- 1 - Jag har läst Medveten Andning Av Anders Olsson Sorena AB (2012) Pia Hellertz 31 maj 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- 1 - Jag har läst Medveten Andning Av Anders Olsson Sorena AB (2012) Pia Hellertz 31 maj 2012"

Transkript

1 - 1 - Jag har läst Medveten Andning Av Anders Olsson Sorena AB (2012) Pia Hellertz 31 maj 2012 Jag har alltid förstått att vår andning är viktig, men först när jag läste dr Johannes Lindhs bok Medicinskt svårförklarliga symtom för nån månad sedan så förstod jag på djupet hur viktigt det är. Vilket ledde mig till att fördjupa mig i ämnet genom kontakt med Anders Olsson och Sorena AB, som gjort till sin mission att förmedla information och utbildning om vikten av att andas rätt. Nu i maj publicerade Anders Olsson sin bok Medveten andning och jag har läst med mycket stor behållning. Boken är både en teoretiskt kunnig och en praktiskt användbar bok. Anders har många effektiva övningar för hur man kan förbättra sin andning. Inte nog med det han har utvecklat en liten apparat, en Relaxator, med vars hjälp vi kan förbättra vår näs- och magandning. Att andas med näsan Jag har aldrig tänkt på hur jag andas tidigare. Inte ens att det var jobbigt att andas. Förrän Anders beskriver nödvändigheten av att andas genom näsan och inte genom munnen. Vi får en bättre andning genom näsan, luften når djupare ner i lungorna och luften värms och fuktas. Luften är full av bakterier, virus, kemikalier och andra partiklar. Många av dessa fastnar i näsan när de kommer i kontakt med de klibbiga flimmerhårsbeklädda näsväggarna. Dessutom kryddas inandningsluften med kvävemonoxid, NO, som är ett viktigt ämne som gör att den glatta muskulaturen i luftvägar och blodkärl vidgas. En mycket intressant uppgift är att tänderna blir bättre och rakare. När vi andas genom munnen torkar saliven ut och vi riskerar att få hål i tänderna. Tungans naturliga plats är uppe i gommen, vilket gör att tänderna får en rundad placering. När vi andas genom munnen hamnar tungan i mitten av munnen eller åker ner i underkäken, vilket gör att vi får ett smalare ansikte och en v-formad tandrad. Tänderna får inte plats och tandraden får olika utseenden. Bilden hämtad ur boken, sid 124.

2 - 2 - Jag testade teorin på en vän som har just den v-formade tandraden och frågade hur hon andas, genom näsan eller munnen? Hon berättade att hon är gravt allergisk sen barnsben och kan inte andas genom näsan. Jag har länge upplevt problem att andas genom nästan och köpte för något år sedan en näsvidgare på apoteket. Dessutom har jag spänningar i käkarna så jag har i flera år sovit med bettskena för att skydda tänderna. Detta är symtom som Anders tar upp som konsekvenser av ytlig bröst- och munandning. Han ger rådet att tejpa för munnen på natten för att tvinga fram en näsandning. Jag köpte kirurgtejp och har nu tejpat munnen i drygt tre veckor och det är en fantastisk känsla. Jag blir avslappnad och jag känner att min andning blir mycket lugnare. Han rekommenderar dessutom att man sover på sidan, vilket jag tycker är mycket skönt. Han menar att det underlättar andningen. Och jag som trodde att det var hälsosammast att sova på rygg. Optimal andning kontra ineffektiv andning Anders Olsson menar att den optimala andningen kännetecknas av: Näsandning med stängd mun Djupandning Avslappnad Rytmisk och regelbunden Tyst Långsam, få andetag Lång utandning Upprätt kroppshållning Diafragman är tillsammans med hjärtat de muskler som aldrig vilar. Med hjälp av andningen arbetar diafragman, som i sin tur stimulerar olika verksamheter i kroppen Den ineffektiva andningen kännetecknas av: Munandning med öppen mun Ytlig bröstandning Spänd med uppdragna axlar Orytmisk och oregelbunden Ljudlig (suckar, harklingar, m.m.) Snabba andetag Kort, spänd utandning Framåtlutad ihopsjunken kroppshållning Usch så jag känner igen mig. Anders berättar om olika faktorer som försämrar andningen bland annat stress och press, en ökad mängd stimuli, för varm luft inomhus eller för varma kläder, fräna lukter från avgaser och kemikalier, högintensiv träning (många idrottspersoner andas fel och får besvärliga symtom), dåliga mat- och dryckesvanor, för mycket snack och för lite rörelse. Konsekvenser Anders menar att en ineffektiv andning leder till syrebrist och då minskar cellernas förmåga att producera energi. En ineffektiv andning leder dessutom till att vi använder mer muskelkraft och ansträngning för att flytta luften in och ut ur lungorna, som han skriver.

3 - 3 - Nervsystemet hamnar i obalans, luftvägarna blir successivt trängre, vi får en ökad slemproduktion. Anders menar att det finns två orsaker till KOL, som jag diagnostiserats med, och det är rökning (men jag slutade för snart 35 år sedan) och ytlig bröstandning. Det blev en motiverande faktor för mig att ta itu med min andning. Den ineffektiva andningen innebär också sänkt koldioxidnivå, vilket får hjärtat att jobba hårdare och blodtrycket att öka. Vi behöver koldioxiden för att må bra. Det är därför vi ska andas ut långsamt och länge. Eftersom vi andas hela 25,000 andetag på ett enda dygn har vi stora vinster att göra på att etablera ett sätt att andas som innebär maximal effektivitet med minimal ansträngning (sid. 53). Om vi exempelvis är rädda för att bli förkylda räcker det inte med att tvätta händerna om vi samtidigt har munnen öppen och andas in 10,000-15,000 liter ofiltrerad luft varje dag skriver Anders. Stress och andning En vanlig orsak till ytlig andning och hyperventilering är, som nämnts, stress. Anders redogör mycket detaljerat för det autonoma nervsystemets funktioner, vilka funktioner den sympatiska och parasympatiska delen av nervsystemet har. Han skriver: Med ökad parasympatisk aktivitet i de utmaningar vi möter, går vi från omedveten överlevare till en mer medveten skapare av vårt liv. (sid. 94) En medveten andning minskar stresshormonerna, menar Anders. Han går så långt så han menar att en medveten andning ger ökad möjlighet till reflektioner och medvetna val i livet. Anders betonar vikten av att reflektera över värderingar i livet, vilka tankemönster vi har, hur vi reagerar i olika situationer. Han menar att en bra balans mellan träning och vila, mental träning, bra kost och rätt teknik är förutsättningar bland annat för idrottsprestationer, men den viktigaste pusselbiten enligt honom är hur vi andas. Om man gjort en högintensiv prestation av något slag är ett råd att direkt praktisera näsandning så snart som möjligt. Det leder till snabbare återhämtning. Koldioxid Anders Olsson menar att det finns en tydlig koppling mellan låga nivåer av koldioxid i kroppen och dålig hälsa. Sättet att andas påverkar koldioxidnivån i kroppen. En viktig faktor är att vi rör på oss, vilket ökar koldioxiden. Vid träning med stängd mun ökar nivåerna ändå mer. Anders har gjort experiment med bland annat idrottare omkring effekterna av djupandning genom näsan och lång utandning bland annat med hjälp av Relaxatorn och försökspersonerna har upplevt mycket positiva effekter. Vi ökar koldioxiden i kroppen genom fysisk aktivitet, näsandning, förlängd utandning, kortare intensiv aktivitet med näsandning samt genom att hålla andan.

4 - 4 - Anders berättar att många idrottare har en försvagad diafragma på grund av att de andas högre upp i bröstet både vid träning och i vila, vilket jag tyckte var märkligt. Professioner saknar kunskap Både läkare och tandläkare saknar kunskaper om den ineffektiva andningens konsekvenser, både för den allmänna hälsan, olika symtom samt för tändernas hälsa. Bland annat menar Anders att den felaktiga andningen gör barn hyperaktiva och kan i onödan diagnostiseras som bokstavsbarn. Han citerar en vetenskaplig tidskrift om tandhälsa och barn: om munandning behandlas tidigt, kan dess negativa effekt på ansiktet och tändernas utveckling och de medicinska och sociala problemen som är förknippade med detta, reduceras eller undvikas. (sid. 131) Han ger råd om vad man kan fråga sin tandläkare, tandregleringsspecialist eller läkare om när man har problem som behöver åtgärdas. Sneda tänder är symtomet, inte orsaken, skriver han. Anders tar upp mängder med symtom som är konsekvenser av ineffektiv andning, exempelvis sömnapné, d.v.s. att man gör andningsuppehåll under sömnen, snarkningar, astma, övervikt och mycket mera. Han menar att vi behöver bli medvetna om hur vi sover. Han föreslår exempelvis att vi kan spela in oss själva på video så vi kan se hur vi sover. (Det finns tydligen en app för mobilen som heter SnoreMonitor ). Hjärtat sitter mitt emellan lungorna och vår andning har mycket stor påverkan på hjärtat. Högt blodtryck är ett andningsrelaterat hjärt- och cirkulationsproblem, skriver Anders, och diskuterar blodtrycket mycket ingående. Ineffektiv andning kan resultera i oregelbundna hjärtslag, i kärlförträngningar och åderförkalkning, i nedsatt sexuell förmåga, i kärlkramp, hjärtinfarkt och åderbråck. Det finns ingen ände på eländet som kan vara konsekvenser av en ineffektiv andning. Han ger tips för bättre hjärta och cirkulation: Tillämpa Medveten andnings fem grundprinciper: näsandning, djupandning till magen, avslappnad, rytmisk och tyst. Utandningen ska förlängas Gör fysiska aktiviteter med stängd mun Ta ett bikarbonatbad. Bikarbonat innehåller koldioxid, vilket vidgar blodkärlen. Vid ett bikarbonatbad tas koldioxid upp genom huden och cirkulationen förbättras. Använd en deciliter bikarbonat till ett halvfyllt badkar. Vid fotbad kan du använda en matsked till cirka fem liter vatten. Jag har köpt bikarbonat men ännu inte provat. Av personliga skäl var jag mest intresserad av två kapitel, det om KOL och det om övervikt. Grundtankarna och övningarna är desamma. Så det är bara att träna Och inga enkla vägar eller piller finns det. Det gäller att träna upp en frisk, harmonisk och medveten andning. Övningar Boken har många övningar för att förbättra och medvetandegöra. Ett exempel är Räkna steg. Man går exempelvis tre steg på inandning och sex steg på utandning. Jag klarar det ännu inte. Sitt med händerna knäppta bakom huvudet, dra armbågarna bakåt och andas. Nu hamnar luften långt ner i mellangärdet. Upprepa tills andningen är djup och avslappnad. Den typen av övningar finns det många, för att man dels ska bli medveten och dels få hjälp med träningen. Den viktigaste tycker jag dock är att tejpa munnen på natten.

5 - 5 - Den förlängda utandningen känns bra och logisk, men den är svår att uppnå. Men ändå svårare tycker jag att den djupa inandningen ner i magen är. Konstigt att en så enkel sak som man gjort hela sitt liv ska vara så svår att ändra. Våga möta rädslor I slutet på boken tar Anders Olsson upp den psykiska och andliga dimensionen. Han menar att det är viktigt att våga möta våra rädslor. Han menar till och med att negativa känslor stimuleras av ytlig bröstandning och hyperventilering, irritation, hat, aggressivitet, hämndkänslor, svartsjuka och liknande. Genom att djupandas och möta dessa känslor kan vi hitta harmoni, kärlek, förlåtelse och tacksamhet, menar han. Det gäller att behålla lugnet, vilket vi gör lättast genom djupandning och en förlängd utandning. Vi bör skratta ofta, några gånger i sekunder. Det stimulerar diafragman och muskler i mage, bröst och nacke. Både andningsmusklerna och hjärnan blir mer avslappnade. Koncentrations- och inlärningsförmågan ökar med en harmonisk och medveten andning. Smärta, värk och trötthet påverkas positivt av en effektiv andning. Ett intressant ämne han tar upp är fibromyalgi: Sjukdomen är nio gånger vanligare hos kvinnor än hos män. En tänkbar anledning till att problemen är så mycket vanligare hos kvinnor kan vara utsöndringen av progesteron vid menstruation och under graviditet. Progesteronet ger upphov till en ökad andning vilket på sikt kan leda till att andningsmönstret förändras permanent. (sid. 201) Han beskriver detaljerat olika andningsrelaterade kännetecken vid fibromyalgi. En inre resa Allra sista kapitlet i boken kallar han Min inre resa. Där berättar han om sina egna bevekelsegrunder för att ha utvecklat sin mission med att sprida kunskaper och färdigheter när det gäller en effektiv andning. Han har upptäckt att han håller sig friskare, att han vågar mer i livet, att han känner en ökad frihetskänsla, att han har förbättrat relationer och att han upplever en bättre kontakt med sin inre vägvisare. Han har funnit att en andning i balans ger ökad andlig utveckling (sid. 233). Hans referenslista till forskning och vetenskapliga artiklar är imponerande sju sidor lång. Han vilar hela tiden sina påståenden på forskning. Andningsblogg På Anders förslag har jag börjat andningsblogga, Jag älskar att pröva nya saker så varför inte börja blogga när man är 70+, tänkte jag. Det känns ju ganska ofarligt. Anders har kurser och föreläsningar och har bett några blogga om sin träning. Jag har också fått delta i en lång föreläsning via datorn häromkvällen där jag fick en repetition av boken. Det var en rolig erfarenhet för föreläsningen var live i realtid, mellan kl och 21.oo. Vi var elva personer som deltog och det program som användes gav oss möjlighet att både ställa frågor skriftligt och muntligt. Tyvärr var ljudet lite dåligt så de flesta frågorna blev ställda skriftligt. Jag, som har genomför ett antal distansutbildningar, 1 upplevde detta som en lite annorlunda och spännande distanserfarenhet. 1 Det blev fem socionomutbildningar på distans från Örebro universitetet mot Lärcentra i Mora, Leksand, Rättvik, Orsa, Borlänge, Hudiksvall, Ljusdal, Sala, Högskolan i Gävle samt mot Visby högskola. Jag har dessutom samarbetat med fil.dr. Lars-Eric Uneståhl sen år 1987 omkring en distansutbildning om Personlig Utveckling genom Mental Träning, PUMT, samt fortsättningskursen Person-, Team- och Ledarutveckling, PTL,

6 - 6 - Och nu ska jag dokumentera min träning under fyra veckor på ett antal blanketter som tar upp frågor om graden på olika symtom, exempelvis graden av sömnproblem, graden av ont i nacke och/eller axlar, slem i halsen, torra läppar och torr mun, magbesvär och mycket mera. Om fyra veckor ska jag fylla i samma formulär och se om det skett någon förändring. Jag ska också sätta upp mål och skapa konkreta målbilder, vilket får mig att förstå att arbetet skulle kunna underlättas med en medveten Mental träning kopplat till andningsträningen. På Sorena AB.s hemsida finns massor med information och där finns också erbjudande om andningskurs. När jag läser en bok så sätter jag små färgade lappar på sidor där det finns viktig och superviktig information. Det är inte lätt att sammanfatta en bok med så många viktiga sidor. Läs den själv! Kan köpas på Sorena AB för 200 kr. Martinus fick frågan vad som var kopplingen mellan de andliga och fysiska kropparna. Han svarade att vi själva skulle komma på detta men att det handlade om andningen. (Leif P) under fem år på dåvarande Högskolan i Örebro (en 20-poängskurs) och de sista dryga 11 åren via Skandinaviska Ledarhögskolan, SLH, i Örebro, SLH ger flera utbildningar på distans bl.a. i Mindfulness.

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre. www.lvn.se

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre. www.lvn.se Sov gott En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre www.lvn.se Innehåll Fakta om sömn 4 Sömnskolan steg 1 Skriv sömndagbok 7 Varför har du svårt att sova? 8 Granska din dag 8 Allmänna råd

Läs mer

Mångfaldigande av innehållet i denna video e- bok, helt eller delvis, är enligt lag om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av författaren.

Mångfaldigande av innehållet i denna video e- bok, helt eller delvis, är enligt lag om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av författaren. Mångfaldigande av innehållet i denna video e- bok, helt eller delvis, är enligt lag om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av författaren. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning,

Läs mer

Sov bra. utan sömnmedicin

Sov bra. utan sömnmedicin Sov bra utan sömnmedicin 1 1 Innehåll Fakta om sömn 4 Fakta om sömnläkemedel 7 Sömnskolan steg 1 Skriv sömndagbok 8 Varför har du svårt att sova? 9 Granska din dag 9 Allmänna råd för en bättre sömn 9 Sömnskolan

Läs mer

Välkommen tillbaka. vecka 5-12

Välkommen tillbaka. vecka 5-12 Välkommen tillbaka Sluta röka vecka 5-12 Under de närmsta månaderna är det viktigt att du fortsätter med din CHAMPIX-ordination och från LifeREWARDSprogrammet kommer du att få fortsatt stöd och råd.. 22

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik -

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - Hur Du tar kontroll över Dina tankar, ökar Din självinsikt och får ett roligare liv! Dax Personalutveckling AB Bagaregatan 37, 611 30 Nyköping. Telefon 0155 210 210. Mobil

Läs mer

På bettet hela livet. om odontologisk vetenskap i Umeå. En Bok från forskningens dag 2006 Medicinska fakulteten

På bettet hela livet. om odontologisk vetenskap i Umeå. En Bok från forskningens dag 2006 Medicinska fakulteten Forskningens dag 2006 På bettet hela livet om odontologisk vetenskap i Umeå En Bok från forskningens dag 2006 Medicinska fakulteten Umeå universitet Du kan också bidra... till den medicinska forskningen

Läs mer

Jomana 2009. Må bra till kropp och själ

Jomana 2009. Må bra till kropp och själ Jomana 2009 Må bra till kropp och själ Ett varmt tack till: Min underbara lärare på Glokala folkhögskolan, Gunilla Andersson, för hennes hjälp och stöd och tro på mitt hälsoprojekt. Tack för att du har

Läs mer

STOCKHOLMS LÄN. Skuld mitt i sorgen Unga på nätet. Huden ditt bästa skalskydd. Ska vi vara oroliga? Fakta och myter om snuset Sömnskola för ungdomar

STOCKHOLMS LÄN. Skuld mitt i sorgen Unga på nätet. Huden ditt bästa skalskydd. Ska vi vara oroliga? Fakta och myter om snuset Sömnskola för ungdomar nr 1 2014 STOCKHOLMS LÄN Skuld mitt i sorgen Unga på nätet Ska vi vara oroliga? Fakta och myter om snuset Sömnskola för ungdomar Huden ditt bästa skalskydd Notiser Nya Kloka Listan Har du hämtat 2014 års

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

ATT HUSHÅLLA MED SITT ENERGIKONTO av Bruce Campbell, PhD.

ATT HUSHÅLLA MED SITT ENERGIKONTO av Bruce Campbell, PhD. Pacing i praktiken: ATT HUSHÅLLA MED SITT ENERGIKONTO av Bruce Campbell, PhD. (Ur den amerikanska tidskriften CFIDS Chronicle, winter 2009. Översatt till svenska och publicerad på RME:s hemsida med tillstånd

Läs mer

tema lycka på lång sikt Positiv psykologi studerar det som fungerar.

tema lycka på lång sikt Positiv psykologi studerar det som fungerar. tema lycka på lång sikt Ta lyckan Positiv psykologi studerar det som fungerar. på allvar Gör mer av det som gör dig glad på sikt och mindre av det som ger snabba kickar. Lycka handlar om en ton i livet

Läs mer

Att leva med smärta. The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering. Tips och råd om egenvård

Att leva med smärta. The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering. Tips och råd om egenvård Att leva med smärta The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering Tips och råd om egenvård Att leva med smärta...är en resurs för alla som lever med kronisk smärta. Kronisk smärta-kallas ofta för

Läs mer

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN R A G N I N V Ö H C TIPS O Boken m o g i d för D H D A Den här boken tillhör: Lena Westholm Innehåll 1. TESTA DIG SJÄLV tips för att må bättre Hur är min ADHD? 2 Vanliga känslor när man har ADHD 3 Saker

Läs mer

Behandlingsmanual. Generaliserat ångestsyndrom (GAD) och överdriven oro. Illustratör: Sara Bengtsson

Behandlingsmanual. Generaliserat ångestsyndrom (GAD) och överdriven oro. Illustratör: Sara Bengtsson Behandlingsmanual Generaliserat ångestsyndrom (GAD) och överdriven oro Illustratör: Sara Bengtsson Psykologiska Institutionen Johan Lundin Kleberg Jan-Eric Jönsson 2010 Förord Användandet av behandlingsmanualer

Läs mer

Mer tid för själen. En bok om hur vi alla kan bli lyckligare i grunden - känna mer frid, balans och samhörighet i vardagslivet. av Per-Anders Hedlund

Mer tid för själen. En bok om hur vi alla kan bli lyckligare i grunden - känna mer frid, balans och samhörighet i vardagslivet. av Per-Anders Hedlund Mer tid för själen En bok om hur vi alla kan bli lyckligare i grunden - känna mer frid, balans och samhörighet i vardagslivet av Per-Anders Hedlund Det finns en fridfull, lugn plats. Det finns en förnöjsamhet

Läs mer

Stress- och krishantering vid internationella insatser

Stress- och krishantering vid internationella insatser Stress- och krishantering vid internationella insatser Stress påverkar beslutsfattande, bedömningar, prestationsförmåga och förmågan att samarbeta. Som personal i internationella insatser möter du påfrestningar

Läs mer

MÅ BÄTTRE PÅ DINA EGNA VILLKOR TIPS, SJÄLVTEST, CHECKLISTOR OCH VERKTYG FÖR ÖKAD GLÄDJE OCH MER ENERGI. #2 /2014 specialnummer

MÅ BÄTTRE PÅ DINA EGNA VILLKOR TIPS, SJÄLVTEST, CHECKLISTOR OCH VERKTYG FÖR ÖKAD GLÄDJE OCH MER ENERGI. #2 /2014 specialnummer ENKLAREHÄLSA temanummer ur serien enklare vardag #2 /2014 specialnummer MÅ BÄTTRE PÅ DINA EGNA VILLKOR TIPS, SJÄLVTEST, CHECKLISTOR OCH VERKTYG FÖR ÖKAD GLÄDJE OCH MER ENERGI 2014 InsightLab Kungsgatan

Läs mer

Parlör. Hälsokommunikation. Karin Sjögren. Den som har skon på vet var den klämmer - patienten är experten på sitt liv

Parlör. Hälsokommunikation. Karin Sjögren. Den som har skon på vet var den klämmer - patienten är experten på sitt liv 1 Parlör Hälsokommunikation Karin Sjögren Den som har skon på vet var den klämmer - patienten är experten på sitt liv Empati - en önskan om att försöka se ditt problem ur ditt perspektiv Nyfikenhet och

Läs mer

våra fem sinnen Gå under eller klättra över Flirta mera Vår hjärna glasogonfri.nu Louise Hoffsten om livet med MS

våra fem sinnen Gå under eller klättra över Flirta mera Vår hjärna glasogonfri.nu Louise Hoffsten om livet med MS våra fem sinnen september 2010 Flirta mera slipp torra ögon Vår hjärna de vanligaste hjärnsjukdomarna Gå under eller klättra över Louise Hoffsten om livet med MS God tandvård en investering Ny teknik osynlig

Läs mer

The Work av Byron Katie

The Work av Byron Katie The Work av Byron Katie En introduktion Ingen kan ge dig frihet utom du själv. Denna lilla bok visar hur man gör. Byron Katie Det här häftet presenterar kärnan av The Work av Byron Katie. Tusentals häften

Läs mer

Man kan också vara abstinent under pågående tablettbruk ifall kroppen kräver högre doser bensodiazepin än den får. Detta är ett tecken på beroende.

Man kan också vara abstinent under pågående tablettbruk ifall kroppen kräver högre doser bensodiazepin än den får. Detta är ett tecken på beroende. ABSTINENS, BESVÄR I DETALJ Abstinenssymtom är olika känslor och obehag som uppstår när kroppen undanhålls ett ämne som den blivit tillvand till. I detta fall är ämnet bensodiazepiner. Symtomen hänger samman

Läs mer

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning Så klarar du fällorna Så undviker du återfall. Allt du sparar Allt du vinner. bli rök- och snusfri

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning Så klarar du fällorna Så undviker du återfall. Allt du sparar Allt du vinner. bli rök- och snusfri Fimpa Nu! bli rök- och snusfri Allt du sparar Allt du vinner Vi hjälper dig ta ställning Så klarar du fällorna Så undviker du återfall Hallå där du som röker eller snusar! Funderar du på att sluta? Klokt

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Handledning till tidningen Fimpa Nu! bli rök och snusfri Mathias Jansson, Matz Larsson & Margareta Pantzar Förord Den här skriften är en vägledning

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen Hästen ska alltid arbeta i en form, där det är fysiskt möjligt för den att utföra det vi ber om. Hästen ska alltså inte på något sätt känna sig

Läs mer

TV- och datorspels påverkan på barn

TV- och datorspels påverkan på barn LÄRARPROGRAMMET TV- och datorspels påverkan på barn Två lärares tankar om vilka konsekvenser ökat TV- och datorspelande kan få för barn, samt vad åtta barn själva anser om TV- och datorspelande. Emelie

Läs mer

Studieverkstaden om. Muntlig presentation. Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber. Studieverkstaden

Studieverkstaden om. Muntlig presentation. Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber. Studieverkstaden om Muntlig presentation Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber Studieverkstaden Inledning I din utbildning ingår troligen muntliga redovisningar och presentationer. Här har

Läs mer

Retts syndrom, familjevistelse

Retts syndrom, familjevistelse Dokumentation nr 448 Retts syndrom, familjevistelse ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Dokumentation nr 448 Ågrenska 2013 2 Dokumentation nr 448 Ågrenska 2013 3 RETTS SYNDROM Ågrenska arrangerar varje

Läs mer