SE UPP FÖR ELEKTRICITETEN VID JÄRNVÄGEN!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SE UPP FÖR ELEKTRICITETEN VID JÄRNVÄGEN!"

Transkript

1 Lektionsplanering 5 SE UPP FÖR ELEKTRICITETEN VID JÄRNVÄGEN!

2 SE UPP FÖR ELEKTRICITETEN VID JÄRNVÄGEN! Läroämnen och lektioner där man gå igenom materialet Fysik och kemi (klass 5 6) Miljö- och naturkunskap (biologi, hälsokunskap) Fortsatt arbete: Modersmål, teckning Nivå: Årsklass 4 6 i grundskolan, uppgifter för olika åldersgrupper Tidsåtgång: cirka 45 minuter Säkerhetsbudskap Det är livsfarligt att klättra i konstruktioner vid spåret eller på tågen. Säkerhetsavståndet från kontaktledningarna ska vara minst 2 meter. Generell beskrivning av lektionen: Eleverna lär sig om de elektriska farorna i järnvägsomgivningar. Samtidigt bekantar vi oss med begreppen högspänning och ljusbågsfenomen. Eleverna instrueras hur man upptäcker farorna i järnvägsomgivningar och hur man bör bete sig. Målsättningar: Eleverna lär sig att ledningen som går ovanför spåret innehåller högspänning ( V) att jämföra högspänning och hushållsel (230 V), som även det är livsfarligt, och att koppla samman resultatet av jämförelsen med hur farlig högspänningen är. om högspänningens ( V) ljusbågsegenskap, det vill säga att elektriciteten kan hoppa från ledningen; man behöver (och hinner) inte ens röra ledningen för att få en livsfarlig elektrisk stöt att man måste hålla ett säkerhetsavstånd på minst 2 meter från kontaktledningarna att man i närheten av spåret och när man korsar spåret måste se till att inte något högt eller långt föremål kommer i närheten av kontaktledningarna att en lös kontaktledning som hänger ovanför spåret (som gått av) fortfarande är spänningsförande att det är farligt och olagligt att kasta föremål på kontaktledningar att det är obehörig vistelse och på grund av högspänningen dessutom livsfarligt att klättra i konstruktioner vid spåret eller på vagnar 2

3 Undervisningsmaterial och hjälpmedel: 1. Faktapaket för lärare 2. Bilder på strömförande delar vid spåret och varningsskyltar (Bildbanken) 3. Om ni i klassen tidigare har gjort en broschyr med regler om järnvägssäkerhet ska ni fylla i den. Lärarens förberedelser: Fundera över hur detaljerat du ska undervisa om elektricitet (integrerat med läroämnet Fysik och kemi kan lektionen även innehålla allmänbildning om elektricitetens egenskaper och till exempel varför elektriska stötar uppstår och konsekvenserna av dem.) Titta på bilder från Bildbanken och förbered dig på att berätta om dem. Vi rekommenderar att du noga läser igenom Faktapaket för lärare. Det hjälper dig att ta till dig innehållet. Motivering: Inled lektionen med att be eleverna att berätta vad de vet/kommer ihåg om elektricitet eller till exempel elektriska apparater och hur de fungerar. Skriv upp centrala infallsvinklar på tavlan (t.ex. att elektricitet är farligt: man får inte dra i sladdarna, elektriska apparater och badrum osv.). Fundera sedan tillsammans över i vilka miljöer (förutom hemma) elektricitet förekommer. Visa skylten Livsfara som varnar för högspänning vid spåret (bildbanken), och låt eleverna själva fundera en stund över vad skylten syftar på. Du kan leda in deras iakttagelser genom att avslöja att skylten har att göra med järnvägar. Diskutera reflektionerna. Tillvägagångssätt: 1. Berätta för eleverna att temat för lektionen är Se upp för elektriciteten vid järnvägen. Berätta för dem varför järnvägar är elektrifierade (80 % av Finlands spårtrafik drivs med el, mer än hälften av järnvägsnätet består av elektrifierad järnväg): a) ekonomiska orsaker (tågtrafiken blir lönsammare), b) miljövänlighet (bl.a. mindre utsläpp av föroreningar och ljud), c) ökar hastigheten (tungt materiel kommer enklare i rörelse + restiden blir kortare) 2. Fråga eleverna om de kommer ihåg spänningen i hushållsel (230 V). Skriv upp siffran på tavlan. Låt sedan eleverna gissa hur stor spänningen i en elektrifierad järnväg är ( V). Diskutera skillnaderna mellan spänningarna och hur riskerna ökar i takt med att spänningen ökar (Om bara hushållsel är tillräckligt för en dödande elektrisk stöt, vad kan man då dra för slutsatser om farorna med elektrifierade järnvägar? Varför måste man akta sig för järnvägens elektricitet?). 3

4 3. Titta tillsammans på bilder av konstruktioner vid järnvägar (Bildbanken) och be eleverna att hitta ställen på dem där det finns risk för elektriska stötar (använd Faktapaket för lärare och undervisningsbilder på elektrifierade järnvägars delar som bakgrundshjälp). Det vore bra om åtminstone följande saker togs upp: o Spänningen i kontaktledningar och konstruktioner i anslutning till dem (bl.a. kontaktledningsstolpar, balkar, svängbara konsoler, strömavtagarna på taket till tågvagnar och lok; använd bildbankens bild på en elektrifierad järnväg till hjälp) o Om man klättrar upp på t.ex. en tågvagn, i en kontaktledningsstolpe eller upp på taket på en byggnad vid plattformen (eller sträcker sig mot kontaktledningarna från övergångsbron) hamnar man för nära och befinner sig i livsfara! Ljusbågsfenomen: Spänningen är så hög att det inte nödvändigtvis krävs fysisk kontakt med den spänningsförande konstruktionen för att man ska få en elektrisk stöt, utan elektrciteten hoppar över luftrummet och försöker ta sig till marken genom människan som fungerar som strömkrets (elektriciteten är lat och letar alltid efter den kortaste vägen). Säkerhetsavståndet från alla konstruktioner vid spåret måste vara minst 2 meter! o Man måste vara försiktig så att man inte råkar röra spänningsförande delar! Till exempel när man bär på långa föremål som metspön Föremål som kastas på kontaktledningarna kan också fungera som strömkrets. De kan explodera eller slungas tillbaka som bumeranger på den som kastade föremålet/personer i närheten 4. Bedöm själv om du vill diskutera följderna av elektriska stötar med eleverna ytterligare. Man kan skadas/dö av elektriska stötar från högspänning på åtminstone följande sätt: a) Omedelbart hjärtstillestånd när man träffas av stöten. b) Svåra brännskador, de inre är ofta mycket skadligare än de yttre. c) Skador till följd av att man faller ner till marken (om man t.ex. har klättrat upp i en kontaktledningsstolpe). Dessutom kan ljusbågens ljusstyrka orsaka bestående blindhet. Om man vidrör en spänningsförande del kan man få muskelkramper som gör att man inte kan lossa greppet om strömkällan. På bland annat Säkerhetsteknikcentralens (TUKES) webbplats finns det mer detaljerade rapporter från olyckor som har inträffat vid elektrifierade järnvägar. 5. Repetera reglerna om att vistas i närheten av elektrifierade järnvägar: a) Elektrifierade järnvägar är försedda med en spänning på V: livsfara! 4

5 b)håll alltid ett säkerhetsavstånd på minst 2 meter från konstruktioner vid spåret! c) Kom ihåg risken med ljusbågsfenomen: elen kan hoppa! d) Det är absolut förbjudet att klättra upp i konstruktioner vid spåret eller på vagnar! e) Det är farligt och olaglig skadegörelse att kasta föremål på kontaktledningarna. 6. Påminn till sist om att obehörig vistelse på spårområdet är förbjudet enligt lag. 7. Som fördjupande uppgift kan eleverna i små grupper komma på slagord och/eller reklamsnuttar om elektriska stötar vid järnvägar och sedan presentera dem för hela klassen. 8. Om ni i klassen tidigare har gjort en egen broschyr med regler om järnvägssäkerhet ska eleverna lägga till följande i den: Se upp för elektriciteten vid järnvägen livsfara! 5

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Riitta Aikkola Vasa yrkeshögskola 1 ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Inlärning är en förmåga och det går att öva upp sin förmåga att lära sig. Alla har möjlighet att utveckla

Läs mer

årskurs F-3 Berättelsen tar sin början.

årskurs F-3 Berättelsen tar sin början. Berättelsen tar sin början. Berättelsen tar sin början Inled berättelsen och arbetet med att läsa brev 1 från Pigglorna. Innan ni läser brevet väljer ni om ni vill låta eleverna tillverka var sin Piggla

Läs mer

Att bestämma sig för att vara med

Att bestämma sig för att vara med Att bestämma sig för att vara med 6-8 elever 90 min SFT Syfte med lektionen Förberedelser Syftet med den sociala färdigheten att bestämma sig för att vara med är att eleven själv ska kunna ta bra initiativ

Läs mer

DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR

DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR LEKTION1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR MÅL OCH FÖRHANDSUPPFATTNINGAR Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

Har du koll? Förebygga och agera vid brand

Har du koll? Förebygga och agera vid brand Lärarhandledning Har du koll? Förebygga och agera vid brand Förebygga brand Här ges förslag på uppgifter och övningar kring hur man förebygger brand och hur man gör om det väl börjar brinna. Utgångspunkten

Läs mer

Att starta en lärgrupp

Att starta en lärgrupp 1 Att starta en lärgrupp Stöd och hjälp! Det här materialet är gjort som ett stöd för lärgrupper. Planen är en hjälp för att göra det tydligare för er som vill arbeta med utbildningsmaterialet och fungerar

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

Till och från en inblick i ledande kretsar

Till och från en inblick i ledande kretsar Till och från en inblick i ledande kretsar Du använder el varje dag, ofta utan att du tänker på det. Det är inte svårt att räkna upp tio saker hemma som går på el. Pröva! Den slutna kretsen Strömmen måste

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Loppet ett spel om diskriminering

Loppet ett spel om diskriminering Loppet är ett spel som vill diskutera olika former av diskriminering och fördomar. Det ger inga färdiga svar till spelarna, utan syftar till att väcka tankar om fördomar och ställa frågor om hur diskriminering

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

De falska breven. Arbetsmaterial till. Om boken

De falska breven. Arbetsmaterial till. Om boken Om boken Boken handlar om en tjej som får ett brev från Erik. Erik har hon känt för länge sedan. Då var han tyst och blyg men nu är han annorlunda, mer mogen. De skriver flera brev för att till slut träffas.

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping Vägledning för nyanlända barn och ungdomar INLEDNING Att ge vägledning till nyanlända ungdomar tar längre tid än till svensk-födda. De har inte vuxit upp med all

Läs mer

Visste du att? Elever har rättigheter!

Visste du att? Elever har rättigheter! Visste du att? Elever har rättigheter! Index Vad är det här? Foldern Visste du att? Elever har rättigheter! försöker på ett kort och begripligt vis engagera dig i frågor som berör elevers rättigheter.

Läs mer

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel 1 Samtalsmodell för bokcirkel Läsning och livstolkning Livstolkning är något vi håller på med hela tiden: Vi försöker

Läs mer

Att kommunicera med personer med demenssjukdom

Att kommunicera med personer med demenssjukdom Att kommunicera med personer med demenssjukdom Kommunikation är en viktig del i våra relationer och ett grundläggande behov. Vår identitet är nära sammankopplad med vårt språk. Vem vi är som person, skapas

Läs mer

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER Denna uppgift hjälper dig att ta fram dina styrkor. Uppgiften är främst avsedd för dig som redan har arbetslivserfarenhet. Målet är att du ska få hjälp med yrkesmässig planering

Läs mer

Barnmöteslektioner som fungerar

Barnmöteslektioner som fungerar Barnmöteslektioner som fungerar 1 Presentation Lektioner som fungerar 2 Förord 2 Innan ni börjar 3 Bibelns syn på barn 6 2 De fyra viktigaste 4 lektioner 7 Till dig som ledare 7 1. Gud älskar mig 8 2.

Läs mer

Att presentera sig. 4-8 elever 60 min Social Färdighetsträning

Att presentera sig. 4-8 elever 60 min Social Färdighetsträning Att presentera sig Syfte med lektionen Förberedelser 4-8 elever 60 min Social Färdighetsträning Syftet med lektionen är att eleverna får möjlighet att reflektera kring vad som är viktigt att tänka på när

Läs mer

FRÅN MASSA TILL TYNGD

FRÅN MASSA TILL TYNGD FRÅN MASSA TILL TYNGD Inledning När vi till vardags pratar om vad något väger använder vi orden vikt och tyngd på likartat sätt. Tyngd associerar vi med tung och söker vi på ordet tyngd i en synonymordbok

Läs mer

Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn

Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn Åtgärder för aggressiva/trotsiga små barn Ett samverkansprojekt mellan barnpsykiatri och skola Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn Varje gång barnet gör på ett visst sätt

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

TILL DIG SOM AR LARARE!

TILL DIG SOM AR LARARE! .... TILL DIG SOM AR LARARE! 1 .. VALKOMMEN! Det här är en lärarhandledning till Pernilla Stalfelts bok Vem är du? En bok om tolerans. Den är tänkt att vara ett inspirerande verktyg för dig som vill arbeta

Läs mer

Den magiska dörren. - ett romanprojekt

Den magiska dörren. - ett romanprojekt Den magiska dörren - ett romanprojekt Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Bakgrund! 3 Idé! 3 Rättigheter! 4 Syfte! 4 Arbetets gång! 4 Lektionsupplägg! 5 Framsida! 5 Kapitel 1 - Hej! 6 Kapitel

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer