HELSINGFORS SEGELSÄLLSKAP R.F. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 FIN SEGLINGSSÄSONG 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELSINGFORS SEGELSÄLLSKAP R.F. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 FIN SEGLINGSSÄSONG 2014"

Transkript

1 HELSINGFORS SEGELSÄLLSKAP R.F. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 FIN SEGLINGSSÄSONG 2014 Sommaren 2014 var åter en fin seglingssäsong för klubben och dess medlemmar. Även om säsongen medförde oreda och drama i ekonomiförvaltningen så är ju segelsällskapet till för segling och inom den sektorn löpte allt utmärkt. Vår verksamhet som Finlands aktivaste segelförening fortsatte och det medförde fina resultat. Många nya juniorer kom med och den mångåriga aktiva träningsverksamheten gav många fina tävlingsresultat. Speciellt förtjänar den nya världsmästaren i Zoom8- klassen, Ronja Grönblom att nämnas. Hon valdes av höstmötet till Årets HSS:are 2014 för den prestationen. Ett speciellt omnämnande förtjänar också europamästaren i Laser 4,7 under 16 år, Martin Mikkola. Elitseglingen, dvs. skiffcentret lyckades också utvidga sin verksamhet och etablerade sin ställning som ledande inom 29er- segling. Juho Kotiranta och Akseli Keskinen representerade Finland i ISAFs junior- VM och ett första team har redan flyttat över till vuxenserien, 49er, vilket sannolikt kommer att ge goda resultat redan inkommande säsong. HSS har även det största antalet seglande elever i idrottsgymnasierna Mäkelänrinne och Brändö. Vi erhöll som träningscentrum för Helsingforsregionens idrottsakademi träningsbidrag från Segling och Båtsport i Finland. Bland de klassiska båtarna fortsatte HSS att som största förening dominera 8mR- klassen och tog hem finskt mästerskap i 6mR till HSS. Avlägsnandet av det Groopska grundet föregående höst (2013) visade sig vara utmärkt med tanke på tävlingar och träning på området utanför Skifferholmen och därmed kunde Champagne- regattan och i anslutning till den FM för sexor och hajar anordnas där, likaså EM för 49er. Exempelvis seglingscentrets alla tävlingar kunde seglas strax utanför paviljongens terrass. HSS har en av världen bästa lägen när det gäller möjligheter för publiken att från stadens finaste terrass och klippor följa med tävlingar på nära håll. På tal om terrassen så övergick driften av restaurangen i klubbhuset på våren till restauranggruppen Royal. Verksamheten kom väl igång och vi hoppas på ett långvarigt och givande samarbete. Under året byggdes mötes- och skolningsutrymmena i västra skjulet ut och förbättrades och fyller nu väl sin uppgift som träningscentrum för juniorerna. Ett viktigt diskussionsämne 2014 var det nya östra skjulet. Glädjande många medlemmar framförde synpunkter och deltog i planeringen. Ett nytt östra skjul med mångsidiga användningsmöjligheter är efterlängtat och planeringen inleddes våren 2014.

2 Sällskapets ekonomi behöver en omedelbar förstärkning. Detta arbete har påbörjats och skall fortsättas målmedvetet inom de närmaste åren. Sällskapets och dess dotterbolags konsoliderade underskott år 2014 var ca Eftersom förslustverksamheten pågått en längre tid, har sällskapets och dess bolags konsoliderade egna kapital minskat till en alltför låg nivå. Under 2014 har man bokat en ca minskning mot eget kapital för ansvarsförbindelser som sällskapet ingått före 2014, men som blivit öppna. En stor utmaning var att få medlemmarnas avgifter indrivna till kassan. I bokslutet har gjorts en nedskrivning av gamla osäkra öppna fordringar för medlemsavgifter, båtavfigter och andra avgifter. Det finns goda förutsättningar för att förbättra sällskapets ekonomi. Vi har ett gott kassalägeoch lite skulder. Men trots erhållna försäkringsersättningar täcker föreningens kassamedel (ca ) inte ensamma till för att bygga det nya östra skjulet utan enligt beräkningar i höstas behövs det ca i donationer, understöd från staden eller banklån för att få i gång projektet. Sällskapets goda finansieringsbas möjliggör genomförandet av rätt omfattande projekt men det kräver en noggrannare och effektivare uppföljning av kostnader samt prioritering av sådana investeringar som samtidigt är ägnade att öka sällskapets och bolagets intäkter. Bäst främjar vi både sällskapets verksamhetsändamål som en förstärkning av ekonomin genom att kraftigt satsa på medlemsrekrytering. För detta har HSS utomordentligt goda förutsättningar genom att utveckla speciellt juniorverksamheten och seglingscenterverksamheten. Mot slutet av den fina seglingssäsongen under förhösten 2014 uppdagades oklarheter beträffande redovisningen av intäkterna från förbindelsetrafiken samt likaså beträffande fakturering från företaget Transactor Oy som ägs av förra kommodoren Harri Tanhuanpää och hans hustru samt även beträffande utnyttjandet av föreningen kassamedel. Kommodor Harri Tanhuanpää, som även ansvarade för skötseln av sällskapets ekonomi, avgick och oklarheterna utreddes under hela hösten. Slutligen nåddes en uppgörelse sålunda att Transactor Oy till sällskapet återbördade största delen av de fakturerade beloppen och även medlen från förbindelsetrafiken samt övriga oklarheter benades ut och sattes i skick. Även om frågan krävde mycket arbete och energi av styrelsen under hösten med t.o.m. extraordinarie föreningsmöte så blev slutresultatet att föreningen inte blev oskäligt mycket lidande av dess händelser. Styrelsen byttes nästan i sin helhet ut vid höstmötet. STRÅLANDE FRAMGÅNGAR BLAND JUNIORERNA Johan Ehrnrooth I HSS juniorprogram tränade regelbundet sammanlagt 120 seglare, i åldern 6 till 14 år. HSS seglarskolegrupperna Opti Fun, Gröna och Blåa grupperna tränade från maj till september. Intresset för Opti Fun seglingsförskolan har fortsatt ökade markant från föregående år tack vare större insatser i rekrytering att vara stor. Sammalagt hade gruppen 45 seglare. Aktivitetsnivån i de Gröna seglarskolegrupperna har också varit bra, med totalt 20 deltagare, varav en del redan deltog i utmanartävlingar. De Blåa tävlingsskolegrupperna, med 8 barn, deltog i säsongens utmanar- och kadett- tävlingar samt i klubbens egna torsdagstävlingar. Samtidigt har seglare och föräldrar lärt sig rutinerna för tävlingsresor. Pinja Harjunpää bar huvudansvaret som tränare för seglarskolan.

3 Opti- tävlingsgrupperna tränade i tre nivåer: Det Svarta laget på internationell nivå med sex seglare, Det Röda laget på nordisk nivå med sex seglare och det Lila laget på nationell nivå med nio seglare. Flera fina resultat uppnåddes under säsongen. Bland de allra främsta resultaten fanns bl.a.: - Ronja Grönblom, guld, zoom8 class World Championships - Martin Mikkola, guld, Laser 4.7 U16 European Championships - Mainio Ormio, nionde i Europeiska Mästerskap I Optimistklassen (Bästa Finländska placering någonsin). - Elias Odrischinsky elfte i Europeiska Mästerskap I Optimistklassen - Alexander Grönblom, guld, Laser 4.7, Finskt Mästerskap - Ronja Grönblom, guld, zoom8 Finskt Mästerskap - Joakim Svinhufvud, vann nationella ranking serien i Optimistklassen - HSS Optimist lag vann Finskt lag- mästerskap - Joakim Svinhufvud, guld, KSSS Olympiska regatta, Optimistklassen Sam McKenzie och Niclas Borenius fungerade som tränare för optimisttävlingsgrupperna. Nytt för 2014 var en Laser 4.7 kappseglingsgrupp, med 6 seglare. Zoom8 gruppen hade i början av året sex seglare, varav en del flyttade till Laser senare under säsongen. Sam och Niclas fungerade som tränare för grupperna. Juniorernas Winter Tour genomfördes i sin helhet. Optimistlagen tränade och tävlade i Torrevieja (Spanien), Singapore, Barcelona (Spanien) och Garda (Italien) under våren, samt i Talinn, och Saltsjöbaden (Sverige) under sommaren och sensommaren. Zoom8- laget höll sitt vinterläger i Palamos och 4 personer deltog i klassens VM i Danmark. Juniorkommittén deltog i arrangemangen av den årliga internationella Down Town Race regattan och lägret i juni som samlade totalt 122 deltagare från fyra länder. Fernando Happy Alegre hade kallats in som huvudtränare for lägret. Den andra av föreningens två stora juniorevenemang, Borgbackenregattan för nybörjare som för fjärde året i rad arrangerades av HSS, är fortsättningsvis den nybörjarregatta som samlar mest deltagare under säsongen. Föreningen fortsatte att vara representerad i optimistförbundets styrelse. HSS Juniorverksamhet har fått understödfrån Audi, Nordea Private Banking, Eira sjukhus och Henry Lloyd. Vi vill framföra ett ödmjukt tack till våra sponsorer för den här säsongen. SKIFF CENTRET 2014 Harri Roschier SKIFF- verksamheten inom HSS utvecklades fördelaktigt under Antalet båtar/team ökade klart och under tre till fem dagar i veckan övade 6 till 7 båtlag utanför HSS. Under senaste säsong dominerade HSS starkt Finlands 20- er. HSS erhöll för första gången träningsstöd för elitsegling via Segling och Båtsport i Finland rf, vilket var ett utomordentligt första steg inom förbundets och HSS samarbete.

4 Likaså möjliggjorde det positiva samarbetet med Mäkelänrinteen urheilulukio en jämfört med tidigare effektivare fysisk konditionsträning (3..4 gånger/vecka) samt test av fysisk kondition. För fyra toppteams del innebar en aktiv winter tour under Europas vintersäsong, De öppna 20- er- mästerskapen ityskland, Europa- 20- er- mästerskapen, de öppna 20- er- mästerskapen i Estland, 20- er FM, KSSS Olympic- regattan, 20- er Ranking samt 49- er Europa- mästerskapen (i introduktionssyfte )gjorde att säsongen för toppen- teamen fick drag av professionell verksamhet. Därtill representerade team Kotiranta Keskinen Finland i ISAF Youth Worlds tävlingar där en 14. placering uppnåddes. Det egentliga internationella genombrottet lät ännu vänta på sig men de bästa teamen hade redan tidvis känn på världstoppen, och flitigt arbete medför säkert förbättrade resultat för varje år som går. Som chefstränare har liksom under föregående år Ramon Aixemon fungerat. Som nytt positivt drag noteras det intensiva samarbetet med svenska team, vilka kommer att fortsätta även under Ett av 29 er teamen ( Kotiranta Wendt ) övergick redan under senaste sommar efterhand till 49 er klassen, där även goda resultat började komma vid säsongens slut (GP final 3. ) SEGLINGSNÄMNDEN Salla Itäaho HSS fortsatte under år 2014 kraftfullt verksamheten som arrangörssällskap för nationella seglingstävlingar. Säsongen inleddes med den nybenämnda men traditionella kölbåtstävlingen HSS Spring Cup, tidigare Olympic Cup. 38 båtar deltog. För första gången kunde tävlingen äa rum på C- banan alldeles utanför HSS, varifrån föregående sommar grundet mitt i området hade sprängts bort. Tävlingen avgjordes redan på lördagen, emedan det lugna vädret på söndagen omöjliggjorde segling. Sommarens stora juniortävling Down Town Race seglades under första veckolsutet av juni, Som förut samlades igen en stor skara mindre och lite större Optimistjolle- seglare, då 94 ranking- och 26 kadettseglare deltog på Optimistbanorna samt 8 båtlag på 29- er- banan. Helsingfors Regatta ordnades för sista gången med Helsingfors Regatta- kommitten som organisatör. På Regattafesten blev regattans eldsjäl Kati Tähkäpää vederbörligen avfestad och avtackades med värme för sin 20- åriga verksamhet till froma för helsingfors Regatta. Augusti månads storevenemang Champagne- regattan samlade kring 110 klassikerseglar- båtlag till Skifferholmen. Under regattan avgjordes Finska Mästerskapen i klasserna Haj och 6mr, varav den senare vanns av det egna sällskapets båt, May Be IV, med Tapio Lehtinen som skeppare.

5 Också årets roligaste tävling, Borgbacken- regattan ordnades i augusti. Där fick 56 optimistseglare inleda sin tävlingsverksamhet genom att ta känn på tävlingsstämningarna påden soliga Tölöviken. Tävlingen samlade en talrik skara åskådare som hurrade fram de små juniorseglarna. På sensommaren ordnade HSS även 5mr- klassmästerskap , F18- båtarnas FM och Damernas MatchRace FM- seglingar Därutöver ordnades övningsseglingar för kölbåtar och för juniorklasserna bland lättbåtar Vid säsongslutet i oktober seglades om juniorernas mästerskap inom Sällskapet, och slutligen utmanade de minsta juniorerna sina föräldrar i Opti- tävlingen Uno Trophy. Arrangörsorganisationen förstärktes genom den arrangörskurs som anordnades i mars, där åtta av Sällskapets medlemmar deltog. Tre av HSS tävlingsarrangörer deltog i SPVs kurs för tävlingsledare och av dem skaffade sig två SPVs nationella tävlingsarrangör- kompetens under sommaren. Sällskapets medlemmar erbjöds även utbildning i användningen av VHF. HELSINGFORS SEGELSÄLLSKAPETS SENIORER Rolf Kokkola Verksamheten under HSSs, gråtrutarnas, femte verksamhetsår 2014 följde de riktlinjer de föregående åren hade gett och var speciellt livlig under första halvan av året. Deltagandet i de olika arrangemangen var stort. Totalt deltog 56 individuella personer i gråtrutarnas verksamhet under året. Julfesttraditionen i klubbrummet återupplivades.. Gråtrutarna förnyade seniorkommittén Gråtrutarna höll sitt årsmöte lördagen den 16 november 2013 på Skifferholmen.Vid valet av seniorkommitté meddelade Hans Groop att han, med ålderns rätt, avgår. Mats Tobi Törnqvist valdes till hans efterföljare. Också Dick Rindell avgick för att bereda plats för yngre krafter men lovade hjälpa till också i framtiden. Kim Holm valdes i stället för Dick. I kommittén fortsatte Christer Hagman, Rolf Kokkola och Kati Tähkäpää. Beslöts hålla julfest traditionellt i klubbrummet. Fascinerande Hogland Gråtruten Bo- Göran Eriksson berättade sedan om Hogland. Ön var ett semesterparadis före kriget och kallades för Finlands Capri. Den vackra ön frekventerades förutom av badgäster och båtfolk även av många konstnärer som fångade sköna vyer. Under kriget blev ön i två omgångar krigsskådeplats och efter kriget har ön i sovjetägo fallit i förnedrande vanskötsel. Bo- Göran har som tjänsteman vid handels- och industriministeriet efter Sovjeunionens fall fått besöka ön i försök att återuppliva möjligheterna till turism, något som fortfarande är olöst. Julfest Både julgubben och kommodoren hedrade Gråtrutarnas julfest den 12 december med sin närvaro. Trivselfaktorn var hög när 24 trutar och gäster lät sig väl smaka av ett dignande julbord. Rabbe Nevalainen ledde snapsvisorna och underhöll med visor. Julgubben kom och då läste Jalle Törnqvist julevangeliet på stadislang så att alla skulle förstå. Maria Nordenswahn hjälpte till med att lotta julklappar åt snälla trutar. Huvudjulklappen, ett konstverk föreställande klubbhuset tecknat av Lasse Näsman, gick rättvist till Kati Tähkäpää som hade hållit i organisationstrådarna inför julfesten.

6 Trutarna såg Titanic i Tallinn 18 gråtrutar tog sig den 27 februari över Finska viken och landade i sjöfartsmuseet Lennusadam i Tallinn. Gråtrutarna såg där under sakkunnig guidning den fascinerande utställningen om Titanic och fartygskatastrofen för 101 år sedan. Efter utställningen blev det fria strövtåg i Tallinn vilket förde många till gamla stan och Domberget. En gemytlig middag intogs på Finlandia under hemresan. Alla verkade nöjda med dagen. Klassikerna fler än alla träbåtar förr Kim Weckström presenterade lördagen den 22 mars i ord och bild en av HSS blomstrande verksamhetsformer, klassikerna. Kim inledde med att notera att det nu i HSS finns flera kölbåtar av trä än på den tiden då alla båtar var av trä. De kallas nu klassiker och sammanlagt har HSS åttio klassiska kölbåtar i sitt register. Han berörde också klassikerregistret och K- märkningen av båtar, där HSS var en av initiativtagarna. Kim berättade också om klassikerintresset internationellt och hur HSS champagneregatta utgör en viktig del av klassikerprogrammet i Östersjön. Efteråt njöt gråtrutarna av korv och öl. Sveaborgsutflykt slutade vid starten Gråtrutanas utflykt till Sveaborg tisdagen 20 maj kom aldrig längre än till startbryggan. Jon Granström ställde upp med ett unikt transportmedel, sin helrestaurerade antika motorslup Grete. Då Grete skulle backa ut hände ingenting. Propellern höll på att lossna. Hoppsan! Efter förfriskningar på stadsbryggan tog de deltagande trutarna trafikbåten över till Skifferholmen. I klubbrummet stod sveaborgsguiden Henrik Litonius sedan för en livfull presentation av Sveaborg och dess öden. Efter guidningen avnjöt de 12 gråtrutarna en gemensam måltid i det trivsamma kabinettet Lyktan. En lyckad kväll trots missöden. Samseglatsen Det blev i år liksom i fjol bara en besättning som kom sig ut på sjön medan tre icke föranmälda trutar blev kvar på stranden. Det var för sent för snabb improvisation med flera båtar. Trutarna på Amanda fick sig en härlig seglats över Kronbergsfjärden, ut genom Kungsholmssundet och en solig frisk kryss förbi Gråhara ut runt Ytterskär. Alltså fyra gråtrutar till sjöss och tio vid träffen efteråt kring klubbkommitténs goda hamburgare och hotdoggar samtidigt som tjugotalet båtar, främst från seglingscentret deltog i onsdagsseglingen på banan utanför. Björn Böppe Åström Gråtrutsmästare igen När Gråtruts- VM seglades måndagen den 11 augusti kunde Böppe Åsttröm förnya sitt mästerskap. Böppe med besättningen Belinda Ehrnrooth tog placeringarna i de tre seglingarna under HSS Veteranmästerskap. Tävlingarna gick med seglingscentrets 606- kölbåtar och med juniorer som besättning, i för gråtrutar lämpligt laber vind som skiftade både i riktning och styrka. Resultat: 1. Björn Åström- Belinda Ehrnroth (1-3- 1) 5p 2. Christer Hagman- Vivi Hafrén (3-1- 4) 8p 3. Rolf Kokkola- Sofie Seppälä (4-2- 3) 9p 4. Jarl Törnqvist- Ester von Weissenberg 11p 5. Kaj Friskberg- Anna Partti 12p 6. Peter Rosenblad- Henrik Vaalevuo 18p

7 På startfartyget fungerade Kim Holm, Erik Tollander och Heidi Ahlberg. Efter seglingarna blev det prisutdelning och limu för juniorerna. De två bästa fick silverpokaler donerade av Dick Rindell. Seniorkommittén Gråtrutskommittén höll fyra protokollförda möten och kommunicerade däremellan per telefon och e- post. Mötena har varit angenäma eftersom också mat och dryck har stått på agendan. AUDI HSS SAILING CENTER Juuso Leivonen Centret hade en mycket aktiv verksamhet år 2014 med över 120 seglande medlemmar i olika klasser och på olika nivåer. Då den stora utmaningen föregående år 2013 var att konsolidera verksamheten och bringa ordning i förvaltningen, så kunde vi i slutet av 2014 konstatera att de föregående årens ansträngningar bar frukt. I förra årets verksamhetsberättelse skrev vi att centret består av så mångskiftande och rörliga delar att paketet inte längre hålls samman med enbart frivilliga krafter. Därför beslöts i slutet av 2013 att anställa en center manager. Det visade sig vara ett bra beslut. Verksamhetsledaren tog hand om det synnerligen arbetsdryga och för centerkommittéledaren mycket tids- och arbetskrävande administrativa arbetet och kommunikationen med centermedlemmarna. Trots anställningen av en verksamhetsledare fungerade centret också 2014 i hög grad med frivilligkrafter. Förutsättningarna för frivilligarbetet är också mycket bättre när förvaltningen, centrets normala verksamhet, dvs. anskaffningar, träning och kurser mm. handhavs av verksamhetsledaren. Centerkommittén kunde därför koncentrera sig på sitt egentliga arbete, att planera verksamheten. Stort tack till alla frivilliga och speciellt till kommittén. Utan frivilligarbetet och kommitténs insatser skulle centret inte fungera. Duktig verksamhetsledare 2014 var Juho Karhu som dessutom var en aktiv och flitigt seglande centermedlem. Verksamheten 2014 inleddes liksom tidigare år med aktiv marknadsföring på båtmässan och GoExpo. Speciellt marknadsföringen på GoExpo upplevdes som lyckat. Den egentliga verksamheten inleddes i mars med vårens förläsningsserie som behandlade fleet- och match- taktik, segeltrimning samt under en weekend en domarkurs vilka alla beredde både nya och tidigare medlemmar för den kommande säsongen. Centret förnyade också sin webbsida i början av året. Tävlingskalendern, träning, läger och övrig verksamhet var huvudsakligen fastställd redan i början av januari så att information om verksamheten kunde gå ut betydligt tidigare än förr om åren. Med denna tidiga information året skapades en bra aktivitetsberedskap inför säsongen. Som en följd av detta kunde vi i slutet av året höja en skål för en god ökning i antalet medlemmar.

8 Centrets alla båtar, förutom laser 16, genomgick under våren omfattande iståndsättning. Arbetet gjordes huvudsakligen med frivilliga krafter men också yrkeshjälp behövdes. Ett oräkneligt antal frivilliga arbetstimmar behövdes men åter förtjänar speciellt Tusse Tallberg ett tack för att han med råd och dåd möjliggjorde detta frivilligarbete samt Ville Niskanen och Ilya Baraev vilka som ansvariga för elliotarna och 606:orna drev på de frivilliga dag efter dag och vecka efter vecka, oftast själva på plats. Vårens arbete satte båtarna i bättre skick än på långa tider. Följande projekt är att förnya seglen efter förlusterna i samband med branden i östra skjulet. De segel som räddades börjar vara vid vägs ände, speciellt elliotarnas och SM40:ornas segel kräver förnyande. Lyckligtvis finns segel att få och anskaffningarna görs etappvis under 2016 och 2016 om ingenting oväntat tillstöter. Säsongen började planenligt även om Havshamnen under den första sjösättningsdagen ännu var täckt av is. Try Out Day i början av maj lockade igen ett stort antal stadsbor att bekanta sig med segling och med HSS. Även grundkurserna och introduktionskursen i matchsegling var populära. Övningsseglingar pågick liksom föregående år fyra dagar i veckan i olika båtklasser. Som instruktörer fungerade Pasi Palmu, Ville Väresmaa och Nick Borenius. Det fick alla gott omdöme om sina insatser. Förutom den ledda träningen var medlemmarna flitigt till sjöss för att öva och tävla på egen hand. År 2014 arrangerades liksom föregående år serien Center Cup som seglades på måndagar med elliotbåtarna. Likaså deltog centret såsom föregående år i sällskapets onsdagsseglingar speciellt med laser16 och 606. SM40 hade sina egna tävlingar i samarbete med NJK. Seglare från seglingscentret deltog i Hangöregattan med SM40, 606 och i NJKs J80- båtar. Centrets tävlingskalender upptog Center Cup och onsdagsseglingarna samt SM40- tävling på kristihimmelsfärdstorsdagen, Summer Cup G4 med elliot, Champagneregattan G4 med elliot, match FM för damer med 606, G4tävling med SM40 och End of Season- tävlingen med elliot. Ytterligare ordnades an jallusegling i samband med flagghalningen som fleet- tävling med besättningar som byttes. Säsongavslutningen firades med middag i klubbrummet med deltagarna och andra som var med om flaggceremonin. Säsongens priser utdelades och jalluseglingens pris avnjöts. Säsongens sista segling blev för andra gången Boxing Day Race på julannandag med trots tunn is tre deltagande lag. Centrets sociala liv var aktivt också detta år. Ett stort antal medlemmar deltog i talko och andra gemensamma ansträngningar såsom tävlingsarrangemang. Grillen stod het och man njöt av samvaron. Som tidigare kunde konstateras är andan inom centret god när medlemmarna stannar kvar efter övningar och tävlingar för att minnas och kannstöpa om dagens händelser. Efterspel i antingen Skiffer, klubbhuset eller västra skjulet var en del av alla arrangemang. Middagen i klubbrummet i samband med säsongavslutningen, pizza på Skiffer i samband med Champagneregattan eller musselgrytorna på Skiffer i samband med End of Season visar den goda gemenskap som råder inom centret och allmänt bland andra matchare och övriga seglare i Helsingfors och i andra delar va landet. Kräftskivan i klubbrummet i samband med SM40- tävlingarna var en av de sociala höjdpunkterna.

9 Speciellt glädjande också i år var det nära samarbetet med NJKs center. En betydande utbyggnad av samarbetet planeras, som skall ge medlemmarna i vartdera centret möjlighet att segla i båda centren samt minska överlappande arbete och öka ko- ordineringen samt allmänt främja segelsporten i huvudstadsregionen. Förhandlingar om samarbetet har, med styrelsens välsignelse, förts i god anda mellan centerkommittéerna i båda klubbarna lyfts samtalen till styrelsenivå. Det återstår att se hur föreningarna i sin helhet ställer sig till detta samarbete. Vi vill tacka NJKs center för mycket gott samarbete både beträffande tävlingar och på den sociala sidan Kappseglingsresultat 2014 SM40 Pingtst G5 1. Juho Karhu 2. Kimmo Kääriä 3. Lauri Kääpä Summer Cup G4 (Elliott 6m): 1. Jon Eriksson 2. Tusse Tallberg 3. Ville- Veikko Niskanen Jacquart Match Cup G4: 1. Matthew Jerwood (AUS) 2. Tusse Tallberg 3. Matias Knip Women's National Championships G3: 1. Martina Karlemo 2. Mikaela Fors 3. Daniela Rönnberg SM40 Autumn G4: 1. Mati Sepp (EST) 2. Kimmo Kääriä 3. Olli- Pekka Lumijärvi Elliott End of Season Race: 1. Rasmus Päivärinta 2. Juho Karhu 3. Matias Knip Final End of Season Jallu segling 1. Tusse Tallberg 2. Matias Johansson 3. Henri Hätönen Boxing Day G5 1. Joonas Lindgren - Matt Hodgo 2. Tusse Tallberg - Mikael Vaherjoki - Nilla Möller 3. Juuso Leivonen - Matias Johansson

10 Elliott 6m Center Cup overall ranking: 1. Juho Karhu 2. Lauri Kääpä 3. Ilya Baraev Wednesday race Laser 16 overall ranking: 1. Lauri Jaakkola (also awarded together with his crew for being the most active Wednesday race participant) 2. Igor Ivanov 3. Henri Hätönen Wednesday race 606 overall ranking: 1. Juho Karhu 2. Eero Palomäki 3. Jonas Roininen KLASSIKERNA REKORDANTAL SEXOR PÅ HSS, SISTA KLASSIKERSYMPOSIET OCH STOR CHAMPAGNEREGATTA Esko Kilpi Kim Weckström Jacquart Baltic Classic Master Cup dvs Champagneregattan ordnades för femte gången den I konceptet ingick denna gång den traditionella BCM Cupen som var årets huvudevenemang för Scandinavian Classic Yacht Trust (SCYT), plus två finska mästerskap Hajarnas och Sexornas. Den 23 båtar starka Haj- och den 22 båtar starka Sex meters flottan gjorde Champagneregattan till ett åttiofyra båtars kölbåtsevenemang med över fyrahundra deltagande seglare och funktionärer. I regattan ingick också AUDI HSS Sailing Centers Champagne Match Cup. Kansliet administrerades suveränt av VM- veteranerna Outi Merilä och Kirsi Raatikainen. Regattainformationen var en av satsningarna för i år och Berit Tewlis- Virtanen skötte både pressrelationer och kappseglingsrapporter. Mästerskapsbåtarna låg vid A- och Callus kajar utanför klubblokalen och umgänget i land, utanför Sailors Caféet som höll till i Västra skjulet, var mycket livligt. Laitilas Bryggeri stod för de högt uppskattade förfriskningarna. Tillsammans bildade detta en helhet som till sitt omfång var lika stort, om inte större än det året innan arrangerade 8 meters VM. Arrangörsstaben bestod till väsentliga delar av den organisation som byggts upp för 8 meters VM. Vicekommodor Juha Tammela och tävlingschef Timo Mustakallio orkestrerade en trapetsoid bana där både Haj- och Champagneklasserna kunde kappsegla utan att störa varandra. Sexorna seglade på egen bana innanför Mjölö utom på söndagen då de tog över banan rakt utanför Skifferholmen där Hajarna seglat fredag och Hajarna tillsammans med Champagneklasserna på lördagen. Champagneregattan blev på detta sätt den första stora kölbåtsregattan som seglades utanför Skifferholmen på mannaminnen. Och detta var naturligtvis förs nu möjligt tack vare den 2013 bortsprängda Hasses sten.

11 I regattan ingick ett digert kvällsprogram som kulminerade i Champagnefestligheterna på lördagen den 9.8 med hela trehundrafemtio personer i klubbrestaurangen. Detta var möjligt tack vara den på våren utbyggda terassen och tältet som Restaurang Boat House ställde kostnadsfritt till HSS förfogande. På kvällen uppträdde Heini Honkaniemis orkester med HSS gästande solister Tiina Isohanni och Siiri Nordin. Dessutom stod konsertpianist och Drake- segaler Ville Paija för pianomusik både på Kaj och terrass. Orkester och solister flyttade från restaurangen ut på terassen vid midnatt på grund av sommarhettan i den proppfulla restaurangsalen. Natten kröntes av en fullmåne som lyste över havet när HSSare och vänner dansade ute på terassen ända till småtimmarna. I samband med Champagneregattan gjordes ett första försök på länge att locka publik till Skifferholmen, där den nya terassen tillsammans med klipporna bildar en naturlig läktare framför segligsteatern. Marknadsföringskampanjen lockade ett hundratal helsingforsare, framförallt på lördagen. Med tanke på framtiden kan resultatet anses lovande men trots allt blygsamt. Deltagarna i Champagneregattan svarade på en enkät där arrangemangen värderades. Högsta poäng fick den banan och arrangemangen utanför Skifferholmen, Esko Kilpis fotografier från evenemanget och gästfriheten på Skifferholmen efter kappseglingarna. En stor kontribution till både koncept och arrangemang stod huvudsponsorn Jaquart/Nordalco för. Nordalco deltog för andra året i rad för både planering och förverkligande av arrangemangen. Klassikerregistret Klassikerbåtarna har erkännts som en väsentlig del av vårt kulturarv, och för att samla vetandet om båtarna och deras användning grundades Klassiker- registret år Båtar med särkild kulturhistorisk betydelse kan även erhålla K- märkning. För upprätthållande av registret svarar Mahogany Yachting Society MYS ry/rf. I planerna på långsikt ingår att uppgifterna om båtarna i registret skall överföras till att ingå som del i Museiverkets register för kulturarv. Ansökningar om införande i Klassiker- registret och för K- märkning handhas av en därtill utsedd expertpanel med specialkunnande om båtbyggnad, båtkonstruktion, segelbåtskunande, motorbåtskunnande, restaurering, bevarande av kulturarv, historia, publiceringsverksamhet, fotokonst och utställningsverksamhet. För alla båtar som är över 50 år gamla kan ansökas om understöd från Museiverket. Tilläggsuppgifter från : Medlemmen i HSS klassikerkommitte Heikki Häyhä tillhör expertpanelen.

12 Klubbkommittén: VERKSAMHETENS STABILISERANDE - Esko Kilpi och Max Wuori Klubben har de senaste åren genomgått stora förändringar och mycket turbulens. Samma gäller klubbkommittén. Året 2014 baserade sig verksamheten på tidigare års linje dvs. att klubbkommittén är närvarande och aktivt med i klubbens olika evenemang och tävlingar. Klubbkommittèn känner man igen genom sin gröna kommittéklädsel. Kommittén deltog i arrangemangen av klubbens talkon, SM- 40 tävlingarna, Down Town Race, onsdagstävlingarna, Champagneregattan och i Andö Cup. Året 2014 satt klubbkommittén tyngdpunkten av sin verksamhet på att få struktur och klarhet i de olika funktionerna och på att stärka samarbetet mellan klubbens olika kommittéer och varuleverantörer. Klubbkommitténs viktigaste samarbetspartners var Helsingin Makkaratehdas och Laitilan Wirvoitusjuomatehdas. Klubbkommittén fortsätter sitt arbete på den starka grund som Esko Kilpi byggt upp och strävar till att föra medlemmarna närmare varandra och hålla fast vid klubbens gamla traditioner. Klubbkommittén tackar Esko Kilpi. Jobbet fortsätter. INTENDENTUR 2014 Pia Grönblom Den viktigaste delen av HSS fastighetsutveckling, dvs. Östra skjulets planering, fortsatte intensivt. I februari ordnades en workshop ledd av designern Ilkka Suppanen där ett tjugotal arkitekter och andra frivilliga ställde upp. Arbetsgrupperna producerade många fina skisser på ett möjligt nytt hus samt utkast till framtidsplaner för hela holmens utveckling. Som grund för planeringsarbetet användes resultaten från den medlemsförfrågan som gjorts Intendenturen stod också värd för en diskussionskväll om planerna för Östra skjulets i klubbrummet. Medlemmarna debatterade planerna intensivt under några timmar. Fyra HSS arkitekter meddelade sitt intresse för positionen som chefsarkitekt för projektet. Salla Itäaho hjälpte till med urvalsprocessen. I april 2014 valdes Yrjö Rossi och planeringsarbetet satt genast i gång. I början av hösten tvingades arbetsgruppen revidera sina planer och tidtabeller på grund av ekonomiska realiteter. På våren 2014 byggdes det nya rum på Västra skjulets vind. Bygget ingick i verksamhetsplanen. Juniorerna och Sailing Centret fick nya utrymmen för sin verksamhet. Tävlingskansliet fick utrymmen i första våningens södra ända. I övrigt utfördes det mindre reparationer och elarbeten i klubbhuset. De traditionella talko- arbetena utfördes på Skifferholmen, Andö och Getören.

13 INFORMATIONSVERKSAMHETEN SOCIALA MEDIER ALLT VIKTIGARE, HSS BÖRJAR MARKNADSFÖRA Kim Weckström Under verksamhetsåret fortsatte trenden som redan varit tydlig under några år de sociala medierna, i framförallt facebook, har fått en allt viktigare roll i HSS informationsverksamhet. Trots att HSS officiella informationskanaler fortfarande är hemsidan och e- posten, når sällskapet ut till betydligt flera medlemmar och intresserade via Facebook. Hemsidan har några hundra besökare per vecka medan Facebook har flere tusen. I praktiken fungerar HSS dagliga information så att alla väsentliga nyheter och serviceinnehåll först publiceras på hemsidan. Därefter länkas de till facebook. Facebook fungerar som en distributionskanal för HSS grundinformation. Utöver detta fungerade ett femtiotal HSS medlemmar som administratörer för HSS olika facebook- sidor som genom detta fick ett mycket rikt innehåll. Fotograferna har varit en betydande tillgång för HSS I facebook är bilderna speciellt viktiga. HSS hade för andra året i rad en privilegierad position bland landets segelsällskap i och med att Esko Kilpi och den av sex fotografer bestående Horsisont gruppen, har gett sina bilder till HSS fria förfogande. Ett speciellt tack bör riktas till Jorma Rautapää och Erik Lähteenmäki och Jari Salo. Tack vare vårt lands topp- fotografer inom segling, kunde HSS inte bara publicera fantastiska bilder från sina egna evenemang, utan dessutom sprida seglingens budskap lång över sällskapets och dess medlemskårs gränser. HSS hemsida som förnyades året 2013, var i flitig användning och i slutet av verksamhetsåret gick de flesta medlemsärendena att sköta via hemsidan. Medlemsansökningar, anmälan till juniorverksamheten och Sailing Centret, anmälningar till sällskapets regattor m.m. går nu att sköta via nätet. En stor del av avgifterna kan numera också skötas via hemsidan. Trots detta finns det ett stort utvecklingsbehov av HSS digitala tjänster som flera kommittéer påtalat. Detta kommer att kräva en omorganisering av informationsverksamheten i två klara delområden: Daglig informationsverksamhet å ena sidan och utveckling av digitala medlemstjänster å den andra sidan. Starka mediapartners viktiga för HSS Under verksamhetsåret fortsatte samarbetet med mediapartners dvs. HBL, Merimaili/TV4, Sailing in Finland och Beaufort. Nya partners för året var J.C Decaux och Clear Channel. Sällskapet lyckades dessutom få mediasynlighet i NHL, YLE, Frisk Bris, Vene- lehti, Audi Magazine och Pro Sailor. I samband med Champagneregattan gjordes en stor PR- satsning med Classic Boat, som ledde till att tidskriften i sitt April nummer kommer att publicera en artikel om Jacquart Baltic Classic Master Cup 2014 dvs. Champagneregattan.

14 I samband med regattan gjordes en stor satsning på informationsverksamheten där Berit Tewlis- Virtanen inte bara skötte om den dagliga regattaraporteringen till medierna utan dessutom fungerade som värdinna för Classic Boat och andra medier som bevakade regattan. Marknadsföring behövs i framtiden Vissa kommittéer har i flere år skött aktivt sin egen marknadsföring. Juniorerna och Sailing Centret har marknadsfört med , skol- och lärointrättningsbesök, flygblad och telefon. År 2014 gjorde HSS juniorkommitté ett första försök med direktmarknadsföring till hushållen i Helsingfors södra stadsdelar. Försöket fungerade bra och lockade ett tiotal nya nybörjare. Motsvarande åtgärder kommer att behövas i fortsättningen som en naturlig del av sällskapets marknadsföringsarsenal. Klassikerkommittén testade utereklam med partners Fake Films, J.C. Decaux och Clearchannel i samband med Champagneregattan. Dessutom ingick en halvsides annons i Hbl. Men åtgärden strävade kommittén till att locka publik till regattan. Resultatet var trots stor synlighet i gatubilden anspråkslös. Ett hundratal åskådare räcker ännu inte till att göra en regatta till ett publikevenemang. Kommittén konstaterade i att mediareklamen är en bra start, men att det dessutom behövs nya programinnehåll under dagen för att locka helsingforsarna till Skifferholmens regattor. Företagssamarbetet förstärks Sällskapets goda samarbete med huvudpartner Audi Finland fortsatte och utvecklades. HSS ordnade bl.a. personalseglingar för Audi med SM 40 båtarna och tolvan Blue Marlin. HSS representanter deltog i Audi Finlands partnerevenemang på Pickala Golf. Informationssamarbetet breddades och HSS stora juniorframgång dvs. Ronja Grönbloms Zoom VM- titel uppmärksammandes i kundtidningen Audi Magazine. HSS övriga företagssamarbetspartners var Nordalco och Laitilas bryggeri som sponsorerade Jacquart Baltic Classic Master regattan och Nordea Private Banking som sponsorerade junioverksamheten. Övriga juniorponsorer var Eira Sjukhus. Kraa Eyeware donerade pris till Champagneregatta.

15 HSS hemsida och facebook 2014: HSS Hemsida ( år 2012) besökare per vecka + 30% HSS Facebook medlemmar 1003 (820) + 22% HSS Junior 386 (281) + 37% HSS Sailing Center 1060 (859) + 23% HSS Racing 334 (283) + 18% HSS Cruising 137 (120) + 14% HSS Classic Yacht Committee 2346 (1664) + 41% HSS Social 291 (256) + 14% Sammanlagt 5557 (4283) + 30% Sailing Centret bade dessutom egna sidor för kommitte och medlemmar, Champagneragattans organisation har en sluten Facebook- grupp. Utöver detta har flere HSS båtar och besättniingar sina egna facebook- sidor. Övriga HSS medier: HSS har en egen Youtube kanal, Twitter feed och LinkedIn- sida. HSS årsberättelser finns på tjänsten issuu.com. HSS och HSS relaterade ting ss. Skifferholmen, Havshamnen, HSS grundare och tidiga kommodorer och HSS klassiker är välrepresenterade i Wikipedian. ALLT VÄL I HAMNEN Hamnens beläggningsgrad var i stort sett den samma som året innan. Under senaste säsong hade vi knappa 200 platser reserverade för medlemmarnas båtar, Sailing Centret hade 12 reserverade hamnplatser och sällskapets RIB- båtar tog 8 platser i anspråk. På Skifferholmens och Manhattans slipar var det ungefär lika mycket jollar som året innan. Det största projektet i hamnen var service av B- bryggans bojar, de är nu alla inspekterade och har nya kättingar. Lyften och sjösättningarna sköttes i år igen av Jari Tamminen från Allmarine Oy. På holmen vinterförvaras lika många båtar som under tidigare säsonger, dvs. omkring 50 båtar. BESIKTNINGSVERKSAMHETEN 2014 Ernst Tillander Båtar i tur att grund besiktigas och var uppe på Skifferholmen blev skrovbesiktigade Det vore önskvärt att representant för båtar som ligger uppe på Skifferholmen vore närvarande vid skrovbesiktningen. De båtägare vars båtar ligger uppe annan plats bör se till att båten blir skrovbesiktigad före den sjösattes ifall den är i turen att grund besiktigas.

16 De normala grund- och års besiktningarna inleddes och fortsatte alla måndagar fram till den 7.7. av 9 st. aktiva besiktningsmän. Av Hss båtarna blev ca 140 st. besiktigade och några andra föreningars båtar också av våra besiktningsmän. De båtägare vars båtar har hemma hamn på annat ställe än Skifferholmen bör också besiktigas av våra eller någon annan klubbs besiktningsmän. Det är mycket viktigt att klubbkansliet blir informerade om sådana besiktningar. Obesiktigade båtar som bör besiktigas faller ur förbundets (SPV- SBF) båtregister och har inte rätt att föra klubbflagga eller deltaga i största delen av kappseglingarna. De HSS båtar som blev besiktigade var i gott skick och det samma gäller utrustningen med några undantag. Tyvärr har vi fortvarande för många båtar som bör besiktigas, men inte blir det. Besiktningsnämnden hoppas på en bättre besiktningsiver av båtägarna för detta år. Ekonomisk översikt: EKONOMIN MÅSTE FÖRSTÄRKAS - Arto Seppovaara HSS- koncernens ekonomi har vuxit starkt under de senaste åren. Det berättar om större möjligheter till mångsidig föreningsverksamhet. Det som kräver utveckling är i själva verket det, att tillväxten har mera vad gäller utgifter än inkomster. Koncernens dvs. sällskapets och Hamnservice Ab HSS totala underskott 2014 var ca euro och sällskapets underskott var till och med euro. Sällskapets eget kapital har sjunkit för lågt. När sällskapets eget kapital var i slutet av 2013 ännu euro, var det i slutet av 2014 enbart euro. Förutom det stora underskottet sjönk sällskapets eget kapital på grund av ett euros avdrag som gjordes i balansposten balancerade vinstmedel. Detta berodde på att sällskapet ännu i slutet av räkenskapsperioden 2014 och även i början på den nya räkenskapsperioden fick på sitt ansvar förpliktelser som hade uppstått före perioden 2014 men inte blivit omskötta Dessa kostnader som har uppstått före 2014 kunde inte bokföras som utgifter 2014 utan.beaktades i det egna kapitalet genom en nedskrivning i enlighet med bokföringsnämndens rekommendation. I praktiken gäller dessa gamla förpliktelser till exempel Elliott- båtarnas gamla hyror och år efter år felaktigt periodiserade Helsingfors stads hyresfakturor. I jämförelse med HSS- koncernens förverkligade siffror och budgeten för 2014 är verksamhetsintäkterna euro större än budgeterat. Å andra sidan förblev medelanskaffning euro under det budgeterade. Således förverkligades totalintäkterna nästan som budgeterat med en liten tillväxt. De totala kostnaderna å andra sidan överskred budgeten betydligt dvs. med euro. Det största överskridandet på euro skedde i övriga kostnader medan lönekostnaderna underskred budgeten med euro. Eftersom de övriga kostnaderna består av många mindre poster är det nödvändigt att fästa uppmärksamhet vid allmän kostnadskontroll samt dess övervakning i föreningen. Ekonomin

17 måste skötas noggrant även på alla nivåer av verksamheten. Även de möjliga investeringarna bör riktas så att de kan inhämta tilläggsinkomster och förbättra den nuvarande kostnadsprofilen. Sällskapets kassaläge är i och för sig starkt. På sällskapets och Hamnservice konton fanns i slutet av 2014 ca euro. Sällskapet har dock fått 2013 en brandförsäkringsersättning på euro varav ca hälften har använts. En del an medlen hade använts till nödvändiga arbeten efter branden men även delvis till att täcka verksamhetens underskott. Man måste se till att den starka kassan inte längre används till verksamhet och kostnader som överskrider föreningens intäktsnivå. Sällskapets nuvarande lån från finansinstitut är relativt små, ca euro. Eventuella tilläggslån för t.ex nybygget av Östra skjulet förutsätter att vi får sällskapets ekonomi stark nog för att klara av de nya amorteringarna. HSS koncernresultat Intäkter totalt Utgifter totalt Investeringar Nya lån 0 0 Amorteringar HSS koncernresultat Ekonomisk utveckling Intäkter totalt Utgifter totalt Investeringar Nya lån Amorteringar Kassaflöde

18 Funktionärer och nämnder valda av höstmötet Styrelsen Styrelsen valdes av höstmötet 2013 på Skifferholmen och konstituerade sig i januari Styrelsen arbetade under året med följande sammansättning: Invalså r Uppgift Kommodor Harri Tanhuanpää 2012 Strategi, ekonomi Vicekommodor Harri Roschier 2011 Förvaltning, elitsegling Vicekommodor Juha Tammela 2011 Sport Ledamot Jaakko Tapaninen 2013 Information Intendent Pia Grönholm 2011 Fastigheter Hamnkapten Tommi Tikanoja 2012 Hamn Ledamot Johan Ehrnrooth 2012 Junior Ledamot Johanna Partti 2013 Junior Ledamot Juuso Leivonen 2011 Sailing Center

19 Stadgeenliga medlemsmöten HSS ordinarie vårmötet hölls den på Skifferholmen. Ordinarie höstmötet hölls den på Skifferholmen. Kommodor: Tapio Lehtinen (för ett år) Sportkommodor: Salla Itäaho (för två år efter Juha Tammela) Vice- kommodor (förvaltning): Mikael Aminoff (för ett år i stället för Harri Roschier) Styrelsemedlem: Mika Vainio- Mattila (för tre år efter Johan Ehrnrooth) Styrelsemedlem: Kim Lindroos (för två år i stället för Tommi Tikanoja) Styrelsemedlem: Arto Seppovaara (för ett år i stället för Jaakko Tapaninen) Styrelsemedlem: Ismo Hentula (för tre år efter Jonna Partti) Styrelsemedlemmar som sitter fullt mandat på tre år: Pia Grönblom och Juuso Leivonen Revisorer: Laura Castrén och Lauri Mäki från Hill Audit Besiktningsnämnden: Ernst Tillander (Ordf.), Hans Ekman, Kaj- Gunnar Hagman, Mika Louhivaara, Olli Peltomaa, Peter Rosenblad, Satu Salmivalli, Johan Storgårds, Tommi Tikanoja Seglingsnämnden: Salla Itäaho (Ordf.), Ulrika Emmerstedt, Vivi Fleming, Pia Grönholm, Esko Hakulinen, Nina Jacoby, Juuso Leivonen, Timo Mustakallio, Jan Paukkunen, Jussi Seppälä, Jon von Weissenberg, Klubbmästare: Max Vuori Hamnkapten: Kim Lindroos Juniorchef: Mika Vainio- Mattila

20 Valkommittén: Jon Granström (Ordf.), Heikki Häyhä (Klassiker), Fredrika Kuuskoski (Sailing Center), Juha Parikka (Långfärd), Martin Schröder (Juniorer) Övriga kommittéer, arbetsgrupper och tränare Sportkommittén: Juha Tammela, Arvo Paukkunen, Kim Holm Pokal- och meritförteckningskommittén: Arvo Paukkunen, Kim Holm Juniorkommittén: Johan Ehrnrooth (Ordf), Jaakko Svinhufvud - Svarta gruppen, Månna Godenhjelm - Röda gruppen, Jon von Weissenberg - Violetta gruppen, Ville Autere - blåa gruppen, Riku Huopaniemi Zoom+Laser 4.7 gruppen, Jonna Partti medlem, Anu Vauhkonen - infoansvarig, Pia Grönblom medlem Träningsverksamhet - juniorer: Ansvarig tränare: Sam McKenzie Tränare, ledare och biträdande ledare juniorträning i Violetta, Blå, Gröna och Opti- Fun- grupperna: Niclas Borenius, Pinja Harjunpää Hjälptränare: Oscar van Heerden, Lasse Tammela, Adele Tanhuanpää och Daniel Sandström, Sebastian Sandström Fernando "Happy" Allegre, chefstränare för Down Town Clinic Sailing Center: Juuso Leivonen (ordf.),ilya Baraev, Antonia Degerlund, Maija Harjama. Oskari Heikkilä,Henna Holopainen, Kimmo Kääriä, Matias Knip, Disa Långström, Susanna Lumme, Ville Niskanen, Piia Rahikka, Dominik Röttsches, Mika Seppälä, Asta Seppinen, Center Manager: Juho Karhu Hamnkommittén: Tommi Tikanoja (ordf), Olli Ahti, Hans Groop, Torsti Hyvönen, Mauri Keskinen Intendentkommittén: Pia Grönblom (ordf), Mikael Aminoff, Kim Holm, Jari Kotiranta, Tapio Lehtinen, Tommi Tikanoja Arbetsgruppen för Östra skjulet: Pia Grönblom (ordf), Mikael Aminoff, Kim Holm, Esko Kilpi, Teemu Kurkela, Tapio Lehtinen, Jukka Linko, Harri Roschier, Timo Saalasti, Jaakko Tapaninen, Tommi Uksila, Kim Weckström Klubbkommittén: Esko Kilpi (ordf), Oskari Heikkilä, Satu Heikkilä, Kati Kleimola, Nilla Möller, Nicole Nousiainen, Jan Paukkunen, Juha Saari, Benjamin Sundberg, Mikael Vahervuo, Helen Wrede, Max Wuori,

21 Klassikerkommittén: Esko Kilpi (ordf)yrjö Rossi, Tom Jacoby, Kim Weckström, Tommi Tikanoja, Heikki Häyhä, Erkki Autio, Kari Loukola, Helen Wrede, Mikael Aminoff, Max Wuori, Timo Saalasti, Mikael Stelander, Jukka Ahokas, Teemu Kurkela, Jon Granström, Kari Loukola, Kari Koponen Informationskommittén: Kim Weckström (ordf), Pia Grönblom, Esko Kilpi, Rolf Kokkola, Nilla Möller Senioravdelning: Rolf Kokkola (ordf), Kati Tähkäpää, Tobi Törnqvist, Christer Hagman, Kim Holm Besiktning: Ernst Tillander (ordf.) Hans Ekman, Kaj- Gunnar, Kimmo Kienanen, Mika Louhivaara, Olli Peltomaa, Peter Rosenblad, Satu Salmivalli, Johan Storgårds, Tommi Tikanoja Hamnservice Ab HSS:s styrelse: Harri Tanhuanpää (ordf.) Esko Kilpi, Kim Weckström HSS Personal: Samuel Holm och Salla Tammela (kansli), Mikael Westerlund (hamn) 2014 Utmärkelsetecken Årets HSSare: Ronja Grönblom (Zoom VM 1.) Juniorutmärkelser: Årets junior, kommodorpokalen 1934: Ronja Grönblom (Zoom VM och FM) Vågspel- pokalen för bästa framgång i internationell/ nationell tävling: Martin Mikkola (Laser U16 EM) Gott sportsmanskap, E. A. Kreanders vandringspris från år 1925: Joakim Svinhufvud Priset för de interna mästerskapen i optimistklassen: Joakim Svinhufvud A. A. Haars minnespris för god kamratskap: Liam Stampone

22 Juniormärket i 1. Klass: Ronja Grönblom, Joakim Svinhufvud, Mainio Ormio, Elias Odrischinsky, Alexander Grönblom Juniormärket i 2. Klass: Patrick Schröder, Mikael Mustakallio, Jaakko Vauhkonen, Noel Laukkanen, Emma Grönblom, Lilian Tanhuanpää, Ellen Ormio, Kim Oskar Godenhjelm, Adele Tanhuanpää, Sara Ehrnrooth Juniormärket i 3. Klass: Elli Vainio- Mattila, Iivo Huopaniemi, Amos von Weissenberg, Rasmus Ader, Andreas Schröder, Anna Partti, Belinda Ehrnrooth, Iida Vauhkonen, Liam Stampone, Sophie Seppälä, Ester von Weissenberg, Vivi Hafrén, Henrik Vaalavuo HSS värden 1. Passion för seglingen 2. Aktiv deltagande och gemenskap 3. Omvårdnad och förkovran av seglingskunnandet och sjömanskap 4. Respekt, uppmuntran och vänlighet i all verksamhet 5. Bevarandet av sällskapets bästa traditioner samt förnyelse 6. Initiativtagare i Finland och internationellt HSS verksamhetsändamål HSS verksamhetsändamål är att: 1. främja segelsporten 2. sprida kunskap om gott sjömanskap samt 3. bereda medlemmarna möjlighet till aktivt båtliv Helsingfors den Styrelsen

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Inledning Målsättningen är att fortsättningsvis stärka klubbens ekonomi genom att hitta nya och genom att säkra och utveckla de kommersiella intäkterna, samtidigt som man fortfarande

Läs mer

Tapio Lehtinen, kommodor

Tapio Lehtinen, kommodor Tapio Lehtinen, kommodor 56-årig DI inom produktionsekonomi, arbetserfarenhet av bolags administration, ledande och utveckling av dess verksamhet, i dagens läge som självständig konsult Hela min familj

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2013 version 1.0

ÅRSBERÄTTELSE 2013 version 1.0 ÅRSBERÄTTELSE 2013 version 1.0 Detta är Helsingfors Segelsällskaps r.f. berättelse över vårt 120. verksamhetsår. Årsberättelsen är styrelsens rapport till medlemmarna för att HSS medlemsmöte skall kunna

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleant Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Mikael Schander Ann Berglund Birgitta Dignell Björn Johansson (vice ordf.)

Läs mer

Ordföranden har ordet oktober 2012

Ordföranden har ordet oktober 2012 Ordföranden har ordet oktober 2012 SM i Nynäshamn 28-31 juli 2012 Foto: Johan Forsman SVENSKA MÄSTERSKAPEN 2012 Årets SM seglades i Nynäshamn 28-31 juli. Det var Nynäshamns Segelsällskap som arrangerade

Läs mer

Både VM och SM till Mollösund i sommar!

Både VM och SM till Mollösund i sommar! Både VM och SM till Mollösund i sommar! Det er med stor glädje Mollösunds Båtförening nu kan sätta Mollösund på Sveriges kappseglingskarta. I konkurrens med andra segelklubbar har MBF fått äran att arrangera

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 ÅGK Elit och Ungdom

Verksamhetsberättelse 2013 ÅGK Elit och Ungdom Verksamhetsberättelse 2013 ÅGK Elit och Ungdom 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Elit... 3 Elitjuniorer... 4 Juniorer och Miniorer... 5 Knattar... 6 Stipendier... 6 Kommittén... 6 2 Inledning Det har

Läs mer

Betalning av utomhusträning, juniorläger och Skandia Cup

Betalning av utomhusträning, juniorläger och Skandia Cup Juniorblogg 2015 Vinterträning juniorer 2015-12-15 Nu är det hög tid att börja tänka på nästa golfsäsong. För att komma väl förberedda till den är det dags att börja träningen inomhus med oss. I år vill

Läs mer

Träningshandbok för RÖSS:are

Träningshandbok för RÖSS:are Träningshandbok för RÖSS:are Vi i RÖSS tränar och tävlar i segling i olika båtklasser och på den nivå vi själva väljer. Genom jollesegling får du en hobby du har glädje av livet ut. Du kan dessutom fortsätta

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB. den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK

VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB. den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB NÄR DU ÄLSKAR ATT SPELA GOLF. När vi planerar verksamheten i golfklubben

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2013 version 1.1

ÅRSBERÄTTELSE 2013 version 1.1 ÅRSBERÄTTELSE 2013 version 1.1 Detta är Helsingfors Segelsällskaps r.f. berättelse över sällskapets 120. verksamhetsår. Årsberättelsen är styrelsens rapport till medlemmarna för att HSS vårmöte skall kunna

Läs mer

STADGAR FÖR AIRISTO SEGELSÄLLSKAP I ÅBO r.f.

STADGAR FÖR AIRISTO SEGELSÄLLSKAP I ÅBO r.f. STADGAR FÖR AIRISTO SEGELSÄLLSKAP I ÅBO r.f. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Airisto Segelsällskap i Åbo r.f. och dess hemort är Åbo. Föreningen benämns i dessa stadgar Sällskapet. 2 Språk Sällskapets

Läs mer

En dag i seglarskolan av Thomas Belius

En dag i seglarskolan av Thomas Belius Artikel i GMSS-tidningen 2012 En dag i seglarskolan av Thomas Belius En av GMSS huvudsakliga aktiviteter är den Seglarskola som klubben driver framgångsrikt sedan ett 20-tal år i Grisslehamn. Den utgör

Läs mer

Verksamhet och seglingsprogram 2013

Verksamhet och seglingsprogram 2013 Verksamhet och seglingsprogram 2013 Deltagare i verksamhetsplaneringen Junior: Ville-Veikko Laukkanen (Pia Grönblom) MRC: Kimmo Kääriä (Juha Haanperä) Klassiker: Mika Väisänen Gråtrutar: Rolf Kokkola Sport:

Läs mer

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK VIKSJÖ GK NR 7, 2012 JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Juniorverksamheten på Viksjö GK Målsättning: Att kunna vara en idrottare i golf! Stödja barn och ungdomars utveckling från Golfkul till Knatte mot Elit! Ledare

Läs mer

Välkommen till LJS! Medlemsbrev Mars 2010 1 ( 5)

Välkommen till LJS! Medlemsbrev Mars 2010 1 ( 5) Medlemsbrev Mars 2010 Välkommen till LJS! Vintern har haft sitt fasta grepp om Roxen i flera månader, men nu har isen äntligen rämnat och seglingssäsongen 2010 närmar sig. Vi hälsar alla seglare välkomna

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2015 Dagordning för årsmötet den 16 februari 2016 1 Mötets öppnande 2 Parentation 3 Godkännande av dagordning 4 Nya medlemmar hälsas välkomna 5 Val av ordförande för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleant Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Jan Löfgren Hans Jonsson Per-Anders Björk Birgitta Dignell (Vice ordf.) Dag

Läs mer

Nya hedersmedlemmar i VBK

Nya hedersmedlemmar i VBK Ansv. Utg: Johan Israelsson Redaktör: Johan Nygaard Årsmötet 2015 Ca 50 medlemmar deltog i årsmötet 2015 som hölls i Mälargymnasiet den 17 februari. Årsmötet beviljade 2014 års styrelse ansvarsfrihet.

Läs mer

Segling och Båtsport i Finland rf Nyhetsbrev sommaren 2015

Segling och Båtsport i Finland rf Nyhetsbrev sommaren 2015 Segling och Båtsport i Finland rf Nyhetsbrev sommaren 2015 I det här infobrevet: SBF:s verksamhetsledare trivs vid vattnet sida 1 Föreningsverksamhet sida 2 Barn- och ungdomsverksamhet sida 3 Besiktning

Läs mer

Protokoll fört vid Umeå Disc Golf Clubs årsmöte 2008-04-13. 1. Årsmötet öppnades. 2. Röstlängd fastställdes till 10st

Protokoll fört vid Umeå Disc Golf Clubs årsmöte 2008-04-13. 1. Årsmötet öppnades. 2. Röstlängd fastställdes till 10st Protokoll fört vid Umeå Disc Golf Clubs årsmöte 2008-04-13 1. Årsmötet öppnades 2. Röstlängd fastställdes till 10st 3. Till ordförande för mötet valdes Fredrik Nordfelth och till sekreterare Jenny Eriksson.

Läs mer

Inbjudan. Allsvenskan Segling är en serie deltävlingar för inbjudna klubbar anslutna till Svenska Seglarförbundet.

Inbjudan. Allsvenskan Segling är en serie deltävlingar för inbjudna klubbar anslutna till Svenska Seglarförbundet. Inbjudan Tävling: Datum: Arrangör: Allsvenskan Segling Deltävling 1: 20 22 maj, Motala Deltävling 2: 10 12 juni, Ekerö (Stockholm) Deltävling 3: 12 14 augusti, Malmö Deltävling 4: 2 4 september, Långedrag

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Uppsala Paddlarklubb, verksamhetsåret 2015

Förvaltningsberättelse för Uppsala Paddlarklubb, verksamhetsåret 2015 Förvaltningsberättelse för Uppsala Paddlarklubb, verksamhetsåret 2015 Klubbens ekonomiska medel finns framför allt på ett plusgirokonto en mindre summa pengar finns också i en kontantkassa. Sedan i februari

Läs mer

VÅREN -09 SPF SKUTAN VÄDDÖ. SKUTANNYTT www.spfskutanvaddo.se

VÅREN -09 SPF SKUTAN VÄDDÖ. SKUTANNYTT www.spfskutanvaddo.se 1 VÅREN -09 B ästa medlemmar! SPF SKUTANs nittonde årsmöte hölls 12 februari 2009! Av detta förstår vi att vi har att se fram mot ett 20-årsjubileum kommande år. Vår förening kom till under våren 1990.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011 1(19) Göteborgs Curlingklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014

TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014 TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014 PRESENTATION, PROGRAM OCHINLEDNING PRESENTATION Pierre Oksanen, Tävlingskommittén Hasse Pettersson, Juniorkommittén PROGRAM 09.00 Inledning 09.15 Återblick från säsongen/statistik

Läs mer

Stadgar för. Åländska segelsällskapet r.f.

Stadgar för. Åländska segelsällskapet r.f. Stadgar för Åländska segelsällskapet r.f. 1 Sällskapets namn Sällskapets namn är Åländska Segelsällskapet r.f. 2 Hemort Sällskapets hemort är Mariehamn. Sällskapets verksamhetsområde är landskapet Åland

Läs mer

Förra säsongen köpte klubben en 2-Krona som vi hoppas kommer användas flitigt på sommarens kurser. Nu har vi en riktigt fin flotta med jollar!

Förra säsongen köpte klubben en 2-Krona som vi hoppas kommer användas flitigt på sommarens kurser. Nu har vi en riktigt fin flotta med jollar! Hej alla medlemmar och blivande, Vi i styrelsen vill önska alla välkomna till en ny segelsäsong i Hovenäset med extra mycket aktiviteter i sommar. Vi har en ny seglarskoleansvarig, Samuel Bohlin, som tillsammans

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD 0 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD Innehåll SAMMANFATTNING... 1 SAMARBETE med RÖDA KORSET... 1 MEDLEMMAR... 1 STYRELSEN... 2 FÖRTROENDEVALDA... 2 STYRELSENS ARBETE...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fråga om kallelse till mötet skickats ut i god tid 3. Godkännande av föredragningslista inkl. anmälan av övriga ärenden 4. Val av ordförande

Läs mer

Ordförande har ordet januari 2011

Ordförande har ordet januari 2011 Ordförande har ordet januari 2011 Styrelsen önskar alla Finnjolleseglare en god fortsättning på nya året! Utsikt över Laxhöla, ja vattnet där vi seglade söndagens Sverige Cup i september Karlstad 2010.

Läs mer

INFOBLAD SKIDSÄSONGEN 2015-2016

INFOBLAD SKIDSÄSONGEN 2015-2016 INFOBLAD SKIDSÄSONGEN 2015-2016 Kom med i Svensk Finlands bästa skidförening. Skidning passar alla, det är en hobby som förenar över generationer. Den är en av de mest mångsidiga motionsformer, den bygger

Läs mer

FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT 150501-160430

FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT 150501-160430 F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e N I B F Å r s m ö t e 2 0 1 6 Sida 1 2016-05-17 FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT 150501-160430 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e N I B F

Läs mer

TACK FÖR EN FIN SÄSONG PÅ FRÖSÅKER!

TACK FÖR EN FIN SÄSONG PÅ FRÖSÅKER! Nyhetsbrev #5 2015 Sida 1 av 6 TACK FÖR EN FIN SÄSONG PÅ FRÖSÅKER! Vi vill med årets sista nyhetsbrev passa på att tacka för en mycket innehållsrik och bra säsong. Nu satsar vi på att förbereda 2016 års

Läs mer

Maria Witting OCH ÖVERSIKT BILD. INBJUDAN TILL FÖRENINGENS VÅRMÖTE 16.4. Klo 17 KOMMANDE HÄNDELSER. Emmausmänniskorna

Maria Witting OCH ÖVERSIKT BILD. INBJUDAN TILL FÖRENINGENS VÅRMÖTE 16.4. Klo 17 KOMMANDE HÄNDELSER. Emmausmänniskorna 1 MEDLEMSBLAD FÖR EMMAUS HELSINGFORS Nr 1/2012 S4 Emmausmänniskorna Maria Witting OCH Risto Attila INBJUDAN TILL FÖRENINGENS VÅRMÖTE 16.4. Klo 17 ÖVERSIKT HÄNT OCH KOMMANDE HÄNDELSER BILD mika aalto-setälä:

Läs mer

INFOBLAD SKIDSÄSONGEN

INFOBLAD SKIDSÄSONGEN INFOBLAD SKIDSÄSONGEN 2013-2014 En sund hobby i trevligt sällskap! Skidning är en trevlig idrottsform som passar alla åldrar, många familjer har här hittat en gemensam hobby, där flera generationer umgås

Läs mer

Ålands Golfklubb r.f. 0682612-9

Ålands Golfklubb r.f. 0682612-9 Bokslut för Ålands Golfklubb r.f. 0682612-9 Räkenskapsåret 01.01.2013 31.12.2013 Innehållsförteckning Sida Kallelse till vårmöte 1 Verksamhetsberättelse 2-3 Resultaträkning 4-5 Balansräkning 6-7 Bokslutsprinciper/Noter/

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 Art: Årsmöte Umeå Golfklubb Tid: 2015-03-13, kl. 1800 Plats: Tegs Församlingsgård 1 Mötets öppnande Ordförande i Umeå Golfklubb, Ted Samuelsson, förklarade mötet öppnat och hälsade

Läs mer

Meddelad frånvaro: Natascha Schüsseleder (Axel) & Åke Brilioth (Tom)

Meddelad frånvaro: Natascha Schüsseleder (Axel) & Åke Brilioth (Tom) Föräldramöte 14 februari 2012 i Skanstullshallen Laget runt Tränare & lagledare: Simon Egelius, Roffe Fagerlund (Henke), Håkan Cleve (Theo) & Ellinor Eke (Simon). Löptränare: Ove Fagerlund (Edvin), Fredrik

Läs mer

Sotefjordens Segelsällskap(SFS), Lilla Gåsholmen, Hunnebostrand

Sotefjordens Segelsällskap(SFS), Lilla Gåsholmen, Hunnebostrand Inbjudan Tävling: Rankingsegling 2.4mR Datum: 2015-05-02 2015-05-03 Arrangör: Sotefjordens Segelsällskap(SFS), Lilla Gåsholmen, Hunnebostrand 1. Regler 1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna

Läs mer

Företagande mot sporten

Företagande mot sporten Företagande mot sporten Att driva företag och samtidigt fokusera på hoppsporten Fredrik Spetz 2015-01-06 Innehåll Inledning och syfte... 3 Metod... 4 Insamlad data från intervjuer... 5 Analys... 7 Slutsats...

Läs mer

Vä sterä s Cykelklubb (VCK) Verksämhetsplän 2016

Vä sterä s Cykelklubb (VCK) Verksämhetsplän 2016 Övergripande mål Vä sterä s Cykelklubb (VCK) Verksämhetsplän 2016 Version 3 Öka medlemsantalet Öka deltagandet i olika arrangemang och då i synnerhet tävlingar Förbättra tävlingsresultat, från fler medlemmar

Läs mer

LOMMA CUP. 9-11 Maj 2014. Miniorer, Kadetter, Juniorer, Seniorer och 35+. Nybörjare och Avancerade

LOMMA CUP. 9-11 Maj 2014. Miniorer, Kadetter, Juniorer, Seniorer och 35+. Nybörjare och Avancerade SEDAN 1984 LOMMA CUP 9-11 Maj 2014 Miniorer, Kadetter, Juniorer, Seniorer och 35+. Nybörjare och Avancerade. Välkomna till årets roligaste Internationella tävling i Kamp och Poomsae med Combat MMA på söndagen

Läs mer

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Verksamhetsplan Mälaröarnas ridklubb (MäRK) 2013 Innehåll Allmänt... 3 Verksamhetsidé... 4 Mål... 4 Verksamhet 2013... 6 Ridskolan... 6 Anläggning... 6 Utevolt... 6 Parkering... 6 Ridhus... 6 Klubbhus...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 MARIEHAMNS GYMNASTIKFÖRENING R.F. SAMMANFATTNING

VERKSAMHETSPLAN 2011 MARIEHAMNS GYMNASTIKFÖRENING R.F. SAMMANFATTNING VERKSAMHETSPLAN 2011 SAMMANFATTNING Gymnastik är en form av idrott, som alla har nytta av att hålla på med. Gymnastiken ger en god kroppskontroll, är utvecklande av motoriken samt dynamisk och mångfacetterad.

Läs mer

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 INNEHÅLL sida Kallelse och dagordning 2 Verksamhetsberättelser 2013 4 Resultaträkning 2013 6 Balansräkning 2013 7 Förslag verksamhetsplaner 2014 8 Budgetförslag

Läs mer

Välkomna till Träffpunkt Trial 2016

Välkomna till Träffpunkt Trial 2016 Välkomna till Träffpunkt Trial 2016 Agenda Presentation av sektionen & kansli Vad gör sektionen? SM 2016 Att tänka på vid SM arrangemang Internationellt Utbildning Miljö Elitsatsningen & landslagen Grupparbetet

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Inledning Under 2013 hade vi på Melleruds GK 15-talet juniorer i träning med 4 aktiva ledare. De flesta hade möjlighet att träna 2 gånger per vecka. Vi hade serielag

Läs mer

Sebastian Bourghardt Motorsport 2013

Sebastian Bourghardt Motorsport 2013 Sebastian Bourghardt Motorsport 2013 www.sbmotorsport.inc.se Förord Täta race med lite bök och stök. Billiga bilar med toppfart på 80 km/h. Med sådana ingredienser är Folkrace en riktig breddsport, och

Läs mer

STATSRÅDETS SKRIVELSE

STATSRÅDETS SKRIVELSE TRAFIKUTSKOTTETS UTLÅTANDE 5/2002 rd Statsrådets skrivelse med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (förordning om överbokning) Till stora utskottet INLEDNING Remiss Riksdagens

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse För Nya Skellefteå Squashklubb omfattande tiden 2014-07-01 2015-06-30. Styrelsens sammansättning Jan Kaiding Ulf Andren Malin Forsmark Tomas Widmark Mikael Åström Ann Holmberg Gunnar

Läs mer

SEGLINGSNÄMNDENS REDOGÖRELSE FÖR SÄSONGEN 2013. Följande ordinarie medlemmar har medverkat i seglingsnämnden:

SEGLINGSNÄMNDENS REDOGÖRELSE FÖR SÄSONGEN 2013. Följande ordinarie medlemmar har medverkat i seglingsnämnden: SSJ SEGLINGSNÄMNDENS REDOGÖRELSE FÖR SÄSONGEN 2013. Följande ordinarie medlemmar har medverkat i seglingsnämnden: Klaus Mönkkönen Svante Lindvall Sverre Sandås Guy Kronholm Ralf Wenman ordf. sekr. Lördagen

Läs mer

SEKTIONSÅRSMÖTE 2010-01-12

SEKTIONSÅRSMÖTE 2010-01-12 SEKTIONSÅRSMÖTE 2010-01-12 RALLY DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd vid mötet. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av ordförande för

Läs mer

GOD FÖRVALTNINGSSED i föreningar. Rekommendation

GOD FÖRVALTNINGSSED i föreningar. Rekommendation GOD FÖRVALTNINGSSED i föreningar Rekommendation Innehåll 1 Inledning... 3 Rekommendationens syfte och tillämpning...3 Läsanvisning...3 2 Föreningens medlemmar och föreningsmötet... 4 Bakgrund...4 1. Rekommendation

Läs mer

www.vaderoarnasbatsallaskp.se vaderobatsallskap@gmail.com

www.vaderoarnasbatsallaskp.se vaderobatsallskap@gmail.com www.vaderoarnasbatsallaskp.se vaderobatsallskap@gmail.com 2013-01-10 Hej Klubbvänner! Rapport från Väderöarnas Båtsällskap: Ordförandes ord Tack Medlemsmötesprotokoll Vårens program Prislista för uthyrning

Läs mer

Nyhetsbrev #1 2016. Kallelse till årsmöte Ny kanslitjänst utlyses 2 nyanställda tränare mental träning Vi bjuder på hockey! Välkomna till en ny säsong

Nyhetsbrev #1 2016. Kallelse till årsmöte Ny kanslitjänst utlyses 2 nyanställda tränare mental träning Vi bjuder på hockey! Välkomna till en ny säsong Nyhetsbrev #1 2016 Kallelse till årsmöte Ny kanslitjänst utlyses 2 nyanställda tränare mental träning Vi bjuder på hockey! Välkomna till en ny säsong kallelse Sida 1 av 6 Kallelse årsmöte Frösåker Golfklubb

Läs mer

Protokoll från Årsmöte för år 2011 Åre SDFK 2012-01-28.

Protokoll från Årsmöte för år 2011 Åre SDFK 2012-01-28. Protokoll från Årsmöte för år 2011 Åre SDFK 2012-01-28. Närvarande: Per Jönsson, Patrik Nietlisbach, Lasse Nilsson, Linda Lindgren, Karin Andersson, Henning Westgård, Mikael Kjellman, Emil Selin, Pernilla

Läs mer

- Go mat - Kiosk stängde kl. 17 på fredagen. lördag åkte maten hem tidigare än utlovat. Otrevligt bemötande av cateringkillen också

- Go mat - Kiosk stängde kl. 17 på fredagen. lördag åkte maten hem tidigare än utlovat. Otrevligt bemötande av cateringkillen också UTVÄRDERING AV NY PLATS FÖR RDSGs RASSPECIAL Punkterna 1-5 kunde graderas enligt följande: Mycket bra Bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Dåligt 1. Vilket är ditt helhetsintryck av den nya platsen

Läs mer

1. Väsby IK friidrott

1. Väsby IK friidrott Bilaga 1. Projektbidragsansökningar 15 april 2015 1. Väsby IK friidrott Väsbyspelen 2015 och distriktmästerskap i friidrott för ungdomar 2. Biografföreningen Sober Söndagsjazz med levande musik 3. Väsby

Läs mer

FRIS-Info Nr 2 2012. Informationen i Fris-Info denna gång handlar om: VU och verksamhetsledare Julia Sjöholm presenterar sig

FRIS-Info Nr 2 2012. Informationen i Fris-Info denna gång handlar om: VU och verksamhetsledare Julia Sjöholm presenterar sig Informationen i Fris-Info denna gång handlar om: VU och verksamhetsledare Julia Sjöholm presenterar sig Pidromästerskpen i Västerås Information om framtidsmötet i Eskilstuna Svenska Dagen firas i år i

Läs mer

Regler och Riktlinjer för Tävlingar inom Stockholm 2016. Klubbgemensamt beslut 2015-11-10

Regler och Riktlinjer för Tävlingar inom Stockholm 2016. Klubbgemensamt beslut 2015-11-10 Regler och Riktlinjer för Tävlingar inom Stockholm 2016 Klubbgemensamt beslut 2015-11-10 Innehåll Tävlingsstruktur 2016... 3 Beslut 2016... 4 Öppna tävling för anmälan... 4 Sista dag för anmälan... 4 Efteranmälan...

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut för år

Verksamhetsberättelse och bokslut för år Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2007 Natur och Miljö är den svenskspråkiga riksorganisationen för miljövård i Finland. Förbundet driver mångsidig verksamhet i syfte att främja hållbar utveckling

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Samlingssalen på Falkenbergs Sparbank Tid: 2013-11-25 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har

Läs mer

Juniorbladet 1/2016 2016-04-04. Loftahammars Golfklubb www.loftahammarsgk.se. Hej golfvänner,

Juniorbladet 1/2016 2016-04-04. Loftahammars Golfklubb www.loftahammarsgk.se. Hej golfvänner, Juniorbladet 1/2016 Hej golfvänner, Nu gäller det att Du börjar planera golfsäsongen 2016 för att få ut så mycket så möjligt av denna fantastiska sport! I det här Juniorbladet har vi listat alla aktiviteter

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Växjö Golfklubb 2016. Inledning

Verksamhetsplan och budget för Växjö Golfklubb 2016. Inledning Verksamhetsplan och budget för Växjö Golfklubb 2016 Inledning Året inleddes lite turbulent och det var först en bit in på året som styrelsen fick mandat att fatta framåtriktade beslut. Vi som sitter i

Läs mer

Vår framtid som golfnation en satsning på idrotten golf 2011-2017

Vår framtid som golfnation en satsning på idrotten golf 2011-2017 Proposition till extra Förbundsmöte 21 februari 2010 Vår framtid som golfnation en satsning på idrotten golf 2011-2017 Bakgrund På några decennier gick golf från att vara en överklassport utan förankring

Läs mer

Lommabuktens Seglarskola 2016

Lommabuktens Seglarskola 2016 ! Lommabuktens Seglarskola 2016 Målet med LBS seglarskola är att alla ska tycka att segling är roligt och känna sig trygga och vilja fortsätta segla! På seglarskolan lära du dig grunderna i segling och

Läs mer

IFK Vaxholm verksamhetsberättelse 2011

IFK Vaxholm verksamhetsberättelse 2011 IFK Vaxholm verksamhetsberättelse 2011 Verksamheten i stort Styrelsen och dess arbete Styrelsen har under året bestått av följande medlemmar Ordförande Bengt Sandell Viceordförande Christer Ahlberg Sekreterare

Läs mer

IMID. Stockholm 2011 Årets tema : Livskvalitet!

IMID. Stockholm 2011 Årets tema : Livskvalitet! IMID Stockholm 2011 Årets tema : Livskvalitet! IMID Stoc Årets tem Över 50 deltagare samlades på Clarion Hotel Stockholm under IMID Summit 2011. De kom från Belgien, Danmark, Holland, Tyskland, Turkiet,

Läs mer

HEMBYGDENS VÄNNER I ALBERGA r.f.

HEMBYGDENS VÄNNER I ALBERGA r.f. HEMBYGDENS VÄNNER I ALBERGA r.f. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 ADMINISTRATION OCH EKONOMI STYRELSEN Vid höstmötet 8.11.2012 valdes följande styrelse och den konstituerade sig 8.1.2013 enligt följande:

Läs mer

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 Härmed kallas alla medlemmar i MK Gotlands Terräng Gäng till årsmöte Söndag den 8 Mars ca kl 15.00 Plats:

Läs mer

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-15

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-15 mälardalens frilansklubbs årsmöte 9/2 2015 verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-15 sammansättning av styrelsen Gert Lundstedt ordförande Elisabet Wahl vice ordförande och upphovsrättsansvarig

Läs mer

STÅNGASPELEN 9-13 JULI 2014 FÖRENINGEN GUTNISK IDROTT BJUDER IN TILL STÅNGASPELEN 2014

STÅNGASPELEN 9-13 JULI 2014 FÖRENINGEN GUTNISK IDROTT BJUDER IN TILL STÅNGASPELEN 2014 FÖRENINGEN GUTNISK IDROTT BJUDER IN TILL 2014 TA MED FAMILJEN OCH VÄNNERNA! Det finns mycket att göra när det gäller sport, kultur, shopping eller bad. Gotland har unika natur- och kulturupplevelser samt

Läs mer

Idrottsprogram Nicklastorp. Golfklubb 2005. Framtaget av Idrottsteamet:

Idrottsprogram Nicklastorp. Golfklubb 2005. Framtaget av Idrottsteamet: Idrottsprogram Nicklastorp Golfklubb 2005 Framtaget av Idrottsteamet: Lars Remröd, instruktör, medarbetare i utbildningskommittén, marknadskommittén, junior/elitkommittén, adjungerad i styrelsen. Huvudansvarig

Läs mer

Gymnaestradan samlar gymnaster från över femtio länder

Gymnaestradan samlar gymnaster från över femtio länder GYMPINFO 4 AUGUSTI 2014 Gymnaestradan samlar gymnaster från över femtio länder Gymnaestradan samlar ett rekordstort antal gymnastikvänner i Helsingfors. Enligt de preliminära anmälningarna kommer deltagare

Läs mer

Varvsektionen. Sen ses vi igen till våren både på Herstaberg och vid den nya bryggan. Härligt! För varvsektionen Daniel Johansson, ordf

Varvsektionen. Sen ses vi igen till våren både på Herstaberg och vid den nya bryggan. Härligt! För varvsektionen Daniel Johansson, ordf GLIMTEN hösten 2012 Återigen höst och årets båtsäsong är över. De flesta har nu sina båtar torrsatta. Inte blev årets säsong vädermässigt vad vi hoppades på. Men trots allt så finns det en del glädjeämnen.

Läs mer

Förvaltningsberättelse för verksamhetsår 2012

Förvaltningsberättelse för verksamhetsår 2012 Förvaltningsberättelse för verksamhetsår 2012 Allmänt om verksamheten Kalix Golfklubbs syfte och ändamål är att bedriva och utveckla den idrottsliga golfverksamheten i Kalix Kommun fysiskt, mentalt, och

Läs mer

Föreningens verksamhet avser inte att förskaffa föreningens medlemmar vinst eller ekonomisk nytta.

Föreningens verksamhet avser inte att förskaffa föreningens medlemmar vinst eller ekonomisk nytta. Stadgar för Tekniska Föreningen i Finland r.f. Antagna vid TFiFs extra möte den 13 maj 1969 Ändring av 2 den 7 december 1993 Ändrig av 3, 5, 6, 12 och 15 den 29 november 1994 Ändring av 16 och 17 den 31

Läs mer

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb Björklidens Golfklubb Årsredovisning och Koncernårsredovisning för Björklidens Golfklubb 897300-3844 Räkenskapsåret 2014 Björklidens Golfklubb 1(21) Styrelsen för ideella föreningen Björklidens Golfklubb

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Falkenberg Strandbad Tid: 2015-11-30 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt

Läs mer

JFBK årsberättelse 2005 1935-2005 70år

JFBK årsberättelse 2005 1935-2005 70år JFBK årsberättelse 2005 1935-2005 70år Möten och resor Styrelsen har haft sex möten under året. Vårmötet hölls den 8 mars och höstmötet som var planerat till den 22 november sköts upp till den 20 december

Läs mer

Landskrona Golfklubb. Idrottsprogram. Reviderat 2013-01-15

Landskrona Golfklubb. Idrottsprogram. Reviderat 2013-01-15 Landskrona Golfklubb Idrottsprogram Reviderat 2013-01-15 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Idrottsprogram för Barn och Ungdom 3 2.1 Långsiktiga mål 3 2.2 Syfte 3 3. Föräldraengagemang 4 4. Organisation

Läs mer

En viktig mässa för alla

En viktig mässa för alla Gunilla Südow Mölnlycke bibliotek, Härryda kommun gunilla.sudow@harryda.se 2013 En viktig mässa för alla I dagens läge, med en snabb teknikutveckling, inte minst inom den digitala sfären, behöver vi förr

Läs mer

DAGORDNING VID UMEÅ MOTORCYKELKLUBBS ÅRSMÖTE 2012-02-04

DAGORDNING VID UMEÅ MOTORCYKELKLUBBS ÅRSMÖTE 2012-02-04 ÅRSMÖTE 2012-02-04 DAGORDNING VID UMEÅ MOTORCYKELKLUBBS ÅRSMÖTE 2012-02-04 1. Mötets öppnande. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Val av två rösträknare tillika justeringsmän att jämte

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/orebro

www.sisuidrottsutbildarna.se/orebro Face to Face Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens

Läs mer

MEDLEMSBLAD 1/2015 JANUARI-MARS

MEDLEMSBLAD 1/2015 JANUARI-MARS MEDLEMSBLAD 1/2015 JANUARI-MARS Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo Telefon till kansliet; 045 863 7800 info@sympati.fi

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 SÖDERMALMS FRIVILLIGCENTRAL VILJAN Verksamhetsidé Viljan, Södermalms frivilligcentral, är en ideell förening bildad 1993. Föreningen är demokratiskt uppbyggd och politiskt

Läs mer

Vårmötet 2016. Onsdagen 16 mars 2016

Vårmötet 2016. Onsdagen 16 mars 2016 Vårmötet 2016 Onsdagen 16 mars 2016 3 KVÄLLENS AGENDA Årsmötet Verksamhetsberättelser 2015 Fastställande av resultat- och balansräkning för 2015 Ansvarsfrihet för 2015 Hedersomnämnanden Information om

Läs mer

Mistluren. Fest i Väggöviken tillsammans med Stegeborgs båtklubb och Väggöseglingen Lördagen den 13 juni

Mistluren. Fest i Väggöviken tillsammans med Stegeborgs båtklubb och Väggöseglingen Lördagen den 13 juni Mistluren Nummer 2-2009 För Väggöseglingen gäller: Skepparmöte kl 11.00 Start ca kl 12.00. Startavgift 50 kr. Fest i Väggöviken tillsammans med Stegeborgs båtklubb och Väggöseglingen Lördagen den 13 juni

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 24 november, 2014 - onsdag 21 januari, 2015

barnhemmet i muang mai måndag 24 november, 2014 - onsdag 21 januari, 2015 barnhemmet i muang mai måndag 24 november, 2014 - onsdag 21 januari, 2015 Sedan vi skrev sist har det gått i ett, det har inte bara varit högsäsong i Thailand utan även för barnhemmet. Det är först nu

Läs mer

ÅRSMÖTE I slutet av mars har vi vårt årsmöte där vi hoppas att så många som möjligt kan komma. Kallelse kommer tre veckor innan årsmötesdatumet.

ÅRSMÖTE I slutet av mars har vi vårt årsmöte där vi hoppas att så många som möjligt kan komma. Kallelse kommer tre veckor innan årsmötesdatumet. MÅNADSBREV, JANUARI 2013 Bästa medlemmar! Nytt år och nya möjligheter. Vi har nu avverkat en månad av 2014. Ett år som vi alla ser med spänning fram emot. Vintern har låtit vänta på sig men rätt som det

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse - 2015 Röda Korsets Ungdomsförbund, Linköping 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Medlemmar... 3 3. Styrelsen... 3 3.1 Arbetssätt... 4 3.2 Mål...

Läs mer

Tipsrutan. Protokoll. Fört vid föreningen FLASKSKEPPARNAS årsmöte den 3/12 2009.

Tipsrutan. Protokoll. Fört vid föreningen FLASKSKEPPARNAS årsmöte den 3/12 2009. Nr 1 2010 Årgång 28 Våren är här trots allt. Det vågade man nästan inte tro när vinden ven och snön vräkte ned. Årets första nummer till er flaskskeppsbyggarentusiaster är ett samarbete mellan Jan Lindström

Läs mer

Årsmöte Umeå Södra FF 30/8-2015

Årsmöte Umeå Södra FF 30/8-2015 Årsmöte Umeå Södra FF 30/8-2015 Näravarande på mötet: Ordförande Suppleant Kanslist Valberedning Fl-05 Gul Fl-99 Fl-09 Fl-03 Gul Fl-05 Gul Fl-06 Gul Sponsorgruppen Medlem Medlem Samuel Öhberg Patrik Lindahl

Läs mer

SVERIGES SCHACKFÖRBUND

SVERIGES SCHACKFÖRBUND SVERIGES SCHACKFÖRBUND Styrelsen 2007-02-03 Plan för MARKNADSFÖRING av svenskt schack - synas.. - säljas.. - stimuleras... - styras.. Inledning Schack har i breda kretsar blivit en symbol för taktik och

Läs mer

Protokoll från Piteå Segelsällskaps årsmöte 2007

Protokoll från Piteå Segelsällskaps årsmöte 2007 Protokoll från Piteå Segelsällskaps årsmöte 2007 Datum: 2007-11-21 Tid: 1900 Plats: Strömgården, Lyan 1. Ordförande Peter Lysholm öppnade årsmötet med att hälsa alla välkomna och i samband med detta hölls

Läs mer

Verksamhetsplan, Ekängens IF. Verksamhetsåret 2015

Verksamhetsplan, Ekängens IF. Verksamhetsåret 2015 Verksamhetsplan, Ekängens IF Verksamhetsåret 2015 2 (7) 1 Innehåll 2 Föreningsutveckling 2015... 3 2.1 Administration... 3 2.1.1 Ekonomi... 3 2.1.2 Byggnader och planer... 3 2.1.3 Marknadsföring och varumärke...

Läs mer

Inbjudan. 1.3 Vid protest används en röd flagga, som arrangören tillhandahåller (Se Addendum Q).

Inbjudan. 1.3 Vid protest används en röd flagga, som arrangören tillhandahåller (Se Addendum Q). Inbjudan Tävling: Allsvenskan segling kval till 2016 Datum: 9 11 oktober 2015 Arrangör: Svenska Seglarförbundet, SSF, i samarbete med Båstad Båt och Segelsällskap, BBSS och Sailing Båstad 1. Regler 1.1

Läs mer

UPPSALA REGATTA 2016. Inbjudan

UPPSALA REGATTA 2016. Inbjudan UPPSALA REGATTA 2016 Inbjudan Den svenska texten i denna inbjudan är en översättning av The Uppsala Regatta 2016. Notice of Race. Officiellt gällande är den engelska texten, som kan hämtas på www.uppsalaregatta.se.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Ellagårds Tennisklubb 2009

Verksamhetsberättelse för Ellagårds Tennisklubb 2009 1 Verksamhetsberättelse för Ellagårds Tennisklubb 2009 Årets styrelse har bestått av: Nils Göran Ramberg, ordförande, Johan Ahnfelt, vice ordförande och sekreterare, Sanna Molin, Anders Nyman, kassör,

Läs mer