Verksamhet och seglingsprogram 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhet och seglingsprogram 2013"

Transkript

1 Verksamhet och seglingsprogram 2013

2 Deltagare i verksamhetsplaneringen Junior: Ville-Veikko Laukkanen (Pia Grönblom) MRC: Kimmo Kääriä (Juha Haanperä) Klassiker: Mika Väisänen Gråtrutar: Rolf Kokkola Sport: Esko Kilpi Hamn & Slip: Mauri Keskinen (Tommi Tikanoja) Info: Lauri Tillanen (Saara Karvinen) Klubb: Riina Lamminkari (Esko Kilpi) Admin och ekonomi: Harri Tanhuanpää Fastigheter/fastighetsutveckling: Jouni Järvenpää (Mikael Aminoff) Uthamnar: Heikki Partti (Max Miilakangas) Hamnservice: Harri Tanhuanpää Medelanskaffning och finansieringsverksamhet: (Harri T)

3 HSS verksamhetsplan 2013

4 HSS inför Nettomedlemstillväxten fortsatt 2012 (+60). Snabbare medlemstillströmning, men också större bortfall. 2. Båtbeståndet ökat något, men många lediga hamnplatser Kappsegling och handledd segling (MRC) utvecklats starkt 2012 HSS bronsmedalj i Olympiaden, den första någonsin. Juniorerna NM i damernas lagtävling och FM i pojkarnas. Juniorverksamheten etablerat sig på en nivå med seglare av vilka 30 på rankingnivå. Nytt Skiff-center (29ers) med 18 seglare, sikte 49ers och FX Klassikerna vuxit ytterligare (nu 80 båtar) deltagandet i kappseglingar ökat MRC medlemsantal fördubblats 2012 Gråtrutar aktiva syns och hörs 4. Klubbverksamheten hittat sin form tre storevenemang, två medelstora, flera mindre evenemang i kommittéregi 5. Hans Groop 80-år + bok av Ilpo Kauhanen viktig för HSS 6. HSS mediasynlighet fortsättningsvis god - Svenska, Finska YLE, HBL, Kauppalehti, mfl.

5 Målsättningningar grundverksamhet Väl genomförda storevenemang (8mR, DTR) 2. Etablering av Skiff/Ung Olympia Träningscenter (NOV) 3. Vidareutveckling av AUDI HSS SC 4. Förstärkande av nyckelkommittéerna framför allt seglingsnämden 5. Förstärkt ledning genom verksamhetsledare 6. Nya värdar för uthamnarna

6 Största utmaningar Klart definierad och kommunicerad HSS-utvecklingsstrategi 2. Organiserandet av 8mR VM 2013 (Ett av HSS största evenemang på mycket länge) 3. Utvecklandet av topp-seglingen 4. Behovet av avlönade resurser 5. Nya inkomstkällor behövs p.g.a. investeringsbehoven och 6. Kontinuitet i verksamheten (stor omsättning av förtroendepositioner) 7. Informationsverksamhetens fortsatta utveckling 8. Allmän kvalitetsförbättring av medlemsservice i olika former 9. Integrering av de olika verksamheterna (junior, vuxensegling, långfärd och klassiker) 10. Sammanhållning inom sällskapet

7 HSS omsättning 269 Junior, MRC, Tävling 195 Medl hamn 143 klubb est2012 budget 2013

8 Medlemsutveckling ,460 1, est 2013

9 Ledning & ekonomi Proffessionell operativ ledning och administration underställd verksamhetsledare 2. Balanserad budget och moderat tillväxt 3. Investeringsgrad 90k utan nya lån (10%) 4. Lönsammare hamnverksamhet högre beläggningsgrad 5. Högre avkastning på fastigheterna

10 Ällmänt om HSS ekonomi 1. Ekonomin har vuxit med 6% sedan 2011 (Budget +20%) 2. Verksamhetsunderskott -37k år Verksamhetsöverskott +101k år 2012 (budget 141) 4. Investeringar -79k år 2012 (budget 80k) 5. 15k avskrivning medlemmar som avgått eller bör avgå 6. Medlemsavgifter nästan fördubblade 155 K ( K) 7. Verksamhetsöverskottet måste vara på denna nivå för att investeringsförmågan behålls och lånen kan skötas 8. Inga större förändringar i budgetstruktur för 2013

11 Investeringar b 2012est totalt I sni5 % Hamn % Fas:ghet % Op:/rib % Övrigt % Totalt %

12 1) Över 150 medlemmar Juniorverksamheten ) Effektiv rekrytering och lätt för föräldrarna 3) God anda 4) Pyramiden fortsätter att locka uppåt 5) Ett steg närmare målet: Från optimist till Olympiad 6) Intensifiering av det internationella samarbetet 7) Hög kvalitet på träning, redskap och image 8) Kostnadsffektivitet i verksamheten hemma och utomlands 9) Föräldrarna deltar i lagens vardag 10) Öppen och snabb information 11) Alla ställer sig bakom målen 12

13 OPTIMIST 29er Juniorpyramiden Ranking Finland 2 Kappseglings-. skola 20 EM VM 1010 NM VM lag Kapp- Segligs lag Forts FX/49er HSS Seglings Center Fleet-race 30 Seglings-skola Segling förskola Nybörjare ZOOM8 och TERHI 300 4/1/13 13

14 FX/49er (29er) NOV träningscenter 1. Satsning på topp-segling 2. HSS har ansökt om UOT (Ung Olympiad-träning) status och tränarstöd 3. Sponsorprogram i viktig roll 4. Samarbetspartner i Finland och internationellt 5. Grupp av rådgivare viktig Seglarna, tränare, media, sponsorer, manager 6. Baltic FX/49er/29er GP och HSS Skiff Clinic 4/1/13 Junioritoiminta

15 Juniorverksamhet - ekonomi 1. Mindre tillväxt av seglarantal än förväntat 2012 (-25) 2. Kostnaderna anpassades till deltagarantal 3. Resultat -10 vilket motsvarar 2011 (budj -36k) 4. Samma budget för 2013 (-13k) 5. Tillväxten kommer från det planerade Skiff-centret (+30k)

16 Audi HSS Sail Center Nybildad välorganiserad kommitté under ledning av Kimmo Kääriä 2. Från AUDI HSS MRC till AUDI HSS Seglings-Centrum medlemmar 2012, medlemmar Fokus på vuxenutbildning och kappseglingsskola 5. Alla medlemmar ordinarie enligt gängse principer 6. Seglingsprogram inkluderar också fleet-race - nivågrupper från junior till SM 40 skeppare 7. Aktiv social kalender 8. Inalles 24 båtar Center ledare fr.o.m Extern boatmanager 11. Företagsseglingar skall kompensera lägre sponsoravgifter 12. Talkoprogram med klar arbetsfördelning mellan centermedlemmar

17 Audi HSS Sail Center ekonomi MRC medlemsantal fördubblades 2012 (+60 pers) Tillväxten fortsätter 2013 (+15 henk) Sponsorintäkter på nedgång (olympiadeffekt) Resultatet postivit genom kostnadskontroll

18 Junior+MRC+Tävling est2012 budget 2013

19 Klassiker HSS CYC Strävar till ytterligare ökat antal båtar klassiska tals båtar (s.s. S&S) med i verksamheten Huvudevenemang Klassikersymposium (i samband med båtmässan) och Champagneregatta Evenemang ingår i projektet HSS Classic Week Intensifierat internationellt samarbete via SCYT Champagneregattan antagligen 1 dag efter 8mR VM Östra skjulets vinterförvaring för mindre klassiker (framför allt int5m) Planering av flytande träbåtsutställning igångsatt Klassikerkommittén förnyas under ledning av Tommi Tikanoja

20 Klassiker ekonomi 1. Champagneregattan positivt resultat 2012 (+2K) 2. 8mR dominerar Separat budget som inte belastar HSS budget 3. 8mR sponsorintäkter försäkar ekonomin, avtalen gjorda redan I år

21 Gråtrutarna HSS-S Målet är att aktivera allt fler av föreningens över 200 gråtrutar i verksamheten. Vintern 2013 arrangeras två eller flera brasaftnar med bastu och traktering och program Före midsommar samseglats med aktivt seglande gråtrutar och sådana som inte längre håller sig med egen båt. Sommaren seglats med andra för ändamålet lämpliga båtar som exempelvis SM40 eller åtta Gråtruts-VM hålls i augusti, med juniorer som besättning. Även en exkursion till lämpligt mål planeras. Gråtrutsmartornas verksamhet fortsätter Höstträffen är samtidigt seniorernas årsmöte. HSS-S har bildats för att främja trivseln för äldre medlemmar inom klubben samt för att underlätta utövande av segelsport i högre ålder. Verksamheten riktar sig till medlemmar av HSS som har fyllt 65 år eller som har varit medlemmar i minst 35 år

22 Sportkommitté och seglingsnämnd Ny sportkommodor på förslag med stor erfarenhet av kappseglingsarrangemang Förstärkning av seglingsnämd inför storarrangemangen - Arvo Paukkunen på förslag till ordförande Utbildningprogram för domare och arrangörer vintern 2013 HSS VM projektorganisation tillsammans med Finlands 8mR förbund Färdigheter på alla områden (budgetkontroll, kansli, resultaträkning, logistik osv) förstärks

23 Seglingsprogram 2013 Maj-Juni Musto cup Försvarsmakternas öppna Match Race NM Down Town Race and Clinic Helsinki regatta (medarrangör) Augusti 8mR VM Champagneregattan Borgbacken regatta Sept-oktober 49er/Skiff Baltic Cup Uno Trophy Ice-Breaker Cup Onsdagsseglingar i maj-juni, juli-september Seglingscentret har separat tävlingsprogram,

24 Hamn & Slip Färjan flyttas till paradplats Båtägarkommunikationen förbättras Vinterförvaringstjänster utvecklas, marknadsföringen effektiveras för att få upp beläggnimningsgraden Ett trettiotal bojar saneras Ny dispositionsplan diskuteras för seglingscentrets båtar Hamnens utnyttjande effektiveras genom att Juva Shipping ansvarar för gästhamn med 20 båtplatser mot fast hyra (13,5k)

25 Hamn&slip est2012 budget 2013

26 Hamn och Slip - ekonomi Lediga platser i hamnen (25st) av vilka 20 hyrs som gästmahnsplatser till Juva Båt och båtägarregister äntligen i skick Kostnaderna skars när beläggningsgraden framgick Tillväxt av besikningsintäkter p.g.a. Affektiverad fakturering (också tidigare år). Faktureringsrutiner nu i skick Investerings och grundförbättringsbehov för minst 300K

27 Hamn&slip investeringsbehov Hamnen investeringar (prelimnär uppska5nig) Ny trafikfärja 200 Stolpkran 30 TransporMärja 20 A- bryggan 18 Rib 2 st 10 Diverse

28 Infokommitté blir Mediakommitté 1. Svarar för både intern och extern kommunikation samt media- och sponsorsrelationer 2. Verksamhetsberättelsen övertar en del av årsbokens informationsuppgifter års årsbok planeras för HSS 120-årsevenemag (på hösten) 4. Systemet med informationsansvariga på kommitténivå utvecklas, kansliet får större koordinerande roll 5. Storevenemangen, speciellt 8m VM + särskilda informationsansvariga 6. Webbtjänsten fortsätter att utvecklas 7. Nyhetsbrev så fort tekniken tillåter 8. Sociala medier får ansvarig koordinator

29 Infoverksamhet - ekonomi 1. Årberättelsen relativt dyr, kräver annonsintäkter 2. Websidorna utvecklats systematisk 200 nettobesökare/vecka 4. Facebooksidorna når nu ut till omkring FBnettomedlemmar per vecka. Kostnader obefintliga.

30 Administration och ekonomi 1. Membra - Systemet för styrning av verksamheten tagits i bruk 2012 och vidareutvecklas Medlems- och båtregister i samma system 3. Nytt bokförigssystem tagits i bruk 4. Investeringar i medlemsregistrets riktighet och kvalitet fortsätter 5. Alla faktureringarna sker härefter från Membra 6. Automatisk månatlig rapportering

31 Personal och tjänsteproducenter 1. Verksamhetsledare med ökat medlemsantal och större aktivitetsnivå klarar vi inte oss utan 2. VL leder den dagliga medlemsservicen 3. Kanslisttjänst sköts som år Sommarvikarier som jobbar under ledning av kansliet 5. Hamnmästare Benjamin Sundberg anställs av sällskapet för Mike Marine levererar extra tjänster 7. Bokföringen sköts av Actire fr.o.m

32 Admin och personal - ekonomi 1. Målsättning: Förbättrad medlemservice 2. Adminkostnader k (budget 99k, k) 3. Boklsut och bokslutprosessen dyr (11k). Likaså vårens extra-ordinarie möten (+5k) 4. Noggrann kostnadskontroll under hela året 5. Den planerade deltidsanställda verksamhetsledaren höjer förvaltningsutgifterna (+42k)

33 Fastigheter och klubbverksamhet est2012 budget 2013

34 Klubbverksamhet 1. Ny klubbkommitté och ny klubbmästare + två biträdande klubbmästare 2. Tre storevenemang (Båtmässan, DTR och 8mR VM) 3. Två bryggfester 4. En 120-års gala på hösten 5. Flere mindre evenemang (Junior, Audi HSS Sail Centre, Gråtrut, Klassiker etc) 6. Ett-två uthamnsevenemang

35 Fastigheter 1. Fastighetsundehåll och förbättring på 4-5 års sikt uppskattat till minst För att klara av investeringsprogrammet måste avkastningen för fastigheterna fås att stiga. 3. Styrelsefullmakt kommer att begäras för att Östra- och Västra skjulet kunde uthyras för tillställningar 4. Olympiastugan och andra utrymmen kommer att uthyras till privattillställningar i högre utsträckning än tidigare. Klubbrummet uthyrs bara i undantagsfall. 5. År 2013 kräver saneringsåtgärder framförallt i klubbhuset och infrastruktur.

36 Fastigheter - ekonomi 1. HSS Boathouse omsättning -15% lägre än ,5k i intäkter. 1. Budgeteringsfel dubbelbudgeterade intäkter 20k 2. Skjulen och Olympiastugan hyresintäterna visar en antydan till tillväxt

37 Fastighetsförbättring Fas:ghetsinvereingar Klubblokal och restaurang Avlopp, vasen Östra skjulet skåp, etc Hamnmästarbostad Västra skjulet Östra skjulet Terass 100m2 Olympiastugan Övrigt Sammanlagt Kostnad

38 Uthamnar Uthamnarna kommer att marknadsföras till nya medlemmar för att öka utnyttjandegraden Strävar till ett system med flere uthamnsvärdar per hamn Andönstugans tak saneras med talkokrafter Getörens pontonsanering ingår i planen för 2013 Klubbkokommittén ombeds att planera ett evenemang per sommar per uthamn

39 Medelanskaffning est2012 budget 2013

40 Medelanskaffning och fiansieringsverksamhet Medlemsintäkterna stigit kraftig p.g.a. besluten 2011, fortsätter att stiga 2013 Investeringsavgift föreslås sänkas från 85 till 60 Medlemsavgifter oförändrade 2013 Hamn- och vinterförvaringsavfifter + 5% 2013 Förväntad medlemsökning 2013 måttlig ( medlemmar)

41 Hamnservice Trafikintäkterna från Skiffer ökade lika mycket som HSS Boat House intäkterna sjönk. Trafikintäkterna sjönk med 15K på grund av inkluderandet av överfarten i medlemsavgiften. Gästhamnsintäkterna fördubblades till 8K (4,5k 2011) fortsätter att stiga till 13, HSS III underdimensionerad planering av ersättande färja på gång

42 Förslag till avgifter Medlemsavgifter orförändrade 2. Investeringsavgiften sänks från 85 till Hamnavgifter höjs med 5% 4. Extra förhöjningar på bojplatser % 5. Båtar med motor över 50 hk 1 /hk 6. Kölbåtar över 6 ton /båt (gäller ej A-kajen)

43 prog2012/budg2013 BUDGET 2013 Prog/budget Prog Budget 2012 Utfall 2011 Utfall 2010 INTÄKTER TOTALT 95, , , ,583 1,015, , ,969 UTGIFTER TOTALT -90, , , , , , ,308 Juniorer -3,047-13,464 25,246-10,417-35,663-6,756 55,695 Match Race Center (MRC) 0 Totalt Match Race Center -13,500 6,000 15,676 19,500 3,824-1,576 Tävlingsverksamhet 1, ,900-1,600 1,300-27, Hamn och slip 4,904 25,000-4,324 20,096 24,420 18,014 30,140 Besiktningsverksamhet -2,090 9, ,090 11,500 7,704 8,407 Informationsverksamhet 7, ,000-7,000 2,000-2,054-3,650 Varuförmedling 2,000 3,000-8,000 1,000 9,000-5, Representation, klubbverks , ,100-19,450-16,804-15,806 Klubbkommitté 3,000 5,000-2,143 2,000 4,143-2,978 4,243 Administration -41, ,624-9, ,534-98, ,609-67,832 Fastigheter total 12,700 42,900-17,800 30,200 48,000 43,067 17,370 Uthamnar -2,000-2,800 1, ,490-7, Hamnservice 5,680 14,500 19,206 8,820-10,386-5,376-9,907 Över-Underskott av ord.verks. -25,843-80,588 7,987-54,745-62, ,293-15,854 Medelsanskaffning 29, ,000-46, , ,972 88,897 90,419 Över- /Underskott 4, ,412-38, , ,240-30,395 74,564 Koncernens över-/underskott 4, ,612-44,731 96, ,840-36,952 66,806 Investeringar -11,342-90,000 1,342-78,658-80, ,474-52,476 Amorteringar 0-10,000 52,000-10,000-62,000-42,877-22,579 Nya lån ,000 10, ,435 11,300 Finansiella poster -11, ,000 43,342-88, ,000-26,916-63,755 Över/ -underskott -6, ,389 7,451 8,840-63,868 3,051

44 Harri Tanhuanpää - kommodorskandidat Harri Tanhuanpää, HSS nuvarande ekonomikommodor är på förslag till ny chef för HSS. Harri är den bästa tänkbara kandidaten nu när tyngdpunkten i sällskapet förskjuts från expansion till en kraftfull utveckling av ekonomin och administration, säger sittande kommodor Weckström. Weckströms arbete som företagare gör honom förhindrad att fortsätta ordförandeskapet i det snabbt växande sällskapet. Jag vill att den nya styrelsen ser till att alla medlemmar trivs allt bättre. De olika medlemsgrupperingarna har närmat sig varandra i år och den utvecklingen bör fortsätta." säger Tanhuanpää, som anser att HSS under Weckströms kommodorskap utvecklats till ett mycket livskraftigt och attraktivt sällskap. "Det känns bra att fortsätta från detta", säger Tanhuanpää.

45 Juha Tammela - sportkommodorskandidat Jag har Ägnat mig åt båtsport i 40 år. Min båtkarriär började som liten pojke i familjens motorbåt och fortsatte med opti, OK, folkbåt, Libre 31 och H-båt till det nuvarande delägarskapet i en Iowan 34. Jag är aktiv som tävlingschef och som mångsidigt kompetent tävlingsarrangör och organinsatör. Under de senaste åren har jag deltagit i arrangemangen av flera HSStävlingar bl.a. i seglingsnämnden för Down Town Race. Min son Lasse har anslutit sig till HSS 29er-lag. Jag är uppställd som kandidat eftersom ja anser att jag kan utveckla HSS tävlingsverksamhet och höja uppskattnigen för tävlingsarrangemang i vår förening. Jag stöder samarbete mellan klubbarna och strävar för egen del att avlägsna skrankor.

46 Harri Roschier - vicekommodorkandidat Harri har seglat hela sin ungdom och sitt vuxna liv på de flesta av världens hav. Han seglar för närvarande främst H-båt, Finngulf 46 och 8mR nybygget Luna. Harri har suttit ett år i styrelsen och är villig att fortsätta som vice-kommodor med förvaltning som sitt ansvarsområde.

47 Anu Vauhkonen information (3 år) I vår familj ägnar vi oss tills vidare åt optimistsegling. Vi har blivit HSSmedlemmar genom barnen. Vårt äldsta barn har redan seglat jolle i fem år i HSS och hör till svarta gruppen juniorer, det mellersta barnet hör till den blå gruppen och tävlar i kadettserien. Den yngsta väntar ivrigt på att kunna börja i opti fun. Optimistsegling med tävlingar är ett intresse som rör hela familjen eftersom det är tidskrävande och serviceinsatserna kräver vuxna insatser. Sedan hösten har jag svarat för juniorernas informationsverksamhet och har nu gått med på attställa upp i styrelsen. Jag ser att ett styrelsemedlemskap öppnar möjligheter också för mej att utveckla HSS information som helhet.

48 Pia Grönblom intendentur (3 år) Pia har suttit i styrelsen i ett år och innan dess i HSS kommittéer längre än de flesta av de uppställda kandidaterna. Pia har länge varit engagerad bl.a. utvecklandet av HSS fastigheter och den allmänna trivseln på holmen förutom at hon är en aktiv juniormamma. Pia har ställt upp och är villig att ta ansvarit för intendenturen som kommer att kräva en hel del under de närmaste åren. Pias seglarbarn Ronja och Alex är båda på väg mot landets unga seglartopp.

49 Johan Ehrnroth - junior (2 år) Börjat segla optimist i NJK, senare 470 och soling. Nu kappsegling med kölbåtar och laser. Sommartid försöker vi hinna också med en veckas långfärdssegling. Motorbåt är ett bra medel att förflytta sig med från punkt A till punkt B. Barnen började seglas optimist i HSS eftersom vi bor nära och juniorverksamheten är aktiv. Jag anslöt mig som medlem i HSS genom barnens seglingsintresse. Familjen består i övrigt av hustru och två döttrar: Sara i opti röd och Belinda i opti blå. Jag har varit aktiv inom HSS juniorverksamhet i ett par år. När juniorchefsposten blev öppen såg jag mig beredd att föra HSS juniorverksamhet vidare i samarbete med ett bra fungerande team.

50 Sam Öhman toppsegling (2 år) Vid 10-års ålder började jag segla. Sammanlagt har jag 14 FM av vilka fem första platser. Höjdpunkten hittills var tvåmanna atlantöverfarten 2009 med en Class 40-båt och VM medaljen i X41-klassen i sommar. Min son Robbie har varit med i HSS juniorverksamhet i tre år. Jag har svarat för Robbies träningsgrupp.derssutom är jag medlem i HSS arbetsgrupp för träning. Jag har också verkat som tränare MRC. Ansvarsområde jag är villig att svara för, är toppseglingen. Jag har svårt att föreställa mig någonting som skulle passa mig bättre än just detta. Min erfarenhet från olika seglingsprojekt hemma och utomlands borde komma till nytta och sätta ytterligare fart på våra lag på HSS. Jag är segelmakare till yrket och jobbar med allt som har med segel att göra

51 Juuso Leivonen - HSS SC (1 år) Långfärdsseglar med familjens båt som har sin hamn i EPS, kappseglar i HSS match race center och då och då som gast i olika tävlingar. Blev medlem i HSS för ett år sedan genom MRC. Också min yngre syster är medlem i HSS och seglar inom MRC. Jag ställer upp för styrelsevalet för jag vill vara med och utveckla HSS och i styrelsen föra fram synpunkter utgående från MRC. HSS har medlemmar med olika intressen och som har olika orsaker för sitt medlemskap. HSS styrelse behöver perspektiv från olika medlemsgrupper så att föreningen kan utvecklas så att ingen grupp lämnas utanför och allas behov beaktas så väl som möjligt

52 Tommi Tikanoja - hamn (1 år) Tommi har varit vice-hamnkapten under den gångna säsongen och ställer nu upp som kandidat för skepparposten. Tommi har seglat och jobbat med klassiska båtar en stor del av sitt vuxna liv och är den stolta ägaren av Utö-kryssaren Andromeda och är dessutom delägare till en av HSS äldsta båtar - en valörbåt byggd i HSS ungdom år Alla som sjösatt eller tagit upp sin båt detta år borde känna Tommi, som tillbringar en stor del av den tid som han inte jobbar professionellt (i filmbranchen) jobbar med HSS.

53 Arvo Paukkunen (ordf. seglingsnämnd) Jag både tävlar och långfärdsseglar, både i skärgården och till havs. Dessutom är jag intresserad av domarverksamhet och är nästan färdig regional kappseglingsdomare. Jag blir behörig nästa sommar och siktar på att sedan avancera till nationell domare. Jag är en entusiastisk vän av träbåtar och HSS är enligt min mening den bästa träbåts- och klassikerföreningen. Jag vill delta i och utveckla verksamheten så att den ger också mig mera. Jag är redo att bära ansvar och utveckla seglingen. I yrkeslivet är jag IT-konsult med databaser och rapportering som områden. Jag ägnar mig åt mångsidig motionsidrott och god mat i goda vänners lag. Jag är också trummis i flera band.

54 Esko Kilpi (klubbmästare) Jag både tävlar och långfärdsseglar, i skärgården och till havs. Dessutom är jag intresserad av domarverksamhet och är nästan färdig regional kappseglingsdomare. Jag blir behörig nästa sommar och siktar på att sedan avancera till nationell domare. Jag är en entusiastisk vän av träbåtar och HSS är enligt min mening den bästa träbåts- och klassikerföreningen. Jag vill delta i och utveckla verksamheten så att den ger också mig mera. Esko har sittit dryga två år i HSS styrelse Och ag är villig att ställa upp som klubbmästare utan styrelemandat, med ansvar för klubbkomitténs stora tillställningar ss. Klassikersymposiet.

55 Förslag till godkännadet av fullmakt för styrelsen Avtal med cateringföretagare som ordnar tillställningar I HSS skjul och Olympiastuga. Villkor: 1. Max 18 tillställningar per säsong 2. Inga tillställningar under HSS storevenemang FM, NM, VM, DTR etc. 3. Minimi hyra för Östra skjulet 2000$/dag, Västra 1500$/dag. Olympiastugan 2000 /dag. 4. Budget 2013 borde sikta på (presenteras på vårmötet) 5. Eventuella reparationer och investeringar får inte överskrida nettohyresintäkterna år Ärendet förbereds av hamn, intendentur och klubbkommitté 7. Inga förhandlingar har gåtts eller föravtal gjorts för 2013

56

57

58 Styrelse och kommodor tackar för 2012

ÅRSBERÄTTELSE 2013 version 1.1

ÅRSBERÄTTELSE 2013 version 1.1 ÅRSBERÄTTELSE 2013 version 1.1 Detta är Helsingfors Segelsällskaps r.f. berättelse över sällskapets 120. verksamhetsår. Årsberättelsen är styrelsens rapport till medlemmarna för att HSS vårmöte skall kunna

Läs mer

SSÅV medlemsenkät 2003.

SSÅV medlemsenkät 2003. 1 SSÅV medlemsenkät 2003. SSÅV upplever en period med mycket aktiviteter inom både kölbåtssegling och jollesegling (ungdomsverksamhet). Vad vi ser är en svacka i deltagandet inom kölbåtsverksamheten, samtidig

Läs mer

1. Kappseglingar. 2. Onsdagssegling VERKSAMHETSPLAN FÖR ESBO SEGELFÖRENING 2015

1. Kappseglingar. 2. Onsdagssegling VERKSAMHETSPLAN FÖR ESBO SEGELFÖRENING 2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR ESBO SEGELFÖRENING 2015 1. Kappseglingar Exakta uppgifter om tävlingarna läggs in på kalendern efter hand. (Se www.esbosegelforening.fi/kalendern) 24 25.1 DN-isjakt, rankingsegling

Läs mer

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Motion 2014-01-11 Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Sida 1 av 2 Motion 2014-01- 11 Inköp av IF- båt för att stimulera kappsegling Bakgrund historik: 2013 startade ett unikt initiativ i Gäddvikens

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

Välkommen till LJS! Medlemsbrev Mars 2012

Välkommen till LJS! Medlemsbrev Mars 2012 Medlemsbrev Mars 2012 Välkommen till LJS! Våren känns tidig i år och seglingssäsongen 2012 närmar sig snabbare än vanligt. Vi hälsar alla seglare välkomna till Linköpings Jolleseglarklubb och till massor

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Sommarprogram 2014. Ett tack till NSS sponsorer. SM Neptunkryssare SM Rival 22 Trosa Arkö Classic 2014. StjärneXpressen. Matsson Arkö Rib TreCé

Sommarprogram 2014. Ett tack till NSS sponsorer. SM Neptunkryssare SM Rival 22 Trosa Arkö Classic 2014. StjärneXpressen. Matsson Arkö Rib TreCé Ett tack till NSS sponsorer StjärneXpressen Skeppa Marin Rejmes Matsson Arkö Rib TreCé SEB Norrköping Jobmeal Dahllöf & Roxner Alvar Båtar Ekbacken Cramo Sommarprogram 2014 SM Neptunkryssare SM Rival 22

Läs mer

Svenska Seglarförbundet

Svenska Seglarförbundet Svenska Seglarförbundet Måldokument 2010 2012 Målen är indelade i fyra huvudgrupper: 1. Seglare 2. Instruktörer/tränare/funktionärer 3. SSF:s medlemsorganisation klubb/klassförbund/distrikt 4. SSF centralt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR OXELÖSUNDS SEGELSÄLLSKAP

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR OXELÖSUNDS SEGELSÄLLSKAP VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR OXELÖSUNDS SEGELSÄLLSKAP Inledning Denna verksamhetsplan är ett komplement till OXSS stadgar och anger riktlinjer för klubben och de olika sektionernas verksamhet. Avsikten med

Läs mer

helsingfors segelsälskap r.f. årsberättelse 2012

helsingfors segelsälskap r.f. årsberättelse 2012 helsingfors segelsälskap r.f. årsberättelse 2012 1 2 innehåll årsberättelse 2012 Syftet med HSS årsberättelse...5 HSS verksamhetsändamål...5 HSS värden...5 hss verksamhet 2012...6 Kappseglingens mellanår...6

Läs mer

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF.

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF. Måldokument 2014 Innehåll Framtidens strategi Fokusområden Huvudmålsättningar och Huvudstrategier Områden - Delmål och Delstrategier Process Framtidens strategi SSF:s styrelse har startat upp ett arbete

Läs mer

Verksamhetsplan för ÅSS 2009

Verksamhetsplan för ÅSS 2009 Verksamhetsplan för ÅSS 2009 ÅSS Stadgar inleds i 3 med sällskapets syfte (A): Sällskapets syfte är att främja segel- och motorbåtssporten, att sprida kunskap i gott sjömansskap, att väcka och vidmakthålla

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

Remiss 1- Framtida stödorganisation

Remiss 1- Framtida stödorganisation Remiss 1- Framtida stödorganisation Innehåll 1. Bakgrund 2. Ny serviceorganisation 3. Verksamhetsområde 4. Klubbkonsulenter 5. Varför Klubbkonsulent istället för Sailcoach? 6. Tydligare och effektivare

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Utredningsrapport. - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14

Utredningsrapport. - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14 Utredningsrapport - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14 Utredningsrapport Den 8 oktober beslutade styrelsen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011 Allmänt OXSS styrelse har under verksamhetsåret bestått av nedanstående ledamöter och haft 11 protokollförda styrelsemöten. Det har under verksamhetsåret inte påkallats eller

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 15:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2009. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 16:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2010. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31

MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31 MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31 STYRELSEN har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Ronnie Rosberg. Ordförande Klara Svensson. Sekreterare Thomas Lundin.

Läs mer

Vision eller verksamhetsidé: Skapa en trivsam klubb, som kan erbjuda träning och spel för nybörjare till tävlingsspelare.

Vision eller verksamhetsidé: Skapa en trivsam klubb, som kan erbjuda träning och spel för nybörjare till tävlingsspelare. Vision eller verksamhetsidé: Skapa en trivsam klubb, som kan erbjuda träning och spel för nybörjare till tävlingsspelare. Huvudmål Öka trivseln i klubben. Både den fysiska miljön och erbjuda trevliga aktiviteter.

Läs mer

Inbjudan till Stockholms 606-regatta, 5 6 september 2015

Inbjudan till Stockholms 606-regatta, 5 6 september 2015 Inbjudan till Stockholms 606-regatta, 5 6 september 2015 Tävling: Stockholms 606-regatta Klubbmästerskap Stockholms 606-klubb Rikscuptävling fyra 2015 i 606 Distriktsmästerskap i 606 Datum: 5-6 september

Läs mer

Fastställd Budget 14/15 (Kkr)

Fastställd Budget 14/15 (Kkr) Fastställd Budget 14/15 (Kkr) Utfall 12/13 2013/2014 2014/2015 Intäkter Medlems- & Båtregister 12 230 12 366 12 226 På Kryss & Till Rors 3 100 3 405 3 638 Matrikel 29 34 30 Medlemsservice & föreningsverksamhet

Läs mer

Den nordiska Folkbåten

Den nordiska Folkbåten Den nordiska Folkbåten Foton: Berth Höjer Kappsegling Den Nordiska Folkbåten är idag en av Europas mest aktiva kölbåtsklasser när det gäller kappsegling Folkbåten har blivit en klassiker som de senaste

Läs mer

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping.

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Paul Bergqvist hälsade samtliga välkomna till det 126:e årsmötet och förklarade mötet öppnat. 1 Val av

Läs mer

Ekonomiska riktlinjer för Björklövens ungdoms-, junioroch

Ekonomiska riktlinjer för Björklövens ungdoms-, junioroch Ekonomiska riktlinjer för Björklövens ungdoms-, junioroch Damlag Bakgrund För att Björklöven skall kunna bedriva och utveckla hockeyverksamheten måste vi ha en ekonomi i balans. Därför har vi tagit fram

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 ESS Jolle MEDLEMMAR Vid årets slut hade föreningen 201 registrerade medlemmar som betalt medlemsavgift. STYRELSE Styrelsen har under året utgjorts av:

Läs mer

Välkommen som medlem!

Välkommen som medlem! Nyhet säsongen 2015 Fritt spel på Åkersberga Gk! Gäller vid medlemskap i Österåkers Gk. (Gäller ej Sexan, Vardag eller Hagby ) Österåkers Golf En 45-håls golfanläggning med tre banor och stor tillgänglighet.

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01 Jämställdhets och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 20112013 Ver. 20101201 Innehåll 1. BAKGRUND... 3 1.1 VARFÖR ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET/LIKABEHANDLING?... 3 1.1.1 Hur arbeta med Jämställdhet/likabehandling...

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Enkät om F18. I samband med F18-förbundets årsmöte 2014-01-16. 2014-01-15 Lars Linder 1

Enkät om F18. I samband med F18-förbundets årsmöte 2014-01-16. 2014-01-15 Lars Linder 1 Enkät om F18 I samband med F18-förbundets årsmöte 2014-01-16 2014-01-15 Lars Linder 1 Om enkäten Enkäten gick ut via facebook till alla medlemmar på gruppen F18 seglarkompisar. 41 personer svarade på enkätens

Läs mer

Ordförande har ordet februari 2011

Ordförande har ordet februari 2011 Ordförande har ordet februari 2011 Hej alla Finnjolleseglare! Vinter, snö och kallt längtar du också efter att få starta säsongen 2011? En bild från en torsdagssegling i Karlstad 2010 kanske piggar upp

Läs mer

Trond Kristensen konsistent prestera lära

Trond Kristensen konsistent prestera lära 15 januari 2009, kl 18.30 ordnade Svenska Havskappseglingsförbundet årets första Go For Speed på KTH. Patrick Lindblom har skrivit en bra rapport nedan. 2009 års första upplaga av Svenska Havskappseglingsförbundets

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens trettonde verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2007. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

ESS Jolle Edsvikens Seglarskola Jolle Senast uppdaterat 2015-03-09

ESS Jolle Edsvikens Seglarskola Jolle Senast uppdaterat 2015-03-09 ESS Jolle Edsvikens Seglarskola Jolle Senast uppdaterat 2015-03-09 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR EDSVIKENS SEGLARSKOLA JOLLE (ESS Jolle) 2014 1 Medlemmar Vid årets slut hade föreningen 206 registrerade medlemmar

Läs mer

Svenska Australian shepherdklubben

Svenska Australian shepherdklubben Styrelsemöte SASK 12/5 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Cari Hansson, Maria Jönsson, Ingrid Wigur Ej närvarande, anmäld frånvaro: Emma Farhang

Läs mer

SEGLARSKOLA V. 32 13 barn som genomförde kurs på grön nybörjarnivå och fick seglarmärket i brons samt SSF diplom. 5 ledare och många föräldrar

SEGLARSKOLA V. 32 13 barn som genomförde kurs på grön nybörjarnivå och fick seglarmärket i brons samt SSF diplom. 5 ledare och många föräldrar Säsongen 2013 SEGLARSKOLA V. 32 13 barn som genomförde kurs på grön nybörjarnivå och fick seglarmärket i brons samt SSF diplom. 5 ledare och många föräldrar jobbade under denna fantastiska vecka. GRÖN

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

Underlag till Verksamhetsplanering 15 november 2011

Underlag till Verksamhetsplanering 15 november 2011 Underlag till Verksamhetsplanering 15 november 2011 Område: Medlemsservice: SOFTs och orienteringens finansiering Beskrivning av nuläget: Finansiering av SOFT-kansliets, distriktens och föreningarnas verksamheter

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

Stocksunds Curlingklubb Klubbaktiviteter säsongen 2014-2015

Stocksunds Curlingklubb Klubbaktiviteter säsongen 2014-2015 Stocksunds Curlingklubb Klubbaktiviteter säsongen 2014-2015 Medlemstider Vardagsspel dagtid Tisdagar och Torsdagar 9-12 Måndagar 19.30-23, Onsdagar 19.30-23, Vardagsspel kvällar OBS v49-v51 start kl 20.00

Läs mer

Utvecklingsplan. Österlens Golfklubb 2014 2018

Utvecklingsplan. Österlens Golfklubb 2014 2018 Utvecklingsplan Österlens Golfklubb 2014 2018 GOLFBANORNA Nya förväntningar och ökad konkurrens gör att ÖsGK måste förädla och anpassa de värden klubben erbjuder medlemmar och gäster. Denna utvecklingsplan

Läs mer

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Klubbhuset, Torslanda IK Tisdagen den 27 mars 2012 Närvarande: Katarina Foxenius (ordf.), Nicolas Lopez, Elise Orderud, Thomas

Läs mer

Bästa HSS medlem, Seglarhälsningar från styrelsen via Svante

Bästa HSS medlem, Seglarhälsningar från styrelsen via Svante Bästa HSS medlem, Det är ett händelserikt år i klubben som vi lämnat bakom oss. 50-årsjubileumet blev en hejdundrande fest. Tack speciellt till Leif Bohlin och Anders Holmgren med familjer som hjälpte

Läs mer

Trä ningshändbok KSSS Optimistsegling / Zoom 8 Ränä ngen, Djursholm 2012

Trä ningshändbok KSSS Optimistsegling / Zoom 8 Ränä ngen, Djursholm 2012 Trä ningshändbok KSSS Optimistsegling / Zoom 8 Ränä ngen, Djursholm 2012 Version 2012-03-21 Vi i KSSS tränar och tävlar i segling i olika båtklasser och på den nivå vi själva väljer, från nybörjare till

Läs mer

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen)

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) 1 INLEDNING 1.1 SYFTE Syftet med organisationsguiden (guiden) är att ge föreningens medlemmar och funktionärer en samlad information om hur föreningen

Läs mer

Daniel Johansson ordförande

Daniel Johansson ordförande GLIMTEN våren 2013 Som ny ordförande i BSS och dessutom båtägare finns det många skäl för mig att vara både glad och tacksam. Det är ett väldigt fint segelsällskap som vi i styrelsen fått förtroendet att

Läs mer

Ordföranden har ordet december 2011

Ordföranden har ordet december 2011 Ordföranden har ordet december 2011 SWE 11, Daniel Birgmark rundar upp under medaljracet EM i Helsingfors 2011 Tonny Nyrén Finnjolletrimmaren i Karlstad! Foto: Erik Åberg Foto: Torsten Jarnstam När en

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Vårt verksamhetsår 2014, föreningens 105:e, är till ända. Vi kan summera ett mellanår utan större tävlingar eller särskilt minnesvärda händelser. Det har dock varit ett år med

Läs mer

Verksamhetsplan/mål 2015

Verksamhetsplan/mål 2015 För Gävle Brukshundklubb bygger på Stadga för Gävle Brukshundklubb, lokalklubb av Svenska Brukshundklubben (SBK förbundet) grundad på förbundets grundstadga. Verksamhetsinriktning Klubben har det direkta

Läs mer

Smålands Seglarförbund (SDSF) har under året haft följande styrelse: Kent Källström. Richard Holm med Mattias Ottevi som suppleant.

Smålands Seglarförbund (SDSF) har under året haft följande styrelse: Kent Källström. Richard Holm med Mattias Ottevi som suppleant. Styrelse Smålands Seglarförbund (SDSF) har under året haft följande styrelse: Christer Stenholm Stig Langner Kent Källström Pontus Tinnert Patrik Schander Jan Furemo Magnus Arnebjörk ordförande. ledam,

Läs mer

HSS Q&A. 1. Varför överskreds investeringsbudgeten?

HSS Q&A. 1. Varför överskreds investeringsbudgeten? HSS Q&A Styrelsen har samlat frågor som i olika forum ställts dem om föreningens ekonomi och administration och strävar här att svara på dessa frågor så entydigt och koncentrerat som möjligt. 1. Varför

Läs mer

Vid alla bidragsberättigade resor med SSDF ska alltid billigaste och förmånligaste resesätt användas.

Vid alla bidragsberättigade resor med SSDF ska alltid billigaste och förmånligaste resesätt användas. Svenska Sportdykarförbundets verksamhet ska framförallt främja idrotten och endast en mindre del ska utgöra resebidrag. Förbundsstyrelsen har på sitt möte den 18 januari 2009 beslutat om följande policy

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002-09-01 2003-08-31

Verksamhetsberättelse 2002-09-01 2003-08-31 Härnösands Badmintonklubb Verksamhetsberättelse 2002-09-01 2003-08-31 Härnösands Badmintonklubb Styrelsen Ordf: Sekt: Kassör: Kurt-Ivan Eriksson Ledamöter: Mikael Berger Stina Flemström Bengt Wedin Seniorgrupp

Läs mer

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET Nylands svenska ungdomsförbund r.f. Resultaträkning 01.01-31.12.2011 Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET 1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET Understöd 2000,00 0,00

Läs mer

Linköpings Jolleseglarklubb LJS

Linköpings Jolleseglarklubb LJS Linköpings Jolleseglarklubb LJS 1(2) Årsmöte 2009 Protokoll Tid: Söndagen den 22 november 2009 kl 16:00 Plats: Rydsskolan, Linköping Närvarande: 28 medlemmar 1. Fråga om mötets behöriga utlysande Mötet

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2012

M-båtsförbundets årsmöte 2012 Protokoll 2012-11-25 M-båtsförbundets årsmöte 2012 Innan mötet öppnas informerar nästa års SM arrangörer om SM i Uppsala 2013. Tävlingarna går av stapeln 4-6 juli. Ankomst och registrering sker den 2a

Läs mer

OPTIMISTJOLLE SÄSONGEN 2006

OPTIMISTJOLLE SÄSONGEN 2006 Båtmässa Hollandsförläger Öckerö Regelkurs med Tom Easter Regatta Holland Upptaktsläger Team Östergötland Ostcupar LJS MTSS NSS WSK BRSS LJS Träningar inför Ostcup med Team Östergötland LJS Cup Vår/Höst

Läs mer

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 Närvarande: Se sid 4 1. Mötets öppnande Lukas hälsade alla välkomna och öppnande mötet. Sverker Olsson Ordförande i hälsade även han välkommen och berättar lite om

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

LUFT LAND HAV VÅR & SOMMAR

LUFT LAND HAV VÅR & SOMMAR LUFT LAND HAV VÅR & SOMMAR NYHETER DRÖMBYGGET DRÖMBYGGET sätter fart på deltagarnas kreativitet. Med glasspinnar och lim får grupperna bygga vad dom vill. TRÄNINGSPASSET TRÄNINGS PASSET riktar sig till

Läs mer

NORTH EUROPEAN SAILING LEAGUE H T T P : / / W W W. N E S L. S E

NORTH EUROPEAN SAILING LEAGUE H T T P : / / W W W. N E S L. S E 2012 H T T P : / / W W W. N E S L. S E GRAND PRIZE HELT NY RANGE ROVER EVOQUE PRESTATION OCH TUR I KOMBINATION VINNER. ALLA KAN VINNA! VINSTEN AVSER 1 ÅRS FRITT ANVÄNDANDE AV BILEN NESL KONCEPTET Seglingsvärlden

Läs mer

Svenska Cheerleaderförbundets Verksamhetsberättelse 2010-2011

Svenska Cheerleaderförbundets Verksamhetsberättelse 2010-2011 verksamhetsberättelse Sida 1(10) Handläggare FS Svenska Cheerleaderförbundets Verksamhetsberättelse 2010-2011 Sida 2(10) Innehållsförteckning 1 Formalia... 3 1.1 Organisation... 3 1.1.1 Medlemmar... 3

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ENDURO NR 6-2014

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ENDURO NR 6-2014 1 (5) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ENDURO NR 6-2014 2014-09-20 (12.00) - 2014-09-21 (12.00) Deltagare SVEMO Robert Svensson Patricia Eneroth Sammankallande Ledamot Per Lennerman Gäster Anders Lindén 1 MÖTETS

Läs mer

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen Handbollsklubb Sida 1 av 6 Verksamhetsberättelse Ljunghusens Handbollsklubb, säsongen 2013/2014 Styrelse Klas Olsson, ordförande tom februari Jan Persson, ordförande from mars Carina Ostrander, sekreterare

Läs mer

PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2014

PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2014 KANSLI/SHOP 2014 Peter Falck som klubbchef svarar för samordning och ledning för den dagliga driften av klubben. Verksamheten vid kansliet är att ge service till bl.a. klubbens medlemmar, Greenfeegäster,

Läs mer

Verksamhetsplan Elit- och Juniorkommittén Botkyrka GK 2015. Inledning.

Verksamhetsplan Elit- och Juniorkommittén Botkyrka GK 2015. Inledning. Verksamhetsplan Elit- och Juniorkommittén Botkyrka GK 2015 Inledning. Verksamhetsplanen är skriven för att tydliggöra klubbens juniorverksamhet som tillsammans med elitverksamheten utgör Elit- och Juniorkommitténs

Läs mer

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB Distrikt 2360 Stiftad 1955 Dessa stadgar ersätter de stadgar som tidigare gällt för Göteborg Hisingens Rotaryklubb. 1 Utöver vad som är stadgat i Enhetlig grundlag

Läs mer

Mandatperioden 2011-03-23 till 2012-03-06

Mandatperioden 2011-03-23 till 2012-03-06 Sida 1 av 8 Mandatperioden 2011-03-23 till Sida 2 av 8 1. Inledning och bakgrund... 3 2. LASS tävlingsverksamhet Simning och Hopp... 3 3. Tränarskifte i LASS... 3 4. LASS barn och ungdomsverksamhet...

Läs mer

www.strandgruppen.se

www.strandgruppen.se www.strandgruppen.se BAKGRUND Roslagsloppet är ett av världens största offshore-race för racerbåtar och följs årligen av drygt 100.000 åskådare. Starten sker i Stockholm och målgången i Öregrund. Tävlingen

Läs mer

Verksamhetsplan Svenska Kryssarklubben 2010-2011

Verksamhetsplan Svenska Kryssarklubben 2010-2011 Verksamhetsplan Svenska Kryssarklubben 2010-2011 Kryssarklubben bedriver en omfattande verksamhet och för verksamhetsåret 2010-2011 kommer extra resurser att läggas på utvecklingen av en ny webbsida, översyn

Läs mer

PROGRAM VÄLKOMMEN TILL VOLVO CITY SAILING. 23 augusti operan göteborg. www.volvocars.se/citysailing

PROGRAM VÄLKOMMEN TILL VOLVO CITY SAILING. 23 augusti operan göteborg. www.volvocars.se/citysailing VÄLKOMMEN TILL VOLVO CITY SAILING PROGRAM 23 augusti operan göteborg www.volvocars.se/citysailing I samarbete med Svenska Seglarförbundet och Sjöräddningssällskapet Välkommen till Operan 23 augusti för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2001/2002

Verksamhetsberättelse 2001/2002 Verksamhetsberättelse 2001/2002 Issituationen I mitten av januari frös Värtan till och låg två veckor med dålig is delvis snötäckt. Fysingen hade ingen seglingsbar is alls, men Mälaren kunde utnyttjas

Läs mer

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 VISION Svensk styrkelyft - Idrotten som lyfter Svensk Styrkelyft ska sträva mot att utveckla alla individer på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

SKÅ IDROTTSKLUBB. och Bygdegård

SKÅ IDROTTSKLUBB. och Bygdegård SKÅ IDROTTSKLUBB och Bygdegård FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2012 Inledning Under 2011 har stor kraft ägnats åt att ta ett samlat grepp om klubbens ekonomi. Detta arbete har nu slutförts och samtliga sektioners

Läs mer

SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup 2009

SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup 2009 SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup 2009 Kappsegling: Stockholm cup 2009 Datum: Arrangör: Klasser: 1. Regler 1.1 Kappseglingarna genomförs enligt reglerna så som de definieras i Kappseglingsreglerna

Läs mer

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Slutrapport LNM 2008-10 Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Författare Sida 1(8) 2009-10-21 Bilder från Hallsta Triathlon 2008 Författare Sida

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 STRATEGISK PLAN 2010-2012...2 Vision...2 Målsättningar...2 Uppföljning utvärdering...2 Verksamhetsplan 2010...3 Barn och Ungdomar...3 Tävling...4 Information och kommunikation...4

Läs mer

Protokoll för Mk Scandias styrelsemöte 15.04.22

Protokoll för Mk Scandias styrelsemöte 15.04.22 Protokoll för Mk Scandias styrelsemöte 15.04.22 Närvaro: Lars Axelsson, Magnus Sandberg, Jan Österberg, Jan Johansson, Max Lundgren, Annelie Feuk, Ulf Klasa, Helén Toivonen, Tomas Karlsson, Besök; Tabita

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN SEKTIONSRÅDSMÖTET I UPPLANDS VÄSBY DEN 1-2 DECEMBER 2001

ANTECKNINGAR FRÅN SEKTIONSRÅDSMÖTET I UPPLANDS VÄSBY DEN 1-2 DECEMBER 2001 ANTECKNINGAR FRÅN SEKTIONSRÅDSMÖTET I UPPLANDS VÄSBY DEN 1-2 DECEMBER 2001 1 (6) Deltagare: Enligt bifogad lista INLEDNING Margareta Lindfors, motocrossektionen, hälsade alla välkomna och gick igenom helgens

Läs mer

Verksamhetsplan för ÅSS 2015

Verksamhetsplan för ÅSS 2015 Verksamhetsplan för ÅSS 2015 ÅSS Stadgar inleds i 3 med sällskapets syfte (A): Sällskapets syfte är att främja segel- och motorbåtssporten, att sprida kunskap i gott sjömansskap, att väcka och vidmakthålla

Läs mer

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10 Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015 Beslutade av styrelsen 2014-12-10 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Medlems och träningsavgifter 3. Åldersgruppernas administration och ekonomi 4. Cuper och egna åldersgruppsarrangemang

Läs mer

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född?

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född? Bilaga Frågebatteri 1. Är du kassör i din förening? Ja 2. Är du Man Kvinna 3. Vilket år är du född? 4. Vad av nedanstående stämmer bäst för dig? Jag arbetar/har arbetat professionellt som redovisningsekonom

Läs mer

Inbjudan till Malmö Segel Sällskaps Saltholm Runt Lördagen den 30 augusti 2014

Inbjudan till Malmö Segel Sällskaps Saltholm Runt Lördagen den 30 augusti 2014 Inbjudan till Malmö Segel Sällskaps Saltholm Runt Lördagen den 30 augusti 2014 Tävlingen Tävlingen är en distanskappsegling för kölbåtar och flerskrovsbåtar runt Saltholm i Öresund om ca 25 distansminuter.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 PISTOLSEKTIONEN Svenskt pistolskytte mot världsklass 2020 Svenska Skyttesportförbundet Swedish Shooting Sport Federation www.skyttesport.se Pistolsektionens verksamhetsplan 2015 -

Läs mer

Årets eskaderträff. Anmäl dig idag!

Årets eskaderträff. Anmäl dig idag! Årets eskaderträff Anmäl dig idag! GKSS har glädjen att inbjuda våra nordiska systerklubbar till Vikingaträff 2014. Efter århundraden av strider firar vi i år att de nordiska länderna haft oavbruten fred

Läs mer

SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup 2010 Optimist Blå & Zoom8

SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup 2010 Optimist Blå & Zoom8 SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup 2010 Optimist Blå & Zoom8 Kappsegling: Stockholm cup 2010 Datum: 9 maj Arrangör: Viggbyholms Båtklubb Klasser: Optimist Blå & Zoom8 1. Regler 1.1 Kappseglingarna

Läs mer

STOCKHOLMS SEGLARFÖRBUND

STOCKHOLMS SEGLARFÖRBUND STOCKHOLMS SEGLARFÖRBUND Årsmöte 23 nov 2009 Välkomna! Program 18.00 18.15 18.15 18.45 18.45 19.00 18.45-19.30 19.30 - Presentation av VBK Magnus "Mange" Olsson Prisutdelningar Fullmaktsinlämning, förfriskning,

Läs mer

Inbjudan. Allsvenskan segling är en serie deltävlingar för inbjudna klubbar anslutna till Svenska Seglarförbundet.

Inbjudan. Allsvenskan segling är en serie deltävlingar för inbjudna klubbar anslutna till Svenska Seglarförbundet. Inbjudan Tävling: Datum: Arrangör: Allsvenskan segling Deltävling 1: 22 24 maj, Saltsjöbaden Deltävling 2: 14 16 augusti, Malmö Deltävling 3: 28 30 augusti, Grötö Svenska Seglarförbundet, SSF, i samarbete

Läs mer

Klubbverksamheten 2010

Klubbverksamheten 2010 Klubbverksamheten 2010 Aktiviteter 2010 Klubb/avdelning 130 st (årsmöten, utbildningar, studiebesök, halkkörning) Motorcamping 30 st Rikskampanjer 1 (2) Undersökning av trafikbeteendet med dolda och synliga

Läs mer

Styrelsen för Arlandastad GK avlämnar härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2011.

Styrelsen för Arlandastad GK avlämnar härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2011. Årsredovisning för, 816000-5701, Arlandastad Golfklubb 2011. Styrelsen för Arlandastad GK avlämnar härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2011. Redovisningen innehåller förutom resultat-, balansräkning

Läs mer

PIREN 74 INNEHÅLLER KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 16 MARS 2015 KL 19.00

PIREN 74 INNEHÅLLER KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 16 MARS 2015 KL 19.00 PIREN 74 INNEHÅLLER KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 16 MARS 2015 KL 19.00 Ordförande har ordet Segelsällskapet Vättern Var stolt över SSV och att Du är medlem i ett av Sveriges äldsta segelsällskap som bildades

Läs mer

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012 5.11.2012 ARBETSORDNING FÖR JAKTVÅRDSFÖRENINGARNA Ikraft från den 1.1.2012 tillsvidare Behandlad vid Finlands viltcentrals styrelsemöte den 18.11.2011 Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011,

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer