ÅRSBERÄTTELSE 2013 version 1.1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSBERÄTTELSE 2013 version 1.1"

Transkript

1 ÅRSBERÄTTELSE 2013 version 1.1 Detta är Helsingfors Segelsällskaps r.f. berättelse över sällskapets 120. verksamhetsår. Årsberättelsen är styrelsens rapport till medlemmarna för att HSS vårmöte skall kunna avgöra om styrelsen verkat på bästa möjliga vis för att förverkliga sällskapets verksamhetsändamål.

2 HELSINGFORS SEGELSÄLLSKAP R.F. 120 ÅR AV SEGLING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 EGLINGENS UPPSVING OCH BRANDENS FASOR HARRI TANHUANPÄÄ... 3 KOMMITTÉERNAS RAPPORTER:... 5 JUNIORKOMMITTÉN: FORTSATTA FINA FRAMGÅNGAR - JOHAN EHRNROOTH... 5 SKIFF CENTRET: TURBULENT START HARRI ROSCHIER, JARI KOTIRANTA... 6 SEGLINGSNÄMNDEN: ÅTTORNAS VM ELDDOP - JUHA TAMMELA, KATI TÄHKÄPÄÄ... 8 HSS SENIORER: ÖVER SEXTIO AKTIVA GRÅTRUTAR ROLF KOKKOLA... 9 AUDI HSS MATCH RACE CENTER: 606 FM OCH MILITÄRT NM - JUUSO LIEVONEN HSS KLASSIKERKOMMITTÉ - SYMPOSIUM OCH CHAMPAGNE ESKO KILPI KLUBBKOMMITTÉN: 120- ÅRSFESTLIGHETER MED JUNIORESKADER ESKO KILPI INTENDENTUR: VI BYGGER TILLSAMMANS - PIA GRÖNBLOM HSS INFORMATION PÅ TRE SPRÅK - ANU VAUHKONEN, KIM WECKSTRÖM HAMNKOMMITTÉN: EN FARTFYLLD SÄSONG TOMMI TIKANOJA ALLTFÖR MÅNGA OBESIKTIGADE! ERNST TILLANDER MEDLEMSSTATISTIK EKONOMISK ÖVERSIKT: EKONOMIN I GOD BALANS HARRI TANHUANPÄÄ HSS KONCERNRESULTAT INVESTERINGAR EKONOMISK UTVECKLING FUNKTIONÄRER OCH NÄMNDER VALDA AV HÖSTMÖTET HEDERSMEDLEMMAR UTMÄRKELSETECKEN HSS VÄRDEN HSS VERSAMHETSÄNDAMÅL

3 Sammandrag: HSS 120 verksamhetsår Seglingens uppsving och brandens fasor Harri Tanhuanpää Helsingfors Segelsällskaps hundratjugonde verksamhetsår innehöll stora, både med- och motgångar, men medförde framför allt fina seglingsupplevelser under den exceptionellt vackra sommaren. HSS valdes till årets segelförening av förbundet Segling och båtsport i Finland. Motiveringen var att HSS har verksamhetsmässigt lyckats ta sig upp till en av Finlands ledande föreningar. Detta var andra gången i HSS historia HSS valdes till årets sällskap. Förra gången var vid hundra-års jubiléet Det är verksamhetsinnehållet som särskiljer oss från andra sällskap i Finland. Hos oss sammanhänger medlemskapet inte bara med egen båt och hamnplats, utan baserar sig ofta på helt andra motiv. Vi har relativt snabbt blivit landets ledande junior- och ungdomssällskap. Juniorprogrammet attraherar nu allt fler nya medlemmar från familjer som saknar tidigare seglingstraditioner. Nya koncept för att finansiera kärnverksamheten HSS seglingscentrum och konceptet om segling som en tjänst (Sailing as a Service) är en trend som på nytt lockar ungdomen till seglingens krets. Konceptet fostrar nya seglingsentusiaster som inte behöver göra stora grundinvesteringar för att kunna bli delaktiga i vår unika sport. I dag förväntar vi oss allt oftare unika upplevelser och evenemang. Detta kan vara nyckeln till HSS framtida framgång. HSS har ett fullkomligt perfekt läge och ett unikt seglingsområde rakt utanför Skifferholmen, nu när Hasses sten har sprängts bort. När det nya Östra skjulet står färdigt, är allting bäddat för att HSS utvecklas till det bästa stället för att arrangera stora åskådarvänliga seglingsevenemang. Det krävs inga transporter vare sig för båtar, besättningar eller åskådare. Detta tillfälle bör utnyttjas så att segling-som-en-tjänst konceptet och stora evenemang, kan hjälpa till att finansiera av sällskapets nyckelverksamheter, samtidigt som det lockar nya medlemmar till HSS. Klubbverksamheten sammanför den finländska seglingsgemenskapen Detta betyder inte att vi kommersialiserar sällskapet. Vi behöver nya verksamheter som skapar ett ekonomiskt överskott. Bara med tillhjälp av nya inkomstkällor är det möjligt att på längre sikt utveckla våra fastigheter, hamnfunktioner och annan medlemsservice. Hittills har vår största inkomstkälla varit restaurangverksamheten. Vi borde stöda oss på gällande trender och bygga upp verksamheter med ny inkomstpotential som samtidigt tjänar sällskapets grundfunktioner och främjar seglingssporten och -kulturen. HSS är unikt på många andra områden också. Vår klubbverksamhet sammanför den finländska seglingsgemenskapen på ett sätt som vi inte är vana vid i våra föreningssammanhang. Klubbverksamheten är också viktig med tanke på sällskapets enhet och den interna informationsgången. När detta skrivs har HSS Classic Symposium ordnats för fjärde gången. Symposiet sammanför klassikerintresserade seglare från hela världen för att dryfta större frågor kring det gemensamma intresset. De andra evenemangen som ordnas under säsongens lopp spelar en viktig roll i utvecklande av sammanhållningen bland HSSarna. Östersjöns ledande klassikerflotta fortsätter att växa Räknat i antalet klassiska båtar, har HSS blivit Östersjöns ledande segelsällskap. Vi har väldens största flotta av 8mR-båtar i vår hamn och nu växer 6mR klassen i sällskapet med flera nya båtar per år. Vår välskötta och lätt seglade hamn har säkerligen bildat grunden för klassikernas uppsving i sällskapet. Nu har vi en stor gemenskap av klassikerentusiaster som lockar till sig nya likasinnade. 3

4 Bild Esko Kilpi: Hans Majestät Kung Harald V ombord på Sira Nordea Private Banking 8 Metre Worlds 2013 i som HSS arrangerade i samarbete med åttametersförbundet, var en naturlig led in denna utveckling. Storevenemanget skulle inte ha varit möjligt om inte våra grannföreningar hade gett betydande resurser till vårt förfogande. Efter långa och grundliga förberedelser genomfördes evenemanget framgångsrikt. HSS fick ett stort internationellt erkännande till tack för arrangemangen. Erkännandet visade än en gång att vår holme samtidigt är en fullständig idyll i stadens centrum och samtidigt en av världens bästa internationella seglingsarenor. En vindkantring förhindrade storkatastrof Östra skjulets brand den 11 juni lämnade förkolnade takbjälkar efter sig. Nyheten om branden var en fullständig chock. HSSare som tillsammans med helsingforsbor stod på Havshamnens stränder, hade svårt att tro sina ögon. Branden härjade i en takt som omintetgjorde de tillkallade brandkårernas släckningsförsök. Ett tiotal HSS:are som upptäckte branden i ett tidigt skede och gjorde sitt yttersta med mindre brandsläckare, var tvungna att fly, efter ett tiotal minuters kamp mot lågorna. Tur i oturen var att vinden, just innan brandens början, hade svängt från sydväst till nord. Detta förhindrade sannolikt en verklig storkatastrof som med stor sannolikhet skulle ha drabbat B-kajens båtar. Efter branden följde en lång diskussion med myndigheter och en utdragen utredning av brandorsaken. Diskussionerna med försäkringsbolaget pågick länge, och HSS styrelse fick en snabblektion i försäkringsprinciper och juridik. Till slut blev sällskapet friat från alla misstankar. Branden klassificerades som en olyckshändelse och försäkringsbolaget ersatte skadorna enligt avtal. 4

5 Bild Esko Kilpi: 100 år av historia går upp i rök Ekonomin HSS ekonomi har fortsatt att växa en aning och resultatet var budgetenligt. Omsättningen steg med 3 procent till Euro. Om Östra skjulets försäkringsintäkter beaktas, var omsättningen euro. Verksamhetsresultatet var euro och helhetsresultatet inklusive ersättningar var euro. De aktiverade investeringarna var euro. HSS börjar HSS sin 121. säsong utgående från dessa förutsättningar. HSS framtid som ett av landets ledande sällskap tryggas bara genom en framgångsrik utveckling av Skifferholmen och väl genomförda nya byggnadsprojekt. Detta måste förverkligas på ett sätt som inte sätter vår ekonomiska stabilitet i gungning. Vi måste också se till att den infrastruktur som tidigare generationers HSS:are byggt upp, bevaras på ett sätt som visar full respekt för dess stora värde. Under jubileumsåret valdes tre nya hedersmedlemmar till sällskapet: Rolf Kokkola, Lars Näsman och Gösta Ekman Kommittéernas rapporter: Juniorkommittén: Fortsatta fina framgångar - Johan Ehrnrooth I HSS juniorprogram tränade regelbundet sammanlagt 108 seglare i åldern 6 till 14 år. HSS seglarskolegrupperna Opti Fun, Gröna och Blåa grupperna tränade från maj till september. Intresset för Opti Fun seglingsförskolan har fortsatt att vara stor. Sammanlagt hade gruppen 32 seglare. Aktivitetsnivån i de Gröna seglarskolegrupperna har också varit bra, med totalt 28 deltagare, varav en del redan deltog i utmanartävlingar. De Blåa tävlingsskolgrupperna, med 12 barn, deltog i säsongens utmanar- och kadetttävlingar, vilket har lett till allt bättre resultat under sommarens lopp. Samtidigt har seglare och föräldrar lärt sig rutinerna för tävlingsresor. Pinja Harjunpää bar huvudansvaret som tränare för seglarskolan. Fina resultat i Torrevieja och Byte II-klassen Optitävlingsgrupperna tränade på tre nivåer: Det Svarta laget på internationell nivå med nio seglare, Det Röda laget på nordisk nivå med åtta seglare och det Lila laget på nationell nivå med elva seglare. Hela 27 5

6 seglare representerade HSS i rankingserien, en markant ökning från förra årets 21 seglare. Föreningen nominerades åter igen till landets bästa rankingklubb. Klubbens seglare kvalificerade sig till VM-, EM- och NMtävlingar. Nämnvärda resultat är bl.a. Jacob von Koskulls första plats och Alexander Grönbloms andra plats i Torrevieja International Optimist Trophy med 291 deltagare samt Elias Odrischinskys andra plats både i Optimist FM och i rankingserien. Ronja Grönblom var bästa flickan i Optimist rankingserien. Martin Mikkola uppnådde fina resultat i Laser 4.7 klassen med FM guld, fjärde i U16 europamästerskap och sjätte i U16 världsmästerskap. Jacob von Koskull tog guld i europamästerskap i Byte CII klassen. Alexander Grönblom tog en fin fjärde placering i samma regatta. Rene Abner, Sam McKenzie och Niclas Borenius fungerade som tränare för optimisttävlingsgrupperna. Nytt för 2013 var en Zoom8 kappseglingsgrupp, med 8 seglare. Sam och Niclas fungerade som tränare för gruppen. Bild Esko Kilpi: Down Town Race and Clinic Turné i Spanien-Italien-Estland-Polen-Sverige Juniorernas Winter Tour genomfördes i sin helhet. Optimistlagen tränade och tävlade i Torrevieja (Spanien), Singapore, Barcelona (Spanien) och Garda (Italien) under våren, samt i Talinn, Kamien Pomorski (Polen) och Saltsjöbaden (Sverige) under sommaren och sensommaren. Down Towns Race lockade 134 Juniorkommittén deltog i arrangemangen av den årliga internationella Down Town Race regattan och lägret i juni som samlade totalt 134 deltagare från fem länder. Fernando Happy Alegre hade kallats in som huvudtränare for lägret. Det andra av föreningens två stora juniorevenemang, Borgbacken för fjärde året i rad Borgbackenregattan för nybörjare som för fjärde året i rad arrangerades av HSS, är fortsättningsvis den nybörjarregatta som samlar mest deltagare under säsongen. Sällan har en lika entusiastisk skara åhörare samlats på ett skepparmöte, som på denna regatta. Föreningen fortsatte att vara representerad i optimistförbundets styrelse. Juniorkommittén har styrt sin ekonomi med stor noggrannhet under året. Understöd har fåtts från Audi, Nordea Private Banking, Eira sjukhus och Henry Lloyd. Vi tackar våra sponsorer för den här säsongen. Tävlingsresultat för Down Town Race 2013 hittas på hss-segel.fi/kappsegling/tavlingsresultat Skiff Centret: Turbulent start Harri Roschier, Jari Kotiranta Skiff-programmet genomfördes och våra 29er topplag tränade och övade över 150 dagar under året. Programmet var digert och våra seglare fick en bred internationell erfarenhet. Våra Skiff-seglare har 6

7 nu tagit ett betydande steg mot världstoppen och 4 seglare är representerade i juniorlandslaget. Beslutet om HSS träningscentrum hade just godkänts av Segling och båtsport i Finland när detta skrivs. Detta kommer att underlätta finansieringen i av Skiff-programmet i framtiden Skiffcentrets start var turbulent. Planerna 2012 jämfört med realiteterna på våren 2013 visade sig delvis vara orealistiska. Den styrelseansvariga för Skiffcentret avgick av familjeskäl under våren Satsningen på SBF/UOT tränarsamarbetet var dyrt. Vi hade räknat med 18 seglare med fick tillslut bara Trots detta är HSS nu stark i 29er klassen och vi förväntar att våra seglare oss snart tar steget till de större Skiffklasserna. Vi ser fram emot ett gott år Bild Esko Kilpi: HSS 29ers tränar Tränare: Ramon Aixemeno och Oriol Gili Vinterturnén: Två läger i 2 Barcelona + Eurocup #1 på påsken Eurocup #2 Frankrike Säsongen i Finland: Fem tävlingar i rankingserien (en i Estland och en i Stockholm) I den finska tävlingarna relativt få deltagare 4-6 team. HSS resultat bra. Ranking poäng räknades inte FM silver (Robert Liias ja Aarre Tiger), brons (Eeetu Kotiranta ja Tom Wendt) VM: Världsmästerskapen för 29er ordnades i Århus, Danmark, 2 st HSS team i Gold Fleetissä (den bästa fjärdedelen). 213 team från 25 länder. Eetu Kotiranta & Tom Wendt 37. Plats och Juho Kotiranta & MaxWolontis 42. Plats. Om prisen skulle ha utdelats enligt samma principer som i övriga juniortävlingar, skulle VM placeringarna ha varit 5. Och 6. Övriga tävlingar: Kieler Woche Pärnu regatta Lohusalu KSSS Olympisk regatta 7

8 Seglingsnämnden: Åttornas VM elddop för HSS nya tävligsarrangörer - Juha Tammela, Kati Tähkäpää På vårvintern utbildade sällskapet tretton nya tävlingsarrangörer vars kompetens testades grundligt under sommarens lopp. Tävlingschefen Timo Mustakallio och Juha Tammela fungerade som lärare. En stor del av HSS tävlingsutrustning förstördes i Östra skjulets brand. Med gransällskapens stöd och otaliga kreativa lösningar lyckades seglingsnämnden genomföra arrangemangen. Maj: Olympic Cup Säsongen började i maj med den traditionella Olympic cup-regattan. Deltagande klasser var Drake, Albin Express och X-99. I juni organiserade seglingsnämnden och juniorkommittén den traditionella Down Town Race-regattan. Utöver Optimistjollarna deltog också 29erklassen. Juni: Militär-NM och lekfulla onsdagsseglingar I juni invaderades Skifferholmen. De nordiska sjöstridskrafterna seglade de Nordiska Match Racemästerskapen med SM 40-båtar. Finland vann överlägset guld med Erkki Heinonens båtlag. Onsdagsseglingarna förnyades för att locka sällskapets egna båtar till lekfull kappsegling. Onsdagarna fungerade också som utbildning och övning för de nya tävlingsarrangörerna. I tävlingarna deltog närmast sällskapets 8mR båtar som behövde all träning de kunde få. Bild Esko Kilpi: Tusse Tallberg signalerar Juni: Helsingfors Ragattan Bankapseglingar, skärgårdsegling och jubilerande 100-åring Regattan arrangerades på fem banområden av HSK, HSS, HTPS, M, NJK, SPS och TP. 157 båtar deltog, betydligt fler än föregående år då deltagarna var 138. Den förödande branden av Östra Skjulet förstörde seglingssäsongen för HSS femmaseglare vars master och utrustning slukades av lågorna så att de inte hade möjlighet att delta i regattan. Finska mästerskap avgjordes i 5o5- och 470-klasserna, finnjolleseglarna kvalade om VM-platser. Största klassen var E-jolle (18 båtar) och 5o5 (17) H-båtarna (16) och i 6mR-klassen deltog 15 båtar. SPS skötte arrangemangen för de klassiska träbåtarna på banområdet norr om Mjölö på lördag. HSS tillsammans med HTPS och Merenkävijät var på Ytterskärs banområde med klasserna Star, Drake och H-båt. Lättbåtsseglingarna arrangerades av HSK och NJK. SPS firade 100-årsjubileum i samband med regattan. På söndag ordnades en skärgårdssegling för klasserna 6mR, 5m, Drake A-båt, Haj enligt en banbeskrivning från forna dagar. 8mR VM-genrep skedde på Mjölö banområde. På söndag testade 8mR-seglarna och arrangörsstaben banområdet söder om Mjölö. Timo Mustakallio fungerade som tävlingschef och imponerade med att ordna fyra starter för 8mR-klassen på samma dag. Bästa HSS-placeringar: 8mR Harri Roschier 1., 6mR Kari Loukola 6., Star Jesper Sundman 2. Laser 4.7 Martin Mikkola 1. Resultaten finns på 8

9 Bild Esko Kilpi: Nordea Private Banking 8mR Worlds 2013 Augusti: Nordea Private Bankin 8 Metre Worlds Sommarens huvudarrangemang Nordea Private Banking 8 metre Worlds 2013 organiserades i samarbete med FEMA det finska klassförbundet. Sällskapet har fått mycket goda omdömen för arrangemangen. Vädret var strålande, trots att den täta dimman under den första tune-up regattadagen förorsakade gråa hår för tävlingschefen. Den norska kungens personliga tack efter regattan var det bästa berömmet sällskapet kunde vänta sig. Utan en mycket stor skara av frivilliga, skulle mästerskapen inte ha varit möjliga. Vi gjorde det! Augusti: Den fjärde Champagneregattan Genast efter 8mR världsmästerskapen, fylldes kajerna på nytt av klassiker som deltog i den traditionella Champagneregattan som nu ordnades för fjärde gången. Sällskapets signalflaggor var i hårt bruk i de otaliga starterna för de olika klasserna. Kappseglingsresultaten finns på: hss-segel.fi/kappsegling/tavlingsresultat HSS Seniorer: Över sextio aktiva gråtrutar Rolf Kokkola Verksamheten under HSSSs, Gråtrutarnas, fjärde verksamhetsår 2013 följde de riktlinjer de föregående åren hade gett. Deltagande i de olika arrangemangen var stort, speciellt i HSS 120-årsjubileunsfest. På seglingssidan genomfördes samseglingen ombord på åttan Vågspel men Gråtruts-VM blåste bort. Uppskattningen av seniorverksamheten inom HSS som helhet förefaller att växa. Totalt deltog 61 olika personer i gråtrutarnas verksamhet under året. Gråtrutarnas årsmöte Vid gråtrutsmötet lördagen den 29 oktober 2012 gav läkaren Berndt Lindström ingående råd och tips till äldre seglare. Rolf Kokkola igen berättade med en bildshow om en seglats i augusti till svenskön Runö (Ruhnu) i Rigabukten och till Ösel. Mötet som samtidigt var HSS-seniorernas årsmöte var en deltagarflopp, bara åtta trutar ställde upp. Mötet återvalde seniorkommittén Hans Groop, Christer Hagman, Rolf Kokkola, Dick Rindell och Kati Tähkäpää samt godkände verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen för Gråtrutarna deltog efter mötet i ceremonin då sällskapets flagga halades för säsongen. Lyckad brasafton med kommodor och Tarpon Sällskapets nya kommodor Harri Tanhuanpää träffade tjugo gråtrutar vid brasaftonen den 26 januari. Harri gav först en översikt över det som har hänt sedan höstmötet. Speciellt redogjorde han för de olika kontrakt sällskapet har knutit; om cateringverksamhet i Östra skjulet, restaurangen vars omsättning har minskat och med Gulf-stationen om uthyrning av gästplatser. Han berörde också sponsoravtalen med Audi och andra. Föreningens penningbehov motiverar de här överenskommelserna. Många gråtrutar hade frågor att ställa, så kommodoren grillades i över en timme. 9

10 Bild Kim Weckström: Gråtrutarna ombord på Vågspel Tarpon fascinerade Sven-Erik Nylund berättade med bilder om den sommar då han som fjortonåring år 1951seglade som betald gast ombord på tian Tarpon. Färden ombord på den stora båten med den originella ägaren Leonid Nagornoff som skeppare, gick från Åbo och Ekenäs längs svenska kusten ner genom Östersjön och upp till Oslo. Återfärden gjordes genom Göta kanal. Berättelsen fängslade åhörarna. Efter föredraget lät sig gråtrutarna väl smaka av Janssons frestelse. Trivselfaktorn var hög. Efter maten gick fyra gubbar i bastun. Gråtrutarna nöjda i Tallinn Den 26 februari åkte gråtrutarna till Tallinn och sjöfartsmuséet där. Den nya delen av sjöfartsmuséet, Lennusadam (Flyghamnen), är en modern muséanläggning där helheten imponerar och detaljerna fascinerar. Gråtrutarna slogs dock av den kraftigt betonade militära dominansen i utställningen med bland annat den upplagda U-båten Lembit och en massa minor och kanoner. Det avspeglar väl i hög grad Estlands öde under 1900-talet. För de 23 gråtrutarna blev Tallinresan som helhet en angenäm avkopplande dag med trevligt umgänge ombord på Finlandia med en välsmakande avslutande buffetmiddag. 20 gråtrutar firade HSS 120 år Vid Gråtrutsträffen lördagen den 6 april skålade de 20 närvarande gråtrutarna för det jubilerande HSS. Rolf Kokkola, som har varit medlem 60 av de 120 åren visade en bildshow med HSS bilder från 60 av de 120 åren. Showen rönte allmän uppskattning liksom också den clam chowder som avnjöts efteråt. Rolf och Anita Kokkola bjöd på trakteringen med anledning av nyligen timade bemärkelsedagar. Trutar på Talko Flitiga gråtrutar deltog i den stora städtalkon på Skifferholmen den 18 maj. Hannu Hållman och Heikki Sarmaja släpade och städade när speciellt östra skjulet tömdes på bråte och annat efterlämnat. Också Ralf och Rakel Tötterström samt Sven-Erik Nylund var flitiga. Ulla Groop krattade och sopade och också Hasse drog sitt strå till stacken. Dryga tiotalet talkotrutar belönades med grillkorv och öl. Också antalet yngre HSSare var stort samtidigt som sjösättningstalko pågick och hamnen fylldes med båtar. 10

11 Trutar på Vågspel Att segla är nödvändigt, också dagen efter en brandkatastrof. Sju gråtrutar deltog i samseglatsen den 12 juni ombord på den anrika åttan Vågspel med skepparen Kim Weckström som värd. Stämningen var god trots regnskurar och brandbeklämning efter skjulbranden dagen innan. GråtrutsVM blåste bort Det blev inget Gråtrus-VM i år på grund av hård vind, Flera närliggande väderstationer hade upp till 15 m/s. Sex seniorskeppare hade anmält sig för att med juniorer som besättning måndagen 12 augusti segla om mästerskapet, bland dem fjolårsmästaren Björn Åström. Gråtrutarna försöker på nytt nästa år. Många trutar med på jubileum. Den stora jubileumsfesten den 23 augusti blev gråtrutarnas största publikframgång. 37 gråtrutar var anmälda till festen. Trutarna fyllde fyra egna långbord och alla såg ut att trivas. Alla tidigare kommodorer hade anmält sig till festen som gråtrutar, likaså tre andra hedersmedlemmar. Seniorkommittén Gråtrutskommittén höll tre protokollförda möten och kommunicerade däremellan per telefon och e-post. Mötena har varit angenäma eftersom också mat och dryck har stått på agendan. AUDI HSS Match Race Center: 606 FM och militärt NM - Juuso Lievonen År 2013 ändrades namnet AUDI HSS Match Race Center till AUDI HSS Sailing Center. Det nya namnet avspeglar bättre centrets verksamhet, då också fleettävlingar har kommit med, speciellt genom den nya 606- klassen. Centrets verksamhet var synnerligen aktiv med 120 medlemmar seglande i fyra olika klasser och på olika nivå. Också år 2013 var lyckat genom att vi lyckades hålla mer eller mindre alla bollar i luften trots administrativa utmaningar. Att konsolidera verksamheten är fortfarande det centrala för ledningen, både beträffande centret och för HSS, eftersom verksamhetsformerna är så mångskiftande och variationerna så stora att det inte går att hålla samman enbart med frivilliga krafter. Bild Esko Kilpi: AUDI HSS Sailing Center End of Season Race med Elliott 6m Tusse Tallberg och Kimmo Kääriä förtjänar stortack År 2013 verkade centret emellertid fortfarande helt med frivilliga krafter och i flera fall med personer som gjorde verkligt stora insatser. Ett speciellt tack förtjänar också i år Tusse Tallberg som vid höstmötet fick en utmärkelse för sina insatser till förmån för centret. Också den avgående centerordföranden Kimmo Kääriä 11

12 förtjänar ett tack på grund av uppdragets stora och tidskrävande arbetsbörda. I slutet av året beslöt SCkommittén att det behövs en anställd centerledare för att driva verksamheten och som kan satsa tillräckligt på den allmänna administrationen och därmed underlätta tillvaron för de frivilliga. Rekryteringen inleddes före jul och den nya ledaren kan inleda verksamheten från början av Populära grundkurser Säsongen 2013 inleddes med öppna teoriföreläsningar om kappseglings- och matchraceregler, taktik och trimning samt en domarkurs som leddes av den internationella domaren Mats Björklund. Den egentliga segelsäsongen inleddes något senare än planerat på grund av att isarna gick sent. I början av maj ordnades en öppen Try Out Day som lockade många helsingforsare att bekanta sig med segling och HSS. Både grundkurserna och introduktionskursen i match race var mycket populära. Träning pågick fyra dagar i veckan i olika klasser. Som tränare fungerade Pasi Palmu, Ville Väresmaa och Immu Kuusi. Förutom den organiserade träningen seglade, övade och tävlade medlemmarna flitigt sinsemellan. Verksamhetens höjdpunkt: 606 FM 2013 ordnades liksom föregående år serien Center Cup som seglades om fredagarna med Elliotbåtar. På hösten arrangerades centrets onsdagsseglingar där speciellt laser 16 och 606-orna deltog. Också SM 40-orna ordnade egna tävlingar i samarbete med NJK. Centrets seglare deltog i Hangöregattan med SM 40- och 606- båtar samt i NJK:s J80-båtar. Höjdpunkter i verksamheten var FM-tävlingarna för 606 och i match race med Elliot som båda ordnades på HSS. Centrets SM40-båtar användes också vid militär-nm som anordnades som match race på HSS. Säsongen avslutades åter med End of Season Race i början av oktober. I tävlingen deltog ett stort antal besättningar från olika håll i Finland och slutades festligt med middag, prisutdelning och HSS flagghalning. Stark sammanhållning på festerna Centrets sociala liv var aktivt. Deltagandet i talko var stort och även i andra gemensamma projekt såsom FM-arrangemangen deltog man flitigt. Grillen glödde och man njöt av samvaron. Det står klart att andan är god då medlemmarna vill stanna för att umgås och diskutera efter träningar och tävlingar. Sammankomster vid Skiffer, Boathouse och västra skjulet var en positiv del av nästan alla evenemang. De lyckade middagarna efter båda FM-tävlingarna, 606-orna i Västra skjulet och match race med musselgryta på Skiffer, balanserade väl upp dusterna på havet. Centret ordnade också en kräftskiva i klubbrummet som samlade många till kräftor, snaps och sång. På den sociala sidan har centret varit en egen aktiv arrangör men har också samarbetat med klubbkommittén, ett samarbete som säkert kommer att fortsätta. Ett tack för gott samarbete bör också riktas till NJK:s Match Race Center för ett fortsatt gott samarbete både på tävlings- och den sociala sidan. Efter hösttalkot förlängde fyra hurtiga besättningar säsongen ytterligare med matchracing på annandag jul. Segling centrets tävlingsprogram och resultat 2014: SM40 G5 serien HSS och NJK arrangerade en G5 Match Race serie som seglades med SM40-båtarna. Avsikten var att arrangera en kappsegling på hösten och en annan på våren. Den första tävlingen organiserades utanför HSS med fem entusiastiska båtlag. Tyvärr var arrangörerna tvungna att avblåsa tävlingen på grund av ett roderhaveri på en av NJK-båtarna. Den andra SM40 G5 tävlingen ordnades i slutet av augusti nordväst om Rysskär. Denna gång lyckades tävlingarna med Kimmo Kääriä som vinnare. Juha Haanperä var tvåa och Eero Palomäki trea. Open Nordic Military Championship juni De militära öppna Match Race Nordiska mästerskapen slutade i finländsk succé. De två finländska besättningarna vann två medaljer. Finland tog både guld och brons. Erkki Heinonen donerade sin guldmedalj till HSS som tack för de exemplariska tävlingsarrangemangen. I mästerskapen Norge, Danmark och Finland. Slutresultat: 1. FIN 2 (Heinonen) 2. NOR 1 (Bratbak) 3. FIN 2 (Tamminen) 12

13 4. DEN 1 (Sebbelov) 5. NOR 2 (Heldal) 6. DEN 2 (Nygaard-Wulff) The Nordic Military Team Championship results: 1st Finland 2nd Norway 3rd Denmark FM 606 HSS arrangerade FM den tillsammans med Finlands 606-förbund. Sammanlagt 26 båtar deltog i tre dagars tuffa tävlingar. Det blev dubbelseger för Åland. ÅSS Daniel Mattsson och Johan Nyström tog första plats och samma sällskaps Staffan Lindberg och Emil Nordlund fick silver. NJK:s Petri Leskinen med Tusse Tallberg som gast fick brons. Den tre dagar långa och 26 båtar starka regattan, seglades på banområde C, rakt utanför HSS. Bland deltagarna var också för första gången två av AUDI HSS Sailing Centers 606 båtar. SC medlemmar Dominic Röttsches, Ilya Baraev, Ulla Paatola och Frederika Kuuskoski fick värdefull erfarenhet av fleet-race på toppnivå. Arrangören Tusse Tallberg lovade att alla seglingscentrets båtar deltar nästa år. Resultaten här: hss-segel.fi/sites/hss-segel.fi/files/ _alustavat_0.pdf Skiffer Match Racing Open Finnish National Championships HSS Sailing Center arrangerade öppna Match Race finska mästerskap utanför Skifferholmen. Det soliga vädret och de fullständiga vindarna gjorde tävlingarna till en fullträff. Det enda undantaget var stiltjen på lördag morgon. I kappseglingen deltog 12 lag från olika håll av Finland. I den tre dagar långa tävlingen lyckades man tillslut segla bara en round robin. Vinnare var Antti Luhta, tvåa Olli-Pekka Lumijärvi och trea Georg Tusse Tallberg. På fredag kväll ordnades det en grillfest i Västra skjulet och på lördag serverades blåmusslor i Skiffers tält. End of Season Match Race G Den tretton båtlag starka G4 Match Race tävlingen seglades i frisk bris utanför Skifferholmen fredagen den 4 och lördagen de 5 oktober med centrets Elliott 6-båtar. Över 40 seglare deltog i festen på klubbrummet efteråt. Resultat: 1. Pasi Palmu 2. Lauri Kääpä 3. Kimmo Kääriä 4. Ville Niskanen 5. Noora Tams 6. Matti Rekonen 7. Eero Palomäki 8. Juho Karhu 9. Piia Rahikka 10. Juha Haanperä 11. Ilya Baraev 12. Anton Tuomisalo / Oskari Heikkilä Annan Dag Jul -Match Race på HSS Annandag jul ordnades en Match Race regatta i Havshamnen. Deltagare var medlemmar från SC. Ett smärre masthaveri hotade inte evenemanget som väckte nyfikenhet bland förbipasserande. Match Race miniregattan avslutades med glögg på klubbrummet Resultat: 1. Ville Niskanen & Oskari Juva. 2. Kimmo Kääriä & Juuso Leivonen 3. Ilya Baraev & Peik Åström 4. Anton Tuomisalo & Jussi Kallasvuo 13

14 Center Cup Series 2013 I Center Cup serien seglades sex tävlingar. Sammanlagt deltog 15 skeppare med besättning. I de enskilda tävlingarna deltog i snitt 6 besättningar och två-tre besättningar fungerade som arrangörer. Övriga medlemmar satt som publik. Seriens vinnare var Ville Niskanen med besättning, tvåa Nina Ramm- Schmidt och trea Eero Palomäki. HSS donerade en vandringspokal till CC-serien. Den gavs åt Ville Niskanen i samband med End of Season Race till rungande applåder i samband middagen som ordnades efter HSS flagghalning. Center Cup Series 2013 resultat: 1. Ville-Veikko Niskanen 2. Nina Ramm-Schmidt 3. Eero Palomäki 4. Kimmo Kääriä 5. Patrick Anfält 6. Oskari Heikkilä 7. Daniela Rönnberg 8. Ilya Baraev 9. Erica Österlund 10. Juho Karhu 11. Anton Tuomisalo 12. Piia Rahikka 13. Juha Haanperä 14. Janne Nissi 15. Ulla Paatola HSS Klassikerkommitté - Symposium och Champagne Esko Kilpi HSS klassiker undvek en storkatastrof i samband med Östra skjulets brand delvis på grund av att alla båtar, till största delen femmor, hade flyttats ur skjulet en vecka innan branden. Orsaken var den privattillställning som skulle ordnas men som aldrig blev av. Skadan blev ändå stor och i och med att ett trettiotal master brann upp utöver hundratals segel och båttillbehör. Speciellt hårt drabbades HSS femmor av vilka största delen miste sina master. När branden bröt ut hade vinden just växlat från sydväst till norr, vilket gjorde att bara de allra närmast liggande båtarna fick svedda bogar. HSS klassikerkommitté fokuserade på två huvudevenemang år 2013: Klassikersymposiet och Champagneregattan. I februari ordnades för tredje gången klassikersymposiet med Halsey Herreshoff sonson till den världsberömde Nat Herreshoff som huvudtalare. Temat för symposiet var 120 år av segling huvudtrender och kulmineringspunkter i segelbåtens utveckling. På symposiet talade också Eivind Still, Tapio Saavalainen, Jussi Gullichsen Lars Ström, Pasi Kaarto, Hannu Kähönen, Antti Etelämäki, Timo Telkola, Mikko Brummer och Max Salminen. Symposiet samlade dryga hundra och kvällstillställningen på restaurang König omkring åttio deltagare. Symposiet dokumenterades på video av Håkan Mitts från Sailing in Finland och finns till påseende på Youtube. 14

15 Bild Esko Kilpi: Champagneregattan - Jaquart Baltic Classic Master Cup Skärgårdskryssaten Ursula och åttan Vågspel Champagneregattan har etablerat sig På grund av åttornas världsmästerskap i början på augusti, ordnades Champagneregattan dvs. Jaquart Baltic Classic Masters på måndag och tisdag den augusti. Trots detta deltog tjugosju båtar av vilka tre från Sverige och tre från Ryssland. Champagneregattan har nu fyra år i rad visat att den är en viktig del av Helsingfors kappseglingsprogram. Regattan har fått sin speciella karaktär som bygger på internationellt deltagande, skärgårds- och havskryssarklassernas deltagande och en fin regattafest på den första regattadagens kväll. Samarbetspartners var i år Nordalco och Soupster Catering. Klassikertillskottet: Tre sexor, en 57 fots havskryssare och salongsbåten Grete HSS klassikerflotta fick följande tillskott under säsongen: tre sexor, en 57 fots klassisk havskryssare och Jon Granströms nyrestaurerade salongsbåt Grete från 1910-talet. Grete är Granströms fjärde klassiska båt i HSS register. Granström torde inneha båtrekordet på HSS med en segelbåt (Plymsnäckan Hanna Maria) och tre motorbåtar, (Cover Girl, Lonia och Grete). HSS flottilj av sexor börjar i storlek närma sig femmorna och åttorna. Sammanlagt har HSS exakt åttio klassiker sitt båtregister. Av dessa är 35 meterklass båtar, 11 skärgårdskryssare och resten havs- Östersjö, Utöoch kustkryssare samt enstaka särklassbåtar. HSS slog igenom i media Åttrona och HSS som sällskap fick stor mediasynlighet genom VM:t men klassikerverksamheten i sin helhet börjar få allt större synlighet i traditionella och sociala medier. Klassikerregistret och R-märkningen av båtar, där HSS var en av initiativtagarna år 2009, kom på allvar i gång under året och de första HSS-båtarna upptogs i registret. Tre HSS båtar, skärgårdskryssarna Gun och Ursula samt den legendariska Antinoja/Herlin havskryssaren Aura blev K-märkta. SCYT viktig samarbetspartner Det baltiska samarbetet inom ramen för Scandinavian Classic Yacht Trust (SCYT) fortsatte och Kim Weckström invaldes i styrelsen. HSS klassikerkommitté var officiell deltagare i Helsinki Classic Week-initiativet som byggde på tanken att Champagneregattan och Sveaborgs stop skulle bilda en sammanhängande veckolång helhet. HSS hade svårt att satsa på veckan på grund av storevenemanget. Veckan motsvarade inte förväntningarna och HSS klassikerkommitté beslöt att dra sig ur konceptet och satsa alla sina resurser på utvecklandet av Champagneregattan. HSS Classic Yacht Committee sidorna i Facebook hade över 1500 fans vid utgången av året och nådde veckopubliker på över Under åttornas VM följde stundtals över intresserade kommitténs sidor. 15

16 Klubbkommittén: 120-årsfestligheter med junioreskader Esko Kilpi Klubbkommitténs tema var 120 år av segling och huvudevenemanget, jubileumsfesten ordnades den 23 augusti. Tillställningen som samlade lika många deltagare som jubileumsåret, dvs 120. Jubileumsdagen började med uppvisning. Ett femtiotal optimistjollar och Sailing Center båtar paraderade till hornmusik framför festpubliken. Festtalet hölls av kommodor Harri Tanhuanpää. Efter uppvisningen firades festen på klubbrestaurangen. Festen dokumenterades av TV4/Merimaili. Klubbkommittén fick generöst stöd av Laitilan panimo och Helsingin makkaratehdas. Klubbkommittén vill speciellt tacka Jon Granström för bidragen till kommitténs arbete och evenemang. Klubbkommitteen ordnade ett otal mindre tillställningar ofta trakterade av klubbkommitténs nya trollkarlar i matlagning, Max Vuori, Juha Saari, Milla Möller och Jan Paukkunen. Klubbkommittén ordnade en stor Andöfest för deltagarna i Hangö-regattan. Ett trettiotal båtar och ett hundratal besättningsmän deltog i evenemanget. Klubbkommittén tackar Finlands sexmetersförbund och Nokias bryggeri för ölet. Klubbkommittén organiserade följande evenemang under jubileumsåret: Februari: Vintersportdag Mars: Vårmötet hölls i klubbhuset, efter mötet traktering 65 deltagare April: Flagghissning med en hel dukning för HSS 120 deltagare Maj: Vår-städtalko, smörgåsar och öl 35 deltagare Juli: Andöfest för deltagarna i Hangöregattan 100 deltagare Augusti: 120-års fest 120 deltagare September: Sits för nya medlemmar 40 deltagare Oktober: Flagghalning med traktering i klubbrummet 30 deltagare November: Höstmöte med traktering - 60 deltagare Intendentur: Vi bygger tillsammans - Pia Grönblom Östra skjulets brand den var en chock för hela sällskapet. Trots tragedin där vår äldsta bevarade, oersättbara byggnad brann upp, medför detta en ny möjlighet att planera och bygga nytt för framtiden. Arbetsgruppen för Östra skjulets nybyggnad grundades. Alla HSS medlemmar ombads att delta i projektet med att svara på medlemsförfrågan om hur sällskapet och dess fastigheter bör utvecklas. Intendenturen och styrelsen tackar alla aktiva medlemmar för svar. Kommittén har på basen av medlemsförfrågan, i samarbete med styrelsen och frivilliga HSS arkitekter, funderat vidare på nya byggnader och klubbens framtida verksamhet. Olympiastugan renoverad Under vintern fräschades Olympiastugan upp. Innerväggar och golv fick ny ljus färg, och de gamla söndriga möblerna ersattes med nya som donerats till klubben. Stugan kan användas av medlemmar, bokningen sker via kansliet. Ny glans i klubbrummet Klubbhusets övre våning har piffats upp. Golven har slipats och lackats. Alla bord i klubbrummet har fått en ny faneryta och lackats. Styrelserummet har fått nya möbler, och de gamla kommodorstavlorna har renoverats och hängts på väggen i styrelserummet. De nyare porträtten hängs upp i styrelserummet under våren Klubbhusets källarutrymmen har fått nya värmeelement. Nu är också omklädningsrummen varma. Förstorad terrass vid klubbhuset Två nya terrassbyggen startade på våren. Klubbhusets restaurangs terrass förstorades till 8mR VM. På hösten förnyades också den gamla delen och terrassen fick ett vindskydd av glas. Den nybyggda terrassen vid Östra skjulet brann tyvärr, då hela skjulet totalförstördes. Klubbhusets fasad mot havet som ramlat ner på många ställen, reparerades i samband med terrassbygget. Intendenturen ordnade några talkon på Skifferholmen. Klubbens fastigheter städades och tömdes på skräp, gräsmattor och rabatter rensades. Västra skjulets race office målades och fick nya vettigare förvaringsutrymmen. 16

17 Andö bastu har fått ny målfärg, ny bastu-ugn och hustaken på holmen har tätats. En talkogrupp spenderade en söndag på Andö och städade, fällde skräpträd, röjde skog runt bastun och fixade bastuved för en tid framåt. Esko Kilpi donerade sina fina fototavlor med seglingsmotiv till HSS juniorer. Tavlorna pryder nu väggarna vid omklädningsrummen. Infokommittén: HSS information på tre språk - Anu Vauhkonen, Kim Weckström Under jubileumsåret lanserades en jubileumslogo HSS 120 år av segling som designades av Jon Granström. Logon markerade alla evenemang som ordnades under året och gjorde en fin markering av vår långa historia. HSS satsade mycket på en fortsatt digitalisering av informationsverksamheten och medlemstjänsterna. HSS har strävat till att vara bästa informatör bland de finländska segelsällskapen och kommittén tror att vi har kommit en bra bit på vägen. Den stora satsningen år 2013 har varit förnyandet av HSS websida som i början av 2013 lanserades med många nya funktioner. Nu kan medlems- och båtplatsansökningarna läggas in på nätet och anmälningar till de olika HSS-evenemangen sker digitalt. Det stora steget framåt var införandet av betalningsfunktionalitet, dvs. att alla avgifter nu kan skötas direkt via HSS hemsida. Vi talar tre språk HSS har i praktiken blivit flerspråkigt, trots att sällskapets officiella språk är svenska. Medlemsstatistiken visar att 20 procent av de nya medlemmarna har svenska som modersmål. Bland de nyanmälda juniorerna är de svenskspråkigas andel litet högre dvs. 30 procent. Kraven på flerspråkig service gjort sig alltmer gällande. Eftersom vi har ett växande antal utländska medlemmar och flera av tränarna är utlänningar, har engelskan blivit språket för de mera avancerade juniorernas kappseglingsgrupper och på Sailing Centret. HSS hemsida är nu trespråkig, vilket ställer stora krav på sällskapets inforesurser. I praktiken görs alla nyheter på svenska, de flesta på svenska och finska, och de viktigaste på alla tre språken. Infokommittén har fått stor hjälp av HSS kansli för översättningar och speciellt Salla Tammela bidrog till att göra flerspråkigheten möjlig. Kriskommunikationen fungerade I samband med storbranden fick HSS öva sina färdigheter i kriskommunikation. Viktig information gick mycket snabbt ut till medlemskåren och medierna. Ett problem var att vissa av styrelsens nyckelpersoner inte var anträffbara när branden bröt ut. Slutresultatet var dock informationsmässigt bra och kommittén fick tack av medlemmarna för sin verksamhet. Storevenemanget Nordea Private Banking 8 Metre Worlds 2013 var en mycket ställde stora krav på infokommittén. En stor hjälp erbjöd Eero Lehtinens dagliga kappseglingsrapporter som HSS kunde fritt tillgå och Piret Salmistu från Kalev Yachtiklubi som både rapporterade och fotograferade. Flera HSS åttors skeppare och besättningsmedlemmar bidrog till att ge en bred bild av mästerskapen. En central del av HSS nyhetsbevakning skedde på Facebook, där det dagliga flödet av bilder av landets toppfotografer nådde publiker på över personer internationellt. Detta torde vara ett inofficiellt rekord i HSS infohistora. Det mediala uppbådet var stort, främst på grund av det stora intresset kring Hans Majestät Kung Harald V av Norge, och HSS fick en sällan skådad synlighet i alla landets huvudmedier. Mediesamarbete förstärks HSS har etablerat ett långvarigt samarbete med Hufvudstadsbladet och Merimaili-programmet som visas i TV4. Som ett resultat av detta har HSS mindre evenemang fått framför allt TV-synlighet som är viktig inte bara ur medlems- och marknadsföringssynpunkt, utan också med tanke på sällskapets företagsrelationer. In- 17

18 fokommittén vill rikta ett speciellt tack till producent Petteri Backman för hans insats. HSS 120-års fest var ett av de evenemang som visades i TV. Juniorernas och Sailing Centrets seglingsparad blev dokumenterad för kommande generationer. Utöver detta syntes naturligtvis Nordea Private Banking 8 Metre Worlds 2014, men också de Nordiska sjöstridskrafternas NM i match race och juniorernas träningar evenemang. HSS har lyckats med att publicera ett brett flöde av nyheter om sin verksamhet. Nyheterna publiceras på föreningens hemsida och vidareförmedlas till en betydligt större publik via sociala medier. HSS publicerade år 2013 i snitt en nyhet per dag d.v.s. sammanlagt nästan 300 nyheter. HSS hemsida har omkring besökare per vecka, men via Facebook når nyheterna ut till omkring personer per vecka. Bild Esko Kilpi 8mR Katrina FIN-14 En stor tillgång för HSS image, marknadsföring och infoverksamhet är Horizont-gruppens fotografer under ledning av klassikerkommitténs ordförande, Esko Kilpis. Fotograferna har givit HSS tillgång till sina bilder. Under året dokumenterades praktiskt taget alla HSS evenemang i bild. Kvaliteten på detta arbete är mycket hög och har till stor del bidragit till att skapa den gällande bilden av vårt sällskap. Infokommittén vill rikta ett stort tack till Horizont fotograferna Esko Kilpi, Tani Simberg, Erik Lähteenmäki, Kalle Bask, Jorma Rautapää, Sami Pitkänen, Petri Porkola och Leif Rosas. HSS egna medier 2013: HSS Hemsida ( år 2012) besökare per vecka HSS Facebook medlemmar 820 (506) HSS Junior 281 (202) HSS Sailing Center 859 (587) HSS Racing 282 (163) HSS Cruising 250 följare (43) HSS Classic Yacht Committee 1664 (489) HSS Social 256 (225) HSS administration, HSS SC, HSS företagsseglingar har egna slutna Facebook grupper Individuella Facebooksidor bl.a. Sphinx, Vågspel, Ilderim, Sagitta, Why Not, Puckie Social Club Hamnkommittén: En fartfylld säsong Tommi Tikanoja 18

19 Branden ställde till sina egna problem för hamnen och det enda som blev kvar efter eldens framfart var den 100-åriga vinschen som kommer att bultas fast i klippan år 2014 till minnet av det gamla Östra skjulet. Det nya programmet för medlems- och hamnadministration - Membra - kommer att uppdateras under säsong 2014 så att alla båt- besiktningsuppgifter i framtiden finns på ett och samma ställe. Hamnen fick flera förslag till förbättringar om hur hamninformationen skall hanteras framöver. Vi kommer att sträva efter att genomföra så många av dessa som möjligt, så att medlemmar får snabbare och exaktare svar på svåra frågor. Beläggningsgrad på samma nivå som 2012 Hamnens beläggningsgrad var i stort sett den samma som året innan. Under senaste säsong hade vi knappa 200 platser reserverade för medlemmarnas båtar, Sailing Centret hade 14 reserverade hamnplatser, sällskapets RIB-båtar tog åtta platser i anspråk. På Skifferholmens och Manhattans slipar hade vi ett hundratal jollar. På hösten togs Västra skjulet i bruk för vinterförvaringen av jollar. Medlemmarna har dessutom kunnat använda skjulet för förvaring av segel och tillbehör efter branden. Bild Esko Kilpi: Vägning av deltagande båtar inför Nordea Private Banking 8 Metre Worlds God medlemsförståelse under storevenemanget Lyften och sjösättningarna sköttes av Jari Tamminen från Allmarine Oy. På holmen vinterförvaras lika många båtar som under tidigare säsonger, dvs. omkring 50 båtar. Sjösättning och lyft vållade en del huvudbry, men till nästa säsong kommer tidtabellerna att vara bättre åtgärdade. Säsongen var för hamnens del i sin helhet fartfylld. Vi hade gäster från hela världen i samband med åttornas VM. Hamnen tackar medlemmar och frivilliga för förståelsen i samband med flyttandet av båtarna. Den goda responsen vi fick för vårt arbete under säsongen fick arbetet att kännas trevligare. Efter storevenemanget följde ytterligare regattor tätt ända till säsongens slut. Besiktningsverksamheten: Alltför många obesiktigade! Ernst Tillander Tyvärr har vi fortfarande för många obesiktigade båtar. Besiktningsnämnden bestod av 9 aktiva besiktningsmän. Besiktningen började med skrovbesiktningar den av de båtar som låg uppe på HSS och var i tur 19

20 att bli grundbesiktigade. I detta nu börjar fler och fler av HSS-inskrivna båtar ligga upp på annat håll vilket ger besiktningsnämnden mera arbete, men vi påpekar att ägarna till dessa båtar själva bör sköta om att båten blir besiktigad då skrovbesiktning (grundbesiktning) står i tur att göras. Den13.5. låg de första båtarna färdiga för besiktning vid sina bryggplatser och blev besiktigade. Därefter hade vi 7 måndagar besiktningskvällar tills den Gott betyg åt båtägarna Besiktningsnämnden kunde överlag ge gott betyg åt båtägarna, men vår hamnkapten önskar fortfarande att fendertarnas storlek på många håll kunde bli större. Ca 150 st. båtar blev besiktigade enligt de uppgifter kansliet hade fått. Tyvärr är flera tiotal båtar obesiktigade och dessa båtar har inte rätt att föra HSS klubbflagga. Detta berör inte kappseglande jollar. Kappseglande kölbåtar måste ha godkänd besiktning i kraft för att få delta i kappseglingar som klassförbunden eller SBF (Segling och Båtsport i Finland) föreningar arrangerar. Det råder en viss oklarhet vilka segelbåtar som bör vara registrerade alla kölbåtar över 5,5 m. som seglar för egen köl bör ha synlig registernummer på var sida om båten. Kappseglande båt på bevakad bankappsegling är ett undantag. Kom ihåg att meddela kansliet eller HSS besiktningsnämnd om båten blir besiktigad av annan förenings besiktningsman. Bild Esko Kilpi: 8mR Raven Sira Cup vinnaren i Nordea Private Banking 8 Metre Worlds 2013 Farkoststatistik Medlemsstatistik Under år 2013 har sällskapet fått 141 (173 år 2012) nya medlemmar, 144 (30 år 2012) medlemmar har utträtt. Medlemsantalet har minskat med 3 medlemmar vilket betyder att medlemsantalet var 1460 vid årets slut. I jämförelse med 2012 har de nya medlemmarnas antal minskat något. Den stora skillnaden är i antalet utträdda medlemmar. Speciellt stort har utträdet av unga medlemmar vilket torde bero på en kombination av dåliga ekonomiska tider och på förhöjda medlemsavgifter. Nedgången av antalet unga medlemmar har delvis kompenserats av ökningen av seglingscentrets medlemmar. Medlemsstatistiken visar att den snabba medlemstillväxt, som skedde då medlemsantalet ökade med nästan 500 medlemmar, har avstannat under verksamhetsåret Denna trend 20

21 förväntas fortgå och år 2014 förväntas medlemsantalet att minska något. Detta beror delvis på konjunkturen och att ett antal medlemmar har försummat sina medlemsavgifter under två efterföljande år och sällskapet kommer därför att vara tvunget att utskriva dessa medlemmar om inte betalningarna sköts under år diff/12/13 diff/12/ % 2012% Heders % Inkallad % Ständig % Senior % Heders/Ständig/Senior % 26% 25% Årsmedlem % Familjemedlem % Års/Familj % 38% 38% Ung medlem % Studerande % SC % Junior % Ung/Stud/SC/Junior % 35% 37% Medlemmar totalt % Ekonomisk översikt: Ekonomin i god balans Harri Tanhuanpää HSS ekonomi växte en aning mera än budgeterat år Tillväxten berodde främst på juniorverksamheten och de ytterst snabbt ökade trafikintäkterna. Tilläggskostnader förorsakade framför allt den nystartade Skiff-verksamheten som inte startat så snabbt som förväntat. Deltagarantalet låg betydligt under det budgeterade och de åtgärder som vidtogs för att korrigera utvecklingen var otillräckliga. I övrigt utvecklade sig ekonomin enligt planerna. Gott verksamhetsresultat Nya ställningar för mastförvaringen byggdes i stället för det nedbrunna mastskjulet. Investeringarna riktades till juniorverksamheten och hela optimistjolleflottan förnyades. Investeringar gjordes också till stöd för Skiff-verksamheten. Terrassen vid klubbhuset byggdes ut för att minska på trängseln under soliga dagar. HSS och Hamnservice Ab:s sammanlagda verksamhetsresultat var euro, vilket är 4 procent bättre än budgeterat. Investeringarna på euro var 25 procent mindre än de budgeterade. Lånen amorterades Lånen amorterades med euro och lånen uppgår nu sammanlagt till euro, vilket motsvarar situationen vid utgången av Skade-ersättningarna för Östra skjulet brand var euro. Branden skapade ett extraordinarie nedskrivningsbehov på euro och röjningen kostade euro. Skade-ersättningarnas nettoinverkan på resultatet var euro HSS koncernresultat Intäkter totalt 909, ,716 21

Verksamhet och seglingsprogram 2013

Verksamhet och seglingsprogram 2013 Verksamhet och seglingsprogram 2013 Deltagare i verksamhetsplaneringen Junior: Ville-Veikko Laukkanen (Pia Grönblom) MRC: Kimmo Kääriä (Juha Haanperä) Klassiker: Mika Väisänen Gråtrutar: Rolf Kokkola Sport:

Läs mer

Ordföranden har ordet december 2011

Ordföranden har ordet december 2011 Ordföranden har ordet december 2011 SWE 11, Daniel Birgmark rundar upp under medaljracet EM i Helsingfors 2011 Tonny Nyrén Finnjolletrimmaren i Karlstad! Foto: Erik Åberg Foto: Torsten Jarnstam När en

Läs mer

helsingfors segelsälskap r.f. årsberättelse 2012

helsingfors segelsälskap r.f. årsberättelse 2012 helsingfors segelsälskap r.f. årsberättelse 2012 1 2 innehåll årsberättelse 2012 Syftet med HSS årsberättelse...5 HSS verksamhetsändamål...5 HSS värden...5 hss verksamhet 2012...6 Kappseglingens mellanår...6

Läs mer

NORTH EUROPEAN SAILING LEAGUE H T T P : / / W W W. N E S L. S E

NORTH EUROPEAN SAILING LEAGUE H T T P : / / W W W. N E S L. S E 2012 H T T P : / / W W W. N E S L. S E GRAND PRIZE HELT NY RANGE ROVER EVOQUE PRESTATION OCH TUR I KOMBINATION VINNER. ALLA KAN VINNA! VINSTEN AVSER 1 ÅRS FRITT ANVÄNDANDE AV BILEN NESL KONCEPTET Seglingsvärlden

Läs mer

1. Kappseglingar. 2. Onsdagssegling VERKSAMHETSPLAN FÖR ESBO SEGELFÖRENING 2015

1. Kappseglingar. 2. Onsdagssegling VERKSAMHETSPLAN FÖR ESBO SEGELFÖRENING 2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR ESBO SEGELFÖRENING 2015 1. Kappseglingar Exakta uppgifter om tävlingarna läggs in på kalendern efter hand. (Se www.esbosegelforening.fi/kalendern) 24 25.1 DN-isjakt, rankingsegling

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR OXELÖSUNDS SEGELSÄLLSKAP

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR OXELÖSUNDS SEGELSÄLLSKAP VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR OXELÖSUNDS SEGELSÄLLSKAP Inledning Denna verksamhetsplan är ett komplement till OXSS stadgar och anger riktlinjer för klubben och de olika sektionernas verksamhet. Avsikten med

Läs mer

Enkät om F18. I samband med F18-förbundets årsmöte 2014-01-16. 2014-01-15 Lars Linder 1

Enkät om F18. I samband med F18-förbundets årsmöte 2014-01-16. 2014-01-15 Lars Linder 1 Enkät om F18 I samband med F18-förbundets årsmöte 2014-01-16 2014-01-15 Lars Linder 1 Om enkäten Enkäten gick ut via facebook till alla medlemmar på gruppen F18 seglarkompisar. 41 personer svarade på enkätens

Läs mer

SEGLARSKOLA V. 32 13 barn som genomförde kurs på grön nybörjarnivå och fick seglarmärket i brons samt SSF diplom. 5 ledare och många föräldrar

SEGLARSKOLA V. 32 13 barn som genomförde kurs på grön nybörjarnivå och fick seglarmärket i brons samt SSF diplom. 5 ledare och många föräldrar Säsongen 2013 SEGLARSKOLA V. 32 13 barn som genomförde kurs på grön nybörjarnivå och fick seglarmärket i brons samt SSF diplom. 5 ledare och många föräldrar jobbade under denna fantastiska vecka. GRÖN

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011 Allmänt OXSS styrelse har under verksamhetsåret bestått av nedanstående ledamöter och haft 11 protokollförda styrelsemöten. Det har under verksamhetsåret inte påkallats eller

Läs mer

Inbjudan till Stockholms 606-regatta, 5 6 september 2015

Inbjudan till Stockholms 606-regatta, 5 6 september 2015 Inbjudan till Stockholms 606-regatta, 5 6 september 2015 Tävling: Stockholms 606-regatta Klubbmästerskap Stockholms 606-klubb Rikscuptävling fyra 2015 i 606 Distriktsmästerskap i 606 Datum: 5-6 september

Läs mer

SSÅV medlemsenkät 2003.

SSÅV medlemsenkät 2003. 1 SSÅV medlemsenkät 2003. SSÅV upplever en period med mycket aktiviteter inom både kölbåtssegling och jollesegling (ungdomsverksamhet). Vad vi ser är en svacka i deltagandet inom kölbåtsverksamheten, samtidig

Läs mer

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Motion 2014-01-11 Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Sida 1 av 2 Motion 2014-01- 11 Inköp av IF- båt för att stimulera kappsegling Bakgrund historik: 2013 startade ett unikt initiativ i Gäddvikens

Läs mer

PROGRAM VÄLKOMMEN TILL VOLVO CITY SAILING. 23 augusti operan göteborg. www.volvocars.se/citysailing

PROGRAM VÄLKOMMEN TILL VOLVO CITY SAILING. 23 augusti operan göteborg. www.volvocars.se/citysailing VÄLKOMMEN TILL VOLVO CITY SAILING PROGRAM 23 augusti operan göteborg www.volvocars.se/citysailing I samarbete med Svenska Seglarförbundet och Sjöräddningssällskapet Välkommen till Operan 23 augusti för

Läs mer

Sommarprogram 2014. Ett tack till NSS sponsorer. SM Neptunkryssare SM Rival 22 Trosa Arkö Classic 2014. StjärneXpressen. Matsson Arkö Rib TreCé

Sommarprogram 2014. Ett tack till NSS sponsorer. SM Neptunkryssare SM Rival 22 Trosa Arkö Classic 2014. StjärneXpressen. Matsson Arkö Rib TreCé Ett tack till NSS sponsorer StjärneXpressen Skeppa Marin Rejmes Matsson Arkö Rib TreCé SEB Norrköping Jobmeal Dahllöf & Roxner Alvar Båtar Ekbacken Cramo Sommarprogram 2014 SM Neptunkryssare SM Rival 22

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2003 Januari Annonsprojekt På initiativ av ITF sektionens styrelse inleddes ett annonsprojekt för sektionens klubbar i tidningen Fighter

Läs mer

Svenska Finnjolleförbundets verksamhetsberättelse

Svenska Finnjolleförbundets verksamhetsberättelse Svenska Finnjolleförbundets verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse för perioden från årsmötet i Lerkil 2014 till årsmötet i Falun 2015 Solstaregattan 31 maj 2015 i Karlstad. Ulf Bjuréus / SWE 66 in

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF 75 år för din trygghet AVGIVEN VID VÅRMÖTET DEN 17.04.2010 VERKSAMHETS BERÄT TELSE VÄSTRA SALTVIKS FBK 2009 Denna årsberättelse

Läs mer

Svenska Seglarförbundet

Svenska Seglarförbundet Svenska Seglarförbundet Måldokument 2010 2012 Målen är indelade i fyra huvudgrupper: 1. Seglare 2. Instruktörer/tränare/funktionärer 3. SSF:s medlemsorganisation klubb/klassförbund/distrikt 4. SSF centralt

Läs mer

Öppet mål. Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan. Tips och inspiration från svensk fotboll

Öppet mål. Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan. Tips och inspiration från svensk fotboll Öppet mål Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan Tips och inspiration från svensk fotboll Öppet mål 2 EM ger din förening nya målchanser Svensk fotboll står i centrum i sommar.

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Verksamhetsplan för ÅSS 2009

Verksamhetsplan för ÅSS 2009 Verksamhetsplan för ÅSS 2009 ÅSS Stadgar inleds i 3 med sällskapets syfte (A): Sällskapets syfte är att främja segel- och motorbåtssporten, att sprida kunskap i gott sjömansskap, att väcka och vidmakthålla

Läs mer

Göteborgs scoutdistrikt

Göteborgs scoutdistrikt Göteborgs scoutdistrikt Arrangemang 2014 Introduktion 2 Hej 2014 kommer sprudla av aktiviteter för dig som scout i Göteborgs scoutdistrikt! Här i arrangemangsfoldern finns de datum som redan är satta inför

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS.

VI VET VAD SOM KRÄVS. VI VET VAD SOM KRÄVS. Vi ger varje båtägare rätt skydd och rätt hjälp till rätt pris. Vid en olycka vet våra kunder att de kan lita på oss. Vi lämnar ingen på landbacken. För oss är varje enskild båt den

Läs mer

Huddingescouternas Samarbetsorgan

Huddingescouternas Samarbetsorgan HSS Verksamhetsberättelse 2005 Sida 1 Huddingescouternas Samarbetsorgan Verksamhetsberättelse 2005 Flemingsberg Sjö, Huddinge, Segeltorps, Stuvsta, Trångsund-Skogås och Vårby Gårds Scoutkårer. Mål med

Läs mer

REGLER FÖR NORDISKA MÄSTERSKAPEN I LYDNAD

REGLER FÖR NORDISKA MÄSTERSKAPEN I LYDNAD 1 REGLER FÖR NORDISKA MÄSTERSKAPEN I LYDNAD Dessa regler har utarbetats av NKU:s Lydnadskommittè, bestående av representanter nominerade av DKK, FKK, NKK och SKK. Reglerna har fastställts vid NKU/AU möte

Läs mer

Verksamhetsplan för ÅSS 2015

Verksamhetsplan för ÅSS 2015 Verksamhetsplan för ÅSS 2015 ÅSS Stadgar inleds i 3 med sällskapets syfte (A): Sällskapets syfte är att främja segel- och motorbåtssporten, att sprida kunskap i gott sjömansskap, att väcka och vidmakthålla

Läs mer

Nytt pentry - och kylbox. Fler båtar på banorna. Ordförandeord. Hyundai Cup. Höstmötet. NR-Race

Nytt pentry - och kylbox. Fler båtar på banorna. Ordförandeord. Hyundai Cup. Höstmötet. NR-Race Nytt pentry - och kylbox Fler båtar på banorna Ordförandeord Hyundai Cup Höstmötet NR-Race Foto: Niclas Stang Nr 2, 2013 NF-förbundet: Ordförande Lars Thorén, tel: 08-724 24 41 E-mail: ordforande@nfseglare.com

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Vårt verksamhetsår 2014, föreningens 105:e, är till ända. Vi kan summera ett mellanår utan större tävlingar eller särskilt minnesvärda händelser. Det har dock varit ett år med

Läs mer

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF.

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF. Måldokument 2014 Innehåll Framtidens strategi Fokusområden Huvudmålsättningar och Huvudstrategier Områden - Delmål och Delstrategier Process Framtidens strategi SSF:s styrelse har startat upp ett arbete

Läs mer

BMW Sport Club. Jönköping 2015-01-24

BMW Sport Club. Jönköping 2015-01-24 Jönköping 2015-01-24 Agenda 10:00-10:15 Välkomna. -fika, agenda, mål & syfte Olof 10:15-10:30 Säsongen 2015, kalender och planering Patrik 10:30-11:00 Vad är BMW Cup och för vem Lars Åke 11:00-11:30 Genomgång

Läs mer

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 Närvarande: Se sid 4 1. Mötets öppnande Lukas hälsade alla välkomna och öppnande mötet. Sverker Olsson Ordförande i hälsade även han välkommen och berättar lite om

Läs mer

Bästa HSS medlem, Seglarhälsningar från styrelsen via Svante

Bästa HSS medlem, Seglarhälsningar från styrelsen via Svante Bästa HSS medlem, Det är ett händelserikt år i klubben som vi lämnat bakom oss. 50-årsjubileumet blev en hejdundrande fest. Tack speciellt till Leif Bohlin och Anders Holmgren med familjer som hjälpte

Läs mer

Den nordiska Folkbåten

Den nordiska Folkbåten Den nordiska Folkbåten Foton: Berth Höjer Kappsegling Den Nordiska Folkbåten är idag en av Europas mest aktiva kölbåtsklasser när det gäller kappsegling Folkbåten har blivit en klassiker som de senaste

Läs mer

www.strandgruppen.se

www.strandgruppen.se www.strandgruppen.se BAKGRUND Roslagsloppet är ett av världens största offshore-race för racerbåtar och följs årligen av drygt 100.000 åskådare. Starten sker i Stockholm och målgången i Öregrund. Tävlingen

Läs mer

SOMMARPROGRAM SJÖSCOUTKÅREN VIKINGARNA

SOMMARPROGRAM SJÖSCOUTKÅREN VIKINGARNA SOMMARPROGRAM 2015 SJÖSCOUTKÅREN VIKINGARNA Innehållsförteckning Kårchefens hälsning 4 Vikingarnas organisation 2015 5 Seglingssäsongens kalender 6 Segelsäsongsöppning (21 maj) 7 Seglingssäsongens seglatser

Läs mer

ESS Jolle Edsvikens Seglarskola Jolle Senast uppdaterat 2015-03-09

ESS Jolle Edsvikens Seglarskola Jolle Senast uppdaterat 2015-03-09 ESS Jolle Edsvikens Seglarskola Jolle Senast uppdaterat 2015-03-09 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR EDSVIKENS SEGLARSKOLA JOLLE (ESS Jolle) 2014 1 Medlemmar Vid årets slut hade föreningen 206 registrerade medlemmar

Läs mer

Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS.

Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS. Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS. EM I FRIIDROTT GÖTEBORG 6 AUGUSTI 006 DET STÖRSTA EVENEMANGET PÅ TIO ÅR. Under tio dagar i augusti är hela Göteborg en arena och staden sjuder av aktivitet, förväntan

Läs mer

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning.

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Verksamhetsberättelse Toarps Mk 2011 Sida 2 Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31 Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Styrelse Ordf: Dan Järbyn

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (8) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Janne Björck, sekreterare vid protokollet Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Paul-Lando Matiesen, hamnkapten Björn

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 15:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2009. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Utredningsrapport. - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14

Utredningsrapport. - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14 Utredningsrapport - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14 Utredningsrapport Den 8 oktober beslutade styrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 16:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2010. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Verksamhetsmål och riktlinjer

Verksamhetsmål och riktlinjer Verksamhetsmål och riktlinjer Introduktion Detta dokument beskriver Trollhättans IF Friidrott målsättning och värderingar. Det ger anvisningar och riktlinjer hur förening skall agera. Dessutom pekar det

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2015

Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till ett nytt golfår på Vallda Golf & Country Club och tack för ert engagemang under 2014! Det är fantastiskt roligt att få vara en del av Valldas juniorverksamhet

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Rankingsegling 2,4mR

Rankingsegling 2,4mR Nynäshamns Segelsällskap Inbjuder till Rankingsegling 2,4mR 25-26 maj 2013 i Nynäshamn 1. Regler 1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna

Läs mer

Nära hem. Sommarkvällen börjar bli sen och vi spelar några hål till. Säsongen har startat på Woodlands. Vi smakar på det ljuvaste golflivet.

Nära hem. Sommarkvällen börjar bli sen och vi spelar några hål till. Säsongen har startat på Woodlands. Vi smakar på det ljuvaste golflivet. Nära hem Sommarkvällen börjar bli sen och vi spelar några hål till. Säsongen har startat på Woodlands. Vi smakar på det ljuvaste golflivet. AV T O M A S H A G F E L D T 3 0 Golf Digest woodlands2.indd

Läs mer

INBJUDAN SM Kanotsegling i Stockholm 9-12 augusti 2012

INBJUDAN SM Kanotsegling i Stockholm 9-12 augusti 2012 INBJUDAN SM Kanotsegling i Stockholm 9-12 augusti 2012 Seglings Program: Onsdag 8/8 17:00-19:00 Registrering Torsdag 9/8 08:00 Registrering 09:00 Skepparmöte 10:00 *Start segling 1, från Måsholmen till

Läs mer

Medeltidsveckans kommunikationsgrupp

Medeltidsveckans kommunikationsgrupp Medeltidsveckans kommunikationsgrupp Medeltidsveckan på Gotland är ett av Sveriges äldsta, mest kända kulturevenemang. Sedan 31 år tillbaka har tusentals besökare rest från hela världen för att uppleva

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01 Jämställdhets och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 20112013 Ver. 20101201 Innehåll 1. BAKGRUND... 3 1.1 VARFÖR ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET/LIKABEHANDLING?... 3 1.1.1 Hur arbeta med Jämställdhet/likabehandling...

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen Handbollsklubb Sida 1 av 6 Verksamhetsberättelse Ljunghusens Handbollsklubb, säsongen 2013/2014 Styrelse Klas Olsson, ordförande tom februari Jan Persson, ordförande from mars Carina Ostrander, sekreterare

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ENDURO NR 6-2014

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ENDURO NR 6-2014 1 (5) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ENDURO NR 6-2014 2014-09-20 (12.00) - 2014-09-21 (12.00) Deltagare SVEMO Robert Svensson Patricia Eneroth Sammankallande Ledamot Per Lennerman Gäster Anders Lindén 1 MÖTETS

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Partille Golfklubb presenterar. Ett guldkantat samarbete

Partille Golfklubb presenterar. Ett guldkantat samarbete Partille Golfklubb presenterar Ett guldkantat samarbete Välkommen till Partille golfklubb Vi finns i gröna och sköna Öjersjö, granne med Delsjöreservatet och mindre än 10 minuter från Göteborgs centrum.

Läs mer

Till alla medlemmar i IFK Lidingö Friidrott Information från styrelse och kansli

Till alla medlemmar i IFK Lidingö Friidrott Information från styrelse och kansli Några rader från Ordförande Jesper Arkinger Till alla medlemmar i IFK Lidingö Friidrott Information från styrelse och kansli Sommaren börjar närma sig avslutning och även utomhussäsongen går mot sitt slut.

Läs mer

Trä ningshändbok KSSS Optimistsegling / Zoom 8 Ränä ngen, Djursholm 2012

Trä ningshändbok KSSS Optimistsegling / Zoom 8 Ränä ngen, Djursholm 2012 Trä ningshändbok KSSS Optimistsegling / Zoom 8 Ränä ngen, Djursholm 2012 Version 2012-03-21 Vi i KSSS tränar och tävlar i segling i olika båtklasser och på den nivå vi själva väljer, från nybörjare till

Läs mer

Årets eskaderträff. Anmäl dig idag!

Årets eskaderträff. Anmäl dig idag! Årets eskaderträff Anmäl dig idag! GKSS har glädjen att inbjuda våra nordiska systerklubbar till Vikingaträff 2014. Efter århundraden av strider firar vi i år att de nordiska länderna haft oavbruten fred

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012.

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse 2012. SFFF syfte är att skapa sysselsättning för personer med funktionsnedsättningar och att ta ut så många funktionshindrade personer som det är möjligt i skärgården vår verksamhet

Läs mer

HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ

HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ Välj båtförsäkring med omsorg Vi vet vad som krävs HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ Robert Rostedt Dags att lära gammal hund sitta Så fort det ges tillfälle till lite ledighet beger jag mig

Läs mer

Hur främjar vi kappseglingen i Stockholmsregionen?

Hur främjar vi kappseglingen i Stockholmsregionen? Hur främjar vi kappseglingen i Stockholmsregionen? Rapport från ett seminarium på Allt för sjön, torsdag den 5 mars 2009 Mars 2009 Charlotte Sommarin, Thomas Wrande, Peter Witt 1 Hur främjar vi kappseglingen

Läs mer

Inbjudan för fleetracing. (Isve)

Inbjudan för fleetracing. (Isve) Inbjudan för fleetracing. (Isve) Version 2012-03-30. Innehåll Mallen för inbjudan till fleetracing används vid de flesta tävlingar. Den fungerar både med och utan hänvisning till KSR appendix S, enligt

Läs mer

Verksamhetsplan/mål 2015

Verksamhetsplan/mål 2015 För Gävle Brukshundklubb bygger på Stadga för Gävle Brukshundklubb, lokalklubb av Svenska Brukshundklubben (SBK förbundet) grundad på förbundets grundstadga. Verksamhetsinriktning Klubben har det direkta

Läs mer

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Alla hälsades välkomna utanför klubbhuset. Pierre delade in samtliga juniorer i respektive träningsgrupp. Jacob och Jacob tog hand om Golfkul Spel och lek Eva och Håkan

Läs mer

PROGRAM. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo

PROGRAM. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo PROGRAM Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo Tid 15-16 november 2013 Adress Beskrivning Målsättning Sokos

Läs mer

Ordförande har ordet Segelsällskapet Vättern

Ordförande har ordet Segelsällskapet Vättern PIREN nr 71 Ordförande har ordet Segelsällskapet Vättern Var stolt över SSV och att Du är medlem i ett av Sveriges äldsta segelsällskap som bildades 1885. Sällskapet har under åren haft samma syfte med

Läs mer

Välkommen till Nyköpings Segelsällskap

Välkommen till Nyköpings Segelsällskap Välkommen till Nyköpings Segelsällskap Segelsällskapet är Nyköpings äldsta ideella förening. Det bildades redan 1889 och är en förening för båtägare och båtar av alla slag. Om NySS en sammanfattning Segelsällskapet

Läs mer

Ordföranden har ordet juni 2012

Ordföranden har ordet juni 2012 Ordföranden har ordet juni 2012 Detta nummer av Ordföranden har ordet handlar om Världscupen i Medemblik och Kiel, Finn World Masters, USS regattan i Uppsala, Kallelse till årsmötet och lite annat smått

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår Verksamhetsberättelse 2010 för Varbergs NSF-scoutkår Styrelse och representanter Ordförande V ordförande Sekreterare Kassör Ledamöter Seniorscoutrepr. Revisorer Revisorsuppleant Stugvärd Repr. i föräldraföreningen

Läs mer

Kryssarklubbens eskader 14-21 september Kroatien2013

Kryssarklubbens eskader 14-21 september Kroatien2013 Kryssarklubbens eskader 14-21 september Kroatien2013 1 RESEFAKTA, FLYG OCH BÅTAR FLYG Vi kommer att flyga till Split med SAS morgonflyg från Göteborg och Stockholm. Utresa Göteborg Split Stockholm Split

Läs mer

Vid alla bidragsberättigade resor med SSDF ska alltid billigaste och förmånligaste resesätt användas.

Vid alla bidragsberättigade resor med SSDF ska alltid billigaste och förmånligaste resesätt användas. Svenska Sportdykarförbundets verksamhet ska framförallt främja idrotten och endast en mindre del ska utgöra resebidrag. Förbundsstyrelsen har på sitt möte den 18 januari 2009 beslutat om följande policy

Läs mer

StSS Klubbseglingar för Kölbåt

StSS Klubbseglingar för Kölbåt StSS Klubbseglingar för Kölbåt Poäng- och distansseglingar 2015 StSS KLUBBSEGLINGAR FÖR KÖLBÅT 2015 Kölbåtssektionen inbjuder till klubbseglingar för kölbåtar. Anmälan till hel säsong kostar 300 kr och

Läs mer

Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi. Den 5.11.2012

Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi. Den 5.11.2012 Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi Den 5.11.2012 1 Kapitel I: Allmänna bestämmelser 1 Åländska studentlaget vid Åbo Akademi ( Studentlaget ) är reglerad genom lagen om föreningar,

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland evenemangsbesökarna vid EM i Konståkning Ericsson Globe Arena, 26 januari - februari 25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Klubbpresentation Samt Sponsorpaket 2005/2006 Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Besöks adress: Alviksvägen 30 Organisations nummer: 802010-5550 Post adress: Box 140 23 Förenings nummer:

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

FEI European Championships Dressyr & Hoppning 2015, Aachen Tyskland, 11-23 augusti

FEI European Championships Dressyr & Hoppning 2015, Aachen Tyskland, 11-23 augusti FEI European Championships Dressyr & Hoppning 2015, Aachen Tyskland, 11-23 augusti Följ med Equi Tours på mästerskapsresa till Aachen, Tyskland för ett spektakulärt Europamästerskap! Här väntas fantastiska

Läs mer

Info PRESS. Official Timing

Info PRESS. Official Timing Info PRESS FIS Presenting Sponsor Official FIS World Cup Sponsors Official Timing Tiden går fort och snart är det dags för Världscup finalen vi vill med denna info påminna er om att ansöka om ackreditering

Läs mer

Båtklubbarnas. Båtklubbarnas Dag 2010

Båtklubbarnas. Båtklubbarnas Dag 2010 PARADEN B Å T K L U B B A R N A S D A G 2 0 No 1 1 0 i STA D E N NM S T O C K H O L Båtklubbarnas Dag p r e m i ä r f ö r e n n y t r a d i t i o n Konceptet Vi inviterade Stockholms alla ideella båtklubbar

Läs mer

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust HÖSTMÖTE 2014 Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust ORDFÖRANDE HAR ORDET Hallo Öjen golfare, Nu har vi precis avslutat en kanonsäsong, med lysande förutsättningar för oss golfare.2014 var säsongen

Läs mer

Välkommen till Sandöarna!

Välkommen till Sandöarna! Välkommen till Sandöarna! Sandöarna förvaltas av Svinninge Marina Klubb. Bryggorna är avsedda för klubbens medlemmar som för klubbens vimpel. Icke medlemmar kan, i mån av plats, disponera hamnen mot erläggande

Läs mer

En ståtlig grupp finländare är med på Gymnaestradan!

En ståtlig grupp finländare är med på Gymnaestradan! GYMPINFO 6 JANUARI 2015 En ståtlig grupp finländare är med på Gymnaestradan! Nästa sommar ses 4000 finländska gymnaster i Helsingfors fint! Finland har Gymnaestradans största delegation. Deltagargruppen

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Innehåll Inledning Medlemmar Verksamhet Hemsidan Styrelsen Omslagsbild: Micke A serverar skumpa under klubbens 10-års jubileum.

Läs mer

Välkommen till försäkringsbolaget med hjärtat i sjöfarten. på båtägarens sida sedan 1938.

Välkommen till försäkringsbolaget med hjärtat i sjöfarten. på båtägarens sida sedan 1938. Välkommen till försäkringsbolaget med hjärtat i sjöfarten. på båtägarens sida sedan 1938. Hos oss FÅr du alltid snabb hjälp och du behöver aldrig oroa dig över en massa om och men. Som Nordens ledande

Läs mer

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 BKC har många aktiva spelare i våra träningsgrupper. I år har vi gjort ett stort jobb, lagt ner tid och tanke för att göra säsongen så bra som möjligt. Med vår

Läs mer

Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014

Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014 Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014 Styrelsen Styrelsen haft följande sammansättning under verksamhetsåret 2014: Ordförande Kassör Ledamöter Kenneth Arvidsson Gustav Hägneby Per Enqvist Pasi

Läs mer

Stocksunds Curlingklubb Klubbaktiviteter säsongen 2014-2015

Stocksunds Curlingklubb Klubbaktiviteter säsongen 2014-2015 Stocksunds Curlingklubb Klubbaktiviteter säsongen 2014-2015 Medlemstider Vardagsspel dagtid Tisdagar och Torsdagar 9-12 Måndagar 19.30-23, Onsdagar 19.30-23, Vardagsspel kvällar OBS v49-v51 start kl 20.00

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Nulägesanalys Vi i Hammarö GK har två instruktörer som sköter träning och träningsplaneringen har 20 ledare som är med och hjälper till i vår verksamhet

Läs mer