VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING

2 2 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kraft, mod och engagemang Inför alla elever och lärare på skolan och med företrädare för de styrande i byn berättar Victoria om hur hon blivit gravid och tvingats sluta skolan i sjunde klass. Hon berättar vidare att barnet som hon sen födde dog i samband med förlossningen. Nu är Victoria tillbaka och går i nionde klass. Detta tack vare att en grupp kvinnor arbetar för att motivera flickor och deras föräldrar att utbildning är bästa vägen till utveckling och en bättre framtid. Jag blir djupt berörd av Victorias mod och berättelse. Vi befinner oss i södra Malawi långt ut på landsbygden. Vi har fått åka länge på dåliga vägar tillsammans med vår partner, Creccom. Trots gratis skolgång är det fortfarande barn som inte går färdigt i skolan, särskilt flickor. De avbryter då de behövs hemma och de gifts ofta bort i mycket unga år. Det är genom möten med de människor vi stödjer som jag ser resultat av vårt arbete. Tillsammans med partners hittar vi rätt och kan göra insatser där behoven finns. Creccom organiserar grupper av kvinnor som tar som sin uppgift att volontärt stödja flickor som av olika anledningar slutar skolan i förtid. Det är kvinnor som brinner för sin bygd och sitt land. För oss är det viktigt att bidra till att stärka det civila samhället, så att flickor som Victoria kan få ta del av sina rättigheter. IM har lång erfarenhet av att arbeta med att förändra värderingar. Förändras värderingar så förändras också synen på hur medborgare blir delaktiga och tillåts ta ansvar. Det finns ingen starkare kraft än den som uppstår då människor går samman. Jag ser ofta fantastiska saker hända tack vare människors kraft, mod och engagemang. Ofta börjar det i det lilla sammanhanget och utvecklas till något som förändrar världen. Det är också för att få del av berättelser som den som Victoria ger oss, som vi arbetar med att utveckla metoder som gör att våra pengar gör nytta och skapar långsiktighet. Vi vill ge människor möjlighet att själva förändra sina liv. Vi värnar om närhetsprincipen, en närhet som ska kännas i alla led. Såväl av givare, medlemmar och volontärer som av alla dem som vi arbetar tillsammas med i våra fältverksamheter. För att nå hit måste vi ha resurser för att samla in pengar och kommunicera med våra givare och medlemmar. Informera om våra verksamheter och planera och kontrollera våra insatser på sådant sätt att vi kan förklara hur våra pengar används och vilka resultat vi uppnår. Utvecklingsarbete behövs och sker hela tiden med fokus på att ge ett effektivt stöd till människor som förnekas sina rättigheter. Vi gläds åt att vår egen insamling fortsätter att vara stark. Tack för alla gåvor till vårt gemensamma arbete. Mötet med Victoria var en av höjdpunkterna under Den direktkontakt vi fick och det mod och den stolthet hon visade är för mig ett tillräckligt bevis för att vi arbetar på ett individuellt plan och med den närhet som alltid kännetecknat IM. För att fortsätta att bedriva ett arbete som möter människors behov och värnar om deras rättigheter arbetar vi nära människor och organisationer i landet. Vi arbetar envist och långsiktigt och det krävs lyhördhet och goda kontakter för att nå resultat. I verksamhetsberättelsen hittar du många exempel på hur vi arbetar. Jag önskar dig trevlig läsning! Bo Paulsson IMs generalsekreterare INNEHÅLL 6 SVERIGE 8 SÖDRA AFRIKA 12 SYDASIEN 14 CENTRALAMERIKA 16 EUROPA OCH MELLANÖSTERN 20 INSAMLING OCh KOMMUNIKATION 22 IM FAIR TRADE 26 ÅRSREDOVISNING RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 33 REDOVISNINGSPRINCIPER OCh NOTER 41 REVISIONSBERÄTTELSE IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE

4 Centralamerika Guatemala El Salvador Malawi Zimbabwe 4 Södra Afrika

5 Rumänien Moldavien IMs VERKSAMHETSOMRÅDEN INTERNATIONELLT Europa och Mellanöstern Så här fördelas IMs ekonomiska resurser i de internationella projekten Palestina Jordanien Hälsa Människor som har god hälsa har större möjlighet att vara aktiva och delakatiga i samhället. Fokusområdet för IMs insatser är sexuell och reproduktiv hälsa för människor på landsbygden. Det handlar till exempel om att förebygga hiv och minska mödradödligheten. Vi arbetar för att påverka samhällets attityder och gör insatser för att få myndigheter att ta sitt ansvar. Utbildning Fattigdomsbekämpning börjar med utbildning. IM kämpar för att alla barn ska få gå i skolan vare sig de är fattiga, lever med funktionsnedsättningar eller tillhör en minoritet. Barn som går i skolan har mycket större möjlighet att klara sig i livet. IM satsat särskilt på flickors utbildning. Vi arbetar både med konkreta insatser som skolmaterial och skolavgifter, och med att vidareutbilda lärare och motivera föräldrar att låta barnen gå klart skolan. Försörjning Att kunna försörja sig själv är nyckeln till oberoende. Genom hjälp- till självhjälpsinsatser får människor stöd till exempel i form av sparlåneklubbar, ofta med fokus på kvinnor. När en kvinna får stöd kommer det hela hennes familj, och i förlängningen hela samhället, till nytta. Dessutom utvecklar, importerar och säljer IM rättvist producerade varor i nio Fair Trade-butiker och en webbshop i Sverige. Det skapar försörjning för många människor världen över. IM är medlem i WFTO, World Fair Trade Organization, och arbetar enligt de internationella kriterierna för fair trade. Vi strävar efter att de som tillverkar varorna ska få rättvisa löner och bra arbetsmiljö. Vi bygger upp kapacitet hos producenterna för att de ska få möjlighet att nå ut till nya marknader. Civilsamhället Sydasien Nepal En viktig del av vårt arbete går ut på att stärka lokala organisationer i det civila samhället. Våra samarbetsorganisationer lyfter fram IM som en unik partner som genom vår närhet ger ett stöd som hjälper dem att växa i sina olika uppgifter. Mycket av vår verksamhet riktas också mot att stärka organisering på gräsrotsnivå som små föräldraorganisationer och självhjälpsgrupper. Det är så man bidrar till hållbar utveckling och framväxten av ett anständigt samhälle där alla grupper kan göra sin röst hörd och bli lyssnade på. ÖVRIGT Kommunikation, socialt arbete och regionala nätverk. Indien 5

6 SVERIGE Situation Sverige är ett av världens rikaste länder. Ändå har skillnaderna vad gäller ekonomiska förutsättningar mellan olika befolkningsgrupper ökat de senaste åren och att det finns grupper i Sverige som gärna utmålar flyktingar och invandrare som roten till de problemen. MÅL Vårt mål är uppnått när flyktingar och människor som lever i utanförskap på grund av sin etnicitet är inkluderade i ett mångkulturellt samhälle. Det uppnår vi genom att skapa mötesplatser med människors engagemang i fokus och genom att arbeta med psykosocialt stöd samt påverkansarbete gentemot beslutsfattare och andra aktörer. INSATS IM har uppnått sina mål och har kunnat erbjuda mer än 40 mötesplatser till minst deltagare och minst 400 volontärer under året. Vi har även kunnat delta i påverkansarbete genom några väl exponerade debattartiklar kring Sveriges asylpolitik och införandet av ett avdrag för kostnader för köp av läxhjälp. KOMMENTAR IMs medlems- och volontärrörelse är idag en stark aktör vad gäller integrationsfrågor i framförallt våra tre storstäder men arbetar även på mindre orter och kommer att fortsätta denna utveckling de närmaste åren. SVERIGE IM tar debatten om integration IMs verksamhet i Sverige fokuserar på integrationsfrågor. Under 2012 fick flera av IMs verksamheter stöd av staten, kommuner, näringsliv och andra organisationer. Den genomförda demokratiutredningen slog fast att IMs medlemmar vill ha bättre information om verksamheten och medlemmarnas engagemang fick styrelsen att ändra sitt beslut att lägga ner Vrigstadhemmet i Småland. IMs strategiska plattform ligger till grund för organisationens verksamhet fram till 2020 och den handlar om en modern, mera tydliggjord inriktning på arbetet. Alla insatser ska vara rättighetsbaserade och fokusera på grupper som av olika anledningar marginaliseras i samhället. Många framgångsrika verksamheter fortsatte under året och målet är att utveckla dem vidare, bland annat Barn i väntan (BIV) och Barn i start (BIS) som är gruppverksamheter för barn och ungdomar i asylsökande familjer respektive barn och ungdomar som nyligen har fått uppehållstillstånd i Sverige; samt volontärverksamheten Move It, där nyanlända ungdomar får upptäcka svenskt föreningsliv. Utbildning IM arbetar långsiktigt för att utbilda volontärer och numera finns det tre teman IM i världen, IM Fair Trade och Ny i Sverige. Utbildningarna arrangeras både centralt som helgkurser med internat och som studiecirklar lokalt med volontära ledare. (82 deltagare 2012). Det finns en ökad efterfrågan på det här materialet till olika studiecirklar. Under tidigare år har Sida delfinansierat ett 20-tal utlandspraktikanters utbildningar och resor men under 2012 utbildades sju utlandspraktikanter och de stod för sina egna kostnader på grund av uteblivet anslag från Sida. Volontärer Det är de engagerade medlemmarna och volontärerna som formar IMs verksamheter. Det finns ett ständigt behov av fler volontärer eftersom det idag är många unga som väljer att arbeta som att arbeta volontärt under kortare perioder. Under året har lokalkontoren i Stockholm, Göteborg, Malmö och Småland genom olika kampanjer valt nya ställen för IM att visa upp sig på. Olika aktiviteter har också genomförts på de 37 orter över hela landet där IM har lokalföreningar eller lokalgrupper. Bland annat har kvinnofrukostar, loppmarknader, hantverksförsäljning, kyrkkaffen och föredrag genomförts. Opinionsbildning Under året har IM deltagit och försökt påverka genom debattinlägg i olika typer av media. IM har föreslagit bildandet av en Humanitetskommission mot bakgrund av att många ärenden hos Migrationsöverdomstolen tar större hänsyn till utlänningslagen än FNs barnkonvention. IM anser att barnkonventionen ska införlivas i svensk lagstiftning. IM har genom bl.a. lokalföreningarna i Stockholm, Malmö och Lund reagerat på införandet av 6 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

7 skatteavdrag för läxläsningshjälp och uttalat att reformen kan antas leda till att familjer med ekonomiska resurser drar fördel av systemet. Pengarna kunde istället användas till att förstärka resurserna i skolan och bland civilsamhällets aktörer som når målgrupper med en svag ekonomi. Stockholm IM Stockholm fick under 2012 statsbidrag för att utveckla verksamheten Move It. IM samarbetar med Sprint-gymnasiet och två boenden för ensamkommande flyktingbarn. Långsiktiga samarbeten planeras med ett flertal idrottsföreningar, bland annat Brommapojkarna och Djurgårdsandan. Nya kontakter har knutits med Stockholms kranskommuner, det finns ett stort intresse för IMs integrationsprojekt. Även insamlings- och folkbildningsarbetet har utvecklats, exempelvis genomfördes en temakväll på Bio Rio med insamling till ett sophanteringsprojekt i norra Indien. Göteborg På våren anordnade volontärerna en barnprylmarknad, för använda kläder och leksaker. Säljare fick lämna in prylar och själva bestämma priset och sedan var det öppet för köpare. Hälften av intäkterna gick till IMs arbete i El Salvador, hälften gick tillbaka till dem som sålde varorna. Efter att många BIV/BIS-deltagare uttryckt ett behov av att fortsätta träffas efter kursens slut så startades en Öppet Hus-verksamhet. Deltagare och volontärer planerar och genomför verksamhet en gång i veckan. Under Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg deltog BIV/BIS som föreläsare om ensamkommande flyktingbarns situation. Under 2012 hade IM-kontoret i Göteborg kontakt med närmare 300 nya personer som var intresserade av att bli volontärer hos IM. Skåne Tillsammans med Röda Korset och Drivkraft Malmö arrangerade IM insamlingen Läxhjälp Malmö under Malmöfestivalen. IM deltog också i radions insamling Musikhjälpen för femte året i rad. Tillsammans med Malmö stad, Svenska Röda Korset och Rädda Barnen driver IM mötesplatsen Globalen på Malmö Museer. I Malmö har ungdomar som deltagit i BIV under 2012 gett ut en bok med text och bilder på olika teman. IMs lokalkontor i Malmö omfattar även verksamheterna i Lund och Landskrona. Connecting LA i Landskrona är en variant av Move It för tjejer mellan 13 och 25 år som på ett eller annat sätt riskerar att hamna i utanförskap. Ungdomsstyrelsen har beviljat projektbidrag för ett tredje år. Tillsammans med stadsbiblioteket i Landskrona bedriver IM ett språkcafé. Under 2012 startade en lokalförening i Lund sedan mötesplatsen Plattformen stängts. De flesta verksamheterna finns kvar, bland annat kafé, butik och studiecirklar. I november arrangerade IM Lund och Lunds kommun ljusfesten Lund lyser i medmänsklighetens tecken. Demokratiutredning Till årsmötet i Varberg i maj presenterades resultatet av utredningen Utveckling av IM som demokratisk medlemsorganisation. Deltagarna på årsmötet fick svara på tre frågor: Hur kan medlemmar få en röst i organisationen och tas på allvar? Hur kan vi organisera oss för att stärka den lokala demokratin? Hur ska vi styras i vår verksamhet? Ett digitalt medlemsforum nämndes för att förbättra kommunikationen mellan de olika nivåerna inom IM. Plattformen fick omdömen som för fyrkantig i språket och styrande och att den hindrar verksamheten, samtidigt som det stod klart att IMs ledning inte hade lyckats informera de berörda tillräckligt om vad dokumentet innehöll. Vrigstadhemmet I juni beslöt riksstyrelsen att verksamheten vid Vrigstadhemmet skulle läggas ner och fastigheten säljas. Men IMs medlemmar reagerade och styrelsen fattade ett nytt beslut, som innebär att man under två år ska undersöka om Vrigstadhemmet kan utvecklas till att tydligare bidra till Sverigemålen. Efter ett senare styrelsebeslut har kursgården ändrat namn till Vrigstadgården IMs center för möten och integration. Under hösten har mycket av arbetet gått ut på att utforma den framtida verksamheten med fokus på integrationsarbete och resurserna har anpassats till uppdraget. Med tanke på att målgruppen kommer att förändras har ett arbete med att förändra utemiljön påbörjats. Samarbetet med Höglandskommunerna har fortsatt inom ramen för BIV/BIS. Samtidigt har de planerat och lagt grunden för nya aktiviteter som läxhjälp, Move It och lägerverksamhet, flera av aktiviteterna i samarbete med Rädda Barnen och Erikshjälpen. Under 2012 tog också Vrigstad emot 86 personer under Må bra-veckor för anhörigvårdare. Medlemsresa Under 2012 genomfördes en medlemsresa för tio deltagare till Centralamerika. IMs styrelse beslutade också att utlysa resestipendier för framtida medlemsresor. IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE

8 SÖDRA AFRIKA Situation Malawi är ett av världens fattigaste länder. Våld mot flickor och kvinnor är ett stort problem, liksom okunskap om sexuell och reproduktiv hälsa. MÅL Förbättrad sexuell hälsa för alla. Genom dialog utmana genusstereotyper och skadliga traditionella seder. INSATS Cirka personer från 120 byar har deltagit i återkommande forum för dialog. Både kvinnor och män har deltagit i diskussionerna. Främst har samtalen handlat om genusstereotyper och skadliga traditionella seder. Forumen har varit väldigt framgångsrika när det gäller att kräva respekt för och försvara kvinnors rättigheter. KOMMENTAR En av effekterna med diskussionerna har varit att antalet flickor som går i skolan ökat har 96 flickor återvänt till sina skolor efter stöd och uppmuntran från deltagare i samtalsforumen. SÖDRA AFRIKA Stjärncirklar förändrar attityder I Malawi handlar det mycket om dialog och om att bryta mönster. IMs tre partnerorganisationer, Creccom, Muscco och Pakachere IHDC, arbetar samtliga med att förändra attityder på ett eller annat sätt. När det gäller sexuell hälsa har Creccom under 2012 arbetat med en metod som kallas Star circles. Star står för Societies tackling aids through rights och går ut på att kvinnor och män i byarna träffas i diskussionsforum för att bland annat bryta tabun och minska betydelsen och användandet av kulturella riter som framförallt kränker kvinnors sexuella rättigheter. Träffarna har varit återkommande en gång per vecka. Creccom har använt metoden i 120 byar på Malawis landsbygd. Deltagarna får hjälp att identifiera problem, diskutera vad problemen beror på och komma överens om en handlingsplan. Sex med okänd man Fokus har legat på de kulturella och sexuella riter som finns på landsbygden, där till exempel en ung flicka ska ha sex med en för henne okänd man för att bli kvinna eller att en kvinna som blivit änka tvingas ha samlag med den döde mannens bror för att anses renad. Grupperna har också diskuterat så kallade fisis (hyenor), män som har samlag med kvinnor som inte blir gravida med sina män. Ett konkret resultat är att åtminstone en fisi kom på andra tankar och upphörde med sin verksamhet efter att ha deltagit i Star Circle i sin by. Det de så kallade fisi gör är inte bara förnedrande för parterna utan medverkar också till att sprida hiv. Bred bydialog Till Star circle-projektet är också kopplat ett försörjningsprojekt med sparlåneklubbar. Den ökade ekonomiska friheten för kvinnor har också förändrat situationen när det gäller sexuell hälsa. Kvinnor stärks ekonomiskt och blir därmed mer självständiga och kapabla att sätta gränser för sina kroppar. De blir också mer positiva till att deras döttrar går i skolan istället för att gifta sig tidigt. I projektet har Creccom lyckats skapa en bred bydialog där både män och kvinnor deltagit. I samarbete med flera andra internationella organisationer har IM stöttat ett microlånprojekt som drivits av samarbetsorganisationen Muscco. Men mängden inblandade organisationer gjorde att projektet inte styrdes i rätt riktning och IMs stöd har under året upphört. Projektet hade bristfällig uppföljning och de olika organisationernas roller var otydliga. Fyrdubblad inkomst IM, med regionkontor i huvudstaden Lilongwe, har under året vid ett flertal tillfällen uttalat sig i malawisk media, det har framförallt handlat om sexuell hälsa. I Zimbabwe lyckas IM och våra samarbetspartners väl med 8 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

9 inkomstgenererande projekt. Resultaten visar att deltagarna i de olika försörjningsgrupperna i genomsnitt ökat sina inkomster från en dollar per dag till fyra dollar per dag genom att starta mindre företag. I Zimbabwe går IMs stöd bland annat till tusen personer i sparlåneklubbar och till elva byförsörjningsprojekt med sammanlagt 183 deltagare. Inspirerar varandra Under året har IMs kontor i Zimbabwe initierat och stöttat 14 malariakampanjer. Kampanjerna har drivits av två partnerorganisationer samt av IMs egen organisation. Kampanjarbetet som handlat om att utbilda människor att förebygga smitta har minskat antalet smittade med drygt Trots stor instabilitet i landet har IM kunnat arbeta enligt de planer som funnits och arbetet med att skapa en region för gemensamt lärande och utbyte har fortsatt. Samtlig IM-personal från Malawi har varit på besök i Zimbabwe och nu handlar mycket om att undvika dubbelarbete samt att inspirera varandra. Inspirationen har redan smittat av sig och efter att ha besökt Zimbabwe, där man sedan många år framgångsrikt arbetat med inkomstgenererande projekt, har nu IMs personal i Malawi valt två partnerorganisationer som arbetar med just det för SNABBFAKTA ZIMBABWE Cirka 80 procent av befolkningen lever under fattigdomsgränsen Medellivslängden är bland de kortaste i världen med år Cirka 14 procent av befolkningen lever med hiv 70 procent av befolkningen på landsbygden har tillgång till rent vatten SNABBFAKTA MALAWI Två tredjedelar av befolkningen är under 20 år 19 procent av befolkningen bor i städer Varje lärare i grundskolan har ansvar för i genomsnitt 62 barn Ca 12 procent av befolkningen lever med hiv 70 procent av barnen börjar skolan IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE

10

11 Bistånd ska ges med ögonkontakt Britta Holmström, grundare IM MEDMÄNSKLIGHET För oss betyder medmänsklighet att reagera på orättvisor. Det är ett engagemang både i ord och i handling. Vi visar intresse, kunskap, respekt och lyhördhet i mötet med andra människor och ser varje enskild individ. Och vi är beredda att göra insatser där de mest behövs.

12 SYDASIEN Situation Majoriteten av invånarna i IMs verksamhetsområde livnär sig på jordbruk. På grund av användning av konstgödsel och bekämpningsmedel upplever invånarna försämrad hälsa och dåliga skördar. MÅL Att stödja dem som vill ställa om sitt jordbruk till ekologisk odling. Att utveckla konstbevattning och att hjälpa till med marknadsföring av produkter. INSATS IM finansierar ett jordbruksprojekt med inriktning på ekologisk odling i Pragatinagar i Nepal. En stor del av insatsen handlar om utbildning. Projektet omfattar 300 familjer. Projektet driver två demonstrationsodlingar. KOMMENTAR Produktionen från demonstrationsodlingarna är fortfarande relativt liten. De jordbrukare som ställer om sina egna odlingar kommer att få stöd från IM till att bilda kooperativ för att lättare sälja sina produkter. SYDASIEN Kvinnogrupper förändrar vardagen Ny regionchef, 13 partnerorganisationer och med fokus på kvinnans ställning i det indiska samhället har IM i Indien och Nepal tagit sig an var också året då nyheten om en brutal våldtäkt mot en 23-årig kvinna i New Dehli spreds över hela världen. Händelsen satte fokus på kvinnofrågor och fick stor aktualitet i världens största demokrati. med egna bankkonton Under året har IMs partnerorganisationer TEED, Reaching the Unreached, New Life Center och Asha Deep Foundation arbetat med att stärka kvinnor fattiga kvinnor och kvinnor på landsbygden. Sammanlagt har cirka kvinnor i 450 kvinnogrupper träffats regelbundet dels för att få ökad kunskap om sina rättigheter men också för att spara pengar i gemensam kassa att sedan låna ur. Grupperna leds av socialarbetare och kvinnorna diskuterar allt från tonårsproblem till varför bygatan inte städas ordentligt. Genom grupperna har kvinnor kunnat starta egna bankkonton, starta företag och stärkas i sin övertygelse att det är bra med utbildning även för flickor. Självhjälpsgrupperna ger också kvinnorna ökad självkänsla, mod och kunskap. I delstaten Karnataka har organisationen TEED arbetat med kvinnor i olika stambefolkningar och där har arbetet också handlat om diskriminering och rätten till odlingsbar mark. Arbetet med självhjälpsgrupperna är inte problemfritt. Asha Deep Foundation har under året arbetat mot fördomar och kulturella regler, så som att kvinnor inte tillåts lämna sin by eftersom männen tycker att det är olämpligt. IMs arbete med partnerorganisationer har också lett till att 337 familjer har fått rätt till regeringens garanti om 100 dagars arbete. Garantin riktar sig till de familjer som lever under existensminimum. I och med att människor fått hjälp med att få del av sina rättigheter stärks också deras självkänsla gentemot myndigheter. Under året har 187 familjer ur stambefolkningarna i södra Indien fått rätt till odlingsbar mark och 677 familjer har, tack vare TEEDs lobbyarbete, fått rätt till skogsmark. Arbetet syftar till att stärka människor i att kräva sina rättigheter. Brister i dokumentationen Partnerorganisationen Manthan, som också fokuserat på att stärka kvinnor, fasades ut under 2012 då partnerns ekonomihantering och dokumentation var så pass bristfällig att regionkontoret inte kunde säkerställa att IMs medel användes i enlighet med ansökningar och planer. IM har gått vidare för att utreda ärendet och ta ställning till eventuella åtgärder. I Nepal involverar nu demonstrationsodlingarna för ekologiska grödor 300 familjer och programmet har utökats med fyra nya grupper under Samtidigt har det i Indien och Nepal planterats cirka träd av olika slag, dels fruktträd som inkomstgenerering men också träd som hinder för erosion. Aga och mobbning Tilganga ögonklinik i Mustang har tagit emot patienter, 80 av dem har opererats för grå starr och fått synen tillbaka medan de andra behandlats för ögoninfektioner eller fått glasögon. Grå starr 12 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

13 är en vanlig sjukdom i Himalaya på grund av den höga höjden och det skarpa ljuset. Under Operation Dagsverke har mer än elever och 400 lärare på 18 skolor deltagit i seminarier på temat aga och mobbning. Syftet har varit att lära ut andra disciplineringsmetoder än aga till lärarna och att förebygga mobbning bland eleverna. Projektet har också investerat i bättre sovsalar, läromedel och toaletter på ett antal skolor. I de tibetanska flyktingbosättningarna har över människor fått information om preventiv hälsa och om de vanligaste sjukdomarna. De har också fått information om hiv eftersom antalet smittade ökar. riskanalys, planering, uppföljning och utvärdering. IM i Sydasien har en bred programverksamhet. Utöver det som beskrivits ovan har utbildningsprojekt bedrivits tillsammans med Kiran, Bethany Sisters och tibetanska utbildningsdepartmentet, sophanteringsprojekt tillsammans med tibetanska inrikesdepartementet samt Fair Trade-verksamhet, bland annat med partnern MESH. Dessutom pågår ett omfattande fadderskapsprogram inom områdena utbildning och hälsa. Under året har, tack vare partnerorganisationernas arbete, mer än 700 elever fått tillgång till utbildning på grundskolenivå eller universitet. Fadderskapsprogram För att stärka partnerorganisationerna har IMs regionkontor i Dehradun arrangerat ett antal utbildningstillfällen som sammanlagt haft 60 deltagare. Utbildningarna har fokuserat på ledarskap, SNABBFAKTA NEPAL Har över 100 olika folkgrupper Räknas till ett av världens fattigaste länder Ligger inklämt i Himalaya mellan stormakterna Kina och Indien Har 30 miljoner invånare SNABBFAKTA INDIEN Räknas som världens största demokrati Har cirka 1,2 miljarder invånare Den förväntade livslängden är 65 år 74 procent av befolkningen kan läsa och skriva IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE

14 CENTRALAMERIKA Situation MÅL Att alla barn ska gå i skolan. INSATS KOMMENTAR 20 procent av alla barn mellan fem och 14 år i Guatemala måste arbeta för att familjen ska överleva. Att genom samtal i föräldragrupper övertyga föräldrarna om att släppa iväg barnen till skolan. I La Pastorals föräldragrupper deltog 262 föräldrar. 23 procent av dem var män. 183 föräldrar säger att de har förändrat sitt sätt att tillrättavisa barnen, släppa iväg dem till skolan, prata med dem och hjälpa dem med läxorna. Centralamerika Eldsjälar med utveckling i fokus Med regional ansats och fokus på organisationsutveckling har IM under året stärkt de tolv partnerorganisationerna i Guatemala och El Salvador. De har blivit bättre, proffsigare och starkare. Ett av IMs ledord är närhet. Med det för ögonen har IMs regionkontor i Centralamerika arrangerat flera utbildningstillfällen under De organisationer som IM arbetar med har sprungit ur ett engagemang för medmänniskor som lever i fattigdom och utanförskap. De som startat arbetet har varit eldsjälar och i flera fall har organisationen kommit på efterkälken. Flera av organisationerna har sen vuxit sig större och behovet av strategiska planer, långsiktiga visioner, uppföljning och planering har ökat. Efter årets insatser har partnerorganisationernas kompetens ökat vilket är bra för hållbarheten. Målet är att de insatser som gjorts också ska märkas hos målgruppen när kunskapsökningen går som ringar på vattnet från IM, via partners till målgruppen. Med ökad kunskap kan de som behöver stöd lättare ställa krav och hävda sina rättigheter. Det blir en ansvarsutkrävande kedja som fungerar åt båda håll. Att lära av varandra Den regionala ansatsen gör också att det finns ett stort lärande i de processer som drivs och de projekt som är igång. Ett projekt som fungerar ska systematiseras så att erfarenheterna kan delas med andra. Dokumenten ska svara på enkla frågor som till exempel, Vad gjordes? och Vad var lärdomen? Som en manual. Arbetet har börjat hos IMU i El Salvador som dokumenterat arbetet med sparlåneklubbar på landsbygden och skapat en manual för andra som vill arbeta med samma sak. Under året har IMs fältkontor också arrangerat utbyten mellan olika partnerorganisationer. Vid ett tillfälle talade man om hur man kan arbeta med ungdomar i nätverk och vid ett annat var temat psykosocialt stöd till barn och kvinnor med funktionsnedsättningar. Psykologer och socialarbetare träffades den gången, på IMs bekostnad, hos organisationen La Pastoral. IM har också arrangerat en regional workshop för att öka kompetensen hos partnerorganisationerna när det gäller att planera, driva och utvärdera projekt, och om IMs syn på hur man arbetar ur ett rättighetsperspektiv. Hoppar av skolan I Centralamerika arbetar IM med hälsa, utbildning och försörjning och majoriteten av målgruppen tillhör någon av mayagrupperna i regionen. I Guatemala tillhör mayagrupperna de mest utsatta och diskriminerade. När det gäller utbildning görs det på familjenivå stora skillnader mellan flickors och pojkars skolgång. Pojkarna uppmuntras att fortsätta skolan medan utbildning inte anses lika viktig för flickor. I både Guatemala och El Salvador är det vanligt att eleverna hoppar av skolan tidigt. Statistik från Guatemala visar att i genomsnitt 30 procent av eleverna i årskurs 1 till 6 hoppade av skolan. Statistiken är från I de skolor som drivs av IMs partnerorganisationer visar statistiken något helt annat hoppade sju procent av eleverna av skolan i årskurs 1 till var siffran sex procent. skolgång och information Tack vare IMs arbete har 700 elever haft tillgång till kvalitativ utbildning. 459 pojkar och 248 flickor. 650 av eleverna kom från någon av mayagrupperna i regionen. Inom området hälsa har barn, unga, män och kvinnor, fått information om hiv, om våld mot kvinnor och de lagar som finns för att förhindra våldet, om jämställdhet, mänskliga rättigheter och sexuell och reproduktiv hälsa. Ytterligare uppskattningsvis personer har via tidningar, radioprogram, publika event och teater nåtts av information om rättigheter kopplade till sexualitet och reproduktiv hälsa. 14 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

15 SNABBFAKTA GUATEMALA Hälften av invånarna tillhör någon av mayagrupperna upphörde ett 36 år långt inbördeskrig människor dog under kriget, de flesta av dem fattiga maya. Räknas som ett medelinkomstland, men snedfördelningen av resurser är stor och många lever i djup fattigdom. Har cirka 15 miljoner invånare, hälften av dem bor i städer. 70 procent av kvinnorna och 80 procent av männen kan läsa och skriva. SNABBFAKTA EL SALVADOR Är till ytan stort som Småland och har 7 miljoner invånare, varav drygt 60 procent bor i städerna. Kvinnor förväntas leva i 77 år och männen i 67 år. Den nioåriga grundskolan är officiellt obligatorisk för barn mellan 7 och 15 år. Men i realiteten går barnen bara 5,5 år i skolan. Detta trots att nio av tio börjar grundskolan. IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE

16 EUROPA OCH MELLANÖSTERN Situation Moldavien är ett samhälle som är stängt för människor med funktionsnedsättningar och många unga med funktionsnedsättningar har bara gått fyra år i skolan. MÅL Barn med funktionsnedsättningar ska ha rätt till gratis utbildning som är utformad och anpassad efter deras behov. INSATS 2012 blev 24 barn med funktionsnedsättningar integrerade i den vanliga skolan, 22 barn med funktionsnedsättningar blev integrerade i förskoleklasser och fyra nya specialklasser startades. KOMMENTAR Många av IMs partnerorganisationer har blivit formella partners med de lokala statliga skolorna. Det är ett framsteg eftersom IM strävar efter en hållbar utveckling som inte skapar parallella institutioner till staten. EUROPA OCH MELLANÖSTERN Vägspärrar hinder för utbildning IM har arbetat i Palestina sen 1960-talet. Arbetet har fram till 2012 skett i egen regi utan samarbete med organisationer i civilsamhället. Men under året etablerades samarbete med tre lokala organisationer, TAM och Elamona som arbetar med media och folkbildning kring barn och unga med funktionsnedsättningar och Mussawa som drivs av jurister och som stödjer föräldrar till barn med funktionsnedsättningar som är med i parent network, ett projekt som IM initierat. Samtidigt deltar 158 barn i tre dagcenter på Gaza och på Västbanken i IMs egen verksamhet. I arbetet tillsammans med partnerorganisationerna läggs stor vikt vid folkbildning och rättighetsarbete. Under året har det producerats och sänts 18 tv- och radioinslag i lokala medier. Man har arrangerat seminarier för medias representanter, samt gjort filmer för youtube i syfte att öka kunskapen om situationen för barn och unga med funktionsnedsättningar. Filmerna har gjorts tillsammans med ungdomarna. Hindrande vägspärrar I fokus för arbetet i Palestina såväl som i Jordanien, ligger det som på engelska kallas self advocacy. Det handlar om att stärka både föräldrar och barn med funktionsnedsättningar i att höja sin röst och prata för, och kräva, sina rättigheter. Att ändra attityder och att upplysa och utbilda i rättighetsfrågor är centralt. Med self advocacy ökar delaktigheten och engagemanget. Enligt en överenskommelse med utbildningsdepartementet i Palestina skulle det under 2012 ha drivits 22 integrerade klasser. Avtalet hölls dock inte och 2012 startades med tio klasser för att vid årets slut ha minskat till sex. Dels hade departementet inte tillräckliga ekonomiska resurser, dels kan en del elever inte ta sig till skolan på grund av vägspärrar. Det betyder att elever med funktionsnedsättningar har deltagit i undervisningen i 53 resursrum och i de integrerade klasserna. litet och individuellt I Jordanien fortsätter arbetet med att överlämna ansvaret för verksamheten till den jordanska staten och de lokala partnerorganisationerna från och med Meningen är då att partnerorganisationerna ska kunna arbeta vidare tillsammans med staten utan IMs stöd. I den processen stödjer IM utbildningsministeriet i arbetet med att upprätta en läroplan för barn med funktionsnedsättningar samt att skapa ett uppföljningssystem för alla skolor i Jordanien. IM har oerhört gott rykte i landet och man är på god väg att implementera den modell som IM under många år byggt upp med små klasser och individuella planer för varje barn. Som en följd av det goda ryktet har jordansk tv gjort ett 30 minuter långt reportage om IMs arbete. IM samarbetar med åtta statliga skolor, fyra zakat-kommittéer och fyra lokala organisationer. Med deras engagemang har arbetet i 16 klasser i åtta skolor och fyra dagcentra fortsatt. Stödet från IM har dock minskat och ett större ansvar har lämnats över till partnerorganisationernas lärare. Liksom i Palestina har utbildningsministeriet i Jordanien av ekonomiska skäl inte kunnat leva upp till planen om att utöka antalet integrerade klasser. I Moldavien arbetar IM med nio partnerorganisationer. Sex av dem arbetar med barn med funktionsnedsättningar och tre arbetar med försörjning och folkbildning. Under året har det startats fyra nya integrerade klasser i centrala och södra delarna av Moldavien, 16 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

17 främst i skolor på landsbygden. Det betyder att 24 nya barn med funktionsnedsättningar har fått möjlighet till skolgång och att 22 barn fått tillgång till förskola. im fyller gapet I Moldavien är alternativet till integrerad skolgång stora institutioner med medicinsk inriktning. Bland andra UNICEF har arbetat hårt för att stänga institutioner i Moldavien vilket lämnat ett gap eftersom det inte funnits några alternativ. Det gapet fyller IM tillsammans med partnerorganisationer sakta men säkert. Samtidigt har 217 lärare i grundskolan, 120 lärare i förskolan och 16 specialister fått utbildning för att ta emot barn med funktionsnedsättningar. Mycket arbete läggs också ner på att stärka föräldrar till barn med funktionsnedsättningar, att ändra attityder och bygga kunskaper om bland annat de rättigheter som finns. Att skolor på landsbygden öppnar upp för barn med funktionsnedsättningar är ett tecken på att attityderna håller på att förändras. Liksom i resten av regionen har en del av arbetet fokuserat på self advocacy och på folkbildning. Bland annat har organisationen Motivatie producerat och sänt tio tv-program och fem radioinslag. Programmen har handlat om inkludering och diskriminering. Som ett led i det arbetet har organisationen Prima med IMs stöd arrangerat fyra rundabordssamtal med sammanlagt 80 deltagare, representanter från utbildningsdepartementet, lärare, föräldrar, barn och lokala politiker. rumänien med egen logga IM i Rumänien är på väg att registreras som en lokal organisation. Det skulle ha gjorts under 2012 men byråkratin är stor och har försenat registreringen. I mars förra året fick IM i Rumänien en ny landchef, Mihaela Mohorea. Tidigare chefen Emilia Sandu har gått i pension. Under året har det bildats en styrelse för den nya organisationen. Styrelsen består under en övergångsperiod av tre svenska ledamöter och två rumänska. För att få organisationen att bli hållbar har man under året arbetat mycket med personalgruppen. Den lokala organisationen erhåller ekonomiskt stöd från IM till och med 2014 men fungerar från och med 2013 som en partnerorganisation. 15 unga vuxna har under året bott i något av IMs boenden. 70 äldre har fått stöd i hemmet och 50 hemlösa gamla har fått stöd. SNABBFAKTA Occupied Palestinian Territories Uppskattningsvis fyra miljoner invånare Den förväntade livslängden är 73 år Enligt FN förlorade drygt tusen personer sina hem under 2011, av dem 565 barn. Det är dubbelt så många som året innan. SNABBFAKTA RUMÄNIEN Är medlem i EU och NATO Den förväntade livslängden är 73 år Tio procent av befolkningen beräknas leva under fattigdomsgränsen SNABBFAKTA JORDANIEN Hälften av befolkningen är palestinier 23 procent av kvinnorna förvärvsarbetar Genomsnittshushållet består av 5,3 personer Landet tillämpar dödsstraff SNABBFAKTA MOLDAVIEN Är Europas fattigaste land 77 av hundra har ett mobiltelefonabonnemang 23 av hundra har internet 90 procent har tillgång till rent vatten IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE

18

19 Livets väv skapas i närkontakt från människa till människa Britta Holmström, grundare IM NÄRHET Ända sedan starten har IM hävdat att bra bistånd bara kan ske i nära kontakt. Det är i mötet man får respekt för varandra, förstår varandra och lär sig att göra rätt saker. Närhet ska prägla relationer mellan IMs givare, medlemmar, volontärer, medarbetare, partnerorganisationer och människor i våra verksamhetsländer.

20 INSAMLING OCH KOMMUNIKATION Skattereduktionsutskicket med kontrolluppgift gick ut till givare som hade gett någon gåva på minst 200 kronor Varje fadder gav i genomsnitt kronor INSAMLING OCH KOMMUNIKATION Tillsammans skapar vi resultat Som del av IM är du med och påverkar och gör världen bättre. Du blir en del av en gemensam kraft som förändrar både strukturer och enskilda människors liv. Vi hoppas du följer oss och läser om det resultat dina gåvor ger. Gå in på manniskohjalp.se, följ oss på facebook och twitter, prenumerera på vårt nya digitala nyhetsbrev, engagera dig i vår fadderverksamhet, läs brev och vädjanden från fältet som kommer i din brevlåda och reportagen i vår tidning. Och glöm inte att titta på filmerna på vår youtube-kanal och bilderna på vårt öppna bildarkiv på Flickr. Med de olika kanalernas hjälp kan vi ta dig närmre verksamheten ute i fält. Sveriges smartaste fadderskap IM-faddrar engagerade sig under året i vår fadderverksamhet och skänkte tillsammans 24,4 miljoner kronor till hjälp för utsatta människor runt om i värden. I mitten av året förändrade vi vårt fadderkoncept och gjorde en gemensam grupp av de månadsgivare som tidigare var gruppfaddrar och Medmänniskor. Det innebär att fadderstödet nu når ut i alla länder som vi engagerar oss i, det placeras där det behövs mest just nu, Ni som varit faddrar tidigare får mindre information om specifika projekt men de som tidigare nåddes genom gruppfadderskapen får samma stöd som tidigare, och när vi blir ännu fler faddrar får vi också större möjligheter att göra insatser där de behövs mest. Och vi fortsätter förstås rapportera om resultaten! Självklart kan lycka köpas för pengar! Glädjeshoppen är IMs onlinebutik för symboliska gåvor som blir perfekta presenter och julklappar. Oavsett gåva och vem du ger presenten till gör du livet bättre för andra människor! Getterna är de mest omtalade gåvorna. Här har gåvorna gått till IMs arbete med de föräldralösa barnen och byarna i östra Zimbabwe. Men vi har inte bara sålt getter i Glädjeshoppen, andra populära gåvor har varit toaletter, kaffeplantor, starta-eget bidrag och skolavgifter. Gåvokort har kunnat beställas på gladjeshoppen.se, från broschyr eller på vår nya uppskattade ordertelefon. IMs volontärer och personal sålde kort ute på julmarknader och i IM Fair Trade-butikerna, och vi uppmanade också till egna insamlingar bland vänner eller på arbetsplatsen. Din gåva blir större utan att du betalar mer I början av året blev det möjligt att göra skatteavdrag för gåvor till IM. Riksdagen har beslutat att gåvor till ideella organisationer ska vara skattebefriade, och IM blev godkänt av Skatteverket som gåvomottagare för skattereduktion den 28 februari Möjligheterna till skatteavdrag gäller gåvor till IMs arbete utanför Sverige. IM på din gata eller i din telefon För många kanske värvaren på stan är första mötet med IM. I Malmö och Lund har våra värvare berättat om hur man kan stödja IM som fadder och tagit in anmälningar. Metoden kallas face-to-face och passar oss väldigt bra eftersom vi får chansen att se dig som givare personligen och direkt svara på frågor om IM. Från vårt huvudkontor i Lund ringde vi alla våra givare för att tacka för gåvorna, berätta om vårt arbete och uppmuntra till 20 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära IMs verksamhetsberättelse och årsredovisning GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET Innehåll Det här är IM...4 Kort om...6 Så förändrar IM världen...8 Civilsamhället...1 Försörjning...14 Utbildning...18 Hälsa...22

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL 4 HÄLSA 8 UTBILDNING 12 FÖRSÖRJNING 16 CIVILSAMHÄLLET 20 SVERIGE 24 IM FAIR TRADE 26 INSAMLING OCh KOMMUNIKATION 28 ÅRSREDOVISNING 2013 31 EKONOMISK

Läs mer

medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 4/2014 Låt julen bli varm och glad Sidan 6

medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 4/2014 Låt julen bli varm och glad Sidan 6 medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 4/2014 Låt julen bli varm och glad Sidan 6 INNEHÅLL medmänsklighet. Nr 629 årgång 70. ISSN 1653 932X Upplaga: 34 000 ex ANSVARIG UTGIVARE

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009 Rädda Barnen på fem minuter 90 års arbete för barns rättigheter Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige

Läs mer

Målgrupp: intresserade av IM och rättvis handel, de som funderar på om de vill bli IM Fair Trade-ambassadörer eller butiksvolontärer

Målgrupp: intresserade av IM och rättvis handel, de som funderar på om de vill bli IM Fair Trade-ambassadörer eller butiksvolontärer 1 Innehåll Om studiecirkeln... 3 Träff 1: Inledning, introduktion till IM och omvärldsanalys... 5 Manus: Introduktion till IM... 7 Manus: Omvärldsanalys ur ett handelsperspektiv... 10 Träff 2: Rättvis

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Bistånd som gör det möjligt att ta klivet ur fattigdomen Kooperation Utan Gränser är en biståndsorganisation som arbetar i 24 länder. Vi är specialiserade inom områdena jordbruk,

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

1-42 INNEHÅLL ÅRS BERÄTTELSE13

1-42 INNEHÅLL ÅRS BERÄTTELSE13 20l3 ÅRSBERÄTTELSE 2 3 RYSSLAND RUMÄNIEN UKRAINA MOLDAVIEN SID 14 LIBANON (SYRIEN) SID 22 ISRAEL (VÄSTBANKEN) AFGHANISTAN PAKISTAN NEPAL SID 18 MEXIKO BANGLADESH GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA

Läs mer

FRII s effektrapport September 2014

FRII s effektrapport September 2014 FRII s effektrapport September 2014 ActionAid International Sweden 802431-3044 Ideell förening 1. Vad vill ActionAid uppnå? ActionAid är en internationell rörelse som jobbar för global rättvisa och utveckling.

Läs mer

1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR BRASILIEN PARAGUAY ARGENTINA

1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR BRASILIEN PARAGUAY ARGENTINA 20l4 ÅRSBERÄTTELSE 2 1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR 5 Ordföranden & Direktorn har ordet 6 Social omsorg 10 Utbildning 14 Självförsörjning 18 Humanitär

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 om We Effect Vår värld We Effect arbetar i 25 länder och har sitt huvudkontor i Sverige. Grundpelaren i We Effects arbete i Europa är att anpassa samarbetsorganisationerna för

Läs mer

Samarbete för rättvisa

Samarbete för rättvisa Samarbete för rättvisa Svalorna Latinamerikas verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Sida 3. Ett stort språng 4. Ordlista 5. Svalorna Latinamerika i korthet 6. Samarbete för förändring i Latinamerika 7. Verksamheten

Läs mer

Samarbete för rättvisa. Svalorna Latinamerikas verksamhetsberättelse

Samarbete för rättvisa. Svalorna Latinamerikas verksamhetsberättelse Samarbete för rättvisa Svalorna Latinamerikas verksamhetsberättelse 2010 1 Innehåll Sida 3. Ett händelserikt år 4. Ordlista 5. Svalorna Latinamerika i korthet 6. Samarbete för förändring i Latinamerika

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

FN:s åtta millenniemål

FN:s åtta millenniemål Lär dig mer om FN:s åtta millenniemål Studiematerial från Hungerprojektet 1 Välkomna till Hungerprojektets studiematerial om FN:s millenniemål! Mycket har blivit bättre i världen under de senaste 20 åren.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011-2012 Innehållsförteckning ABC aktiva insatser för människa och miljö 3 ABC:s verksamhet 2011/2012 4 ABC och HIMAD Himalayan Society for Alternative Development 6 ABC:s och HIMAD:s

Läs mer

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60 grundkurs version 2.0 2011 innehåll inledning Det här är Världens kurs 4 Så här kan du använda Världens kurs 5 Genomgående tankar 8 Grundkursens upplägg 8 Till ledarna 9 Inledning/avslutning 10 Värderingsövningar

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009/2010

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009/2010 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009/2010 Detta är ABC - Aktiva insatser för människa och miljö ABC är en svensk biståndsorganisation bildad i Lund 1998. Verksamheten är granskad av SFI Svensk

Läs mer

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 08/09. Aktiva insatser för människa och miljö

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 08/09. Aktiva insatser för människa och miljö Verksamhetsberättelse & årsredovisning 08/09 Aktiva insatser för människa och miljö Detta är ABC - Aktiva insatser för människa och miljö ABC är en svensk biståndsorganisation bildad i Lund 1998. Verksamheten

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

Verksamhetsberättelse 03/04

Verksamhetsberättelse 03/04 Verksamhetsberättelse 03/04 Pg 90 07 43-6 www.abcsweden.org 1 Rättvis eller orättvis handel? Valet är ditt och mitt! Kära läsare! Det finns olika vägar att gå för att utjämna orättvisor mellan människor

Läs mer

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 1 2008 Aktuell insamling: Brunn till skola i Mali Pia möter sitt fadderbarn i Uganda På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna Gåvokatalogen Över 20 000 kycklingar

Läs mer

Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder,

Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning Lärande miljöer.........................................

Läs mer

Nya steg i rätt riktning. Kooperation Utan Gränsers vägvisare för 2007 2011

Nya steg i rätt riktning. Kooperation Utan Gränsers vägvisare för 2007 2011 Nya steg i rätt riktning Kooperation Utan Gränsers vägvisare för 2007 2011 Fastställd av styrelsen 21 mars, 2007 Innehållsförteckning Förord 3 Kooperation Utan Gränser 4 - Visionär inledning av arbetet

Läs mer

RFSU 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Kom med i kampen för alla människors frihet att vara, välja och njuta!

RFSU 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Kom med i kampen för alla människors frihet att vara, välja och njuta! Kom med i kampen för alla människors frihet att vara, välja och njuta! Jag vill bli medlem i RFSU! Medlemsavgiften är 150 kr och jag får tidningen Ottar på köpet. NAMN ADRESS POSTADRESS E-POST TELEFON

Läs mer

det mest grundläggande. Det rena, öppna mottagandet är lärandets förutsättning i alla lägen. Utan tillit sluter vi oss i försvarspositioner.

det mest grundläggande. Det rena, öppna mottagandet är lärandets förutsättning i alla lägen. Utan tillit sluter vi oss i försvarspositioner. ärkebiskopen 2 ärkebiskopen när jag skriver denna meditation över vår kyrka har det just gått nio år sedan jag tillträdde tjänsten som ärkebiskop. Det är också den sista verksamhetsberättelse som jag kommer

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer