Verksamhet och seglingsprogram 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhet och seglingsprogram 2013"

Transkript

1 Verksamhet och seglingsprogram 2013

2 Deltagare i verksamhetsplaneringen Junior: Ville-Veikko Laukkanen (Pia Grönblom) MRC: Kimmo Kääriä (Juha Haanperä) Klassiker: Mika Väisänen Gråtrutar: Rolf Kokkola Sport: Esko Kilpi Hamn & Slip: Mauri Keskinen (Tommi Tikanoja) Info: Lauri Tillanen (Saara Karvinen) Klubb: Riina Lamminkari (Esko Kilpi) Admin och ekonomi: Harri Tanhuanpää Fastigheter/fastighetsutveckling: Jouni Järvenpää (Mikael Aminoff) Uthamnar: Heikki Partti (Max Miilakangas) Hamnservice: Harri Tanhuanpää Medelanskaffning och finansieringsverksamhet: (Harri T)

3 HSS verksamhetsplan 2013

4 HSS inför Nettomedlemstillväxten fortsatt 2012 (+60). Snabbare medlemstillströmning, men också större bortfall. 2. Båtbeståndet ökat något, men många lediga hamnplatser Kappsegling och handledd segling (MRC) utvecklats starkt 2012 HSS bronsmedalj i Olympiaden, den första någonsin. Juniorerna NM i damernas lagtävling och FM i pojkarnas. Juniorverksamheten etablerat sig på en nivå med seglare av vilka 30 på rankingnivå. Nytt Skiff-center (29ers) med 18 seglare, sikte 49ers och FX Klassikerna vuxit ytterligare (nu 80 båtar) deltagandet i kappseglingar ökat MRC medlemsantal fördubblats 2012 Gråtrutar aktiva syns och hörs 4. Klubbverksamheten hittat sin form tre storevenemang, två medelstora, flera mindre evenemang i kommittéregi 5. Hans Groop 80-år + bok av Ilpo Kauhanen viktig för HSS 6. HSS mediasynlighet fortsättningsvis god - Svenska, Finska YLE, HBL, Kauppalehti, mfl.

5 Målsättningningar grundverksamhet Väl genomförda storevenemang (8mR, DTR) 2. Etablering av Skiff/Ung Olympia Träningscenter (NOV) 3. Vidareutveckling av AUDI HSS SC 4. Förstärkande av nyckelkommittéerna framför allt seglingsnämden 5. Förstärkt ledning genom verksamhetsledare 6. Nya värdar för uthamnarna

6 Största utmaningar Klart definierad och kommunicerad HSS-utvecklingsstrategi 2. Organiserandet av 8mR VM 2013 (Ett av HSS största evenemang på mycket länge) 3. Utvecklandet av topp-seglingen 4. Behovet av avlönade resurser 5. Nya inkomstkällor behövs p.g.a. investeringsbehoven och 6. Kontinuitet i verksamheten (stor omsättning av förtroendepositioner) 7. Informationsverksamhetens fortsatta utveckling 8. Allmän kvalitetsförbättring av medlemsservice i olika former 9. Integrering av de olika verksamheterna (junior, vuxensegling, långfärd och klassiker) 10. Sammanhållning inom sällskapet

7 HSS omsättning 269 Junior, MRC, Tävling 195 Medl hamn 143 klubb est2012 budget 2013

8 Medlemsutveckling ,460 1, est 2013

9 Ledning & ekonomi Proffessionell operativ ledning och administration underställd verksamhetsledare 2. Balanserad budget och moderat tillväxt 3. Investeringsgrad 90k utan nya lån (10%) 4. Lönsammare hamnverksamhet högre beläggningsgrad 5. Högre avkastning på fastigheterna

10 Ällmänt om HSS ekonomi 1. Ekonomin har vuxit med 6% sedan 2011 (Budget +20%) 2. Verksamhetsunderskott -37k år Verksamhetsöverskott +101k år 2012 (budget 141) 4. Investeringar -79k år 2012 (budget 80k) 5. 15k avskrivning medlemmar som avgått eller bör avgå 6. Medlemsavgifter nästan fördubblade 155 K ( K) 7. Verksamhetsöverskottet måste vara på denna nivå för att investeringsförmågan behålls och lånen kan skötas 8. Inga större förändringar i budgetstruktur för 2013

11 Investeringar b 2012est totalt I sni5 % Hamn % Fas:ghet % Op:/rib % Övrigt % Totalt %

12 1) Över 150 medlemmar Juniorverksamheten ) Effektiv rekrytering och lätt för föräldrarna 3) God anda 4) Pyramiden fortsätter att locka uppåt 5) Ett steg närmare målet: Från optimist till Olympiad 6) Intensifiering av det internationella samarbetet 7) Hög kvalitet på träning, redskap och image 8) Kostnadsffektivitet i verksamheten hemma och utomlands 9) Föräldrarna deltar i lagens vardag 10) Öppen och snabb information 11) Alla ställer sig bakom målen 12

13 OPTIMIST 29er Juniorpyramiden Ranking Finland 2 Kappseglings-. skola 20 EM VM 1010 NM VM lag Kapp- Segligs lag Forts FX/49er HSS Seglings Center Fleet-race 30 Seglings-skola Segling förskola Nybörjare ZOOM8 och TERHI 300 4/1/13 13

14 FX/49er (29er) NOV träningscenter 1. Satsning på topp-segling 2. HSS har ansökt om UOT (Ung Olympiad-träning) status och tränarstöd 3. Sponsorprogram i viktig roll 4. Samarbetspartner i Finland och internationellt 5. Grupp av rådgivare viktig Seglarna, tränare, media, sponsorer, manager 6. Baltic FX/49er/29er GP och HSS Skiff Clinic 4/1/13 Junioritoiminta

15 Juniorverksamhet - ekonomi 1. Mindre tillväxt av seglarantal än förväntat 2012 (-25) 2. Kostnaderna anpassades till deltagarantal 3. Resultat -10 vilket motsvarar 2011 (budj -36k) 4. Samma budget för 2013 (-13k) 5. Tillväxten kommer från det planerade Skiff-centret (+30k)

16 Audi HSS Sail Center Nybildad välorganiserad kommitté under ledning av Kimmo Kääriä 2. Från AUDI HSS MRC till AUDI HSS Seglings-Centrum medlemmar 2012, medlemmar Fokus på vuxenutbildning och kappseglingsskola 5. Alla medlemmar ordinarie enligt gängse principer 6. Seglingsprogram inkluderar också fleet-race - nivågrupper från junior till SM 40 skeppare 7. Aktiv social kalender 8. Inalles 24 båtar Center ledare fr.o.m Extern boatmanager 11. Företagsseglingar skall kompensera lägre sponsoravgifter 12. Talkoprogram med klar arbetsfördelning mellan centermedlemmar

17 Audi HSS Sail Center ekonomi MRC medlemsantal fördubblades 2012 (+60 pers) Tillväxten fortsätter 2013 (+15 henk) Sponsorintäkter på nedgång (olympiadeffekt) Resultatet postivit genom kostnadskontroll

18 Junior+MRC+Tävling est2012 budget 2013

19 Klassiker HSS CYC Strävar till ytterligare ökat antal båtar klassiska tals båtar (s.s. S&S) med i verksamheten Huvudevenemang Klassikersymposium (i samband med båtmässan) och Champagneregatta Evenemang ingår i projektet HSS Classic Week Intensifierat internationellt samarbete via SCYT Champagneregattan antagligen 1 dag efter 8mR VM Östra skjulets vinterförvaring för mindre klassiker (framför allt int5m) Planering av flytande träbåtsutställning igångsatt Klassikerkommittén förnyas under ledning av Tommi Tikanoja

20 Klassiker ekonomi 1. Champagneregattan positivt resultat 2012 (+2K) 2. 8mR dominerar Separat budget som inte belastar HSS budget 3. 8mR sponsorintäkter försäkar ekonomin, avtalen gjorda redan I år

21 Gråtrutarna HSS-S Målet är att aktivera allt fler av föreningens över 200 gråtrutar i verksamheten. Vintern 2013 arrangeras två eller flera brasaftnar med bastu och traktering och program Före midsommar samseglats med aktivt seglande gråtrutar och sådana som inte längre håller sig med egen båt. Sommaren seglats med andra för ändamålet lämpliga båtar som exempelvis SM40 eller åtta Gråtruts-VM hålls i augusti, med juniorer som besättning. Även en exkursion till lämpligt mål planeras. Gråtrutsmartornas verksamhet fortsätter Höstträffen är samtidigt seniorernas årsmöte. HSS-S har bildats för att främja trivseln för äldre medlemmar inom klubben samt för att underlätta utövande av segelsport i högre ålder. Verksamheten riktar sig till medlemmar av HSS som har fyllt 65 år eller som har varit medlemmar i minst 35 år

22 Sportkommitté och seglingsnämnd Ny sportkommodor på förslag med stor erfarenhet av kappseglingsarrangemang Förstärkning av seglingsnämd inför storarrangemangen - Arvo Paukkunen på förslag till ordförande Utbildningprogram för domare och arrangörer vintern 2013 HSS VM projektorganisation tillsammans med Finlands 8mR förbund Färdigheter på alla områden (budgetkontroll, kansli, resultaträkning, logistik osv) förstärks

23 Seglingsprogram 2013 Maj-Juni Musto cup Försvarsmakternas öppna Match Race NM Down Town Race and Clinic Helsinki regatta (medarrangör) Augusti 8mR VM Champagneregattan Borgbacken regatta Sept-oktober 49er/Skiff Baltic Cup Uno Trophy Ice-Breaker Cup Onsdagsseglingar i maj-juni, juli-september Seglingscentret har separat tävlingsprogram,

24 Hamn & Slip Färjan flyttas till paradplats Båtägarkommunikationen förbättras Vinterförvaringstjänster utvecklas, marknadsföringen effektiveras för att få upp beläggnimningsgraden Ett trettiotal bojar saneras Ny dispositionsplan diskuteras för seglingscentrets båtar Hamnens utnyttjande effektiveras genom att Juva Shipping ansvarar för gästhamn med 20 båtplatser mot fast hyra (13,5k)

25 Hamn&slip est2012 budget 2013

26 Hamn och Slip - ekonomi Lediga platser i hamnen (25st) av vilka 20 hyrs som gästmahnsplatser till Juva Båt och båtägarregister äntligen i skick Kostnaderna skars när beläggningsgraden framgick Tillväxt av besikningsintäkter p.g.a. Affektiverad fakturering (också tidigare år). Faktureringsrutiner nu i skick Investerings och grundförbättringsbehov för minst 300K

27 Hamn&slip investeringsbehov Hamnen investeringar (prelimnär uppska5nig) Ny trafikfärja 200 Stolpkran 30 TransporMärja 20 A- bryggan 18 Rib 2 st 10 Diverse

28 Infokommitté blir Mediakommitté 1. Svarar för både intern och extern kommunikation samt media- och sponsorsrelationer 2. Verksamhetsberättelsen övertar en del av årsbokens informationsuppgifter års årsbok planeras för HSS 120-årsevenemag (på hösten) 4. Systemet med informationsansvariga på kommitténivå utvecklas, kansliet får större koordinerande roll 5. Storevenemangen, speciellt 8m VM + särskilda informationsansvariga 6. Webbtjänsten fortsätter att utvecklas 7. Nyhetsbrev så fort tekniken tillåter 8. Sociala medier får ansvarig koordinator

29 Infoverksamhet - ekonomi 1. Årberättelsen relativt dyr, kräver annonsintäkter 2. Websidorna utvecklats systematisk 200 nettobesökare/vecka 4. Facebooksidorna når nu ut till omkring FBnettomedlemmar per vecka. Kostnader obefintliga.

30 Administration och ekonomi 1. Membra - Systemet för styrning av verksamheten tagits i bruk 2012 och vidareutvecklas Medlems- och båtregister i samma system 3. Nytt bokförigssystem tagits i bruk 4. Investeringar i medlemsregistrets riktighet och kvalitet fortsätter 5. Alla faktureringarna sker härefter från Membra 6. Automatisk månatlig rapportering

31 Personal och tjänsteproducenter 1. Verksamhetsledare med ökat medlemsantal och större aktivitetsnivå klarar vi inte oss utan 2. VL leder den dagliga medlemsservicen 3. Kanslisttjänst sköts som år Sommarvikarier som jobbar under ledning av kansliet 5. Hamnmästare Benjamin Sundberg anställs av sällskapet för Mike Marine levererar extra tjänster 7. Bokföringen sköts av Actire fr.o.m

32 Admin och personal - ekonomi 1. Målsättning: Förbättrad medlemservice 2. Adminkostnader k (budget 99k, k) 3. Boklsut och bokslutprosessen dyr (11k). Likaså vårens extra-ordinarie möten (+5k) 4. Noggrann kostnadskontroll under hela året 5. Den planerade deltidsanställda verksamhetsledaren höjer förvaltningsutgifterna (+42k)

33 Fastigheter och klubbverksamhet est2012 budget 2013

34 Klubbverksamhet 1. Ny klubbkommitté och ny klubbmästare + två biträdande klubbmästare 2. Tre storevenemang (Båtmässan, DTR och 8mR VM) 3. Två bryggfester 4. En 120-års gala på hösten 5. Flere mindre evenemang (Junior, Audi HSS Sail Centre, Gråtrut, Klassiker etc) 6. Ett-två uthamnsevenemang

35 Fastigheter 1. Fastighetsundehåll och förbättring på 4-5 års sikt uppskattat till minst För att klara av investeringsprogrammet måste avkastningen för fastigheterna fås att stiga. 3. Styrelsefullmakt kommer att begäras för att Östra- och Västra skjulet kunde uthyras för tillställningar 4. Olympiastugan och andra utrymmen kommer att uthyras till privattillställningar i högre utsträckning än tidigare. Klubbrummet uthyrs bara i undantagsfall. 5. År 2013 kräver saneringsåtgärder framförallt i klubbhuset och infrastruktur.

36 Fastigheter - ekonomi 1. HSS Boathouse omsättning -15% lägre än ,5k i intäkter. 1. Budgeteringsfel dubbelbudgeterade intäkter 20k 2. Skjulen och Olympiastugan hyresintäterna visar en antydan till tillväxt

37 Fastighetsförbättring Fas:ghetsinvereingar Klubblokal och restaurang Avlopp, vasen Östra skjulet skåp, etc Hamnmästarbostad Västra skjulet Östra skjulet Terass 100m2 Olympiastugan Övrigt Sammanlagt Kostnad

38 Uthamnar Uthamnarna kommer att marknadsföras till nya medlemmar för att öka utnyttjandegraden Strävar till ett system med flere uthamnsvärdar per hamn Andönstugans tak saneras med talkokrafter Getörens pontonsanering ingår i planen för 2013 Klubbkokommittén ombeds att planera ett evenemang per sommar per uthamn

39 Medelanskaffning est2012 budget 2013

40 Medelanskaffning och fiansieringsverksamhet Medlemsintäkterna stigit kraftig p.g.a. besluten 2011, fortsätter att stiga 2013 Investeringsavgift föreslås sänkas från 85 till 60 Medlemsavgifter oförändrade 2013 Hamn- och vinterförvaringsavfifter + 5% 2013 Förväntad medlemsökning 2013 måttlig ( medlemmar)

41 Hamnservice Trafikintäkterna från Skiffer ökade lika mycket som HSS Boat House intäkterna sjönk. Trafikintäkterna sjönk med 15K på grund av inkluderandet av överfarten i medlemsavgiften. Gästhamnsintäkterna fördubblades till 8K (4,5k 2011) fortsätter att stiga till 13, HSS III underdimensionerad planering av ersättande färja på gång

42 Förslag till avgifter Medlemsavgifter orförändrade 2. Investeringsavgiften sänks från 85 till Hamnavgifter höjs med 5% 4. Extra förhöjningar på bojplatser % 5. Båtar med motor över 50 hk 1 /hk 6. Kölbåtar över 6 ton /båt (gäller ej A-kajen)

43 prog2012/budg2013 BUDGET 2013 Prog/budget Prog Budget 2012 Utfall 2011 Utfall 2010 INTÄKTER TOTALT 95, , , ,583 1,015, , ,969 UTGIFTER TOTALT -90, , , , , , ,308 Juniorer -3,047-13,464 25,246-10,417-35,663-6,756 55,695 Match Race Center (MRC) 0 Totalt Match Race Center -13,500 6,000 15,676 19,500 3,824-1,576 Tävlingsverksamhet 1, ,900-1,600 1,300-27, Hamn och slip 4,904 25,000-4,324 20,096 24,420 18,014 30,140 Besiktningsverksamhet -2,090 9, ,090 11,500 7,704 8,407 Informationsverksamhet 7, ,000-7,000 2,000-2,054-3,650 Varuförmedling 2,000 3,000-8,000 1,000 9,000-5, Representation, klubbverks , ,100-19,450-16,804-15,806 Klubbkommitté 3,000 5,000-2,143 2,000 4,143-2,978 4,243 Administration -41, ,624-9, ,534-98, ,609-67,832 Fastigheter total 12,700 42,900-17,800 30,200 48,000 43,067 17,370 Uthamnar -2,000-2,800 1, ,490-7, Hamnservice 5,680 14,500 19,206 8,820-10,386-5,376-9,907 Över-Underskott av ord.verks. -25,843-80,588 7,987-54,745-62, ,293-15,854 Medelsanskaffning 29, ,000-46, , ,972 88,897 90,419 Över- /Underskott 4, ,412-38, , ,240-30,395 74,564 Koncernens över-/underskott 4, ,612-44,731 96, ,840-36,952 66,806 Investeringar -11,342-90,000 1,342-78,658-80, ,474-52,476 Amorteringar 0-10,000 52,000-10,000-62,000-42,877-22,579 Nya lån ,000 10, ,435 11,300 Finansiella poster -11, ,000 43,342-88, ,000-26,916-63,755 Över/ -underskott -6, ,389 7,451 8,840-63,868 3,051

44 Harri Tanhuanpää - kommodorskandidat Harri Tanhuanpää, HSS nuvarande ekonomikommodor är på förslag till ny chef för HSS. Harri är den bästa tänkbara kandidaten nu när tyngdpunkten i sällskapet förskjuts från expansion till en kraftfull utveckling av ekonomin och administration, säger sittande kommodor Weckström. Weckströms arbete som företagare gör honom förhindrad att fortsätta ordförandeskapet i det snabbt växande sällskapet. Jag vill att den nya styrelsen ser till att alla medlemmar trivs allt bättre. De olika medlemsgrupperingarna har närmat sig varandra i år och den utvecklingen bör fortsätta." säger Tanhuanpää, som anser att HSS under Weckströms kommodorskap utvecklats till ett mycket livskraftigt och attraktivt sällskap. "Det känns bra att fortsätta från detta", säger Tanhuanpää.

45 Juha Tammela - sportkommodorskandidat Jag har Ägnat mig åt båtsport i 40 år. Min båtkarriär började som liten pojke i familjens motorbåt och fortsatte med opti, OK, folkbåt, Libre 31 och H-båt till det nuvarande delägarskapet i en Iowan 34. Jag är aktiv som tävlingschef och som mångsidigt kompetent tävlingsarrangör och organinsatör. Under de senaste åren har jag deltagit i arrangemangen av flera HSStävlingar bl.a. i seglingsnämnden för Down Town Race. Min son Lasse har anslutit sig till HSS 29er-lag. Jag är uppställd som kandidat eftersom ja anser att jag kan utveckla HSS tävlingsverksamhet och höja uppskattnigen för tävlingsarrangemang i vår förening. Jag stöder samarbete mellan klubbarna och strävar för egen del att avlägsna skrankor.

46 Harri Roschier - vicekommodorkandidat Harri har seglat hela sin ungdom och sitt vuxna liv på de flesta av världens hav. Han seglar för närvarande främst H-båt, Finngulf 46 och 8mR nybygget Luna. Harri har suttit ett år i styrelsen och är villig att fortsätta som vice-kommodor med förvaltning som sitt ansvarsområde.

47 Anu Vauhkonen information (3 år) I vår familj ägnar vi oss tills vidare åt optimistsegling. Vi har blivit HSSmedlemmar genom barnen. Vårt äldsta barn har redan seglat jolle i fem år i HSS och hör till svarta gruppen juniorer, det mellersta barnet hör till den blå gruppen och tävlar i kadettserien. Den yngsta väntar ivrigt på att kunna börja i opti fun. Optimistsegling med tävlingar är ett intresse som rör hela familjen eftersom det är tidskrävande och serviceinsatserna kräver vuxna insatser. Sedan hösten har jag svarat för juniorernas informationsverksamhet och har nu gått med på attställa upp i styrelsen. Jag ser att ett styrelsemedlemskap öppnar möjligheter också för mej att utveckla HSS information som helhet.

48 Pia Grönblom intendentur (3 år) Pia har suttit i styrelsen i ett år och innan dess i HSS kommittéer längre än de flesta av de uppställda kandidaterna. Pia har länge varit engagerad bl.a. utvecklandet av HSS fastigheter och den allmänna trivseln på holmen förutom at hon är en aktiv juniormamma. Pia har ställt upp och är villig att ta ansvarit för intendenturen som kommer att kräva en hel del under de närmaste åren. Pias seglarbarn Ronja och Alex är båda på väg mot landets unga seglartopp.

49 Johan Ehrnroth - junior (2 år) Börjat segla optimist i NJK, senare 470 och soling. Nu kappsegling med kölbåtar och laser. Sommartid försöker vi hinna också med en veckas långfärdssegling. Motorbåt är ett bra medel att förflytta sig med från punkt A till punkt B. Barnen började seglas optimist i HSS eftersom vi bor nära och juniorverksamheten är aktiv. Jag anslöt mig som medlem i HSS genom barnens seglingsintresse. Familjen består i övrigt av hustru och två döttrar: Sara i opti röd och Belinda i opti blå. Jag har varit aktiv inom HSS juniorverksamhet i ett par år. När juniorchefsposten blev öppen såg jag mig beredd att föra HSS juniorverksamhet vidare i samarbete med ett bra fungerande team.

50 Sam Öhman toppsegling (2 år) Vid 10-års ålder började jag segla. Sammanlagt har jag 14 FM av vilka fem första platser. Höjdpunkten hittills var tvåmanna atlantöverfarten 2009 med en Class 40-båt och VM medaljen i X41-klassen i sommar. Min son Robbie har varit med i HSS juniorverksamhet i tre år. Jag har svarat för Robbies träningsgrupp.derssutom är jag medlem i HSS arbetsgrupp för träning. Jag har också verkat som tränare MRC. Ansvarsområde jag är villig att svara för, är toppseglingen. Jag har svårt att föreställa mig någonting som skulle passa mig bättre än just detta. Min erfarenhet från olika seglingsprojekt hemma och utomlands borde komma till nytta och sätta ytterligare fart på våra lag på HSS. Jag är segelmakare till yrket och jobbar med allt som har med segel att göra

51 Juuso Leivonen - HSS SC (1 år) Långfärdsseglar med familjens båt som har sin hamn i EPS, kappseglar i HSS match race center och då och då som gast i olika tävlingar. Blev medlem i HSS för ett år sedan genom MRC. Också min yngre syster är medlem i HSS och seglar inom MRC. Jag ställer upp för styrelsevalet för jag vill vara med och utveckla HSS och i styrelsen föra fram synpunkter utgående från MRC. HSS har medlemmar med olika intressen och som har olika orsaker för sitt medlemskap. HSS styrelse behöver perspektiv från olika medlemsgrupper så att föreningen kan utvecklas så att ingen grupp lämnas utanför och allas behov beaktas så väl som möjligt

52 Tommi Tikanoja - hamn (1 år) Tommi har varit vice-hamnkapten under den gångna säsongen och ställer nu upp som kandidat för skepparposten. Tommi har seglat och jobbat med klassiska båtar en stor del av sitt vuxna liv och är den stolta ägaren av Utö-kryssaren Andromeda och är dessutom delägare till en av HSS äldsta båtar - en valörbåt byggd i HSS ungdom år Alla som sjösatt eller tagit upp sin båt detta år borde känna Tommi, som tillbringar en stor del av den tid som han inte jobbar professionellt (i filmbranchen) jobbar med HSS.

53 Arvo Paukkunen (ordf. seglingsnämnd) Jag både tävlar och långfärdsseglar, både i skärgården och till havs. Dessutom är jag intresserad av domarverksamhet och är nästan färdig regional kappseglingsdomare. Jag blir behörig nästa sommar och siktar på att sedan avancera till nationell domare. Jag är en entusiastisk vän av träbåtar och HSS är enligt min mening den bästa träbåts- och klassikerföreningen. Jag vill delta i och utveckla verksamheten så att den ger också mig mera. Jag är redo att bära ansvar och utveckla seglingen. I yrkeslivet är jag IT-konsult med databaser och rapportering som områden. Jag ägnar mig åt mångsidig motionsidrott och god mat i goda vänners lag. Jag är också trummis i flera band.

54 Esko Kilpi (klubbmästare) Jag både tävlar och långfärdsseglar, i skärgården och till havs. Dessutom är jag intresserad av domarverksamhet och är nästan färdig regional kappseglingsdomare. Jag blir behörig nästa sommar och siktar på att sedan avancera till nationell domare. Jag är en entusiastisk vän av träbåtar och HSS är enligt min mening den bästa träbåts- och klassikerföreningen. Jag vill delta i och utveckla verksamheten så att den ger också mig mera. Esko har sittit dryga två år i HSS styrelse Och ag är villig att ställa upp som klubbmästare utan styrelemandat, med ansvar för klubbkomitténs stora tillställningar ss. Klassikersymposiet.

55 Förslag till godkännadet av fullmakt för styrelsen Avtal med cateringföretagare som ordnar tillställningar I HSS skjul och Olympiastuga. Villkor: 1. Max 18 tillställningar per säsong 2. Inga tillställningar under HSS storevenemang FM, NM, VM, DTR etc. 3. Minimi hyra för Östra skjulet 2000$/dag, Västra 1500$/dag. Olympiastugan 2000 /dag. 4. Budget 2013 borde sikta på (presenteras på vårmötet) 5. Eventuella reparationer och investeringar får inte överskrida nettohyresintäkterna år Ärendet förbereds av hamn, intendentur och klubbkommitté 7. Inga förhandlingar har gåtts eller föravtal gjorts för 2013

56

57

58 Styrelse och kommodor tackar för 2012

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Inledning Målsättningen är att fortsättningsvis stärka klubbens ekonomi genom att hitta nya och genom att säkra och utveckla de kommersiella intäkterna, samtidigt som man fortfarande

Läs mer

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Motion 2014-01-11 Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Sida 1 av 2 Motion 2014-01- 11 Inköp av IF- båt för att stimulera kappsegling Bakgrund historik: 2013 startade ett unikt initiativ i Gäddvikens

Läs mer

Ålands Bowlingförbund r.f. VERKSAMHETSPLAN 2013

Ålands Bowlingförbund r.f. VERKSAMHETSPLAN 2013 Ålands Bowlingförbund r.f. VERKSAMHETSPLAN 2013 Föreningens verksamhet Ålands Bowlingförbund (ÅBF) är takorganisation till 6 olika bowlingklubbar på Åland. Verksamheten från ÅBF är inriktad på att ge service

Läs mer

HELSINGFORS SEGELSÄLLSKAP R.F. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 FIN SEGLINGSSÄSONG 2014

HELSINGFORS SEGELSÄLLSKAP R.F. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 FIN SEGLINGSSÄSONG 2014 HELSINGFORS SEGELSÄLLSKAP R.F. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 FIN SEGLINGSSÄSONG 2014 Sommaren 2014 var åter en fin seglingssäsong för klubben och dess medlemmar. Även om säsongen medförde oreda och drama

Läs mer

VISION OCH MÅL 2014-2017. Söderköpings GK

VISION OCH MÅL 2014-2017. Söderköpings GK VISION OCH MÅL 2014-2017 Söderköpings GK SÖDERKÖPINGS GOLFKLUBB (SgGK) SYFTE MED DOKUMENTET Dokumentet beskriver VAD klubben ska genomföra på både lång och kort sikt. erna ska spegla vision och mål. Dokumentet

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2013 version 1.0

ÅRSBERÄTTELSE 2013 version 1.0 ÅRSBERÄTTELSE 2013 version 1.0 Detta är Helsingfors Segelsällskaps r.f. berättelse över vårt 120. verksamhetsår. Årsberättelsen är styrelsens rapport till medlemmarna för att HSS medlemsmöte skall kunna

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2013 version 1.1

ÅRSBERÄTTELSE 2013 version 1.1 ÅRSBERÄTTELSE 2013 version 1.1 Detta är Helsingfors Segelsällskaps r.f. berättelse över sällskapets 120. verksamhetsår. Årsberättelsen är styrelsens rapport till medlemmarna för att HSS vårmöte skall kunna

Läs mer

Välkommen till LJS! Medlemsbrev Mars 2010 1 ( 5)

Välkommen till LJS! Medlemsbrev Mars 2010 1 ( 5) Medlemsbrev Mars 2010 Välkommen till LJS! Vintern har haft sitt fasta grepp om Roxen i flera månader, men nu har isen äntligen rämnat och seglingssäsongen 2010 närmar sig. Vi hälsar alla seglare välkomna

Läs mer

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF.

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF. Måldokument 2014 Innehåll Framtidens strategi Fokusområden Huvudmålsättningar och Huvudstrategier Områden - Delmål och Delstrategier Process Framtidens strategi SSF:s styrelse har startat upp ett arbete

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

1. Kappseglingar. 2. Onsdagssegling VERKSAMHETSPLAN FÖR ESBO SEGELFÖRENING 2015

1. Kappseglingar. 2. Onsdagssegling VERKSAMHETSPLAN FÖR ESBO SEGELFÖRENING 2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR ESBO SEGELFÖRENING 2015 1. Kappseglingar Exakta uppgifter om tävlingarna läggs in på kalendern efter hand. (Se www.esbosegelforening.fi/kalendern) 24 25.1 DN-isjakt, rankingsegling

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

Proposition 1 - Framtida stödorganisation Innehåll

Proposition 1 - Framtida stödorganisation Innehåll Proposition 1 - Framtida stödorganisation Innehåll 1. Bakgrund 2. Ny serviceorganisation 3. Verksamhetsområde 4. Klubbkonsulenter 5. Varför Klubbkonsulent istället för Sailcoach? 6. Tydligare och effektivare

Läs mer

Segling är en fantastiskt rolig sport som passar hela familjen, man kan segla hela livet!

Segling är en fantastiskt rolig sport som passar hela familjen, man kan segla hela livet! Hur går det till att börja segla i Hjuviks Båtklubb? Information Segling är en fantastiskt rolig sport som passar hela familjen, man kan segla hela livet! Det finns en mängd jollar och båtar att välja

Läs mer

Organisation Supporter Nominerings kommite. Kansli Arkiv. GBK styrelse. Representations sektion. Kokkola Cup sektion.

Organisation Supporter Nominerings kommite. Kansli Arkiv. GBK styrelse. Representations sektion. Kokkola Cup sektion. 16.1.2014 1 Organisation 2014 GBK styrelse Kansli Arkiv Supporter Nominerings kommite Representations sektion Juniorsektion Ekonomisektion Kokkola Cup sektion PR-sektion Herr GBK I, II, Tigers, III, A-jun

Läs mer

Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro :

Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro : Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB 2016-2020 Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro : Trollabo, Hudene 0513-23910 0513-23913 864000-8333 716-3652

Läs mer

Juniorseminarium Seglarträffen 2014

Juniorseminarium Seglarträffen 2014 Juniorseminarium Seglarträffen 2014 Juniorseminarium Agenda När? Vad? Vem? 10.00-10.30 SSF Seglarskola & Gå På Vatten Theres 10.30-11.00 Ekonomi, Idrottslyft och andra bidrag Emelie 11.00-11.30 Junioraktiviteter

Läs mer

Hans Hedebratt medlem nr 2940 brandman och räddningsinstruktör

Hans Hedebratt medlem nr 2940 brandman och räddningsinstruktör Verksamhetsplan Medlemskommittén 2016 VI har inlett ett Nytt samarbete med skolan som ger sällskapets medlemmar mycket goda rabatter på kurser Vi har också fortsatt samarbete med Medborgarskolan Medelskommitténs

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd Värdegrund Våra

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

Tapio Lehtinen, kommodor

Tapio Lehtinen, kommodor Tapio Lehtinen, kommodor 56-årig DI inom produktionsekonomi, arbetserfarenhet av bolags administration, ledande och utveckling av dess verksamhet, i dagens läge som självständig konsult Hela min familj

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 1(8) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 1 VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Verksamhetsplan och Budget

Verksamhetsplan och Budget Verksamhetsplan och Budget för Hindås Gymnastikförening 852000-4519 Verksamhetsåret 2015 1 Föreningen Under år 2015 är målet att Fastställa en Vision 2025 för hela föreningen Certifiera föreningen Sörja

Läs mer

2012 110:e verksamhetsåret

2012 110:e verksamhetsåret BRÅVIKENS SEGELSÄLLSKAP NORRKÖPING Verksamhetsberättelse 2012 110:e verksamhetsåret Bråvikens Segelsällskap Administrationen Följande verksamhetsberättelse, för det 110:e verksamhetsåret, lämnas härmed

Läs mer

Verksamhetsplan för ÅSS 2009

Verksamhetsplan för ÅSS 2009 Verksamhetsplan för ÅSS 2009 ÅSS Stadgar inleds i 3 med sällskapets syfte (A): Sällskapets syfte är att främja segel- och motorbåtssporten, att sprida kunskap i gott sjömansskap, att väcka och vidmakthålla

Läs mer

Kallelse till ordinarie årsmöte för svenska J/70 förbundet. Preliminär dagordning för J/70 förbundets årsmöte 28 november 2014

Kallelse till ordinarie årsmöte för svenska J/70 förbundet. Preliminär dagordning för J/70 förbundets årsmöte 28 november 2014 Kallelse till ordinarie årsmöte för svenska J/70 förbundet Plats: Tid: Pantaenius kontor, Hamngatan 25, Marstrand 20:00 (vi börjar med glögg 19:30 för de som vill ha) Preliminär dagordning för J/70 förbundets

Läs mer

Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte

Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte 2017 12 04 Prisutdelning Innan höstmötet öppnades, inleddes kvällen med prisutdelning till vinnare och stipendiater av: KM Argentinapokalen Kay von Schultz Sundsvalls Golfklubbs

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2016 Styrelsen har i samarbete med Idrottslyftet under 2014 utarbetat en verksamhetsplan för juniorverksamheten. Denna och den under hösten 2014 genomförda enkäten är utgångspunkten för

Läs mer

Visionsarbetet kommer att fortgå även under 2015, där vi också lyssnar in de mål och strategier som SSF sätter för svensk segling.

Visionsarbetet kommer att fortgå även under 2015, där vi också lyssnar in de mål och strategier som SSF sätter för svensk segling. Sid 1(6) SS KAPARENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Styrelsemöten Styrelsen för SS Kaparen har under verksamhetsåret genomfört 11 protokollförda styrelsemöten inklusive ett konstituerande styrelsemöte. Nytt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR OXELÖSUNDS SEGELSÄLLSKAP

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR OXELÖSUNDS SEGELSÄLLSKAP VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR OXELÖSUNDS SEGELSÄLLSKAP Inledning Denna verksamhetsplan är ett komplement till OXSS stadgar och anger riktlinjer för klubben och de olika sektionernas verksamhet. Avsikten med

Läs mer

Sommarprogram 2014. Ett tack till NSS sponsorer. SM Neptunkryssare SM Rival 22 Trosa Arkö Classic 2014. StjärneXpressen. Matsson Arkö Rib TreCé

Sommarprogram 2014. Ett tack till NSS sponsorer. SM Neptunkryssare SM Rival 22 Trosa Arkö Classic 2014. StjärneXpressen. Matsson Arkö Rib TreCé Ett tack till NSS sponsorer StjärneXpressen Skeppa Marin Rejmes Matsson Arkö Rib TreCé SEB Norrköping Jobmeal Dahllöf & Roxner Alvar Båtar Ekbacken Cramo Sommarprogram 2014 SM Neptunkryssare SM Rival 22

Läs mer

Välkommen till LJS! Medlemsbrev Mars 2012

Välkommen till LJS! Medlemsbrev Mars 2012 Medlemsbrev Mars 2012 Välkommen till LJS! Våren känns tidig i år och seglingssäsongen 2012 närmar sig snabbare än vanligt. Vi hälsar alla seglare välkomna till Linköpings Jolleseglarklubb och till massor

Läs mer

Karlstads Segelsällskap KSS Tankar från KSS styrelse inför verksamhetsåret

Karlstads Segelsällskap KSS Tankar från KSS styrelse inför verksamhetsåret Karlstads Segelsällskap KSS 2017 Tankar från KSS styrelse inför verksamhetsåret MÅL OCH MENING MED KSS? Ur stadgarna, föreningens syfte: Sällskapet är en ideell idrottsförening utan vinstintresse vars

Läs mer

Varvsektionen. Sen ses vi igen till våren både på Herstaberg och vid den nya bryggan. Härligt! För varvsektionen Daniel Johansson, ordf

Varvsektionen. Sen ses vi igen till våren både på Herstaberg och vid den nya bryggan. Härligt! För varvsektionen Daniel Johansson, ordf GLIMTEN hösten 2012 Återigen höst och årets båtsäsong är över. De flesta har nu sina båtar torrsatta. Inte blev årets säsong vädermässigt vad vi hoppades på. Men trots allt så finns det en del glädjeämnen.

Läs mer

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen)

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) 1 INLEDNING 1.1 SYFTE Syftet med organisationsguiden (guiden) är att ge föreningens medlemmar och funktionärer en samlad information om hur föreningen

Läs mer

Segling och Båtsport i Finland rf Nyhetsbrev sommaren 2015

Segling och Båtsport i Finland rf Nyhetsbrev sommaren 2015 Segling och Båtsport i Finland rf Nyhetsbrev sommaren 2015 I det här infobrevet: SBF:s verksamhetsledare trivs vid vattnet sida 1 Föreningsverksamhet sida 2 Barn- och ungdomsverksamhet sida 3 Besiktning

Läs mer

Start vid LJS regionkval för Optimist 2008

Start vid LJS regionkval för Optimist 2008 Medlemsbrev Mars 2009 Start vid LJS regionkval för Optimist 2008 Välkommen till LJS! Äntligen närmar sig seglingssäsongen 2009! Vi hälsar alla seglare välkomna till LJS och massor med segling. Under 2009

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan 2017 Innehåll Målsättning Träning & Utbildning Kappsegling Elitsatsning Kommunikation Rekrytering & Juniorverksamhet Internationellt Budget Svenska DN-isjaktsällskapet, DN Sweden, är ett

Läs mer

Både VM och SM till Mollösund i sommar!

Både VM och SM till Mollösund i sommar! Både VM och SM till Mollösund i sommar! Det er med stor glädje Mollösunds Båtförening nu kan sätta Mollösund på Sveriges kappseglingskarta. I konkurrens med andra segelklubbar har MBF fått äran att arrangera

Läs mer

SSÅV medlemsenkät 2003.

SSÅV medlemsenkät 2003. 1 SSÅV medlemsenkät 2003. SSÅV upplever en period med mycket aktiviteter inom både kölbåtssegling och jollesegling (ungdomsverksamhet). Vad vi ser är en svacka i deltagandet inom kölbåtsverksamheten, samtidig

Läs mer

Verksamhetsberättelse 1 april 2010 31 december 2010

Verksamhetsberättelse 1 april 2010 31 december 2010 Verksamhetsberättelse 1 april 2010 31 december 2010 Seglingssektionen har detta år haft sitt verksamhetsår från den 1 april till den 31 december vilket således är den period som omfattas av denna verksamhetsbeskrivning.

Läs mer

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET Principer för verksamheten 2011-2015 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Klubbverksamhet... 3 Samarbete... 3 Mål... 4 Kvalitetskriterier... 4 Tidpunkt och längd... 4 Ansvar och försäkringar...

Läs mer

Ordföranden har ordet.

Ordföranden har ordet. Ordföranden har ordet. När dessa rader skrivs i mitten av april, är vi just i färd med att öppna Skogsbanan för spel på ordinarie greener. Samtidigt spelas US Masters på Augusta-banan. Därmed känns det

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 15:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2009. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 16:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2010. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Svenska Seglarförbundet

Svenska Seglarförbundet Svenska Seglarförbundet Måldokument 2010 2012 Målen är indelade i fyra huvudgrupper: 1. Seglare 2. Instruktörer/tränare/funktionärer 3. SSF:s medlemsorganisation klubb/klassförbund/distrikt 4. SSF centralt

Läs mer

SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET HANDLINGSPLAN

SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2011 INLEDNING Vid 2010 års förbundsmöte fick styrelsen i uppdrag att se över castingsportens organisation och arbeta för en förändring. Med anledning av det då stundande världsmästerskapet

Läs mer

Utredningsrapport. - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14

Utredningsrapport. - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14 Utredningsrapport - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14 Utredningsrapport Den 8 oktober beslutade styrelsen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014 Motala AIF Orienteringslag 1 2014-02-19 MOTALA AIF ORIENTERINGSLAG Långsiktig verksamhetsidé och mål antagna i våra stadgar: Idrottens idé och inriktning Idrott är

Läs mer

helsingfors segelsälskap r.f. årsberättelse 2012

helsingfors segelsälskap r.f. årsberättelse 2012 helsingfors segelsälskap r.f. årsberättelse 2012 1 2 innehåll årsberättelse 2012 Syftet med HSS årsberättelse...5 HSS verksamhetsändamål...5 HSS värden...5 hss verksamhet 2012...6 Kappseglingens mellanår...6

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2017 Ver

Förslag till Verksamhetsplan 2017 Ver Förslag till Verksamhetsplan 2017 Ver 5 2016-10-30 INLEDNING Målet ska vara att utveckla verksamheten för barn, ungdomar och vuxna för cykling - Mountainbike, Landsväg och Motion. Åtgärder för att få fler

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. Tävling: Marstrandsregattan. *Distriktsmästerskap, DM för entyps kölbåtar. *Regatta för övriga kölbåtar som ej uppfyller DM krav. *SRS bankappsegling för kölbåtar. Datum: 21-23 juli 2016. Arrangör: Göteborgs

Läs mer

Vår framtid. En satsning på idrotten golf

Vår framtid. En satsning på idrotten golf Vår framtid som golfnation En satsning på idrotten golf 2011 2017 SGF:s syfte & mål med projektet Tillsammans med klubbar och distrikt samla Golfsverige i en satsning som främjar golfintresset, verkar

Läs mer

En nyhet inför årets säsong blir att klubbstyrelsen tar ett större operativt ansvar för klubbens verksamhetsområden.

En nyhet inför årets säsong blir att klubbstyrelsen tar ett större operativt ansvar för klubbens verksamhetsområden. Verksamhetsplan för Arlandastad GK 2015. Övergripande inriktning Verksamheten i Arlandastad Golfklubb bedrivs inom ramen för två huvudprogram, medlemsprogrammet respektive junior- och elitprogrammet. Verksamhetsplanen

Läs mer

Gävle Red Devils Verksamhetsplan 2016

Gävle Red Devils Verksamhetsplan 2016 Gävle Red Devils Verksamhetsplan 2016 Allmänt Styrelsen har arbetat fram förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår, där både kort- och långsiktiga mål för föreningens verksamhet har identifierats.

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning.

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VISION Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. Vi fokuserar på medlemmarnas personliga utveckling en god teamkänsla och vi

Läs mer

STOCKHOLMS FÄKTFÖRBUND

STOCKHOLMS FÄKTFÖRBUND STOCKHOLMS FÄKTFÖRBUND Verksamhetsplan för Stockholms Fäktförbund 2013 Allmänt Stockholms Fäktförbund, grundat 1945, har som uppgift att verka för fäktsportens utveckling i Storstockholmsområdet. Förbundet

Läs mer

RÖBÄCKS SK VERKSAMHETSPLAN

RÖBÄCKS SK VERKSAMHETSPLAN LÄGERVERKSAMHET Under säsongen 2016/2017 planeras ett snöläger på försäsong (i början av december 2016) in likt tidigare säsonger. Barmarkslägret kommer att ordnas om intresse finns. TÄVLINGSVERKSAMHET

Läs mer

Program. Volvo Ocean Race GKSS Kappseglingsprogram Funktionär Volvo Ocean Race Anmälan

Program. Volvo Ocean Race GKSS Kappseglingsprogram Funktionär Volvo Ocean Race Anmälan Program Volvo Ocean Race GKSS Kappseglingsprogram Funktionär Volvo Ocean Race Anmälan Volvo Ocean Race 2015 GKSS har som Local Race Manager ansvaret för den sportsliga delen av VOLVO OCEAN RACE 2015 målgång

Läs mer

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb 2016 11 20 Nyhetsbrev Nu närmar sig året sitt slut och det är hög tid att sammanfatta verksamhetsåret. Vill man så kan man fortsätta att spela golf i vår otroligt fina golfhall. Perfekt nu när det blir

Läs mer

Remiss 1- Framtida stödorganisation

Remiss 1- Framtida stödorganisation Remiss 1- Framtida stödorganisation Innehåll 1. Bakgrund 2. Ny serviceorganisation 3. Verksamhetsområde 4. Klubbkonsulenter 5. Varför Klubbkonsulent istället för Sailcoach? 6. Tydligare och effektivare

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017

VERKSAMHETSPLAN 2017 1 VERKSAMHETSPLAN 2017 Styrelsen har i samarbete med Idrottslyftet under 2014 utarbetat en verksamhetsplan för juniorverksamheten. Denna och den under hösten 2014 genomförda enkäten är utgångspunkten för

Läs mer

MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31

MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31 MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31 STYRELSEN har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Ronnie Rosberg. Ordförande Klara Svensson. Sekreterare Thomas Lundin.

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte

Dagordning vid VMBK:s årsmöte Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2016-11-22 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

Motionär: Förbundsstyrelsen

Motionär: Förbundsstyrelsen Motionär: Förbundsstyrelsen Verksamhetsplanens syfte är att formulera vad Ung Media ska göra under kommande verksamhetsår och på så sätt definiera förbundsstyrelsens uppdrag så att de jobbar mot mål som

Läs mer

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 ESS Jolle MEDLEMMAR Vid årets slut hade föreningen 201 registrerade medlemmar som betalt medlemsavgift. STYRELSE Styrelsen har under året utgjorts av:

Läs mer

Vid alla bidragsberättigade resor med SSDF ska alltid billigaste och förmånligaste resesätt användas.

Vid alla bidragsberättigade resor med SSDF ska alltid billigaste och förmånligaste resesätt användas. Svenska Sportdykarförbundets verksamhet ska framförallt främja idrotten och endast en mindre del ska utgöra resebidrag. Förbundsstyrelsen har på sitt möte den 18 januari 2009 beslutat om följande policy

Läs mer

Den nordiska Folkbåten

Den nordiska Folkbåten Den nordiska Folkbåten Foton: Berth Höjer Kappsegling Den Nordiska Folkbåten är idag en av Europas mest aktiva kölbåtsklasser när det gäller kappsegling Folkbåten har blivit en klassiker som de senaste

Läs mer

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning.

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 VISION Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. Vi fokuserar på medlemmarnas personliga utveckling en god teamkänsla och vi

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb ! Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 23 november 2015 klockan 18.30 Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda!1 ! Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag den 23 november 2015 klockan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR KGoIF SKIDOR

VERKSAMHETSPLAN FÖR KGoIF SKIDOR VERKSAMHETSPLAN FÖR KGoIF SKIDOR 2009-2010 1 Ändamål. Föreningen skall bedriva följande idrotter; Längdskidåkning Allmänt Föreningen skall bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med idrottens mål

Läs mer

Reglemente för Nyländska Jaktklubbens seglartecken

Reglemente för Nyländska Jaktklubbens seglartecken Reglemente för Nyländska Jaktklubbens seglartecken antaget av klubbmötet den 27.11.2003 1 kapitlet Allmänna bestämmelser 1 Syftet med seglartecknen. Nyländska Jaktklubbens (nedan klubben, eller NJK ) seglartecken

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens trettonde verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2007. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Klubbhuset, Torslanda IK Tisdagen den 27 mars 2012 Närvarande: Katarina Foxenius (ordf.), Nicolas Lopez, Elise Orderud, Thomas

Läs mer

Fastställd Budget 14/15 (Kkr)

Fastställd Budget 14/15 (Kkr) Fastställd Budget 14/15 (Kkr) Utfall 12/13 2013/2014 2014/2015 Intäkter Medlems- & Båtregister 12 230 12 366 12 226 På Kryss & Till Rors 3 100 3 405 3 638 Matrikel 29 34 30 Medlemsservice & föreningsverksamhet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2017-2021 Landskrona Golfklubb VÅR VISION Golf tillgänglig för alla, livskvalité och hälsa i en stimulerande miljö SÅ HÄR VILL VI UPPFATTAS Välkomnande, Engagerande och Utvecklande KLUBBENS

Läs mer

Ordförande har ordet februari 2011

Ordförande har ordet februari 2011 Ordförande har ordet februari 2011 Hej alla Finnjolleseglare! Vinter, snö och kallt längtar du också efter att få starta säsongen 2011? En bild från en torsdagssegling i Karlstad 2010 kanske piggar upp

Läs mer

Måldokument för Hittarps IK:s verksamhet

Måldokument för Hittarps IK:s verksamhet Måldokument för Hittarps IK:s verksamhet Hittarps IK är en fotbolls- och gymnastikförening med lokal förankring i Laröd, Hittarp och Domsten. Föreningen står för: God klubbkänsla och kamratskap Engagerade

Läs mer

NAME RACING. med Martin Nilsson

NAME RACING. med Martin Nilsson CODE GTS NAME RACING 43 med Martin Nilsson Projekt Sydney 43 2014. en plattfor för ditt företag att synas på kappseglings banan med ett starkt team som levererar resultat. Photography by www.crosbielorimer.com

Läs mer

Inbjudan till Stockholms 606-regatta, 5 6 september 2015

Inbjudan till Stockholms 606-regatta, 5 6 september 2015 Inbjudan till Stockholms 606-regatta, 5 6 september 2015 Tävling: Stockholms 606-regatta Klubbmästerskap Stockholms 606-klubb Rikscuptävling fyra 2015 i 606 Distriktsmästerskap i 606 Datum: 5-6 september

Läs mer

ESF vinterturné 2016 Opti tränings- och tävlingsturné Spanien-Italien-Holland-Sverige

ESF vinterturné 2016 Opti tränings- och tävlingsturné Spanien-Italien-Holland-Sverige ESF vinterturné 2016 Opti tränings- och tävlingsturné Spanien-Italien-Holland-Sverige Målsättningen för turnén är att inleda tränings- och tävlingssäsongen innan kvalserien sätter i gång i hemlandet, att

Läs mer

FÖRSLAG TILL NY ORGANISATION

FÖRSLAG TILL NY ORGANISATION FÖRSLAG TILL NY ORGANISATION BAKGRUND 1997 bildades Svenska Avelsföreningen för P.R.E., föreningen var baserad i Stockholm. Avelsföreningen fick 2008 avtal med stamboken LGPRE ANCCE i Spanien. Utöver Sverige

Läs mer

Waldemarsviks Segelklubb 2014

Waldemarsviks Segelklubb 2014 Waldemarsviks Segelklubb 2014 Vision WSK ska verka för ett aktivt båtliv i Blå Kustens skärgård inom Valdemarsviks kommun. Då skärgården är ett av de viktigaste dragplåstren för kommunen att locka till

Läs mer

Årsredovisning för Svensk Drakklubb 364501-8477 Räkenskapsåret 1 oktober 2008 30 september 2009

Årsredovisning för Svensk Drakklubb 364501-8477 Räkenskapsåret 1 oktober 2008 30 september 2009 Årsredovisning för Svensk Drakklubb Räkenskapsåret 1 oktober 2008 30 september 2009 Svensk Drakklubb 1(6) Styrelsen för Svensk Drakklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret den 1 oktober

Läs mer

Stadgar för BMW Sport Club

Stadgar för BMW Sport Club Stadgar för BMW Sport Club 1 Namn Klubbens namn är BMW Sport Club, vilket förkortas BMWSC. 2 Natur och ändamål BMWSC är en ideell förening utan ekonomiska, politiska, eller religiösa intressen. Klubben

Läs mer

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET Principer för verksamheten från 1.8.2016 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Klubbverksamhet... 3 Samarbete... 3 Mål... 4 Kvalitetskriterier... 4 Tidpunkt och längd... 4 Ansvar och

Läs mer

Sandareds IBS:s riktlinjer och policy

Sandareds IBS:s riktlinjer och policy Sandareds IBS:s riktlinjer och policy FÖRORD I detta dokument har vi satt Sandareds IBS: s policy och riktlinjer på pränt. Syftet med dokumentet är att ge vägledning i hur föreningen ställer sig i en rad

Läs mer

Bråvikens Segelsällskap. Presentation för medlemmar

Bråvikens Segelsällskap. Presentation för medlemmar Presentation för medlemmar 2017-06-01 1 Organisation Sällskapet är uppdelat på ett flertal sektioner med egna styrelser Snedskärssektionen Varvsektionen Juniorsektionen Fastighetssektionen Kappseglingssektionen

Läs mer

1.Allmänt Träning och tävling... 3 Träningar... 3 Träningsdagar/helger... 3 Läger... 3 Tävling... 4

1.Allmänt Träning och tävling... 3 Träningar... 3 Träningsdagar/helger... 3 Läger... 3 Tävling... 4 Verksamhetsplan 2014 Innehållsförteckning 1.Allmänt... 3 2.Träning och tävling... 3 Träningar... 3 Träningsdagar/helger... 3 Läger... 3 Tävling... 4 3. Utbildning/Utveckling... 4 4.Klubbmästerskap... 4

Läs mer

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument Karlskoga GK Junior och Elit utveckling Värderingar och mål Styrdokument 1 Innehåll VERKSAMHETSIÈ 3 VÄRDEGRUND 3 VISION 3 VERKSAMHETEN I KORTHET 4 VÅRA GRUPPER 4-6 TRÄNINGSGRUPPER GOLFKUL 7 JUNIOR CLUB

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011 Allmänt OXSS styrelse har under verksamhetsåret bestått av nedanstående ledamöter och haft 11 protokollförda styrelsemöten. Det har under verksamhetsåret inte påkallats eller

Läs mer

Inbjudan för fleetrace (Isv)

Inbjudan för fleetrace (Isv) . Inbjudan för fleetrace (Isv) Tävling: Pelle P Laser Grand Prix 5 2015 Laser Master Cup 3 Klasser: Laser Standard, Laser Standard Master Laser Radial, Laser Radial Master Laser 4.7 Datum: 19 20 september

Läs mer

Vad? Hur? Vem? När? Föräldrabrottning. Klubben. Prova att sitta fast Regler Låt nybörjarna se. Klubben

Vad? Hur? Vem? När? Föräldrabrottning. Klubben. Prova att sitta fast Regler Låt nybörjarna se. Klubben Föräldrabrottning en Prova att sitta fast Regler Låt nybörjarna se en Se äldre/duktigare träna Regler samma oavsett ålder? Skicka fler tränare på utbildningar så att alla känner trygghet. Distriktsförbundet

Läs mer

Organisationsplan, Befattnings- och verksamhetsbeskrivning

Organisationsplan, Befattnings- och verksamhetsbeskrivning Svenska Budo & Kampsportsförbundets Kendosektion Organisationsplan, Befattnings- och verksamhetsbeskrivning Senast reviderade 2008-01-24 Sammanfattning Denna organisationsplan, befattnings- och verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Vision och Verksamhetsplan Svenska Konståkningsförbundet 1 (12)

Vision och Verksamhetsplan Svenska Konståkningsförbundet 1 (12) Vision och Verksamhetsplan 2010-2012 Svenska Konståkningsförbundet 1 (12) VISION Vi ska brett stå för att högt nå! VERKSAMHETSIDÉ Gemensam vision och målsättning Varje förening bedriver en verksamhet utifrån

Läs mer