VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING 2013

2 INNEHÅLL 4 HÄLSA 8 UTBILDNING 12 FÖRSÖRJNING 16 CIVILSAMHÄLLET 20 SVERIGE 24 IM FAIR TRADE 26 INSAMLING OCh KOMMUNIKATION 28 ÅRSREDOVISNING EKONOMISK ÖVERSIKT 35 REDOVISNINGSPRINCIPER OCh NOTER 43 REVISIONSBERÄTTELSE Foto: IMs bildarkiv Bild 2 sidan 25: Craft Beauty Bild 3 sidan 25: Joakim Lloyd Raboff 2 IMs ÅRSREDOVISNING 2013

3 Medmänsklighet för allas lika värde, möjligheter och rättigheter Jag har haft förmånen att vara generalsekreterare för IM de fyra sista månaderna Det som kännetecknat IMs arbete sedan start engagemanget med värme, närhet, iakttagelseförmåga, omsorg, rättighetspatos, uthållighet, påhittighet, och en stor portion viljestyrka har jag haft förmånen att ta del av på nära håll under dessa mina första månader som generalsekreterare. I våra samarbeten i Indien, Guatemala och El Salvador har jag mött en beslutsamhet både hos partners och deltagare i arbetet med unga med funktionsnedsättningar och deras rätt till hälsa, utbildning och försörjning, kvinnors kooperativa försörjningsprojekt och ungas rätt till bra utbildning. Jag har på nära håll mött flickors, pojkars och kvinnors kunskapstörst, strävsamhet och kreativitet. Några individers berättelser har påverkat mig extra starkt. Till exempel Paula Franciska Ixchop Poncio från mayastammen Quiché. Hon arbetar med mödrahälsovård i lokalsamhällen i området Quiché i centrala Guatemala. Hon arbetar också med generella hygien- och nutritionsfrågor och med att motverka våld mot kvinnor och barn inom familjen. När jag pratar med henne visar hon starkt hur viktigt hon tycker det är att ge kunskap åt unga flickor och pojkar så att de kan undvika till exempel oönskade graviditeter. Hon berättar att det inte är ovanligt att flickor blir gravida i tidiga tonår just på grund av att de inte har fått någon sexualundervisning eller kunskap om preventivmedel. För mig är det sätt som IM arbetar och stödjer civilsamhället i internationellt utvecklingssamarbete ett sätt att förbättra levnadsvillkor för individer här och nu. Dessutom bidrar våra insatser, genom att individers makt och inflytande stärks, till att förändra formella strukturer och värderingar och normer på samhällsnivå. Kombinationen att se och stötta individen i sin fulla potential och att jobba med social mobilisering, organisationsstöd och påverkan är det som långsiktigt stärker såväl individers som samhällens utveckling i stort. Det som på biståndsspråk kallas för långsiktig hållbar utveckling. IMs svenska verksamheter har också imponerat och inspirerat mig. Jag hade möjlighet att delta då migrationsminister Tobias Billgren besökte IM i Göteborg för att lära sig mer om BIV och BIS. IM gör ett fantastiskt viktigt arbete med nyanlända barn och unga. För mig känns det extra fint att tänka på att vi kan vara en stödjande kraft och bidra till att göra ankomsten och vistelsen i Sverige till något tryggt, i tider då företrädare för främlingsfientlighet och rasisism fått ett större utrymme och tyvärr ibland även mer legitimitet för sina ståndpunkter. Att IM i hård konkurrens har utsetts till en av Sidas ramorganisationer är förstås något att vara extra stolt över. Med vår mångåriga erfarenhet som insamlings- och medlemsbaserad biståndsorganisation tar IM nu ytterligare ett kliv framåt. Med det avgörande och viktiga stödet från individuella givare och Sida-pengar kommer IM under de kommande åren kunna fördjupa och förstärka arbetet med att synliggöra och bekämpa fattigdom och utanförskap. I årets verksamhetsberättelse får du inte bara den ekonomiska redovisningen. Du får också möjlighet att läsa om den mångfald IM arbetar med, till exempel kvinnors berättelser om hur kontakten med oss och våra partners förändrat deras liv. Du får helt enkelt veta att det fungerar. Att biståndet når fram. Att vi gör skillnad. Hör gärna av dig om du har synpunkter eller frågor angående verksamhetsberättelse och årsredovisning för Läs och inspireras! Ann Svensén IMs generalsekreterare IMs ÅRSREDOVISNING

4 HÄLSA Livsviktig kunskap ger högre självkänsla Cristina Conce Ramos är 29 år och bor i en by som heter Los Conces, i Sonsonate i El Salvador. Cristina berättar: Jag gick bara i skolan i några år. Sedan var jag tvungen att sluta. Jag gifte mig och fick tre barn. Maira som är tio, José som är åtta och Moises som är tre år. Innan jag började vara med i Anades aktiviteter var jag mest hemma i huset, med mina barn. Jag gick sällan ut. Jag kunde väldigt lite om hälsofrågor, och när mina barn fick diarré gav jag dem bara några tabletter, men visste inte att de också kunde vara uttorkade. Tack vare att jag har fått vara med på utbildningar och workshops med Anades har jag lärt mig om hur man förebygger olika sjukdomar, jag har lärt mig mer om graviditeter och hur man förebygger hiv. Jag hade ingen aning innan! Det är som att jag har vaknat upp. Har andras förtroende Cristina engagerar sig som hälsovolontär och lägger ner mycket energi på att jobba för sig själv, för andra och för sin by. Hon berättar: numera vågar vi klaga när något inte är som det ska, vi är inte längre rädda för att höja våra röster bland folk, vi ger information till andra kvinnor och de lyssnar på oss. Cristina är också medlem i en byorganisation: andra personer litar på mig så de har valt mig till sekreterare i hälsokommittén! högre. Tänk bara på hur många kvinnor som lever som jag: vi går upp tidigt på morgonen, sköljer majsen, går iväg till majskvarnen, bakar tortillas, klär på barnen, ger dem frukost och sedan måste du städa huset, diska, tvätta kläder och sedan kommer mannen hem och säger och vad har du gjort hela dagen? Ingenting!. De uppskattar inte den här typen av arbete. Samma värde som männen Cristina har bestämt sig för att förändra situationen för kvinnorna i sin by. Det vi vill uppnå med kvinnogrupperna är att kvinnorna lär sig att värdesätta sig själva högre. För om du frågar dem om de jobbar säger de flesta nej. De måste inse att de visst jobbar, även om deras jobb inte inbringar några pengar. Cristina låter stark, och övertygad, när hon säger: nu finns det lagar som skyddar oss. Vi har lärt oss att vi är lika mycket värda som män, lagen skyddar oss om vi utsätts för våld, vi skall inte behandlas som objekt och du kan anmäla om du blir utsatt för ett brott. Och självförtroende Men det viktigaste som jag har fått med mig av att vara med i Anades aktiviteter är att jag har lärt mig att värdesätta mig själv 4 IMs ÅRSREDOVISNING 2013

5 HÄLSA Partner Anades (Asociación Nuevo Amanecer de El Salvador). Kostnad SEK. Målgrupp och antal Lokala myndigheter (70); hälsovolontärer (126); hälsokommittéer; ungdomar (101); folk som nås av informationskampanjer om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (1 328); kvinnor som nås av informationskampanjer om hiv och kvinnofridslagar (1 225). Resultat Kommuner och hälsoinrättningar i kommunerna San Julián, Cuisnahuat och Torola stöttade tre utställningar om hiv och srhr. I Torola har man inrättat en enhet för kvinnofrågor och i San Julián har kommunen börjat arbetet med att ta fram en genuspolicy och de har också anordnat fler aktiviteter för att främja kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Personer med ökad kunskap kring reproduktiv hälsa, hiv, allmän hygien och näringslära i Centralamerika och Sydasien IMs ÅRSREDOVISNING

6 HÄLSA Hälsa 12% PARTNERS El Salvador Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer (Imu) Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Asociación Nuevo Amanecer del El Salvador (Anades) Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Guatemala Asociación Instituto de Cooperación Social (Icos) Mödra- och barnhälsovård Unión de Asociaciones de Desarrollo Integral Miguelense (Udadim) Mödra- och barnhälsovård Programa de Atención, Movilización e Incidencia por la Niñez y Adolescencia (Pami) Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Zimbabwe IM Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, malaria, infektionssjukdomar. Nyanga Community Development Trust Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, malaria, infektionssjukdomar. Community Organisation for Poverty Alleviation in Zimbabwe (COPAZ) Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, malaria, infektionssjukdomar. Mandeya 2 Development Organisation Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, malaria, infektionssjukdomar. Malawi The Creative Centre for Community Mobilisation (Creccom) Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Indien Department of Health (Central Tibetan Administration) Tuberkolos, vattenburna sjukdomar, samt sexuellt överförbara sjukdomar. Nepal Tilganga Ögonsjukdomar. 5 Mkr av DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETENS totala KOSTNADER 6 IMs ÅRSREDOVISNING 2013

7 33 miljoner människor i världen är hivpositiva av dem är 2 miljoner barn källa: FN

8 UTBILDNING Abdul har rätt att gå i skolan Abdul är åtta år och bor i byn Alaan, en timme nordväst om Jordaniens huvudstad Amman. Abdul diagnosticerades vid födseln med celebral pares. Det har påverkat hans inlärningsförmåga och motorik. Hans underkropp har påverkats mer än hans överkropp så han kan inte stå eller gå utan hjälpmedel. Med andra barn På grund av sin funktionsnedsättning blev han inte accepterad i skolan och ingen rehabilitering eller sjukgymnastik fanns att erbjuda honom i området där han bodde. Som tur var behövde Abdul inte stanna hemma länge, eftersom han var ett av de första barnen att börja i de integrerade klasserna etablerade av IM och utbildningsministeriet på den kommunala skolan i hans by, Alaan Basic School. I de integrerade klasserna erbjuds barn med intellektuella funktionsnedsättningar skolgång sida vid sida med andra barn. Fysisk styrka I början hade Abdul sammandragningar i musklerna, kunde varken läsa eller skriva och var helt och hållet beroende av sin familj. Han var blyg, socialt isolerad och vägrade interagera med lärarna och de andra barnen. Tillsammans med familjen och specialister utarbetades en individuell träningsplan baserad på hans kognitiva och sociala förutsättningar och behov. Abdul har också en omfattande rehabiliteringsplan med olika övningar för att öka hans fysiska rörlighet. Att rida är kul Tillsammans med sina lärare och sitt stödteam har Abdul gjort stora framsteg på kort tid. Han kan nu själv hålla i en penna och skriva enkla siffror och figurer. Hans fysik och rörlighet har också utvecklats mycket. Utöver skolan och rehabiliteringsprogrammet går Abdul på olika fritidsaktiviteter som arrangeras för att hans ska bli mer integrerad i samhället. Att rida tycker Abdul är extra roligt! Abdul s mamma och pappa är enormt stolta över sin sons framsteg: Jag har inte ord att beskriva den tacksamhet jag känner för att min son nu går i skolan och utvecklas tillsammans med andra barn, säger Abduls pappa. 8 IMs ÅRSREDOVISNING 2013

9 UTBILDNING Partner Jordaniens utbildningsministerium. Kostnad SEK. Målgrupp 200 barn med funktionsnedsättningar. Mål Målet är att alla barn, även barn med intellektuella funktionsnedsättningar, ska gå i skolan. Därför samarbetar IM med lokala organisationer och föräldrar för att påverka utbildningsministeriet att institutionalisera modellen med integrerade klasser. Resultat Modellen med integrerade klasser på statliga skolor som IM utvecklat tillsammans med utbildningsministeriet håller på att få spridning över hela Jordanien i och med framtagandet av en nationell läroplan och ett uppföljningssystem. Snart kan många barn gå i Abduls fotspår. Andel skolor i Calarasi i Moldavien som erbjuder utbildning för barn med funktionsnedsättningar. 69% 34% IMs ÅRSREDOVISNING

10 UTBILDNING Utbildning 46% 20,4 Mkr av DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETENS totala KOSTNADER PARTNERS Moldavien Azi Utbildning för barn med funktionsnedsättningar. Child Right Information Centre (CRIC) Barnrättsfrågor i skolan. Dorinta Utbildning för barn med funktionsnedsättningar. Inspiratie Utbildning för barn med funktionsnedsättningar. Prima Utbildning för barn med funktionsnedsättningar. Women and Children Protection and Support (WCPS) Utbildning för barn med funktionsnedsättningar. Guatemala La Pastoral de la Niñez en Desamparo Studiestöd för barn från ursprungsbefolkningen. Programa de Atención, Movilización e Incidencia por la Niñez y Adolescencia (Pami) Utbildning och studiestöd för barn i social ustatthet. Instituto Santiago Internatutbildning för pojkar från landsbygden. Instituto Asunción Internatutbildning för pojkar från landsbygden. El Salvador Asociación Nuevo Amanecer del El Salvador (Anades) Förskoleverksamhet. Malawi The Creative Centre for Community Mobilisation (Creccom) Flickors utbildning. Pakachere Institute for Health and Development Flickors utbildning. Zimbabwe IM Utbildning för barn. Nyanga Community Development Trust Utbildning för barn. Community Organisation for Poverty Alleviation in Zimbabwe (COPAZ) Utbildning för barn. Mandeya 2 Development Organisation Utbildning för barn. Indien Bethany Sisters Utbildning för migrantarbetares barn. Department of Education (Central Tibetan Administration) Studievägledning samt utbildning för barn. Kiran Utbildning för barn med funktionsnedsättningar. SPARKE/Operation dagsverke Anti-aga/anti-mobbning och elevdemokrati. Nepal SPARKE/Operation dagsverke Anti-aga/anti-mobbning och elevdemokrati. Jordanien 8 statliga skolor Integrerade klasser för barn med funktionsnedsättningar. Zakat Committee of Nazal and Akhdar Utbildning för barn med funktionsnedsättningar. Zakat committee of Hussein Camp Utbildning för barn med funktionsnedsättningar. Zakat committee of Manara and Um Nawara Utbildning för barn med funktionsnedsättningar. Zakat committee of Wehdat Palestinian Refugee camp Utbildning för barn med funktionsnedsättningar. 10 IMs ÅRSREDOVISNING 2013

11 1,6 miljoner lärare behöver rekryteras om alla barn ska kunna gå i skolan 2015

12 FÖRSÖRJNING Laxme fick en röst tack vare självhjälpsgruppen Laxme är 39 år gammal och kommer från en by i ett skogsområde i delstaten Karnataka i södra Indien. Hon är gift och har tre döttrar; Mamalka 18 år, Sunitha 16 år och Sanitha 14 år. Ett mord i timmen I Indien är kvinnor som Laxme dubbelt diskriminerade eftersom hon tillhör en stambefolkning. Våld, sexuellt våld och förtryck tillhör vardagen för många kvinnor i Indien och landet hamnar i botten vid olika mätningar av jämställdhet mellan män och kvinnor globalt sett. Exempelvis mördades en kvinna i timmen, dygnet runt, året runt under 2011, i så kallade Dowry Death när maken och svärfamiljen kräver ökad hemgift. Endast i Dehli sker en våldtäkt var 25:e minut och då beräknas mörkertalet vara stort. Kan inte läsa och skriva För Laxme, som gick med i en TEEDs självhjälpsgrupper (se faktaruta s 13) när hon var 26 år, har gruppen varit en möjlighet till utveckling och ett bättre liv. Som många andra kvinnor i Indien har Laxme inte någon utbildning och kan varken läsa eller skriva. Innan hon kom i kontakt med TEED var hon hemma för det mesta. I alla fall de dagar hon inte jobbade som kuli, daglönearbetare, för fem kronor om dagen. Då hade hon inget att säga till om eftersom hennes man bestämde allt. Vill starta en kvarn I och med självhjälpsgruppen har hon insett att utbildning och kunskap är vägen ut ur fattigdom. Och hon och hennes man är överens om att de ska stödja döttrarna så länge de vill gå i skolan. Familjens mål är att döttrarna ska få ut bildning och att de sen ska hitta utbildade män att gifta sig med. En gång i veckan träffar Laxme de andra kvinnorna i självhjälpsgruppen. De sparar till den gemensamma lånekassan, de pratar om de problem de möter i sina liv och de planerar för framtiden. Just nu diskuterar Laxme och några andra kvinnor möjligheten att starta en kvarn. Ett lån i taget Vid varje möte har kvinnorna med sig 100 rupier, cirka tio kronor, till den gemensamma sparkassan. Och när någon sen behöver låna så lånar de av sig själva. Inga andra är inblandade. Inga lånehajar, inga ränteintressenter. Ingen annan mer än kvinnorna i den egna gruppen. Lånet ska vara betalat inom ett år och medlemmarna kan bara ha ett lån i taget. Tack vare gruppens gemensamma sparande har Laxme kunnat låna pengar till en brunn för dricksvatten, en vattenpump, en plantering med sprinkelsystem, och en vattentank. Det är för inkomsterna som investeringarna genererat som hon bygger sitt och familjens hus. Dessutom har hon kunnat köpa en ko som varje år ger cirka rupies (motsvarar ca SEK) i inkomst. Och nu har kon fått en kalv. Som en jämförelse lever cirka 25 procent, 300 miljoner, av Indiens befolkning på strax över 3 kronor om dagen. Eget ansvar Kon, ett riktigt praktexemplar, står under ett tak längre bort på ängen och i solen ligger hennes kalv. Drygt tio liter mjölk ger kossan varje dag. Det räcker gott till både kalven och familjen och blir över till försäljning. Efter att jag gick med i en självhjälpsgruppen har jag förstått att jag måste göra något för att förbättra mitt liv. Att det är mitt eget ansvar. Att vara med i kvinnogruppen har gjort mig medveten, säger Laxme. Högre status Utan TEEDs arbete hade Laxme aldrig haft det liv hon har nu. Tillsammans med andra kvinnor har hon funderat på och pratat om varför de inte har samma rättigheter som män. TEED har fokuserat på att uppmuntra kvinnorna att organisera sig, gjort dem medvetna om deras rättigheter och gett dem nya förutsättningar att tjäna pengar. Att börja tjäna egna pengar stärker kvinnornas status gentemot mannen, svärfamiljen och i resten av lokalsamhället. Detta ökar också självförtroendet att inte låta sig hunsas och tystas, utan ha en egen röst som kan bidra till något bra både i familjen och i lokalsamhället. 12 IMs ÅRSREDOVISNING 2013

13 FÖRSÖRJNING Antal självhjälpsgrupper genom IM-finansierade program i Indien. 450 Partner Tribal Environment Education Development Trust (TEED). Projektets namn Sustainable Tribal Empowerment Programme. Kostnad SEK. Målgrupp Kvinnor i självhjälpsgrupper från stambefolkning i sex byar i norra Kanara i delstaten Karnataka samt deras barn, lokala myndigheter. Resultat TEEDs insatser har bidragit till att kvinnorna blivit mer ekonomiskt självständiga, fått mer kunskap och större självförtroende vilket har lett till fler kvinnliga entreprenörer. Totalt är över kvinnor medlemmar i självhjälpsgrupper, varav kvinnor har fått utbildning i inkomstgenererande aktiviteter. Kvinnorna har lyckats utkräva rätten över sin egen mark, man har också utkrävt ekonomiska rättigheter från lokala myndigheter, exempelvis rätt till arbete och rätt till bostäder. Antal kvinnor som är medlemmar i självhjälpsgrupperna IMs ÅRSREDOVISNING

14 FÖRSÖRJNING Försörjning 24% 10,3 Mkr av DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETENS totala KOSTNADER PARTNERS Guatemala Cooperación Indígena para el Desarrollo Integral (Coindi) Kvinnors organisering och företagande. Corazón Re-Hábil Försörjning för personer med funktionsnedsättningar. El Salvador Asociación Nuevo Amanecer del El Salvador (Anades) Kvinnors företagande. Asociación Pro Hogar Permanente de Parálisis Cerebral (Hopac) Försörjning för personer med funktionsnedsättningar. Red Unión de Mujeres (Rum) Kvinnors företagande. Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer (Imu) Kvinnors företagande. Asociación Nuevo Amanecer del El Salvador (Anades) Ekoturism, ekonomisk hållbarhet för Anades. Zimbabwe IM Sparlåneklubbar, företagande. Nyanga Community Development Trust Sparlåneklubbar, företagande. Community Organisation for Poverty Alleviation in Zimbabwe (COPAZ) Sparlåneklubbar, företagande. Mandeya 2 Development Organisation Sparlåneklubbar, företagande. Malawi A Self-Help Assistance Programme (ASAP) Sparlåneklubbar, företagande. Women s Legal Resource Center (WOLREC) Sparlåneklubbar, företagande. Indien Asha Deep Foundation (ADF) Kvinnors företagande. Maximizing Employment to Serve the Handicapped (Mesh) Fair trade. New Life Centre (NLC) Kvinnors företagande. Reaching the Unreached (RTU) Kvinnors företagande. Tribal Environment Education Development Trust (TEED) Kvinnors företagande. Department of Home (Central Tibetan Administration) Miljö/avfallshantering. Nepal Jaluke Ghumaure Water Irrigation Consumers Organisation (JGWICO) Kvinnors företagande/ekologiskt jordbruk. Moldavien Motivation Arbetsträning och arbetsmarknadsinsatser för människor med funktionsnedsättningar. Association of Support för Children with Physical Disability från Peresecina (ASCHF) Arbetsträning och arbetsmarknadsinsatser för människor med funktionsnedsättningar. Jordanien The Rehabilitation Charitable Society for Girls with Disabilities (TRCSGD) Arbetsträning och sysselsättning för människor med funktionsnedsättningar. Aqraba Development Charitable Society Arbetsträning och sysselsättning för människor med funktionsnedsättningar. Bait Al Maqdes Charitable Soceity Arbetsträning och sysselsättning för människor med funktionsnedsättningar. Al Bailasan Charitable Society Arbetsträning och sysselsättning för människor med funktionsnedsättningar. Zakat committee of Wehdat Palestinian Refugee camp Arbetsträning och sysselsättning för människor med funktionsnedsättningar. Rumänien Organizatia Suedeza pentru Ajutor Umanitar Individual Daglig verksamhet för människor med funktionsnedsättning och äldre. * $ 1.25 eller mindre per dag 14 IMs ÅRSREDOVISNING 2013

15 1,2 miljarder människor i världen lever i extrem * fattigdom

16 Civilsamhället Radioprogram och lyssnarklubbar ändrar attityder Det började med ett radioprogram om utbildning och sexuell hälsa. Ganska snart startades lyssnarklubbar bland högstadieeleverna i olika byar. Flickor samlades och lyssnade och pratade. Nu har också deras mammor engagerat sig och bildat mödragrupper för att ytterligare slå ett slag för flickors rätt till utbildning. Men också för att finnas till som ett stöd och bollplank åt de unga tjejerna. Mammorna håller koll Vi talar om Pakachere, en av IMs fyra partnerorganisationer i Malawi och deras mödragrupper som samlas varje vecka. Förutom att diskutera vad som kan göras för att fler flickor ska utbildada sig, åker de runt till olika skolor för att se till att de elever som är inskrivna faktiskt går på lektionerna och inte tvingas jobba och hjälpa till med familjens försörjning. Grupperna följer också lärarnas sätt att undervisa och ser att de gör ett bra jobb. Pakachere har under året utbildat gruppledarna och gett dem verktyg så att de kan kommunicera och leda deltagarna i lyssnarklubbarna på ett bra sätt. Utbildningen har gjort stor skillnad och motiverat gruppledarna för fortsatta uppdrag. Hindras av skolavgifter Cecilia Makasa är en av medlemmarna i en av mödragrupperna. Hon vet av egen erfarenhet svårt det är för flickor att fortsätta i skolan. Hennes dotter är en av många som inte har kunnat slutföra grundskolan på grund av för höga skolavgifter. När hon frågade sin farbror om hjälp var hans lösning snarare att gifta bort henne och därmed låta mannen stå för försörjningen. Cecilia och hennes dotter valde bort den gamla traditionen om äktenskap i unga år som en inkomstkälla, och har istället arbetat ihop till skolavgiften på egen hand. i tanke och handling Cecilia vittnar om en förändring i människors tankesätt där inte bara flickors rätt till utbildning har stärkts. Hon ser att det också fungerar i praktiken genom att fler faktiskt låter sina barn gå i skola och vänta med giftermål. Givetvis stöter mödragrupperna fortfarande på problem. Ibland tycker de radiolyssnande högstadietjejerna att det är svårt att berätta om sina föräldrar som inte stöttar deras utbildning eller annat som rör deras tonårsliv. De är rädda att föräldrarna ska hamna i dålig dager eller bli beskyllda för att inte agera utifrån barnens bästa. Mödragrupperna är därför särskilt mån om att skapa en trygg atmosfär där de unga tjejerna känner sig fria att berätta om sina problem med vetskapen om att allt som sägs inom gruppen stannar just där. Obligatoriska föräldramöten En positiv utveckling som börjar synas på samhällsnivå är att påverkansarbetet fått ökat genomslag. Förutom straff för varje förälder som gifter bort sitt barn under 15 år arbetar man för att hålla borta elever från den lokala marknaden under skoltid. Genom att dessutom hålla obligatoriska föräldramöten uppmanas föräldrarna ytterligare att satsa på sina barns utbildning istället för att hjälpa till med familjens försörjning. 16 IMs ÅRSREDOVISNING 2013

17 CIVILSAMHÄLLET Partner Pakachere IHDC Institute of Health and Development Communication. Kostnad SEK. Målgrupp Elever, föräldrar, lärare, byäldsten och hövdingar. Mål Ökad medvetenhet och förändrat synsätt på flickors rätt till utbildning samt ökad andel flickor i skolan. Resultat Fyra av sex antagna tjejer på regionalt gymnasieinternat kom från skolor i samarbete med Pakachere. Antalet medlemmar i Pakacheres radioklubb har nästan fördubblats under det senaste året IMs ÅRSREDOVISNING

18 CIVILSAMHÄLLET Civilsamhället 12% PARTNERS Indien IM Organisationsutveckling genom utbyte och lärande. Nepal IM Organisationsutveckling genom utbyte och lärande. El Salvador och Guatemala IM Organisationsutveckling genom utbyte och lärande. Malawi IM Organisationsutveckling genom utbyte och lärande. Zimbabwe IM Organisationsutveckling genom utbyte och lärande. Moldavien Azi Organisationsutveckling genom utbyte och lärande. Child Right Information Centre (CRIC) Organisationsutveckling genom utbyte och lärande. Dorinta Organisationsutveckling genom utbyte och lärande. Inspiratie Organisationsutveckling genom utbyte och lärande. Prima Organisationsutveckling genom utbyte och lärande. Women and Children Protection and Support (WCPS) Organisationsutveckling genom utbyte och lärande. Motivation Organisationsutveckling genom utbyte och lärande. Association of Support för Children with Physical Disability från Peresecina (ASCHF) Organisationsutveckling genom utbyte och lärande. The Alliance of Organisations working for People with Disabilities (AOPD) Stärkande av allians av organisationer som jobbar med människor med funktionsnedsättningar. Palestina Young Artist Forum (YAF) Konst, drama och påverkan för människor med funktionsnedsättningars integration i samhället. Rural Women Development Society (RWDS) Stöd till familjer och påverkan för människor med funktionsnedsättningars integration i samhället. Women, Media and Development (TAM) Media och påverkan för människor med funktionsnedsättningars integration i samhället. Ashtar theatre Teater som påverkansmetod för människor med funktionsnedsättningars integration i samhället. Jordanien The Rehabilitation Charitable Society for Girls with Disabilities (TRCSGD) Organisationsutveckling och kapacitetsstärkande insatser. Aqraba Development Charitable Society Organisationsutveckling och kapacitetsstärkande insatser. Bait Al Maqdes Charitable Society Organisationsutveckling och kapacitetsstärkande insatser. Al Bailasan Charitable Society Organisationsutveckling och kapacitetsstärkande insatser. Zakat Committee of Nazal and Akhdar Organisationsutveckling och kapacitetsstärkande insatser. Zakat committee of Hussein Camp Organisationsutveckling och kapacitetsstärkande insatser. Zakat committee of Manara and Um Nawara Organisationsutveckling och kapacitetsstärkande insatser. Zakat committee of Wehdat Palestinian Refugee camp Organisationsutveckling och kapacitetsstärkande insatser. Rumänien Organizatia Suedeza pentru Ajutor Umanitar Individual Organisationsutveckling och kapacitetsstärkande insatser. 18 IMs ÅRSREDOVISNING 2013

19 kr IMs totala insamling 2013

20 SVERIGE Möte med värme och trygghet Ta ett gäng kvinnor från olika delar av världen, en del god fika, två delar förtroende och empati och lika delar pyssel, stickor, garn och pärlor. De kallar sig Samtal och hantverk i Lund och ses i gemenskap varje fredag. Det är Kerstin och Lidia, Inger och Shamam. Barbro, Marianne, Khaula och Nazhad. Bordet är till varje kvadratcentimeter fyllt med muggar och fat, bröd, ost, grönsaker och kakor. Och så hantverket, garnnystan, stickor, virknålar och pärlor. De fikar och pratar och skapar. Högt och lågt. Alla har sin historia, säger Shamam som heter Tofik Mohammad i efternamn och som kom till Sverige från Irak för 25 år sen. Sammanhang I hemlandet var hon banktjänsteman. Här i Sverige fick hon jobb som städare. På en bank. Flytten var svår. Att lämna allt. Efter en bilolycka försökte Shamam fortsätta jobba men blev till slut sjukpensionär. Då letade jag efter någonstans att få vara med. Ett sammanhang. Och någon visade mig Plattformen och alla fina kvinnor där. Det som i dag är samtal och hantverk var tidigare en måndagsgrupp vars verksamhet var inriktad på samtal och en fredagsgrupp, en arbetsgrupp som hjälpte till på IM Fair Trade. När Plattformen i Lund lades ner för två år sen slog de sig samman. De fick låna en lokal av studieförbundet Sensus och ses nu varje fredag mellan kl 10 och I dag fyller gruppen flera funktioner. Gemenskap, en möjlighet att tala svenska, en möjlighet att komma hemifrån. Stort förtroende Alla deltar på lika villkor och har lika värde. Det är kravlöst och det viktigaste är att man kommer hit, säger Marianne Andersson som har varit med i någon av IMs verksamheter i Lund i sju år. I dag har Marianne elva kvinnor på sin deltagarlista. Det är hon som håller i den, annars delar alla på ansvaret för gruppen och för att ta med sig fika. Shamam fixar alltid bröd och från IM får de ett fikabidrag på 25 kronor per träff. Till förmån för IM Just den här fredagen blir det inte riktigt som vanligt. Fikat och hantverket brukar inte krocka på bordet men fotografen vill ha bilder och då blir det som det blir. Det är så skönt att komma hit. Jag kan komma hit på morgonen och vara ledsen och så får jag så mycket tröst och mår jättebra när jag går härifrån, berättar Kerstin Nilsson. Det som gruppen producerar säljs i olika sammanhang till förmån för IMs verksamhet. Under julmarknaden i Stadshallen i Lund sålde gruppen för kronor. Erfarenheter möts Samtalet böljar fram och tillbaka. Om depression och vad som egentligen är normalt. Lidia pratar om sitt hemland Polen och hur man förr hade traditionen att prata med varandra för att må bra. Och inte som nu behöva ta medicin. Det var människa till människa. Det var empati. Depressioner är ingen skam men vi behöver prata om det, säger Lidia. De andra nickar. Lite längre bort sjunger Nazhad en sång om att hon har ont i sitt nyopererade öga. Det låter vackert. Gruppen träffas hela våren och hela hösten med uppehåll för jul och några veckor mitt på sommaren. Man kan säga att vi är som en familj och när vi inte ses längtar vi efter varandra, säger Shamam. 20 IMs ÅRSREDOVISNING 2013

Praktikrapport ht 2011

Praktikrapport ht 2011 Praktikrapport ht 2011 Praktikant: Sanna Friberg Utbildning: Utvecklingsstudier E-mail: sannafriberg@hotmail.com Praktikplats: Individuell Människohjälp, lokalkontoret i Stockholm Adress: Västgötagränd

Läs mer

Fair Trade enligt WFTO

Fair Trade enligt WFTO Fair Trade enligt WFTO Bättre villkor och rättvis betalning World Fair Trade Organization, WFTO, är en samarbetsorganisation för rättvis handel som arbetar för att marginaliserade producenter ska få bättre

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

IMs effektrapport 2014 till FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

IMs effektrapport 2014 till FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd IMs effektrapport 2014 till FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Organisationsnummer 845 000-0768 Vad vill er organisation uppnå? IM vill skapa en rättvis och medmänsklig värld att växa i. En

Läs mer

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har investerat i en framtid fri från

Läs mer

EL SALVADOR INDIEN JORDANIEN MALAWI MOLDAVIEN ZIMBABWE. Studiematerial om kvinnors rättigheter och de globala målen

EL SALVADOR INDIEN JORDANIEN MALAWI MOLDAVIEN ZIMBABWE. Studiematerial om kvinnors rättigheter och de globala målen EL SALVADOR INDIEN JORDANIEN MALAWI MOLDAVIEN ZIMBABWE Studiematerial om kvinnors rättigheter och de globala målen HUVUDSTAD New Delhi BEFOLKNING 1,3 miljarder (2015) SPRÅK Grundlagen erkänner officiellt

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

Under rubriken Kommentarer har vi lagt in viktiga påpekanden från volontärerna.

Under rubriken Kommentarer har vi lagt in viktiga påpekanden från volontärerna. 1 Enkätstudie 214 Riktat till volontärer inom IM Vid 214 års enkätstudie har ca 7 personer haft möjlighet att besvara ett stort antal frågor som rör dem som personer, deras syn på stödet från IM samt hur

Läs mer

IMs effektrapport 2014

IMs effektrapport 2014 IMs effektrapport 2014 till FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Organisationsnummer 845 000-0768 Vad vill er organisation uppnå? IM vill skapa rättvis och medmänsklig värld att växa i. En värld

Läs mer

HEMTRAKT, TILLFÄLLIG KOLLEKTION / s.2 - s.8. OM SOCIALA ENTREPRENÖRER / s.9 - s.12. STÖDJER MÄNNISKOR OCH SAMHÄLLEN / s.17 - s.18

HEMTRAKT, TILLFÄLLIG KOLLEKTION / s.2 - s.8. OM SOCIALA ENTREPRENÖRER / s.9 - s.12. STÖDJER MÄNNISKOR OCH SAMHÄLLEN / s.17 - s.18 HEMTRAKT HANDGJORD KOLLEKTION FRÅN IKEA I SAMARBETE MED SOCIALA ENTREPRENÖRER I INDIEN SÄLJSTART: 19 FEBRUARI 2016 HEMTRAKT, TILLFÄLLIG KOLLEKTION / s.2 - s.8 OM SOCIALA ENTREPRENÖRER / s.9 - s.12 HUR

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Effektrapport Flickors Utbildning i Kamerun IDEELL FÖRENING

Effektrapport Flickors Utbildning i Kamerun IDEELL FÖRENING Effektrapport 2015 Flickors Utbildning i Kamerun 802442-1341 IDEELL FÖRENING Flickors Utbildning i Kamerun FUIK, är en humanitär, ideell, icke-vinstdrivande och ickestatlig organisation som har till uppgift

Läs mer

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013 HUNGERPROJEKTET Ghana 2013 Inledning Hungerprojektet tackar alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat vårt arbete i Ghana. Med rapporten vill vi ge er kunskap,

Läs mer

METODMATERIAL. språkfika

METODMATERIAL. språkfika METODMATERIAL språkfika Detta material är framtaget för att hjälpa dig som volontär att starta språkfika på din ort. VAD ÄR EN SPRÅKFIKA? En språkfika är en mötesplats för att träffa människor, både nya

Läs mer

Entreprenörskap som utvecklar Afrika. Nu kan jag försörja mig själv och andra!

Entreprenörskap som utvecklar Afrika. Nu kan jag försörja mig själv och andra! Entreprenörskap som utvecklar Afrika Nu kan jag försörja mig själv och andra! Ungt entreprenörskap en väg ut ur fattigdom NavPartners engagerar sig i utveckling av företag och företagare i Afrika. Uppgiften

Läs mer

GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN

GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN Utskottet för sociala frågor och miljö 2 oktober 2003 ARBETSDOKUMENT om fattigdomsrelaterade sjukdomar och reproduktiv hälsa i AVS-länderna inom ramen för

Läs mer

Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09

Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09 Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09 TEXT: Rikard Lehmann. FOTO: Hampus Brefelt, The Studio, Malmö Vänd blad Fair Trade - ett vinnarekoncept för Paula och Kajsa i Terre de Femmes Det skiljer

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för att alla människor ska omfattas av mänskliga

Läs mer

Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld!

Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld! Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld! Jag/vi kommer även presentera de globala målen för hållbar utveckling

Läs mer

Avkastning à la Hungerprojektet:

Avkastning à la Hungerprojektet: Avkastning à la Hungerprojektet: Så fungerar jordens bästa affärsidé. Foto: Johannes Odé En win-win affär: Hungerprojektet är en ideell organisation som arbetar för att avskaffa hunger och fattigdom. Men

Läs mer

Frågor & Svar. Svar på frågor som kan tänkas dyka upp under din visning.

Frågor & Svar. Svar på frågor som kan tänkas dyka upp under din visning. Frågor & Svar Svar på frågor som kan tänkas dyka upp under din visning. INNEHÅLL Varför sprider Plan en film om flickors rätt till utbildning? Är det Plan som står bakom Girl Rising? Hur jobbar Plan med

Läs mer

Fira FN-dagen med dina elever

Fira FN-dagen med dina elever EN BÄTTRE VÄRLD Fira FN-dagen med dina elever 24 oktober Ett material för grundskolan från Svenska FN-förbundet. Fira FN-dagen med Svenska FN-förbundet och projektet Skolmat blir kunskap. Inför FN-dagen

Läs mer

MÅNGSIDIG textilkollektion ger människor möjligheter

MÅNGSIDIG textilkollektion ger människor möjligheter MÅNGSIDIG textilkollektion ger människor möjligheter Samarbete mellan IKEA och sociala etreprenörer i Indien Säljstart 27:e juni 2014 MÅNGSIDIG textilkollektion: samarbete mellan IKEA och sociala entreprenörer

Läs mer

IMs EFFEKTRAPPORT 2015 FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

IMs EFFEKTRAPPORT 2015 FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd IMs EFFEKTRAPPORT 2015 FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd IM, Individuell Människohjälp/Swedish Development Partner Juridisk form: ideell förening Organisationsnummer: 845 000-0768 IM är en

Läs mer

Stoppa hunger. Köp en tröja.

Stoppa hunger. Köp en tröja. Stoppa hunger. Köp en tröja. Resultat - Style It Forward Stockholm 2014 I samarbete med: Inledning Med denna rapport vill vi på Hungerprojektet tacka alla individer och företag som genom Style it Forward

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun orebro.se/barnetsrattigheter Varje barn i Örebro, utan undantag,

Läs mer

Hållbar utveckling för barn & unga

Hållbar utveckling för barn & unga Hållbar utveckling för barn & unga Sveriges största nätverk för arbete med miljö och hållbar utveckling Vi på Håll Sverige Rent är övertygade om att arbetet med hållbar utveckling börjar med barn och unga.

Läs mer

Skolmaterial FN-DAGEN 2017

Skolmaterial FN-DAGEN 2017 Skolmaterial FN-DAGEN 2017 Fira FN-dagen och lär dig mer om flickors rättigheter och Agenda 2030 med Svenska FN-förbundet Mänskliga rättigheter för alla Jämställdhet är en mänsklig rättighet men världen

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

fairtrade av susanne lundström

fairtrade av susanne lundström fairtrade av susanne lundström 8 9 Vem har sagt att rättvisa produkter måste se tråkiga och fula ut? Och får man verkligen ställa krav på kvaliteten? Det har hänt mycket de senaste åren inom rättvis handel.

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2015 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2015 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya -

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - - The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - BaseCamp Foundation Masai Mara Masai Mara i Kenya är en mycket speciell plats, med en vild och vacker natur, ett oerhört rikt djurliv och lokalbor som strålar

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

För att närma oss vår vision så har vi formulerat en mission eller en affärsidé. Det här är vårt erbjudande.

För att närma oss vår vision så har vi formulerat en mission eller en affärsidé. Det här är vårt erbjudande. Ebba Petterssons Privatskola Vad är det som gör att man väljer en skola egentligen? Läget, pedagogiken, lärarna eller kompisarna? Och vad är det som gör att man väljer Ebba Petterssons Privatskola? För

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2012 2012 2 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kraft, mod och engagemang Inför alla elever och lärare på skolan

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Hungerprojektets informationsprojekt om FN:s millenniemål

Hungerprojektets informationsprojekt om FN:s millenniemål Hungerprojektets informationsprojekt om FN:s millenniemål Föreläsningar som ger resultat: Med denna skrift vill vi på Hungerprojektet visa vad vi gjorde med de medel fick från Forum Syd, genom Sida, för

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

LÅT JULEN GÖRA SKILLNAD

LÅT JULEN GÖRA SKILLNAD LÅT JULEN GÖRA SKILLNAD I Afrika finns det miljontals människor som saknar det kapital de behöver för att utveckla sina företag och därmed bidra till den lokala ekonomiska utvecklingen. Mer än 15 procent

Läs mer

Remissvar: Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet Dnr UD2016/09273/IU

Remissvar: Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet Dnr UD2016/09273/IU Remissvar: Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet Inledning I millenniemålen fick funktionshinderperspektivet inget större utrymme. Ett talande exempel är området utbildning. Där kunde stora

Läs mer

Detta innebär att organisationerna antingen följer riktlinjerna eller förklarar avvikelser.

Detta innebär att organisationerna antingen följer riktlinjerna eller förklarar avvikelser. KODRAPPORT 2011 Denna kvalitetskod är ett uttryck för god sed för verksamheten i FRIIs medlemsorganisationer. Syftet med koden är att öka transparensen och öppenheten inom organisationerna och därigenom

Läs mer

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan Guide: Musikhjälpen 2014 Hjälp oss att stoppa spridningen av hiv Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom att rikta

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin.

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin. Regeringsbeslut III:2 2014-05-15 UF2014/32091/UD/MU Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Resultatstrategi för globala insatser för socialt hållbar

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

Effektrapport 2016 Palestinagrupperna i Sverige

Effektrapport 2016 Palestinagrupperna i Sverige Effektrapport 2016 Palestinagrupperna i Sverige Palestinagrupperna i Sverige (PGS) är sedan 2016 medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. PGS har därmed förbundit sig till att följa FRIIs

Läs mer

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och hedersrelaterad våld tar kvinnojouren

Läs mer

Rapport till Sida för informations- och kommunikationsbidraget år 2014

Rapport till Sida för informations- och kommunikationsbidraget år 2014 Rapport till Sida för informations- och kommunikationsbidraget år 2014 Ruth Bourke Berglund Sida Partnership Forum Härnösand Sida Svenska missionsrådet Box 14038 167 14 Bromma SMR:s kommunikations- och

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD:

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: - Var tydlig med dina svar! Ge konkreta exempel och statistik och visa på en tydlig koppling mellan din vision och hur din lösning kan förverkligas. - Varje svar får innehålla

Läs mer

Barnfattigdom. Ett arbete av Hind

Barnfattigdom. Ett arbete av Hind Barnfattigdom Ett arbete av Hind 8m3 2016 BARNFATTIGDOM Jag valde att arbeta med ämnet barnfattigdom för att jag ville lära mig mer om det. Ämnet är stort och det är viktigt. Det känns som om vi inte bryr

Läs mer

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning Kvalitetsredovisningens syfte är att vara ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen på varje förskola. Den skall ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse samt vilka åtgärder

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Fair Trade Grund del 2

Fair Trade Grund del 2 Fair Trade Grund del 2 Del 2: Producenterna i centrum Fattigdom, handel och utveckling Gör rörelsen Fair Trade någon skillnad? Producenterna och deras varor Handel med producenter i syd För en mer hållbar

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010

Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsplan för 2010 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014 HUNGERPROJEKTET Jula Resultat 2014 Inledning Varmt tack till Jula AB - ledningen och medarbetarna - som under det som under det gångna året har investerat i en framtid fri från hunger och fattigdom i Bangladesh.

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

starten på ett livslångt lärande

starten på ett livslångt lärande starten på ett livslångt lärande stodene skolområde Lusten till kunskap Alla barn föds nyfikna. Det är den starkaste drivkraften för allt lärande. Det vill vi ta vara på. Därför arbetar Stodene skolområde

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken

Slutrapport för Leader-checken 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Projektnamn: Vedeldad stengodsugn Datum: 2015-10-25.. Diarienummer: 2014-149 AN.. Projekttid: 20150414-20151030. Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer

Läs mer

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställt och översatt av: Maja Nilsson Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställning av enkäter på uppdrag av APROFRUSA, utdelade i november 2012 i kommunerna San Augustin, Pitalito

Läs mer

#SEX I SKOLAN. En rektorshearingsguide för elevkårer om sexualundervisningen

#SEX I SKOLAN. En rektorshearingsguide för elevkårer om sexualundervisningen #SEX I SKOLAN En rektorshearingsguide för elevkårer om sexualundervisningen KNOW IT OWN IT! Rätten till bra sex- och samlevnadsundervisning! Vad är en rektorshearing? Syftet med rektorshearingen är i första

Läs mer

Varför bör vi erbjuda stöd till föräldrar?

Varför bör vi erbjuda stöd till föräldrar? Varför bör vi erbjuda föräldrastöd under barnets hela uppväxt och vad vill föräldrar ha? Camilla Pettersson Länsstyrelsen i Örebro län Örebro universitet Illustration: Eva Lindén Varför bör vi erbjuda

Läs mer

Effektrapport 2016 FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

Effektrapport 2016 FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd p.1(12) Effektrapport 2016 FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd IM, Individuell Människohjälp/Swedish Development Partner Juridisk form: ideell förening Organisationsnummer: 845 000-0768 IM är

Läs mer

RFSU:s internationella arbete vision, strategi och program

RFSU:s internationella arbete vision, strategi och program RFSU:s internationella arbete vision, strategi och program Detta dokument innehåller tre komponenter: Visionen beskriver det framtida tillstånd vårt arbete syftar till. Åtagande och strategi beskriver

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Effektrapport 2013. En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod

Effektrapport 2013. En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod Effektrapport 2013 En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod Hej! Det här är Barnfondens första effektrapport och vi är glada att du tar dig tid att läsa den. Vi vill i

Läs mer

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation En bättre värld i arv Information om testamentsdonation En hälsning från direktorn 3 Hoppet om något bättre blir verklighet Någon dag, någonstans i världen, kan ett barn som lever i extrem fattigdom få

Läs mer

2014-09-18 Nf 149/2012. Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun

2014-09-18 Nf 149/2012. Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun 2014-09-18 Nf 149/2012 Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Syfte...

Läs mer

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet Bilaga till regeringsbeslut 2014-02-13 (UF2014/9980/UD/SP) Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet 2014-2017 1 Förväntade resultat Denna strategi styr användningen av medel som

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

SMRs syn på utvecklingssamarbete

SMRs syn på utvecklingssamarbete SMRs syn på utvecklingssamarbete SMR tror att utvecklingssamarbete bäst sker utifrån en stabil grund och en tydlig identitet. För SMR är det vår värdegrund som inspirerar och vägleder oss när vi försöker

Läs mer

MOTION TILL FORUM SYDS ÅRSMÖTE DEN 30 MAJ 2015

MOTION TILL FORUM SYDS ÅRSMÖTE DEN 30 MAJ 2015 Bilaga 12 MOTION TILL FORUM SYDS ÅRSMÖTE DEN 30 MAJ 2015 Motion till Forum Syds årsmöte 2015 angående översättning av dokument till arabiska. Idag samarbetar Forum Syd med och ger bidrag till ett flertal

Läs mer

STADIGT kollektion. ett samarbete mellan IKEA. och sociala entreprenörer i Indien

STADIGT kollektion. ett samarbete mellan IKEA. och sociala entreprenörer i Indien STADIGT kollektion ett samarbete mellan IKEA och sociala entreprenörer i Indien STADIGT stödjer social utveckling STADIGT är den tredje i raden av handgjorda kollektioner som är resultatet av ett unikt

Läs mer

Effektrapport 2014. En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod

Effektrapport 2014. En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod Effektrapport 2014 En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod Hej! Det här är Barnfondens andra effektrapport och vi är glada att du tar dig tid att läsa den. I den här rapporten

Läs mer

Pedagogisk gruppverksamhet Barnfokus 7-20 år För hela familjen Politiskt och religiöst obundet BIV startades i Malmö 2004 och BIS 2007 av IM och

Pedagogisk gruppverksamhet Barnfokus 7-20 år För hela familjen Politiskt och religiöst obundet BIV startades i Malmö 2004 och BIS 2007 av IM och BIS-deltagarna Familjerna och de ensamkommande ungdomarna har bott i krigsdrabbade länder vilket påverkar både de ensamkommande barnen/ungdomarna och familjerna. Många har också utsatts för diskriminering

Läs mer

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403)

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) Stöd till föräldralösa barn i Malawi, vars föräldrar drabbats av hiv och aids. Foto: Malin Barnö/Röda Korset Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) 2 Bakgrund Projektet

Läs mer

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället - DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället Uppnå en snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet Ökat egenansvar och ekonomiska incitament för individen

Läs mer

Flickafadder ÅTERRAPPORT 2011 1

Flickafadder ÅTERRAPPORT 2011 1 Flickafadder ÅTERRAPPORT 2011 1 Flickafadder Tack för att du stödjer Plans arbete för flickors rättigheter! Här får du som är Flickafadder en rapport om Plans arbete för flickors rättigheter. Vi berättar

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM Om materialet Angela och Juliana har världens tuffaste jobb att vara kvinna och bruka jorden i ett

Läs mer

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 SOTENÄS KOMMUN Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 1. Inledning Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor

Läs mer

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport Ronald McDonald Barnfond Effektrapport 1. Vad vill er organisation uppnå? Vilken nytta/förändring vill ni åstadkomma? Beskriv för vem ni är till. Vilka är det som ni vill åstadkomma en förbättring för?

Läs mer

för jämställdhet elevmaterial

för jämställdhet elevmaterial för jämställdhet elevmaterial INNEHÅLL VAR MED I AKTION FN. 3 AKTION FN FÖR JÄMSTÄLLDHET..... 4 10 FAKTA OM JÄMSTÄLLDHET... 5 FÖRDJUPA ER INOM PROJEKET FLICKA... 6 INFORMATION VID INSAMLING... 6 MATERIAL...

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt?

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Strategi 2018-2020 Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Det här är Röda Korsets Ungdomsförbund Röda Korsets Ungdomsförbund engagerar unga människor och skapar respekt för människovärdet, ökar

Läs mer

Forum Syds Idéprogram 2012-2022

Forum Syds Idéprogram 2012-2022 Forum Syds Idéprogram 2012-2022 Forum Syds idéprogram 2012-2022 Vår vision är en rättvis och hållbar värld där alla människor har makt att förändra När människor använder och utvecklar demokratin fördelas

Läs mer