Verksamhet och seglingsprogram 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhet och seglingsprogram 2013"

Transkript

1 Verksamhet och seglingsprogram 2013

2 Deltagare i verksamhetsplaneringen Junior: Ville-Veikko Laukkanen (Pia Grönblom) MRC: Kimmo Kääriä (Juha Haanperä) Klassiker: Mika Väisänen Gråtrutar: Rolf Kokkola Sport: Esko Kilpi Hamn & Slip: Mauri Keskinen (Tommi Tikanoja) Info: Lauri Tillanen (Saara Karvinen) Klubb: Riina Lamminkari (Esko Kilpi) Admin och ekonomi: Harri Tanhuanpää Fastigheter/fastighetsutveckling: Jouni Järvenpää (Mikael Aminoff) Uthamnar: Heikki Partti (Max Miilakangas) Hamnservice: Harri Tanhuanpää Medelanskaffning och finansieringsverksamhet: (Harri T)

3 HSS verksamhetsplan 2013

4 HSS inför Nettomedlemstillväxten fortsatt 2012 (+60). Snabbare medlemstillströmning, men också större bortfall. 2. Båtbeståndet ökat något, men många lediga hamnplatser Kappsegling och handledd segling (MRC) utvecklats starkt 2012 HSS bronsmedalj i Olympiaden, den första någonsin. Juniorerna NM i damernas lagtävling och FM i pojkarnas. Juniorverksamheten etablerat sig på en nivå med seglare av vilka 30 på rankingnivå. Nytt Skiff-center (29ers) med 18 seglare, sikte 49ers och FX Klassikerna vuxit ytterligare (nu 80 båtar) deltagandet i kappseglingar ökat MRC medlemsantal fördubblats 2012 Gråtrutar aktiva syns och hörs 4. Klubbverksamheten hittat sin form tre storevenemang, två medelstora, flera mindre evenemang i kommittéregi 5. Hans Groop 80-år + bok av Ilpo Kauhanen viktig för HSS 6. HSS mediasynlighet fortsättningsvis god - Svenska, Finska YLE, HBL, Kauppalehti, mfl.

5 Målsättningningar grundverksamhet Väl genomförda storevenemang (8mR, DTR) 2. Etablering av Skiff/Ung Olympia Träningscenter (NOV) 3. Vidareutveckling av AUDI HSS SC 4. Förstärkande av nyckelkommittéerna framför allt seglingsnämden 5. Förstärkt ledning genom verksamhetsledare 6. Nya värdar för uthamnarna

6 Största utmaningar Klart definierad och kommunicerad HSS-utvecklingsstrategi 2. Organiserandet av 8mR VM 2013 (Ett av HSS största evenemang på mycket länge) 3. Utvecklandet av topp-seglingen 4. Behovet av avlönade resurser 5. Nya inkomstkällor behövs p.g.a. investeringsbehoven och 6. Kontinuitet i verksamheten (stor omsättning av förtroendepositioner) 7. Informationsverksamhetens fortsatta utveckling 8. Allmän kvalitetsförbättring av medlemsservice i olika former 9. Integrering av de olika verksamheterna (junior, vuxensegling, långfärd och klassiker) 10. Sammanhållning inom sällskapet

7 HSS omsättning 269 Junior, MRC, Tävling 195 Medl hamn 143 klubb est2012 budget 2013

8 Medlemsutveckling ,460 1, est 2013

9 Ledning & ekonomi Proffessionell operativ ledning och administration underställd verksamhetsledare 2. Balanserad budget och moderat tillväxt 3. Investeringsgrad 90k utan nya lån (10%) 4. Lönsammare hamnverksamhet högre beläggningsgrad 5. Högre avkastning på fastigheterna

10 Ällmänt om HSS ekonomi 1. Ekonomin har vuxit med 6% sedan 2011 (Budget +20%) 2. Verksamhetsunderskott -37k år Verksamhetsöverskott +101k år 2012 (budget 141) 4. Investeringar -79k år 2012 (budget 80k) 5. 15k avskrivning medlemmar som avgått eller bör avgå 6. Medlemsavgifter nästan fördubblade 155 K ( K) 7. Verksamhetsöverskottet måste vara på denna nivå för att investeringsförmågan behålls och lånen kan skötas 8. Inga större förändringar i budgetstruktur för 2013

11 Investeringar b 2012est totalt I sni5 % Hamn % Fas:ghet % Op:/rib % Övrigt % Totalt %

12 1) Över 150 medlemmar Juniorverksamheten ) Effektiv rekrytering och lätt för föräldrarna 3) God anda 4) Pyramiden fortsätter att locka uppåt 5) Ett steg närmare målet: Från optimist till Olympiad 6) Intensifiering av det internationella samarbetet 7) Hög kvalitet på träning, redskap och image 8) Kostnadsffektivitet i verksamheten hemma och utomlands 9) Föräldrarna deltar i lagens vardag 10) Öppen och snabb information 11) Alla ställer sig bakom målen 12

13 OPTIMIST 29er Juniorpyramiden Ranking Finland 2 Kappseglings-. skola 20 EM VM 1010 NM VM lag Kapp- Segligs lag Forts FX/49er HSS Seglings Center Fleet-race 30 Seglings-skola Segling förskola Nybörjare ZOOM8 och TERHI 300 4/1/13 13

14 FX/49er (29er) NOV träningscenter 1. Satsning på topp-segling 2. HSS har ansökt om UOT (Ung Olympiad-träning) status och tränarstöd 3. Sponsorprogram i viktig roll 4. Samarbetspartner i Finland och internationellt 5. Grupp av rådgivare viktig Seglarna, tränare, media, sponsorer, manager 6. Baltic FX/49er/29er GP och HSS Skiff Clinic 4/1/13 Junioritoiminta

15 Juniorverksamhet - ekonomi 1. Mindre tillväxt av seglarantal än förväntat 2012 (-25) 2. Kostnaderna anpassades till deltagarantal 3. Resultat -10 vilket motsvarar 2011 (budj -36k) 4. Samma budget för 2013 (-13k) 5. Tillväxten kommer från det planerade Skiff-centret (+30k)

16 Audi HSS Sail Center Nybildad välorganiserad kommitté under ledning av Kimmo Kääriä 2. Från AUDI HSS MRC till AUDI HSS Seglings-Centrum medlemmar 2012, medlemmar Fokus på vuxenutbildning och kappseglingsskola 5. Alla medlemmar ordinarie enligt gängse principer 6. Seglingsprogram inkluderar också fleet-race - nivågrupper från junior till SM 40 skeppare 7. Aktiv social kalender 8. Inalles 24 båtar Center ledare fr.o.m Extern boatmanager 11. Företagsseglingar skall kompensera lägre sponsoravgifter 12. Talkoprogram med klar arbetsfördelning mellan centermedlemmar

17 Audi HSS Sail Center ekonomi MRC medlemsantal fördubblades 2012 (+60 pers) Tillväxten fortsätter 2013 (+15 henk) Sponsorintäkter på nedgång (olympiadeffekt) Resultatet postivit genom kostnadskontroll

18 Junior+MRC+Tävling est2012 budget 2013

19 Klassiker HSS CYC Strävar till ytterligare ökat antal båtar klassiska tals båtar (s.s. S&S) med i verksamheten Huvudevenemang Klassikersymposium (i samband med båtmässan) och Champagneregatta Evenemang ingår i projektet HSS Classic Week Intensifierat internationellt samarbete via SCYT Champagneregattan antagligen 1 dag efter 8mR VM Östra skjulets vinterförvaring för mindre klassiker (framför allt int5m) Planering av flytande träbåtsutställning igångsatt Klassikerkommittén förnyas under ledning av Tommi Tikanoja

20 Klassiker ekonomi 1. Champagneregattan positivt resultat 2012 (+2K) 2. 8mR dominerar Separat budget som inte belastar HSS budget 3. 8mR sponsorintäkter försäkar ekonomin, avtalen gjorda redan I år

21 Gråtrutarna HSS-S Målet är att aktivera allt fler av föreningens över 200 gråtrutar i verksamheten. Vintern 2013 arrangeras två eller flera brasaftnar med bastu och traktering och program Före midsommar samseglats med aktivt seglande gråtrutar och sådana som inte längre håller sig med egen båt. Sommaren seglats med andra för ändamålet lämpliga båtar som exempelvis SM40 eller åtta Gråtruts-VM hålls i augusti, med juniorer som besättning. Även en exkursion till lämpligt mål planeras. Gråtrutsmartornas verksamhet fortsätter Höstträffen är samtidigt seniorernas årsmöte. HSS-S har bildats för att främja trivseln för äldre medlemmar inom klubben samt för att underlätta utövande av segelsport i högre ålder. Verksamheten riktar sig till medlemmar av HSS som har fyllt 65 år eller som har varit medlemmar i minst 35 år

22 Sportkommitté och seglingsnämnd Ny sportkommodor på förslag med stor erfarenhet av kappseglingsarrangemang Förstärkning av seglingsnämd inför storarrangemangen - Arvo Paukkunen på förslag till ordförande Utbildningprogram för domare och arrangörer vintern 2013 HSS VM projektorganisation tillsammans med Finlands 8mR förbund Färdigheter på alla områden (budgetkontroll, kansli, resultaträkning, logistik osv) förstärks

23 Seglingsprogram 2013 Maj-Juni Musto cup Försvarsmakternas öppna Match Race NM Down Town Race and Clinic Helsinki regatta (medarrangör) Augusti 8mR VM Champagneregattan Borgbacken regatta Sept-oktober 49er/Skiff Baltic Cup Uno Trophy Ice-Breaker Cup Onsdagsseglingar i maj-juni, juli-september Seglingscentret har separat tävlingsprogram,

24 Hamn & Slip Färjan flyttas till paradplats Båtägarkommunikationen förbättras Vinterförvaringstjänster utvecklas, marknadsföringen effektiveras för att få upp beläggnimningsgraden Ett trettiotal bojar saneras Ny dispositionsplan diskuteras för seglingscentrets båtar Hamnens utnyttjande effektiveras genom att Juva Shipping ansvarar för gästhamn med 20 båtplatser mot fast hyra (13,5k)

25 Hamn&slip est2012 budget 2013

26 Hamn och Slip - ekonomi Lediga platser i hamnen (25st) av vilka 20 hyrs som gästmahnsplatser till Juva Båt och båtägarregister äntligen i skick Kostnaderna skars när beläggningsgraden framgick Tillväxt av besikningsintäkter p.g.a. Affektiverad fakturering (också tidigare år). Faktureringsrutiner nu i skick Investerings och grundförbättringsbehov för minst 300K

27 Hamn&slip investeringsbehov Hamnen investeringar (prelimnär uppska5nig) Ny trafikfärja 200 Stolpkran 30 TransporMärja 20 A- bryggan 18 Rib 2 st 10 Diverse

28 Infokommitté blir Mediakommitté 1. Svarar för både intern och extern kommunikation samt media- och sponsorsrelationer 2. Verksamhetsberättelsen övertar en del av årsbokens informationsuppgifter års årsbok planeras för HSS 120-årsevenemag (på hösten) 4. Systemet med informationsansvariga på kommitténivå utvecklas, kansliet får större koordinerande roll 5. Storevenemangen, speciellt 8m VM + särskilda informationsansvariga 6. Webbtjänsten fortsätter att utvecklas 7. Nyhetsbrev så fort tekniken tillåter 8. Sociala medier får ansvarig koordinator

29 Infoverksamhet - ekonomi 1. Årberättelsen relativt dyr, kräver annonsintäkter 2. Websidorna utvecklats systematisk 200 nettobesökare/vecka 4. Facebooksidorna når nu ut till omkring FBnettomedlemmar per vecka. Kostnader obefintliga.

30 Administration och ekonomi 1. Membra - Systemet för styrning av verksamheten tagits i bruk 2012 och vidareutvecklas Medlems- och båtregister i samma system 3. Nytt bokförigssystem tagits i bruk 4. Investeringar i medlemsregistrets riktighet och kvalitet fortsätter 5. Alla faktureringarna sker härefter från Membra 6. Automatisk månatlig rapportering

31 Personal och tjänsteproducenter 1. Verksamhetsledare med ökat medlemsantal och större aktivitetsnivå klarar vi inte oss utan 2. VL leder den dagliga medlemsservicen 3. Kanslisttjänst sköts som år Sommarvikarier som jobbar under ledning av kansliet 5. Hamnmästare Benjamin Sundberg anställs av sällskapet för Mike Marine levererar extra tjänster 7. Bokföringen sköts av Actire fr.o.m

32 Admin och personal - ekonomi 1. Målsättning: Förbättrad medlemservice 2. Adminkostnader k (budget 99k, k) 3. Boklsut och bokslutprosessen dyr (11k). Likaså vårens extra-ordinarie möten (+5k) 4. Noggrann kostnadskontroll under hela året 5. Den planerade deltidsanställda verksamhetsledaren höjer förvaltningsutgifterna (+42k)

33 Fastigheter och klubbverksamhet est2012 budget 2013

34 Klubbverksamhet 1. Ny klubbkommitté och ny klubbmästare + två biträdande klubbmästare 2. Tre storevenemang (Båtmässan, DTR och 8mR VM) 3. Två bryggfester 4. En 120-års gala på hösten 5. Flere mindre evenemang (Junior, Audi HSS Sail Centre, Gråtrut, Klassiker etc) 6. Ett-två uthamnsevenemang

35 Fastigheter 1. Fastighetsundehåll och förbättring på 4-5 års sikt uppskattat till minst För att klara av investeringsprogrammet måste avkastningen för fastigheterna fås att stiga. 3. Styrelsefullmakt kommer att begäras för att Östra- och Västra skjulet kunde uthyras för tillställningar 4. Olympiastugan och andra utrymmen kommer att uthyras till privattillställningar i högre utsträckning än tidigare. Klubbrummet uthyrs bara i undantagsfall. 5. År 2013 kräver saneringsåtgärder framförallt i klubbhuset och infrastruktur.

36 Fastigheter - ekonomi 1. HSS Boathouse omsättning -15% lägre än ,5k i intäkter. 1. Budgeteringsfel dubbelbudgeterade intäkter 20k 2. Skjulen och Olympiastugan hyresintäterna visar en antydan till tillväxt

37 Fastighetsförbättring Fas:ghetsinvereingar Klubblokal och restaurang Avlopp, vasen Östra skjulet skåp, etc Hamnmästarbostad Västra skjulet Östra skjulet Terass 100m2 Olympiastugan Övrigt Sammanlagt Kostnad

38 Uthamnar Uthamnarna kommer att marknadsföras till nya medlemmar för att öka utnyttjandegraden Strävar till ett system med flere uthamnsvärdar per hamn Andönstugans tak saneras med talkokrafter Getörens pontonsanering ingår i planen för 2013 Klubbkokommittén ombeds att planera ett evenemang per sommar per uthamn

39 Medelanskaffning est2012 budget 2013

40 Medelanskaffning och fiansieringsverksamhet Medlemsintäkterna stigit kraftig p.g.a. besluten 2011, fortsätter att stiga 2013 Investeringsavgift föreslås sänkas från 85 till 60 Medlemsavgifter oförändrade 2013 Hamn- och vinterförvaringsavfifter + 5% 2013 Förväntad medlemsökning 2013 måttlig ( medlemmar)

41 Hamnservice Trafikintäkterna från Skiffer ökade lika mycket som HSS Boat House intäkterna sjönk. Trafikintäkterna sjönk med 15K på grund av inkluderandet av överfarten i medlemsavgiften. Gästhamnsintäkterna fördubblades till 8K (4,5k 2011) fortsätter att stiga till 13, HSS III underdimensionerad planering av ersättande färja på gång

42 Förslag till avgifter Medlemsavgifter orförändrade 2. Investeringsavgiften sänks från 85 till Hamnavgifter höjs med 5% 4. Extra förhöjningar på bojplatser % 5. Båtar med motor över 50 hk 1 /hk 6. Kölbåtar över 6 ton /båt (gäller ej A-kajen)

43 prog2012/budg2013 BUDGET 2013 Prog/budget Prog Budget 2012 Utfall 2011 Utfall 2010 INTÄKTER TOTALT 95, , , ,583 1,015, , ,969 UTGIFTER TOTALT -90, , , , , , ,308 Juniorer -3,047-13,464 25,246-10,417-35,663-6,756 55,695 Match Race Center (MRC) 0 Totalt Match Race Center -13,500 6,000 15,676 19,500 3,824-1,576 Tävlingsverksamhet 1, ,900-1,600 1,300-27, Hamn och slip 4,904 25,000-4,324 20,096 24,420 18,014 30,140 Besiktningsverksamhet -2,090 9, ,090 11,500 7,704 8,407 Informationsverksamhet 7, ,000-7,000 2,000-2,054-3,650 Varuförmedling 2,000 3,000-8,000 1,000 9,000-5, Representation, klubbverks , ,100-19,450-16,804-15,806 Klubbkommitté 3,000 5,000-2,143 2,000 4,143-2,978 4,243 Administration -41, ,624-9, ,534-98, ,609-67,832 Fastigheter total 12,700 42,900-17,800 30,200 48,000 43,067 17,370 Uthamnar -2,000-2,800 1, ,490-7, Hamnservice 5,680 14,500 19,206 8,820-10,386-5,376-9,907 Över-Underskott av ord.verks. -25,843-80,588 7,987-54,745-62, ,293-15,854 Medelsanskaffning 29, ,000-46, , ,972 88,897 90,419 Över- /Underskott 4, ,412-38, , ,240-30,395 74,564 Koncernens över-/underskott 4, ,612-44,731 96, ,840-36,952 66,806 Investeringar -11,342-90,000 1,342-78,658-80, ,474-52,476 Amorteringar 0-10,000 52,000-10,000-62,000-42,877-22,579 Nya lån ,000 10, ,435 11,300 Finansiella poster -11, ,000 43,342-88, ,000-26,916-63,755 Över/ -underskott -6, ,389 7,451 8,840-63,868 3,051

44 Harri Tanhuanpää - kommodorskandidat Harri Tanhuanpää, HSS nuvarande ekonomikommodor är på förslag till ny chef för HSS. Harri är den bästa tänkbara kandidaten nu när tyngdpunkten i sällskapet förskjuts från expansion till en kraftfull utveckling av ekonomin och administration, säger sittande kommodor Weckström. Weckströms arbete som företagare gör honom förhindrad att fortsätta ordförandeskapet i det snabbt växande sällskapet. Jag vill att den nya styrelsen ser till att alla medlemmar trivs allt bättre. De olika medlemsgrupperingarna har närmat sig varandra i år och den utvecklingen bör fortsätta." säger Tanhuanpää, som anser att HSS under Weckströms kommodorskap utvecklats till ett mycket livskraftigt och attraktivt sällskap. "Det känns bra att fortsätta från detta", säger Tanhuanpää.

45 Juha Tammela - sportkommodorskandidat Jag har Ägnat mig åt båtsport i 40 år. Min båtkarriär började som liten pojke i familjens motorbåt och fortsatte med opti, OK, folkbåt, Libre 31 och H-båt till det nuvarande delägarskapet i en Iowan 34. Jag är aktiv som tävlingschef och som mångsidigt kompetent tävlingsarrangör och organinsatör. Under de senaste åren har jag deltagit i arrangemangen av flera HSStävlingar bl.a. i seglingsnämnden för Down Town Race. Min son Lasse har anslutit sig till HSS 29er-lag. Jag är uppställd som kandidat eftersom ja anser att jag kan utveckla HSS tävlingsverksamhet och höja uppskattnigen för tävlingsarrangemang i vår förening. Jag stöder samarbete mellan klubbarna och strävar för egen del att avlägsna skrankor.

46 Harri Roschier - vicekommodorkandidat Harri har seglat hela sin ungdom och sitt vuxna liv på de flesta av världens hav. Han seglar för närvarande främst H-båt, Finngulf 46 och 8mR nybygget Luna. Harri har suttit ett år i styrelsen och är villig att fortsätta som vice-kommodor med förvaltning som sitt ansvarsområde.

47 Anu Vauhkonen information (3 år) I vår familj ägnar vi oss tills vidare åt optimistsegling. Vi har blivit HSSmedlemmar genom barnen. Vårt äldsta barn har redan seglat jolle i fem år i HSS och hör till svarta gruppen juniorer, det mellersta barnet hör till den blå gruppen och tävlar i kadettserien. Den yngsta väntar ivrigt på att kunna börja i opti fun. Optimistsegling med tävlingar är ett intresse som rör hela familjen eftersom det är tidskrävande och serviceinsatserna kräver vuxna insatser. Sedan hösten har jag svarat för juniorernas informationsverksamhet och har nu gått med på attställa upp i styrelsen. Jag ser att ett styrelsemedlemskap öppnar möjligheter också för mej att utveckla HSS information som helhet.

48 Pia Grönblom intendentur (3 år) Pia har suttit i styrelsen i ett år och innan dess i HSS kommittéer längre än de flesta av de uppställda kandidaterna. Pia har länge varit engagerad bl.a. utvecklandet av HSS fastigheter och den allmänna trivseln på holmen förutom at hon är en aktiv juniormamma. Pia har ställt upp och är villig att ta ansvarit för intendenturen som kommer att kräva en hel del under de närmaste åren. Pias seglarbarn Ronja och Alex är båda på väg mot landets unga seglartopp.

49 Johan Ehrnroth - junior (2 år) Börjat segla optimist i NJK, senare 470 och soling. Nu kappsegling med kölbåtar och laser. Sommartid försöker vi hinna också med en veckas långfärdssegling. Motorbåt är ett bra medel att förflytta sig med från punkt A till punkt B. Barnen började seglas optimist i HSS eftersom vi bor nära och juniorverksamheten är aktiv. Jag anslöt mig som medlem i HSS genom barnens seglingsintresse. Familjen består i övrigt av hustru och två döttrar: Sara i opti röd och Belinda i opti blå. Jag har varit aktiv inom HSS juniorverksamhet i ett par år. När juniorchefsposten blev öppen såg jag mig beredd att föra HSS juniorverksamhet vidare i samarbete med ett bra fungerande team.

50 Sam Öhman toppsegling (2 år) Vid 10-års ålder började jag segla. Sammanlagt har jag 14 FM av vilka fem första platser. Höjdpunkten hittills var tvåmanna atlantöverfarten 2009 med en Class 40-båt och VM medaljen i X41-klassen i sommar. Min son Robbie har varit med i HSS juniorverksamhet i tre år. Jag har svarat för Robbies träningsgrupp.derssutom är jag medlem i HSS arbetsgrupp för träning. Jag har också verkat som tränare MRC. Ansvarsområde jag är villig att svara för, är toppseglingen. Jag har svårt att föreställa mig någonting som skulle passa mig bättre än just detta. Min erfarenhet från olika seglingsprojekt hemma och utomlands borde komma till nytta och sätta ytterligare fart på våra lag på HSS. Jag är segelmakare till yrket och jobbar med allt som har med segel att göra

51 Juuso Leivonen - HSS SC (1 år) Långfärdsseglar med familjens båt som har sin hamn i EPS, kappseglar i HSS match race center och då och då som gast i olika tävlingar. Blev medlem i HSS för ett år sedan genom MRC. Också min yngre syster är medlem i HSS och seglar inom MRC. Jag ställer upp för styrelsevalet för jag vill vara med och utveckla HSS och i styrelsen föra fram synpunkter utgående från MRC. HSS har medlemmar med olika intressen och som har olika orsaker för sitt medlemskap. HSS styrelse behöver perspektiv från olika medlemsgrupper så att föreningen kan utvecklas så att ingen grupp lämnas utanför och allas behov beaktas så väl som möjligt

52 Tommi Tikanoja - hamn (1 år) Tommi har varit vice-hamnkapten under den gångna säsongen och ställer nu upp som kandidat för skepparposten. Tommi har seglat och jobbat med klassiska båtar en stor del av sitt vuxna liv och är den stolta ägaren av Utö-kryssaren Andromeda och är dessutom delägare till en av HSS äldsta båtar - en valörbåt byggd i HSS ungdom år Alla som sjösatt eller tagit upp sin båt detta år borde känna Tommi, som tillbringar en stor del av den tid som han inte jobbar professionellt (i filmbranchen) jobbar med HSS.

53 Arvo Paukkunen (ordf. seglingsnämnd) Jag både tävlar och långfärdsseglar, både i skärgården och till havs. Dessutom är jag intresserad av domarverksamhet och är nästan färdig regional kappseglingsdomare. Jag blir behörig nästa sommar och siktar på att sedan avancera till nationell domare. Jag är en entusiastisk vän av träbåtar och HSS är enligt min mening den bästa träbåts- och klassikerföreningen. Jag vill delta i och utveckla verksamheten så att den ger också mig mera. Jag är redo att bära ansvar och utveckla seglingen. I yrkeslivet är jag IT-konsult med databaser och rapportering som områden. Jag ägnar mig åt mångsidig motionsidrott och god mat i goda vänners lag. Jag är också trummis i flera band.

54 Esko Kilpi (klubbmästare) Jag både tävlar och långfärdsseglar, i skärgården och till havs. Dessutom är jag intresserad av domarverksamhet och är nästan färdig regional kappseglingsdomare. Jag blir behörig nästa sommar och siktar på att sedan avancera till nationell domare. Jag är en entusiastisk vän av träbåtar och HSS är enligt min mening den bästa träbåts- och klassikerföreningen. Jag vill delta i och utveckla verksamheten så att den ger också mig mera. Esko har sittit dryga två år i HSS styrelse Och ag är villig att ställa upp som klubbmästare utan styrelemandat, med ansvar för klubbkomitténs stora tillställningar ss. Klassikersymposiet.

55 Förslag till godkännadet av fullmakt för styrelsen Avtal med cateringföretagare som ordnar tillställningar I HSS skjul och Olympiastuga. Villkor: 1. Max 18 tillställningar per säsong 2. Inga tillställningar under HSS storevenemang FM, NM, VM, DTR etc. 3. Minimi hyra för Östra skjulet 2000$/dag, Västra 1500$/dag. Olympiastugan 2000 /dag. 4. Budget 2013 borde sikta på (presenteras på vårmötet) 5. Eventuella reparationer och investeringar får inte överskrida nettohyresintäkterna år Ärendet förbereds av hamn, intendentur och klubbkommitté 7. Inga förhandlingar har gåtts eller föravtal gjorts för 2013

56

57

58 Styrelse och kommodor tackar för 2012

AKTIA VISA PLATINUM EXKLUSIVT OCH BEKVÄMT

AKTIA VISA PLATINUM EXKLUSIVT OCH BEKVÄMT AKTIA VISA PLATINUM EXKLUSIVT OCH BEKVÄMT Aktia Visa Platinum är ett kort för dig som uppskattar hög kvalitet och marknadens högsta servicenivå. Förutom kortets vanliga egenskaper får du: Priority Pass

Läs mer

Verksamhetsplan för ÅSS 2015

Verksamhetsplan för ÅSS 2015 Verksamhetsplan för ÅSS 2015 ÅSS Stadgar inleds i 3 med sällskapets syfte (A): Sällskapets syfte är att främja segel- och motorbåtssporten, att sprida kunskap i gott sjömansskap, att väcka och vidmakthålla

Läs mer

Nyländska Jaktklubbens medlemstidning

Nyländska Jaktklubbens medlemstidning Nyländska Jaktklubbens medlemstidning 5/2010 NJK:s höstregatta, Aktia Cup..s. 5 NJK deltog i Atlantic Round...s. 6 Program för Jubileumsåret...s. 11 Vem är mästarnas mästare?...s. 13 1861-2011 150 ÅR NJK

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

Nyländska Jaktklubbens medlemstidning 5/2012. Höstmöte med kommodorsbyte... s. 4 Seglargalan... s. 7 Kajholmen... s. 10. God Jul och Gott Nytt År

Nyländska Jaktklubbens medlemstidning 5/2012. Höstmöte med kommodorsbyte... s. 4 Seglargalan... s. 7 Kajholmen... s. 10. God Jul och Gott Nytt År Nyländska Jaktklubbens medlemstidning 5/2012 Höstmöte med kommodorsbyte... s. 4 Seglargalan... s. 7 Kajholmen... s. 10 God Jul och Gott Nytt År Nyländska Jaktklubben Kommodoren har ordet NJK:s kansli:

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Innehåll i detta nummer: Ledare Rätt klassindelning i tävling? Kassörens kommentarer Möteshandlingar Vintern slog till tidigt i år också,

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Nyländska Jaktklubbens Medlemsblad 4/2006 Talko på Björkholmen den 31 maj.

Nyländska Jaktklubbens Medlemsblad 4/2006 Talko på Björkholmen den 31 maj. Nyländska Jaktklubbens Medlemsblad 4/2006 Talko på Björkholmen den 31 maj. Det vackra vädret lockade arbetsvilliga medlemmar att städa upp på Björkholmen inför den nya säsongen. Drumsö FBK ställde traditionsenligt

Läs mer

Grades of Glory UF- Företagsrapport

Grades of Glory UF- Företagsrapport 1 Grades of Glory UF- Företagsrapport Räkenskapsår: 2013/2014 (Sep 2013- Maj 2014) Styrelsemedlemmar: Erik Alenrud Joakim Flink Carl-Oscar Sturén Alva Sundquist Erik Nytell Region: Stockholm Rådgivare:

Läs mer

f o t o t e t t i l u n d s t e n årsbok 2013

f o t o t e t t i l u n d s t e n årsbok 2013 f o t o t e t t i l u n d s t e n årsbok 2013 2 kommodorens ruta kommmodorens ruta 3 VI GÅR MOT SOMMAREN. Arbetet med båtarna har redan börjat, och vintern med hård kyla och snö har löpt fort undan för

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År! Nyländska Jaktklubbens medlemstidning 5/2013

God Jul och Gott Nytt År! Nyländska Jaktklubbens medlemstidning 5/2013 Nyländska Jaktklubbens medlemstidning 5/2013 God Jul och Gott Nytt År! i detta nummer: 4 NJK:s nya webbplats 5 NJK:s höstmöte 10 Seglargalan 14 FO-Racing Team 18 Kajholmens hösttalko Detta är sista numret

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011 Sollentuna Golfklubbs framtida medlemsformer och finansiering Sollentuna golfklubb är idag en ekonomiskt välmående golfklubb med erkänt god

Läs mer

Framtidsgruppen 2014-2020

Framtidsgruppen 2014-2020 Framtidsgruppen 2014-2020 Redovisning av framtidsförslagen samt förslag till verksamhetsplan för Skinnarebo Golf & Country Club 1 Det är medlemmarna som är golfklubben Det absolut viktigaste för Skinnarebo

Läs mer

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening 2010-02-16 2010-2011 Linköping Kenty Damfotbollsförening Föreningen där spelare och ledare utvecklas! Linköping Kenty Damfotbollsförening (LKDFF) skall verka främjande för dam- och flickfotbollens utveckling

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen april till augusti 2012 1 1. Inledning Scouthösten är igång, det är full fart ute i landets alla kårer

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Förutsättningar Verksamhetsplan 2013

Förutsättningar Verksamhetsplan 2013 Förutsättningar Verksamhetsplan 2013 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 23 april 2013. Till den 1 februari 2013 vill vi gärna ha synpunkter på Förutsättningar

Läs mer