Uppdrag 1 BESKRIV DIG SJÄLV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdrag 1 BESKRIV DIG SJÄLV"

Transkript

1 Interactive Documentation i Eskilstuna AB, 9151 eelev Uppdrag 1 BESKRIV DIG SJÄLV I Arbetshäftet du fått finns frågor du ska besvara. Frågorna i Uppdrag 1 är personliga och därmed frivilliga. Du behöver bara svara på de frågor du vill. Uppgifterna som du fyller i stannar mellan dig och din lärare. Arbetshäftet bör du ha med dig när du jobbar med uppdragen, där gör du dina anteckningar. Uppdragen innehåller övningar som utvecklar din förmåga att: tänka och handla positivt, träna, äta rätt och planera, bättre utnyttja din tid. Om du tillämpar råden får du en större chans att lyckas med det du vill förverkliga. Det har du nytta av både privat och i arbetslivet. Kursen syftar till att utveckla din förmåga att söka positiva lösningar. Om du har en positiv attityd blir det lättare att finna lösningar på problem. Så här sa en representant för en av Sveriges största byggarbetsgivare om den här kursen: "Vi är mindre intresserade av att anställa en person som är skicklig byggarbetare - men med fel attityd, än att anställa en mindre skicklig - med rätt attityd. Att lära ut yrket klarar vi själva, men vi kan nästan aldrig ändra en felaktig attityd". Uppgifter i Arbetshäftet I Arbetshäftet, sidorna 4-5, fyller du i basinformation om dig själv, vilka personliga intressen du har m.m. På sidorna 6-7 fyller du i uppgifter om ditt dagliga liv, kost, vikt, motion, alkoholkonsumtion, hälsa och fritidsanvändning. DEPÅ - 1. BESKRIV DIG SJÄLV - sida 1 av 1

2 Interactive Documentation i Eskilstuna AB, 9151 eelev Uppdrag 2 PUNKTLIGHET Att passa tiden, att vara punktlig, är i byggbranschen en förutsättning för ett problemfritt arbete. Eftersom byggjobbet ofta är ett lagarbete kan du inte låta kompisarna vänta. Hur skicklig du än är, kan det bli problem, om du inte kan passa tider. Att vara ombytt och klar och gå ut på bygget rätt förberedd och i rätt tid, att inte vara sist ur boden från rasterna och inte först hem är vad som gäller i byggbranschen. Att komma för sent beror ofta på något av följande: 1 det har blivit en vana och kanske också en del av personligheten, 2 ren hänsynslöshet, man bryr sig inte, 3 man tror att det saknar betydelse och kommer för sent för att det inte får några konsekvenser, 4 man har ambitionen att komma i tid men en mängd olika saker händer som skapar förseningarna. Punkt 1 kan bero på en outvecklad förmåga och/eller bristande omdöme. Punkt 2-3 beror ofta på brist på hänsyn och respekt mot lärare och klasskamrater. En sådan attityd är sällan begränsad till enbart brist på punktlighet utan finns ofta också på andra områden. Du kan inte gå igenom ett helt liv med den typen av attityder utan att du förr eller senare får problem. Punkt 4 är brist på planering eller överdriven tidsoptimism. Uppgifter i Arbetshäftet På arbetsplatser används dagböcker för att företaget ska veta hur mycket de ska ta betalt för ett visst arbete, för materialkostnader och för t ex extraarbete. Ute på bygget är det viktigt, även för din egen skull, att föra dagbok. I dagboken för du t ex in det antal timmar du ska få betalt för och eventuella utlägg för resekostnader. DEPÅ - 2. PUNKTLIGHET - sida 1 av 2

3 e2 I det här uppdraget ska du anteckna i Arbetshäftet vad du gör under en skolvecka. Du ska dessutom markera om du kommer för sent. Dagbok Fyll i dagboken, sidorna 8-12, lektion för lektion, när du kom och gick, kursens beteckning samt lektionens längd. När du har fyllt i dagboken under en vecka ska du fylla i sidan 13, "Varför blev det så"? Tanken är, att du med hjälp av det du skrivit in, ska se vad som gick bra och vad som gick mindre bra. Tänk efter hur du kan göra det som gick lite sämre bättre och det som redan är bra ännu bättre. Uppdrag 2 PUNKTLIGHET DAGBOK Måndag vecka Lektioner Kurs- Lektionstid Tidpunkt kl. Beskriv kort vad lektionen handlar om beteckning timmar Kom 8.30 Gick Kom Gick Stensättning och grundläggningsarbete Bjälkar och balkar. Tillverkning betong. BYT200 1,5 BYT200 1,5 Uppdrag 2 Förklaring till förseningar Måndag Tisdag PUNKTLIGHET Akut tandläkarbesök gjorde att jag inte kunde närvara på lektionen tisdag fm. Förberedelser inför klassdiskussion Gå igenom dina anteckningar. Har du missat tiden? Ställ i så fall frågan: Vad berodde det på? Tänk också efter vad det skulle få för konsekvenser om du hade ett arbete att passa. Skulle du komma lika ofta för sent då? Om inte, varför kan du inte ha den rutinen nu? I nästa avsnitt, "Planering", får du hjälp med att förbättra dina möjligheter att passa tider. DEPÅ - 2. PUNKTLIGHET - sida 2 av 2

4 Interactive Documentation i Eskilstuna AB, 9151 eelev Uppdrag 3 PLANERING Planering ökar möjligheterna att ha kontroll och därmed att undvika problem. Att undvika problem är en grundförutsättning för att må bra. Att inte planera innebär stress och oftast sämre prestation oavsett vad du gör. Planering är att se framåt i tiden, det är nödvändigt t ex när material måste beställas för ett visst arbete eller när du behöver information inför ett möte eller en arbetsuppgift. Planering kan också vara bra för att vara förberedd och påläst när du t ex söker jobb. Det kan vara det arbetsgivaren tar intryck av och gör att just du får jobbet. Alla som vill kan lära sig att planera. Att planera är inte svårt. Det handlar mer om att skaffa sig en god vana, en framförhållning. Frågor som är grunden i all planering Planering är att tänka framåt, att förutse vad du kommer att göra och vad du behöver för att allt ska fungera. Planeringen ska omfatta allt från vilken tid du behöver för olika sysslor, material du behöver ha med dig, övriga förutsättningar som kläder, pengar m.m. Men planeringen ska också omfatta ditt eget välbefinnande som behov av sömn, mat och vila. DEPÅ - 3. PLANERING - sida 1 av 2

5 e3 Det du glömmer kan rasera det du planerat! För att inte glömma något kan det vara bra att använda sig av en checklista. Det här är ett exempel på checklista: Vad ska du göra i morgon, på lektionerna, på rasterna, på lunchen osv? Hur kommer vädret att vara? Vad behöver du om det regnar? Vad ska du äta på morgonen, på lunchen, till middag? Behöver du ta med mat? När måste du starta för att komma i tid till de olika aktiviteterna? Är det någon som du lovat något? Vad behöver du förbereda dagen innan? När behöver du lägga dig för att vara utsövd när du stiger upp? Tänk efter, kommer du att behöva mellanmål, telefon, busskort eller pengar? Planera dagar, veckor och hela terminen med hjälp av checklistan ovan. I Arbetshäftet finns underlag för planering av en vecka. Uppgifter i Arbetshäftet Fyll i dina planer för en vecka, både för skol- och fritidsaktiviteter. 05, Måndag Tisdag Onsdag 7.00 Bilskola 930. Skolfoto 9.00 Matteprov Förberedelser för klassdiskussion När veckans uppdrag är utfört och allt är antecknat analyserar du resultatet. Vilka är dina största missar? Kan systemet med checklistor vara ett bra sätt för dig att undvika misstag i planeringen? Vad krävs för ett bättre resultat? Diskutera metoden i klassen. DEPÅ - 3. PLANERING - sida 2 av 2

6 Interactive Documentation i Eskilstuna AB, 9151 eelev Uppdrag 4 LÅNG- OCH KORTSIKTIGA MÅL Vad har du för mål i livet när det gäller skola, arbete och fritid? Vem styr ditt liv? Om du själv inte styr ditt liv är risken stor att andra gör det. Framgångsrika människor är målinriktade och lämnar inget åt slumpen. De ser till att det de önskar uppfylls. Det kan du också göra. Det här uppdraget handlar om hur du uppfyller dina mål. Två förutsättningar är: du måste veta vad du vill, du måste veta hur du uppfyller målen. Du måste själv tänka efter och besluta om vad du vill göra av ditt liv. Så tar du reda på vad du vill Följande frågor kan vara till hjälp i arbetet med att ta fram dina mål: Vad är du bra på och vad har du svårt för? Hur vill du ha ditt liv, din ekonomi, ditt umgänge med vänner, hur vill du bo? Bedöm hur realistiska dina mål är utifrån dina förutsättningar. För att nå långsiktiga mål måste de ibland delas upp i delmål Vilka delmål behövs på vägen mot ditt slutgiltiga huvudmål? Vad anser du behövs för att nå dina delmål? DEPÅ - 4. LÅNG- OCH KORTSIKTIGA MÅL - sida 1 av 3

7 e4 Uppgifter i Arbetshäftet På sidorna i Arbetshäftet ska du anteckna mål för yrkes- respektive privatlivet. Uppdrag 4 LÅNG- OCH KORTSIKTIGA MÅL Yrkeskategorier: 1 Anläggnings- och vägarbetare 2 Anläggningsmaskinförare 3 Beläggningsarbetare 4 Bergarbetare 5 Betongarbetare YRKE Mål Murare juni 07 6 Drift- och underhållsarbetare 7 Golvläggare 8 Håltagare 9 Maskinförare 10 Murare Gjort 11 Målare 12 Plattsättare 13 Plåtslagare 14 Stenmontör 15 Ställningsbyggare PRIVAT Mål Springa 1 mil under 45 m Delmål 1 Klara första året juni 05 Delmål 1 Klara under 70 min 10 s För ditt yrke kan det handla om: Vad du vill jobba med, dvs vilket yrke vill du ha. Det gäller då att först välja rätt yrkeslinje vid studievalet. Privata mål kan vara att spara, t ex till en motorcykel eller bil, att flytta till en egen lägenhet, att träna sig till en tillräckligt god fysik. Ställ dig följande frågor: Är dina mål realistiska i förhållande till dina personliga förutsättningar som betyg, fysisk styrka, kondition m.m? Om målet är ett visst yrke, hur ser tillgången på arbete ut? Hur är konkurrenssituationen? Kan du tänka dig byta ort för att få jobb? Kan du tänka dig välja ett annat yrke för att lättare få jobb? Dela upp målen i delmål Bestäm dig för ett yrkesmål och ett mål för privatlivet. Dela upp huvudmålen i delmål som leder fram till ett genomförande av huvudmålet. Fördela delmålen över den tid som krävs för att du ska kunna nå huvudmålet. Ett exempel Du har bestämt dig, du vill bli träarbetare. Skriv in träarbetare som huvudmål i Arbetshäftet. Exempel delmål 1 Börja med att undersöka arbetssituationen för träarbetare i dag och för den tidpunkt då du är klar med din utbildning. Kontrollera lönenivåer, vilka arbetsgivare som finns på din ort och hur arbetsmöjligheterna är på orter med pendlingsavstånd eller dit du ev vill flytta. DEPÅ - 4. LÅNG- OCH KORTSIKTIGA MÅL - sida 2 av 3

8 e Tänk efter hur du enklast får fram svaren på de här frågorna. Bestäm hur du ska göra och vilken tid det får ta. I Arbetshäftet skriver du in lönenivåer, namn, adress, kontaktperson på byggföretag som behöver träarbetare. Att ta reda på det utgör delmål 1. Om det inte behövs några träarbetare inom det område du kan tänka dig pendla inom skriver du följande i Arbetshäftet - inga träarbetarjobb finns. 4 Exempel delmål 2 Analysera resultatet för delmål 2. Ställ frågan: Är målet fortfarande realistiskt? Om du fått kontakt med ett byggföretag som behöver träarbetare, behåll kontakten, sök praktiktjänst eller extrajobb. Sätt som delmål 2 att behålla kontakten med det eller de företag som behöver träarbetare. Skriv då i Arbetshäftet - "sök praktikjobb eller extrajobb på de utvalda företagen", som delmål 2. Om det inte finns några jobb, sätt då som delmål att ta reda på hur alternativen ser ut. Här ställs du inför ett val som kräver förmåga att tänka om, dvs. att anpassa dig till en ny situation. Man kan formulera problemen så här: Du önskar utbilda dig till ett av 17 yrken inom byggbranschen. 75 procent av alla elever gör samma val. Då är risken större att du blir arbetslös jämfört med om du väljer ett yrke där det är brist på arbetskraft. Ett yrke där det är ont om arbetskraft ger ofta bättre resultat i plånboken. Ett delmål skulle i en sådan situation kunna vara att ta reda på vad det skulle betyda ekonomiskt för dig att vara arbetslös jämfört med att jobba under det första året efter utbildningen? Vad skulle det få för konsekvenser på dina övriga privata mål? Ta reda på och anteckna i Arbetshäftet, som delmål 2, vad du får för ekonomi och vilka utgifter du har privat. Jämför det med vad du skulle få i lön i ett yrke i byggbranschen där det finns efterfrågan på arbetskraft. Dra slutsatser av jämförelsen. Är det värt att utbilda sig till ett yrke där det inte finns efterfrågan på arbetskraft? Tänk flexibelt. Utbilda om dig till ditt önskeyrke kan du alltid göra vid ett senare tillfälle. Och då med bättre ekonomiskt utgångsläge och erfarenhet i bagaget. Delmål 3 skulle i det senare fallet kunna vara att börja om från början, välja ett nytt yrke och undersöka efterfrågan på utbildad arbetskraft. På samma sätt gör du med dina privata lång- och kortsiktiga mål. DEPÅ - 4. LÅNG- OCH KORTSIKTIGA MÅL - sida 3 av 3

9 Interactive Documentation i Eskilstuna AB, 9151 eelev Uppdrag 5 FRITID Dygnet består av 24 timmar, tre 8-timmarspass, sova, skola, fritid. Det här uppdraget handlar om vad du gör på din fritid. Jag hinner inte eller när ska jag ha tid till det är vanliga uttryck. Det finns knappast någon som inte önskat sig mer tid ibland. Vissa människor hinner nästan allt och en del nästan ingenting. Det handlar om att vara effektiv och använda tid på ett bra sätt Uppdraget handlar också om hur du ska få tid att förverkliga dina drömmar. Smarta människor hinner både koppla av och uträtta nyttigheter. "Ja, men jag behöver ta det lugnt ibland" säger du kanske. Visst det behöver vi alla, men inte alltid. Att koppla av ska man kunna ha tid till med jämna mellanrum - när man uträttat ett antal "måsten". Det här uppdraget vill lära dig använda tid effektivt, för dina måls skull. Så du kan gå från att dagdrömma till att ta tag i saker och få saker att hända. Tidsbrist "Jag hinner inte" är ett av våra vanligaste uttryck. Låt oss se hur vi använder den tid vi har (tid är demokratiskt fördelat, ditt dygn innehåller 24 timmar - precis som statsministerns). Vardagar kan delas in i tre delar; 8 timmars sömn, 8 timmars jobb (7 timmar i skolan) och 8 timmars fritid. Det gör att en vecka ser ut så här: Sova 56 timmar Skola 35 timmar Fritid 77 timmar Som du ser är fritiden under en vecka mer än dubbla skoltiden. Det innebär många möjligheter. DEPÅ - 5. FRITID - sida 1 av 2

10 e5 Uppgifter i Arbetshäftet Här kommer de uppgifter du ska anteckna i Arbetshäftet, sidan 18. Skriv in: allt du gör från det du stiger upp tills du somnar, för veckans alla dagar räkna samman tiden för 7 dygn och summera i kolumnen längst till höger. Uppdrag 5 FRITID Aktivitet Timmar Summa Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön Varit i skolan Sovit på natten Sovit utöver nattsömn Ätit mat Tittat på TV Är du nöjd med hur du använder din tid? Gå igenom hur du använder din fritid Hur skulle du önska att du använder din tid, bl a med tanke på dina mål? Gör de förändringar du önskar. Genomför dem i din vardag och gör om analysen några veckor senare och jämför resultatet med föregående gång. Har du lyckats ändra hur du använder din tid? Om du inte lyckats, analysera varför och försök ändra på det som gjorde att du inte nådde vad du föresatt dig. DEPÅ - 5. FRITID - sida 2 av 2

11 Interactive Documentation i Eskilstuna AB, 9151 eelev Uppdrag 6 NÄRINGSLÄRA Går inte livet ut på att må bra? Förutsättningar för att må riktigt bra är att vara frisk, mätt och i själslig balans. Det går inte att må bra om man äter vad som helst. Det kan man göra ibland, men inte alltid. Äter du fel mat ofta kommer du med tiden att må sämre. Det förrädiska är att det i början knappt märks. Men välfärdssjukdomar, t ex diabetes, som beror på felaktiga matvanor, ökar bland ungdomar. Det är när du är ung som du ska lägga grunden till rätt kost och därigenom få ett långt och friskt liv. Den här kursen lär dig inte vad du ska äta, det får du lära dig på annan lektionstid. Här får du hjälp att motivera dig för att äta rätt och finna orsaken bakom ett eventuellt felaktigt ätbeteende. Uppgifter i Arbetshäftet Vad avgör vad du äter? Fyll i sidorna i Arbetshäftet. Ditt uppdrag är att gå igenom dina matvanor. I Arbetshäftet ställs frågor om: vilka matvanor du har, vad som avgör vad du äter, om någon i din familj är överviktig, vilka attityder dina kompisar har till mat. Om du är överviktig kan frågorna hjälpa dig bli medveten om: vad som skapar din övervikt, vid vilka tillfällen du äter fel, om du tröstäter. Uppdragets syfte är att ge förutsättningar för att förändra felaktiga matvanor. Varje kryssad 3:a i Arbetshäftet är en varningssignal. Dina ansträngningar bör gå ut på att förvandla så många 3:or som möjligt till 1:or. DEPÅ - 6. NÄRINGSLÄRA - sida 1 av 3

12 Tips Om du har problem med din vikt, och i synnerhet om flera i din familj har det, bör du ha stor hjälp av att analysera svaren på de här frågorna. Om du är överviktig är det viktigt att du blir medveten om varför, vad och när du äter fel och om hur du kan förändra dina matvanor till något bättre. Fett och socker är vanliga orsaker till övervikt. Bättre alternativ är frukt och grönt, som kan fungera både som huvud- och mellanmål. Är du osäker på vad som är rätt och fel kan du fråga den lärare som ansvarar för utbildningen i näringslära. Kommentarer till ditt resultat 1. Hur är kunskapen hos de personer som lagar din mat? Om du kryssat i 2 eller 3 bör du tillsammans med den som lagar din mat ta reda på om ni kan minska fett och socker i maten ni äter. I dag finns det alternativa produkter med låga fetthalter till de flesta standardprodukter som mjölk, grädde, yoghurt, ost, korv, köttfärs m.m. Detsamma gäller i många fall också för socker. Ställ krav på den som lagar din mat att minska socker och fett i maten om du är överviktig. Eller gör inköpen och laga maten själv. 2. Äter du lunch i skolans matsal? Skolans mat ska vara näringsriktig och ge veckovis vad du behöver för att må bra. Om du kryssat i 2 eller 3 bör du fråga dig om det alternativ till skolans mat du äter är lika bra. 3. Vad äter du istället för skollunch? Om du kryssat i 2 eller 3 och alltid äter så är risken stor att du med tiden blir överviktig och inte får den näring du behöver. e6 4. Hur äter dina kompisar? Om du kryssat i 2 eller 3 bör du tänka efter hur det påverkar din attityd till ätande. Är det risk för att du också äter likadant? Vissa människor kan ha dåliga matvanor utan att gå upp i vikt och andra kan bli överviktiga mycket snabbt. Tillhör du den senare gruppen ställer det stora krav på att du är konsekvent och medveten när du väljer vad du ska äta. 5. Min vikt Är du lite eller mycket överviktig är det något du bör se upp med och göra något åt omedelbart. 6. Finns någon i din familj som har problem med vikten? Är någon i din familj överviktig är det kanske så att ni har felaktiga matvanor och/eller rör er för lite. Det finns naturligtvis andra orsaker som påverkar vikten (t ex för låg ämnesomsättning), men oftast handlar det om fel mat och för mycket mat och för lite motion. DEPÅ - 6. NÄRINGSLÄRA - sida 2 av 3

13 e 7. Vem lagar din mat i hemmet? Om du lagar din egen mat och är osäker på näringsinnehållet så tala med din lärare eller fråga någon du vet har kunskapen. Lagar någon annan din mat så kan ni tillsammans komma överens om innehållet. Ställ krav på den som lagar din mat. 8. Vad äter du till mellanmål? Svarar du 2 eller 3 på den här frågan är chansen stor att du med åren lägger på dig onödiga kilon. Vanans makt är stor, men försök bryta den och ersätta en del mellanmål med frukt. På ett år kan det betyda flera kg i lägre vikt. 9. När äter du? Regelbundna matvanor har betydelse för vikten och välbefinnandet. Äter du oregelbundet ökar risken för att du stoppar i dig något olämpligt till mellanmål. Se till att du äter regelbundet. 10. Tröstäter du? En olustkänsla, ett olöst problem, deppighet och stress är vanliga orsaker till att en del människor äter utan att vara hungriga. Övervikt handlar ofta om känslor, man äter som kompensation för något annat. Om det är så för dig bör du ta reda på orsaken bakom känslan som resulterar i det felaktiga ätandet. Försök göra något åt problemet, dvs ta bort orsaken. Tala med någon i din omgivning som kan hjälpa dig eller kanske få dig att se annorlunda och lättare på problemen. 6 DEPÅ - 6. NÄRINGSLÄRA - sida 3 av 3

14 Interactive Documentation i Eskilstuna AB, 9151 eelev Uppdrag 7 TRÄNING Uppdraget syftar till att motivera dig att förbättra din kondition och styrka. Vi skulle kunna förkorta råden för motion med följande: om du fick en chans att uppleva skillnaden mellan att ha skött din fysik eller inte, efter t ex 20 års byggjobbande, skulle du aldrig tveka att träna. En skadad kropp hindrar inte bara ditt arbete, den påverkar också ditt privata liv genom att begränsa vad du kan göra. Den kan ge dig problem med bl.a. smärtor under lång tid. Du kan minska riskerna genom att arbeta rätt och lyssna på din kropps signaler. Ett bra skydd är alltid en vältränad kropp och ett gott omdöme. Låt oss titta på varför du bör träna. Hur sköter du din fysik i dag? Svara på följande snabbtest (ringa in ditt svar): Tränar du regelbundet (flera ggr veckan)? 1. Ja 2. Nej Är du nöjd med din nuvarande kondition och styrka? 1. Ja 2. Nej Har du tillräcklig fysik för ditt kommande jobb? 1. Ja 2. Nej Är du negativ till att träna? 1. Ja 2. Nej Har du mer än 5 poäng måste du ställa dig frågan varför du inte tränar och varför din inställning till träning är negativ. Klart är att en sådan attityd inte är en bra förutsättning för byggjobb. Om du har svårt att komma igång med träning Om du tränar effektivt tre gånger i veckan, 45 minuter varje gång, kommer du att förbättra din styrka avsevärt. Och vi lovar dig, har du inte tränat tidigare, så kommer du att känna dig starkare, orka mer och vara piggare. Träning frigör kroppens endorfiner och gör att du får en positiv kick. DEPÅ - 7. TRÄNING - sida 1 av 3

15 Hindret för att komma igång med din träning kan vara din attityd. Attityd: Har inte tid Lösning: Planering För att få effekt på konditions- och styrkeutvecklingen behöver du träna tre gånger i veckan. Ett träningspass i veckan kan du göra på idrottstimman. Kvar är då två gånger 45 minuter som du måste ordna själv. Gå igenom uppdrag 4 Fritid och planera in dina träningspass där. Det är alltid lättare att komma igång tillsammans med andra. Bestäm tillsammans med några kompisar träningstid under helgen då ni kan träna tillsammans. Diskutera detta på klassdiskussionen. Kom överens om tid och plats. Ett träningspass behöver du kanske göra själv. Du kan enkelt träna de moment som du ska testas på och som Arbetshäftet visar, i ditt hem. T ex som bilden nedan visar. e7 Situps kan du göra Detsamma gäller Om du lägger överkroppen Ställ dig i en på näramast lediga för knäböjningar på ett bord eller säng och dörröppning med golvyta. lyfter benen används också knogarna mot karmen ryggens muskler. och pressa armarna utåt så hårt du kan i 10 sek. Starta alltid varje pass med fem till tio minuters uppvärmning. Inomhus kan du t ex hoppa rep - utan rep. Därefter gör du varje övning 10 gånger, vilar någon minut och upprepar övningen två gånger så du gjort 30 rörelser per övning. Vartefter du blir starkare kan du öka antalet rörelser per övning. Övningarna kan naturligtvis också utökas med ytterligare övningar som tränar fler muskler. Tala med din idrottslärare om du är intresserad. Det här visar att du på ett mycket litet utrymme och på kort tid, kan träna effektivt. Det är en fråga om att vilja. Attityd: Vill, men kommer inte igång Lösning: Träna med kompisar Att komma igång är för en del det svåraste med träning. Att träna i grupp är ett bra sätt att komma igång. Be läraren att under klassdiskussionen bilda grupper som kan träna tillsammans och sporra varandra. Att komma igång själv kan vara något svårare. Gör så här: Bestäm en tid (inom en vecka) då du kan träna enligt ovan i ditt hem. Välj gärna en tid då du inte störs av andra familjemedlemmar, t ex när du vaknat, när du kommer hem från skolan eller någon tid på helgen. DEPÅ - 7. TRÄNING - sida 2 av 3

16 e Platsen kan vara ditt sovrum. Öppna fönstret och starta träningen. Uppvärmning, situps och knäböjningar kan du göra bredvid sängen. Ryggmusklerna kan du träna liggande med överkroppen på sängen och benen utanför. Armar och nacke tränar du i närmaste dörröppning. Börja NU och gör det till en vana. Belöningen får du i ökat välbefinnande redan efter några veckor, och i resultaten i skolans tester. Uppgifter i Arbetshäftet Nu är det dags att testa din fysik, boka träningstid och börja träna. Fyll i frågorna om din motivation och gör övningarna i Arbetshäftet, sidan 21. Kom ihåg att värma upp ordentligt innan träningen. Du kan t ex springa, cykla eller gå en rask promenad i 10 till 15 minuter. Förberedelser inför klassdiskussionen Läraren kommer att ta upp följande frågor under klassdiskussionen: Frågor kring dem som har mer än 5 poäng i snabbtestet. Hur stort är behovet av fysisk styrka för byggjobb? Kan man bryta en dålig attityd till träning? Hur skulle du göra för att komma igång med träningen? Vilka kompisar vill du träna tillsammans med? 7 DEPÅ - 7. TRÄNING - sida 3 av 3

17 Interactive Documentation i Eskilstuna AB, 9151 eelev Uppdrag 8 ARBETSMETODER Det räcker inte med att veta hur du jobbar ergonomiskt rätt, du måste också tillämpa kunskaperna i arbetet. Det händer att byggnadsarbetare skadas så de blir tvungna att byta jobb. Du kan minska riskerna för olyckor, förslitnings- och belastningsskador genom kunskap och rätt attityd. Tänk efter, jobbar du verkligen på ett sätt som du vet är rätt och skadefritt. Här följer några intervjuer med byggnadsarbetare som skadats, de berättar om sina bakgrunder, sina skador, rehabiliteringsarbetet, de ekonomiska och sociala konsekvenserna. I Arbetshäftet finns frågor du ska besvara när du läst intervjuerna. Jan-Erik Widell 32, f.d. murare, Patrik Söderberg 38 år, f.d. murare, Robert Wannersten 37 år, f.d. byggnadsarbetare. Jan-Erik Widell, 32 år Jan-Erik jobbar numera som arbetsledare på ett byggföretag. Han jobbade som murare och fick vid 28 års ålder förslitningsskador. Så här säger Jan-Erik: När jag var 28 år fick jag en förslitningsskada i muskelfästet mellan skulderbladen i ryggen som går upp till axlar och nacke, orsaken var ensidigt arbete. Jag hade jobbat som murare i 9 år innan de första symptomen kom med stelhet, smärta i nacke, huvudvärk och domningar i fingrarna. Jag kunde vakna på natten med smärta och stelhet i nacken. Det tog ett halvår innan jag sökte läkare. Under den tiden hade jag konstant ont. Det var värst på mornarna innan jag var uppvärmd. När jag väl kom igång med jobbet släppte värken. Det var det som fick mig att fortsätta utan att söka läkare. Värken kom på kvällen, natten och mornarna. När jag sökte läkare sjukskrevs jag flera månader i olika omgångar. Det var mentalt jobbigt att vara sjukskriven. Jag "klättrade på väggarna", tappade allt umgänge med kollegorna på jobbet. Det var hemskt. Jag fick under den tiden rehabiliterande sjukgymnastik som gick ut på att mjuka upp musklerna, som var spända som fiolsträngar. Jag fick träna upp musklerna runt skadan och DEPÅ - 8. ARBETSMETODER - sida 1 av 4

18 senare även de skadade musklerna. Det blev bättre. Men än i dag kan jag få huvudvärk när jag spänner mig. Men det kan jag förebygga med styrketräning och stretching. Efter 8 månaders sjukskrivning sa läkaren till mig att om jag skulle fortsätta som murare skulle jag vara invalidiserad efter 10 år. Beskedet var jobbigt att acceptera, men jag tog beslutet att byta jobb. Jag var tvungen att göra något för jag har minst 35 år kvar av yrkeslivet. Jag kanske inte tjänar så mycket i dag, men jag är nöjd och har en del fördelar som arbetsledare jämfört med tidigare jobb. Jag var helt omedveten om vilka risker jag tog. Det fanns ingen undervisning i ergonomi på 90-talet. I alla fall fick inte jag någon. e8 När jag jobbade för fullt som murare gick jag på ett så kallat rakt ackord och tjänade mycket bra. När jag var sjukskriven hade jag bara 55 till 60 procent av den inkomsten. Det innebar att jag fick dra ner på en hel del. Jag skulle med tanke på vad jag vet i dag ha hanterat arbetet annorlunda. Jag skulle inte ha jagat pengarna så mycket, stressat mindre. Den generella stressen och den personliga press jag hade behövde minska. Det skulle den nog ha gjort med t.ex. arbetsrotation. Något som jag försöker tillämpa som arbetsledare. Arbetsrotation ökar också kunskaperna. Det handlar om att dela på jobb som är ensidiga/monotona. Patrik Söderberg, 38 år Patrik skadades som murare vid 33 års ålder och är nu omplacerad till arbetsledare. Så här säger Patrik: Under 80-talet stod jag och murade 8 timmar dagligen. Efter ca år kom första smärtkänslorna från nacken. Det kändes som om huvudet hade fastnat. Det började faktiskt med dramatik. Jag körde bil med hela familjen då jag plötsligt kände att jag höll på att svimma. Jag hann bara be min fru att ta ratten innan jag domnade bort. Då sökte jag läkare som sjukskrev mig en vecka. Jag jobbade vidare. Smärtorna från nacke och rygg tilltog. Med tiden var smärtorna så intensiva att jag inte ens kunde sova. Nätterna var hemska, det gick inte att hitta någon sovställning som fungerade. Jag åt värktabletter, men det hjälpte inte. Det kändes som jag inte fick något syre till huvudet. Jag bara DEPÅ - 8. ARBETSMETODER - sida 2 av 4

19 domnade bort. Det var värst på fritiden. Och det känns ännu i dag. Efter flera läkarbesök blev jag röntgad. Bilderna visade att en nerv kommit i kläm mellan tredje och fjärde halskotan och i ländryggen fanns förslitningsskador. Då blev jag sjukskriven i månader. Under sjukskrivningen gick jag bl a på sjukgymnastik och stretching. När jag återgick till jobbet tog det bara några dagar innan jag kände att det var färdigt igen. Vid nästa sjukbesök konstaterade läkaren att jag inte skulle kunna jobba som murare mer. Då kommer du att dra på dig ett diskbråck sa han. Beskedet var som att "hugga benen" av mig. Jag trodde inte det var sant, jag ville ju jobba som murare. Det var en otroligt psykisk press att ställas inför det beskedet. Men den psykiska pressen fick jag ingen hjälp med att hantera. Jag menar att man först behöver smälta den första smällen, att man inte kan jobba med det man vill. När man tagit sig igenom det och accepterat situationen, först då är man redo att se på alternativen. Allt kom för snabbt. Det var hemskt. Det var ju stora ekonomiska skillnader mellan att jobba på ackord som murare och att bli sjukskriven med ersättning från Försäkringskassan. Men det var bara att "gilla" situationen, jag fick dra in på en mängd saker som jag tidigare kunde köpa. Och rent privat blev det kaos i hela familjen. Det gick ut över både barn och fru. Min son t.ex. fick problem med skolan, det var inte lätt att förstå varför pappa alltid var hemma och låg och hade ont. Jag kan summera och säga att det som tog hårdast var inte smärtorna utan den förändring den nya situationen skapade i familjen. Det är till och med svårt att berätta om det så här i efterhand. När man är ung tror man att man är hur stark som helst. Som ung är man är väldigt naiv och ska visa sig på "styva linan" och tänker inte efter. Inställningen är, det här drabbar inte mig, det är bara att köra på. Nu vet jag att det inte är så. Jag hade en god fysik. Jag idrottade, men jag hade inte fått någon utbildning i hur man ska undvika den här sortens skador. Men det är ändå svårt att veta om man hade förstått riskerna vid den åldern. I dag har jag lärt mig att säga ifrån, jag säger till när jag inte hinner med någon arbetsuppgift. Även i det nya jobbet. e8 DEPÅ - 8. ARBETSMETODER - sida 3 av 4

20 Robert Wannersten, 37 år Robert skadades som träarbetare vid 20 års ålder och är nu omplacerad som fastighetsskötare och går nu på garantiarbeten. Så här säger Robert: Jag fick en korsbandsskada i knät när jag hoppade ner på marken från en meters höjd. Jag opererades och återgick till jobbet efter ca 7 månader. Men knät har nu slitits ut, slitytorna är borta. Det är resultatet av knäskadan. Därför blev jag tvungen att välja ett nytt jobb. Felet jag gjorde var att jag hade för bråttom. Jag insåg inte risken att jag kunde skada mig så illa av ett hopp på en meter, att det kunde få så stora konsekvenser. e8 Sjukskrivningen var tuff. Det var ensamt, isolerat, jag hade svårt att röra mig och jag saknade kompisarna. Sju månader är en jäkligt lång tid att vara hemma. I dag kan jag inte göra alla arbetsuppgifter, t ex att krypa omkring på knä är svårt. En kort stund går bra. Men det bör jag undvika. Jag förlorade 10 procent i lön när jag gick sjukskriven. Som träarbetare tjänade jag ca kr och som fastighetsskötare fick jag i månaden. Det var stora skillnader. Men idag har jag som kontrollant byggrelaterade löner så jag är nöjd. Så här i efterhand inser jag att jag borde planera jobben bättre, inte springa, hoppa, rycka och slita. När jag var ung var det bara full fart som gällde. Nej, man ska tänka efter före och ta det lugnt och sansat. Man ska ju ändå ha kroppen i full trim tills man blir 65. Tänk på det. Uppgifter i Arbetshäftet Läs igenom intervjuerna och besvara frågeställningarna som finns i Arbetshäftet på sidan 22. Uppdraget kommer att avslutas med en klassdiskussion. DEPÅ - 8. ARBETSMETODER - sida 4 av 4

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Stämmer sällan i mitt fall

Stämmer sällan i mitt fall Dansa på deadline Mycket sällan eller stämmer inte alls i mitt fall Stämmer sällan i mitt fall Stämmer ibland i mitt fall Stämmer ofta i mitt fall Mycket ofta eller stämmer helt och hållet i mitt fall

Läs mer

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra En översättning, tolkning och bearbetning av Hillary Rettigs bok The Lifelong Activist Malte Lindstam Innehållsförteckning: Förord...1 Introduktion...1

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE Stärk din motivation 34 coachande sidor: Väck drivkraften som tar dig i mål 2 Innehållsförteckning Om författaren...3 Inledning... 4 1. Välj en kristallklar målbild...5 2.

Läs mer

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com)

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) Från utmattning till balans - ett befrielsearbete i vardagen olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) ord före Följande text är ett försök att sammanfatta mina erfarenheter från hundratals möten med individer

Läs mer

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Handledning till tidningen Fimpa Nu! bli rök och snusfri Mathias Jansson, Matz Larsson & Margareta Pantzar Förord Den här skriften är en vägledning

Läs mer

Att hitta tillbaka till livet

Att hitta tillbaka till livet Att hitta tillbaka till livet Utvärdering av en behandlingsmodell vid Multipel Skleros April 2002 Anette Ankarcrona Ankarcrona Organisationsutveckling AB Timmermansgränd 1 118 65 Stockholm Tel: 08-30 50

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Om du var Rik och Lycklig... Vem bryr sig? Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Friskrivningsklausul Författaren ger i denna text enbart sin egen syn på vad materialet innehåller och du

Läs mer

Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända

Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända PERSONLIGT ENTREPRENÖRSKAP ATT FÅ SAKER ATT HÄNDA Stefan Olsson Marcus Frödin www.universeimagine.com Denna e-bok är fri att sprida och använda. Vid

Läs mer

Välkommen tillbaka. vecka 5-12

Välkommen tillbaka. vecka 5-12 Välkommen tillbaka Sluta röka vecka 5-12 Under de närmsta månaderna är det viktigt att du fortsätter med din CHAMPIX-ordination och från LifeREWARDSprogrammet kommer du att få fortsatt stöd och råd.. 22

Läs mer

En undersökning på varför så många inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom VVS.

En undersökning på varför så många inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom VVS. En undersökning på varför så många inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom VVS. Växjö 2012-08-15 15 HP Examensarbete/2UV06L Handledare: Lars Mouwitz 1 Författare: Rolf Oddmo Författare Linnéuniversitetet

Läs mer

Lärarhandledning. Introduktion till kursen

Lärarhandledning. Introduktion till kursen Swedish 875 Introduction 876 Lärarhandledning Introduktion till kursen 877 Många ungdomar saknar viktiga färdigheter och egenskaper som de behöver för att lyckas i arbete och studier. Genom vår forskning

Läs mer

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel Presentationsteknik i utbildningssyfte Presentationsteknik i utbildningssyfte av Janne Arleklint Cygnel 1 Innehåll Inledning! 6 Förberedelser! 7 Mål och struktur! 7 Definiera målet med din presentation!

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken 1 På marginalen Författare: Mary Douglas Form och textbearbetning: Lowe Production Tryck: Wallén & Co Grafiska AB, februari 2013 Fotografer: Olivia Arthur/Magnum

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

första hjälpen vid spelproblem

första hjälpen vid spelproblem första hjälpen vid spelproblem för dig som har problem med spel om pengar för dig som vill hjälpa någon som har det för dig som vill veta mer om spelproblem Författare: Henrik Josephson Om.författaren.och.

Läs mer

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN R A G N I N V Ö H C TIPS O Boken m o g i d för D H D A Den här boken tillhör: Lena Westholm Innehåll 1. TESTA DIG SJÄLV tips för att må bättre Hur är min ADHD? 2 Vanliga känslor när man har ADHD 3 Saker

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent 1 Pep Talk Att vara personlig assistent Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, www.bengtelmen.com, mail@bengtelmen.com Att arbeta 2 som personlig assistent INLEDNING

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Hantera Livet Med ADHD/ADD

Hantera Livet Med ADHD/ADD Hantera Livet Med ADHD/ADD Tio Strategier Att Organisera Din Tid, Dina Saker Och Ditt Liv Zemira Goja Copyright 2011 Coaching Center HANTERA Ditt ADHD/ADD Liv Tio Strategier Att Organisera Din Tid, Dina

Läs mer

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik -

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - Hur Du tar kontroll över Dina tankar, ökar Din självinsikt och får ett roligare liv! Dax Personalutveckling AB Bagaregatan 37, 611 30 Nyköping. Telefon 0155 210 210. Mobil

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Nummer 1, mars 2009. Föräldraskap

Nummer 1, mars 2009. Föräldraskap Nummer 1, mars 2009 Föräldraskap Det kom ett brev Hur ska föreningens arbete se ut framöver för att främja deltagande och inflytande för vuxna medlemmar med autism/aspergers syndrom? Riksföreningen Autisms

Läs mer