Lions kamp mot flodblindhet i Kamerun: Ett unikt samarbete i samhället

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lions kamp mot flodblindhet i Kamerun: Ett unikt samarbete i samhället"

Transkript

1 December 2010 Lions kamp mot flodblindhet i Kamerun: Ett unikt samarbete i samhället Patrice är lokal distributör i Nkongbon, vilken är en del i byn Monatélé, 55 kilometer nordost om Yaoundé, huvudstaden i Kamerun. Han var nyligen framgångsrik med att se till att alla boende i området fanns på plats i byn när Mectizan, medicinen mot flodblindhet, distribuerades. Flodblindhet är den näst största orsaken i världen till blindhet på grund av infektioner, detta enligt Världshälsoorganisationen, så Patrice vet mycket väl hur viktig denna medicin är. Patrice hade tränats i ett lokalbaserat strategiprogram, vilket delvis har finansierats av SightFirst. Hans kunskaper om sjukdomen, hans samarbete med lokala hälsovårdsmyndigheter, samarbetspartner och Lions i Kamerun gjorde honom till en trygg och stolt medlem i det lokala samhället. Lokalbefolkningens engagemang och entusiasm är stor och Lions hjälper till att uppnå goda resultat som leder till utrotning av sjukdomen. Lions roll i insatserna Även människor i isolerade delar av Kameruns vackra landsbygdsområden känner väl till vilka Lions är, vad de kan göra samt hur de bryr sig om och hjälper till. Detta är orsaken till att ledaren i Nkongbon beslutade att utnämna tidigare guvernörsrådsordförande Chloé Balanos, medlem i en klubb i multipeldistrikt 403, till Honorary Chief i Nkongbon. Lion Balanos tar sin post på allvar och uppmanade innevånarna i området att ta ödet i egna händer för att kunna utrota sjukdomar och kunna lägga grunden till en god framtid för nästa generation. Hon sa: Lions är här för att hjälpa er, men först måste ni hjälpa er själva. En sjukdom som orsakar blindhet Flodblindhet är en parasitsjukdom som orsakas av en infektion från en rundmask. Sjukdomen sprids till människor när de blir bitna av en svart fluga. Därefter sprids den i kroppen och orsakar kraftig klåda och förstör närliggande vävnad, till exempel ögonen. Majoriteten av dessa infektioner inträffar i södra Afrika, men fokuserade områden är även Yemen och isolerade områden i Centralamerika och Sydamerika. Det uppskattas att 18 miljoner människor lider av flodblindhet och att cirka fall av blindhet har orsakats av infektionen, hela bara i Kamerun. Behandling av sjukdomen görs med medicinen Mectizan, eller Ivermectin, vilken har donerats av Merck & Co. För att få bästa effekt behandlas hela samhällen vid ett och samma tillfälle. En dos kan döda larver i människor som har infekterats och förhindrar spridning under flera månader bland resten av befolkningen. Stöd från SightFirst Lions Clubs International Foundations SightFirst-program har sedan 1993 varit en ledande samarbetspartner i Kameruns nationella program mot flodblindhet och har genom åtta anslag beviljat USD 9,67 miljoner. Kamerun är den största mottagaren av anslag mot flodblindhet från SightFirst. Detta program genomförs av fyra frivilligorganisationer (Helen Keller International, Perspective, International Eye Foundation och The Carter Center), regeringen i Kamerun (GOC), The African Programme for Onchocerciasis Control (APOC) och Lions i Kamerun. De aktiviteter som SightFirst har finansierat har möjliggjort 27,8 miljoner behandlingar med Mectizan, har uppnått hög geografisk täckning (cirka 3,75 miljoner människor behandlades under 2009) och har tränat eller vidareutbildat lokala distributörer, hälsovårdspersonal och ledare som Patrice. SightFirst kommer fortsätta att bevilja anslag till projekt mot flodblindhet i Kamerun genom en fokuserad och målorienterad inriktning, vilken motsvarar förväntningarna inom SightFirst-programmet och bygger vidare på tidigare framgångar. Lions och SightFirsts planer är att fortsätta spela en betydande roll i Kameruns ögonhälsovård i framtiden. Lions har mycket att göra i Kamerun, men tack vare medel från kampanj SightFirst II kommer Lions ha möjlighet att utöka sina insatser att förhindra blindhet.

2 Ny tonvikt på gråstarrprogram i Indien Grå starr är den största orsaken till blindhet i Indien, men är samtidigt en av de enklaste och billigaste ögonåkommorna att behandla. På bara några minuter kan en skicklig ögonläkare ta bort den grumliga linsen och ersätta den med konstgjord lins. Denna enkla operation ger fattiga patienter synen tillbaka och utförs varannan minut varje dag av Lions i Indien. Cirka operationer utförs varje år på Lions sjukhus och andra sjukhus som Lions samarbetar med. För att få ett perspektiv på detta antal kan det jämföras med att det är strax under hela befolkningen i Maldiverna, Indiens granne i sydväst. Lions i Indien är direkt ansvariga för cirka 5 % av landets gråstarroperationer, vilket är en stor prestation med tanke på att medlemmarna är frivilliga! SightFirst har samarbetat med Lions i Indien och har beviljat USD 10,2 miljoner till att uppgradera, utöka eller bygga 140 Lions-sjukhus och andra sjukhus som Lions samarbetar med, vilka behövde utrustning, större lokaler och träning. Tara Mati är en av dessa patienter. Hon genomgick en gråstarroperation på vänster öga i augusti och på höger öga fyra dagar senare. På grund av att hon hade grå starr på båda ögonen kunde hon inte se efter sina barnbarn, men nu kan hon återgå till sina vardagsbestyr och ta hand om sina barnbarn. Eftersom Mati inte är fattig valde hon att betala USD 25 för sin operation. Hon kunde ha besökt ett dyrt privatsjukhus, men valde att opereras vid Lions sjukhus tack vare dess goda rykte. Patienter som Mati är viktiga för Lions och de sjukhus Lions samarbetar med, för avgifterna hjälper till att betala för fattigare patienters vård och säkerställer långsiktig bärkraftighet. SightFirst har även samarbetat med Lions genom att hjälpa till att betala kostnader för operationerna. Sedan 1994 har Lions i Indien beviljats USD 24 miljoner i anslag till att stödja deras gråstarrprogram. Dessa anslag betalar vanligtvis halva kostnaden för att operera en fattig patient. Återstående del av kostnaden står Lions och deras samarbetspartner för. Hittills har totalt 2 miljoner gråstarroperationer kunnat utföras tack vare stödet från SightFirst. Som ett resultat av en strategisk granskning av SightFirsts gråstarrpolicy fokuserar programmet nu på undersökningar och operationer i de områden där behovet är störst. Sedan SightFirst inleddes 1991 har antal gråstarroperationer per miljoner invånare i Indien ökat från till Tack vare Lions och deras samarbetspartner finns det nu delstater i Indien där antalet gråstarroperationer per invånare är lika många eller fler än i vissa industriländer. Trots dessa framgångar finns det fortfarande områden i Indien med låg täckning som kräver stora insatser av Lions och SightFirst. För att åtgärda detta fokuserar Lions nu på de områden där behovet är som störst. Till exempel har multipeldistrikt 324-AB, 324-C, 324-D och 324-E i södra Indien ansökt om anslag från SightFirst att användas i deras program i områden där antal gråstarroperationer per invånare är lägre än hälften i respektive delstat. Detta är en mycket klok fokusering. Dessa nya projekt har en mer inflytelserik roll i insatserna att öka antal operationer i ett specifikt område och har en mycket större påverkan på den lokala hälsovården. De ger nya möjligheter till innovativa hjälpinsatser, erkänsla och tillväxt i de fokuserade områdena. Med anledning av närmare samarbete med företrädare för lokala myndigheter både på nationell nivå och på distriktsnivå har 2

3 Lions kunnat öka det finansiella stödet från myndigheter som beviljar anslag till frivilligorganisationer. Tack vare sin framträdande plats i samhället och goda kontakter med myndigheter har Lions lyckats mycket väl med detta. Deras medlemskap i Vision 2020 India, vilket är en allians av organisationer inom ögonhälsovårdsområdet, har också möjliggjort bättre samordning av aktiviteter med andra viktiga grupper. Indien är bara ett land som har dragit nytta av en mer fokuserad inriktning på gråstarroperationer genom Sight- First II. På detta sätt kan Lions säkerställa att de som befinner sig i störst nöd får den hjälp de behöver, både nu och under många år framöver. Lions utökar SightFirst-initiativ Under det att Lions inleder nästa fas av SightFirst fokuserar de sina insatser på nya områden. Lions fortsätter att vara hängivna att bekämpa sjukdomar som orsakar blindhet samt återställer syn, men fokuserar nu även på dem som är blinda eller har nedsatt syn. Det finns ett stort behov av denna typ av insatser. 90 % av de barn som är blinda eller har nedsatt syn går inte i skolan, vilket motsvarar mer än 5 miljoner barn i världen. Utbildning för blinda barn och barn med nedsatt syn tillhandahåller traditionell utbildning och speciellt stöd för att hjälpa till att utveckla viktiga färdigheter inför vuxenlivet. Ofta känner inte familjer, hälsovårdspersonal och lärare till att barn som är blinda eller har nedsatt syn kan genomgå utbildning på ett framgångsrikt sätt. Barn som är blinda eller har nedsatt syn kan gå i vanliga skolor med välutbildade lärare med stöd av god utrustning och material eller gå i specialskolor och särskilda center. Det är viktigt att lärarna är utbildade och har tillgång till nödvändig utrustning för att kunna sammanställa studiematerial för dessa studenter. Lokala informationsprogram behövs för att informera berörda grupper och skapa intresse för att elever med nedsatt syn involveras i skolor samt att stödgrupper för föräldrar bildas. Lions insatser att öka möjligheterna till utbildning för barn som är blinda eller har nedsatt syn ligger i linje med rörelsen Education for All (EFA), vilket är ett globalt initiativ som har målet att tillhandahålla grundläggande utbildning till alla barn, ungdomar och vuxna senast år Förutom utbildning finns även ett stort behov av rehabiliteringsstöd. Rehabilitering omfattar olika typer av klinisk träning och annan träning för att tillhandahålla personer som är blinda eller har nedsatt syn med färdigheter och verktyg, så att de kan leva ett säkert, aktivt och oberoende liv. Rehabilitering kan inte återställa syn, men kan hjälpa människor att använda den syn de har kvar på bästa sätt, så att de kan resa på ett säkert sätt, tillgodose sina behov, nå karriärmål, delta i utbildning och njuta av sin fritid. Dessa initiativ passar mycket bra för Lions medlemmar, vilka under många år har förbättrats livskvaliteten och ökat oberoendet för personer som är blinda eller har nedsatt syn. Yrkesinriktad rehabilitering kan bestå av träning med hjälp av teknisk utrustning, blindskrift, mentorskap och möjligheter till praktik. Lions har nu möjlighet att utveckla program tack vare finansiellt stöd från SightFirst för att kunna tillgodose dessa behov. Projekten kan omfatta stöd till kapacitetsbyggande skolsystem för att bättre kunna tillgodose behov bland barn som är blinda eller har nedsatt syn, stöd till organisationer som tillhandahåller träning, mentorskap, lån från mikrobanker till små företag samt utvecklande/expansion av lokala informationsprogram. När lokala behov förändras fortsätter Lions att finna sätt att tackla dessa behov. Lions medlemmar är engagerade och driftiga. 3

4 Nya samarbeten fokuserar på blindhet bland barn Lions Clubs International Foundation strävar efter att få hävstångsverkan på Lions donationer genom att samarbeta med företag och organisationer som har samma mål. Ett sådant partnerskap är det nya samarbetet med Bausch + Lomb Early Vision Institute, vilket har som mål att bekämpa blindhet bland barn. Initiativet mot grå starr bland barn kommer att förhindra och behandla grå starr bland barn samt främja synundersökningar bland barn. Bausch + Lomb har donerat USD till LCIF under pilotprogrammets första år för att inleda samarbetet. Grå starr bland barn grumlar ögats lins och kan orsaka nedsatt syn och blindhet. Detta nya samarbete kommer att hjälpa till att behandla och förhindra grå starr bland barn. Lions har i många år varit engagerade i att rädda människors syn över hela världen, speciellt barn, sade Eberhard J. Wirfs, LCIF:s ordförande. De två organisationerna har ett gemensamt mål att bevara människors syn, så detta samarbete är en naturlig förlängning av dessa insatser. Initiativet mot grå starr bland barn kommer att använda resurser från båda organisationerna för att identifiera, finansiera och främja innovativa metoder att klara av denna utmaning, till nytta för barn, deras familjer och lokala samhällen. Alltför många nyfödda lider av grå starr har ett helt liv av nedsatt syn och blindhet framför sig en oförsvarbar företeelse i dagens värld, sade Paul Sartori, dåvarande vice president i Bausch + Lomb. Med mer finansiellt stöd och större uppmärksamhet riktad till forskning, förebyggande insatser och behandling kommer vi att kunna göra en skillnad bland barn i hela världen. Förekomsten av grå starr bland barn i industriländer är 1-4 barn per födslar. Emellertid kan andelen vara 10 gånger större i utvecklingsländer. Med anledning av detta kommer insatserna under det första året främst fokusera på att hjälpa barn i Kina, där uppskattningsvis barn lider av grå starr. Initiativet kommer även att finansiera grundläggande forskningsprojekt med målet att finna orsaker till sjukdomen och/eller god behandling. Granskning av en rådgivande styrelse En rådgivande styrelse har bildats för att staka ut kursen för samarbetet och granska förslag gällande projektfinansiering. Den består av ögonvårdsexperter från hela världen, en representant från Lions och en från Bausch + Lomb. Joseph Barr, O.D., MS, FAAO, vice president för Global Clinical & Medical Affairs and Professional Services (Vision Care) i Bausch + Lomb, New York, USA, emeritus professor i optometri och synvetenskap vid Ohio State University, Ohio, USA, och emeritus redaktör vid Contact Lens Spectrum. Sean P. Donahue, Ph.D., M.D., professor i oftalmologi och synvetenskap vid Vanderbilt University Medical Center, Tennessee, USA. Claire Gilbert, M.D., MSc., professor i internationell ögonhälsovård vid International Centre for Eye Health, London School of Hygiene and Tropical Medicine, London University, England. Scott Lambert, M.D., professor i oftalmologi och pediatrik vid Emory University, Georgia, USA. Dr. Guillipali Nag Rao, M.D., grundare av LV Prasad Eye Institute i Indien, ordförande. Lipika Roy, M.D., MBA, pediatriker och oftalmolog, chef för Asia-Pacific Medical Affairs (Pharmaceuticals) i Bausch + Lomb, Singapore, och tidigare biträdande direktor för forskning och oftalmologi vid Singapore s National Health Care Group. Wing Kun-Tam, Lions Clubs Internationals vice president från Hong Kong, Kina. 4

5 SightFirst-medel gör nytta Två tusen patienter i nordvästra Argentina genomgick gråstarroperationer utan kostnad tack vare SightFirst och Lions. Nedan följer berättelser från några av de personer som fick hjälp genom detta projekt: Gråstarrpatient (anonym): Före operationen hade jag alltid ont i huvudet. Jag mådde dåligt för jag kunde inte se. Jag var rädd att ramla, för jag kunde inte se var jag gick. Operationen förändrade mitt liv. Nu ser jag bra på långt håll och jag är inte längre rädd för att ramla. Förut kunde jag inte söka hjälp, för det fanns ingenstans där vi kunde få hjälp. Sedan kom sjuksköterskan som samarbetade med Crespo Lions Club. Hon övertygade mig att besöka dem för att bli undersökt. Hon följde med mig till klubben där de utförde alla tester. Sedan tog Lions mig till Reconquista där de opererade mig. De behandlade mig så väl både före och efter operationen. Jag behövde inte betala en enda peso. Jag vill verkligen säga att jag är så tacksam för att Lions hjälpte mig och alla de människor som samarbetade med dem så att jag nu kan se igen. Jag hoppas att de fortsätter med detta arbete Gomez Patricio: Före operationen såg jag dåligt på vänster öga och jag såg inget alls på höger öga. Jag kunde inte gå ensam. Jag var alltid beroende av någon. Efter 20 år med dålig syn är allt nu annorlunda efter operationen. Innan sjuksköterskan satte mig i kontakt med Crespo Lions Club kunde jag inte ta mig fram alls. Hon följde med oss till klubben där de utförde flera synundersökningar på oss. Jag opererades också i Reconquista och behövde inte betala någonting. Lions behandlade oss mycket väl hela tiden. Jag vill verkligen tacka alla för det de gjorde för mig Marknadsföring av programmet Detta program presenterades officiellt vid två viktiga evenemang i juni månad, ett för Lions och ett för hälsovårdspersonal. Presentationer och presskonferenser genomfördes vid Lions internationella kongress i Sydney, Australien, och vid American Optometric Associations årsmöte i Orlando, Florida, USA. Ytterligare evenemang planeras vid ett antal mässor under hela Initiativet mot grå starr bland barn omtalats i flera tidskrifter, dagstidningar och nyhetsprogram, till exempel Contact Lens Spectrum och Corporate Philanthropy Report, USA, Opthalmology Times, Europa, CBS Early Show, morgonprogram på TV i USA, och The News and Southern Courier, Australien. En webbplats om programmet har också byggts upp På denna webbplats kan besökarna ansluta sig till en e-postlista samt följa insatserna på Facebook och Twitter. Coria Zulema (mor med tio barn): Jag vet inte hur jag ska kunna tacka alla: Sjuksköterskan som satte oss i kontakt med Crespo Lions Club, klubbmedlemmarna och allt det de gjorde för mig, för operationen förändrade mitt liv. Nu ser jag bra och jag kan vara oberoende igen. De behandlade mig så väl och jag betalade inget. Jag hoppas de kan fortsätta att göra detta! Tack vare medel som samlats in till kampanj SightFirst II kan många fler människor i Argentina och runtom i världen se framtiden an tack vare förbättrad syn.

6 SightFirst - Fortsätter insatserna att rätta till brytningsfel Lions Clubs International Foundations samarbete med Essilor International kommer fokusera på att utveckla och stärka insatser som arbetar med att rätta till brytningsfel särskilt i utsatta grupper. Ett antal pilotprogram kommer att inledas, bland annat en utvärdering om återvinning av glasögon, utveckling av en Lions lins och kapacitetsbyggande insatser för att öka ögonvården i utvalda länder i Afrika. Essilor International är mycket glada över att kunna inleda detta långsiktiga samarbete med LCIF. Essilors mål är att hjälpa mänskligheten att Se världen bättre är ett utmärkt komplement till LCIF:s uppgift att bekämpa blindhet, sade Hubert Sagnières, VD för Essilor International. Att behandla brytningsfel tar inte endast itu med målen i Vision 2020, fastställd av Världshälsoorganisationen, utan gör det även möjligt för patienter i våra framtida gemensamma insatser att njuta av ett Bättre liv genom bättre syn. Essilor och LCIF samarbetar nu och i framtiden för att bringa bättre syn och meningsfullt liv till dem som har nedsatt syn. Brytningsfel som inte åtgärdas är den andra största orsaken till blindhet i världen. Om brytningsfel inte korrigeras eller är otillräcklig kan det orsaka allvarlig synnedsättning eller blindhet. Världshälsoorganisationen uppskattar att av de 153 miljoner människor som har ej åtgärdade brytningsfel är 8 miljoner blinda. Korrigering av brytningsfel med lämpliga glasögon är en av de mest kostnadseffektiva åtgärderna inom synområdet. Tack vare insamlingsframgångarna till kampanj SightFirst II kan Lions nu spela en betydande roll i insatserna att åtgärda brytningsfel. Programmet kommer fortsätta sina insatser att kontrollera och utrota blindhet som kan undvikas, till exempel grå starr, trakom och flodblindhet, samtidigt som insatserna utökas att bekämpa växande hot mot människors syn, till exempel brytningsfel, diabetisk retinopati och nedsatt syn. SightFirst åtgärdar brister inom ögonvårdsområdet, till exempel: Hjälpinsatser, träning, utveckling av infrastruktur och hälsovårdsutbildning. Hjälpinsatser mot brytningsfel kommer att spela en viktig roll i insatserna att bygga upp omfattande ögonvårdssystem som är både bärkraftiga och billiga. Det kommer att bli en spännande tid framöver för Sight- First när pilotprogram som åtgärdar brytningsfel inleds och SightFirst kan använda denna typ av hjälpinsatser i utvecklingen av omfattande ögonvårdssystem i de delar av världen som i dag har bristande ögonvård. 6 Essilor International är mycket glada över att kunna inleda detta långsiktiga samarbete med LCIF.

7 Anslag SightFirst-anslag beviljade vid mötet i SightFirst rådgivande kommitté den 18 augusti anslag om totalt USD Distrikt O-2, Argentina USD till gråstarroperationer och undersökningskampanj i den norra regionen. Multipeldistrikt 310, Thailand USD till avancerad träning för ögonvårdspersonal vid Korat-institutet. Ej distriktsindelat, Laos USD till kampanj om gråstarrundersökningar Distrikt 321-C2, Indien USD till att uppgradera S.S. Hospital, Bareilly. Distrikt 322-C2, Indien USD till att uppgradera Lions ögonsjukhus, Bhubaneswar. Distrikt 322-C3, Indien USD till att uppgradera Burdwan Lions ögonsjukhus. Distrikt 322-D, Indien USD till att uppgradera Jorhat Lions ögonsjukhus. Ej distriktsindelat, Indien USD till kampanj om gråstarrundersökningar Multipeldistrikt 322, Indien USD till kampanj om gråstarrundersökningar Multipeldistrikt 321, Indien USD till kampanj om gråstarrundersökningar Distrikt 325-B, Nepal USD till kampanj om gråstarrundersökningar Distrikt 325-A, Nepal USD till kampanj om gråstarrundersökningar Distrikt 411-A, Etiopien USD till nationell kampanj om gråstarrundersökningar Distrikt 414, Tunisien USD till att utrusta ögonvårdsavdelningen vid Monastir University Hospital. Distrikt 411-B, Uganda och Tanzania USD till att utrusta ögonsjukhus i båda länderna. District 412, Botswana USD till att utrusta Lions SightFirst ögonenhet, Sekgora Memorial Hospital, Serowe. Distrikt 352, Egypten USD till att utrusta Menufiya ögonsjukhus. Distrikt 410-A, Sydafrika USD till kampanj om gråstarrundersökningar Ej distriktsindelat, Afrika USD till att inrätta Lions Vision Center i Afrika, situationsanalys och bedömningsprojekt. Ej distriktsindelat, Japan USD till att stödja aktiviteter vid Lions världsyndag. Multipeldistrikt 306, Sri Lanka USD till kampanj om gråstarrundersökningar SightFirst i siffror Lions har samlat in USD 350 miljoner genom två insamlingskampanjer till SightFirst. Programmets resultat sedan 1990 är enastående: Beviljat USD 241 miljoner till projekt i 102 länder. Utfört 7,68 miljoner gråstarroperationer. Förhindrat synförlust för 30 miljoner människor. Förbättrat ögonvårdsservice för hundratals miljoner människor. Tillhandahållit 137 miljoner behandlingar mot flodblindhet. Byggt eller expanderat 315 ögonsjukhus/kliniker/avdelningar. Uppgraderat 389 ögoncenter med utrustning. Tillhandahållit chefsträning vid 186 enheter. Tränat oftalmologer, sjuksköterskor, ögonvårdspersonal och hälsovårdsarbetare i byar. Inlett världens första initiativ som bekämpar blindhet bland barn i samarbete med Världshälsoorganisationen. De 35 ögoncenter för barn som har byggts eller stärkts har påverkat livet för 102 miljoner barn. 7

8 Lions och samarbetspartner tillhandahöll 10 miljoner trakombehandlingar i Etiopien Den 2 november 2010 samlades en grupp lionmedlemmar under ledning av Lions internationella president Sid L. Scruggs III och i samarbete med andra organisationer inleddes MalTra, en veckolång behandlingskampanj mot malaria och trakom. Evenemanget var det största någonsin när det gäller trakombehandling. Som medlemmar i Lions arbetar vi passionerat för att utrota blindhet som kan undvikas och starka partnerskap är viktiga för att kunna tackla hälsovårdsproblem av denna magnitud, sade Scruggs. Tack vare SightFirst kan Lions i Etiopien och runtom i världen förhindra denna sjukdom. Det är femte gången MalTra-veckan genomförs. Lions har hjälpt till att engagera mer än lokala frivilliga för att se till att mer än 10 miljoner människor i byar två gånger om året får den medicin som hjälper till att förhindra trakom och även skyddar dem mot andra infektioner. Denna kampanj har mycket stor betydelse för oss, eftersom den på ett oöverträffat sätt fokuserar på trakom och malaria, vilka är två stora hälsoproblem i Amhara-regionen, sade H.E. Ato Ayalew Gobezie, president i denna region. Samtidigt distribuerade Lions samarbetspartner myggnät som skyddar mot bett av de myggor som bär på malaria samt tillhandahöll utbildning om hur man kan förhindra både trakom och malaria. Internationell president Scruggs och hans hustru Judy, tidigare internationell president Jim Ervin och hans hustru Sharon, Lions i Etiopien och Lions Clubs International Foundations personal deltog i utdelningen av de första doserna, vilket inledde den veckolånga insatsen. Regeringen i Etiopien, inklusive landets president och delstatspresidenter, deltog i evenemanget tillsammans med partnerorganisationer, bland andra The Carter Center, Pfizer, Internationella trakominitiativet och det internationella trakomprogrammet. Evenemanget genomfördes i Bahir Dar, det mest trakomdrabbade området i landet. Hälsovårdsmyndigheten i Amhara arbetar tillsammans med den internationella koalitionen för att utrota trakom i regionen senast år Vi kan inte låta malaria och trakom drabba Etiopiens befolkning, förstöra liv och äventyra landets framtid, sade Dr. John B. Hardman, VD och president för The Carter Center. Vi bör göra allt vi kan för att stödja hälsovårdsmyndighetens ökade insatser att hjälpa alla människor i Etiopien, så att de kan leva ett fullödigt liv fritt från förödande sjukdomar. Trakom är en bakteriesjukdom och är den största orsaken i världen till blindhet som kan förhindras. Det är Etiopiens mål att utrota trakom Lion Dr. Tebebe Berhan och internationell president Sid L. Scruggs III delar ut doser av Zithromax. Representanter från samarbetsorganisationerna det internationella trakominitiativet, Pfizer och The Carter Center deltar också. i hela riskgruppen på 18 miljoner människor från Amhara senast år Antibiotikan Zithromax har donerats av programmets samarbetspartner Pfizer Inc, vilket är en mycket viktig del för Lions strategi i kampen mot denna sjukdom i underutvecklade lantbruksområden. Operationer, god hygien och sanitet är också viktiga komponenter i strategin att förhindra trakom. Vi är mycket glada över att vara en del i ett så inspirerande samarbete och en modell för en utmärkt hälsovårdskampanj den senaste i vårt fortlöpande åtagande att utrota blindhet på grund av trakom senast år 2020, sade Dr. Freda Lewis-Hall, vice president och chefsläkare i Pfizer Inc. På samma sätt som alla de hälsovårdsprogram som Pfizer är involverad i runtom i denna region är det styrkan i samarbetet mellan organisationerna och hälsovårdspersonalen som gör storskaliga evenemang som MalTra-veckan möjliga. Genom SightFirst har LCIF distribuerat mer än 42 miljoner doser av Zithromax för att hjälpa till att bekämpa trakom. Trakom är bara en sjukdom där Lions och deras samarbetspartner har en betydande kombinerad global påverkan. Lions i Etiopien och runtom i världen fortsätter sitt åtagande att utrota blindhet som kan förhindras. Lions Clubs International Foundation 300 W. 22nd Street Oak Brook, IL SF 206 SW Lions Clubs International Foundation är Lions Clubs Internationals stiftelse. Lions är världens största serviceklubborganisation med mer än 1,35 miljoner medlemmar i klubbar i 206 länder och geografiska områden. LCIF beviljar anslag till distrikt för storskaliga humanitära projekt. Genom Sight- First-programmet har Lions återställt synen bland 7,68 miljoner människor genom gråstarroperationer, förhindrat allvarlig synförlust bland 30 miljoner människor och förbättrat ögonhälsovården för hundratals miljoner människor. Skicka e-post till eller skriv till LCIF på adress: 300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL , USA, för att läggas till på vår e-postlista. Denna publikation kan även laddas hem från vår webbplats ForSight ges ut två gånger per år av Lions Clubs International Foundation. Stöd SightFirst-programmet på Medarbetare: Phillip Albano, Pennie Barbel, Karim Bengraine, Nicole Brown, Alecia Dimar, Kristen Eckert, Joshua Friedman och Gina Prendki

Anslag från Sight First

Anslag från Sight First Anslag från Sight First Sedan början av 1990 talet har Sight First anslag delats ut till ett värde av 211 miljoner US dollar. Nu börjar pengarna ta slut, därav insamlingskampanjen Sight First II. Ett exempel,

Läs mer

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION Miljoner människor kan se och försörja sina familjer idag tack vare Lions och Lions Clubs International Foundation. USAs f.d. president Jimmy Carter Gör det möjligt

Läs mer

Tryck 8:- Royalty 3:- Frakt 1:- Övrigt 3:- 15:- Överskott vid försäljningspris 100 kr Sverige 1 200 000 kr 101 SV 100 000 kr.

Tryck 8:- Royalty 3:- Frakt 1:- Övrigt 3:- 15:- Överskott vid försäljningspris 100 kr Sverige 1 200 000 kr 101 SV 100 000 kr. För att i första skedet sprida information om Sight First II och Lions arbete mot onödig blindhet ute i världen har Sten Jansson LC Fjugesta på uppdrag från guvernörsrådet tagit fram denna kalender. Tryck

Läs mer

Till: Tidigare internationella presidenter, tidigare internationella direktorer, guvernörsrådsordförande och distriktsguvernörer.

Till: Tidigare internationella presidenter, tidigare internationella direktorer, guvernörsrådsordförande och distriktsguvernörer. Oak Brook i juli 2007 Till: Tidigare internationella presidenter, tidigare internationella direktorer, guvernörsrådsordförande och distriktsguvernörer. Bästa lionmedlemmar. En sammanfattning av den internationella

Läs mer

Hur man ansöker om LCIFs SightFirst-anslag VÄGLEDNING FÖR ANSÖKAN OM OCH BESTÄMMELSER FÖR SIGHTFIRST ANSLAG

Hur man ansöker om LCIFs SightFirst-anslag VÄGLEDNING FÖR ANSÖKAN OM OCH BESTÄMMELSER FÖR SIGHTFIRST ANSLAG Hur man ansöker om LCIFs SightFirst-anslag VÄGLEDNING FÖR ANSÖKAN OM OCH BESTÄMMELSER FÖR SIGHTFIRST ANSLAG Verksamhetsmål: SightFirst Lions kamp mot blindhet sätter in lionresurser på samtliga nivåer

Läs mer

SightFirst China Action påbörjar en ny fas som fokuseras på dålig syn och trakom

SightFirst China Action påbörjar en ny fas som fokuseras på dålig syn och trakom Oktober 2011 SightFirst China Action påbörjar en ny fas som fokuseras på dålig syn och trakom Lions Clubs International Foundation (LCIF) är den organisation som ger mest stöd för förebyggande av blindhet

Läs mer

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA LCIF ger erkänsla åt donatorer Varje donation är viktigt Lionmedlemmar över hela världen förenas i vårt mål att ge världens nödställda hopp och hjälp. Genom Lions Clubs

Läs mer

Lions Clubs International Foundation ÅRSRAPPORT 2007-2008

Lions Clubs International Foundation ÅRSRAPPORT 2007-2008 Lions Clubs International Foundation ÅRSRAPPORT 2007-2008 Meddelande från LCIF:s ordförande Förra året var ett rekord för LCIF. Tack vare lionmedlemmarnas generositet, framför allt i samband med kampanj

Läs mer

Kapitel 12. LCIF:s uppgift. Allmän information

Kapitel 12. LCIF:s uppgift. Allmän information Kapitel 12 Lions Clubs International Foundation (LCIF) 300 W. 22 nd Street Oak Brook, IL 60523-8842 USA Telefon: 630-468-6901 Fax: 630-571-5735 E-post: lcif@lionsclubs.org Webbplats: www.lcif.org LCIF:s

Läs mer

Lions service för barn Symposieprogram Ansökan för verksamhetsåret 2014 2015

Lions service för barn Symposieprogram Ansökan för verksamhetsåret 2014 2015 Lions service för barn Symposieprogram Ansökan för verksamhetsåret 2014 2015 Översikt över symposieprogram Lions symposieprogram om service för barn kan bevilja kostnadsersättning för: ett (1) symposium

Läs mer

Denna arbetsbok har utformats för att leda dig och klubbens medlemmar genom ett antal steg som hjälper er att upptäcka nya sätt att förbättra

Denna arbetsbok har utformats för att leda dig och klubbens medlemmar genom ett antal steg som hjälper er att upptäcka nya sätt att förbättra Denna arbetsbok har utformats för att leda dig och klubbens medlemmar genom ett antal steg som hjälper er att upptäcka nya sätt att förbättra klubbens verksamhet. Innehåll Om vi inte förändrar oss, växer

Läs mer

Leda genom hjälpinsatser Bjuda in för att göra skillnad Kontakt med det lokala samhället

Leda genom hjälpinsatser Bjuda in för att göra skillnad Kontakt med det lokala samhället Klubbens planeringsguide om hundraårsjubileet Leda genom hjälpinsatser Bjuda in för att göra skillnad Kontakt med det lokala samhället Var med i hundraårsfirandet! Hundraårsjubileet samlar Lions medlemmar

Läs mer

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven (sidan 3) för GLT-multipeldistriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Kandidaterna ska ta del av ansvarsområdena och

Läs mer

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013 HUNGERPROJEKTET Ghana 2013 Inledning Hungerprojektet tackar alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat vårt arbete i Ghana. Med rapporten vill vi ge er kunskap,

Läs mer

Lions Quest: Ett värdegrundsprogram för ungdom Kriterier och ansökningsformulär för Core 4-anslag

Lions Quest: Ett värdegrundsprogram för ungdom Kriterier och ansökningsformulär för Core 4-anslag Lions Quest: Ett värdegrundsprogram för ungdom Kriterier och ansökningsformulär för Core 4-anslag Programmets riktlinjer I. Översikt Sedan 1984 har Lions sponsrat Lions Quest-program i lokala skolor, vilket

Läs mer

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA LCIF-erkänsla åt donatorer Varje donation räknas Lionmedlemmar över hela världen förenas i vårt arbete att hjälpa och ge hopp åt de som behöver det mest. Genom Lions Clubs

Läs mer

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA LCIF ger erkänsla åt donatorer Varje donation är viktigt Lionmedlemmar över hela världen förenas i vårt mål att ge världens nödställda hopp och hjälp. Genom Lions Clubs

Läs mer

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven (sidan 2) för GLT-distriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Kandidaterna ska ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna,

Läs mer

Lions Clubs International - LCI. 1917 ff

Lions Clubs International - LCI. 1917 ff Internationell President 2015-2016 Jitsuhiro Yamada IP s tema: - Värdighet - Harmoni - Medmänsklighet Lions Clubs International - LCI VÄRLDENS STÖRSTA 1917 ff President Yamada om LCIF: Lär dig mer om LCIF:s

Läs mer

Prioritera synvård. Se bra hela livet

Prioritera synvård. Se bra hela livet Prioritera synvård Se bra hela livet Allas syn kan förändras med åren Några synförändringar gör det svårt att utföra vardagliga aktiviteter. Dessa förändringar kan också påverka känslan av självständighet.

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT Prag, Tjeckien 13-16 april 2015

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT Prag, Tjeckien 13-16 april 2015 SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT Prag, Tjeckien 13-16 april 2015 1. Singapore, Singapore, valdes till platsen för den internationella kongressen 2020. REVISIONSKOMMITTÉN 1. Godkände

Läs mer

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven för GMT multipeldistriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Be kandidaterna ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna,

Läs mer

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven för GMT distriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Be kandidaterna ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna, fylla

Läs mer

Bringa värdighet till andra genom humanitär service LIONS CLUBS INTERNATIONAL 2015-2016 PRESIDENT DR. JITSUHIRO YAMADA

Bringa värdighet till andra genom humanitär service LIONS CLUBS INTERNATIONAL 2015-2016 PRESIDENT DR. JITSUHIRO YAMADA Bringa värdighet till andra genom humanitär service LIONS CLUBS INTERNATIONAL 2015-2016 PRESIDENT DR. JITSUHIRO YAMADA 2 LIONS CLUBS INTERNATIONAL VARJE ÅR, i samband med den årtidsmässiga flytten, flyger

Läs mer

DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET

DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET Kapitel 2 DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET Det internationella huvudkontoret är en viktig resurs för alla lionmedlemmar. All personal vid det internationella huvudkontoret är redo att ge distriktsguvernörerna

Läs mer

FRISKA UPP FÖRNYA STARTA OM ÅTERUPPLIVA ÅTERFÖRENA Lions repetitionskurs Vår lysande historia

FRISKA UPP FÖRNYA STARTA OM ÅTERUPPLIVA ÅTERFÖRENA Lions repetitionskurs Vår lysande historia FRISKA UPP FÖRNYA STARTA OM ÅTERUPPLIVA ÅTERFÖRENA Lions repetitionskurs Vår lysande historia Det är fem avdelningar i repetitionskursen och de innehåller följande ämnen: Vår lysande historia Var vi kom

Läs mer

Prioritera synvård. Handledning för talare

Prioritera synvård. Handledning för talare Prioritera synvård Handledning för talare BILD 1 Presentation av talare. Syftet med den här presentationen är att informera om de synförändringar som kan inträffa när vi åldras och diskutera betydelsen

Läs mer

LIONS BARN FÖRST. Planeringsvägledning

LIONS BARN FÖRST. Planeringsvägledning LIONS BARN FÖRST Planeringsvägledning INTRODUKTION Lions medlemmar runtom i världen är aktivt involverade i att hjälpa barn, speciellt dem som lever i svåra omständigheter. Lions medlemmar är vana att

Läs mer

Utmärkelser för Lions unga ledare i service

Utmärkelser för Lions unga ledare i service EN HANDLEDNING FÖR LIONKLUBBAR Utmärkelser för Lions unga ledare i service UTMANA UNGDOMAR ATT GÖRA HJÄLPINSATSER LIONS CLUBS INTERNATIONAL UTMÄRKELSER FÖR LIONS UNGA LEDAREII SERVICE Unga människor som

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT NEW YORK, NEW YORK, USA DEN 9-14 MARS 2009

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT NEW YORK, NEW YORK, USA DEN 9-14 MARS 2009 SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT NEW YORK, NEW YORK, USA DEN 9-14 MARS 2009 1. Toronto, Ontario, Kanada, valdes att stå värd för den internationella kongressen 2014. REVISIONSKOMMITTÉN

Läs mer

Lions Clubs International Anslagsprogram för Leo ledarskapskonferens. Anslagsansökan

Lions Clubs International Anslagsprogram för Leo ledarskapskonferens. Anslagsansökan Lions Clubs International Anslagsprogram för Leo ledarskapskonferens Anslagsansökan Anslagsprogram för Leo ledarskapskonferens kan bevilja finansiellt stöd till Lions multipeldistrikt, distrikt eller enkeldistrikt

Läs mer

PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB

PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB Det är ingen hemlighet. De mest effektiva lionklubbarna identifierar regelbundet sätt för att utöka effekten av deras humanitära service,

Läs mer

DISTRIKTGUVERNÖRENS TEAM

DISTRIKTGUVERNÖRENS TEAM Innehåll 2015-2016 I. DISTRIKTGUVERNÖRENS TEAM Distriktsguvernör... I-1 Första vice distriktsguvernör... I-2 Andra vice distriktsguvernör... I-4 Ett effektivt distriktsguvernörens team... I-5 II. DET INTERNATIONELLA

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 30 JUNI - 3 JULI 2013

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 30 JUNI - 3 JULI 2013 REVISIONSKOMMITTÉN SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 30 JUNI - 3 JULI 2013 1. Gick igenom resultaten från granskningen av handläggningen av distriktsguvernörernas

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MEDELSANVÄNDNING

RIKTLINJER FÖR MEDELSANVÄNDNING Sidan 1 av 6 RIKTLINJER FÖR MEDELSANVÄNDNING Dessa riktlinjer ska hjälpa lionmedlemmar, klubbar och distrikt (enkel-, under- och multipeldistrikt) att följa den policy för medelsanvändning som antagits

Läs mer

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION RIKTLINJER OCH ANSÖKNINGSBLANKETT FÖR CORE 4- DIABETESANSLAG

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION RIKTLINJER OCH ANSÖKNINGSBLANKETT FÖR CORE 4- DIABETESANSLAG LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION RIKTLINJER OCH ANSÖKNINGSBLANKETT FÖR CORE 4- DIABETESANSLAG Riktlinjer och ansökningsblankett för Core 4- diabetesanslag INTRODUKTION OCH GLOBALA FÖRHÅLLANDEN Diabetes

Läs mer

Vägledning för distriktsordförande

Vägledning för distriktsordförande Lions internationella fredsaffischtävling KOMMA IGÅNG Bekanta dig med tävlingen. Denna vägledning innehåller den information du behöver, till exempel regler, villkor samt tips och råd. Följande resurser

Läs mer

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM Kapitel 1 DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM I dagens snabbt föränderliga värld måste medlemmarna förena familj, arbete och frivilliginsatser. Med anledning av att distriktsguvernörens roll är komplex och krävande

Läs mer

Lämna skolbänken och ge en annan elev en plats i ett klassrum!

Lämna skolbänken och ge en annan elev en plats i ett klassrum! Lämna skolbänken och ge en annan elev en plats i ett klassrum! 1 UNICEF/Nepal/2012 tillsammans skapar vi en bättre värld Från och med nu genomförs Operation Dagsverke i samarbete med UNICEF. Tillsammans

Läs mer

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION ÅRSRAPPORT 2009-2010

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION ÅRSRAPPORT 2009-2010 LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION ÅRSRAPPORT 2009-2010 Meddelande från ordförande Skapa mirakel för miljontals Jag skulle vilja tacka alla er som har stöttat Lions Clubs International Foundation (LCIF)

Läs mer

KORT SAMMANFATTNING AV PROJEKTET

KORT SAMMANFATTNING AV PROJEKTET KORT SAMMANFATTNING AV PROJEKTET Förebyggande insatser och behandling av trakom bland barn i Oromiya, Etiopien September 2010 Stiftelsen AMREF Sweden Östermalmsgatan 84 114 50 Stockholm www.amref INNEHÅLL

Läs mer

ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG

ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG Vi bryr oss om. Vi hjälper. Vi uppnår. ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG Översikt Det internationella assistansanslagsprogrammet

Läs mer

LIONS MENTOR- PROGRAM

LIONS MENTOR- PROGRAM LIONS MENTOR- PROGRAM Avancerad mentorguide INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Till adepten 3 Till mentorn 4 Lions mentorprogram Grundläggande mentorprogram 5 Avancerat mentorprogram 5 Om mentorskap Framgångsrikt

Läs mer

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION STANDARDANSLAG ANSÖKAN

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION STANDARDANSLAG ANSÖKAN LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION STANDARDANSLAG ANSÖKAN FÖRUTSÄTTNINGAR OCH REGLER FÖR STANDARDANSLAG FÖRUTSÄTTNINGAR OCH REGLER FÖR STANDARDANSLAG Standardanslag tillhandahåller finansiella medel

Läs mer

Lions Club Bålsta. En liten cell i en världsomspännande organisation. Org.-nr 817000-9222. Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta

Lions Club Bålsta. En liten cell i en världsomspännande organisation. Org.-nr 817000-9222. Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta Lions Club Bålsta En liten cell i en världsomspännande organisation Org.-nr 817000-9222 Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta Bankgiro 579-2957 Swish 1234 26 09 80 E-post balsta.lions@balsta.lions.se

Läs mer

Distriktskommittéerna och medlemmarna i distriktsrådet hjälper distriktstjänstemännen att uppnå distriktets mål.

Distriktskommittéerna och medlemmarna i distriktsrådet hjälper distriktstjänstemännen att uppnå distriktets mål. Kapitel 4 DISTRIKTSKOMMITTÉER Distriktskommittéerna och medlemmarna i distriktsrådet hjälper distriktstjänstemännen att uppnå distriktets mål. Inom Lions Clubs International finns 17 officiellt erkända

Läs mer

Stöd till kommersiella projekt i utvecklingsländer

Stöd till kommersiella projekt i utvecklingsländer Stöd till kommersiella projekt i utvecklingsländer 3/28/2012 Finnpartnership-företagspartnerskapsprogrammet bakgrund och mål Ett program som finansieras av utrikesministeriet och administreras av Finnfund

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT SYDNEY, AUSTRALIEN 23-27 JUNI 2010

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT SYDNEY, AUSTRALIEN 23-27 JUNI 2010 SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT SYDNEY, AUSTRALIEN 23-27 JUNI 2010 REVISIONSKOMMITTÉN 1. Granskade donationsprocessen i Mumbai, Indien. 2. Granskade revisionsplanering med Grant

Läs mer

LIONS SERVICE FÖR BARN BEDÖMNING AV SAMHÄLLSBEHOV

LIONS SERVICE FÖR BARN BEDÖMNING AV SAMHÄLLSBEHOV LIONS SERVICE FÖR BARN BEDÖMNING AV SAMHÄLLSBEHOV Aktuell statistik visar att ett svindlande stort antal barn över hela världen lever under olyckliga omständigheter och miljoner lever i fattigdom, med

Läs mer

Lions Clubs International Anslag till omstrukturering och utveckling av distrikt Kriterier och ansökan

Lions Clubs International Anslag till omstrukturering och utveckling av distrikt Kriterier och ansökan Lions Clubs International Anslag till omstrukturering och utveckling av distrikt Kriterier och ansökan Nya distrikt som är resultatet av ett eller flera övergångsdistrikt kan söka anslag till utveckling,

Läs mer

VÄGLEDNING I ATT BILDA LIONKLUBBAR VID HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

VÄGLEDNING I ATT BILDA LIONKLUBBAR VID HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET VÄGLEDNING I ATT BILDA LIONKLUBBAR VID HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET Innehåll Om Lions 2 Varför bilda lionklubbar vid högskolor och universitet? 3 Steg för att bilda klubbar vid högskolor och universitet 3

Läs mer

FIRA DEN NYA KLUBBEN. Planeringsguide för charterfest

FIRA DEN NYA KLUBBEN. Planeringsguide för charterfest FIRA DEN NYA KLUBBEN Planeringsguide för charterfest Planeringsguide för charterfest Fira den nya lionklubben Charterfesten är ett särskilt evenemang som firar starten av den nya lionklubben. Under evenemanget

Läs mer

hjälpverksamhet bland sjuka, handikappade eller på annat sätt hjälpbehövande vård, fostran eller utbildning av barn och ungdomar

hjälpverksamhet bland sjuka, handikappade eller på annat sätt hjälpbehövande vård, fostran eller utbildning av barn och ungdomar Effektrapport 2014 1 INSAMLINGSSTIFTELSEN SVERIGES LIONS HJÄLPFOND Organisationsnummer: 802405-0406 Organisationsform: Insamlingsstiftelse Denna rapport är utformad enligt de anvisningar som anges av FRII

Läs mer

Lars Olof Nilsson DG Nacka RK

Lars Olof Nilsson DG Nacka RK Distrikt 2370 Lars Olof Nilsson DG 2016-2017 Nacka RK 23 februari 1905 i Chicago...möttes 4 herrar Lokala projekt De första lokala projekten genomfördes av Rotaryklubben i Chicago1907. Man köpte en ny

Läs mer

LIONS MENTOR- PROGRAM

LIONS MENTOR- PROGRAM LIONS MENTOR- PROGRAM Grundläggande mentorguide INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Till mentorn 3 Till adepten 4 Lions mentorprogram Grundläggande mentorprogram 5 Avancerat mentorprogram 5 Om mentorskap Framgångsrikt

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

KURS FÖR CERTIFIED GUIDING LION HANDBOK FÖR VÄRD OCH INSTRUKTÖR

KURS FÖR CERTIFIED GUIDING LION HANDBOK FÖR VÄRD OCH INSTRUKTÖR KURS FÖR CERTIFIED GUIDING LION HANDBOK FÖR VÄRD OCH INSTRUKTÖR Innehållsförteckning FÖRBEREDA SEMINARIET...2 FÖRESLAGEN TID...3 INTRODUKTION OCH KURSÖVERSIKT...4 I. FÄRDIGHETER HOS EN FRAMGÅNGSRIK GUIDING

Läs mer

LCIF:s pilotprogram för mikroföretagsutveckling

LCIF:s pilotprogram för mikroföretagsutveckling LCIF:s pilotprogram för mikroföretagsutveckling Introduktion och varför Mikroföretag är en ny prioritet för LCIF LCIF:s Core 4-program ger medel till viktiga och praktiska Lions serviceprojekt inom fyra

Läs mer

National Prevention Strategy

National Prevention Strategy National Prevention Strategy Patrik Johansson, MD, MPH University of Nebraska Medical Center, College of Public Health, Member The Advisory Group on Prevention, Health Promotion, Integrative and Public

Läs mer

GUVERNÖRENS MÅNADSBREV mars/april 2017, nr 9/10

GUVERNÖRENS MÅNADSBREV mars/april 2017, nr 9/10 Distrikt 2380 SERVCE ABOVE SELF GUVERNÖRENS MÅNADSBREV mars/april 2017, nr 9/10 Rotarykamrater! Tiden går fort och det är mycket som händer. Det är fullt med aktiviteter i klubbarna runt om i distriktet.

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT SEATTLE, WASHINGTON, USA 29 JUNI - 3 JULI 2011

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT SEATTLE, WASHINGTON, USA 29 JUNI - 3 JULI 2011 REVISIONSKOMMITTÉN SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT SEATTLE, WASHINGTON, USA 29 JUNI - 3 JULI 2011 1. Godkände granskning av interna processer, baserad på betydelse. Grant Thornton

Läs mer

GLOBALA MEDLEMSTEAMET

GLOBALA MEDLEMSTEAMET Lions Clubs International GLOBALA MEDLEMSTEAMET RESURS-HANDBOK GMTRG2015.SW Välkommen till Lions Clubs Internationals globala medlemsteam (GMT). Din post i GMT är mycket viktig för lionklubbarnas framgångar

Läs mer

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403)

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) Stöd till föräldralösa barn i Malawi, vars föräldrar drabbats av hiv och aids. Foto: Malin Barnö/Röda Korset Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) 2 Bakgrund Projektet

Läs mer

GÖR SLAG I SAKEN. Handledning för utveckling av klubbprojekt

GÖR SLAG I SAKEN. Handledning för utveckling av klubbprojekt GÖR SLAG I SAKEN Handledning för utveckling av klubbprojekt GÖR SLAG I SAKEN Lionklubbar som genomför meningsfulla hjälpinsatser i samhället har stor betydelse för de människor som får hjälp. Lionmedlemmarna

Läs mer

Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet har idag beslutat att tilldela. Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2015

Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet har idag beslutat att tilldela. Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2015 Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet har idag beslutat att tilldela Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2015 med ena hälften gemensamt till William C. Campbell och Satoshi Ōmura för deras upptäckter

Läs mer

Rotary Internationals Strategiska Fokusområden och Mål

Rotary Internationals Strategiska Fokusområden och Mål Rotary Internationals Strategiska Fokusområden och Mål Stödja och stärka klubbarna Främja innovation och flexibilitet i klubbarna Uppmuntra klubbarna att delta i aktiviteter inom olika tjänstegrenar Främja

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT CHICAGO, ILLINOIS, USA 17 21 OKTOBER 2003

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT CHICAGO, ILLINOIS, USA 17 21 OKTOBER 2003 SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT CHICAGO, ILLINOIS, USA 17 21 OKTOBER 2003 STADGEKOMMITTÉN 1. Godkände ett försäkringsseminarium att hållas vid den internationella kongressen 2004

Läs mer

LÅT JULEN GÖRA SKILLNAD

LÅT JULEN GÖRA SKILLNAD LÅT JULEN GÖRA SKILLNAD I Afrika finns det miljontals människor som saknar det kapital de behöver för att utveckla sina företag och därmed bidra till den lokala ekonomiska utvecklingen. Mer än 15 procent

Läs mer

Sedan starten av Lifecenter har vi varit välsignade med en fantastisk

Sedan starten av Lifecenter har vi varit välsignade med en fantastisk KINGDOM BUILDERS 1 VÅRT HEM I VÄSTERÅS OCH MÄLARDALEN Sedan starten av Lifecenter har vi varit välsignade med en fantastisk byggnad i Västerås. Det är vårt gemensamma ansvar att utveckla, underhålla och

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

100-årsjubileets program för medlemsutmärkelser ger medlemmar och klubbar möjlighet att delta i firandet och hjälpa till att stärka vår organisation

100-årsjubileets program för medlemsutmärkelser ger medlemmar och klubbar möjlighet att delta i firandet och hjälpa till att stärka vår organisation Det är spännande för Lions Clubs International att kunna sprida ett nytt utmärkelseprogram som belönar lionmedlemmar som hjälper vår organisation att växa genom att bjuda in nya medlemmar och bilda nya

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT CARY, NORTH CAROLINA, USA 16-21 APRIL 2011

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT CARY, NORTH CAROLINA, USA 16-21 APRIL 2011 SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT CARY, NORTH CAROLINA, USA 16-21 APRIL 2011 1. Fukuoka, Japan, valdes till platsen för den internationella kongressen 2016. REVISIONSKOMMITTÉN 1.

Läs mer

Välkommen till Fontänhuset - tillsammans skapar vi mening och bryter isolering

Välkommen till Fontänhuset - tillsammans skapar vi mening och bryter isolering Är du drabbad av psykisk ohälsa? Välkommen till Fontänhuset - tillsammans skapar vi mening och bryter isolering FONTÄNHUSET NYKÖPING Medlem i Clubhouse Interna onal Ring oss: 0155-26 81 40 Mail: fontanhuset@nykoping.nu

Läs mer

FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD

FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD VAD INNEBÄR FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM? Detta program erbjuder begränsade finansiella

Läs mer

Klicka här för att ändra format. Trollhättan-Strömkarlen. Rotaryklubb 2013-06-10 1. 2013-06-10 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb Per Frykner 1

Klicka här för att ändra format. Trollhättan-Strömkarlen. Rotaryklubb 2013-06-10 1. 2013-06-10 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb Per Frykner 1 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb 2013 2014 2013-06-10 1 2013-06-10 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb Per Frykner 1 Presidentbyte Tillträdande President Per Frykner, 38 år Medlem i Rotary sedan 2007

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

2013-03-08. Hej, Här ser ni skillnaden mellan den GAMLA logotypen (t v) och den NYA logotypen (t h) i fyrfärg. Nyhetsbrev mars 2013

2013-03-08. Hej, Här ser ni skillnaden mellan den GAMLA logotypen (t v) och den NYA logotypen (t h) i fyrfärg. Nyhetsbrev mars 2013 Page 1 of 5 Nyhetsbrev mars 2013 Ser du inte nyhetsbrevet? Läs det i din webbläsare. Nyhetsbrev mars 2013 Hej, Här kommer mars månads nyhetsbrev från oss på kontoret. Var vänlig sprid det till alla medlemmar

Läs mer

Approved student and staff exchanges within Erasmus+ International Credit Mobility and Linnaeus-Palme 2017

Approved student and staff exchanges within Erasmus+ International Credit Mobility and Linnaeus-Palme 2017 Approved student and staff exchanges within Erasmus+ International Credit Mobility and Linnaeus-Palme 2017 Swedish universities carrying out exchange projects with one or more universitites in the countries

Läs mer

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar ADMINISTRATIV VÄGLEDNING HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar - administrativ vägledning Du

Läs mer

Rotary Foundation: Översikt. Rotary Foundation seminarium Hans Johansson /28

Rotary Foundation: Översikt. Rotary Foundation seminarium Hans Johansson /28 Rotary Foundation: Översikt Rotary Foundation seminarium Hans Johansson 2015-11-14/28 The Rotary Foundation är fristående men har lagrådet gemensamt med Rotary International TITLE 2 Rotary Foundation ger

Läs mer

KAPITEL XIII INTERNATIONELLA RELATIONER A. LIONS CLUBS INTERNATIONALS FÖRHÅLLANDE TILL FÖRENTA NATIONERNA (ECOSOC)

KAPITEL XIII INTERNATIONELLA RELATIONER A. LIONS CLUBS INTERNATIONALS FÖRHÅLLANDE TILL FÖRENTA NATIONERNA (ECOSOC) INTERNATIONELLA RELATIONER A. LIONS CLUBS INTERNATIONALS FÖRHÅLLANDE TILL FÖRENTA NATIONERNA (ECOSOC) Artikel 71 i Förenta Nationernas författning lyder: "Det ekonomiska och sociala rådet kan inleda och

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

INFORMATIONSTEKNOLOGI

INFORMATIONSTEKNOLOGI Kapitel 7 INFORMATIONSTEKNOLOGI Allmän information Information Technology Division är i första hand en service- och produktionsdivision. Divisionens syfte är att tillhandahålla tekniska tjänster som effektiviserar

Läs mer

Rapport för WAiKs resa till Manga Hill, januari 2012. Om utmaningarna som finns i en bys väg mot utveckling, och om viljan att överkomma dem.

Rapport för WAiKs resa till Manga Hill, januari 2012. Om utmaningarna som finns i en bys väg mot utveckling, och om viljan att överkomma dem. Rapport för WAiKs resa till Manga Hill, januari 2012 Om utmaningarna som finns i en bys väg mot utveckling, och om viljan att överkomma dem. Under januari 2012 var jag, Johannes Svensson, tillsammans med

Läs mer

Effektrapport Operation Smile Sverige Organisationsnummer: 802426-4734 Juridisk form: Stiftelse

Effektrapport Operation Smile Sverige Organisationsnummer: 802426-4734 Juridisk form: Stiftelse Effektrapport Operation Smile Sverige Organisationsnummer: 802426-4734 Juridisk form: Stiftelse Vad vill Operation Smile uppnå? Operation Smiles vision är att inga människor ska kränkas eller tvingas leva

Läs mer

Inbjudan till Sveriges företag. Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30

Inbjudan till Sveriges företag. Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30 Inbjudan till Sveriges företag Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30 Kära företag! Lördag den 31 mars 2012 klockan 20.30 är det dags att släcka! År 2011 deltog över 5 000 städer i 135 länder i Earth Hour.

Läs mer

Lärarhandledning. På liv & död...

Lärarhandledning. På liv & död... Lärarhandledning På liv & död... VEM HAR RÄTT TILL MEDICIN? Studielmaterialet På liv & död - Vem har rätt till medicin? består av ett elevmagasin och en kort lärarhandledning. Syftet med materialet är

Läs mer

Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018

Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018 ANSÖKAN OM CHARTER FÖR JUBILEUMSKLUBB Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018 CLUB NUMBER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (Denna ruta fylls i av det internationella

Läs mer

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport Ronald McDonald Barnfond Effektrapport 1. Vad vill er organisation uppnå? Vilken nytta/förändring vill ni åstadkomma? Beskriv för vem ni är till. Vilka är det som ni vill åstadkomma en förbättring för?

Läs mer

Välkommen D E N G L O B A L A L E D A R E N I N O M H U M A N I T Ä R S E R V I C E.

Välkommen D E N G L O B A L A L E D A R E N I N O M H U M A N I T Ä R S E R V I C E. Välkommen D E N G L O B A L A L E D A R E N I N O M H U M A N I T Ä R S E R V I C E. LIONS VISION Att vara den globala ledaren avseende samhällsservice och humanitär service. LIONS UPPGIFT Att göra det

Läs mer

HANDBOK FÖR SPECIALIST

HANDBOK FÖR SPECIALIST HANDBOK FÖR SPECIALIST för lionklubbar vid högskolor och universitet En handbok för distriktets och multipeldistriktets specialister för lionklubbar vid högskolor och universitet Innehåll Om lionklubbar

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist

Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist VD, Sandholm Associates Docent, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Vice President, International Academy for Quality (IAQ) Agenda

Läs mer

Verksamhetsplan för distrikt 101-B

Verksamhetsplan för distrikt 101-B Verksamhetsplan 2012-2013 för distrikt 101-B Ansvar och mål GLT Ledarutveckling Utbilda nuvarande och pågående klubbfunktionärer Sprida lionkunskap i klubbarna Utbilda ZO och VZO Vara mentor till framtida

Läs mer

utveckling av en analysstrategi för hälso- och sjukvården

utveckling av en analysstrategi för hälso- och sjukvården utveckling av en analysstrategi för IDC InfoBrief, sponsrad av Qlik juli 2015 IDC InfoBrief, sponsrad av Qlik Vårdgivarnas investeringar i dataanalys ökar stadigt Vårdgivarna satsar fortfarande mer på

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN

GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN Utskottet för sociala frågor och miljö 2 oktober 2003 ARBETSDOKUMENT om fattigdomsrelaterade sjukdomar och reproduktiv hälsa i AVS-länderna inom ramen för

Läs mer

Introduktionstext till tipspromenaden

Introduktionstext till tipspromenaden Introduktionstext till tipspromenaden 1,2 miljarder människor lever i dag i extrem fattigdom. Världens ledare i FN har beslutat om en handlingsplan för att utrota fattigdomen. Denna handlingsplan består

Läs mer