Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag."

Transkript

1 Handbok elev

2 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att tala om namn klass vilken veckodag eller tid det gäller Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. LÄSÅRSTIDER 2015/2016 Höstterminen: Vårterminen: onsdag 19 augusti fredag 18 december måndag 11 januari fredag 10 juni LOV- OCH STUDIEDAGAR Höstterminen: 18 september vecka okt 30 okt vecka 44 Vårterminen: februari vecka 8 29 mars -1 april vecka 13 6 maj vecka 18 Studentutsläpp torsdag 9 juni

3 Välkommen till Strömstad Gymnasium! Hoppas du haft ett skönt sommarlov. Nu är det dags att ta tag i studierna igen. Vi i personalen har förberett oss under någon veckas tid och ser fram emot att få jobba med dig. Arbetsmiljön är vårt gemensamma uppdrag och låt oss arbeta tillsammans, då når vi oftast bäst resultat. Vårt jobb är att ge dig bra undervisning, att coacha och stötta dig i ditt slutmål dvs. att bli förberedd för yrkeslivet eller vidare studier Ditt arbete här på Strömstad gymnasium kommer att ställa stora krav på dig. Studier på gymnasiet är ett heltidsjobb. Du måste vara beredd att satsa helhjärtat och lägga en ganska stor del av din tid på ett målmedvetet skolarbete. Även om du idag tycker att det är långt till examen rekommenderar vi starkt att du redan från första dagen tar tag i din utbildning. Det är mycket lättare att börja bra, än att komma snett från början. Om du ställer upp med din förmåga, lovar vi från skolans sida att göra det vi kan för att hjälpa dig att lyckas. Även om sommarlovet är härligt, uppskattat och ger andra möjligheter, gäller det nu att komma in i skolrutinerna. Se till att du får en bra start på läsåret, det är det bästa sättet att hjälpa dig själv i studierna. Vi önskar dig en bra tid här på Strömstad Gymnasium. Vi hoppas att du efter utbildningen tycker att du: Mötte kunniga och engagerade lärare Haft stimulerande och omväxlande lektioner Utvecklats mycket både personligt och kunskapsmässigt Trivdes på vår skola Lycka till med dina studier! Personal och skolledning Strömstad Gymnasium

4 Strömstad Gymnasium Besöksadress Tångenvägen Strömstad Postadress Strömstads kommun Strömstad Gymnasium Strömstad Expeditionen öppen Programmen på Strömstad Gymnasium BA Bygg och Anläggning EE El och Energi HA Handel och Administration NA Naturvetenskap TE Teknik SA EK IM Samhällsvetenskap Ekonomi Introduktionsprogrammet Skoladministration Vi kommunicerar i huvudsak via mail Rektor Heléne de Leeuw Biträdande Rektor Helen Axelsson Larsholt Administratör Marie-Louise Pettersson Administratör Ylva Axelsson Elevhälsa, speciallärare, bibliotek och studievägledare Skolsköterska Maria Haglund Skolläkare Nås via skolsköterska Socialpedagog/elevcoach David Hermelin , Studie- och yrkesvägledare Stig Svanberg , Specialpedagog Pia Johansson Speciallärare Sara Reimbert Westlund Speciallärare Mariann Svanberg Bibliotekarie Eva Danielsson Kanal Ung/Skolcafeteria Jan-Vidar Seljegren Vaktmästare och skolmåltid Vaktmästare Olle Westling , Vaktmästare Carl-Axel Johansson , Skolmåltidsföreståndare Agneta Kullberg ,

5 Strömstad Gymnasium Allmän information BETYG Alla kurser i elevernas individuella studieplan betygssätts. Varje kurs har ett slutdatum, och då sätts betyget. BIBLIOTEK Som elev på Strömstad Gymnasium har du tillgång till Gymnasiets bibliotek. Biblioteket har öppet alla skoldagar. (Öppettider se anslag på dörren) Du kan bland annat söka information i böcker och databaser, läsa tidningar och tidskrifter, låna böcker och allt annat som hör till i ett modernt bibliotek BYTE KLASS, GRUPP, PROGRAM, VAL Om du önskar byta val, grupp eller klass hämtar du en blankett på expeditionen eller via Office 365. Den ifyllda blanketten lämnar du till din mentor så snart du kan. Rektor fattar sedan beslut om ditt byte går att genomföra. När du fått det beskedet (via exp) kan du byta inte förr. Om inga synnerliga skäl föreligger kan inte byte av program ske efter augusti månad. Om du vill byta program måste du först tala med din studie- och yrkesvägledare. BÖCKER OCH ANDRA LÄROMEDEL Om inget annat meddelas är allt material du får av skolan ett lån. Som regel skall allt lämnas tillbaka, och måste då vara i sådant skick att det går att använda igen. Om du inte kan lämna tillbaka saker du har lånat måste du ersätta dem med det belopp skolan anger. CAFETERIA Cafeterian i matsalen är öppen alla skoldagar. Frukost serveras mellan klockan 8.00 och Cafeterian är sedan öppen klockan (fredagar 14.00). DATORER Innan du kvitterar ut din bärbara lånedator kommer du och dina vårdnadshavare att få skriva på ett avtal för lånet och användandet av datorn, där du godtar Strömstad Gymnasiums regler för datoranvändning. Bryter du mot reglerna i kontraktet kan du stängas av från undervisningsnätet, vilket kan ge dig stora problem med ditt skolarbete. Har du problem med din bärbara dator, kontakta expeditionen. DEXTER Dexter är namnet på det datoriserade system där skolan bland annat registrerar din frånvaro och dina betyg. Dexter kommer man åt från Strömstad Gymnasiums hemsida. Du kommer att få inloggningsuppgifter så att du själv kan se vad som finns registrerat om dig. Är du omyndig kommer även dina vårdnadshavare att få sådana inloggningsuppgifter. Mer information angående olika program ser du på särskild bilaga. DROGER Strömstad Gymnasium är helt drogfritt och alla misstankar om droganvändning eller innehav polisanmäls.

6 ELEVSKÅP Förvara inte dyrbara saker i ditt skåp. Det finns en stöldrisk, och skolan ersätter inte saker som försvunnit. ELEVRÅD, KLASSRÅD, ELEVSKYDDSOMBUD Varje klass utser elevrådsrepresentanter. Klassråd hålls vid ett tillfälle varje månad. Där tar man upp frågor som man vill skall gå vidare till elevrådet. Elevskyddsombud som arbetar med skolans arbetsmiljö utses av eleverna. FRÅNVARO Din frånvaro och anledningen till den kommer att registreras i Dexter, där du och dina vårdnadshavare kan kontrollera den. Är du sjuk under din APL skall du också på morgonen anmäla detta till din APL-plats. Giltig frånvaro är det när du är frånvarande på grund av sjukdom eller annat hinder, som efter redovisning godtas av din mentor. Om du har fått ledighet beviljad av skolan är det också giltig frånvaro. All annan frånvaro från skolarbetet är ogiltig frånvaro. Den kommer också att registreras i Dexter. Bedömningarna giltig ogiltig gäller även när du kommer sent till en lektion. Är du sjuk längre tid än två veckor krävs läkarintyg, annars kan studiebidraget dras in. Mentor skall också kontaktas. Om du varit frånvarande från skolarbetet är du skyldig att själv ta reda på vad du har missat i din undervisning. I samråd med dina lärare kan ni på ditt initiativ planera hur du skall arbeta för att ta igen det du missat. Om du har ogiltig frånvaro kan ditt studiebidrag dras in av Centrala Studiestödsnämnden, CSN. Detta påverkar samtidigt andra bidrag du och din familj eventuellt har. FUSK All användning av otillåtna hjälpmedel under prov är fusk. Kommunikation som viskningar, tal och gester med andra än läraren under provtillfället kan komma att betraktas som fusk. När det gäller inlämningsuppgifter och liknande är alla avskrifter som inte är redovisade med källhänvisning att betrakta som fusk. Det är alltså inte tillåtet att i eget namn lämna in eller framföra sådant andra har skrivit eller sagt, oavsett om det är hämtat från tidningar, böcker, andras arbeten, Internet eller någon annan källa. Detta gäller också översättningar. Om du ertappas med fusk kommer provet eller uppgiften inte att betygssättas. Det är alltså stor risk att ditt betyg på hela kursen kommer att påverkas. Din mentor kommer att kontakta dina vårdnadshavare om du inte är myndig. I allvarligare fall kommer din rektor att kalla dig och dina vårdnadshavare till samtal. FÖRSÄKRING Du som är elev på Strömstad Gymnasium är försäkrad mot olycksfall. Försäkringen gäller dygnet runt, året runt. Se GYMNASIEEXAMEN Betygsskalan är (F) E, D, C, B och A, där A är högsta betyget och F är icke godkänt. För elever på yrkesprogram gäller att eleven ska ha 2500 poäng varav 2250 ska vara godkända. Eleven ska också ha godkänt i Svenska 1, alternativt Svenska som andraspråk 1, Engelska 5 och Matematik 1. Ett krav är också att eleven har godkänt i 400 poäng på kurserna av de programgemensamma ämnena och ett godkänt gymnasiearbete.

7 För högskoleförberedande examen ska eleven ha 2500 poäng varav 2250 godkända. Eleven ska också vara godkänd i Svenska, alternativt Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6 samt Matematik 1 och ha gjort ett godkänt gymnasiearbete. Om det vid kursens slutdatum saknas underlag för att sätta betyg sätts inget betyg alls. Du får i stället markeringen S betygsunderlag saknas i kursen, och det betyder att du inte får ett fullständigt betyg. I stället för gymnasieexamen, utfärdas då studiebevis. Om du vill ha mer information om detta kan du fråga SYV HISSAR Hissarna får du som elev bara använda om du har särskilt tillstånd. Vänd dig till din vaktmästare om detta skulle bli aktuellt för dig (ex vid benbrott ) HOT Alla former av hot är oacceptabla. Direkta eller indirekta hot om våld är att anse som allvarliga lagbrott och kommer alltid att polisanmälas. Detta kan också vara skäl till avstängning från undervisningen. INFORMATION Information om det som händer i skolan, får du genom att varje dag läsa i din skolmail, Sharepoint/Office 365 samt på monitorerna. INFORMATIONSMÖTE När du går i årskurs 1 kommer dina vårdnadshavare och du att inbjudas till ett informationsmöte i september. Din rektor, din mentor och representanter för elevhälsan kommer då att informera och svara på frågor om Strömstad Gymnasium, ditt program och arbetet i klassen. INTERN-TV Du bör göra det till en vana att läsa vad som visas på de interntv-apparater som sitter här och var på skolan. Där får du information du behöver känna till om aktuella händelser. KLOTTER Vi ska alla visa respekt för vår arbetsmiljö. Klotter är en typ av skadegörelse som gör vår miljö tråkigare. Allvarligare fall kommer att polisanmälas. KRISHANTERINGSGRUPP Vid en krissituation, exempelvis dödsfall eller olyckor som rör elever eller personal, kommer rektor att sammankalla Strömstad Gymnasiums krishanteringsgrupp, som beslutar om fortsatta åtgärder. KURATOR Du kan vända dig till din kurator/elevcoach om du behöver någon att tala med om din studiesituation eller dina personliga förhållanden. Det kan gälla allt från studieekonomi till relationsproblem. Utanför kurators rum står de tider kurator finns på skolan. LEDIGHET Gymnasieskolan är en arbetsplats och extra ledighet utöver loven beviljas endast i undantagsfall. Gymnasieskolan är en frivillig skolform., men när en elev väl påbörjat studier på gymnasienivå är närvaro obligatorisk. Den beviljade ledigheten påverkar den garanterade undervisningstiden och det är elevens ansvar att själv läsa in de moment som missats under ledigheten.

8 Vid ansökan om ledighet gäller: Ledighet för högst en lektion, t ex för att besöka SYV eller skolsköterska, begär du hos den lärare du har den lektionen. Behöver du längre ledighet måste du i god tid fylla i en blankett som du kan hämta på nätet/expeditionen. Varje ledighetsansökan prövas individuellt Blanketten ska skrivas under av dig själv och din vårdnadshavare om du är omyndig. Lämna blanketten till din mentor i god tid, minst 3 veckor före ev ledighet. Mentor kan bevilja upp till tre dagar i följd och totalt fem dagar på ett läsår. Gäller det längre ledighet är det rektor som beslutar. Tänk på att: All frånvaro, giltig eller ogiltig, påverkar dina möjligheter att prestera efter förmåga i skolan. Upprepad frånvaro leder till rapportering om skolk till CSN, vilket kan leda till att studiebidraget samt ev andra bidrag dras in. Skolledningen rekommenderar att alla typer av resor eller andra aktiviteter som kräver ledighet äger rum under loven. Vid nationella prov beviljas endast ledighet om synnerliga skäl föreligger MERITPOÄNG Om du söker till högskolan får du från och med hösten 2010 lägga till meritpoäng till ditt jämförelsetal (ditt medelbetyg). Du kan ta max 2,5 meritpoäng. Om du har ett jämförelsetal (medelbetyg) på 16,5 och 1,5 meritpoäng får du alltså 18 poäng när du söker. Studievägledaren kommer att informera dig i årskurs 1 och 2. NEDSKRÄPNING Vi ska alla visa respekt för vår arbetsmiljö. Därför är nedskräpning inte acceptabelt inte någonstans. Papper ska du lägga till återvinning och övrigt skräp i skräpkorgar. Ett bra sätt att visa respekt är också att, när det behövs, ta vara på skräp som någon annan har glömt. NÄRVARO Du är skyldig att delta i alla lektioner du har på ditt schema, liksom vid andra aktiviteter som skolan anordnar för dig. Se också frånvaro och betyg. PAPPER, PENNA, PÄRM, Det är du själv som köper ditt skrivmaterial. Det är också du själv som ansvarar för att du har det material som behövs när du börjar dina lektioner. Du får inte ta lektionstid till att låna ihop det du borde haft med dig. Om du inte har rätt material med dig kan läraren avvisa dig från lektionen, och du noteras för ogiltig frånvaro. Papper, penna och suddgummi kan köpas i cafeterian. PARKERING Uppmärkta parkeringsplatser finns i skolans närhet. Behöver du som elev parkeringstillstånd kontakta Ylva på skolexpedition. Parkering för cyklar, mopeder finns i anslutning till idrottshallen

9 PROVPOLICY På Strömstad Gymnasium finns en provpolicy som i huvudsak innebär att antalet prov i möjligaste mån ska begränsas till högst två per vecka. PRÖVNINGAR FÖR HÖGRE BETYG Om du har fått betyget F på någon kurs, har du, utan att det kostar dig något, möjlighet att göra prövning för högre betyg. Samma sak gäller om du inte fått betyg alls i en kurs som passerat slutdatum. Du kan anmäla dig till prövning i högst två kurser vid varje tillfälle. Har du inte kursen i din studieplan, eller om du vill tenta av en kurs i förväg, kan du också göra en prövning, men då kostar den dig 500 kr. Vid en prövning är det möjligt att ta alla betygsgraderna det är ditt resultat som avgör. RASISM Rasistiska tillmälen, uttalanden och symboler samt spridning av rasistiska material strider mot svensk lag och kommer att polisanmälas. REGLER OMHÄNDERTAGANDE AV FÖREMÅL (Skollagen) Det är läraren och rektor som har möjlighet att omhänderta föremål som tillhör elev. Bestämmelsen gäller inte bara i klassrummet, utan på hela skolområdet Ett omhändertagande av ett föremål kan ske i två olika situationer 1. Om föremålet stör skolverksamheten, ex mobil, Mp3, pinnar (stör eleven själv, stör kamrater, stör läraren) 2. Om föremålet utgör en fara för säkerheten ex fyrverkerier, kemikalier Det är hur föremålet används som är själva grunden för omhändertagandet. En mobiltelefon är inte störande om den är avstängd och inte används, men om eleven pratar i den eller hanterar den på något annat sätt (skickar sms, tar foton, kopplar upp sig på Internet, lyssnar på musik) så att undervisningen försvåras för både eleven själv, de andra eleverna och läraren, så stör den skolverksamheten. Läraren kan ta mobil/mp3 motsvarande för lektion eller hel skoldag. Om läraren tar för hel dag, måste läraren dokumentera och lämna tillbaka föremålet vid skoldagens slut. RÖKNING Enligt svensk lag är rökning förbjuden inom skolans område. Den som vill röka måste göra det utanför skolans område. Din mentor informerar dig om vad som är skolområde. SCHEMA Klassernas scheman finns på Office 365. Schemat kan vara detsamma under långa perioder, men kan på vissa program växla från vecka till vecka. Du är skyldig att hålla reda på vilket schema som gäller dig. SEN ANKOMST Om du kommer sent till lektion eller annan aktivitet i skolan måste du vara beredd att meddela anledningen till detta till den lärare du har. Tiden och anledningen kommer att noteras i Dexter. Det gäller samma regler för giltig ogiltig som vid annan frånvaro.

10 SKADEGÖRELSE Om du gör skador på skolans byggnader eller inredning kallas ditt brott skadegörelse. Detta är straffbart enligt svensk lag. Skolan polisanmäler brott. Du är dessutom skyldig att ersätta skolan för den skada du gjort. SKOLMAT Skolmatsalen är öppen Skolmaten är gratis för alla elever på gymnasiet. Matsedeln hittar du på hemsidan, anslagstavlor och på våra interntv-apparater. Varje dag kan du välja ett vegetariskt alternativ om du vill. Vid vissa tider kan kön till matsalen vara lång. Tänk på att uppträda civiliserat i matkön. Tänk också på att hålla så snyggt och städat du kan i matsalen. Då smakar maten ännu bättre. SKOLSKÖTERSKA Skolsköterska Maria Haglund finns på Strömstad Gymnasium på förmiddagarna mån-fre. STUDIEPLAN Du har en individuell studieplan. Där står alla dina kurser och vilka betyg du fått i de kurser du är klar med. Du hittar din studieplan i Dexter. Kontrollera noga att du kommer upp till de 2500 poäng du måste ha för att få ut ditt slutbetyg. Vid ev. oklarheter kontakta din studievägledare. SYV STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE Studie- och yrkesvägledaren ger dig information om utbildningar efter gymnasiet, om arbetsliv och om arbetsmarknad. Under din gymnasietid kommer du att möta din SYV flera gånger. SYV hjälper dig att ta fram fakta och är din samtalspartner under din nuvarande utbildning och i din beslutsprocess inför kommande studie- och yrkesval. Vår SYV, Stig Svanberg, har sitt arbetsrum på skolexpeditionen. UPPHITTADE SAKER Hittar du saker ska du lämna dem till vaktmästarna, så att ägaren mot beskrivning kan få tillbaka dem. UTRYMNING När larmsignal ljuder gäller: Gå snabbt spring inte till närmaste utgång utan att först hämta ytterkläder etc. Använd trapporna. Hissar får inte användas. Gå genast till återsamlingsplatsen. Där kommer du att ropas upp. Gå ingenstans innan du är uppropad och har fått tillåtelse att lämna återsamlingsplatsen. UTVECKLINGSSAMTAL Din mentor kommer en gång per termin att samla in information om din studiesituation från klassens lärare. Sedan kommer du och dina vårdnadshavare att inbjudas till ett utvecklingssamtal med mentor. Under samtalet kan din situation diskuteras och planer för framtiden dras upp. VÄRDESAKER Du bör aldrig lämna pengar eller värdesaker obevakade i ytterkläder, väskor, omklädningsrum etc. Du kan tyvärr inte heller lita helt på att dina saker ligger säkra i ditt skåp. Om du skulle bli bestulen så anmäl stölden till din rektor och till polisen. Skolan har ingen möjlighet att ersätta dig för stulna saker.

11 ÅTGÄRDSPROGRAM Om du har behov av särskilt stöd i dina studier i enskilda kurser eller mer generellt kan rektor besluta om att ett åtgärdsprogram skrivs för dig. I det programmet kommer det att stå vilket stöd du ska få av skolan, hur åtgärderna ska följas upp och vad du själv behöver göra för att studierna ska fungera bättre. Du själv och din vårdnadshavare om du inte själv är myndig kommer att ges möjlighet att vara med när programmet utformas. Beslut om åtgärdsprogram kan överklagas. LYCKA TILL MED DINA STUDIER!

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Vademecum Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Innehållsförteckning Del1 Befattningshavare Skolledning, administrativ personal, servicepersonal, skolhälsa, studieoch yrkesvägledare, specialpedagog

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014. Utbildar för framtiden sedan 1868

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014. Utbildar för framtiden sedan 1868 DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014 Utbildar för framtiden sedan 1868 INNEHÅLL 1. TIPS FÖR EN LYCKAD STUDIETID 2. FRÅNVARO OCH CSN 3. MENTORSKAP 4. PEDAGOGIK OCH TEKNIK 5. ELEVSTÖD 6. ATT STUDERA PÅ GYMNASIET

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Borås Stad Dalsjöskolan

Borås Stad Dalsjöskolan Borås Stad Dalsjöskolan Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter som elever och deras vårdnadshavare har

Läs mer

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturama.se

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturama.se FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR LÄSÅRET 2014/2015 Kulturama.se VEM ÄR VEM PÅ KULTURAMA... 3 Institution MUSIK... 3 Institution SCENKONST... 3 Institution BILD... 3 Administration... 4 Service...

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Visste du att? Elever har rättigheter!

Visste du att? Elever har rättigheter! Visste du att? Elever har rättigheter! Index Vad är det här? Foldern Visste du att? Elever har rättigheter! försöker på ett kort och begripligt vis engagera dig i frågor som berör elevers rättigheter.

Läs mer

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Upprättad: Augusti 2014 Gäller till: Augusti 2015

Läs mer

välkommen till Läsåret 2014-2015

välkommen till  Läsåret 2014-2015 välkommen till Läsåret 2014-2015 I det här häftet har vi samlat information som vi tror kan vara värdefull för elever, föräldrar och personal vid Orust Waldorfskola. Spara det gärna tillsammans med katalogen

Läs mer

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Att ta hand om barn och unga Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Skolan och demokrati Ekonomiskt stöd till familjer Foto:

Läs mer

Handbok Gästelever Skandinaviska skolan i Madrid

Handbok Gästelever Skandinaviska skolan i Madrid Handbok Gästelever Skandinaviska skolan i Madrid INNEHÅLL Förord 3 Lektioner 15 Presentation av Skandinaviska skolan 4 Frånvaro 15 Anmälan 5 Prov, arbeten, betyg 15 Avgifter 6 Avslutning av studierna 15

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

Trygghet och studiero

Trygghet och studiero Juridisk vägledning Reviderad december 2014 Mer om Trygghet och studiero Utbildningen ska utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero Rektorn och lärarna

Läs mer

Information till skolans personal. Aulan Vid bokning av aulan, kontakta någon av teknikerna, Lars Borgström eller Peder Andersen.

Information till skolans personal. Aulan Vid bokning av aulan, kontakta någon av teknikerna, Lars Borgström eller Peder Andersen. Information till skolans personal A Aulan Vid bokning av aulan, kontakta någon av teknikerna, Lars Borgström eller Peder Andersen. AV-vagn En vagn med projektor, DVD-spelare och ljudanläggning finns att

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2013/2014

Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Senast reviderad 140115 1 Innehåll Inledning och syfte 3 Mål 3 Lagar 3 Ansvar.. 5 Definitioner...6 Förebyggande åtgärder 7 Planerad verksamhet läsåret 2013/2014...

Läs mer

Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola

Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola - en kort sammanfattning om att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola. För mer och utförlig information läs under respektive rubrik. Folkhögskolan

Läs mer

STÖDMATERIAL. Unga med skyddade personuppgifter

STÖDMATERIAL. Unga med skyddade personuppgifter STÖDMATERIAL Unga med skyddade personuppgifter Unga med skyddade personuppgifter Om du har fler frågor om unga med skyddade personuppgifter är du välkommen att kontakta Skolverket. I vissa fall kan vi

Läs mer

Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön

Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön (låt den ligga framme på skrivbordet) Läsåret 2013-2014 Under arbete 1 Telefonnummer och adress Skolans expedition 0320 20 58 30 sjukanmälan, se Närvaro öppen

Läs mer

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Gymnasie- valet www.uppsala.se/syv Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Innehåll Nu är det dags att välja! 3 Så här fungerar gymnasieskolan 4 Ansökan och antagning 6 Tidsplan 9 Studie- och yrkesvägledning

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-04-17 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 23 april 2014 kl 17.00 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö OBS. Före sammanträdet

Läs mer