Välkommen till. Brf Jakob i Järfälla Föreningsinfo på nätet:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till. Brf Jakob i Järfälla 2007. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com"

Transkript

1 Välkommen till i Järfälla 2007 Föreningsinfo på nätet: I denna folder finner du information om det mesta som rör ditt boende, och de serviceutrymmen som du har tillgång till inom, samt de regler och bestämmelser som gäller inom föreningen. Vi ber dig läsa igenom följande sidor i sin helhet, så att du vet vad som gäller Rev. maj 2007 ver. 6 Har du frågor eller funderingar kan du alltid nå din fastighetsskötare på nedanstående telefonnummer, eller göra ett besök på områdets fastighetskontor. Du kan även hitta en del nyttig information, samt felanmäla på EF hemsida Alla telefonnummer finner du längst bak i häftet. EL & FATIGHETERVICE AB ALLT INOM TEKNIK FATIGHETKÖTEL - UNDERHÅLL - ERVICE - JOUR Vasavägen 104 Jakobsberg Telefon: Mobil / Fastighetsskötare El & Fastighetsservice AB () Vasavägen Järfälla Kontor: (vard 10-18) Direkt: /

2 Välkommen till i Järfälla! har beviljat Dig medlemskap i föreningen. Att bo i bostadsrätt innebär både rättigheter och skyldigheter. Kortfattat kan man säga att du har större möjligheter att påverka ditt boende. Du betalar inte månadshyra, utan en månadsavgift till föreningen. Det som ingår i avgiften är kostnader för bland annat underhåll, vatten och värme i allmänna utrymmen samt räntor och amorteringar på de lån som föreningen tog när den byggdes. Genom den insats du betalade äger du rätt att bo i en lägenhet, du äger alltså inte lägenheten. Det är föreningen som äger fastigheterna. Årsstämman är det högsta beslutande organet i föreningen och väljer en styrelse som ansvarar för att förvalta föreningens egendom. Varje medlem har rätt att närvara vid årsstämman och på så sätt vara med och ta beslut om sitt boende. Föreningen byggdes Under åren har de som bott här kommit överens om vissa grundläggande regler som främjar trivseln och ökar tryggheten för alla som bor i. Vi vill att du tar del av dessa regler och att du får information om praktiska saker som grovsoprum, källsortering, tvättstugor m.m. Vi ber dig därför att du tar kontakt med vår fastighetsskötare, Christer Björnsson på, telefon som är ansvarig för att ta emot alla nya boende. Helgfria vardagar (måndag/onsdag/fredag) mellan kl kan du personligen träffa vår fastighetsskötare på F-expeditionen, som har sin ingång på gårdssidan Allmogevägen 20 (södra gården).. Från den tidigare lägenhetsinnehavaren skall du tillsammans med övriga nycklar du erhållit, även ha fått en s.k. Dallas-nyckel som ger tillträde till flera av serviceutrymmena. Denna registreras om i systemet så att du blir ny innehavare. Om den gamla nyckeln saknas, får du en ny till en kostnad av 250 kr. Kontakta fastighetsskötaren så ordnar han detta åt dig. Du kanske är van vid att bo i bostadsrätt. Ändå skulle vi uppskatta väldigt mycket om du tar kontakt med oss innan du flyttar in. Vi tycker att det är viktig med den personliga kontakten både för dig och oss. Vi tror också att det underlättar för dig som boende att kunna få svar på alla ev. frågeställningar redan initialt, samt att du vet vad som gäller för de serviceutrymmen du som boende har tillgång till inom föreningen. Vi vill även uppmana dig att delta i de informationsmöten som föreningen anordnar och i årsstämman. Du är naturligtvis mycket välkommen att föreslå egna initiativ direkt till styrelsen, eller skriva dom som en motion till årsstämman. Än en gång, välkommen in! Julio Fuentes Ordförande

3 EL & FATIGHETERVICE AB ALLT INOM TEKNIK FATIGHETKÖTEL - UNDERHÅLL - ERVICE - JOUR Vasavägen 104 Jakobsberg Telefon: Mobil / Var finns vad? HB hyresdel HB-huset och kontor HB-kontoret (se not nedan) Här hittar du s serviceutrymmen! Ynglingavägen Norra gården Grovtvätt ÅVrum områdes- 3:s 1 3kontor Vasaplatsen Vasaplatsen Grovtvättstuga, norra gården Källsorteringsrum, norra gården tyrelserum med brevlåda Grovsoprum med container / elektronikskrot Källsorteringsrum, södra gården Föreningslokaler för upp till 160 personer Bastu Grovtvättstuga, södra gården EF Områdeskontor, Allmogevägen 20 Allmogevägen 4 14 ÅVrum Här behöver du en Dallas-nyckel: För att komma in i källsorteringsrummen, grovsoprummet och grovtvättstugan på norra gården fodras en s k Dallas-nyckel till det elektroniska låset. Grovsoputrymme P-hus Entré Föreningslokaler ödra gården Entré Grovtvätt Allmogevägen Föreningslokalerna kan hyras av dig som boende till ett subventionerat pris för fester eller andra sammankomster. Kontakta EF kontor på Vasavägen 104, telefon Öppet vardagar kl Översiktens färgkodning Ingår i och sköts av vår förvaltare EF. Ingår i HB, även allt tekniskt fastighetsunderhåll. Ynglingavägen cb/ef-06 Obs! HB har ingen del i fastighetsskötseln inom, utan alla fel och åtgärder anmäls alltid till EF. Däremot skall du kontakta HB vi ev problem runt hyresavier, lägenhetsöverlåtelser samt vid fel i P-huset! Kontakta fastighetsskötaren Det är vi på som sköter om fastighetens drift och system. Du kan kontakta oss på något av följande sätt: Områdesansvarig för från EF är Christer Björnsson. Du når Christer direkt på Du hittar alla telefonnummer på sista sidan! EF kontor på Vasavägen 104 Kan besökas personligen mellan kl vardagar, eller nås per telefon Lunchstängt mellan Här kan du också boka föreningslokalerna. Områdeskontoret på Allmogevägen 20 Bemannat måndag - onsdag - fredag mellan kl Fastighetsskötaren direkt Alla vardagar mellan kl kan du ringa fastighetsskötaren direkt på , alt Via internet Felanmälan kan göras på eller på föreningens hemsida som Jour-telefon all övrig tid (kvällar/nätter/helger) Jourbilen kan nås på (Endast vid akuta fel!) id 2

4 EL & FATIGHETERVICE AB ALLT INOM TEKNIK FATIGHETKÖTEL - UNDERHÅLL - ERVICE - JOUR Vasavägen 104 Jakobsberg Telefon: Mobil / Bra att veta runt ditt boende Dallas-nycklar - Vad är det? Dallas-nyckeln, även kallad Dallas-knapp, används inom för tillträde till källsorteringsrummen, grovsoprummet, samt grovtvättstugan på norra gården. Detta elektroniska låssystem medger styrning av öppettider och liknande. Du kommer ex.vis inte in i grovsoprum m m nattetid. ystemet loggar alla passager som görs med datum, tidpunkt och lägenhetsnummer i en dator. Detta gör det möjligt att hitta syndare som missbrukar dessa serviceutrymmen, och i och med detta åsamkar föreningen onödig kostnader. Till bastun fodras en speciell Dallas-knapp som köpes via föreningens bastuansvarige. Föreningens samlingslokaler på södra gården Dessa lokaler kan du som boende hyra för sammankomster och festligheter. Hyreskostnaden för boende är subventionerad. Bokning och prisinformation får du hos EF på telefon (e även eller Kopplingen till HB Att bo i bostadsrätt är medlem i HB Norra tor-tockholm, men drivs och sköts helt fristående. HB sköter f n den administrativa förvaltningen och är representerat i styrelsen med en ordinarie ledamot, samt en suppleant för denne. Ditt medlemskap i innebär att du automatiskt blir medlem i HB. (P-garaget på södra gården sköts helt och hållet av HB.) Genom ditt medlemskap i föreningen är du också delägare i de hus med tillhörande mark som äger. Att bo i bostadsrätt innebär både ansvar och skyldighet att tillsammans med övriga bostadsrättshavare ta väl hand om den egna bostaden och de utrymmen som disponeras gemensamt. De rättigheter och skyldigheter du som bostadsrättshavare, och medlem inom föreningen har regleras av Föreningslagen, Bostadsrättslagen och Brf Jakob s tadgar. Du kan enkelt ladda ner dessa på De beslut som vi i fattar tillsammans får effekter lång tid framöver. Därför bör du känna till föreningens stadgar och ansvarsfördelningen för inre underhåll och reparationer. Enkelt uttryckt kan man säga att föreningen ansvarar för alla fasta installationer, och du själv svarar för underhåll och reparationer i din lägenhet. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, där alla bostadsrättshavare solidariskt delar på kostnaderna enligt den ekonomiska planen. s kostnader för produktion, drift och underhåll delas således solidariskt mellan 203 bostadrätter, och kommersiella lokaler. Onödiga kostnader påverkar givetvis din ekonomi via den månadsavgift som du betalar. Forts... id 3

5 EL & FATIGHETERVICE AB ALLT INOM TEKNIK FATIGHETKÖTEL - UNDERHÅLL - ERVICE - JOUR Vasavägen 104 Jakobsberg Telefon: Mobil / Forts. Bra att veta runt ditt boende Hur föreningen arbetar Allt arbete i föreningen styrs av lagar, föreningens stadgar, samt de beslut som tas på föreningens årsstämma. Årsstämman hålls varje vår, då det gångna årets verksamhet presenteras. Där väljs också representanter för styrelsen, valberedningen samt revisorer. tyrelsen Den är stämmans verkställande organ, och har ansvaret för förvaltning och ekonomi. Det är i praktiken styrelsen som fattar de flesta besluten. Den skall enligt stadgarna bland annat besluta om månadsavgifterna, upprätta underhållsplanen, årsbudgeten, samt besiktiga och inventera föreningens tillgångar. Välkommen att skriva till styrelsen kriv gärna ner synpunkter och förslag till styrelsen och lägg i styrelsens brevlåda som finns på gårdssidan av Allmogevägen 3, vid styrelserummets dörr. Lägenhetens lås, nycklar, dallas-knapp och bokningscylindrar! Till varje lägenhet hör från och med den 30 maj 2007 följande grunduppsättning nycklar: - 3 st Boendenycklar som passar till porten, cykelrummet (och som tillval lägenheten). - 2 st Husmorsnycklar som passar till tvättstugan och förrådsgången (+ grovtvätt/södra). - 1 st Tvättbokningscylinder med 2 nycklar för bokning av tvättstugorna. - 1 st Dallas-nyckel för tillträde till grovsoprum, källsorteringsrum och norra gårdens grovtvätt.! För att höja säkerheten för alla boende, beslutade styrelsen att byta ut låssystemet våren Det nya låssystemet har helt spärrade 2-radigt kodade nycklar, med ett unikt nyckelämne för just. ystemet är omöjligt att kopiera illegalt, skyddat av AA ABLOY AB, samt ger en dyrkoch manipulationsfri låsning. om tillval kan varje bostadsrättshavare köpa en säkerhetscylinder till sin lägenhetsdörr som passar till boendenycklarna, eftersom varje lägenhets nyckeluppsättning är unikt kodad. Den som inte bytt sin lägenhetscylinder måste därför ha sina gamla lägenhetsnycklar kvar, och dessa skall då läggas till listan ovan. Om cylindern bytts, innebär detta förutom en säker låsning, också den bekvämligheten att man endast behöver ha 1 nyckel till lägenhet, port och cykelrum! Extra nycklar kan beställas via fastighetsskötaren och fodrar alltid rekvisition. Du eller någon annan kan omöjligt göra extra nycklar på egen hand! Med rekvisitionen går du till AB Norrlås för tillverkning. Nyckelkostnaden betalas av lägenhetsinnehavaren. Förkommen Dallas-nyckel kan beställas via fastighetsskötaren till en kostnad av 250:- kr. Ny tvättbokningscylinder kostar 149:- kr. Eventuella extralås (7- och 9-tillhållar) i dörrarna är den boendes ansvar, och administreras inte av vare sig fastighetsskötaren eller styrelsen. Om du inte är hemma, och vill släppa in fastighetsskötaren för arbeten i din lägenhet måste du sätta en nyckeluppsättning i lägenhetens servicetub. Portentréernas kodlås och koder Kodlåsen på gårdssidan av Vasaplatsen 10 och 16 är permanent urkopplade! Alla entréer är försedda med kodlås. Du kan komma in i porten utan nyckel genom att slå den aktuella koden. Kodlåsen är aktiverade mellan kl Efter kl måste du alltid använda din boendenyckel. Koderna byts var 6:e månad. Boende aviseras ca. 14 dagar i förväg. Fastighetsskötaren meddelar posten, citymail, polisen, brandförsvaret m.fl. de nya koderna. Du måste måste själv ombesörja att meddela den nya koden till hemtjänst och liknande! Försäkringar För att du skall få fullgott försäkringskydd måste din vanliga hemförsäkring oftast kompletteras med ett bostadsrättstillägg. Det är mycket viktigt att du verkligen har rätt typ av försäkringsskydd! Forts... id 4

6 EL & FATIGHETERVICE AB ALLT INOM TEKNIK FATIGHETKÖTEL - UNDERHÅLL - ERVICE - JOUR Vasavägen 104 Jakobsberg Telefon: Mobil / Forts. Bra att veta runt ditt boende Överlåtelse av bostadsrätten (försäljning) I princip kan en bostadsrättshavare fritt överlåta sin bostadsrätt, genom att själv komma överens om priset med köparen. Köpet måste dock bekräftas, och köparen godkännas av styrelsen. Innan detta sker skall en Lägenhetstillsyn vara utförd av fastighetsskötaren. Denna beställs på tel , eller direkt av fastighetsskötaren. Lägenhetstillsynen kostar f.n. 350 kr, vilket betalas av den som är säljande lägenhetsinnehavare. Vid tillsynen kontrolleras i huvudsak lägenhetens fasta installationer, vatten och el, kompletterat med att en fuktmätning görs i våtutrymmena. Om tillsynen inte är gjord, och tillsynsprotokollet saknas vid försäljningen, godkänner inte styrelsen överlåtelsen innan tillsynen blivit utförd! Uthyrning i andra hand Alla uthyrningar i andra hand skall alltid godkännas av styrelsen, och fodrar speciella skäl för godkännande. Ansökan görs på särskild blankett som finns att få på HB-kontoret. Observera att hyresgästen inte får flytta in förrän alla papper är helt klara och uthyrningen godkänd av styrelsen. Tänk på att nyttjanderätten till din bostadsrätt kan gå förlorad om du hyr ut den i andra hand utan att först ha inhämtat styrelsens skriftliga medgivande! Förändringar i lägenheten Om du funderar på att flytta väggar, glasa in balkongen, montera markiser och liknande ingrepp skall du alltid inhämta styrelsens skriftliga godkännande innan arbetet påbörjas. Tänk på att inglasning av balkongen fodrar byggnadslov, något som du själv måste ansöka om. e även längre bak i denna folder under Trivselregler för ytterligare kompletterande information. Lägenhetens värme och ventilation Lägenheterna värms via vattenburna radiatorer som får sin värme från fastighetens centrala anslutning till fjärrvärmenätet. Du kan själv justera temperaturen på dessa med respektive radiators vred. En centralstyrning reglerar flödet i dina radiatorer med hänsyn tagen till den utomhustemperatur som råder. Därför kan temperaturen på panelerna variera. Ett avancerat tilluftssystem filtrerar inkommande friskluft som sedan ev. förvärms innan den blåses in i lägenhetens vardagsrum, sovrum, klädkammare och förråd. Tilluften förvärms om så behövs till +16 grader C. Frånluften evakueras via WC, badrummet samt kökets spiskåpa. Observera att: Du inte får röra luftventilernas don på något sätt. Man får således inte skruva locken vare sig in eller ut. Om du gör detta förstör du de injusterade luftmängderna, vilket omgående påverkar dina grannars lägenheter! Undvik att plocka ner dessa ventiler för rengöring om du inte är säker på att kunna återmontera dessa. Även vid rengöring får inte locket skruvas åt något håll. En injustering av luftflödena är mycket kostsam för föreningen om du orsakar att en ny måste utföras, och kan om du orsakat detta, komma att debiteras dig som boende Felanmälan och jourutryckningar Felanmäl omgående sådant du upptäcker inte fungerar eller är defekt. Utgå inte ifrån att någon annan gjort detta. Jourbil skickas ut nätter och helger beroende på felets art, vilket måste vara vara akut och fodra omedelbar åtgärd. äger rätt att vägra skicka jourbil på ej akuta fel! Aktuella telefonnummer för felanmälan finner du längst bak i detta häfte. id 5

7 EL & FATIGHETERVICE AB ALLT INOM TEKNIK FATIGHETKÖTEL - UNDERHÅLL - ERVICE - JOUR Vasavägen 104 Jakobsberg Telefon: Mobil / Forts. Bra att veta runt ditt boende eparat mätning av värme och varmvatten Från den 1 januari 2007 har alla lägenheter installerade mätare som mäter förbrukningen av värme och varmvatten i bostaden. Mätvärdena samlas in, och kostnaden kommer sedan i efterskott redovisad på inbetalningskortet för månadsavgiften Elementens avkänningskroppar registrerar förbrukningen för uppvärmningen av bostaden. För att dessa enheter skall registrera en förbrukning måste elementet vara minst 3 grader varmare än rummets temperatur (den omgivande rumsluften). Alla lägenheter försedda med brandvarnare Föreningen har installerat en brandvarnare i samtliga lägenheter, oavsett om den boende själv har ytterligare brandvarnare monterade. Underhållsansvaret för enheten åligger den boende, och inskränker sig till batteribyte vart 4-5 år. Brandvarnaren använder 3 st knappceller av standardtyp som finns i de flesta affärer som säljer knappceller. Kontakta annars EF för hjälp. Rökförbud Inom råder totalt rökförbud inom samtliga allmänna utrymmen som trapphus, förrådsgångar, hissar, tvättstugor och liknande. Du som röker utomhus - Undvik att kasta fimparna på marken! Använd gärna de askkoppar som finns utplacerade vid vissa entréer, eller tag med dig fimpen. Besök På :s hemsida hittar du det mesta som rör föreningen och ditt boende. Här kan du bland annat hämta/läsa: - tadgar och Föreskrifter - Kontakta styrelsen - Läsa om service och underhåll - e aktuella aktivitetsdatum - Hämta olika utgåvor av skriften JiC - Läsa information om felanmälan - e aktuella och genomförda arbeten Jakob i Centrum (JiC) tyreslen ger 4 gånger om året ut skriften Jakob i Centrum (JiC) som distribueras till samtliga 203 lägenheterna. I denna får boende aktuell information om händelser och åtgärder, samt också om vad som är planerat i arbeten och underhåll. Fastighetsskötaren på EF ger även ut egen kompletterande EF-info när så är påkallat vid ex vis kodlåsändringar, driftstörningar, underhållsarbeten m.m. id 6

8 EL & FATIGHETERVICE AB ALLT INOM TEKNIK FATIGHETKÖTEL - UNDERHÅLL - ERVICE - JOUR Vasavägen 104 Jakobsberg Telefon: Mobil / Att använda tvättstugorna Genom att beakta följande regler för tvättstugorna ökar trivseln för alla boende som använder dessa, samt att föreningen slipper onödiga reparartioner och servicekostnader beroende på felaktig användning av maskiner och tvättstugor. Märker du fel eller driftstörningar på utrustningen är det viktigt att du snarast möjligt anmäler detta till fastighetsskötaren. TVÄTTIDERNA 1, Tvättning får ske mellan kl och till och med kl Utanför dessa tider är det inte tillåtet att nyttja tvättstugorna. trömmen bryts automatiskt till maskinerna efter kl , Varje tvättpass är 3 timmar långt. Tiderna framgår av bokningstavlan i tvättentrén. 3, Det är viktigt att alla respekterar uppbokade tvättider. 4, Det egna tvättpasset får inte överskridas, oavsett när tvättningen påbörjades. Torktumlare och torkskåp får, om så behövs, användas 30 minuter in på nästkommandes tvättpass. BOKNING AV TVÄTTIDER 5, Bokning av tvättider görs på bokningstavlan som finns i tvättstugeentrén, genom att sätta in bokningscylindern med lägenhetsnumret i hålet för önskad tvättperiod. 6, Alla tvättider skall normalt bokas i förväg. Ingen tvättning får förekomma utan att passet är bokat med den egna bokningscylindern. Har cylindern kommit bort, kan ny cylinder köpas hos fastighetsskötaren. Uppge aktuellt lägenhetsnummer vid beställning. 7, Tvättning utan förbokning kan undantagsvis tillåtas om tvättstugan är ledig, men den egna bokningscylindern skall ALLTID sättas in på plats för den aktuella tiden. 8, Om dubbla tvättpass behövs, skall det första tvättpasset ha löpt ut, innan cylindern får flyttas till kommande pass. Under förutsättning att det är ledigt. INNAN DU TARTAR 9, Kontrollera att allt är i sin ordning i tvättstugan. e även efter att skurhink och rengöringsutrustningen finns på plats. aknas något felanmäler du detta till. Du får under inga omständigheter försöka köra en maskin som fastighetsskötaren märkt med skylten Ur funktion eller Avvaktar service, eftersom du då kan förvärra felet! 10, Kontrollera att det är städat i tvättstugan när du kommer. Meddela gärna fastighetsskötaren om du upplever att utrymmet eller dess utrustning verkar misskötas , De flesta driftstoppen på maskinerna beror på BH-byglar och smådetaljer som skadar maskinernas utloppssystem med höga reparationskostnader som följd. Använd alltid tvättpåse till den typen av tvättgods! Påsar att låna finns normalt i varje tvättstuga. aknas påsar i din tvättstuga skall du meddela fastighetsskötaren, så fyller han på. 12, All klädfärgning och liknande är givetvis ej tillåten i någon av föreningens maskiner. Fortsättning... id 7

9 EL & FATIGHETERVICE AB ALLT INOM TEKNIK FATIGHETKÖTEL - UNDERHÅLL - ERVICE - JOUR Vasavägen 104 Jakobsberg Telefon: Mobil / Forts. Att använda tvättstugorna NÄR TVÄTTEN ÄR KLAR 13, Efter avslutad tvätt skall tvättstugan lämnas väl städad. Maskiner, bänkar och torkskåpet skall våttorkas. Golven skall sopas och våttorkas. Filtret i torkskåpet skall rensas. Glöm ej att rengöra tvättmedelsfacken! 14, Luckorna skall vara öppna på alla tömda maskiner. 15, Rensa bort damm från torktumlarens filter på dörrens insida. (Bilden visar Podab treamline) Använd en borste till detta. 16, Kontrollera att inget överblivet tvättmedel har blivit kvar i maskinernas tvättmedelsfack. 17, Kontrollera tvättrummorna så att inga rester finns kvar. Torka ur om nödvändigt. 18, Efter avslutat tvättpass ta bort bokningscylindern! ätt den gärna i nedre parkeringsläget. ORDNINGREGLER 19, Tvättstugorna är naturligtvis endast till för boende i och deras egen tvätt. 20, Ensamrätt till tvättstugan råder för den som bokat upp aktuellt tvättpass. 21, Var alltid rädd om lokaler och utrustning. Alla onödiga kostnader som uppstår drabbar alla boende genom höjda månadsavgifter! 22, Följ maskinernas driftsinstruktioner när du använder dessa. 23, Fel eller skador skall snarast anmälas till fastighetsskötaren. Telefonnummer finns anslaget i samtliga portars namntavlor. 24, kador på utrustning eller lokaler som skett genom oaktsamhet kan medföra att du blir ersättningsskyldig för reparationerna. 25, täda efter dig! Lämna tvättstugan i det skick du själv vill finna den i när du kommer. 26, Om du har fönstret öppet under tvättpasset, stäng alltid detta när du lämnar tvättstugan. 27, Tryck ihop tomma tvättmedelskartonger när du kastar dessa i tvättstugans sopsäck. 28, om i övriga lokaler inom så råder totalt rökförbud även i tvättstugorna. 29, Det är absolut förbjudet att tvätta mattor och liknande i de vanliga tvättstugorna. Dessa maskiner är för vanligt tvättgods som kläder, sänglinnen och liknande. e nedan! GROVTVÄTTTUGORNA 30, Det är inte tillåtet att tvätta vanlig tvätt i grovtvättens maskiner! Dessa maskiner är dimensionerade för de tyngre uppgifterna som mattor, täcken och liknande , I övrigt gäller samma regler för dessa som för de vanliga tvättstugorna. Grovtvättstugorna skall även dom alltid bokas med bokningscylindern vid bruk. Grovtvättstugor finns en på respektive gård (norra & södra), totalt två stycken. Den norra gårdens grovtvättstuga fodrar en s k Dallas-nyckel för tillträde! id 8

10 EL & FATIGHETERVICE AB ALLT INOM TEKNIK FATIGHETKÖTEL - UNDERHÅLL - ERVICE - JOUR Vasavägen 104 Jakobsberg Telefon: Mobil / å här gör du med dina sopor! OPNEDKATEN - Endast normala hushållssopor får kastas i trapphusens sopnedkast. - Alla sopor skall vara förpackade i väl ihopknuten påse innan de kastas. - Kattsand och liknande skall packas i dubbla påsar (ihopknutna). I sopnedkasten får du bl.a. INTE kasta: - Blomjord, rotklumpar, pappkartonger, tidningar, returpapper, möbeldelar, byggskräp och stora sopsäckar! KÄLLORTERINGRUMMEN (ÅV-utrymmena) Öppnas med Dallas-nyckel - Återvinningsmaterialet skall läggas i respektive behållare. e skyltarna. - Har du returtidningar som förpackats i påse, skall naturligtvis påsen vara av papper. - Platta ihop alla pappkartonger innan de läggs i härför avsedda burar. - Alla flaskor och burkar skall vara UTAN lock eller kapsyler (inga påsar får förekomma!). - Batterier skall läggas i batteriholken på väggen. I källsorteringsrummet får du lämna: Tidningar, journaler, kataloger, kartonger (ej plast och aluminium), wellpapp, flaskor och burkar (endast av glas) samt småbatterier. I källsorteringsrummen får du INTE lämna: - Alla typer av miljöfarligt avfall, frigolit, plastpåsar, plåtburkar, hushållssopor, husgeråd, lysrör, glödlampor samt övriga grovsopor. Endast på skyltarna anvisat innehåll får förekomma i källsorteringens kärl. GROVOPRUMMET Öppnas med Dallas-nyckel - Grovsoprummet är endast till för boende inom föreningen. - Allt avfall skall placeras i containern! Avfall får aldrig placeras på golvet bredvid containern! - Möbler och liknande skall av den boende demonteras innan de läggs i containern. I grovsoprummet får du lämna: - Maskiner, verktyg, cykeldäck, trävirke, frigolit, mineralull, möbler, mattor, cyklar, tomma plast- och plåtdunkar, kläder, textilier, husgeråd, julgranar mm. - Glödlampor, lysrör, video / datorer och övrigt elektronikskrot, vilka skall placeras i de separata behållare som finns anvisade. Elektronik-/elskrot får EJ läggas i containern! I grovsoprummet får du INTE kasta: - Alla typer av hushållsavfall, glas, bildäck, bilbatterier, returpapper, kartonger, samt alla typer av miljöfarligt avfall som ex vis ej tomma förpackningar med färg och lösningsmedel. Mediciner och termometrar lämnas alltid till apoteket i Jakobsbergs Centrum Övrigt: Inget avfall får ställas på gårdarna eller utanför soputrymmena. Vid misskötsel som kan spåras, debiteras den boende direkt för de uppkomna kostnaderna med att ta rätt på felplacerade sopor et c. Kostnad minst 425:- per tillfälle enligt tidigare styrelsebeslut. ÖPPETTIDER: På grund av misskötsel är grovsoprummet endast öppet Måndag - Fredag mellan kl och helt stängt under lördag / öndag! id 9

11 EL & FATIGHETERVICE AB ALLT INOM TEKNIK FATIGHETKÖTEL - UNDERHÅLL - ERVICE - JOUR Vasavägen 104 Jakobsberg Telefon: Mobil / Om sophanteringen och dess kostnader Om vikten av att soputrymmena hanteras på rätt sätt Grovsoprummet är ingen självklarhet! Den service som erbjuder sina boende i form av utrymmen för källsortering (ÅV), samt inte minst tillgången till ett Grovsoprum, är absolut ingen självklarhet inom andra föreningar i dag. Därför bör man också respektera de anvisningar som finns för hur dessa utrymmen skall användas, och vad som får deponeras i dessa. De flesta andra föreningar har i dag tagit bort sina containrar (grovsopmöjligheter), och de boende får själva ombesörja deponin genom att köra soporna till Lövsta eller Görvälns sopcentraler i egen regi! Anledningen till att man tar bort dessa möjligheter inom fastigheten är misskötsel, och därmed stigande kostnader för hanteringen, och inget annat. Feldumpat avfall = Onödiga kostnader När utrymmena ser ut som på bilderna till höger, tillkommer kostnader för upprensning och sortering. ITA kan till och med vägra tömma utrymmet, och dom plockar definitivt inte upp det som ligger på golvytorna. Det är helt enkelt inte deras uppgift! All sådan upprensning debiteras föreningen, och är att betrakta som helt onödiga kostnader... ophanteringen påverkar din månadsavgift! En extra tömning av containern kostar ca 700:- plus moms i dag. Upprensning av hushållssopor i grovsoprummet, frgolit m.m. i ÅV-rummet och liknande kostar 340:-/timmen plus moms. Effekten blir påtaglig om man betänker att någon slänger diverse möbler, som INTE demonterats i containern, och på så sätt fyller denna med onödig luft. Antingen skall någon annan stå och demontera möblerna (garderober et.c.) vilket enligt ovan kostar onödiga pengar, eller så skall ITA tömma containern en extra gång helt i onödan. lår man ut detta på ett år blir det summor som lätt skulle kunna undvikas om alla följde de få enkla regler som gäller. Här finns ett enkelt sätt att påverka en del av föreningens årskostnader, som ligger till grund för den avgift du som boende betalar. Upprepad misskötsel av soputrymmena ystemet med Dallas-knappar gör det möjligt att i många fall spåra syndarna. Dessa får naturligtvis då själva betala för det som dom själva också ställt till med. Vid upprepad misskötsel kommer Dallas-knappen att spärras, och man har då inte längre möjlighet att nyttja exempelvis Grovsoprummet! id 10

12 EL & FATIGHETERVICE AB ALLT INOM TEKNIK FATIGHETKÖTEL - UNDERHÅLL - ERVICE - JOUR Vasavägen 104 Jakobsberg Telefon: Mobil / Trivselregler Montera parabol? Glasa in balkongen? Vad gäller för husdjur? Parkera inne på gårdarna? varen på detta och mycket mer finns i dessa Trivselregler! ammandrag av Trivselregler inom fastställt av styrelsen i November 2001, kompletterat med dagsaktuell tilläggsinformation. e gärna även föreningens hemsida på där separata dokument kan läsas eller hämtas. id 11

13 EL & FATIGHETERVICE AB ALLT INOM TEKNIK FATIGHETKÖTEL - UNDERHÅLL - ERVICE - JOUR Vasavägen 104 Jakobsberg Telefon: Mobil / Allmänna trivselregler inom Dessa trivselregler är framtagna för att vi tillsammans skall kunna skapa trivsel, gemenskap och en bra miljö, allt till så låga kostnader som möjligt. För att detta skall kunna uppnås är det nödvändigt att vi alla agerar med sunt förnuft, och följer de regler och föreskrifter som gäller för bostadsrätter i allmänhet, och i synnerhet. BALKONGER BATUUTRYMMEN BULLER & TÖRNINGAR EKONOMI - Balkonglådor och andra föremål får ej placeras på utsidan av balkongräckena. - För inglasning av balkong och uppsättning av markis krävs dels byggnadslov samt ett godkännande (skriftligt) från styrelsen. - Kasta inte växtrens, fimpar och annat skräp från din balkong. Rengör inte heller golven genom att sopa skräp och vatten över kanten e även Piskning/Vädring samt Paraboler och antennutrustning Bastun är en plats för kroppsvård och skön avkoppling, och det skall kännas inbjudande att komma dit. täda därför efter dig varje gång, och lämna bastun i sådant skick som du själv vill finna den! (Misskötsel av bastun innebär att man förlorar möjligheten att nyttja denna.) - Tag med dig burkar, flaskor och annat avfall när du lämnar bastun efter avslutat pass. - Använd bokningscylindern, och följ anvisningarna i Regler för bastu. En god miljö förutsätter att vi inte stör våra grannar. Detta gäller både inomhus som utomhus, och kan handla om hög volym på TV, stereo eller radio, likaväl som ljud från maskiner och verktyg. Det är stor ekoeffekt på gårdarna, så att hög volym och högljutt tal kan vara störande även på relativivt stora avstånd. En praxis brukar vara att man inte skall spela musik högt, snickra/borra eller framkalla störande ljud efter kl kvällstid. Naturligtvis förtar inte detta att man visar sina grannar hänsyn även övrig tid på dygnet. - Meddela gärna dina grannar i förväg om du skall ha fest, eller utföra något som kan misstänkas uppfattas som störande av kringboende. Detta brukar förhindra onödig irritation och missämja! - Om du blir störd, påpeka gärna detta för din granne. Om inte detta hjälper bör du kontakta någon i styrelsen. Det finns en direkt koppling mellan s kostnader och vars och ens enskilda ekonomi. Detta syns främst i månadsavgiften, som ju är föreningens inkomstkälla. Därför är det viktigt att var och en gör vad den kan för att hålla kostnaderna nere för föreningen. Det är därför viktigt att vi ex vis källsorterar allt på rätt plats, inte skräpar ner, släcker ljuset i källaren efter oss, och mycket mycket mer. må kostnader blir snabbt stora summor på årsbasis för en förening av s storlek. Och kostnaderna skall ju täckas av Din månadsavgift... FORDONTRAFIK PÅ GÅRDARNA P-FÖRBUD Totalt parkeringsförbud råder på s gårdsytor. Det är privat tomtmark, vilket också gör att av olika myndigheter utfärdade P-bevis (även handikapptillstånd) INTE gäller! Man får köra in för direkt i och urlastning. Maximalt får bilen lämnas under 13 minuter, innan den skall flyttas ut från gården. P-böterna är på f n 400:- kronor, och utfärdas av Carpark. Risken att få P-böter är mycket stor! Om man kör in för i och urlastning, skall bilen placeras så att fri väg finns förbi! ervicefordon, sopbilar m.m. skall kunna komma förbi. Vintertid måste även snöröjande fordon kunna ta sig fram obehindrat. Om du står så att sopbilar et.c. måste klämma sig förbi, riskerar du dessutom skador på din bil... id 12

14 EL & FATIGHETERVICE AB ALLT INOM TEKNIK FATIGHETKÖTEL - UNDERHÅLL - ERVICE - JOUR Vasavägen 104 Jakobsberg Telefon: Mobil / Allmänna trivselregler inom, forts... FÅGELMATNING PARKERINGGARAGET GRILLNING HUDJUR MILJÖN - Av hygieniska skäl är det inte tillåtet att mata fåglar på eller från balkongen. Utfodring på marken kan dessutom lätt dra till sig råttor. Platserna är endast avsedda för uppställning av motorfordon. Förvaring av däck, batterier och andra bilreservdelar och tillbehör är ej tillåten. - Håll parkeringsplatsen ren, och lägg ev skräp från bilfärden i sopkärlen vid garageentréerna. - Följ i övrigt garagesamfällighetens gällande regler. Observera att garaget sköts fristående av HB, och alla felanmälningar rörande detta ALLTID skall göras direkt till HB:s expedition och inte till fastighetsskötaren eller styrelsen! På grund av bl.a. brandrisken vid öppen eld (glödande kol, gasol) får grillning på balkongerna endast ske med elgrill. Elgrillen har dessutom mindre os och rök än den konventionella typen, vilket stör grannarna mindre. Rastning av husdjur är absolut förbjudet inom gårdarna! Husdjur skall dessutom alltid hållas kopplade inom föreningens markområden. - e även till att husdjur inte förorenar i trapphus och allmänna utrymmen. - Lämna inte grenar eller pinnar som hunden lekt med utanför portentréerna. Både den inre och yttre miljön är vårt ansikte utåt. Det är därför angeläget att alla beter sig på ett sådant sätt att miljön i och kring våra fastigheter alltid ger ett välskött och välkomnande intryck. I slutändan är det vår trivsel och ekonomi det handlar om. - läng inte papper, fimpar och annat skräp på marken eller golven. Använd alltid sopnedkast, askkoppar eller papperskorgar för respektive ändamål. - Rökning är inte tillåten i trapphus eller övriga allmänna utrymmen. - täda alltid upp efter dig när du sysslat med någon verksamhet som skräpat ned. - e till att barnen inte cyklar eller leker i buskar och planteringar. Förstörda växter är mycket kostsamt att ersätta för föreningen. - Bollsparkning och spel med klubbor är inte tillåtet på gårdarna. PARABOLER OCH ANTENNUTRUTNING För uppsättning av paraboler och andra typer av antennsystem gäller speciella regler rörande säkerhet och ansvar, speciellt vad gäller placering och utrustningens infästning. Grundläggande är dock alltid att ingen del av utrustningen på något vis får sticka utanför fasaden eller det egna balkongräcket. tyrelsens godkännande (skriftligt) krävs alltid före eventuell uppsättning! TVÄTTTUGORNA Följ alltid anvisningarna för tvättstugornas skötsel och användning. Att speciellt notera: Boka INNAN du tvättar och städa EFTER du avslutat tvättpasset. id 13

15 EL & FATIGHETERVICE AB ALLT INOM TEKNIK FATIGHETKÖTEL - UNDERHÅLL - ERVICE - JOUR Vasavägen 104 Jakobsberg Telefon: Mobil / Allmänna trivselregler inom, forts... TRAPPHUEN KÄLLARGÅNGAR OCH FÖRRÅD CYKELRUM Trapphusen är likt den yttre miljön vårt ansikte utåt. Det är därför angeläget att vi vårdar dem så att de inger ett snyggt och välkomnande intryck för utomstående besökare. Trapphusen fungerar dessutom som utrymningsväg vid brand eller annan fara inom fastigheten. Det är därför (enligt Brandmyndighetens krav) av yttersta vikt att trapphusen är fria från onödiga föremål, eftersom dessa innebär en brandrisk i sig, men framförallt kan försvåra utrymningen. Dessutom är saker i trapphusen något som försvårar vid städningen av dessa. - I trapphusen får du bl a INTE placera cyklar, barnvagnar, prydnadsföremål, skidor, skor m m. Enligt beslut från styrelsen äger fastighetsskötaren rätt att avlägsna i trapphusen placerade tillhörigheter. Detta inbegriper även att klippa upp låsen till ev låsta barnvagnar och cyklar. Beslagtagna tillhörigheter får sedan lösas ut mot en mindre kostnad av den boende. I enstaka fall kan undantag från reglerna accepteras, men med hänsyn till säkerhetskraven i Räddningstjänstlagen och styrelsens ansvar. Därför måste sådana undantag skriftligen godkännas av styrelsen innan något föremål placeras ut i trapphuset! - Var försiktig vid transport av skrymmande föremål så att väggar, målning eller dörrar inte skadas. - Kundvagnar får inte tas med in i portentréer eller trapphus (ej heller placeras inom gårdarna). Inget får placeras i källar-/förrådsgångarna. Tillhörigheter skall alltid placeras i det egna förrådet. Det som placerats i gångarna kastas utan förvarning! Tänk på att släcka ljuset efter dig. Cykelrummen är endast avsedda för cyklar, och i förekommande fall om plats finns, för barnvagnar. Med tanke på brandrisken får mopeder, motorcyklar eller EU-mopeder inte förvaras i cykelrummen. Observera att din nyckel bara passar till det cykelrum som tillhör den egna porten. ÄKERHETEN amtliga portar inom föreningen är försedda med kodlås. Dessa koder byts halvårsvis för att se till att koderna inte blir allt för spridda. Tänk på att inte lämna ut Din kod hur som helst! Kodlåsen är tidsstyrda, så boendenyckel erfodras alltid nattetid, d.v.s. mellan kl På Vasaplatsen 10 och 16 (norra gården) är kodlåsen med avsikt urkopplade från gårdssidan, och passage via dessa entréer fodrar alltid boendenyckel oavsett tid på dygnet. e alltid till att porten går i lås efter dig, speciellt viktigt kvällar och nätter. På så sätt kan vi hålla objudna gäster ute. Upptäcker du fel på port eller låsning - Felanmäl detta omgående till EF. Anmäl alltid till fastighetsskötaren eller styrelsen åverkan eller sabotage som du upptäcker. BEÖK AV HANTVERKARE ELLER FATIGHETKÖTARE Om fastighetsskötaren behöver åtgärda något i Din lägenhet aviseras detta ALLTID per lapp i brevlådan eller via telefon i förväg. Även entreprenörer som anlitas via EF försorg skall lappa om sin ankomst i förväg (undantaget är givetvis akuta fel som kan uppstå). Om någon oanmäld ringer på och utger sig för att kontrollera något bör du vara extra misstänksam. Du kan alltid ringa EF på något av våra telefonnummer för att kontrollera riktigheten. Ett fall av falska hantverkare har förekommit, så känns det fel skall Du tillkalla polisen. Det du just läst är ett sammandrag av Trivselregler inom fastställt av styrelsen i November 2001, kompletterat med dagsaktuell tilläggsinformation. Grunddokumentet kan du hämta/läsa på id 14

16 EL & FATIGHETERVICE AB ALLT INOM TEKNIK FATIGHETKÖTEL - UNDERHÅLL - ERVICE - JOUR Vasavägen 104 Jakobsberg Telefon: Mobil / Felanmälan - Vart ringer jag? Om fel eller brister uppstår, är det bra att känna till vilka telefonnummer du skall ringa för respektive fel. Bl.a så sköts hissservicen, bredbandsanslutningen, garaget och TV-uttagen av separata företag. Vid fel på dessa skall du ej ringa EF, utan alltid göra din felanmälan direkt till dessa företag! Vid fel i fastigheten eller dess tillhörande system: Fastighetsskötaren direkt Alla vardagar mellan kl (Övrig tid hänvisas till jouren) EF fastighetskontor (Även lokalbokningar) Vardagar kl (lunchstängt 13-14) EF fastighetsjour, all övrig tid Endast för allvarliga akuta fel! EF Vid fel på hissar och hissdörrar WPM WPM Hisservice, felanmälan Dygnet runt. Vid fel på bredbandsanslutningen eller dess uttag Bredbandsbolagets felanmälan Öppen dagligen mellan kl Vid fel på TV-uttaget, bild eller kanalutbudet Comhem felanmälan Avser all service på 3 hål i väggen uttag/utbud. Vid fel i P-garagets eller dess portar/dörrar HB kundtjänst Felanmälan till EF över internet gör du på eller id 15

17 EL & FATIGHETERVICE AB ALLT INOM TEKNIK FATIGHETKÖTEL - UNDERHÅLL - ERVICE - JOUR Vasavägen 104 Jakobsberg Telefon: Mobil / Om att tillkalla jourbil, hemsidan och Vem står för underhållet RING ALDRIG FATIGHETJOUREN I ONÖDAN har tillgång till fastighetsjour dygnet runt alla dagar på året. En jourutryckning nätter och helger är av förklarliga skäl mycket kostsam och skall endast ringas vid akuta och allvarliga händelser som inte kan vänta med åtgärd till påföljande vardag. Jourtid är kl vardagar samt alla helgdagar. Exempel på sådana händelser är: - Utströmmande vatten eller avloppsläckage - trömavbrott i fastigheten eller lägenheten - önderbrutna entréer eller dörrar till almänna utr. - Krossade portrutor som ger obehöriga entré - Driftsstopp på utrustningen för ventilation - törningar på värme- och varmvattendistributionen Man skall INTE ringa jouren för allmänna frågor eller småfel runt den egna lägenheten eller boendet! Boende debiteras jourutryckningen om denne orsakat felet eller skadan. VAD FINN PÅ FÖRENINGEN HEMIDA? Nedan kan du se vilken information som döljer sig under hemsidans olika menyer. Föreningens historia tyrelsens funktionärer Årsredovisningar, 3 år bakåt tadgar och Föreskrifter Protokoll från stämmor Vem skall underhålla... Om våra serviceutrymmen Foldern du just läser! Föreningens infoblad JiC Om underhållsarbeten Datum för olika möten Felanmälan samt telefonnr Översikt över hemsidan Mäklarinfo, andelstal, blockskiss, tillsynsinfo Här finns bl.a. information om hyra av föreningslokalen VEM KALL UNDERHÅLLA BOTADRÄTTEN? I bakomvarande folder hittar du information om vilka underhållsåtgärder du som bostadsrättshavare skall betala själv, och vilket underhåll föreningen står för. Att bo i bostadsrätt medför oftast att stora delar av underhållet och reparationer i lägenheten betalas av den boende. id 16

Brf Jakob i Järfälla. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com

Brf Jakob i Järfälla. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com Välkommen till Brf Jakob i Järfälla Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com I denna folder finner du information om det mesta som rör ditt boende, och de serviceutrymmen som du har tillgång till inom

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen Observera att informationen i denna folder kan komma att ändras. För att hålla dig uppdaterad hänvisar vi till BRF Vilundas hemsida:

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Brf Husby Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01 Brf Husby Basinformation 2012 Stockholm 2011-12-01 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt.

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Tillhör lägenhet nr: Från A till Ö Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Uppdaterad 2015-02-07 Anna Georgiadis 1 Inledning

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö Oktober 2011 Värt att veta från A till Ö för dig som bor på Kolbäcksgränd. Information och trivselregler, aktuell september 2011. Värt att veta kommer att uppdateras vid

Läs mer

Boendeinformation. Välkommen till HSB:s Bostadsrättsförening Venus i Täby!

Boendeinformation. Välkommen till HSB:s Bostadsrättsförening Venus i Täby! Boendeinformation Välkommen till HSB:s Bostadsrättsförening Venus i Täby! I denna Boendeinformation finns Allmän information om Brf Venus Ordningsregler I Boendepärmen, som utdelas till alla bostadsrättshavare,

Läs mer

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12 Medlemsinformation Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2 Uppdaterad 2014-05-12 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Styrelsens ansvar och befogenheter...4 3. Förvaltning och fastighetsskötsel...4

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

B r f R u n r i s t a r e n

B r f R u n r i s t a r e n B r f R u n r i s t a r e n Välkommen som boende i vår bostadsrättsförening. I föreningen finns 12 bostadshus med totalt 321 lägenheter. Husen byggdes 1971-72 och bostadsrättsföreningen bildades 1977.

Läs mer

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende.

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende. Välkommen till Kopparslanten Information och regler för boende. 2007 1 2 Brf. Kopparslanten, Kallhäll Det finns en mobiltelefon som vandrar mellan oss i styrelsen. Vi skall försöka ha den bemannad i annat

Läs mer

Så vårdar vi vårt hus

Så vårdar vi vårt hus Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nummer 37 Så vårdar vi vårt hus Information till boende I denna skrift har vi i styrelsen sammanställt värdefull och viktig information till boende i föreningens

Läs mer

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT I detta dokument hittar du information om Brf Ymsen, vad som gäller för diverse frågor och vem du ska vända dig till med frågor och om problem uppstår. ADB fastighetsservice ADB fastighetsservice är föreningens

Läs mer

Föreningsinformation till boende

Föreningsinformation till boende Föreningsinformation till boende Häftet innehåller information om vad som gäller för boende i bostadsrättsföreningen Lavetten Örnen. BoRegler TrivselRegler BoTips Informationen tillhör bostaden och ska

Läs mer

Inledning. Ruddammen och Fastigheten Klarbäret 4

Inledning. Ruddammen och Fastigheten Klarbäret 4 1 Inledning Ruddammen och Fastigheten Klarbäret 4 Området är den nordligaste delen av Östermalm. Dess äldsta namn var Stora Kullberget. År 1670 överfördes det från Solna till Stockholms Stad, och det s.k.

Läs mer

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället.

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. HUSBOK Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. För att alla ska trivas och ha ett trevligt och säkert boende finns det en del saker som vi tillsammans bör tänka på. Vi kallar

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö TAFFELBERGAREN A Ö OBS Uppgifter, t.ex. telefonnummer och entreprenörer, i denna skrift kan ändras efter hand. Senaste uppgifter finns alltid på www.taffelberget.se eller på anslagstavlorna i portarna.

Läs mer

HANDBOK för. Version 090907

HANDBOK för. Version 090907 HANDBOK för Version 090907 Inledning... 3 Brf Färdknäppen 2... 4 Bostadsrätt och bostadsrättsförening... 4 Hur föreningen styrs... 4 Föreningsstämman... 4 Styrelsen... 4 Styrelsens arbetssätt... 5 Valberedningens

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Tangen Minneberg Från A - Ö

Bostadsrättsföreningen Tangen Minneberg Från A - Ö Bostadsrättsföreningen Tangen Minneberg Från A - Ö Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Tangen, HSB Stockholm A-Ö, också med information om Minnebergs Fest/Samlingslokaler medföljer nummer

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer

Välkommen till Brf Tingvallen!

Välkommen till Brf Tingvallen! Välkommen till Brf Tingvallen! Brf Tingvallen består av 414 lägenheter, mellan 2 och 5 rum och kök i storlek. Husen byggdes mellan 1967 och 1969. Området består av tre gårdar röda, bruna och gula gården

Läs mer

Lägenhetspärm för. Brf. Mästerlotsen 1

Lägenhetspärm för. Brf. Mästerlotsen 1 Lägenhetspärm för Brf. Mästerlotsen 1 1 Innehållsförteckning 1. Om vår förening 1-1 Lite fakta om vår förening sid 3 1-2 Faktaruta om lägenheter och gemensamma utrymmen sid 4 1-3 Föreningens bastu sid

Läs mer

Information om föreningen, regler m m i Brf Vårregnet

Information om föreningen, regler m m i Brf Vårregnet Information om föreningen, regler m m i Brf Vårregnet Innehåll 1.Välkommen till bostadsrättsförening Vårregnet i Lund... 2 2. Vad är en bostadsrätt?... 2 Föreningsstämma, stadgar, och ditt inflytande...

Läs mer

Välkommen till Brf Tingvallen!

Välkommen till Brf Tingvallen! Välkommen till Brf Tingvallen! Brf Tingvallen består av 414 lägenheter, mellan 2 och 5 rum och kök i storlek. Husen byggdes mellan 1967 och 1969. Området består av tre gårdar röda, bruna och gula gården

Läs mer

Våra gemensamma trivselregler och annan föreningsinformation A-Ö i Brf Lilla Bantorget

Våra gemensamma trivselregler och annan föreningsinformation A-Ö i Brf Lilla Bantorget 1 Våra gemensamma trivselregler och annan föreningsinformation A-Ö i Brf Lilla Bantorget Inledning Den här informationen riktar sig till dig som äger en bostadsrätt i Brf Lilla Bantorget. Informationen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sjöberg

Bostadsrättsföreningen Sjöberg Informationsblad med trivsel- och ordningsregler för Dig som bor i Bostadsrättsföreningen Sjöberg Uppdaterad mars 2015 Brf Sjöberg 1 Innehållsförteckning Styrelsens och fritidskommitténs ledamöter 3 Förvaltare/fastighetsskötare

Läs mer