Elevhandbok för Läsåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elevhandbok för Läsåret 2015-16"

Transkript

1 Elevhandbok för Läsåret

2 Innehållsförteckning Välkommen sidan 1 Jacobsskolans Vision sidan 3 Läsårstider sidan 4 Sjukanmälan, ledighet, adressändring, skolkort sidan 5 Elevvårdsteam, skolsköterska, kuratorer & studie- och yrkesvägledare sidan 7 Krisgrupp sidan 8 Bibliotek, cafeteria, kulturgrupp & RC sidan 9 Klassråd, matråd, elevkår, elevskyddsombud & idrottsförening sidan 10 Datoranvändning, foto, närvaro, prövning sidan 11 Elevskåp, värdesaker, stöld, övervakning sidan 12 Ordningsregler m.m. sidan 13 Personal, Klassföreståndare sidan 16 Åtgärder vid brand sidan 20 Karta över skolan sidan 22 Kontrakt sidan 23 2

3 VÄLKOMMEN TILL JACOBSSKOLAN Du är en av ca 500 som kommer att studera på Jacobsskolan läsåret vid något av våra program, Barn- och Fritidsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Hantverk Textil designprogrammet, Industritekniskaprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet eller Vård- och omsorgsprogrammet. Vi förutsätter att Du som elev deltar aktivt i utformningen av din utbildning och att Du själv kommer att söka kunskap. Du är unik och ska använda dina resurser på bästa tänkbara sätt i ditt skolarbete. Ditt engagemang, din medverkan och dina insatser är ett måste för att Du skall nå framgång och resultat i din utbildning såväl som i ditt privatliv. Skolan har ca 100 anställda som är till för dig. En förutsättning för vårt arbete är ett väl fungerande samarbete mellan dig, dina vårdnadshavare och skolans personal. 1

4 Du kommer att tilldelas en klassföreståndare. Din klassföreståndare och dina lärare är ett stöd och hjälp för dig som elev. Vårt mål är att du ska lyckas med dina studier och utvecklas som person. Information från skolan t.ex. aktiviteter utanför schemat, akuta eller andra viktiga meddelanden kan du finna via skolans intern-tv, SchoolSoft eller vår hemsida. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med dig det kommande läsåret. Lycka till med ditt skolarbete! Uno Nilsson Lisbet Hällefors Mikael Lennartson Johanna Lindqvist Rektor Bitr. Rektor Bitr. Rektor Bitr. Rektor 2

5 Jacobsskolans vision och verksamhetsidé. Jacobsskolan är ett kvalificerat yrkesgymnasium där alla ska få bli sitt bästa. Det uppnår vi genom de fem grundpelarna Verklighetsanpassad utbildning nära arbetslivet. God förmåga att möta alla elevers behov. Trygg, säker och trivsam studiemiljö för alla elever. Verksamhet som genomsyras av ett entreprenöriellt förhållningssätt. Tydlig helhet i elevens lärande och utveckling. 3

6 Terminstider läsåret 2015/16 Höstterminen: 17 augusti - 18 december Lovdagar: 21 september (studiedag) oktober (höstlov) 24 november (studiedag) Jacobsdagen: 9 september 2015 Föräldramöte åk 1: 17 september 2015 Vårterminen: 11 januari - 10 juni Lovdagar februari (sportlov) 29 mars- 1 april (påsklov) 13 april (studiedag) 6 maj (lovdag) Öppet Hus: 5 november 4

7 Sjukanmälan Om du blir sjuk ska du eller om du är under 18 år, din vårdnadshavare, anmäla på Schoolsoft eller ringa tel.nr (tel.svarare) och uppge ditt namn, personnummer, klass och frånvaroorsak. Detta görs innan kl.10:00 samma dag som frånvaron gäller. Annars räknas det som otillåten frånvaro. OBS! Sjukanmälan ska meddelas varje dag till skolan. Om du blir sjuk under din APL (arbetsplatsförlagt lärande), ska du/din vårdnadshavare ringa till både praktikplats och skola för att sjukanmäla dig. Du som lämnar skolan under pågående läsdag på grund av sjukdom eller annan orsak ska anmäla detta till någon av: skolsköterska, klassföreståndare, undervisande lärare eller till skolans expedition. Ledighet Ledighet för enskild angelägenhet beviljas i första hand av din klassföreståndare. Längre ledighet än 3 skoldagar beviljas av ansvarig skolledare. Du ansvarar själv för att inhämta kunskap under frånvaron. Vid längre ledighet kan studiebidraget påverkas. Ledighetsansökan finns att hämta på skolans expedition eller (information till elever/blanketter) Lämna in ansökan senast 2 veckor innan ledigheten. 5

8 Adressändring Om Du byter adress- och/eller telefonnummer skall detta anmälas till skolans expedition omgående. Skolkort Du är berättigad till buss/tågkort om du är mantalsskriven > 6 km från skolan. Vid avmagnetisering hämtar du ett nytt kort kostnadsfritt på samma plats som du mottog kortet. Förlorar du något av korten går du till samma plats som ovan och kvitterar ut ett nytt kort mot en avgift på 300 kronor. Skolkortet gäller helgfri vardag mellan Skånetrafiken har ett fritidskort som är opersonligt och gäller mellan vardagar, lör-sön-och helgdag under en valfri 30 dagars period, och kan köpas på Kundcenter eller Skånetrafikens försäljningsställen. 6

9 Elevhälsoteamet Teamet består av rektor, bitr.rektor, kurator, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska och specialpedagog. Skolsköterska: Pia Lindholm Telefonnummer: Mobilnummer: Mån-fre: Kl. 08:00-8:30 spontanbesök och tidsbokning. Övriga tider enligt överenskommelse. Skolläkare: Lars Möller Tidsbeställning hos skolsköterskan! Telefonnummer: Skolläkare träffas måndag jämn vecka Kl. 13:00-15:00 Kurator: Gunn Chronvall Telefonnummer: Mån-fre: Kl. 08:00-08:30 spontanbesök och tidsbokning. Övriga tider enligt överenskommelse. Kurator: Arne Nilsson Telefonnummer: Mån-fre: Kl. 08:00 08:30 spontanbesök och tidsbokning. Övriga tider enligt överenskommelse. Kuratorn ger stöd i sociala frågor samt information om studieekonomi, extra tillägg, inackorderingstillägg, statligt studiemedel och stipendium. Studie- och yrkesvägledare: Jenny Nilsson Telefonnummer: , Mån-fre: Kl. 08:00-08:30 spontanbesök och tidsbokning. Övriga tider enligt överenskommelse. Studie- och yrkesvägledaren ger vägledning om olika utbildningsvägar, yrkesliv och arbetsmarknad. Individuell studieplanering. 7

10 Jacobsskolans Krisgrupp Krisgruppen träder in då det inträffat någon händelse som kräver särskilt stöd. Rektor Uno Nilsson Bitr.rektor Lisbet Hällefors Bitr.rektor Mikael Lennartsson Bitr.rektor Johanna Lindqvist Kurator Gunn Chronvall Kurator Arne Nilsson SYV Jenny Nilsson Skolassistent Liselotte Håkansson Skolsköterska Pia Lindholm Husmor Anette Svensson Tekniker Jan Sandahl Vaktmästare Johan Malm Skolpräst Urban Hagberg

11 Skolbiblioteket Maria Reppen Mån, Ti, To, Fre 08:15 16:00 Ons UC, ungdomscentrum Här kan du söka information i tidskrifter, böcker och via Internet. Du kan låna böcker, läsa dagstidningar och läsa din e-post. Läromedel i svenska, engelska, historia, religion och matematik lånas i biblioteket. Cafeteria Serveringen finns i Centralhallen, Hus B. Cafeterian drivs av omsorgsförvaltningen. Föreståndare Sara Gudmundsson Öppettider: Måndag-torsdag 08:00-14:30 Fredag 08:00-13:30 Kulturgruppen på Jacobsskolan ansvarar för teaterbesök, föreläsningar, utställningar m.m. Ansvariga är: Lisbet Hällefors bitr.rektor och Maria Reppen bibliotekarie. RC är Jacobsskolans Resurscentrum Öppettider: Måndag, onsdag, torsdag 14:00-16:00 Tisdag 14:00-17:00 Fredag 12:00-15:00 9

12 Klassråd Klassrådet behandlar frågor utifrån given dagordning och är remissinstans till elevkåren och skolledningen. Klassrådet består av samtliga elever i klassen och klassföreståndare. Matråd Matrådet ska stimulera och utveckla samarbetet mellan husmor och eleverna. Matrådet består av elever utsedda av respektive klass, husmor och representant ur skolledningen. Elevkåren Elevkåren ska tillvarata elevernas intresse i förhållande till uppsatta mål. Elevkåren består av representant från varje klass. Elevkårens telefonnummer: Du kan nå elevkåren i deras lokal i cafeterian och/eller på Facebook. Elevskyddsombud Elevskyddsombuden utses av respektive klass och deltar vid skyddsrond. Idrottsförening Ledamöter utses vid höstterminens start. Är du intresserad anmäl dig till Lisbet Hällefors, bitr. rektor eller Maria Dahlberg, idrottslärare. 10

13 Datoranvändning i skolan För att få använda skolans datorer skall du och din målsman underteckna ett kontrakt (se bilaga). Kontraktet behandlar regler för att få använda skolans datorer. Därefter får du en inloggningskod och därmed tillgång till vårt system. Missbruk av skolans regler resulterar i förbud att använda skolans datorer. Foto För att kunna använda dig på bild i skolans informationsmaterial behöver vi ditt eller om du är under 18 år din vårdnadshavares tillstånd. Närvaro Skolarbetet kräver obligatorisk närvaro. Olovlig frånvaro leder till en anmälan till Centrala studiestödsnämnden. Deras beslut kan leda till indraget studiebidrag. All otillåten frånvaro räknas som skolk. Skolan ska rapportera till CSN om du skolkar mer än några enstaka timmar under en månad och om det sker vid upprepade tillfällen. Prövning Om du får betyget F på en kurs, har du möjlighet att under din gymnasietid ansöka om en kostnadsfri prövning i syfte att försöka höja ditt betyg. Prövning innebär att man avlägger ett prov eller flera delprov på en gymnasiekurs inom en begränsad tid. Delproven kan vara både skriftliga, muntliga och/eller praktiska. Handledning av examinator ingår i prövningen. Det blir ditt nya betyg som kommer att stå med i slutbetyget. Ansökan om prövning görs till specialpedagogerna eller studie- och yrkesvägledaren. 11

14 Elevskåp Skåpen är skolans egendom, alltså inget privat utrymme. Dessa är avsedda för förvaring av böcker och utrustning som rör skolarbetet. Skolledningen har rätt att öppna skåpen om så behövs. Värdesaker Lämna aldrig pengar eller värdesaker utan tillsyn i omklädningsrum eller andra lokaler på skolan. Elevskåpen är inte någon säker förvaringsplats för kontanter, nycklar, smycke eller andra värdeföremål. Det finns alltid risk för stöld. Upphittade saker lämnas till expeditionen. OBS! Skolan ersätter inte förlorade eller stulna värdesaker. Stöld Skolan ersätter inte kläder, böcker eller andra värdesaker som försvinner i skolan. Du gör själv en polisanmälan. Du bör dock rapportera till expeditionen att du har blivit bestulen. Övervakningskameror Skolan övervakas av övervakningskameror i syfte att förhindra skadegörelse på utrustning och lokaler förhindra stöld av utrustning motverka och förebygga mobbning och trakasseri Personlig skyddsutrustning Du som får ut personlig skyddsutrustning (skor, byxor, skjorta och tröja) ansvarar för att utrustningen är inlåst när den inte används. Om du blir av med någon utrustning kommer du att faktureras, den kostnad som uppstår, för att skaffa ny utrustning. 12

15 Ordningsregler Visa respekt för dina kamrater och personal vid skolan genom att: var aktsam om skolan och dess inventarier komma i tid ha penna och böcker med på lektionerna inte använda arbetskläder i skolrestaurangen eller vid programgemensamma ämneslektioner. inte använda märken och/eller kläder som kan förknippas med antidemokratiska organisationer. Mobiltelefoner inte får störa undervisningen. Skollagen 22. Rektorn eller en lärare får från en elev omhänderta föremål som används på ett sätt som är störande för utbildningen eller som kan utgöra en fara för säkerheten i denna. Fusk Vi ser allvarligt på fusk i samband med skrivningar och inlämningsuppgifter. Om du har fuskat på en skrivning eller om ogiltig kopiering från t ex Internet ägt rum, får du omedelbart F på det aktuella provet/uppgiften. Om någon ertappas med att fuska rapporteras detta till skolledningen, som informerar vårdnadshavare. Ersättning av skolmateriel Om du blir av med något skolmateriel t.ex. bok, blir du skyldig att ersätta denna. En administrativ avgift á 250 kronor per läromedel kommer att faktureras. 13

16 Regler för lånade läromedel Läromedel (böcker och miniräknare) som du lånar via skolans bibliotek ska återlämnas i samma skick som det lånades. Biblioteket tar inte emot läromedel utan bookitetikett. Skulle bookit-etiketten lossna från läromedlet måste du gå till biblioteket med både ditt läromedel och den trasiga etiketten för att få godkänd avregistrering av utlånet. Utan läromedel och etikett avregistreras inte läromedlet, vilket innebär att du får en faktura på läromedlet. Om du upplever att du blivit bestulen på skolans läromedel måste du genast anmäla detta till din lärare, som i sin tur ger besked om det till ledningen. Ledningen avgör om du får lov att avregistrera den utlånade boken/miniräknaren i skolans utlåningssystem. Tobaksfri skoltid gäller Med stöd av FN s barnkonvention, FN s tobakskonvention, Folkhälsomyndigheten samt Skolverkets rekommendationer vill Hässleholms kommun öka förutsättningarna för att våra ungdomar inte börjar använda cigaretter, snus och andra tobaksprodukter. Därför har kommunfullmäktige beslutat om tobaksfri skoltid för Hässleholms kommun. Tobaksfri skoltid införs vid höstterminens start den 17 augusti

17 Vad innebär tobaksfri skoltid? Gäller grundskolor och gymnasieskolor. Gäller den tid som skolan ansvarar för eleven. Starttid från första lektionens början till sista lektionens slut enligt schema. Policyn om tobaksfri skoltid ska inte förväxlas med tobakslagens rökfria skolgårdar. Eftersom barn under 18 år inte får köpa tobak omfattas alla tobaksprodukter av bestämmelsen. Alla kommunanställda omfattas sedan 2009 av rökfri arbetstid. 15

18 E-post till personalen: Skriv in ansvar signatur tel.arb. tel.mobil Rektor Nilsson Uno UN Bitr. rektor Hällefors Lisbet EE, FT HAL Bitr. rektor Lennartsson Mikael RL, VO MLE Bitr. rektor Johanna Lindqvist BF,HVTEX JL BA, IN Barn- och fritidsprogrammet klass Anderberg-Lundin Gunilla BF3A GL Bjuremar Linda Tjl LB Cartbo Christina BF1B CC Dahlberg Maria BF3B MD Enebrant Christine BF2A CE Krasniqi Dija BF1A SK Lyckmark Janpeter BF2B JPL Bygg- och anläggningsprogrammet Andersson Rickard BA1B RAN Johansson Anders BA2 AJO Lind Pär BA1A PÄL Svensson Göran BA3 GS El- och energiprogrammet Antonsson Anna EE1A AAN Eliasson Kenneth EE1B KE Johanson Hans EEELT3A HJO Nilsson Peter EEDAT2 PN Olsson Bo EEELT3B BO Persson Jörgen EEELT2A JPN Ristevski Jovan EEELT2B JR Shirinbab Helen EEDAT3 HS Stark Tony TST Fordons- och transportprogrammet Carlsson Fredrik FTLAS3 FCA Drougge Martin MDR Eldonson Martin FTPER2 MEL Jönsson Stig FT1A SJ Möller Magnus FTLAS2 MM Nilsson Lars FT1B LN Persson Per-Ola FTPER3 POP

19 klass signatur tel.arb. tel.mobil Hantverksprogrammet-Textil design Heinmert Margareta HVTEX2,3 MH Nilsson Catarina CN Persson Ingela IP Industritekniska programmet Davidsson Anders ADA Fast Roger IN3 RF Nilsson Alf IN2 ANI Unkuri Ari IN1 AU Restaurang- och livsmedelsprogrammet Ayoub Karlsson Yolla Edvardsson Ingemar RL3K EDI Ekman Susanne EKS Engvall Karin RL3S ENK Olivestedt Anders RL1 AO Svennefelt Anna RL2 STA Wedin Bruno BWE Vård- och omsorgsprogrammet Goldschmidt Pia VO2A,3B PG Jönsson Cecilia VO1A CAJ Persson Susanne VO1B SPE Porsebäck Leif VO2B,3A LPK Lärare i programgemensamma ämnen/kärnämne ämne Andersson Christer Idh CA Andersson Sofie Tjl Sv, Idh SAN Antonsson Anna En AAN Arnesen Angela Ma AAR Björklund Anna Sv, Idh AB Boström Jannika Ma, Nk JBO Brunström Ann-Christin Tecken ACB Dahlberg Maria Idh MD Dahlén Tove Sv, En TD Eriksson Lars Sv, Hi LE Friberg Håkan En HFR Gagzis Ulrika Sv, En UG Gehrmann Kristina Sv, Re KG Habul Samra Ma, Nk SHA Hedman Henrik Sh, Hi HH Jakobsson Liselotte Sv, Re LJ Johansson Tobias Sh, Hi TJ Johansson Torgny Ma, Nk TJO Jönsson Håkan Ma, Nk HJ Lunnergård Mats Ma Poppen Jenny Sv, Re JP Sidbrant Ann Sv, En AS Sjöström Christina Sv, En CS Wadbro Christel Sv, En CW Wahlgren Robert Ma, IT RW

20 Specialpedagoger signatur tel.arb. tel.mobil Jönhill Inger RL, JÖI Lundahl Maria BA,EE, MLU HVTEX, FT, IN Månsson Ingrid BF, VO IMÅ Skolans expedition Håkansson Liselotte Expeditionen LHA Brunström Ann-Christin Expeditionen ACB Claesson Pia Elevregistrator PC Pettersson Therese Personaladm TPE Skolpräst Hagberg Urban Bibliotekarie Reppen Maria MR Elevcoacher Gustafsson Larsson Bodil BGU Josefsson Patrik PJ Jönsson Peter JÖP Nilsson Katrin KNI Persson Ingela IP Säfström Jimmy JSÄ Tikkanen Juha Skolsköterska Lindholm Pia PL Kuratorer Chronvall Gunn GC Nilsson Arne AN Studie- och yrkesvägledare Jenny Nilsson JNI Tekniker Sandahl Jan JS Vaktmästare Andersson Sven-Erik SEA Ha Sang Malm Johan JM Persson Rolf RPE

21 Skolrestaurangen Svensson, Anette Husmor AS Brandt, Anette Johansson, Emmelie Malmgren, Carina Nilsson, Monica Lokalvårdare Ruiz, Anita Städledare Burusanon, Noi Jönsson, Soli Knudsen, Anneli Laurila, Birgitta Wendel, Ulf 19

22 Åtgärder vid brand eller brandlarm vid Jacobsskolan Åtgärder Kommentarer 1. Organisera arbetet Ta befälet och tala om vad övriga i din närhet skall göra. Se nedan! 2. Släck branden eller 3. Larma, ring 112 var det brinner vad som brinner om det finns instängda människor i lokalen om det finns skadade Om du bedömer att du lyckas släcka branden och därmed förhindra spridning skall du göra det som första åtgärd. Om du använder skolans telefon, glöm ej att slå 00 för att komma ut på linjen. 4. Rädda de som är i fara Gör bara det som du är säker på att klara av. Tänk på din egen säkerhet. 5. Stäng alla fönster och Använd ej hissar. dörrar 6. Varna övriga 7. Informera Expedition: Rektor: Rektor/lokalansvarig: Vaktmästare: ,83,84 20

23 Utrymning: Utrymning skall ske snabbt, tyst och lugnt. Lärare/lokalansvarig lämnar lokalen sist. När brandlarmet ljuder skall samtliga som befinner sig i byggnaden bege sig till samlingsplatsen och ställa upp på avsedd plats. Lärarledd klass beger sig gemensamt till samlingsplatsen och ställer upp klassvis. Respektive lärare räknar in eleverna och är beredd att lämna besked till räddningsledaren. Den lärare som först kommer till samlingsplatsen är ansvarig för att elever och personal organiseras. Samlingsplats: Se karta nästa sida! 21

24 22

25 Kontrakt Användning av datorer samt tillstånd att göra studiebesök/fältstudier/skolrelaterade aktiviteter. Regler för användning av datorer samt publicering av elevs namn och bild i informationsmaterial vid Jacobsskolan. Jag ansvarar personligen för att: All datoranvändning endast sker under egen inloggning och identitet Inte försöka ta mig förbi säkerhetsspärrar Datorerna och SchoolSoft inte används för kommersiella tjänster Datorerna och SchoolSoft användes till skolarbete All information som sparas ska sparas i personlig katalog Vårdat språk och sätt användes vid all kommunikation All form av upphovsrätt/copyright respekteras Mat, dryck och godis inte förekommer vid datorerna Problem med datorutrustning anmäls till ansvarig lärare Endast besöka hemsidor som är relevanta till mitt skolarbete och den lektion som pågår. Jag är medveten om att: All trafik till och från Internet och SchoolSoft loggas Skolan kan kontrollera innehållet på alla hårddiskar Endast lagliga aktiviteter får förekomma Följden av regelbrott innebär avstängning från skolans datorer 23

26 Bilaga 1 OBS! Glöm ej att kryssa i nedanstående alternativ Jag/Vi godkänner att mitt barns namn och bild kan publiceras på skolans hemsida, användas i informationsmaterial om utbildningar vid skolan, samt även andra skolrelaterade aktiviteter där fotografering/filmning kan förekomma. Jag/Vi godkänner inte att mitt barns namn och bild publiceras på skolans hemsida, användas i informationsmaterial om utbildningar vid skolan, samt även andra skolrelaterade aktiviteter där fotografering/filmning kan förekomma. Jag/Vi godkänner att mitt barn får göra studiebesök, fältstudier och andra skolrelaterade aktiviteter på egen hand. FÖR KÄNNEDOM: Skolböcker/biblioteksböcker som ej lämnats in kommer att debiteras en administrativ avgift på 250 kronor. Faktura kommer att skickas ut genom skolans försorg. Endast elever som skrivit på avtalet har tillgång till skolans datorer. Detta kontrakt upprättas i två exemplar, varav eleven får ett. Jag/Vi har tagit del av och kommer att följa ovanstående regler. Hässleholm Elev klass Målsman Namnförtydligande Namnförtydligande 24

27 25

28 Telefonnr: Mobiltel.nr: Rektor: Uno Nilsson Bitr. rektor: Lisbet Hällefors Bitr. rektor Mikael Lennartsson Bitr. rektor: Johanna Lindqvist Kurator: Gunn Chronvall Kurator: Arne Nilsson Skolsköterska: Pia Lindholm Studievägledare: Jenny Nilsson SJUKANMÄLAN görs på SchoolSoft för vårdnadshavare och myndig elev eller till vår telefonsvarare telnr: 0451/ Anmäl före kl. 10:00 Akuta skador! Vid akuta skador ska du: ringa 112 och tillkalla ambulans påbörja första hjälpen informera skolsköterska och skolledning Expeditionens öppettider: mån-tors 07:30-16:00 fre. 07:30 12:30 Besöks- och Stobyvägen 6, Postadress: Hässleholm Telefon: exp. Telefax: Hemsida: 26

VÄLKOMMEN TILL JACOBSSKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL JACOBSSKOLAN! Innehållsförteckning Välkommen sidan 1 Jacobsskolans Vision sidan 2 Läsårstider sidan 3 Sjukanmälan, Ledighet, Adressändring & Gymnasiekort sidan 4 Elevvårdsteamet sidan 4-5 Krisgrupp, Bibliotek & Cafeteria

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Välkommen sidan 1 Jacobsskolans Vision sidan 2 Läsårstider sidan 3 Sjukanmälan, Ledighet, Adressändring & Gymnasiekort sidan 4 Elevvårdsteamet sidan 4-5 Krisgrupp, Bibliotek & Cafeteria

Läs mer

Elevhandbok för. Läsåret 2013-14

Elevhandbok för. Läsåret 2013-14 Elevhandbok för Läsåret 2013-14 Innehållsförteckning Välkommen sidan 1 Jacobsskolans Vision sidan 2 Läsårstider sidan 3 Sjukanmälan, Ledighet, Adressändring, Skolkort & Elevvårdsteam sidan 4 Skolsköterska,

Läs mer

Elevhandbok för. Läsåret 2012-13

Elevhandbok för. Läsåret 2012-13 Elevhandbok för Läsåret 2012-13 Innehållsförteckning Välkommen sidan 1 Jacobsskolans Vision sidan 2 Läsårstider sidan 3 Sjukanmälan, Ledighet, Adressändring, Skolkort & Elevvårdsteam sidan 4 Skolsköterska,

Läs mer

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2015-2016 Rålambshovsskolan Elever Innehåll BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 3 ELEVHÄLSA... 4 ELEVSKÅP... 4 FRIENDS... 4 FRÅNVARO-ELEVER...

Läs mer

Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik

Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Den lilla skolan med de stora möjligheterna Ja, vi är en liten skola och det är ett viktigt skäl till att många

Läs mer

Välkommen till Jacobsskolan

Välkommen till Jacobsskolan Välkommen till Jacobsskolan Ledning: Rektor Agneta Aspegren Barn- o fritidsprogrammet, Hantverksprogrammet Textil- o design Rektor Lisbet Hällefors El- o energiprogrammet Rektor Kjell Nilsson Bygg- o anläggningsprogrammet,

Läs mer

Information till hemmen från

Information till hemmen från Information till hemmen från Aktuellt under läsåret 2014/2015 Höstterminen 2014 Börjar onsdagen den 20 augusti Terminsavslutning fredagen den 19 december Höstlov vecka 44, 27-31 oktober Vårterminen 2015

Läs mer

A-Ö läsåret 2014-2015. Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret 2014-2015. Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2014-2015 Rålambshovsskolan Elever Innehåll ANSVARSOMRÅDEN... 3 ARBETSPLAN... 3 BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 4 ELEVHÄLSA... 4 ELEVSKÅP...

Läs mer

2015-08-19 VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN

2015-08-19 VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN LÄSÅRET 2015/2016 HJALMAR STRÖMER Skolan har fått sitt namn efter prästen, författaren och folkbildaren Hjalmar Strömer, som föddes 1848 i närheten av Kärrnäset i Ströms

Läs mer

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete.

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete. Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium, till stora delar en fräsch och nyrenoverad skola. Målsättningen för skolan är att du tillsammans med skolans lärare och övrig personal

Läs mer

Information till elever och vårdnadshavare

Information till elever och vårdnadshavare Information till elever och vårdnadshavare Läsåret 2014/2015 Välkommen till Vimmerby gymnasium! Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium. Målsättningen för skolan är att du tillsammans

Läs mer

Välkommen till Himmelstalundsgymnasiet

Välkommen till Himmelstalundsgymnasiet Välkommen till Himmelstalundsgymnasiet Läsårsdata Höstterminen 150817-151218 Vårterminen 160111 160610 (studiedagar 7-8 jan) Lovdagar v. 44 Höstlov 151026 151030 v. 8 Sportlov 160222-160227 v. 13 Påsklov

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 12/13 Välkommen till Aspero Idrottsgymnasium! Vi på Aspero Idrottsgymnasium har som mål att göra dig till vinnare - både studiemässigt,

Läs mer

Välkommen till Kastanjeskolan. Infoblad

Välkommen till Kastanjeskolan. Infoblad Välkommen till Kastanjeskolan Infoblad Läsåret 2014/2015 1 Telefonnummer Per-Olof Johansson Rektor 0417-18384 Martin Rodhe Bitr. rektor 0417-18495 Marion Andrée Skolassistent 0417-18362 Lisbeth Andersson

Läs mer

Elevinformation 2014-2015

Elevinformation 2014-2015 Elevinformation 2014-2015 www.blekingenaturbruksgymnasium.se Skoltiderna Må 10.00 15.40 Ti - Fr 08.10 15.40 Blekingetrafikens tidtabell från den 17 aug Tåg Karlshamn Bräkne-Hoby Bräkne-Hoby Karlshamn 07.19

Läs mer

Skärhamns skola Välkommen 2015/2016

Skärhamns skola Välkommen 2015/2016 Skärhamns skola Välkommen 2015/2016 Tjörn Möjligheternas ö Telefonlista Skärhamns skola Tubbegatan 48 471 31 Skärhamn Tel: 0304-601450 Personal Skola Expedition 60 14 50 Rektor Lars-Eric Pettersson 60

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2013/2014. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2013/2014. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2013/2014 Välkommen Hjärtligt välkommen till oss! Kungshögaskolan en del av Mjölby gymnasium Kungshögaskolan en attraktiv skola som skapar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN

VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN LÄSÅRET 2012/2013 HJALMAR STRÖMER Skolan har fått sitt namn efter prästen, författaren och folkbildaren Hjalmar Strömer, som föddes 1848 i närheten av Kärrnäset i Ströms

Läs mer

Elev- och föräldrainformation. Läsåret 2015/16

Elev- och föräldrainformation. Läsåret 2015/16 Elev- och föräldrainformation Läsåret 2015/16 Innehåll Innehåll... 2 Personal... 4 Studie- och yrkesvägledare... 4 Skolkurator... 4 Skolhälsovård... 4 Specialpedagogen... 4 Läsårstider, avslutningar och

Läs mer

Vuxenutbildningen. Välkommen till VUX! www.skelleftea.se/vux

Vuxenutbildningen. Välkommen till VUX! www.skelleftea.se/vux Vuxenutbildningen Välkommen till VUX! www.skelleftea.se/vux Postadress Besöksadress Telefon Skellefteå kommun Laboratorgränd 5 0910-73 50 00 Vuxenutbildningen Campusområdet (Kundtjänst) 931 85 Skellefteå

Läs mer

Välkommen till. Läsåret 2012-2013

Välkommen till. Läsåret 2012-2013 Välkommen till Läsåret 2012-2013 Augusti 2012 2 Vi hälsar elever och föräldrar varmt välkomna till Rosenholmskolan, läsåret 2012-2013 Vår placering på Telenor Arena Karlskrona, med vacker natur och fantastiska

Läs mer

Studieinformation Hösten 2015. Vård och omsorgsutbildning

Studieinformation Hösten 2015. Vård och omsorgsutbildning Studieinformation Hösten 2015 Vård och omsorgsutbildning Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se Hemsida:

Läs mer

STUDIE- HANDLEDNING KOMVUX 2016-2017. Inför ansökan till Komvux KOMVUX

STUDIE- HANDLEDNING KOMVUX 2016-2017. Inför ansökan till Komvux KOMVUX STUDIE- HANDLEDNING Inför ansökan till Komvux KOMVUX 2016-2017 KOMVUX Kontaktuppgifter till Lärare KOMVUX Studiehandledning 2016/17 Välkommen att studera på Komvux! På Komvux erbjuder vi många olika typer

Läs mer

Välkommen till. Läsåret 2011/2012

Välkommen till. Läsåret 2011/2012 Välkommen till Läsåret 2011/2012 Augusti 2011 2 Vi hälsar elever och föräldrar varmt välkomna till Rosenholmskolan, läsåret 2011/2012. Vår placering på Telenor Arena Karlskrona, med vacker natur och fantastiska

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KOMVUX

VÄLKOMMEN TILL KOMVUX 2015/16 VÄLKOMMEN TILL KOMVUX I LUND Anteckningar Välkommen till Komvux i Lund! Vi är en skola som erbjuder många utbildningar. Här studerar elever i olika skolformer: på grundläggande och gymnasial nivå,

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. Akademi Sinclair

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. Akademi Sinclair Uddevalla Gymnasieskola Akademi Akademi Sinclair ABC 2015/2016 1 Uddevalla Gymnasieskola Akademi Välkommen till Akademi Sinclair! Du har blivit antagen som elev vid Uddevalla Gymnasieskola, och nu börjar

Läs mer

Information till dig som skall börja på Nösnäsgymnasiet

Information till dig som skall börja på Nösnäsgymnasiet Information till dig som skall börja på Nösnäsgymnasiet läsåret 2015-2016 Välkommen till Nösnäsgymnasiet Vår skola Nösnäsgymnasiet är beläget i en av västkustens vackraste delar med lummig grönska runt

Läs mer

Regler och avtal för lån av bärbar dator, tillgång till Umeå skoldatanät samt bibliotekets låneregler

Regler och avtal för lån av bärbar dator, tillgång till Umeå skoldatanät samt bibliotekets låneregler Regler och avtal för lån av bärbar dator, tillgång till Umeå skoldatanät samt bibliotekets låneregler Som elev inom Umeå Gymnasieskola har du under studietiden tillgång till såväl en bärbar dator som till

Läs mer

2011-11-16 ELEVINFORMATION

2011-11-16 ELEVINFORMATION 2011-11-16 ELEVINFORMATION INTRODUKTIONSPROGRAM Läsåret 2011/2012 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2011/2012 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

Klöxhultsskolan Läsåret 15-16

Klöxhultsskolan Läsåret 15-16 Klöxhultsskolan Läsåret 15-16 Klöxhultsskolan Klöxhultsskolan är en F-6 skola. Här finns också Montessoriskolan, grundsärskolan och Orion. Totalt finns det cirka 500 elever och ett hundratal medarbetare

Läs mer

Information till dig som är elev och dina föräldrar Läsåret 2013/2014

Information till dig som är elev och dina föräldrar Läsåret 2013/2014 Information till dig som är elev och dina föräldrar Läsåret 2013/2014 Kontaktuppgifter Rektor Lydia Folke 021-403941 lydia.folke@it-gymnasiet.se Besöksadress samt postadress IT-Gymnasiet Västerås Ingenjör

Läs mer

Studieinformation Våren 2016. Vård och omsorgsutbildning

Studieinformation Våren 2016. Vård och omsorgsutbildning Studieinformation Våren 2016 Vård och omsorgsutbildning Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se Hemsida:

Läs mer

välkomnar till studier

välkomnar till studier Vuxenutbildningen välkomnar till studier på grundläggande och gymnasial teoretisk nivå vårterminen 2016 Innehåll Värdegrund och målsättningar... 1 Uppföljning av studieresultat... 2 Reservintagning...

Läs mer

Handlingsplan för att motverka mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Jens Billeskolans grundskola och särskola

Handlingsplan för att motverka mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Jens Billeskolans grundskola och särskola Handlingsplan för att motverka mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Jens Billeskolans grundskola och särskola Upprättad höstterminen 2014 Elevrådet åk 7-9 Christel Nilsson Utvärderas vårterminen

Läs mer

Läsåret 15/16. Välkommen till ASKEBYSKOLAN. Askebykroken 22, 163 05 Spånga Telefon 08-508 41 000. Fax 08-508 41 006

Läsåret 15/16. Välkommen till ASKEBYSKOLAN. Askebykroken 22, 163 05 Spånga Telefon 08-508 41 000. Fax 08-508 41 006 Läsåret 15/16 Välkommen till ASKEBYSKOLAN Askebykroken 22, 163 05 Spånga Telefon 08-508 41 000. Fax 08-508 41 006 askebyskolan@stockholm.se www.askebyskolan.se Innehållsförteckning sida Välkommen till

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Antagen 2009-10-22 2. (5) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt föräldrar om förhållanden eller situationer

Läs mer

Enheten Bagarmossen-Brotorps skolors samlade dokument kring vår värdegrund

Enheten Bagarmossen-Brotorps skolors samlade dokument kring vår värdegrund Enheten Bagarmossen-Brotorps skolors samlade dokument kring vår värdegrund VÅR VISION Fokus på Framtiden Kunskap och Kreativitet är våra ledstjärnor Trivsel och Trygghet ger arbetsglädje Detta kompendium

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Hösten 2016 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Hösten 2016 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen Hösten 2016 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN Administration 2:a våningen Expeditionen: 0303-23 83 40 Skol-administratör Ann-Britt

Läs mer

Fågelbäcksskolan läsåret 12/13

Fågelbäcksskolan läsåret 12/13 Fågelbäcksskolan läsåret 12/13 - en praktika för föräldrar Telefonnummer för att nå oss på skolan: Tf rektor Elisabeth Ottosson 0708-817531 Expedition, Eva Larsson 733895 Skolsköterska Pia Mark 733865,

Läs mer

Studieinformation fristående gymnasiala kurser (ej vård) Våren 2016

Studieinformation fristående gymnasiala kurser (ej vård) Våren 2016 Studieinformation fristående gymnasiala kurser (ej vård) Våren 2016 Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram rin Skolinspektionen Beslut Dnr 43-2014:7899 Hylle kommun Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter prioriterad tillsyn i Traineegymnasiet belägen i Hylte kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Välkommen till din skola!

Välkommen till din skola! Välkommen till din skola! Brearedsskolan Grundskola 6-16 år I Halmstads kommuns grundskolor ska elevernas lust till lärande stimuleras. Skolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Omsorg, fostran

Läs mer

- 1 - STUDIEGUIDE FÖR UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE

- 1 - STUDIEGUIDE FÖR UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE - 1 - STUDIEGUIDE FÖR UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE Innehåll Välkommen till Vetlanda Lärcentrum och utbildning i svenska för invandrare... 3 Öppettider Vetlanda Lärcentrum... 4 Utbildning i svenska

Läs mer

Välkommen till. Kvarnbergsskolan 2015/2016. HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan. Huddinge 2015-09-17

Välkommen till. Kvarnbergsskolan 2015/2016. HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan. Huddinge 2015-09-17 HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan Huddinge 2015-09-17 Välkommen till Kvarnbergsskolan 2015/2016 KVARNBERGSSKOLAN! Läsåret 2015/2016 har skolan cirka 650 elever i årskurserna

Läs mer

Innehåll. Sidan. 3 Värdegrund. Skolhälsovården Skolsköterska Kristin Harstad träffas på vår skola onsdagar kl. 8:20 10:00.

Innehåll. Sidan. 3 Värdegrund. Skolhälsovården Skolsköterska Kristin Harstad träffas på vår skola onsdagar kl. 8:20 10:00. Norra Vallbyskolan Besöksadress: Vallby Skolgata 2-4 Norra Vallbyskolan har samlad skoldag med förskoleklass, skola och fritidshem i ett nära samarbete. Det ger trygghet, kontinuitet och arbetsglädje.

Läs mer

INFORMATION TILL HEMMEN FRÅN EDBOSKOLAN. Läsåret 2010/11 2009-08-03 AKTUELLT UNDER LÄSÅRET 2010/11

INFORMATION TILL HEMMEN FRÅN EDBOSKOLAN. Läsåret 2010/11 2009-08-03 AKTUELLT UNDER LÄSÅRET 2010/11 INFORMATION TILL HEMMEN FRÅN EDBOSKOLAN Läsåret 2010/11 AKTUELLT UNDER LÄSÅRET 2010/11 2009-08-03 Höstterminen - elever börjar måndagen den 23 augusti 2010 och slutar onsdagen den 22 december.2010 Höstlov

Läs mer

I en bra skola är det OK att vara sig själv

I en bra skola är det OK att vara sig själv viktig information från mjölby gymnasium I en bra skola är det OK att vara sig själv Kunskap och personlig utveckling viktigast i skolan Tips som gör ditt val enklare... Goda råd från coachen Därför ska

Läs mer

Viva komvux guiden hösten 2014

Viva komvux guiden hösten 2014 Viva komvux guiden hösten 2014 Välkommen till Viva komvux hösten 2014! Vi erbjuder dig ett brett utbud av kurser, ett flertal studieformer med kursstart vid olika tidpunkter Vi finns till för dig, för

Läs mer

Viva komvux Guiden våren 2016

Viva komvux Guiden våren 2016 Viva komvux Guiden våren 2016 Välkommen till Viva komvux våren 2016! Vi erbjuder dig ett brett utbud av kurser, ett flertal studieformer med kursstart vid olika tidpunkter Vi finns till för dig, för att

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår!

Välkommen till ett nytt läsår! Västra skolområdet PM till föräldrar och elever i Västra skolområdet. Läsåret 2012/2013 Välkommen till ett nytt läsår! Vi i Västra skolområdet vill arbeta för att Västra skolområdet ska genomsyras av samhörighet

Läs mer

2015-08-18 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium

2015-08-18 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium 2015-08-18 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola Policy och rutiner Elever Härnösands gymnasium 2015/2016 2015-08-18 2(6) Policy och rutiner Härnösands gymnasium har enligt skollagen ett ansvar

Läs mer

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero.

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Reviderad 150427 Nulägesbeskrivning utifrån elevenkät dec 14 samt antalet inrapporterade rapporter

Läs mer

Alexandra Huldén, Studie- och yrkesvägledare (SYV) alexandra.hulden@uddevalla.se 0522-697202

Alexandra Huldén, Studie- och yrkesvägledare (SYV) alexandra.hulden@uddevalla.se 0522-697202 Alexandra Huldén, Studie- och yrkesvägledare (SYV) alexandra.hulden@uddevalla.se 0522-697202 SYV arbetet på skolan hösten 2012: Gymnasieinformation och workshop 2 lektionstimmar åk.9 v.42-45 Föräldramöte

Läs mer

Bra att veta om Väröbackaskolan läsåret 13/14

Bra att veta om Väröbackaskolan läsåret 13/14 Bra att veta om Väröbackaskolan läsåret 13/14 Om skolan Väröbackaskolan är en av landsortsskolorna i Varbergs kommun. Skolan byggdes 1954 och var då en skola med elever från 7-12 år. I och med F-9-reformen

Läs mer

ABC - för elever & föräldrar

ABC - för elever & föräldrar ABC - för elever & föräldrar Läsåret 2014-2015 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Margretegärde Gymnasial lärlingsutbildning Introduktionsprogrammen VÄLKOMMEN TILL UDDEVALLA GYMNASIESKOLA! Du har blivit antagen som

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Astrid Lindgrens skola åk 7-9 2014

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Astrid Lindgrens skola åk 7-9 2014 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Astrid Lindgrens skola åk 7-9 2014 Innehåll Bakgrund... 3 Skolledningens ställningsstagande... 3 Vision... 4 Definitioner... 4 Elevmedverkan...

Läs mer

Regler och rutiner - elever

Regler och rutiner - elever Regler och rutiner - elever Innehåll Besök på skolan... 2 B-språk... 2 Bibliotek... 2 Borttappade saker... 2 Elevhälsa... 2 Elevuppgifter Stockholm Skolwebb... 2 Elevskåp... 3 Fotografering... 3 Frånvaro...

Läs mer

Vision. Förväntansdokument. Ordningsregler. Läsåret 2014-2015

Vision. Förväntansdokument. Ordningsregler. Läsåret 2014-2015 * Vision Förväntansdokument Ordningsregler * Läsåret 2014-2015 Vision Habo ska bli Sveriges bästa skolkommun och Hagaboda 7-9 ska ha den bästa verksamheten! Hagabodaskolan strävar efter att utbilda sina

Läs mer

Informationsbrev GSO 7

Informationsbrev GSO 7 Barn och utbildningsförvaltningen Datum 1 (5) GSO 7, Grundskoleområde 7 14-08-18 Fröslunda, Hällby, Lagersberg och Mesta skolor Veronica Thulin Skoladministratör 016 710 20 08 Informationsbrev GSO 7 augusti

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fria Läroverken Karlstad

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fria Läroverken Karlstad Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fria Läroverken Karlstad Läsåret 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Rektorsgruppen Magnus

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND!

VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND! VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND! Tack för att du valt att studera hos oss under vårterminen 2012. Vi hoppas att du ska få en intressant och givande studietid.

Läs mer

HANDLINGSPLAN. för att stimulera hög närvaro och att uppnå goda studieresultat och arbetsvanor. Senast uppdaterad 2012-08-24

HANDLINGSPLAN. för att stimulera hög närvaro och att uppnå goda studieresultat och arbetsvanor. Senast uppdaterad 2012-08-24 HANDLINGSPLAN för att stimulera hög närvaro och att uppnå goda studieresultat och arbetsvanor Senast uppdaterad 2012-08-24 Innehåll Inledning... 3 Mål... 3 Definition av frånvaro... 3 Åtgärder... 3 Främjande

Läs mer

ABC för barn och föräldrar

ABC för barn och föräldrar ABC för barn och föräldrar Sågtorpsskolan Nacka kommun 2014 / 2015 Varmt välkommen till Sågtorpsskolan! Vi gör vårt bästa för att du ska trivas hos oss, känna dig trygg och inspirerad i ditt dagliga arbete.

Läs mer

VÄLKOMNA TILL BÄCKÄNGSGYMNASIET

VÄLKOMNA TILL BÄCKÄNGSGYMNASIET VÄLKOMNA TILL BÄCKÄNGSGYMNASIET FÖRÄLDRAMÖTE 17 SEPTEMBER 2014 NATURVETENSKAPLIGA PROGRAMMET - Åk1 EERO JENSHOLM - REKTOR PÅ VÄG ATT BLI VUXEN Ni föräldrar är fortsatt ett viktigt stöd för era ungdomar!

Läs mer

2015-07-01. Postadress: Berga naturbruksgymnasium 13791 VÄSTERHANINGE E-postadress: info.berga@sll.se Fax: 08-50066099

2015-07-01. Postadress: Berga naturbruksgymnasium 13791 VÄSTERHANINGE E-postadress: info.berga@sll.se Fax: 08-50066099 VÄLKOMMEN TILL BERGA NATURBRUKSGYMNASIUM! Här kommer lite information från oss på Berga. För vårt fortsatta arbete behöver vi så snabbt som möjligt, dock senast måndagen den 13 juli, att du fyller i följande

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår! Föräldrainformation 1 lå 2010/11

Välkommen till ett nytt läsår! Föräldrainformation 1 lå 2010/11 Välkommen till ett nytt läsår! Föräldrainformation 1 lå 2010/11 1. Busskort För att vara berättigad att få busskort från skolan måste följande avstånd mellan hem och skola uppfyllas: Elever i F-klass+

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkandebehandling för Hagaskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkandebehandling för Hagaskolan. 1(10) 2014-01-07 Likabehandlingsplan och plan mot kränkandebehandling för Hagaskolan. Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post 692 80 KUMLA Stadshuset, Torget 1 019-58 80 00 019-58 81 15 kommun@kumla.se

Läs mer

Adressändring Du ska snarast anmäla ändring av adress och/eller telefonnummer till receptionen.

Adressändring Du ska snarast anmäla ändring av adress och/eller telefonnummer till receptionen. Information från A till Ö Adressändring Du ska snarast anmäla ändring av adress och/eller telefonnummer till receptionen. Affischering Affischering får endast ske på särskilt anvisade anslagstavlor och

Läs mer

LÄRANDET I CENTRUM GEMENSAM VÄRDEGRUND ETT GOTT BEMÖTANDE

LÄRANDET I CENTRUM GEMENSAM VÄRDEGRUND ETT GOTT BEMÖTANDE LÄRANDET I CENTRUM GEMENSAM VÄRDEGRUND ETT GOTT BEMÖTANDE LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BJÄRKE FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM VÅR VISION: LÄRANDET I CENTRUM GEMENSAM VÄRDEGRUND ETT GOTT BEMÖTANDE Skollagen

Läs mer

Lokal verksamhetsplan lå 13/14 Ärla skola

Lokal verksamhetsplan lå 13/14 Ärla skola Lokal verksamhetsplan lå 13/14 Ärla skola Lokalt åtagande Flickors stress Vårterminen -13 svarade flickorna i åk 5 på Ärla skola att 10% av dem upplevde stress pga skolarbetet dagligen. Kommunens medelvärde

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts

Riktlinjer för skolskjuts Riktlinjer för skolskjuts Reviderade riktlinjer för skolskjutsverksamhet i Upplands-Bro kommun. Fastställda av Utbildningsnämnden 2014-06-03 Un 32 kommun@upplands-bro.se 08-581 690 00 Skolskjuts enlig

Läs mer

Välkommen till gymnasieinformation 2011-10-25

Välkommen till gymnasieinformation 2011-10-25 Välkommen till gymnasieinformation 2011-10-25 Gymnasieinformation Medicinsk syv Syv med åk9 Om att välja! Skillnaden mellan grundskolan och gymnasiet Gymnasieskolan och gymnasieprogrammen Yrkesförberedande

Läs mer

KOMVUX ÖSTERÅKER 2016

KOMVUX ÖSTERÅKER 2016 KOMVUX ÖSTERÅKER 2016 kurser i klassrum & på distans Välkommen till Vill du förändra din framtid? Vi erbjuder utbildningar på olika nivåer. Du kanske behöver slutföra studier på grundläggande och/eller

Läs mer

Information Om studier på KOMVUX Birgittaskolans vuxenutbildning

Information Om studier på KOMVUX Birgittaskolans vuxenutbildning Information Om studier på KOMVUX Birgittaskolans vuxenutbildning HÖSTTERMINEN 2016 Komvux från a ö VÄLKOMMEN till Komvux Birgittaskolans vuxenutbildning På Birgittaskolans vuxenutbildning finns följande

Läs mer

16 16/4 Klasskonferenser åk 2, EE11B 15.30, EE11A 16.00,EK11 16.30, SA11 17.00

16 16/4 Klasskonferenser åk 2, EE11B 15.30, EE11A 16.00,EK11 16.30, SA11 17.00 v 16 Resultatsamtal åk 2. 15/4 IP10 truckutbildning BF11 16 16/4 Klasskonferenser åk 2, EE11B 15.30, EE11A 16.00,EK11 16.30, SA11 17.00 HA11 17.30 EK11 och SA11 på studieresa till Stockholm Nationella

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN LINDESKOLAN VECKA 22. Läsårsavslutning 2016. Regler för studentflak. OBS! Manusstopp inför varje nummer är onsdag kl 10.00.

MEDDELANDE FRÅN LINDESKOLAN VECKA 22. Läsårsavslutning 2016. Regler för studentflak. OBS! Manusstopp inför varje nummer är onsdag kl 10.00. MEDDELANDE FRÅN LINDESKOLAN VECKA 22 OBS! Manusstopp inför varje nummer är onsdag kl 10.00 Läsårsavslutning 2016 Vecka 23 Måndag 6 juni Lovdag Tisdag 7 juni Klassens/programmets dag samt porträttfotografering

Läs mer

Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015

Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Giltig 140602-150602 Borås stads vision: Lust att lära Möjlighet att lyckas 1 Likabehandlingsplan och plan

Läs mer

KURSER VÅREN-2013. Vuxenutbildningen i Kramfors Grundläggande vux, Gymnasial vux, SFI

KURSER VÅREN-2013. Vuxenutbildningen i Kramfors Grundläggande vux, Gymnasial vux, SFI KUSE VÅEN-2013 Vuxenutbildningen i Kramfors Grundläggande vux, Gymnasial vux, SFI Stora förändringar inom vuxenutbildningen från 1/7 2012 Nya ämnes- och kursplaner Nya kunskapskrav Nytt betygssystem med

Läs mer

Att välja till gymnasiet Vad som var sant igår kanske inte är det imorgon

Att välja till gymnasiet Vad som var sant igår kanske inte är det imorgon Att välja till gymnasiet Vad som var sant igår kanske inte är det imorgon Robert Studie- och yrkesvägledare Presentation Planering HT 2015- VT 2016 Gymnasiet Meritpoäng Att hjälpa till i elevens-val Syv-

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Rinkebyskolan Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-09 Handläggare Carina Rennermalm Telefon: Till Rinkebyskolan Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Förslag till beslut Rinkebyskolan 16305 Spånga

Läs mer

Töreboda Centralskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Töreboda Centralskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Töreboda Centralskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola och grundsärskola för åk 7-9 Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller under ht 2015 vt 2016

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller under ht 2015 vt 2016 Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller under ht 2015 vt 2016 Vår vision På Sjöängsskolan ska alla kunna känna arbetsglädje, trivsel, trygghet, självförtroende

Läs mer

Elevernas trygghetsplan

Elevernas trygghetsplan Elevernas trygghetsplan Parkskolan 2015-2016 Vår guldregel Som du vill att andra ska vara mot dig, så ska du vara mot andra Planen är förnyad av rektor, personal, elever och föräldrar 2015-08-24. Innehåll

Läs mer

KLAGSTORP SKOLAS-ABC Läsåret 15/16

KLAGSTORP SKOLAS-ABC Läsåret 15/16 KLAGSTORPS SKOLOMRÅDE TRELLEBORGS KOMMUN KLAGSTORP SKOLAS-ABC Läsåret 15/16 A Allergi I skolan finns det flera elever som har allergi. För att hjälpa dem från att få allergiska reaktioner kan vi anpassa

Läs mer

När det händer - det som vi inte vill ska hända. Handlingsplan för Krissituationer

När det händer - det som vi inte vill ska hända. Handlingsplan för Krissituationer SINCE 1977 När det händer - det som vi inte vill ska hända Handlingsplan för Krissituationer Läsåret 2013-2014 Grimstaskolan Viktiga telefonnummer Ambulans 112 Brandkår 112 Polis 112 Polis ej akut 114

Läs mer

Information för studerande på Komvux i Söderköping höstterminen 2015

Information för studerande på Komvux i Söderköping höstterminen 2015 Komvux- handboken Information för studerande på Komvux i Söderköping höstterminen 2015 Allmän information Studie- och yrkesvägledaren Vår SYV Viveca Frejd hittar du i Nyströmska skolans huvudbyggnad på

Läs mer

Mariebergsskolans årliga Likabehandlingsplan

Mariebergsskolans årliga Likabehandlingsplan Mariebergsskolans årliga Likabehandlingsplan 2009-09-23 Mariebergsskolans vision och uppdrag Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. Uppdraget

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Rudbecksgymnasiet. PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Rudbecksgymnasiet. PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Rudbecksgymnasiet PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 2/9 Innehåll Hur vi tagit fram planen... 3 Mål och vision... 3 Vision... 3 Mål...

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande. Högakustenskolan. behandling för 2015/2016

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande. Högakustenskolan. behandling för 2015/2016 Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling för Högakustenskolan 2015/2016 Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Vision 3 Övergripande mål 3 Bestämmelser 4 Diskrimineringslagen 4 Skollagen 4 Övriga

Läs mer

för dig som vet vad du vill

för dig som vet vad du vill för dig som vet vad du vill Välkommen till Malmö Lärlingscenter! Här lägger du grunden till en yrkeskarriär som väntar runt hörnet. Åtta av tio lärlingar får jobb efter avslutad gymnasieutbildning. Och

Läs mer

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till föräldrar och elever

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till föräldrar och elever Vägledningscentrum Gymnasieinformation till föräldrar och elever Vad händer inför gymnasievalet? År 9 Föräldramöte Gymnasiemässa 8/10 Individuella samtal Klassinformationer Öppet hus Besöksdag på gymnasieskolor

Läs mer

Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015

Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015 Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015 Upprättad 2014-10-03 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Definitioner av centrala begrepp... 3 3. Personalens

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND!

VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND! VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND! Tack för att du valt att studera hos oss under vårterminen 2014. Vi hoppas att du ska få en intressant och givande studietid.

Läs mer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer ELEVHÄLSA Elevhälsa - definition Elevernas hälsa är allas angelägenhet och ansvar. Lärande och hälsa går hand i hand. Elever arbetar och presterar bättre om de mår bra fysiskt, psykiskt och socialt. Varje

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STUREBYSKOLAN LÄSÅRET 2015/2016

VÄLKOMMEN TILL STUREBYSKOLAN LÄSÅRET 2015/2016 STUREBYSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (8) 2015-08-14 info LÄSÅRET 2015/2016 Häftet innehåller kort information för läsåret samt blanketter som skall fyllas i och lämnas till skolan. SID 2(8) VÄLKOMMEN

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Veckomeddelande v 07+08

Veckomeddelande v 07+08 Livet på De Geergymnasiet är spännande. Här kan du läsa om vad som händer just nu. Veckomeddelande v 07+08 2016-02- 11 MÖTEN/KONFERENSER Ti 16/2 10.00-11.30 Skyddsrond Dansstudion To 18/2 10.00 Skyddsrond

Läs mer

15 9/4 SP10A studiebesök Ekonomihögskolan i Lund kl 11-17 BF11, HA12

15 9/4 SP10A studiebesök Ekonomihögskolan i Lund kl 11-17 BF11, HA12 Nationellt Prov årskurs 9: Bi/Ke/Fy 19/3 12/4 v 15 LG: studentplanering v 15 Utvecklingssamtal åk 1 8/4 BF11, HA12 15 9/4 SP10A studiebesök Ekonomihögskolan i Lund kl 11-17 BF11, HA12 10/4 PU kl 16.00-17.00

Läs mer

Välkomna till Snösätraskolan!

Välkomna till Snösätraskolan! Information till hemmet Sida 1 (16) 2014-08-12 Välkomna till! Foto: Eva Parmsäter Information till vårdnadshavare/föräldrar och elever läsåret 2014/2015 Sida 2 (16) Välkomna tillbaka till ett nytt läsår

Läs mer