Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag."

Transkript

1 Handbok elev

2 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att tala om namn klass vilken veckodag eller tid det gäller Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. LÄSÅRSTIDER 2015/2016 Höstterminen: Vårterminen: onsdag 19 augusti fredag 18 december måndag 11 januari fredag 10 juni LOV- OCH STUDIEDAGAR Höstterminen: 18 september vecka okt 30 okt vecka 44 Vårterminen: februari vecka 8 29 mars -1 april vecka 13 6 maj vecka 18 Studentutsläpp torsdag 9 juni

3 Välkommen till Strömstad Gymnasium! Hoppas du haft ett skönt sommarlov. Nu är det dags att ta tag i studierna igen. Vi i personalen har förberett oss under någon veckas tid och ser fram emot att få jobba med dig. Arbetsmiljön är vårt gemensamma uppdrag och låt oss arbeta tillsammans, då når vi oftast bäst resultat. Vårt jobb är att ge dig bra undervisning, att coacha och stötta dig i ditt slutmål dvs. att bli förberedd för yrkeslivet eller vidare studier Ditt arbete här på Strömstad gymnasium kommer att ställa stora krav på dig. Studier på gymnasiet är ett heltidsjobb. Du måste vara beredd att satsa helhjärtat och lägga en ganska stor del av din tid på ett målmedvetet skolarbete. Även om du idag tycker att det är långt till examen rekommenderar vi starkt att du redan från första dagen tar tag i din utbildning. Det är mycket lättare att börja bra, än att komma snett från början. Om du ställer upp med din förmåga, lovar vi från skolans sida att göra det vi kan för att hjälpa dig att lyckas. Även om sommarlovet är härligt, uppskattat och ger andra möjligheter, gäller det nu att komma in i skolrutinerna. Se till att du får en bra start på läsåret, det är det bästa sättet att hjälpa dig själv i studierna. Vi önskar dig en bra tid här på Strömstad Gymnasium. Vi hoppas att du efter utbildningen tycker att du: Mötte kunniga och engagerade lärare Haft stimulerande och omväxlande lektioner Utvecklats mycket både personligt och kunskapsmässigt Trivdes på vår skola Lycka till med dina studier! Personal och skolledning Strömstad Gymnasium

4 Strömstad Gymnasium Besöksadress Tångenvägen Strömstad Postadress Strömstads kommun Strömstad Gymnasium Strömstad Expeditionen öppen Programmen på Strömstad Gymnasium BA Bygg och Anläggning EE El och Energi HA Handel och Administration NA Naturvetenskap TE Teknik SA EK IM Samhällsvetenskap Ekonomi Introduktionsprogrammet Skoladministration Vi kommunicerar i huvudsak via mail Rektor Heléne de Leeuw Biträdande Rektor Helen Axelsson Larsholt Administratör Marie-Louise Pettersson Administratör Ylva Axelsson Elevhälsa, speciallärare, bibliotek och studievägledare Skolsköterska Maria Haglund Skolläkare Nås via skolsköterska Socialpedagog/elevcoach David Hermelin , Studie- och yrkesvägledare Stig Svanberg , Specialpedagog Pia Johansson Speciallärare Sara Reimbert Westlund Speciallärare Mariann Svanberg Bibliotekarie Eva Danielsson Kanal Ung/Skolcafeteria Jan-Vidar Seljegren Vaktmästare och skolmåltid Vaktmästare Olle Westling , Vaktmästare Carl-Axel Johansson , Skolmåltidsföreståndare Agneta Kullberg ,

5 Strömstad Gymnasium Allmän information BETYG Alla kurser i elevernas individuella studieplan betygssätts. Varje kurs har ett slutdatum, och då sätts betyget. BIBLIOTEK Som elev på Strömstad Gymnasium har du tillgång till Gymnasiets bibliotek. Biblioteket har öppet alla skoldagar. (Öppettider se anslag på dörren) Du kan bland annat söka information i böcker och databaser, läsa tidningar och tidskrifter, låna böcker och allt annat som hör till i ett modernt bibliotek BYTE KLASS, GRUPP, PROGRAM, VAL Om du önskar byta val, grupp eller klass hämtar du en blankett på expeditionen eller via Office 365. Den ifyllda blanketten lämnar du till din mentor så snart du kan. Rektor fattar sedan beslut om ditt byte går att genomföra. När du fått det beskedet (via exp) kan du byta inte förr. Om inga synnerliga skäl föreligger kan inte byte av program ske efter augusti månad. Om du vill byta program måste du först tala med din studie- och yrkesvägledare. BÖCKER OCH ANDRA LÄROMEDEL Om inget annat meddelas är allt material du får av skolan ett lån. Som regel skall allt lämnas tillbaka, och måste då vara i sådant skick att det går att använda igen. Om du inte kan lämna tillbaka saker du har lånat måste du ersätta dem med det belopp skolan anger. CAFETERIA Cafeterian i matsalen är öppen alla skoldagar. Frukost serveras mellan klockan 8.00 och Cafeterian är sedan öppen klockan (fredagar 14.00). DATORER Innan du kvitterar ut din bärbara lånedator kommer du och dina vårdnadshavare att få skriva på ett avtal för lånet och användandet av datorn, där du godtar Strömstad Gymnasiums regler för datoranvändning. Bryter du mot reglerna i kontraktet kan du stängas av från undervisningsnätet, vilket kan ge dig stora problem med ditt skolarbete. Har du problem med din bärbara dator, kontakta expeditionen. DEXTER Dexter är namnet på det datoriserade system där skolan bland annat registrerar din frånvaro och dina betyg. Dexter kommer man åt från Strömstad Gymnasiums hemsida. Du kommer att få inloggningsuppgifter så att du själv kan se vad som finns registrerat om dig. Är du omyndig kommer även dina vårdnadshavare att få sådana inloggningsuppgifter. Mer information angående olika program ser du på särskild bilaga. DROGER Strömstad Gymnasium är helt drogfritt och alla misstankar om droganvändning eller innehav polisanmäls.

6 ELEVSKÅP Förvara inte dyrbara saker i ditt skåp. Det finns en stöldrisk, och skolan ersätter inte saker som försvunnit. ELEVRÅD, KLASSRÅD, ELEVSKYDDSOMBUD Varje klass utser elevrådsrepresentanter. Klassråd hålls vid ett tillfälle varje månad. Där tar man upp frågor som man vill skall gå vidare till elevrådet. Elevskyddsombud som arbetar med skolans arbetsmiljö utses av eleverna. FRÅNVARO Din frånvaro och anledningen till den kommer att registreras i Dexter, där du och dina vårdnadshavare kan kontrollera den. Är du sjuk under din APL skall du också på morgonen anmäla detta till din APL-plats. Giltig frånvaro är det när du är frånvarande på grund av sjukdom eller annat hinder, som efter redovisning godtas av din mentor. Om du har fått ledighet beviljad av skolan är det också giltig frånvaro. All annan frånvaro från skolarbetet är ogiltig frånvaro. Den kommer också att registreras i Dexter. Bedömningarna giltig ogiltig gäller även när du kommer sent till en lektion. Är du sjuk längre tid än två veckor krävs läkarintyg, annars kan studiebidraget dras in. Mentor skall också kontaktas. Om du varit frånvarande från skolarbetet är du skyldig att själv ta reda på vad du har missat i din undervisning. I samråd med dina lärare kan ni på ditt initiativ planera hur du skall arbeta för att ta igen det du missat. Om du har ogiltig frånvaro kan ditt studiebidrag dras in av Centrala Studiestödsnämnden, CSN. Detta påverkar samtidigt andra bidrag du och din familj eventuellt har. FUSK All användning av otillåtna hjälpmedel under prov är fusk. Kommunikation som viskningar, tal och gester med andra än läraren under provtillfället kan komma att betraktas som fusk. När det gäller inlämningsuppgifter och liknande är alla avskrifter som inte är redovisade med källhänvisning att betrakta som fusk. Det är alltså inte tillåtet att i eget namn lämna in eller framföra sådant andra har skrivit eller sagt, oavsett om det är hämtat från tidningar, böcker, andras arbeten, Internet eller någon annan källa. Detta gäller också översättningar. Om du ertappas med fusk kommer provet eller uppgiften inte att betygssättas. Det är alltså stor risk att ditt betyg på hela kursen kommer att påverkas. Din mentor kommer att kontakta dina vårdnadshavare om du inte är myndig. I allvarligare fall kommer din rektor att kalla dig och dina vårdnadshavare till samtal. FÖRSÄKRING Du som är elev på Strömstad Gymnasium är försäkrad mot olycksfall. Försäkringen gäller dygnet runt, året runt. Se GYMNASIEEXAMEN Betygsskalan är (F) E, D, C, B och A, där A är högsta betyget och F är icke godkänt. För elever på yrkesprogram gäller att eleven ska ha 2500 poäng varav 2250 ska vara godkända. Eleven ska också ha godkänt i Svenska 1, alternativt Svenska som andraspråk 1, Engelska 5 och Matematik 1. Ett krav är också att eleven har godkänt i 400 poäng på kurserna av de programgemensamma ämnena och ett godkänt gymnasiearbete.

7 För högskoleförberedande examen ska eleven ha 2500 poäng varav 2250 godkända. Eleven ska också vara godkänd i Svenska, alternativt Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6 samt Matematik 1 och ha gjort ett godkänt gymnasiearbete. Om det vid kursens slutdatum saknas underlag för att sätta betyg sätts inget betyg alls. Du får i stället markeringen S betygsunderlag saknas i kursen, och det betyder att du inte får ett fullständigt betyg. I stället för gymnasieexamen, utfärdas då studiebevis. Om du vill ha mer information om detta kan du fråga SYV HISSAR Hissarna får du som elev bara använda om du har särskilt tillstånd. Vänd dig till din vaktmästare om detta skulle bli aktuellt för dig (ex vid benbrott ) HOT Alla former av hot är oacceptabla. Direkta eller indirekta hot om våld är att anse som allvarliga lagbrott och kommer alltid att polisanmälas. Detta kan också vara skäl till avstängning från undervisningen. INFORMATION Information om det som händer i skolan, får du genom att varje dag läsa i din skolmail, Sharepoint/Office 365 samt på monitorerna. INFORMATIONSMÖTE När du går i årskurs 1 kommer dina vårdnadshavare och du att inbjudas till ett informationsmöte i september. Din rektor, din mentor och representanter för elevhälsan kommer då att informera och svara på frågor om Strömstad Gymnasium, ditt program och arbetet i klassen. INTERN-TV Du bör göra det till en vana att läsa vad som visas på de interntv-apparater som sitter här och var på skolan. Där får du information du behöver känna till om aktuella händelser. KLOTTER Vi ska alla visa respekt för vår arbetsmiljö. Klotter är en typ av skadegörelse som gör vår miljö tråkigare. Allvarligare fall kommer att polisanmälas. KRISHANTERINGSGRUPP Vid en krissituation, exempelvis dödsfall eller olyckor som rör elever eller personal, kommer rektor att sammankalla Strömstad Gymnasiums krishanteringsgrupp, som beslutar om fortsatta åtgärder. KURATOR Du kan vända dig till din kurator/elevcoach om du behöver någon att tala med om din studiesituation eller dina personliga förhållanden. Det kan gälla allt från studieekonomi till relationsproblem. Utanför kurators rum står de tider kurator finns på skolan. LEDIGHET Gymnasieskolan är en arbetsplats och extra ledighet utöver loven beviljas endast i undantagsfall. Gymnasieskolan är en frivillig skolform., men när en elev väl påbörjat studier på gymnasienivå är närvaro obligatorisk. Den beviljade ledigheten påverkar den garanterade undervisningstiden och det är elevens ansvar att själv läsa in de moment som missats under ledigheten.

8 Vid ansökan om ledighet gäller: Ledighet för högst en lektion, t ex för att besöka SYV eller skolsköterska, begär du hos den lärare du har den lektionen. Behöver du längre ledighet måste du i god tid fylla i en blankett som du kan hämta på nätet/expeditionen. Varje ledighetsansökan prövas individuellt Blanketten ska skrivas under av dig själv och din vårdnadshavare om du är omyndig. Lämna blanketten till din mentor i god tid, minst 3 veckor före ev ledighet. Mentor kan bevilja upp till tre dagar i följd och totalt fem dagar på ett läsår. Gäller det längre ledighet är det rektor som beslutar. Tänk på att: All frånvaro, giltig eller ogiltig, påverkar dina möjligheter att prestera efter förmåga i skolan. Upprepad frånvaro leder till rapportering om skolk till CSN, vilket kan leda till att studiebidraget samt ev andra bidrag dras in. Skolledningen rekommenderar att alla typer av resor eller andra aktiviteter som kräver ledighet äger rum under loven. Vid nationella prov beviljas endast ledighet om synnerliga skäl föreligger MERITPOÄNG Om du söker till högskolan får du från och med hösten 2010 lägga till meritpoäng till ditt jämförelsetal (ditt medelbetyg). Du kan ta max 2,5 meritpoäng. Om du har ett jämförelsetal (medelbetyg) på 16,5 och 1,5 meritpoäng får du alltså 18 poäng när du söker. Studievägledaren kommer att informera dig i årskurs 1 och 2. NEDSKRÄPNING Vi ska alla visa respekt för vår arbetsmiljö. Därför är nedskräpning inte acceptabelt inte någonstans. Papper ska du lägga till återvinning och övrigt skräp i skräpkorgar. Ett bra sätt att visa respekt är också att, när det behövs, ta vara på skräp som någon annan har glömt. NÄRVARO Du är skyldig att delta i alla lektioner du har på ditt schema, liksom vid andra aktiviteter som skolan anordnar för dig. Se också frånvaro och betyg. PAPPER, PENNA, PÄRM, Det är du själv som köper ditt skrivmaterial. Det är också du själv som ansvarar för att du har det material som behövs när du börjar dina lektioner. Du får inte ta lektionstid till att låna ihop det du borde haft med dig. Om du inte har rätt material med dig kan läraren avvisa dig från lektionen, och du noteras för ogiltig frånvaro. Papper, penna och suddgummi kan köpas i cafeterian. PARKERING Uppmärkta parkeringsplatser finns i skolans närhet. Behöver du som elev parkeringstillstånd kontakta Ylva på skolexpedition. Parkering för cyklar, mopeder finns i anslutning till idrottshallen

9 PROVPOLICY På Strömstad Gymnasium finns en provpolicy som i huvudsak innebär att antalet prov i möjligaste mån ska begränsas till högst två per vecka. PRÖVNINGAR FÖR HÖGRE BETYG Om du har fått betyget F på någon kurs, har du, utan att det kostar dig något, möjlighet att göra prövning för högre betyg. Samma sak gäller om du inte fått betyg alls i en kurs som passerat slutdatum. Du kan anmäla dig till prövning i högst två kurser vid varje tillfälle. Har du inte kursen i din studieplan, eller om du vill tenta av en kurs i förväg, kan du också göra en prövning, men då kostar den dig 500 kr. Vid en prövning är det möjligt att ta alla betygsgraderna det är ditt resultat som avgör. RASISM Rasistiska tillmälen, uttalanden och symboler samt spridning av rasistiska material strider mot svensk lag och kommer att polisanmälas. REGLER OMHÄNDERTAGANDE AV FÖREMÅL (Skollagen) Det är läraren och rektor som har möjlighet att omhänderta föremål som tillhör elev. Bestämmelsen gäller inte bara i klassrummet, utan på hela skolområdet Ett omhändertagande av ett föremål kan ske i två olika situationer 1. Om föremålet stör skolverksamheten, ex mobil, Mp3, pinnar (stör eleven själv, stör kamrater, stör läraren) 2. Om föremålet utgör en fara för säkerheten ex fyrverkerier, kemikalier Det är hur föremålet används som är själva grunden för omhändertagandet. En mobiltelefon är inte störande om den är avstängd och inte används, men om eleven pratar i den eller hanterar den på något annat sätt (skickar sms, tar foton, kopplar upp sig på Internet, lyssnar på musik) så att undervisningen försvåras för både eleven själv, de andra eleverna och läraren, så stör den skolverksamheten. Läraren kan ta mobil/mp3 motsvarande för lektion eller hel skoldag. Om läraren tar för hel dag, måste läraren dokumentera och lämna tillbaka föremålet vid skoldagens slut. RÖKNING Enligt svensk lag är rökning förbjuden inom skolans område. Den som vill röka måste göra det utanför skolans område. Din mentor informerar dig om vad som är skolområde. SCHEMA Klassernas scheman finns på Office 365. Schemat kan vara detsamma under långa perioder, men kan på vissa program växla från vecka till vecka. Du är skyldig att hålla reda på vilket schema som gäller dig. SEN ANKOMST Om du kommer sent till lektion eller annan aktivitet i skolan måste du vara beredd att meddela anledningen till detta till den lärare du har. Tiden och anledningen kommer att noteras i Dexter. Det gäller samma regler för giltig ogiltig som vid annan frånvaro.

10 SKADEGÖRELSE Om du gör skador på skolans byggnader eller inredning kallas ditt brott skadegörelse. Detta är straffbart enligt svensk lag. Skolan polisanmäler brott. Du är dessutom skyldig att ersätta skolan för den skada du gjort. SKOLMAT Skolmatsalen är öppen Skolmaten är gratis för alla elever på gymnasiet. Matsedeln hittar du på hemsidan, anslagstavlor och på våra interntv-apparater. Varje dag kan du välja ett vegetariskt alternativ om du vill. Vid vissa tider kan kön till matsalen vara lång. Tänk på att uppträda civiliserat i matkön. Tänk också på att hålla så snyggt och städat du kan i matsalen. Då smakar maten ännu bättre. SKOLSKÖTERSKA Skolsköterska Maria Haglund finns på Strömstad Gymnasium på förmiddagarna mån-fre. STUDIEPLAN Du har en individuell studieplan. Där står alla dina kurser och vilka betyg du fått i de kurser du är klar med. Du hittar din studieplan i Dexter. Kontrollera noga att du kommer upp till de 2500 poäng du måste ha för att få ut ditt slutbetyg. Vid ev. oklarheter kontakta din studievägledare. SYV STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE Studie- och yrkesvägledaren ger dig information om utbildningar efter gymnasiet, om arbetsliv och om arbetsmarknad. Under din gymnasietid kommer du att möta din SYV flera gånger. SYV hjälper dig att ta fram fakta och är din samtalspartner under din nuvarande utbildning och i din beslutsprocess inför kommande studie- och yrkesval. Vår SYV, Stig Svanberg, har sitt arbetsrum på skolexpeditionen. UPPHITTADE SAKER Hittar du saker ska du lämna dem till vaktmästarna, så att ägaren mot beskrivning kan få tillbaka dem. UTRYMNING När larmsignal ljuder gäller: Gå snabbt spring inte till närmaste utgång utan att först hämta ytterkläder etc. Använd trapporna. Hissar får inte användas. Gå genast till återsamlingsplatsen. Där kommer du att ropas upp. Gå ingenstans innan du är uppropad och har fått tillåtelse att lämna återsamlingsplatsen. UTVECKLINGSSAMTAL Din mentor kommer en gång per termin att samla in information om din studiesituation från klassens lärare. Sedan kommer du och dina vårdnadshavare att inbjudas till ett utvecklingssamtal med mentor. Under samtalet kan din situation diskuteras och planer för framtiden dras upp. VÄRDESAKER Du bör aldrig lämna pengar eller värdesaker obevakade i ytterkläder, väskor, omklädningsrum etc. Du kan tyvärr inte heller lita helt på att dina saker ligger säkra i ditt skåp. Om du skulle bli bestulen så anmäl stölden till din rektor och till polisen. Skolan har ingen möjlighet att ersätta dig för stulna saker.

11 ÅTGÄRDSPROGRAM Om du har behov av särskilt stöd i dina studier i enskilda kurser eller mer generellt kan rektor besluta om att ett åtgärdsprogram skrivs för dig. I det programmet kommer det att stå vilket stöd du ska få av skolan, hur åtgärderna ska följas upp och vad du själv behöver göra för att studierna ska fungera bättre. Du själv och din vårdnadshavare om du inte själv är myndig kommer att ges möjlighet att vara med när programmet utformas. Beslut om åtgärdsprogram kan överklagas. LYCKA TILL MED DINA STUDIER!

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola. Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15

Uddevalla Gymnasieskola. Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15 Uddevalla Gymnasieskola Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15 Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Yrkes ABC ger dig som studerar på Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Yrkes kortfattad information inför dina

Läs mer

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö Allt arbetsmiljöarbete utgår från Arbetsmiljölagen. Målet för arbetsmiljöarbetet i gymnasiet är att skapa en bra studie-

Läs mer

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015 GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program Elevinformation Läsåret 2014/2015 Uppsala kommun FYRISSKOLAN Tel 018-727 97 00, Fax 018-727 97 24 753 75 UPPSALA E-post: info@fyrisskolan.uppsala.se Besöksadress

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 LÄSÅRET 2015/2016 Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 Lovdagar Lov v. 44 Vinterlov v.10 Påsklov v. 13 Lovdag 6/5 Skolans postadress: HÄRNÖSANDS GYMNASIUM Box 54

Läs mer

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET 2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET Läsåret 2010/2011 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2010/2011 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

Elevhandbok Läsåret 2013 2014

Elevhandbok Läsåret 2013 2014 Elevhandbok Läsåret 2013 2014 www.porthalla.se Varmt välkommen till Porthälla gymnasium På Porthälla vill vi att eleven ska synas. Vi tycker att det är viktigt med goda relationer mellan lärare och elever

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 1 INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 SKOLANS ADRESS: Katrineholms kommun Tel nr : 0150-569 91 ELLWYNSKA SKOLAN Fax nr: 0150-512 80 641 80 KATRINEHOLM BESÖKSADRESS: Trädgårdsgatan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

Elevinformation Åk 1-4

Elevinformation Åk 1-4 Anderstorpsskolan Välkommen till Anderstorpsgymnasiet Läsåret 2015/2016 Elevinformation Åk 1-4 www.anderstorpsskolan.se På hemsidan hittar du aktuell information om skolan och vad som händer på skolan.

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Informationshäfte - elever

Informationshäfte - elever Informationshäfte - elever Läsåret 2015/2016 Välkommen till Kunskapskällan! Vi ser fram emot att dela kommande år med Dig, och hoppas vi får många goda stunder tillsammans. I detta häfte finns viktig information

Läs mer

Ordningsregler inkl. rutiner för frånvarohantering och betyg och bedömning Ådalsskolan

Ordningsregler inkl. rutiner för frånvarohantering och betyg och bedömning Ådalsskolan Ordningsregler inkl. rutiner för frånvarohantering och betyg och bedömning Ådalsskolan 2014 09 08 Sida 1 av 8 Innehåll Syfte... 3 Ordningsregler... 3 Frånvaro/skolk... 3 Sen ankomst... 3 Avtalad tid...

Läs mer

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser Komvux Södertälje Västergatan 2 Komvux Södertälje Grundläggande och gymnasiala kurser Välkommen till Vuxenutbildning i Södertälje Komvux är en del av Vuxenutbildningen i Södertälje. Vi erbjuder kurser

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC för elev och vårdnadshavare Denna ABC är tänkt som en lathund för dig och din vårdnadshavare. Uppdaterad information finns alltid att hämta på www.kunskapsforbundet.se.

Läs mer

Elevinformation ESmix Åk 1-4

Elevinformation ESmix Åk 1-4 orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation ESmix Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

Elevhandbok LÄSÅRET 2015/2016. Uppdaterad 20015 08 18

Elevhandbok LÄSÅRET 2015/2016. Uppdaterad 20015 08 18 Elevhandbok LÄSÅRET 2015/2016 Uppdaterad 20015 08 18 Välkommen till Hörby Yrkesgymnasium! I denna handbok finns en hel del nyttig information om olika begrepp och annat inom skolan som kan vara bra att

Läs mer

Allmän information hösten 2014 våren 2015

Allmän information hösten 2014 våren 2015 Allmän information hösten 2014 våren 2015 Adressändring Adressändring anmäler du till din mentor. Anslag och affischering Vill du sätta upp något på skolans anslagstavlor kontaktar du vaktmästarna eller

Läs mer

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 Till elever boende på Östan, Torstas elevboende Övergripande information Som elev på Jämtlands Gymnasium Torsta erbjuds du som elev att bo på elevboende.

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Välkommen till Törnströmska gymnasiet!

Välkommen till Törnströmska gymnasiet! Skolans värdegrund SAMARBETE ENGAGEMANG TYDLIGHET TROVÄRDIGHET Skolans värdegrund bygger på dessa begrepp som ska omsättas i praktisk handling och genomsyra allt som sker vid Törnströmska gymnasiet. Välkommen

Läs mer

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Viktig information till elever och föräldrar på Magelungens gymnasium Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Vi tycker det är mycket roligt att få välkomna dig till vår skola. Vi

Läs mer

Edboskolan - Viktigt på riktigt

Edboskolan - Viktigt på riktigt Edboskolan - Viktigt på riktigt Information till hemmen läsåret 2015/2016 Välkommen till Edboskolan läsåret 2015/2016 Höstterminen 2015 Höstterminen börjar onsdagen den 19 augusti Studiedag fredagen den

Läs mer

Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner)

Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner) Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner) Du får söka till gymnasieskolan till och med det år du fyller 19 år. Om du har slutfört

Läs mer

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016 Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje 2015-06-29 Introduktionsprogrammen 2015/2016 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

Skoljuridik för lärare exempelsamling

Skoljuridik för lärare exempelsamling Utvecklingspaket Skoljuridik för lärare exempelsamling 1. Prövning En f.d. elev kommer till en gymnasieskola i början på höstterminen. Eleven söker upp skolans expedition och ber att få träffa någon lärare

Läs mer

Välkommen till Nacka gymnasium. Teknikprogrammet (TE)

Välkommen till Nacka gymnasium. Teknikprogrammet (TE) Välkommen till Nacka gymnasium Teknikprogrammet (TE) Natur & Teknik Jarl Axelsson, rektor Eva Rejnevall Nord, bitr rektor Krister Bergström, bitr rektor Kvällens Agenda Hänt sedan senast och vad är på

Läs mer

Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2014/15

Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2014/15 Plan För att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2014/15 Fastställd 2014-11-06 /Ronnie Palmquist rektor

Läs mer

Gemensam plattform för ordningsregler

Gemensam plattform för ordningsregler Gemensam plattform för ordningsregler April 2014 1 Gemensam plattform för ordningsregler, Bäckadalsgymnasiet Rektor är den i gymnasiets organisation som är formellt ansvarig för att fatta beslut om ordningsregler

Läs mer

VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16

VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16 VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16 VAL TILL ÅR 2 OCH 3 Teknikprogrammet Inför år 2 och år 3 har du möjlighet att forma din studieväg genom olika val. Du skall välja: Inriktning med fördjupningspaket

Läs mer

VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011

VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011 VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011 Besöksadress: Anders Ljungstedts gata 1 Linköping Postadress: Anders Ljungstedts Gymnasium, 581 81 Linköping Växel: 013-20 76 00 Fax: 013-13 24

Läs mer

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Skolans adress Tellusvägen 40 186 36 Vallentuna Telefon Expedition 08 511 759 20, telefonsvarare finns Hemsida www.vallentunafriskola.se E-postadresser

Läs mer

MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET

MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET PM inför läsåret 2013-2014 ALLA ELEVER OCH ALL PERSONAL HÄLSAS VÄLKOMNA TILL DET NYA LÄSÅRET! VIKTIG INFORMATION SOM BERÖR ELEVENS STUDIER/UNDERVISNING Individuell studieplan Varje

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts.

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. INFORMATION A-Ö Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. Bibliotek På skolan finns ett bibliotek där du kan söka information för skolarbeten, låna böcker

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. elever & föräldrar Läsåret 2014-2015. Akademi Sinclair

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. elever & föräldrar Läsåret 2014-2015. Akademi Sinclair ABCför elever & föräldrar Läsåret 2014-2015 Akademi Sinclair 1 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Akademi Sinclair 2014/2015 Estetiska programmet Samhällsvetenskapsprogrammet- media ABC 2 VÄLKOMMEN TILL UDDEVALLA

Läs mer

Berzeliusskolan är det bästa valet för elevers lärande och utveckling

Berzeliusskolan är det bästa valet för elevers lärande och utveckling , Välkommen till! s åk 7 9 verksamhet startade upp läsåret 97/98. Vi ville skapa en modern skola som skulle blicka framåt. Det här är vår vision: är det bästa valet för elevers lärande och utveckling Att

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014. Utbildar för framtiden sedan 1868

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014. Utbildar för framtiden sedan 1868 DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014 Utbildar för framtiden sedan 1868 INNEHÅLL 1. TIPS FÖR EN LYCKAD STUDIETID 2. FRÅNVARO OCH CSN 3. MENTORSKAP 4. PEDAGOGIK OCH TEKNIK 5. ELEVSTÖD 6. ATT STUDERA PÅ GYMNASIET

Läs mer

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Läsåret 2014-2015 Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Skolans adress Tellusvägen 40 186 36 Vallentuna Telefon Expedition 08 511 759 20, telefonsvarare finns Hemsida www.vallentunafriskola.se

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. 2015-08-14 Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE Handbok För elever och vårdnadshavare Elevhandbok, NTI Gymnasiet So derta lje Välkommen till oss på NTI Gymnasiet i Södertälje, vi hoppas du ska trivas! I handen håller du ett

Läs mer

Elevinformation Läsåret 2014/15

Elevinformation Läsåret 2014/15 Elevinformation Läsåret 2014/15 1 (11) 2012-08-09 Välkommen till Lindengymnasiet! Vi vill hälsa dig varmt välkommen till Lindengymnasiet en gymnasieskola som kännetecknas av en ständigt pågående utveckling.

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2010/2011 Välkommen SKOLANS ORGANISATION Kungshögaskolan som ingår i Mjölby gymnasium har ca 600 elever och ca 70 anställda. På skolan finns

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2011/2012

Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Elevhandbok Läsåret 2010 2011

Elevhandbok Läsåret 2010 2011 Elevhandbok Läsåret 2010 2011 www.porthalla.se Varmt välkommen till Porthälla gymnasium! På Porthälla vill vi att eleven skall synas. Vi tycker att det är viktigt med goda relationer mellan lärare och

Läs mer

Information från A-Ö. Adresser och personal

Information från A-Ö. Adresser och personal Information från A-Ö Adresser och personal Rektor Bo Svensson 0512-57035 bo.svensson@essunga.se Studie och yrkesvägledare Gunnel Thonander0512-57036 gunnel.thonander@essunga.se Vuxensamordnare Tjänstl.

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

Välkommen. Till NACKA GYMNASIUM och enheten för NATUR & TEKNIK Teknikprogrammet

Välkommen. Till NACKA GYMNASIUM och enheten för NATUR & TEKNIK Teknikprogrammet Välkommen Till NACKA GYMNASIUM och enheten för NATUR & TEKNIK Teknikprogrammet Natur & Teknik Jarl Axelsson, rektor Krister Bergström, biträdande rektor Malin Jergander, studievägledare Kvällens Agenda

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

Regler och rutiner - elever

Regler och rutiner - elever Regler och rutiner - elever Innehåll Besök på skolan... 2 B-språk... 2 Bibliotek... 2 Borttappade saker... 2 Elevhälsoteamet (EHT)... 2 Elevuppgifter Stockholms Skolwebb... 2 Elevskåp... 3 Fotografering...

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare SFI

Utbildning i svenska för invandrare SFI Utbildning i svenska för invandrare SFI Läsåret 2015/2016 Allmän information För dig som har annat hemspråk än svenska och behöver lära dig svenska finns utbildning i svenska för invandrare (Sfi) och därefter

Läs mer

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15.

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15. ELEVHANDBOK Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15 Hösttermin 2014: tisdag 19 augusti fredag 19 december Höstlov: v. 44, måndag 27okt fredag

Läs mer

Välkommen till. Örebro

Välkommen till. Örebro Välkommen till Örebro Läsåret 2014/2015 Innehållsförteckning Läsårstider 2014/2015 3 Skolans personal 3 Kontakt 4 Skolans öppettider 4 Material, utrustning och läroböcker 4 Instruktioner och information

Läs mer

Välkommen. till MILNERGYMNASIET. Läsåret 2014/2015. Hantverksprogrammet Florist. Hantverksprogrammet Frisör. Vård- och Omsorgsprogrammet

Välkommen. till MILNERGYMNASIET. Läsåret 2014/2015. Hantverksprogrammet Florist. Hantverksprogrammet Frisör. Vård- och Omsorgsprogrammet Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Välkommen till MILNERGYMNASIET Läsåret 2014/2015 Hantverksprogrammet Florist Hantverksprogrammet Frisör Vård- och Omsorgsprogrammet Att arbeta med och för människor

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Elevhandboken 2012-2013. Nyttig information för dig som är elev på NT-Gymnasiet

Elevhandboken 2012-2013. Nyttig information för dig som är elev på NT-Gymnasiet Nyttig information för dig som är elev på NT-Gymnasiet Hej! I din hand håller du nu en folder som riktar sig till dig som är elev på NT-Gymnasiet. Den innehåller allt du behöver veta om dina rättigheter,

Läs mer

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Torsbergsgymnasiet 2015-04-29 Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Syfte Planen syftar till att ge en tydlig struktur för de olika typer av insatser och åtgärder som är tänkbara för att främja

Läs mer

Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux

Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux I detta häfte hittar du all information du behöver för att komma igång med din skolgång på NFU. Det viktigaste: Introduktionsdagen

Läs mer

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016 Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/201 Välkomna hit! Vi hoppas att du och ditt barn kommer att trivas hos oss. Vi vet att det alltid är mycket man undrar när skolan börjar, och

Läs mer

Välkommen. Till NACKA GYMNASIUM och enheten för NATUR & TEKNIK Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet.

Välkommen. Till NACKA GYMNASIUM och enheten för NATUR & TEKNIK Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet. Välkommen Till NACKA GYMNASIUM och enheten för NATUR & TEKNIK Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Natur & Teknik Jarl Axelsson, rektor Eva Rejnevall Nord, biträdande rektor Krister

Läs mer

Trygg på Vilunda gymnasium. Alla elever ska bli sedda och känna sig trygga!

Trygg på Vilunda gymnasium. Alla elever ska bli sedda och känna sig trygga! Trygg på Vilunda gymnasium Alla elever ska bli sedda och känna sig trygga! På Vilunda gymnasium erbjuder vi alla elever en trygg miljö där ansvar, höga förväntningar och ordning och reda är självklarheter

Läs mer

2014-08-12. Oscarsgymnasiet är en av regionens populäraste gymnasieskolor, en skola som visar på resultat.

2014-08-12. Oscarsgymnasiet är en av regionens populäraste gymnasieskolor, en skola som visar på resultat. VÄLKOMMEN TILL LÄSÅRET 2014/2015 Välkommen! Oscarsgymnasiet är en av regionens populäraste gymnasieskolor, en skola som visar på resultat. På skolan har vi en mycket bra gemenskap både elever emellan och

Läs mer

Kanalskolans likabehandlingsplan

Kanalskolans likabehandlingsplan Kanalskolans likabehandlingsplan Mål På Kanalskolan får varken mobbning, trakasserier eller annan kränkande särbehandling förekomma. Rasism, främlingsfientlighet eller diskriminering på grund av kön, etnisk

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola

Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola Version 090224/EO Innehåll 1.0 Kurser på gymnasiet 1.1 Olika typer av kurser 1.2 Betyg 1.3 Slutbetyg 1.3.1 Jämförelsetal 1.3.2 Meritpoäng 1.4 Samlat betygsdokument

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

Råd till vårdnadshavare

Råd till vårdnadshavare Uppdaterad 2015-02-15 Råd till vårdnadshavare RÄTT TILL STÖD I SKOLAN FÖR ELEVER MED CANCER INNEHÅLL 3 4 5 6 8 9 Inledning Under sjukhusvistelsen Elevens skolgång Skolgången Råd från andra vårdnadshavare

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2008/2009. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2008/2009. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2008/2009 Välkommen MJÖLBY GYMNASIUMS ORGANISATION Mjölby gymnasium består av Dackeskolan, Gymnasiesärskolan, Mjölby vuxenutbildning, Kungshögaskolan

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Välkommen till Vidåkersskolan

Välkommen till Vidåkersskolan Välkommen till Vidåkersskolan Vidåkersskolan Vidåkersskolan är kommunens enda högstadieskola åk 7-9. Det går ca 300 elever på skolan. Den ligger i ett vackert naturområde vid Vingåkersån och några minuters

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Om skolan 3. Elevhandbok Elevhandbok

Om skolan 3. Elevhandbok Elevhandbok 2015-08-21/BJ Om skolan 1. Österåkers gymnasium grundtankar och riktlinjer 2. Lokal arbetsplan/verksamhetsplan 2015/2016 med prioriterade mål 3. Elevhandbok 4. Personalhandbok 5. Elevhälsa med bl.a. Mentorsuppdraget

Läs mer

Språkintroduktion. Dina studier. Vår skola

Språkintroduktion. Dina studier. Vår skola Språkintroduktion fortsättning Språkintroduktion fortsättning är för dig som har kommit en bit på väg med din svenska. Du har till exempel läst Språkintroduktion nybörjare, något eller några år i grundskolan

Läs mer

ELEVINFORMATION. Kristofferskolans gymnasium Läsåret 2015/2016

ELEVINFORMATION. Kristofferskolans gymnasium Läsåret 2015/2016 ELEVINFORMATION Kristofferskolans gymnasium Läsåret 2015/2016 1 Inne håll Till Dig som är ny elev vid Kristofferskolans gymnasium... 3 Kalendarium... 4 Skolans historia... 5 Vision... 6 Skolans profil.

Läs mer

Välkommen till Birgittaskolan i Linköping

Välkommen till Birgittaskolan i Linköping Birgittaskolan i Linköping Välkommen till Birgittaskolan i Linköping Besöksadress: Klostergatan 49, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 Linköping Växel: 013-20 60

Läs mer

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård)

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård) Studieinformation hösten 2015 fristående gymnasiala kurser (ej vård) Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

Välkomna till Norråsaskolan

Välkomna till Norråsaskolan Välkomna till Norråsaskolan FÖRÄLDRAMÖTE ÅR 8 Får verkligen alla andra? Skolstarten Information om skolans rutiner och organisation. Vårt förebyggande arbete i skolan ihop med er vårdnadshavare Information

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn

Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn Information för dig som är vuxenstuderande ULRICEHAMN N Vuxenutbildningen Vi erbjuder vuxenutbildning på olika nivåer - både grundskole- och gymnasienivå,

Läs mer

Kontakt. Välkommen till Skolgårda skola. Läsåret 2012-2013. Vid frågor. Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala.

Kontakt. Välkommen till Skolgårda skola. Läsåret 2012-2013. Vid frågor. Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala. Kontakt Vid frågor Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala.se Fredrik Einvall Årskurs 7-9 Tel 0141-22 55 98 fredrik.einvall@motala.se Framtagen, utgiven och tryckt av Motala kommun/bildningsförvaltningen/skolgårda

Läs mer

Skolportalen, hypernet med Dexter

Skolportalen, hypernet med Dexter Produktionsförvaltningen 2014-11-21 Skolportalen, hypernet med Dexter Information till vårdnadshavare www.osteraker.se Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Välkommen till hypernetportalen,... 4 Österåkers

Läs mer

Elevinformation Åk 1-4

Elevinformation Åk 1-4 orpsskol an Gymnasiekontoret SKELLEFTEÅ KOMMUN Anderstorpsskolan Läsåret 2013/2014 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se

Läs mer