sweden 2014 Protokoll fört vid styrelsernöte CISV Mölndal den 22 januari buildini globil friendship mölndal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sweden 2014 Protokoll fört vid styrelsernöte CISV Mölndal den 22 januari buildini globil friendship mölndal"

Transkript

1 Manas Protokoll fört vid styrelsernöte CISV Mölndal den 22 januari 2014 buildini globil friendship Närva ra n de: Kenth Åkerman, ordförande Linnea Andersson Maud Gellerstedt Mattias Holmberg Axel lhrfelt Karin Moen Eva Ohlsson Frånvarande Rebecka Hall Lexvik Claes Lagerstedt 1. Mötets öppnande Styrelsens ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet. 2. Va av sekreterare Till sekreterare för mötet valdes Eva. 3. Val av protokolsjusterare TW protokosiusterare valdes ämte ordföranden, Axel. 4. Godkännande av dagordnng Dagordnngen godkändes med tiuägg av öande pnkt: Polisregister 5. Föregående mötesprotokoll Föregående rnötesprotokoll tran den 17 december 2013 genomglcks, varefter det godkändes. 6. Korta rapporter frän verksamheten LokaLt Helglager racporterade att en gemensam ågergrupp med Goteborg bdas bestående av fem personer. Tvä gemensamma läger är planerade, mars (åk 3-6) och mars (äk 6-9). Det konstaterades att Mosquito Camp (15-19 juni, ak 4-6) ska vara Mölndals eget läger och att ägergrudpen bokar lokal, men att juniorgruppen sköter planerngen av lägret. Lägret är först och främst för de barn som är medlemmar Mölndal, men barn fran Göteborg och även andra CISV fören:ngar är välkomna mån av pats. Det är viktigt att tå med ju norer (ran ak 8) som jurorledare pä Vosquito-lögret.

2 Vi Delegationen Deegatoren CISV Mölndal den 22 januari 2014 i building global friendship Ett brev har gått ut till de familjer som skickar barn på internationella läger där en för delning av arbetsuppgifter på kommande lokala läger och lmpact-helgen har gjorts. Träffar/Juniorerna Juniorerna presenterade en planering av olika aktiviteter under året: Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Julgransplundring och tacos Filrnkväll och förberedelser juniorernas årsmöte Fixardisco Liseberg (övernattning) Spårvagnssafari Kick-off och sommarläger Sommar Sommareko Peace-one-day och ledarutbildning Laserdorne CISVLAN, årsmöte, JIM (Juniorernas inspirationsmöte) Julbak Filmkvällen och förberedelserna av juniorernas årsmöte är planerade till den 21 februari. AXel meddelade att det aviserats att de regionala unorrepresentanterna ska ersättas av lokala juniorrepresentanter. Ett val av Axel till lokal juniorrepresentant kommer att ske. Juniorerna presenterade ett antal saker som de vill ersätta/förbättra/införskaffa till ;unior rummet. De ombads att göra en budget och komma tillbaka till styrelsen för beslut. Det föreslogs att annonsera efter en del av de saker som behövs 1 utskick och på FB-sidan. Internationefla program Viliage har nu sagt återbud till Village Norge. En flicka tattas thi Korea-delegationen och 2 pojkar till Brasen. Barn är dock på gång. Step-Up Delegationen har haft sin första träff. ntercbange har utökats med 2 platser. Ledare är på gång och er junior ledare sökes. Vouth Meet har hafts första taff. Seminanetcer/JC/lP/individjella äger Vi skickar 5 deltagare till seminarielager, 1 JO och 2 till YM. Karin påpekade att det är viktigt att vi fångar upp dem som varit på Step-Up-Jäger så att de kommer med juniorverksamheten, dels som deltagare och dels som juniorledare. Eva ställde frågan huruvida det finns intresse att bygga upp ett register där vi antecknar vilka läger/aktiviteter våra medlemmar deltagit i. Styrelsen. funderar och frägan yttes längre fram. 2

3 Maria se se Underlaget CISV lviölndai den 22januari 2014 building global friendship Eva väckte också frågan om lottningsförfarandet. Vid den lottning som gjordes i december tillämpades följande regel: Vid första dragningen går man på den sökandes förstahandsval, d. vs. man drar en lapp och tittar på vilket förstahandsval den sökande har gjort. Om det inte finns några platser kvar till förstahandsvalet så lägger man undan den sökandes lott så att den sökande får vara med i dragningen till nästa program. Man drar lotter tills de tar slut eller alla program är fyllda. Om det finns platser kvar efter första dragningen gör man en andra dragning. Här tittar man på den sökandes andrahands val. För att göra lottningen så ren och enkel som möjligt enades styrelsen om att vid nästa lottning tillämpa följande regel: Alla sökande läggs för lottning, dragning sker en efter en. Förhandsvalet sätts upp, om detta är fullt, tas andrahandsvalet, tredjehandsvalet osv. Detta innebär att den som blir ottad i möjligaste mån ska få något av sina val. Vid tidigare lottningar har den sökande lagts undan om man inte fått sitt förstahandsval, vilket inneburit att även om den sökande blivit dragen så har den sökande riskerat att inte få någon plats. Styrelsen var också enig om att ett barn/ungdom inte ska få aka pä samma typ av läger två gånger, dvs, läger som har ett åldersspann som möjliggör att man kan delta under två är i rad (t.ex. YM12-13, nterchange 12-13). Kenth och Eva går igenom formuleringen av reglerna i ottningsguiden som sedan ämnas över till CISV Göteborg för beslut deras styrelse. 7. Redovisning projektet Aktiviteter/rekrytera nytt Ett möte bokas innan nästa styrelsernöte (Kenth, Maud, Mattias + en junior, Axel tar fram ett namn) och redovisning sker vid nästa styrelsernöte. Karin lyfte frågan att ordna aktiviteter för aidesgrupen är och juniorema fick uppdrag att fundera på lämpliga aktiviteter. En idé väcktes; åk 2 betala för 1 på de äger som vi anordnar, c.v.s. att ett barn som är CiSV-medlem kan ta med er. Kompis som annu inte är meolem OSV gratis. Kentc lyfter frågan med CiSV Gö:eborg. 8. Rapportering från arbetsgrupperna Lokalgruppen Holmberg kommer att få en av Bengts nycklar. Läs till prof irnaterialrummet kommer nom kort. Claes och Maud kommunicerar kring skylten. Profilmaterial punkt 9 nedan. Utskick/hemsidalfacebook till kommande utskick genomgicks. Deadlire för texter till Eva är den 27 anuari. Evenemanpsgruppen punkt 11. 3

4 Reviderat rägan Rapporterat Se Bordtägges CISV lvlölndal den 22januari 2014 buhdin globa friendship 9. Profttmaterial Maria Holmberg presenterade sig och olika idéer kring profilmaterial diskuterades. Det beslutades att Maria beställer t-shirts med samma tryck som förra året (who s gonna save the world) men med annan färg på t-shirten samt att det står CISV Mölndal istället för CISV Sweden. DärLitöver tar Maria fram förslag på hood+byxa med motsvarande tryck. Dessa trycks sedan efter beställning av delegationerna. Vidare köps ett antal anteckningsböcker in via CISV Sverige i olika färger. Juniorerna ger Maria förslag på småprylar som kan tas med till internationella läger. Kenth gör en arbetsbeskrivning till nästa möte. 10. Ekonomi Vi har fätt kr från CISV centralt som ersättning för lokal föreningsverksamhet. Alla deltagaravgifter för lägren 2013 är nu betalda. Deltagaravgifterna för lägren 2014 är fakturerade. Alla anmälningsavgifter, utom en, är betalda. Claes har gjort ett förslag till riktlinjer för ersättning av resor till och från lmpact m.fl. läger. Förslaget behöver gås igenom och ett reviderat förslag ska presenteras vid nästa möte (Karin och Claes). 11. Valberedning och Evenemangsgrupp Axel återkommer vid nästa möte om junior till valberedningen. Förfrågan om ytterligare person till Evenemangsgruppen gär ut i kommande utskick + facebook. 12. Övriga frågor Lmract - förslag ti! nästa möte. Lokaföreningsstatus - till CISV Sverige. Bidrag från CISV Sverige - punkt 10. Struktur CSV ntemationa - till nästa möte (Axel). Pol isregister - diskuterades och engt lag har vi skyldighet att begära in ett utdrag ur po!sregistret frän ALLA våra ledare. Alla de!egationsledare och ledare för lokala läger ska därför tillhandahålla ett utdrag tfli föreningen för akivering (kopia räcker) hos edaransvahg (Maud).

5 Ordföranden tackade de närvarande och avsllltade mötet. 14. Mötets avslutande med start kl Kommande styrelsemöten buiidnq qobal fr;endship Justeras Eva Ohlsson Vid protokollet CISV Mölndal den 22januari 2014 i CJ 3 Ax lhrfelt Nästa styrelsemöte äger rum den 25 februari och det därpå följande den 3 april, båda

sweden buhdinq global friendshp

sweden buhdinq global friendshp Protokoll fört vid styrelsernöte buhdinq global friendshp mölndal Närvarande: Kenth Åkerman, ordförande Linnea Andersson Maud Gellerstedt Axel lhrfelt Claes Lagerstedt Karin Moen Eva Ohlsson Frånvarande

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000.

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Rekrytering av nya medlemmar till lokalföreningen Inledning Att marknadsföra CISV är

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Protokoll fört vid medlemsmöte för Ystad Brukshundsklubb 2/10 kl 19 Plats: Klubbstugan

Protokoll fört vid medlemsmöte för Ystad Brukshundsklubb 2/10 kl 19 Plats: Klubbstugan Ystad Brukshundklubb 2012-11-07 Skogvaktarevägen 49 271 60 Ystad www.ystadbrukshundklubb.se Protokoll fört vid medlemsmöte för Ystad Brukshundsklubb 2/10 kl 19 Plats: Klubbstugan 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering

Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering Tid: Tisdag 10 september kl. 10:00-17:40 Plats: Online Närvarande: Italo Masiello, KTC SÖS, Stockholm, Ordf Eva

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-10-20 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125 Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125 Närvarande: Ericson Andersson Louise Rosengren Monica Åkesson Eva Stark Louice Sporrsäter Sofie Falkman Ej närvarande: Tina Bodin Lena Hedlund Giesela Edström

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Datum: 2013-12-10 Tid: 19:00-21:50 Plats: Hangaren Närvarande: Mattias Strand Ordförande Jimmy Klinteskog Andreas Hansson Henrik Malmsten Anna Stockborn

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

GympaNYTTigt Maj 2011 från

GympaNYTTigt Maj 2011 från GympaNYTTigt Pernilla Eriksson Maj 2011 från 1 Umeå 2011-05-04 Till alla gymnastikvänner! Nu närmar sig sommaren och för de flesta av oss en något lugnare tid för oss inom gymnastiken. Hoppas att ni haft

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 13.09 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Joanna Hellström, Emilie

Läs mer

Ekonomiska riktlinjer

Ekonomiska riktlinjer I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning. Vi är världsmedborgare för en öppen och rättvis värld, en gräsrotsorganisation på 200 platser världen över. Vi skapar läger och

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via e-post samt telefonmöte den 17 november 2008 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus

Läs mer

Mötesprotokoll UNF Kronoberg

Mötesprotokoll UNF Kronoberg Mötesprotokoll UNF Kronoberg 1 Mötets öppnande Ordförande Niklas Gustavsson öppnar mötet. 2 Fastställande av föredragningslista ATT fastställa föredragningslistan. 3 Lägesrunda Mötet noterade läget hos

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 16.12 Uppsala den 15 september 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer