PROJEKTPLATS: VIKSJÖ VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE FASTIGHETSBETECKNING: VIKSJÖ 3:11 PROJEKTNUMMER: ANLÄGGNINGSNUMMER: 4935

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTPLATS: VIKSJÖ VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE FASTIGHETSBETECKNING: VIKSJÖ 3:11 PROJEKTNUMMER: 96463 ANLÄGGNINGSNUMMER: 4935"

Transkript

1 PROJEKTPLATS: VIKSJÖ VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE PROJEKTNUMMER: ANLÄGGNINGSNUMMER: 4935 DIARIENUMMER: TEN 2013/560 BYGGNAD: 01 HANDLINGSNUMMER: X.X BESKRIVNING: LOKALPROGRAM ENTREPRENADFORM: X BET ÄNDRING AVSER DATUM Sida 1 av 19

2 REVISIONS DIARIENUMMER: 2013/560 Innehåll ALLMÄNT... 5 Målsättning... 5 Verksamhetsbeskrivning... 5 Miljömål... 5 Arkitektoniska mål... 5 Allmänna klimat- och funktionskrav... 5 Kommande detaljbeskrivningar... 5 Ventilation... 6 Handikappanpassning... 6 Sophantering och återvinning... 6 Hissar... 7 Dagsljus och belysning... 7 Posthantering... 7 Allmänna gestaltningskrav... 7 Väggar... 8 Tak... 8 Golv... 8 AVDELNINGEN:... 9 Den enskilda lägenheten... 9 Entré... 9 Hall... 9 Bostadsrum... 9 Pentry... 9 Hygienutrymme... 9 Fransk balkong Sociala utrymmen för de boende Entré till avdelningen Sida 2 av 19

3 REVISIONS DIARIENUMMER: 2013/560 Ev. kommunikationsytor på avdelningen Mottagningskök Matrum Vardagsrum och övriga sociala mötesplatser på avdelningen Balkong Övriga utrymmen Avdelningsexpedition Tvättstuga Sköljrum / städ Sopnedkast Förråd Pausrum för personalen / vilrum / samtalsrum Toalett för personalen BOTTENPLAN: Sociala utrymmen för de boende och besökare Huvudentré och hisshall Samlingssal Kapprum samt RWC Behandlingsrum; fotvård, massage, frisör mm Övriga utrymmen Kontorsrum för verksamhetschef Rum för kopiering och skrivare Sjuksköterskeexpedition Läkarmottagning / samtalsrum Medicinförråd Syrgasförråd Personalrum för äldreomsorgen Personal- och vilrum - för kökspersonal Omklädningsrum med duschrum, rwc och toalett för personal inom äldreomsorgen Omklädningsrum med duschrum, rwc och toalett för kökspersonal Förråd i bottenplan för de boende DOKUMENTIDENTIFIKATION :LOKALPROGRAM Sida 3 av 19

4 REVISIONS DIARIENUMMER: 2013/560 Förråd för hjälpmedel Förråd till samlingsrummet Rullstolsförråd med tvätt Fastighetsförråd Städ i bottenplanet för lokaler på bottenvåningen utom köket Städ i bottenplanet för köket Tillagningskök med erforderliga utrymmen Varuintag och uppackning Kylrum Soprum och källsortering Tekniska utrymmen så som fläktrum, elrum, sprinklercentral och undercentral VIND: Fläktrum UTEMILJÖ: Allmänt Växthus Parkering SAMMANSTÄLLNING AV YTOR DOKUMENTIDENTIFIKATION :LOKALPROGRAM Sida 4 av 19

5 REVISIONS DIARIENUMMER: 2013/560 ALLMÄNT Målsättning Lokalprogrammet ska vara ett underlag för att kunna rita planer, sektioner och fasader. Detta Lokalprogram efterföljs av ett Förfrågningsunderlag. I Förfrågningsunderlaget detaljbeskrivs alla rum och alla fasighetens funktioner. Alla inblandade ska vara delaktiga och eniga i tillblivelsen av vård- och omsorgsboendets funktioner och gestaltningskrav. Det ska säkerställas att miljön fungerar ur flera olika perspektiv; att det är en bostad för den boende och för besökande anhöriga och att det är en arbetsplats med både arbetsmiljökrav och verksamhetskrav. Miljökrav ska uppfyllas och god drifts- och fastighetsekonomin ska uppnås. Verksamhetsbeskrivning Omvårdnad av äldre enl. SoL. I byggnaden finns också ett tillagningskök som lagar mat till de boende och personalen. En samlingssal, som kan nås direkt utifrån, för uthyrning till externa verksamheter finns på bottenplanet. Miljömål Miljöbyggnad guld Arkitektoniska mål Att med stöd av gestaltningsprogrammet skapa en byggnad som uttrycker kvalitet och omsorg om helheten såväl som detaljerna. Byggnaden ska hålla en hög arkitektonisk nivå med ett gediget och modernt uttryck. Den ska, liksom Viksjö kyrka, upplevas som ett positivt nytillskott till Viksjö centrum. Allmänna klimat- och funktionskrav Kommande detaljbeskrivningar Följande områden detaljsbeskrivs i senare skede: Temperatur Brand och brandlarm Trygghetslarm Larm från lägenhetsdörrar Personallarm/överfallslarm 5

6 REVISIONS DIARIENUMMER: 2013/560 Passagelarm och låssystem Akustik och ljud, inkl. musikanläggningar El och tele Datanät och tv Skyltning Ventilation Lägenheter och gemensamma utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobbyrum och rekreation är arbetslokaler för personalen, och ska ventileras därefter. Man bör samtidigt beakta var don placeras för att undvika drag. Ett FTX-system ska installeras för att uppnå Miljöbyggnad Guld. Tillräcklig plats för schakt bör beaktas i programskisskedet. Tillräcklig ventilation av badrum i lägenheterna, pga fukt och värme från tvättmaskin och torktumlare, installeras. Handikappanpassning Alla entréer ska vara fullt tillgängliga. Allmänt gäller att dörrars öppningsmått ska vara mellan 1,10 1,4 meter. Dörrar kan utformas med ett aktivt dörrblad och ett mindre. Dörrbredden ska möjliggöra transport av säng. Samtliga utrymmen ska vara dimensionerade för rullstolar. Trösklar får inte förekomma. De ska ersättas med släplist på dörrbladet. Om det oundvikligen måste vara en tröskel ska tröskeln utjämnas med en ramp på båda sidor, så att en rullstol eller rullator utan problem kan passera. Men i möjligaste mån ska trösklar och nivåskillnader undvikas mellan balkong, innemiljö och entréer. Sophantering och återvinning Soprum måste finnas i byggnaden, dels för sopor från avdelningarna dels från köket. Soprummen ska vara kylda. Blöjor ska kunna kastas i ett särskilt blöjnedkast som ska finnas på varje våning, för god arbetsmiljö för personalen, då blöjor är tunga och skrymmande. Lyft för att flytta eller slänga sopor, med moment som kan leda till skador för personalen, får inte förekomma. Soprummen måste vara anpassade för mängden sopor. Tvättställ och väggfasta hållare för handsprit, tvål och pappershanddukar samt krokar för upphängning av skyddsrockar ska finnas. Sopsorteringskärl ska finnas i varje avdelningskök och personalkök. Matrester slängs i den av kommunen tillhandahållna kompostpåsen. Källsortering ska ske för glas, tidningar, metall, wellpapp, kartong, plast och batterier. Utrymme för detta ska vara lätt nåbart för personalen. Förslagsvis placeras utrymmet i närheten av soprum. Riskavfall och övrigt miljöfarligt avfall lämnas av verksamheten på sedvanligt vis till miljöcentraler och apotek. 6

7 REVISIONS DIARIENUMMER: 2013/560 Hissar 2 st. Hissar. Utrymme vis hissdörr ska medge vändning av rullstol. Hisskorgen och hissdörren ska vara så stora att det går in en säng, min 1,50 x 2,20 m. Hissdörrar ska vara teleskopdörrar. Dagsljus och belysning Dagsljus är av stor vikt för det mänskliga välbefinnandet. Höga fönster för med sig dagsljuset långt in i rummet. Stora fönster, ger stort ljusinsläpp. Detta får dock ej krocka med Miljöbyggnads krav på värmebelastning. Beräkningar på detta ska utföras både i program- och projekteringsskede. Motljus kan dock skapa bländning så möjlighet till solavskärmning ska finnas, t.ex. om fönster finns i avslutning på en ev. korridor. I gemensamma utrymmen och kommunikationsytor fordras god bländfri ljussättning. Typen ska vara av fullspektrumljus. Miljöbelysning ska vara med varm färgton. Ljuset ska ge måttlig kontrast på rummets alla ytor. I alla utrymmen ska också en belysning finnas som ger gott ljus för personalen. Belysningsarmaturerna ska väljas med omsorg och påminna om en hemmiljö och inte en institution, förutom i typiska arbetsutrymmen, där mer funktionsinriktad armatur kan monteras. Möjlighet att dimmra belysningen ska finnas i lägenheterna och i gemensamma rum. Vid varje lägenhetsdörr ska en punktbelysning placeras för att ge extra ljus vid dörren och som kan fungera som en nattbelysning. I trapphus, hisshallar och i alla utrymmen för personalen ska belysningen styras av närvarodetektor. I den boendes lägenhet ska fast hall- och badrumsarmatur finnas. Ovanför sängplatsen ska också finnas belysning. Arbetsbelysningen får ej vara för hög för att ej krocka med ev. traverssystem. Uttag för övrig belysning ska finnas på flera ställen i rummet, både vid golv och ovan fönster. Nattbelysning till badrum skapar en säkrare miljö och minskar fallolyckor. På balkonger monteras också belysning. Val av armaturer och placering av belysningskontakter sker i samråd med beställare och elkonsult, som upprättar ett belysningsprogram. Nödbelysningssystem utförs i samråd med brandkonsult. Posthantering Postfack i huvudentrén. Postfacksenheten ska innehålla en låda per avdelning, en låda till personalen, en till köket och en till administrationen. Även låda för utgående post. På lådorna placeras skyltar med lätt utbytbara namnlistor. Personalen delar ut post till de boende. Allmänna gestaltningskrav Gestaltningskrav redovisas senare mer ingående. Här följer en kortfattad beskrivning för att skapa en förståelse för vård- och omsorgsboendets behov. 7

8 REVISIONS DIARIENUMMER: 2013/560 Väggar Färgsättningen ska vara genomtänkt för att bida till en god och lugn boendemiljö och stärka de boendes rumsliga orientering. Väggar ska vara ljusa. Hörn förtydligas genom att ha en viss kulörskillnad på motstående väggar. Mönstrade tapeter ska ej monteras, pga de dementas förändrade perceptionsförmåga, då det kan upplevas som om det rör sig på väggen. Dörrar till den egna lägenheten ska ha en tydlig kulör som skiljer sig från väggytan. Detta gäller även ev. dörrar till gemensamma rum för de boende. Dörrar (inkl. foder) till utrymmen där de boende ej ska vistas ges däremot samma kulör som omkringliggande yta. Detta gäller även avdelningens entrédörrar. Då kulörer används för att framhäva vissa snickerier, inredningsdetaljer och funktioner man vill att de boende själva ska kunna och komma ihåg att använda, ska kulörerna gärna vara tydliga och rena och därmed lätta att benämna. Glas- och spegelytor kan verka störande för rumsuppfattningen och kan dessutom skrämma den boende, så det bör därför inte användas i gemensamma utrymmen. Väggar i gemensamma utrymmen målas, alternativt tapetseras. I kommunikationsutrymmen monteras en bröstningspanel av laminat, i samma kulör som övriga väggen, för att skydda mot skador. I lägenheterna tapetseras, alt målas. Ev. kompletteras med slät målad väv, på vägg eller del av vägg, för lättare snabb ommålning, där sängen är tänkt att placeras. I hygienrum ska matt kakel användas för att undvika reflexer. Kulörer i badrum ska vara varma, med tanke på att de äldre ofta är frusna och att man här befinner sig avklädd. Bakom toalettstolen ska en kontrasterande kulör användas för att framhäva toalettstolen, dels så att den syns bättre för synsvaga med dels också för att den blir en tydligare symbol som kan förstärka minnet av hur man själv använder en toalett. Förslagsvis jobbas med färgfält i badrummet, ev, som en bröstning, för att också framhäva t.ex. duschhörnet. Tak Tak ska genomgående vara vita för att återge så mycket ljus som möjligt. I matrum och kök monteras ljudabsorbenter i tak. Golv Det är av största vikt att alla golv uppfattas ha samma ljusstyrka och kulör, för att undvika obehag för de dementa, som kan uppfatta skillnader i golv som svårpasserade hinder. Detta gäller även hissen. I gemensamma utrymmen läggs t.ex. gärna lackat parkettgolv. I serviceutrymmen läggs plastmatta (godkänd av byggvarubedömningen). I hygienrum i lägenheterna läggs halk- och reflexfri matta, alternativt mosaik, då fogarna ger bra halkskydd. Städpersonals synpunkter ska också inhämtas. 8

9 REVISIONS DIARIENUMMER: 2013/560 AVDELNINGEN: Den enskilda lägenheten Entré Tydlig entré, gärna med personlig prägel. Dörröppning, med dubbeldörr, min 1300 mm, gångdörr min 900 mm. Hall Plats för rullstol / rullator Pentry Förvaring Medicinskåp och värdeskåp, placeras i förvaringsenhet alt. i pentryinredning Bostadsrum Förberedelse för taklift i rum och hygienutrymme Pentry Kylskåp i bänkhöjd Ho Eluttag Överskåp Hygienutrymme Toalett Tvättställ med stödhandtag Förvaring dels den boendes hygienartiklar inkl. blöjor och dels personalens handskar, tvål och desinfektion. Tvättmaskin Duschvagn ska kunna få plats. 9

10 REVISIONS DIARIENUMMER: 2013/560 Fransk balkong Sociala utrymmen för de boende Entré till avdelningen Tydlig och välkomnande entré. Gärna ljus. Ev. kommunikationsytor på avdelningen Ska minimeras. Mottagningskök Centralt beläget på avdelningen. Ljust och trevligt. Enkel och tydlig uppställning av köksinredning för att minimera att det blir rörigt. Del av köksbänk ska vara höj- och sänkbar så att boende lätt kan delta i matlagningen. Handfat med tvål och desinfektion i anslutning till köket, för personalen. Matrum Centralt beläget på avdelningen. Ljust och trevligt. I anslutning till köket. Plats för värmevagnar för mat. Vardagsrum och övriga sociala mötesplatser på avdelningen Ljusa och trevliga. Plats för olika typer av verksamhet, både för boende och besökande anhöriga. Gärna separat tv-rum. Balkong Stor och rymlig. I anslutning till gemensamt rum. Plats för alla boende på avdelningen. 10

11 REVISIONS DIARIENUMMER: 2013/560 Övriga utrymmen Avdelningsexpedition Plats för en arbetsplats Förvaring av dokumentationspärmar Värdeskåp Kapphylla för arbetsytterkläder Låst kylskåp för mediciner ( akutmediciner ) Låst skåp/låda för mediciner Tvättstuga En fin- och en grovtvättmaskin för avdelningens behov. Strykbräda Diskbänk med tvättho Sköljrum / städ Placeras gärna centralt men ej nära kök och matrum. Utslagsvask Städset Plats för städvagn Spol- och diskdesinfektor Ren och smutsig sida Sopnedkast Centralt placerat. Förråd Ett stort, alternativt flera små. För blöjor och övriga förbrukningsartiklar. Plats för mobil lift samt laddning för denna. 11

12 REVISIONS DIARIENUMMER: 2013/560 Pausrum för personalen / vilrum / samtalsrum Samutnyttjas av personal och för samtal med anhöriga. Ev. även för övernattning för anhörig. Plats för soffa och fåtölj. Toalett för personalen Gärna i anslutning till övriga utrymmen för personalen. Behöver ej vara tillgängligt. BOTTENPLAN: Sociala utrymmen för de boende och besökare Huvudentré och hisshall Ljus och välkomnande. Utan drag. Samlingssal Ljus och trevlig. Plats för 30 personer i rullstol. Ska ligga åtkomligt utifrån för att möjliggöra extern uthyrning. Kapprum samt RWC För besökare. I anslutning till entré och samlingssal. Behandlingsrum; fotvård, massage, frisör mm Ljust och trevligt. Utformas så att flera funktioner kan samnyttja lokalen, ev. med skärmgardiner eller motsvarande. Ska upplevas som ett rum man kan möta ute i övriga samhället. Tvättställ och lös nackskovel för frisering. Fotvård behöver ett tappställe för nytt vatten och ett annat avlopp för använt vatten. 12

13 REVISIONS DIARIENUMMER: 2013/560 Övriga utrymmen Kontorsrum för verksamhetschef Ska rymma en kontorsarbetsplats, inkl. förvaring samt en besöksmöblering. Rum för kopiering och skrivare I anslutning till kontorsrum, men ska kunna nås av all personal. Sjuksköterskeexpedition Plats för två arbetsplatser, inkl. förvaring. Läkarmottagning / samtalsrum Plats för en arbetsplats samt besöksstol. Gärna i anslutning till sjuksköterskeexpedition. Medicinförråd Stort förråd för all medicin till boendet, men ska endast vara en omlastningsyta. Även plats för kylskåp. I anslutning till inlastning och sjuksköterskeexpedition. Syrgasförråd Är ett ventilerat högskåp. Ska vara nåbart av all personal. Personalrum för äldreomsorgen Litet pentry, med; ho, spisplatta, micro, kylskåp och överskåp. Sittplats för 4 personer. Personal- och vilrum - för kökspersonal Litet pentry, med; ho, spisplatta, micro, kylskåp och överskåp. Sittplats för 2 personer. Säng eller dagbädd. Placeras gärna i anslutning till omklädning och toalett. 13

14 REVISIONS DIARIENUMMER: 2013/560 Omklädningsrum med duschrum, rwc och toalett för personal inom äldreomsorgen Om klädning kan vara ett stort rum, alternativt delas i halvor med duschar i mitten. Men ska ej delas i dam och herr. Duschar utformas med förrum för ombyte. Antal skåp: 50 st I omklädningsrum ska också finnas tvättmaskin för personalens kläder. Omklädningsrum med duschrum, rwc och toalett för kökspersonal Om klädning kan vara ett stort rum, alternativt delas i halvor med duschar i mitten. Men ska ej delas i dam och herr. Duschar utformas med förrum för ombyte. Antal skåp: 3 st Förråd i bottenplan för de boende Minimimått enl. BBR. Förråd för hjälpmedel Centralförråd för tekniska och manuella hjälpmedel. Förråd till samlingsrummet För ev. möbler. Rullstolsförråd med tvätt Golvbrunn och avspolningsmöjlighet. Fastighetsförråd För utemöbler och drift- och underhållsredskap och material. Städ i bottenplanet för lokaler på bottenvåningen utom köket Utslagsback Städset Städvagn 14

15 REVISIONS DIARIENUMMER: 2013/560 Städ i bottenplanet för köket Utslagsback Städset Städvagn Tillagningskök med erforderliga utrymmen Enl. storkökskonsult. Med erforderliga utrymmen menas, skafferi, liten expedition och toalett Varuintag och uppackning Placeras så att leveranser underlättas. Uppackning av varor till äldreboendet sker i varuintaget. Uppackning av kökets varor sker i särskilt utrymme i anslutning till köket. Kylrum Placeras enl. storkökskonsult Soprum och källsortering Soprum ska vara kylt och åtkomligt utifrån. Ska uppfylla krav från renhållningsverket. Kompost i bruna tunnor? Källsortering enl. kommunens krav. Tekniska utrymmen så som fläktrum, elrum, sprinklercentral och undercentral Utformas i samråd med övriga konsulter och ska uppfylla arbetsmiljökraven. Reservkraftuttag placeras enl. kommunens önskemål. 15

16 REVISIONS DIARIENUMMER: 2013/560 VIND: Fläktrum Utformas i samråd med VVS-konsult. UTEMILJÖ: Allmänt Utemiljön ska skapas så att de boende kan använda alla sina sinnen. Upphöjda växtbäddar, så att t.ex. smultron blir nåbara och blommor går att dofta på. Växterna planeras så att de blommar hela säsongen. I trädgården ska finnas ätbara bär och växter, som t.ex. rabarber och svarta vinbär. I det stora trädgårdsrummet ska finnas mindre rum att sitta, som en pergola eller berså. Vatten som rör sig ska också finnas. I möjligaste mån ska gångstråk planeras så att man kan röra sig runt en slinga. Gärna också en plast för träningsredskap. Flaggstång samt hål för julgran ska också finnas. Växthus Gärna plats för ett växthus i trädgården med plats för ett antal rullstolar och sittplatser. Parkering Antal: 8 platser Cykelparkering 16

17 REVISIONS DIARIENUMMER: 2013/560 SAMMANSTÄLLNING AV YTOR Följande ytor är endast vägledande. PÅ AVDELNINGEN: m² Den enskilda lägenheten 31,5-35 Entré Hall Bostadsrum Pentry Hygienutrymme Fransk balkong Sociala utrymmen för de boende Entré till avdelningen Ev. kommunikationsytor på avdelningen Mottagningskök Matrum Vardagsrum och övriga sociala mötesplatser på avdelningen Balkong Övriga utrymmen Avdelningsexpedition 8-10 Tvättstuga Sköljrum / städ 6-8 Sopnedkast Förråd Pausrum för personalen / vilrum / samtalsrum 8-10 Toalett för personalen 1,5 PÅ BOTTENPLAN: Sociala utrymmen för de boende och besökare Huvudentré och hisshall Samlingssal

18 REVISIONS DIARIENUMMER: 2013/560 Kapprum samt RWC Övriga utrymmen Kontorsrum för verksamhetschef 10 Rum för kopiering och skrivare 2-5 Sjuksköterskeexpedition 10 Läkarmottagning / samtalsrum 10 Medicinförråd 6 Syrgasförråd Personalrum för äldreomsorgen 10 Personalrum - för kökspersonal 10 Omklädningsrum med duschrum, rwc och toalett för personal inom 20+wc/d äldreomsorgen Omklädningsrum med duschrum, rwc och toalett för kökspersonal Vilrum för kökspersonal 7 Behandlingsrum; fotvård, massage, frisör mm Förråd i bottenplan för de boende Förråd för hjälpmedel Förråd till samlingsrummet 5 Rullstolsförråd med tvätt 5-8 Fastighetsförråd 20 Städ i bottenplanet för lokaler på bottenvåningen utom köket 2,5 Städ i bottenplanet för köket 2,5 Tillagningskök, inkl. erforderliga utrymmen 80 Varuintag och uppackning Kylrum Soprum och källsortering 25 Tekniska utrymmen så som, elrum, sprinklercentral och undercentral 40 Övernattningslägenhet 30 VIND Fläktrum

19 REVISIONS DIARIENUMMER: 2013/560 19

Lokalprogram. Skogsgläntans förskola Nybyggnad PROGRAMHANDLING. Datum: 2011-03-11 Rev. datum:

Lokalprogram. Skogsgläntans förskola Nybyggnad PROGRAMHANDLING. Datum: 2011-03-11 Rev. datum: Skogsgläntans förskola Nybyggnad Datum: 2011-03-11 Rev. datum: Upprättad av: Åsa Lundberg, Tema arkitekter Kristin Åberg Nilsson, Tema miljö & energi Sid 2 (8) Innehållsförteckning Skogsgläntans förskola

Läs mer

Rumsbeskrivning för förskola.

Rumsbeskrivning för förskola. Rumsbeskrivning för förskola. 1 Grundkrav förskola Angöring För varu- och avfallstransporter ska det finnas väl fungerande tillfartsväg och angöring. Leveransentrén bör vara separerad från förskolans barnentréer

Läs mer

SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN. Underlag för planering av lokaler för särskilda boendeformer

SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN. Underlag för planering av lokaler för särskilda boendeformer 20110113 SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN Underlag för planering av lokaler för särskilda boendeformer INNEHÅLL Inledning 3 Verksamhet och funktion 3 Byggnadens komplementutrymmen 3 Gruppbostadens gemensamma

Läs mer

Generellt lokalprogram särskilt boende för äldre.

Generellt lokalprogram särskilt boende för äldre. Generellt lokalprogram särskilt boende för äldre. Version 4 1 GENERELLT LOKALPROGRAM SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE....1 MÅL OCH VISION FÖR LOKALERNAS UTFORMNING OCH FUNKTION...4 SYFTE MED ETT LOKALPROGRAM...4

Läs mer

Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011.

Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011. Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011. Förklaringar: Grön ruta: god tillgänglighet Röd ruta: det som kan förbättras Kontrastmarkering.

Läs mer

BOSTADSFAKTA. Kvarteret Hyvleriet Knivsta

BOSTADSFAKTA. Kvarteret Hyvleriet Knivsta BOSTADSFAKTA Bild från referensprojekt. Kvarteret Hyvleriet Knivsta Arkitekt: Försäljning: HMXW Arkitekter Fastighetsbyrån i Knivsta Louise Engman (Registrerad Fastighetsmäklare) Telefon: 018-34 55 94

Läs mer

Fastigheten ägs och förvaltas av Akademiska Hus med IVL Svenska Miljöinstitutet som hyresgäst.

Fastigheten ägs och förvaltas av Akademiska Hus med IVL Svenska Miljöinstitutet som hyresgäst. IVL Kortfakta Adress: Valhallavägen 81 Anläggninsnummer: A0043002 Byggår: Arkitekt: Erik Lallerstedt Allmänt Husansvar Fastigheten ägs och förvaltas av Akademiska Hus med IVL Svenska Miljöinstitutet som

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren. Kv Kartan 1, Sundbyberg. Förenklad byggdels- och typrumsbeskrivning

Fastighets AB Förvaltaren. Kv Kartan 1, Sundbyberg. Förenklad byggdels- och typrumsbeskrivning BILAA 2 Fastighets AB Förvaltaren Kv Kartan 1, undbyberg Förenklad byggdels- och typrumsbeskrivning Datum: 2015-05-06 Larsson Arkitekter: 08-702 60 70 enerellt om ett förtydligande till nedanstående omfattning

Läs mer

Kvalitetsredovisning, Vård och omsorgsboende och servicelägenheter äldreomsorg i Trollhättan.

Kvalitetsredovisning, Vård och omsorgsboende och servicelägenheter äldreomsorg i Trollhättan. Kvalitetsredovisning, Vård och omsorgsboende och servicelägenheter äldreomsorg i Trollhättan. 1(14) Vård- och omsorgsboende/ Blåvingen Modernt, vackert och välplanerat Granngården Praktiskt och bekvämt

Läs mer

BARNHEMSGATAN 4, BORÅS MÄKLARE ANNA TIDEBRINK 076-827 23 83

BARNHEMSGATAN 4, BORÅS MÄKLARE ANNA TIDEBRINK 076-827 23 83 BARNHEMSGATAN 4, BORÅS MÄKLARE ANNA TIDEBRINK 076-827 23 83 Välkommen till Barnhemsgatan 4! Välkommen på visningen till denna renoverade 5:a om 118 kvm med fungerade öppen spis, nyrenoverat kök, rymliga

Läs mer

SOLLENTUNA RIDKLUBB Förstudie

SOLLENTUNA RIDKLUBB Förstudie SOLLENTUNA RIDKLUBB Förstudie 2015-10-30 H Persson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Underlag till kalkyl... 3 3 Åtgärder... 3 2 (6) 1 Sammanfattning Befintligt stall är undermåligt både när

Läs mer

RAMBESKRIVNING BYGG OCH MARK

RAMBESKRIVNING BYGG OCH MARK Eva Hebbel-Åslin ida 1 (8) Direkttel och mobil: 0490-25 72 25 E-post: eva.hebbel@vastervik.se ästervik 2011-10-21 Kv. juren 2 i ästervik Om-/till-/påbyggnad av Rosavilla rygghetsbostäder. RAMBEKRINING

Läs mer

d " li " i 0 0 5 0 i fil ''' 0. 0 a a di dik SISAB Nybyggnad förskola Beckombergavägen Sakkunnighetsintyg Stockholm 2012-05-16

d  li  i 0 0 5 0 i fil ''' 0. 0 a a di dik SISAB Nybyggnad förskola Beckombergavägen Sakkunnighetsintyg Stockholm 2012-05-16 i 0 0 5 0 d " li " 1 0 0 11 1 i fil ''' 0. 0 a a di dik 0 SISAB Nybyggnad förskola Beckombergavägen Sakkunnighetsintyg Bygglov Stockholm 2012-05-16 R A Nybyggnad förskola Beckombergavägen SakkunnighetsIntyg

Läs mer

Verksamhets- och funktionsbeskrivning. Migrationsverket Lokalprogram Korridorboende utan kost 2013-06-10. Rev 2015-04-27

Verksamhets- och funktionsbeskrivning. Migrationsverket Lokalprogram Korridorboende utan kost 2013-06-10. Rev 2015-04-27 Verksamhets- och funktionsbeskrivning Migrationsverket Lokalprogram Korridorboende utan kost 2013-06-10 Rev 2015-04-27 Innehåll 1 GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 3 2 NYTTJANDE OCH UPPBYGGNAD 3 2.1 Kortfattad

Läs mer

Riktlinjer för basutformning för bostäder

Riktlinjer för basutformning för bostäder Riktlinjer för basutformning för bostäder BASUTFORMADE BOSTÄDER ÄR BÄTTRE FÖR ALLA Basutformning ökar möjligheten för den som drabbas av nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att bo kvar i sin bostad.

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Län Värmland Gatuadress Kommun Hammarö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 72 m² Område Skoghall Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 14 www.hemverket.se - Sida 2 av 14 Hall Rymlig

Läs mer

Skola i Trönninge 2015-04-07

Skola i Trönninge 2015-04-07 Trönninge Skola utformas som ett Kunskapscentrum, med privata hemvister och gemensamma lokaler som skall vara tillgängliga och avgränsningsbara efter skoltid. Skolan skall erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö,

Läs mer

Riktlinjer vid utformning av vård- och omsorgsboende

Riktlinjer vid utformning av vård- och omsorgsboende Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Riktlinjer vid utformning av vård- och omsorgsboende ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-05-04, 144 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Socialchef

Läs mer

Mark-Vatten-Miljöcentrum, HUSGUIDE

Mark-Vatten-Miljöcentrum, HUSGUIDE Mark-Vatten-Miljöcentrum, MVM HUSGUIDE Innehåll Allmän information... 2 Besöksadresser... 2 Tillgänglighet... 5 Parkering... 6 Brandskydd... 6 Nödlarm från hissar och RWC... 6 Inbrottslarm... 7 Dörrmiljö...

Läs mer

2012-03-28. Västerbottens läns Landsting Projekteringsanvisning ljud

2012-03-28. Västerbottens läns Landsting Projekteringsanvisning ljud 1 2012-03-28 Västerbottens läns Landsting Projekteringsanvisning ljud 2 Innehållsförteckning Inledning... 2 Ljudkrav... 3 Luftljudsisolering... 3 Stegljudsisolering... 4 Efterklangstid... 4 Buller från

Läs mer

Ljusstaden. Brf Picknicken i Kalmar Bofakta Parhus och Kedjehus

Ljusstaden. Brf Picknicken i Kalmar Bofakta Parhus och Kedjehus Brf Picknicken i Kalmar Bofakta Parhus och Kedjehus Välkommen till Brf Picknicken i Kalmar. Nu bygger vi eleganta bostadsrätter i Ljusstadens mest citynära del. Kvarteret Picknicken blir en modern oas

Läs mer

BRAND 2010 Mai Almén

BRAND 2010 Mai Almén Mångfald och Jämställdhet i Byggprocessen Både tillgängligheten och frångängligheten för personer med funktionsnedsättningar skall garanteras enligt Boverkets Byggregler Funktionshinder PBL 2 kap 4, 3

Läs mer

Personalpolitikens övergripande mål är attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser Utdrag ur Kommunfullmäktigemål 2010-2012

Personalpolitikens övergripande mål är attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser Utdrag ur Kommunfullmäktigemål 2010-2012 Personalpolitikens övergripande mål är attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser Utdrag ur Kommunfullmäktigemål 2010-2012 65 FÖRUTSÄTTNINGAR VARFÖR ETT FUNKTIONSPROGRAM 66 Personalens rum Att få stänga

Läs mer

Esaias Thoréns gata 3

Esaias Thoréns gata 3 Län Halland Gatuadress Kommun Halmstad Storlek 4 rum (3 sovrum) / 113 m² Område Nissastrand Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " En lika elegant som väl fungerande våning, och läget, i fastigheten

Läs mer

Hällstugatan 36 Eskilstuna Tätort. Grunddata. https://login.mspecs.se/private/index.html#/property/mde2nnwwmdawmdawmdazoxw1oa../object description

Hällstugatan 36 Eskilstuna Tätort. Grunddata. https://login.mspecs.se/private/index.html#/property/mde2nnwwmdawmdawmdazoxw1oa../object description 2016 04 11 Hällstugatan 36 Hällstugatan 36 Eskilstuna Tätort RUM: 6 BOAREA (BOA): 128,0 m² BIAREA (BIA): 158,0 m² TOMTAREAL/MARK: 1 020,0 m² PRIS: 2 700 000 SEK PRISTYP: Högstbjudande Grunddata https://login.mspecs.se/private/index.html#/property/mde2nnwwmdawmdawmdazoxw1oa../object

Läs mer

Bilaga 1 Inventeringsprotokoll

Bilaga 1 Inventeringsprotokoll Uppdragsnr: 10177948 Daterad: 2013-09-23 Reviderad: Handläggare: Malin Hjort Tillgänglighetsinventering Oxelösund För skolor, förskolor och kommunala offentliga lokaler, grupp- och äldreboenden Status:

Läs mer

Stadsradhus brf Radiomasten

Stadsradhus brf Radiomasten Stadsradhus brf Radiomasten Tre våningar med många alternativ på inredning och material Modernt bekvämt boende med hög kvalitet ETAPP 2 Stadsradhus för dig som vill bo med lite mer frihet. Bo modernt och

Läs mer

Ett nytt hem nära naturen, villakvarteren och all tänkbar service

Ett nytt hem nära naturen, villakvarteren och all tänkbar service Ett nytt hem nära naturen, villakvarteren och all tänkbar service 1 Nya fräscha bostäder centralt i Karlskoga med trädgårdsmiljö! Etapp 1 Charmen med Fruktlunden är dess läge bland små flerbostadshus och

Läs mer

En tillgänglig och användbar miljö för alla både patienter och personal. Forum Vårdbyggnad. Uppsala 100520

En tillgänglig och användbar miljö för alla både patienter och personal. Forum Vårdbyggnad. Uppsala 100520 En tillgänglig och användbar miljö för alla både patienter och personal Forum Vårdbyggnad Var hittar jag mått??? Varje linje jag drar som arkitekt innebär att jag bestämmer en utformning och ett mått Har

Läs mer

Moderna lägenheter i Gamla Brandstationen

Moderna lägenheter i Gamla Brandstationen Situationsplan ff Bofakta ff Gamla Brandstationen ligger i lummig grönska i korsningen av Kävlingevägen och Kung Oskars väg i Lunds centrum. Byggnaden ritades av domkyrkoarkitekten Theodor Wåhlin och stod

Läs mer

Kv. Riksdagen i Värpinge. lkf.se/riksdagen

Kv. Riksdagen i Värpinge. lkf.se/riksdagen Kv. Riksdagen i Värpinge lkf.se/riksdagen Värpinge Värpinge Lund De nya lägenheterna och radhusen ligger i populära Värpinge med Värpinge By som nära granne. Lägenheterna får en fin utsikt över byn och

Läs mer

Brf Hagabo 2 BOFAKTA

Brf Hagabo 2 BOFAKTA Brf Hagabo 2 BOFAKTA Välkommen till Brf Hagabo 2 i Älmhult I Älmhults nya och naturnära bostadsområde Haganäs planerar vi för 18 moderna och eleganta bostadsrätter fördelat på två plan i tre olika hus.

Läs mer

Rapport över tillgänglighet. i Cirkus Cirkörs lokaler

Rapport över tillgänglighet. i Cirkus Cirkörs lokaler Rapport över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler Inledning Accessum har i uppdrag att inventera Cirkus Cirkörs lokaler på Värdshusvägen 7 i Alby för att identifiera ev. hinder mot tillgänglighet för

Läs mer

PRAKTISKA FRÅGOR INTRÄDE I OCH UTTRÄDE UR FÖRENINGEN OM NÅGOT HÄNDER ELLER GÅR SÖNDER

PRAKTISKA FRÅGOR INTRÄDE I OCH UTTRÄDE UR FÖRENINGEN OM NÅGOT HÄNDER ELLER GÅR SÖNDER PRAKTISKA FRÅGOR PRAKTISKA FRÅGOR Att bo i bostadsrätt fungerar ungefär som att bo i hus åtminstone vad gäller ansvar för sitt boende. Skillnaden är att vi medlemmar i föreningen tar hjälp med vissa arbeten

Läs mer

Remissinstans/uppgiftslämnare: Fastighetsägarna Sverige

Remissinstans/uppgiftslämnare: Fastighetsägarna Sverige Remissinstans/uppgiftslämnare: Fastighetsägarna Sverige Nr BBR Synpunkt 3:XX 1. 111 Boverket utvidgar begreppen tillgänglig och användbar till att avse också för personer med nedsatt orienteringsförmåga.

Läs mer

BOSTADSFAKTA ROSTERIET

BOSTADSFAKTA ROSTERIET rg o m r r fö e d ä t bos ns e g a d on st ma l o h k oc re BOSTADSFAKTA ROSTERIET 2. 3. PROJEKTBESKRIVNING Bostadsrättsföreningen Rosteriet ligger i Liljeholmen och består av en byggnad (nedan benämnda

Läs mer

Auroravägen 73. Välskött och trevligt parhus! Län Norrbotten Typ Parhus Kommun Kiruna Storlek 135 m2 Tillträde tidigast Gatuadress Auroravägen 73

Auroravägen 73. Välskött och trevligt parhus! Län Norrbotten Typ Parhus Kommun Kiruna Storlek 135 m2 Tillträde tidigast Gatuadress Auroravägen 73 Auroravägen 73 Län Norrbotten Typ Parhus Kommun Kiruna Storlek 135 m2 Område Tillträde tidigast Gatuadress Auroravägen 73 Välskött och trevligt parhus! Nu ges möjligheten att förvärva ett välskött parhus

Läs mer

Dags att renovera. Frågor och svar för dig som bor på Odlingsvägen 20-34

Dags att renovera. Frågor och svar för dig som bor på Odlingsvägen 20-34 Dags att renovera Frågor och svar för dig som bor på Odlingsvägen 20-34 Nu är det dags för dig som bor på Odlingsvägen 20-34 att få renoverat i huset, på gården och inne i lägenheten. Det är mycket som

Läs mer

Län Skåne Typ Villa Kommun Klippan Storlek 176 m2 Område Klippan Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Betstigen 7

Län Skåne Typ Villa Kommun Klippan Storlek 176 m2 Område Klippan Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Betstigen 7 Betstigen 7 Län Skåne Typ Villa Kommun Klippan Storlek 176 m2 Område Klippan Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Betstigen 7 Trevlig 1,5-plansvilla! Välkommen till en stor och familjevänlig

Läs mer

EXEMPEL - TEORETISK MODELL 2016-04-12. ) Sko m2 Antal Antal pers totalt/rum Huvudentré Vindfång 1 10 10 5. Entréhall 1 50 50

EXEMPEL - TEORETISK MODELL 2016-04-12. ) Sko m2 Antal Antal pers totalt/rum Huvudentré Vindfång 1 10 10 5. Entréhall 1 50 50 EXEMPEL - TEORETISK MODELL 2016-04-12 LOKALPROGRAM FÖR GRUNDSKOLA F-9, 750 elever Rumsbehov Studieplatser Rumsbelastning - luft FUNKTIONER Antal Yta (m 2 ) (m 2 Samband Kommentar ) Sko m2 Antal Antal pers

Läs mer

Modernt med sjöutsikt och dubbla balkonger STORGATAN 53, ULRICEHAMN MÄKLARE ANNA TIDEBRINK 076-827 23 83

Modernt med sjöutsikt och dubbla balkonger STORGATAN 53, ULRICEHAMN MÄKLARE ANNA TIDEBRINK 076-827 23 83 Modernt med sjöutsikt och dubbla balkonger STORGATAN 53, ULRICEHAMN MÄKLARE ANNA TIDEBRINK 076-827 23 83 Välkommen till Storgatan 53! Med ett centralt och högt utsiktsläge vid Åsunden finner ni denna

Läs mer

Kortfattad teknisk beskrivning och rumsbeskrivning

Kortfattad teknisk beskrivning och rumsbeskrivning 2014-08-12 1 (5) Kortfattad teknisk beskrivning och rumsbeskrivning Brf estrid, täby centrum sid 2 av 5 MARK Ytbeläggningar gemensam gård Marksten vid entréer räsytor ångar på gården av marksten rädäck

Läs mer

Särskilt boende för äldre - Arbetsmiljö

Särskilt boende för äldre - Arbetsmiljö Särskilt boende för äldre - Arbetsmiljö Information till länsstyrelserna 2007-05-23 reviderad maj 2014 1 Lokaler som krav kan ställas på Bostaden lägenheter och utrymmen för de boendes måltider, samvaro,

Läs mer

Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun

Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun Datum: 2015-12-23 Allmänt I bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2 vill vi att alla skall trivas och finna sig till

Läs mer

Industrigatan. Välplanerad 1:a med inglasad balkong. Län Skåne Typ Lägenhet Kommun Lomma Storlek 26.5 m2 Område Centrum Tillträde tidigast

Industrigatan. Välplanerad 1:a med inglasad balkong. Län Skåne Typ Lägenhet Kommun Lomma Storlek 26.5 m2 Område Centrum Tillträde tidigast Industrigatan 8 Län Skåne Typ Lägenhet Kommun Lomma Storlek 26.5 m2 Område Centrum Tillträde tidigast Gatuadress Industrigatan 8 enligt överenskommelse Välplanerad 1:a med inglasad balkong Välplanerad

Läs mer

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING BRF STUDION, BAGARMOSSEN, STOCKHOLM

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING BRF STUDION, BAGARMOSSEN, STOCKHOLM KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING BRF STUDION, BAGARMOSSEN, STOCKHOLM MARK Parkeringsytor är grusade, stenmjölsyta Grå marksten vid entréer och ingångar Naturmark Gräsytor och buskplanteringar

Läs mer

Län Dalarna Gatuadress Masergatan 21 Kommun Borlänge Storlek 10 rum (6 sovrum) / 242 m² Område Hagalund Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Dalarna Gatuadress Masergatan 21 Kommun Borlänge Storlek 10 rum (6 sovrum) / 242 m² Område Hagalund Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Dalarna Gatuadress Kommun Borlänge Storlek 10 rum (6 sovrum) / 242 m² Område Hagalund Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Stor vacker villa med tio rum i lugnt villaområde nära skolor, sportanläggningar,

Läs mer

ORDNINGSREGLER. Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27.

ORDNINGSREGLER. Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27. ORDNINGSREGLER Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27. För vem gäller ordningsreglerna Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten

Läs mer

SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS

SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS SNART ÄR DET DAGS FÖR RENOVERING DÄR DU BOR Husen på Sågstuvägen 4-30 byggdes 1964-1966. Med lite fantasi kan man föreställa sig hur husen och lägenheterna

Läs mer

BOSTADSRÄTTSLÄGENHET - NR 62 - PRIS: 3 700 000:- FAST PRIS

BOSTADSRÄTTSLÄGENHET - NR 62 - PRIS: 3 700 000:- FAST PRIS BOSTADSRÄTTSLÄGENHET - NR 62 - PRIS: 3 700 000:- FAST PRIS Beskrivning City - Brf Lärkabacken Välkommen till Brf Lärkabacken. Nybildad bostadsrättsförening i anrik fastighet i funkisstil från 1937. Genomgripande

Läs mer

Solrosen. Johannelund/Vällingby. Familjevänliga radhus i västerort

Solrosen. Johannelund/Vällingby. Familjevänliga radhus i västerort Solrosen Johannelund/Vällingby Familjevänliga radhus i västerort Familjen Dahlberg flyttade in i ett liknande radhus 2012 och trivs jättebra. Med några egna tillval som golvvärme både uppe och nere samt

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassning av passagerarfartyg med hänsyn till personer med funktionshinder; beslutade den 12 november 2004. SJÖFS 2004:25

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Vilevägen 12 Kommun Kävlinge Storlek 4 rum (3 sovrum) / 112 m². Tillträde tidigast

Län Skåne Gatuadress Vilevägen 12 Kommun Kävlinge Storlek 4 rum (3 sovrum) / 112 m². Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Kommun Kävlinge Storlek 4 rum (3 sovrum) / 112 m² Område " Sandskogen/ Löddeköpinge Tillträde tidigast Enligt överenskommelse 1-plans hus med uteplats i söderläge på en av de bäst

Läs mer

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar.

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar. Nr 3, februari 2008 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Skanska etablerar sig Nu är det snart dags att dra igång ombyggnationen

Läs mer

Stenbockens gata 105. Stenbockens gata 105. www.hemverket.se - Sida 1 av 14

Stenbockens gata 105. Stenbockens gata 105. www.hemverket.se - Sida 1 av 14 Län Stockholm Gatuadress Kommun Haninge Storlek 3 rum (2 sovrum) / 84 m² Område Brandbergen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt område. Nära till alla stora butiker. Lägenheten har ett fritt

Läs mer

Brf Ränndalen BOFAKTA

Brf Ränndalen BOFAKTA Brf Ränndalen BOFAKTA Ovan 3D-bild vy över trädgårdssida. Välkommen till Brf Ränndalen i Växjö. Vikaholm är Växjös gröna uppstickare bland bostadsområden. I kvarteret Ränndalen planerar vi för 14 st moderna

Läs mer

Grunddata. https://login.mspecs.se/private/index.html#/property/mde2nnwwmdawmdawmda0mxw1oa../object-description

Grunddata. https://login.mspecs.se/private/index.html#/property/mde2nnwwmdawmdawmda0mxw1oa../object-description 2016-02-17 Eskilstuna Rosells Väg 6 Eskilstuna Rosells Väg 6 Mälarbaden På trevliga Rosells väg i soligt sydvästläge finns denna fina 1 1/2-plansvilla med tillhörande tomt och pool. Villan är smart planerad

Läs mer

Bältartorpsgatan 14. Bältartorpsgatan 14. www.hemverket.se - Sida 1 av 19

Bältartorpsgatan 14. Bältartorpsgatan 14. www.hemverket.se - Sida 1 av 19 Län Stockholm Gatuadress Kommun Norrtälje Storlek 3 rum (2 sovrum) / 76.9 m² Område Centralt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " för att komplettera den visuella presentationen av bostaden vill

Läs mer

Välkommen till Lostigen 10

Välkommen till Lostigen 10 Välkommen till Lostigen 10 Möjlighet till framtida drömboende! Välplanerad tvåa - visst renoveringsbehov - balkong! Välkommen till denna mycket tilltalande och välplanerade tvårummare med balkong. Bostaden

Läs mer

Checklista vid planering av gruppbostad för boende enligt LSS

Checklista vid planering av gruppbostad för boende enligt LSS Checklista vid planering av gruppbostad för boende enligt LSS Lokalplanerarna 2015 stockholm.se 1 Gruppbostad för boende enligt LSS Inledning Huvudman för verksamheten beställer en gruppbostad från en

Läs mer

Nyrenoverad trea med balkong och sjöutsikt! KÖHLERPLATSEN 3D, ULRICEHAMN MÄKLARE ANNA TIDEBRINK 076-827 23 83

Nyrenoverad trea med balkong och sjöutsikt! KÖHLERPLATSEN 3D, ULRICEHAMN MÄKLARE ANNA TIDEBRINK 076-827 23 83 Nyrenoverad trea med balkong och sjöutsikt! KÖHLERPLATSEN 3D, ULRICEHAMN MÄKLARE ANNA TIDEBRINK 076-827 23 83 Välkommen till Köhlerplatsen 3d! Med ett högt och fritt utsiktsläge över Stadsparken ner mot

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Skräddarebyn 2 A Kommun Malmö Storlek 4 rum (3 sovrum) / 111 m² Område Annestad Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Skräddarebyn 2 A Kommun Malmö Storlek 4 rum (3 sovrum) / 111 m² Område Annestad Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 4 rum (3 sovrum) / 111 m² Område Annestad Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Här bor man på ett mycket lugnt och trivsamt område med närhet till storslagna

Läs mer

Boende för äldre och ett tillgängligare samhälle för alla

Boende för äldre och ett tillgängligare samhälle för alla BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Rapport 14 Boende för äldre och ett tillgängligare samhälle för alla Länsstyrelsens meddelandeserie 2007:9 P L AN - O C H B O STADSEN H ETEN ISSN

Läs mer

Län Halland Typ Lägenhet Kommun Halmstad Storlek 80 m2 Område Nissastrand Tillträde tidigast Gatuadress Westerbergs gata 2

Län Halland Typ Lägenhet Kommun Halmstad Storlek 80 m2 Område Nissastrand Tillträde tidigast Gatuadress Westerbergs gata 2 Westerbergs gata 2 Län Halland Typ Lägenhet Kommun Halmstad Storlek 80 m2 Område Nissastrand Tillträde tidigast Gatuadress Westerbergs gata 2 Nu finns möjlighet att köpa denna fräscha och ljusa trea med

Läs mer

FÖRSTUDIE AUGUSTI 2014 UTREDNING AV HUVUDENTRÉ OCH AKUTENTRÉ MÖLNDALS SJUKHUS HUS S

FÖRSTUDIE AUGUSTI 2014 UTREDNING AV HUVUDENTRÉ OCH AKUTENTRÉ MÖLNDALS SJUKHUS HUS S UTREDNING AV HUVUDENTRÉ OCH AKUTENTRÉ MÖLNDALS SJUKHUS HUS S SID 2/14 INNEHÅLL SID 1. SAMMANFATTNING 3 2. REGIONÖVERGRIPANDE PLANERING 3 3. FÖRUTSÄTTNINGAR 3 4. FASTIGHET 3 5. FÖRSLAG 5 6. TIDPLAN OCH

Läs mer

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING 2016-04-18 KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING KOLORISTEN, LILLA SKÖNDAL, ETAPP 2, RADHUS sid 2 (9) ALLMÄNT HUSEN Entré, kök, matplats/allrum, vardagsrum/matplats, förråd, wc/dusch, klädvård

Läs mer

Avfallsutrymmen. Råd och anvisningar för. samt transportvägar

Avfallsutrymmen. Råd och anvisningar för. samt transportvägar Råd och anvisningar för Avfallsutrymmen samt transportvägar www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Dessa råd och anvisningar gäller inom hela Västerås

Läs mer

KANTORSGRÄND 12B, SANDARED MÄKLARE JONAS ELMGREN 072-732 42 37

KANTORSGRÄND 12B, SANDARED MÄKLARE JONAS ELMGREN 072-732 42 37 KANTORSGRÄND 12B, SANDARED MÄKLARE JONAS ELMGREN 072-732 42 37 Välkommen till Kantorsgränd 12b! Fräscht och välskött parhus med bra läge på populärt område. På entréplan finns bl.a. ett totalrenoverat,

Läs mer

BOFAKTA. 10 bostadsrätter i Tingshuset, Alvesta

BOFAKTA. 10 bostadsrätter i Tingshuset, Alvesta BOFAKTA 10 bostadsrätter i Tingshuset, Alvesta Steg för steg Så här går det till att köpa bostadsrätt 1 Ta del av informationen i försäljnings- och bofaktafoldern om bostadsrätterna. 2 Studera planlösningarna

Läs mer

ring oss redan idag Välkommen in på innergården för brf Pokalen.

ring oss redan idag Välkommen in på innergården för brf Pokalen. ring oss redan idag Gå på visning innan huset är byggt. Brf Pokalen har en virtuell 3D -modell av lägen heterna, huset och gården. Titta själv på hittabostad.hsb.se eller kontakta oss. Välkommen in på

Läs mer

Åtgärdslistan Rapport över tillgänglighet. Biografen Zita Folkets Bio Stockholm

Åtgärdslistan Rapport över tillgänglighet. Biografen Zita Folkets Bio Stockholm Åtgärdslistan Rapport över tillgänglighet Biografen Zita Folkets Bio Stockholm INNEHÅLL Angöring, parkering... 3 Entréer... 3 Allmänt om lokaler... 3 Förflyttningsvägar... 3 Biosalonger... 4 Biosalong

Läs mer

Modernt, välplanerat med solig balkong SKOGSHYDDEGATAN 50, BORÅS MÄKLARE ANNA TIDEBRINK 076-827 23 83

Modernt, välplanerat med solig balkong SKOGSHYDDEGATAN 50, BORÅS MÄKLARE ANNA TIDEBRINK 076-827 23 83 Modernt, välplanerat med solig balkong SKOGSHYDDEGATAN 50, BORÅS MÄKLARE ANNA TIDEBRINK 076-827 23 83 Välkommen till Skogshyddegatan 50! Välkommen till denna väldisponerade trerumslägenhet i mycket gott

Läs mer

KV. KÖPENHAMN 1 OMBYGGNAD FÖR EVAKUERING, HUS 3

KV. KÖPENHAMN 1 OMBYGGNAD FÖR EVAKUERING, HUS 3 KV. KÖPENHAMN 1 OMBYGGNAD FÖR EVAKUERING, HUS 3 RUMS/ÅTGÄRDSBESKRIVNING - HUS 3 VÅNING 4 SID 1 PLAN 4 TR - GENERELLA ÅTGÄRDER Enkel beskrivning som redovisar åtgärder i lägenheter. Arbeten skall utföras

Läs mer

RENOVERINGSNIVÅER VITA BJÖRN

RENOVERINGSNIVÅER VITA BJÖRN RENOVERINGSNIVÅER VITA BJÖRN Tre alternativ till rabattering Idéunderlag som presenterades till samrådsmöte i januari 2016. 2016-02-10 RENOVERINGSNIVÅER VITA BJÖRN Idéunderlag till samrådsmöte alternativ

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Ragnvallagatan 34B Kommun Helsingborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 67 m² Område Adolfsberg - Ragnvalla. Tillträde tidigast

Län Skåne Gatuadress Ragnvallagatan 34B Kommun Helsingborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 67 m² Område Adolfsberg - Ragnvalla. Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 67 m² Område Adolfsberg - Ragnvalla Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket bra bussförbindelser till city. -- Alexander Blomgren,

Läs mer

HSB Brf. Kraften i Lomma - Byte av stammar och tappvatten, uppdaterad juni 2016

HSB Brf. Kraften i Lomma - Byte av stammar och tappvatten, uppdaterad juni 2016 HSB Brf. Kraften i Lomma - Byte av stammar och tappvatten, uppdaterad juni 2016 Innehåll Beskrivning av stambytet Bilder Bifogas: Lägenhetsritning Presentationer om stambyte Carl Kylberg och Marcin Tabisz,

Läs mer

Stockrosvägen 7, Mölna

Stockrosvägen 7, Mölna Stockrosvägen 7, Mölna På en lugn och tyst återvändsgata i Mölna ligger denna modernistiska och stilrena villa med fantastisk utsikt om ca 393 kvm totalyta. Genomgående ekgolv, vitmålade väggar och exklusiva

Läs mer

Län Gävleborg Gatuadress Staffansplan 1 Kommun Gävle Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64.4 m² Område Brynäs Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Gävleborg Gatuadress Staffansplan 1 Kommun Gävle Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64.4 m² Område Brynäs Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Gävleborg Gatuadress Kommun Gävle Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64.4 m² Område Brynäs Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Trivsamt läge. Närhet till Stenebergsparken. Hiss i huset. Egen entrédörr.

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rörosvägen 494 F

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rörosvägen 494 F Län Jämtland Gatuadress Kommun Härjedalen Storlek 3.0 rum / 50 m² Område Tänndalen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning En unik möjlighet till ett superfint

Läs mer

Fagerstavägen 25. Län Västmanland Gatuadress Fagerstavägen 25 Kommun Norberg Storlek 5.0 rum (2 sovrum) / 90 m² Område. Tillträde tidigast

Fagerstavägen 25. Län Västmanland Gatuadress Fagerstavägen 25 Kommun Norberg Storlek 5.0 rum (2 sovrum) / 90 m² Område. Tillträde tidigast Län Västmanland Gatuadress Kommun Norberg Storlek 5.0 rum (2 sovrum) / 90 m² Område Centrala Norberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Mysigt hus med

Läs mer

BOSTADSHUS MED EGEN STRAND vid Ramsviken, Geta

BOSTADSHUS MED EGEN STRAND vid Ramsviken, Geta BOSTADSHUS MED EGEN STRAND vid Ramsviken, Geta Modernt bostadshus i 1 1/2 -plan, beläget på en vacker strandfastighet i Geta. Huset ligger på sluttande tomt mot stranden med utsikt över Ramsviken. Huset

Läs mer

Bofakta. Kv Fägnaden Hornsbergs Strand. www.einarmattsson.se

Bofakta. Kv Fägnaden Hornsbergs Strand. www.einarmattsson.se Bofakta Kv Fägnaden Hornsbergs Strand www.einarmattsson.se Välkommen till kvarteret Fägnaden i Hornsbergs Strand Tryggt boende hos Einar Mattsson Som boende i kv Fägnaden får man ett tryggt boende i en

Läs mer

Mariehällsvägen 2 lgh 02301. Helsingborg tätort, Mariastaden, Helsingborg

Mariehällsvägen 2 lgh 02301. Helsingborg tätort, Mariastaden, Helsingborg Mariehällsvägen 2 lgh 02301 Helsingborg tätort, Mariastaden, Helsingborg Newsec Asset Management är Sveriges ledande förvaltare. Vi äger inte några egna fastigheter, utan har istället fått förvaltningsuppdraget

Läs mer

Äldres boende IV Trollhättan 2014-2030

Äldres boende IV Trollhättan 2014-2030 Plan för utveckling av äldres boende i Trollhättan 214-23. Del IV Lokal utvecklingsplan för äldreboenden i Trollhättan. Äldres boende IV Trollhättan 214-23 Plan för Äldres boende i Trollhättan Del I Bakgrund,

Läs mer

N Ä R V A R O. Susanna Åkerman Elin Erlansson, A2 VT 2008

N Ä R V A R O. Susanna Åkerman Elin Erlansson, A2 VT 2008 Ä V Utvecklingen inom vården pågår ständigt och neonatalvården har under de senaste åren förändrats kraftigt. Föräldrarna förväntas mer och mer vara en naturlig del av barnens vårdprocess, samtidigt som

Läs mer

Sammanställning intervjuer Vemmenhögsgatan 19-37

Sammanställning intervjuer Vemmenhögsgatan 19-37 AB Kristianstadsbyggen Sammanställning intervjuer Vemmenhögsgatan 19-37 Åse Båvmark 2012-10-10 Innehåll Sammanställning intervjuer Vemmenhögsgatan 19-37... 2 Bakgrund... 2 Metod... 2 Sammanfattning...

Läs mer

Gamla Smedby Smedbyvägen 1 a 1 kvm

Gamla Smedby Smedbyvägen 1 a 1 kvm Gamla Smedby Smedbyvägen 1 a 1 kvm Jag är Er fastighetsmäklare Ulrika Hjort Tel: 070-6420356 0480-420200 Mail: ulrika.hjort@pontuzlofgren.se Träningstokig villamäklare som gör allt för alla, alltid. Är

Läs mer

Län Uppsala Gatuadress Fjärdhundragatan 29 B Kommun Enköping Storlek 1 rum / 40.5 m² Område Sankt Illian Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Uppsala Gatuadress Fjärdhundragatan 29 B Kommun Enköping Storlek 1 rum / 40.5 m² Område Sankt Illian Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Uppsala Gatuadress Kommun Enköping Storlek 1 rum / 40.5 m² Område Sankt Illian Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Nära till järnvägsstationen och centrum. Högt i tak gör att bostaden känns

Läs mer

MILJÖBEDÖMNING (sidhänvisn avser "Bygg ikapp handikapp" (Handikappinstitutet, 1995) A. UTOMHUSMILJÖ A B1 B2 C D E F G H I J K L M N ANTECKNINGAR

MILJÖBEDÖMNING (sidhänvisn avser Bygg ikapp handikapp (Handikappinstitutet, 1995) A. UTOMHUSMILJÖ A B1 B2 C D E F G H I J K L M N ANTECKNINGAR MILJÖBEDÖMNING (sidhänvisn avser "Bygg ikapp handikapp" (Handikappinstitutet, 1995) A. UTOMHUSMILJÖ A B1 B2 C D E F G H I J K L M N ANTECKNINGAR Allmänt (s 37-42, 183-96) Kan markeras om det står cyklar,

Läs mer

Kolboda 133 kvm. Välbyggd 1-plansvilla med natur- och havsnära läge. Genomtänkt planlösning med hög kvalité.

Kolboda 133 kvm. Välbyggd 1-plansvilla med natur- och havsnära läge. Genomtänkt planlösning med hög kvalité. Kolboda 133 kvm Välbyggd 1-plansvilla med natur- och havsnära läge. Genomtänkt planlösning med hög kvalité. Pontuz Löfgren i Kalmar En för alla - alla för en. Kanske är det idag du finner den bostad som

Läs mer

Allmän information och trivselregler för boende i Bostadsrättsföreningen Ångpannan 16

Allmän information och trivselregler för boende i Bostadsrättsföreningen Ångpannan 16 Allmän information och trivselregler för boende i Bostadsrättsföreningen Ångpannan 16 1 Vår gemensamma egendom omfattar - förutom de individuella lägenheterna med tillhörande vindsförråd - trapphus, gemensam

Läs mer

BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering

BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering INSTRUKTIONER Checklistan är framtagen för inventering av Högsby kommuns publika lokaler och platser och är en omarbetning av Handikappombudsmannens

Läs mer

AKTIELÄGENHET VID SÄLGSTIGEN 3 Östernäs, Mariehamn

AKTIELÄGENHET VID SÄLGSTIGEN 3 Östernäs, Mariehamn AKTIELÄGENHET VID SÄLGSTIGEN 3 Östernäs, Mariehamn 4 rum & kök (3 rum och kök enl. bol.ordningen) om ca 82 m² Radhuslägenhet i Östernäs Mariehamn. Lägenheten är i tre etage och omfattar kök, vardagsrum,

Läs mer

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassningar och avsteg för tillfälliga anläggningsboenden; BFS 2016:xx Utkom från trycket den 0 månad

Läs mer

Seniorlägenheter med hyresrätt

Seniorlägenheter med hyresrätt Nyköpingshem bygger Seniorlägenheter med hyresrätt Vildgåsvägen 1 18 lägenheter med inflyttning hösten 2013 version 201304 foto: jan Lindblad Jr 2 Seniorlägenheter i östra Nyköping Ett nytt servicecenter

Läs mer

Brf Stureparken 2. Har Du frågor Har Du frågor angående något som tas upp i dessa regler, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Brf Stureparken 2. Har Du frågor Har Du frågor angående något som tas upp i dessa regler, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stureparken 2 fastställda av styrelsen den 10 november 2010 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen samt

Läs mer

Tillgänglighet. http://www.hembygd.se/tillganglighet. Fysiska hinder

Tillgänglighet. http://www.hembygd.se/tillganglighet. Fysiska hinder Fysiska hinder Att hitta inom området För att besökare med funktionsnedsättning ska hitta inom området krävs tydlig information. För att synskadade och blinda ska kunna ta till sig information kan man

Läs mer

Här hälsar havet dig välkommen hem...

Här hälsar havet dig välkommen hem... TANUMS BOSTÄDER BYGGER PASSIV PÅ HÄRLIDSBERGET I GREBBESTAD Här hälsar havet dig välkommen hem... HYRESRÄTTER Grebbestad är den perfekta platsen för alla som vill bo i ett levande kustsamhälle Höjden av

Läs mer

KÄLLHAGSGATAN 35, BORÅS MÄKLARE MATHIAS FOLKE 072-733 48 02

KÄLLHAGSGATAN 35, BORÅS MÄKLARE MATHIAS FOLKE 072-733 48 02 KÄLLHAGSGATAN 35, BORÅS MÄKLARE MATHIAS FOLKE 072-733 48 02 Välkommen till Källhagsgatan 35! Välkommen till denna välplanerade och trivsamma trerumslägenhet med nytt kök från 2015. Belägen i lugnt område

Läs mer

REPRESENTATIV CENTRUMLÄGENHET i vån I, 3-4 R+K 120 m 2, Ålandsvägen 53

REPRESENTATIV CENTRUMLÄGENHET i vån I, 3-4 R+K 120 m 2, Ålandsvägen 53 REPRESENTATIV CENTRUMLÄGENHET i vån I, 3-4 R+K 120 m 2, Ålandsvägen 53 Presentation En rymlig och mycket representativ lägenhet i kaptensgård på Ålandsvägen 53 i Mariehamn. Lägenheten omfattar hela våningsplan

Läs mer