"2011" "All"rights"reserved" "Future"Posi6on"X"[FPX]"Sweden" ""www.fpx.se" UniLink" %

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""2011" "All"rights"reserved" "Future"Posi6on"X"[FPX]"Sweden" ""www.fpx.se" UniLink"20120323%"

Transkript

1

2 Företagets,"organisa6onens"och"din"vik6gaste"och"mest" värdefulla"6llgång"för"framgång!"

3

4 Den kontinuerliga processen för människors behov av att få kontakt med varandra. ömsesidighet - uppriktighet - tillfredsställelse

5 Det%globaliserade%och%mul6kulturella%samhället%kräver%allt%% mer%smartare%kommunika6onsvägar%och%intressantare%budskap% "2011" "All"rights"reserved" "Future"Posi6on"X"[FPX]"Sweden" ""www.fpx.se"

6 Historien"om"en"ständigt"" pågående"iden6fieringsprocess"

7 Vad"kännetecknas"eO"varumärke"av?" "2011" "All"rights"reserved" "Future"Posi6on"X"[FPX]"Sweden" ""www.fpx.se" Namn%(audi6vt)" Logotyp%(visuellt)" Trademark%(legalt)" Brand%(konceptuellt)% Kropp" Själ"

8

9 Trademark Brand Säkerhet

10 Trademark Brand Körglädje

11 Trademark Brand Teknik

12 Trademark Brand Status

13 Välbyggd "2011" "All"rights"reserved" "Future"Posi6on"X"[FPX]"Sweden" ""www.fpx.se" Trademark Brand Körglädje Pålitlig Status Utåtriktad Karisma' Tiger Spor6g" Livsglädje Prestanda

14 Det%görs%säkert%många%bilar%som%är%lika%säkra%som%Volvo%idag.%% Men%Säkerhet'6llhör%Volvo.% "2011" "All"rights"reserved" "Future"Posi6on"X"[FPX]"Sweden" ""www.fpx.se" Varje%annons%om%säkerhet%säljer%en%Volvo.%% Och%varje%annons%om%Körglädje%säljer%en%BMW.% Det%är%en%posi6on%som%de%äger.%% BMW%kan%ha%inbroJ%på%fabriken,%men%ingen%tjuv%kan%springa%bort%med%körglädje % Lasse"Källgren,"Tank"

15 Varumärket är aldrig mer än vad den är i våra partners och intressenters medvetande, den reella ägaren. "2011" "All"rights"reserved" "Future"Posi6on"X"[FPX]"Sweden" ""www.fpx.se" Relevans & Trovärdighet

16 Du"skapar"det"varumärke"du"gör"dig"förtjänt"av!% "2011" "All"rights"reserved" "Future"Posi6on"X"[FPX]"Sweden" ""www.fpx.se" Varumärket%är%precis%den%uppfaJning%som%din%kund%just%nu%förknippar% med%dij%namn%och%logotyp!%

17 avlägsnande"av"komplexitet" livss6l" fantasi" "2011" "All"rights"reserved" "Future"Posi6on"X"[FPX]"Sweden" ""www.fpx.se" hopp" ergonomisk"" enkelhet% DET"INNERSTA" LÖFTET"" W" VARUMÄRKETS" KÄRNA" design" drömmar"" "innova6on" vackert% passion" powerwtowthewpeople" frihet"

18 fantasi" avlägsnande"av"komplexitet" livss6l" humanis6skt" design" "2011" "All"rights"reserved" "Future"Posi6on"X"[FPX]"Sweden" ""www.fpx.se" hopp" mycket"ergonomisk"" enkelhet% passion" MÄNNSKLIG% powerwtowthewpeople" drömmar"" "innova6on" vackert% frihet"

19 Vad"är"vi"i"Gävle"mest"kända"för"seO"ur"eO"" såväl"na6onellt"som"interna6onellt"perspek6v?"

20 EJ%värderingsstyrt%varumärke%handlar%om%aJ%våga%bli%motsagd.%% EJ%varumärke%ska%bygga%på%en%värdering%och%den%måste%i%något%% avseende%vara%kontroversiell.%det%räcker%inte%aj%ta%ställning%för%något%% utan%vi%måste%även%ta%ställning%mot%något.%% Gör%eJ%ak6vt%val%och%inta%en%tydlig%posi6on%för%varumärket!%

21 Hjärtligt"välkomna"hem"6ll"oss!"

22

23 Future"Posi6on"X"W"Core"Values" "2011" "All"rights"reserved" "Future"Posi6on"X"[FPX]"Sweden" ""www.fpx.se" Hostmanship% Front%Runner% Sustainability%%

24 Storytelling Whoever tells the best story, wins! En bra berättelse tillför varumärket ytterligare funktionella och emotionella värden "2011" "All"rights"reserved" "Future"Posi6on"X"[FPX]"Sweden" ""www.fpx.se" - Tre gånger mer information kan förmedlas och lagras hos mottagaren - Kostnadseffektivt, unikt och själsfullt redskap för relationsbyggande marknadsföring - Kan utveckla större lojalitet, öka engagemang och verka för en positiv attityd - Stimulerar både den logiska och kreativa delen av hjärnan samtidigt

25 Our chosen direction and goal of making cross-border an creative meetings "2011" "All"rights"reserved" "Future"Posi6on"X"[FPX]"Sweden" ""www.fpx.se" We want in an innovative way, contribute to the strengthening the business growth and to increase the national and international attraction to our region.

26 Digital X The crossborder art-project! A cooperation with Swedish Broadcasting Radio Gävleborg

27 "Poem for neglected places Anna Abrahamsson The world is always present in Sandviken" Tobias Wassberg "Heart of Hofors" Pia De Veen, Johanna Fröjd, Veroniqa Perzon

28 Ett kreativt inslag som kan förhöja ett möte till gagn för affärsnyttan. Interaktion & Kreativitet Jag hör jag glömmer Jag ser jag minns Jag gör jag förstår Konfucius (555 f.kr-479 f.kr)

29 Not having knowledge of your brand is like setting course for an unidentified destination. It is like sailing without the knowledge of how to get wind in the sail.