer

12 punkter för en hållbar mat- och jordbrukspolitik

12 punkter för en hållbar mat- och jordbrukspolitik 12 punkter för en hållbar mat- och jordbrukspolitik maj 2009 www.centerpartiet.se Inledning EU:s gemensamma jordbrukspolitik är grunden till en fungerande inre marknad och begränsar riskerna för ojämlika

Läs mer

Undersökning hepatit C

Undersökning hepatit C Stockholm 26 maj 2015 Undersökning hepatit C Svenska Brukarföreningen har i samarbete med biopharmaföretaget Abbvie gett undersökningsföretaget YouGov i uppdrag att mäta kunskapsnivån hos allmänheten.

Läs mer

Basfrågor: En delad värld

Basfrågor: En delad värld Basfrågor: En delad värld supermakter stormakter ockupationszon järnridån västmakterna kapprustning maktblock permanent mandattid lydstater frihandelsområde förstatliga elit partisankrigare militärdiktatur

Läs mer

Första världskriget 1914-1918

Första världskriget 1914-1918 Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om kolonierna.

Läs mer

Åk. 7 Lokal kursplan historia: Introduktion vad är historia? Forntiden och flodkulturerna Målbeskrivning det är viktigt att

Åk. 7 Lokal kursplan historia: Introduktion vad är historia? Forntiden och flodkulturerna Målbeskrivning det är viktigt att Sida 1 av 5 Åk. 7 Introduktion vad är historia? Forntiden och flodkulturerna känna till hur människor under jägarstenåldern försörjde sig kunna redogöra för hur livsvillkoren förändrades vid övergången

Läs mer

Hiv idag är inte som hiv igår - världsaidsdagen 2015 Tips på filmer, lektioner och hemsidor.

Hiv idag är inte som hiv igår - världsaidsdagen 2015 Tips på filmer, lektioner och hemsidor. Hiv idag är inte som hiv igår - världsaidsdagen 2015 Tips på filmer, lektioner och hemsidor. Hiv idag är inte som hiv igår. Det är mottot för Folkhälsomyndighetens hivkampanj. Hiv idag är verkligen inte

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:103 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2008:17 av Inger Ros (S) om start av en informationskampanj i syfte att minska spridningen av klamydia Föredragande landstingsråd:

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

1800-talets Stockholm

1800-talets Stockholm Stockholm 1800-2200 1800-talets Stockholm Befolkning Omkring år 1850 hade Stockholm ca 93 000 invånare vilket är väldigt lite om man jämför med med de ca 900 000 människor som idag räknas tillhöra Stockholms

Läs mer

Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld!

Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld! Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld! Jag/vi kommer även presentera de globala målen för hållbar utveckling

Läs mer

Sjukdomar som socialt fenomen och den påföljande synen på aids i Sydafrika

Sjukdomar som socialt fenomen och den påföljande synen på aids i Sydafrika Sociologi 3: Aktuell sociologisk forskning Essä, 10.3.2011 Fredrika Lund Sjukdomar som socialt fenomen och den påföljande synen på aids i Sydafrika Denna essä borde handla om aidsaktivisters syn på aidspolitik

Läs mer

Allmänt om bakterier

Allmänt om bakterier Bakterier Allmänt om bakterier Bakterier är varken djur eller växter De saknar cellvägg och klorofyll De är viktiga nedbrytare - bryter ner döda växter och djur En matsked jord = 10 miljarder bakterier

Läs mer

SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN RESERAPPORT. Bakgrund. Konferensen i sammandrag. Handläggare: Daniel Liljendahl Telefon: 08-508 25 026

SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN RESERAPPORT. Bakgrund. Konferensen i sammandrag. Handläggare: Daniel Liljendahl Telefon: 08-508 25 026 SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN Handläggare: Daniel Liljendahl Telefon: 08-508 25 026 RESERAPPORT Bakgrund Stadens hiv/aids-samordnare deltog i Världsaidskonferensen i Mexico City som genomfördes

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013 HUNGERPROJEKTET Ghana 2013 Inledning Hungerprojektet tackar alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat vårt arbete i Ghana. Med rapporten vill vi ge er kunskap,

Läs mer

Konstbevattning. Tidslinjetexter åk 7

Konstbevattning. Tidslinjetexter åk 7 Tidslinjetexter åk 7 Konstbevattning 2000 år f. Kr så började vi med konstbevattning för att det fanns ett problem. Problemet var att det inte regnade regelbundet utan det regnade ofta för lite vilket

Läs mer

Hepatit C Statistik

Hepatit C Statistik Hepatit C 2014 Statistik Smittskyddsenheten, 2015-03-03, Eva Lundmark Hepatit C-fallen (69) minskade i antal 2014 jämfört med åren innan och incidensen låg lägre än totalt i Sverige (15,8/100 000 invånare).

Läs mer

Att prata om hiv och aids är inte alltid lätt men fakta behövs

Att prata om hiv och aids är inte alltid lätt men fakta behövs Ungdomar lyssnar på en kamratutbildare som talar om hiv/aids under en lektion i gymnasiet i Umzimkhulu. Att prata om hiv och aids är inte alltid lätt men fakta behövs Apple! Buller och brak, springande

Läs mer

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 1 Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 Konflikten uppstår 1. Vilka frågor diskuterades vid konferensen i Jalta i feb 1945? Vad kom man fram till? 2. Vad bestämdes vid nästa konferens i

Läs mer

Stoppa hunger. Köp en tröja.

Stoppa hunger. Köp en tröja. Stoppa hunger. Köp en tröja. Resultat - Style It Forward Stockholm 2014 I samarbete med: Inledning Med denna rapport vill vi på Hungerprojektet tacka alla individer och företag som genom Style it Forward

Läs mer

Fattiga EU-medborgare en politik med både hjärta och hjärna

Fattiga EU-medborgare en politik med både hjärta och hjärna Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:1482 av Fredrik Malm m.fl. (FP) Fattiga EU-medborgare en politik med både hjärta och hjärna Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD:

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: - Var tydlig med dina svar! Ge konkreta exempel och statistik och visa på en tydlig koppling mellan din vision och hur din lösning kan förverkligas. - Varje svar får innehålla

Läs mer