Verksamhetsplan för Falköpings Golfklubb 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan för Falköpings Golfklubb 2014"

Transkript

1 Styrelsen via Lennart Almqvist (7) Vision En av landets mest omtyckta golfanläggningar under ständig utveckling med aktiva medlemmar och nöjda gäster. Framgångsfaktorer/Värdegrunder Bemötande Engagemang Roligt Gemenskap Aktivitet 1 Inledning Falköpings GK skall fortsätta jobba på den inslagna linjen med våra värdegrunder och framgångsfaktorer som grundplåt. Den goda stämningen i klubben beror mycket på att både anställda och medlemmar verkar och jobbar efter samtliga dessa grunder. De gästundersökningar som gjorts under året förstärker detta. Likviditeten kommer tack vare mindre amorteringar att förbättras under året. Till detta kommer också momsåterbäring via vårt bolag, där vi skall söka tillbaka delar av den moms som betalades vid byggandet av 9-håls banan. Antalet medlemmar är i dagsläget ca 1274 personer. I detta antal ingår 115 personer på nybörjarmedlemsskap samt 130 personer som är vilande. 2 Förutsättningar för budget. A. Kvarvarande medlemsinsatser/lån Insatsslag Antal Summa tkr Amorterat kr/år* Totalt tkr/år Passiva Ej aktuellt Frivilliga lån Skuld på 3 resp. 6 tkr till medlemmar som slutat resp. 1200/person Snitt 150 Summa 468 Postadress: Falköpings Golfklubb Telefon växel Telefon rest. E-post Box 99, Falköping

2 Styrelsen via Lennart Almqvist (7) 3 Amorteringar/år Långivare År/ Swedbank + LF Skuld till f.d. medlemmar Extern långivare Maskinlån Summa Avskrivningar Differens År 2013 var det första året på länge där våra amorteringar var lägre an våra avskrivningar. Innebär att vi därigenom får en positivt bidrag till vår likviditet. År/ Resultat Prognos 200 Budget 120 Likviditetspåverkan Budget Årsavgiften behålls oförändrad för året. Den momsåterbäring vi räknar med att få under året skall öronmärkas för ett antal högprioriterade områden, såsom bunkrar, träningsområde samt dammar. 4 Masterplan En uppdatering av planen kommer att ske under vintern. Våra projektgrupper kommer att fortsätta inom sina områden under året. Vi kommer att starta upp ett nytt system för klippning av tees, fairways och greener som kallas klipptåg. Detta kommer att effektivisera vårt arbetet och bidrar därmed till att vi kan frigöra mer tid för att jobba med förbättringsarbeten. 5 Verksamhetsinriktad organisation För att effektivisera vårt arbete kommer styrelsens medlemmar att vara mer direkt ansvariga för olika inriktningar av vår verksamhet. Tanken är att vi utvecklar, förutom befintlig stab/administration, 4 olika grupperingar. Dessa områden är: Upplevelse, Marknad, Idrott samt Anläggning. Under dessa har vi ett antal mindre grupperingar. En utvärdering kommer att göras för att se hur vi kan utveckla och förbättra arbetet.

3 Styrelsen via Lennart Almqvist (7) 6 Kommittéer I det följande presenteras verksamhetsplanen för några verksamhetsområden enligt följande: A. Verksamhetsplan Kansli B. Verksamhetsplan Juniorer C. Verksamhetsplan Marknad D. Verksamhetsplan Seniorer E. Verksamhetsplan Tävlingar F. Verksamhetsplan Styrelsen A. Verksamhetsplan Kansli Klubbchef Pro Kanslist/Proassistent Peter Fritzson Helen Sveder, föräldraledig 3 månader under året Anna Johansson, föräldraledig 3 månader under året Ett bra Bemötande ger ett Engagemang vilket gör att det blir Roligt som i sin tur ger Gemenskap och på så sätt skapar Aktivitet Ekonomiska mål De ekonomiska målen både vad avser intäkter och kostnader är grundade på en verksamhet som är i ständig klubb- och marknadsutveckling. Detta kräver att vi alltid jobbar med vår kvalité vad avser, Klubbaktiviteter Medlemsaktiviteter Gästaktiviteter där våra starkaste verktyg är Anläggningen Klubbens pro Service Bemötande Boendemöjligheter och vi når genom Fortsätta med de aktiviteter som varit lyckade under 2013 Utveckla mervärden och upplevd prisvärdhet Arbeta med klubbresor och företagsgolf för att på så sätt fylla vardagsbokningarna Regelbunden uppdatering av hemsidan Stödfunktion till kommittéer och arbetsgrupper Säkerställa att de som går Grönt kort kurser blir kvar som medlemmar år 2 och så vidare Synliggöra våra flexibla medlemskap, då allmänheten fortfarande tror att golf är dyrt

4 Styrelsen via Lennart Almqvist (7) B Verksamhetsplan Juniorer Ekonomiska mål Att klara den budget vi har och fortfarande hålla hög kvalité på verksamheten. Aktiviteter för att nå mål o Utnyttja LOK-stödet bättre Arbeta aktivt med små grupper o Juniorträningsgrupperna Öka antalet träningstillfällen och spel varje vecka Träning på banan på dagtid under sommarlovet o Läger till självkostnadspris Övriga mål o Öka tävlingsdeltagandet Fokusera på Skandia distrikt och organisationen runt denna. ATP-touren o Rekrytera nya medlemmar Säkerställa att det finns en föräldragrupp kring juniorverksamheten 1:a träningen varje år är tillsammans med föräldrar +info Öka fokus på kompisträningarna Gemensamt spel på sommarlovet o Juniorlunch Micro, juniorrum o Motivera yngre spelare att utvecklas Rekordkortet C. Verksamhetsplan Marknad Ordförande Ledamot Ledamot Bengt-Tore Allert Sune Falck Gunilla J Carlsson Behov av att utöka gruppen med ytterligare minst en person. Våra kärnvärden i Falköpings Golfklubb Utifrån klubbens Vision och Värdegrunder skapa goda förutsättningar för klubben att upplevas som en attraktiv golfklubb, både för nya medlemmar och våra sponsorer. Kärnvärden Bemötande Klubbkänsla Öppenhet Ungdoms- och juniorvänligt Familjärt Inbjudande

5 Styrelsen via Lennart Almqvist (7) Naturupplevelse Tillgänglighet Friskvårdande Sponsorerna kan på golfklubbens egendom och faciliteter för sina kunder SYNAS SAMLAS SÄLJA. De kan för sin personal erbjuda friskvård och aktiviteter som främjar företagsanda och god sammanhållning. Nya medlemmar skall uppleva att våra kärnvärden fungerar i vardagen. Besökare i allmänhet till kommunen ökas genom att vi fortsatt har en fritidsanläggning av högsta klass. Kundaktiviteter Marknadskommitténs huvuduppgift är att marknadsföra klubbens kärnvärden och slutföra samarbetsprogram med våra sponsorer. I rådande konjunkturläge i vår närhet så är vårt arbetet prioriterat mot att fortsatt kunna ha kvar nuvarande sponsorer, men att vi samtidigt har upprättat en lista över ett 20- tal tänkbara sponsorer som kommer att uppvaktas och bearbetas av marknadskommittén. Utbudet för sponsorerna omfattar st hålsponsorer, reklamytor på driving range, putting green, parkering och vår hemsida. Falköpings Golfklubb, har förutom en erkänt fin golfbana, även fina konferensmöjligheter, där medverkan av klubbens instruktör kan ordnas för att arrangera Pröva på - golf. Konferensmiljön ligger i anslutning till klubbens välrenommerade restaurang där vår krögare har en hel del att erbjuda konferens deltagarna. Personalaktiviteter Vi skapar gärna en Pröva på - golf aktivitet för företagets personal för att de skall se att golf är friskvård och ett väldigt trevligt sätt att umgås på. INTÄKTER Vår budget är lagd på 450 kkr och är ungefär i samma nivå som Detta kräver dock att vi fortsatt har kvar vår lojala sponsorer och våra medlemmar har klubbens sponsorer i sina tankar vid olika typer av inköp. De kostnader som är förknippat med kommitténs arbete ligger till största delen kring vår sponsorgolf och om vi kan åstadkomma några andra lojalitetsskapande aktiviteter, såsom föreläsningar eller resa till någon annan bana. D. Verksamhetsplan Seniorer Medlemmar: Anna Strandell, Rigmor Rödin, Sven-Olof Persson, Staffan Dverstorp Aktiviteter 60 golfen är kärnverksamheten i kommitténs arbete Resultaten skickas ut till samtliga medverkande spelare som har e-post registrerad i GIT Eclectic spelas i samband med 60 golfen

6 Styrelsen via Lennart Almqvist (7) Erbjuda gruppträningspaket under ledning av Helen eller Anna Ständigt tillse att det kommer in nya 60-åringar att delta i 60-golfen OG golfen samt OL golf Arrangera en resa till någon annan bana E. Verksamhetsplan Tävlingar Medlemmar: Olof Darius, Christer Gunnarsson, Hannes Erikson och Peter Fritzson Ekonomiska mål Tävlingsintäkterna är budgeterade till 180 kkr Aktiviteter för att nå mål Tävlingar Övriga mål F Arbeta med ett varierat och så komplett tävlingsprogram som möjligt. Fortsatt sträva efter att utveckla Torsdagsgolfen utifrån det som fungerat bra under 2013 Fortsätta tävlingssamarbetet med klubbarna inom Fyrklövern Delar av Golfveckan spelas med löpande start Fortsätt att utveckla samarbetet med Marknadskommittén Tillse att alla tävlingar har sponsorer som ges möjlighet att marknadsföra sin verksamhet i samband med tävlingen Tillse att alla serielagen får ett så gott stöd som möjligt för att hävda sig i sina respektive serier, för att på så sätt marknadsföra Falköpings GK Tävlingsledare och funktionärer rekryteras bland medlemmarna Fortsatt arbeta med att fler gästspelare deltar i våra tävlingar Verksamhetsplan styrelsen Ordförande: Lennart Almqvist Ledamöter: Åsa Rosberg, B-T Allert, Mikael Hellberg, Hans Ungh, Daniel Olsson Suppleanter: Ulla Fredriksson, Ewa Cathrine Sahlgren Aktiviteter 1. Personalvård Denna punkt startades upp under Styrelsens ansvar är att fortsatt arbeta efter en systematisk genomgång av nedanstående punkter. Genomförandet av punkterna ligger delvis på styrelsen och delvis på klubbchefen Befattningsbeskrivningar Medarbetarsamtal, målsamtal, uppföljning

7 Styrelsen via Lennart Almqvist (7) Kontinuerlig feedback i vardagen Personalmöten Säker arbetsmiljö - SAM (styrelsen ytterst ansvarig) Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön o Skall vidta alla åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall o Delegering (kompetens, resurser, behörighet) (skriftligt) Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) o Alla papper i ordning (anställningskontrakt, maskin- och säkerhetsinstruktioner, ansvarfördelning, verksamhetsplan osv.) o Kartlägga och bedöma risker (skriftlig checklista) o Handlingsplan (beslut om åtgärder, skriftligt) o Kontroll och uppföljning (minst en gång/år) o Arbetsmiljöpolicy o Olycksfall och tillbudsrapport 2. Samverkan med andra golfklubbar Undersöka möjligheter/intressen för samverkan med andra klubbar. Samverkan med Skövde GK fortsätter under Fyrklövern kan komma att upphöra under året. 3. Uppföljningar Fortsatt noggrann styrning av budget Verksamhetsplaner Punkter inom personalvård 4. Utveckling Verksamhetsinriktad organisation. Fortsatt utveckling o förbättring. Mer tid till effektivisering och tänkbara besparingar. Bjuda in andra personer/föreningar i utvecklande syfte Fortsatt kontroll o utveckling av vårt bolag.

Huvudstadens Golfklubb. Programförklaring 2014-2016

Huvudstadens Golfklubb. Programförklaring 2014-2016 Huvudstadens Golfklubb Revidering fastställd på årsmötet 141208 Programförklaring 2014-2016 Värderingar Vision Verksamhetsidé Övergripande mål Värderingar Huvudstadens Golfklubb står för följande fem värderingar

Läs mer

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus BOKBLADET Nummer 3 2011 VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB 1 december 2011, kl. 18.00 Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte Limhamns Folkets hus För styrelsen:

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

Framtidsgruppen 2014-2020

Framtidsgruppen 2014-2020 Framtidsgruppen 2014-2020 Redovisning av framtidsförslagen samt förslag till verksamhetsplan för Skinnarebo Golf & Country Club 1 Det är medlemmarna som är golfklubben Det absolut viktigaste för Skinnarebo

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 (Revideras 2013) INNEHÅLLSFÖRTECKNING GOLF ÄR IDROTT! Inledning... 3 Bakgrund

Läs mer

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Innehåll i detta nummer: Ledare Rätt klassindelning i tävling? Kassörens kommentarer Möteshandlingar Vintern slog till tidigt i år också,

Läs mer

Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015

Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015 Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015 Inledning: Verksamhetsplanen är det dokument som skall visa våra verksamhetsmål samt planerna för hur vi ska nå dessa mål. Syftet med dokumentet är att vara

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Nulägesanalys Vi i Hammarö GK har två instruktörer som sköter träning och träningsplaneringen har 20 ledare som är med och hjälper till i vår verksamhet

Läs mer

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista 1 Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010 Föredragningslista Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

Välkomna till Gagnefs GK

Välkomna till Gagnefs GK Välkomna till Gagnefs GK Dagens möte handlar om. Fundera på den här. En idrottsklubb Ett aktiebolag där styrelsen har till viss del personligt ansvar, revisorer Arrendator med miljöansvar Arbetsgivaransvar,

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

Förutsättningar Verksamhetsplan 2013

Förutsättningar Verksamhetsplan 2013 Förutsättningar Verksamhetsplan 2013 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 23 april 2013. Till den 1 februari 2013 vill vi gärna ha synpunkter på Förutsättningar

Läs mer

Våren är här och vår golfbana är i toppskick!

Våren är här och vår golfbana är i toppskick! Våren är här och vår golfbana är i toppskick! Jönåkers GK Nedre Jäder, 610 50 Jönåker Telefon: reception/tidsbokning 0155-703 14 kansli och fax 0155-702 99 info@jonakersgk.se www.jonakersgk.se Ansvarig

Läs mer

Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse 2009 Upsala Golfklubb Dokument nr 1. Upsala golfklubb verksamhetsberättelse 2009

Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse 2009 Upsala Golfklubb Dokument nr 1. Upsala golfklubb verksamhetsberättelse 2009 Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse 2009 Upsala Golfklubb Dokument nr 1 Upsala golfklubb verksamhetsberättelse 2009 UGK hade vid årsskiftet 2008/2009 brist på likvida medel och betydande förfallna

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2013 & VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Säsongen 2012 startade rekordtidigt och redan den 5e april öppnade

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Skillingetrycket november/december 2014

Skillingetrycket november/december 2014 Missa inte årets JULNÖT sidan 13! Innehåll Ordförande har ordet Klubbchefen informerar Nya goflstudion Banan utvecklas Juniorsummering HIOs 2014 Årets JULNÖT Inomhusträning Utnyttjande av starttider Handicaprevision

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008. Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range

Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008. Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008 Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range Klöverbladet Nr2/2008 1 Ledare Per Nilsson, ordförande Innehåll Ledare... 2 Från redaktionen...3

Läs mer

Kallelse till årsmöte. och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014

Kallelse till årsmöte. och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014 Kallelse till ORDINARIE ÅRSMÖTE Härmed kallas Du till ordinarie årsmöte för Partille Golfklubb Torsdag 26

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen

Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen Styrelsen Styrelsen har under det gångna året haft följande sammansättning: Ordförande Claes Hugemark Vice ordförande Karl-Erik Grund Sekreterare Göran Karlsson Kassör Per-Åke Grunnan Övriga ledamöter

Läs mer

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013 Ridsportens framtida organisation och finansiering Organisationsprojektet 2011-2013 Remiss Innehåll Inledning/förord/sammanfattning/definitioner 3. Kap 1 Medlemsnytta medlem 4. Kap 2 Medlemsnytta förening

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Tranås GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Tranås GK står

Läs mer

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Vi på Friskis&Svettis Nynäshamn vill blicka framåt och vara en förening i tiden, utöka verksamheten i både smått och stort och ägna mer tid och tankar

Läs mer

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening 2010-02-16 2010-2011 Linköping Kenty Damfotbollsförening Föreningen där spelare och ledare utvecklas! Linköping Kenty Damfotbollsförening (LKDFF) skall verka främjande för dam- och flickfotbollens utveckling

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011 Sollentuna Golfklubbs framtida medlemsformer och finansiering Sollentuna golfklubb är idag en ekonomiskt välmående golfklubb med erkänt god

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Vision klubbhusområde

Vision klubbhusområde Vision klubbhusområde Jönåkers GK Nedre Jäder, 611 70 Jönåker Telefon: reception/tidsbokning 0155-703 14 kansli och fax 0155-702 99 info@jonakersgk.se www.jonakersgk.se Ansvarig utgivare: Peter Hallberg

Läs mer