Konsten att få andra att prestera

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsten att få andra att prestera"

Transkript

1 Konsten att få andra att prestera Zebra (Hippotigris) alternativt sebra, är en släktgrupp eller ett undersläkte i familjen hästdjur som omfattar tre arter och ett flertal underarter som kännetecknas av tydligt markerade mörka strimmor mot en ljusare bakgrund. Det är den enda grupp av vilda hästdjur som inte räknas som utrotningshotade. Människan är zebrans farligaste fiende. Näst efter människan kommer lejonet. Zoologer tror att zebrornas ränder är ett slags kamouflage. De vertikala ränderna hjälper zebrorna att smälta in bland högt gräs. Lejonet, som är det djur som är zebrornas huvudfiende, är färgblind. Så en zebra som står i högt gräs kanske inte ens blir sedd av ett lejon. Källa: Wikipedia Foto: Annika Åkerman, taget i Sydafrika

2 Denna bok tillägnas alla människor som är och vill vara ledare. Kom ihåg: Konst är något man inte kan och kan man, är det ingen konst. RB Publishing Petter Emils Gård Kungsbacka RB Publishing och författaren. Mångfaldigande av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk förbjuden utan medgivande av förlaget. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering, inspelning, elektronisk lagring och spridning etc. Omslag och original: Nicklas Forsberg, NALF, Illustrationer: Anders Hansson, Anderdog, Tryckeri: Bulls Graphics, Halmstad Första upplagan, andra tryckningen. ISBN:

3

4 Bäste läsare! Du har nu en praktisk handbok i coachande ledarskap i din hand. Använd den som uppslagsverk, övningsbok och inspiration i vardagens ledarskap. Du som läser är kanske chef och ledare, inom det privata näringslivet eller inom offentlig sektor. Även ideella ledare, idrottsledare och coacher har sannolikt stor nytta av budskapen jag förmedlar. Coachning behöver inte vara svårt utan är en ständig träning. Mitt mål är att du glömmer det mesta du läser och tar det bästa, men framförallt GÖR något annorlunda i din vardag! Det jag gör ska göra skillnad och beröra den som jag möter, antingen det är ifrån scen vid ett föredrag, på tu man hand under en coachningstimma, på nätet eller i någon av de böcker jag skrivit. Det ska ge nya perspektiv och nya insikter som i sin tur skapar förändrat förhållningssätt och agerande. Missionen är att sprida kunskap för att få människor att väcka och återupptäcka sin inre potential för ett bättre liv och arbetsliv. Och för att nå den framgång du är värd! Jag stöttar ledare och medarbetare att vilja och våga - att leda sig själva och andra. Häng med du också. Hanhals Kenth Åkerman

5 Kartan är inte verkligheten Vilka tre frågor tror du att boken kommer ge dig svar på?

6 Konsten att få andra att prestera Praktisk handbok i coachande ledarskap. Innehåll: Kapitel 1. Coachning är att ha mod och våga släppa taget 9. Medarbetarna har resurserna Skapa din egen coachbok Kapitel 2. Värderingar, motivation och beteende 15. Värderingar, motivation och beteende Varför du gör som du gör Kapitel 3. Din ledarskapsram 21. Våga vara tydlig För mer balans och effektivitet Kapitel 4. Tre grundläggande frågor i all coachning 27. Ta bort störningar Bli intresserat nyfiken Kapitel 5. Från nuläge till önskeläge 31. Utnyttja mer av potentialen Bryt invanda mönster Kapitel 6. Makt, ansvar och tillit 37. Låt makten stanna hos medarbetaren Ge ansvar förtjäna tillit Kapitel 7. Grundläggande förhållningssätt 43. Frigör tid för mer coachning Modellen för coachande ledarskap Tillit ur ett medarbetarperspektiv Ditt framtida ledarskap Kapitel 8. Tillstånd för framgång 51. Ändra ditt tillstånd Låt inte vanorna styra dig Kapitel 9. Utmaningar får medarbetare att växa 55. Gå utanför komfortzonen när du har inflytande tar du ansvar Kapitel 10. Coachens uppgift 59. Fyra uppgifter Detta gör du inte som coach Konsten att få andra att prestera

7 Kapitel 11. GROW-modellen för framgångsrik coachning 63. Lös rätt problem Lyft fram minst tre alternativa lösningar Kapitel 12. Positiva effekter med coachning 69. Kapitel 13. Mål och motivation 71. Sätt dubbel SMART mål Målklarhet ger motivation Frågorna alla ställer sig Kapitel 14. Olika sätt att coacha 77. Bli den ledare du vill vara Fem saker du får mer av Kapitel 15. De viktiga frågorna 83. För många frågor Öppna frågor Slutna frågor Kapitel 16. Dina sju kompisar 87. Tips och fallgropar Kapitel 17. Olika typer av frågor 91. Nulägesorienterade Resultatorienterade Problemorienterade Handlingsorienterade Den bästa frågan Kapitel 18. Coachsamtalet 95. Samtalets olika nivåer Typ av samtal Kapitel 19. Utvecklande återkoppling 99. Syfte med återkoppling Allmänna tankar Giraff-modellen Feedback-sandwichen Uppmuntran och beröm Kapitel 20. Framgångsloopen 107. Kapitel 21. Framgångsformeln 111. Kapitel 22. NLP och coachning 113. Kapitel 23. Bli ledaren andra vill följa 115. Appendix: I. Självtest: Din coachstil 118. II. Dina coachverktyg 119. III. Frågor att reflektera kring 120. IV. Fler resurser 122. V. Figurer för framgång 124. VI. Källor för inspiration 125.

8 Plats för egna idéer Hur länge skall sidan vara tom?

9 Coachning är att ha mod att våga släppa taget 1 Coachande ledarskap har blivit en realitet i chefs- och ledarskapsutbildningar och står idag helt för sig själv som ett eget ämne. Coachning handlar om att nå mål. Coachning handlar om att skapa ansvarstagande. Coachning handlar om ökad motivation. Coachning handlar inte om att säga hur det är utan om inlärning, handling och förändrat och förankrat beteende. Men finns det lägen då man inte ska coacha? Javisst är det så, men det är få undantag anser jag. Ett coachande förhållningssätt kan man alltid ha. Hur skulle det vara om dina medarbetare tog mer ansvar? Om dem gjorde bättre resultat? Blev mer delaktiga i verksamheten? Vilket resultat skulle ni kunna nå med ökad motivation och handlingskraft? Vilken kvalitet skulle bli möjlig att leverera och vilka mål skulle kunna uppnås? Skulle du vilja undvika att behöva kontrollera och detaljstyra? Vill du ägna mer tid åt ditt ledarskap istället för ständiga brandskårsuttryckningar? 9 Coachverktyg: Coacha eller inte coacha? Här är några frågor du direkt kan ställa dig som chef och ledare inför mötet med medarbetaren: 1. Kan personen lära sig något användbart? 2. Har personen förutsättningar för att själv hitta en lösning? 3. Kan du coacha utan att det uppstår risker? 4. Finns tillräckligt med tid? 5. Räcker ditt tålamod? Coachning är att ha mod och våga släppa taget

10 Anteckningar Svaren på fråga 1-3 är oftast Ja. Fråga 4 är viktig. Finns inte tillräckligt med tid, bestäm en senare tidpunkt då båda har tid. Slutligen den sista frågan; Räcker ditt tålamod? En fråga som är direkt avgörande för framgång. Som chef och ledare vill du att saker ska hända fort och kanske gärna på ditt sätt. 10 Coachning kan ibland ta lite tid. Är man som medarbetare van vid en annan typ av ledarskap ska du kanske inte förvänta dig de stora resultaten direkt. Du kommer märka resultat när medarbetarna känner tillit i det nya sättet att leda. Ge dig själv tid, börja träna nya sätt att samtala. Lär dig mer om ditt eget beteende och drivkrafter, såväl som om dina medarbetares. Det kan ta lite tid innan du blir bekväm med att vänta på svar istället för att själv komma med lösningarna. Ge medarbetarna tid och du kommer att öppna upp för ökad delaktighet, samarbete, förståelse för sin roll, vikten av att själv ta ansvar, driva olika frågor och att göra ett bra jobb. Medarbetarna har resurser Du har, precis som dina medarbetare, alla resurser du behöver redan inom dig. Med den föreställningen kommer du nå ännu längre i ditt liv och arbetsliv. Ralph Waldo Emerson, amerikansk författare och filosof ( ) har sagt: Det som ligger bakom oss eller det som ligger framför oss är ingenting, jämfört med det som ligger inom oss. Coachning är att ha mod och våga släppa taget

11 Tron på dig själv, din egen och andras förmåga ger både självkänsla, självförtroende, kraft och energi att påverka det du och andra gör till ökad framgång. Och vad som ligger i framgången vet bara du efter att ha ställt dig frågan: Vad är framgång för dig? Coachens roll i korthet är att a) få medarbetaren att tänka själv och handleda honom eller henne i att sätta mål och nå dem (inte tänka åt dem eller göra det som de ska göra för att nå målen) b) underlätta för inlärning och nya beteenden c) hjälpa medarbetarna med deras problem och lära dem nyttja sin egen potential Coachens fyra uppgifter blir då att lyssna, ställa frågor, återkoppla, samt slutligen ge uppgifter och utmana när det behövs. Frågorna är ett av de viktigaste verktygen som en coach har. När frågan är ställd har du redan medvetet eller omedvetet börjat fundera på dina egna svar. Vissa människor lär sig ständigt nya saker, andra slutar i tidig ålder. Coachning innebär att fortsätta lära sig nya saker genom att själv komma fram till svaren, ta ansvar för att finna informationen eller lösningen. Det sägs att barn lär sig nio nya saker varje dag. Handen på hjärtat, när lärde du dig något nytt senast? 11 Du är vad du tänker och blir vad du gör. Skapa din egen coachbok Du vet också att nyfikenhet gör att du kommer lära dig nya saker och dessutom oftast enklare. Du har gjort det förut och kan göra det igen lära dig nytt. Så varför inte starta med en gång? Coachning är att ha mod och våga släppa taget

12 Konsten att få andra att prestera ger dig inte allt du behöver veta kring konsten att coacha andra. Men boken ger dig tillräcklig kunskap om vad coachning handlar om, frågor och reflektionsuppgifter som gör att du själv kan ta dig vidare på resan. Så om du inte redan tagit fram en penna uppmanar jag dig till att göra det. Och sedan flitigt anteckna, stryka under och göra boken du håller i handen till din egen coachbok. En vanlig metafor för coachning är resan, från nuläget till önskeläget, resan från punkt A till punkt B. Coachning är ett förhållningssätt i ditt personliga ledarskap som gör att andra växer, samt själv hittar de aktiviteter och lösningar som leder vidare till målet. Jag uppmanar dig redan nu att prova ett mer coachande ledarskap genom att hjälpa andra sätta målen, ställa fler frågor, låta medarbetarna tänka själva, vänta på svaren 12 Konsten att framgångsrikt coacha andra är ingen konst, det är en ständig träning. Och fullärd blir du aldrig. Du kan redan nu bli nyfiken på vad det är som gör att vissa människor verkar utvecklas och växa mer än andra. Och hur det skulle vara att bli än mer medveten om vad som påverkar dig och hur du skulle kunna påverka andra. Du har säkert haft flyt någon gång emellanåt, kanske den senaste veckan eller månaden. När du varit i ett optimalt tillstånd för att prestera. En dag eller stund när allt bara funkade och flöt på. Allt du gjorde och sa blev rätt från början. Kanske blev du förvånad över dig själv. Förvånad över att svadan av ord bara kom vid rätt tillfälle eller att pusselbitarna utan större ansträngning hamnade där de skulle. Ett tillstånd som ger en riktigt go känsla, eller hur? Samtidigt blir det mesta möjligt. Känner du igen dig i beskrivningen? Jag är övertygad om att både du och dina medarbetare vill ha mer av detta, ibland euforiska tillstånd med lust, glädje och flyt allt på samma gång. Hur skulle det Coachning är att ha mod och våga släppa taget

13 kännas om du kunde hjälpa dina medarbetare att vara i detta tillstånd oftare? Genom att lära dig själv vad och hur du gör när det flyter, kan du genom att följa samma recept få mer av samma. När du lärt dig att ta hand om det egna ledarskapet kan du sedan ännu bättre hjälpa omgivningen. Det är också så som framgångsrika ledare, coacher och människor generellt agerar. Det handlar om att bli mer medveten istället för medvetslös, bli mer vaken och närvarande istället för att gå omkring som en sömngångare, samt att känna tillförsikt och ta ansvar för sitt eget liv (och arbetsliv) istället för att räkna med att andra gör det åt dig. Och får du andra att utvecklas växer du själv. Det är vad coachning i grunden handlar om. Vad kommer en mer coachande ledarstil innebära för dig som ledare? Har du modet som krävs för att våga släppa taget? Vilka resultat skulle ni tillsammans kunna uppnå? 13 Anteckningar Coachning är att ha mod och våga släppa taget

14 Vad motiverar dig? Vad gör dig glad? På jobbet.

15 Värderingar, motivation och beteende 2 Värderingar är det du tror på, det du anser vara rätt eller fel. Det visar dig vad du bör göra och hur du bör uppträda och bete dig i dina egna ögon, inte i andras. En värdering är något som driver en handling. Du kan också, när du är uppmärksam, höra värderingar i människors sätt att uttrycka sig. Ägnar man mycket tid åt att prata om sin familj, barnen, hobbys och intressen ger dig detta en fingervisning om vad som är viktigt i den personens liv. Därmed inte sagt att det skulle vara oviktigt om man inte pratar om det. Lägger medarbetaren tid på att förkovra sig, lära sig hur saker fungerar, är intresserad av ständig utbildning och utveckling då kommer sannolikt en föreslagen utbildning vara mer åtråvärd än en liten löneförhöjning. Pratar man om att ha rätt titel på visitkortet eller få en viktig roll i projektgruppen kan det visa på att makt och position kan vara viktigt för att personen ska känna sig motiverad. 15 Värderingar styr dig Du kan läsa av värderingar bäst när medarbetarna berättar om saker som motiverar dem och som de brinner för. Svårigheten är ibland att vi är osäkra på våra värderingar, vilket också gör våra handlingar osäkra. Genom att medvetandegöra och rangordna dina värderingar blir det lättare att leva dem. Det är dina handlingar som är det påtagliga beviset för vad du värdesätter. Det är lika viktigt vad du gör, som det du inte gör. Coachverktyg: Ta fram medarbetarnas värderingar? Hur får du fram värderingar hos någon annan? Prova med att ställa frågan; Vad är viktigt för dig i ett jobb? Värderingar, motivation och beteende

16 Har man inte det arbetet man skulle vilja ha kommer säkert inte alla svaren fram. Fortsätt ändå att ställa frågan tills personen börjar upprepa sig själv, säga samma saker igen. Har du aldrig själv funderat på frågan kanske inte heller dina medarbetare gjort det. Ställ dig själv frågan. Låt det ta tid. Hur skulle din relation till medarbetarna kunna fördjupas när du vet deras värderingar? Anteckningar 16 Våra värderingar styr betydligt mer i vårt vardagsliv än vad vi tror. Känner du inte till dem har du ingen aning. När du vet blir det du gör allt tydligare och du kan också finna både större mottaglighet och acceptans hos medarbetarna för mål, beslut och förändringar som behöver göras. Dina personliga ställningstaganden föder attityder, både hos dig och dem medarbetare du leder. Din inställning har en tendens att smitta vidare. Exemplets makt är mycket stor och var och en av oss bör vara ett föredöme för andra och för varandra. Det är här som de riktigt stora ledarna skiljer sig från övriga. Finn vilka dina egna värderingar är, så att du inte accepterar dem som dina föräldrar, tidigare chefer, organisationen eller samhället i stort gett dig. Den som inte står för något, faller för allt När du själv anser att organisationens värderingar är förnuftiga blir det mer meningsfullt för dig att följa dem. Det gäller för dig som ledare att själv följa de outtalade eller Värderingar, motivation och beteende

17 uttalade normer och värderingar som finns i verksamheten du valt att leda. Att som ledare även stå fast vid dessa även om de direkta konsekvenserna ibland blir negativa, exempelvis ökade kostnader eller förlorade affärer. 17 Figur 1: Beteende, drivkraft och värderingar Värderingar är som betongblocket på havsbotten, de flyttar sig inte så mycket över tiden. Vad som är viktigt för dig i jobbet ändras, men på en grundläggande nivå kommer vissa värderingar troligen alltid att finnas kvar. Vad står du för? Värderingar, motivation och beteende

18 Några viktiga värderingar för min egen del i jobbet är: Frihet (arbetstider, ansvarstagande) Möjlighet att lära (utveckling, breda ramar, utbildning) Flexibilitet (nytänkande, fria tyglar, inte för strikta regelverk) Möjlighet att påverka (ha inflytande, delaktighet, inspirera andra) Nätverkande (utvecklande samtal, relationer, omtanke, långsiktighet) 18 Dessa värderingar skiljer sig inte speciellt för vad som är viktigt i mitt liv överhuvudtaget. Tillkommer gör bl a familj, kärlek, närhet, möjlighet till fysisk och mental träning och tro på människor, mänskligheten och människors förmåga. När du kommer på dig själv med att tänka eller säga: Så gör man inte är det troligen något som strider mot dina värderingar, vad som är viktigt för dig och det du tror på. Varför du gör som du gör Vad du sedan drivs av i din roll (makt, pengar, resultat, samarbete, utveckling etc) är som flytankaret mellan botten och havsytan, det är mer rörligt. Det handlar om motivation, en väsentlig fråga som jag återkommer till senare. För att få mer motivation måste du förstå vad det är som motiverar dig och dina medarbetare. Det svarar på frågan: Varför gör du som du gör? Drivkraft och värderingar syns inte på ytan. Det dina medarbetare och andra ser är ditt beteende, bojen ovanför vattenytan. Samt inte minst flaggan på bojen, din anpassning, din flexibilitet i vad du gör, hur du beter Värderingar, motivation och beteende

19 dig och vad du kommunicerar. För att kunna fungera som bäst och med minsta möjliga ansträngning bör det inte vara för stora skillnader i vad du tror på (vad som är viktigt) vad du drivs av (varför du gör som du gör) och det budskap du förmedlar (hur du säger och gör). Coachverktyg: Kraften i din förebild Fundera över följande: Är du som ledare medveten om kraften i dig själv som förebild? Vad är syftet med ditt ledarskap? Hur ser din moraliska kompass ut? Vad står du för som människa och som ledare? Vad tror du på? Vad drivs du av? Vilka är dina starkaste drivkrafter? Varför är du ledare? Lever du ditt budskap? Vilka signaler sänder du? Som ledare måste du leva de rätta budskapen varje dag, dag ut och dag in. Handling säger mer än tusen ord. Rollen som en coachande ledare blir då i högsta grad central. En ledare som är nära verksamheten och med i matchen, inte en ledare som kommer när det är färdigspelat. 19 Vilka värderingar är dina mest orubbliga och som påverkar dig som ledare? Får du kraft i det du säger och gör på ett positivt sätt? Hur kan du redan nu öka styrkan i ditt ledarskap genom att vara en tydligare förebild? Anteckningar Värderingar, motivation och beteende

20 Bryt tankemönster! Detta är en svart prick. Detta är en vit prick. Vilka ramar och begränsningar ser du? Finns dem i verkligheten? Det är omgivningen som ger pricken dess färg

21 Din ledarskapsram 3 När du vet vad du står för och vad som driver dig blir ditt ledarskap tydligare. När dina medarbetare också känner till hur du är som ledare och vad du står för kommer också förståelsen för ditt agerande öka. Basen i ledarskapet är den ram inom vilken du bedriver ditt ledarskap. Jag har valt att kalla det din ledarskapsram. Det handlar om att tydliggöra dina värderingar, din vision och sedan kommunicera vad du står för, vill och förväntar dig. Hur medveten är du kring frågorna? Är du tydlig eller otydlig i din kommunikation? Har du ett konstruktivt eller konfliktsökande beteende? Vilka tillstånd, vanor och signaler är dina vanligaste? Svaren på dessa frågor bidrar till bilden av dig och skapar din inre ram. Den yttre ramen handlar bl a om företagets kultur, branschens normer och regler, kommunikationen mellan ägare och ledning, direktiv för dig som chef och samspelet mellan ledare och medarbetare. 21 Figur 2: Din ledarskapsram Din ledarskapsram

22 Frågorna i den inre ramen handlar om dina värderingar, din vision, vad du säger, visar och gör och ditt förhållningssätt kring mod, ansvar, motivation och att fatta beslut. Det sistnämnda handlar om ett ledarskap som bygger på att våga, att vilja och att välja. Att våga vara ledare. Att vilja vara ledare. Och att välja ditt ledarskap. Våga vara tydlig De viktiga frågorna kretsar kring vilka värderingar som gäller för dig och ditt ledarskap. Vad du vill som ledare. Din egen vision, såväl som organisationens vision. Samt att leva och åskådliggöra denna i vardagen. I både ord och handling. Ju mer medveten du är, desto tydligare står begreppen inskrivet i din ram. Min erfarenhet säger mig att du i många fall själv måste ta ansvaret och själv ställa frågor till din närmaste chef: 22 Vad förväntas av mig? Vilka krav finns? Vilka befogenheter har jag? Som framgångsrik ledare och coach vet du att det inte räcker med att säga vad som behöver göras, utan du behöver också visa och göra de rätta sakerna själv. Leva dina värderingar och din vision. Mod blir en avgörande ingrediens; att våga, att vilja och att välja. Och att ta ansvar för ditt eget tillstånd, din inställning, dina vanor och bli medveten om dina signaler. Idag har ofta framgångsrika ledare och coacher i sin tur en mentor eller coach som hjälper, stödjer och utmanar på vägen. Vem är din mentor? Vem är din förebild? Coachverktyg: Finn din ledarskapsram Fundera på: Här är några viktiga frågor att ställa dig själv, Din ledarskapsram

23 klargöra med din chef och sedan göra tydligt för den verksamhet du leder: Vad vill du som ledare? Vad kräver du? Vad ger du? Vad finns i den yttre ramen som begränsar dig och ditt ledarskap? Vad kan du kräva av medarbetarna? Vad kan medarbetarna förvänta sig och kräva av dig? Anteckningar Några tips för att förbättra risktagande och mod. Lita på din förmåga, du kan mer än du tror. Skapa målmedvetenhet genom att vara klar och tydlig i målen. Sätt nåbara mål, eller dela upp elefanten i mindre delar. Engagera laget, ensam är inte stark, tillsammans åstadkommer ni underverk. Var inte rädd för att göra misstag, det är bara att prova igen. Se olika scenario: Vilka risker är acceptabla? Ha ett öppet sinnelag, var öppen för annorlunda lösningar. Utveckla din intuitiva kapacitet, börja träna mentalt. Skapa inre bilder av dina mål. Se, hör och känn målet redan innan du är där. 23 För balans och effektivitet Att veta vad som är viktigt för dig som ledare ger rätt fokus. Att fokusera på samma typ av aktiviteter istället för att hoppa mellan olika saker och uppgifter gör att du Din ledarskapsram

24 tar hand om din tid på ett bättre sätt och får balans. PRV-modellen hjälper dig att få struktur. P = Planeringsdagar R = Resultatdagar V = Vilodagar P - Planera! Du behöver ha planeringsdagar för att se över vad som är viktigt, värdefullt och bråttom att göra. Dagar för reflektion, dagar för att skapa struktur i tillvaron och i din kalender. Exempel: Jag ägnar minst ett par timmar varje vecka åt att planera veckan och månaden som kommer. För mig ingår även här att boka upp möten och se till att veckorna fylls med värdeskapande aktiviteter. 24 R - Skapa resultat! Resultatdagar är dagar då du producerar och skapar resultat. Det är dagar då intäkterna för dig och verksamheten skapas. Dagar då du kan bocka av aktiviteter på den tidigare planerade resultatlistan. Exempel: För mig kan detta handla om utbildningsdagar, inspirationsföredrag, artikelskrivande, coachning eller möten med uppdragsgivare och nätverket. Det är det du gör som verksamheten ska leva av. Det är stunder och dagar som driver verksamheten framåt. V - Vila, fira och njut! Den sista delen i modellen, V, som står för vilodagar, är den del som många glömmer bort. Alla behöver kortare eller längre pauser, varför inte en hel dag? En dag då du tillåter dig att vila, njuta och fira. En dag då du kopplar bort allt det andra. Din ledarskapsram

25 Exempel: För mig är fredagar en frekvent vilodag, en dag för återhämtning, ta det lugnt och göra det som faller mig in. Jag kallar det också VVV-dagar; Våga, vilja, välja. Får jag inte till fredagarna brukar det istället bli minst en halvdag någon annan dag i veckan. Detta är stunder eller dagar då batterierna laddas, idéer kan flöda och nya perspektiv skapas. Så här kan du känna igen symptomen när du inte har följt PRV-modellen: När du känner stress och när du inte har koll på läget har du troligen missat dina planeringsdagar. När du anser att du inte kommer vidare, att du står och stampar och inte når resultat. Då är det troligen bristande disciplin när det gäller att skapa resultat. Du har inte renodlat dina resultatdagar. När du inte orkar med eller känner dig otillräcklig, eller känner oflyt, har du sannolikt inte återhämtat dig, njutit och firat tillräckligt. Du har missat dina vilodagar. 25 Kom ihåg mantrat för en framgångsrik ledare: agera, parera och reflektera. För att skapa resultat behöver du planera för vad som behöver göras, men också fira, njuta och vila. För att sedan igen skapa resultat. PRV blir modellen: planering, resultat och vila i en ständigt levande loop. På vilket sätt kommer du, med start redan idag, att göra din ledarskapsram tydlig för dina medarbetare? Hur kan du använda dig av PRV-modellen och få både mer balans och ökad effekt i ditt ledarskap? Anteckningar Din ledarskapsram

26 Se upp till någon när du kan, aldrig ned på någon ens ibland Conrad Hilton

27 Tre grundläggande frågor i all coachning 4 Att coacha sig själv och andra inrymmer i huvudsak tre grundläggande frågor. Var är du idag? Vart vill du? Vad behöver du göra? Och i den ordningen. Ta bort störningar Som coachande ledare ska du hjälpa till att reducera störningar. Hjälpa till att se och minska de hinder som står i vägen för att göra det som borde göras. Hinder som tar energi, sänker tempot eller minskar motivationen att nå målet. Ju mindre störningar, desto större potential frigörs. Några av de vanligaste störningarna inryms i begreppet rädsla. Rädsla både för att förlora och att vinna eller rädsla för att känna sig dum. De absolut vanligaste rädslorna är nog trots allt att inte räcka till och att inte vara älskad. Båda grundar sig på våra grundläggande behov. 27 Att inte räcka till (inte göra jobbet tillräckligt bra, tillräckligt fort eller på det sätt som förväntas) samt att inte vara älskad (vara annorlunda, sticka ut bland övriga kollegor, känna sig utpekad/uttittad). Fler störningar som ofta förekommer är: Bristande självförtroende. Att allt ska vara perfekt (det bästa, det rätta). Att man vill försöka imponera. Att man inte kan släppa kontrollen. Stress, frustration och ilska. Slentrian eller att man försöker för mycket, arbetar för hårt. Tre grundläggande frågor i all coachning

28 Din uppgift som ledare och coach blir att lyfta fram resurser och att vara klar och tydlig med det övergripande målet. Återkoppla hur det går och ge prognoser för när delmål kommer nås. Som coach är det viktigt att leva som du lär. Att själv vara nyfiken, se nya perspektiv, be om återkoppling (när du inte får den) och att lära nytt. Jag ser det som en förutsättning att du själv är klar med vad du vill och varför, vad du gör för att nå dit och vem du är. Eller i alla fall arbetar med frågorna, för klar blir du aldrig, eller? 28 Bli intresserat nyfiken När du ställer frågor behöver du vara i ett intresserat nyfiket tillstånd inte bara nyfiken. Finns risk för att du sårar när du ställer frågan, kommer du då att ställa den? Om du inte är villig att lyssna och ta konsekvenserna av svaret, ska du då ställa den? Det är hela tiden en balansgång mellan förnuft och känsla. Coachverktyg: Den modiga frågan Fundera över följande: Om du vågade och det inte fanns några hinder eller störningar att ta hänsyn till: Vilken är frågan du skulle vilja ställa till dig själv just nu? Om du vågade fråga om precis vad som helst, till vem som helst, vad skulle bli möjligt då? Vilken fråga skulle du ställa? Till vem skulle du ställa den? Kom ihåg att du ofta är modigare än vad du själv tror. Ställ frågan du kan alltid backa hem om det inte fungerar Anteckningar Tre grundläggande frågor i all coachning

29 Vilja, dialog och förståelse är tre nyckelord för framgångsrik kommunikation. Vill du inte lyssna på nya (eller gamla) svar, orkar du inte ta en dialog eller är du inte öppen och intresserad av att förstå medarbetarens situation glöm då hela tanken om att ställa frågor överhuvudtaget. Frågor väcker slumrande potential. Frågor av äkta intresse ger bekräftelse. Frågor skapar eftertanke och reflektion. Frågor öppnar upp för perspektiv och nya möjligheter. Frågor skapar utvecklande dialog. Som coach vill du ha båda delarna, dialog och utveckling. Hur kan använda frågor ännu mer i din verktygslåda? Om inte du, vem? Om inte här, var? Om inte nu, när? Anteckningar 29 Tre grundläggande frågor i all coachning

30 Bredda ditt tänkande! Rita en soldathjälm och skriv sedan ned så många alternativa användningsområden du kan finna för en soldathjälm. Skydd för huvudet är redan taget (max 10 minuter) Gör samma övning i grupp och notera hur många fler förslag ni får.

31 Från nuläge till önskeläge 5 Coachning kan sägas vara en hjälp till självhjälp för att nå uppsatta mål. Uppgiften är att öka verkningsgraden och resultatet av vad den coachade gör. Det önskade läget, målet eller resultatet blir alltså högst centralt. Det handlar om att få den coachade att tänka själv och att handleda honom eller henne i att sätta mål och nå dem, på ett effektivt och hållbart sätt. Som coach ger du inte direkta order, instruerar eller säger till. 31 Figur 3: Från nuläge till önskeläge Alla människor är födda med en inneboende förmåga att lära, en sorts lärinstinkt om du så vill. Din uppgift är att finna denna instinkt för att medarbetarna ska lära sig själv och lyckas ännu bättre med det hon eller han gör. Coachens grundläggande ansvar är inte att lära ut, utan att underlätta inlärning. Den som blir coachad får då själv Från nuläge till önskeläge

32 en ökad förmåga att själv sätta och nå sina önskade mål. Ibland finns det dock undantag, tillfällen då du som ledare och coach har svaret och den coachade är fast. Men det hör till undantagen. Samtidigt kan då lösningen eller svaret ges som ett förslag eller en fråga: vad tror du om att göra på detta sättet? Utnyttja mer av potentialen Den tredje delen i coachens roll blir att hjälpa medarbetaren med deras problem (inte lösa!) och lära dem utnyttja mer av sin potential och mer av sina möjligheter. Tre delar i rollen som coach framträder alltså: Underlätta inlärning Öka förmågan att sätta och nå mål Lära medarbetarna utnyttja sin potential 32 Sammantaget: helt enkelt hjälpa personen från A till B, från nuläget till det önskade läget (målet). Din uppgift blir att sätta fokus och uppmärksamhet på problemet för att få medarbetaren att själv upptäcka störningen. Att som ledare eller coach se när polletten trillar ned är underbara ögonblick. Och det enda du har gjort är att hjälpt personen att se på sig själv och sitt eget agerande: du har fått personen mer medveten och öppnat upp för egna lösningar och eget ansvarstagande. Skillnaden mellan A och B (nuläge och önskeläge) kan vissa betrakta som själva problemet. När du nu fått personen att själv se det verkliga problemet och störningen startar utvecklingsprocessen framåt. Och det kommer ställas krav på medarbetarens vilja och motivation att göra något åt de hela. Från nuläge till önskeläge

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång!

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! 10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! Kenth Åkerman Det är värt vilket pris som helst att få se en slocknad blick lysa upp på nytt, få se ett leende tändas hos den som tycktes ha glömt att

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

- ment - coa al träning cha andra

- ment - coa al träning cha andra 10 TIPS -- mental coacha träning andra Konsten Släpp fram att få kraften andra från att prestera! insidan! 300 Kenth Åkerman Dependent people need others to get what they want. Independent people can get

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

UTVECKLANDE» förbättra ditt ledarskap genom ridningen

UTVECKLANDE» förbättra ditt ledarskap genom ridningen UTVECKLANDE» förbättra ditt ledarskap genom ridningen Ridpasset på ledarskapskursen leds av en ridinstruktör. Eftersom hästar är så tydliga och ärliga i sin feedback kräver dom en anpassning och lyhördhet

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Om kompetens och lärande

Om kompetens och lärande Om kompetens och lärande Vi bär på mycket mer kunskap än vi tror och kan så mycket mer än vi anar! När som helst i livet har du nytta och glädje av att bli medveten om delarna i din kompetens. Du funderar

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

10 TIPS - medveten kommunikation Medveten kommunikation är den respons du får!

10 TIPS - medveten kommunikation Medveten kommunikation är den respons du får! 10 TIPS - medveten kommunikation Medveten kommunikation är den respons du får! Kenth Åkerman Att lyssna uppmärksamt och verkligen ta in vad andra menar innebär att man riskerar att förändras av det man

Läs mer

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2015 NLP PRACTITIONER Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus En INLPTA - certifierad utbildning, 5 långhelger, 15 dagar Vill du

Läs mer

Coachning. Utbildare/coach Michael Ostrelius. MindTools Håller vad du lovar

Coachning. Utbildare/coach Michael Ostrelius. MindTools Håller vad du lovar Coachning Utbildare/coach Michael Ostrelius MindTools Håller vad du lovar Innehåll Din personliga meritlista 3 Vad är Coaching 4 Coachning = att fråga sig fram 5 Övning GROW 6 Att forma en diskussion till

Läs mer

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP Längtan och möjligheter självkänsla, självtillit och självförtroende I strävan mot det jag vill, mot nya mål, kan ibland tron på mig

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

FIRA VIKTIGT DINA. DRÖMMaR. Nå dina mål DRIVKRAFT FOKUSERA LEDARE SKRIV VERKLIGHET RESURSER TRÄNING FRAMGÅNG BRA TYDLIGT MALIN BOSTRÖM

FIRA VIKTIGT DINA. DRÖMMaR. Nå dina mål DRIVKRAFT FOKUSERA LEDARE SKRIV VERKLIGHET RESURSER TRÄNING FRAMGÅNG BRA TYDLIGT MALIN BOSTRÖM RESURSER TRÄNING NÅ LYCKAS DRÖMMaR Ta VERKLIGHET DRIVKRAFT många VILjA Nå dina mål 10 enkla steg till framgång Malin Boström MÅLTAVLA TYDLIGT LEDARE FRAMGÅNG SKRIV INDER HANDLINGSPLAN DINA 10 ENkLA steg

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

personlig hälsa per appelqvist

personlig hälsa per appelqvist per appelqvist Så förhöjer vi båtupplevelsen forskning på hjärnaktivitet visar att om vi fokuserar på en sak i taget så blir vi lyckligare. vägen dit går via mindfulness. en av landets ledande experter,

Läs mer

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson PERIODENS ERBJUDANDE HEL av Hans Thörn med av Hans Thörn med Låt intuitionen guida dig! För att ett barn ska växa upp till en hel människa, som lever livet fullt ut och utnyttjar sin fulla kapacitet, räcker

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1 TALANG TILL TOPP Tips från coachen tankar från dig 1 Innehåll Förord 3 Du är en del av svensk ridsport 4 En idrott med hästen i centrum 6 Tillsammans 8 Vad är talang? 10 Vad motiverar dig? 12 Sätta mål!

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig Guide-formulär. Kryssa för de påståenden du tycker stämmer in på dig själv. De nivåer där du mest har kryssat i till vänster behöver du fokusera mer på, de nivåer där du har kryssat i mest till höger,

Läs mer

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Ladda ner bilderna här: www.planb.se/samtal PlanB teamet Kasper Arentoft Sanna Turesson Jonas Lidman Team kompetenser: bl.a. processledning,

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskolan? Bergsnäs Förskola För att lära sig att lyckas och att få prova olika saker. Experimentera För att stärka barnen så

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Foto: Peter Zachrisson/Zmedia. Henrik Ankarcrona. Mental träning & prestation

Foto: Peter Zachrisson/Zmedia. Henrik Ankarcrona. Mental träning & prestation Foto: Peter Zachrisson/Zmedia Henrik Ankarcrona Mental träning & prestation I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g INTRODUKTION sid 3 Problembeskrivning sid 3 Syftet med arbetet sid 3 Frågeställning sid

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Ledarskap 2013-04-28 1. Vad är viktigt i ditt ledarskap?

Ledarskap 2013-04-28 1. Vad är viktigt i ditt ledarskap? Ledarskap 2013-04-28 1 LEDARSKAP Vad är viktigt i ditt ledarskap? 1 LEDARSKAPETS ABC Ledarskapets A ditt förhållningssätt Ledarskapets B din etik och moral Ledarskapets C din träningsplanering LEDARSKAPETS

Läs mer

Ledarskapsutbildning Instruktörer 2012-2013

Ledarskapsutbildning Instruktörer 2012-2013 Ledarskapsutbildning Instruktörer 2012-2013 Målet med utbildningen Få en inblick i vad ledarskap handlar om Förstå situationer där du behöver använda ditt ledarskap Förstå vad som krävs för att utöva ledarskap

Läs mer

Målplanering för relationer Exempel 3:1

Målplanering för relationer Exempel 3:1 Målplanering för relationer Exempel 3:1 Våra relationer mår bra av en fungerande arbetsfördelning hemma. Ställer upp för maka/make och barn. Sköter allt hemarbete trots mera smärta. Täta konflikter. Känner

Läs mer

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY Dra åt samma håll Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm Text: Gabriella Morath Layout: Pelle Stavlind Dra åt

Läs mer

Kombinationer och banor i agilityträningen

Kombinationer och banor i agilityträningen Kombinationer och banor i agilityträningen av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2012 En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. Ingen tävlingsbana

Läs mer

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden Ledarskapsprogrammet Många menar att NLP är det bästa man kan hitta inom chefsutveckling. Det tror vi är en bra grund för framgångsrikt ledarskap. Läs här om alla verktyg du kommer lära dig. Genom hela

Läs mer

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012.

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner kurs För personligt ledarskap och utveckling En internationellt certifierad kurs 4 långhelger, 16 dagar Vill du: Kommunicera bättre

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

Personliga ledarskapet

Personliga ledarskapet Personliga ledarskapet sätta mål, få det att hända och ha balans Bengt Kallenberg! Du kommer bl.a få med dig... Hur du sätter mål som ger energi och motivation Viljans betydelse och dess sju kvaliteter

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Retorik & framförandeteknik

Retorik & framförandeteknik Introduktion Vi har läst Lärarhandledning: Våga tala - vilja lyssna, som är skriven av Karin Beronius, adjunkt i språk och retorikutbildare, tillsammans med Monica Ekenvall, universitetsadjunkt, på uppdrag

Läs mer

Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen

Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen 1 (9) Sida Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen RÅD FÖR EN BRA SÄKERHETSKULTUR I FÖRETAGET SSG arbetar för en säker arbetsmiljö och en starkare säkerhetskultur Ett material från Arbetsgrupp

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna handbok vad är lean? professionalism engagemang värderingar principer arbetssätt resultat professionalism engagemang lärande inbyggd kvalitet inbyggd kvalitet stoppa vid fel standardisering utjämning normalläge

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Häremellan ligger ett universum av handlingsalternativ Mahatma Gandhi

Häremellan ligger ett universum av handlingsalternativ Mahatma Gandhi Jana Söderberg Föreläsning 13/5-13 Drömmar som drivkraft (Anteckningar av Johanna Pansera och Ingela Frän) Brist på drömmar leder till stor kollektiv påverkan. Vi måste medvetandegöra våra egna val och

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Du ska sträva efter att din dag ser ut så här.

Du ska sträva efter att din dag ser ut så här. I det här häftet finns många olika tips och idéer om hur du kan förbättra dina möjligheter att klara dina studier på ett bra sätt. Se det här som en samling där du kan plocka delar av allt passar inte

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

I denna broschyrserie ingår:

I denna broschyrserie ingår: Förbered rökstoppet I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen Illustrationer

Läs mer

SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET. Mentorskapsguide

SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET. Mentorskapsguide SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET Mentorskapsguide Vad är mentorskap? Mentorskap är ett förhållningssätt, en process där två personer lär av varandra mot ett i förväg överenskommet mål. Vår valda sanning är att

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om framtiden Hej! Förra veckan ägnade vi åt dina tillgångar och nu är vi framme vid sista kursdelen som

Läs mer

En ledare är tydlig.

En ledare är tydlig. En ledare är tydlig. Först. Handen på hjärtat. Om du för en stund beskriver den bästa chef du någonsin haft, så kommer du beskriva en person som är tydlig. Den bästa chefen blandar inte ihop det, den motiverande

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

KONSTRUKTION AV DET IDEELLA LEDARSKAPET. SÄRART OCH MERVÄRDE? LEDARSKAPSARENAN 12 FEBRUARI 2015 ERIK SJÖSTRAND HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM

KONSTRUKTION AV DET IDEELLA LEDARSKAPET. SÄRART OCH MERVÄRDE? LEDARSKAPSARENAN 12 FEBRUARI 2015 ERIK SJÖSTRAND HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM KONSTRUKTION AV DET IDEELLA LEDARSKAPET. SÄRART OCH MERVÄRDE? LEDARSKAPSARENAN 12 FEBRUARI 2015 ERIK SJÖSTRAND HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM Page 1 SÄRART OCH MERVÄRDE Om idéburna organisationer över tid

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Innehåll Förord 5 Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8 Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Kreativa möten 27 Idédiamanten en strukturerad metod

Läs mer

Dagens föreläsning. Grundläggande syn. Motivation och idrott: Att skapa en utvecklande idrottsmiljö

Dagens föreläsning. Grundläggande syn. Motivation och idrott: Att skapa en utvecklande idrottsmiljö Motivation och idrott: Att skapa en utvecklande idrottsmiljö Henrik Gustafsson 2013 Dagens föreläsning Myter om Vad är? Miljöns betydelse sklimatet Psykologiska behov och Vad göra för att stimulera? Grundläggande

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om drömmar Hej! Nu har du nått halvvägs in i kursen och viktigast är att du har startat upp ditt skrivande

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer