Elevhandbok för. Läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elevhandbok för. Läsåret 2013-14"

Transkript

1 Elevhandbok för Läsåret

2 Innehållsförteckning Välkommen sidan 1 Jacobsskolans Vision sidan 2 Läsårstider sidan 3 Sjukanmälan, Ledighet, Adressändring, Skolkort & Elevvårdsteam sidan 4 Skolsköterska, Kuratorer & sidan 5 Studie- och yrkesvägledare Krisgrupp, Bibliotek & Kulturgrupp sidan 6 Cafeteria, klassråd, matråd, skolkonferens, sidan 7 Elevkår & Idrottsförening, Datoranvändning etc., Allmänna regler, sidan 8-9 Datakontrakt Personal, Klassföreståndare & Telefonnr. sidan Åtgärder vid brand sidan 13 Karta över skolan sidan 14 Datakontrakt bilaga 1

3 VÄLKOMMEN TILL JACOBSSKOLAN! Du är en av ca 550 som kommer att studera på Jacobsskolan läsåret vid något av våra program, Barn- och Fritid-, Bygg- och anläggning, El- och energi, Fordons- och transport, Hantverk Textil design, Hantverk finsnickeri, Industritekniska, Restaurang- och livsmedel eller Vård- och omsorg. Vi förutsätter att Du som elev deltar aktivt i utformningen av din utbildning och att Du själv kommer att söka kunskap. Du är unik och ska använda dina resurser på bästa tänkbara sätt i ditt skolarbete. Ditt engagemang, din medverkan och dina insatser är ett måste för att Du skall nå framgång och resultat i din utbildning såväl som i ditt privatliv. På skolan finns ca 90 anställda. Vi finns här för att hjälpa dig. En förutsättning för vårt arbete är ett väl fungerande samarbete mellan dig, dina vårdnadshavare och skolans personal. Du kommer att tilldelas en personlig mentor. Din mentor och dina lärare är ett stöd och hjälp för dig som elev. Vårt mål är att du ska lyckas med dina studier och utvecklas som person. Information från skolan t.ex. aktiviteter utanför schemat, akuta eller andra viktiga meddelanden kan du finna via skolans intern-tv, SchoolSoft eller vår hemsida. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med dig det kommande läsåret. Lycka till med ditt skolarbete! Uno Nilsson Agneta Aspegren Kjell Nilsson Lisbet Hällefors Platschef/Rektor Rektor Rektor Rektor 1

4 Jacobsskolans Vision är att ge KUNSKAP, KVALITET OCH KOMPETENS genom att: eleven och kunskapskvalitén är i fokus ha en helhetssyn på eleven jobba utifrån elevdemokrati göra måldokumenten (läroplan, programmål, kursplan och instruktioner) kända för alla utvärdera och kvalitetssäkra alla kurser ha nollvision vad gäller hot, våld och mobbing vid skolan. utveckla elevkåren och elevskyddsombudets roll i verksamheten. Målet är att utbildningen ska leda till såväl personlig utveckling som god yrkeskompetens. Kunskap kan inte överräckas, den måste du själv sträcka dig efter 2

5 TERMINSTIDER LÄSÅRET 2013/14 Höstterminen: 20 augusti - 20 december 2013 Lovdagar: 23 september (studiedag) 28 okt - 1 november (höstlov) 20 november (studiedag) Jacobsdagen: Onsdagen den 18 september 2013 Föräldramöte åk 1: Tisdagen den 24 september 2013 Vårterminen: 8 januari - 13 juni 2014 Lovdagar februari (sportlov) 10 mars (studiedag) april (påsklov) 2 maj (lovdag) 30 maj Öppet Hus: Torsdagen den 16 januari

6 Sjukanmälan Om du blir sjuk ska du eller om du är under 18 år, din vårdnadshavare, ringa tel.nr (tel.svarare) och uppge ditt namn, personnummer, klass och frånvaroorsak. Detta görs innan kl.10:00 samma dag som frånvaron gäller. Annars räknas det som otillåten frånvaro. OBS! Sjukanmälan ska meddelas varje dag till skolan. Om du blir sjuk under din APL (arbetsplatsförlagt lärande), ska du/din vårdnadshavare ringa till både praktikplats och skola för att sjukanmäla dig. Du som lämnar skolan under pågående läsdag på grund av sjukdom eller annan orsak ska anmäla detta till någon av: skolsköterska, mentor, undervisande lärare eller till skolans expedition. Ledighet Ledighet för enskild angelägenhet beviljas i första hand av din mentor. Längre ledighet än 3 skoldagar beviljas av rektor. Du ansvarar själv för att inhämta kunskap under frånvaron. Vid längre ledighet kan studiebidraget påverkas. Ledighetsansökan finns att hämta på skolans expedition eller (information till elever/blanketter. Lämna in ansökan senast 2 veckor innan ledigheten. Adressändring Om Du byter adress- och/eller telefonnummer skall detta anmälas till skolans expedition omgående. Skolkort Du är berättigad till buss/tågkort om du är mantalsskriven > 6 km från skolan. Vid avmagnetisering hämtar du ett nytt kort kostnadsfritt på samma plats som du mottog kortet. Förlorar du något av korten går du till samma plats som ovan och kvitterar ut ett nytt kort mot en avgift på 300 kronor. Skolkortet gäller helgfri vardag mellan Skånetrafiken har ett fritidskort som är opersonligt och gäller mellan vardagar, lörsön-och helgdag under en valfri 30 dagars period, och kan köpas på Kundcenter eller Skånetrafikens försäljningsställen 4

7 Elevvårdsteamet Teamet består av rektor, kurator, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska och specialpedagog. Skolsköterskan: Pia Lindholm Telefonnummer: Mobilnummer: Mån-fre: Kl. 08:00-8:30 spontanbesök och tidsbokning. Övriga tider enligt överenskommelse. Skolläkare: Lars Möller Tidsbeställning hos skolsköterskan! Telefonnummer: Skolläkare träffas måndag jämn vecka Kl Kurator: Gunn Chronvall Telefonnummer: Mån-fre: Kl. 08:00-08:30 spontanbesök och tidsbokning. Övriga tider enligt överenskommelse. Kurator: Arne Nilsson Telefonnummer: Mån-fre: Kl. 08:00 08:30 spontanbesök och tidsbokning. Övriga tider enligt överenskommelse. Kuratorn ger stöd i sociala frågor samt information om studieekonomi, extra tillägg, inackorderingstillägg, statligt studiemedel och stipendium. Studie- och yrkesvägledare: Karin Palm Winqvist Telefonnummer: Mån-fre: Kl. 08:00-08:30 spontanbesök och tidsbokning. Övriga tider enligt överenskommelse. Studie- och yrkesvägledaren ger vägledning om olika utbildningsvägar, yrkesliv och arbetsmarknad. Individuell studieplanering. 5

8 Jacobsskolans Krisgrupp Krisgruppen träder in då det inträffat någon händelse som kräver särskilt stöd. Personal som ingår: Telefonnr: Mobiltel.nr: Rektor/Platschef Uno Nilsson Rektor Agneta Aspegren Rektor Kjell Nilsson Rektor Lisbet Hällefors Kurator Gunn Chronvall Kurator Arne Nilsson SYV Karin Palm Winqvist Skolass. Liselotte Håkansson, Exp Skolsköt. Pia Lindholm Husmor Anette Svensson Tekniker Jan Sandahl Vaktmästare Johan Malm Skolpräst Urban Hagberg Skolbiblioteket Maria Reppen Mån, Ti, To, Fre 08:15 16:00 Ons UC Här kan du söka information i tidskrifter, böcker och via Internet. Du kan låna böcker, läsa dagstidningar och läsa din e-post. Läromedel i svenska, engelska, historia, religion och matematik lånas i biblioteket. Cafeteria Serveringen finns i Centralhallen, Hus B. Cafeterian drivs av omsorgs förvaltningen. Föreståndare: Åsa Borg Telefonnummer: Öppettider: Måndag-torsdag 08:00-14:30 Fredag 08:00-13:30 Kulturgruppen på Jacobsskolan ansvarar för teaterbesök, föreläsningar, utställningar m.m. Ansvariga är: Lisbet Hällefors rektor och Maria Reppen bibliotekarie. 6

9 Klassråd Klassrådet behandlar frågor utifrån given dagordning och är remissinstans till elevkåren och skolledningen. Klassrådet består av samtliga elever i klassen och klassföreståndare/ mentor. Matråd Matrådet ska stimulera och utveckla samarbetet mellan husmor och eleverna. Matrådet består av elever utsedda av respektive klass, husmor och representant ur skolledningen. Elevkåren Elevkåren ska tillvarata elevernas intresse i förhållande till uppsatta mål. Elevkåren består av representant från varje klass. Elevkårens telefonnummer: Du kan nå elevkåren i deras lokal i cafeterian och/eller på facebook. Elevskyddsombud Elevskyddsombuden utses av respektive klass och deltar vid skyddsrond. Idrottsförening Ledamöter utses vid höstterminens start. Är du intresserad anmäl dig till Lisbet Hällefors, rektor eller Maria Dahlberg, idrottslärare. Datoranvändning i skolan För att få använda skolans datorer skall du och din målsman underteckna ett kontrakt (se bilaga). Kontraktet behandlar regler för att få använda skolans datorer. Därefter får du en inloggningskod och därmed tillgång till vårt system. Missbruk av skolans regler resulterar i förbud att använda skolans datorer. Foto För att kunna använda dig på bild i skolans informationsmaterial behöver vi ditt eller om du är under 18 år din vårdnadshavares tillstånd. 7

10 Närvaro Skolarbetet kräver obligatorisk närvaro. Olovlig frånvaro leder till en anmälan till Centrala studiestödsnämnden. Deras beslut kan leda till indraget studiebidrag. All otillåten frånvaro räknas som skolk. Skolan ska rapportera till CSN om du skolkar mer än några enstaka timmar under en månad och om det sker vid upprepade tillfällen. Prövning Om du får betyget F på en kurs, har du möjlighet att under din gymnasietid ansöka om en kostnadsfri prövning i syfte att försöka höja ditt betyg. Prövning innebär att man avlägger ett prov eller flera delprov på en gymnasiekurs inom en begränsad tid. Delproven kan vara både skriftliga, muntliga och/eller praktiska. Handledning av examinator ingår i prövningen. Det blir ditt nya betyg som kommer att stå med i slutbetyget. Ansökan om prövning görs till studie- och yrkesvägledaren. Elevskåp Skåpen är skolans egendom, alltså inget privat utrymme. Dessa är avsedda för förvaring av böcker och utrustning som rör skolarbetet. Skolledningen har rätt att öppna skåpen om så behövs. Värdesaker Lämna aldrig pengar eller värdesaker utan tillsyn i omklädningsrum eller andra lokaler på skolan. Elevskåpen är inte någon säker förvaringsplats för kontanter, nycklar, smycke eller andra värdeföremål. Det finns alltid risk för stöld. Upphittade saker lämnas till expeditionen. OBS! Skolan ersätter inte förlorade eller stulna värdesaker. Stöld Skolan ersätter inte kläder, böcker eller andra värdesaker som försvinner i skolan. Du gör själv en polisanmälan. Du bör dock rapportera till expeditionen att du har blivit bestulen. Övervakningskameror Skolan övervakas av övervakningskameror i syfte att förhindra skadegörelse på utrustning och lokaler förhindra stöld av utrustning motverka och förebygga mobbning och trakasseri 8

11 Ordningsregler Visa respekt för dina kamrater och personal vid skolan genom att: vara aktsam om skolan och dess inventarier komma i tid ha penna och böcker med på lektionerna ej använda arbetskläder i skolrestaurangen eller vid programgemensamma ämneslektioner eller utanför skolan ha mobiltelefonen i ljudlöst läge under lektionstid inte använda märken och/eller kläder som kan förknippas med antidemokratiska organisationer. Fusk Vi ser allvarligt på fusk i samband med skrivningar och inlämningsuppgifter. Om du har fuskat på en skrivning eller om ogiltig kopiering från t ex Internet ägt rum, får du omedelbart F på det aktuella provet/uppgiften. Om någon ertappas med att fuska rapporteras detta till skolledningen, som informerar hemmet. Ersättning av skolmaterial Om du blir av med något skolmaterial t.ex. bok, blir du skyldig att ersätta denna. En administrativ avgift á 250 kronor per läromedel kommer att faktureras. Regler för lånade läromedel Läromedel (böcker och miniräknare) som du lånar via skolans bibliotek ska återlämnas i samma skick som det lånades. Biblioteket tar inte emot läromedel utan bookit-etikett. Skulle bookit-etiketten lossna från läromedlet måste du gå till biblioteket med både ditt läromedel och den trasiga etiketten för att få godkänd avregistrering av utlånet. Utan läromedel och etikett avregistreras inte läromedlet, vilket innebär att du får en faktura på läromedlet. Om du upplever att du blivit bestulen på skolans läromedel måste du genast anmäla detta till din lärare, som i sin tur ger besked om det till ledningen. Ledningen avgör om du får lov att avregistrera den utlånade boken/miniräknaren i skolans utlåningssystem. Rökning Rökning på skolans område är förbjudet enligt tobakslagen 1993:581. SMART- Tobaksfri DUO G Skolan kommer att påbörja ett tobaksfritt projekt med början hösten -13 9

12 E-post till personalen: Skriv in ansvar signatur tel.arb. tel.mobil Rektorer/platschef Nilsson Uno FT, VO UN Rektor Aspegren Agneta BF, HVTEX AAG Rektor Hällefors Lisbet EE HAL Rektor Nilsson Kjell BA, IN NIK HVFIN, RL Barn- och fritidsprogrammet klass Anderberg-Lundin Gunilla BF1A GL Bjuremar Linda BF1B LB Cartbo Christina BF2B CC Dahlberg Maria MD Enebrant Christine BF3A CE Krasniqi Dija BF2A SK Philipson Anna-Carin BF3B PH Bygg- och anläggningsprogrammet Berg Tommy BA1A TB Lind Pär BA1B PÄL Persson Tommy BA2 TP Svensson Göran BA3 GS El- och energiprogrammet Antonsson Anna EE1A AAN Eliasson Kenneth EEELT2A KE Johanson Hans EEELT3A HJO Lindblom Anders EE1B AL Nilsson Peter EEDAT2 PN Olsson Bo EEELT3B BO Ristevski Jovan EEELT2B JR Savic Ljubomir LS Shirinbab Helen EEDAT3 HS Fordons- och transportprogrammet Carlsson Fredrik FTLAS2 FCA FTLAS3 Eldonson Martin FTPER2 MEL Jönsson Stig FT1 SJ Möller Magnus FTTRA2 MM FTTRA3 Persson Per-Ola FTPER3 POP Hantverksprogrammet- Finsnickeri Iwarsson Bertil HVFIN1 BI

13 Hantverksprogrammet-Textil design Heinmert Margareta HVTEX1 MH Nilsson Catarina HVTEX2 CN Persson Ingela HVTEX3 IP Industritekniska programmet klass signatur tel.arb. Fast Roger IN1B RF Mattsson Magnus Flexvux Unkuri Ari IN1A AU Restaurang- och livsmedelsprogrammet Ayoub Karlsson Yolla Edvardsson Ingemar RL1 EDI Ekman Susanne RL3 EKS Engvall Karin ENK Svennefelt Anna RL2 STA Vård- och omsorgsprogrammet Goldschmidt Pia VO3A PG Lundgren Katarina VO1B KL Neidmark Birgitta VO2A BN VO2B Porsebäck Leif VO3B LPK Rongby Katrin VO1A KR Lärare i programgemensamma ämnen/kärnämne ämne Andersson Christer Idh CA Antonsson Anna En AAN Arnesen Angela Ma AAR Björklund Anna Sv, Idh AB Brunström Ann-Christin Tecken ACB Dahlberg Maria Idh MD Dahlén Tove Sv, En TD Eriksson Lars Sv, Hi LE Gagzis Ulrika Sv, En UG Gehrmann Kristina Sv, Re KG Hallberg Madeleine Sv, En MHA Hedman Henrik Sh, Hi HH Jakobsson Liselotte Sv, Re LJ Johansson Torgny Ma, Nk TJO Jönsson Håkan Ma, Nk HJ Lembrér Håkan Sh, Hi HL Persson Håkan Ma, Nk HP Poppen Jenny Sv, Re JP Qorri Serjon Sh QOS Rusek Arnost Ma, Nk AR Sidbrant Ann Sv, En AS Sjöström Christina Sv, En CS Wadbro Christel Sv, En CW Wahlgren Robert Adm RW

14 Specialpedagoger Jönhill Inger RL, BA JÖI Lundahl Maria EE, HVTEX MLU FT, HVFIN, IN Månsson Ingrid BF, VO IMÅ Skolans expedition signatur tel.arb. tel.mobil Håkansson Liselotte Expeditionen LHA Brunström Ann-Christin Expeditionen ACB Claesson Pia Elevregistrerare PC Jönsson Monica Personalredogörare MJ Skolpräst Hagberg Urban Bibliotekarie Reppen Maria MR Elevcoacher Huttunen Jonatan Jönsson Peter JÖP Söderblom Ingela SON Skolsköterska Lindholm Pia PL Kuratorer Chronvall Gunn GC Nilsson Arne AN Studie- och yrkesvägledare Palm Winqvist Karin KPW Tekniker Sandahl Jan JS Vaktmästare Andersson Sven-Erik SEA Malm Johan JM Persson Rolf RPE Skolrestaurangen Svensson, Anette Husmor AS Brandt, Anette Johansson, Emmelie Malmgren, Carina Nilsson, Monica Lokalvårdare Ruiz, Anita Städledare Burusanon, Noi Jönsson, Soli Knudsen, Anneli Laurila, Birgitta Wendel, Ulf 12

15 Åtgärder vid brand eller brandlarm vid Jacobsskolan Åtgärder Kommentarer 1. Organisera arbetet Ta befälet och tala om vad övriga i din närhet skall göra. Se nedan! 2. Släck branden eller 3. Larma, ring var det brinner - vad som brinner - om det finns instängda människor i lokalen - om det finns skadade Om du bedömer att du lyckas släcka branden och därmed förhindra spridning skall du göra det som första åtgärd. Om du använder skolans telefon, glöm ej att slå 0 för att komma ut på linjen. 4. Rädda de som är i fara Gör bara det som du är säker på att klara av. Tänk på din egen säkerhet. 5. Stäng alla fönster och Använd ej hissar. dörrar 6. Varna övriga 7. Informera Expedition: Rektor: Rektor/lokalansvarig: Vaktmästare: ,83,84 Utrymning: Utrymning skall ske snabbt, tyst och lugnt. Lärare/lokalansvarig lämnar lokalen sist. När brandlarmet ljuder skall samtliga som befinner sig i byggnaden bege sig till samlingsplatsen och ställa upp på avsedd plats. Lärarledd klass beger sig gemensamt till samlingsplatsen och ställer upp klassvis. Respektive lärare räknar in eleverna och är beredd att lämna besked till räddningsledaren. Den lärare som först kommer till samlingsplatsen är ansvarig för att elever och personal organiseras. Samlingsplats: Se karta nästa sida! 13

16

17 Kontrakt Användning av datorer samt tillstånd att göra studiebesök/fältstudier/skolrelaterade aktiviteter. Regler för användning av datorer samt publicering av elevs namn och bild i informationsmaterial vid Jacobsskolan. Jag ansvarar personligen för att: All datoranvändning endast sker under egen inloggning och identitet Inte försöka ta mig förbi säkerhetsspärrar Datorerna och SchoolSoft inte används för kommersiella tjänster Datorerna och SchoolSoft användes till skolarbete All information som sparas ska sparas i personlig katalog Vårdat språk och sätt användes vid all kommunikation All form av upphovsrätt/copyright respekteras Mat, dryck och godis inte förekommer vid datorerna Problem med datorutrustning anmäls till ansvarig lärare Endast besöka hemsidor som är relevanta till mitt skolarbete och den lektion som pågår. Jag är medveten om att: All trafik till och från Internet och SchoolSoft loggas Skolan kan kontrollera innehållet på alla hårddiskar Endast lagliga aktiviteter får förekomma Följden av regelbrott innebär avstängning från skolans datorer OBS! Glöm ej att kryssa i nedanstående alternativ Jag/Vi godkänner att mitt barns namn och bild kan publiceras på skolans hemsida, användas i informationsmaterial om utbildningar vid skolan, samt även andra skolrelaterade aktiviteter där fotografering/filmning kan förekomma. Jag/Vi godkänner inte att mitt barns namn och bild publiceras på skolans hemsida, användas i informationsmaterial om utbildningar vid skolan, samt även andra skolrelaterade aktiviteter där fotografering/filmning kan förekomma. Jag/Vi godkänner att mitt barn får göra studiebesök, fältstudier och andra skolrelaterade aktiviteter på egen hand. FÖR KÄNNEDOM: Skolböcker/biblioteksböcker som ej lämnats in kommer att debiteras en administrativ avgift på 250 kronor. Faktura kommer att skickas ut genom skolans försorg. Detta kontrakt upprättas i två exemplar, varav eleven får ett. Jag/Vi har tagit del av och kommer att följa ovanstående regler. Hässleholm Endast elever som skrivit på avtalet har tillgång till skolans datorer. Elev klass Namnförtydligande Målsman Namnförtydligande Bilaga 1

18

19

20 Telefonnr: Mobiltel.nr: Rektor/Platschef: Uno Nilsson Rektor: Agneta Aspegren Rektor: Kjell Nilsson Rektor: Lisbet Hällefors Kurator: Gunn Chronvall Kurator: Arne Nilsson Skolsköterska: Pia Lindholm Studievägledare: Karin Palm Winqvist SJUKANMÄLAN till vår TELEFONSVARARE telnr: 0451/ Ring före kl. 10:00 Akuta skador! Vid akuta skador ska du - ringa 112 och tillkalla ambulans - påbörja första hjälpen - informera skolsköterska och skolledning Expeditionens öppettider: mån tors 07:30 12:00, 12:30 16:00 fre 07:30 12:30 Besöks-och Stobyvägen 6 Postadress: Hässleholm Telefon: exp. Telefax: Hemsida:

Elevhandbok för. Läsåret 2012-13

Elevhandbok för. Läsåret 2012-13 Elevhandbok för Läsåret 2012-13 Innehållsförteckning Välkommen sidan 1 Jacobsskolans Vision sidan 2 Läsårstider sidan 3 Sjukanmälan, Ledighet, Adressändring, Skolkort & Elevvårdsteam sidan 4 Skolsköterska,

Läs mer

FÖR ELEVER och PERSONAL

FÖR ELEVER och PERSONAL Läsåret 2013/2014 PM FÖR ELEVER och PERSONAL ---------------------------------------------------- Järnvägsgatan 28, 285 37 Markaryd Telefon 0433-722 08/722 09 Telefax 0433-710 28 E-post: kcm@markaryd.se

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3)

Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3) Välkommen till REKTORSENHETER Rektorsenhet 1: Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3) Rektorsenhet 2:

Läs mer

Nyckeln till framtiden

Nyckeln till framtiden Nyckeln till framtiden Elevkalender 2013-2014 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2013-2014 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

Nyckeln till framtiden!

Nyckeln till framtiden! Nyckeln till framtiden! Elevhandboken 2014-2015 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2014-2015 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC för elever Läsåret 15-16 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 SJÖDALSGYMNASIET Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö, uppnå goda kunskaper och

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2011/2012

Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar Elevhandboken Information till eleven och föräldrar Läsåret 2014/2015 Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 3 Organisation... 3 Skolledning... 3 Våra utbildningar... 4 Information... 5 Elevomsorg...

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL GULLMARSGYMNASIET I LYSEKIL LÄSÅRET 2009-2010

VÄLKOMMEN TILL GULLMARSGYMNASIET I LYSEKIL LÄSÅRET 2009-2010 VÄLKOMMEN TILL GULLMARSGYMNASIET I LYSEKIL LÄSÅRET 2009-2010 ALLMÄN INFORMATION ELEVER Vi som arbetar på Gullmarsgymnasiet hälsar Dig Välkommen. Vår förhoppning är att Du skall trivas hos oss. Innehåll

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2010/2011 Välkommen SKOLANS ORGANISATION Kungshögaskolan som ingår i Mjölby gymnasium har ca 600 elever och ca 70 anställda. På skolan finns

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

KATEDRALSKOLAN LUND SKOLHANDBOK. Information till elever och föräldrar läsåret 2015-2016

KATEDRALSKOLAN LUND SKOLHANDBOK. Information till elever och föräldrar läsåret 2015-2016 KATEDRALSKOLAN LUND SKOLHANDBOK Information till elever och föräldrar läsåret 2015-2016 Innehåll KATEDRALSKOLANS TELEFONLISTA... 3 VÄLKOMMEN TILL KATEDRALSKOLAN... 4 INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR/VÅRDNADSHAVARE...

Läs mer

2015-01-14. Välkommen. till ett nytt läsår på. Elevinformation inför läsåret 2014-2015

2015-01-14. Välkommen. till ett nytt läsår på. Elevinformation inför läsåret 2014-2015 1 2015-01-14 Välkommen till ett nytt läsår på Elevinformation inför läsåret 2014-2015 2 Välkomna till Önnestadsgymnasiet! Vill med några enkla ord hälsa alla hjärtligt välkomna till Önnestadsgymnasiet.

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

ELEVINFORMATIONSHÄFTE

ELEVINFORMATIONSHÄFTE ELEVINFORMATIONSHÄFTE 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Välkomstbrev 3 Terminstider 4 Telefonlista personal 5 Heurika 7 Rektor 7 Elevvårdade verksamhet 7 Studie- och yrkesvägledare 7 Kurator 7 Skolhälsovård

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. elever & föräldrar Läsåret 2014-2015. Akademi Sinclair

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. elever & föräldrar Läsåret 2014-2015. Akademi Sinclair ABCför elever & föräldrar Läsåret 2014-2015 Akademi Sinclair 1 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Akademi Sinclair 2014/2015 Estetiska programmet Samhällsvetenskapsprogrammet- media ABC 2 VÄLKOMMEN TILL UDDEVALLA

Läs mer

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

ELEVINFORMATION. Kristofferskolans gymnasium Läsåret 2011/2012

ELEVINFORMATION. Kristofferskolans gymnasium Läsåret 2011/2012 ELEVINFORMATION Kristofferskolans gymnasium Läsåret 2011/2012 SEDAN 1949 WALDORFSKOLAN I BROMMA Innehåll Till Dig som är ny elev vid Kristofferskolans gymnasium... 3 Kalendarium... 4 Skolans historia...

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION

JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION Läsåret 2015/2016 FÖRORD Jändelskolans uppdrag är att skapa en för våra elever lärande och god social miljö. En miljö där vi ska anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar

Läs mer

Till Dig som börjar i åk 1 på Himmelstalundsgymnasiet hösten 2012! Hej och varmt välkommen till Himmelstalundsgymnasiet.

Till Dig som börjar i åk 1 på Himmelstalundsgymnasiet hösten 2012! Hej och varmt välkommen till Himmelstalundsgymnasiet. Augusti 2012 Till Dig som börjar i åk 1 på Himmelstalundsgymnasiet hösten 2012! Hej och varmt välkommen till Himmelstalundsgymnasiet. Vad roligt att just Du ska börja hos oss nu i höst. Du har tre spännande

Läs mer