1B1992 Öst- och Centraleuropa Vår framtida marknad KTH, 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1B1992 Öst- och Centraleuropa Vår framtida marknad KTH, 2004"

Transkript

1 Titel: HIV/AIDS i Ukraina Författare: Eva Andersson Wilks, Ulrika Fält, INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 3 2. BAKGRUND 3 3. UKRAINA Landet Ukraina Historia Ukraina idag Framtiden HIV/AIDS i Ukraina Svenska företag i Ukraina 9 4. ATT REDUCERA SPRIDNINGEN AV AIDS Förebyggande arbete mot HIV/AIDS i världen Uganda landet som lyckats vända trenden Pågående svenska HIV/AIDS-projekt i Ukraina FÖRESLAGET AIDS-PROJEKT I UKRAINA Finansiering Projektförslag KÄLLOR BILAGA

2 1. INTRODUKTION Denna rapport är ett delmoment i kursen Öst och Centraleuropa vår framtida marknad. Ämnet för rapporten är HIV/AIDS i Ukraina och valdes på grund av det mycket stora antal sjukdomsfall som finns i landet. Ukraina är det land i Europa där ökningen av antalet insjuknade går snabbast. Rapporten kommer inledningsvis att ge en bakgrund till HIV/AIDS situationen i världen och därefter belyses Ukraina och dess specifika problem. Avslutningsvis ges ett förslag på ett möjligt HIV/AIDS-projekt för tillämpning i Ukraina. 2. BAKGRUND HIV/AIDS-epidemin är en av de värsta farsoter som drabbat vår värld. Mer än 40 miljoner människor världen över bär på sjukdomen och blir dagligen smittade. Förra året dog fem miljoner av sjukdomen och av relaterade sjukdomar. Totalt har 23 miljoner människor dött av AIDS sedan början av 1980-talet, då HIV och AIDS först upptäcktes. Nittiofem procent av de utsatta kommer från tredje världen, majoriteten från södra Afrika, där procent av befolkningen är smittade i vissa länder. Experter 1 tror att hastigheten med vilka nya sjukdomsfall tillkommer i världen kan öka med 25 procent eller mer fram till år De menar också att 45 miljoner nya fall kommer att genereras mellan år 2002 och I en nyligen publicerad rapport från Världsbanken 2, konkluderades att svårt drabbade länder, såsom Sydafrika, kan stå inför en ekonomisk kollaps inom några generationer om inte effektiva åtgärder tas fram för att bromsa epidemin. Samtidigt som epidemin fortsätter att spridas i Afrika, går det också fort i många av världens mest befolkade länder; Indien, Kina och Ryssland. De främsta pådrivande faktorerna varierar i de olika regionerna heterosexuella samlag i Afrika och Karibien, drogmissbruk i Östeuropa och Asien och sex mellan män i Latinamerika och många av utvecklingsländerna 1,

3 Om de förebyggande åtgärderna som idag finns skulle tas i bruk i full skala skulle 29 miljoner, d.v.s. 63 % av de beräknade nya fallen under detta decennium kunna undvikas. HIV/AIDS är både ett hot för hela världen och ett ansvar för hela världen. Att förhindra den katastrof vi står inför kräver starkt politiskt ledarskap och en dramatisk ökning av resurser. Alla parter i samhället måste ta sin del i kampen mot HIV/AIDS. Under de sista åren har bland annat FN, Världsbanken och den nyligen formade Globala Fonden mot HIV/AIDS, malaria och tuberkulos fokuserat mycket på bekämpningen av HIV/AIDS, emedan den privata sektorn inte har engagerat sig särskilt mycket. 3. UKRAINA I detta avsnitt presenteras först landet Ukraina och dess utveckling. Därefter belyses HIV/AIDS-situationen. 3.1 Landet Ukraina Historia Det finns givetvis många faktorer som har påverkat och påverkar situationen i Ukraina idag. En av dessa faktorer är landets historia eftersom den är grunden till dess kultur och normer m.m.. Ukraina har haft svårt att anpassa sig till den nya självständigheten. Kanske gick det för fort och var en allt för stor omställning. Landet hade inte heller vanan att vara självstyrande och självständigt. Redan på 1200-talet intog mongolerna Kiev och på 1300-talet erövrades västra delen av Ukraina av polackerna. Denna period varade länge och medförde att landet genomgick radikala sociala förändringar, bland annat blev de tidigare fria bönderna blev livegna. Detta skapade givetvis till spänningar mellan polacker och ukrainare. Kosackerna gjorde uppror mot polackerna 1654 men eftersom de behövde hjälp i denna kamp ställde de sig under Moskvafurstens beskydd. Detta ledde till att delar av Ukraina hamnade i Rysslands makt under flera hundra år delades Ukraina. Landet öster om floden Dnepr, inklusive Kiev, blev 3

4 ryskt och väster blev polskt. De polska områdena delades sedermera, i slutet av 1700-talet, mellan det Habsburgska väldet och Ryssland 3. Redan under den ryska revolutionen 1917 försökte ukrainarna bilda en självständig stat vilket stoppades av bolsjevikerna blev Ukraina en av de ursprungliga stater som grundade Sovjetunionen. Under Stalins tvångskollektivisering drabbades de ukrainska bönderna hårt av hungersnöd, massakrer och deportationer var stora delar av Ukraina ockuperat av tyskarna. Mellan sju och åtta miljoner människor dödades under kriget och Ukraina stod för 40 % av Sovjets totala skador 4. Efter kriget införlivades den västra delen och 1954 införlivades Krim. Till följd av Sovjetunionens sönderfall 1991 förklarade sig Ukraina självständigt Ukraina idag Republiken Ukraina är i dag en självständig stat med närmare femtio miljoner invånare. Landet är Europas näst största land efter Ryssland. Ukrainas största stad är huvudstaden Kiev med cirka 3,5 miljoner invånare. Bild 1. Karta över Ukraina. 5 3 Bonniers Compact Lexikon,Bonnierförlagen Nya Medier,

5 Sedan självständigheten har Ukraina brottats med stora ekonomiska problem. Under senare år har dock bilden börjat förändras. Reformprocessen visar resultat. Sedan år 2000 har man haft en kontinuerligt positiv ekonomisk utveckling. Jordbruket håller på att reformeras från att ha varit i statlig ägo till att bli privat genom den lantmäterireform som nu sker. Produktiviteten som under Sovjettiden var mycket låg håller på att förbättras. Detta bland annat tack vare en modern infrastruktur och ett modernt marknads- och miljöorienterat jordbruk. Ukrainas industri är mångsidig och är byggd kring stora fyndigheter av kol och malm. I och med Sovjetunionens upplösning bröts kontakter med exportmarknader och landets industri hade ej längre tillgång till starkt subventionerad olja och gas. Efter att Leonid Kutjma valdes till president 1994 har landet påbörjat reformer i riktning mot marknadsekonomi. Nyckelfrågor har varit privatisering av statliga företag och etablerandet av ett regelverk enligt marknadsekonomiska principer. Det ukrainska näringslivet har dock hämmats av ett ogynnsamt investeringsklimat där det råder oklara regler om företagsbeskattning. Efter år av stagnation och nedgång visar nu det ukrainska näringslivet tecken på stabilisering. Landet dras dock fortfarande med svåra sociala problem. Övergången från planekonomi till marknadsekonomi har bland annat inneburit sänkt levnadsstandard för innevånarna. Många ukrainare lever på eller under fattigdomsgränsen 6. Det är framför allt på landsbygden som den sociala utvecklingen går långsammast. Dock börjar en medelklass växa fram i Ukraina och lönenivåerna börjar höjas 7. Lönerna är likväl fortfarande på så låga nivåer att betydelsefulla grupper som till exempel poliser, lärare, militär och sjukvårdsanställda har det mycket svårt privatekonomiskt. Detta bidrar till att bevara både korruption och mutverksamhet. Förtroendet för politiker är lågt i Ukraina. Klyftan mellan folket och politikerna är mycket stor. Även på hög politisk nivå är korruption ett problem, som ärvts ned från sovjettiden. Ukraina anses vara ett av världens mest korrumperade länder. Ett annat problem är att männen i Ukraina har mycket svårt att anpassa sig till den nya mansrollen som övergången till det nya samhällssystemet medfört 8. Här hjälper Sverige till i ett projekt framför allt riktat till militärer, 6 7 Utrikesdepartementet, Mänskliga rättigheter i Ukraina

6 poliser, journalister och politiker. Två svenska organisationer, Manliga nätverk och Mansjouren, driver projektet tillsammans med ett konsultföretag. Sverige stödjer även en utbildning av socialarbetare. Den stora handeln med unga kvinnor till sexindustrin i väst är ett växande problem. Enligt Utrikesdepartementet möjliggörs handeln av en utbredd okunskap om arbetsmarknadssituationen i väst och organiserade syndikats skicklighet att utnyttja den sociala och ekonomiska situationen i Ukraina Framtiden Efter utvidgningen av EU 2005 kommer Ukraina ha sin gräns mot EU. Detta medför att EU:s politik och samarbetsformer med Ukraina måste utvecklas. Ukrainas ledning har ambitionen att integrera landet i europeiska samarbetsstrukturer10. Man strävar efter att bli medlemmar i EU samt i WTO och Nato. 3.2 HIV/AIDS i Ukraina Det land i Europa som drabbats hårdast av HIV och AIDS är Ukraina hade landet smittade och 1999 hade antalet ökat till FN-experter 12 talar om en hotande explosionsartad epidemi. Enligt experternas uppskattning är redan var hundrade, d.v.s. 1 %, av ukrainarna smittade. I värsta fall menar man att siffran kan tredubblas fram till år 2010, i bästa fall blir det en fördubbling. Detta hotar utvecklingen i hela Europa, menar experterna. Den senaste statistiken 13 visar att antalet AIDS-sjuka i landet har ökat med närmare 7 %, under den korta tidsperioden 1 augusti till 1 oktober, se tabell 1 och 2. The number of cases from 1987 AIDS TOTAL ADULT CHILDREN Deaths of AIDS Tabell 1. AIDS statistics in Ukraine, 1 august, Utrikesdepartementet, Mänskliga rättigheter i Ukraina Utrikesdepartementet, 11 Egerö, Hammarsköld, Munck. AIDS: The Challenge of this Century. SIDA Natalia Matviiva, Ukrainas Ambassad. 14 Ministry of Health of Ukraine. 6

7 The number of cases Total Adult Children from 1987 AIDS Deaths of AIDS Tabell 2. AIDS statistics in Ukraine, 1 october, % av Ukrainas befolkning bär på sjukdomen. Detta kan jämföras med Sverige där andelen är 0,03 %. Jämförande siffra i Ukraina är 1 %. I Sverige ökar antalet smittade med cirka 280 personer per år 16. Smittspridningen skedde tidigare enbart via manliga sprutnarkomaner, men i och med den omfattande prostitutionen har trenden vänt 17. Idag är en ökande andel av de smittade vanliga, icke narkotikaberoende kvinnor, män och barn. Vanligt är att maken besökt en prostituerad och sedan sprider smittan till sin hustru. Bortåt ukrainare uppskattas bära på HIVviruset eller har utvecklat AIDS 17. På bara ett år har antalet nya HIV-fall ökat med cirka 30 procent i de värst drabbade regionerna i Ukraina. Samma siffra gäller för antalet nya AIDSpatienter. Antalet dödsfall stiger också markant. I en framtidsprognos 18 uppskattas att mellan och ukrainare kommer att dö i AIDS år 2010 och att mellan och barn kommer att vara infekterade. Dessutom förutspår experterna att den ukrainska sjukvården kommer att slås ut fullständigt på grund av detta. Sjukdomsapparaten räcker inte till ens för att komma tillrätta med de vanliga sjukdomarna idag. Idag får bara en patient av drygt 650 stycken gratis medicin och terapi från staten. Det finns inga pengar till att hjälpa fler är den officiella förklaringen 19. Detta i det land som annars ofta kritiserats internationellt för den omfattande korruptionen i landet och där makteliten blivit ofantligt rik sedan Sovjetunionens sönderfall. De kommande två åren kommer dock Globala Fonden att slussa in mångmiljardbelopp men dessa pengar räcker bara till att medicinera var tionde behövande patient. Douglas Gardner, FN:s högsta representant i Ukraina menar att även Ukraina måste börja ta sitt ansvar, både från makthavares sida som från varje enskild individ Ministry of Health of Ukraine. 16 Teymur Noori, Statens folkhälsoinstitut. 17 AIDS-epidemi hotar Ukraina Ekot, Sverigas Radio,

8 Ukrainas regering har sedan 2001 tagit fram handlingsplaner för bekämpningen av HIV/AIDS. I Bilaga 1 återfinns planen för Svenska företag i Ukraina I Ukraina finns cirka 50 svenska företag representerade. Många är enbart exporterande till Ukraina och har därför inget egenintresse av HIV/AIDS situationen i landet medan de tillverkande industrierna i landet på sikt borde kunna oroas av utvecklingen av HIV/AIDS om den fortskrider. Bland de exporterande företagen finns: AB House of Isle AB Sandvik Tamrock Tools Abba Seafood AB ANZA AB Cerealia Järna AB ENERTECH AB ESAB International AB ITT Flygt AB Lindab AB Sipu International AB Tillverkande företag är bland annat: Swedwood Tjumak Scania Tetra Pak Arver Ohlsson 20 berättar att man på Swedwood inte känner till något om HIV/AIDS situationen i Ukraina. Företagets tillverkning och sågverk ligger i södra Ukraina och där ute på landsbygden tror han inte att det föreligger något större problem med HIV/AIDS. Han menar att det är istället kontakterna och samarbetet med myndigheterna som är det största problemet i Ukraina. Som tillverkande och exporterande företag i Ukraina är man berättigad till återbetalning av moms. Detta fungerar emellertid mycket dåligt och företaget får lägga ner mycket tid och möda på att få detta att fungera med myndigheterna. De svenska företagen har inget samarbete om detta i Ukraina utan var och en arbetar med sina egna problem. Många gånger har Swedwood funderat på att lämna landet men då lönerna är bara en tiondel av våra löner är det ändå lönsamt att vara kvar. Han berättar vidare att Swedwoods erfarenheter är att i kontakter med myndigheter i 20 Intervju med Arver Ohlsson, ekonomichef, Swedwood. 8

9 Öststaterna är Ukraina det svåraste landet, tätt följt av Ryssland. Lättast är det med etableringar i Polen och Tjeckien. 4. ATT REDUCERA SPRIDNINGEN AV AIDS Här presenteras först det förebyggande arbetet mot AIDS i världen för att sedan mer specifikt titta på hur man arbetar med problemet i Ukraina idag Förebyggande arbete mot HIV/AIDS i världen Stopping the epidemic requires one thing: that each infected person on average infects less than one other person Roy Anderson, specialist på HIV epidemier, The Economist Fortfarande tjugo år efter det att epidemin drabbat världen finns inget vaccin eller bot mot HIV/AIDS. Detta betyder att förebyggande åtgärder: att stoppa infekterade personer från att sprida sjukdomen, att stoppa friska från att få sjukdomen är det enda sättet att kontrollera epidemin 21. Kunskap är basen till detta. De som innehar makt måste utveckla sin förståelse av epidemin och hur den kan bekämpas. Här har regeringar, myndigheter, företag, religiösa och sekulära organisationer en stor roll att spela. I många av de värst drabbade länderna är det NGO:s som står för den största delen av förebyggande åtgärder. Trots detta är det mycket som bara kan göras av statliga myndigheter, såsom informationskampanjer, behandling av sjukdomen och möjlighet att få kondomer. Regeringar behöver också identifiera, analysera och svara upp till nyckelfaktorer som sprider HIV. En sådan kan vara arbetskraftsförflyttning i samband med kontrakt vid brobyggen, dammbyggen, kraftstationer och dylikt. Överhuvudtaget finns det stora faror då människor separeras från sina familjer under en längre tid. Information och kunskap är det viktigaste steget i AIDS-prevention och att genom detta få en förändring i folks attityder och livsstil. Många regeringar har också försvårat kampen genom att förneka, tysta ner eller förminskat riskerna med HIV/AIDS. De länder som svarat upp med öppenhet har lyckats vända trenden. Ett exempel på det senare är Uganda, som trots att de 21 Egerö, Hammarsköld, Munck. AIDS: The Challenge of this Century. SIDA 9

10 reagerade sent, lyckats vända trenden var 15,2 procent infekterade medan antalet sjunkit till 6 procent år De viktigaste stegen i det förebyggande arbetet är 22 : Frivilliga samtal och testning för HIV/AIDS. Informationskampanjer via radio, TV och media med fokusering på: A=abstinens, B=be faithful, C=use condoms Utbildning i skolan. Riktad information på arbetsplatser till speciella grupper med gratis utdelning av kondomer. Kulturella evenemang med kändisar som ger AIDS ett ansikte. Säkra blodtransfusioner. För länder utanför Afrika där drogmissbruk är den starkaste orsaken till HIV/AIDS kan speciella program bland missbrukare användas. Dessa program kan innefatta: AIDS-information. Kondom promotion. Nålbyte till sterila åt var och en. Drogbehandling, till exempel metadon som tas oralt. Trots att ovanstående program visat sig mycket effektivt (infektionsrisken minskar från 22 % till 3,5 %) är många regeringar motståndare till detta. Detta gäller speciellt att ge drogmissbrukare nya nålar. De är rädda för kritik som påstår att detta skyddar drogmissbrukare och att man sanktionerar nålinjektioner. 4.2 Uganda -landet som lyckats vända trenden I Uganda, som ligger på plats 150 (av 173) på Human Development Reports fattigdomsskala, har 5 % av invånarna mellan 15 och 49 år HIV/AIDS. Sjukdomen har ett starkt fäste i landet men omfattande informationsarbete har medfört att spridningstakten avtagit. Sida deltar i uppbyggnaden av hälsovården i Uganda. En viktig del är att hejda spridningen av HIV/AIDS. Sida bidrar till utvecklingssamarbetet med Uganda med bland annat över

11 miljoner till utbildning inom den sociala sektorn och över 60 miljoner till hälsovård. Utbytesstudenten Banya Lwanga Charles från Uganda, berättar att AIDSbekämpningen varit mycket lyckad i Uganda. Andelen infekterade minskade från 15 % 1994 till 6 % år Den viktigaste orsaken till detta är att man med information lyckats vända människors attityder. Nu går alla och testar sig, kondomanvändandet är stort och man får mediciner då man blivit sjuk. Media skriver mycket om problemet och ingen som är drabbad känner skuld och skam utan tvärtom får man omtanke och stöd. Regeringen har varit aktiv i detta och man har lyckats få donationer till programmet utifrån. På AIDS information center, som drivs av regeringen, ordnar man utbildning för de länder utifrån som vill lära sig om programmet. Många nya idéer används i Uganda, t ex. får alla studenter obligatorisk undervisning då de startar på universitetet. Likaså delas kondomer ut gratis inför varje helg, dessa lämnas under dörren till studentrummen Pågående svenska HIV/AIDS-projekt i Ukraina Särskilda insatser ska göras för att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar såsom tbc samt hiv/aids. Insatserna bör omfatta såväl förebyggande arbete som rehabilitering och stöd. Att förhindra smitta från mor till barn bör ges extra prioritet. Generella folkhälsofrämjande insatser bör stödjas och då även inkludera ungdomar. Även insatser inom hälsoområdet och då främst primärvårdsutveckling kan vara aktuella att stödja. Utdrag ur Landstrategi Ukraina, UD Det pågår för tillfället ett fåtal hjälpprojekt i Ukraina, varav de flesta som SIDA är involverad i drivs av UNDP (United Nations Development Programme). Även lokala NGO:s (Non governmental organisations) i Ukraina samt Noaks Ark får en del stöd. Totalt ger SIDA cirka 17 miljoner kronor i stöd under tre år. Peter Hultén 23 på SIDA menar att eftersom HIV/AIDS framförallt sprids hos sprutnarkomaner idag är följande insatser de viktigaste att fokusera på: 23 Peter Hultén, Ukrainaansvarig på SIDA, intervju

12 Bekämpa knarket - Idag sprids HIV/AIDS till 60,70 % via droginjiceringar och det förflyter mycket kort tid mellan att man börjar med droger och att man startar att injicera bland narkomaner i Ukraina. Information om att HIV är livsfarligt och särskilt satsa på detta i fängelser samt i de regioner där HIV/AIDS är mest utbrett. Enligt Hultén är den sociala sektorn av myndigheterna mycket medveten om situationen och de är reforminriktade. Problemet är dock avsaknad av pengar och även idéer. Vidare vill man på intet sätt bli sammankopplad eller jämförd med afrikanska stater vad det gäller HIV/AIDS-problemet. Att till exempel starta ett samarbete om metoder för att få bukt på problemet med länder i Afrika som lyckats är inte aktuellt. Denna överföring av kunskaper får istället komma via tredje part till exempel UNDP. Vad det gäller företag i Ukraina är de medvetna om det växande problemet. Det är dock inget som de idag arbetar med eller ens tar upp i diskussioner med SIDA. 5. FÖRESLAGET AIDS-PROJEKT I UKRAINA Sammanfattningsvis kan man säga att det finns många intressenter som skulle vilja få igång projekt som hjälper till att minska den galopperande spridningen av AIDS i Ukraina. Här krävs först och främst ett förberedande arbete då man hittar samarbetspartners och finansiärer. Det viktigaste i ett projekt som detta är att förankra idén hos myndigheterna i landet och få ett engagemang. Detta kan ske genom att få tag i en nyckelperson bland makthavarna. Framförallt är det viktigt att arbeta med Ukrainas myndigheter, som vet vilka behoven är och vilka huvudsakliga insatser som bör göras. Likaså krävs samarbete med de NGO:s som redan finns i landet och/eller som har mycket kunskap om hur man bromsar epidemin av HIV/AIDS. Uppbackning av och samarbete med någon stor etablerad hjälporganisation är synnerligen viktig för genomförandet av projektet eftersom detta skapar förtroendre och tyngd. I ett möjligt projekt skulle vår roll framförallt vara att fungera som projektledare. Detta skulle innebära att våra främsta uppgifter vore att hitta intressenter och finansiärer, skapa kontakter och sedan själva vara med och utarbeta samt driva projektet eller överlämna det helt till andra, till exempel lokala NGO:s. 12

13 5.1. Finansiering En tanke med projektet var att involvera svenska företag. Detta torde vara möjligt då det idag är mycket vanligt att företag i sitt samhällsengagemang även donerar pengar till organisationer som arbetar med hjälpverksamhet i världen. I första hand är det företag som själva finns i Ukraina och således kan ha ett visst egenintresse, åtminstone på lång sikt, att förhindra spridningen av HIV. För närvarande har våra intervjuer med SIDA och Swedwood visat att företag kan vara omedvetna om problemet. Sådana företag är således inte intressanta som huvudsakliga finansiärer i ett första skede. Istället används i första hand andra biståndsgivare. Tänkbara donatorer kan vara SIDA, GatesFoundation, Rädda barnen och Röda Korset. GatesFoundation 24 är mycket intressant då den enbart arbetar med projekt för AIDS och malaria i världen och att de enbart stöttar ekonomiskt till framtagna projekt. För att ansöka om finansiering måste den första delen av projektarbetet vara klart, d.v.s. kontakter med myndigheter och biståndsorganisationer bör vara etablerade och deras roll i projektet skall framgå Projektförslag Vi föreslår i detta tidiga skede ett projekt som drivs under tre år i ett av de mest utsatta områdena i Ukraina. Tänkbara delar i projektet kan vara: En informations kampanj. Detta då befolkningen idag är relativt omedvetna om risken för smitta. Det har varit vanligt att tro att bara drogmissbrukare bär på smittan vilket inte är fallet. Informationskanaler kan vara tidningar, radio, tv samt material för skolor och arbetsplatser. Hjälp till sjukhus med blodtestningsapparatur och bromsmediciner till redan smittade. Mediciner beräknas kosta ca $ 500 per år och smittad. För att motivera människor att gå och testa sig måste de veta att de får hjälp med mediciner om de är sjuka. Det slutgiltiga projektet är emellertid beroende av samarbetet med myndigheter och hjälporganisationer

14 6. KÄLLFÖRTECKNING Internetadresser Personliga kontakter Natalia Matviiva, Ukrainas Ambassad, Stockholm. Arver Ohlsson, ekonomichef, Swedwood. Peter Hultén, ukrainaansvarig, SIDA, Stockholm. Teymur Noori, HIV- ansvarig, Statens Folkhälsoinstitut, Stockholm. Banya Lwanga Charles, utbytesstudent vid KTH. Litteratur m.m. Bonniers Compact Lexikon, Bonnierföralagen Nya Medier, Egerö, Hammarsköld & Munck. AIDS: The Challenge of this Century. SIDA Mänskliga rättigheter i Ukraina 2002, Utrikesdepartementet,

Kapitel 1 Vad innebär fattigdom?

Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? 14 Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? Vad är fattigdom? Att lida brist på mat, kläder, vatten, skydd mot kyla och regn. Men också att inte ha möjlighet att påverka sitt eget

Läs mer

HIV/AIDS en ödesfråga för facket och hela mänskligheten

HIV/AIDS en ödesfråga för facket och hela mänskligheten HIV/AIDS en ödesfråga för facket och hela mänskligheten Dansmuseet, Gustav Adolf torg 22-24, Stockholm, kl. 9-12, 14 oktober, 2004 Inledning Leif Håkansson, LO:s vice ordförande, ordförande LO-TCO Biståndsnämnd

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Innehåll BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Siffror om utvecklingen i världen Copyright: FN:s utvecklingsorgan UNDP Text: Staffan Landin Grafisk design och produktion: Per Wilkens, David Falda Svensson,

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN INNEHÅLL Förord... 4 En fantastisk möjlighet!... 7 Vad är utveckling?... 8 Hur tror du världen ser ut?...13 Blir världen bättre?...19 Framsteg du kanske

Läs mer

Ett utbildningsmaterial om FN:s milleniemål nummer 6 HJÄLP OSS STOPPA SPRIDNINGEN AV HIV DIN MUSIK RÄDDAR LIV. musikhjälpen.se

Ett utbildningsmaterial om FN:s milleniemål nummer 6 HJÄLP OSS STOPPA SPRIDNINGEN AV HIV DIN MUSIK RÄDDAR LIV. musikhjälpen.se Ett utbildningsmaterial om FN:s milleniemål nummer 6 2014 HJÄLP OSS STOPPA SPRIDNINGEN AV HIV DIN MUSIK RÄDDAR LIV musikhjälpen.se HJÄLP OSS STOPPA SPRIDNINGEN AV HIV, DIN MUSIK RÄDDAR LIV Varje dag smittas

Läs mer

FN:s åtta millenniemål

FN:s åtta millenniemål Lär dig mer om FN:s åtta millenniemål Studiematerial från Hungerprojektet 1 Välkomna till Hungerprojektets studiematerial om FN:s millenniemål! Mycket har blivit bättre i världen under de senaste 20 åren.

Läs mer

Hiv i Sverige. Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011

Hiv i Sverige. Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Hiv i Sverige Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Hiv i Sverige Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Bindningar och jäv För Smittskyddsinstitutets (SMI)

Läs mer

Utvecklingspolitisk rapport - 2009. Rapportens namn (står på mallsidan) Sidan 1

Utvecklingspolitisk rapport - 2009. Rapportens namn (står på mallsidan) Sidan 1 Utvecklingspolitisk rapport - 2009 Rapportens namn (står på mallsidan) Sidan 1 Historien är tydlig. Den är tydlig mot vem som helst med ett intresse för utvecklingen i världen. Många studier bekräftar

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:60

Regeringens proposition 2005/06:60 Regeringens proposition 2005/06:60 Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar Prop. 2005/06:60 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 december

Läs mer

Perspektiv på fattigdom

Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Utvecklingssamarbetets mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Perspektiv på fattigdom beskriver

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN 2 BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? 3 Innehåll Förord... 6 En fantastisk möjlighet!...

Läs mer

Landstrategi för utvecklingssamarbetet med Mongoliet 2002-2006

Landstrategi för utvecklingssamarbetet med Mongoliet 2002-2006 Landstrategi för utvecklingssamarbetet med Mongoliet 2002-2006 1. Sammanfattande bild av landet Sida har i regeringsbeslut 2001-02-15 fått i uppdrag att inkomma med förslag till landstrategi för utvecklingssamarbetet

Läs mer

Fack och arbetsgivare i gemensam kamp mot hiv/aids

Fack och arbetsgivare i gemensam kamp mot hiv/aids Fack och arbetsgivare i gemensam kamp mot hiv/aids Innehåll Förord 4 Henrys uppgift en livsviktig uppgift 7 Aktiv ledning på Sandvik i Zambia 10 Samarbete över gränser 12 Autoliv i Sydafrika ett gott exempel

Läs mer

Jord för miljarder. Om befolkning och utveckling

Jord för miljarder. Om befolkning och utveckling Jord för miljarder Om befolkning och utveckling Jord för miljarder Om befolkning och utveckling AV BERTIL EGERÖ OCH MIKAEL HAMMARSKJÖLD REDAKTÖR: ANNA WIESLANDER 2 FÖRORD VIKTIGA UTVECKLINGSFRÅGOR som

Läs mer

Miljö, naturresurser och HIV/AIDS

Miljö, naturresurser och HIV/AIDS NOVEMBER 2003 MILJÖPOLICYENHETEN Mikael Hammarskjöld Miljö, naturresurser och HIV/AIDS Förord Även hiv/aids hänger ihop med frågor som rör miljön. I ett antal skrifter har Sida redovisat de nära sambanden

Läs mer

SIDA FRÅN INSIDAN. Minnen och tankar kring bistånd 1965 1995. Karin Lange

SIDA FRÅN INSIDAN. Minnen och tankar kring bistånd 1965 1995. Karin Lange SIDA FRÅN INSIDAN Minnen och tankar kring bistånd 1965 1995 Karin Lange Januari 2014 1 Innehållsförteckning Förord 3 Biståndsdebatten 3 Historisk tillbakablick 7 Fattigdomsproblematiken 12 Enprocentsmålet

Läs mer

handlingsplan för narkotikapolitiken 2006 2010

handlingsplan för narkotikapolitiken 2006 2010 Första sidan ur regeringens handlingsplan för narkotikapolitiken 2006 2010 Handlingsplanen för narkotikapolitiken slår fast att det långsiktiga förebyggande arbetet för att få ett samhälle fritt från narkotika

Läs mer

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Det här är en kortfattad introduktion i hivfrågor för dig som arbetar med utvecklingssamarbete i en organisation. Med den vill Forum Syd uppmuntra dig

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60 grundkurs version 2.0 2011 innehåll inledning Det här är Världens kurs 4 Så här kan du använda Världens kurs 5 Genomgående tankar 8 Grundkursens upplägg 8 Till ledarna 9 Inledning/avslutning 10 Värderingsövningar

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

Förkortningar i texten IMF= Internationella valutafonden VB: Världsbanken IE: Informell ekonomi

Förkortningar i texten IMF= Internationella valutafonden VB: Världsbanken IE: Informell ekonomi Seminarium om fackliga strategier gentemot den informella ekonomin ur ett globalt perspektiv 20 oktober 2004, Stockholm, Norra Latin konferenscenter, musiksalen, 9-16. Förkortningar i texten IMF= Internationella

Läs mer

Utbildning för alla en väg ur fattigdomen

Utbildning för alla en väg ur fattigdomen Utbildning för alla en väg ur fattigdomen Utbildning grunden för utveckling Kärnan i personlig och samhällelig utveckling är utbildning och kunskap. En blick över mänsklighetens utveckling visar hur kunskap

Läs mer

Hela steget. Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor. En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

Hela steget. Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor. En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Hela steget Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Grafisk form: Kontrapunkt Tryckt: på FSC-märkt

Läs mer

Jämställdhet minskar fattigdom. www.utangranser.se. Fakta utan gränser. Nr 10, november 2011

Jämställdhet minskar fattigdom. www.utangranser.se. Fakta utan gränser. Nr 10, november 2011 Jämställdhet minskar fattigdom Fakta utan gränser Nr 10, november 2011 www.utangranser.se Stockholm, november 2011 Kooperation Utan Gränser 105 33 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 6, Stockholm info@utangranser.se,

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7 Justitiedepartementet Enheten för demokratiutveckling, mänskliga rättigheter, folkrörelsefrågor och idrott Enheten för integration och mångfald Alla har rätt. En konferens om mänskliga rättigheter och

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete Agenda för global utveckling - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete 2 (34) Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Globala utmaningar och möjligheter... 4 2 Politik för rättvis och hållbar global

Läs mer