Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag."

Transkript

1 Handbok elev

2 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att tala om namn klass vilken veckodag eller tid det gäller Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. LÄSÅRSTIDER 2015/2016 Höstterminen: Vårterminen: onsdag 19 augusti fredag 18 december måndag 11 januari fredag 10 juni LOV- OCH STUDIEDAGAR Höstterminen: 18 september vecka okt 30 okt vecka 44 Vårterminen: februari vecka 8 29 mars -1 april vecka 13 6 maj vecka 18 Studentutsläpp torsdag 9 juni

3 Välkommen till Strömstad Gymnasium! Hoppas du haft ett skönt sommarlov. Nu är det dags att ta tag i studierna igen. Vi i personalen har förberett oss under någon veckas tid och ser fram emot att få jobba med dig. Arbetsmiljön är vårt gemensamma uppdrag och låt oss arbeta tillsammans, då når vi oftast bäst resultat. Vårt jobb är att ge dig bra undervisning, att coacha och stötta dig i ditt slutmål dvs. att bli förberedd för yrkeslivet eller vidare studier Ditt arbete här på Strömstad gymnasium kommer att ställa stora krav på dig. Studier på gymnasiet är ett heltidsjobb. Du måste vara beredd att satsa helhjärtat och lägga en ganska stor del av din tid på ett målmedvetet skolarbete. Även om du idag tycker att det är långt till examen rekommenderar vi starkt att du redan från första dagen tar tag i din utbildning. Det är mycket lättare att börja bra, än att komma snett från början. Om du ställer upp med din förmåga, lovar vi från skolans sida att göra det vi kan för att hjälpa dig att lyckas. Även om sommarlovet är härligt, uppskattat och ger andra möjligheter, gäller det nu att komma in i skolrutinerna. Se till att du får en bra start på läsåret, det är det bästa sättet att hjälpa dig själv i studierna. Vi önskar dig en bra tid här på Strömstad Gymnasium. Vi hoppas att du efter utbildningen tycker att du: Mötte kunniga och engagerade lärare Haft stimulerande och omväxlande lektioner Utvecklats mycket både personligt och kunskapsmässigt Trivdes på vår skola Lycka till med dina studier! Personal och skolledning Strömstad Gymnasium

4 Strömstad Gymnasium Besöksadress Tångenvägen Strömstad Postadress Strömstads kommun Strömstad Gymnasium Strömstad Expeditionen öppen Programmen på Strömstad Gymnasium BA Bygg och Anläggning EE El och Energi HA Handel och Administration NA Naturvetenskap TE Teknik SA EK IM Samhällsvetenskap Ekonomi Introduktionsprogrammet Skoladministration Vi kommunicerar i huvudsak via mail Rektor Heléne de Leeuw Biträdande Rektor Helen Axelsson Larsholt Administratör Marie-Louise Pettersson Administratör Ylva Axelsson Elevhälsa, speciallärare, bibliotek och studievägledare Skolsköterska Maria Haglund Skolläkare Nås via skolsköterska Socialpedagog/elevcoach David Hermelin , Studie- och yrkesvägledare Stig Svanberg , Specialpedagog Pia Johansson Speciallärare Sara Reimbert Westlund Speciallärare Mariann Svanberg Bibliotekarie Eva Danielsson Kanal Ung/Skolcafeteria Jan-Vidar Seljegren Vaktmästare och skolmåltid Vaktmästare Olle Westling , Vaktmästare Carl-Axel Johansson , Skolmåltidsföreståndare Agneta Kullberg ,

5 Strömstad Gymnasium Allmän information BETYG Alla kurser i elevernas individuella studieplan betygssätts. Varje kurs har ett slutdatum, och då sätts betyget. BIBLIOTEK Som elev på Strömstad Gymnasium har du tillgång till Gymnasiets bibliotek. Biblioteket har öppet alla skoldagar. (Öppettider se anslag på dörren) Du kan bland annat söka information i böcker och databaser, läsa tidningar och tidskrifter, låna böcker och allt annat som hör till i ett modernt bibliotek BYTE KLASS, GRUPP, PROGRAM, VAL Om du önskar byta val, grupp eller klass hämtar du en blankett på expeditionen eller via Office 365. Den ifyllda blanketten lämnar du till din mentor så snart du kan. Rektor fattar sedan beslut om ditt byte går att genomföra. När du fått det beskedet (via exp) kan du byta inte förr. Om inga synnerliga skäl föreligger kan inte byte av program ske efter augusti månad. Om du vill byta program måste du först tala med din studie- och yrkesvägledare. BÖCKER OCH ANDRA LÄROMEDEL Om inget annat meddelas är allt material du får av skolan ett lån. Som regel skall allt lämnas tillbaka, och måste då vara i sådant skick att det går att använda igen. Om du inte kan lämna tillbaka saker du har lånat måste du ersätta dem med det belopp skolan anger. CAFETERIA Cafeterian i matsalen är öppen alla skoldagar. Frukost serveras mellan klockan 8.00 och Cafeterian är sedan öppen klockan (fredagar 14.00). DATORER Innan du kvitterar ut din bärbara lånedator kommer du och dina vårdnadshavare att få skriva på ett avtal för lånet och användandet av datorn, där du godtar Strömstad Gymnasiums regler för datoranvändning. Bryter du mot reglerna i kontraktet kan du stängas av från undervisningsnätet, vilket kan ge dig stora problem med ditt skolarbete. Har du problem med din bärbara dator, kontakta expeditionen. DEXTER Dexter är namnet på det datoriserade system där skolan bland annat registrerar din frånvaro och dina betyg. Dexter kommer man åt från Strömstad Gymnasiums hemsida. Du kommer att få inloggningsuppgifter så att du själv kan se vad som finns registrerat om dig. Är du omyndig kommer även dina vårdnadshavare att få sådana inloggningsuppgifter. Mer information angående olika program ser du på särskild bilaga. DROGER Strömstad Gymnasium är helt drogfritt och alla misstankar om droganvändning eller innehav polisanmäls.

6 ELEVSKÅP Förvara inte dyrbara saker i ditt skåp. Det finns en stöldrisk, och skolan ersätter inte saker som försvunnit. ELEVRÅD, KLASSRÅD, ELEVSKYDDSOMBUD Varje klass utser elevrådsrepresentanter. Klassråd hålls vid ett tillfälle varje månad. Där tar man upp frågor som man vill skall gå vidare till elevrådet. Elevskyddsombud som arbetar med skolans arbetsmiljö utses av eleverna. FRÅNVARO Din frånvaro och anledningen till den kommer att registreras i Dexter, där du och dina vårdnadshavare kan kontrollera den. Är du sjuk under din APL skall du också på morgonen anmäla detta till din APL-plats. Giltig frånvaro är det när du är frånvarande på grund av sjukdom eller annat hinder, som efter redovisning godtas av din mentor. Om du har fått ledighet beviljad av skolan är det också giltig frånvaro. All annan frånvaro från skolarbetet är ogiltig frånvaro. Den kommer också att registreras i Dexter. Bedömningarna giltig ogiltig gäller även när du kommer sent till en lektion. Är du sjuk längre tid än två veckor krävs läkarintyg, annars kan studiebidraget dras in. Mentor skall också kontaktas. Om du varit frånvarande från skolarbetet är du skyldig att själv ta reda på vad du har missat i din undervisning. I samråd med dina lärare kan ni på ditt initiativ planera hur du skall arbeta för att ta igen det du missat. Om du har ogiltig frånvaro kan ditt studiebidrag dras in av Centrala Studiestödsnämnden, CSN. Detta påverkar samtidigt andra bidrag du och din familj eventuellt har. FUSK All användning av otillåtna hjälpmedel under prov är fusk. Kommunikation som viskningar, tal och gester med andra än läraren under provtillfället kan komma att betraktas som fusk. När det gäller inlämningsuppgifter och liknande är alla avskrifter som inte är redovisade med källhänvisning att betrakta som fusk. Det är alltså inte tillåtet att i eget namn lämna in eller framföra sådant andra har skrivit eller sagt, oavsett om det är hämtat från tidningar, böcker, andras arbeten, Internet eller någon annan källa. Detta gäller också översättningar. Om du ertappas med fusk kommer provet eller uppgiften inte att betygssättas. Det är alltså stor risk att ditt betyg på hela kursen kommer att påverkas. Din mentor kommer att kontakta dina vårdnadshavare om du inte är myndig. I allvarligare fall kommer din rektor att kalla dig och dina vårdnadshavare till samtal. FÖRSÄKRING Du som är elev på Strömstad Gymnasium är försäkrad mot olycksfall. Försäkringen gäller dygnet runt, året runt. Se GYMNASIEEXAMEN Betygsskalan är (F) E, D, C, B och A, där A är högsta betyget och F är icke godkänt. För elever på yrkesprogram gäller att eleven ska ha 2500 poäng varav 2250 ska vara godkända. Eleven ska också ha godkänt i Svenska 1, alternativt Svenska som andraspråk 1, Engelska 5 och Matematik 1. Ett krav är också att eleven har godkänt i 400 poäng på kurserna av de programgemensamma ämnena och ett godkänt gymnasiearbete.

7 För högskoleförberedande examen ska eleven ha 2500 poäng varav 2250 godkända. Eleven ska också vara godkänd i Svenska, alternativt Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6 samt Matematik 1 och ha gjort ett godkänt gymnasiearbete. Om det vid kursens slutdatum saknas underlag för att sätta betyg sätts inget betyg alls. Du får i stället markeringen S betygsunderlag saknas i kursen, och det betyder att du inte får ett fullständigt betyg. I stället för gymnasieexamen, utfärdas då studiebevis. Om du vill ha mer information om detta kan du fråga SYV HISSAR Hissarna får du som elev bara använda om du har särskilt tillstånd. Vänd dig till din vaktmästare om detta skulle bli aktuellt för dig (ex vid benbrott ) HOT Alla former av hot är oacceptabla. Direkta eller indirekta hot om våld är att anse som allvarliga lagbrott och kommer alltid att polisanmälas. Detta kan också vara skäl till avstängning från undervisningen. INFORMATION Information om det som händer i skolan, får du genom att varje dag läsa i din skolmail, Sharepoint/Office 365 samt på monitorerna. INFORMATIONSMÖTE När du går i årskurs 1 kommer dina vårdnadshavare och du att inbjudas till ett informationsmöte i september. Din rektor, din mentor och representanter för elevhälsan kommer då att informera och svara på frågor om Strömstad Gymnasium, ditt program och arbetet i klassen. INTERN-TV Du bör göra det till en vana att läsa vad som visas på de interntv-apparater som sitter här och var på skolan. Där får du information du behöver känna till om aktuella händelser. KLOTTER Vi ska alla visa respekt för vår arbetsmiljö. Klotter är en typ av skadegörelse som gör vår miljö tråkigare. Allvarligare fall kommer att polisanmälas. KRISHANTERINGSGRUPP Vid en krissituation, exempelvis dödsfall eller olyckor som rör elever eller personal, kommer rektor att sammankalla Strömstad Gymnasiums krishanteringsgrupp, som beslutar om fortsatta åtgärder. KURATOR Du kan vända dig till din kurator/elevcoach om du behöver någon att tala med om din studiesituation eller dina personliga förhållanden. Det kan gälla allt från studieekonomi till relationsproblem. Utanför kurators rum står de tider kurator finns på skolan. LEDIGHET Gymnasieskolan är en arbetsplats och extra ledighet utöver loven beviljas endast i undantagsfall. Gymnasieskolan är en frivillig skolform., men när en elev väl påbörjat studier på gymnasienivå är närvaro obligatorisk. Den beviljade ledigheten påverkar den garanterade undervisningstiden och det är elevens ansvar att själv läsa in de moment som missats under ledigheten.

8 Vid ansökan om ledighet gäller: Ledighet för högst en lektion, t ex för att besöka SYV eller skolsköterska, begär du hos den lärare du har den lektionen. Behöver du längre ledighet måste du i god tid fylla i en blankett som du kan hämta på nätet/expeditionen. Varje ledighetsansökan prövas individuellt Blanketten ska skrivas under av dig själv och din vårdnadshavare om du är omyndig. Lämna blanketten till din mentor i god tid, minst 3 veckor före ev ledighet. Mentor kan bevilja upp till tre dagar i följd och totalt fem dagar på ett läsår. Gäller det längre ledighet är det rektor som beslutar. Tänk på att: All frånvaro, giltig eller ogiltig, påverkar dina möjligheter att prestera efter förmåga i skolan. Upprepad frånvaro leder till rapportering om skolk till CSN, vilket kan leda till att studiebidraget samt ev andra bidrag dras in. Skolledningen rekommenderar att alla typer av resor eller andra aktiviteter som kräver ledighet äger rum under loven. Vid nationella prov beviljas endast ledighet om synnerliga skäl föreligger MERITPOÄNG Om du söker till högskolan får du från och med hösten 2010 lägga till meritpoäng till ditt jämförelsetal (ditt medelbetyg). Du kan ta max 2,5 meritpoäng. Om du har ett jämförelsetal (medelbetyg) på 16,5 och 1,5 meritpoäng får du alltså 18 poäng när du söker. Studievägledaren kommer att informera dig i årskurs 1 och 2. NEDSKRÄPNING Vi ska alla visa respekt för vår arbetsmiljö. Därför är nedskräpning inte acceptabelt inte någonstans. Papper ska du lägga till återvinning och övrigt skräp i skräpkorgar. Ett bra sätt att visa respekt är också att, när det behövs, ta vara på skräp som någon annan har glömt. NÄRVARO Du är skyldig att delta i alla lektioner du har på ditt schema, liksom vid andra aktiviteter som skolan anordnar för dig. Se också frånvaro och betyg. PAPPER, PENNA, PÄRM, Det är du själv som köper ditt skrivmaterial. Det är också du själv som ansvarar för att du har det material som behövs när du börjar dina lektioner. Du får inte ta lektionstid till att låna ihop det du borde haft med dig. Om du inte har rätt material med dig kan läraren avvisa dig från lektionen, och du noteras för ogiltig frånvaro. Papper, penna och suddgummi kan köpas i cafeterian. PARKERING Uppmärkta parkeringsplatser finns i skolans närhet. Behöver du som elev parkeringstillstånd kontakta Ylva på skolexpedition. Parkering för cyklar, mopeder finns i anslutning till idrottshallen

9 PROVPOLICY På Strömstad Gymnasium finns en provpolicy som i huvudsak innebär att antalet prov i möjligaste mån ska begränsas till högst två per vecka. PRÖVNINGAR FÖR HÖGRE BETYG Om du har fått betyget F på någon kurs, har du, utan att det kostar dig något, möjlighet att göra prövning för högre betyg. Samma sak gäller om du inte fått betyg alls i en kurs som passerat slutdatum. Du kan anmäla dig till prövning i högst två kurser vid varje tillfälle. Har du inte kursen i din studieplan, eller om du vill tenta av en kurs i förväg, kan du också göra en prövning, men då kostar den dig 500 kr. Vid en prövning är det möjligt att ta alla betygsgraderna det är ditt resultat som avgör. RASISM Rasistiska tillmälen, uttalanden och symboler samt spridning av rasistiska material strider mot svensk lag och kommer att polisanmälas. REGLER OMHÄNDERTAGANDE AV FÖREMÅL (Skollagen) Det är läraren och rektor som har möjlighet att omhänderta föremål som tillhör elev. Bestämmelsen gäller inte bara i klassrummet, utan på hela skolområdet Ett omhändertagande av ett föremål kan ske i två olika situationer 1. Om föremålet stör skolverksamheten, ex mobil, Mp3, pinnar (stör eleven själv, stör kamrater, stör läraren) 2. Om föremålet utgör en fara för säkerheten ex fyrverkerier, kemikalier Det är hur föremålet används som är själva grunden för omhändertagandet. En mobiltelefon är inte störande om den är avstängd och inte används, men om eleven pratar i den eller hanterar den på något annat sätt (skickar sms, tar foton, kopplar upp sig på Internet, lyssnar på musik) så att undervisningen försvåras för både eleven själv, de andra eleverna och läraren, så stör den skolverksamheten. Läraren kan ta mobil/mp3 motsvarande för lektion eller hel skoldag. Om läraren tar för hel dag, måste läraren dokumentera och lämna tillbaka föremålet vid skoldagens slut. RÖKNING Enligt svensk lag är rökning förbjuden inom skolans område. Den som vill röka måste göra det utanför skolans område. Din mentor informerar dig om vad som är skolområde. SCHEMA Klassernas scheman finns på Office 365. Schemat kan vara detsamma under långa perioder, men kan på vissa program växla från vecka till vecka. Du är skyldig att hålla reda på vilket schema som gäller dig. SEN ANKOMST Om du kommer sent till lektion eller annan aktivitet i skolan måste du vara beredd att meddela anledningen till detta till den lärare du har. Tiden och anledningen kommer att noteras i Dexter. Det gäller samma regler för giltig ogiltig som vid annan frånvaro.

10 SKADEGÖRELSE Om du gör skador på skolans byggnader eller inredning kallas ditt brott skadegörelse. Detta är straffbart enligt svensk lag. Skolan polisanmäler brott. Du är dessutom skyldig att ersätta skolan för den skada du gjort. SKOLMAT Skolmatsalen är öppen Skolmaten är gratis för alla elever på gymnasiet. Matsedeln hittar du på hemsidan, anslagstavlor och på våra interntv-apparater. Varje dag kan du välja ett vegetariskt alternativ om du vill. Vid vissa tider kan kön till matsalen vara lång. Tänk på att uppträda civiliserat i matkön. Tänk också på att hålla så snyggt och städat du kan i matsalen. Då smakar maten ännu bättre. SKOLSKÖTERSKA Skolsköterska Maria Haglund finns på Strömstad Gymnasium på förmiddagarna mån-fre. STUDIEPLAN Du har en individuell studieplan. Där står alla dina kurser och vilka betyg du fått i de kurser du är klar med. Du hittar din studieplan i Dexter. Kontrollera noga att du kommer upp till de 2500 poäng du måste ha för att få ut ditt slutbetyg. Vid ev. oklarheter kontakta din studievägledare. SYV STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE Studie- och yrkesvägledaren ger dig information om utbildningar efter gymnasiet, om arbetsliv och om arbetsmarknad. Under din gymnasietid kommer du att möta din SYV flera gånger. SYV hjälper dig att ta fram fakta och är din samtalspartner under din nuvarande utbildning och i din beslutsprocess inför kommande studie- och yrkesval. Vår SYV, Stig Svanberg, har sitt arbetsrum på skolexpeditionen. UPPHITTADE SAKER Hittar du saker ska du lämna dem till vaktmästarna, så att ägaren mot beskrivning kan få tillbaka dem. UTRYMNING När larmsignal ljuder gäller: Gå snabbt spring inte till närmaste utgång utan att först hämta ytterkläder etc. Använd trapporna. Hissar får inte användas. Gå genast till återsamlingsplatsen. Där kommer du att ropas upp. Gå ingenstans innan du är uppropad och har fått tillåtelse att lämna återsamlingsplatsen. UTVECKLINGSSAMTAL Din mentor kommer en gång per termin att samla in information om din studiesituation från klassens lärare. Sedan kommer du och dina vårdnadshavare att inbjudas till ett utvecklingssamtal med mentor. Under samtalet kan din situation diskuteras och planer för framtiden dras upp. VÄRDESAKER Du bör aldrig lämna pengar eller värdesaker obevakade i ytterkläder, väskor, omklädningsrum etc. Du kan tyvärr inte heller lita helt på att dina saker ligger säkra i ditt skåp. Om du skulle bli bestulen så anmäl stölden till din rektor och till polisen. Skolan har ingen möjlighet att ersätta dig för stulna saker.

11 ÅTGÄRDSPROGRAM Om du har behov av särskilt stöd i dina studier i enskilda kurser eller mer generellt kan rektor besluta om att ett åtgärdsprogram skrivs för dig. I det programmet kommer det att stå vilket stöd du ska få av skolan, hur åtgärderna ska följas upp och vad du själv behöver göra för att studierna ska fungera bättre. Du själv och din vårdnadshavare om du inte själv är myndig kommer att ges möjlighet att vara med när programmet utformas. Beslut om åtgärdsprogram kan överklagas. LYCKA TILL MED DINA STUDIER!

Handbok elev

Handbok elev Handbok elev 2016-2017 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 15/16 Kontakt Jens Naezer rektor 0725 17 77 99 Steffen Dotter administratör 031 337 89 00 För övrig personal se hemsidan för aktuell information.

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Adressändring Du ska snarast anmäla ändring av adress och/eller telefonnummer till receptionen.

Adressändring Du ska snarast anmäla ändring av adress och/eller telefonnummer till receptionen. Information från A till Ö Adressändring Du ska snarast anmäla ändring av adress och/eller telefonnummer till receptionen. Affischering Affischering får endast ske på särskilt anvisade anslagstavlor och

Läs mer

De Geerhandboken. Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8.

De Geerhandboken. Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8. De Geerhandboken Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8. ORDNINGSREGLER 9. KONTAKTUPPGIFTER Under uppdatering, se hemsida istället

Läs mer

Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17

Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17 Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17 Innehåll 1. Inledning Språkintroduktion 2. Närvaro 3. Elevhälsa 4. Betyg och bedömning 5. Elevdemokrati 6. IKT 7. Ordningsregler 8. Kontaktuppgifter Välkommen

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 12/13 Välkommen till Aspero Idrottsgymnasium! Vi på Aspero Idrottsgymnasium har som mål att göra dig till vinnare - både studiemässigt,

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola. Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15

Uddevalla Gymnasieskola. Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15 Uddevalla Gymnasieskola Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15 Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Yrkes ABC ger dig som studerar på Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Yrkes kortfattad information inför dina

Läs mer

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION 2017/2018 Välkommen till Prästängsskolan! Vår förhoppning är att du har funnit dig tillrätta på skolan, och att du tycker att dina studier är intressanta och stimulerande. I

Läs mer

De Geerhandboken 2015/16

De Geerhandboken 2015/16 De Geerhandboken 2015/16 Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. IKT 7. ORDNINGSREGLER 8. KONTAKTUPPGIFTER Välkommen till De Geergymnasiet! Vår målsättning

Läs mer

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö Allt arbetsmiljöarbete utgår från Arbetsmiljölagen. Målet för arbetsmiljöarbetet i gymnasiet är att skapa en bra studie-

Läs mer

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 LÄSÅRET 2015/2016 Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 Lovdagar Lov v. 44 Vinterlov v.10 Påsklov v. 13 Lovdag 6/5 Skolans postadress: HÄRNÖSANDS GYMNASIUM Box 54

Läs mer

STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17

STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17 STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17 Innehållsförteckning Välkommen till Startskolan...4 Språkintroduktion...5 Studieplan, omdömen & betyg...6 Start - Mellan - Fortsättning...7 Studiehandledning...8

Läs mer

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015 GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program Elevinformation Läsåret 2014/2015 Uppsala kommun FYRISSKOLAN Tel 018-727 97 00, Fax 018-727 97 24 753 75 UPPSALA E-post: info@fyrisskolan.uppsala.se Besöksadress

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Antagen 2009-10-22 2. (5) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt föräldrar om förhållanden eller situationer

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser Komvux Södertälje Västergatan 2 Komvux Södertälje Grundläggande och gymnasiala kurser Välkommen till Vuxenutbildning i Södertälje Komvux är en del av Vuxenutbildningen i Södertälje. Vi erbjuder kurser

Läs mer

Information till elever och vårdnadshavare

Information till elever och vårdnadshavare Information till elever och vårdnadshavare Läsåret 2014/2015 Välkommen till Vimmerby gymnasium! Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium. Målsättningen för skolan är att du tillsammans

Läs mer

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium 2016-08-11 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola Policy och rutiner Elever Härnösands gymnasium 2016/2017 2016-08-11 2(6) Policy och rutiner Härnösands gymnasium har enligt skollagen ett ansvar

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid.

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid. Marielundsskolan - vår arbetsplats Ht 2005 Marielundsskolan ska vara en arbetsplats där alla känner sig trygga och trivs. Vi strävar alla efter att eleverna ska tro på sig själva, ha arbetsro och lust

Läs mer

Välkommen till Balder

Välkommen till Balder Välkommen till Balder 1 Innehåll Sidnummer: 3-4. Att börja gymnasiet 5. Vision 6. Program på Balder 7-12. Var hittar man information 13. Fritid 14. Baldergymnasiets ledning 15-20. Ordningsregler 21-22.

Läs mer

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete.

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete. Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium, till stora delar en fräsch och nyrenoverad skola. Målsättningen för skolan är att du tillsammans med skolans lärare och övrig personal

Läs mer

Till dig som börjar på. Vidåkersskolan

Till dig som börjar på. Vidåkersskolan Till dig som börjar på Vidåkersskolan 2012/2013 SKOLAN ÄR VIKTIG! Vi hoppas Du håller med oss om detta och att du kommer att trivas. Det är en förmån att få gå i skolan och den är viktig för Din framtid.

Läs mer

Välkomna till Nacka gymnasium

Välkomna till Nacka gymnasium Välkomna till Nacka gymnasium Program för kvällen (1) Information om: - Nacka gymnasium - Enheten Samhälle - Betygssystemet - Individuella valet Hur vi följer upp elevernas studieresultat Hur vi samarbetar

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

Information till elever och vårdnadshavare

Information till elever och vårdnadshavare Information till elever och vårdnadshavare Läsåret 2016/2017 Välkommen till Vimmerby gymnasium! Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium. Målsättningen för skolan är att du tillsammans

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET 2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET Läsåret 2010/2011 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2010/2011 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

Elevhandbok Läsåret 2013 2014

Elevhandbok Läsåret 2013 2014 Elevhandbok Läsåret 2013 2014 www.porthalla.se Varmt välkommen till Porthälla gymnasium På Porthälla vill vi att eleven ska synas. Vi tycker att det är viktigt med goda relationer mellan lärare och elever

Läs mer

VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18

VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18 VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18 VAL TILL ÅR 2 OCH 3 Naturvetenskapsprogrammet Inför år 2 och år 3 har du möjlighet att forma din studieväg genom tre olika val. Du skall välja: Inriktning

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 1 INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 SKOLANS ADRESS: Katrineholms kommun Tel nr : 0150-569 91 ELLWYNSKA SKOLAN Fax nr: 0150-512 80 641 80 KATRINEHOLM BESÖKSADRESS: Trädgårdsgatan

Läs mer

Elevinformation Åk 1-4

Elevinformation Åk 1-4 Anderstorpsskolan Välkommen till Anderstorpsgymnasiet Läsåret 2015/2016 Elevinformation Åk 1-4 www.anderstorpsskolan.se På hemsidan hittar du aktuell information om skolan och vad som händer på skolan.

Läs mer

Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner)

Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner) Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner) Du får söka till gymnasieskolan till och med det år du fyller 19 år. Om du har slutfört

Läs mer

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC för elev och vårdnadshavare Denna ABC är tänkt som en lathund för dig och din vårdnadshavare. Uppdaterad information finns alltid att hämta på www.kunskapsforbundet.se.

Läs mer

2015-08-18 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium

2015-08-18 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium 2015-08-18 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola Policy och rutiner Elever Härnösands gymnasium 2015/2016 2015-08-18 2(6) Policy och rutiner Härnösands gymnasium har enligt skollagen ett ansvar

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SCHILLERSKA GYMNASIET!

VÄLKOMMEN TILL SCHILLERSKA GYMNASIET! VÄLKOMMEN TILL SCHILLERSKA GYMNASIET! Skolledning Kristina Bergman Alme Estetiska programmet (ES) Sanna Ingelstam-Duregård Humanistiska (HU) och Samhällsvetenskapsprogrammen (SA) Olof Gårdstedt Introduktionsprogrammet(IM)

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2013/2014. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2013/2014. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2013/2014 Välkommen Hjärtligt välkommen till oss! Kungshögaskolan en del av Mjölby gymnasium Kungshögaskolan en attraktiv skola som skapar

Läs mer

2015-08-19 VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN

2015-08-19 VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN LÄSÅRET 2015/2016 HJALMAR STRÖMER Skolan har fått sitt namn efter prästen, författaren och folkbildaren Hjalmar Strömer, som föddes 1848 i närheten av Kärrnäset i Ströms

Läs mer

Välkomna till Nacka gymnasium

Välkomna till Nacka gymnasium Välkomna till Nacka gymnasium Nacka gymnasium Ekonomi och samhälle Samhälle och medier Natur och Teknik Ekonomi och samhälle Ekonomiprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet

Läs mer

FÖRÄLDRARMÖTE PÅ HAHRSKAGYMNASIET. Program:

FÖRÄLDRARMÖTE PÅ HAHRSKAGYMNASIET. Program: FÖRÄLDRARMÖTE PÅ HAHRSKAGYMNASIET. Program: Vilka som jobbar på Hahrska Information om Hahrska, de olika inriktningarna. Programmens upplägg enl GY11. Ledighet, Frånvaro, olovlig frånvaro. Utvecklingssamtal/

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

Hantering av disciplinära åtgärder på Lundsbergs skola

Hantering av disciplinära åtgärder på Lundsbergs skola Hantering av disciplinära åtgärder på Lundsbergs skola I skollagens 5 kapitel Trygghet och studiero finns bestämmelser om disciplinära åtgärder som gäller för samtliga skolformer. På Lundsbergs skola (LS)

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Till dig som är vårdnadshavare Välkommen till skolan! Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka

Läs mer

Gymnasieskolan. En presentation av gymnasieskolan och dess program. En presentation skapad år 2012 av Jeanette Pettersson, studie - och yrkesvägledare

Gymnasieskolan. En presentation av gymnasieskolan och dess program. En presentation skapad år 2012 av Jeanette Pettersson, studie - och yrkesvägledare Gymnasieskolan En presentation av gymnasieskolan och dess program En presentation skapad år 2012 av Jeanette Pettersson, studie - och yrkesvägledare Dagens Gymnasieskola består av 18 olika program indelade

Läs mer

Information till hemmen från

Information till hemmen från Information till hemmen från Aktuellt under läsåret 2014/2015 Höstterminen 2014 Börjar onsdagen den 20 augusti Terminsavslutning fredagen den 19 december Höstlov vecka 44, 27-31 oktober Vårterminen 2015

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. Akademi Sinclair

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. Akademi Sinclair Uddevalla Gymnasieskola Akademi Akademi Sinclair ABC 2015/2016 1 Uddevalla Gymnasieskola Akademi Välkommen till Akademi Sinclair! Du har blivit antagen som elev vid Uddevalla Gymnasieskola, och nu börjar

Läs mer

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Viktig information till elever och föräldrar på Magelungens gymnasium Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Vi tycker det är mycket roligt att få välkomna dig till vår skola. Vi

Läs mer

Elevhandbok Läsåret

Elevhandbok Läsåret Elevhandbok Läsåret 2015 2016 www.partillegymnasium.se Varmt välkommen till Partille Gymnasium På Partille Gymnasium vill vi att eleven ska synas. Vi tycker att det är viktigt med goda relationer mellan

Läs mer

Kungsgårdshandboken 2015/16

Kungsgårdshandboken 2015/16 Kungsgårdshandboken 2015/16 Innehåll 1. Inledning 2. Närvaro 3. Elevhälsa 4. Betyg och bedömning 5. Gymnasieexamen 6. IKT 7. Ordningsregler 8. Kontaktuppgifter Välkommen till Kungsgårdsgymnasiet! Vår målsättning

Läs mer

Elevhandbok LÄSÅRET 2015/2016. Uppdaterad 20015 08 18

Elevhandbok LÄSÅRET 2015/2016. Uppdaterad 20015 08 18 Elevhandbok LÄSÅRET 2015/2016 Uppdaterad 20015 08 18 Välkommen till Hörby Yrkesgymnasium! I denna handbok finns en hel del nyttig information om olika begrepp och annat inom skolan som kan vara bra att

Läs mer

Elevens 2013/2014. S:t Martins Gymnasium

Elevens 2013/2014. S:t Martins Gymnasium Elevens 2013/2014 S:t Martins Gymnasium APL... 2 Arbetsplan... 3 Betyg... 3 Beviljad frånvaro... 3 Borttappade/stulna föremål... 3 Brandlarm... 3 Datoranvändning... 3 Droger... 4 Elevinflytande... 4 Elevråd...

Läs mer

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på.

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på. Diö skola Diö skola Skolan är en F-6 skola och under läsåret 2015-2016 går det ca 140 elever på skolan. Skolan är uppdelad i arbetslag F-3, 4-6 och fritidshem. Vi tar emot elever från Liatorps skola från

Läs mer

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16

VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16 VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16 VAL TILL ÅR 2 OCH 3 Teknikprogrammet Inför år 2 och år 3 har du möjlighet att forma din studieväg genom olika val. Du skall välja: Inriktning med fördjupningspaket

Läs mer

Elev- och föräldrainformation. Läsåret 2015/16

Elev- och föräldrainformation. Läsåret 2015/16 Elev- och föräldrainformation Läsåret 2015/16 Innehåll Innehåll... 2 Personal... 4 Studie- och yrkesvägledare... 4 Skolkurator... 4 Skolhälsovård... 4 Specialpedagogen... 4 Läsårstider, avslutningar och

Läs mer

Välkommen till AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM läsåret

Välkommen till AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM läsåret Välkommen till AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM läsåret 2017-2018 Detta informationshäfte ger en kortfattad information om Akademi Båstad gymnasium. Syftet är att ge information om vår verksamhet och även tydliggöra

Läs mer

Informationshäfte - elever

Informationshäfte - elever Informationshäfte - elever Läsåret 2015/2016 Välkommen till Kunskapskällan! Vi ser fram emot att dela kommande år med Dig, och hoppas vi får många goda stunder tillsammans. I detta häfte finns viktig information

Läs mer

LÄSÅRET 2016/2017. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2016 Vt. 11 januari 16 juni 2017

LÄSÅRET 2016/2017. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2016 Vt. 11 januari 16 juni 2017 LÄSÅRET 2016/2017 Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2016 Vt. 11 januari 16 juni 2017 Lovdagar Lov v. 44 Vinterlov v.10 Påsklov v. 16 Lovdag 9/1, 10/1, 26/5 och 5/6 2017 Skolans postadress: HÄRNÖSANDS

Läs mer

Ordningsregler inkl. rutiner för frånvarohantering och betyg och bedömning Ådalsskolan

Ordningsregler inkl. rutiner för frånvarohantering och betyg och bedömning Ådalsskolan Ordningsregler inkl. rutiner för frånvarohantering och betyg och bedömning Ådalsskolan 2014 09 08 Sida 1 av 8 Innehåll Syfte... 3 Ordningsregler... 3 Frånvaro/skolk... 3 Sen ankomst... 3 Avtalad tid...

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen. Yrkesstudier på gymnasial nivå

Välkommen till Vuxenutbildningen. Yrkesstudier på gymnasial nivå 2018 Välkommen till Vuxenutbildningen Yrkesstudier på gymnasial nivå Välkommen till vår skola! Vi är glada att ha dig här och hoppas att du kommer att lyckas bra med dina studier. För att hjälpa dig har

Läs mer

ABC - för elever & föräldrar

ABC - för elever & föräldrar ABC - för elever & föräldrar Läsåret 2014-2015 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Margretegärde Gymnasial lärlingsutbildning Introduktionsprogrammen VÄLKOMMEN TILL UDDEVALLA GYMNASIESKOLA! Du har blivit antagen som

Läs mer

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN Foton och filmer i marknadsföring I och med den digitala tekniken finns nu möjlighet att jobba med bild, film och ljud i en helt ny utsträckning än tidigare. Alltmer

Läs mer

Elevinformation ESmix Åk 1-4

Elevinformation ESmix Åk 1-4 orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation ESmix Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Våren 2017 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Våren 2017 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN ! VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen Våren 2017 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN! Administration 2:a våningen Expeditionen: 0303-23 83 40 Skol-administratör Ann-Britt

Läs mer

Viby skola Information till hemmen

Viby skola Information till hemmen Viby skola 2014-2015 Information till hemmen Välkomna till ett nytt läsår på Viby skola! Jag hoppas sommaren har varit bra och jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med er föräldrar. Nedan följer

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN

VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN LÄSÅRET 2012/2013 HJALMAR STRÖMER Skolan har fått sitt namn efter prästen, författaren och folkbildaren Hjalmar Strömer, som föddes 1848 i närheten av Kärrnäset i Ströms

Läs mer

Allmän information hösten 2014 våren 2015

Allmän information hösten 2014 våren 2015 Allmän information hösten 2014 våren 2015 Adressändring Adressändring anmäler du till din mentor. Anslag och affischering Vill du sätta upp något på skolans anslagstavlor kontaktar du vaktmästarna eller

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

ORDNINGSREGLER beslutade av skolledningen längre version

ORDNINGSREGLER beslutade av skolledningen längre version ORDNINGSREGLER beslutade av skolledningen 141029 - längre version I Skollagens femte kapitel och femte paragrafen om Trygghet och studiero finns bestämmelser kring ordningsregler. Ordningsregler ska finnas

Läs mer

A B C INFORMATION, POLICY OCH REGLER FÖR OSS PÅ SKOLAN

A B C INFORMATION, POLICY OCH REGLER FÖR OSS PÅ SKOLAN MALGOMAJSKOLANS A B C INFORMATION, POLICY OCH REGLER FÖR OSS PÅ SKOLAN Reviderad 2015-08-05 ANSLAGSTAVLOR Affischering sker på därför avsedda anslagstavlor. Annonsering ska godkännas av rektor. APL Arbetsplatsförlagt

Läs mer

Gemensam plattform för ordningsregler

Gemensam plattform för ordningsregler Gemensam plattform för ordningsregler April 2014 1 Gemensam plattform för ordningsregler, Bäckadalsgymnasiet Rektor är den i gymnasiets organisation som är formellt ansvarig för att fatta beslut om ordningsregler

Läs mer

Information till dig som skall börja på Nösnäsgymnasiet

Information till dig som skall börja på Nösnäsgymnasiet Information till dig som skall börja på Nösnäsgymnasiet läsåret 2015-2016 Välkommen till Nösnäsgymnasiet Vår skola Nösnäsgymnasiet är beläget i en av västkustens vackraste delar med lummig grönska runt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Hösten 2015 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Hösten 2015 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen Hösten 2015 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN Administration 2:a våningen Expeditionen: 0303-23 83 40 Skol-administratör Ann-Britt

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

Välkommen till Törnströmska gymnasiet!

Välkommen till Törnströmska gymnasiet! Skolans värdegrund SAMARBETE ENGAGEMANG TYDLIGHET TROVÄRDIGHET Skolans värdegrund bygger på dessa begrepp som ska omsättas i praktisk handling och genomsyra allt som sker vid Törnströmska gymnasiet. Välkommen

Läs mer

A-Ö läsåret 2014-2015. Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret 2014-2015. Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2014-2015 Rålambshovsskolan Elever Innehåll ANSVARSOMRÅDEN... 3 ARBETSPLAN... 3 BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 4 ELEVHÄLSA... 4 ELEVSKÅP...

Läs mer

Välkommen till. gymnasieinformation!

Välkommen till. gymnasieinformation! Välkommen till gymnasieinformation! Gymnasieskolan Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016 Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje 2015-06-29 Introduktionsprogrammen 2015/2016 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

Rutiner för frånvaro och ledighet KMS

Rutiner för frånvaro och ledighet KMS Rutiner för frånvaro och ledighet KMS 2014-2015 Skollagen I skollagen som började tillämpas hösten 2011 och i skolförordningen regleras frågor som rör när elev i grundskolan uteblir från skolarbetet. Huvudman

Läs mer

Nyheter och ändringar i Adela Gymnasieskola 4.6.0

Nyheter och ändringar i Adela Gymnasieskola 4.6.0 Nyheter och ändringar i Adela Gymnasieskola 4.6.0 Publicerad 2014-04-25 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Nyheter och ändringar Adela Gymnasieskola 4.6.0 Adela följer

Läs mer

Elev- och föräldrainformation

Elev- och föräldrainformation Elev- och föräldrainformation Läsåret 2016/17 Innehåll Innehåll... 2 Personal... 4 Studie- och yrkesvägledare... 4 Skolkurator... 4 Skolhälsovård... 4 Specialpedagogen... 4 Läsårstider, avslutningar och

Läs mer

Edboskolan - Viktigt på riktigt

Edboskolan - Viktigt på riktigt Edboskolan - Viktigt på riktigt Information till hemmen läsåret 2015/2016 Välkommen till Edboskolan läsåret 2015/2016 Höstterminen 2015 Höstterminen börjar onsdagen den 19 augusti Studiedag fredagen den

Läs mer

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 Till elever boende på Östan, Torstas elevboende Övergripande information Som elev på Jämtlands Gymnasium Torsta erbjuds du som elev att bo på elevboende.

Läs mer

Välkommen till Nacka gymnasium. Teknikprogrammet (TE)

Välkommen till Nacka gymnasium. Teknikprogrammet (TE) Välkommen till Nacka gymnasium Teknikprogrammet (TE) Natur & Teknik Jarl Axelsson, rektor Eva Rejnevall Nord, bitr rektor Krister Bergström, bitr rektor Kvällens Agenda Hänt sedan senast och vad är på

Läs mer

Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik

Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Den lilla skolan med de stora möjligheterna Ja, vi är en liten skola och det är ett viktigt skäl till att många

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VIKTIGT ATT VETA För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VERSION OKTOBER 2015 Välkommen till Komvux! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos en annan

Läs mer

Elevhandbok Läsåret

Elevhandbok Läsåret Elevhandbok Läsåret 2016 2017 www.partillegymnasium.se Varmt välkommen till Partille Gymnasium På Partille Gymnasium vill vi att eleven ska synas. Vi tycker att det är viktigt med goda relationer mellan

Läs mer

Hänsyn Respekt Attityd

Hänsyn Respekt Attityd Lärande- och kulturförvaltningens verksamhetsidé : Barn, unga och vuxna ska känna Jag kan, jag vill, jag vågar Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund öka kunskap, kreativitet, utveckling

Läs mer