Brf Jakob i Järfälla. Föreningsinfo på nätet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Jakob i Järfälla. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com"

Transkript

1 Välkommen till Brf Jakob i Järfälla Föreningsinfo på nätet: I denna folder finner du information om det mesta som rör ditt boende, och de serviceutrymmen som du har tillgång till inom Brf Jakob, samt de regler och bestämmelser som gäller inom föreningen. Längst bak finner du också Om att underhålla bostadsrätten som ger viktig information om ansvarsfördelningen vid arbeten i lägenheten. Vi ber dig läsa igenom foldern i sin helhet, så att du vet vad som gäller. Har du frågor eller funderingar kan du alltid nå din fastighetsskötare på nedanstående telefonnummer, eller göra ett besök på områdets fastighetskontor. Alla telefonnummer finner du längst bak i häftet. Teknisk fastighetsförvaltning El & Fastighetsservice AB (EFS AB) Saldovägen Järfälla Kundtjänst för felanmälan: (vard 08-17) Direkttel: / Hemsida:

2 Välkommen till Brf Jakob i Järfälla! Brf Jakob har beviljat dig medlemskap i föreningen. Att bo i bostadsrätt innebär både rättigheter och skyldigheter. Kortfattat kan man säga att du har större möjligheter att påverka ditt boende. Du betalar inte månadshyra, utan en avgift till föreningen. Det som ingår i avgiften är kostnader för bland annat underhåll, vatten och värme i allmänna utrymmen samt räntor och amorteringar på de lån som föreningen tog när den byggdes. Genom den insats du betalade äger du rätt att bo i en lägenhet. Du äger alltså inte lägenheten. Det är föreningen som äger fastigheterna. Årsstämman är det högsta beslutande organet i föreningen och väljer ordförande och styrelse som ansvarar för att förvalta föreningens egendom. Varje medlem har rätt att närvara vid årsstämman och på så sätt vara med och ta beslut om sitt boende. Föreningen byggdes Under åren har de som bott här kommit överens om vissa grundläggande regler som främjar trivseln och ökar tryggheten för alla som bor i Jakob. Vi vill att Du tar del av dessa regler som finns i välkomstfoldern och i foldern Om att underhålla bostadsrätten. Vi vill uppmana dig att delta i de informationsmöten som föreningen anordnar och i årsstämman. Du är naturligtvis mycket välkommen att driva egna initiativ genom att skriva motioner till årsstämman, att delta i aktiviteter eller att kandidera till olika förtroendeuppdrag inom föreningen. Än en gång, välkommen! Julio Fuentes ordförande

3 Var finns vad? Brf Jakob HSB-huset Brf Ynglingen Norra gården Här hittar du Brf Jakob s serviceutrymmen! Grovtvättstuga, norra gården Källsorteringsrum, norra gården Styrelserum med brevlåda Bastu (norra), Allmogev. 3 Infartsgrindar Grovsoprum med container / elektronikskrot Källsorteringsrum, södra gården Föreningslokaler för upp till 130 personer Bastu (södra), Allmogev 16/18 Grovtvättstuga, södra gården EFS Områdeskontor, Allmogevägen Här behöver du en Dallas-nyckel: För att komma in i källsorteringsrummen, grovsoprummet, grovtvättstugan på norra gården, samt till infartsgrindarna fodras en s k Dallas-nyckel till det elektroniska låset. P-hus Föreningslokaler Södra gården EFS AB Föreningslokalerna kan hyras av dig som boende till ett subventionerat pris för fester eller andra sammankomster. Kontakta EFS kontor på Vasavägen 104, telefon Översiktens färgkodning Ingår i Brf Jakob och sköts av EFS AB. Ingår i Brf Ynglingen (sköts av HSB) Obs! HSB har ingen del i fastighetsskötseln inom Brf Jakob, utan alla fel och åtgärder anmäls alltid till EFS. Däremot skall du kontakta HSB vid eventuella fel eller driftsproblem som berör P-huset! Kontakta fastighetsskötaren Det är vi på EFS AB som sköter om fastighetens drift och system. Du kan kontakta oss på något av följande sätt: EFS boendeservice på Vasavägen 104 Här kan du boka Brf Jakobs samlingslokaler, skriva P-platsavtal, hämta garagenycklar. Öppet mellan kl vardagar. Områdeskontoret på Allmogevägen 20 Normalt bemannat måndag / torsdag mellan kl (Fastighetsskötaren finns inom området till kl 11.00). Fastighetsskötaren direkt Månd - fredag kl kan du ringa fastighetsskötaren direkt på / Kundtjänst Du kan även ringa EFS kundtjänst för felanmälan måndag - fredag mellan kl på Via internet Felanmälan kan göras på eller på föreningens hemsida som är Du hittar alla telefonnummer på sista sidan! Jour-telefon all övrig tid (kvällar/nätter/helger) Jourbilen kan nås på ( Endast vid akuta fel! )

4 Brf Jakob Dallas-nycklar - Vad är det? Föreningens samlingslokaler på södra gården Bra att veta runt ditt boende Dallas-nyckeln, även kallad Dallas-knapp, används inom Brf Jakobför tillträde till källsorteringsrummen, grovsoprummet, samt ena grovtvättstugan. Knappen öppnar även de elektriska körgrindarna till respektive gård. Detta elektroniska låssystem medger styrning av öppettider och liknande. Du kommer exempelvis inte in i grovsoprum m m nattetid. Systemet loggar alla passager som görs med datum, tidpunkt och lägenhetsnummer i en dator. Detta gör det möjligt att hitta syndare som missbrukardessa serviceutrymmen, och i och med detta åsamkar föreningen onödig kostnader. Till bastun fodras en speciell Dallas-knapp som köpes via föreningens bastuansvarige. Dessa lokaler kan du som boende hyra för sammankomster och festligheter. Hyreskostnaden för boende är subventionerad. Bokning och prisinformation får du hos EFS (Bosse) på telefon (Se även eller Administrativ och ekonomisk förvaltning genom SBC Att bo i bostadsrätt Brf Jakob är medlem i SBC. Från SBC sköter man den ekonomiska förvaltningen sedan den 1 januari (Föreningen är ej medlem i HSB längre.) Det är alltid till SBC du vänder dig med frågor runt hyresaviseringar, betalningar m.m. Du blir därmed inte automatiskt längre medlem i HSB, men kan om du så önskar, själv teckna ett eget privat HSB-medlemskap. Genom ditt medlemskap i föreningen är du också delägare i de hus med tillhörande mark som Brf Jakob äger. Att bo i bostadsrätt innebär både ansvar och skyldighet att tillsammans med övriga bostadsrättshavare ta väl hand om den egna bostaden och de utrymmen som disponeras gemensamt. De rättigheter och skyldigheter du som bostadsrättshavare, och medlem inom föreningen har regleras av Lagen om ekonomiska föreningar, Bostadsrättslagen och Brf Jakob s Stadgar. Du kan enkelt ladda ner dessa på De beslut som vi i Brf Jakob fattar tillsammans får effekter lång tid framöver. Därför bör du känna till föreningens stadgar och ansvarsfördelningen för inre underhåll och reparationer. Enkelt uttryckt kan man säga att föreningen ansvarar för alla fasta installationer, och du själv svarar för underhåll och reparationer i din lägenhet. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, där alla bostadsrättshavare solidariskt delar på kostnaderna enligt den ekonomiska planen. Brf Jakob s kostnader för produktion, drift och underhåll delas således solidariskt mellan 203 bostadrätter, och kommersiella lokaler. Onödiga kostnader påverkar givetvis din ekonomi via den månadsavgift som du betalar. Forts...

5 Brf Jakob Forts. Bra att veta runt ditt boende Hur föreningen arbetar Allt arbete i föreningen styrs av lagar, föreningens stadgar, samt de beslut som tas på föreningens årsstämma. Årsstämman hålls varje vår, då det gångna årets verksamhet presenteras. Där väljs också representanter för styrelsen, valberedningen samt revisorer. Styrelsen Den är stämmans verkställande organ, och har ansvaret för förvaltning och ekonomi. Det är i praktiken styrelsen som fattar de flesta besluten. Den skall enligt stadgarna bland annat besluta om årsavgifterna, upprätta underhållsplanen, årsbudgeten, samt besiktiga och inventera föreningens tillgångar. Välkommen att skriva till styrelsen Skriv gärna ner synpunkter och förslag till styrelsen och lägg i styrelsens brevlåda som finns på gårdssidan av Allmogevägen 3, vid styrelserummets dörr. Lägenhetens lås, nycklar, dallas-knapp och bokningscylindrar!! Till varje lägenhet hör från och med den 30 maj 2007 följande grunduppsättning nycklar: - 3 st Boendenycklar som passar till porten, cykelrummet (och som tillval lägenheten). - 2 st Husmorsnycklar som passar till tvättstugan och förrådsgången (+ grovtvätt/södra). - 1 st Tvättbokningscylinder med 2 nycklar för bokning av tvättstugorna. - 1 st Dallas-nyckel för tillträde till grovsoprum, källsorteringsrum och norras grovtvätt. För att höja säkerheten för alla boende, beslutade styrelsen att byta ut låssystemet våren Det nya låssystemet har helt spärrade 2-radigt kodade nycklar, med ett unikt nyckelämne för just Brf Jakob. Systemet är omöjligt att kopiera illegalt, skyddat av ASSA ABLOY AB, samt ger en dyrkoch manipulationsfri låsning. Som tillval kan varje bostadsrättshavare köpa en säkerhetscylinder till sin lägenhetsdörr som passar till boendenycklarna, eftersom varje lägenhets nyckeluppsättning är unikt kodad. Den som inte bytt sin lägenhetscylinder måste därför ha sina gamla lägenhetsnycklar kvar, och dessa skall då läggas till listan ovan. Om cylindern bytts, innebär detta förutom en säker låsning, också den bekvämligheten att man endast behöver ha 1 nyckel till lägenhet, port och cykelrum! Portentréernas kodlås och koder Försäkringar Extra nycklar kan beställas via fastighetsskötaren och fodrar alltid rekvisition. Du eller någon annan kan omöjligt göra extra nycklar på egen hand! Med rekvisitionen går du till AB Norrlås i Jakobsbergs centrum för att få dina nycklar tillverkade. Nyckelkostnaden betalas av lägenhetsinnehavaren. Förkommen Dallas-nyckel kan beställas via fastighetsskötaren till en kostnad av 250:- kr. Ny tvättbokningscylinder kostar 250:- kr. Eventuella extralås (7- och 9-tillhållar) i dörrarna är den boendes ansvar, och administreras inte av vare sig fastighetsskötaren eller styrelsen. Om du inte är hemma, och vill släppa in fastighetsskötaren för arbeten i din lägenhet måste du sätta en nyckeluppsättning i lägenhetens servicetub. Alla entréer är försedda med kodlås. Du kan komma in i porten utan nyckel genom att slå den aktuella koden. Kodlåsen är aktiverade mellan kl Efter kl måste du alltid använda din boendenyckel. Koderna byts var 6:e månad. Boende aviseras ca. 14 dagar i förväg. Fastighetsskötaren meddelar posten, citymail, polisen, brandförsvaret m.fl. de nya koderna. Du måste måste själv ombesörja att meddela den nya koden till hemtjänst och liknande! För att du skall få fullgott försäkringskydd måste normalt din vanliga hemförsäkring vara kompletterad med ett s.k. bostadsrättstillägg. Föreningens fastighetsförsäkring täcker i dag in detta tillägg för samtliga boende inom Brf Jakob. Du behöver därmed ej teckna detta tillägg till din vanliga hemförsäkring. Forts...

6 Brf Jakob Forts. Bra att veta runt ditt boende Överlåtelse av bostadsrätten (försäljning) I princip kan en bostadsrättshavare fritt överlåta sin bostadsrätt, genom att själv komma överens om priset med köparen. Köpet måste dock bekräftas, och köparen godkännas av styrelsen. Innan detta sker skall en l ägenhetstillsyn vara utförd av fastighetsskötaren EFS AB. Denna beställs på tel , eller direkt av fastighetsskötaren. Lägenhetstillsynen kostar f.n. 350 kr, vilket betalas av den som är säljande lägenhetsinnehavare. Vid tillsynen kontrolleras i huvudsak lägenhetens fasta installationer, vatten och el, kompletterat med att en fuktmätning görs i våtutrymmena. Om tillsynen inte är gjord, och tillsynsprotokollet saknas vid försäljningen, godkänner inte styrelsen överlåtelsen innan tillsynen blivit utförd! Uthyrning i andra hand Alla uthyrningar i andra hand skall alltid godkännas av styrelsen, och fodrar speciella skäl för godkännande. Ansökan görs på särskild blankett som finns att få via styrelsen. Observera att hyresgästen inte får flytta in förrän alla papper är helt klara och uthyrningen godkänd av styrelsen. Tänk på att nyttjanderätten till din bostadsrätt kan gå förlorad om du hyr ut den i andra hand utan att först ha inhämtat styrelsens skriftliga medgivande! Förändringar i lägenheten Om du funderar på att flytta väggar, glasa in balkongen, montera markiser och liknande ingrepp skall du alltid inhämta styrelsens skriftliga godkännande innan arbetet påbörjas. Tänk på att inglasning av balkongen fodrar byggnadslov, något som du själv måste ansöka om. Se även avsnittet Trivselregler och Om att underhålla bostadsrätten längre bak i detta häfte! Lägenhetens värme och ventilation Lägenheterna värms via vattenburna radiatorer som får sin värme från fastighetens centrala anslutning till fjärrvärmenätet. Du kan själv justera temperaturen på dessa med respektive radiators vred. En centralstyrning reglerar maxflödet i dina radiatorer med hänsyn tagen till den utomhustemperatur som råder. Därför kan temperaturen på panelerna variera. Ett avancerat tilluftssystem filtrerar inkommande friskluft som sedan vid behov förvärms innan den blåses in i lägenhetens vardagsrum, sovrum, klädkammare och förråd. Tilluften förvärms om så behövs till +16 gr C. Frånluften evakueras via WC, badrummet samt kökets spiskåpa. Observera att: Du INTE får röra luftventilernas don på något sätt. Man får således inte skruva locken vare sig in eller ut. Om du gör detta förstör du de injusterade luftmängderna, vilket omgående påverkar dina grannars lägenheter! Undvik att plocka ner dessa ventiler för rengöring om du inte är säker på att kunna återmontera dessa. Även vid rengöring får inte locket skruvas åt något håll. En injustering av luftflödena är mycket kostsam för föreningen. Om du orsakar att en ny måste utföras, på grund av ovanstående, kan kostnaden komma att debiteras dig som boende! Felanmälan och jourutryckningar Felanmäl omgående sådant du upptäcker inte fungerar eller är defekt. Utgå inte ifrån att någon annan gjort detta. Jourbil skickas ut nätter och helger beroende på felets art, vilket måste vara vara akut och fodra omedelbar åtgärd. Exempel är utströmmande vatten, strömavbrott, inbrott och liknande händelser som ej kan vänta med åtgärd till påföljande vardag. EFS AB äger rätt att vägra skicka jourbil på ej akuta fel! Aktuella telefonnummer finner du längst bak i detta häfte.

7 Brf Jakob Forts. Bra att veta runt ditt boende Separat mätning av värme och varmvatten Alla lägenheter har installerade mätare som mäter förbrukningen av värme och varmvatten i bostaden. Från 2009 debiteras detta månadsvis baserat på föregående års förbrukning samma period. Avstämning av den verkliga förbrukningen som varit sker sedan i februari/mars året efter. Elementens avkänningskroppar registrerar förbrukningen för uppvärmningen av bostaden. För att dessa enheter skall registrera en förbrukning måste elementet vara minst 3 grader varmare än rummets temperatur (den omgivande rumsluften i elementhöjd). Alla lägenheter försedda med brandvarnare Föreningen har installerat en brandvarnare i samtliga lägenheter, oavsett om den boende själv har ytterligare egna brandvarnare monterade. Underhållsansvaret för enheten åligger den boende, och inskränker sig endast till ett batteribyte vart 4:e till 5:e år. Brandvarnaren använder 3 st knappceller (CR 2025) som finns i de flesta affärer som säljer knappceller. Kontakta annars EFS vid problem. Rökförbud Inom Brf Jakob råder totalt rökförbud inom samtliga allmänna utrymmen som trapphus, förrådsgångar, hissar, tvättstugor och liknande. Du som röker utomhus - Undvik att kasta fimparna på marken! Använd gärna de askkoppar som finns utplacerade vid vissa entréer, eller tag med dig fimpen. Besök På Brf Jakob:s hemsida hittar du det mesta som rör föreningen och ditt boende. Här kan du bland annat hämta/läsa: - Stadgar och Föreskrifter - Kontakta styrelsen - Läsa om service och underhåll - Se aktuella aktivitetsdatum - Hämta olika utgåvor av skriften JiC - Läsa information om felanmälan - Områdesuppgifter till mäklare Jakob i Centrum (JiC) Styreslen ger cirka fyra gånger om året ut skriften Jakob i Centrum (JiC) som distribueras till föreningens samtliga 203 lägenheter. I denna får boende aktuell information om händelser och åtgärder, samt också om vad som är planerat i arbeten och underhåll. Fastighetsskötaren på EFS ger även ut egen kompletterande EFS-info när så är påkallat vid ex vis kodlåsändringar, driftstörningar, underhållsarbeten m.m.

8 Brf Jakob Att använda tvättstugorna Genom att beakta följande regler för tvättstugorna ökar trivseln för alla boende som använder dessa, samt att föreningen slipper onödiga reparartioner och servicekostnader beroende på felaktig användning av maskiner och tvättstugor. Märker du fel eller driftstörningar på utrustningen är det viktigt att du snarast möjligt anmäler detta till fastighetsskötaren. Tvättiderna 1, Tvättning får ske mellan kl och till och med kl Utanför dessa tider är det inte tillåtet att nyttja tvättstugorna. Strömmen bryts automatiskt till maskinerna efter kl , Varje tvättpass är 3 timmar långt. Tiderna framgår av bokningstavlan i tvättentrén. 3, Det är viktigt att alla respekterar uppbokade tvättider. 4, Det egna tvättpasset får inte överskridas, oavsett när tvättningen påbörjades. Även torktumlare och torkskåp skall vara urplockade och rengjorda inom det egna passet! Bokning av tvättider 5, Bokning av tvättider görs på bokningstavlan som finns i tvättstugeentrén, genom att sätta in bokningscylindern med lägenhetsnumret i hålet för önskad tvättperiod. 6, Alla tvättider skall normalt bokas i förväg. Ingen tvättning får förekomma utan att passet är bokat med den egna bokningscylindern. Har cylindern kommit bort, kan ny cylinder köpas hos styrelsens bastuansvarige. Uppge aktuellt lägenhetsnummer vid beställning. 7, Tvättning utan förbokning kan undantagsvis tillåtas om tvättstugan är ledig, men den egna bokningscylindern skall ALLTID sättas in på plats för den aktuella tiden. 8, Om dubbla tvättpass behövs, skall det första tvättpasset ha löpt ut, innan cylindern får flyttas till kommande pass. Under förutsättning att det är ledigt. Innan du börjar tvätta 9, Kontrollera att allt är i sin ordning i tvättstugan. Se även efter att skurhink och rengöringsutrustningen finns på plats. Saknas något felanmäler du detta till EFS AB. Du får under inga omständigheter försöka köra en maskin som fastighetsskötaren märkt med skylten Ur funktion eller Avvaktar service, eftersom du då kan förvärra felet! 10, Kontrollera att det är städat i tvättstugan när du kommer. Meddela gärna fastighetsskötaren om du upplever att utrymmet eller dess utrustning verkar misskötas. 11, De flesta driftstoppen på maskinerna beror på BH-byglar och smådetaljer som skadar maskinernas utloppssystem med höga reparationskostnader som följd. Använd alltid tvättpåse till den typen av tvättgods! Påsar att låna finns normalt i varje tvättstuga. Saknas påsar i din tvättstuga skall du meddela fastighetsskötaren, så fyller han på. 12, All klädfärgning och liknande är givetvis ej tillåten i någon av föreningens maskiner. Fortsättning...

9 Brf Jakob Forts. Att använda tvättstugorna När tvätten är klar Ordningregler 13, Efter avslutad tvätt skall tvättstugan lämnas väl städad. Maskiner, bänkar och torkskåpet skall våttorkas. Golven skall sopas och våttorkas. Filtret i torkskåpet skall rensas. Glöm ej att rengöra tvättmedelsfacken! 14, Luckorna skall vara öppna på alla tömda maskiner. 15, Rensa bort damm från torktumlarens filter på dörrens insida. (Bilden visar Podab Streamline) Använd en borste till detta. 16, Kontrollera att inget överblivet tvättmedel har blivit kvar i maskinernas tvättmedelsfack. 17, Kontrollera tvättrummorna så att inga rester finns kvar. Torka ur om nödvändigt. 18, Efter avslutat tvättpass ta bort bokningscylindern! Sätt den gärna i nedre parkeringsläget, eller ta med den och förvara den i lägenheten. Får ej lämnas kvar i bokningsläge! 19, Tvättstugorna är naturligtvis endast till för boende i Brf Jakob och deras egen tvätt. 20, Ensamrätt till tvättstugan råder för den som bokat upp aktuellt tvättpass. 21, Var alltid rädd om lokaler och utrustning. Alla onödiga kostnader som uppstår drabbar alla boende genom höjda månadsavgifter! 22, Följ maskinernas driftsinstruktioner när du använder dessa. 23, Fel eller skador skall snarast anmälas till fastighetsskötaren EFS. Telefonnummer finns anslaget i samtliga portars namntavlor. 24, Skador på utrustning eller lokaler som skett genom oaktsamhet kan medföra att du blir ersättningsskyldig för reparationerna. 25, Städa efter dig! Lämna tvättstugan i det skick du själv vill finna den i när du kommer. 26, Om du har fönstret öppet under tvättpasset, stäng alltid detta när du lämnar tvättstugan. 27, Tryck ihop tomma tvättmedelskartonger när du kastar dessa i tvättstugans sopsäck. 28, Som i övriga lokaler inom Brf Jakob så råder totalt rökförbud även i tvättstugorna. 29, Det är absolut förbjudet att tvätta mattor och liknande i de vanliga tvättstugorna. Dessa maskiner är för vanligt tvättgods som kläder, sänglinnen och liknande. Se nedan! Grovtvättstugorna 30, Det är inte tillåtet att tvätta vanlig tvätt i grovtvättens maskiner! Dessa maskiner är dimensionerade för de tyngre uppgifterna som mattor, täcken och liknande. 31, I övrigt gäller samma regler för dessa som för de vanliga tvättstugorna. Grovtvättstugorna skall även dom alltid bokas med bokningscylindern vid bruk. Grovtvättstugor finns en på respektive gård (norra & södra), totalt två stycken. Den norra gårdens grovtvättstuga fodrar en s k Dallas-nyckel för tillträde!

10 Så här gör du med dina sopor! Brf Jakob Sopnedkasten - Endast normala hushållssopor får kastas i trapphusens sopnedkast. - Alla sopor skall vara förpackade i väl ihopknuten påse innan de kastas. - Kattsand och liknande skall alltid packas i dubbla påsar (ihopknutna). I sopnedkasten får du bl.a. INTE kasta: - Blomjord, rotklumpar, pappkartonger, tidningar, returpapper, glasflaskor, möbeldelar, byggskräp eller stora sopsäckar! Källsorteringsutrymmen (ÅV-utrymmena) Öppnas med Dallas-nyckel - Återvinningsmaterialet skall läggas i respektive behållare. Se skyltarna. - Har du returtidningar som förpackats i påse, skall naturligtvis påsen vara av papper. - Platta ihop alla pappkartonger innan de läggs i härför avsedda burar. - Alla flaskor och burkar skall vara UTAN lock eller kapsyler (inga påsar får förekomma!). - Batterier skall läggas i batteriholken som finns i grovsoprummet!. I källsorteringsrummet får du lämna: Tidningar, journaler, kataloger, kartonger (ej plast och aluminium), wellpapp, flaskor och burkar av glas, plåtburkar och plast. I källsorteringsrummen får du INTE lämna: - Alla typer av miljöfarligt avfall, frigolit, hushållssopor, husgeråd, lysrör, glödlampor samt övriga grovsopor. Endast på skyltarna anvisat innehåll får förekomma i källsorteringens kärl. Grovsoprummet Öppnas med Dallas-nyckel - Grovsoprummet är endast till för boende inom föreningen Brf Jakob. - Allt avfall skall placeras i containern! Avfall får aldrig placeras på golvet bredvid containern! - Möbler och liknande skall av den boende demonteras innan de läggs i containern. I grovsoprummet får du lämna: - Maskiner, verktyg, cykeldäck, trävirke, frigolit, mineralull, möbler, mattor, cyklar, tomma plast- och plåtdunkar, kläder, textilier, husgeråd, julgranar mm. - Glödlampor, lysrör, video / datorer och övrigt elektronikskrot, vilka skall placeras i de separata behållare som finns anvisade. Elektronik-/elskrot får EJ läggas i containern! I grovsoprummet får du INTE kasta: - Någon typ hushållsavfall, glas, bildäck, bilbatterier, returpapper, kartonger. Detta gäller även alla typer av miljöfarligt avfall som ex vis ej tomma förpackningar med färg och lösningsmedel. Mediciner och termometrar lämnas alltid till något av apoteken i Jakobsbergs Centrum. Övrigt: Inget avfall får ställas på gårdarna eller utanför soputrymmena. Vid misskötsel som kan spåras, debiteras den boende direkt för de uppkomna kostnaderna med att ta rätt på felplacerade sopor et c. Kostnad minst 425:- per tillfälle enligt tidigare styrelsebeslut. ÖPPETTIDER: På grund av misskötsel är grovsoprummet endast öppet Måndag - Fredag mellan kl och helt stängt under lördag / Söndag!

11 Brf Jakob Om sophanteringen och dess kostnader Om vikten av att soputrymmena hanteras på rätt sätt Grovsoprummet är ingen självklarhet! Den service som Brf Jakob erbjuder sina boende i form av utrymmen för källsortering (ÅV), samt inte minst tillgången till ett Grovsoprum, är absolut ingen självklarhet inom andra föreningar i dag. Därför bör man också respektera de anvisningar som finns för hur dessa utrymmen skall användas, och vad som får deponeras i dessa. De flesta andra föreningar har i dag tagit bort sina containrar (grovsopmöjligheter), och de boende får själva ombesörja deponin genom att köra soporna till Lövsta eller Görvälns sopcentraler i egen regi! Anledningen till att man tar bort dessa möjligheter inom fastigheten är misskötsel, och därmed stigande kostnader för hanteringen, och inget annat. Feldumpat avfall = Onödiga kostnader När utrymmena ser ut som på bilderna till höger, tillkommer kostnader för upprensning och sortering. SITA kan till och med vägra tömma utrymmet, och dom plockar definitivt inte upp det som ligger på golvytorna. Det är helt enkelt inte deras uppgift! All sådan upprensning debiteras föreningen, och är att betrakta som helt onödiga kostnader... Sophanteringen påverkar din månadsavgift! En extra tömning av containern kostar ca 800:- plus moms i dag. Upprensning av hushållssopor i grovsoprummet, frgolit m.m. i ÅV-rummet och liknande kostar 380:-/timmen plus moms. KAMERAÖVERVAKNING! Grovsoprummet är kamerabevakat med inspelning kontinuerligt.. Alla besök finns därmed sparade i systemet för att spåra misskötsel i kombination med den loggade passagen i Dallas-systemet.! Effekten blir påtaglig om man betänker att någon slänger diverse möbler, som INTE demonterats i containern, och på så sätt fyller denna med onödig luft. Antingen skall någon annan stå och demontera möblerna (garderober et.c.) vilket enligt ovan kostar onödiga pengar, eller så skall SITA tömma containern en extra gång helt i onödan. Slår man ut detta på ett år blir det summor som lätt skulle kunna undvikas om alla följde de få enkla regler som gäller. Här finns ett enkelt sätt att påverka en del av föreningens årskostnader, som ligger till grund för den avgift du som boende betalar. Upprepad misskötsel av soputrymmena Systemet med Dallas-knappar och kameraövervakningen gör det möjligt att spåra syndarna. Kamera och Dallas-systemet agerar ihop och loggar vilken Dallas-knapp/innehavare som låste upp. Dessa får naturligtvis då själva betala för det som dom själva också ställt till med. Vid upprepad misskötsel kommer Dallas-knappen att spärras, och man har då inte längre möjlighet att nyttja exempelvis grovsoprummets faciliteter!

12 Tillfartsgrindar för en lugn gårdsmiljö Brf Jakob Bilden visar grindsystemet på norra gården Båda gårdarna skyddas mot ovälkomna besökare genom ett grindsystem som är kopplat till det Dallas-system som finns installerat. Några saker är oerhört viktigt att känna till för dig som boende! Gånggrindarna passeras med din boendenyckel (portnyckel) Grindar med gångpassage finns monterade på fyra platser: - Mellan P-garaget och Allmogevägen 20 - I tunneln mellan Allmogevägen 8 och 10 - Mellan Allmogevägen 4 och P-garaget - Vid infarten till norra gården mellan Allmogevägen 1 och 3. I samtliga grindpartier finns en gånggrind som alla boende inom Brf Jakob kan låsa upp med sin portnyckel. Nyckeln passar i samtliga gånggrindar oavsett vilken gård grinden sitter monterad på. Gånggrinden på norra är lite speciell med sina dubbla låscylindrar. Som boende skall du bara använda den övre cylindern! Observera att grinden ej kan passeras med kod! Körgrindarna manövreras med din Dallas-knapp Grinden vid infarten mellan Allmogevägen 1 och 3 (norra) samt vid infarten mellan Allmogevägen 4 och P-garaget har en körgrind som är elektriskt manövrerad. Boende kan bara öppna den grind som tillhör gården som man bor på. Södra kan inte öppna norra och vice versa. Håll Dallas-knappen mot läsytan så går grinden upp, och stängs sedan helt automatiskt. (Alla passager loggas med lägenhetsnummer, datum och tid.) På gårdarna råder totalt P-förbud, och grindarna stängs av nattetid för att bereda dig som boende nattro fri från biltrafik och liknande.. Mellan kl kan körgrindarna inte öppnas av dig som boende!

13 Brf Jakob Trivselregler Montera parabol? Glasa in balkongen? Vad gäller för husdjur? Parkera inne på gårdarna? Svaren på detta och mycket mer finns i dessa Trivselregler! Brf Jakob Sammandrag av Trivselregler inom Brf Jakob fastställt av styrelsen i November 2001, kompletterat med dagsaktuell tilläggsinformation. Se gärna även föreningens hemsida på där separata dokument kan läsas eller hämtas.

14 Brf Jakob Allmänna trivselregler inom Brf Jakob Dessa trivselregler är framtagna för att vi tillsammans skall kunna skapa trivsel, gemenskap och en bra miljö, allt till så låga kostnader som möjligt. För att detta skall kunna uppnås är det nödvändigt att vi alla agerar med sunt förnuft, och följer de regler och föreskrifter som gäller för bostadsrätter i allmänhet, och Brf Jakob i synnerhet. Balkonger - Balkonglådor och andra föremål får ej placeras på utsidan av balkongräckena. - För inglasning av balkong och uppsättning av markis krävs dels byggnadslov samt ett godkännande (skriftligt) från styrelsen. - Kasta inte växtrens, fimpar och annat skräp från din balkong. Rengör inte heller golven genom att sopa skräp och vatten över kanten Se även Piskning/Vädring samt Paraboler och antennutrustning Bastuutrymmet Bastun är en plats för kroppsvård och skön avkoppling, och det skall kännas inbjudande att komma dit. Städa därför efter dig varje gång, och lämna bastun i sådant skick som du själv vill finna den! (Misskötsel av bastun innebär att man förlorar möjligheten att nyttja denna.) - Tag med dig burkar, flaskor och annat avfall när du lämnar bastun efter avslutat pass. - Använd bokningscylindern, och följ anvisningarna i Regler för bastu. Buller och störningar Ekonomi En god miljö förutsätter att vi inte stör våra grannar. Detta gäller både inomhus som utomhus, och kan handla om hög volym på TV, stereo eller radio, likaväl som ljud från maskiner och verktyg. Det är stor ekoeffekt på gårdarna, så att hög volym och högljutt tal kan vara störande även på relativivt stora avstånd. En praxis brukar vara att man inte skall spela musik högt, snickra/borra eller framkalla störande ljud efter kl kvällstid. Naturligtvis förtar inte detta att man visar sina grannar hänsyn även övrig tid på dygnet. - Meddela gärna dina grannar i förväg om du skall ha fest, eller utföra något som kan misstänkas uppfattas som störande av kringboende. Detta brukar förhindra onödig irritation och missämja! - Om du blir störd, påpeka gärna detta för din granne. Om inte detta hjälper bör du kontakta någon i styrelsen. Det finns en direkt koppling mellan Brf Jakobs kostnader och vars och ens enskilda ekonomi. Detta syns främst i månadsavgiften, som ju är föreningens inkomstkälla. Därför är det viktigt att var och en gör vad den kan för att hålla kostnaderna nere för föreningen. Det är därför viktigt att vi ex vis källsorterar allt på rätt plats, inte skräpar ner, släcker ljuset i källaren efter oss, och mycket mycket mer. Små kostnader blir snabbt stora summor på årsbasis för en förening av Brf Jakobs storlek. Och kostnaderna skall ju täckas av Din månadsavgift... Fordonstrafik på gårdarna P-FÖRBUD RÅDER! Totalt parkeringsförbud råder på Brf Jakobs gårdsytor. Det är privat tomtmark, vilket också gör att av olika myndigheter utfärdade P-bevis (även handikapptillstånd) INTE gäller! Man får köra in för direkt i och urlastning. Maximalt får bilen lämnas under 13 minuter, innan den skall flyttas ut från gården. P-böterna är på f n 400:- kronor, och utfärdas av Europark. Risken att få P-böter är mycket stor! Om man kör in för i och urlastning, skall bilen placeras så att fri väg finns förbi! Servicefordon, sopbilar m.m. skall kunna komma förbi. Vintertid måste även snöröjande fordon kunna ta sig fram obehindrat. Om du står så att sopbilar et.c. måste klämma sig förbi, riskerar du dessutom skador på din bil...

TRIVSELREGLER HSB-BRF JAKOB I JÄRFÄLLA

TRIVSELREGLER HSB-BRF JAKOB I JÄRFÄLLA TRIVSELREGLER HSB-BRF JAKOB I JÄRFÄLLA TRIVSELREGLER Dessa trivselregler är framtagna för att vi tillsammans skall kunna skapa trivsel, gemenskap och en bra miljö, allt till så låga kostnader som möjligt.

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Välkommen till. Brf Jakob i Järfälla 2007. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com

Välkommen till. Brf Jakob i Järfälla 2007. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com Välkommen till i Järfälla 2007 Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com I denna folder finner du information om det mesta som rör ditt boende, och de serviceutrymmen som du har tillgång till inom, samt

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING BRF - BRH BRF BRH BRF = Bostadsrättsföreningen, BRH = Bostadsrättshavaren (medlemmen)

ANSVARSFÖRDELNING BRF - BRH BRF BRH BRF = Bostadsrättsföreningen, BRH = Bostadsrättshavaren (medlemmen) ANSVARSFÖRDELNING BRF - BRH BRF BRH BRF = Bostadsrättsföreningen, BRH = Bostadsrättshavaren (medlemmen) Väggar i lägenhet Lägenhetsavskiljande vägg Icke bärande innervägg Ytskikt på vägg inklusive underliggande

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om?

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om? Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Då kanske du undrar om du själv måste laga det eller om föreningen kan stå för kostnaderna? Börja med att titta i den bifogade listan vem som ansvarar

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt ordningsregler som alla boende är skyldiga att känna till och rätta

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 2013-04-09 HSB Riksförbund Sid 2 ANSVAR Vem ansvar för renoveringen i lägenheten? VEM ANSVARAR? BOSTADSRÄTTSLAGEN 7 KAP 12 Bostadsrättshavarens ansvar

Läs mer

Vem svarar för underhållet?

Vem svarar för underhållet? Vem svarar för underhållet? Information till bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Åsunden. Denna information ger bostadsrättshavare vägledning om vem som svarar för underhållet inom olika områden

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar.

Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar. Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar. Tolkning av underhållsansvaret enligt Riksbyggens normalstadgar. Underhållsansvaret har förändrats i vissa avseenden jämfört med 2004 års

Läs mer

Underhåll och reparation av din bostad

Underhåll och reparation av din bostad Underhåll och reparation av din bostad EN GUIDE TILL HUR ANSVARSFÖRDELNINGEN SER UT Vem har underhållsansvaret? Bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre. Underhållsansvaret regleras

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME 1 Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och

Läs mer

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORSHAMMAREN 1-4 HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN Gemensamt boende är gemensam trevnad Rev 081118 1( 6) Innehåll: 1. Inledning 2. Styrelsen 3. Gemensamma utrymmen Tvättstugor Vindar

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Trivselregler Brf Leoparden 5

Trivselregler Brf Leoparden 5 Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt trivselregler. Dessa regler gäller inte bara dig som hyresgäst/bostadsrättshavare utan

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Fastighetsförvaltning Fastigheten ägs av Aroseken Bostäder. Vår förvaltare är Jörgen Källman tfn 021-17 91 14. Felanmälan Telefon till felanmälan är 021-17

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1 mars 2015/pelj Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1 Innehåll Väggar i Lägenhet... 1 Golv... 1 Innertak i lägenhet... 2 Dörrar... 2 Fönster, fönsterdörr och

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

Välkommen Till. Brf. Skäcklinge Äng.

Välkommen Till. Brf. Skäcklinge Äng. Välkommen Till rf. Skäcklinge Äng. Medlemskap Som bostadsrättsinnehavare är du medlem i bostadsrättsföreningen Skäcklinge Äng. Medlemskapet innebär att du i demokratisk ordning direkt kan påverka ditt

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN Välkommentill BRFSOLGÅRDENILUNDEN Välkommen! Hej och välkommen till BRF Solgården i Lunden. Vi är övertygade om att du kommer att trivas i vår förening. Med denna skrift hoppasvikunnabesvaranågraavdefrågorniharsomnyinflyttadi

Läs mer

BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER Lundby Kyrkby BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER ANGÅENDE 32 I FÖRENINGENS STADGAR Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter?

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? 1 Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? Underhållsskyldighet enligt 32 i bostadsrättsföreningens stadgar. Innebörden av bostadsrättshavarens skyldighet att

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Du har borätten till din lägenhet, men äger

Läs mer

Trivselregler för BRF Hexametern 2

Trivselregler för BRF Hexametern 2 Trivselregler för BRF Hexametern 2 Kortfattad sammanställning för att informera föreningens medlemmar. Omfattar regler samt övrig viktig information. Vi är alla grannar, boende i samma hus, med olika livssituationer,

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll?

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? I en bostadsrättsförening delas ansvaret för underhåll mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren. På följande sidor kan du se vem

Läs mer

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande förvaltning

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Gåshaga Pirar 3

Bostadsrättsföreningen Gåshaga Pirar 3 Bostadsrättsföreningen Gåshaga Pirar 3 Rättigheter och Skyldigheter, vem svarar för underhåll av föreningens lägenheter? Senast ändrat 2010-02-02 1(8) BRF3:s tolkning av underhållsskyldighet enligt 33

Läs mer

VÄLKOMMEN till vårt hus!

VÄLKOMMEN till vårt hus! VÄLKOMMEN till vårt hus! Vi är alla glada för vårt fina hus och vi hoppas att Du också ska finna dig väl till rätta här och känna att du faktiskt är delägare i huset. Detta gör nämligen att man är rädd

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Brf Blåvingen3 TRIVSELREGLER för Brf Blåvingen 3 Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Ansvar för ordningen Styrelsen har till uppgift att ta hand om den löpande

Läs mer

Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten

Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren (brh) ansvarar för att underhålla lägenhetens inre, med undantag för ledningar

Läs mer

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen Att bo i bostadsrätt rättigheter och skyldigheter Att bo i bostadsrätt är förenat med både rättigheter och skyldigheter. Du bor i en bostadsrättsförening,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14. Underhåll och reparationer

Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14. Underhåll och reparationer 2010-05-20 Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14 Underhåll och reparationer Brf Oliven 13-14, Oxelösund sida 1 av 5 1. Balkong Ingen målning, håltagning, påförande av material

Läs mer

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER Välkommen till Balder Bra att veta om ditt boende Hyran - betala alltid i tid Hyran betalas i förskott varje månad, senast den sista dagen i månaden. Exempel: hyran för

Läs mer

Välkommen till Brf Olver.

Välkommen till Brf Olver. Välkommen till Brf Olver. Att tänka på när man flyttar in. Inför inflyttningen är det en hel del tips vi tror du kan ha nytta av. Vi vill också gärna tala om vilken service vi kan erbjuda och vilka rättigheter

Läs mer

Välkommen till en schystare värd

Välkommen till en schystare värd Välkommen till en schystare värd Föllinge 2 Vi hoppas du ska trivas hos oss! Vi hoppas du ska trivas som hyresgäst hos oss. Om du har frågor eller funderingar som rör lägenheten, fastigheten eller utemiljön

Läs mer

HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01. VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP

HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01. VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01 VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP Nu har du blivit medlem i en kooperativ bostadsrättsförening. Det är något alldeles speciellt med en bostadsrätt i HSB. Tillsammans

Läs mer

Ordningsregler för boende i brf HSB Åttan

Ordningsregler för boende i brf HSB Åttan Ordningsregler för boende i brf HSB Åttan Följande ordningsregler fastställdes av brf HSB Åttans styrelse 2005-11-01. Ordningsreglerna är till för att öka trivseln för de boende och är ett komplement till

Läs mer

Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun

Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun Datum: 2015-12-23 Allmänt I bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2 vill vi att alla skall trivas och finna sig till

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende Kapitel 10 Försäkringar Kap 10 Ansvarsförsäkring mellan föreningen och de boende Föreningens fastighetsförsäkring Styrelseansvarsförsäkring Bostadsrättstillägget Hemförsäkring En bostadsrättsförenings

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Mullvaden Andra 45

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Mullvaden Andra 45 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Mullvaden Andra 45 1 Firma Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Mullvaden andra 45. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Trivselregler i brf Måsängen

Trivselregler i brf Måsängen Trivselregler i brf Måsängen Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi skapa ett

Läs mer

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt.

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt. Andra handsuthyrning Bostadsrättinnehavaren får hyra ut lägenheten i andra hand till annan om styrelsen ger sitt samtycke.samtycket begränsas i tid. Se mer informaton i stadgar 42 Avgifter Instats och

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2008-09-22 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 1 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 Bifogat finner du uppdaterade trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Vem skall underhålla BOSTADSRÄTTEN Utgåva 2

Vem skall underhålla BOSTADSRÄTTEN Utgåva 2 HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING TINGET I NACKA Vem skall underhålla BOSTADSRÄTTEN Utgåva 2 Utgåva juni 2009 fastställd i styrelsen 2009-06-11 Tillägg i inledningen enligt styrelsebeslut 2010-04-15-1 - Inledning.

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Vem skall underhålla vad i din lägenhet?

Vem skall underhålla vad i din lägenhet? Vem skall underhålla vad i din lägenhet? För innehavare till en bostadsrättslägenhet i Brf Bläckhornet gäller att, med några få undantag, det inre underhållet svarar innehavare för medan föreningen gemensamt

Läs mer

Bostadsrattsforeningen Tallstigen 2

Bostadsrattsforeningen Tallstigen 2 Bostadsrattsforeningen Tallstigen 2 Rekommendation for tolkning av Bostadsgarantis monsterstadgar 32 Bostadsrattshavaren har en till tiden obegransad nyttjanderatt till sin lagenhet. Foreningens hus, och

Läs mer

Trivselregler samt information för HSB Bostadsrättsförening Bjurslätt i Göteborg

Trivselregler samt information för HSB Bostadsrättsförening Bjurslätt i Göteborg Trivselregler samt information för HSB Bostadsrättsförening Bjurslätt i Göteborg Trivselregler för HSBs Bostadsrättsförening Bjurslätt i Göteborg Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

Välkommen till BRF Jungfrun 21

Välkommen till BRF Jungfrun 21 Välkommen till BRF Jungfrun 21 Kommendörsgatan 24 & Sibyllegatan 26 Bild från Digitala Stadsm useet http://digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/grid.fwx?archiveid=5000&search=(iptc187%20contains(ssmfö000262))

Läs mer

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5 Kära medlem, Att bo i bostadsrätt innebär många fördelar. Du har stor frihet att själv utforma ditt boende och många ser det som ett bra sätt att investera i sitt boende. Boendeformen innebär också att

Läs mer

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 Information till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 För vår gemensamma trivsel har vi skrivit ned några riktlinjer för att vi alla skall trivas tillsammans i vår förening. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Handbok för boende i brf Beda

Handbok för boende i brf Beda Handbok för boende i brf Beda Grundinformation Brf Beda bildades 2001 Katarina Bangata 61, 116 42 Stockholm Fastighetsbeteckning: Vitbetan 33 Organisationsnummer: 769606 6765 www.brfbeda.se Förvaltare

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Brf Safiren 11, oktober 2004

Brf Safiren 11, oktober 2004 Brf Safiren 11, oktober 2004 Policy för hur ansvar och kostnader för reparationer och underhåll fördelas mellan bostadsrättsföreningens medlemmar och bostadsrättsföreningen. Inledning Huvudregeln är att

Läs mer

Information till hyresgäster på Bogvägen 6-11

Information till hyresgäster på Bogvägen 6-11 Information till hyresgäster på Bogvägen 6-11 Fastighetsförvaltning Fastigheten ägs av Aroseken Fastighet AB. Vår förvaltare heter Jörgen Källman telefontid måndag fredag 12.00 12.00 tfn 021-17 91 14.

Läs mer

Vem ansvarar för underhållet i bostaden, föreningen eller medlemmen? (Ett komplement till

Vem ansvarar för underhållet i bostaden, föreningen eller medlemmen? (Ett komplement till SPAR DENNA Vem för underhållet i bostaden, föreningen eller medlemmen? (Ett komplement till föreningens stadg) Alla rör och ledning som du kan se, är medlemmens. I badrummet är inte ba ytskiktet utan även

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

Brf Idlången nr 21. Informationshäfte till dig som är boende i Brf Idlången nr 21 2015-11-15

Brf Idlången nr 21. Informationshäfte till dig som är boende i Brf Idlången nr 21 2015-11-15 Brf Idlången nr 21 Informationshäfte till dig som är boende i Brf Idlången nr 21 VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN IDLÅNGEN NR 21! Vi vill hälsa dig välkommen och hoppas att du ska trivas i vår bostadsrättsförening.

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9 En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen. Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och gemensamma utrymmen gemensamt. En styrelse sköter det löpande arbetet och

Läs mer

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum.

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum. Från A till Ö - Brf Nya Plogen 12 Alla vi medlemmar i bostadsrättsföreningen Nya Plogen 12 äger nu gemensamt, genom föreningen, vårt hus. Det innebär att vi alla måste vara delaktiga i skötsel och beslut

Läs mer

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande

Läs mer

Inga regler kan ersätta hänsyn

Inga regler kan ersätta hänsyn Inga regler kan ersätta hänsyn Vi har här samlat några tips och råd som kan underlätta ditt boende och öka trivseln mellan såväl människor som djur. Dessa tips byggerpå både lagar och förordningar samt

Läs mer

VEM ANSVARAR FÖR UNDERHÅLLET? i stadgarna Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter

VEM ANSVARAR FÖR UNDERHÅLLET? i stadgarna Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter VEM ANSVARAR FÖR UNDERHÅLLET? 35-43 i stadgarna Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter 35 Bostadsrättshavarens ansvar Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla det inre av lägenheten i

Läs mer

Fastighetsskötsel & trivselfrågor

Fastighetsskötsel & trivselfrågor Fastighetsskötsel & trivselfrågor 1. Hiss Om någon fastnat i hissen tillkalla alltid akut hjälp genom att ringa till hissjouren. Vid annat fel ringer Du också hissjouren. Ringer Du före kl 14.00 så åtgärdas

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Floragården Antagna den 22 april 2002 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Floragården 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta Välkommen till HSB Brf Rönnen Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta 2 Innehåll sidan Välkommen till... 3 Rönnens styrelse... 4 Information om försäkring...

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN 2016-07-02 I detta dokument hittar du dom regelverk som gäller för Brf Vitalis: - Ordningsregler - Regler för soprum - Regler för tvättstugorna - Regler för parkering och garage

Läs mer

Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20

Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20 Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20 Brf = bostadsrättsföreningen Brh = bostadsrättshavaren Uppdaterad i januari 2012 1. Fasader Eventuell rengörning och utvändig målning Gäller vid normalt

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer