Verksamhetsberättelse Sida 1/6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014. Sida 1/6"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 Sida 1/6

2 CISV Strängnäs Verksamhetsberättelse 2014 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning. Med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till engagemang och aktivt medborgarskap, lokalt och globalt. Utifrån FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och demokratiska principer är CISV Strängnäs en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, öppen för alla utan särskiljning av något slag. CISV Strängnäs är en lokalförening i och utgör bidragsgrund för. CISV Sweden, samt verkar i enlighet med de principer som antagits av CISV. Ledning och samordning Under verksamhetsåret har CISV Strängnäs utgjorts av följande grupper och personer; Styrelsen Ordförande Hanna Cedervall Sekreterare Anna Berg Ansvarsområden: YM, Fonder Kassör Sofie Rundgren Ansvarsområden: Medlemsregister, IC, Ekonomi Ledamot Emilia Fäldt Ansvarsområden: Vice Ordförande Ledamot Eva Hammarström Ledamot Rasmus Sjögren Ledamot Kajsa Bruhn Ledamot Maria Nordin Ansvarsområde: Juniorrepresentant Ledamot Lena Nordin Ansvarsområde: Juniorrepresentant Bodil Nordin Ansvarsområden: Webmaster Elias Rundgren Pontus Gustafsson Anna Nordin Ansvarsområden: Village, Ledarträning, Step-up Saga Svalelid Julia Albihn CISV Sweden Address: CISV Sweden, Högalidsgatan 36A, Stockholm, Sweden Phone , Webb:

3 Sida 3/6 Emilia Fäldt och Julia Albihn har lämnat styrelsen under pågående verksamhetsår. Styrelsen har under året haft 8 möten och medlemmar ur styrelsen har haft ett flertal arbetsträffar. Firmatecknare Firmatecknare har under året varit föreningens kassör och ordförande var för sig. Revisorer Revisorer för verksamhetsåret har varit Eva-Lotta Berggren med Fredrik Rundgren som suppleant. Juniorgruppen CISV Strängnäs juniorgrupp har under året beslutat sig för att utveckla juniorverksamheten och det planeras ett uppstartsmöte för alla juniorer under år Anledningen till detta är att juniorerna önskar bli mer verksamma och få mer inflytande i föreningen och styrelsens arbete. Arbetsgrupper CISV Strängnäs har under året fortsatt arbetet med barnbyn som genomfördes sommaren Hemsida och kommunikation Bodil Nordin ansvarar för uppdatering av CISVs Strängnäs hemsida. Föreningen har skickat 1 tidningsutskick via under året, medlemstidningen heter a piece of peace. Detta ansvarade Maria Nordin för. CISV Strängnäs startade upp en facebooksida som uppdateras kontinuerlig samt en juniorgrupp på facebook och ett Instagramkonto. Valberedning Under året har valberedningen bestått av alla styrelsemedlemmar. Praktstab Barnby Under året har arbetet pågått för föreningens barnby Tetris Village. Till den praktiska staben hörde: Hanna Cedervall, Eva Hammarström, Sofie Rundgren, Anna Nordin, Anna Berg, Rasmus Sjögren och Lena Nordin. Representation i CISV Sweden Följande personer från CISV Strängnäs har under året suttit med i nationella kommittéer: Valberedningen: Hanna Cedervall. Föreningen har representerats av Bodil Nordin i projektet med att ta fram nytt utbildningsmaterial för CISV Sweden (Mosquito Methods).

4 Sida 4/6 Prioriterade områden under året Prioriteringen under året har varit arbetet med barnbyn sommaren 2014 samt rekrytering av nya medlemmar. Forum CISV Strängnäs har deltagit på tre nationella CISV-möten och utbidlningar. CISV Sweden s årsmöte mars deltog Hanna Cedervall på CISV Swedens årsmöte i Stockholm. På årsmötet fattas beslut om CISV Sweden s verksamhet och ekonomi. Höstmötet oktober deltog Hanna Cedervall på CISV Swedens höstmöte, det nationella utvecklingsforumet för lokalföreningar på hösten. På höstmötet genomfördes en extrastämma där Hanna Cedervall företrädde föreningen. På extrastämman genomfördes val till de nationella kommittéerna och arbetsgrupperna. Juniorernas Inspirationsmöte På juniorernas inspirationsmöte den 30 oktober- 2 november som hölls i Trosa deltog 8 juniorer från lokalföreningen. Matilda Fors, Jacob Rundgren, Gabriel Hammarström, Vilhelm Österås, Linnea Berg, Elin Seidel, Bodil Nordin och Maria Nordin. Utbildning Under våren deltog Hanna Cedervall och Karin Danelius på en av CISV Sweden s nationella utbildningshelger för Village ledare och staber. Under hösten deltog Hanna Cedervall på en ny utbildning med ett uppföljande fokus. Maria Nordin deltog under hösten i utbildning för YM-deltagare. Liseberg Anna Berg, Linnea Berg och Matilda Fors besökte Liseberg vid det årliga CISV arrangemanget. Verksamhet Lokala träffar och läger Utöver den lokala verksamhet som juniorgruppen bedriver har föreningen anordnat 4 lokala träffar, ett läger på våren och ett läger på hösten samt ett juniorläger under hösten med tema mångfald som är en av CISVs fyra grundpelare. Juniorerna har även träffats för att bowla och äta mat tillsammans.

5 Sida 5/6 Lokal ledarutbildning Föreningen anordnade även en lokal ledarutbildning under hösten som 10 juniorer deltog i. Besök hos Rotary Föreningen har bjudits in till och besökt rotary föreningarna i Mariefred och Strängnäs för att informera om vår verksamhet. Informationen togs emot mycket positivt. Info i skolor Maria Nordin, Gabriel Hammarström och Ville Österås informerade om CISV och lokala läger för åk 4-6 på skolorna Europaskolan Rogge och Asken. ARRANGEMANG AV PROGRAMVERKSAMHET Barnby Under fyra veckor i juni-juli var CISV Strängnäs värd för en barnby. Antal deltagare var 66 personer inklusive stab. Aktiviteterna ordnades i Karinslundsskolan i Strängnäs. Vid utvärderingen framkom att alla deltagare var nöjda. Länderna som deltog var Sverige, Norge, Spanien, Tyskland, Guatemala, Kina, USA, Costa Rica, Grönland, Kanada, Indien och Brasilien. Camp Director var Hanna Cedervall, och i staben arbetade Victoria Eidenvall från Västerås, Isabelle Gustafsson från Örebro och Mario Patrick Van Essen från Indonesien. Köksstab med huvudansvar för matbespisningen vad Beryl Karlsson från Västerås. Barnbyn finansierades delvis av Kronprinsessan Margaretas minnesfond samt genom bidrag från Strängnäs Kommun. Barnbyn sponsrades med bröd och fikabröd från Café Prinsen i Strängnäs. DELTAGANDE I PROGRAMVERKSAMHET CISV Strängnäs har under året sänt delegationer till olika läger och projekt. Barnby Föreningen skickade en delegation på barnby. David Lundeborg, Jakob Svensson, Fanny Blomkvist och Cornelia Dahl åkte tillsammans med sin ledare Karin Danelius till en barnby i Barcelona, Spanien. Barnbydelegationen åkte på ett förberedande läger i Sollentuna. Detta arrangerades av CISV Stockholm. Youth Meeting Maria Nordin deltog i ett YM i Michigan city, USA över nyår 2014/2015. Där genomfördes även ett Mosaic projekt. Gabriel Hammarström och Matilda Fors var på ett YM i Halmstad i April De åkte med Västerås lokalförening. Elin Seidel åkte på YM till Portugal i Juli och Johannes Ljusteräng var på ett YM i Baguio, Filipinerna över nyår 2014/2015.

6 Sida 6/6 Till den minibarnby som Västerås arrangerade var Strängnäs representerat av Gabriel Hammarströn och Wilhelm Österås som ledare. CISV Strängnäs var också representerade som deltagare. Finansiering Föreningens ekonomi är god. Barnbyn finansierades genom deltagaravgifter samt bidrag. CISV Strängnäs har också skjutit till egna medel för att finansiera barnbyn. Under året har föreningen fått fondanslag från Kronprinsessan Margaretas minnesfond för barnbyn och även mottagit bidrag från Strängnäs kommun. Barnbyn sponsrades även med bröd och fikabröd från Café Prinsen i Strängnäs. Medlemmar Medlemsavgift och medlemsantal Den sista december 2014 var antalet medlemmar 60. Av medlemmarna var 38 juniorer (födda ). Avgiften har varit 150 kr för den första familjemedlemmen. Är det fler i samma familj som är medlemmar betalar familjen 300 kr. Familj räknas till de som bor på samma adress. Slutord Ett stort tack till alla som bidragit till en utvecklande och inspirerande verksamhet under året. Tack vare bidrag från Kronprinsessan Margaretas minnesfond, Strängnäs kommun, samt våra sponsorer och insatserna från våra medlemmar har vi kunnat genomföra en barnby, vi har kunnat skicka ut delegationer runt om i världen och fortsatt vår lokala verksamhet. Förhoppningen är att kunna fortsätta locka nya barn, ungdomar, vuxna och familjer till föreningen. Både till den lokala verksamheten och till de internationella programmen. Hanna Cedervall Ordförande Anna Berg Sekreterare

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09:

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Strängnäs VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Mandattid Ordförande: 1 år till årsmötet 2013 Viceordförande: Saga Svalelid

Läs mer

Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby

Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby Styrelsen för lokalföreningen i Täby får härmed avge följande rapport för verksamheten 2014. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Ingela

Läs mer

Ekonomiska riktlinjer

Ekonomiska riktlinjer I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning. Vi är världsmedborgare för en öppen och rättvis värld, en gräsrotsorganisation på 200 platser världen över. Vi skapar läger och

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland KFUM Stockholm Gotland är en distriktsorganisation för de till KFUM Sverige anslutna KFUMföreningarna inom Stockholms och Gotlands län. Verksamhetsinriktning

Läs mer

Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2010

Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2010 Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2010 Sammanfattning... 2 Internationella Arbetslag... 2 Volontärförmedling... 2 Lokala aktiviteter... 3 Nationella projekt... 4 Info/Pr... 4 Deltagande på

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Täby får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Ingela

Läs mer

Feministiskt initiativ Verksamhetsberättelse 2013

Feministiskt initiativ Verksamhetsberättelse 2013 Feministiskt initiativ Verksamhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning Inledning... 3 Styrelse... 3 Feministiskt initiativs styrelse 2013-2015... 3 Talespersoner... 3 Styrelseledamöter... 3 Av kongressen

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000.

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Rekrytering av nya medlemmar till lokalföreningen Inledning Att marknadsföra CISV är

Läs mer

Salts verksamhetsredovisning för 2005

Salts verksamhetsredovisning för 2005 Salts verksamhetsredovisning för 2005 Antagen av Salts styrelse den 6 maj 2006. Godkänd av Salts årsmöte den 17 juni 2006. Inledning Det finns olika sätt att ange när Salt egentligen bildades. Egen juridisk

Läs mer

Årsmöteshandlingar till årsmötet den 26 mars 2014, på Scandic i Falun.

Årsmöteshandlingar till årsmötet den 26 mars 2014, på Scandic i Falun. 2013 Årsmöteshandlingar till årsmötet den 26 mars 2014, på Scandic i Falun. 1 FOMS årsmöte 20140326 1 Årsmötet öppnande 2 Godkännande av dagordning 3 Godkännande av årsmötets utlysande, dess behörighet

Läs mer

Up Date. Juni 2012. Innehållsförteckning

Up Date. Juni 2012. Innehållsförteckning Up Date Innehållsförteckning Juni 2012 Ordförande har ordet... Presentation av styrelsen 2012... Verksamhetsplan för 2012... Info om medlemsavgift... UWP i Stockholm, PR-teamet rapporterar... Valberedningen

Läs mer

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS region Öst Innehållsförteckning sida Inledning 2 1. BRIS region Öst 3 1.1 Föreningen BRIS 3 1.2 Styrelsen BRIS region Öst 3 1.3 Kansli

Läs mer

Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2011

Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2011 Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2011 Sammanfattning...2 Internationella Arbetslag...2 Volontärförmedling...2 Direktutbyte & Nord/Syd...2 Volontärläger...2 Långtidsvolontärer...3 Inkommande...3

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2012 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Projekt... 5 6. Utåtriktade aktiviteter... 6 7. Samverkan,

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 Utrikespolitiska Föreningen Stockholm

Verksamhetsberättelse 2011 Utrikespolitiska Föreningen Stockholm Verksamhetsberättelse 2011 Utrikespolitiska Föreningen Stockholm 1 Härmed överlämnar Utrikespolitiska Föreningen Stockholms styrelse sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011 till Årsmötet för

Läs mer

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 IF Friskis&Svettis Västerås 2010 1 IF Friskis&Svettis Västerås Verksamhetsberättelse 2010 INNEHÅLL Välkommen 3 Ordförande har ordet 4 Händelser under

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Inledning... 4 Mervärde, hållbarutveckling & ledarfokus 2011 års verksamhet har börjat!... 4 Medlemmar och utveckling...

Inledning... 4 Mervärde, hållbarutveckling & ledarfokus 2011 års verksamhet har börjat!... 4 Medlemmar och utveckling... Inledning... 4 Mervärde, hållbarutveckling & ledarfokus 2011 års verksamhet har börjat!... 4 Medlemmar och utveckling... 6 Utveckling & inspiration... 6 Medlemsutveckling... 6 Rekryteringskampanjer...

Läs mer

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen september - oktober 2012 1 1 Inledning Idag är det mindre än två veckor kvar till vår stora Demokratijamboree.

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer