Lions kamp mot flodblindhet i Kamerun: Ett unikt samarbete i samhället

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lions kamp mot flodblindhet i Kamerun: Ett unikt samarbete i samhället"

Transkript

1 December 2010 Lions kamp mot flodblindhet i Kamerun: Ett unikt samarbete i samhället Patrice är lokal distributör i Nkongbon, vilken är en del i byn Monatélé, 55 kilometer nordost om Yaoundé, huvudstaden i Kamerun. Han var nyligen framgångsrik med att se till att alla boende i området fanns på plats i byn när Mectizan, medicinen mot flodblindhet, distribuerades. Flodblindhet är den näst största orsaken i världen till blindhet på grund av infektioner, detta enligt Världshälsoorganisationen, så Patrice vet mycket väl hur viktig denna medicin är. Patrice hade tränats i ett lokalbaserat strategiprogram, vilket delvis har finansierats av SightFirst. Hans kunskaper om sjukdomen, hans samarbete med lokala hälsovårdsmyndigheter, samarbetspartner och Lions i Kamerun gjorde honom till en trygg och stolt medlem i det lokala samhället. Lokalbefolkningens engagemang och entusiasm är stor och Lions hjälper till att uppnå goda resultat som leder till utrotning av sjukdomen. Lions roll i insatserna Även människor i isolerade delar av Kameruns vackra landsbygdsområden känner väl till vilka Lions är, vad de kan göra samt hur de bryr sig om och hjälper till. Detta är orsaken till att ledaren i Nkongbon beslutade att utnämna tidigare guvernörsrådsordförande Chloé Balanos, medlem i en klubb i multipeldistrikt 403, till Honorary Chief i Nkongbon. Lion Balanos tar sin post på allvar och uppmanade innevånarna i området att ta ödet i egna händer för att kunna utrota sjukdomar och kunna lägga grunden till en god framtid för nästa generation. Hon sa: Lions är här för att hjälpa er, men först måste ni hjälpa er själva. En sjukdom som orsakar blindhet Flodblindhet är en parasitsjukdom som orsakas av en infektion från en rundmask. Sjukdomen sprids till människor när de blir bitna av en svart fluga. Därefter sprids den i kroppen och orsakar kraftig klåda och förstör närliggande vävnad, till exempel ögonen. Majoriteten av dessa infektioner inträffar i södra Afrika, men fokuserade områden är även Yemen och isolerade områden i Centralamerika och Sydamerika. Det uppskattas att 18 miljoner människor lider av flodblindhet och att cirka fall av blindhet har orsakats av infektionen, hela bara i Kamerun. Behandling av sjukdomen görs med medicinen Mectizan, eller Ivermectin, vilken har donerats av Merck & Co. För att få bästa effekt behandlas hela samhällen vid ett och samma tillfälle. En dos kan döda larver i människor som har infekterats och förhindrar spridning under flera månader bland resten av befolkningen. Stöd från SightFirst Lions Clubs International Foundations SightFirst-program har sedan 1993 varit en ledande samarbetspartner i Kameruns nationella program mot flodblindhet och har genom åtta anslag beviljat USD 9,67 miljoner. Kamerun är den största mottagaren av anslag mot flodblindhet från SightFirst. Detta program genomförs av fyra frivilligorganisationer (Helen Keller International, Perspective, International Eye Foundation och The Carter Center), regeringen i Kamerun (GOC), The African Programme for Onchocerciasis Control (APOC) och Lions i Kamerun. De aktiviteter som SightFirst har finansierat har möjliggjort 27,8 miljoner behandlingar med Mectizan, har uppnått hög geografisk täckning (cirka 3,75 miljoner människor behandlades under 2009) och har tränat eller vidareutbildat lokala distributörer, hälsovårdspersonal och ledare som Patrice. SightFirst kommer fortsätta att bevilja anslag till projekt mot flodblindhet i Kamerun genom en fokuserad och målorienterad inriktning, vilken motsvarar förväntningarna inom SightFirst-programmet och bygger vidare på tidigare framgångar. Lions och SightFirsts planer är att fortsätta spela en betydande roll i Kameruns ögonhälsovård i framtiden. Lions har mycket att göra i Kamerun, men tack vare medel från kampanj SightFirst II kommer Lions ha möjlighet att utöka sina insatser att förhindra blindhet.

2 Ny tonvikt på gråstarrprogram i Indien Grå starr är den största orsaken till blindhet i Indien, men är samtidigt en av de enklaste och billigaste ögonåkommorna att behandla. På bara några minuter kan en skicklig ögonläkare ta bort den grumliga linsen och ersätta den med konstgjord lins. Denna enkla operation ger fattiga patienter synen tillbaka och utförs varannan minut varje dag av Lions i Indien. Cirka operationer utförs varje år på Lions sjukhus och andra sjukhus som Lions samarbetar med. För att få ett perspektiv på detta antal kan det jämföras med att det är strax under hela befolkningen i Maldiverna, Indiens granne i sydväst. Lions i Indien är direkt ansvariga för cirka 5 % av landets gråstarroperationer, vilket är en stor prestation med tanke på att medlemmarna är frivilliga! SightFirst har samarbetat med Lions i Indien och har beviljat USD 10,2 miljoner till att uppgradera, utöka eller bygga 140 Lions-sjukhus och andra sjukhus som Lions samarbetar med, vilka behövde utrustning, större lokaler och träning. Tara Mati är en av dessa patienter. Hon genomgick en gråstarroperation på vänster öga i augusti och på höger öga fyra dagar senare. På grund av att hon hade grå starr på båda ögonen kunde hon inte se efter sina barnbarn, men nu kan hon återgå till sina vardagsbestyr och ta hand om sina barnbarn. Eftersom Mati inte är fattig valde hon att betala USD 25 för sin operation. Hon kunde ha besökt ett dyrt privatsjukhus, men valde att opereras vid Lions sjukhus tack vare dess goda rykte. Patienter som Mati är viktiga för Lions och de sjukhus Lions samarbetar med, för avgifterna hjälper till att betala för fattigare patienters vård och säkerställer långsiktig bärkraftighet. SightFirst har även samarbetat med Lions genom att hjälpa till att betala kostnader för operationerna. Sedan 1994 har Lions i Indien beviljats USD 24 miljoner i anslag till att stödja deras gråstarrprogram. Dessa anslag betalar vanligtvis halva kostnaden för att operera en fattig patient. Återstående del av kostnaden står Lions och deras samarbetspartner för. Hittills har totalt 2 miljoner gråstarroperationer kunnat utföras tack vare stödet från SightFirst. Som ett resultat av en strategisk granskning av SightFirsts gråstarrpolicy fokuserar programmet nu på undersökningar och operationer i de områden där behovet är störst. Sedan SightFirst inleddes 1991 har antal gråstarroperationer per miljoner invånare i Indien ökat från till Tack vare Lions och deras samarbetspartner finns det nu delstater i Indien där antalet gråstarroperationer per invånare är lika många eller fler än i vissa industriländer. Trots dessa framgångar finns det fortfarande områden i Indien med låg täckning som kräver stora insatser av Lions och SightFirst. För att åtgärda detta fokuserar Lions nu på de områden där behovet är som störst. Till exempel har multipeldistrikt 324-AB, 324-C, 324-D och 324-E i södra Indien ansökt om anslag från SightFirst att användas i deras program i områden där antal gråstarroperationer per invånare är lägre än hälften i respektive delstat. Detta är en mycket klok fokusering. Dessa nya projekt har en mer inflytelserik roll i insatserna att öka antal operationer i ett specifikt område och har en mycket större påverkan på den lokala hälsovården. De ger nya möjligheter till innovativa hjälpinsatser, erkänsla och tillväxt i de fokuserade områdena. Med anledning av närmare samarbete med företrädare för lokala myndigheter både på nationell nivå och på distriktsnivå har 2

3 Lions kunnat öka det finansiella stödet från myndigheter som beviljar anslag till frivilligorganisationer. Tack vare sin framträdande plats i samhället och goda kontakter med myndigheter har Lions lyckats mycket väl med detta. Deras medlemskap i Vision 2020 India, vilket är en allians av organisationer inom ögonhälsovårdsområdet, har också möjliggjort bättre samordning av aktiviteter med andra viktiga grupper. Indien är bara ett land som har dragit nytta av en mer fokuserad inriktning på gråstarroperationer genom Sight- First II. På detta sätt kan Lions säkerställa att de som befinner sig i störst nöd får den hjälp de behöver, både nu och under många år framöver. Lions utökar SightFirst-initiativ Under det att Lions inleder nästa fas av SightFirst fokuserar de sina insatser på nya områden. Lions fortsätter att vara hängivna att bekämpa sjukdomar som orsakar blindhet samt återställer syn, men fokuserar nu även på dem som är blinda eller har nedsatt syn. Det finns ett stort behov av denna typ av insatser. 90 % av de barn som är blinda eller har nedsatt syn går inte i skolan, vilket motsvarar mer än 5 miljoner barn i världen. Utbildning för blinda barn och barn med nedsatt syn tillhandahåller traditionell utbildning och speciellt stöd för att hjälpa till att utveckla viktiga färdigheter inför vuxenlivet. Ofta känner inte familjer, hälsovårdspersonal och lärare till att barn som är blinda eller har nedsatt syn kan genomgå utbildning på ett framgångsrikt sätt. Barn som är blinda eller har nedsatt syn kan gå i vanliga skolor med välutbildade lärare med stöd av god utrustning och material eller gå i specialskolor och särskilda center. Det är viktigt att lärarna är utbildade och har tillgång till nödvändig utrustning för att kunna sammanställa studiematerial för dessa studenter. Lokala informationsprogram behövs för att informera berörda grupper och skapa intresse för att elever med nedsatt syn involveras i skolor samt att stödgrupper för föräldrar bildas. Lions insatser att öka möjligheterna till utbildning för barn som är blinda eller har nedsatt syn ligger i linje med rörelsen Education for All (EFA), vilket är ett globalt initiativ som har målet att tillhandahålla grundläggande utbildning till alla barn, ungdomar och vuxna senast år Förutom utbildning finns även ett stort behov av rehabiliteringsstöd. Rehabilitering omfattar olika typer av klinisk träning och annan träning för att tillhandahålla personer som är blinda eller har nedsatt syn med färdigheter och verktyg, så att de kan leva ett säkert, aktivt och oberoende liv. Rehabilitering kan inte återställa syn, men kan hjälpa människor att använda den syn de har kvar på bästa sätt, så att de kan resa på ett säkert sätt, tillgodose sina behov, nå karriärmål, delta i utbildning och njuta av sin fritid. Dessa initiativ passar mycket bra för Lions medlemmar, vilka under många år har förbättrats livskvaliteten och ökat oberoendet för personer som är blinda eller har nedsatt syn. Yrkesinriktad rehabilitering kan bestå av träning med hjälp av teknisk utrustning, blindskrift, mentorskap och möjligheter till praktik. Lions har nu möjlighet att utveckla program tack vare finansiellt stöd från SightFirst för att kunna tillgodose dessa behov. Projekten kan omfatta stöd till kapacitetsbyggande skolsystem för att bättre kunna tillgodose behov bland barn som är blinda eller har nedsatt syn, stöd till organisationer som tillhandahåller träning, mentorskap, lån från mikrobanker till små företag samt utvecklande/expansion av lokala informationsprogram. När lokala behov förändras fortsätter Lions att finna sätt att tackla dessa behov. Lions medlemmar är engagerade och driftiga. 3

4 Nya samarbeten fokuserar på blindhet bland barn Lions Clubs International Foundation strävar efter att få hävstångsverkan på Lions donationer genom att samarbeta med företag och organisationer som har samma mål. Ett sådant partnerskap är det nya samarbetet med Bausch + Lomb Early Vision Institute, vilket har som mål att bekämpa blindhet bland barn. Initiativet mot grå starr bland barn kommer att förhindra och behandla grå starr bland barn samt främja synundersökningar bland barn. Bausch + Lomb har donerat USD till LCIF under pilotprogrammets första år för att inleda samarbetet. Grå starr bland barn grumlar ögats lins och kan orsaka nedsatt syn och blindhet. Detta nya samarbete kommer att hjälpa till att behandla och förhindra grå starr bland barn. Lions har i många år varit engagerade i att rädda människors syn över hela världen, speciellt barn, sade Eberhard J. Wirfs, LCIF:s ordförande. De två organisationerna har ett gemensamt mål att bevara människors syn, så detta samarbete är en naturlig förlängning av dessa insatser. Initiativet mot grå starr bland barn kommer att använda resurser från båda organisationerna för att identifiera, finansiera och främja innovativa metoder att klara av denna utmaning, till nytta för barn, deras familjer och lokala samhällen. Alltför många nyfödda lider av grå starr har ett helt liv av nedsatt syn och blindhet framför sig en oförsvarbar företeelse i dagens värld, sade Paul Sartori, dåvarande vice president i Bausch + Lomb. Med mer finansiellt stöd och större uppmärksamhet riktad till forskning, förebyggande insatser och behandling kommer vi att kunna göra en skillnad bland barn i hela världen. Förekomsten av grå starr bland barn i industriländer är 1-4 barn per födslar. Emellertid kan andelen vara 10 gånger större i utvecklingsländer. Med anledning av detta kommer insatserna under det första året främst fokusera på att hjälpa barn i Kina, där uppskattningsvis barn lider av grå starr. Initiativet kommer även att finansiera grundläggande forskningsprojekt med målet att finna orsaker till sjukdomen och/eller god behandling. Granskning av en rådgivande styrelse En rådgivande styrelse har bildats för att staka ut kursen för samarbetet och granska förslag gällande projektfinansiering. Den består av ögonvårdsexperter från hela världen, en representant från Lions och en från Bausch + Lomb. Joseph Barr, O.D., MS, FAAO, vice president för Global Clinical & Medical Affairs and Professional Services (Vision Care) i Bausch + Lomb, New York, USA, emeritus professor i optometri och synvetenskap vid Ohio State University, Ohio, USA, och emeritus redaktör vid Contact Lens Spectrum. Sean P. Donahue, Ph.D., M.D., professor i oftalmologi och synvetenskap vid Vanderbilt University Medical Center, Tennessee, USA. Claire Gilbert, M.D., MSc., professor i internationell ögonhälsovård vid International Centre for Eye Health, London School of Hygiene and Tropical Medicine, London University, England. Scott Lambert, M.D., professor i oftalmologi och pediatrik vid Emory University, Georgia, USA. Dr. Guillipali Nag Rao, M.D., grundare av LV Prasad Eye Institute i Indien, ordförande. Lipika Roy, M.D., MBA, pediatriker och oftalmolog, chef för Asia-Pacific Medical Affairs (Pharmaceuticals) i Bausch + Lomb, Singapore, och tidigare biträdande direktor för forskning och oftalmologi vid Singapore s National Health Care Group. Wing Kun-Tam, Lions Clubs Internationals vice president från Hong Kong, Kina. 4

5 SightFirst-medel gör nytta Två tusen patienter i nordvästra Argentina genomgick gråstarroperationer utan kostnad tack vare SightFirst och Lions. Nedan följer berättelser från några av de personer som fick hjälp genom detta projekt: Gråstarrpatient (anonym): Före operationen hade jag alltid ont i huvudet. Jag mådde dåligt för jag kunde inte se. Jag var rädd att ramla, för jag kunde inte se var jag gick. Operationen förändrade mitt liv. Nu ser jag bra på långt håll och jag är inte längre rädd för att ramla. Förut kunde jag inte söka hjälp, för det fanns ingenstans där vi kunde få hjälp. Sedan kom sjuksköterskan som samarbetade med Crespo Lions Club. Hon övertygade mig att besöka dem för att bli undersökt. Hon följde med mig till klubben där de utförde alla tester. Sedan tog Lions mig till Reconquista där de opererade mig. De behandlade mig så väl både före och efter operationen. Jag behövde inte betala en enda peso. Jag vill verkligen säga att jag är så tacksam för att Lions hjälpte mig och alla de människor som samarbetade med dem så att jag nu kan se igen. Jag hoppas att de fortsätter med detta arbete Gomez Patricio: Före operationen såg jag dåligt på vänster öga och jag såg inget alls på höger öga. Jag kunde inte gå ensam. Jag var alltid beroende av någon. Efter 20 år med dålig syn är allt nu annorlunda efter operationen. Innan sjuksköterskan satte mig i kontakt med Crespo Lions Club kunde jag inte ta mig fram alls. Hon följde med oss till klubben där de utförde flera synundersökningar på oss. Jag opererades också i Reconquista och behövde inte betala någonting. Lions behandlade oss mycket väl hela tiden. Jag vill verkligen tacka alla för det de gjorde för mig Marknadsföring av programmet Detta program presenterades officiellt vid två viktiga evenemang i juni månad, ett för Lions och ett för hälsovårdspersonal. Presentationer och presskonferenser genomfördes vid Lions internationella kongress i Sydney, Australien, och vid American Optometric Associations årsmöte i Orlando, Florida, USA. Ytterligare evenemang planeras vid ett antal mässor under hela Initiativet mot grå starr bland barn omtalats i flera tidskrifter, dagstidningar och nyhetsprogram, till exempel Contact Lens Spectrum och Corporate Philanthropy Report, USA, Opthalmology Times, Europa, CBS Early Show, morgonprogram på TV i USA, och The News and Southern Courier, Australien. En webbplats om programmet har också byggts upp På denna webbplats kan besökarna ansluta sig till en e-postlista samt följa insatserna på Facebook och Twitter. Coria Zulema (mor med tio barn): Jag vet inte hur jag ska kunna tacka alla: Sjuksköterskan som satte oss i kontakt med Crespo Lions Club, klubbmedlemmarna och allt det de gjorde för mig, för operationen förändrade mitt liv. Nu ser jag bra och jag kan vara oberoende igen. De behandlade mig så väl och jag betalade inget. Jag hoppas de kan fortsätta att göra detta! Tack vare medel som samlats in till kampanj SightFirst II kan många fler människor i Argentina och runtom i världen se framtiden an tack vare förbättrad syn.

6 SightFirst - Fortsätter insatserna att rätta till brytningsfel Lions Clubs International Foundations samarbete med Essilor International kommer fokusera på att utveckla och stärka insatser som arbetar med att rätta till brytningsfel särskilt i utsatta grupper. Ett antal pilotprogram kommer att inledas, bland annat en utvärdering om återvinning av glasögon, utveckling av en Lions lins och kapacitetsbyggande insatser för att öka ögonvården i utvalda länder i Afrika. Essilor International är mycket glada över att kunna inleda detta långsiktiga samarbete med LCIF. Essilors mål är att hjälpa mänskligheten att Se världen bättre är ett utmärkt komplement till LCIF:s uppgift att bekämpa blindhet, sade Hubert Sagnières, VD för Essilor International. Att behandla brytningsfel tar inte endast itu med målen i Vision 2020, fastställd av Världshälsoorganisationen, utan gör det även möjligt för patienter i våra framtida gemensamma insatser att njuta av ett Bättre liv genom bättre syn. Essilor och LCIF samarbetar nu och i framtiden för att bringa bättre syn och meningsfullt liv till dem som har nedsatt syn. Brytningsfel som inte åtgärdas är den andra största orsaken till blindhet i världen. Om brytningsfel inte korrigeras eller är otillräcklig kan det orsaka allvarlig synnedsättning eller blindhet. Världshälsoorganisationen uppskattar att av de 153 miljoner människor som har ej åtgärdade brytningsfel är 8 miljoner blinda. Korrigering av brytningsfel med lämpliga glasögon är en av de mest kostnadseffektiva åtgärderna inom synområdet. Tack vare insamlingsframgångarna till kampanj SightFirst II kan Lions nu spela en betydande roll i insatserna att åtgärda brytningsfel. Programmet kommer fortsätta sina insatser att kontrollera och utrota blindhet som kan undvikas, till exempel grå starr, trakom och flodblindhet, samtidigt som insatserna utökas att bekämpa växande hot mot människors syn, till exempel brytningsfel, diabetisk retinopati och nedsatt syn. SightFirst åtgärdar brister inom ögonvårdsområdet, till exempel: Hjälpinsatser, träning, utveckling av infrastruktur och hälsovårdsutbildning. Hjälpinsatser mot brytningsfel kommer att spela en viktig roll i insatserna att bygga upp omfattande ögonvårdssystem som är både bärkraftiga och billiga. Det kommer att bli en spännande tid framöver för Sight- First när pilotprogram som åtgärdar brytningsfel inleds och SightFirst kan använda denna typ av hjälpinsatser i utvecklingen av omfattande ögonvårdssystem i de delar av världen som i dag har bristande ögonvård. 6 Essilor International är mycket glada över att kunna inleda detta långsiktiga samarbete med LCIF.

7 Anslag SightFirst-anslag beviljade vid mötet i SightFirst rådgivande kommitté den 18 augusti anslag om totalt USD Distrikt O-2, Argentina USD till gråstarroperationer och undersökningskampanj i den norra regionen. Multipeldistrikt 310, Thailand USD till avancerad träning för ögonvårdspersonal vid Korat-institutet. Ej distriktsindelat, Laos USD till kampanj om gråstarrundersökningar Distrikt 321-C2, Indien USD till att uppgradera S.S. Hospital, Bareilly. Distrikt 322-C2, Indien USD till att uppgradera Lions ögonsjukhus, Bhubaneswar. Distrikt 322-C3, Indien USD till att uppgradera Burdwan Lions ögonsjukhus. Distrikt 322-D, Indien USD till att uppgradera Jorhat Lions ögonsjukhus. Ej distriktsindelat, Indien USD till kampanj om gråstarrundersökningar Multipeldistrikt 322, Indien USD till kampanj om gråstarrundersökningar Multipeldistrikt 321, Indien USD till kampanj om gråstarrundersökningar Distrikt 325-B, Nepal USD till kampanj om gråstarrundersökningar Distrikt 325-A, Nepal USD till kampanj om gråstarrundersökningar Distrikt 411-A, Etiopien USD till nationell kampanj om gråstarrundersökningar Distrikt 414, Tunisien USD till att utrusta ögonvårdsavdelningen vid Monastir University Hospital. Distrikt 411-B, Uganda och Tanzania USD till att utrusta ögonsjukhus i båda länderna. District 412, Botswana USD till att utrusta Lions SightFirst ögonenhet, Sekgora Memorial Hospital, Serowe. Distrikt 352, Egypten USD till att utrusta Menufiya ögonsjukhus. Distrikt 410-A, Sydafrika USD till kampanj om gråstarrundersökningar Ej distriktsindelat, Afrika USD till att inrätta Lions Vision Center i Afrika, situationsanalys och bedömningsprojekt. Ej distriktsindelat, Japan USD till att stödja aktiviteter vid Lions världsyndag. Multipeldistrikt 306, Sri Lanka USD till kampanj om gråstarrundersökningar SightFirst i siffror Lions har samlat in USD 350 miljoner genom två insamlingskampanjer till SightFirst. Programmets resultat sedan 1990 är enastående: Beviljat USD 241 miljoner till projekt i 102 länder. Utfört 7,68 miljoner gråstarroperationer. Förhindrat synförlust för 30 miljoner människor. Förbättrat ögonvårdsservice för hundratals miljoner människor. Tillhandahållit 137 miljoner behandlingar mot flodblindhet. Byggt eller expanderat 315 ögonsjukhus/kliniker/avdelningar. Uppgraderat 389 ögoncenter med utrustning. Tillhandahållit chefsträning vid 186 enheter. Tränat oftalmologer, sjuksköterskor, ögonvårdspersonal och hälsovårdsarbetare i byar. Inlett världens första initiativ som bekämpar blindhet bland barn i samarbete med Världshälsoorganisationen. De 35 ögoncenter för barn som har byggts eller stärkts har påverkat livet för 102 miljoner barn. 7

8 Lions och samarbetspartner tillhandahöll 10 miljoner trakombehandlingar i Etiopien Den 2 november 2010 samlades en grupp lionmedlemmar under ledning av Lions internationella president Sid L. Scruggs III och i samarbete med andra organisationer inleddes MalTra, en veckolång behandlingskampanj mot malaria och trakom. Evenemanget var det största någonsin när det gäller trakombehandling. Som medlemmar i Lions arbetar vi passionerat för att utrota blindhet som kan undvikas och starka partnerskap är viktiga för att kunna tackla hälsovårdsproblem av denna magnitud, sade Scruggs. Tack vare SightFirst kan Lions i Etiopien och runtom i världen förhindra denna sjukdom. Det är femte gången MalTra-veckan genomförs. Lions har hjälpt till att engagera mer än lokala frivilliga för att se till att mer än 10 miljoner människor i byar två gånger om året får den medicin som hjälper till att förhindra trakom och även skyddar dem mot andra infektioner. Denna kampanj har mycket stor betydelse för oss, eftersom den på ett oöverträffat sätt fokuserar på trakom och malaria, vilka är två stora hälsoproblem i Amhara-regionen, sade H.E. Ato Ayalew Gobezie, president i denna region. Samtidigt distribuerade Lions samarbetspartner myggnät som skyddar mot bett av de myggor som bär på malaria samt tillhandahöll utbildning om hur man kan förhindra både trakom och malaria. Internationell president Scruggs och hans hustru Judy, tidigare internationell president Jim Ervin och hans hustru Sharon, Lions i Etiopien och Lions Clubs International Foundations personal deltog i utdelningen av de första doserna, vilket inledde den veckolånga insatsen. Regeringen i Etiopien, inklusive landets president och delstatspresidenter, deltog i evenemanget tillsammans med partnerorganisationer, bland andra The Carter Center, Pfizer, Internationella trakominitiativet och det internationella trakomprogrammet. Evenemanget genomfördes i Bahir Dar, det mest trakomdrabbade området i landet. Hälsovårdsmyndigheten i Amhara arbetar tillsammans med den internationella koalitionen för att utrota trakom i regionen senast år Vi kan inte låta malaria och trakom drabba Etiopiens befolkning, förstöra liv och äventyra landets framtid, sade Dr. John B. Hardman, VD och president för The Carter Center. Vi bör göra allt vi kan för att stödja hälsovårdsmyndighetens ökade insatser att hjälpa alla människor i Etiopien, så att de kan leva ett fullödigt liv fritt från förödande sjukdomar. Trakom är en bakteriesjukdom och är den största orsaken i världen till blindhet som kan förhindras. Det är Etiopiens mål att utrota trakom Lion Dr. Tebebe Berhan och internationell president Sid L. Scruggs III delar ut doser av Zithromax. Representanter från samarbetsorganisationerna det internationella trakominitiativet, Pfizer och The Carter Center deltar också. i hela riskgruppen på 18 miljoner människor från Amhara senast år Antibiotikan Zithromax har donerats av programmets samarbetspartner Pfizer Inc, vilket är en mycket viktig del för Lions strategi i kampen mot denna sjukdom i underutvecklade lantbruksområden. Operationer, god hygien och sanitet är också viktiga komponenter i strategin att förhindra trakom. Vi är mycket glada över att vara en del i ett så inspirerande samarbete och en modell för en utmärkt hälsovårdskampanj den senaste i vårt fortlöpande åtagande att utrota blindhet på grund av trakom senast år 2020, sade Dr. Freda Lewis-Hall, vice president och chefsläkare i Pfizer Inc. På samma sätt som alla de hälsovårdsprogram som Pfizer är involverad i runtom i denna region är det styrkan i samarbetet mellan organisationerna och hälsovårdspersonalen som gör storskaliga evenemang som MalTra-veckan möjliga. Genom SightFirst har LCIF distribuerat mer än 42 miljoner doser av Zithromax för att hjälpa till att bekämpa trakom. Trakom är bara en sjukdom där Lions och deras samarbetspartner har en betydande kombinerad global påverkan. Lions i Etiopien och runtom i världen fortsätter sitt åtagande att utrota blindhet som kan förhindras. Lions Clubs International Foundation 300 W. 22nd Street Oak Brook, IL SF 206 SW Lions Clubs International Foundation är Lions Clubs Internationals stiftelse. Lions är världens största serviceklubborganisation med mer än 1,35 miljoner medlemmar i klubbar i 206 länder och geografiska områden. LCIF beviljar anslag till distrikt för storskaliga humanitära projekt. Genom Sight- First-programmet har Lions återställt synen bland 7,68 miljoner människor genom gråstarroperationer, förhindrat allvarlig synförlust bland 30 miljoner människor och förbättrat ögonhälsovården för hundratals miljoner människor. Skicka e-post till eller skriv till LCIF på adress: 300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL , USA, för att läggas till på vår e-postlista. Denna publikation kan även laddas hem från vår webbplats ForSight ges ut två gånger per år av Lions Clubs International Foundation. Stöd SightFirst-programmet på Medarbetare: Phillip Albano, Pennie Barbel, Karim Bengraine, Nicole Brown, Alecia Dimar, Kristen Eckert, Joshua Friedman och Gina Prendki

NR 1, 2008-2009, SEPTEMBER 2008. Ungdomsläger - konkretiserar ett av Lions syften. 2008-2009 International President Al Brandel and Dr.

NR 1, 2008-2009, SEPTEMBER 2008. Ungdomsläger - konkretiserar ett av Lions syften. 2008-2009 International President Al Brandel and Dr. NR 1, 2008-2009, SEPTEMBER 2008 2008-2009 International President Al Brandel and Dr. Maureen Murphy Ungdomsläger - konkretiserar ett av Lions syften LEDARE Albert F.Brandel President The International

Läs mer

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA LCIF ger erkänsla åt donatorer Varje donation är viktigt Lionmedlemmar över hela världen förenas i vårt mål att ge världens nödställda hopp och hjälp. Genom Lions Clubs

Läs mer

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA LCIF-erkänsla åt donatorer Varje donation räknas Lionmedlemmar över hela världen förenas i vårt arbete att hjälpa och ge hopp åt de som behöver det mest. Genom Lions Clubs

Läs mer

FN:s åtta millenniemål

FN:s åtta millenniemål Lär dig mer om FN:s åtta millenniemål Studiematerial från Hungerprojektet 1 Välkomna till Hungerprojektets studiematerial om FN:s millenniemål! Mycket har blivit bättre i världen under de senaste 20 åren.

Läs mer

FRII s effektrapport September 2014

FRII s effektrapport September 2014 FRII s effektrapport September 2014 ActionAid International Sweden 802431-3044 Ideell förening 1. Vad vill ActionAid uppnå? ActionAid är en internationell rörelse som jobbar för global rättvisa och utveckling.

Läs mer

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära IMs verksamhetsberättelse och årsredovisning GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET Innehåll Det här är IM...4 Kort om...6 Så förändrar IM världen...8 Civilsamhället...1 Försörjning...14 Utbildning...18 Hälsa...22

Läs mer

LCIF:s pilotprogram för mikroföretagsutveckling

LCIF:s pilotprogram för mikroföretagsutveckling LCIF:s pilotprogram för mikroföretagsutveckling Introduktion och varför Mikroföretag är en ny prioritet för LCIF LCIF:s Core 4-program ger medel till viktiga och praktiska Lions serviceprojekt inom fyra

Läs mer

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011. Svenska Afghanistankommittén. www.sak.se. Svenska Afghanistankommittén

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011. Svenska Afghanistankommittén. www.sak.se. Svenska Afghanistankommittén Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011 www.sak.se 1 Innehåll Ordföranden har ordet Afghanistan 2011 Så arbetar SAK Utbildning Hälsa Rehabilitering Landsbygdsutveckling

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Innehåll BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Siffror om utvecklingen i världen Copyright: FN:s utvecklingsorgan UNDP Text: Staffan Landin Grafisk design och produktion: Per Wilkens, David Falda Svensson,

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

HABARI INFORMATION OM TANZANIA. 42 årg. Nr 3 2010. Tema: Hälsa. Övrigt ur innehållet: HIV, Vaccinprojekt, Malaria, Tumbi Regional Hospital

HABARI INFORMATION OM TANZANIA. 42 årg. Nr 3 2010. Tema: Hälsa. Övrigt ur innehållet: HIV, Vaccinprojekt, Malaria, Tumbi Regional Hospital HABARI INFORMATION OM TANZANIA 42 årg Nr 3 2010 Tema: Hälsa Övrigt ur innehållet: HIV, Vaccinprojekt, Malaria, Tumbi Regional Hospital TIDNINGEN HABARI REDAKTION utges av SVENSK-TANZANISKA FÖRENINGEN SVETAN

Läs mer

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 1 2008 Aktuell insamling: Brunn till skola i Mali Pia möter sitt fadderbarn i Uganda På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna Gåvokatalogen Över 20 000 kycklingar

Läs mer

Lions Clubs International, Sverige Nr 6. juni 2010 www.lions.se. Klubbar tackades för Röda Fjädern arbetet på Riksmötet.

Lions Clubs International, Sverige Nr 6. juni 2010 www.lions.se. Klubbar tackades för Röda Fjädern arbetet på Riksmötet. LION Lions Clubs International, Sverige Nr 6. juni 2010 www.lions.se Klubbar tackades för Röda Fjädern arbetet på Riksmötet. LEDARE Engagera ungdomar i Lions arbete. I en stad i staten Indiana i USA bor

Läs mer

1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR BRASILIEN PARAGUAY ARGENTINA

1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR BRASILIEN PARAGUAY ARGENTINA 20l4 ÅRSBERÄTTELSE 2 1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR 5 Ordföranden & Direktorn har ordet 6 Social omsorg 10 Utbildning 14 Självförsörjning 18 Humanitär

Läs mer

Årsredovisning 2014 Del 1, Aerocrine i ord

Årsredovisning 2014 Del 1, Aerocrine i ord Aerocrines vision är att förbättra behandlingen av inflammatoriska luftvägssjukdomar och därmed också livskvaliteten för behandlade patienter över hela världen. k n ow l e d g e in e v e ry bre at h Årsredovisning

Läs mer

LIONS BARN FÖRST. Program och aktivitetsvägledning

LIONS BARN FÖRST. Program och aktivitetsvägledning LIONS BARN FÖRST Program och aktivitetsvägledning Introduktion Tack Lions för ert engagemang och åtagande för att förbättra livet för barn... ett barn i taget. Varje dag hjälper Lions medlemmar barn i

Läs mer

RESULTATREDOVISNING AV NÄRMARE 1 MILJON SMÅFÖRETAG

RESULTATREDOVISNING AV NÄRMARE 1 MILJON SMÅFÖRETAG RESULTATREDOVISNING AV NÄRMARE 1 MILJON SMÅFÖRETAG För människor som lever i fattigdom är ett riktigt jobb det viktigaste steget mot en tryggare och hälsosammare framtid. Med hjälp av en väl utvecklad

Läs mer

Utbildning för alla G L O B A L A S T U D I E R N R 2 4 2005. För alla? Bakgrund, problem och utmaningar. Ulf Fredriksson

Utbildning för alla G L O B A L A S T U D I E R N R 2 4 2005. För alla? Bakgrund, problem och utmaningar. Ulf Fredriksson G L O B A L A S T U D I E R N R 2 4 2005 Ulf Fredriksson Utbildning för alla För alla? Bakgrund, problem och utmaningar. AFRIKAGRUPPERNA PLAN SVERIGE LÄRARFÖRBUNDET RÄDDA BARNEN SVALORNA UBV PMU 1 Denna

Läs mer

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORETS RAPPORTSERIE NR 38 Vad blir det av eleverna? Internationella

Läs mer

1-42 INNEHÅLL ÅRS BERÄTTELSE13

1-42 INNEHÅLL ÅRS BERÄTTELSE13 20l3 ÅRSBERÄTTELSE 2 3 RYSSLAND RUMÄNIEN UKRAINA MOLDAVIEN SID 14 LIBANON (SYRIEN) SID 22 ISRAEL (VÄSTBANKEN) AFGHANISTAN PAKISTAN NEPAL SID 18 MEXIKO BANGLADESH GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA

Läs mer

Utbildning för alla en väg ur fattigdomen

Utbildning för alla en väg ur fattigdomen Utbildning för alla en väg ur fattigdomen Utbildning grunden för utveckling Kärnan i personlig och samhällelig utveckling är utbildning och kunskap. En blick över mänsklighetens utveckling visar hur kunskap

Läs mer

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE Dan Alder/Save the Children BRA FÖR DINA AFFÄRER Ansvarsfullt företagande en bra affär för barnen CSR, Corporate Social Responsibility, handlar både om att ge och att få. Trycket

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Prioritera synvård. Handledning för talare

Prioritera synvård. Handledning för talare Prioritera synvård Handledning för talare BILD 1 Presentation av talare. Syftet med den här presentationen är att informera om de synförändringar som kan inträffa när vi åldras och diskutera betydelsen

Läs mer

unicef sverige verksamhetsberättelse med årsredovisning för år 2009

unicef sverige verksamhetsberättelse med årsredovisning för år 2009 unicef sverige verksamhetsberättelse med årsredovisning för år 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 3-29 Förvaltningsberättelse 30 Resultaträkning 32 balansräkning 33 Kassaflödesanalys 34 noter 35 Underskrifter

Läs mer

Hem ljuva hem. Fakta utan gränser Nr 3, oktober 2005

Hem ljuva hem. Fakta utan gränser Nr 3, oktober 2005 Hem ljuva hem Fakta utan gränser Nr 3, oktober 2005 Stockholm, oktober 2005 Kooperation Utan Gränser Box 30214, SE-104 25 Stockholm, Sweden Besöksadress: S:t Göransgatan 160 A, Stockholm Tfn +46(0)8 657

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Bistånd som gör det möjligt att ta klivet ur fattigdomen Kooperation Utan Gränser är en biståndsorganisation som arbetar i 24 länder. Vi är specialiserade inom områdena jordbruk,

Läs mer

Spelberoendes riksförbund

Spelberoendes riksförbund Spelberoendes riksförbund En jubileumsskrift Redaktörer Per Binde och Jakob Jonsson Spelberoendes riksförbund 10 år En jubileumsskrift Enskild författare till respektive kapitel. Statens fokhälsoinstitut,

Läs mer