Lions kamp mot flodblindhet i Kamerun: Ett unikt samarbete i samhället

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lions kamp mot flodblindhet i Kamerun: Ett unikt samarbete i samhället"

Transkript

1 December 2010 Lions kamp mot flodblindhet i Kamerun: Ett unikt samarbete i samhället Patrice är lokal distributör i Nkongbon, vilken är en del i byn Monatélé, 55 kilometer nordost om Yaoundé, huvudstaden i Kamerun. Han var nyligen framgångsrik med att se till att alla boende i området fanns på plats i byn när Mectizan, medicinen mot flodblindhet, distribuerades. Flodblindhet är den näst största orsaken i världen till blindhet på grund av infektioner, detta enligt Världshälsoorganisationen, så Patrice vet mycket väl hur viktig denna medicin är. Patrice hade tränats i ett lokalbaserat strategiprogram, vilket delvis har finansierats av SightFirst. Hans kunskaper om sjukdomen, hans samarbete med lokala hälsovårdsmyndigheter, samarbetspartner och Lions i Kamerun gjorde honom till en trygg och stolt medlem i det lokala samhället. Lokalbefolkningens engagemang och entusiasm är stor och Lions hjälper till att uppnå goda resultat som leder till utrotning av sjukdomen. Lions roll i insatserna Även människor i isolerade delar av Kameruns vackra landsbygdsområden känner väl till vilka Lions är, vad de kan göra samt hur de bryr sig om och hjälper till. Detta är orsaken till att ledaren i Nkongbon beslutade att utnämna tidigare guvernörsrådsordförande Chloé Balanos, medlem i en klubb i multipeldistrikt 403, till Honorary Chief i Nkongbon. Lion Balanos tar sin post på allvar och uppmanade innevånarna i området att ta ödet i egna händer för att kunna utrota sjukdomar och kunna lägga grunden till en god framtid för nästa generation. Hon sa: Lions är här för att hjälpa er, men först måste ni hjälpa er själva. En sjukdom som orsakar blindhet Flodblindhet är en parasitsjukdom som orsakas av en infektion från en rundmask. Sjukdomen sprids till människor när de blir bitna av en svart fluga. Därefter sprids den i kroppen och orsakar kraftig klåda och förstör närliggande vävnad, till exempel ögonen. Majoriteten av dessa infektioner inträffar i södra Afrika, men fokuserade områden är även Yemen och isolerade områden i Centralamerika och Sydamerika. Det uppskattas att 18 miljoner människor lider av flodblindhet och att cirka fall av blindhet har orsakats av infektionen, hela bara i Kamerun. Behandling av sjukdomen görs med medicinen Mectizan, eller Ivermectin, vilken har donerats av Merck & Co. För att få bästa effekt behandlas hela samhällen vid ett och samma tillfälle. En dos kan döda larver i människor som har infekterats och förhindrar spridning under flera månader bland resten av befolkningen. Stöd från SightFirst Lions Clubs International Foundations SightFirst-program har sedan 1993 varit en ledande samarbetspartner i Kameruns nationella program mot flodblindhet och har genom åtta anslag beviljat USD 9,67 miljoner. Kamerun är den största mottagaren av anslag mot flodblindhet från SightFirst. Detta program genomförs av fyra frivilligorganisationer (Helen Keller International, Perspective, International Eye Foundation och The Carter Center), regeringen i Kamerun (GOC), The African Programme for Onchocerciasis Control (APOC) och Lions i Kamerun. De aktiviteter som SightFirst har finansierat har möjliggjort 27,8 miljoner behandlingar med Mectizan, har uppnått hög geografisk täckning (cirka 3,75 miljoner människor behandlades under 2009) och har tränat eller vidareutbildat lokala distributörer, hälsovårdspersonal och ledare som Patrice. SightFirst kommer fortsätta att bevilja anslag till projekt mot flodblindhet i Kamerun genom en fokuserad och målorienterad inriktning, vilken motsvarar förväntningarna inom SightFirst-programmet och bygger vidare på tidigare framgångar. Lions och SightFirsts planer är att fortsätta spela en betydande roll i Kameruns ögonhälsovård i framtiden. Lions har mycket att göra i Kamerun, men tack vare medel från kampanj SightFirst II kommer Lions ha möjlighet att utöka sina insatser att förhindra blindhet.

2 Ny tonvikt på gråstarrprogram i Indien Grå starr är den största orsaken till blindhet i Indien, men är samtidigt en av de enklaste och billigaste ögonåkommorna att behandla. På bara några minuter kan en skicklig ögonläkare ta bort den grumliga linsen och ersätta den med konstgjord lins. Denna enkla operation ger fattiga patienter synen tillbaka och utförs varannan minut varje dag av Lions i Indien. Cirka operationer utförs varje år på Lions sjukhus och andra sjukhus som Lions samarbetar med. För att få ett perspektiv på detta antal kan det jämföras med att det är strax under hela befolkningen i Maldiverna, Indiens granne i sydväst. Lions i Indien är direkt ansvariga för cirka 5 % av landets gråstarroperationer, vilket är en stor prestation med tanke på att medlemmarna är frivilliga! SightFirst har samarbetat med Lions i Indien och har beviljat USD 10,2 miljoner till att uppgradera, utöka eller bygga 140 Lions-sjukhus och andra sjukhus som Lions samarbetar med, vilka behövde utrustning, större lokaler och träning. Tara Mati är en av dessa patienter. Hon genomgick en gråstarroperation på vänster öga i augusti och på höger öga fyra dagar senare. På grund av att hon hade grå starr på båda ögonen kunde hon inte se efter sina barnbarn, men nu kan hon återgå till sina vardagsbestyr och ta hand om sina barnbarn. Eftersom Mati inte är fattig valde hon att betala USD 25 för sin operation. Hon kunde ha besökt ett dyrt privatsjukhus, men valde att opereras vid Lions sjukhus tack vare dess goda rykte. Patienter som Mati är viktiga för Lions och de sjukhus Lions samarbetar med, för avgifterna hjälper till att betala för fattigare patienters vård och säkerställer långsiktig bärkraftighet. SightFirst har även samarbetat med Lions genom att hjälpa till att betala kostnader för operationerna. Sedan 1994 har Lions i Indien beviljats USD 24 miljoner i anslag till att stödja deras gråstarrprogram. Dessa anslag betalar vanligtvis halva kostnaden för att operera en fattig patient. Återstående del av kostnaden står Lions och deras samarbetspartner för. Hittills har totalt 2 miljoner gråstarroperationer kunnat utföras tack vare stödet från SightFirst. Som ett resultat av en strategisk granskning av SightFirsts gråstarrpolicy fokuserar programmet nu på undersökningar och operationer i de områden där behovet är störst. Sedan SightFirst inleddes 1991 har antal gråstarroperationer per miljoner invånare i Indien ökat från till Tack vare Lions och deras samarbetspartner finns det nu delstater i Indien där antalet gråstarroperationer per invånare är lika många eller fler än i vissa industriländer. Trots dessa framgångar finns det fortfarande områden i Indien med låg täckning som kräver stora insatser av Lions och SightFirst. För att åtgärda detta fokuserar Lions nu på de områden där behovet är som störst. Till exempel har multipeldistrikt 324-AB, 324-C, 324-D och 324-E i södra Indien ansökt om anslag från SightFirst att användas i deras program i områden där antal gråstarroperationer per invånare är lägre än hälften i respektive delstat. Detta är en mycket klok fokusering. Dessa nya projekt har en mer inflytelserik roll i insatserna att öka antal operationer i ett specifikt område och har en mycket större påverkan på den lokala hälsovården. De ger nya möjligheter till innovativa hjälpinsatser, erkänsla och tillväxt i de fokuserade områdena. Med anledning av närmare samarbete med företrädare för lokala myndigheter både på nationell nivå och på distriktsnivå har 2

3 Lions kunnat öka det finansiella stödet från myndigheter som beviljar anslag till frivilligorganisationer. Tack vare sin framträdande plats i samhället och goda kontakter med myndigheter har Lions lyckats mycket väl med detta. Deras medlemskap i Vision 2020 India, vilket är en allians av organisationer inom ögonhälsovårdsområdet, har också möjliggjort bättre samordning av aktiviteter med andra viktiga grupper. Indien är bara ett land som har dragit nytta av en mer fokuserad inriktning på gråstarroperationer genom Sight- First II. På detta sätt kan Lions säkerställa att de som befinner sig i störst nöd får den hjälp de behöver, både nu och under många år framöver. Lions utökar SightFirst-initiativ Under det att Lions inleder nästa fas av SightFirst fokuserar de sina insatser på nya områden. Lions fortsätter att vara hängivna att bekämpa sjukdomar som orsakar blindhet samt återställer syn, men fokuserar nu även på dem som är blinda eller har nedsatt syn. Det finns ett stort behov av denna typ av insatser. 90 % av de barn som är blinda eller har nedsatt syn går inte i skolan, vilket motsvarar mer än 5 miljoner barn i världen. Utbildning för blinda barn och barn med nedsatt syn tillhandahåller traditionell utbildning och speciellt stöd för att hjälpa till att utveckla viktiga färdigheter inför vuxenlivet. Ofta känner inte familjer, hälsovårdspersonal och lärare till att barn som är blinda eller har nedsatt syn kan genomgå utbildning på ett framgångsrikt sätt. Barn som är blinda eller har nedsatt syn kan gå i vanliga skolor med välutbildade lärare med stöd av god utrustning och material eller gå i specialskolor och särskilda center. Det är viktigt att lärarna är utbildade och har tillgång till nödvändig utrustning för att kunna sammanställa studiematerial för dessa studenter. Lokala informationsprogram behövs för att informera berörda grupper och skapa intresse för att elever med nedsatt syn involveras i skolor samt att stödgrupper för föräldrar bildas. Lions insatser att öka möjligheterna till utbildning för barn som är blinda eller har nedsatt syn ligger i linje med rörelsen Education for All (EFA), vilket är ett globalt initiativ som har målet att tillhandahålla grundläggande utbildning till alla barn, ungdomar och vuxna senast år Förutom utbildning finns även ett stort behov av rehabiliteringsstöd. Rehabilitering omfattar olika typer av klinisk träning och annan träning för att tillhandahålla personer som är blinda eller har nedsatt syn med färdigheter och verktyg, så att de kan leva ett säkert, aktivt och oberoende liv. Rehabilitering kan inte återställa syn, men kan hjälpa människor att använda den syn de har kvar på bästa sätt, så att de kan resa på ett säkert sätt, tillgodose sina behov, nå karriärmål, delta i utbildning och njuta av sin fritid. Dessa initiativ passar mycket bra för Lions medlemmar, vilka under många år har förbättrats livskvaliteten och ökat oberoendet för personer som är blinda eller har nedsatt syn. Yrkesinriktad rehabilitering kan bestå av träning med hjälp av teknisk utrustning, blindskrift, mentorskap och möjligheter till praktik. Lions har nu möjlighet att utveckla program tack vare finansiellt stöd från SightFirst för att kunna tillgodose dessa behov. Projekten kan omfatta stöd till kapacitetsbyggande skolsystem för att bättre kunna tillgodose behov bland barn som är blinda eller har nedsatt syn, stöd till organisationer som tillhandahåller träning, mentorskap, lån från mikrobanker till små företag samt utvecklande/expansion av lokala informationsprogram. När lokala behov förändras fortsätter Lions att finna sätt att tackla dessa behov. Lions medlemmar är engagerade och driftiga. 3

4 Nya samarbeten fokuserar på blindhet bland barn Lions Clubs International Foundation strävar efter att få hävstångsverkan på Lions donationer genom att samarbeta med företag och organisationer som har samma mål. Ett sådant partnerskap är det nya samarbetet med Bausch + Lomb Early Vision Institute, vilket har som mål att bekämpa blindhet bland barn. Initiativet mot grå starr bland barn kommer att förhindra och behandla grå starr bland barn samt främja synundersökningar bland barn. Bausch + Lomb har donerat USD till LCIF under pilotprogrammets första år för att inleda samarbetet. Grå starr bland barn grumlar ögats lins och kan orsaka nedsatt syn och blindhet. Detta nya samarbete kommer att hjälpa till att behandla och förhindra grå starr bland barn. Lions har i många år varit engagerade i att rädda människors syn över hela världen, speciellt barn, sade Eberhard J. Wirfs, LCIF:s ordförande. De två organisationerna har ett gemensamt mål att bevara människors syn, så detta samarbete är en naturlig förlängning av dessa insatser. Initiativet mot grå starr bland barn kommer att använda resurser från båda organisationerna för att identifiera, finansiera och främja innovativa metoder att klara av denna utmaning, till nytta för barn, deras familjer och lokala samhällen. Alltför många nyfödda lider av grå starr har ett helt liv av nedsatt syn och blindhet framför sig en oförsvarbar företeelse i dagens värld, sade Paul Sartori, dåvarande vice president i Bausch + Lomb. Med mer finansiellt stöd och större uppmärksamhet riktad till forskning, förebyggande insatser och behandling kommer vi att kunna göra en skillnad bland barn i hela världen. Förekomsten av grå starr bland barn i industriländer är 1-4 barn per födslar. Emellertid kan andelen vara 10 gånger större i utvecklingsländer. Med anledning av detta kommer insatserna under det första året främst fokusera på att hjälpa barn i Kina, där uppskattningsvis barn lider av grå starr. Initiativet kommer även att finansiera grundläggande forskningsprojekt med målet att finna orsaker till sjukdomen och/eller god behandling. Granskning av en rådgivande styrelse En rådgivande styrelse har bildats för att staka ut kursen för samarbetet och granska förslag gällande projektfinansiering. Den består av ögonvårdsexperter från hela världen, en representant från Lions och en från Bausch + Lomb. Joseph Barr, O.D., MS, FAAO, vice president för Global Clinical & Medical Affairs and Professional Services (Vision Care) i Bausch + Lomb, New York, USA, emeritus professor i optometri och synvetenskap vid Ohio State University, Ohio, USA, och emeritus redaktör vid Contact Lens Spectrum. Sean P. Donahue, Ph.D., M.D., professor i oftalmologi och synvetenskap vid Vanderbilt University Medical Center, Tennessee, USA. Claire Gilbert, M.D., MSc., professor i internationell ögonhälsovård vid International Centre for Eye Health, London School of Hygiene and Tropical Medicine, London University, England. Scott Lambert, M.D., professor i oftalmologi och pediatrik vid Emory University, Georgia, USA. Dr. Guillipali Nag Rao, M.D., grundare av LV Prasad Eye Institute i Indien, ordförande. Lipika Roy, M.D., MBA, pediatriker och oftalmolog, chef för Asia-Pacific Medical Affairs (Pharmaceuticals) i Bausch + Lomb, Singapore, och tidigare biträdande direktor för forskning och oftalmologi vid Singapore s National Health Care Group. Wing Kun-Tam, Lions Clubs Internationals vice president från Hong Kong, Kina. 4

5 SightFirst-medel gör nytta Två tusen patienter i nordvästra Argentina genomgick gråstarroperationer utan kostnad tack vare SightFirst och Lions. Nedan följer berättelser från några av de personer som fick hjälp genom detta projekt: Gråstarrpatient (anonym): Före operationen hade jag alltid ont i huvudet. Jag mådde dåligt för jag kunde inte se. Jag var rädd att ramla, för jag kunde inte se var jag gick. Operationen förändrade mitt liv. Nu ser jag bra på långt håll och jag är inte längre rädd för att ramla. Förut kunde jag inte söka hjälp, för det fanns ingenstans där vi kunde få hjälp. Sedan kom sjuksköterskan som samarbetade med Crespo Lions Club. Hon övertygade mig att besöka dem för att bli undersökt. Hon följde med mig till klubben där de utförde alla tester. Sedan tog Lions mig till Reconquista där de opererade mig. De behandlade mig så väl både före och efter operationen. Jag behövde inte betala en enda peso. Jag vill verkligen säga att jag är så tacksam för att Lions hjälpte mig och alla de människor som samarbetade med dem så att jag nu kan se igen. Jag hoppas att de fortsätter med detta arbete Gomez Patricio: Före operationen såg jag dåligt på vänster öga och jag såg inget alls på höger öga. Jag kunde inte gå ensam. Jag var alltid beroende av någon. Efter 20 år med dålig syn är allt nu annorlunda efter operationen. Innan sjuksköterskan satte mig i kontakt med Crespo Lions Club kunde jag inte ta mig fram alls. Hon följde med oss till klubben där de utförde flera synundersökningar på oss. Jag opererades också i Reconquista och behövde inte betala någonting. Lions behandlade oss mycket väl hela tiden. Jag vill verkligen tacka alla för det de gjorde för mig Marknadsföring av programmet Detta program presenterades officiellt vid två viktiga evenemang i juni månad, ett för Lions och ett för hälsovårdspersonal. Presentationer och presskonferenser genomfördes vid Lions internationella kongress i Sydney, Australien, och vid American Optometric Associations årsmöte i Orlando, Florida, USA. Ytterligare evenemang planeras vid ett antal mässor under hela Initiativet mot grå starr bland barn omtalats i flera tidskrifter, dagstidningar och nyhetsprogram, till exempel Contact Lens Spectrum och Corporate Philanthropy Report, USA, Opthalmology Times, Europa, CBS Early Show, morgonprogram på TV i USA, och The News and Southern Courier, Australien. En webbplats om programmet har också byggts upp På denna webbplats kan besökarna ansluta sig till en e-postlista samt följa insatserna på Facebook och Twitter. Coria Zulema (mor med tio barn): Jag vet inte hur jag ska kunna tacka alla: Sjuksköterskan som satte oss i kontakt med Crespo Lions Club, klubbmedlemmarna och allt det de gjorde för mig, för operationen förändrade mitt liv. Nu ser jag bra och jag kan vara oberoende igen. De behandlade mig så väl och jag betalade inget. Jag hoppas de kan fortsätta att göra detta! Tack vare medel som samlats in till kampanj SightFirst II kan många fler människor i Argentina och runtom i världen se framtiden an tack vare förbättrad syn.

6 SightFirst - Fortsätter insatserna att rätta till brytningsfel Lions Clubs International Foundations samarbete med Essilor International kommer fokusera på att utveckla och stärka insatser som arbetar med att rätta till brytningsfel särskilt i utsatta grupper. Ett antal pilotprogram kommer att inledas, bland annat en utvärdering om återvinning av glasögon, utveckling av en Lions lins och kapacitetsbyggande insatser för att öka ögonvården i utvalda länder i Afrika. Essilor International är mycket glada över att kunna inleda detta långsiktiga samarbete med LCIF. Essilors mål är att hjälpa mänskligheten att Se världen bättre är ett utmärkt komplement till LCIF:s uppgift att bekämpa blindhet, sade Hubert Sagnières, VD för Essilor International. Att behandla brytningsfel tar inte endast itu med målen i Vision 2020, fastställd av Världshälsoorganisationen, utan gör det även möjligt för patienter i våra framtida gemensamma insatser att njuta av ett Bättre liv genom bättre syn. Essilor och LCIF samarbetar nu och i framtiden för att bringa bättre syn och meningsfullt liv till dem som har nedsatt syn. Brytningsfel som inte åtgärdas är den andra största orsaken till blindhet i världen. Om brytningsfel inte korrigeras eller är otillräcklig kan det orsaka allvarlig synnedsättning eller blindhet. Världshälsoorganisationen uppskattar att av de 153 miljoner människor som har ej åtgärdade brytningsfel är 8 miljoner blinda. Korrigering av brytningsfel med lämpliga glasögon är en av de mest kostnadseffektiva åtgärderna inom synområdet. Tack vare insamlingsframgångarna till kampanj SightFirst II kan Lions nu spela en betydande roll i insatserna att åtgärda brytningsfel. Programmet kommer fortsätta sina insatser att kontrollera och utrota blindhet som kan undvikas, till exempel grå starr, trakom och flodblindhet, samtidigt som insatserna utökas att bekämpa växande hot mot människors syn, till exempel brytningsfel, diabetisk retinopati och nedsatt syn. SightFirst åtgärdar brister inom ögonvårdsområdet, till exempel: Hjälpinsatser, träning, utveckling av infrastruktur och hälsovårdsutbildning. Hjälpinsatser mot brytningsfel kommer att spela en viktig roll i insatserna att bygga upp omfattande ögonvårdssystem som är både bärkraftiga och billiga. Det kommer att bli en spännande tid framöver för Sight- First när pilotprogram som åtgärdar brytningsfel inleds och SightFirst kan använda denna typ av hjälpinsatser i utvecklingen av omfattande ögonvårdssystem i de delar av världen som i dag har bristande ögonvård. 6 Essilor International är mycket glada över att kunna inleda detta långsiktiga samarbete med LCIF.

7 Anslag SightFirst-anslag beviljade vid mötet i SightFirst rådgivande kommitté den 18 augusti anslag om totalt USD Distrikt O-2, Argentina USD till gråstarroperationer och undersökningskampanj i den norra regionen. Multipeldistrikt 310, Thailand USD till avancerad träning för ögonvårdspersonal vid Korat-institutet. Ej distriktsindelat, Laos USD till kampanj om gråstarrundersökningar Distrikt 321-C2, Indien USD till att uppgradera S.S. Hospital, Bareilly. Distrikt 322-C2, Indien USD till att uppgradera Lions ögonsjukhus, Bhubaneswar. Distrikt 322-C3, Indien USD till att uppgradera Burdwan Lions ögonsjukhus. Distrikt 322-D, Indien USD till att uppgradera Jorhat Lions ögonsjukhus. Ej distriktsindelat, Indien USD till kampanj om gråstarrundersökningar Multipeldistrikt 322, Indien USD till kampanj om gråstarrundersökningar Multipeldistrikt 321, Indien USD till kampanj om gråstarrundersökningar Distrikt 325-B, Nepal USD till kampanj om gråstarrundersökningar Distrikt 325-A, Nepal USD till kampanj om gråstarrundersökningar Distrikt 411-A, Etiopien USD till nationell kampanj om gråstarrundersökningar Distrikt 414, Tunisien USD till att utrusta ögonvårdsavdelningen vid Monastir University Hospital. Distrikt 411-B, Uganda och Tanzania USD till att utrusta ögonsjukhus i båda länderna. District 412, Botswana USD till att utrusta Lions SightFirst ögonenhet, Sekgora Memorial Hospital, Serowe. Distrikt 352, Egypten USD till att utrusta Menufiya ögonsjukhus. Distrikt 410-A, Sydafrika USD till kampanj om gråstarrundersökningar Ej distriktsindelat, Afrika USD till att inrätta Lions Vision Center i Afrika, situationsanalys och bedömningsprojekt. Ej distriktsindelat, Japan USD till att stödja aktiviteter vid Lions världsyndag. Multipeldistrikt 306, Sri Lanka USD till kampanj om gråstarrundersökningar SightFirst i siffror Lions har samlat in USD 350 miljoner genom två insamlingskampanjer till SightFirst. Programmets resultat sedan 1990 är enastående: Beviljat USD 241 miljoner till projekt i 102 länder. Utfört 7,68 miljoner gråstarroperationer. Förhindrat synförlust för 30 miljoner människor. Förbättrat ögonvårdsservice för hundratals miljoner människor. Tillhandahållit 137 miljoner behandlingar mot flodblindhet. Byggt eller expanderat 315 ögonsjukhus/kliniker/avdelningar. Uppgraderat 389 ögoncenter med utrustning. Tillhandahållit chefsträning vid 186 enheter. Tränat oftalmologer, sjuksköterskor, ögonvårdspersonal och hälsovårdsarbetare i byar. Inlett världens första initiativ som bekämpar blindhet bland barn i samarbete med Världshälsoorganisationen. De 35 ögoncenter för barn som har byggts eller stärkts har påverkat livet för 102 miljoner barn. 7

8 Lions och samarbetspartner tillhandahöll 10 miljoner trakombehandlingar i Etiopien Den 2 november 2010 samlades en grupp lionmedlemmar under ledning av Lions internationella president Sid L. Scruggs III och i samarbete med andra organisationer inleddes MalTra, en veckolång behandlingskampanj mot malaria och trakom. Evenemanget var det största någonsin när det gäller trakombehandling. Som medlemmar i Lions arbetar vi passionerat för att utrota blindhet som kan undvikas och starka partnerskap är viktiga för att kunna tackla hälsovårdsproblem av denna magnitud, sade Scruggs. Tack vare SightFirst kan Lions i Etiopien och runtom i världen förhindra denna sjukdom. Det är femte gången MalTra-veckan genomförs. Lions har hjälpt till att engagera mer än lokala frivilliga för att se till att mer än 10 miljoner människor i byar två gånger om året får den medicin som hjälper till att förhindra trakom och även skyddar dem mot andra infektioner. Denna kampanj har mycket stor betydelse för oss, eftersom den på ett oöverträffat sätt fokuserar på trakom och malaria, vilka är två stora hälsoproblem i Amhara-regionen, sade H.E. Ato Ayalew Gobezie, president i denna region. Samtidigt distribuerade Lions samarbetspartner myggnät som skyddar mot bett av de myggor som bär på malaria samt tillhandahöll utbildning om hur man kan förhindra både trakom och malaria. Internationell president Scruggs och hans hustru Judy, tidigare internationell president Jim Ervin och hans hustru Sharon, Lions i Etiopien och Lions Clubs International Foundations personal deltog i utdelningen av de första doserna, vilket inledde den veckolånga insatsen. Regeringen i Etiopien, inklusive landets president och delstatspresidenter, deltog i evenemanget tillsammans med partnerorganisationer, bland andra The Carter Center, Pfizer, Internationella trakominitiativet och det internationella trakomprogrammet. Evenemanget genomfördes i Bahir Dar, det mest trakomdrabbade området i landet. Hälsovårdsmyndigheten i Amhara arbetar tillsammans med den internationella koalitionen för att utrota trakom i regionen senast år Vi kan inte låta malaria och trakom drabba Etiopiens befolkning, förstöra liv och äventyra landets framtid, sade Dr. John B. Hardman, VD och president för The Carter Center. Vi bör göra allt vi kan för att stödja hälsovårdsmyndighetens ökade insatser att hjälpa alla människor i Etiopien, så att de kan leva ett fullödigt liv fritt från förödande sjukdomar. Trakom är en bakteriesjukdom och är den största orsaken i världen till blindhet som kan förhindras. Det är Etiopiens mål att utrota trakom Lion Dr. Tebebe Berhan och internationell president Sid L. Scruggs III delar ut doser av Zithromax. Representanter från samarbetsorganisationerna det internationella trakominitiativet, Pfizer och The Carter Center deltar också. i hela riskgruppen på 18 miljoner människor från Amhara senast år Antibiotikan Zithromax har donerats av programmets samarbetspartner Pfizer Inc, vilket är en mycket viktig del för Lions strategi i kampen mot denna sjukdom i underutvecklade lantbruksområden. Operationer, god hygien och sanitet är också viktiga komponenter i strategin att förhindra trakom. Vi är mycket glada över att vara en del i ett så inspirerande samarbete och en modell för en utmärkt hälsovårdskampanj den senaste i vårt fortlöpande åtagande att utrota blindhet på grund av trakom senast år 2020, sade Dr. Freda Lewis-Hall, vice president och chefsläkare i Pfizer Inc. På samma sätt som alla de hälsovårdsprogram som Pfizer är involverad i runtom i denna region är det styrkan i samarbetet mellan organisationerna och hälsovårdspersonalen som gör storskaliga evenemang som MalTra-veckan möjliga. Genom SightFirst har LCIF distribuerat mer än 42 miljoner doser av Zithromax för att hjälpa till att bekämpa trakom. Trakom är bara en sjukdom där Lions och deras samarbetspartner har en betydande kombinerad global påverkan. Lions i Etiopien och runtom i världen fortsätter sitt åtagande att utrota blindhet som kan förhindras. Lions Clubs International Foundation 300 W. 22nd Street Oak Brook, IL SF 206 SW Lions Clubs International Foundation är Lions Clubs Internationals stiftelse. Lions är världens största serviceklubborganisation med mer än 1,35 miljoner medlemmar i klubbar i 206 länder och geografiska områden. LCIF beviljar anslag till distrikt för storskaliga humanitära projekt. Genom Sight- First-programmet har Lions återställt synen bland 7,68 miljoner människor genom gråstarroperationer, förhindrat allvarlig synförlust bland 30 miljoner människor och förbättrat ögonhälsovården för hundratals miljoner människor. Skicka e-post till eller skriv till LCIF på adress: 300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL , USA, för att läggas till på vår e-postlista. Denna publikation kan även laddas hem från vår webbplats ForSight ges ut två gånger per år av Lions Clubs International Foundation. Stöd SightFirst-programmet på Medarbetare: Phillip Albano, Pennie Barbel, Karim Bengraine, Nicole Brown, Alecia Dimar, Kristen Eckert, Joshua Friedman och Gina Prendki

Anslag från Sight First

Anslag från Sight First Anslag från Sight First Sedan början av 1990 talet har Sight First anslag delats ut till ett värde av 211 miljoner US dollar. Nu börjar pengarna ta slut, därav insamlingskampanjen Sight First II. Ett exempel,

Läs mer

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION Miljoner människor kan se och försörja sina familjer idag tack vare Lions och Lions Clubs International Foundation. USAs f.d. president Jimmy Carter Gör det möjligt

Läs mer

Tryck 8:- Royalty 3:- Frakt 1:- Övrigt 3:- 15:- Överskott vid försäljningspris 100 kr Sverige 1 200 000 kr 101 SV 100 000 kr.

Tryck 8:- Royalty 3:- Frakt 1:- Övrigt 3:- 15:- Överskott vid försäljningspris 100 kr Sverige 1 200 000 kr 101 SV 100 000 kr. För att i första skedet sprida information om Sight First II och Lions arbete mot onödig blindhet ute i världen har Sten Jansson LC Fjugesta på uppdrag från guvernörsrådet tagit fram denna kalender. Tryck

Läs mer

SightFirst China Action påbörjar en ny fas som fokuseras på dålig syn och trakom

SightFirst China Action påbörjar en ny fas som fokuseras på dålig syn och trakom Oktober 2011 SightFirst China Action påbörjar en ny fas som fokuseras på dålig syn och trakom Lions Clubs International Foundation (LCIF) är den organisation som ger mest stöd för förebyggande av blindhet

Läs mer

Lions Clubs International Foundation ÅRSRAPPORT 2007-2008

Lions Clubs International Foundation ÅRSRAPPORT 2007-2008 Lions Clubs International Foundation ÅRSRAPPORT 2007-2008 Meddelande från LCIF:s ordförande Förra året var ett rekord för LCIF. Tack vare lionmedlemmarnas generositet, framför allt i samband med kampanj

Läs mer

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA LCIF-erkänsla åt donatorer Varje donation räknas Lionmedlemmar över hela världen förenas i vårt arbete att hjälpa och ge hopp åt de som behöver det mest. Genom Lions Clubs

Läs mer

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA LCIF ger erkänsla åt donatorer Varje donation är viktigt Lionmedlemmar över hela världen förenas i vårt mål att ge världens nödställda hopp och hjälp. Genom Lions Clubs

Läs mer

Lions service för barn Symposieprogram Ansökan för verksamhetsåret 2014 2015

Lions service för barn Symposieprogram Ansökan för verksamhetsåret 2014 2015 Lions service för barn Symposieprogram Ansökan för verksamhetsåret 2014 2015 Översikt över symposieprogram Lions symposieprogram om service för barn kan bevilja kostnadsersättning för: ett (1) symposium

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT NEW YORK, NEW YORK, USA DEN 9-14 MARS 2009

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT NEW YORK, NEW YORK, USA DEN 9-14 MARS 2009 SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT NEW YORK, NEW YORK, USA DEN 9-14 MARS 2009 1. Toronto, Ontario, Kanada, valdes att stå värd för den internationella kongressen 2014. REVISIONSKOMMITTÉN

Läs mer

Prioritera synvård. Handledning för talare

Prioritera synvård. Handledning för talare Prioritera synvård Handledning för talare BILD 1 Presentation av talare. Syftet med den här presentationen är att informera om de synförändringar som kan inträffa när vi åldras och diskutera betydelsen

Läs mer

DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET

DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET Kapitel 2 DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET Det internationella huvudkontoret är en viktig resurs för alla lionmedlemmar. All personal vid det internationella huvudkontoret är redo att ge distriktsguvernörerna

Läs mer

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven (sidan 3) för GLT-multipeldistriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Kandidaterna ska ta del av ansvarsområdena och

Läs mer

Prioritera synvård. Se bra hela livet

Prioritera synvård. Se bra hela livet Prioritera synvård Se bra hela livet Allas syn kan förändras med åren Några synförändringar gör det svårt att utföra vardagliga aktiviteter. Dessa förändringar kan också påverka känslan av självständighet.

Läs mer

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION RIKTLINJER OCH ANSÖKNINGSBLANKETT FÖR CORE 4- DIABETESANSLAG

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION RIKTLINJER OCH ANSÖKNINGSBLANKETT FÖR CORE 4- DIABETESANSLAG LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION RIKTLINJER OCH ANSÖKNINGSBLANKETT FÖR CORE 4- DIABETESANSLAG Riktlinjer och ansökningsblankett för Core 4- diabetesanslag INTRODUKTION OCH GLOBALA FÖRHÅLLANDEN Diabetes

Läs mer

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION STANDARDANSLAG ANSÖKAN

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION STANDARDANSLAG ANSÖKAN LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION STANDARDANSLAG ANSÖKAN FÖRUTSÄTTNINGAR OCH REGLER FÖR STANDARDANSLAG FÖRUTSÄTTNINGAR OCH REGLER FÖR STANDARDANSLAG Standardanslag tillhandahåller finansiella medel

Läs mer

ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG

ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG Vi bryr oss om. Vi hjälper. Vi uppnår. ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG Översikt Det internationella assistansanslagsprogrammet

Läs mer

LCIF:s pilotprogram för mikroföretagsutveckling

LCIF:s pilotprogram för mikroföretagsutveckling LCIF:s pilotprogram för mikroföretagsutveckling Introduktion och varför Mikroföretag är en ny prioritet för LCIF LCIF:s Core 4-program ger medel till viktiga och praktiska Lions serviceprojekt inom fyra

Läs mer

KORT SAMMANFATTNING AV PROJEKTET

KORT SAMMANFATTNING AV PROJEKTET KORT SAMMANFATTNING AV PROJEKTET Förebyggande insatser och behandling av trakom bland barn i Oromiya, Etiopien September 2010 Stiftelsen AMREF Sweden Östermalmsgatan 84 114 50 Stockholm www.amref INNEHÅLL

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013 HUNGERPROJEKTET Ghana 2013 Inledning Hungerprojektet tackar alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat vårt arbete i Ghana. Med rapporten vill vi ge er kunskap,

Läs mer

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM Kapitel 1 DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM I dagens snabbt föränderliga värld måste medlemmarna förena familj, arbete och frivilliginsatser. Med anledning av att distriktsguvernörens roll är komplex och krävande

Läs mer

Lions Club Bålsta. En liten cell i en världsomspännande organisation. Org.-nr 817000-9222. Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta

Lions Club Bålsta. En liten cell i en världsomspännande organisation. Org.-nr 817000-9222. Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta Lions Club Bålsta En liten cell i en världsomspännande organisation Org.-nr 817000-9222 Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta Bankgiro 579-2957 Swish 1234 26 09 80 E-post balsta.lions@balsta.lions.se

Läs mer

GLOBALA MEDLEMSTEAMET

GLOBALA MEDLEMSTEAMET Lions Clubs International GLOBALA MEDLEMSTEAMET RESURS-HANDBOK GMTRG2015.SW Välkommen till Lions Clubs Internationals globala medlemsteam (GMT). Din post i GMT är mycket viktig för lionklubbarnas framgångar

Läs mer

Den 24e oktober är det Världspolio- dagen.

Den 24e oktober är det Världspolio- dagen. Den 24e oktober är det Världspolio- dagen. Rotary har en stor del i arbetet för att utrota polio genom vårt projekt PolioPlus. Därför är Världspoliodagen ett utmärkt tillfälle att göra aktiviteter för

Läs mer

FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD

FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD VAD INNEBÄR FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM? Detta program erbjuder begränsade finansiella

Läs mer

Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018

Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018 ANSÖKAN OM CHARTER FÖR JUBILEUMSKLUBB Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018 CLUB NUMBER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (Denna ruta fylls i av det internationella

Läs mer

CHAPTER XIV LEDARUTVECKLING. I enlighet med den internationella styrelsens uppdrag är det vår uppgift att förbättra lionmedlemmarnas ledarfärdigheter.

CHAPTER XIV LEDARUTVECKLING. I enlighet med den internationella styrelsens uppdrag är det vår uppgift att förbättra lionmedlemmarnas ledarfärdigheter. CHAPTER XIV LEDARUTVECKLING A. LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 1. Uppgift 2. Mål I enlighet med den internationella styrelsens uppdrag är det vår uppgift att förbättra lionmedlemmarnas ledarfärdigheter. a. Att

Läs mer

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar ADMINISTRATIV VÄGLEDNING HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar - administrativ vägledning Du

Läs mer

2013-03-08. Hej, Här ser ni skillnaden mellan den GAMLA logotypen (t v) och den NYA logotypen (t h) i fyrfärg. Nyhetsbrev mars 2013

2013-03-08. Hej, Här ser ni skillnaden mellan den GAMLA logotypen (t v) och den NYA logotypen (t h) i fyrfärg. Nyhetsbrev mars 2013 Page 1 of 5 Nyhetsbrev mars 2013 Ser du inte nyhetsbrevet? Läs det i din webbläsare. Nyhetsbrev mars 2013 Hej, Här kommer mars månads nyhetsbrev från oss på kontoret. Var vänlig sprid det till alla medlemmar

Läs mer

Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt

Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt Pfizer AB, Vetenskapsvägen 10, 19190 Sollentuna, tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Med åren påverkas kroppen på ett sätt som vi inte alltid kan styra. En del åkommor

Läs mer

National Prevention Strategy

National Prevention Strategy National Prevention Strategy Patrik Johansson, MD, MPH University of Nebraska Medical Center, College of Public Health, Member The Advisory Group on Prevention, Health Promotion, Integrative and Public

Läs mer

Introduktionstext till tipspromenaden

Introduktionstext till tipspromenaden Introduktionstext till tipspromenaden 1,2 miljarder människor lever i dag i extrem fattigdom. Världens ledare i FN har beslutat om en handlingsplan för att utrota fattigdomen. Denna handlingsplan består

Läs mer

KAPITEL XXI PUBLIKATIONER. Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer.

KAPITEL XXI PUBLIKATIONER. Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer. KAPITEL XXI PUBLIKATIONER A. OFFICIELLA PUBLIKATIONER Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer. B. BETECKNINGEN "OFFICIELL PUBLIKATION" Ordalydelsen

Läs mer

LCIF International Assistance Grant-program (IAG) Anslagsbestämmelser och ansökan

LCIF International Assistance Grant-program (IAG) Anslagsbestämmelser och ansökan LCIF International Assistance Grant-program (IAG) Anslagsbestämmelser och ansökan INLEDNING För att möjliggöra hjälp till humanitära Lion-till-Lion-projekt, som omfattar minst två länder, godkände Lions

Läs mer

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB Gäller mellan den 1 april 2015-30 juni 2018 KLUBBNUMMER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (Denna ruta fylls i

Läs mer

LIONS BARN FÖRST. Program och aktivitetsvägledning

LIONS BARN FÖRST. Program och aktivitetsvägledning LIONS BARN FÖRST Program och aktivitetsvägledning Introduktion Tack Lions för ert engagemang och åtagande för att förbättra livet för barn... ett barn i taget. Varje dag hjälper Lions medlemmar barn i

Läs mer

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Volontärbarometern En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Innehåll Inledning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd

Läs mer

Nordiskt pressmöte inför Världsdiabetesdagen

Nordiskt pressmöte inför Världsdiabetesdagen Faktablad om diabetes Diabetes eller diabetes mellitus, är egentligen inte en utan flera olika sjukdomar med det gemensamma kännetecknet att blodsockret är för högt. Diabetes är en allvarlig, livslång

Läs mer

LIONS SERVICE FÖR BARN BEDÖMNING AV SAMHÄLLSBEHOV

LIONS SERVICE FÖR BARN BEDÖMNING AV SAMHÄLLSBEHOV LIONS SERVICE FÖR BARN BEDÖMNING AV SAMHÄLLSBEHOV Aktuell statistik visar att ett svindlande stort antal barn över hela världen lever under olyckliga omständigheter och miljoner lever i fattigdom, med

Läs mer

En guide för Lions i den digitala tiden

En guide för Lions i den digitala tiden En guide för Lions i den digitala tiden Internet tips En guide för Lions i den digitala tiden Innehåll Varför använda Internet?...3 HurkanLionsanvändaInternet?...3 E-post...3 Elektroniskanyhetsbrev...4

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 10-15 APRIL 2010

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 10-15 APRIL 2010 SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 10-15 APRIL 2010 1. Honolulu, Hawaii, USA, valdes att stå värd för den internationella kongressen 2015. 2. Chicago, Illinois, USA,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016 För samhällsansvar och livskvalité

Verksamhetsplan 2015-2016 För samhällsansvar och livskvalité Verksamhetsplan 2015-2016 För samhällsansvar och livskvalité Vision Lions skall vara den ledande moderna, miljömedvetna hjälporganisationen i Sverige. Vårt uppdrag är att göra skillnad för människor när

Läs mer

Grå starr (katarakt) Information inför operation

Grå starr (katarakt) Information inför operation Grå starr (katarakt) Information inför operation Vad är grå starr? Grå starr innebär att ögats lins är grumlad och inte släpper in tillräckligt med ljus i ögat. Detta leder till synnedsättning. Till en

Läs mer

Antal Kommer du att åka på solsemester under vintern 2011-2012?

Antal Kommer du att åka på solsemester under vintern 2011-2012? Kommer du att åka på solsemester under vintern -? När ska du åka? Hur ofta åker du på solsemester under vinterhalvåret? Vart ska du åka? Ja Nej November December Januari Februari Mars Varje år Vartannat

Läs mer

Att lyckas med affärer i Afrika

Att lyckas med affärer i Afrika Att lyckas med affärer i Afrika Peter Stein Stein Brothers AB Presentationens innehåll 1. Stora linjer i Afrikas ekonomiska utveckling 2. Sveriges handel med Afrika 3. Att lyckas med affärer i Afrika 4.

Läs mer

Neurologi och arkiv. Jan Ekstedt. Jag har valt att beskriva tre aktiviteter som illustrerar mitt samarbete med arkiv: HJÄRNÅRET

Neurologi och arkiv. Jan Ekstedt. Jag har valt att beskriva tre aktiviteter som illustrerar mitt samarbete med arkiv: HJÄRNÅRET Jan Ekstedt Neurologi och arkiv Jag har valt att beskriva tre aktiviteter som illustrerar mitt samarbete med arkiv: HJÄRNÅRET Rådgivning Arkivering Forskningsarkivet Riksarkivet Arkiven, genetiken och

Läs mer

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya -

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - - The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - BaseCamp Foundation Masai Mara Masai Mara i Kenya är en mycket speciell plats, med en vild och vacker natur, ett oerhört rikt djurliv och lokalbor som strålar

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

Frågor & Svar om Operation Smile

Frågor & Svar om Operation Smile Frågor & Svar om Operation Smile Varför Autogiro? Att skänka via autogiro är enkelt och bekvämt för dig och det hjälper även Operation Smile att hålla nere de administrativa kostnaderna. Dessutom möjliggör

Läs mer

STADGAR FÖR ACTIONAID INTERNATIONAL SWEDEN Antagna på årsmötet 2011-05-25

STADGAR FÖR ACTIONAID INTERNATIONAL SWEDEN Antagna på årsmötet 2011-05-25 STADGAR FÖR ACTIONAID INTERNATIONAL SWEDEN Antagna på årsmötet 2011-05-25 1 Firma och säte Organisationens namn är ActionAid International Sweden. ActionAid International Sweden är en ideell förening med

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Annex I Activity Details KA107 2015

Annex I Activity Details KA107 2015 Annex I Activity Details KA107 2015 ENI South 509 258 Studenter ut Studenter in STA STT Bachelor Master PhD Bachelor Master PhD STA ut STA in STT ut STT in Lunds universitet, Egypten 22 105 0 2 1 2 0 0

Läs mer

VÄGLEDNING ATT REKRYTERA UNGA VUXNA Vilka kommer att bära klubbens fana år 2050?

VÄGLEDNING ATT REKRYTERA UNGA VUXNA Vilka kommer att bära klubbens fana år 2050? VÄGLEDNING ATT REKRYTERA UNGA VUXNA Vilka kommer att bära klubbens fana år 2050? Innehåll Varför rekrytera unga vuxna...3 Rekrytering av unga vuxna Medlemsprogram...3 Finna unga vuxna att rekrytera...4

Läs mer

Sedan starten av Lifecenter har vi varit välsignade med en fantastisk

Sedan starten av Lifecenter har vi varit välsignade med en fantastisk KINGDOM BUILDERS 1 VÅRT HEM I VÄSTERÅS OCH MÄLARDALEN Sedan starten av Lifecenter har vi varit välsignade med en fantastisk byggnad i Västerås. Det är vårt gemensamma ansvar att utveckla, underhålla och

Läs mer

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403)

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) Stöd till föräldralösa barn i Malawi, vars föräldrar drabbats av hiv och aids. Foto: Malin Barnö/Röda Korset Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) 2 Bakgrund Projektet

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech December 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Techs implantatsystem...5

Läs mer

Bra att veta om grå starr och gråstarrsoperation

Bra att veta om grå starr och gråstarrsoperation Version 5 Bra att veta om grå starr och gråstarrsoperation Patientinformation VAD ÄR GRÅ STARR? Grå starr, eller katarakt, är en grumling i ögats lins. Linsen ligger alldeles innanför pupillen. Utveckling

Läs mer

Patientinformation. Södra Älvsborgs Sjukhus. Ögonklinik

Patientinformation. Södra Älvsborgs Sjukhus. Ögonklinik Patientinformation Grå starr Södra Älvsborgs Sjukhus Ögonklinik Vad är grå starr? Grå starr, som har det medicinska namnet cataract, innebär att ögats lins grumlas och synen blir suddig. Grå starr är en

Läs mer

Hål i gula fläcken. makulahål

Hål i gula fläcken. makulahål Hål i gula fläcken makulahål Gula fläcken Ögats insida är klädd med en tunn hinna, näthinnan. Den består av miljontals små synceller och fungerar som ett slags film som fångar upp det vi ser. Syncellerna

Läs mer

Lärarhandledning. På liv & död...

Lärarhandledning. På liv & död... Lärarhandledning På liv & död... VEM HAR RÄTT TILL MEDICIN? Studielmaterialet På liv & död - Vem har rätt till medicin? består av ett elevmagasin och en kort lärarhandledning. Syftet med materialet är

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

The Health Impact Fund: En kostnadseffektiv, realistisk plan for att förbättra människors hälsa världen över

The Health Impact Fund: En kostnadseffektiv, realistisk plan for att förbättra människors hälsa världen över The Health Impact Fund: En kostnadseffektiv, realistisk plan for att förbättra människors hälsa världen över För närvarande drivs utvecklingen av nya mediciner av möjligheten till vinster från tillfälliga

Läs mer

500.000 svenskar bär på en ögonsjukdom. Nu har vi gjort det mycket enklare att hitta dem.

500.000 svenskar bär på en ögonsjukdom. Nu har vi gjort det mycket enklare att hitta dem. EyeDiagnostics Scandinavia AB tillhandahåller ett program för att länka samman optikerns mätdata till ögonläkare för en ögonhälsobedömning. Ögonhälsoundersökningen består av följande produkter: - Diskussion

Läs mer

Patienters upplevelser av den perioperativa dialogen i samband med operation för övervikt. Karin Backrud och Jenny Källman. Nyköpings lasarett

Patienters upplevelser av den perioperativa dialogen i samband med operation för övervikt. Karin Backrud och Jenny Källman. Nyköpings lasarett Patienters upplevelser av den perioperativa dialogen i samband med operation för övervikt Karin Backrud och Jenny Källman Nyköpings lasarett Syfte med studien var att beskriva patienters upplevelse av

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Innovativa Mindre Life Sciencebolag

Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Science bolag, IML, är en sammanslutning av mindre och medelstora svenska företag som bedriver avancerad forskning inom läkemedel och medicinteknik.

Läs mer

WaterAid förändrar liv

WaterAid förändrar liv WaterAid förändrar liv Idag saknar 783 miljoner människor tillgång till rent vatten. 2,5 miljarder människor har ingen toalett att gå till. Det vill vi på WaterAid ändra på. Visste du att fler barn dör

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

Nu ser man ljuset i tunneln!

Nu ser man ljuset i tunneln! Nu ser man ljuset i tunneln! För människor som lever i fattigdom är ett riktigt jobb det viktigaste steget mot en tryggare och hälsosammare framtid. Vår mission är att bekämpa fattigdomen genom utbildning

Läs mer

Reserapport Hongkong 9-12e maj 2014

Reserapport Hongkong 9-12e maj 2014 Resan till Hong Kong arrangerades tillsammans med Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) och Swedish Medtech. Initiativet till resan togs av HKTDC som i höstas kontaktade Swedish Medtech med förslaget

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011-2012

VERKSAMHETSPLAN 2011-2012 VERKSAMHETSPLAN 2011-2012 För Samhällsansvar och Livskvalitét Vår omvärld Varje dag får vi information via media om naturkatastrofer, krig och andra våldshandlingar som gör att människor lider och behöver

Läs mer

I H A B C D N I S R E T Y A G D E F G H. Vågfrontsteknologi i praktiken I J K L M N O G J Q N U F E U K A F W P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö A B C D E F

I H A B C D N I S R E T Y A G D E F G H. Vågfrontsteknologi i praktiken I J K L M N O G J Q N U F E U K A F W P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö A B C D E F Y F R D U V E F G H I J K L M N O P Q R S T U V S T U V X Y Z Å Ä Ö A B C D G H I J K L M N O P Q R Z Å Ä Ö A B C D E F P Q R S T U V X Y I J K L M N O A B C D E F G H KURSER FRÅN SVERIGES Vågfrontsteknologi

Läs mer

Stipendiehandbok för Zontaklubbarna i Uppsala

Stipendiehandbok för Zontaklubbarna i Uppsala Stipendiehandbok för Zontaklubbarna i Uppsala Stipendiehandboken är framtagen av Bodil Ström Holst Annika Terner Irene Jankowiak I Eva Pärt Enander I Förord På Zontas internationella hemsida samt på Zonta

Läs mer

Mars 2015. Bästa partner/vuxen i sällskap till DG Elect.

Mars 2015. Bästa partner/vuxen i sällskap till DG Elect. Mars 2015 Bästa partner/vuxen i sällskap till DG Elect. Kon'nichiwa från Japan! Som maka till första vice president Dr. Jitsuhiro Yamada är det en glädje för mig få gratulera till att din partner har valts

Läs mer

KAPITEL XVI XVII Tidningen LION

KAPITEL XVI XVII Tidningen LION KAPITEL XVI XVII Tidningen LION A. REDAKTIONELL POLICY 1. Huvudsyftet med de officiella utgåvorna av tidningen LION skall vara att ge medlemmarna nyttig information om organisationens policy och aktiviteter,

Läs mer

Ersättningspolicy för distriktsguvernörer

Ersättningspolicy för distriktsguvernörer Ersättningspolicy för distriktsguvernörer Distriktsguvernörer kan begära ersättning för följande aktiviteter. Alla resor måste göras på billigast möjliga sätt. 1. EVENEMANG SOM ERSÄTTS a. KLUBBESÖK För

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Bakteriefritt vatten till alla

Bakteriefritt vatten till alla Vi söker donatorer för Bakteriefritt vatten till alla Varje dag dör 5 000 barn av förorenat vatten och mer än en miljard människor saknar tillgång till rent vatten. Med en unik produkt och tillsammans

Läs mer

vi korrigerar alla dina synfel

vi korrigerar alla dina synfel vi korrigerar alla dina synfel även brytningsfel och ålderssynthet kostnadsfria konsultationer & undersökningar 1 2 innehåll 4 5 6 8 11 12 14 15 DIN FRIHET ÄR NÄRA Vi hjälper dig ta steget förundersökning

Läs mer

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Till dig som är nyfiken på vad ett medlemskap i Rotary kan ge. En introduktion till Rotary och Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Detta är Rotary Rotary är en internationell

Läs mer

Livet utan glasögon och linser. det är frihet för mig!

Livet utan glasögon och linser. det är frihet för mig! Livet utan glasögon och linser det är frihet för mig! din frihet är nära När du har bestämt dig för att leva livet med större frihet utan begränsningen av glasögon och linser erbjuder vi dig personligt

Läs mer

Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014

Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014 1 Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014 Den nationella GH-rådsgruppen för vuxna bildades på 1990 talet för att främja vetenskaplig forskning och kunskapsutveckling inom området tillväxthormon och tillväxtfaktorer

Läs mer

Sju miljoner graviditetsrelaterade dödsfall per år: en utmaning för världens gynekologer

Sju miljoner graviditetsrelaterade dödsfall per år: en utmaning för världens gynekologer Sju miljoner graviditetsrelaterade dödsfall per år: en utmaning för världens gynekologer Staffan Bergström Averting Maternal Death & Disability (AMDD) Program, Columbia University, New York, USA & Division

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars Nyhetsbrev # 1. 2013 Stockholm Sverige 20 Mars Kära medlemmar, månadsgivare och samarbetspartners! Nytt år, nya utmaningar och möjligheter! Vi är glada att ni vill fortsätta att stödja och följa oss i

Läs mer

Nu ser man ljuset i tunneln!

Nu ser man ljuset i tunneln! Nu ser man ljuset i tunneln! För människor som lever i fattigdom är ett riktigt jobb det viktigaste steget mot en tryggare och hälsosammare framtid. Vår mission är att bekämpa fattigdomen genom utbildning

Läs mer

JAKT PÅ MILJONTALS MINOR

JAKT PÅ MILJONTALS MINOR ETC JAKT PÅ MILJONTALS MINOR ETC Den nytillverkade vita Nissan-jeepen, som är en donation från Japan, kör fram på den dammiga vägen och sanden lägger sig som en dimma över framrutan. Här i Banteay Meancheyprovinsen,

Läs mer

Nyhetsbrev juni, 2013. Hej,

Nyhetsbrev juni, 2013. Hej, Hej, Nyhetsbrev juni, 2013 Här kommer juni månads nyhetsbrev från oss på kontoret. Du har fått detta nyhetsbrev därför att du är klubbpresident eller klubbsekreterare. Var vänlig sprid det till alla medlemmar

Läs mer

Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef GRUNDEN LAGD FÖR EN FRAMTID MED TILLVÄXT VI FÖRPACKNINGAR FÖR EN 2 GRUNDEN LAGD FÖR EN FRAMTID MED TILLVÄXT Stark plattform för tillväxt Kraftigt

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande

Viktigt säkerhetsmeddelande AMO Germany GmbH Telefon +49 7243 729-0 Rudolf-Plank-Straße 31 Telefax +49 7243 729-100 D-76275 Ettlingen www.abbottmedicaloptics.com Postfach 10 01 34, D-76255 Ettlingen Ettlingen 18 juli 2011 Viktigt

Läs mer

AN INITIATIVE OF NU SKIN ENTERPRISES

AN INITIATIVE OF NU SKIN ENTERPRISES AN INITIATIVE OF NU SKIN ENTERPRISES AN INITIATIVE OF NU SKIN ENTERPRISES Nu Skin visar vad som särskiljer dem via sin unika kultur som förenar distributörer, kunder och anställda i sin strävan att göra

Läs mer

Rotary International District 2410

Rotary International District 2410 Rotary International District 2410 Distriktskonferens Strand Hotell Borgholm 23-24 oktober 2010 Text: Ulla Strümpel Bild: Kerstin Berggren Rotary International District 2410 Distriktskonferens 23-24 oktober

Läs mer

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Halmstad febr. 1982 Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Läkarförbundets agerande under det gångna året har mer än tidigare präglats av egoism, hyckleri och bristande samhällsansvar. Då jag inte kan stödja

Läs mer

Redeye Småbolagsdag Sheraton 2012-11-13

Redeye Småbolagsdag Sheraton 2012-11-13 Redeye Småbolagsdag Sheraton 2012-11-13 Agenda Nya Allenex Transplantationsmarknaden Försäljning och Resultat Produktstrategier Allenex framåt Frågestund - ett år präglat av tuffa men nödvändiga omställningar.

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande i Atlas Copco AB, SAS AB och

Läs mer

LIONS CLUBS INTERNATIONAL RIKTLINJER FÖR KONFLIKTLÖSNING INTRODUKTION

LIONS CLUBS INTERNATIONAL RIKTLINJER FÖR KONFLIKTLÖSNING INTRODUKTION Sidan 1 av 11 LIONS CLUBS INTERNATIONAL RIKTLINJER FÖR KONFLIKTLÖSNING INTRODUKTION Konflikter är normala och ibland även sunda för en organisation. Det finns ett antal orsaker till att konflikter uppstår

Läs mer

Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda

Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda Pressmeddelande 2014-11-20 Global undersökning av världens ledande nätresebyrå Expedia Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda 7 av 10 svenskar upplever

Läs mer

Din guide till Crystalens

Din guide till Crystalens Din guide till Crystalens den intraokulära linsen som gör mer än bara avlägsnar din katarakt, den ger dig din syn tillbaka Du ska inte bara se. Du ska se bättre. Innehållsförteckning 5 Inledning 7 9 10

Läs mer