Erfarenheter med naturskadeförsäkring och samarbete mellan försäkringsbolag och myndigheter i Tyskland och Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erfarenheter med naturskadeförsäkring och samarbete mellan försäkringsbolag och myndigheter i Tyskland och Sverige"

Transkript

1 Erfarenheter med naturskadeförsäkring och samarbete mellan försäkringsbolag och myndigheter i Tyskland och Sverige Gregor Vulturius Stockholm Environment Institute Klimaseminar Finans Norge och Vestlandsforsking, Oslo 22 maj 2013

2 Inledande informationer SEI är en världsledande miljöforskningsinstitute med åtta kontorer i hela världen Nämndes för Sixth most influential Environmental Think Tank 2012 Den här presentation utgår från forskning på Umeå Universitet NORD-STAR är ett nätverk av ett stort antal av universiter och forskningsinstituter från alla fem nordiska länder som driva forskning om klimatanpassning, har ett specifik fokus på försäkring av naturskador

3 Centrala frågor Hur kan försäkringsbranschen bidra till arbetet med att minska skadorna från extrema väderhändelser och klimatförändringar? Hur kommer klimatförändringar att påverka försäkringsverksamheten med hänsyn till gällande försäkringar och försäkringsbarhet (insurability) av naturskador i framtiden? Hur bör ansvaret för kostnaderna vid extrema väderhändelser och för arbetet med klimatanpassning fördelas mellan staten, kommuner, försäkringsbolag och individer? Vad finns det för problem och möjligheter med att stärka samarbetet mellan försäkringsbranschen, statliga myndigheter, kommuner och forskning?

4 Befintliga försäkringssystem för naturskador i Tyskland och Sverige I båda länderna finns en marknad för försäkringar mot naturskador, men ingen naturskadepool eller liknande lösning som styrs av staten Det finns inte heller någon lagstiftning som kräver ett obligatorisk försäkringsskydd mot naturskador Försäkringsförhållande och villkor skiljer sig betydligt mellan Tyskland och Sverige, och bland de olika tyska delstaterna vad gäller utsträckning av försäkringsskydd och försäkringsbarhet av olika typer av naturskador Nästan 100 % marknadspenetration i Sverige, alla typer av naturskador Tysklands försäkringsbolag erbjuder ett tillägg till den vanliga hemförsäkringen som skyddar mot olika naturskador, 30% marknadspenetration men stora skillnader mellan de olika delstaterna

5 Tillgänglighet till naturskadeförsäkring Tyskland Prissättning av naturskadeförsäkring är grundad på ett omfattande GIS system, ZÜRS (Zonierungsystem Überschwemmung Regen Sturm) Systemet uppdelar alla fastighter i Tyskland i fyra olika grupper beroende på hur utsatt de är för översvämning; i framtiden också skyfall, hagel och storm Detailjerad kunskap om uttsatthet för naturliga risker används för riskdifferentierad prissättning Finns ett antal fastigheter som går inte försäkras eller bara mot vissa naturskador Sverige Otillräcklig kunskap om uttsatthet för risker, särskilt geografisk och över längre tid Idag erbjudar systemet till heltäckande skydd mot alla kända naturskador

6 Kostnader från naturskador Tyskland Mellan 1999 och 2007 har extreme stormar och översvämningar orsakat mer an 7 respektiv 2.5 milliarder i försäkrade skador En ständig och signifikand ökning av kostnanden från naturliga risker har regristrerats i de senaste fyra decennier Changes in insured damages and in percent (normalized with CPI in 2011 prices) Total Damages Water damages Sverige Fire damages Skador = Sårbarhet (materiellt välstånd, samhällsplanering etc.) x Exponering (Omfång och styrka av extrema väderhändelser klimatförändringar etc.) Natural Hazards Vulturius and Keskitalo 2013

7 Extrema väderhändelser: En väckerklocka för klimatanpassningspolitiken Tyskland: Översvämningen älven Elbe 2002 Sverige: Stormen Gudrun 2005 Extrema händelser uppfattades som förvarning om klimatförändringar En möjlighet för klimatanpassningspolitiken Nationell anpassningsstrategi i Tyskland, Mainstreaming i Sverige Försäkringsbranschen konsulterades i båda länderna

8 Riskhantering inom försäkringsbranschen och sociala konsekvenser Försäkringsbarhet av naturskador i Dresden Innan 2002 Efter 2002 Schwarze and Wagner 2007

9 Pågående diskussioner om naturskadeförsäkring i båda länderna Lagstiftning som definerar vem står för kostnaden i följd av extreme väderhändelser saknas i båda länderna Extreme händelser har suttit igång en debatt om naturskadeförsäkring I Tyskland har ett proposition för ett obligatorisk naturskadeförsäkringssystem avvisas på grund av juridiska och finansiella förbehåll Den tyska och svenska försäkringsbranschen påstår att ett obligatorisk system är otillämpligt och att privata bolag är mer duglig vad gäller riskbedömning och hantering, och att det är till och med billigare Ad-hoc lösningar, till exemple statlig bidrag efter extreme händelser betraktas som moral hazard Två delstater i Tyskland har beslut att statlig bidrag ska betalas ut endast om det inte var möjligt att försäkra mot naturskador innan händelsen inträffade

10 Samarbete mellan försakringsbolag och myndigheter Förtroende i olika aktörer i Sverige Sjöberg 2012

11 Några exemple hur samarbete kan se ut Gemensame kampanjer för att väcka uppmärksamhet för extreme väderhändelser och klimatanpassning och för att sprida kunskap om förbyggande åtgärder

12 Gemensam forskning om naturskador och klimatanpassning Gemensam handling och utförande av förbyggande åtgärder Vilket syfte har samarbetet och vilket ansvarsområde Hur bör politiskt ansvar och kostnaden fördelas bland de olika deltagare Integration i befintliga riskhanteringspolitik

13 Rekommendationer Tillgång till pålitligt och heltäckande skydd mot naturskador måste bevaras, oavsett vilken lösning (oblligatorisk eller inte, statlig eller inte) man föredrar Behov av mer kunskap om hur klimatförändringar kommer påverka det befintliga naturskadeförsäkringssytemet, viktig underlag får den nationella och lokala beslutfattningsprocessen Transparens och öppet tillgång till kunskap stärker fötroende i kommunala myndigheter och försäkringsbranschen Lokala myndigheter och försäkringsbolag måste vara överens om vilket syfte samarbetet har och hur ansvar och konstnaden bör fördelas

14 Tack för er uppmärksamhet och frågor! Referenser Vulturius, G. and Keskitalo, C. (2013). Distribution of authority on climate change adaptation between governmental and insurance systems: a case from Sweden. In preperation Keskitalo, C., Vulturius, G. and Scholten, P. (2013). Adaptation to climate change and the role of the insurance sector: examples in flood management in the UK, Germany and the Netherlands. In review Sjöberg, P. L. (2012). Risk Perception and Societal Response. In S. Roeser, R. Hillerbrand, P. Sandin, & M. Peterson (Eds.), Handbook of Risk Theory (pp ). Springer Netherlands. Schwarze, Reimund and Gert G. Wagner (2007) The political economy of natural disaster insurance: lessons from the failure of a proposed compulsory insurance scheme in Germany European Environment, 17 (6),

Klimatanpassning 2015 - Så långt har Sveriges kommuner kommit

Klimatanpassning 2015 - Så långt har Sveriges kommuner kommit NR B 2228 MAJ 2015 RAPPORT Klimatanpassning 2015 - Så långt har Sveriges kommuner kommit En enkätundersökning och kommunrankning Susanna Roth & Philip Thörn Författare: Susanna Roth och Philip Thörn Medel

Läs mer

Använd socioekonomiska scenarier i klimatanpassning en vägledning HENRIK CARLSEN, PER WIKMAN SVAHN

Använd socioekonomiska scenarier i klimatanpassning en vägledning HENRIK CARLSEN, PER WIKMAN SVAHN Använd socioekonomiska scenarier i klimatanpassning en vägledning HENRIK CARLSEN, PER WIKMAN SVAHN FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige omfattning och utveckling

Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige omfattning och utveckling Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige omfattning och utveckling Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige omfattning och utveckling 1 Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige omfattning och utveckling 2

Läs mer

Åsa Knaggård Experter i klimatpolitiken ett mångfacetterat samspel mellan experter och politiker

Åsa Knaggård Experter i klimatpolitiken ett mångfacetterat samspel mellan experter och politiker Åsa Knaggård Experter i klimatpolitiken ett mångfacetterat samspel mellan experter och politiker Expertens roll i det demokratiska samhället har varit föremål för, i perioder mycket intensiva, akademiska

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Risken att försäkringsbolaget inte kan betala ut ersättningen

Risken att försäkringsbolaget inte kan betala ut ersättningen Försäkra SAMMANFATTNING Det förekommer att konsumenterna har ett felaktigt eller dåligt försäkringsskydd, antingen i form av för mycket eller för lite skydd. De flesta konsumenter uppger också att de tycker

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

Outsourcing av it-tjänster i kommuner

Outsourcing av it-tjänster i kommuner Outsourcing av it-tjänster i kommuner Publikationsnummer MSB728 Augusti 2014 2 3 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Informationssäkerhet och upphandling av it-relaterade tjänster.

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie 2013:2. Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring

Svensk Försäkrings rapportserie 2013:2. Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring Svensk Försäkrings rapportserie 2013:2 Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring Förord Konsumentundersökningar visar att konsumenter tycker att det är svårt att förstå vad försäkringsprodukter

Läs mer

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering.

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Lund mars 2009 Document information Title: WP/Project: Bättre

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS RISK MANAGEMENT. Risk Management i vindkraftsbranschen

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS RISK MANAGEMENT. Risk Management i vindkraftsbranschen ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 6 SEPTEMBER 2013 I SAMARBETE MED: RISK MANAGEMENT 4 FRÅGOR OM KONTRAKTUELLA RISKER Innehåll SCA UTMANAR Vilka krav ställer en global

Läs mer

Finansiella kriser i ett internationellt perspektiv

Finansiella kriser i ett internationellt perspektiv ANFÖRANDE DATUM: 2006-09-12 TALARE: PLATS: Riksbankschef Stefan Ingves Köpenhamn SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

Översvämningar och riskhantering. En forskningsöversikt

Översvämningar och riskhantering. En forskningsöversikt Översvämningar och riskhantering En forskningsöversikt Översvämningar och riskhantering - en forskningsöversikt December 2008 Lars Nyberg (Doc.) Centrum för klimat och säkerhet Karlstads universitet Innehållsförteckning

Läs mer

Makten över klimatpengarna

Makten över klimatpengarna rapport 1. 2010 årgång 1 Makten över klimatpengarna vem ska förmedla sveriges stöd till klimatanpassning i de mest utsatta länderna? Denna publikation ges ut av Hela världen, Svenska kyrkans internationella

Läs mer

Investerare i en ny klimatekonomi

Investerare i en ny klimatekonomi USD CHF CO 2 SEK GBP NOK EUR JPY RUB CNY Investerare i en ny klimatekonomi Innehåll 5 Förord 7 Finanssektorns bidrag till den nya klimatekonomin 9 Koldioxidsnål infrastruktur och energi passar institutionella

Läs mer

Ekonomiska incitament inom arbetslöshets- och sjukförsäkringarna

Ekonomiska incitament inom arbetslöshets- och sjukförsäkringarna Ekonomiska incitament inom arbetslöshets- och sjukförsäkringarna En försäkrings grundidé är att skaderisken fördelas på en grupp människor där endast några få drabbas. Varför är då ersättningsgraden inte

Läs mer

Framtida utveckling som kan påverka arbetet med samhällsskydd och beredskap. Redovisning av uppdrag i MSB:s regleringsbrev för år 2012

Framtida utveckling som kan påverka arbetet med samhällsskydd och beredskap. Redovisning av uppdrag i MSB:s regleringsbrev för år 2012 Framtida utveckling som kan påverka arbetet med samhällsskydd och beredskap Redovisning av uppdrag i MSB:s regleringsbrev för år 2012 2 MSB:s kontaktpersoner: Benny Jansson, 010-240 44 36 Kristin Jacobsson,

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden RAPPORT DEN 31 MAJ 2007 DNR 07-4828-000 2007 : 9 Konsumentskyddet på finansmarknaden INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 1. UTGÅNGSPUNKTER 6 1.1 Statens och konsumenternas ansvar 7 1.2 Flera myndigheter

Läs mer

Lokala riskhanteringsplaner mot översvämning

Lokala riskhanteringsplaner mot översvämning Lokala riskhanteringsplaner mot översvämning erfarenheter från Karlstad och Lidköping Investing in the future by working together for a sustainable and competitive region www.sawa-project.eu Rapportnr:

Läs mer

observatörsrapport Hanteringen av de omfattande naturkatastroferna i Queensland 2011

observatörsrapport Hanteringen av de omfattande naturkatastroferna i Queensland 2011 observatörsrapport Hanteringen av de omfattande naturkatastroferna i Queensland 2011 OBSERVATÖRSRAPPORT Hanteringen av de omfattande naturkatastroferna i Queensland 2011 Hanteringen av de omfattande naturkatastroferna

Läs mer

Försäkringsindustrin och klimatfrågan

Försäkringsindustrin och klimatfrågan 1999405 NFT 4/1999 Försäkringsindustrin och klimatfrågan perspektiv på utvecklingen före och efter Kyoto av Sverker Carlsson, Göteborgs Universitet och Johannes Stripple, Lunds Universitet och Kalmar Universitet

Läs mer

VÅRDEN AV ÄLDRE. En granskning av vård och omsorg i åtta länder

VÅRDEN AV ÄLDRE. En granskning av vård och omsorg i åtta länder VÅRDEN AV ÄLDRE En granskning av vård och omsorg i åtta länder Innehåll De åtta granskade länderna är Danmark, Finland och Norge samt England, Frankrike, Holland, Spanien och Tyskland. Alla rapporter finns

Läs mer

Länsstyrelsens behov av klimatdata

Länsstyrelsens behov av klimatdata Länsstyrelsens behov av klimatdata Susanna Hogdin Länsstyrelsen i Västra Götalands län Några av de uppdrag på Länsstyrelsen där klimatfrågan berörs Länsstyrelsens övergripande uppdrag är att samordna och

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Anpassning till klimatförändringar. Kartläggning av arbete med sårbarhetsanalyser, anpassningsåtgärder i Sverige till framtida klimatförändring.

Anpassning till klimatförändringar. Kartläggning av arbete med sårbarhetsanalyser, anpassningsåtgärder i Sverige till framtida klimatförändring. No 106, Feb 2005 Reports Meteorology and Climatology Anpassning till klimatförändringar Kartläggning av arbete med sårbarhetsanalyser, anpassningsbehov och anpassningsåtgärder i Sverige till framtida klimatförändring.

Läs mer