Elevhandbok för. Läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elevhandbok för. Läsåret 2012-13"

Transkript

1 Elevhandbok för Läsåret

2 Innehållsförteckning Välkommen sidan 1 Jacobsskolans Vision sidan 2 Läsårstider sidan 3 Sjukanmälan, Ledighet, Adressändring, Skolkort & Elevvårdsteam sidan 4 Skolsköterska, Kuratorer & sidan 5 Studie-och yrkesvägledare Krisgrupp, Bibliotek & Kulturgrupp sidan 6 Cafeteria, klassråd, matråd, skolkonferens, sidan 7 Elevkår & Idrottsförening, Datoranvändning etc, Allmänna regler, sidan 8-9 Datakontrakt Personal, Klassföreståndare & Telefonnr. sidan Åtgärder vid brand sidan 13 Karta över skolan sidan 14 Datakontrakt bilaga 1

3 VÄLKOMMEN TILL JACOBSSKOLAN! Du är en av ca 480 som kommer att studera på Jacobsskolan läsåret vid något av våra program, Barn- och Fritid-, Bygg- och anläggning, El- och energi, Fordon- och transport, Hantverk Textil design, Hantverk finsnickeri, Industritekniska eller Vård- och omsorg. Vi förutsätter att Du som elev deltar aktivt i utformningen av din utbildning och att Du själv kommer att söka kunskap. Du är unik och ska använda dina resurser på bästa tänkbara sätt i ditt skolarbete. Ditt engagemang, din medverkan och dina insatser är ett måste för att Du skall nå framgång och resultat i din utbildning såväl som i ditt privatliv. På skolan finns ca 90 anställda. Vi finns här för att hjälpa dig. En förutsättning för vårt arbete är ett väl fungerande samarbete mellan dig, dina vårdnadshavare och skolans personal. Du kommer att tilldelas en personlig mentor. Din mentor och dina lärare är ett stöd och hjälp för dig som elev. Vårt mål är att du ska lyckas med dina studier och utvecklas som person. Information från skolan t.ex. aktiviteter utanför schemat, akuta eller andra viktiga meddelanden kan du finna via skolans intern-tv, SchoolSoft eller vår hemsida. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med dig det kommande läsåret. Lycka till med ditt skolarbete! Uno Nilsson Agneta Aspegren Kjell Nilsson Lisbet Hällefors Platschef/Rektor Rektor Rektor Rektor 1

4 Jacobsskolans Vision är att ge KUNSKAP, KVALITET OCH KOMPETENS genom att: - eleven och kunskapskvalitén är i fokus - ha en helhetssyn på eleven - jobba utifrån elevdemokrati - göra måldokumenten (läroplan, programmål, kursplan och instruktioner) kända för alla - utvärdera och kvalitetssäkra alla kurser - ha nollvision vad gäller hot, våld och mobbing vid skolan. - utveckla elevkåren och elevskyddsombudets roll i verksamheten. Målet är att utbildningen ska leda till såväl personlig utveckling som god yrkeskompetens. Kunskap kan inte överräckas, den måste du själv sträcka dig efter 2

5 TERMINSTIDER LÄSÅRET 2012/13 Höstterminen: 20 augusti - 21 december 2012 Lovdagar: 24 september (studiedag) 29 okt - 2 november (höstlov) 21 november (studiedag) Föräldramöte åk 1: Tisdagen den 11 september 2012 Vårterminen: 8 januari - 12 juni 2013 Lovdagar februari (sportlov) 11 mars (studiedag) 2-5 april (påsklov) 10 maj (lovdag) 7 juni Öppet Hus: Lördagen den 26 januari

6 Sjukanmälan Om du blir sjuk ska du eller om du är under 18 år, din vårdnadshavare, ringa tel.nr (tel.svarare) och uppge ditt namn, personnummer, klass och frånvaroorsak. Detta görs innan kl.10:00 samma dag som frånvaron gäller. Annars räknas det som otillåten frånvaro. OBS! Sjukanmälan ska meddelas varje dag till skolan. Om du blir sjuk under din APL/APU (arbetsplatsförlagt lärande), ska du/din vårdnadshavare ringa till både praktikplats och skola för att sjukanmäla dig. Du som lämnar skolan under pågående läsdag på grund av sjukdom eller annan orsak ska anmäla detta till någon av: skolsköterska, mentor, undervisande lärare eller till skolans expeditionen. Ledighet Ledighet för enskild angelägenhet beviljas i första hand av din mentor. Längre ledighet än 3 skoldagar beviljas av rektor. Du ansvarar själv för att inhämta kunskap under frånvaron. Vid längre ledighet kan studiebidraget påverkas. Ledighetsansökan finns att hämta på skolans expedition eller (information till elever/blanketter. Lämna in ansökan senast 2 veckor innan ledigheten. Adressändring Om Du byter adress- och/eller telefonnummer skall detta anmälas till skolans expedition omgående. Skolkort Du är berättigad till buss/tågkort om du är mantalsskriven > 6 km från skolan. Vid avmagnetisering hämtar du ett nytt kort kostnadsfritt på samma plats som du mottog kortet. Förlorar du något av korten går du till samma plats som ovan och kvitterar ut ett nytt kort mot en avgift på 300 kronor. Skolkortet gäller helgfri vardag mellan Skånetrafiken har ett fritidskort som är opersonligt och gäller mellan vardagar, lörsön-och helgdag under en valfri 30 dagars period, och kan köpas på Kundcenter eller Skånetrafikens försäljningsställen 4

7 Elevvårdsteamet Teamet består av rektor, kurator, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska och specialpedagog. Skolsköterskan: Pia Lindholm Telefonnummer: Mobilnummer: Mån-Fre: Kl. 08:00-8:30 spontanbesök och tidsbokning. Övriga tider enligt överenskommelse. Skolläkare: Lars Möller Tidsbeställning hos skolsköterskan! Telefonnummer: Skolläkare träffas måndag jämn vecka Kl Kurator: Gunn Chronvall Telefonnummer: Mån-Fre: Kl. 08:00-08:30 spontanbesök och tidsbokning. Övriga tider enligt överenskommelse. Kurator: Arne Nilsson Telefonnummer: Mån- Fre: Kl. 07:30 08:30 spontanbesök och tidsbokning. Övriga tider enligt överenskommelse. Kuratorn ger stöd i sociala frågor samt information om studieekonomi, extra tillägg, inackorderingstillägg, statligt studiemedel och stipendium. Studie- och yrkesvägledare: Karin Palm Winqvist Telefonnummer: Mån-fre: Kl. 08:00-08:30 spontanbesök och tidsbokning. Övriga tider enligt överenskommelse. Studie- och yrkesvägledaren ger vägledning om olika utbildningsvägar, yrkesliv och arbetsmarknad. Individuell studieplanering. 5

8 Jacobsskolans Krisgrupp Krisgruppen träder in då det inträffat någon händelse som kräver särskilt stöd. Personal som ingår: Telefonnr: Mobiltel.nr: Rektor/Platschef Uno Nilsson Rektor Agneta Aspegren Rektor Kjell Nilsson Rektor Lisbet Hällefors Kurator Gunn Chronvall Kurator Arne Nilsson SYV Karin Palm Winqvist Skolass. Liselotte Håkansson, Exp Skolsköt. Pia Lindholm Husmor Anette Svensson IT-tekniker John Palmqvist Tekniker Jan Sandahl Vaktmästare Johan Malm Skolpräst Urban Hagberg Skolbiblioteket Maria Reppen Mån, Ti, To, Fre 08:15 16:00 Ons UC Här kan du söka information i tidskrifter, böcker och via internet. Du kan låna böcker, läsa dagstidningar och läsa din e-post. Läromedel i svenska, engelska och matematik lånas i biblioteket. Som lånekort kan du använda ditt studentcard eller Hässleholms Kommuns biblioteks lånekort. Studentcarden måste först aktiveras hos bibliotekarie innan det går att låna på. Det går även att låna på ditt personnummer och din PIN-kod som du får av bibliotekarien. Kulturgruppen på Jacobsskolan ansvarar för teaterbesök, föreläsningar, utställningar m.m. Ansvariga är: Lisbet Hällefors rektor och Maria Reppen bibliotekarie. 6

9 Cafeteria Serveringen finns i Centralhallen, Hus B. Cafeterian drivs av omsorgsförvaltningen. Föreståndare: Gunilla Ewaldzon Telefonnummer: Öppettider: Måndag-Torsdag 07:45-14:20 Fredag 07:45-13:20 Skolkonferens Konferensen består av elever utsedda av elevkåren, rektor och personal. Konferensen behandlar bl.a frågor om: - utbildning, pedagogik - arbetsmiljö, värdegrunder, likabehandling m.m. - temadagar Klassråd Klassrådet behandlar frågor utifrån given dagordning och är remissinstans till elevkåren och skolledningen. Klassrådet består av samtliga elever i klassen och klassföreståndare/ mentor. Matråd Matrådet ska stimulera och utveckla samarbetet mellan husmor och eleverna. Matrådet består av elever utsedda av respektive klass, husmor och representant ur skolledningen. Elevkåren Elevkåren ska tillvarata elevernas intresse i förhållande till uppsatta mål. Elevkåren består av representant från varje klass. Elevkårens telefonnummer: Elevkårens ordförande läsåret 12/13 heter Elise Svensson TK3. Du kan nå elevkåren i deras lokal i cafeterian och/eller på facebook. Elevskyddsombud Elevskyddsombuden utses av respektive klass och deltar vid skyddsrond. Idrottsförening Ledamöter utses vid höstterminens start. Är du intresserad anmäl dig till Lisbet Hällefors, rektor eller Maria Dahlberg, idrottslärare. 7

10 Datoranvändning i skolan För att få använda skolans datorer skall du och din målsman underteckna ett kontrakt (se bilaga). Kontraktet behandlar regler för att få använda skolans datorer. Därefter får du en inloggningskod och därmed tillgång till vårt system. Missbruk av skolans regler resulterar i förbud att använda skolans datorer. Foto För att kunna använda dig på bild i skolans informationsmaterial behöver vi ditt eller om du är under 18 år din vårdnadshavares tillstånd. Närvaro Skolarbetet kräver obligatorisk närvaro. Olovlig frånvaro leder till en anmälan till Centrala studiestödsnämnden. Deras beslut kan leda till indraget studiebidrag. All otillåten frånvaro räknas som skolk. Skolan ska rapportera till CSN om du skolkar mer än några enstaka timmar under en månad och om det sker vid upprepade tillfällen. Prövning Om du får betyget IG/icke godkänt eller F på en kurs, har du möjlighet att under din gymnasietid ansöka om en kostnadsfri prövning i syfte att försöka höja ditt betyg. Prövning innebär att man avlägger ett prov eller flera delprov på en hel gymnasiekurs inom en begränsad tid. Delproven kan vara både skriftliga, muntliga och/eller praktiska. Handledning av examinator ingår i prövningen. Det blir ditt nya betyg som kommer att stå med i slutbetyget. Ansökan om prövning görs till studie- och yrkesvägledaren. Elevskåp Skåpen är skolans egendom, alltså inget privat utrymme. Dessa är avsedda för förvaring av böcker och utrustning som rör skolarbetet. Skolledningen har rätt att öppna skåpen om så behövs. Värdesaker Lämna aldrig pengar eller värdesaker utan tillsyn i omklädningsrum eller andra lokaler på skolan. Elevskåpen är inte någon säker förvaringsplats för kontanter, nycklar, smycke eller andra värdeföremål. Det finns alltid risk för stöld. Upphittade saker lämnas till expeditionen. OBS! Skolan ersätter inte förlorade eller stulna värdesaker. Stöld Skolan ersätter inte kläder, böcker eller andra värdesaker som försvinner i skolan. Du gör själv en polisanmälan. Du bör dock rapportera till expeditionen att du har blivit bestulen. Övervakningskameror Skolan övervakas av övervakningskameror i syfte att - förhindra skadegörelse på utrustning och lokaler - förhindra stöld av utrustning - motverka och förebygga mobbning och trakasseri 8

11 Ordningsregler Visa respekt för dina kamrater och personal vid skolan genom att: - vara aktsam om skolan och dess inventarier - komma i tid - ha penna och böcker med på lektionerna - ej använda arbetskläder i skolrestaurangen eller vid programgemensamma ämnes / kärnämneslektioner eller utanför skolan - ha mobiltelefonen i ljudlöst läge under lektionstid - röka på anvisade platser - inte använda märken och/eller kläder som kan förknippas med antidemokratiska organisationer. Fusk Vi ser allvarligt på fusk i samband med skrivningar och inlämningsuppgifter. Om du har fuskat på en skrivning eller om ogiltig kopiering från t ex Internet ägt rum, får du omedelbart IG eller F på det aktuella provet/uppgiften. Om någon ertappas med att fuska rapporteras detta till skolledningen, som informerar hemmet. Ersättning av skolmaterial Om du blir av med något skolmaterial t.ex. bok, blir du skyldig att ersätta denna. En administrativ avgift á 250 kronor per läromedel kommer att faktureras. Regler för lånade läromedel Läromedel (böcker och miniräknare) som du lånar via skolans bibliotek ska återlämnas i samma skick som det lånades. Biblioteket tar inte emot läromedel utan bookit-etikett. Skulle bookitetiketten lossna från läromedlet måste du gå till biblioteket med både ditt läromedel och den trasiga etiketten för att få godkänd avregistrering av utlånet. Utan läromedel och etikett avregistreras inte läromedlet, vilket innebär att du får en faktura på läromedlet. Om du upplever att du blivit bestulen på skolans läromedel måste du genast anmäla detta till din lärare, som i sin tur ger besked om det till ledningen. Ledningen avgör om du får lov att avregistrera den utlånade boken/miniräknaren i skolans utlåningssystem. Rökning Rökning på skolans område är förbjudet enligt tobakslagen 1993:581. 9

12 E-post till personalen: Skriv in ansvar signatur tel.arb. tel.mobil Rektorer/platschef Nilsson Uno FT, VO UN Rektor Aspegren Agneta BF, HVTEX AAG Rektor Hällefors Lisbet EE HAL Rektor Nilsson Kjell BA, IN NIK HVFIN Barn- och fritidsprogrammet klass Anderberg-Lundin Gunilla BF3B GL Bjuremar Linda Tjl HT-12 Cartbo Christina BF1B CC Dahlberg Maria MD Enebrant Christine BF2A CE Krasniqi Dija BF1A SK Philipson Anna-Carin BF3A PH Wadbro Christel BF2B CW Bygg-och anläggningsprogrammet Berg Tommy BP3 TB Lind Pär BA1A PÄL Persson Tommy BA1B TP Svensson Göran BA2 GS El- och energiprogrammet Antonsson Anna EE1A AAN Eliasson Kenneth ECEL3A KE Johanson Hans EEELT2A HJO Lindblom Anders EE1B AL Luong Ha Tinh HTL Nilsson Peter ECDT3 PN Olsson Bo ECEL3B BO Ristevski Jovan EEELT2B JR Shirinbab Helen EEDAT2 HS Fordons-och transportprogrammet Carlsson Fredrik FPMA3 FCA FTLAS2 Eldonson Martin FPPB3 MEL Jönsson Stig FT1 SJ Möller Magnus FPTP3 MM FTTRA2 Persson Per-Ola FTPER2 POP Hantverksprogrammet- Finsnickeri Iwarsson Bertil HV3 BI

13 Hantverksprogrammet inriktning textil Heinmert Margareta TK3 MH Nilsson Catarina HVTEX1 CN Persson Ingela HVTEX2 IP Industriprogrammet inriktning verkstad klass signatur tel.arb. Fast Roger IN3B RF Unkuri Ari IN3A AU Vård- och omsorgsprogrammet Fridholm Christina OP3 CF Gagzis Ulrika VO1A UG Goldschmidt Pia VO2A PG Lundgren Katarina KL Neidmark Birgitta VO1B BN Porsebäck Leif VO2B LPK Lärare i programgemensamma ämnen / kärnämne ämne Andersson Christer Idh CA Antonsson Anna En AAN Arnesen Angela Nk, Ma AAR Brunström Ann-Christin Tecken ACB Dahlberg Maria Idh MD Dahlén Tove F-ledig Sv, En TD Engqvist Terese Sv, Re TE Eriksson Lars Sv, Hi LE Gagzis Ulrika Sv, En UG Gehrmann Kristina Sv, Re KG Hedman Henrik Sh, Hi HH Jakobsson Liselotte Sv, Re LJ Johansson Torgny Ma, Nk TJO Jönsson Håkan Ma, Nk HJ Lunnergård Mats O Donnell Linda Sv, En, Hi LOD Persson Håkan Ma, Nk HP Poppen Jenny Sv, Re JP Rusek Arnost Ma, Nk AR Sidbrant Ann Sv, En AS Sjöström Christina Sv, En CS Sremcevic Milic Tjl. HT12 Sh, Hi SRM Wadbro Christel Sv, En CW Specialpedagoger Lundahl Maria BA, EE, MLU FT, HVFIN, HVTEX, IN Månsson Ingrid BF, VO IMÅ

14 Skolans expedition signatur tel.arb. Håkansson Liselotte Expeditionen LHA Brunström Ann-Christin Expeditionen ACB Claesson Pia Elevregistrerare PC Jönsson Monica Personalredogörare MJ tel.mobil Skolpräst Hagberg Urban Bibliotekarie Reppen Maria MR Skolsköterska Lindholm Pia PL Kuratorer Chronvall Gunn GC Nilsson Arne AN Studie- och yrkesvägledare Palm Winqvist Karin KPW Tekniker Sandahl Jan JS It-tekniker Palmqvist John JPA Vaktmästare Andersson Sven-Erik SEA Malm Johan JM Persson Rolf RPE Skolrestaurangen Svensson, Anette Husmor AS Brandt, Anette Nilsson Emelie Nilsson, Monica Hussein Shaima Lokalvårdare Ruiz, Anita Städledare Jönsson, Soli Knudsen, Anneli Laurila, Birgitta Burusanon, Noi Wendel, Ulf 12

15 Åtgärder vid brand eller brandlarm vid Jacobsskolan Åtgärder Kommentarer 1. Organisera arbetet Ta befälet och tala om vad övriga i din närhet skall göra. Se nedan! 2. Släck branden eller 3. Larma, ring var det brinner - vad som brinner - om det finns instängda människor i lokalen - om det finns skadade Om du bedömer att du lyckas släcka branden och därmed förhindra spridning skall du göra det som första åtgärd. Om du använder skolans telefon, glöm ej att slå 0 för att komma ut på linjen. 4. Rädda de som är i fara Gör bara det som du är säker på att klara av. Tänk på din egen säkerhet. 5. Stäng alla fönster och Använd ej hissar. dörrar 6. Varna övriga 7. Informera Expedition: Rektor: Rektor/lokalansvarig: Vaktmästare: ,83,84 Utrymning: Utrymning skall ske snabbt, tyst och lugnt. Lärare/lokalansvarig lämnar lokalen sist. När brandlarmet ljuder skall samtliga som befinner sig i byggnaden bege sig till samlingsplatsen och ställa upp på avsedd plats. Lärarledd klass beger sig gemensamt till samlingsplatsen och ställer upp klassvis. Respektive lärare räknar in eleverna och är beredd att lämna besked till räddningsledaren. Den lärare som först kommer till samlingsplatsen är ansvarig för att elever och personal organiseras. Samlingsplats: Se karta nästa sida! 13

16 14

17 Kontrakt Jag ansvarar personligen för att: All datoranvändning endast sker under egen inloggning och identitet Inte försöka ta mig förbi säkerhetsspärrar Datorerna och SchoolSoft inte används för kommersiella tjänster Datorerna och First Class/SchoolSoft användes till skolarbete All information som sparas ska sparas i personlig katalog Vårdat språk och sätt användes vid all kommunikation All form av upphovsrätt/copyright respekteras Mat, dryck och godis inte förekommer vid datorerna Problem med datorutrustning anmäls till ansvarig lärare Jag endast besöker hemsidor som är relevanta till mitt skolarbete och den lektion som pågår. Jag är medveten om att: All trafik till och från Internet och SchoolSoft loggas Skolan kan kontrollera innehållet på alla hårddiskar Endast lagliga aktiviteter får förekomma Följden av regelbrott innebär avstängning från skolans datorer Endast elever som skrivit på avtalet har tillgång till skolans datorer. Jag/Vi godkänner att mitt barns namn och bild kan publiceras på skolans hemsida, samt användas i informationsmaterial om utbildningar vid skolan. Jag/Vi godkänner inte att mitt barns namn och bild publiceras på skolans hemsida, samt användas i informationsmaterial om utbildningar vid skolan. Jag/Vi godkänner att mitt barn får göra studiebesök/fältstudier på egen hand. FÖR KÄNNEDOM: Skolböcker/biblioteksböcker som elev ej lämnat in kommer att faktureras en administrativ avgift på 250 kr. Faktura kommer att skickas ut genom skolans försorg. Detta kontrakt upprättas i två exemplar, varav eleven får ett. Jag/Vi har tagit del av och kommer att följa ovanstående regler. Hässleholm Elev klass Målsman Namnförtydligande Namnförtydligande Bilaga 1

18

19

20 Telefonnr: Mobiltel.nr: Rektor/Platschef: Uno Nilsson Rektor: Agneta Aspegren Rektor: Kjell Nilsson Rektor: Lisbet Hällefors Kurator: Gunn Chronvall Kurator: Arne Nilsson Skolsköterska: Pia Lindholm Studievägledare: Karin Palm Winqvist IT-tekniker: John Palmqvist SJUKANMÄLAN till vår TELEFONSVARARE telnr: 0451/ Ring före kl. 10:00 Akuta skador! Vid akuta skador ska du - ringa 112 och tillkalla ambulans - påbörja första hjälpen - informera skolsköterska och skolledning Expeditionens öppettider: mån tors 07:30 12:00, 12:30 16:00 fre 07:30 12:30 Besöks-och Stobyvägen 6 Postadress: Hässleholm Telefon: exp. Telefax: Hemsida:

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

Nyckeln till framtiden!

Nyckeln till framtiden! Nyckeln till framtiden! Elevhandboken 2014-2015 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2014-2015 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Vademecum Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Innehållsförteckning Del1 Befattningshavare Skolledning, administrativ personal, servicepersonal, skolhälsa, studieoch yrkesvägledare, specialpedagog

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 BRA ATT VETA För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 Innehållsförteckning A-Ö A... 1 Adress och kontaktpersoner... 1 Antimobbningsgrupp... 3 APL... 3 Avgifter... 3 Avhopp från kurs...

Läs mer

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 PM V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 1 Innehåll Välkommen!... 4 Viktiga kontakter... 5 Skolledning... 5 Antagningskansli... 5 SYV... 5 Elevhälsoteam... 5 Specialpedagoger... 5 Skolsköterska...

Läs mer

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15.

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15. ELEVHANDBOK Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15 Hösttermin 2014: tisdag 19 augusti fredag 19 december Höstlov: v. 44, måndag 27okt fredag

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2015/2016

Elevinformation, läsåret 2015/2016 Elevinformation, läsåret 2015/2016 Affischering/Anslag Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får sitta högst två veckor.

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Allmän information hösten 2014 våren 2015

Allmän information hösten 2014 våren 2015 Allmän information hösten 2014 våren 2015 Adressändring Adressändring anmäler du till din mentor. Anslag och affischering Vill du sätta upp något på skolans anslagstavlor kontaktar du vaktmästarna eller

Läs mer

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturama.se

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturama.se FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR LÄSÅRET 2014/2015 Kulturama.se VEM ÄR VEM PÅ KULTURAMA... 3 Institution MUSIK... 3 Institution SCENKONST... 3 Institution BILD... 3 Administration... 4 Service...

Läs mer

V Ä L K O M M A S K O L A N S PERSONAL 2015/2016

V Ä L K O M M A S K O L A N S PERSONAL 2015/2016 PM V Ä L K O M M A S K O L A N S PERSONAL 2015/2016 Innehåll Välkommen!... 3 Viktiga kontakter... 4 Skolledning... 4 Administratörer... 4 Antagningskansli... 4 SYV... 5 Elevhälsoteam... 5 Specialpedagoger...

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2014/2015

Elevinformation, läsåret 2014/2015 Elevinformation, läsåret 2014/2015 AFFISCHERING/ ANSLAG APL BETYG/ BEHÖRIGHET Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får

Läs mer

LINNÉHÄFTET. Information till Dig som är elev på Linnéskolan 2015/2016. Mitt namn: Min mentors namn: Kontaktuppgifter (tel, mail) till mentor:

LINNÉHÄFTET. Information till Dig som är elev på Linnéskolan 2015/2016. Mitt namn: Min mentors namn: Kontaktuppgifter (tel, mail) till mentor: LINNÉHÄFTET Information till Dig som är elev på Linnéskolan 2015/2016 Mitt namn: Min mentors namn: Kontaktuppgifter (tel, mail) till mentor: Min rektors namn: Telefon till expedition och sjukanmälan: Övrigt:

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE Handbok För elever och vårdnadshavare Elevhandbok, NTI Gymnasiet So derta lje Välkommen till oss på NTI Gymnasiet i Södertälje, vi hoppas du ska trivas! I handen håller du ett

Läs mer

Information från A-Ö. Adresser och personal

Information från A-Ö. Adresser och personal Information från A-Ö Adresser och personal Rektor Bo Svensson 0512-57035 bo.svensson@essunga.se Studie och yrkesvägledare Gunnel Thonander0512-57036 gunnel.thonander@essunga.se Vuxensamordnare Tjänstl.

Läs mer